BDO OBSERVER. 5. BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio koko maailmassa Yli työntekijän globaali yhteistyöverkosto 1200+

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "BDO OBSERVER. 5. BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio koko maailmassa. 56000+ Yli 56 000 työntekijän globaali yhteistyöverkosto 1200+"

Transkriptio

1 MAALISKUU BDO OBSERVER UUSI TILINPÄÄTÖSDIREKTIIVI Vaikutukset pien- ja mikroyrityksiin sekä suhde tilintarkastukseen s. 8 MUUTOKSIA YRITYSVEROTUKSEEN Mitä yrittäjän on hyvä huomioida kuluvan vuoden verotuksessa ELINKEINOVEROTUKSEN UUDISTAMINEN Tavoitteena kilpailukyvyn ja veropohjan turvaaminen s. 3 s BDO on viidenneksi suurin tilintarkastusorganisaatio koko maailmassa 144 Palvelemme 144 eri maassa Yli työntekijän globaali yhteistyöverkosto Yli toimistoa 160 Alansa asiantuntijaa Suomen BDO-konsernissa VERKOSTON VOIMAA Paikallisesti ja globaalisti lähellä asiakkaitamme s. 10 Köydet irti ja merille! Auditio 2014 kokoaa asiantuntijat s. 12

2 2 BDO Observer 1/2014 SISÄLTÖ POIKKEUKSELLISEN HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA Tuemme asiakkaidemme menestystä joustavasti ja paikallisesti Muutoksia yritysverotukseen vuonna 2014 sivu 3 Asiantuntijatyöryhmän esitys elinkeinoverotuksen uudistamiseksi Tavoitteena kilpailukyvyn ja veropohjan turvaaminen sivu 6 Uusi tilinpäätösdirektiivi Keskeisimmät vaikutukset pien- ja mikroyrityksiin sekä suhde tilintarkastukseen sivu 8 Paikallisesti ja globaalisti lähellä asiakkaitamme Verkostosta voimaa asiantuntijatyöhön sivu 10 BDO Audiatorin järjestämä Auditio konferenssi kokoaa asiantuntijat sivu 12 BDO OBSERVER 1/2014 JULKAISIJA BDO Oy KHT-yhteisö BDO Audiator Oy JHTT-yhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy HTM-yhteisö TILINTARKASTUS SISÄINEN TARKASTUS VEROPALVELUT YRITYS- JA RAKENNEJÄRJESTELYT IFRS-NEUVONTA TALOUSHALLINNON PALVELUT ICT-PALVELUT KONSULTOINTI KOULUTUS BDO Vattuniemenranta Helsinki Keskus Fax TOIMITUS Päätoimittaja Hannu Riippi Toimitussihteeri Eini Simola BDO Consulting Oy

3 BDO Observer 1/ MUUTOKSIA YRITYSVEROTUKSEEN VUONNA 2014 ANTTI SUULAMO Tax Partner verotuksessa astui voimaan merkittävä määrä lakiuudistuksia. Muutoksia tuli muun muassa yhteisöverokantaan, pääomatuloveron progressioon sekä elinkeinotoiminnan, osinkotulon ja vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotukseen. Lakimuutosten tarkoituksena on siirtää yritysverotuksen painopistettä yhtiön käyttöön jäävien tulojen verottamisesta kohti yhtiöstä nostettavien varojen verotusta. Muutokset tulivat voimaan vuoden 2014 alusta ja ne koskevat pääsääntöisesti vuodelta 2014 toimitettavaa verotusta. Poikkeuksena on kuitenkin mm. varojenjakoa koskeva sääntely. Yhteisöverokanta alenee Yhteisöverokantaa alennetaan 20 prosenttiin verovuoden 2014 alusta lähtien. Vanhaa 24,5 prosentin yhteisöverokantaa sovelletaan, jos yhtiökokouksen päätös tilikauden muutoksesta on tehty tai sen jälkeen niin, että: yhteisöllä ei pääty verovuotta vuonna 2013 tai vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut jälkeen. Yhteisön verovuosi muodostuu kalenterivuoden aikana päättyneistä tilikausista. Edustusmenojen vähennysoikeus poistuu Edustusmenojen vähennysoikeus tuloverotuksessa poistuu kokonaan eikä edustusmenoja voi enää vähentää verovuonna Aikaisemmin vähennysoikeus oli 50 prosenttia. Arvonlisäverotuksessa edustuskulut ovat olleet vähennysrajoitusten alaisia ennenkin. Verotuksessa edustusmenoina pidetään sellaisia asiakkaisiin, liiketuttaviin tai muihin elinkeinonharjoittajan elinkeinotoimintaan vaikuttaviin henkilöihin kohdistuvia vieraanvaraisuudesta tai muusta huomaavaisuudesta aiheutuneita menoja, joilla elinkeinonharjoittaja pyrkii uusien liikesuhteiden luomiseen, entisten säilyttämiseen tai parantamiseen taikka muutoin toiminnan edistämiseen. Korkeimman hallinto-oikeuden antamat kolme ratkaisua (2013:63, 2013:64 ja 2013:65) selventävät edustus- ja markkinointitilaisuuksien rajanvetoa. Muutoksia osinkojen verotukseen Luonnollisen henkilön saamasta listatun yhtiön jakamasta osingosta on 2014 lähtien 85 prosenttia veronalaista pääomatuloa, kun veronalaista on aikaisemmin ollut 70 prosenttia. Listaamattoman yhtiön jakamasta osingosta: prosenttia on veronalaista pääomatuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa, kuitenkin enintään euroa. 2. Euromääräisen rajan ylittävältä osalta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa. 3. Kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa vastaavan määrän ylittävältä osalta osingosta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa. Peitellystä osingosta on jatkossa 75 prosenttia veronalaista ansiotuloa (tietyissä kansainvälisissä osingoissa 100 prosenttia). Pääomatulosta suoritettavan korkeamman verokannan, 32 prosentin, soveltamisen rajaa laskettiin vuodelle 2014 entisestä eurosta euroon.

4 4 BDO Observer 1/2014 Uutta osinkoverotusta voidaan havainnollistaa seuraavilla esimerkeillä: Kannattava yritys mutta pienehkö nettovarallisuus Tilikauden tulos Yhteisövero 20 % Nettotulos = osinko Nettovarallisuus josta 8 % Kannattava yritys, iso nettovarallisuus Tilikauden tulos Yhteisövero 20 % Nettotulos = osinko Nettovarallisuus josta 8 % %:n osinko (max 8 %) Osinko josta vero %:n osinko (max 8 %) Osinko josta vero %:n osinko (alle 8 % mutta yli ) Osinko 0 josta vero %:n osinko (alle 8 % mutta yli ) Osinko josta vero %:ia ansiotulo-osinkoa (yli 8 %) Osinko josta ansiotulovero 50 % %:ia ansiotulo-osinkoa (yli 8 %) Osinko josta ansiotulovero 50 % Netto-osinko yhteensä Verot yhtiö Verot osakas Verot yhteensä Verorasitus yhteensä 47,8 % Netto-osinko yhteensä Verot yhtiö Verot osakas Verot yhteensä Verorasitus yhteensä 37,3 % Kuten esimerkit osoittavat, verorasitus kohdistuu jatkossa aikaisempaa enemmän osakastasolle. Vaikka verovapaista osingoista on luovuttu, vaikuttaa yhtiön nettovarallisuuden kasvattaminen osakkaan verorasituksen pienenemiseen. Kahdeksan prosentin kevyemmin verotettu osinko on kuitenkin edelleen vuotuinen osinko. Osinkojen jakamatta jättäminen ei lisää seuraavan vuoden kevyemmin verotettujen osinkojen määrää muutoin kuin nettovarallisuuden lisäyksen johdosta. Vuoden 2014 alusta on ennakonpidätys (luonnolliset henkilöt ja kuolinpesät) toimitettava paitsi listatun yhtiön myös listaamattoman yhtiön maksamista osingoista. Ennakonpidätys listatun yhtiön maksamista osingoista on 25,5 prosenttia Ennakonpidätys listaamattoman yhtiön maksamista osingoista on 7,5 prosenttia euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia. Osinkoihin rinnastetaan myös osinkoina verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta. Uusia säännöksiä sovelletaan osinkoon, joka on nostettavissa tai sen jälkeen.

5 BDO Observer 1/ Myös yhteisön saaman osingon verotus muuttuu Yhteisöjen saamat osingot ovat edelleen pääsääntöisesti verovapaita. Osinko on kuitenkin jatkossa kokonaan veronalaista tuloa, jos osinkoa jakava yhtiö on julkisesti noteerattu ja osingonsaaja on muu kuin julkisesti noteerattu yhtiö, joka omistaa osinkoa jakavasta yhtiöstä alle 10 prosenttia osinkoa jaettaessa. Osinko on kokonaan veronalaista tuloa myös silloin, kun osinko on saatu muualta kuin ETA-valtiosta. Yhteisön saamasta peitellystä osingosta 75 prosenttia on veronalaista tuloa. Korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan lisää Osakeyhtiöiden, osuuskuntien, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden elinkeinotoiminnan korkomenojen vähennysoikeutta rajoitetaan verovuonna 2014 lisää voimaan tulleeseen säännökseen verrattuna. Aikaisemmin voimassa olleen säännöksen mukaan korkomenojen vähennyskelpoisuus on rajoitettu 30 prosenttiin ns. oikaistusta EVL-tuloksesta, joka lasketaan korjaamalla elinkeinotoiminnan tulosta tietyillä erillä. Vähennysoikeutta rajoitetaan edelleen siten, että vähennyskelpoisten korkojen enimmäismäärää laskettiin 30 prosentista 25 prosenttiin. Varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta Yksi omalta osaltaan merkittävimmistä muutoksista on osinkoverotuksen ulottaminen lakitasolla varojenjakoon vapaan oman pääoman rahastosta. Osakeyhtiölaissa tarkoitettua varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta on verotettu yleensä luovutusvoittona. Luovutusvoittoa laskettaessa varojenjaosta on vähennetty palautusta vastaava osa hankintamenoa. Varojenjako on voitu verottaa osinkona, jos varojen alkuperää ei ole voitu selvittää tai varat ovat muodostuneet voittovaroista. Varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään jatkossa verotuksessa lähtökohtaisesti osinkona. Listaamattoman yhtiön varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta rinnastettaisiin kuitenkin luovutukseen, jos yhtiö palauttaisi osakkeenomistajalle hänen tekemänsä pääomasijoituksen kymmenen vuoden kuluessa sijoituksen tekemisestä. Verotus luovutuksena olisi mahdollista: jos osakkeiden merkintähinnat yms. ja muut oman pääoman ehtoiset sijoitukset on merkitty vapaan oman pääoman rahastoon ja näitä maksuja jaetaan sijoituksen tehneelle osakkaalle jos esitetään luotettava selvitys siitä, että jako muodostuu nimenomaan rahastoon merkityistä pääomansijoituksista ja niiden palauttamisesta sijoituksen tehneelle osakkeenomistajalle vain jos palautus toteutetaan ennen kuin sijoituksen tekemisestä on kulunut 10 vuotta. Lisäksi oikaistun EVL-tuloksen laskentatapaa muutettiin niin, että rahoitusomaisuuden menetyksiä ja arvonmuutoksia ei enää lisätä EVL-tulokseen. Varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta pidetään jatkossa verotuksessa lähtökohtaisesti osinkona. Luovutusvoittoa laskettaessa varojenjaosta vähennetään osakkeen poistamaton hankintameno, kuitenkin enintään luovutuksena pidettävän varojenjaon määrä. Jos osakkeen poistamaton hankintameno on luovutuksena pidettävää varojenjakoa pienempi, vähennetään poistamattoman hankintamenon määrä. Luovutusvoiton laskennassa vähennetty hankintamenon määrä vähennetään osakkeen poistamattomasta hankintamenosta. Osakeyhtiöllä varojenjaossa saatu määrä ei ole veronalaista tuloa, jos varoja jakavan yhtiön osakkeet ovat osakkeenomistajan verotuksessa verovapaasti luovutettavia osakkeita. Jos jaettavat varat on merkitty rahastoon esim. rahastosiirtojen tai yritysjärjestelyjen johdosta, ei verotus luovutuksena ole sovellettavissa. Samoin jos jakaja on listattu yhtiö, osakeyhtiön vapaan oman pääoman rahastosta saatu suoritus verotetaan aina osinkoa koskevien säännösten mukaan. Lakimuutos tulee huomioida muun muassa oman pääoman ehtoisia sijoituksia tehtäessä. Varojenjakoa koskevia uusia säännöksiä sovelletaan tai sen jälkeen saatuihin suorituksiin. Jos muusta kuin listatusta yhtiöstä palautetaan ennen lain voimaantuloa tehtyjä pääomansijoituksia, uusia säännöksiä sovelletaan vasta tai sen jälkeen saatuun varojenjakoon. Lakimuutos tulee huomioida mm. oman pääoman ehtoisia sijoituksia tehtäessä. Jotta pääomanpalautus verotettaisiin tulevaisuudessa luovutuksena, tulee esimerkiksi toimenpiteiden dokumentointiin kiinnittää huomiota sijoitusta tehtäessä. Samoin tulee selvittää olisiko pääomalaina parempi vaihtoehto. Eräiden veronhuojennusten voimassaoloaika lyhenee Tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen ja tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassaoloaikaa on lyhennetty yhdellä vuodella. Huojennukset ovat voimassa verovuosina 2013 ja Tuotannollisten investointien korotetuista poistoista annetun lain mukaan elinkeinotoimintaa harjoittavalla verovelvollisella on vielä verovuonna 2014 oikeus tehdä korotetut poistot kalenterivuosina käyttöön otettujen tehdas- ja työpajarakennusten hankintamenoista sekä näissä käytettävien koneiden tai laitteiden hankintamenoista. Laissa tarkoitetun rakennuksen poistamattomasta hankintamenosta tehtävä poisto saa olla enintään 14 prosenttia. Koneiden ja laitteiden hankintamenosta tehtävä poisto voi olla enintään 50 prosenttia.

6 6 BDO Observer 1/2014 ASIANTUNTIJATYÖRYHMÄN ESITYS ELINKEINOVEROTUKSEN UUDISTAMISEKSI Tavoitteena kilpailukyvyn ja veropohjan turvaaminen ALPO RONKAINEN, Tax Partner ELINA RAUTAPORRAS, Erityisasiantuntija Valtiovarainministeriön joulukuussa 2011 asettaman elinkeinoverotuksen asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on ollut selvittää elinkeinoverotuksen uudistamista kilpailukyvyn ja veropohjan turvaamiseksi. Työryhmä on kesällä 2013 antamassaan raportissa käsitellyt sekä rakenteellisia uudistuksia että veropohjan turvaamiseen ja kansainväliseen voitonsiirtoon liittyviä kysymyksiä. Käsitellyt asiat koskevat erityisesti suuria kansainvälisiä yrityksiä, mutta joillain työryhmän esittämillä asioilla olisi toteutuessaan vaikutuksia myös pienten ja keskisuurten yhtiöiden verotukseen. Näitä ovat esimerkiksi: siirtyminen konsernin yhteisverotukseen tulolähdejaosta luopuminen sekä omistajanvaihdoksiin liittyvien tappioiden lupamenettelystä luopuminen. Konserniverotuksen uudistaminen Konserniverotuksen uudistamisen osalta työryhmä esitti niin sanottua konsernin yhteisverotusmalliin siirtymistä, joka on nykyään käytössä jo useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Nykyisestä konserniavustusjärjestelmästä luovuttaisiin ja yhtiöt voisivat liittyä vapaaehtoisesti konsernin yhteisverotusjärjestelmään. Uusi järjestelmä lieventäisi varojen siirrosta johtuvia yhtiöoikeudellisia ja kirjanpidollisia ongelmia, sillä yhteisöverotusmallissa tuloksentasaus tapahtuisi ainoastaan verotuksessa. Lähtökohtaisesti uusikaan järjestelmä ei sallisi valtioiden rajoja ylittävää tuloksentasaamista. Työryhmä myös esitti, että korkovähennysoikeutta tulisi rajoittaa kaikissa tulolähteissä. Näin säännösten soveltamisala laajenisi mahdollisesti myös esimerkiksi kiinteistösijoitustoimintaan. Kotipaikan määrittelyn osalta työryhmä esitti verovelvollisuuden määräävän kotipaikan määräytymistä nykyisten kriteerien ohella yhtiön tosiasiallisen johtopaikan perusteella. Tappiontasausjärjestelmä Työryhmä käsitteli tappiontasausjärjestelmän laajentamista verotuksen tulolähdejaon poistamisella, tappioiden ajallisesti rajoittamattomalla vähennysoikeudella sekä carry back menetelmän käyttöönotolla. Carry back menetelmässä yritys voi vähentää verovuonna syntyvän tappion edellisten vuosien voitoista. Työryhmä katsoi, että carry back menetelmän käyttöönotosta aiheutuisi verotuottomenetyksiä ja Verohallinnon hallinnolliset kustannukset nousisivat, joten työryhmä esitti, että menetelmää ei otettaisi käyttöön. Työryhmä ei suositellut myöskään ajallisesti rajoittamattoman vähennysoikeuden käyttöönottoa verotuottomenetysten vuoksi. Työryhmä esitti konsernin yhteisverotusmalliin siirtymistä, joka on käytössä useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Korkein hallinto-oikeus on antanut työryhmän muistion julkaisun jälkeen tappiontasausta koskevan ratkaisun (KHO:2013:155), johon se pyysi ennakkoratkaisua myös Euroopan unionin tuomioistuimelta. Tapauksessa oli kyse ulkomaisen tytäryhtiön tappioiden vähentämisestä fuusiotilanteessa ja sijoittautumisvapautta koskevien SEUT 49 ja 54 artikloiden soveltamisesta. Euroopan unionin tuomioistuin totesi, että A Oy sai vähentää siihen sulautuvalle ruotsalaiselle

7 BDO Observer 1/ tytäryhtiölle B AB:lle vahvistetut tappiot, jos A Oy näytti toteen, että B AB oli käyttänyt loppuun mahdollisuudet kyseisten tappioiden huomioon ottamiseksi eikä ollut mahdollisuutta siihen, että joko B AB itse tai kolmas osapuoli saisi ottaa ne huomioon Ruotsissa. Vähentämisen edellytyksenä oli, että tappiot voitaisiin vähentää vastaavassa suomalaisten yhtiöiden välisessä sulautumisessa. Yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi B AB:n tappiot oli vähentämistä varten laskettava elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan. Omistajanvaihdoksiin liittyvästä tappioiden lupamenettelystä luopuminen Työryhmä suositteli omistajanvaihdoksiin liittyvien tappioiden lupamenettelystä luopumista. Työryhmä esitti, että tappioiden vähennystilanteista omistajavaihdostilanteissa tulisi säätää erikseen ja lisäksi tulisi arvioida tappioiden siirtyminen yritysjärjestelyissä. Lupamenettelystä luopuminen voisi onnistuessaan lisätä sekä verotuksen ennakoitavuutta että verovelvollisten yhdenvertaisuutta. Korkeimman hallinto-oikeuden tappioita koskevaa poikkeuslupamenettelyä ja valtiontukea koskevan päätöksen (KHO:2013:167) mukaan unionin oikeuden valtiontukea koskevat määräykset eivät kuitenkaan ole este nykyisten poikkeuslupien myöntämiselle, koska kyseinen valtiontuki on ollut voimassa jo Suomen liittyessä Euroopan unioniin. Korkein hallinto-oikeus pyysi myös tässä asiassa ennakkoratkaisua Euroopan unionin tuomioistuimelta. Tulolähdejaosta luopuminen Yksi Suomen tuloverojärjestelmän perusrakenteista on tulolähdejako, joka vaikuttaa sekä verotettavan tulon laskentaan että tappioiden vähentämisoikeuteen. Tulolähdejaon mukaan tulot jaetaan elinkeinotoiminnan tulolähteeseen, maatalouden tulolähteeseen sekä henkilökohtaiseen tulolähteeseen. Työryhmä katsoi, että osakeyhtiön kaikkea tulonhankkimistoimintaa tulisi verottaa yhtenä kokonaisuutena elinkeinoverolain mukaan. Muissa valtioissa yhteisöjen saamia tuloja ei jaotella eri tulolähteisiin Suomen järjestelmän tavoin, vaan kaikkia tuloja pidetään liiketuloina, joskin arvopaperiluovutuksista on pääsääntöisesti säädetty erikseen ja erilaiset luovutusvoittojen ja tappioiden rajoitussäännökset ovat suhteellisen yleisiä. Työryhmä katsoi, että osakeyhtiön kaikkea tulonhankkimistoimintaa tulisi verottaa yhtenä kokonaisuutena elinkeinoverolain mukaan. Käytännössä tämä voi näkyä tappioiden vähennysoikeuden laajenemisena. Työryhmä piti kuitenkin tärkeänä, ettei uudistus kavenna veropohjaa tai vähennä neutraalisuutta eri toimintamuotojen välillä. Esitetyt muutokset merkitsisivät toteutuessaan Suomen verotuskäytännön yhtenäistämistä ja joiltain osin myös laajentamista samalle tasolle useiden muiden valtioiden kanssa. Työryhmä esitti, että arvopapereita ja kiinteistöjä käsiteltäisiin erikseen omana ryhmänään, jota koskien säädettäisiin omat säännökset luovutusvoittojen ja tappioiden laskemiseksi. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että tämän sijoitusluontoisen omaisuuden tappion vähennyskelpoisuus olisi rajattu nykyistä tuloverolakia vastaavalla tavalla. Elinkeinoverolain soveltamisalan laajentaminen osakeyhtiöiden kaikkeen tulonhankkimistoimintaan tarkoittaisi myös sitä, että asunto-osakeyhtiöt, keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt ja yleishyödylliset osakeyhtiöt tulisivat elinkeinoverolain soveltamisalan piiriin. Työryhmä ei ottanut kantaa tulolähdejakoon muissa yritysmuodoissa, vaan asia jää jatkoselvitettäviin asioihin. Työryhmän esitykset käytäntöön Työryhmä keskittyi esityksessä erityisesti veropohjan turvaamista koskeviin esityksiin, kun taas kilpailukyvyn parantamiseksi tehdyt esitykset ovat melko vähäisiä. Esitetyt muutokset merkitsisivät toteutuessaan Suomen verotuskäytännön yhtenäistämistä ja joiltain osin myös laajentamista samalle tasolle useiden muiden valtioiden kanssa. Työryhmä painotti, että jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon sekä Euroopan unionin että muiden valtioiden oikeuden kehittyminen. Työryhmän esitykset ovat vielä monilta osin hyvin yleisluontoisia ja vaatisivatkin toteutuakseen vielä laajaa jatkoselvittelyä.

8 8 BDO Observer 1/2014 UUSI TILINPÄÄTÖSDIREKTIIVI Keskeisimmät vaikutukset pien- ja mikroyrityksiin sekä suhde tilintarkastukseen PASI HARTIKAINEN KTM, tilintarkastusassistentti Euroopan unionin parlamentti ja neuvosto antoivat uuden tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU), joka korvaa vuoden 1973 tilinpäätösdirektiivin ja vuoden 1983 konsernitilinpäätösdirektiivin. Sekä Suomessa että muissa EU-valtioissa uusi direktiivi pitää saattaa voimaan viimeistään Tämä tarkoittaa, että kirjanpitolaki (KPL), kirjanpitoasetus (KPA) sekä muu KPL-perustainen lainsäädäntö tulee tarkistaa direktiivin mukaiseksi. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut työryhmän, joka valmistelee direktiivin voimaantuloa. Ryhmän tulee antaa ehdotus tarvittavasta lainsäädännöstä viimeistään Vielä ei siis ole sovellettavaa lakia. Suuryrityksistä pk-yritysten tukemiseen Direktiivin johdannossa mainitaan pienet ensin periaate. Tällä tarkoitetaan näkökulman muutosta suuryrityksistä pk-yritysten tukemiseen muun muassa vähentämällä hallinnollisia rasitteita kun uudistuksella siirretään samanaikaisesti valtaosa tilinpäätös- ja konsernitilinpäätösdirektiivien aineksesta sellaisenaan uuteen direktiiviin. Jäsenvaltioilla on velvollisuus ottaa nämä pienyrityshelpotukset käyttöön. Lisäksi direktiivillä rajoitetaan tiukasti jäsenvaltion toimintavapautta kotoperäisten lisävelvoitteiden asettamiseksi pk-yrityksille. Uuden direktiivin myötä myös pienyritystä määrittävät raja-arvot tulevat tarkistettaviksi. Voimassa oleva Suomen KPL 3:9.2 asettaa pienyrityksen ylärajaksi: taseen koossa mitattuna 3,65 Meur liikevaihdossa 7,3 Meur ja työntekijöiden lukumäärässä 50 työntekijää. Vastaavat rajat uudessa direktiivissä ovat 4,0 Meur, 8,0 Meur ja 50 työntekijää. Jäsenvaltio voi vielä halutessaan korottaa kahden ensin mainitun rahamääräisen kriteerin arvoja korkeintaan puolitoistakertaisiksi. Sekä tase- että liikevaihtoperustaisten rajojen raha-arvoja tulee korottaa Suomen lainuudistuksessa direktiivin mukaisiksi. Supistetut liitetiedot Pakollisista liitetiedoista pienyrityksille asetetaan lähtökohdaksi vain kahdeksan kohdan luettelo. Tämä perustuu yllä mainittuun pienet ensin periaatteeseen direktiivin hengen mukaisesti. Lisäksi jäsenvaltio saa halutessaan ottaa käyttöön viisi muuta erikseen nimettyä liitetietovaatimusta, mutta ei tätä enempää muista kuin verotusperäisistä syistä. Liitetietovaatimusten rajoittamista perustellaan kustannustehokkuudella. Lisätietojen kokoaminen pienten yritysten tilinpäätöksiin voi muodostua kalliiksi, kun tilinpäätösten käyttäjät eivät välttämättä tarvitse kovinkaan paljon lisätietoja näiden yritysten tilinpäätöksistä. Sekä Suomessa että muissa EU-valtioissa uusi direktiivi pitää saattaa voimaan viimeistään Lisätietoja on kuitenkin tarvittaessa annettava liitetietoina, jotta koko tilinpäätöksen oikean ja riittävän kuvan antaminen täyttyy (Vuoden 1978 direktiivin 4.3 art.). Rajapinta muodostuu näin ollen uuden direktiivin pieniä yrityksiä edellyttävän vaatimustason sekä oikean ja riittävän kuvan antamisen välimaastoon.

9 BDO Observer 1/ Mikroyrityksille lisähelpotuksia Mielenkiintoinen uusi piirre direktiivissä on jäsenvaltioille annettu mahdollisuus ottaa käyttöön mikroyrityksiä koskevat helpotukset. Mikroyrityksiä määrittävät ylärajat ovat: tase 0,35 Meur liikevaihto 0,70 Meur sekä työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä 10. Näistä vain yksi saa tilinpäätöspäivänä ylittyä, jotta kirjanpitovelvollinen luetaan mikroyritykseksi. On tärkeää huomioida, että mikroyrityssäännöstö on vain jäsenvaltio-optio, eli Suomi sekä muut EU-maat voivat kukin itsenäisesti päättää ottavatko ne mikroyrityshelpotukset käyttöön osittain vai kokonaan, toisin kuin pienyritysten kohdalla. Direktiivin johdannossa mainitaan mikroyritys säännöstön implementoinnin harkinnanvaraisuudesta. Jäsenvaltion tulisi ottaa huomioon markkinoidensa erityisolosuhteet sekä tarpeet, kun tehdään päätöstä millainen erillinen mikroyritysjärjestelmä otetaan käyttöön jäsenvaltiossa tämän direktiivin puitteissa. Suomi sekä muut EU-maat voivat kukin itsenäisesti päättää ottavatko ne mikroyrityshelpotukset käyttöön osittain vai kokonaan, toisin kuin pienyritysten kohdalla. Jäsenvaltio-optioon sisältyy mikroyrityksiä koskeva oikeus laatia ja julkistaa tase lyhennettynä sekä sallia liitetietojen ja toimintakertomuksen laatimatta jättäminen. Jälkimmäisen ehtona on, että taseen lopussa kerrotaan erilliset tarkennukset, joita ovat: taseen ulkopuolisten sitoumusten, vakuuksien tai ehdollisten erien yhteismäärä ja maininta esinevakuuksien luonteesta ja muodosta, eläkkeitä ja konserni- tai osakkuusyrityksiä koskevat sitoumukset erikseen ilmoitettuina, hallintoelinten jäsenille annetut ennakot ja luotot, yhteismääränä kunkin elimen osalta samoin kuin jäsenten puolesta annetut vastuusitoumukset sekä omien osakkeiden hankinnat. Tasekaava on suppeimmillaan seuraava: VASTAAVAA A. Merkitty maksamaton osakepääoma B. Perustamismenot C. Pysyvät varat (ei erittelyä aineettomiin, aineellisiin eikä rahoitusomaisuuteen) D. Lyhytaikaiset varat (ei erittelyä vaihto-omaisuuteen, saamisiin, sijoituksiin eikä rahoihin) VASTATTAVAA A. Oma pääoma B. Varaukset C. Vieras pääoma (ei erikseen lyhytaikaisia velkoja) Jäsenvaltiolla on myös mahdollisuus sallia mikroyritysten lyhentävän tuloslaskelman siten, että tilikauden tulosta edeltävistä eristä ilmoitetaan vain: liikevaihto muut tuotot aine- ja tarvikekulut henkilöstökulut arvontarkistukset muut kulut verot. Helpotus menee jopa niin pitkälle, että jäsenvaltio voi sallia tuloslaskelman ja liitetietojen julkistamatta jättämisen kokonaisuudessaan, jolloin taselaskelma on ainoa rekisteriviranomaiselle toimitettava tilinpäätösasiakirja. Suhde tilintarkastukseen Uudessa direktiivissä otetaan myös periaatetasolla kantaa pienten yritysten tilintarkastukseen. Direktiivin johdannossa suhtaudutaan kielteisesti tilintarkastuksen ulottamiseen pienyrityksiin. - - Tilintarkastusvelvollisuuden ei tulisi koskea pienten yritysten vuositilinpäätöksiä, koska tilintarkastus voi olla merkittävä hallinnollinen rasite tähän luokkaan kuuluville yrityksille ja koska monissa pienissä yrityksissä samat henkilöt ovat sekä osakkeenomistajia että johtajia, minkä vuoksi heillä ei ole suurta tarvetta saada tilinpäätökselle ulkopuolista varmennusta. Artiklassa 34.1 ei siis tämän johdosta mainita pienyrityksiä tarkastuskohteina, joten EU-mailla on optio vapauttaa pienyritykset tilintarkastusvelvollisuudesta. Tämä vastaa kuitenkin nykytilaa. Direktiivin voimaansaattamisen valmistelussa on otettava tavoitteeksi kirjanpito- ja tilinpäätöskäytänteiden yksinkertaistaminen. On lisäksi huomattava, että vuoden 2013 direktiivin johdannossa mainitaan, ettei jäsenvaltiota olisi estettävä määräämästä tilintarkastusta pienille yrityksille ottaen huomioon pienten yritysten ja niiden tilinpäätösten käyttäjien erityisolosuhteet sekä tarpeet. Kaiken kaikkiaan direktiivin voimaansaattamisen valmistelussa on siis otettava tavoitteeksi kirjanpito- ja tilinpäätöskäytänteiden yksinkertaistaminen. Tällä viitataan eritoten voimassa olevan Suomen kirjanpitoasetuksen rakenteen (ensin yleiset velvoitteet, josta pienyrityksiä koskevat poikkeukset) kääntämiseen direktiiviä vastaavaan alhaalta ylös malliin. Eli ensin määritellään kaikille yhteinen perussäännöstö, joka laventuu yrityskoon kasvaessa. Toiseksi työryhmän pohdittavaksi jää, miten suomalaisissa oloissa helpotusten voimaansaattaminen on tarkoituksenmukaista toteuttaa, kun liiketoiminnan harjoittajista valtaosa on pieniä yrityksiä.

10 10 BDO Observer 1/2014 PAIKALLISESTI JA GLOBAALISTI LÄHELLÄ ASIAKKAITAMME Verkostosta voimaa asiantuntijatyöhön BDO:n asiantuntijat tarjoavat tarkastus-, varmennus- ja neuvontapalveluja yli 140 eri maassa. Maailmanlaajuisen yhteistyöverkostomme tukemana palvelemme asiakkaitamme joustavasti ja paikallisesti sekä Suomessa että maailmalla. Asiantuntijamme ovat mukana eri puolella maailmaa toteutettavissa toimeksiannoissa, joissa tehdään yhteistyötä paikallisten BDO-toimistojen kanssa. Sisäinen tarkastus Sisäisen tarkastuksen palveluissa olemme tukeneet ulkomailla toimivia suomalaisia asiakkaitamme mm. Ruotsin ja Venäjän kanssa. Toteutetut hankkeet voivat olla myös erityistoimeksiantoja, joissa suomalainen asiakkaamme haluaa varmistua määrittelemänsä johtamis- ja hallintotavan noudattamisesta ulkomaisissa toimipisteissään tai suorittaa erityistarkastuksen. Tiimiimme kuuluu myös paikallisten BDO toimistojen asiantuntijoita, jotka vahvistavat osaamispalettiamme puhutun kielen ja paikallistuntemuksen voimin. Tällaisia toimeksiantoja olemme toteuttaneet eri asiakkaillemme Virossa, Latviassa, Liettuassa, Venäjällä ja Moldovassa. Tiimiimme kuuluu myös paikallisten BDO toimistojen asiantuntijoita, jotka vahvistavat osaamispalettiamme puhutun kielen ja paikallistuntemuksen voimin. BDO Suomen sisäisen tarkastuksen laadunvarmistusarvioinnin palveluita on hyödynnetty myös Italiassa ja Islannissa, joista jälkimmäisessä myös koulutimme kollegojamme sekä toteutimme yhteistyössä tarkastuksen islantilaiseen rahoituslaitokseen. Eila Koivu CIA, CCSA, CFE, CISA Senior Advisor, BDO Oy EU- ja hanketarkastukset Tarjoamme monipuolisia tarkastus- ja asiantuntijapalveluja yrityksille, yhdistyksille, säätiöille sekä muille yhteisöille EU-varainhallinnassa ja valtionapujen tilityksissä. Hanketarkastusten osalta toimimme yhteistyössä esimerkiksi Venäjän ja Norjan BDO-toimistojen kanssa muun muassa Euroopan naapuruuden ja kumppanuuden yhteistyö ENPI CBC- hanketarkastuksissa. Suomen BDO-konsernissa työskentelee 160 asiantuntijaa, kansainvälisessä yhteistyöverkostossamme on jo yli henkilöä. Olemme kartuttaneet kokemusta komission kanssa työskentelystä sekä BDOyhteistyöverkostomme hyödyntämisestä kattavasti ympäri Eurooppaa. Lisäksi toimimme BDO Internationalin kanssa tiiviissä yhteistyössä komission suoraan tukemien EU-hankkeiden tarkastuksissa. Toimeksiantojemme kautta olemme kartuttaneet kokemusta komission kanssa työskentelystä sekä BDO-yhteistyöverkostomme hyödyntämisestä kattavasti ympäri Eurooppaa. Helge Vuoti JHTT, CIA, CCSA, CFE, CISA Toimitusjohtaja, BDO Audiator Oy

11 BDO Observer 1/ Veropalvelut Vero-osastomme on päivittäin yhteydessä ulkomaisiin toimistoihimme. Yhteydet ovat toimivia ja kiinteitä ja jokaisessa maassa on kontaktihenkilö, joka vastaa tiedusteluihin vuorokauden sisällä. Olemme neuvoneet asiakkaitamme BDO:n ulkomaisten toimistojen avulla mm. seuraavanlaisissa tilanteissa: Suomalainen yritys A suunnitteli laitteistotoimitusta Malesiaan ja halusi tietää sille itselleen ja työn sikäläiselle tilaajalle urakan johdosta seuraavista rekisteröinti-, tulovero- ja lähdeverovaatimuksista. Selvitimme asian yhteistyössä Malesian BDO:n kanssa ja neuvoimme asiakastamme. Suomalainen yritys B suunnitteli laitteistotoimitusta Kiinaan ja halusi selvittää, millaisia rekisteröintivaatimuksia ja veroseuraamuksia sille tulisi, jotta se osaisi ottaa paikallisista vaatimuksista syntyvät kustannukset huomioon tarjouksessaan. Selvitimme vaatimukset yhteistyössä BDO:n Kiinan toimiston kanssa ja neuvoimme asiakastamme. vaatimukset ja annoimme asiakkaallemme tarvittavat tiedot. Suomalainen yksityishenkilö D halusi tietää lisää Portugalissa sovellettavasta eläkkeiden verovapaudesta ja mahdollisuuksistaan päästä verovapauden piiriin. Selvitimme verovapauden edellytysten soveltuvuuden Lissabonin toimistostamme ja toimitimme tiedot D:lle. Heikki Muikku KTM, YTM, ON Tax Partner, BDO Oy BDO:n jäsenyritykset ympäri maailmaa ovat sitoutuneet tarjoamaan saumattoman ja yhtenäisen palvelun kaikille asiakkaillemme. Eri maiden jäsenyrityksemme tekevät keskenään tiivistä yhteistyötä, jakavat tietämystään verkostomme välityksellä sekä noudattavat samoja korkealaatuisia toimintaperiaatteitamme. BDO KANSAINVÄLISESTI MAAILMAN VIIDENNEKSI SUURIN TILINTARKASTUS- YHTEISÖ PALVELEMME ASIAKKAITAMME 144 ERI MAASSA YLI 1200 TOIMISTOSSA YLI HENKILÖN GLOBAALI YHTEISTYÖVERKOSTO SUURISTA TILINTARKASTUS- KETJUISTA AINOA, JOKA ON ALUN PERIN PERUSTETTU (1963) EUROOPASSA Eri maiden BDO-toimistot tekevät keskenään läheistä yhteistyötä ja noudattavat samoja eurooppalaisiin oloihin kehitettyjä toimintaperiaatteita. Vero-osastomme on päivittäin yhteydessä ulkomaisiin toimistoihimme. Suomalainen yritys C aikoi toimittaa täällä valmistettuja tavaroita jatkojalostukseen Viroon, Saksaan ja Itävaltaan sekä käsittelyn jälkeen edelleen joko muihin EU-maihin tai EU:n ulkopuolelle. C halusi varmistaa, mitä rekisteröinti- ja raportointivaatimuksia tästä aiheutuisi arvonlisäveron ja Intrastat-ilmoitusten näkökulmasta. Otimme yhteyttä paikallisiin toimistoihin ja selvitimme sikäläiset

12 M/S MARIELLA, HELSINKI TUKHOLMA HELSINKI AUDITIO 2014 KONFERENSSI Tervetuloa vuoden kiinnostavimpaan koulutustapahtumaan! KÖYDET IRTI JA MERILLE! Vuoden 2014 Auditio tarjoaa seminaariesityksiä yhteiskunnallisilta vaikuttajilta ja alansa huippuasiantuntijoilta, kunnan viranhaltijoiden ja tarkastuslautakuntien työhön syventynyttä koulutusta sekä verkostoitumismahdollisuuksia ja keskustelua ajankohtaisista aiheista. AUDITIO KONFERENSSIN TEEMOJA OVAT MM. Kuntauudistus Ajankohtaiskatsauksia eri näkökannoilta ja eväitä onnistumiseen Kuntien talouden tasapainottaminen Keinot ja kompastuskivet Tarkastuslautakuntien työn kehittäminen Odotuksia valtuustotason arvioinnille ja tulevaisuuden näkymiä LUENNOITSIJOITA ALANSA HUIPULTA Auditiossa esiintyvät muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteeri Ulla-Maija Rajakangas, Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Tuomas Pöysti, kansanedustajat Tapani Tölli ja Osmo Soininvaara sekä Suomen Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakallio. AIKA JA PAIKKA , Viking Line M/S Mariella. Seminaarin aikana risteillään Helsingistä Tukholmaan ja takaisin. ILMOITTAUDU PIAN MUKAAN Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti osoitteessa Ilmoittautuminen päättyy SEMINAARIN HINTA Auditio konferenssin hinta on 630 euroa /hlö (alv 0 %) sisältäen majoituksen kahden hengen hytissä. Yhden hengen hytti on valittavissa 50 euron lisämaksusta. Ilmoittautua voi myös ensimmäisen seminaaripäivän osuuteen (21.5. klo 11 17). Hinta on tällöin 280 (+ alv 24 %). OHJELMA JA LISÄTIEDOT: Lisätietoja Auditio-konferenssin käytännön järjestelyistä antaa Elisa Elg, p Mediayhteydenotot: Eini Simola, p SUOMALAINEN TILINTARKASTUSYHTEISÖ Suomen BDO-konsernin muodostavat KHT-yhteisö BDO Oy, Suomen suurin JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy, HTM-yhteisö BDO Yhtiötarkastus Oy sekä BDO Consulting Oy. BDO Oy on itsenäinen BDO International Limitedin (UK) jäsenyritys. BDO on yhteinen nimi sekä kansainväliselle jäsenyritysten verkostolle että kunkin maan jäsenyritykselle.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, annetun lain sekä eräiden muiden verolakien. EDUSKUNNAN VASTAUS 221/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä eräiden muiden verolakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö Apulaisprofessori Tomi Viitala Osakeyhtiön verotus Osakeyhtiö on yhteisö eli osakkeenomistajistaan erillinen verovelvollinen Osakeyhtiölle lasketaan

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % TIEDOTE 2016 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2016 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 34 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö)

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoituksen 6B täyttämiseen (Elinkeinotoiminnan veroilmoitus yhteisö) Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Tulossa olevia ohjeita Yhtenäistämisohjeen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus.

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: osakeyhtiö. Nettovarallisuus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Miksi osakeyhtiötä verotetaan? Fiskaalisen tavoitteen tehokkaampi toteutuminen Veropohjan laajuus

Lisätiedot

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014?

MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? MIKÄ VEROTUKSESSA MUUTTUU VUONNA 2014? Raimo Immonen senior advisor ASIANAJOTOIMISTO Mitä tulossa ja ja milloin? Hallituksen veropoliittinen linjaus, mm. Varmistettavaa hyvinvointipalveluiden rahoituksen

Lisätiedot

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy

Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014. 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Konsultointi Ojala Oy Osakeyhtiön voitonjaon verosuunnittelu - nettovarallisuus - osinkoverotuksen muutos 2014 12.12.2013 OTL,VT Ilkka Ojala Luonnollisen henkilön saamat osingot A. Osakkeet kuuluvat henkilökohtaiseen tulolähteeseen

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015

Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Uusien ohjeiden vaikutus ja vinkit veroilmoitusten 2, 5 ja 6A:n täyttämiseen Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2015 Sisältö Yhtenäistämisohje vs. Vero.fi > Syventävät ohjeet Tulossa uusia ohjeita,

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot)

Välitön tuloverotus. valtiolle (tuloveroasteikon mukaan + sv-maksu) kunnalle (veroäyrin perusteella) seurakunnille (kirkollisverot) Välitön tuloverotus Verovelvolliselta suoraan perittäviä veroja nimitetään välittömiksi veroiksi Verot määräytyvät tulojen ja varallisuuden perusteella Tulon (=tuloverotus) perusteella maksetaan veroa

Lisätiedot

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa

EV 250/2006 vp HE 247/2006 vp. Jos kuitenkin on ilmeistä, että kokonaisjakautumisessa EDUSKUNNAN VASTAUS 250/2006 vp Hallituksen esitys eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi muutoksiksi verolainsäädäntöön Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräitä yritysjärjestelyjä koskeviksi

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS

OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Jukka Hämäläinen OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖSMALLIT JA OHJEISTUS Alma Talent Helsinki 2017 Tilaa Osakeyhtiön tilinpäätösmallit ja ohjeistus -kirja : shop.almatalent.fi Copyright 2017 Alma Talent Oy ja tekijä

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri

Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla. 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiön Sijoituskoulu Tampereen Sijoitusmessuilla 25.3.2014 Sari Lounasmeri Pörssisäätiö edistää arvopaperisäästämistä ja arvopaperimarkkinoita Sijoittajan verotus Osingot ja luovutusvoitot / Sari

Lisätiedot

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013

Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Uutta ja ajankohtaista yritysverotuksessa Tuloverotus ja ennakkoperintä Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille Joulukuu 2013 Sisältö Vuoden 2013 veroilmoituksesta Lakimuutokset vuodelle 2014 esim. osinkojen

Lisätiedot

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN

CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN CS34A0050 YRITYKSEN PERUSTAMINEN Eri yritysmuotojen verotus ja oman pääoman merkitys Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Yritysmuodot Ammatinharjoittaja Yksityisyritys eli toiminimi (T:mi) Elinkeinoyhtymä

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä

Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Verotuksen perusteet Eri yritysmuotojen verotus: elinkeinonharjoittaja, yhtymä Apulaisprofessori Tomi Viitala Eri yritysmuodot Yritysmuodot voidaan verotuksen näkökulmasta jakaa kolmeen ryhmään Yksityiset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä

Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta. Eteran palkkahallintopäivä Muutokset osinkojen kausi- ja vuosi-ilmoittamismenettelyyn vuoden 2014 alusta Eteran palkkahallintopäivä Verohallinto Sisältö: Osinkoverouudistus Vuosi-ilmoituksen täyttämisen ongelmakohdat Mitä löydän

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 3 ja 4 :n, rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain :n

Lisätiedot

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto

Yksityisen elinkeinonharjoittajan. tuloverotus. Verohallinto Yksityisen elinkeinonharjoittajan tuloverotus Verohallinto Sisältö Verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin Tulolähteen merkitys verotuksessa Verotus perustuu kirjanpitoon Elinkeinotoiminnan tuloksen

Lisätiedot

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus

Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Johtamiskorkeakoulu Professori Seppo Penttilä Sijoittajan kansainvälinen verotus Sijoitusmessut Tampere 25.3.2014 Kenen saamat tulot verotetaan Suomessa? Suomessa verotetaan Verovelvolliset Yleisesti verovelvollinen

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Pellervon Päivä 2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen perusteella

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus

Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Ilkka Kajas Tax Partner PwC Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yleistä Varojen jako Yritysjärjestelyt Uusi osakeyhtiölaki ja verotus Yrityksen liiketoiminnan kannalta tietty

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään

1994 vp -- IIE 256. elinkeinoyhtymässä tulolähteiden tappiot vähennetään 1994 vp -- IIE 256 flallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Tuloverotuksen perusteet; ansiotuloverotus Apulaisprofessori Tomi Viitala Eriytetty tuloverojärjestelmä - Tulolajit Luonnollisilla henkilöillä kaksi tulolajia: ansiotulo ja pääomatulo

Lisätiedot

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi varallisuusverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi omistajayrittäjien varallisuusverohuojennusta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

HE 91/2016 vp. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén

Elinkeinotulon verotus. Matti Myrsky Marianne Malmgrén Elinkeinotulon verotus Matti Myrsky Marianne Malmgrén TALENTUM Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos 2014 Talentum Media Oy sekä Matti Myrsky ja Marianne Malmgrén Kansi: Lauri Karmila Taitto: Notepad,

Lisätiedot

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä

Ajankohtaista veropolitiikasta. Timo Sipilä Ajankohtaista veropolitiikasta Timo Sipilä Pääomatulon tuloveroprosentti Pääomatulon tuloveroprosenttia korotettiin jo aiemmin 28 %:sta 30 %:iin. Nyt yhteenlasketun verotettavan pääomatulon (siis vähennysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n ja tuloverolain 33 c :n muuttamisesta Esityksessä

Lisätiedot

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT

LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- JA AMMATIN- HARJOITTAJAT verovuosi 2014 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/5 SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUS JA LIITELOMAKKEET

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa?

2. Osakeyhtiön purkamisen verokohtelu yhtiön ja sen osakkaan verotuksessa? Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 15.12.2016 osakkeenomistajat tekevät sijoitukset SVOP-rahastoon muussa kuin osakeomistuksen Yritysverotus Erikoistumisjakso Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta LUONNOS Päivitetty 15.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon ja yhteisöjen varojenjaon verotusta koskevien säännösten muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt - hanke Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus -maatalouden veroilmoitus- Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto www.poroverkko.wikispaces.com Paliskuntain yhdistys

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Elinkeinoverotuksen perusteet - Kirjanpitosidonnaisuus, EVL:n periaatteet ja soveltamisala Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotettava tulo ja kirjanpito Kirjanpitolaki (KPL) International

Lisätiedot

Ajankohtaista kirjanpitäjälle

Ajankohtaista kirjanpitäjälle Ajankohtaista kirjanpitäjälle Marjo Salin kirjanpidon asiantuntija, KTM Veronmaksajat Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva Kirjanpitolain oikean ja riittävän kuvan vaatimusta koskevasta säännöksestä

Lisätiedot

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet

Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Helsingin seudun kauppakamari Yritysrahoituksen uudet mahdollisuudet Verotietoisku 16.3.2016 Pääomasijoitus oman pääoman ehtoinen sijoitus tai yrityskauppa Oman pääoman ehtoinen sijoitus Osakekauppa Kauppahinta

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, erillisestä kirjanpidosta ja erillisestä tilinpäätöksestä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään Metsähallituksesta annetun

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta

Lausunto Valtiovarainministeriön muistiosta yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta Lausunto 1 (5) SAK 12806 / 2017 Valtiovarainministeriö valtiovarainministerio@vm.fi Snellmaninkatu 1 A, PL 28 00023 Valtioneuvosto Lausuntopyyntönne 30.6.2017 VM123:00/2016 VM/2034/00.01.00.01/2016 Lausunto

Lisätiedot

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus

Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskaupan juridinen rakenne ja verotus Yrityskauppatilaisuus, Vantaa 5.10.2016 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA

OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA Veroilmoituksen täyttöopas OSAKEYHTIÖ JA OSUUSKUNTA 6B verovuosi 2015 Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet vero.fi/lomakkeet/6b SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA 3 VEROILMOITUKSEN ANTAMINEN 3 MUUTOKSET YRITYKSEN

Lisätiedot

Siemenviljelijöiden talousvalmennus

Siemenviljelijöiden talousvalmennus Siemenviljelijöiden talousvalmennus Tuloslaskelma ja tase ABC-koulutus Maatilan yhtiöittäminen Sokos Hotel Presidentti, Helsinki 14.11.2014 Yrityksen reaali- ja rahaprosessi TULOSLASKELMA TASE VASTAAVAA

Lisätiedot

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan?

2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa elinkeinoverolain mukaan? Kuulustelu 24.11.2016 1. Mitä tarkoitetaan työperäisellä osingolla ja miten sitä käsitellään osingon maksavan osakeyhtiön ja osingonsaajan verotuksessa? 2. Miten käyttöomaisuushyödykkeet vähennetään verotuksessa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 %

1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % TIEDOTE 2015 Mitä muuttuu yrittäjän elämässä vuoden 2015 alusta 1. Pääomatuloverojen rajat kiristyvät edelleen - pääomatulovero 30 % 30 000 :n saakka, ylimenevältä osalta 33 % 2. Osinkojen verotus - julkisesti

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %.

Osakas Lumi Ukko omistaa 6 kpl Lumi Oy:n osakkeita, laske osakkaan osingosta maksettavaksi tulevat verot. Kuntavero 20 %. Tilinpäätössuunnittelu luentoharjoitukset 2015 1 (11) Luentoharjoitus 1 Lumi Oy:n tase 31.12.200X Pysyvät vastaavat Pitkävaikutteiset menot 1 000 Maa-alueet 60 000 Rakennus 200 000 Kalusto 50 000 Osakkeet

Lisätiedot

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun

Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Tax Services Suomalainen Ranskassa Ratkaisuja ja Välineitä Verosuunnitteluun Markku Järvenoja Handelsbanken Private Banking Luxemburg Antibes, 29.11.2007 1 Kohtaamispisteet Kansainvälinen kahdenkertainen

Lisätiedot

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta. Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot 1. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Erot eri yritysmuodoissa omistajien vastuu yrityksen

Lisätiedot

Aloittavan yrityksen startti-info

Aloittavan yrityksen startti-info Aloittavan yrityksen startti-info 30.3.2017 Sisältö Yritysesittely Rantalainen & Wahlsten Oy Yritysmuodot Verotus ja arvonlisäverotus Taloushallinnon järjestäminen Tilitoimisto- ja tilintarkastuspalvelut

Lisätiedot

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin

Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Liitemuistio, 4.9.213 Arvio hallituksen talousarvioesityksessä ehdottaman osinkoveromallin vaikutuksista yrittäjien veroasteisiin Sami Grönberg, Seppo Kari ja Olli Ropponen, VATT 1 Verotukseen ehdotetut

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄNJAON VEROTUSTA KOSKEVIENSÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA

LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI OSUUSKUNNAN YLIJÄÄMÄNJAON VEROTUSTA KOSKEVIENSÄÄNNÖSTEN MUUTTAMISESTA VERONMAKSAJAIN KESKUSLIITTO RY LAUSUNTO Kalevankatu 4 00100 HELSINKI 2.6.2014 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 Helsinki E-mail Viite valtiovarainministerio@vm.fi Lausuntopyyntö 12.5.2014 VM047:00/2014

Lisätiedot

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA

LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA Veroilmoituksen täyttöopas 5 LIIKKEEN- TAI AMMATIN- HARJOITTAJA verovuosi 2015 Liitä mukaan vain Verohallinnon liitelomakkeita Veroilmoituksen yksityiskohtaiset täyttöohjeet: vero.fi/veroilmoitus/5 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1984 vp. - HE n:o 132

1984 vp. - HE n:o 132 1984 vp. - HE n:o 132 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi velkojen korkojen vähennysoikeuden rajoittamisesta verotuksessa annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan,

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski

MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS. Petri Ollinkoski MAATILAOSAKEYHTIÖ VEROTUS Petri Ollinkoski 17.11.2015 2 Esityksen sisältö Osakeyhtiön muotoisen maatilan kannalta Yleistä Osakeyhtiön verotus Osakkaan verotus Yhtiöittäminen käytännössä Yhtiöittämisen

Lisätiedot

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA

LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA LASKELMIA OSINKOVEROTUKSESTA Oheisissa taulukoissa ja kuvioissa kuvataan osinkoverotuksen muutosta hallituksen korjatun kehyspäätöksen mukaisesti. Nykyisessä osinkoverotuksessa erotetaan toisistaan pörssiyhtiöiden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tuloverotus klo 9.50

Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus klo 9.50 Tuloverotus Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoin- ja kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö Verohallinto vero.fi EROT YRITYSMUOTOJEN VÄLILLÄ Yksityinen elinkeinonharjoittaja Henkilöyhtiö Osakeyhtiö

Lisätiedot

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl...

https://www.tyvi.fi/a/ec/tyvi-r5/p/veroilmoitus2010/form/06b/1055947/vsy06b?s=mqnfl... Page 1 of 6 Tätä lomaketta käyttävät m.m. osakeyhtiö ja osuuskunta. Nimi BrroBustle Oy Katuosoite tai postilokero PL 39 Asiainhoitaja raimo ruohola Tilikausi, max 18 kk 01.07.2009-30.06.2010 6B ELINKEINOTOIMINNAN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN OSINKOJEN KÄSITTELY VEROTUKSESSA Tämä Varallisuusviesti käsittelee ulkomaisista yhtiöistä saatujen osinkojen verotukseen liittyviä käytännön seikkoja. Sampo Pankki on kansainvälisen osakesijoittamisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen

Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015. Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Osuuskuntien ylijäämänjaon veromuutokset 2015 Varsinais-Suomen alueseminaari 9.2.2015 Lakiasiainjohtaja Anne Kontkanen Mitä on ylijäämän jako? erä, jonka osuuskunta jakaa jäsenilleen vahvistetun tilinpäätöksen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu

Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Yrityskaupan suunnittelu ja valmistelu Omistajanvaihdostilaisuus Tuusula 20.9.2017 Lakimies Mikko Ranta Nordea Private Banking Yrityskauppa ja siihen valmistautuminen Kaupan kohde Osakekannan kauppa (myyjänä

Lisätiedot