Hämeen liitto Esityslista 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeen liitto Esityslista 1/2011"

Transkriptio

1 Sivu 1/13 Aika: klo Paikka: Eerikkilän Urheiluopisto Urheiluopistontie 138 Eerikkilä 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Kokouksen työjärjestys Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Häme Open Campus valtuustoaloite Muut mahdollisesti esille tulevat asiat... 13

2 Sivu 2/13 Kokousaika klo Kokouspaikka Eerikkilän Urheiluopisto Urheiluopistontie 138, Eerikkilä Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen Forssa Augustin Merja Cavén Heidi Isotalo Jari Suojanen Eeva Joenpalo Ilkka Uutela Matti Mäki Jaakko Tuomisto Tiina Niemi Kaija-Leena Lintonen Minna Penttilä Mika Mansikkamäki Pentti Hattula Antin Miia Yli-Pirilä Pia Pajuoja Heikki Kankkunen Seppo Pänkäläinen Erkki Kauppinen Erkki Viitala Ritva Nordenswan Kaj Hausjärvi Brotherus Ilkka Arovuori Kyösti Hirvenoja Liisa Pottonen Päivi Ihalainen Esko Jussila Timo Humppila Savolainen Ritva Rouhiainen Jukka Syrjälä Anja Ojala Katja Hämeenlinna Aaltonen Satu Laakso Sirpa Häppölä Anna-Kaisa Appelroth Ulla Koskinen Johannes Alatalo John Kylliäinen Kylli Arvidsson Teija Niemelä Antero Soukola Ismo Nyholm Pentti Prabhakaran Ranjithkumar Pohjalainen Pekka Pietilä Pentti Riikonen Lulu Laaksonen Katriina Saviniemi Timo Kaloinen Vesa Sieppi Päivi Rimón Markus Tuomi Juha Kääriäinen Pekka Vesala Pasi Ojamäki Mauri Äijälä Jutta Savijoki Kaija-Leena Janakkala Kivistö Jaana Puistola Helena Laivola Ari Mattila Jussi Ojanen Petri Lepistö Anssi Pohjantähti Esa Ilmarinen Kalevi Selin Sanna Hiidenkari Tiina Tokeensuu Osmo Kautto Mikko Jokioinen Myllyoja Pauli Myllyoja Sami Suonpää Antero Mänki Marianne Loppi Heinonen Timo Laukkanen Jarmo Peltomäki Marja Ukkola Marja Vuorinen Sakari Kollin Ossi

3 Sivu 3/13 Riihimäki Aittola Eija Takala Riitta Heikkilä Jorma Takala Mikko Lahtinen Kerttu Sinivuori Timo Lahtinen Petri Arola Pirkko Lehtonen Kari-Veli Lund Mikko Leskenmaa Kirsti Tolvanen Kirsti Levänen Jarmo Räty Tommi Pekonen Aino-Kaisa Romu Riitta Riikonen Katri Räsänen Päivi Yrjölä Janne Hirviniemi Rauli Tammela Kaunisto Harri Pärssinen Simo Ojansuu Ismo Vainio Heikki Yrjölä Seppo Sotka Päivi Ypäjä Leppälahti Markku Alanko Matti Ojala Iris Hollo Miikka Yhteensä Maakuntahallitus Viranhaltijat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Käsitellyt asiat Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Hämeenlinna Allekirjoitukset Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Hämeen liiton virastossa klo Todistaa

4 Sivu 4/13 1 Maakuntavaltuuston kokouksen avaus ja maakuntajohtajan katsaus Maakuntavaltuuston puheenjohtaja Timo Saviniemi avaa kokouksen. 2 Nimenhuuto, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kuntalain 54/86 :n mukaan valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 6 :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunkin jäsenkunnan kunnanhallitukselle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Työjärjestyksen 7 :n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu postitse kirjeenä valtuutetuille, liiton jäsenkuntien kunnanhallituksille sekä maakuntahallituksen jäsenille, maakuntajohtajalle ja hänen sijaiselleen. Maakuntavaltuuston tekemän päätöksen mukaan valtuusto ilmoittaa vuosien kokouksistaan Hämeen liiton ja jäsenkuntien julkisten kuulutusten ilmoitustauluilla. Kokouskutsu on postitettu jäsenkuntien kunnanhallituksille julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ilmoittamista varten. Kokouskutsu on asetettu julkisesti nähtäville Hämeen liiton ilmoitustaululle. Perussopimuksen 8 :n mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa jäsenistä on läsnä. Kullakin maakuntavaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Maakuntavaltuuston työjärjestyksen 12 :n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan kunnittain aakkosjärjestyksessä. Nimenhuudon yhteydessä puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii maakuntahallituksen sihteeri, ellei valtuusto toisin määrää (TJ 1 ). Puheenjohtaja: 1. Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut 2. Todetaan läsnä olevat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä sekä määrätään tämän kokouksen pöytäkirjanpitäjä. 3. Todetaan maakuntavaltuuston kokouksen koolle kutsumisen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

5 Sivu 5/13 3 Pöytäkirjan tarkastajat Valtuuston työjärjestyksen 32 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Työjärjestyksen 23 :n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. Maakuntavaltuuston pöytäkirjan tarkastus suoritetaan Hämeen liiton virastolla osoitteessa Niittykatu 5, Hämeenlinna. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto valitsee kaksi valtuutettua tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. 4 Kokouksen työjärjestys Valtuuston työjärjestyksen 14 :n mukaan asiat esitellään valtuustolle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. Puheenjohtaja: Maakuntavaltuusto hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

6 Sivu 6/13 5 Maakuntavaltuuston varajäsenen vaihtuminen Mhall Forssan kaupunginvaltuusto on myöntänyt Kaisa Lepolalle eron Hämeen liiton maakuntavaltuuston varajäsenyydestä ja valinnut Kaija-Leena Niemelle uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Minna Lintosen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kaisa Lepola on pyytänyt työkiireidensä vuoksi eroa maakuntavaltuuston varajäsenyydestä. Hämeen maakuntaliiton kuntayhtymän perussopimuksen 2. luvun 8 :n mukaan, mikäli maakuntavaltuuston jäsen tai varajäsen menettää vaalikelpoisuutensa tai muusta syystä eroaa jäsenyydestä kesken toimikauden, jäsenen edustama kunta päättää eron myöntämisestä ja uuden jäsenen tai varajäsenen valitsemisesta jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnan valitseman jäsenen tai varajäsenen on edustettava samaa poliittista ryhmää kuin se, jonka tilalle hänet valitaan. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn Forssan kaupunginvaltuuston pykälässä 56 tekemän päätöksen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti Mvalt Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyn Forssan kaupunginvaltuuston pykälässä 56 tekemän päätöksen. Käsittely:

7 Sivu 7/13 6 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010 Tarkastuslautakunta Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja saamansa informaation perusteella lautakunta laatii arviointikertomuksen kunnan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tarkastuslautakunta laatii arviointikertomuksen ja jättää sen valtuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta laati ja allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti jättää sen valtuuston käsiteltäväksi Mvalt Käsittely: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2010 on liitteenä 1/11 Tarkastuslautakunta jättää Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2010 maakuntavaltuuston käsiteltäväksi.

8 Sivu 8/13 7 Vuoden 2010 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mhall Kuntalain 68/86 :n mukaan hallituksen on laadittava edelliseltä kalenterivuodelta tilinpäätös seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Toimintakertomuksessa, mikä on osa kunnan tilinpäätöstä, on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä (KuntaL 69/86 ). Hämeen liiton perussopimuksen mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat maakuntahallituksen jäsenet ja esittelijä. Liitteenä 6/11 (listan ohessa) on Hämeen liiton tilinpäätös Maakuntavaltuuston hyväksymien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen on esitetty vuoden 2010 tilinpäätöksessä Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen -luvussa kohdassa 2.1. Maakuntavaltuusto. Talousarvion käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosan toteutumiset on esitetty tilinpäätöksen luvussa 3. Maakuntavaltuuston hyväksymän talousarvion käyttötalousosan toteutuminen on esitetty taulukossa 3.1. Käyttötalousosassa maakuntavaltuusto on hyväksynyt sitovasti tehtäville toimintakatteen eli toimintatulojen ja -menojen erotuksen. Vuoden 2010 talousarvion tuloslaskelman toteutumassa oli toimintatuloja (98,8 %), toimintamenoja (94 %) ja toimintakate Rahoituserien jälkeen vuosikatteeksi muodostui Tuloslaskelman osoittama tilikauden tulos oli Tilikauden tuloksen käsittelyesitys on tilinpäätöksen luvussa 1.7. ja jäljempänä tässä päätösesityksessä. Vuoden 2010 rahoitusosa osoittaa maksuvalmiuden parantuneen vuosikatteen verran. Anto- ja ottolainoja ei liitolla ole. Taseen loppusumma oli , lisäystä , mikä pääosin syntyi euron lisäyksestä toimeksiantojen varoissa / pääomissa. Lisätietoja: maakuntajohtaja Juhani Honka, puh tai hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh Mkj: Maakuntahallitus 1. Esittää maakuntavaltuustolle tilikauden tuloksen ,83 euron käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 6 014,02 euroa, - tuloutetaan ,96 euroa tutkimus- ja kehittämisrahastosta,

9 Sivu 9/13 - tehdään euron lisäys tutkimus- ja kehittämisrahastoon ja - tilikauden ylijäämä ,81 siirretään taseen tilikauden ylijäämiin. 2. Allekirjoittaa vuoden 2010 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi. 3. Päättää saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Käsittely: Maakuntajohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Maakuntahallitus oikeuttaa viraston tekemään vuoden 2010 tilinpäätökseen stilistisiä korjauksia. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti ---- Tarkastuslautakunta Kuntalain 75 :n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen, valtuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille. Kuntayhtymän tilintarkastus on suoritettu ja tilintarkastaja on antanut raportin tilintarkastuksen yhteydessä tehdyistä havainnoista. Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta Tilintarkastuskertomus luovutetaan tarkastuslautakunnalle Tarkastuslautakunta 1. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Tarkastuslautakunta päättää 1. merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille ja tilinpäätöksen hyväksymisestä, 2. esittää tilintarkastuskertomuksen valtuustolle tiedoksi, 3. esittää valtuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös hyväksytään, 4. esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Mvalt Liitteenä 2/11 on Hämeen liiton tilinpäätös vuodelta Liitteenä 3/11 on Tilintarkastuskertomus vuodelta 2010.

10 Sivu 10/13 Maakuntahallitus: Maakuntahallitus 1. Esittää maakuntavaltuustolle tilikauden tuloksen ,83 euron käsittelystä seuraavaa: - tuloutetaan tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 6 014,02 euroa, - tuloutetaan ,96 euroa tutkimus- ja kehittämisrahastosta, - tehdään euron lisäys tutkimus- ja kehittämisrahastoon ja - tilikauden ylijäämä ,81 siirretään taseen tilikauden ylijäämiin. 2. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen maakuntavaltuuston käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunta: Tarkastuslautakunta 1. Esittää tilintarkastuskertomuksen (liite 3/11) valtuustolle tiedoksi, 2. Esittää valtuustolle, että vuoden 2010 tilinpäätös (liite 2/11) hyväksytään, 3. Esittää valtuustolle, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta Käsittely:

11 Sivu 11/13 8 Häme Open Campus valtuustoaloite Mhall Maakuntavaltuuston kokouksessa 2/ maakuntavaltuutettu Päivi Sieppi esitti kirjallisen aloitteen, jonka maakuntavaltuuston puheenjohtaja totesi lähetettäväksi maakuntahallitukseen valmisteltavaksi: Ympäristöasioiden painoarvo on kasvanut viime vuosien aikana vahvasti ja ympäristöasioilla on tulevaisuudessakin yhä merkittävämpi rooli niin yritysten kuin yhteisöjenkin toiminnassa. Euroopan komissio hyväksyi juuri niin sanotun viidennen koheesioraportin, joka linjaa EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa seuraavilla budjetti- ja ohjelmakaudella vuoden 2013 jälkeen. Tulevaisuuden haasteista raportti nostaa esiin mm. ympäristökysymykset. Euroopan eri alueilla tämä tarkoittaa erilaisia painotuksia aina ilmanlaadun parantamisesta ilmastomuutoksen torjumiseen tai uusiutuviin energialähteisiin panostamista. Myös rahoitusta suunnataan varmasti jatkossakin ympäristön kestävään kehitykseen ja vihreään teknologiaan. Ympäristöteknologia voisi olla yksi tulevaisuuden työpaikkoja tarjoavista sektoreista Hämeessä. Ilmastomuutos on toisaalta esimerkki ilmiöstä, jonka torjuntaan tarvitaan monialaista ymmärrystä ja eri alojen yhteistyötä, jotta tuloksia saataisiin aikaiseksi riittävän nopeasti. Hämeen maakunnan osaamispohjaa halutaan vahvistaa monien toimijoiden yhteistyöllä Häme Open Campus konseptin puitteissa. HOC voisi olla suunnannäyttäjänä myös maakunnan eri toimijoiden ympäristöosaamisen koordinoijana ja kehittäjänä. Maakunnan liittoja ohjaavan lain perusteluissa liittojen uudeksi tehtäväksi on asetettu alueellisten ympäristötietoisuus- ja ympäristökasvatussuunnitelmien koordinointi. Liitolla on yhteensovitustehtävä, joka koskee em. alueellisten suunnitelmien laatimista ja suunnittelun yhteensovittamista maakunnan suunnittelun kanssa. Alueellista ympäristökasvatustehtävää on aiemmin koordinoinut Hämeen ympäristökeskus. Organisaatiomuutoksen myötä ELY:n toiminta ympäristökasvatuksen koordinoinnissa on hiipunut. HOC-konseptin ympäristöteeman alle voisi sovittaa yhtenä kokonaisuutenaan myös ympäristökasvatuksen, jolloin liitolle annettu tehtävä hoituisi tätä kautta. Tätä liiton yhteensovitustehtävää varten on varmistettava asianmukainen resursointi (työaika, asiantuntijuus, tekninen tuki). Uudenmaan maakuntaohjelmassa ympäristöasiat ja ympäristökasvatus ovat vahvasti esillä. Päijät-Hämeen kunnissa varsinkin Lahti on profiloitunut ympäristöasioilla. Kaupunki on nostanut kaksi osaamisaluettaan keihäänkärjiksi: ympäristön ja muotoilun. Kanta-Häme ei saisi jäädä jälkeen naapurimaakunnista ympäristöosaamisessa, van sen tulisi ottaa kansainvälisten, kansallisten sekä omien kestävän kehityksen tavoitteiden ympäristönäkökulma vahvaksi kehittämisen kohteeksi. Suomessa ei vielä ole niin selkeästi ympäristöimagollaan profiloitunutta aluetta tai kuntaa, etteikö Kanta-Häme maakuntana ja jokin kantahämäläinen kunta vielä voisi sellaiseksi nousta. HOC voisi olla tässä uudenlaisen ajattelun synnyttäjänä. Esitän valtuustoaloitteenani, että HOCin kehittämisessä ympäristöasiat otetaan yhdeksi keihäänkärjeksi ja asiaa ryhdytään määrätietoisesti ja kunnianhimoisesti toteuttamaan eri toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena olisi Kanta-Hämeen profiloituminen ympäristöosaamisessa.

12 Sivu 12/13 Häme Open Campuksen (HOC) avulla tuodaan yhteen osaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää tietoa ja toimijoita Kanta-Hämeessä. Tavoitteena on, että HOC toimii tulevaisuudessa kantahämäläisenä yliopisto- ja korkeakoulukeskuksena. HOCin kotipesä on Hämeen liitossa ja rahoitus toteutuu Hämeen liiton hallinnoiman ESR-hankkeen avulla. HOCin varsinainen omistaja on kuitenkin maakunnan koulutus- ja kehittämistoimijoiden verkosto. Ympäristö- ja luonnonvaraosaaminen on valittu toiseksi HOCin painopisteeksi, tutkimus- ja innovaatiokiteeksi. HOC-konseptin puitteissa Hämeen ammattikorkeakoulu, MTT, Helsingin yliopiston Lammin biologinen ja alan yritykset kokoavat voimiaan yhteisiin ympäristöalan hankkeisiin. Toinen HOCin painopisteistä on Tulevaisuuden Oppiminen. Hämeen maakuntasuunnitelmassa ja ohjelmassa kestävyys on valittu maakunnan kehittämisen läpäiseväksi teemaksi. Kestävyys lähtee siitä, ettemme valinnoillamme sulje pois mahdollisia hyviä tulevaisuuksia. Ympäristöliiketoiminta on määritelty yhdeksi maakunnan avaintoimialoista. Forssan seutu on tehnyt rohkean ja terävän strategisen valinnan ja lähtenyt profiloitumaan järkivihreänä korkean ympäristöteknologian ja osaamisen alueena. Myös Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilla ympäristöala on kasvava, kehittyvä ja työllistävä toimiala. Hämeen liitto vastaa aluekehityslainsäädännön mukaisesti alueellisten laajaalaisten luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien suunnitelmien laatimisen yhteensovittamisesta. Nykyisillä voimavaroilla merkittävästi laajempi vastuu alueellisesta ympäristökasvatuksesta on kuitenkin vaikeasti toteutettavissa. Asian on valmistellut kehittämispäällikkö Matti Lipsanen, puh Mkj: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että edellä asiakohdassa esitettyyn aloitteeseen vastataan, ja että valtuusto toteaa tältä osin aloitteen loppuun käsitellyksi ja otettavaksi jatkossa resurssien puitteissa huomioon Hämeen liiton toiminnassa ja sen suunnittelussa. Maakuntahallitus päätti yksimielisesti esityksen mukaisesti Mvalt Käsittely: Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että edellä asiakohdassa esitettyyn aloitteeseen vastataan, ja että valtuusto toteaa tältä osin aloitteen loppuun käsitellyksi ja otettavaksi jatkossa resurssien puitteissa huomioon Hämeen liiton toiminnassa ja sen suunnittelussa.

13 Sivu 13/13 9 Muut mahdollisesti esille tulevat asiat Kuntalain 55 / 86 :n mukaan, jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti. Valtuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloitteita kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevista asioista. Aloite annetaan puheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Puheenjohtaja toteaa, onko muita mahdollisesti esille tulevia asioita. Käsittely: Kokouksen päättäminen

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33)

Hämeen liitto Esityslista 10/2010 1 (33) 1 (33) Aika: 13.12.2010 klo 10.00 Paikka: Ypäjän Hevosopisto, Härkätalli Opistontie 9 Ypäjä 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 174 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 175 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 4/2008 1 (14) 1 (14) Aika: 14.4.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 64 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 65 Kokouksen

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16)

Hämeen liitto Esityslista 4/2010 1 (16) 1 (16) Aika: 10.5.2010 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 70 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 71 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 72 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2008 1 (25) 1 (25) Aika: 5.5.2008 klo 10.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 74 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 75 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 76 Kokouksen työjärjestyksen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1. Yhtymäkokous. Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05. Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymäkokous Aika 21.04.2015 klo 16:00-18:05 Paikka Sievin kunnan valtuustosali, Haikolantie 16, Sievi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen järjestäytyminen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Maakuntavaltuusto Nro 3/2006 5.12.2006. KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Laatimispäivä Nro 3/2006 5.12.2006 KOKOUSTIEDOT Aika 4.12.2006 klo 10.00-11.30 Paikka Sysmän kunnanviraston valtuustosali, Valittulantie 5, Sysmä KÄSITELLYT ASIAT ei virallinen SIVU MAAKUNTAVALTUUSTON

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/2013 11.03.2013 Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 2/213 11.3.213 Kokoustiedot... 1 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 24 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 25 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen...

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Maakuntavaltuusto 03.12.2013 KOKOUSTIEDOT AIKA 03.12.2013 klo 12:00-14:00 PAIKKA Lahden upseerikerho, Hennalankatu, rak 7, 15700 LAHTI KÄSITELLYT ASIAT Sivu 28

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 10/2007 1 (26) 1 (26) Aika: 15.10.2007 klo 10.00 12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 150 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 151 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 152

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista 11/2012 1 (18) Aika: 12.11.2012 klo 9.30 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 160 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 161 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 5/2009 1 (29) 1 (29) Aika: 24.6.2009 klo 15.30 Paikka: Vanajanlinnan Metsänvartijan Tila Haitintie 792 13330 Harviala 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 86 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 87 Kokouksen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014. KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2014 KOKOUSAIKA 25.6.2014 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44. Tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus 48 Kokousaika 24.6.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 45 Esityslistan hyväksyminen 46 Luvian kunnan tilinpäätös

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 1/2012 1 (18) Aika: 6.2.2012 klo 9.40 Paikka: Hotelli Cumulus/Engel-kabinetti Hämeenpuisto 47 Tampere 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntavaltuusto 1/2014 Kokousaika: 24.4.2013 klo 18.00 Kokouspaikka: Vääräjokisali, Sievi Käsiteltävät asiat: 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 6/2012 1 (23) Aika: 18.6.2012 klo 9.00 12.15 Paikka: Inkalan Kartano Inkalantie 91 Hämeenlinna 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 77 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON

ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN ALKUA KESKIPISTE-LEADER RY:N TOIMINNANJOHTAJA ILKKA PELTOLA PITI LEADER-INFON REISJÄRVEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Asianro VALTUUSTO 2/2010 Aika: tiistai 15.6.2010 klo 18.00 Paikka: kunnantalo, valtuustosali Pöytäkirja nähtävillä: perjantaina 18.6.2010 ENNEN VARSINAISEN KOKOUKSEN

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2010 1 (32) Aika: 21.6.2010 klo 10.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 83 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 84 Pöytäkirjan

Lisätiedot

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1

ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUS 1 / 15.1.2007 1 MAAKUNTAHALLITUKSEN KOKOUSHUONE NIITTYKATU 5 HÄMEENLINNA 15.1.2007 klo 10.00 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA...3 3 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna

Lahti Tapani, vpj. Nuotio Minna Turpeinen Marja. Hiiri Ulla, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Järvinen Hanna PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO Aika Tiistai klo 17.30 Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö KOKOUSKUTSU 1/2013 Koulurakennuksen

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kaupunginvaltuusto. Aika 17.06.2013 maanantai klo 18:00-23:00 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2013 1 (88) Kokoustiedot Aika maanantai klo 18:00-23:00 Paikka Valtuusto-virastotalo, valtuustosali, Suokatu 42 Saapuvilla olleet jäsenet Markku Rossi, puheenjohtaja (Suomen

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11)

Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Hämeen liitto Esityslista Pöytäkirja 5/2012 1 (11) Aika: 28.5.2012 klo 9.30-12.00 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 67 Pöytäkirjan

Lisätiedot