FCG VUOSIKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FCG VUOSIKERTOMUS 2013 1"

Transkriptio

1 FCG VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLTÖ FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy tarjoaa julkisten palveluiden kehittämisen, johdon konsultoinnin, monialaisen koulutuksen, yhdyskuntasuunnittelun, vesihuollon sekä talon rakennuksen ja korjausrakentamisen palveluita kotimaassa ja kansainvälisesti. Yhtiön asiakkaina on laajasti sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioita. Yhtiön omistaa Suomen Kuntaliitto. 2 FCG:n vuosi FCG:n avainlukuja FCG:n liiketoiminta 8 FCG Konsultointi 10 FCG Koulutus 12 FCG Suunnittelu ja tekniikka 18 FCG:n kansainvälinen toiminta 20 Henkilöstö 22 FCG:n tilinpäätös Tuloslaskelma 24 Tase 26 Rahoituslaskelma 27 Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet 28 Toimintakertomus 30 Kansainväliset tytäryhtiöt Päätoimittaja Eeva Kokki Ulkoasu ja taitto Taina Kytöaho Kuvat Rami Aapasuo, Evelyn T. Deguit, Jouni Immonen, Marika Malinen, Kimmo Mustonen, Jukka Nurminen, Christer Nyman, Jarmo Teinilä Painopaikka Topnova Oy, Helsinki 2 1

3 2013 FCG:n vuosi FCG jatkoi tuloksellisesti uudistuneen strategiansa mukaista palveluiden, arvoketjujen ja konsernirakenteen kehittämistä vuonna Konsernin osaamista vahvistettiin myös yritysjärjestelyillä. Konsernin liikevaihto nousi edellisvuodesta 70,3 miljoonaan euroon (66,5 miljoonaa euroa vuonna 2012) ja konsernin tilikauden voitto (nettotulos) 0,7 miljoonaan euroon (0,4 miljoonaa euroa vuonna 2012). Konsernin liikevoitto oli 1,1 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa vuonna 2012). Emoyhtiön liikevaihto ja tulostiedot eivät ole yritysrakenteen muutoksista johtuen vertailukelpoisia edellisvuoteen. Konsernirakenteen kehittäminen ja yritysjärjestelyt FCG:n hallitus päätti kokouksessaan Oy Audiapro Ab:n koko osakekannan ostamisesta Kuntaliiton tytäryhtiö Oy Audiator Ab:lta. Kaupan yhteydessä FCG:lle siirtyi myös Audiapron koulutus- ja konsultointiliiketoiminta ja henkilöstö alkaen entisin työsuhteen ehdoin. Kauppa vahvisti FCG:n asemaa laaja-alaisena julkishallinnon koulutus- ja konsultointipalveluiden tarjoajana. Oy Audiapro Ab sulautui emoyhtiöönsä sulautumissuunnitelman mukaisesti FCG:n sisällä konsultointitoiminta ja koulutustoiminta on eriytetty omiksi liiketoiminnoikseen siten, että konsultointiliiketoiminta on keskitetty FCG Konsultointi Oy:öön (yhtiön nimi oli asti FCG Tietojohtaminen Oy) ja koulutusliiketoiminta FCG Koulutus Oy:öön (yhtiön nimi oli asti FCG Koulutus ja konsultointi Oy). Syyskuussa 2013 FCG:n hallitus päätti LVIA-suunnitteluun erikoistuneen Asplan Oy Insinööritoimiston koko osakekannan ostamisesta. Tämä kauppa vahvisti FCG Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnan osaamista uudis- ja korjausrakentamisen toimialoilla. Asplanin henkilöstö ja liiketoiminta ovat olleet osa FCG:tä alkaen. Palveluiden ja arvoketjujen kehittäminen FCG:ssä jatkettiin tuloksellisesti palveluiden, tuotteiden ja arvo - ketjujen kehittämistä konsernin hallituksen antamien strategialinjausten suuntaisesti. Tämä kehitystyö on ollut asiakastarpeiden laaja-alaista tunnistamista ja näiden tarpeiden pohjalta laadittuja, useiden toimialojen osaamista yhdistäviä liiketoimintasuunnitelmia ja niiden käytännön toteuttamista läheisessä yhteistyössä asiakkaiden ja yhteistyöverkoston, kuten Kuntaliitto-konsernin kanssa. Liiketoimintasuunnitelmia on käyty järjestelmällisesti läpi myös konsernin hallituksessa. 2 3

4 Tunnusluvut liiketoiminnasta sekä taloudellisesta asemasta ja tuloksesta FCG:n avainlukuja 2013 FCG-konserni Liikevaihto, M 70,3 66,5 67,0 Liikevoitto, M 1,1 0,6 0,8 Liikevoiton osuus liikevaihdosta, % 1,6 0,8 1,2 Oman pääoman tuotto, % 3,3 2,0 3,1 Omavaraisuusaste, % 61,6 59,5 64,5 Liikevaihto markkina-alueittain, M FCG-konserni Eurooppa 53,7 53,5 Aasia ja Oseania 8,0 6,3 Afrikka 8,0 5,7 Latinalainen Amerikka < 1 1,0 Pohjois-Amerikka ja Karibia < 1 < 1 Yhteensä 70,3 66,5 Eurooppa 76% Liikevaihto markkina-alueittain, 2013 Koulutus ja konsultointi 44% Afrikka 12% Aasia ja Oseania 10% Latinalainen Amerikka < 1% Pohjois- Amerikka ja Karibia < 1% Vesi ja ympäristö 34% Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin, M FCG Group Koulutus ja konsultointi 33,5 29,2 Infra ja talo 13,2 14,7 Vesi ja ympäristö 23,5 22,7 Yhteensä 70,3 66,5 Infra ja talo 22% Liikevaihto liiketoimintaryhmittäin,

5 FCG:n liiketoiminta FCG-konsernin liiketoiminta jakautuu neljään toisiaan tukevaan liiketoiminta-alueeseen: FCG Konsultointi FCG Koulutus FCG Suunnittelu ja tekniikka Kansainvälinen konsultointi Suunnittelu ja tekniikka liiketoimintaryhmän osaamista täydensi syksyllä 2013 ostettu Asplan Oy Insinööritoimistolta ostettu LVIS-tekniikan ja erityisesti geoenergian osaaminen, joka sulautui FCG:hen alkuvuodesta Vuoden 2013 alussa FCG:n konsultointitoiminta ja koulutustoiminta eriytettiin omiksi liiketoiminnoikseen, joilla on vahva yhteinen missio: tukea FCG:n asiakkaita näiden perustehtävien hoitamisessa ja muutoksen hallinnassa. FCG tekee konsernina tiivistä yhteistyötä erilaisten yhteistyöverkostojen, kuten Kuntaliitto-konsernin kanssa. Asiantuntijamme ja osaavat tiimimme ovat mukana myös monissa julkisen hallinnon ja muiden sektorien kehittämishankkeissa ja -verkostoissa. FCG-konsernin asiakkaista kolme neljäsosaa on julkishallinnon organisaatioita ja yksityisen sektorin, kuten palvelualan, teollisuuden ja rakennusalan yritysten osuus on noin neljännes. FCG:n liikevaihdosta yli 40 prosenttia tulee kansainvälisestä liiketoiminnasta, jossa merkittävin asiakasryhmä ovat kansainväliset rahoittajat. 6 7

6 FCG Konsultointi Kuntarakenne- ja palvelurakennekonsultoinnissa FCG on Suomen ykköstalo, joka kehittää palveluitaan ja osaamistaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaidensa kanssa. FCG:n erityinen vahvuus on julkisen hallinnon ja erityisesti kuntien toimintaympäristön ja toimintalogiikan syvällinen tunteminen. FCG tekee tiivistä yhteistyötä Suomen Kuntaliitto -konsernin, yliopistojen sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatioiden kanssa. FCG:n konsultointi -liiketoiminta koostuu erityisesti julkishallinnon johdolle suunnatuista palveluista strategisen johtamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisen, ict-palveluiden, elinkeinokehityksen ja toimintamallien konsultoinnin jä tutkimuspalveluiden muodossa. Hyvin johdetussa organisaatiossa rakenteet, johtamisjärjestelmät, palveluprosessit ja -rakenteet, toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus sekä henkilöstön hyvinvointi ja kehittämisyhteistyö eri sidosryhmien kanssa muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Johdon konsultointi -toimiala on saavuttanut vankan aseman kuntien uudistumista ja kehittymistä tukevien verkostohankkeiden toteuttajana. Verkostohankkeet kuten Uuden sukupolven organisaatio (USO), Kunta HR 2017, ja Toimintakykyiset kuntakonsernit tarjoavat kymmenille aktiivisille kehittäjäkunnille asiantuntijoineen mahdollisuuden oppia uutta, vertailla hyviä käytäntöjä ja verkostoitua muiden kanssa. Verkostohankkeet toteutetaan yhteistyössä Kuntaliitto-konsernin kanssa, mikä antaa mahdollisuuden vaikuttaa kuntia koskevaan lainsäädäntöön ja ohjaukseen. Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen on vaativaa ja monialaista yhteistyötä. Rakennemuutoksia ohjataan usein valtakunnallisesti, mutta kun on kyse taloudesta, toiminnan laadusta ja asiakkaiden hyvinvoinnista, ohjauksen ja johtamisen tueksi tarvitaan myös paikallistason tietoa. FCG:n hallinnoimat luokitustuotteet ovat osoittautuneet hyödyllisiksi näissä tilanteissa. FCG:n hallinnoimia luokitustuotteita ovat potilasluokittelu- ja tuotteistusjärjestelmät (pdrg ja NordDRG), avuntarpeen ja toimintakyvyn mittarit (RAVA, FIM ja TUVA ) sekä hoitoisuusluokitusjärjestelmä (RAFAELA ). Luokitustuotteiden tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää sekä toiminnan ja palvelujen kehittämisessä että hoidon laadun ja kustannustehokkuuden parantamisessa kunnallisessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehittämisessä, palveluverkkojen suunnittelussa ja kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa. Luokitustuotteiden lisäksi FCG tarjoaa tiedolla johtamisen tueksi analysointi- ja tutkimusosaamista sekä koulutusta esimerkiksi tietoturvaan liittyen. Vuonna 2013 FCG:n Kansallinen DRG-keskus toimi järjestäjänä kansainväliselle PCSI konferenssille, jonne saapui kuulijoita yli 30 eri maasta. FCG:n konsultointiosaamista on myös elinkeinojen kehittämiseen ja tutkimukseen liittyvät palvelut, esimerkiksi alueiden kilpailukyvyn kasvattamiseen tähtäävät selvitykset ja matkailukeskusten ja -liiketoiminnan kehittämishankkeet. Elinkeinojen ja alueiden kehittämisessä haasteena oli vuonna 2013 talouden kiristyminen niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla, mikä vähensi voimakkaasti uusien kehittämisja investointiprojektien käynnistymistä. Taustalla on lisäksi kuntien huomion kohdistuminen kuntarakenne- ja soteratkaisuihin että EU-ohjelmakauden vaihtuminen vuoden 2013 lopulla. FCG:n tutkimuspalvelut tuottavat tietoa johtamisen tueksi. Tutkimusten tuloksia hyödynnetään FCG:n toteuttamien konsultointihankkeiden ja valmennusten yhteydessä kunnissa ja alueilla ympäri Suomen. Tutkimuspalveluissa ennakointi- ja toimintaympäristön analyysi tuotteita laajennettiin tukemaan mm. ajankohtaisia kuntarakenne- ja palveluverkkoselvityksiä. Kyselytutkimuksia toteutettiin jälleen runsaasti. Asukas-, työyhteisö- ja asiakastyytyväisyystutkimuksiin saatiin vuoden aikana yhteensä yli vastausta. 8 9

7 FCG Koulutus FCG on Suomessa kärkinimi kuntien päättäjille, viranhaltijoille ja luottamushenkilöille tarjottavassa avoimessa koulutuksessa. Avoimen koulutuksen ohella teemme tilauskoulutuksia ja valmennuksia asiakkaillemme heidän tarpeidensa pohjalta. Vuoden 2013 aikana FCG:n koulutuksiin osallistui lähes osallistujaa. Yksittäisiä koulutustapahtumia oli kaikkineen hieman alle 700 (noin 550 vuonna 2012). Yksittäisiä koulutuspäiviä näistä tapahtumista kertyi noin tuhat. Kaikista tilaisuuksista kerätään osallistujapalaute, joka on säilynyt vuodesta toiseen korkeana ja oli edelleen yli 4 asteikolla 1 (huono) 5 (erinomainen). Alijäämäinen kuntatalous, kasvava korjausvelka ja palveluprosessien uudistaminen edellyttävät vankkaa talousosaamista julkisella sektorilla. Talouden ja rahoituksen ammattilaisten lisäksi taloudenosaajia tarvitaan monialaisesti kaikilla toimialoilla. Tämä näkyy talouskoulutuksen kysynnän lievänä kasvuna. Rakennemuutos ja julkisen sektorin tuottavuustavoitteet edellyttävät samanaikaisesti sekä johtamisen että henkilöstön osaamisen kehittämistä suunnitelmallisesti ja työhyvinvoinnin turvaamista, mikä näkyy työyhteisökohtaisten koulutusten lisääntyvänä kysyntänä. Myös uusi luottamushenkilökausi kasvatti luottamushenkilökoulutuksen tarjontaa ja kysyntää. Monimuoto- ja verkkokoulutuksen kysyntä on maltillisessa kasvussa. Verkkokoulutuksen etuina ovat riippumattomuus ajasta ja paikasta. Verkko-opiskelu soveltuu parhaiten tietopuoliseen perusopetukseen. Erityisesti palkkaus- ja palvelusuhteiden perusteita opiskellaan verkossa ahkerasti. Monimuotokoulutuksessa puolestaan yhdistyvät lähi- ja verkkokoulutuksen edut. FCG:n koulutuspalveluiden markkinointia on kehitetty järjestelmällisesti monikanavaiseen suuntaan. Sähköiset järjestelmät ovat mahdollistaneet painetusta koulutusmateriaalista luopumisen asteittain ja tapahtumien markkinoinnissa verkkokaupasta on tullut päämyyntikanava. Myös FCG:n koulutuspalveluiden henkilöstön osaamista kehitetään järjestelmällisesti esimerkiksi valmentajasertifioinneilla. Esimerkkejä vuoden 2013 aikana toteutuneista FCG:n tapahtumista ja koulutusohjelmista: Helmikuussa 2013 talous- ja rahoitusfoorumi kokosi yhteen ennätysmäärän kuntapäättäjiä ja talousjohtajia. Pääteemoina olivat euroalueen tilanne, julkisen talouden haasteet ja elinkeinoelämä sekä kuntarakenne ja kunta talous. Kunta- ja valtiohallinnon sekä yritysmaailman edustajille foorumi tarjoaa vuosittain tilaisuuden yhtei seen keskusteluun, vaikuttamiseen ja johtavien asian tuntijoiden kuulemiseen. Tiiviissä yhteistyössä Suomen Kuntaliiton ja Opetushallituksen kanssa pitkään suunniteltu rehtorin tutkintoon valmentava koulutus toteutettiin onnistuneesti monimuotokoulutuksena kesällä FCG toteutti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille laajan yliopistotasoisen johtamiskoulutuksen yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Koulutukseen osallistui kolmessa ryhmässä yhteensä 72 osallistujaa. Kuntajohtaja valmennusohjelmaan osallistui 13 kunnanjohtajaa eri puolilta Suomea. FCG totetutti Kuntapuheenjohtaja sertifiointiohjelma yhteys työssä Kuntaliiton kanssa

8 FCG Suunnittelu ja tekniikka FCG:n yhdyskuntasuunnitteluun, ympäristökonsultointiin, vesi huoltoon sekä talo- ja korjaussuunnitteluun liittyvä osaaminen on vahvaa. Se kattaa rakennetun ja rakentamattoman ympäristön maankäytön suunnittelun, geo- ja rakennustekniikan sekä maanrakentamiseen, yhdyskuntarakentamiseen, liikenne- ja väyläsuunnitteluun ja talonrakentamiseen liittyvät palvelut. Lisäksi FCG hallitsee vesi- ja jäte huollon koko elinkaaren ja laaja-alaisesti ympäristö- ja energia -ala an liittyvät suunnitteluja konsultointipalvelut. FCG:n kotimaan liiketoimintaryhmistä suunnitteluun ja tekniikkaan keskittynyt yksikkö on suurin sekä henkilöstömäärältään että liikevaihdoltaan. Yksikön palveluksessa on noin 350 työntekijää ja sillä on kymmenen toimipaikkaa eri puolilla Suomea. Asiakasprojekteja tehdään verkostomaisesti yli toimiala- ja toimipaikka rajojen koko Suomen alueella. Suunnitteluhankkeissa hyödynnetään tietomallintamista aina, kun se on tarkoituksenmukaista. Talo- JA LAITOS SUUnnittelu FCG vahvisti vuoden 2013 aikana osaamistaan ja palveluntarjontaansa talotekniikan sekä uudis- ja korjausrakentamisen toimialalla ostamalla Asplan Oy Insinööri toimiston. Tämä osaamisalue kattaa vaativien kohteiden peruskorjaussuunnittelun, julkiset ja toimistorakennukset, elinkaarihankkeet sekä LVI- ja sähkösuunnittelun. Asplanilta siirtyneet asiantuntijat vahvistivat FCG:n palveluntarjontaa erityisesti geoenergiasuunnittelun osaamisella. Tällä suunnittelun osa-alueella hyödynnetään kallioperästä, maaperästä ja vesistöistä saatavaa energiaa, jota voidaan hyödyntää sekä rakennusten lämmittämisessä että jäähdyttämisessä. Esimerkkejä FCG:n toteuttamista geoenergiahankkeista ovat UPM:n pääkonttori Helsingissä Töölönlahden rannalla ja kolme Espoossa toteutettua 70-luvulla rakennetun koulun peruskorjaushanketta, joissa kaikissa on käytetty uusiutuvia energiamuotoja. FCG:n rakennesuunnitteluun liittyvää osaamista hyödynnetään talo- ja laitossuunnittelun ohella myös monialaisissa yhdyskuntarakentamiseen liittyvissä suunnittelukohteissa, kuten katu- ja tiesuunnitteluhankkeissa sekä satama- ja maisemasuunnittelussa. Tätä osaamista tarvitaan myös vesihuoltoon liittyvissä hankkeissa, kuten jätevedenpuhdistamoiden linjastosuunnittelussa sekä vesilaitosten laajennushankkeissa. Monialaista suunnitteluosaamisen lisäksi FCG tarjoaa asiakkailleen rakennuttamiseen liittyviä palveluita. Tämä osaaminen kattaa niin rakentamisen valmisteluun, ohjaukseen että käyttöönottoon liittyvät hankkeet sekä taloja laitossuunnittelussa että yhdyskuntarakentamisessa. FCG:n rakennuttamiseen liittyvää osaamista ovat myös julkisivu- ja linja saneeraukset sekä energiakorjaukset

9 INFRA SUUnnittelu Katu-, tie- ja liikennetekniikan suunnittelussa tavoitteena on tuottaa laadukkaita ja turvallisia ratkaisuja varmistamaan sujuva liikenne ja liikkuminen myös vaativissa olosuhteissa. FCG:n tämän toimialan osaaminen sisältää katuja aluetekniikan sekä liikennesuunnittelun yleis-, katu- ja raken nussuunnittelun palvelut. Esimerkkinä tämän alueen suunnittelusta FCG toteutti vuonna 2013 Helsingin kaupungille Verkkosaaren kunnallistekniikan suunnitteluhankkeen, joka piti sisällään sekä kaupunkikuvallista suunnittelua että yleis-, katu- ja kunnallistekniikan suunnittelua. Katujen rakennesuunnitelmia laadittiin useille kaupungeille eri puolilla Suomea. Maisemasuunnittelu on keskeinen osa yhdyskunta suunnittelua ja liittyy FCG:llä laaja-alaisesti myös muiden toimialojen asiakashankkeisiin. Tätä osaamista tarvitaan esimerkiksi maisemaselvityksistä hankkeiden toteutussuunnitteluun. Vuoden 2013 aikana tällaisia olivat esimerkiksi tuulivoimahankkeissa ympäristövaikutusten arvioinnit ja maisemaselvitykset sekä pääkaupunkiseudun kuntien liikuntapuistoja koskevat hankkeet. Puistosuunnitteluhankkeisiin liittyy nykyään entistä enemmän hulevesien luonnonmukaista hallintaa tai vesi kohteiden luonnonmukaista suunnittelua. FCG:n maisemasuunnitteluun liittyvää osaamista onkin viime vuosina kehitetty erityisesti ekologisen suunnittelun saralla luonnonmukaista rakentamista edellyttävien kohteiden sekä tuulivoimahankkeiden kautta. Alueidenkäytön konsultointi ja kaavoitus luovat pohjaa muulle yhdyskuntasuunnittelulle. FCG on alueidenkäytön konsultoinnissa Suomen suurimpia kaavoitustoimistoja ja tuulivoimakaavoituksessa Suomen johtava toimisto. Maankäytön suunnittelun osaaminen lähtee maapoliittisista linjauksista ja strategisesta suunnittelusta, kuten maakunnallisista kaupan alan selvityksistä jatkuen kaupunkiarkkitehtuuriin. Tällä osaamisalueella tuotamme asiakkaillemme eritasoisten kaavoitukseen liittyvien suunnitelmien ja selvitysten lisäksi esimerkiksi kehityskuvia, rakennustapaohjeita sekä selvityksiä myös vaativien kaupunkiympäristöjen tai suojeltujen kulttuuriympäristöjen kehittämiseksi. Alueidenkäytön konsultoinnin toimiala on ollut eturintamassa kehittämässä tietomallipohjaista maankäytön suunnittelua. Geotekniikka-toimiala tuottaa suunnittelu- ja asiantuntijapalveluja FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Geotekninen suunnittelu käsittää talo- ja laitosrakenteiden kuten biojalostamoiden ja tuulivoimaloiden sekä infrarakenteiden perustamistapaselvityksiä ja yhteishankkeita eri toimialojen kanssa. Näissä hankkeissa suunnitellaan aluesuunnittelun ohella laaja-alaisesti esimerkiksi pohja- ja maarakenteet sekä tukiseinien ja kaivantojen mitoitukset. Esimerkkeinä geotekniikkaan liittyvistä suunnitteluhankkeista olivat vuonna 2013 Helsingin kaupungin liikennelaitoksen metrovarikkojen pohjarakenne-, kuivatus- ja aluesuunnittelu sekä työnaikainen suunnittelu, Kimolan vesiväylähanke Kouvolassa sekä Tapiolan kekusjääpuiston yleis- ja rakennussuunnittelu Espoossa. Geotekniikka maastotyöt toimiala tuottaa maastotutkimuksia FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Maastotutkimukset käsittivät mittauksia ja maaperäselvityksiä sekä paalujen PDAja ehjyysmittaukset ja analyysit. Merkittävä osa toimeksiannoista vuonna 2013 oli pohjavesiselvityksiä sekä pohjavesi- ja huokosvesiputkien asennuksia raskaalla porakoneyksiköllä ja monitoimikairoilla. Satamat ja vesiväylät - toimiala tuottaa suunnitteluja tutkimuspalveluja FCG:n asiakkaiden tarpeisiin. Merkittävimpinä asiakkaina ovat Liikennevirasto, kauppamerenkulun satamat, kaupungit ja kunnat, ELY-keskukset sekä teollisuus. Suunnittelupalvelut käsittävät vesiväylien, sata mien ja laitu rirakenteiden ja muiden vesirakenteiden yleis- ja rakennesuun

10 nittelun, vesilain mukaiset hakemussuunnitelmat ja asiantuntijaselvitykset sekä vesiväylien ja vesialueiden akustiset tutkimukset ja tankoharaukset valtakunnallisesti niin merialueilla kuin sisävesilläkin. Vesiväylien suunnittelussa ja tutkimuksissa asiakkaiden tarpeet ovat siirtyneet lisääntyvästi kokonaispalveluihin. Vuonna 2013 mm. Liikenneviraston ja kauppamerenkulun satamien hankkeissa lisääntyivät palvelukokonaisuudet, joissa tehtiin väylien yleissuunnitelmia, täydennystutkimus-ohjelmia, vesiväylien tutkimuksia ja mittauksia sekä laadittiin täydennystutkimusten pohjalta väyläpäätöksen tai -esityksen asiakirjat. Niin ikään tutkimuskaudella tehtiin viistokaikuluotausten lisäksi matalataajuus- ja monikeilaluotauksia. Vesihuolto on perinteisesti ollut yksi FCG:n toiminnan peruspilareista ja FCG onkin yksi johtavista vesihuollon suunnittelu- ja konsulttitoimistoista Suomessa. FCG:n osaaminen kattaa vesihuollon koko elinkaaren vesihuoltolinjojen suunnitelmista hulevesisuunnitelmiin, toteutuksen asiantuntijatehtäviin ja erilaisiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Lisäksi FCG tarjoaa vesi- ja ympäristöalan laitosten käytön seurantaan ja tiedonhallinnan tueksi tietojärjestelmiä. Ympäristö ja energia FCG on kärkitoimijoita Suomessa ympäristökonsultoinnissa sekä energia- ja ilmastokonsultoinnissa. Tällä tulosalueella palvelukokonaisuuksien tuottamisesta huolehtivat useamman toimialan asiantuntijoista kootut osaamistiimit, joiden osaaminen kattaa laajasti seuraavat osa-alueet: Jätehuollon ja materiaalienkäsittelyn suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvät palvelut Vaikutusarviointipalvelut, kuten ympäristövaikutusten arvioinnit (YVA), ympäristöselvitykset ja erilaiset ympäristölainsäädännön edellyttämät asiantuntijaselvitykset Vesistösuunnittelupalvelut ja pohjavesien tutkimukseen, tarkkailuun ja mallintamiseen liittyvät palvelut Pilaantuneisiin alueisiin liittyvät palvelut, kuten pilaantuneisuustutkimukset ja selvitykset, puhdistustarpeen arviointi ja kunnostuksen suunnittelu Luontoselvitykset, luontovaikutusten arvioinnit Öljy- ja kaasualan palvelut, kaivannaisalan palvelut Energia- ja ilmastoalan palvelut, esimerkiksi tuulivoimapuistojen suunnitteluun, energiatehokkuuteen lja uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvät selvitykset Riskienhallinnan palvelut FCG:llä oli vuoden 2013 lopussa useita tuulivoimasuunnitteluhankkeita koti- ja ulkomaisille toimeksiantajille, esimerkkeinä Vihdissä ja Pohjanmaan alueella tehdyt tuulivoiman kehittämishankkeet. Muuhun maankäytön suunnitteluun liittyvät ympäristöselvitykset oli toinen osa-alue, jossa toimeksiantoja toteutettiin runsaasti, sen sijaan maa- ja vesialueisiin liittyvien haitta-ainetutkimuksien määrä väheni edellisvuodesta. Jätehuollon suunnittelupalveluissa käynnistettiin hankkeiden ympäristövaikutusten elinkaarimallinnus-palvelutoiminta. Jätteiden putkikeräysjärjestelmiin liittyvää suunnittelua tehtiin useassa kohteessa

11 FCG:n kansain välinen toiminta FCG:n kansainvälisellä toiminnalla on pitkä ja vaikuttava, yli neljän vuosikymmenen mittainen historia. Tämä liiketoiminta koostuu sekä kotimaasta tehtävästä kansainvälisestä kehityskonsultoinnista ja suomalaisen osaamisen viennistä että FCG:n kansainvälisten tytäryhtiöitten toiminnasta. Liiketoiminta ryhmä tuo yli 40 % FCG-konsernin liikevaihdosta. Kansainvälisiä kehityshankkeita on toteutettu vuosien aikana tuhansia yli 150 maassa. Kansainvälisen konsultoinnin laajimmat hankkeet vuonna 2013 olivat Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Toiminta painottui pitkälti ympäristökonsultointiin, vesija jätehuollon kehittämiseen sekä muuhun luonnonvarojen vastuullisen käyttöön liittyvään konsultointiin. Hyvinvoinnin ja koulutuksen sektorit samoin kuin uusiutuvien energiamuotojen käyttöön liittyvä konsultointi ovat kasvavia kehityskonsultoinnin alueita. Kaikissa näissä hankkeissa keskeistä on vastuullinen ja kestävään kehitykseen pohjautuva toiminta. FCG:n kansainvälinen konsultointi pohjautuu pitkälti kansainvälisten rahoittajien rahoittamiin hankkeisiin eri puolilla maailmaa. Nämä hankkeet voivat liittyä esimerkiksi luonnonvarasektorin kehittämiseen, maaseudun kehittämiseen, vesihuoltoon ja sanitaatioon, yhdyskunta- ja infrasuunnitteluun sekä opetusalan ja hallinnon kehittämiseen tai esimerkiksi hankkeiden vaikuttavuuden arviointiin ja erilaisiin, toimeksiantajille tehtyihin selvityksiin. Suomessa hankkeiden päärahoittaja ja tärkeä yhteistyökumppani on ulkoministeriö. Maailmanlaajuisesti muita tärkeitä rahoittajia ovat esimerkiksi Maailmanpankki, Aasian kehityspankki ja EU. Kaikki FCG:n tytäryhtiöt tekevät myös kehityskonsultointiin liittyviä hankkeita, mutta eri yhtiöt toimivat maantieteellisesti hieman eri alueilla. FCG-konserniin vuonna 2007 liittynyt Ruotsin tytäryhtiö, SIPU International AB on tehnyt vuodesta 1981 lähtien kansainvälistä kehityskonsultointia ja koulutusta erityisesti Balkanin alueella ja Afrikassa. SIPUn konsultointihankkeissa tärkein rahoittaja on SIDA, Ruotsin valtion kehitysyhteistyöorganisaatio. Tämän lisäksi SIPUn hankkeita rahoittavat mm. Euroopan Unioni ja Maailmanpankki. Toinen merkittävä FCG:n ulkomainen tytäryhtiö POVVIK AD toimii Bulgariassa. POVVIK on erikoistunut ympäristökonsultointiin, erityisesti ympäristövaikutusten arviointeihin. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat Bulgarian ministeriöt ja useat energiasektorin organisaatiot Balkanin alueella. Asiakkaisiin kuuluu myös kansainvälisiä yhtiöitä, jotka toimivat energiasektorin lisäksi esimerkiksi kaivosteollisuudessa sekä tekstiili- ja kemianteollisuudessa. FCG:llä on lisäksi ulkomainen tytäryhtiö Romaniassa (Finnish Consulting Group Srl) ja Uudessa-Seelannissa (Anzdec Ltd). Anzdecilla on yli 35 vuoden kokemus kehityskonsultoinnista yli 45 maasta erityisesti Tyynenmenren alueella. Sen toteuttamien hankkeiden tärkein rahoittaja on Aasian Kehityspankki ja projektit ovat keskittyneet erityisesti kestävän kehityksen mukaisiin maanviljelyn, luonnonvarojen hallinnan sekä ilmastokonsultoinnin hankkeisiin. Näiden lisäksi FCG omistaa Virossa toimivan koulutusyhtiö Invicta OÛ:n. FCG:n kansainvälistä toimintaa esitellään laajemmin englanninkielisessä vuosikertomuksessamme

12 Henkilöstö FCG-konserni, M Henkilöstö keskimäärin Palkat ja palkkiot 24,9 24,9 26,1 Kotimaan henkilöstön ikäjakauma Ikäluokka Yhteensä % 4 % % 14 % % 16 % Yllä esitetyissä luvuissa on mukana konsernin kotimaan keskimääräisen henkilöstömäärän lisäksi ulkomaan projekteissa työskentelevät projektihenkilöt keskimääräisiksi henkilötyövuosiksi muunnettuna. Vuosien 2012 ja 2011 lukuja on korjattu vastaavalla laskentaperusteella. Alla olevissa taulukoissa on käytetty FCG:n kotimaan henkilöstön lukumäärää , yhteensä 477 henkilöä. Vuoden 2012 vastaava luku oli 494 henkilöä % 14 % % 9 % % 14 % % 10 % % 11 % % 7 % yli % 1 % Yhteensä % 100 % Kotimaan henkilöstön rakenne FCG-konserni Miehiä 52% 54% Naisia 48% 46% Yhteensä 100% 100% Henkilöstön keski-ikä 43 vuotta 43 vuotta Koulutusjakauma Koulutusjakaumat Yht tutkijakoulutus 15 3 % 3 % ylempi korkea kouluaste % 39 % alempi korkeakouluaste % 32 % alin korkeakouluaste % 11 % opinnot kesken 28 6 % 6 % keskiaste 26 5 % 6 % perusaste 8 2 % 3 % Yhteensä % 100 % 20 21

13 Tuloslaskelma FCG:n tilinpäätös 2013 FCG-konserni Liikevaihto (1 000 ) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista 9 Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Tuloverot Tilikauden voitto Vähemmistön osuus Konsernin voitto

14 Tase FCG-konserni Vastaavaa (1 000 ) Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 41 Konserniliikearvo Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3 3 Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 6 4 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 545 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet ja osuudet Muut saamiset 9 10 Pysyvät vastaavat Vaihtuvat vastaavat (1 000 ) Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet 5 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 1 Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Laskennalliset verosaamiset Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat FCG-konserni Vastattavaa (1 000 ) Oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Pakolliset varaukset Vieras pääoma Laskennallinen verovelka Pitkäaikainen Pääomalaina 61 Muut velat 44 Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta 0 Saadut ennakot Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat Lyhytaikaiset velat yhteensä Vieras pääoma yhteensä Vastattavaa Vastaavaa

15 Rahoituslaskelma FCG-konserni Liiketoiminnan rahavirta (1 000 ) Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Käyttöpääoman muutos Maksetut korot Saadut korot Osingot, kurssivoitot ja -tappiot Maksetut verot Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta (1 000 ) Investoinnit aineett. ja aineell. hyödykkeisiin Aineett. ja aineell. hyödykkeiden luovutustulot 4 Investoinnit tytäryhtiöihin ja muihin sijoituksiin Sijoitusten myynti ja tuotot Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta (1 000 ) Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainasaamisten muutos 3 27 Osingonjako -905 Omien osakkeiden myynti Muuntoero Rahoituksen rahavirta Konsernitilinpäätöksen laajuus ja laadintaperiaatteet Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Emoyhtiö FCG Finnish Consulting Group Oy Tytäryhtiö FCG Koulutus Oy Tytäryhtiö FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Tytäryhtiö FCG Konsultointi Oy Tytäryhtiö FCG International Oy Tytäryhtiö Audiapro Oy, sulautunut emoon Tytärhtiö Asplan Oy, alkaen Tytäryhtiö Anzdec Ltd, Uusi Seelanti Tytäryhtiö Oü Invicta, Viro Tytäryhtiö Finnish Consulting Group SRL, Romania Tytäryhtiö LLC Finnish Consulting Group, Ukraina Tytäryhtiö SIPU International AB, Ruotsi Tytäryhtiö POVVIK AD, Bulgaria Osakkuusyhtiö Oü Projektkeskus, Viro Konsernitilinpäätökseen ei ole yhdistetty SIPU AB -nimistä 60 %:sti omistettua yhtiötä. Yhdistelemättä jättäminen perustuu kirjanpitolain 6 luvun 3 pykälän 1. kohtaan. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, sisäiset saamiset ja velat sekä sisäinen voitonjako on eliminoitu. Osakkuusyhtiöt on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiön tilikauden tuloksesta on esitetty rahoituserissä. Ulkomaanrahan määräiset saamiset ja velat on muutettu Suomen rahaksi kurssiin. Ulkomaisten konserniyhtiöiden tulos laskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu euromääräisiksi tilinpäätöspäivän kurssiin ja kurssiero sisältyy tilikauden voittoon. Konsernin sisäisen omistuksen eliminoinnista syntyvä muuntoero on esitetty edellisten vuosien voittovaroissa. Sellaiset projektit, joilla on kiinteä budjetti, kirjataan tuotoksi tehdyn työn mukaan varovaisesti siihen asti kun budjettia on käytettävissä. Budjetin ylittävät työt ja kulut kirjataan projektin kuluksi. Näitä vastaavia tuottoja ei jaksoteta. Muut hankkeet tuloutetaan juoksevasti laskutuksen mukaisesti. FCG Finnish Consulting Group Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muodostama konsernitilinpäätös sisältyy Suomen Kuntaliitto ry -konserniin, jonka emoyhtiö on Suomen Kuntaliitto ry, kotipaikka Helsinki. Suomen Kuntaliitto-konsernin tilinpäätösjäljennökset ovat saatavissa osoitteessa Toinen Linja 14, Helsinki. Rahavarojen muutos (1 000 ) Rahavarat Tytäryhtiöhankinnassa kirjatut rahavarat Rahavarat

16 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat tilikauden jälkeen Asplan Oy Insinööritoimisto sulautuu sisaryhtiöönsä FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:öön sulautumissuunnitelman mukaan. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä FCG-konsernin liikevaihdon vuonna 2014 arvioidaan kasvavan vuodesta Koko konsernin tuloksen odotetaan olevan positiivinen. Selvitys tutkimus- ja tuotekehitys - toiminnan laajuudesta Konsernin liiketoiminta on asiakaslähtöistä ja asiakkaan erityistarpeisiin suunniteltua. Kehitysprojekteihin panostettiin konsernissa vuonna 2013 yhteensä 0,2 miljoonaa euroa. Osa kehitystyöstä tehtiin yhteistyöprojekteina konsernin ulkopuolisten yhtiöiden kanssa. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista liiketoiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista hinnoittelukäytäntöjen johdosta. Tähän pyritään vastaamaan erityisesti projektitoiminnan johtamisen kehittämisellä ja tehostamisella. Ympäristötekijät Toiminnalla on vain vähäisiä ympäristövaikutuksia johtuen sen palvelujen luonteesta. Yhtiössä on minimoitu paperinkulutusta ja jätteet lajitellaan ja kierrätetään. Matkustamista on vähennetty videoneuvotteluiden avulla. FCG:ssä otetaan huomioon ympäristönäkökulmat asiakkaille tarjottavissa palveluissa. Hallituksen esitys yhtiön voittoa koskeviksi toimenpiteiksi Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat tilinpäätöshetkellä ,24 euroa. Emoyhtiön tilikauden voitto oli ,19 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitonjakokelpoiset varat käytetään seuraavasti: osinkona jaetaan yhteensä ,00 jätetään omaan pääomaan , ,24 Yhtiön osakkeiden määrä osake - lajeittain ja kutakin osakelajia koskevat yhtiö järjestyksen pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakautuu seuraavasti osakkeet (yksi ääni/osake) kpl kpl Kaikilla osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon ja yhtiön varoihin. Tieto yhtiön ulkomaisista sivuliikkeistä Konsernilla ei ole ulkomaisia sivuliikkeitä. Omat osakkeet Emoyhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Tietoja yhtiön organisaatiosta, johdosta ja tilintarkastajasta FCG Finnish Consulting Group Oy:n hallituksessa olivat tili kaudella: Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, hallituksen puheenjohtaja Timo Kietäväinen Marketta Kokkonen Pentti Kotiranta Merja Strengell Timo Laitinen alkaen Yhtiön toimitusjohtajana on HM Ari Kolehmainen. Konsernin johtoryhmän tilikaudella 2013 muodostivat konsernin toimitusjohtajan lisäksi: Katrina Harjuhahto-Madetoja, Koulutusliiketoiminta Anette Vaini-Antila, Kansainvälinen liiketoiminta Kim Jolkkonen, Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminta asti Aija Tuimala, Konsultointiliiketoiminta Teppo Talvinko, Talous ja hallinto ( asti) Erityisesti Suunnittelu ja tekniikka -liiketoiminnassa kilpailutilanne jatkuu edelleen haastavana muun muassa alan Yhtiön tilintarkastaja oli tilikaudella PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö

17 Kansainväliset tytäryhtiöt SIPU, Ruotsi FCG:n Ruotsin tytäryhtiö on erikoistunut kansainväliseen kehityskonsultointiin ja koulutukseen. SIPUlla on ollut vahva asema erityisesti Afrikkaan suuntautuvassa kehityskonsultoinnissa. Yhtiö tekee yhteistyötä Transparency Internationalin (TI) kanssa tavoitteenaan vahvistaa korruptionvastaista osaamista ja profiilia. SIPUn tuorein aluevaltaus on yksityiselle sektorille suunnattu kansainvälistymiskoulutus. Anzdec Uudessa-Seelannissa toimiva Anzdec on kansain väliseen kehitys konsultointiin keskittynyt yhtiö. Sen tarjoa mien palveluiden tavoitteena on tukea kestävää kehitystä ja uudistuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä kehittyvissä maissa. Yhtiön asiakkaina ovat kansainväliset rahoittajat, esimerkiksi Maailmanpankki (WB) ja Aasian kehityspankki (ADB). Invicta Virossa toimiva Invicta tarjoaa koulutus- ja konsultointipalveluita asiakkailleen. Yhtiö toimii kouluttajien ja konsulttien verkostona, ja sen kantavana ajatuksena on tukea pitkäjänteisesti asiakkaitaan ja asiakasorganisaatioitaan kehittämään toimintaansa ja saavuttamaan tavoitteensa. www. invicta.ee Povvik Bulgariassa toimiva Povvik on johtava ympäristökonsultointiin, johdon konsultointiin ja aluekehitykseen erikoistunut yhtiö Bulgariassa. Sen asiakaskuntaan kuuluu laajasti eri toimialoja edustavia organisaatioita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta Balkanin alueella. FCG Romania FCG:n Romanian yhtiö toimii Romanian, Moldovan ja Balkanin alueella. Se keskittyy FCG:n kansainvälisen toiminnan hankkeiden johtamiseen alueellaan. Serbia FCG:llä on pysyvä edustusto Serbiassa

18 32 33

19 Kuva: Jukka Nurminen FCG Finnish Consulting Group Oy Osmontie 34, PL 950 FI Helsinki Puhelin Faksi

Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka

Päätoimittaja Ulkoasu ja taitto Kuvat ja piirrokset Painopaikka VUOSIKERTOMUS 2011 1 FCG LYHYESTI FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsulttiyrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra- ympäristö- ja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009 1

VUOSIKERTOMUS 2009 1 1 VUOSIKERTOMUS 2009 FCG lyhyesti FCG Finnish Consulting Group Oy on Suomen suurimpia monialaisia konsult ti - yrityksiä. Palveluissamme yhdistyy ainutlaatuisen mo nipuolinen osaaminen infra-, ympäristö-

Lisätiedot

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005

FCG vuosikertomus 2005 VUOSIKERTOMUS 2005 FCG vuosikertomus 2005 1 VUOSIKERTOMUS 2005 2 FCG vuosikertomus 2005 8 Efeko toteutti useita kuntaliitoskonsultointeja ja oli merkittävästi mukana käynnistämässä PARAS-hanketta (kunta- ja palvelurakenneuudistus).

Lisätiedot

POWERING YOUR SUCCESS

POWERING YOUR SUCCESS POWERING YOUR SUCCESS VUOSIKERTOMUS 2003 TIETOA OSAKKEENOMISTAJILLE JA SIJOITTAJILLE Efore Oyj:n kotipaikka on Espoo. Yhtiön yritys- ja yhteisötunnus on 0195681-3. SISÄLTÖ Vuosi 2003 lyhyesti 3 Missio,

Lisätiedot

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa

Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa R A M I R E N T I N V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 3 Ramirentilla on 243 toimipistettä 11 maassa Ramirentin toimipisteet Euroopassa Suomi 100 Norja 38 Ruotsi 43 Tanska 15 Viro 10 Latvia 9 Liettua 3 Puola

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Yliopiston Apteekki

Vuosikertomus 2010. Yliopiston Apteekki Vuosikertomus 2010 Yliopiston Apteekki Sisällysluettelo lyhyesti Vuosi 2010 lyhyesti Apteekkarin katsaus Asiakaspalvelu Henkilöstö Kansainväliset toiminnot Ympäristövastuu Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSI 2005 LYHYESTI KONSERNIN TUNNUSLUVUT

VUOSI 2005 LYHYESTI KONSERNIN TUNNUSLUVUT VUOSIKERTOMUS 2005 VUOSI 2005 LYHYESTI Liikevaihto kasvoi edelliseen tilikauteen verrattuna Markkina-asema vahvistui uusien asiakkuuksien myötä Tuotehinnat laskivat markkinoilla Kannattavuus heikkeni edelliseen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki

VUOSIKERTOMUS. Yliopiston Apteekki 2011 VUOSIKERTOMUS Yliopiston Apteekki lyhyesti Sisällysluettelo Avainlukuja 2007 2011 Asiantuntevaa huolehtimista ja lääkeneuvontaa auttaa asiakkaita onnistumaan lääkehoidossaan ja edistämään terveyttään.

Lisätiedot

oras invest Vuosikertomus 2008

oras invest Vuosikertomus 2008 oras invest Vuosikertomus 2008 sisältö Oras Invest lyhyesti...1 Toimitusjohtajan katsaus... 2 Oras Invest Oy tunnusluvut 2008... 4 Strategia ja tavoitteet... 4 Omistusyritykset Oras... 5 Uponor... 6 Kemira...7

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008

SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 SUOMEN LÄHIKAUPPA OY TILINPÄÄTÖS 2008 2 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Toimintaympäristön kehitys Suomen bruttokansantuotteen kasvu oli Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ennusteen (ETLA 2008/2) mukaan 2,8

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus... s. 4 Hallituksen toimintakertomus... s. 6 Tuloslaskelma... s. 11 Konsernitase...s. 12 Emoyhtiön tase...s. 14 Rahoituslaskelma...s. 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics

vuosikertomus 2001 your global partner in electronics vuosikertomus 2001 your global partner in electronics 2 " Yritykset, jotka pystyvät edelleen tehostamaan toimintaansa, minimoimaan riskinsä, verkottumaan parhaiden partnereiden kanssa ja hoitamaan kokonaislogistiikkansa

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille Talentum Oyj Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille... 2 Konserniesittely... 3 Keskeiset tapahtumat 2003... 4 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Liiketoiminta-alueet... 8 Hallituksen toimintakertomus...

Lisätiedot

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate-

Perlos. Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Vuosikertomus 1999 Perloksen maailmanlaajuinen toiminta perustuu kokonaisprosessien osaamiseen, logistiikan ja mate- Perlos riaaliteknologian hallintaan. Perlos on maailman johtavia tarkkuutta vaativien

Lisätiedot

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLLYSLUETTELLO Toimitusjohtajan katsaus... 2 Efore konserni... 4 Oma osaaminen ja aito kumppanuus tulevaisuuden takuina... 6 Tuotteet...7 Hallituksen toimintakertomus... 8 Hallinto...12 Tuloslaskelma...13

Lisätiedot

Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it.

Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it. Setec vuosikertomus 2002 You name it, we secure it. Sisältö 4 5 6 8 10 12 14 16 17 18 21 22 23 24 26 33 33 34 35 36 37 38 40 41 42 Setec lyhyesti Avaintietoja vuodelta 2002 Kohti turvatumpaa asiointia

Lisätiedot

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa

Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja FCG vahvistaa palvelutarjontaansa C o n s u lt i n g P e o p l e 1 2013 Rauma, kuntaviestinnän 17SM-voittaja 4 FCG vahvistaa palvelutarjontaansa FCG Consulting People 1/2013 1 Sisältö 3 Pääkirjoitus 4 FCG uudistuu ja vahvistaa palvelutarjontaansa

Lisätiedot

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa,

tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Wecan Electronics Oyj Vuosikertomus 2000 Paras tulos saavutetaan soveltamalla maailmanluokan osaamista paikallisiin olosuhteisiin. Wecanin tuotantolaitokset Suomessa, Kiinassa ja Virossa tarjoavat asiakkaillamme

Lisätiedot

SISÄLLYS: Nixu Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Summa Capital Oy.

SISÄLLYS: Nixu Oyj:n Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Summa Capital Oy. 2014 VUOSIKERTOMUS SISÄLLYS: Nixu on..... Sivu 4 Toimitusjohtajan katsaus... Sivu 6 Nixun vuosi 2014... Sivu 8 Avainluvut...Sivu 10 Nixu sijoituskohteena... Sivu 12 Pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa...sivu

Lisätiedot

S i s ä l t ö Tilinpäätös

S i s ä l t ö Tilinpäätös Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 5 Strategia 6 Ympäristöpalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 10 Teollisuuspalvelut 12 Asioiden hoidosta asiakkuuksien hoitoon 13 Tuotekehitys 14 Laatu,

Lisätiedot

Kuntien konserniohjausta kehittämässä

Kuntien konserniohjausta kehittämässä C o n s u lt i n g P e o p l e 1 2014 4 Tietoa 20 ja terveydenhuollon kehittämiseksi Uusiutuvaa energiaa huippuautomatiikkaa 10 Kuntien konserniohjausta kehittämässä FCG Consulting People 1/2014 1 Sisältö

Lisätiedot

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001

RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 RAMIRENTIN VUOSIKERTOMUS 2001 Ramirent Oyj:llä on Suomessa yli 90 toimipisteen verkosto; Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Venäjällä on yhteensä 28 toimipistettä. Pietari Gdynia Tallinna Pärnu

Lisätiedot

S i s ä l t ö Tilinpäätös

S i s ä l t ö Tilinpäätös Sisältö 2 Johdon puheenvuoro 4 Lassila & Tikanoja lyhyesti 6 Ympäristösi huoltaja kumppanina 7 Tuotekehitys 8 Laatu ja ympäristö 10 Ympäristöpalvelut 12 Kiinteistöpalvelut 14 Teollisuuspalvelut 16 Henkilöstö

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille

Tietoja osakkeenomistajille VUOSIKERTOMUS 1999 Tietoja osakkeenomistajille YHTIÖKOKOUS Kauppakaari Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 20. maaliskuuta 2000 alkaen klo 17.00 Kansallissalissa, osoite Aleksanterinkatu

Lisätiedot

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011

Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa. Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 1 Vacon Oyj Runsorintie 7 65380 Vaasa Y-tunnus 1519966-5 Kotipaikka: Vaasa Vacon Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2011 2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 3-8 Konsernitilinpäätös Taloudelliset tunnusluvut

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Uponor Oyj

TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Uponor Oyj TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Uponor Oyj SISÄLLYSLUETTELO Hallituksen toimintakertomus 3 Konsernin taloudelliset tunnusluvut 13 Osakekohtaiset tunnusluvut 14 Tunnuslukujen laskentakaavat 15 Konsernin laaja

Lisätiedot

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000

Tietoja osakkeenomistajille Vuosi 2000 lyhyesti Hallituksen puheenjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Tilinpäätös 2000 VUOSIKERTOMUS 2000 2 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja osakkeenomistajille... 3 Vuosi 2000 lyhyesti... 4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Tilinpäätös 2000 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004.

Sisältö. Varsinainen yhtiökokous pidetään 31.3.2004. Vuosikertomus 2003 Sisältö Tärkeimmät tapahtumat 1 Yhteenveto tilinpäätöstiedoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 3 Liiketoiminnan periaatteet 4 Toiminta-ajatus, Päämäärä, Arvot 4 Strategia 4 Organisaatio

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 sisältö Gasum Oy:n hallituksen toimintakertomus 2013... 2 Tunnuslukujen laskentakaavat... 8 Tuloslaskelma...9 Tase...10 Rahoituslaskelma...12 Tilinpäätöksen liitetiedot...13

Lisätiedot