1/1999 VEROTIEDOTE. Toissijaiseen työpaikkaan tehdyn matkan matkakulut 9 Arvonlisäveroa koskevia tiedotteita 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/1999 VEROTIEDOTE. Toissijaiseen työpaikkaan tehdyn matkan matkakulut 9 Arvonlisäveroa koskevia tiedotteita 9"

Transkriptio

1 VEROTIEDOTE 1/1999 ENNAKKOPERINTÄ Vuoden 1999 ennakkoperintä 3 Tuloverolain muutoksia 3 Luontoisedut 3 Verovapaat matkakustannusten korvaukset 4 Erityinen työntekemispaikka toissijainen työpaikka 4 YRITYSVEROTUS 6 EUROON SIIRTYMINEN 6 Peruuttamaton muuntokerroin 6 Valuuttakurssivoitot ja -tappiot henkilöverotuksessa 6 Euro ennakonpidätyksessä 7 Verohallituksen päätökset 7 Euro yritysten ilmoituksissa 8 ARVONLISÄVEROTUS 9 Kaksikäyttöautojen vähennysoikeuden rajoitus 9 Toissijaiseen työpaikkaan tehdyn matkan matkakulut 9 Arvonlisäveroa koskevia tiedotteita 9 1 VEROHALLITUKSEN JULKAISU 870

2 SISÄLLYSLUETTELO VUODEN 1999 ENNAKKOPERINTÄ 3 Työntekijän eläkemaksu 3 Tuloverolain muutoksia 3 Korkoetu työsuhdelainasta 3 Luontoisedut 3 Asuntoedun ikäryhmitys tarkistettiin 3 Ravintoetu nousee 3 Autoedun ja puhelinedun arvot ennallaan 3 Ei uusia luontoisetuja päätökseen 4 Verovapaat matkakustannusten korvaukset 4 Korvausten määrät 4 Toissijaiselle työpaikalle tehty matka 4 Erityinen työntekemispaikka toissijainen työpaikka 4 Työmatkan käsite ennallaan 4 Toissijainen työpaikka 5 Kaksi varsinaista työpaikkaa 5 Vuoden 1998 vuosi-ilmoitus 5 YRITYSVEROTUKSEN MUUTOKSIA 6 EUROON SIIRTYMINEN 6 Peruuttamaton muuntokerroin 6 Valuuttakurssivoitot ja -tappiot henkilöverotuksessa 6 Kurssierot euroon siirryttäessä 6 Euro ennakonpidätyksessä 7 Verokortit 7 Verohallituksen päätökset 7 Esimerkkejä luontoisetujen laskemisesta 7 Kilometrikorvauksen maksaminen 7 Euro yritysten ilmoituksissa 8 Rahaliikenne siirtymäaikana 8 Aiemmin julkaistua eurotietoa 8 ARVONLISÄVEROTUS 9 Kaksikäyttöautoon sovellettava vähennysoikeuden rajoitus 9 Matkakulut toissijaiseen työpaikkaan tehdystä matkasta 9 Verohallituksen arvonlisäveroa koskevia tiedotteita 9 Muutos sähköisiin ilmoittamispalveluihin 10 Liitteet 1. Verohallituksen päätös vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista (877/1998) Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1999 (1113/1998) Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1999 annetun Verohallituksen päätöksen muuttamisesta (45/1999) Verohallituksen päätös yleisestä tiedonantovelvollisuudesta (21/1999) Verohallituksen päätös yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotuksen päättymisajankohdiksi (1150/1998) Verohallituksen päätös liikkeen- ja ammatinharjoittajan työmatkasta aiheutuneen elantokustannusten lisäyksen vähentämisestä vuodelta 1999 toimitettavassa verotuksessa (1156/1998) 30 2

3 VUODEN 1999 ENNAKKOPERINTÄ Työntekijän eläkemaksu Työntekijän eläkemaksu vuodelle 1999 ei edellistä tiedotetta laadittaessa ollut vielä tiedossa. Maksu on 4,7 %. TULOVEROLAIN MUUTOKSIA Verotiedotteessa 3/1998 sivuilla 3 ja 4 selvitetyt tuloverolain muutokset on vahvistettu (L1170/98). Korkoetu työsuhdelainasta Työsuhdelainasta syntyvää korkoetua koskeva tuloverolain 67 on muutettu voimaan tulleella lailla (1020/98). Veronalainen korkoetu määritellään sen mukaan valtiovarainministeriön kahdesti vuodessa vahvistaman peruskoron perusteella. Korkoetu on veronalaista tuloa siltä osin, kuin lainasta peritty vuotuinen korko on vahvistettua peruskorkoa alempi. Peruskorkoon ei korkoetua laskettaessa enää lisätä yhtä prosenttiyksikköä. Valtiovarainministeriö vahvistaa peruskoron ensimmäisen kerran kesäkuussa Korkoetu lasketaan kesäkuun loppuun saakka Suomen Pankin vahvistaman peruskoron mukaan. Suomen Pankin peruskorko, joka on ollut alkaen 4,00 prosenttia, on alennettu 3,5 prosenttiin alkaen. Koska peruskorkoon ei vuoden 1999 alusta alkaen enää lisätä yhtä prosenttiyksikköä, korkoetu on veronalaista tuloa siltä osin, kuin lainasta peritty vuotuinen korko on vahvistettua peruskorkoa alempi. LUONTOISEDUT Asuntoedun ikäryhmitys tarkistettiin Asuntojen ikäryhmitys muuttuu pääkaupunkiseudulla. Ennen vuotta 1961 valmistuneet asunnot on erotettu omaksi ryhmäkseen. Toisaalta vuonna 1984 ja sen jälkeen valmistuneet asunnot on yhdistetty samaan ikäryhmään. Uudet asuntoedun ikäryhmät ja arvot ovat: Pääkaupunkiseutu Asunto valmistunut edun arvo mk/kk ennen vuotta mk + 36,00 mk neliömetriltä vuosina mk + 35,00 mk neliömetriltä vuonna 1984 tai myöhemmin 380 mk + 37,80 mk neliömetriltä Muu Suomi (ikäryhmitys ennallaan) ennen vuotta mk + 26,00 mk neliömetriltä vuosina mk + 31,10 mk neliömetriltä vuonna 1992 tai myöhemmin 300 mk + 33,00 mk neliömetriltä Eniten nousee pääkaupunkiseudulla ennen vuotta 1961 valmistuneiden asuntojen luontoisetuarvo. Ravintoetu nousee Tavanomaisen ravintoedun arvo nousee 50 penniä. Uusi arvo on 24 mk aterialta. Välittömien kustannusten yläraja nousee 40 markkaan. Enintään 40 mk:n arvoinen lounasseteli voidaan arvostaa 75 prosenttiin nimellisarvosta. Autoedun ja puhelinedun arvot ennallaan Autoedun arvoihin ei tule muutoksia vuodelle Autoon hankitut lisävarusteet vaikuttavat luontoisetuarvoon ikäryhmissä A ja B, siltä osin kuin lisävarusteiden ja niiden asennuskustannusten yhteenlaskettu arvo ylittää tietyn markkamäärän. Tämä markkamäärä nousee vuoden 1999 alusta markasta markkaan. Uutta arvoa sovelletaan myös jo käytössä oleviin autoihin. Uutena kohtana päätökseen sisältyy ohje siitä, miten lasketaan autoedun perusarvo siinä tapauksessa, että työntekijä joutuu työnsä vuoksi usein vaihtamaan luontoisetuautoa. Perusarvo lasketaan tällöin sen auton uushankintahinnan mukaan, joka työntekijällä on ollut käytössään suurimman osan kuukaudesta. Laskentatapaa sovelletaan esim. automyyjiin, jotka joutuvat luovuttamaan luontoisetuautonsa asiakkaalle esittelykäyttöön. Käyttökustannukset ovat mainitussa tapauksessa vuonna 1999 vapaassa autoedussa 830 mk kuukaudessa ja auton käyttöedussa 330 mk kuukaudessa. Jos luontoisetuauto vaihdetaan uuteen, las- 3

4 ketaan autoedun arvo todellisten käyttöpäivien mukaan. Myöskään puhelinetujen arvoihin ei tule muutoksia vuodelle Ei uusia luontoisetuja päätökseen Verohallitus vahvistaa arvot yleisesti käytössä oleville luontoisedulle. Muiden luontoisetujen arvo on niiden käypä arvo. Esimerkiksi kodinhoitoedun luontoisetuarvo lasketaan työnantajalle edun järjestämisestä aiheutuneiden kustannusten mukaan. Jos työnantaja ostaa kodinhoitopalvelut toiselta yritykseltä, työntekijän saaman edun arvo tunnilta on työnantajan palvelun tuottajalle maksama hinta. Jos taas kodinhoitaja on työnantajan palveluksessa, lasketaan kaikki hänen palkkauksestaan aiheutuneet kustannukset yhteen, ja tämä summa jaetaan työntekijöille niiden tuntimäärien suhteessa, jonka he ovat kotiapua saaneet. VEROVAPAAT MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUKSET Korvausten määrät Verohallitus on antanut päätöksen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1999 (liite 2). Kotimaan päivärahan ja ateriakorvauksen enimmäismäärät ovat: kokopäiväraha 154,00 mk osapäiväraha 69,00 ateriakorvaus 38,50 Kilometrikorvaus on oman auton käytöstä työmatkoihin 1,99 mk/km ja käyttöetuauton käytöstä 0,50 mk/km. Kilometrikorvauksen lisäksi maksettavat korvaukset ovat myös nousseet jonkin verran, esim. korvaus perävaunun kuljettamisesta 14 pennistä 17 penniin sekä korvaukset henkilöiden ja koneiden tai laitteiden kuljettamisesta 4 pennistä 5 penniin kilometriltä. Yömatkarahan enimmäismäärä on noussut 25 markasta 30 markkaan. Ulkomaanpäivärahojen määrät ilmenevät liitteenä olevasta päätöksestä. Päätöksessä on vahvistettu erikseen päivärahat eräille kaupungeille. Näitä ovat Moskova, Pietari, Istanbul ja Sao Paulo. Vahvistettuja kaupunkien päivärahoja sovelletaan samalla tavalla kuin maita ja alueita varten vahvistettuja päivärahoja. Jos esimerkiksi matkavuorokausi Venäjällä päättyy Pietarissa, päivärahan enimmäismäärä on Pietarin päivärahan määrä, vaikka erityinen työntekemispaikka, joka on matkan varsinainen kohde, sijaitsisi muualla Venäjällä. Toissijaiselle työpaikalle tehty matka Tuloverolakiin on lisätty toissijaiselle työpaikalle tehtyä matkaa koskevat säännökset (1170/98). Säännösten sisältöä on selvitetty Verotiedotteessa 3/1998 sivuilla 3 ja 4. Verohallituksen päätökseen verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 1999 on tehty edellä mainituista säännöksistä johtuvat muutokset (liite 3). Päätökseen lisätyssä uudessa 3 a :ssä määritellään korvaukset, joihin toissijaiseen työpaikkaan tehty matka oikeuttaa. Näitä ovat matkustamisesta ja majoittumisesta suoritettavat korvaukset. Päivärahaa tai ateriakorvausta ei tällaisista matkoista voida verovapaasti maksaa. Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta voidaan verovapaasti korvata kohtuulliset majoittumiskustannukset, mikä poikkeaa erityiselle työntekemispaikalle tehdystä työmatkasta suoritettavia majoittumiskustannuksia koskevista säännöksistä. Verohallituksen päätökseen on tämän vuoksi lisätty uusi 14 a, jonka mukaan toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä. Majoittumiskorvauksena voitaisiin hallituksen esityksen (HE 129/1998) perustelujen mukaan maksaa esim. hotellihuoneen hinta tai työtehtävistä riippuen tarpeelliseksi katsottavan asunnon vuokra. Erityinen työntekemispaikka toissijainen työpaikka Työmatkan käsite ennallaan Erityiselle työntekemispaikalle tehtyä työmatkaa koskevat säännökset eivät ole muuttuneet. Työnantaja voi kuten aikaisemminkin korvata matkakustannukset näistä työmatkoista. Myös päiväraha on verovapaa, jos Verohallituksen päätöksessä mainitut edellytykset täyttyvät. 4

5 Esimerkki Insinööri, jonka varsinainen työpaikka on Espoossa, määrätään esim. puoleksi vuodeksi projektiin, jonka tehtävänä on käynnistää työnantajayhtiön uusi tuotantolaitos Jyväskylässä. Hän työskentelee viikoittain 2 päivää Espoossa ja 3 päivää Jyväskylässä. Komennuksen jälkeen hän jatkaa työskentelyä varsinaisessa työpaikassaan Espoossa. Koska Jyväskylän komennus on tilapäinen, kysymyksessä on erityiselle työntekemispaikalle tehty työmatka. Hänelle voidaan verovapaasti korvata matkustamis- ja majoittumiskustannukset sekä maksaa päivärahaa. Toissijainen työpaikka Esimerkki 1 Toimitusjohtaja työskentelee 3 päivää viikossa yhtiön toimipaikassa Rovaniemellä, missä hänellä on vakituinen asunto. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös saman yhtiön Kemijärven ja Sodankylän toimipisteiden johtaminen. Hän työskentelee säännöllisesti päivän viikossa kummallakin paikkakunnalla ja yöpyy tällöin hotellissa. Toimitusjohtajalla on varsinainen työpaikka Rovaniemellä ja toissijaiset työpaikat Kemijärvellä ja Sodankylässä. Hänelle voidaan verovapaasti maksaa matkustamiskustannukset sekä majoittumiskustannukset Kemijärvelle ja Sodankylään tehdyistä matkoista. Päivärahaa ei näistä matkoista voida verovapaasti maksaa. Toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välinen matka ei oikeuta kustannuspäätöksen mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen. Näihin matkoihin sovelletaan asunnon ja varsinaisen työpaikan välisiä matkoja koskevia säännöksiä. Pelkästään sillä perusteella, että toimitusjohtajan tehtäviin kuuluu myös yhtiön mainittujen toimipisteiden johtaminen, toimipisteet eivät muodostu hänen toissijaisiksi työpaikoikseen. Edellytetään lisäksi, että hän säännöllisesti työskentelee toimipisteissä. Esimerkki 2 Aikaisempien säännösten soveltamista koskevassa tapauksessa KHO 1995/1408 oli kysymys yhtiön toimitusjohtajasta, joka työskenteli suurimman osan ajasta myyntikonttorissa pääkaupunkiseudulla. Yhtiön Keski-Suomessa olevassa tuotantolaitoksessa hän työskenteli jatkuvasti lähes viikoittain yhden tai useamman päivän ajan. Hänellä katsottiin olevan varsinainen työpaikka sekä myyntikonttorissa että tuotantolaitoksella. Tuotantolaitokselle Keski-Suomeen tehdyistä matkoista maksetut kilometrikorvaukset olivat veronalaista tuloa. Uusien säännösten mukaan Keski-Suomessa olevaa tuotantolaitosta voidaan pitää toimitusjohtajan toissijaisena työpaikkana. Matkustamis- ja majoittumiskustannusten korvaukset tuotantolaitokselle tehdyistä matkoista ovat verovapaita kuten esimerkissä 1. Kaksi varsinaista työpaikkaa Esimerkki Palkansaajalla voi joissakin tapauksissa edelleen olla samanaikaisesti kaksi tai useampia varsinaisia työpaikkoja. Näin on esimerkiksi silloin, kun hän säännöllisesti työskentelee työnantajan kahdessa tai useammassa toimipaikassa samalla paikkakunnalla. Samoin myös silloin, kun hän työskentelee osapäivätyössä eri työnantajien palveluksessa ja työnantajat eivät kuulu samaan intressipiiriin. Varsinaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista aiheutuneet kustannukset ovat vähennyskelpoisia asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja koskevien säännösten mukaan. Matkakulut, jotka aiheutuvat eri toimipaikkojen välisistä matkoista tai matkoista asunnolta sivutoimeen, ovat vähennyskelpoisia luonnollisina vähennyksinä. Vähentämistä eivät siten rajoita asunnon ja työpaikan välisiä matkoja koskevat säännökset (mm. KHO 1982 II 547). Nämä matkat eivät ole Verohallituksen kustannuspäätöksessä tarkoitettuja työmatkoja, eivätkä siten oikeuta päätöksen mukaisiin verovapaisiin korvauksiin. Oikeuskäytännössä (mm. KHO 1986 II 591) on kuitenkin katsottu, että korvaus, jonka työnantaja maksoi matkustamisesta aiheutuneista kustannuksista, ei ole palkkaa. Vuoden 1998 vuosi-ilmoitus Toissijaiselle työpaikalle tehtyä matkaa koskevia säännöksiä sovelletaan jo vuodelta 1998 toimitettavassa verotuksessa. Koska säännökset annettiin vasta vuoden lopussa, työnantajat eivät ole voineet toimia niiden mukaisesti. 5

6 Työntekijän ennakkoperinnässä on vielä vuonna 1998 mahdollisesti otettu aikaisempien säännösten mukaan huomioon asuntoetu toissijaisella työskentelypaikkakunnalla olevasta asunnosta. Jos kysymyksessä on ollut uusien säännösten tarkoittama kohtuulliseksi katsottava asunto, menettely voidaan korjata vuosi-ilmoitukseen. Toissijaiselle työpaikalle tehdyistä matkoista maksetut verovapaat matkustamiskustannusten korvaukset ilmoitetaan vuosi-ilmoituksessa samalla tavalla, kuin erityiselle työntekemispaikalle tehdyistä työmatkoista maksetut korvaukset. Kilometrikorvaukset ilmoitetaan siten kohdissa 55 ja 56 ja ne voidaan laskea yhteen työmatkoista suoritettujen korvausten kanssa. Jos työnantaja on korvannut myös toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välisiä matkakuluja, nämä korvaukset eivät ole verovapaita. Veronalaista tuloa ovat myös toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta maksetut päivärahat. Veronalaiset korvaukset ilmoitetaan palkkana kohdassa 14. YRITYSVEROTUKSEN MUUTOKSIA Verotiedotteessa 3/1998 sivulla 5 on selvitetty kehitysalueiden veronhuojennusten jatkamista (HE 125/1998). Laki kehitysalueelle tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta on vahvistettu esitetyssä muodossa (L1215/1998). Saman verotiedotteen sivulla 6 mainittu merenkulun veronhuojennuslain muuttamisesta annettu hallituksen esitys n:o 126/1998 on peruutettu. Tiedotteessa selvitetyt merenkulun veronhuojennuksia koskevat muutokset eivät näin ollen ole toteutuneet. EUROON SIIRTYMINEN Peruuttamaton muuntokerroin Eurosta tuli euroalueeseen kuuluvien maiden yhteinen valuutta alkaen. Suomen ja muiden euroalueen valtioiden kansallisten valuuttojen kurssit kiinnitettiin tuolloin euroon peruuttamattomasti. Suomen markan peruuttamaton muuntokerroin on 5,94573, eli 1 euro = 5,94573 mk. Käteisenä rahana euro otetaan käyttöön vuoden 2002 alusta. Markat muunnetaan euroiksi siten, että markkamäärä jaetaan peruuttamattomalla muuntokertoimella ja tulos pyöristetään lähimpään senttiin (MK : 5,94573 = EUR). Käänteisen muuntokertoimen käyttäminen laskelmissa on kiellettyä. Eurot muunnetaan markoiksi siten, että euromäärä kerrotaan peruuttamattomalla muuntokertoimella ja tulos pyöristetään lähimpään penniin. Euroalueen kansallisten rahayksiköiden välillä ei kiinnittämisen tapahduttua ole enää kurssiriskiä. Kiinnittämishetkellä olleet kurssierot jäivät pysyviksi. Valuuttakurssivoitot ja -tappiot henkilöverotuksessa Tuloverolain (TVL) 29 :n laajan tulokäsitteen mukaan kaikki verovelvollisen rahana ja rahanarvoisena etuutena saamat tulot ovat veronalaisia, jos niitä ei ole säädetty verovapaiksi. Valuuttakurssivoittoja ei ole erikseen säädetty verovapaiksi. Veronalaista tuloa on myös verovapaalla tilillä olevasta talletuksesta saatu kurssivoitto. Kurssivoitto on luonteeltaan omaisuuden tuottoa ja siten pääomatuloa. Pienet valuuttakurssivoitot ovat vuodesta 1999 alkaen verovapaata tuloa 3000 markkaan asti vuodessa (TVL 53 8 k.). Verovapaita ovat vain sellaiset luonnollisen henkilön ja kuolinpesän kurssivoitot, jotka eivät liity tulonhankkimistoimintaan. Kurssitappiot eivät yleensä ole vähennyskelpoisia henkilöverotuksessa. Vain ulkomaan rahan määräisestä tulonhankkimisvelasta johtunut kurssitappio on vähennyskelpoinen pääomatulosta (TVL 54 b ). Vaikka kurssivoitto on veronalaista tuloa, siitä ei tarvitse toimittaa ennakonpidätystä. Kurssivoitot on vapautettu ennakonpidätysvelvollisuudesta Verohallituksen päätöksellä (542/98). 6

7 Kurssierot euroon siirryttäessä Henkilöverotuksessa sovelletaan kurssivoittojen jaksottamisessa TVL 110 :n yleistä tulon jaksottamista koskevaa säännöstä, jonka mukaan tulo on sen vuoden tuloa, jona se on nostettu, merkitty verovelvollisen tilille tai muutoin saatu vallintaan. Kurssivoitto luetaan tuloksi realisoitumisvuonna. Ratkaisevana on pidetty ajankohtaa, jolloin valuutta muutetaan Suomen markoiksi. Kurssimuutoksen tai ulkomaan valuutan vaihtamisen muuksi ulkomaan valuutaksi ei ole katsottu realisoivan tuloa (KHO 1993 B 515 ja T 689). Euroon siirtymisestä johtuva kurssivoitto on sen vuoden tuloa, jonka aikana henkilö vaihtaa käteisen valuuttansa tai valuuttatilillä olevat varansa Suomen rahaksi, eli markoiksi tai euroiksi. Jos euroalueen valuutan määräisellä tilillä olevia varoja ei vaihdeta euroiksi tai markoiksi, vaihtamisen katsotaan tapahtuvan siirtymäkauden päätyttyä. Kurssivoitto on tässä tapauksessa vuoden 2002 tuloa. Kurssierojen käsittelyä yritysten verotuksessa on selvitetty Verotiedotteessa 3/1998. Euro ennakonpidätyksessä Jos ennakonpidätyksen alainen suoritus, esim. palkka ja luontoisedut, on laskettu markoissa, myös pidätyksen määrä lasketaan markoissa. Ennakonpidätys toimitetaan täysin markoin siten, että markkojen yli menevät pennit jätetään huomioon ottamatta. Pidätetty määrä voidaan tämän jälkeen muuntaa euroiksi muuntokertoimella. Jos maksettava suoritus on laskettu euroissa, myös ennakonpidätys toimitetaan euroissa. Ennakonpidätyksen määrä lasketaan tällöin sentin (x,xx e) tarkkuudella. Verokortit Verokorttien tulorajat ovat markkamääräisiä koko siirtymäkauden ajan. Euromääräinen verokortti tulee käyttöön vasta vuonna Myös verokorttitietojen suorasiirroissa käytetään markkoja koko siirtymäkauden ajan. Jos maksettava suoritus on laskettu euroissa, myös ennakonpidätys toimitetaan euroissa. Verokortin markkamääräinen tuloraja muunnetaan euroiksi. Ennakonpidätys toimitetaan sentin tarkkuudella. Esim: Verokortin tiedoissa on perusprosentti 30, lisäprosentti 45 ja tuloraja mk/kk. Rahapalkka eur käytettävä tuloraja 1 513,69 eur pidätys 30 % 1 513,69 eurosta 454,11 eur pidätys 45 % 111,31 eurosta 50,09 eur pidätettävä määrä 504,20 eur Verohallituksen päätökset Verohallitus ei ainakaan toistaiseksi anna euromääräisiä päätöksiä. Esim. luontoisetu- ja kustannuspäätös annetaan markoissa. Jos päätöksessä käytetään täysien markkojen tarkkuutta, lasketaan eurot kahden desimaalin tarkkuudella. Jos päätöksessä on vahvistettu arvo pennin tarkkuudella, euroissa edun arvo tai korvattava määrä lasketaan sentin kymmenesosien tarkkuudella. Esim: Kilometrikorvaus vuonna 1999 on 1,99 mk/km. Euroissa vastaava määrä saadaan jakolaskulla 1,99 mk : 5,94573 = 0,33469 e, joka on kolmen desimaalin tarkkuudella 0,335 euroa. Esimerkkejä luontoisetujen laskemisesta Asuntoetu Asunto sijaitsee Espoossa. Se on valmistunut vuonna 1984 ja sen pinta-ala on 121 m 2. Luontoisetuarvo on 380 mk + 37,80 mk neliömetriltä. Perusarvo 380,00 mk 121*37,80 mk 4 573,80 mk yhteensä 4 954,80 mk luontoisetu mk rahapalkkaan lisätään 833,03 eur Autoetu Ikäryhmä A, vapaa autoetu auton hinta eur muunnettuna ,25 mk./ mk ,25 mk 1,5 % 1 929,65 mk pyöristys al. 50 mk:aan mk käyttökustannukset mk yhteensä mk rahapalkkaan lisätään 529,79 eur 7

8 Kilometrikorvauksen maksaminen Palkansaaja on ajanut omistamallaan autolla työajoja 15 km. Kilometrikorvauksen määrä on 199 p/km. Kilometrikorvaus 199 p muunnettuna 0,335 eur *15 km 5,025 eur maksetaan 5,03 eur Euro yritysten ilmoituksissa Tuloverotuksessa Yrityksen verolomakkeet on euron käyttöönoton johdosta uudistettu. Niihin merkitään aina rastittamalla tieto ilmoituksessa käytettävästä rahayksiköstä. Ellei rastia ole merkitty, verovelvollisen oletetaan vuosina antaneen tiedot markoissa. Euroissa tiedot ilmoitetaan siirtymäaikana sentin tarkkuudella, vaikka markkamääräisiä tietoja annettaessa käytetään täysiä markkoja. Yritys voi tehdä tilinpäätöksen vuonna 1999 päättyvältä tilikaudelta euroissa. Tällöin myös veroilmoituksen voi antaa euroissa. Veroilmoituksen liitteiden tulee olla samassa rahayksikössä kuin pääveroilmoitus. Elinkeinonharjoittajan yritystoimintaa koskeva lomake 5A tai 5 voi kuitenkin olla euroissa, vaikka päälomake 1 annetaan markoissa. Yhteisö voi muuttaa yhtiöjärjestyksessä olevat määräykset osakepääomasta ja osakkeen nimellisarvosta euromääräisiksi. Samalla osakepääoma voidaan korottaa tai alentaa lähimpään ylempänä tai alempana olevaan tasalukuun tai 1/10 tai 1 / 4 euroon. Tällaiset yhtiöjärjestyksen muutokset saadaan tehdä yhtiökokouksessa yksinkertaisella ääntenenemmistöllä (L 824/1998). Yhteisön on myös mahdollista luopua kokonaan osakkeen nimellisarvosta. Tilinpäätös saa olla euroissa, olipa yhtiöjärjestystä muutettu tai ei. Muissa ilmoituksissa Yhteisöjen perusennakot vuodelle 1999 määrätään markoissa. Uusi yhteisö ja yhteisö, joka tekee ennakon muuttamista koskevan hakemuksen, voi pyytää ennakon määräämistä euroina (ks. Verotiedote 2/1998). Euron käyttö yhteisöjen ennakkoja määrättäessä on mahdollista kesäkuusta 1999 alkaen. Jos euroja käytetään, ennakkoveroliput ovat kaksiarvoisia, mutta tilisiirtokortit ovat edelleen markoissa. Yritys voi antaa arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia koskevat valvontailmoitukset euroissa, jos valvontatiedot koskevat vuotta Valvontatiedot voi siten antaa euroissa ensimmäisen kerran tammikuulta 1999 (1/99). Samoin arvonlisäveron ennakkopalautushakemus voi olla euroissa aikaisintaan tammikuulta 1999 ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus ensimmäiseltä vuosineljännekseltä Vuosi-ilmoitus vuonna 1999 maksetuista osingoista voi olla euroissa syksyllä Muut vuosi-ilmoitukset on mahdollista antaa euroissa tammikuussa Verotuspäätökset ja tulosteet Euro-asiakkaalle pyritään antamaan verotuspäätökset euroissa tai kaksiarvoisina. Tavoitteena on myös muuttaa lähetettävät tulosteet kaksiarvoisiksi vuodesta 2000 alkaen. Rahaliikenne siirtymäaikana Siirtymäaikana kaikki verot ja veronluonteiset maksut voi maksaa euroissa. Vastaanottajan tilistä riippuu missä rahassa maksu kirjautuu. Asiakas voi siten saada veronpalautukset euroina eurotililleen, vaikka veronkanto toimii markoissa siirtymäkauden ajan. Maksujen käsittely veronkannossa sopeutuu euroihin, vaikka itse laskenta toimii markoissa. Verohallinnon tilisiirtokortit säilynevät siirtymäkauden ajan markoissa. Tilisiirtokorttien osittaista korvaamista maksutietotulosteilla kokeillaan. Uudet eurotilisiirtokortit otettiin pankeissa käyttöön Myös markkatilisiirtokortit muuttuivat samanaikaisesti. Tilisiirtokortit erottaa toisistaan oikeassa yläkulmassa olevan merkin perusteella. Maksun viitenumero on sama sekä euro- että markkatilisiirroissa. Viivakoodi on sidottu tilisiirron rahayksikköön. Maksun erittelyn (viestitiedon) tulee olla samassa rahayksikössä kuin itse maksu. 8

9 Aiemmin julkaistua eurotietoa Verohallinnon yritysasiakkaille on lähetetty Verotiedote 2/1998 ja Verotiedote 3/1998. Ensin mainittu sisältää artikkelin Euron käyt- töönotto verohallinnossa ja jälkimmäinen tekstin Kurssierot euroon siirryttäessä. Euroa koskevaa tietoa on myös verohallinnon Internet -sivuilla (www.vero.fi) kohdassa Ajankohtaista. ARVONLISÄVEROTUS Kaksikäyttöautoon sovellettava vähennysoikeuden rajoitus Arvonlisäverolakia on muutettu lukien siten, että lain 114 :ään on lisätty uusi 3 momentti (962/98), jonka mukaan kaksikäyttöautoon sekä siihen että sen käyttöön liittyvien tavaroiden ja palveluiden vähennysoikeuteen sovelletaan samoja rajoituksia kuin henkilöautoon. Säännös kaksikäyttöautoista sisältyy ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen voimaan tulleisiin muutoksiin. Kaksikäyttöauto on pakettiautojen alaryhmä, jossa on kuljettajan lisäksi istumapaikat enintään kuudelle henkilölle. Kaksikäyttöauton suurimmasta sallitusta kokonaismassasta auton tavarakuorman massan tulee olla suurempi kuin 68 kg:n massaisiksi katsottujen istumapaikkojen (ilman kuljettajaa) yhteen laskettu massa. Kaksikäyttöauton tavaratilaan asennettavat istuimet saavat kiinnitykseltään, turvavyövarustukseltaan ja turvavöiden kiinnityspisteiden ja pääntukien osalta vastata henkilöauton istuimia. Vähennysrajoitus ei koske kaksikäyttöautoa, joka on hankittu myytäväksi, vuokrattavaksi taikka käytettäväksi ammattimaiseen henkilökuljetukseen tai ajo-opetukseen eikä kaksikäyttöautoa, joka on hankittu yksinomaan vähennykseen oikeuttavaan tarkoitukseen. Vähennysrajoitus ei koske myöskään kaksikäyttöautoja, jotka on varustettu vain kuljettajan vieressä sijaitsevilla istumapaikoilla. Niitä pidetään aikaisempaan tapaan pakettiautoina. Jos elinkeinonharjoittaja on hankkinut ennen lain voimaantuloa kaksikäyttöauton, jota käytetään 114 :n mukaan vähennyskelvottomassa käytössä, ei kaksikäyttöautoon ja sen käyttöön liittyvistä tavaroista ja palveluista voi tehdä vähennystä enää jälkeen. Lainmuutoksella ei ole vaikutusta ennen lain voimaantuloa tehtyihin vähennyksiin. Ennen ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen muutosta kaksikäyttöauton kaltainen ajoneuvo olisi luokiteltu henkilöautoksi, jos siinä on enemmän istumapaikkoja kuin voidaan sijoittaa kuljettajan vierelle. Lainmuutoksen tarkoituksena on ollut säilyttää vähennysoikeusrajoitukset entisellään. Matkakulut toissijaiseen työpaikkaan tehdystä matkasta Tuloverolain mukaan työnantaja voi korvata verovapaasti matkustamiskustannukset ja kohtuulliset majoittumiskustannukset matkasta, jonka työntekijä työtehtäviensä hoitamiseksi tekee toissijaiseen työpaikkaansa. Työnantaja voi vähentää edellä mainittuihin kustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron. Verohallituksen arvonlisäveroa koskevia tiedotteita Arvonlisäverovelvollinen ja säännöllinen työnantaja 1999, valvontailmoituksen täyttöohje, Verohallituksen julkaisu 859 Arvonlisäverottoman vähäisen toiminnan markkaraja , Verohallituksen julkaisu 749 Arvonlisäverotus liiketoiminnan lopettamis- ja konkurssitilanteessa, Verohallituksen julkaisu 709 Arvonlisäverotus EU-tavarakaupassa, Verohallituksen julkaisu 798 Arvonlisäverotus kansainvälisessä palvelukaupassa, Verohallituksen julkaisu 857 EU-maiden arvonlisäverohallintojen yhteystiedot, Verohallituksen julkaisu 743 Veroton matkailijamyynti, Verohallituksen julkaisu 729 9

10 Myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille, Verohallituksen julkaisu 728 Ohje arvonlisäverovelvollisille, uusien kuljetusvälineiden arvonlisävero, Verohallituksen julkaisu 696 Ohje yksityishenkilöille EU-maista hankittujen uusien kuljetusvälineiden arvonlisävero, Verohallituksen julkaisu 687 Arvonlisävero-ohje suomalaiselle yksityishenkilölle uuden auton hankinnasta Suomesta ja viennistä toiseen EU:n jäsenmaahan tilapäisen oleskelun ajaksi, Verohallituksen julkaisu 844a Kaukomyyntiä koskevat arvonlisäverosäännökset Suomessa, Verohallituksen julkaisu 669 Verovarasto arvonlisäverotuksessa, Verohallituksen julkaisu 720 Arvonlisäveron palauttaminen suomalaiselle elinkeinonharjoittajalle EU:n jäsenmaissa, Verohallituksen julkaisu 762 Kiinteistönhaltijan oman henkilöstön töiden arvonlisäverotus, Verohallituksen julkaisu 736 Arvonlisäverovelvollisuus kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksessa, Verohallituksen julkaisu 641 Arvonlisäverotuksessa sovellettava käytettyjen tavaroiden, taide-, keräily- ja antiikkiesineiden marginaaliverotus, Verohallituksen julkaisu 760 Käytettyjen tavaroiden arvonlisävero, yksinkertaisia käytännön esimerkkejä, verohallituksen julkaisu 739 Alkutuottajan arvonlisäverotus 1998, Verohallituksen julkaisu 846 Maa- ja metsätalouden tuotteiden oman käytön arvostaminen arvonlisäverotuksessa, Alkutuottajan verotuksen asiakastiedote 1/96, Verohallituksen julkaisu 726 Ahvenanmaan veroraja alkaen, Verohallituksen julkaisu 807 Arvonlisäverotus Ahvenanmaan maakunnassa alkaen, Verohallituksen julkaisu 783 Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa, Verohallituksen julkaisu 735,(S, R, E) Arvonlisäveron palauttaminen ulkomaalaiselle elinkeinonharjoittajalle, Verohallituksen julkaisu 698, (S, R, E) Urheiluseurojen arvonlisävero ja tulovero, Verohallituksen julkaisu 791 Vat regulations concerning distance selling to Finland, Verohallituksen julkaisu 669e Value added taxation in Finland, Verohallituksen julkaisu 841e MUUTOS SÄHKÖISIIN ILMOITTAMISPALVELUIHIN Soneran TYVI-palvelun nimi on muuttunut. Uusi nimi on 10

11 Liite 1 N:o

12 12

13 13

14 14

15 15

16 Liite 2 N:o

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 Liite 3 22

23 Liite 4 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 Liite 5 29

30 Liite 6 30

31 31

32 VEROHALLITUS Osoitteet Valtiovarainministeriö, Snellmaninkatu 1 A, Helsinki, puh. (09) 1601 Verohallitus, Haapaniemenkatu 7-9 B, PL 325, Helsinki, puh. (09) Korkein hallinto-oikeus, Unioninkatu 16, PL 180, Helsinki, puh. (09) Uudenmaan lääninoikeus, Ratapihantie 9, PL 120, Helsinki, puh. (09) Verovirasto Uudenmaan verovirasto, Ratapihantie 11, PL 6, Verotus, puh. (09) Lounais-Suomen verovirasto, Aninkaistenkatu 8, PL 927, Turku, puh. (02) (Toimialueena myös Ahvenanmaan maakunta) Sisä-Suomen verovirasto, Lukiokatu 26, PL 158, Hämeenlinna, puh. (03) Heikinkatu 3, PL 57, Jyväskylä, puh. (014) Kaakkois-Suomen verovirasto, Valimontie 5, PL 76, Kouvola, puh. (05) 7771 Savo-Karjalan verovirasto, Asemakatu 7, PL 1094, Kuopio, puh. (017) Kirkkokatu 20 B, PL 212, Joensuu, puh. (013) Länsi-Suomen verovirasto, Poikkikuja 7, PL 225, Vaasa, puh. (06) Oulun ja Kainuun verovirasto, Torikatu 34 B, PL 452, Oulu, puh. (08) Lapin verovirasto, Rovakatu 10, PL 8026, Rovaniemi, puh. (016) Konserniverokeskus, Haapaniemenkatu 3-5, PL 10, Verotus, puh. (09) Tiedotetta saa lisää verovirastosta Osoitteenmuutokset Verovelvollisen nimen- ja osoitteenmuutokset ilmoitetaan aina sille verovirastolle, jonka toimialueella verovelvollisen kotikunta sijaitsee, samoin verotiedotteen postitusosoitteet. Julkaisija: Verohallitus, Haapaniemenkatu 7 9 B, Helsinki, puh. (09) Päätoimittaja: Mirjami Laitinen Toimitussihteeri: Anneli Nuoritalo Toimituksen osoite: PL 325, Helsinki, puh. (09) ISSN Helsinki Oy Edita Ab 32

VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET

VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET VEROTIEDOTE 2/2002 VUOSI-ILMOITUKSET VUODELTA 2002 3 VUOSI-ILMOITUKSIIN TULEVAT SISÄLTÖMUUTOKSET 3 ENNAKKOPERINTÄREKISTERIN PAPERIOTTEESTA LUOVUTAAN 4 VAPAUTUS TYÖNANTAJAN SOSIAALITURVAMAKSUSTA ERÄISSÄ

Lisätiedot

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4

Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3. Jäännösverojen ja veronpalautusten korko... 4. Muista ennakon täydennysmaksu!... 4 Suomen Eläinlääkäriliiton opas Eläinlääkärin veroilmoitus vuodelta 2013 MINNA TANSKA, OTK, VEROASIANTUNTIJA Sisältö A. YLEISTÄ VEROILMOITUSMENETTELYSTÄ... 3 Kuittien ja tositteiden säilyttäminen... 3 Jäännösverojen

Lisätiedot

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014

Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 Lääkärin veroilmoitus vuodelta 2014 veroasiantuntija, OTK Minna Tanska Suomen lääkärilehti Finlands Läkartidning Finnish Medical Journal www.laakarilehti.fi Liite 10/2015 MAINOS TYÖSUHTEEN VAKAUS +YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2

Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Asiantuntijakirjoituksia 2 Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 2 Oikeuskäytäntö 4 KHO vuosikirja-ratkaisuja 4 KHO lyhyet ratkaisuselosteet 6 Arvonlisäverotus 7 KVL:n ennakkoratkaisut

Lisätiedot

ASIAKASTIEDOTE 1/2009

ASIAKASTIEDOTE 1/2009 ASIAKASTIEDOTE 1/ SISÄLLYSLUETTELO: 1. ilmoitusvelvollisuutta koskevia tärkeitä päivämääriä vuonna 2. MYYNTISAAMISTEN SEURAAMINEN JA REKISTERI-ILMOITUS 3. Perintö- ja lahjaverotus sekä uudet verokortit

Lisätiedot

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi

TÄRKEÄT LUVUT 2014. Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset. www.bdo.fi TÄRKEÄT LUVUT 2014 Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset www.bdo.fi 2 Tärkeät luvut 2014 LUONTOISEDUT Kotimaassa ja ulkomailla työnantajalta saadut luontoisedut arvioidaan seuraavien perusteiden mukaan:

Lisätiedot

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09

Sisällysluettelo TUOKKOTAX 3/09 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 jakautumista koskevista KVL:n ratkaisuista 4 Luottamuksensuoja verotuksessa 5 Oikeuskäytäntö 7 Elinkeinotulon verotus 7 Arvonlisäverotus 11 Kiinteistöverotus

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006. Laki. N:o 997 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2005 N:o 997 1006 SISÄLLYS N:o Sivu 997 Laki työnantajan kansaneläkemaksun suuruudesta vuonna 2006... 4593 998 Laki kansaneläkelain

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014. 1028/2014 Verohallinnon päätös

Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014. 1028/2014 Verohallinnon päätös SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 1028/2014 Verohallinnon päätös vuodelta 2015 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Annettu

Lisätiedot

Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7

Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 2 Oikeuskäytäntö 3 Elinkeinotulon verotus 3 Arvonlisäverotus 4 Tuloverotus 5 Vahvistetut lait ja asetukset 7 Peruskorko 1,25 prosenttia 7 Työnantajan kansaneläkemaksun poisto

Lisätiedot

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010

Kausiveroilmoituksen täyttöopas. Oma-aloitteisten verojen. ilmoittaminen SISÄLTÖ 2010 SISÄLTÖ 2010 KAUSIVEROILMOITUS... 2 Kenen on annettava kausiveroilmoitus?... 2 Milloin kausiveroilmoitus annetaan?... 2 Kuinka verojen maksettava määrä lasketaan ja maksetaan?... 3 Miten kausiveroilmoitustietoja

Lisätiedot

Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös vuodelta 2012 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Antopäivä: 25.11.2011 Diaarinumero: 765/32/2011 Voimassaolo: Toistaiseksi Verohallinto

Lisätiedot

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4

Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 3 Asiantuntijakirjoituksia 4 Muutokset kansainvälisen palvelukaupan myyntimaasäännöksiin 4 Varojenjaon verotus muuttumassa 6 Bonusten verotus 8 Oikeuskäytäntö 9 Elinkeinotulon

Lisätiedot

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009

Kuntatalous/Kommunalekonomi 5/2009 5/2009 joulukuu Verotus Vuoden 2010 valtionosuudet Esi- ja perusopetuksen sopimuksista Perustamishankkeiden valtionosuudet valtionavustuksiksi Kotikuntakorvauskysely vuodelle 2011 Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Vanhempi versio Antopäivä: 26.11.2012 Diaarinumero: 116/200/2012 Voimassaolo: 1.1.2013

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 21.1.2009 1(5) Arvoisa asiakkaamme Perjantaina 23.1. suljemme toimistomme poikkeuksellisesti jo kello 13.00. Elintarvikkeiden alv alenee 1.10.2009 Elintarvikkeiden

Lisätiedot

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY

TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY TILITOIMISTO S. YLI-RAHKO OY ASIAKASTIEDOTE 15.1.2008 1(5) Arvoisa asiakkaamme Tästä tiedotteestamme löydät ajankohtaisia uudistuksia ja muutoksia lakeihin ja viranomaismääräyksiin. Tilintarkastuslaki

Lisätiedot

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5

VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ. Tämä tiedote on myös Internetissä www.vero.fi /julkaisut. Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 VEROTIEDOTE 2/2004 SISÄLTÖ Yritys- ja pääomaverouudistus 2005... 5 Muita lainmuutoksia... 14 Arvonlisäverolain muutokset (HE:t)... 19 Verotusmenettelyn muutoksia... 20 Vuosi-ilmoitukset vuodelta 2004...

Lisätiedot

Yrittäjän verotus 2015

Yrittäjän verotus 2015 Yrittäjän verotus 2015 Juha Siikavuo VÄLITÖN JA VÄLILLINEN VEROTUS VUONNA 2015 Yrittäminen on kivaa! Sitä olen puuhastellut koko ikäni. Olen teille koonnut kivan lukupaketin verotuksesta. Sillä verotuskin

Lisätiedot

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja

1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010. Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010. Verotili käyttöön 1.1.2010 koskee vasta vuodelta 2010 aiheutuvia veroja 1(7) ASIAKASTIEDOTE 22.1.2010 Muutoksia arvonlisäverotuksessa vuonna 2010 Arvonlisäverolain palveluiden myyntimaasäännökset muuttuivat 1.1.2010, ja tähän liittyen eräistä palvelumyynneistä täytyy antaa

Lisätiedot

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista

Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Verohallinnon päätös vuodelta 2013 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista Antopäivä: 26.11.2012 Diaarinumero: 116/200/2012 Voimassaolo: 1.1.2013 alkaen Verohallinto

Lisätiedot

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN

ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN Sisällys 1. ENNAKKOJEN TARKISTAMINNEN 1 2. EDUSTUSMENOJEN VÄHENNYSKELPOISUUDESTA 1 3. VUOSI-ILMOITUKSET AJANKOHTAISIA 2 4. TILINPÄÄTÖSAJAN LAATIJALLE MUISTETTAVIA ASIOITA 2 5. OSINKOTULOJEN VEROTUS 2 6.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 5

Sisällysluettelo. Johdanto... 5 Sisällysluettelo Johdanto... 5 1 Viitekehys... 7 1.1 Sivuseikan merkitys... 7 1.2 Elokuva on riskibusiness... 7 1.3 Vastuu verosta... 8 1.4 Veromaailma pähkinänkuoressa... 11 2 Ennakkoperintä-ennakonpidätys

Lisätiedot

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset

Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset LUVUT 2010 TÄRKEÄT Verotus, työnantajamaksut ja -vakuutukset VALTION VEROTUS 2010 Verohallituksen antama luettelo kuntien, evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnan tuloveroprosenteista

Lisätiedot

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5

Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Sisällysluettelo Pääkirjoitus 4 Asiantuntijakirjoituksia 5 Työpanokseen perustuvan osingon verotuksesta 5 Oikeuskäytäntö 6 Elinkeinotulon verotus 6 Arvonlisäverotus 11 henkilökohtaisen tulon verotus 15

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PALKANLASKENTAOHJELMAN LAATIMINEN Esimerkkiyritys TIPE Maiju Helenius Liiketalouden koulutusohjelma syyskuu 2007 Työn ohjaaja: Pirkko Jaatinen

Lisätiedot

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 4.-11.12.2012 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 25.11.2012 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä

Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Eräitä yksityishenkilön ansiotulojen verotuksen kysymyksiä Dosentti, KTT, OTL, VTM Timo Räbinä Itä-Suomen yliopisto 25.-30.11.2010 lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö seurattu 15.10.2010 saakka 1 Eräitä veronalaisia

Lisätiedot

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU

TIEDOTE 5.1.2015. Luontoisedut 2015 RAVINTOETU TIEDOTE 5.1.2015 Luontoisedut 2015 RAVINTOETU Ravintoedun arvo on 6,20 ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot