FCG VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG VUOSIKERTOMUS 2013 1"

Transkriptio

1 FCG VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLTÖ FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palveluiden kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun, vesihuollon sekä talon rakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Yhtiön omistaa Suomen Kuntaliitto. 2 FCG:n vuosi FCG:n avainlukuja FCG:n liiketoiminta 8 FCG Konsultointi 10 FCG Koulutus 12 FCG Suunnittelu ja tekniikka 18 FCG:n kansainvälinen toiminta 20 Henkilöstö 22 FCG:n tilinpäätös Tuloslaskelma 24 Tase 26 Rahoituslaskelma 27 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 28 Toimintakertomus 30 Kansainväliset tytäryhtiöt Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat Rami Aapasuo, Evelyn T. Deguit, Jouni Immonen, Marika Malinen, Kimmo Mustonen, Jukka Nurminen, Christer Nyman, Jarmo Teinilä Painopaikka Topnova Oy, Helsinki 2 1

3 2013 FCG:n vuosi FCG jatkoi tuloksellisesti uudistuneen strategiansa mukaista palveluiden, arvoketjujen ja konsernirakenteen kehittämistä vuonna Konsernin osaamista vahvistettiin myös yritysjärjestelyillä. Konsernin liikevaihto nousi edellisvuodesta 70,3 miljoonaan euroon (66,5 miljoonaa euroa vuonna 2012) ja konsernin tilikauden voitto (nettotulos) 0,7 miljoonaan euroon (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2012). Konsernin liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2012). Emoyhtiön liikevaihto ja tulostiedot eivät ole yritysrakenteen muutoksista johtuen vertailukelpoisia edellisvuoteen. Konsernirakenteen kehittäminen ja yritysjärjestelyt FCG:n hallitus päätti kokouksessaan Oy Audiapro Ab:n koko osakekannan ostamisesta Kuntaliiton tytäryhtiö Oy Audiator Ab:lta. Kaupan yhteydessä FCG:lle siirtyi myös Audiapron koulutus- ja konsultointiliiketoiminta ja henkilöstö alkaen entisin työsuhteen ehdoin. Kauppa vahvisti FCG:n asemaa laaja-alaisena julkishallinnon koulutus- ja konsultointipalveluiden tarjoajana. Oy Audiapro Ab sulautui emoyhtiöönsä sulautumissuunnitelman mukaisesti FCG:n sisällä konsultointitoiminta ja koulutustoiminta on eriytetty omiksi liiketoiminnoikseen siten, että konsultointiliiketoiminta on keskitetty FCG Konsultointi Oy:öön (yhtiön nimi oli asti FCG Tietojohtaminen Oy) ja koulutusliiketoiminta FCG Koulutus Oy:öön (yhtiön nimi oli asti FCG Koulutus ja konsultointi Oy). Syyskuussa 2013 FCG:n hallitus päätti LVIA-suunnitteluun erikoistuneen Asplan Oy Insinööritoimiston koko osakekannan ostamisesta. Tämä kauppa vahvisti FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan osaamista uudis- ja korjausrakentamisen toimialoilla. Asplanin henkilöstö ja liiketoiminta ovat olleet osa FCG:tä alkaen. Palveluiden ja arvoketjujen kehittäminen FCG:ssä jatkettiin tuloksellisesti palveluiden, tuotteiden ja arvo - ketjujen kehittämistä konsernin hallituksen antamien strategialinjausten suuntaisesti. Tämä kehitystyö on ollut asiakastarpeiden laaja-alaista tunnistamista ja näiden tarpeiden pohjalta laadittuja, useiden toimialojen osaamista yhdistäviä liiketoimintasuunnitelmia ja niiden käytännön toteuttamista läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyöverkoston, kuten Kuntaliitto-konsernin kanssa. Liiketoimintasuunnitelmia on käyty järjestelmällisesti läpi myös konsernin hallituksessa. 2 3

4 Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta FCG:n avainlukuja 2013 FCG-konserni Liikevaihto, M 70,3 66,5 67,0 Liikevoitto, M 1,1 0,6 0,8 Liikevoiton osuus liikevaihdosta, % 1,6 0,8 1,2 Oman pääoman tuotto, % 3,3 2,0 3,1 Omavaraisuusaste, % 61,6 59,5 64,5 Liikevaihto markkina-alueittain, M FCG-konserni Eurooppa 53,7 53,5 Aasia ja Oseania 8,0 6,3 Afrikka 8,0 5,7 Latinalainen Amerikka < 1 1,0 Pohjois-Amerikka ja Karibia < 1 < 1 Yhteensä 70,3 66,5 Eurooppa 76% Liikevaihto markkina-alueittain, 2013 Koulutus ja konsultointi 44% Afrikka 12% Aasia ja Oseania 10% Latinalainen Amerikka < 1% Pohjois- Amerikka ja Karibia < 1% Vesi ja ympäristö 34% Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, M FCG Group Koulutus ja konsultointi 33,5 29,2 Infra ja talo 13,2 14,7 Vesi ja ympäristö 23,5 22,7 Yhteensä 70,3 66,5 Infra ja talo 22% Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin,

5 FCG:n liiketoiminta FCG-konsernin liiketoiminta jakautuu neljään toisiaan tukevaan liiketoiminta-alueeseen: FCG Konsultointi FCG Koulutus FCG Suunnittelu ja tekniikka Kansainvälinen konsultointi Suunnittelu ja tekniikka liiketoimintaryhmän osaamista täydensi syksyllä 2013 ostettu Asplan Oy Insinööritoimistolta ostettu LVIS-tekniikan ja erityisesti geoenergian osaaminen, joka sulautui FCG:hen alkuvuodesta Vuoden 2013 alussa FCG:n konsultointitoiminta ja koulutustoiminta eriytettiin omiksi liiketoiminnoikseen, joilla on vahva yhteinen missio: tukea FCG:n asiakkaita näiden perustehtävien hoitamisessa ja muutoksen hallinnassa. FCG tekee konsernina tiivistä yhteistyötä erilaisten yhteistyöverkostojen, kuten Kuntaliitto-konsernin kanssa. Asiantuntijamme ja osaavat tiimimme ovat mukana myös monissa julkisen hallinnon ja muiden sektorien kehittämishankkeissa ja -verkostoissa. FCG-konsernin asiakkaista kolme neljäsosaa on julkishallinnon organisaatioita ja yksityisen sektorin, kuten palvelualan, teollisuuden ja rakennusalan yritysten osuus on noin neljännes. FCG:n liikevaihdosta yli 40 prosenttia tulee kansainvälisestä liiketoiminnasta, jossa merkittävin asiakasryhmä ovat kansainväliset rahoittajat. 6 7

6 FCG Konsultointi Kuntarakenne- ja palvelurakennekonsultoinnissa FCG on Suomen ykköstalo, joka kehittää palveluitaan ja osaamistaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. FCG:n erityinen vahvuus on julkisen hallinnon ja erityisesti kuntien toimintaympäristön ja toimintalogiikan syvällinen tunteminen. FCG tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Kuntaliitto -konsernin, yliopistojen sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa. FCG:n konsultointi -liiketoiminta koostuu erityisesti julkishallinnon johdolle suunnatuista palveluista strategisen johtamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, ict-palveluiden, elinkeinokehityksen ja toimintamallien konsultoinnin jä tutkimuspalveluiden muodossa. Hyvin johdetussa organisaatiossa rakenteet, johtamisjärjestelmät, palveluprosessit ja -rakenteet, toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus sekä henkilöstön hyvinvointi ja kehittämisyhteistyö eri sidosryhmien kanssa muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Johdon konsultointi -toimiala on saavuttanut vankan aseman kuntien uudistumista ja kehittymistä tukevien verkostohankkeiden toteuttajana. Verkostohankkeet kuten Uuden sukupolven organisaatio (USO), Kunta HR 2017, ja Toimintakykyiset kuntakonsernit tarjoavat kymmenille aktiivisille kehittäjäkunnille asiantuntijoineen mahdollisuuden oppia uutta, vertailla hyviä käytäntöjä ja verkostoitua muiden kanssa. Verkostohankkeet toteutetaan yhteistyössä Kuntaliitto-konsernin kanssa, mikä antaa mahdollisuuden vaikuttaa kuntia koskevaan lainsäädäntöön ja ohjaukseen. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. FCG:n hallinnoimat luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa. FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät (pdrg ja NordDRG), avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit (RAVA, FIM ja TUVA ) sekä hoitoisuusluokitusjärjestelmä (RAFAELA ). Luokitustuotteiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisessä että hoidon laadun ja kustannustehokkuuden parantamisessa kunnallisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä, palveluverkkojen suunnittelussa ja kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa. Luokitustuotteiden lisäksi FCG tarjoaa tiedolla johtamisen tueksi analysointi- ja tutkimusosaamista sekä koulutusta esimerkiksi tietoturvaan liittyen. Vuonna 2013 FCG:n Kansallinen DRG-keskus toimi järjestäjänä kansainväliselle PCSI konferenssille, jonne saapui kuulijoita yli 30 eri maasta. FCG:n konsultointiosaamista on myös elinkeinojen kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvät palvelut, esimerkiksi alueiden kilpailukyvyn kasvattamiseen tähtäävät selvitykset ja matkailukeskusten ja -liiketoiminnan kehittämishankkeet. Elinkeinojen ja alueiden kehittämisessä haasteena oli vuonna 2013 talouden kiristyminen niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, mikä vähensi voimakkaasti uusien kehittämisja investointiprojektien käynnistymistä. Taustalla on lisäksi kuntien huomion kohdistuminen kuntarakenne- ja soteratkaisuihin että EU-ohjelmakauden vaihtuminen vuoden 2013 lopulla. FCG:n tutkimuspalvelut tuottavat tietoa johtamisen tueksi. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään FCG:n toteuttamien konsultointihankkeiden ja valmennusten yhteydessä kunnissa ja alueilla ympäri Suomen. Tutkimuspalveluissa ennakointi- ja toimintaympäristön analyysi tuotteita laajennettiin tukemaan mm. ajankohtaisia kuntarakenne- ja palveluverkkoselvityksiä. Kyselytutkimuksia toteutettiin jälleen runsaasti. Asukas-, työyhteisö- ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin saatiin vuoden aikana yhteensä yli vastausta. 8 9

7 FCG Koulutus FCG on Suomessa kärkinimi kuntien päättäjille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tarjottavassa avoimessa koulutuksessa. Avoimen koulutuksen ohella teemme tilauskoulutuksia ja valmennuksia asiakkaillemme heidän tarpeidensa pohjalta. Vuoden 2013 aikana FCG:n koulutuksiin osallistui lähes osallistujaa. Yksittäisiä koulutustapahtumia oli kaikkineen hieman alle 700 (noin 550 vuonna 2012). Yksittäisiä koulutuspäiviä näistä tapahtumista kertyi noin tuhat. Kaikista tilaisuuksista kerätään osallistujapalaute, joka on säilynyt vuodesta toiseen korkeana ja oli edelleen yli 4 asteikolla 1 (huono) 5 (erinomainen). Alijäämäinen kuntatalous, kasvava korjausvelka ja palveluprosessien uudistaminen edellyttävät vankkaa talousosaamista julkisella sektorilla. Talouden ja rahoituksen ammattilaisten lisäksi taloudenosaajia tarvitaan monialaisesti kaikilla toimialoilla. Tämä näkyy talouskoulutuksen kysynnän lievänä kasvuna. Rakennemuutos ja julkisen sektorin tuottavuustavoitteet edellyttävät samanaikaisesti sekä johtamisen että henkilöstön osaamisen kehittämistä suunnitelmallisesti ja työhyvinvoinnin turvaamista, mikä näkyy työyhteisökohtaisten koulutusten lisääntyvänä kysyntänä. Myös uusi luottamushenkilökausi kasvatti luottamushenkilökoulutuksen tarjontaa ja kysyntää. Monimuoto- ja verkkokoulutuksen kysyntä on maltillisessa kasvussa. Verkkokoulutuksen etuina ovat riippumattomuus ajasta ja paikasta. Verkko-opiskelu soveltuu parhaiten tietopuoliseen perusopetukseen. Erityisesti palkkaus- ja palvelusuhteiden perusteita opiskellaan verkossa ahkerasti. Monimuotokoulutuksessa puolestaan yhdistyvät lähi- ja verkkokoulutuksen edut. FCG:n koulutuspalveluiden markkinointia on kehitetty järjestelmällisesti monikanavaiseen suuntaan. Sähköiset järjestelmät ovat mahdollistaneet painetusta koulutusmateriaalista luopumisen asteittain ja tapahtumien markkinoinnissa verkkokaupasta on tullut päämyyntikanava. Myös FCG:n koulutuspalveluiden henkilöstön osaamista kehitetään järjestelmällisesti esimerkiksi valmentajasertifioinneilla. Esimerkkejä vuoden 2013 aikana toteutuneista FCG:n tapahtumista ja koulutusohjelmista: Helmikuussa 2013 talous- ja rahoitusfoorumi kokosi yhteen ennätysmäärän kuntapäättäjiä ja talousjohtajia. Pääteemoina olivat euroalueen tilanne, julkisen talouden haasteet ja elinkeinoelämä sekä kuntarakenne ja kunta talous. Kunta- ja valtiohallinnon sekä yritysmaailman edustajille foorumi tarjoaa vuosittain tilaisuuden yhtei seen keskusteluun, vaikuttamiseen ja johtavien asian tuntijoiden kuulemiseen. Tiiviissä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Opetushallituksen kanssa pitkään suunniteltu rehtorin tutkintoon valmentava koulutus toteutettiin onnistuneesti monimuotokoulutuksena kesällä FCG toteutti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille laajan yliopistotasoisen johtamiskoulutuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Koulutukseen osallistui kolmessa ryhmässä yhteensä 72 osallistujaa. Kuntajohtaja valmennusohjelmaan osallistui 13 kunnanjohtajaa eri puolilta Suomea. FCG totetutti Kuntapuheenjohtaja sertifiointiohjelma yhteys työssä Kuntaliiton kanssa

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka FCG:n yhdyskuntasuunnitteluun, ympäristökonsultointiin, vesi huoltoon sekä talo- ja korjaussuunnitteluun liittyvä osaaminen on vahvaa. Se kattaa rakennetun ja rakentamattoman ympäristön maankäytön suunnittelun, geo- ja rakennustekniikan sekä maanrakentamiseen, yhdyskuntarakentamiseen, liikenne- ja väyläsuunnitteluun ja talonrakentamiseen liittyvät palvelut. Lisäksi FCG hallitsee vesi- ja jäte huollon koko elinkaaren ja laaja-alaisesti ympäristö- ja energia -ala an liittyvät suunnitteluja konsultointipalvelut. FCG:n kotimaan liiketoimintaryhmistä suunnitteluun ja tekniikkaan keskittynyt yksikkö on suurin sekä henkilöstömäärältään että liikevaihdoltaan. Yksikön palveluksessa on noin 350 työntekijää ja sillä on kymmenen toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Asiakasprojekteja tehdään verkostomaisesti yli toimiala- ja toimipaikka rajojen koko Suomen alueella. Suunnitteluhankkeissa hyödynnetään tietomallintamista aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Talo- JA LAITOS SUUnnittelu FCG vahvisti vuoden 2013 aikana osaamistaan ja palveluntarjontaansa talotekniikan sekä uudis- ja korjausrakentamisen toimialalla ostamalla Asplan Oy Insinööri toimiston. Tämä osaamisalue kattaa vaativien kohteiden peruskorjaussuunnittelun, julkiset ja toimistorakennukset, elinkaarihankkeet sekä LVI- ja sähkösuunnittelun. Asplanilta siirtyneet asiantuntijat vahvistivat FCG:n palveluntarjontaa erityisesti geoenergiasuunnittelun osaamisella. Tällä suunnittelun osa-alueella hyödynnetään kallioperästä, maaperästä ja vesistöistä saatavaa energiaa, jota voidaan hyödyntää sekä rakennusten lämmittämisessä että jäähdyttämisessä. Esimerkkejä FCG:n toteuttamista geoenergiahankkeista ovat UPM:n pääkonttori Helsingissä Töölönlahden rannalla ja kolme Espoossa toteutettua 70-luvulla rakennetun koulun peruskorjaushanketta, joissa kaikissa on käytetty uusiutuvia energiamuotoja. FCG:n rakennesuunnitteluun liittyvää osaamista hyödynnetään talo- ja laitossuunnittelun ohella myös monialaisissa yhdyskuntarakentamiseen liittyvissä suunnittelukohteissa, kuten katu- ja tiesuunnitteluhankkeissa sekä satama- ja maisemasuunnittelussa. Tätä osaamista tarvitaan myös vesihuoltoon liittyvissä hankkeissa, kuten jätevedenpuhdistamoiden linjastosuunnittelussa sekä vesilaitosten laajennushankkeissa. Monialaista suunnitteluosaamisen lisäksi FCG tarjoaa asiakkailleen rakennuttamiseen liittyviä palveluita. Tämä osaaminen kattaa niin rakentamisen valmisteluun, ohjaukseen että käyttöönottoon liittyvät hankkeet sekä taloja laitossuunnittelussa että yhdyskuntarakentamisessa. FCG:n rakennuttamiseen liittyvää osaamista ovat myös julkisivu- ja linja saneeraukset sekä energiakorjaukset

9 INFRA SUUnnittelu Katu-, tie- ja liikennetekniikan suunnittelussa tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja turvallisia ratkaisuja varmistamaan sujuva liikenne ja liikkuminen myös vaativissa olosuhteissa. FCG:n tämän toimialan osaaminen sisältää katuja aluetekniikan sekä liikennesuunnittelun yleis-, katu- ja raken nussuunnittelun palvelut. Esimerkkinä tämän alueen suunnittelusta FCG toteutti vuonna 2013 Helsingin kaupungille Verkkosaaren kunnallistekniikan suunnitteluhankkeen, joka piti sisällään sekä kaupunkikuvallista suunnittelua että yleis-, katu- ja kunnallistekniikan suunnittelua. Katujen rakennesuunnitelmia laadittiin useille kaupungeille eri puolilla Suomea. Maisemasuunnittelu on keskeinen osa yhdyskunta suunnittelua ja liittyy FCG:llä laaja-alaisesti myös muiden toimialojen asiakashankkeisiin. Tätä osaamista tarvitaan esimerkiksi maisemaselvityksistä hankkeiden toteutussuunnitteluun. Vuoden 2013 aikana tällaisia olivat esimerkiksi tuulivoimahankkeissa ympäristövaikutusten arvioinnit ja maisemaselvitykset sekä pääkaupunkiseudun kuntien liikuntapuistoja koskevat hankkeet. Puistosuunnitteluhankkeisiin liittyy nykyään entistä enemmän hulevesien luonnonmukaista hallintaa tai vesi kohteiden luonnonmukaista suunnittelua. FCG:n maisemasuunnitteluun liittyvää osaamista onkin viime vuosina kehitetty erityisesti ekologisen suunnittelun saralla luonnonmukaista rakentamista edellyttävien kohteiden sekä tuulivoimahankkeiden kautta. Alueidenkäytön konsultointi ja kaavoitus luovat pohjaa muulle yhdyskuntasuunnittelulle. FCG on alueidenkäytön konsultoinnissa Suomen suurimpia kaavoitustoimistoja ja tuulivoimakaavoituksessa Suomen johtava toimisto. Maankäytön suunnittelun osaaminen lähtee maapoliittisista linjauksista ja strategisesta suunnittelusta, kuten maakunnallisista kaupan alan selvityksistä jatkuen kaupunkiarkkitehtuuriin. Tällä osaamisalueella tuotamme asiakkaillemme eritasoisten kaavoitukseen liittyvien suunnitelmien ja selvitysten lisäksi esimerkiksi kehityskuvia, rakennustapaohjeita sekä selvityksiä myös vaativien kaupunkiympäristöjen tai suojeltujen kulttuuriympäristöjen kehittämiseksi. Alueidenkäytön konsultoinnin toimiala on ollut eturintamassa kehittämässä tietomallipohjaista maankäytön suunnittelua. Geotekniikka-toimiala tuottaa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Geotekninen suunnittelu käsittää talo- ja laitosrakenteiden kuten biojalostamoiden ja tuulivoimaloiden sekä infrarakenteiden perustamistapaselvityksiä ja yhteishankkeita eri toimialojen kanssa. Näissä hankkeissa suunnitellaan aluesuunnittelun ohella laaja-alaisesti esimerkiksi pohja- ja maarakenteet sekä tukiseinien ja kaivantojen mitoitukset. Esimerkkeinä geotekniikkaan liittyvistä suunnitteluhankkeista olivat vuonna 2013 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen metrovarikkojen pohjarakenne-, kuivatus- ja aluesuunnittelu sekä työnaikainen suunnittelu, Kimolan vesiväylähanke Kouvolassa sekä Tapiolan kekusjääpuiston yleis- ja rakennussuunnittelu Espoossa. Geotekniikka maastotyöt toimiala tuottaa maastotutkimuksia FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Maastotutkimukset käsittivät mittauksia ja maaperäselvityksiä sekä paalujen PDAja ehjyysmittaukset ja analyysit. Merkittävä osa toimeksiannoista vuonna 2013 oli pohjavesiselvityksiä sekä pohjavesi- ja huokosvesiputkien asennuksia raskaalla porakoneyksiköllä ja monitoimikairoilla. Satamat ja vesiväylät - toimiala tuottaa suunnitteluja tutkimuspalveluja FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävimpinä asiakkaina ovat Liikennevirasto, kauppamerenkulun satamat, kaupungit ja kunnat, ELY-keskukset sekä teollisuus. Suunnittelupalvelut käsittävät vesiväylien, sata mien ja laitu rirakenteiden ja muiden vesirakenteiden yleis- ja rakennesuun

10 nittelun, vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat ja asiantuntijaselvitykset sekä vesiväylien ja vesialueiden akustiset tutkimukset ja tankoharaukset valtakunnallisesti niin merialueilla kuin sisävesilläkin. Vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa asiakkaiden tarpeet ovat siirtyneet lisääntyvästi kokonaispalveluihin. Vuonna 2013 mm. Liikenneviraston ja kauppamerenkulun satamien hankkeissa lisääntyivät palvelukokonaisuudet, joissa tehtiin väylien yleissuunnitelmia, täydennystutkimus-ohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia sekä laadittiin täydennystutkimusten pohjalta väyläpäätöksen tai -esityksen asiakirjat. Niin ikään tutkimuskaudella tehtiin viistokaikuluotausten lisäksi matalataajuus- ja monikeilaluotauksia. Vesihuolto on perinteisesti ollut yksi FCG:n toiminnan peruspilareista ja FCG onkin yksi johtavista vesihuollon suunnittelu- ja konsulttitoimistoista Suomessa. FCG:n osaaminen kattaa vesihuollon koko elinkaaren vesihuoltolinjojen suunnitelmista hulevesisuunnitelmiin, toteutuksen asiantuntijatehtäviin ja erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi FCG tarjoaa vesi- ja ympäristöalan laitosten käytön seurantaan ja tiedonhallinnan tueksi tietojärjestelmiä. Ympäristö ja energia FCG on kärkitoimijoita Suomessa ympäristökonsultoinnissa sekä energia- ja ilmastokonsultoinnissa. Tällä tulosalueella palvelukokonaisuuksien tuottamisesta huolehtivat useamman toimialan asiantuntijoista kootut osaamistiimit, joiden osaaminen kattaa laajasti seuraavat osa-alueet: Jätehuollon ja materiaalienkäsittelyn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät palvelut Vaikutusarviointipalvelut, kuten ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), ympäristöselvitykset ja erilaiset ympäristölainsäädännön edellyttämät asiantuntijaselvitykset Vesistösuunnittelupalvelut ja pohjavesien tutkimukseen, tarkkailuun ja mallintamiseen liittyvät palvelut Pilaantuneisiin alueisiin liittyvät palvelut, kuten pilaantuneisuustutkimukset ja selvitykset, puhdistustarpeen arviointi ja kunnostuksen suunnittelu Luontoselvitykset, luontovaikutusten arvioinnit Öljy- ja kaasualan palvelut, kaivannaisalan palvelut Energia- ja ilmastoalan palvelut, esimerkiksi tuulivoimapuistojen suunnitteluun, energiatehokkuuteen lja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvät selvitykset Riskienhallinnan palvelut FCG:llä oli vuoden 2013 lopussa useita tuulivoimasuunnitteluhankkeita koti- ja ulkomaisille toimeksiantajille, esimerkkeinä Vihdissä ja Pohjanmaan alueella tehdyt tuulivoiman kehittämishankkeet. Muuhun maankäytön suunnitteluun liittyvät ympäristöselvitykset oli toinen osa-alue, jossa toimeksiantoja toteutettiin runsaasti, sen sijaan maa- ja vesialueisiin liittyvien haitta-ainetutkimuksien määrä väheni edellisvuodesta. Jätehuollon suunnittelupalveluissa käynnistettiin hankkeiden ympäristövaikutusten elinkaarimallinnus-palvelutoiminta. Jätteiden putkikeräysjärjestelmiin liittyvää suunnittelua tehtiin useassa kohteessa

11 FCG:n kansain välinen toiminta FCG:n kansainvälisellä toiminnalla on pitkä ja vaikuttava, yli neljän vuosikymmenen mittainen historia. Tämä liiketoiminta koostuu sekä kotimaasta tehtävästä kansainvälisestä kehityskonsultoinnista ja suomalaisen osaamisen viennistä että FCG:n kansainvälisten tytäryhtiöitten toiminnasta. Liiketoiminta ryhmä tuo yli 40 % FCG-konsernin liikevaihdosta. Kansainvälisiä kehityshankkeita on toteutettu vuosien aikana tuhansia yli 150 maassa. Kansainvälisen konsultoinnin laajimmat hankkeet vuonna 2013 olivat Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toiminta painottui pitkälti ympäristökonsultointiin, vesija jätehuollon kehittämiseen sekä muuhun luonnonvarojen vastuullisen käyttöön liittyvään konsultointiin. Hyvinvoinnin ja koulutuksen sektorit samoin kuin uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvä konsultointi ovat kasvavia kehityskonsultoinnin alueita. Kaikissa näissä hankkeissa keskeistä on vastuullinen ja kestävään kehitykseen pohjautuva toiminta. FCG:n kansainvälinen konsultointi pohjautuu pitkälti kansainvälisten rahoittajien rahoittamiin hankkeisiin eri puolilla maailmaa. Nämä hankkeet voivat liittyä esimerkiksi luonnonvarasektorin kehittämiseen, maaseudun kehittämiseen, vesihuoltoon ja sanitaatioon, yhdyskunta- ja infrasuunnitteluun sekä opetusalan ja hallinnon kehittämiseen tai esimerkiksi hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja erilaisiin, toimeksiantajille tehtyihin selvityksiin. Suomessa hankkeiden päärahoittaja ja tärkeä yhteistyökumppani on ulkoministeriö. Maailmanlaajuisesti muita tärkeitä rahoittajia ovat esimerkiksi Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja EU. Kaikki FCG:n tytäryhtiöt tekevät myös kehityskonsultointiin liittyviä hankkeita, mutta eri yhtiöt toimivat maantieteellisesti hieman eri alueilla. FCG-konserniin vuonna 2007 liittynyt Ruotsin tytäryhtiö, SIPU International AB on tehnyt vuodesta 1981 lähtien kansainvälistä kehityskonsultointia ja koulutusta erityisesti Balkanin alueella ja Afrikassa. SIPUn konsultointihankkeissa tärkein rahoittaja on SIDA, Ruotsin valtion kehitysyhteistyöorganisaatio. Tämän lisäksi SIPUn hankkeita rahoittavat mm. Euroopan Unioni ja Maailmanpankki. Toinen merkittävä FCG:n ulkomainen tytäryhtiö POVVIK AD toimii Bulgariassa. POVVIK on erikoistunut ympäristökonsultointiin, erityisesti ympäristövaikutusten arviointeihin. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat Bulgarian ministeriöt ja useat energiasektorin organisaatiot Balkanin alueella. Asiakkaisiin kuuluu myös kansainvälisiä yhtiöitä, jotka toimivat energiasektorin lisäksi esimerkiksi kaivosteollisuudessa sekä tekstiili- ja kemianteollisuudessa. FCG:llä on lisäksi ulkomainen tytäryhtiö Romaniassa (Finnish Consulting Group Srl) ja Uudessa-Seelannissa (Anzdec Ltd). Anzdecilla on yli 35 vuoden kokemus kehityskonsultoinnista yli 45 maasta erityisesti Tyynenmenren alueella. Sen toteuttamien hankkeiden tärkein rahoittaja on Aasian Kehityspankki ja projektit ovat keskittyneet erityisesti kestävän kehityksen mukaisiin maanviljelyn, luonnonvarojen hallinnan sekä ilmastokonsultoinnin hankkeisiin. Näiden lisäksi FCG omistaa Virossa toimivan koulutusyhtiö Invicta OÛ:n. FCG:n kansainvälistä toimintaa esitellään laajemmin englanninkielisessä vuosikertomuksessamme

12 Henkilöstö FCG-konserni, M Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot 24,9 24,9 26,1 Kotimaan henkilöstön ikäjakauma Ikäluokka Yhteensä % 4 % % 14 % % 16 % Yllä esitetyissä luvuissa on mukana konsernin kotimaan keskimääräisen henkilöstömäärän lisäksi ulkomaan projekteissa työskentelevät projektihenkilöt keskimääräisiksi henkilötyövuosiksi muunnettuna. Vuosien 2012 ja 2011 lukuja on korjattu vastaavalla laskentaperusteella. Alla olevissa taulukoissa on käytetty FCG:n kotimaan henkilöstön lukumäärää , yhteensä 477 henkilöä. Vuoden 2012 vastaava luku oli 494 henkilöä % 14 % % 9 % % 14 % % 10 % % 11 % % 7 % yli % 1 % Yhteensä % 100 % Kotimaan henkilöstön rakenne FCG-konserni Miehiä 52% 54% Naisia 48% 46% Yhteensä 100% 100% Henkilöstön keski-ikä 43 vuotta 43 vuotta Koulutusjakauma Koulutusjakaumat Yht tutkijakoulutus 15 3 % 3 % ylempi korkea kouluaste % 39 % alempi korkeakouluaste % 32 % alin korkeakouluaste % 11 % opinnot kesken 28 6 % 6 % keskiaste 26 5 % 6 % perusaste 8 2 % 3 % Yhteensä % 100 % 20 21

13 Tuloslaskelma FCG:n tilinpäätös 2013 FCG-konserni Liikevaihto (1 000 ) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 9 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto Vähemmistön osuus Konsernin voitto

14 Tase FCG-konserni Vastaavaa (1 000 ) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 41 Konserniliikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 3 Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 6 4 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 545 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset 9 10 Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat (1 000 ) Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Laskennalliset verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat FCG-konserni Vastattavaa (1 000 ) Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Pääomalaina 61 Muut velat 44 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0 Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa Vastaavaa

15 Rahoituslaskelma FCG-konserni Liiketoiminnan rahavirta (1 000 ) Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Osingot, kurssivoitot ja -tappiot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta (1 000 ) Investoinnit aineett. ja aineell. hyödykkeisiin Aineett. ja aineell. hyödykkeiden luovutustulot 4 Investoinnit tytäryhtiöihin ja muihin sijoituksiin Sijoitusten myynti ja tuotot Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta (1 000 ) Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos 3 27 Osingonjako -905 Omien osakkeiden myynti Muuntoero Rahoituksen rahavirta Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Emoyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy Tytäryhtiö FCG Koulutus Oy Tytäryhtiö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Tytäryhtiö FCG Konsultointi Oy Tytäryhtiö FCG International Oy Tytäryhtiö Audiapro Oy, sulautunut emoon Tytärhtiö Asplan Oy, alkaen Tytäryhtiö Anzdec Ltd, Uusi Seelanti Tytäryhtiö Oü Invicta, Viro Tytäryhtiö Finnish Consulting Group SRL, Romania Tytäryhtiö LLC Finnish Consulting Group, Ukraina Tytäryhtiö SIPU International AB, Ruotsi Tytäryhtiö POVVIK AD, Bulgaria Osakkuusyhtiö Oü Projektkeskus, Viro Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty SIPU AB -nimistä 60 %:sti omistettua yhtiötä. Yhdistelemättä jättäminen perustuu kirjanpitolain 6 luvun 3 pykälän 1. kohtaan. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahaksi kurssiin. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tulos laskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja kurssiero sisältyy tilikauden voittoon. Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnista syntyvä muuntoero on esitetty edellisten vuosien voittovaroissa. Sellaiset projektit, joilla on kiinteä budjetti, kirjataan tuotoksi tehdyn työn mukaan varovaisesti siihen asti kun budjettia on käytettävissä. Budjetin ylittävät työt ja kulut kirjataan projektin kuluksi. Näitä vastaavia tuottoja ei jaksoteta. Muut hankkeet tuloutetaan juoksevasti laskutuksen mukaisesti. FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muodostama konsernitilinpäätös sisältyy Suomen Kuntaliitto ry -konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Kuntaliitto ry, kotipaikka Helsinki. Suomen Kuntaliitto-konsernin tilinpäätösjäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Toinen Linja 14, Helsinki. Rahavarojen muutos (1 000 ) Rahavarat Tytäryhtiöhankinnassa kirjatut rahavarat Rahavarat

16 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Asplan Oy Insinööritoimisto sulautuu sisaryhtiöönsä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:öön sulautumissuunnitelman mukaan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä FCG-konsernin liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuodesta Koko konsernin tuloksen odotetaan olevan positiivinen. Selvitys tutkimus- ja tuotekehitys - toiminnan laajuudesta Konsernin liiketoiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaan erityistarpeisiin suunniteltua. Kehitysprojekteihin panostettiin konsernissa vuonna 2013 yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Osa kehitystyöstä tehtiin yhteistyöprojekteina konsernin ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista hinnoittelukäytäntöjen johdosta. Tähän pyritään vastaamaan erityisesti projektitoiminnan johtamisen kehittämisellä ja tehostamisella. Ympäristötekijät Toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia johtuen sen palvelujen luonteesta. Yhtiössä on minimoitu paperinkulutusta ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Matkustamista on vähennetty videoneuvotteluiden avulla. FCG:ssä otetaan huomioon ympäristönäkökulmat asiakkaille tarjottavissa palveluissa. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat tilinpäätöshetkellä ,24 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,19 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan yhteensä ,00 jätetään omaan pääomaan , ,24 Yhtiön osakkeiden määrä osake - lajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiö järjestyksen pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti osakkeet (yksi ääni/osake) kpl kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä Konsernilla ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä. Omat osakkeet Emoyhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajasta FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallituksessa olivat tili kaudella: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen Marketta Kokkonen Pentti Kotiranta Merja Strengell Timo Laitinen alkaen Yhtiön toimitusjohtajana on HM Ari Kolehmainen. Konsernin johtoryhmän tilikaudella 2013 muodostivat konsernin toimitusjohtajan lisäksi: Katrina Harjuhahto-Madetoja, Koulutusliiketoiminta Anette Vaini-Antila, Kansainvälinen liiketoiminta Kim Jolkkonen, Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta asti Aija Tuimala, Konsultointiliiketoiminta Teppo Talvinko, Talous ja hallinto ( asti) Erityisesti Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnassa kilpailutilanne jatkuu edelleen haastavana muun muassa alan Yhtiön tilintarkastaja oli tilikaudella PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö

17 Kansainväliset tytäryhtiöt SIPU, Ruotsi FCG:n Ruotsin tytäryhtiö on erikoistunut kansainväliseen kehityskonsultointiin ja koulutukseen. SIPUlla on ollut vahva asema erityisesti Afrikkaan suuntautuvassa kehityskonsultoinnissa. Yhtiö tekee yhteistyötä Transparency Internationalin (TI) kanssa tavoitteenaan vahvistaa korruptionvastaista osaamista ja profiilia. SIPUn tuorein aluevaltaus on yksityiselle sektorille suunnattu kansainvälistymiskoulutus. Anzdec Uudessa-Seelannissa toimiva Anzdec on kansain väliseen kehitys konsultointiin keskittynyt yhtiö. Sen tarjoa mien palveluiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja uudistuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä kehittyvissä maissa. Yhtiön asiakkaina ovat kansainväliset rahoittajat, esimerkiksi Maailmanpankki (WB) ja Aasian kehityspankki (ADB). Invicta Virossa toimiva Invicta tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluita asiakkailleen. Yhtiö toimii kouluttajien ja konsulttien verkostona, ja sen kantavana ajatuksena on tukea pitkäjänteisesti asiakkaitaan ja asiakasorganisaatioitaan kehittämään toimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa. www. invicta.ee Povvik Bulgariassa toimiva Povvik on johtava ympäristökonsultointiin, johdon konsultointiin ja aluekehitykseen erikoistunut yhtiö Bulgariassa. Sen asiakaskuntaan kuuluu laajasti eri toimialoja edustavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Balkanin alueella. FCG Romania FCG:n Romanian yhtiö toimii Romanian, Moldovan ja Balkanin alueella. Se keskittyy FCG:n kansainvälisen toiminnan hankkeiden johtamiseen alueellaan. Serbia FCG:llä on pysyvä edustusto Serbiassa

18 32 33

19 Kuva: Jukka Nurminen FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950 FI Helsinki Puhelin Faksi

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus

Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus Kuntien tietotekniikkakartoituksen toteutus 23.4.2014, Tutkija Tuomas Jalava, FCG 22.4.2014 Sivu 1 FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti

Testiyritys SQL-Suomalainen Oy - 00000006. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-13 12:40 Erja Fasta TESTIYRITYS SQL-SUOMALAINEN OY (L) POSTIOSOITE: SQLKATU 60 60, 99999 KORVATUNTURI, SUOMI Y-TUNNUS. 0000000-6 D&B D-U-N-S NR. 65-200-7816 TILINPÄÄTÖS 201310 AA Hyvä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa

- Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa (liikevoitto 813 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tappio 0,16 euroa YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Osavuosikatsaus 06.11.2009 klo 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2009 - Liikevaihto 17,1 milj. euroa (23,8 milj. euroa) - Liiketappio 458 tuhatta euroa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot