J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa toukokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa toukokuu 2014"

Transkriptio

1 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa toukokuu 2014

2 Kansi: Tommi Takala Valokuvat: Riitta Kurkela Aino Tulosmaa Heli Korte Saara Kudjoi Tiina Vihervaara 2

3 REHTORIN PALSTA S uomalaisen koulun tulevaisuudesta käydään tällä hetkellä kiivasta keskustelua. Opetusministeriö käynnisti helmikuun lopussa selvityksen siitä, millaista perusopetuksen tulisi olla tulevaisuuden Suomessa. Taustalla on heikentyneet Pisa-tutkimusten tulokset ja Suomen uhka taantua keskinkertaiseen oppimiseen. Ongelmana tällä hetkellä on se, ettei kukaan ole pystynyt luotettavasti selittämään vuodesta 2006 alkanutta oppimistulosten laskua Suomessa. Luotettavin teoria on, että koulun merkitys oppilaiden ja oppilaiden kotien osalta on heikentynyt jostain syystä. Tämä syy on siis vielä hahmottumaton mysteeri. Monet ovat tarjonneet selityksiä oppilaiden toimintaympäristön nopeasta muuttumisesta. Koululle on syntynyt vahvoja kilpailijoita sähköisen maailman uusista ilmiöistä. Viimeisimpänä näistä mainittakoon älykännykät, jotka hypnotisoivat nuoria monilla sovelluksillaan. Motivaatio pitkäjänteiseen työntekoon ja vaivaa vaativaan oppimiseen ei tunnu kovin houkuttelevalta, kun taskussa on väline, jolla pääsee ajantasaiseen tietoon käsiksi nopeasti ja vaivattomasti ja jolla voi olla yhteyksissä itseä kiinnostaviin ryhmiin tai ystäviin. Tiedonhankinta on kuitenkin aivan jotain muuta kuin varsinainen tietäminen ja ilman yleissivistystä ei pysty arvioimaan ja tulkitsemaan informaatiota. On hyvä muistaa, että se mikä saavuttaa meidät, on informaatiota ja se, minkä siitä hyväksymme voi muodostua tiedoksi. Miten tietoa käytämme, voi jalostua viisaudeksi. Yhä nopeammin muuttuva maailma edellyttää juuri tuota viisautta, jota toivottavasti koulussa opetellaan. Oppiaineet ovat tuon jalostusprosessin välineitä ja oppimaan oppiminen niiden tavoite. Tulevaisuuden ihmisten on omaksuttava elinikäinen oppiminen asenne. Koulumme oppilaat ovat selvinneet kuluneesta lukuvuodesta varsin hyvin, jotkut erinomaisesti tai kiitettävästi, toiset taas tyydyttävästi tai kohtalaisesti. Suurin osa oppilaistamme on motivoituneita koulunkävijöitä. Joillekin oppilaille koulu on tuntunut raskaalta ja joskus vastenmieliseltäkin. Ihmisen elämässä on monia tekijöitä, joita ei voi valita tai joihin ei voi aina vaikuttaa. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin oikeus tavoitella elämässään henkilökohtaista onnea. Antiikin kuuluisa filosofi Aristoteles on pukenut meidän kaikkien tavoitteleman onnen seuraavasti: "Onni on tuntea itsensä tärkeäksi ja hyväksi ihmiseksi. Onni on tuntea maailma tärkeäksi ja hyväksi paikaksi. Onni on tuntea voivansa tehdä maailmaa paremmaksi." Näissä ajatuksissa on haasteita ja miettimistä myös tulevaisuuden koululle. Suomalainen tähtitieteilijä Esko Valtaoja on pukenut tulevaisuuden koulun tavoitteet seu- 3

4 raavasti: "Koulun tulee kertoa ihmisen tarina sellaisena kuin se todella on ollut: suurena voittokulkuna, unohtamatta vaaroja ja unohtamatta mahdollisuuksia, maailma on vasta alussa, ei lopussa. Koulun tulee antaa oppilaille ehjä kokonaiskuva maailmasta, kodistamme ja ihmisen paikasta siinä, ihmisen suuruudesta, pienuudesta ja tärkeydestä; maailman ja ihmisen suuresta tarinasta. Koulu ei opeta sirpaleita vaan ihmeitä, jotka herättävät ja ylläpitävät kiinnostusta maailmaan, ihmiseen, tieteeseen ja taiteeseen ja rakkautta maailmaa kohtaan." Tähtitieteilijän perspektiivi on laaja, mutta mielestäni siinä on hyvin kiteytetty antiikin ajattelijan sekä nykytiedemiehen näkemyksellinen synteesi. Arkipäivän työssä muistamme harvoin kohottaa katsettamme edes pilviin, puhumattakaan tähtiin asti. Näemme vain lähimmän piirimme, katselemme vain omasta perspektiivistämme ja kuuntelemme vain valikoiden ympäristöämme. Koulussa täytyy käsitellä myös elämän suuria asioita ja joskus myös suuressa perspektiivissä. Se ei merkitse, etteikö todella pienet asiat oli tärkeitä. Siitä puhuu vastaavasti vaikkapa solu- tai geenitutkimus. Kaikenlaiset asiat laajentavat yleissivistystämme. Juuri yleissivistys on se tulevaisuuden ajokortti, jolla parhaiten pärjäämme nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Nyt kun 260 oppilaan joukko on jättämässä peruskouluvaiheen, on hienoa todeta, että voimme luottaa heidän pärjäävän myös tulevissa haasteissa. Suomalainen koulu on edelleen yksi maailman parhaista ja koulumme sen kärkijoukkoa. Tässä suhteessa olemme onnekkaita. Nyt tämän joukon elämässä on alkamassa uusi vaihe ja uudet haasteet. Yhdeksän vuotta kestänyt oppivelvollisuus on suoritettu. Samalla loppuu myös yhteiskunnan takaama täyden palvelun kattaus. Vaikka yhteiskunta tukee vahvasti myös seuraavia opinahjoja aina yliopisto-opiskeluun asti, ei kaikki palvelu enää ole ilmaista, eikä huolenpito ole yhtä toimivaa. Toivotan teille kaikille, jotka tänään päätätte opintonne Juhannuskylän koulussa, oikein paljon onnea ja menestystä tulevassa elämässänne. Samalla toivon, että pidätte niistä ystävyyssuhteista huolta, jotka ovat syntyneet yhteisestä koulutiestä ja yhteisistä kokemuksista. Haluan kiittää tässä yhteydessä koko koulun henkilökuntaa hienosti hoidetusta lukuvuodesta. Samalla haluan kiittää erityisopettaja Riitta Ollilaa tamperelaisten lasten eteen tehdystä pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstä ja toivottaa meidän kaikkien puolesta oikein hyviä eläkepäiviä. Kaikille lukiojoilleni haluan toivottaa oikein hyvää kesää ja aurinkoisia päiviä. Esa Parkkali 4

5 APULAISREHTORIN AJATUKSIA ALALUOKKIEN ARJESTA Sivistyksellä on valtava voima ihmisen henkisen hyvinvoinnin ja elämän rikkauden kannalta. Haluan jatkaa rehtori Parkkalin lainaamaa Esko Valtaojan ajatusta: Koulu ei opeta sirpaleita vaan ihmeitä, jotka herättävät ja ylläpitävät kiinnostusta maailmaan, ihmiseen, tieteeseen ja taiteeseen ja rakkautta maailmaa kohtaan." Näiden ihmeiden ääreen saattelussa alakoulun väki on mitä herkimmässä vaiheessa koululaisten elämässä. Ensimmäisten luokkien kokemukset jättävät väistämättä oppijoihin pysyviä tunnejälkiä. Koululaisuuden alkuvaiheessa muodostetaan itsestä käsitys osaajana ja toimijana. Tärkeää on myös tiedon ja tietämisen jano, uteliaisuuden ylläpitäminen ja rakkaus oppimiseen ja tekemiseen. Monesti opettajana olen tähdentänyt oppilaille, että ensin pitää löytää intohimo tekemiseen, sen jälkeen tulee laatu ja yksityiskohtien hiominen. Alakoulun puolelta saattelemme kevätlukukauden päätteeksi kuudesluokkalaiset kohti uutta koulutaloa, mutta samalla koulupolulla jatkaen. Toisaalta turvallista, toisaalta niin jännittävää. Halusin kevätjuhlapuheessani osoittaa kannustavat sanani erityisesti heille, jotka vielä tähänastisessa elämässään tuskin monta kertaa ovat olleet juhlapuheiden kohteena. Kuudennelta seitsemännelle luokalle siirtyminen on tärkeä etappi myös perheelle. Oppilaan vastuuntunnolle ja omista koulutehtävistä huolehtimiselle tulee lisää painoa, mutta ilman perheen tukea yläkoulun opillisista ja muista kasvuun ja kehitykseen liittyvistä pulmista on vaikea selvitä. Kenestäkään ei kesän aikana kasva yksin selviytyjää eikä kenenkään tarvitse kesän aikana hankkia katu- ja käytäväuskottavuutta epäterveellisin harrastuksin. Onneksi nuoret osaavat nykyään arvostaa terveitä elämäntapoja. Vilkutamme täältä kuudesluokkalaisille haikeat jäähyväiset korttelin tuolle puolen ja toivotamme onnea ja menestystä tulevissa opinnoissaan mutta onneksi tapaamme heitä täällä vielä kasityötuntien merkeissä. Koulun henkilöstössä tapahtui tähän lukuvuoteen lähdettäessä muutoksia ja tapahtuu edelleen, kuten elämässä yleensä. Yhtenäiskoulun rakenteet myös johtamisen osalta ovat vakiintuneet, mikä on tuonut levollisuutta koulun arkeen. Luokanopettajat ovat vastanneet oppimisesta ammattimaiseen tapaansa. Alakoulunkin puolella yksi ammattilaisistamme jättää opetustehtävänsä lopullisesti: koko työyhteisö kiittää Riitta Kurkelaa pitkästä ja laadukkaasta työurasta. Riitan uutteruudesta, organisointitaidosta, monitaiteellisuudesta ja lahjakkuudesta koko koulu tukijoukkoineen sai mainion näytteen Kivenkantajat -musikaaliprojektin yhteydessä. Kivenkantajia on vielä monta ikäluokkaa Juhannuskylän koulussa ja osallisuus tuohon spektaakkeliin on varmasti luonut kivenkovan perustan monen lapsen yhteisölliselle opinpolulle. Yhdessä tässäkin olimme enemmän. Marketta Kannisto 5

6 OPINTO-OHJAAJIEN TIEDOTE 9. LUOKKIEN OPPILAAT SEKÄ KOTIVÄKI YHTEISVALINNAN TULOSTEN JULKAISEMINEN Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina Tiedot valituille, ja ei-valituille toimitetaan myös kirjeitse. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ilmoittavat valinnasta myös koulujen ulko-ovilla olevilla listoilla. Jos sinut on valittu lukioon, löydät nimesi sen lukion listalta, johon olet ensisijaisesti pyrkinyt. Tietoja tuloksista saat myös koulusi opinto-ohjaajalta. Mikäli et saa mitään valintaasi liittyvää tietoa, ota yhteys suoraan hakemaasi oppilaitokseen tai omaan opinto-ohjaajaan. Juhannuskylän koulun opintoohjaajat ovat tavattavissa koululla perjantaina klo OPPILASPAIKAN VARMISTAMINEN Ammatillinen oppilaitos: Varmista opiskelupaikan vastaanottaminen oppilaitoksen ilmoittamaan päivämäärään mennessä oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Lukio: Ilmoittaudu siinä lukiossa, johon sinulle on varattu paikka mielellään jo heti torstaina klo 10-14, viimeistään kuitenkin maanantaina Lukioon ilmoittauduttaessa on oltava mukana alkuperäinen peruskoulun päättötodistus. Tarkemmat ohjeet ovat kirjeessä mukana. Jos olet estynyt saapumaan itse paikalle ilmoittautumispäivinä, ota viipymättä puhelimitse yhteyttä lukioon ja sovi erillisestä oppilaspaikan varmistamisesta. VAPAAT OPISKELUPAIKAT JA JÄLKIHAKU Haussa jää usein joitakin koulutuspaikkoja vapaaksi ja niihin haetaan eri tavoin. Ensimmäiset tiedot saat saapumalla Monitoimitalo 13:een: Tampere: Toisen asteen vapaat opiskelupaikat hakuinfo klo Oppilaitokset voivat järjestää omia lisähakujaan kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille koulutuspaikoille alkaen. Voit etsiä lisähaussa mukana olevia koulutuksia Opintopolusta alken. Haet lisähaussa sähköisesti Opintopolussa. Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät oppilaitosten omilta kotisivuilta ja Toponetti-sivustolta (www.toponetti.fi). 6

7 Perusohjeena on, mikäli sait opiskelupaikan kevään 2014 yhteishaussa, ota paikka vastaan. Jos olet varasijalla korkeammalle hakutoiveellesi ja peruutuspaikkoja vapautuu kesällä, saat siitä tiedon suoraan oppilaitoksesta. LISÄOPETUS (kymppiluokat) JA AMMATTISTARTIT, LUKIOSTARTTIT JA SILTA-LISÄ Hakuaika: (haku päättyy klo 15) Perusopetuksen lisäopetuksen ja Ammattistarttien info- ja hakutapahtuma: klo , Monitoimitalo 13. Mahdollisuus myös hakemuksen tekemiseen. Mukana on oltava perusopetuksen päättötodistus. Haastatteluiden ajankohta Haastatteluissa pitää olla mukana, jos aikoo päästä kymppiluokalle. Valittujen nimien julkistaminen 8.8. alkaen. Lisätietoa löydät seuraavasta linkistä: Yhteistyöstä kiittäen! Onnea tulevan syksyn haasteisiin sekä hyvää kesää ja virkistävää lomaa toivottavat opinto-ohjaajat. Anne Pitkänen puh: (9E, 9G, 9I, 9K, 9L) Tiina Myllymäki puh: (9A, 9H, 9J, 9M ) Maarit Salli puh: (9 B, 9C, 9D, 9F) Sähköposti: 7

8 TAPAHTUMIA Luontokoulussa Johanneksen koulutalon luokat 4 A ja 3-4 M viettivät iloisen ja mielenkiintoisen päivän luontokoulussa Terälahdessa. Tampereen seudun koulujen shakkimestaruus (Kuva kannessa) Olimme kilpailemassa Tampereen seudun koulujoukkueiden mestaruuskilpailuissa Amurin koululla 4-6 luokkalaisten sarjassa. Esitietovaatimuksena kilpailussa oli vain shakkisääntöjen tunteminen. Sarjoja olivat myös 1-3lk ja yläkoulu jokseenkin yläkoulun sarjan joukkueissa oli vain kaksi pelaajaa. Joukkueessamme oli 1. pöydässä Jaakko Takala 6M, 2. pöydässä Niko Seipiharju 5A, 3. pöydässä Klim Sergeev 3A ja 4. pöydässä Heikki Takala 4M. Tavoitteenamme oli mitali, vaikka sarjassamme oli 23 joukkuetta. Kilpailut alkoivat kello 11 ja pelisalissa oli tungos, koska paikalla oli 183 osallistujaa 34:stä eri koulusta ja huoltajat päälle. 1. kierros Juhannuskylä-Nuoliala

9 Pelit alkoivat kaikilla hyvin ja minä voitinkin nopeasti ja suoraviivaisesti pelaamalla hetkessä. Samoin Heikki voitti nelospöydässä helpon oloisesti, tosin vastustajat ovatkin peräpöydissä helpompia. Tilanne näytti hyvältä, koska johdimme 2-0 ja enää kaksi peliä oli kesken. Tosin hetken päästä Klim kolmospöydässä teki virheen ja hävisi. Tässä vaiheessa kakkospöydässä Nikon voitto näytti selvältä ja hän voittikin hetken päästä. Hyvä tulos ensimmäisellä kierroksella antoi pelaajille itseluottamusta seuraavia vastustajia varten. 2. kierros Juhannuskylä-Linnainmaa 1 1/2-2 ½ Minulle tuli yllätyksenä, että saimme heti toisella kierroksella vastaan yhden kilpailun ennakkosuosikeista. Positiivista oli että Heikki voitti neljännellä siirrollaan. Silloin muiden pelit olivat vasta alussa. Klimikin sai johtoaseman, tosin Nikon asema romahti. Minulla taas oli vastassa shakkikerhokaverini ja tiesin, että pelistä tulisi pitkä. Meillä oli tasainen asema, mutta minua ärsytti, koska Klim sotki asemansa tasapeliin. Minulla taas oli tasapeliasema ja peli oli jo lopuillaan, mutta laskin väärin ja möhlin aseman häviöksi. Nikokin hävisi hetken kuluttua, joten koimme niukan tappion. Kierroksen jälkeen oli lounastauko. 3. kierros Juhannuskylä-Dream Team 3 1/2-1/2 Kolmannella kierroksella pelasimme koontijoukkuetta vastaan. Joukkue koostui pelaajista, jotka eivät olleet saaneet omasta koulustaan joukkuetta kasaan. Niko, Klim ja Heikki saivat kaikki nopeat voitot, tosin itselläni oli edessäni vielä pitkä peli. En missään vaiheessa vain yksinkertaisesti saanut pienintäkään etua, joten tuloksena oli tasapeli. 4. kierros Juhannuskylä-Liuksiala 3-1 Neljännellä kierroksella pelasimme yllättävän hyvin menestynyttä Liuksialan koulua vastaan. Keskustelimme ennen peliä, ja vastustaja piti voittoaan lähes varmana. Voitin heti alussa materiaalia ja sain paremman aseman. Vastustaja ei kuitenkaan luovuttanut, vaan jatkoi sitkeästi. Heikille tosin tuli takkiin aika nopeasti. Niko ja Klim saivat molemmat loistavat asemat ja voittivatkin pelit. Minä taas tein perusteellisen hyökkäyksen materiaalivoitoin ja voitinkin lopulta. Sitten odotimme jännityksellä viimeistä kierrosta, koska voitolla siitä mitali olisi käytännössä varma. 5. kierros Juhannuskylä-Suorama 1-3 Viimeisellä kierroksella saimme vastaamme tasaisen kovatasoisen Suoraman koulun joukkueen. Itse pyöritin peliä alusta alkaen ja voitin nopeasti. Toivoin voittoja muistakin pöydistä. Tämän jälkeen Klim hävisi. Nikokin hävisi hetken kuluttua ja olin hieman pettynyt. Heikillä oli peli jo lopussa ja hän oli materiaalissa tappiolla, mutta hänellä oli tasapeliasema. Harmikseni hän ei tiennyt sitä, eikä jaksanut sen takia pelata kunnolla ja hävisi. Pelien jälkeen Joukkueemme oli kahdeksas. Emme päässet mitalisijoille, mutta saimme kuitenkin mitalit, koska kaikki osallistujat palkittiin. Sarjamme voitti Koiviston koulu, toiseksi 9

10 1. pöytä Jaakko Takala 3,5/5p 2. pöytä Niko Seipiharju 3/5p 3. pöytä Klim Sergeev 2,5/5p 4. pöytä Heikki Takala 3/5p Päivä eduskunnassa tuli Suoraman koulu ja kolmanneksi Pispan koulu. Henkilökohtaiset pisteemme olivat: Me olimme Nuorten Parlamentissa, joka järjestettiin Helsingissä, Eduskuntatalossa. Heti ovella kun ilmoitimme vastaanottajalle olevamme Juhannuskylän koulusta, hän kommentoi: Siinä on ihana nimi koululle. Kiitos päättäjät! Jaakko Takala Sisällä veimme takkimme ja menimme sitten ilmoittautumaan ja päivämme alkoi. Ensimmäisenä oli aamiainen, jolla söimme amerikkalaisia pannukakkuja siirapin kera sekä juotavaa jogurttia. Aamupalan jälkeen oli tutustuminen valtiovarainvaliokunnan toimintaan. Siellä puhuimme veroista ja lapsilisistä. Tuon jälkeen alkoivat sireenit soida ja mietimme jo, oliko jossain tulipalo tai ryöstö, mutta kyseessä olikin vain merkkiääni, että oli siirryttävä istuntosaliin. Sali oli TODELLA hieno livenä, niin kuin koko muukin rakennus. Kokous istuntosalissa oli vain harjoitus, jossa meille kerrottiin, miten toimia oikeassa kokouksessa. Meillä oli harjoituksen jälkeen puolen tunnin juomatauko, jonka jälkeen sireeni soi uudestaan ja alkoi oikea istunto. Istunnossa opittiin uusia asioita ja saatiin paljon selville. Me ensin luulimme, että istunnossa tulisi olemaan tylsää ja vaikeata ymmärtää ministereitä. Päinvastoin! Istunto oli mielenkiintoinen ja ymmärsimme kaiken. Koko istunnon aikana meillä oli virallinen tunne. Istunnon jälkeen meitä kutsuttiin puhemiehen vastaanotolle, jossa kättelimme puhemiestä ja pääsihteeriä. Valitettavasti emme 10

11 nähneet presidenttiä, pääministeriä ja elinkeinoministeriä, mutta näimme melkein kaikki muut ministerit ja paljon kansanedustajia. Saimme järjestettyä tapaamisen asunto- ja viestintäministeri Piia Viitasen kanssa. Haastattelimme häntä, jolloin kysyimme mm. Miten päädyit kansanedustajaksi?, Mitkä asiat ovat tärkeitä ja miten kansan edustajan ja ministerin työ eroaa toisistaan?, Onko sinulla neuvoja nuorille? Hän kertoi, että oli nuorena tullut kansanedustajaksi ja hänelle maailman oikeudenmukaisuus oli tärkeintä ja on edelleen. Ministerillä on enemmän vastuuta ja kädet täynnä töitä. Vapaa-ajalla hän tulee Tampereelle. Nuorille hän antoi neuvona, että meidän nuorten on oltava ahkeria ja uteliaita. Löytää itsellemme mieluinen koulutus ja välittää politiikasta. Olla kiinnostuneita sillä uusi maailma on nuorten käsissä. Ja jos nuoret eivät ponnista sen eteen niin mikään ei etene! Meillä oli kunnia tavata hänet ja kiitämme kaikesta mitä opimme. Hauskan päivän päätyttyä lähdimme takaisin Tampereelle. Kiitämme vastuuhenkilöitä ja kaikkia jotka auttoivat ja kannustivat meitä. Tytti Halttu 8A ja Saara Taha 9D Opintomatka Pietariin Päätimme kahdeksannen luokan lopussa venäjän kielen ryhmämme kanssa lähteä yhdeksännen luokan lopulla opintomatkalle Pietariin. Keräsimme noin puolet lukuvuodesta matkakassaamme rahaa tehden erilaisia töitä. 11

12 Tiistai-iltana kotiuduimme paikalliseen tyttökotiin. Tytöt olivat hyvin vieraanvaraisia ja ilahtuivat kovasti, kun veimme heille tuliaisiksi mm. herkkuja ja pehmoleluja. Matkan aikana saimme kommunikoida venäjän kieltä käyttäen erilaisissa tilanteissa kuten ravintoloissa ja kaduilla esim. tietä kysyessä. Metrolla kulkeminen oli useimmille ihan uutta ja sillä pääsi hyvin kätevästi ja nopeasti eri kohteisiin. Ihmiset olivat ystävällisiä ja nuoremmista huomasi hyvin, kuinka he kunnioittivat vanhempia ihmisiä. Kävimme alkuun veneristeilyllä Nevajokea pitkin, jolloin saimme kokonaiskuvaa Pietarin koosta ja upeista historiallisista rakennuksista. Ortodokseille kirkot ovat tärkeitä, jonka huomaa upeista yksityiskohtaisesti koristelluista kirkoista. Verikirkon lisäksi tutustuimme hieman Iisakin kirkon historiaan ja kiipesimme portaat kirkon huipulle ja ihailimme Pietarin kauniita nähtävyyksiä. Muita nähtävyyksiä, joihin pääsimme tutustumaan, olivat esim. sotavene Aurora ja Eremitaasi. Tutustuimme paikalliseen valtion ylläpitämään kouluun, jossa opiskeli noin 300 oppilasta. Koulu oli siitä erityinen, että siellä oli mahdollisuutena opiskella englannin lisäksi suomen kieltä. Heillä on käytössään koulupuvut, joskaan niiden käyttöä ei valvota kovin tarkasti. Koulussa oli oman uima-altaan lisäksi mm. tanssisali, liikuntasali, kasvihuone ja Venäjän historiallisista esineistä koostuva huoneisto. Heiltä löytyi myös samantyyppistä teknologiaa mitä meidänkin koulusta löytyy. Oli hauska saada keskustella venäläisten nuorten kanssa suomeksi. 12

13 Viimeinen ilta kului Pietari pienoiskoossa museossa ja illallisen merkeissä. Sirkus oli ohjelmistossamme juuri ennen kotiin lähtöä ja shoppailut pääsimme tekemään suureen Galleria - nimiseen ostoskeskukseen. Kokonaisuudessa opintomatkamme oli oikein onnistunut, kaikilla oli hauskaa ja ryhmämme yhteishenki oli hyvä. Kiitos venäjänopettajallemme Marialle hienosta matkasta! Tampere Filharmonian koululaiskonsertti Krista Kujansuu 9M ja Iina Pulkka 9B Perusopetuksen yläluokkien oppilaat saivat Tampere Filharmonialta kutsun tulla kuuntelemaan konserttia Tampere-taloon. Juhannuskylän koulussa tartuttiin tilaisuuteen ja kaikki 7.-luokkien oppilaat pääsivät konserttiin. Orkesterin ylikapellimestarina toimi Santtu-Matias Rouvali. Konsertin alussa kuulimme yhden biisin. Biisiksi oli valittu Bela Bartókin Tanssisarja. Tämän jälkeen ylikapellimestari Rouvali esitteli orkesterin soittimet ja saimme myös kuulla Rouvalin haastattelun. Lopuksi oli vielä varattu aikaa orkesterin harjoitusten seuraamiseen. Juhannuskylän koulun 7B-luokan oppilaat pitivät musiikista ja olisivat kuulleet sitä mieluusti lisääkin. Noin puolelle konserttikokemus oli ensimmäinen, mutta kokemus oli niin hyvä, että mieluusti konserttiin mennään jatkossakin. Ainoa miinus annettiin siitä, että jonkun toisen koulun oppilaat olivat hieman häirinneet konsertin seuraamista potkimal- Santtu-Matiaksen kuva on "ihailijakuva" Filharmonian nettisivuilta. Kuvaaja: Kaapo Kamu. 13

14 la Juhannuskylän koulun oppilaiden penkkejä. Opettajan näkökulmasta konsertin lopussa ollut orkesteriharjoitus muistutti kovasti koulun oppitunteja. Osa soittajista vähät välitti ylikapellimestarin ohjeista ja joku vastasinkin Rouvalin pyyntöön: Puhuks sää muulle vai. Noin 45 minuuttia kestäneen esityksen jälkeen lähdimme hymyssä suin jatkamaan koulupäivää. Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali oli valloittanut meidät kaikki. Luokkaretkemme Berliiniin Heli Korte Teimme luokkaretken Saksaan, Berliiniin Näimme Berliinin hienoimmat nähtävyydet kahdessa päivässä, shoppailimme halvalla ja nautimme herkkuruoista. Kävimme muun muassa katsomassa Berliinin muuria, holokaustimuistomerkkiä ja tv-tornia. Majoituimme siistissä nuorisohotellissa, joka täytti odotuksemme. Kulkeaksemme ympäri Berliiniä käytimme metroa, jonka lisäksi kävimme myös vene- ja bussiajelulla. Olimme odottaneet matkaa kaksi vuotta ja keränneet aktiivisina suurimman osan rahoista itse. Suurena apuna ja matkanjärjestäjänä toimi luokanvalvojamme Aino Tulosmaa, jota kiitämme kaikki suuresti. Matka oli upea ja ikimuistoinen lopetus yläkouluajallemme, ja saimme siitä paljon yhteisiä muistoja. Tämän kokemuksen muistamme pitkään. Erika Seppälä ja Sara Peltonen 9K 14

15 Tanssikilpailuedustus Kuvassa Ada Happonen, Pinja Kiikeri, Elena Ticklen ja Mira Jokisalo voittoisan Power Mover tanssikilpailun jälkeen Hauholla Finaali oli Helsingissä Alkusammutusharjoituksia Lukuvuoden viimeisillä viikoilla kaikki kahdeksannet luokat osallistuivat alkusammutusharjoituksiin palolaitoksella. Sammutusvuorossa on tällä kertaa Ville Mäkelä. 15

16 KUVATAITEEN LOPPUTÖITÄ Koen kameran käytön vahvuudekseni, joten oli luonnollinen valinta toteuttaa kuvaamataidon lopputyö valokuvaamalla. Hain työhöni inspiraatiota unista ja saduista, joista katsoja voi yhdistää työni ainakin Liisa Ihmemaahan. Suunnittelin tarinan rungon ja kuvakulmat sekä valitsin kuvattavaksi ilmeikkään kaverini. Kuvien ottaminen oli hauskaa, vaikka hyytävä tuuli sai kuvausrekvisiitan lentelemään ja mallin tärisemään. Lopputulos on kuusi kuvaa sekä lyhyt tarina eksyneestä tytöstä. Tarinan tarkoitus on täydentää kuvia. Katsoja voi nähdä työssäni hyvin erilaisia asioita, kuten yksinäisyyttä ja tulevaisuuden pelkoa. Kuvani eivät ole minäkuvia eli ne eivät suoranaisesti kerro minun elämästäni. Sini Satola 9K Maalasin lempiartististani Lil Waynesta kolme öljyvärityötä. Taulut edustavat hänen monia musiikillisia puoliansa, joita eivät monet edes tiedä. Yksi tauluista kuvastaa rap-musiikkia, toinen rock-musiikkia ja kolmas rauhallisia rakkauslauluja. Taustalle kirjoitin kutakin musiikkityyliä edustavan kappaleen lyriikoita. Olivia Vehkala 9M Teimme Petronas Towers pienoismallin tikuista. Jouduimme tekemään molemmat omat tornimme, jotta opettaja voisi antaa molemmille eri numerot. Teimme tämän työn koska pidämme molemmat käsitöistä. Työn tekeminen sujui hyvin vaikka loppuvaiheessa tuli hieman kiire virhelaskentojen takia. Antte ja Joona 9K 16

17 17

18 TERVEISIÄ KÄSITYÖTUNNILTA Minulla on ollut talven aikana ilo tutustua kahteen iloiseen tyttöön: virolaiseen Barblyniin ja italialaiseen Sabrinaan. Valmistavan luokan tytöt ovat olleet mukana 9.lk valinnaiskurssilla opiskelemassa suomen kieltä ja kulttuuria käsityön näkökulmasta. Tytöt saivat itse suunnitella toteuttamansa työt ja halusivat kertoa myös muille kokemuksestaan. käsityönopettaja Miia Tekstiilityötunnit ovat ihanat! Tekstiilityöopettaja on kiva ja hyvä. Virossa minä en halunnut mennä tekstiilityötunnille, koska siellä oli huonot tunnit. Suomessa on parempi opettaja kuin Virossa. Minä vähän pelkäsin, kun olin tekstiilityössä ensimmäistä kertaa yksin ja ajattelin, että tunnit ovat samanlaisia kuin Virossa. Mutta nyt, kun minun kaverini Sabrina on mukana, on parempi olla. Minä ymmärrän suomea hyvin. Minä olen ommellut tekstiilityössä topin ja söpön vauvan mekon sekä virkannut lelun ja korin. Toppi on punainen, iso ja hyvä. Vauvan mekko on pinkkivalkopilkullinen. Se on ihana! Lelu on vaaleanpunainen ja sininen. Se on iso ja pehmeä. Korissa on viininpunaista ja keltaista. Tykkään väreistä ja tekstiilityöstä! Barblyn Tunteja on paljon, mutta silti aikaa on liian vähän. On aina mukava olla tunnilla. Opettaja on aina auttavainen ja kohtelias. Minä olen tehnyt meikkipussin, korin ja kassin. Meikkipussi on aika hyvä, sininen sisältä ja ruskea päällinen. Kori on pienikokoinen ja vaaleansininen. Kassi on vaaleanpunainen, painoin siihen peace-merkin. Käsityö on varmasti suomalainen traditio, koska esimerkiksi Italiassa ei ole käsityötä koulussa. Ensimmäinen kerta oli aika kummallinen. En osannut mitään! Minun mielestäni on hyvä tehdä käsitöitä, on tärkeää olla itsenäinen ja omaperäinen. Kieli on ollut hiukan vaikeaa. Ryhmä on myös aika mukava, erityisesti, koska olen täällä yhdessä ystäväni Barblyn kanssa. Sabrina 18

19 Barblynin ja Sabrinan tekstiilityössä tekemät työt. YSILUOKKALAISEN TESTAMENTTI Listaan muutamia neuvoja nuoremmille, jotta yläkoulu sujuisi mallikkaasti ja mukavasti. Heti 7. luokalla kannattaa voittaa opettajien suosio ja kunnioittaa heitä; muuten tulee pitkät kolme vuotta. Muistakaa myös palauttaa kaikki liput ja laput ajoissa. Kaikille luokille todella hyvä neuvo: tehkää kotitehtävät! Kokeisiin ei tarvitse lukea niin paljoa, jos tekee kotitehtävät kunnolla. Varsinkin matematiikassa kotitehtävien teko on erittäin tärkeää. Koulunkäynti on rankkaa, mutta jos teet koulutyöt kunnolla alusta asti, koulunkäynti helpottuu. Tärkein ohje: muistakaa, että koulussa voi olla hauskaa. Nauttikaa peruskoulun viimeisistä vuosista! Inka Ylinen 9H 19

20 JUHANNUSKYLÄN KOULUN STIPENDIT - KEVÄT 2014 Alakoulu, luokat 1-6 Vanhempainyhdistyksen stipendit, 20 Kiva kaveri Peppiina Elo 1A Onni Auvinen 2A Minttu Toivonen 3A Hossein Hazara 4A Eelis Tykkyläinen 5A Siina Karppinen 6A Amina Al-Battat 1-2C Sumeya Bashur Ali 3-4C Aleksei Jachkov 5-6C Minttu Laine 1-2M Hilla Kupiainen 3-4M Muzzammil Aslam Dilshad 5-6M Tsemppi Jetro Westman 1A Alma Paloneva 2A Atte Paattakainen 3A Sasu Huhtala 4A Vilja Vahteri 5A Zahra Hazara 6A Patrik Lage 1-2C Gem Atichard Sri Anan 3-4C Nagaib Barati 5-6C Siiri Muttilainen 1-2M Sanni Aho 3-4M Amber Robinson 5-6M Tampereen teknillinen seura ja LUMATE-keskus, matemaattisluonnontieteellinen stipendi, 50 Taisto Palo 6M Tampereen kaupungin stipendi hyvästä koulumenestyksestä, 30 Siina Karppinen Kristina Ojaniemi Silva Hilosuo Laura Juntunen Charlie Cruz Kauppila 6A 6A 6M 5A 5M Hymypatsaat Kristina Ojaniemi Pekka Vilmunen Beda Huvila 6A 6A 6M 20

21 Yläkoulu, luokat 7-9 Aamulehden stipendi, 50 Jussi Koskela 9B Eila Vehkalahden säätiön stipendi käsityön opinnoista, 40 Mikko Toivio 9A Tampereen teknillinen seura ja LUMATE-keskus, matemaattisluonnontieteellinen stipendi, 120 Ida Peuhkurinen 9G Keskon Fairplay-stipendit, 50 K-ryhmän lahjakortti Lauri Vaarankorpi Tara Kauranen-Custer Jere Koski Alex Viuho Tommi Salonen Saara Saarinen Sami Vihervaara Saku Vinha Joni Leinonen Sonja Aaltonen Tessa Lehtonen Melinda Karva Olivia Vehkala 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I 9J 9K 9L 9M Pirkanmaan Teknologiateollisuus ry:n stipendi teknisen työn opinnoista, 40 Jasmiina Blom Julius Kääriäinen 9M 7C Teknologiateollisuuden stipendi teknisen työn opinnoista, 40 Ilari Kuisma 8C 21

22 Tampereen kaupungin stipendit hyvästä koulumenestyksestä, 40 Pessi Jouste Jutta Virtanen Anton Pirhonen Maria Viitanen Sini Hakkarainen Henni Ollikainen Ella Askeli Mikael Lehtonen Saara Saarijärvi Sara Mattila Eeva Kaipia Minna Neva Elissa Helminen Albina Peshkova Kajari Puusepp 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I 9J 9K 9L 9M VA7-9A VA7-9B Tampereen kaupungin stipendit hyvästä koulumenestyksestä, 30 Aino Kallio Moona Huttunen Emilia Elomäki Miina Koivisto Noora Kiviniemi Anni Välimäki Jenni Ahlqvist Eetu Hartikainen Veeti Kaikkonen Iiri Vaitti Erika Seppälä Taina Hilliaho Milka Karhu 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I 9J 9K 9L 9M Laura Sirviö Ella-Kaisa Luoma Tiia Partanen Verneri Suomela Jenni Jaakkola Eppu Heinonen Aino Korhonen Leevi Mäkinen Tuulikki Suomela Kerttu Tukiainen Iiris Varonen Minna Valanto 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I 8J 8K 8L Tampereen kaupungin stipendit hyvästä koulumenestyksestä, 20 Venla Valve Milla Laurikkala 7H 7C 22

23 Klassillisen koulun stipendirahasto, 30 Joel Koch Inka Viitanen 9C 8J Klassillisen koulun stipendirahasto, ruotsin kielen tsemppistipendi 23 Viivi Helin 8E Tampereen Klassikot ry:n latinastipendit, 50 Simo Soininen Amanda Lukkarinen Miko Salminen Linda-Sofia Henriksson Silja Heikkinen Vilja Heikkilä Julia Vihinen Kristian Keskiniva Santeri Kangas 7B 7F 7H 8A 8G 8I 9D 9E 9F Aki Rantasen muistorahaston stipendi, 76 Laura-Tuulia Littunen 9E Juhannuskylän koulun stipendi matemaattisten aineiden opinnoista, 70 Susanna Suojanen 9K Juhannuskylän koulun stipendi puheviestinnästä, 20 Juho Syväjärvi 8B Vanhempainyhdistyksen tsemppi-stipendit, 30 Vilhelmiina Kalliomäki Pauliina Karhula 8L 9H 23

24 Vanhempainyhdistyksen stipendi oppilaalle, joka on tehnyt jotain hyvää luokkatoverien tai ystävien puolesta/hyväksi Laura Kirves Laura Ruotsalainen Emmi Järvenpää Greta Gustafsson 7I yht. 40 Jaakko Ilvesmäki 8F 30 Maristella de Michele 9F 30 Vanhenmpainyhdistyksen stipendi valmistavan luokan oppilaalle, 30 Osman Bazi Kimla You VA7-9 A VA7-9 B Vanhempainyhdistyksen kuvataidestipendi, 150, jolla lunastetaan yksi päättötyö koulun taidekokoelmiin Reetta Kotilainen 9L Vanhempainyhdistyksen stipendit, 30 Mila Rautio 9E valokuvaus Ada Happonen 9M liikunta Elena Ticklen 9J liikunta Pinja Kiikeri 9K liikunta Mira Jokisalo 9E liikunta Inka Ylinen 9H liikunta Atso Ikäheimo 9D ET Samir Pietarinen 9B UE Joel Lähteenmäki 9C liikunta Eetu Honkanen 9A matemaattiset aineet Aino Kyyhkynen 8L englanti Aarni Kapanen 9C kuvataide Daniel Sandell 9B kuvataide Sara Peltonen 9K aktiivisuus Henri Virtanen 9B biologia Anniina Korhonen 9M tekstiilityö Alisa Närjänen 9K kuvataide Sini Satola 9K äidinkieli/eu hanke Anette Pessi 9G tekstiilityö Milla Heikkilä 9H hyvä ja reilu kaveri 24

25 Pirkkalan kuvataideopettajan kannustusstipendit, 20 Leo Lahtinen Elisa Kuivasto 9K 9K Ranskan kirjastipendi Mikael Lehtonen 9H Pohjola Nordenin kirjapalkinto ruotsin opinnoista Sini Hakkarainen 9E Saku Vinha 9H Länsi-Suomen Suomi-Venäjä -seuran stipendit venäjän kielen opiskelusta, 30 Sofia Myllymäki Elias Europaeus 8G 9I Soroptimistiklubi Tammerkosken kannustusstipendi matemaattisten aineiden opiskelusta, 100 Eveliina Lehtonen 9H Suomalaisen kirjakaupan 15 lahjakortti oman äidinkielen viron opinnoista Melanie Puck 7B Suomalaisen kirjakaupan 15 lahjakortti oman äidinkielen italian opinnoista Emma Pitkäsalo 9D Suomalaisen kirjakaupan 15 lahjakortti oman äidinkielen venäjän opinnoista Vladimir Slobonyanuk 9D Lauri Viita -mitali äidinkielellisistä ansioista Sini Satola 9K 25

26 Juhannuskylän koulu Postiosoite: PL 165, Tampere Käyntiosoite: Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5, Tampere Johanneksen koulutalo, Erkkilänkatu 10,33100 Tampere Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: Peruskoulun oppilaiden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lukuvuoteen sisältyy yksi lauantaina pidettävä koulupäivä 9. luokkien työelämään tutustumisjakso (TET) on Koulun alkamisajankohta ma ilmoitetaan koulun kotisivuilla viimeistään elokuun alussa: Lämpimiä kesäpäiviä kaikille! 26

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa toukokuu 2015

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa toukokuu 2015 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa toukokuu 2015 OPETTAJAT VOITTIVAT PESISKISAN! 6. A:n oppilaat luokanvalvojansa Miina Mäkisen kanssa haastoivat henkilökunnan pesäpallootteluun. Peli oli kiihkeä ja jännittävä.

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa joulukuu 2014

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa joulukuu 2014 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa joulukuu 2014 Etukansi: Anna Öljymäki 8A Takakansi: Lotta Salmi 8A Valokuvat: Sari Kaukinen Taina Kettunen Esa Parkkali Auli Siipola Miia Kangasniemi Niina Lindroos-Kortelainen

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2013 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2013 1 Ensimmäinen koulupäivä Tiistaina 13.8. Juhannuskylän koulun uudet seitsemäsluokkalaiset tulivat ensimmäistä kertaa yläkouluun. Oppilaat jaettiin luokkiin,

Lisätiedot

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS

KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS KARTANON KOULUN VUOSIKERTOMUS 2011-2012 Rehtorin tervehdys! Lukuvuoden lopussa on aika kiittää ja arvioida kulunutta kautta. Vuosi on taas vierähtänyt nopeasti opetuksen ja upeiden tapahtumien parissa.

Lisätiedot

lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö

lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö P YHÄJOEN KUULUMISET lauantaina 6.6.2009 viikko 23 Kuvaaja: pauliina raivio Hyvät lakitusta vaille valmiit ylioppilaat, onnelliset omaiset, arvoisa juhlayleisö Arvo Helanti Olemme varmaan kaikki huomanneet

Lisätiedot

LAUANTAI 8.6.2013 VIIKKO 23 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU

LAUANTAI 8.6.2013 VIIKKO 23 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU P YHÄJOEN KUULUMISET LAUANTAI 8.6.2013 VIIKKO 23 PYHÄJOEN LUKION TUOTTAMA JOUKKOJULKAISU Pyhäjoella lakitettiin 21 uutta ylioppilasta MALVIINA IMPOLA Ylhäältä vasemmalta: Lari Tiirinki, Ville Keskitalo,

Lisätiedot

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN

YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN YHTEISKOULU YHTEISVOIMIN HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU Vuosikertomus 2010 2011 Kansi: Vappunaamiaiset kuva Tuula Savola 2 3 SISÄLLYS Rehtorin puheenvuoro, Arto Nykänen 4 Vastuunkantoa elämään, Vesa-Heikki Mikkola

Lisätiedot

ARKADIAN YHTEISLYSEO

ARKADIAN YHTEISLYSEO ARKADIAN YHTEISLYSEO VUOSIKERTOMUS LUKUVUODELTA 2012-2013 os. Lepsämäntie 15 01800 KLAUKKALA puh. 09-8792211 fax. 09-8792199 sähköposti: rehtori@ayl.fi, kanslia@ayl.fi kotisivu Internetissä: http://www.ayl.fi

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2014

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa elokuu 2014 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa elokuu 2014 1 Näkymä eoppiasemalta Kannessa: 7EF-luokkien tyttöjä teknisen työn tunnilla Valokuvat: Miia Kangasniemi Saara Kudjoi Irene Heikkilä Taina Vähämäki Brita Korpi

Lisätiedot

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa maaliskuu 2015

J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa maaliskuu 2015 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa maaliskuu 2015 Kansi: Alakoululaisia pulkkamäessä liikuntapäivänä 3.3.2015 Takakansi: Yläkoulun tytöt liikuntatunnilla helmikuussa 2015 Valokuvat: Marketta Kannisto Victoria

Lisätiedot

Rehtorin tervehdys! Musikaali

Rehtorin tervehdys! Musikaali Rehtorin tervehdys! Vierähtipä lukuvuosi taas vauhdilla! Kartanon koulun erityispiirteenä on sen monimuotoisuus ja monikulttuurisuus, josta olemme kovin ylpeitä. Talossa on siis oppilaita eskari-ikäisestä

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2014 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Rehtori Kari Jukaraisen tervehdys 3 Uudet kasvot 4 Opiskelijakunta 6 Tutorit toimivat 8 Uuden ylioppilaan puhe ja Syksyn ylioppilaat 10 Opetusharjoittelijat

Lisätiedot

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.

Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo. Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio. Vuosikertomus lukuvuodelta 2012 2013 Salon lukio Kaherinkatu 2, 24130 Salo Puhelin 02-7786100 (kanslia) 044-7786101 (rehtori) Telefax 02-7784392 Kotisivut: http/www.salonlukio.fi Salon lukion logo Sini

Lisätiedot

Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu

Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu Vuosikirja 2014-15 Iittalan yhtenäiskoulu 1 Vuosikirjan kansien välistä heijastelee vauhdikas ja rikas lukuvuotemme. On liikuttu, nautittu taiteesta, retkeilty ja tavattu paljon uusia ihmisiä tavallisen

Lisätiedot

Tiedotuslehti Helsingin Rudolf Steiner -koulu maaliskuu 2014

Tiedotuslehti Helsingin Rudolf Steiner -koulu maaliskuu 2014 Tiedotuslehti Helsingin Rudolf Steiner -koulu maaliskuu 2014 Helsingin Rudolf Steiner -koulu A-luokat (1-13), 9-13 C, A-esiluokka Lehtikuusentie 6, 00270 Helsinki Puhelinnumerot: * 477 7070 Toimisto 477

Lisätiedot

Tässä lehdessä mm. 99maahanmuuttaja suomessa 99elämänohjeita opiskelijoille 99henkilöhaastatteluja 99harrastuksia 99leirikoulu Lontoossa

Tässä lehdessä mm. 99maahanmuuttaja suomessa 99elämänohjeita opiskelijoille 99henkilöhaastatteluja 99harrastuksia 99leirikoulu Lontoossa Otavan Opiston lehtiprojektin tuotos Toukokuu 2015 - nro 7 Tässä lehdessä mm. 99maahanmuuttaja suomessa 99elämänohjeita opiskelijoille 99henkilöhaastatteluja 99harrastuksia 99leirikoulu Lontoossa /2015

Lisätiedot

Keskiviikkona 7.6.2006 - viikko 23

Keskiviikkona 7.6.2006 - viikko 23 PYHÄJOEN K UULUMISET Keskiviikkona 7.6.2006 - viikko 23 Snellman-juhlavuonna SIVISTYSTOIMENJOHTAJA ANTERO TERVONEN Kuluva vuosi on J. V. Snellmanin syntymän 200-vuotisjuhlavuosi. Snellman on juhlavuotenaan

Lisätiedot

Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä

Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä 1 Oppia ja oivallusta, kasvua ja kehitystä 2 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 4 Ensiaskeleita steiner-äitinä 5 Pihlajassa on aikaa leikkiä 6 Sirkustelua 7 5. lk näytelmä Peppi Pitkätossu 8 Ihana kokemus

Lisätiedot

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014

lempäälän lukio VuoSikeRTomuS 2013 2014 lempäälän lukio VUOSIKERTOMUS 2013 2014 Lempäälän lukio Tampereentie 1 C 37500 Lempäälä Fax (03) 565 51 707 www.lempaalanlukio.fi https://lempaala.wilma.pirnet.fi/ e-mail: etunimi.sukunimi@lempaala.fi

Lisätiedot

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat.

SAMALLE VIIVALLE. Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen. Kesätyöpaikka. tutuksi. Sarja. kuva. Työelämäillat. SAMALLE VIIVALLE Malleja monikulttuuristen nuorten ja työelämän kumppanuuteen Ura haaveet Hissipuhe Ideasta tuotteeksi kesätyöpaikka Tietoa myös vanhemmille Sarja kuva Verkostot tutuksi Apuun Työelämäillat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen

SISÄLLYSLUETTELO. Toimitus: Vesa-Heikki Mikkola. Painopaikka: KopiJyvä Oy. Ulkoasu ja taitto: Hämeenlinnan kaupunki Viestintäyksikkö, Tuula Mäkinen HÄMEENLINNAN YHTEISKOULU VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Rehtorin tervehdys...............................5 HYK:n arvot ja toimintakulttuuri 7 Tuomelan koulun peruskorjaus 8 HYKissä tapahtuu 13

Lisätiedot

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014

RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014 RIIHIMÄEN LUKIO VUOSIKERTOMUS 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO Muutosten lukuvuosi Muutosten vuosi 1 Rehtorin haastattelu 2 Kevään ja syksyn ylioppilaat 3 Oppilaskunta 4 Tutorit 6 Berliini 8 Vaihto-opiskelijamme

Lisätiedot

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013

Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Osavuosikatsaus OPTIMI RY:N VIRALLINEN ÄÄNENKANNATTAJA 12.VSK. NRO 4 JOULUKUU 2013 Q4 Pääkirjoitus Kaikki loppuu aikanaan Hmm... Kerrankin olen sanaton. Se on jotain sellaista mitä omasta suustani harvoin

Lisätiedot

Vuosikirja 2010-2011

Vuosikirja 2010-2011 Vuosikirja 2010-2011 Rehtoreiden tervehdys Korpitien koulu aloitti uutena yhtenäiskouluna kolme vuotta sitten. Näinä vuosina erityisopetus, alakoulu ja yläkoulu ovat sulautuneet yhdeksi hyvin toimivaksi

Lisätiedot

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu

16 Odottaako vaiko jännittää? 17 Lukiolainen, tulisitko päiväkirjahuoneeseen? 18 Itsenäisen elämän vapaus ja vastuu 1 2 Kuva: Taru Kalvi MURROS 2. NUMERO Sisältö 04 Pääkirjoitus: Aikuiseksi tulemisen haasteet 05 Askel baariin vai velvollisuuksien maailmaan? 06 Alkoholi on myrkky, mutta miksi sitä käytetään? 08 Hei,

Lisätiedot

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009

Sinapin Siemen. Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri 1/2009 Sinapin Siemen 1/2009 Porin Kristillinen Koulu päiväkoti Ankkuri Kyläkoulu keskellä kaupunkia Samassa pihapiirissä päiväkodista peruskoulun loppuun asti Laadukasta perusopetusta pienissä opetusryhmissä

Lisätiedot

LUK UVUOSI 2012-2013

LUK UVUOSI 2012-2013 1 KAURIALAN KOULU Rehtorin ajatuksia lukuvuoden lopuksi Näe metsä puilta Miksi tämä sääntö on olemassa? Anteeksi kielenkäyttöni, mutta mielestäni se on ihan XXXX! Näin ilmaisi mielipiteensä eräs koulumme

Lisätiedot

Sisällys. Pääkirjoitus. Lukiolaisten haastatteluja. Ammattilukiolainen kertoo. Vanhojentanssit. Penkkarit. Uuden ylioppilaan puhe.

Sisällys. Pääkirjoitus. Lukiolaisten haastatteluja. Ammattilukiolainen kertoo. Vanhojentanssit. Penkkarit. Uuden ylioppilaan puhe. 1 Sisällys Pääkirjoitus Lukiolaisten haastatteluja Ammattilukiolainen kertoo Vanhojentanssit Penkkarit Uuden ylioppilaan puhe Bändipäivä 3 4 5 6 8 9 10 Joulujuhla 11 opkh-toiminta 12 luma-viikko 14 Näytä

Lisätiedot

TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS

TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS TAPIOLAN KOULUN VUOSIKERTOMUS 2009-2010 TAPIOLAN KOULU LUKUVUOSI 2009 2010 PL 3221 02070 ESPOON KAUPUNKI Puh. 816 39061 kanslia 816 39062 opettajainhuone Faksi 460 632 REHTORI Heikki Pihkala Puh. 816 39060,

Lisätiedot

ISBN 978-952-5991-73-4

ISBN 978-952-5991-73-4 ISBN 978-952-5991-73-4 Julkaisija ja kustantaja: Kuvat: Turun kaupunki/sivistystoimiala Käsityöläiskatu 10 20100 Turku Turun Lyseon lukion valokuvakurssi Taitto ja paino: Turun ammatti-instituutti, painoviestintä,

Lisätiedot