J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa toukokuu 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "J U H A N N U S K Y L Ä. tiedottaa toukokuu 2014"

Transkriptio

1 J U H A N N U S K Y L Ä tiedottaa toukokuu 2014

2 Kansi: Tommi Takala Valokuvat: Riitta Kurkela Aino Tulosmaa Heli Korte Saara Kudjoi Tiina Vihervaara 2

3 REHTORIN PALSTA S uomalaisen koulun tulevaisuudesta käydään tällä hetkellä kiivasta keskustelua. Opetusministeriö käynnisti helmikuun lopussa selvityksen siitä, millaista perusopetuksen tulisi olla tulevaisuuden Suomessa. Taustalla on heikentyneet Pisa-tutkimusten tulokset ja Suomen uhka taantua keskinkertaiseen oppimiseen. Ongelmana tällä hetkellä on se, ettei kukaan ole pystynyt luotettavasti selittämään vuodesta 2006 alkanutta oppimistulosten laskua Suomessa. Luotettavin teoria on, että koulun merkitys oppilaiden ja oppilaiden kotien osalta on heikentynyt jostain syystä. Tämä syy on siis vielä hahmottumaton mysteeri. Monet ovat tarjonneet selityksiä oppilaiden toimintaympäristön nopeasta muuttumisesta. Koululle on syntynyt vahvoja kilpailijoita sähköisen maailman uusista ilmiöistä. Viimeisimpänä näistä mainittakoon älykännykät, jotka hypnotisoivat nuoria monilla sovelluksillaan. Motivaatio pitkäjänteiseen työntekoon ja vaivaa vaativaan oppimiseen ei tunnu kovin houkuttelevalta, kun taskussa on väline, jolla pääsee ajantasaiseen tietoon käsiksi nopeasti ja vaivattomasti ja jolla voi olla yhteyksissä itseä kiinnostaviin ryhmiin tai ystäviin. Tiedonhankinta on kuitenkin aivan jotain muuta kuin varsinainen tietäminen ja ilman yleissivistystä ei pysty arvioimaan ja tulkitsemaan informaatiota. On hyvä muistaa, että se mikä saavuttaa meidät, on informaatiota ja se, minkä siitä hyväksymme voi muodostua tiedoksi. Miten tietoa käytämme, voi jalostua viisaudeksi. Yhä nopeammin muuttuva maailma edellyttää juuri tuota viisautta, jota toivottavasti koulussa opetellaan. Oppiaineet ovat tuon jalostusprosessin välineitä ja oppimaan oppiminen niiden tavoite. Tulevaisuuden ihmisten on omaksuttava elinikäinen oppiminen asenne. Koulumme oppilaat ovat selvinneet kuluneesta lukuvuodesta varsin hyvin, jotkut erinomaisesti tai kiitettävästi, toiset taas tyydyttävästi tai kohtalaisesti. Suurin osa oppilaistamme on motivoituneita koulunkävijöitä. Joillekin oppilaille koulu on tuntunut raskaalta ja joskus vastenmieliseltäkin. Ihmisen elämässä on monia tekijöitä, joita ei voi valita tai joihin ei voi aina vaikuttaa. Jokaisella ihmisellä on kuitenkin oikeus tavoitella elämässään henkilökohtaista onnea. Antiikin kuuluisa filosofi Aristoteles on pukenut meidän kaikkien tavoitteleman onnen seuraavasti: "Onni on tuntea itsensä tärkeäksi ja hyväksi ihmiseksi. Onni on tuntea maailma tärkeäksi ja hyväksi paikaksi. Onni on tuntea voivansa tehdä maailmaa paremmaksi." Näissä ajatuksissa on haasteita ja miettimistä myös tulevaisuuden koululle. Suomalainen tähtitieteilijä Esko Valtaoja on pukenut tulevaisuuden koulun tavoitteet seu- 3

4 raavasti: "Koulun tulee kertoa ihmisen tarina sellaisena kuin se todella on ollut: suurena voittokulkuna, unohtamatta vaaroja ja unohtamatta mahdollisuuksia, maailma on vasta alussa, ei lopussa. Koulun tulee antaa oppilaille ehjä kokonaiskuva maailmasta, kodistamme ja ihmisen paikasta siinä, ihmisen suuruudesta, pienuudesta ja tärkeydestä; maailman ja ihmisen suuresta tarinasta. Koulu ei opeta sirpaleita vaan ihmeitä, jotka herättävät ja ylläpitävät kiinnostusta maailmaan, ihmiseen, tieteeseen ja taiteeseen ja rakkautta maailmaa kohtaan." Tähtitieteilijän perspektiivi on laaja, mutta mielestäni siinä on hyvin kiteytetty antiikin ajattelijan sekä nykytiedemiehen näkemyksellinen synteesi. Arkipäivän työssä muistamme harvoin kohottaa katsettamme edes pilviin, puhumattakaan tähtiin asti. Näemme vain lähimmän piirimme, katselemme vain omasta perspektiivistämme ja kuuntelemme vain valikoiden ympäristöämme. Koulussa täytyy käsitellä myös elämän suuria asioita ja joskus myös suuressa perspektiivissä. Se ei merkitse, etteikö todella pienet asiat oli tärkeitä. Siitä puhuu vastaavasti vaikkapa solu- tai geenitutkimus. Kaikenlaiset asiat laajentavat yleissivistystämme. Juuri yleissivistys on se tulevaisuuden ajokortti, jolla parhaiten pärjäämme nopeasti muuttuvassa maailmassamme. Nyt kun 260 oppilaan joukko on jättämässä peruskouluvaiheen, on hienoa todeta, että voimme luottaa heidän pärjäävän myös tulevissa haasteissa. Suomalainen koulu on edelleen yksi maailman parhaista ja koulumme sen kärkijoukkoa. Tässä suhteessa olemme onnekkaita. Nyt tämän joukon elämässä on alkamassa uusi vaihe ja uudet haasteet. Yhdeksän vuotta kestänyt oppivelvollisuus on suoritettu. Samalla loppuu myös yhteiskunnan takaama täyden palvelun kattaus. Vaikka yhteiskunta tukee vahvasti myös seuraavia opinahjoja aina yliopisto-opiskeluun asti, ei kaikki palvelu enää ole ilmaista, eikä huolenpito ole yhtä toimivaa. Toivotan teille kaikille, jotka tänään päätätte opintonne Juhannuskylän koulussa, oikein paljon onnea ja menestystä tulevassa elämässänne. Samalla toivon, että pidätte niistä ystävyyssuhteista huolta, jotka ovat syntyneet yhteisestä koulutiestä ja yhteisistä kokemuksista. Haluan kiittää tässä yhteydessä koko koulun henkilökuntaa hienosti hoidetusta lukuvuodesta. Samalla haluan kiittää erityisopettaja Riitta Ollilaa tamperelaisten lasten eteen tehdystä pitkäaikaisesta ja arvokkaasta työstä ja toivottaa meidän kaikkien puolesta oikein hyviä eläkepäiviä. Kaikille lukiojoilleni haluan toivottaa oikein hyvää kesää ja aurinkoisia päiviä. Esa Parkkali 4

5 APULAISREHTORIN AJATUKSIA ALALUOKKIEN ARJESTA Sivistyksellä on valtava voima ihmisen henkisen hyvinvoinnin ja elämän rikkauden kannalta. Haluan jatkaa rehtori Parkkalin lainaamaa Esko Valtaojan ajatusta: Koulu ei opeta sirpaleita vaan ihmeitä, jotka herättävät ja ylläpitävät kiinnostusta maailmaan, ihmiseen, tieteeseen ja taiteeseen ja rakkautta maailmaa kohtaan." Näiden ihmeiden ääreen saattelussa alakoulun väki on mitä herkimmässä vaiheessa koululaisten elämässä. Ensimmäisten luokkien kokemukset jättävät väistämättä oppijoihin pysyviä tunnejälkiä. Koululaisuuden alkuvaiheessa muodostetaan itsestä käsitys osaajana ja toimijana. Tärkeää on myös tiedon ja tietämisen jano, uteliaisuuden ylläpitäminen ja rakkaus oppimiseen ja tekemiseen. Monesti opettajana olen tähdentänyt oppilaille, että ensin pitää löytää intohimo tekemiseen, sen jälkeen tulee laatu ja yksityiskohtien hiominen. Alakoulun puolelta saattelemme kevätlukukauden päätteeksi kuudesluokkalaiset kohti uutta koulutaloa, mutta samalla koulupolulla jatkaen. Toisaalta turvallista, toisaalta niin jännittävää. Halusin kevätjuhlapuheessani osoittaa kannustavat sanani erityisesti heille, jotka vielä tähänastisessa elämässään tuskin monta kertaa ovat olleet juhlapuheiden kohteena. Kuudennelta seitsemännelle luokalle siirtyminen on tärkeä etappi myös perheelle. Oppilaan vastuuntunnolle ja omista koulutehtävistä huolehtimiselle tulee lisää painoa, mutta ilman perheen tukea yläkoulun opillisista ja muista kasvuun ja kehitykseen liittyvistä pulmista on vaikea selvitä. Kenestäkään ei kesän aikana kasva yksin selviytyjää eikä kenenkään tarvitse kesän aikana hankkia katu- ja käytäväuskottavuutta epäterveellisin harrastuksin. Onneksi nuoret osaavat nykyään arvostaa terveitä elämäntapoja. Vilkutamme täältä kuudesluokkalaisille haikeat jäähyväiset korttelin tuolle puolen ja toivotamme onnea ja menestystä tulevissa opinnoissaan mutta onneksi tapaamme heitä täällä vielä kasityötuntien merkeissä. Koulun henkilöstössä tapahtui tähän lukuvuoteen lähdettäessä muutoksia ja tapahtuu edelleen, kuten elämässä yleensä. Yhtenäiskoulun rakenteet myös johtamisen osalta ovat vakiintuneet, mikä on tuonut levollisuutta koulun arkeen. Luokanopettajat ovat vastanneet oppimisesta ammattimaiseen tapaansa. Alakoulunkin puolella yksi ammattilaisistamme jättää opetustehtävänsä lopullisesti: koko työyhteisö kiittää Riitta Kurkelaa pitkästä ja laadukkaasta työurasta. Riitan uutteruudesta, organisointitaidosta, monitaiteellisuudesta ja lahjakkuudesta koko koulu tukijoukkoineen sai mainion näytteen Kivenkantajat -musikaaliprojektin yhteydessä. Kivenkantajia on vielä monta ikäluokkaa Juhannuskylän koulussa ja osallisuus tuohon spektaakkeliin on varmasti luonut kivenkovan perustan monen lapsen yhteisölliselle opinpolulle. Yhdessä tässäkin olimme enemmän. Marketta Kannisto 5

6 OPINTO-OHJAAJIEN TIEDOTE 9. LUOKKIEN OPPILAAT SEKÄ KOTIVÄKI YHTEISVALINNAN TULOSTEN JULKAISEMINEN Yhteisvalinnan tulokset julkistetaan aikaisintaan torstaina Tiedot valituille, ja ei-valituille toimitetaan myös kirjeitse. Lukiot ja ammatilliset oppilaitokset ilmoittavat valinnasta myös koulujen ulko-ovilla olevilla listoilla. Jos sinut on valittu lukioon, löydät nimesi sen lukion listalta, johon olet ensisijaisesti pyrkinyt. Tietoja tuloksista saat myös koulusi opinto-ohjaajalta. Mikäli et saa mitään valintaasi liittyvää tietoa, ota yhteys suoraan hakemaasi oppilaitokseen tai omaan opinto-ohjaajaan. Juhannuskylän koulun opintoohjaajat ovat tavattavissa koululla perjantaina klo OPPILASPAIKAN VARMISTAMINEN Ammatillinen oppilaitos: Varmista opiskelupaikan vastaanottaminen oppilaitoksen ilmoittamaan päivämäärään mennessä oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaan. Lukio: Ilmoittaudu siinä lukiossa, johon sinulle on varattu paikka mielellään jo heti torstaina klo 10-14, viimeistään kuitenkin maanantaina Lukioon ilmoittauduttaessa on oltava mukana alkuperäinen peruskoulun päättötodistus. Tarkemmat ohjeet ovat kirjeessä mukana. Jos olet estynyt saapumaan itse paikalle ilmoittautumispäivinä, ota viipymättä puhelimitse yhteyttä lukioon ja sovi erillisestä oppilaspaikan varmistamisesta. VAPAAT OPISKELUPAIKAT JA JÄLKIHAKU Haussa jää usein joitakin koulutuspaikkoja vapaaksi ja niihin haetaan eri tavoin. Ensimmäiset tiedot saat saapumalla Monitoimitalo 13:een: Tampere: Toisen asteen vapaat opiskelupaikat hakuinfo klo Oppilaitokset voivat järjestää omia lisähakujaan kevään yhteishaussa vapaiksi jääneille koulutuspaikoille alkaen. Voit etsiä lisähaussa mukana olevia koulutuksia Opintopolusta alken. Haet lisähaussa sähköisesti Opintopolussa. Tarkemmat toimintaohjeet löytyvät oppilaitosten omilta kotisivuilta ja Toponetti-sivustolta (www.toponetti.fi). 6

7 Perusohjeena on, mikäli sait opiskelupaikan kevään 2014 yhteishaussa, ota paikka vastaan. Jos olet varasijalla korkeammalle hakutoiveellesi ja peruutuspaikkoja vapautuu kesällä, saat siitä tiedon suoraan oppilaitoksesta. LISÄOPETUS (kymppiluokat) JA AMMATTISTARTIT, LUKIOSTARTTIT JA SILTA-LISÄ Hakuaika: (haku päättyy klo 15) Perusopetuksen lisäopetuksen ja Ammattistarttien info- ja hakutapahtuma: klo , Monitoimitalo 13. Mahdollisuus myös hakemuksen tekemiseen. Mukana on oltava perusopetuksen päättötodistus. Haastatteluiden ajankohta Haastatteluissa pitää olla mukana, jos aikoo päästä kymppiluokalle. Valittujen nimien julkistaminen 8.8. alkaen. Lisätietoa löydät seuraavasta linkistä: Yhteistyöstä kiittäen! Onnea tulevan syksyn haasteisiin sekä hyvää kesää ja virkistävää lomaa toivottavat opinto-ohjaajat. Anne Pitkänen puh: (9E, 9G, 9I, 9K, 9L) Tiina Myllymäki puh: (9A, 9H, 9J, 9M ) Maarit Salli puh: (9 B, 9C, 9D, 9F) Sähköposti: 7

8 TAPAHTUMIA Luontokoulussa Johanneksen koulutalon luokat 4 A ja 3-4 M viettivät iloisen ja mielenkiintoisen päivän luontokoulussa Terälahdessa. Tampereen seudun koulujen shakkimestaruus (Kuva kannessa) Olimme kilpailemassa Tampereen seudun koulujoukkueiden mestaruuskilpailuissa Amurin koululla 4-6 luokkalaisten sarjassa. Esitietovaatimuksena kilpailussa oli vain shakkisääntöjen tunteminen. Sarjoja olivat myös 1-3lk ja yläkoulu jokseenkin yläkoulun sarjan joukkueissa oli vain kaksi pelaajaa. Joukkueessamme oli 1. pöydässä Jaakko Takala 6M, 2. pöydässä Niko Seipiharju 5A, 3. pöydässä Klim Sergeev 3A ja 4. pöydässä Heikki Takala 4M. Tavoitteenamme oli mitali, vaikka sarjassamme oli 23 joukkuetta. Kilpailut alkoivat kello 11 ja pelisalissa oli tungos, koska paikalla oli 183 osallistujaa 34:stä eri koulusta ja huoltajat päälle. 1. kierros Juhannuskylä-Nuoliala

9 Pelit alkoivat kaikilla hyvin ja minä voitinkin nopeasti ja suoraviivaisesti pelaamalla hetkessä. Samoin Heikki voitti nelospöydässä helpon oloisesti, tosin vastustajat ovatkin peräpöydissä helpompia. Tilanne näytti hyvältä, koska johdimme 2-0 ja enää kaksi peliä oli kesken. Tosin hetken päästä Klim kolmospöydässä teki virheen ja hävisi. Tässä vaiheessa kakkospöydässä Nikon voitto näytti selvältä ja hän voittikin hetken päästä. Hyvä tulos ensimmäisellä kierroksella antoi pelaajille itseluottamusta seuraavia vastustajia varten. 2. kierros Juhannuskylä-Linnainmaa 1 1/2-2 ½ Minulle tuli yllätyksenä, että saimme heti toisella kierroksella vastaan yhden kilpailun ennakkosuosikeista. Positiivista oli että Heikki voitti neljännellä siirrollaan. Silloin muiden pelit olivat vasta alussa. Klimikin sai johtoaseman, tosin Nikon asema romahti. Minulla taas oli vastassa shakkikerhokaverini ja tiesin, että pelistä tulisi pitkä. Meillä oli tasainen asema, mutta minua ärsytti, koska Klim sotki asemansa tasapeliin. Minulla taas oli tasapeliasema ja peli oli jo lopuillaan, mutta laskin väärin ja möhlin aseman häviöksi. Nikokin hävisi hetken kuluttua, joten koimme niukan tappion. Kierroksen jälkeen oli lounastauko. 3. kierros Juhannuskylä-Dream Team 3 1/2-1/2 Kolmannella kierroksella pelasimme koontijoukkuetta vastaan. Joukkue koostui pelaajista, jotka eivät olleet saaneet omasta koulustaan joukkuetta kasaan. Niko, Klim ja Heikki saivat kaikki nopeat voitot, tosin itselläni oli edessäni vielä pitkä peli. En missään vaiheessa vain yksinkertaisesti saanut pienintäkään etua, joten tuloksena oli tasapeli. 4. kierros Juhannuskylä-Liuksiala 3-1 Neljännellä kierroksella pelasimme yllättävän hyvin menestynyttä Liuksialan koulua vastaan. Keskustelimme ennen peliä, ja vastustaja piti voittoaan lähes varmana. Voitin heti alussa materiaalia ja sain paremman aseman. Vastustaja ei kuitenkaan luovuttanut, vaan jatkoi sitkeästi. Heikille tosin tuli takkiin aika nopeasti. Niko ja Klim saivat molemmat loistavat asemat ja voittivatkin pelit. Minä taas tein perusteellisen hyökkäyksen materiaalivoitoin ja voitinkin lopulta. Sitten odotimme jännityksellä viimeistä kierrosta, koska voitolla siitä mitali olisi käytännössä varma. 5. kierros Juhannuskylä-Suorama 1-3 Viimeisellä kierroksella saimme vastaamme tasaisen kovatasoisen Suoraman koulun joukkueen. Itse pyöritin peliä alusta alkaen ja voitin nopeasti. Toivoin voittoja muistakin pöydistä. Tämän jälkeen Klim hävisi. Nikokin hävisi hetken kuluttua ja olin hieman pettynyt. Heikillä oli peli jo lopussa ja hän oli materiaalissa tappiolla, mutta hänellä oli tasapeliasema. Harmikseni hän ei tiennyt sitä, eikä jaksanut sen takia pelata kunnolla ja hävisi. Pelien jälkeen Joukkueemme oli kahdeksas. Emme päässet mitalisijoille, mutta saimme kuitenkin mitalit, koska kaikki osallistujat palkittiin. Sarjamme voitti Koiviston koulu, toiseksi 9

10 1. pöytä Jaakko Takala 3,5/5p 2. pöytä Niko Seipiharju 3/5p 3. pöytä Klim Sergeev 2,5/5p 4. pöytä Heikki Takala 3/5p Päivä eduskunnassa tuli Suoraman koulu ja kolmanneksi Pispan koulu. Henkilökohtaiset pisteemme olivat: Me olimme Nuorten Parlamentissa, joka järjestettiin Helsingissä, Eduskuntatalossa. Heti ovella kun ilmoitimme vastaanottajalle olevamme Juhannuskylän koulusta, hän kommentoi: Siinä on ihana nimi koululle. Kiitos päättäjät! Jaakko Takala Sisällä veimme takkimme ja menimme sitten ilmoittautumaan ja päivämme alkoi. Ensimmäisenä oli aamiainen, jolla söimme amerikkalaisia pannukakkuja siirapin kera sekä juotavaa jogurttia. Aamupalan jälkeen oli tutustuminen valtiovarainvaliokunnan toimintaan. Siellä puhuimme veroista ja lapsilisistä. Tuon jälkeen alkoivat sireenit soida ja mietimme jo, oliko jossain tulipalo tai ryöstö, mutta kyseessä olikin vain merkkiääni, että oli siirryttävä istuntosaliin. Sali oli TODELLA hieno livenä, niin kuin koko muukin rakennus. Kokous istuntosalissa oli vain harjoitus, jossa meille kerrottiin, miten toimia oikeassa kokouksessa. Meillä oli harjoituksen jälkeen puolen tunnin juomatauko, jonka jälkeen sireeni soi uudestaan ja alkoi oikea istunto. Istunnossa opittiin uusia asioita ja saatiin paljon selville. Me ensin luulimme, että istunnossa tulisi olemaan tylsää ja vaikeata ymmärtää ministereitä. Päinvastoin! Istunto oli mielenkiintoinen ja ymmärsimme kaiken. Koko istunnon aikana meillä oli virallinen tunne. Istunnon jälkeen meitä kutsuttiin puhemiehen vastaanotolle, jossa kättelimme puhemiestä ja pääsihteeriä. Valitettavasti emme 10

11 nähneet presidenttiä, pääministeriä ja elinkeinoministeriä, mutta näimme melkein kaikki muut ministerit ja paljon kansanedustajia. Saimme järjestettyä tapaamisen asunto- ja viestintäministeri Piia Viitasen kanssa. Haastattelimme häntä, jolloin kysyimme mm. Miten päädyit kansanedustajaksi?, Mitkä asiat ovat tärkeitä ja miten kansan edustajan ja ministerin työ eroaa toisistaan?, Onko sinulla neuvoja nuorille? Hän kertoi, että oli nuorena tullut kansanedustajaksi ja hänelle maailman oikeudenmukaisuus oli tärkeintä ja on edelleen. Ministerillä on enemmän vastuuta ja kädet täynnä töitä. Vapaa-ajalla hän tulee Tampereelle. Nuorille hän antoi neuvona, että meidän nuorten on oltava ahkeria ja uteliaita. Löytää itsellemme mieluinen koulutus ja välittää politiikasta. Olla kiinnostuneita sillä uusi maailma on nuorten käsissä. Ja jos nuoret eivät ponnista sen eteen niin mikään ei etene! Meillä oli kunnia tavata hänet ja kiitämme kaikesta mitä opimme. Hauskan päivän päätyttyä lähdimme takaisin Tampereelle. Kiitämme vastuuhenkilöitä ja kaikkia jotka auttoivat ja kannustivat meitä. Tytti Halttu 8A ja Saara Taha 9D Opintomatka Pietariin Päätimme kahdeksannen luokan lopussa venäjän kielen ryhmämme kanssa lähteä yhdeksännen luokan lopulla opintomatkalle Pietariin. Keräsimme noin puolet lukuvuodesta matkakassaamme rahaa tehden erilaisia töitä. 11

12 Tiistai-iltana kotiuduimme paikalliseen tyttökotiin. Tytöt olivat hyvin vieraanvaraisia ja ilahtuivat kovasti, kun veimme heille tuliaisiksi mm. herkkuja ja pehmoleluja. Matkan aikana saimme kommunikoida venäjän kieltä käyttäen erilaisissa tilanteissa kuten ravintoloissa ja kaduilla esim. tietä kysyessä. Metrolla kulkeminen oli useimmille ihan uutta ja sillä pääsi hyvin kätevästi ja nopeasti eri kohteisiin. Ihmiset olivat ystävällisiä ja nuoremmista huomasi hyvin, kuinka he kunnioittivat vanhempia ihmisiä. Kävimme alkuun veneristeilyllä Nevajokea pitkin, jolloin saimme kokonaiskuvaa Pietarin koosta ja upeista historiallisista rakennuksista. Ortodokseille kirkot ovat tärkeitä, jonka huomaa upeista yksityiskohtaisesti koristelluista kirkoista. Verikirkon lisäksi tutustuimme hieman Iisakin kirkon historiaan ja kiipesimme portaat kirkon huipulle ja ihailimme Pietarin kauniita nähtävyyksiä. Muita nähtävyyksiä, joihin pääsimme tutustumaan, olivat esim. sotavene Aurora ja Eremitaasi. Tutustuimme paikalliseen valtion ylläpitämään kouluun, jossa opiskeli noin 300 oppilasta. Koulu oli siitä erityinen, että siellä oli mahdollisuutena opiskella englannin lisäksi suomen kieltä. Heillä on käytössään koulupuvut, joskaan niiden käyttöä ei valvota kovin tarkasti. Koulussa oli oman uima-altaan lisäksi mm. tanssisali, liikuntasali, kasvihuone ja Venäjän historiallisista esineistä koostuva huoneisto. Heiltä löytyi myös samantyyppistä teknologiaa mitä meidänkin koulusta löytyy. Oli hauska saada keskustella venäläisten nuorten kanssa suomeksi. 12

13 Viimeinen ilta kului Pietari pienoiskoossa museossa ja illallisen merkeissä. Sirkus oli ohjelmistossamme juuri ennen kotiin lähtöä ja shoppailut pääsimme tekemään suureen Galleria - nimiseen ostoskeskukseen. Kokonaisuudessa opintomatkamme oli oikein onnistunut, kaikilla oli hauskaa ja ryhmämme yhteishenki oli hyvä. Kiitos venäjänopettajallemme Marialle hienosta matkasta! Tampere Filharmonian koululaiskonsertti Krista Kujansuu 9M ja Iina Pulkka 9B Perusopetuksen yläluokkien oppilaat saivat Tampere Filharmonialta kutsun tulla kuuntelemaan konserttia Tampere-taloon. Juhannuskylän koulussa tartuttiin tilaisuuteen ja kaikki 7.-luokkien oppilaat pääsivät konserttiin. Orkesterin ylikapellimestarina toimi Santtu-Matias Rouvali. Konsertin alussa kuulimme yhden biisin. Biisiksi oli valittu Bela Bartókin Tanssisarja. Tämän jälkeen ylikapellimestari Rouvali esitteli orkesterin soittimet ja saimme myös kuulla Rouvalin haastattelun. Lopuksi oli vielä varattu aikaa orkesterin harjoitusten seuraamiseen. Juhannuskylän koulun 7B-luokan oppilaat pitivät musiikista ja olisivat kuulleet sitä mieluusti lisääkin. Noin puolelle konserttikokemus oli ensimmäinen, mutta kokemus oli niin hyvä, että mieluusti konserttiin mennään jatkossakin. Ainoa miinus annettiin siitä, että jonkun toisen koulun oppilaat olivat hieman häirinneet konsertin seuraamista potkimal- Santtu-Matiaksen kuva on "ihailijakuva" Filharmonian nettisivuilta. Kuvaaja: Kaapo Kamu. 13

14 la Juhannuskylän koulun oppilaiden penkkejä. Opettajan näkökulmasta konsertin lopussa ollut orkesteriharjoitus muistutti kovasti koulun oppitunteja. Osa soittajista vähät välitti ylikapellimestarin ohjeista ja joku vastasinkin Rouvalin pyyntöön: Puhuks sää muulle vai. Noin 45 minuuttia kestäneen esityksen jälkeen lähdimme hymyssä suin jatkamaan koulupäivää. Ylikapellimestari Santtu-Matias Rouvali oli valloittanut meidät kaikki. Luokkaretkemme Berliiniin Heli Korte Teimme luokkaretken Saksaan, Berliiniin Näimme Berliinin hienoimmat nähtävyydet kahdessa päivässä, shoppailimme halvalla ja nautimme herkkuruoista. Kävimme muun muassa katsomassa Berliinin muuria, holokaustimuistomerkkiä ja tv-tornia. Majoituimme siistissä nuorisohotellissa, joka täytti odotuksemme. Kulkeaksemme ympäri Berliiniä käytimme metroa, jonka lisäksi kävimme myös vene- ja bussiajelulla. Olimme odottaneet matkaa kaksi vuotta ja keränneet aktiivisina suurimman osan rahoista itse. Suurena apuna ja matkanjärjestäjänä toimi luokanvalvojamme Aino Tulosmaa, jota kiitämme kaikki suuresti. Matka oli upea ja ikimuistoinen lopetus yläkouluajallemme, ja saimme siitä paljon yhteisiä muistoja. Tämän kokemuksen muistamme pitkään. Erika Seppälä ja Sara Peltonen 9K 14

15 Tanssikilpailuedustus Kuvassa Ada Happonen, Pinja Kiikeri, Elena Ticklen ja Mira Jokisalo voittoisan Power Mover tanssikilpailun jälkeen Hauholla Finaali oli Helsingissä Alkusammutusharjoituksia Lukuvuoden viimeisillä viikoilla kaikki kahdeksannet luokat osallistuivat alkusammutusharjoituksiin palolaitoksella. Sammutusvuorossa on tällä kertaa Ville Mäkelä. 15

16 KUVATAITEEN LOPPUTÖITÄ Koen kameran käytön vahvuudekseni, joten oli luonnollinen valinta toteuttaa kuvaamataidon lopputyö valokuvaamalla. Hain työhöni inspiraatiota unista ja saduista, joista katsoja voi yhdistää työni ainakin Liisa Ihmemaahan. Suunnittelin tarinan rungon ja kuvakulmat sekä valitsin kuvattavaksi ilmeikkään kaverini. Kuvien ottaminen oli hauskaa, vaikka hyytävä tuuli sai kuvausrekvisiitan lentelemään ja mallin tärisemään. Lopputulos on kuusi kuvaa sekä lyhyt tarina eksyneestä tytöstä. Tarinan tarkoitus on täydentää kuvia. Katsoja voi nähdä työssäni hyvin erilaisia asioita, kuten yksinäisyyttä ja tulevaisuuden pelkoa. Kuvani eivät ole minäkuvia eli ne eivät suoranaisesti kerro minun elämästäni. Sini Satola 9K Maalasin lempiartististani Lil Waynesta kolme öljyvärityötä. Taulut edustavat hänen monia musiikillisia puoliansa, joita eivät monet edes tiedä. Yksi tauluista kuvastaa rap-musiikkia, toinen rock-musiikkia ja kolmas rauhallisia rakkauslauluja. Taustalle kirjoitin kutakin musiikkityyliä edustavan kappaleen lyriikoita. Olivia Vehkala 9M Teimme Petronas Towers pienoismallin tikuista. Jouduimme tekemään molemmat omat tornimme, jotta opettaja voisi antaa molemmille eri numerot. Teimme tämän työn koska pidämme molemmat käsitöistä. Työn tekeminen sujui hyvin vaikka loppuvaiheessa tuli hieman kiire virhelaskentojen takia. Antte ja Joona 9K 16

17 17

18 TERVEISIÄ KÄSITYÖTUNNILTA Minulla on ollut talven aikana ilo tutustua kahteen iloiseen tyttöön: virolaiseen Barblyniin ja italialaiseen Sabrinaan. Valmistavan luokan tytöt ovat olleet mukana 9.lk valinnaiskurssilla opiskelemassa suomen kieltä ja kulttuuria käsityön näkökulmasta. Tytöt saivat itse suunnitella toteuttamansa työt ja halusivat kertoa myös muille kokemuksestaan. käsityönopettaja Miia Tekstiilityötunnit ovat ihanat! Tekstiilityöopettaja on kiva ja hyvä. Virossa minä en halunnut mennä tekstiilityötunnille, koska siellä oli huonot tunnit. Suomessa on parempi opettaja kuin Virossa. Minä vähän pelkäsin, kun olin tekstiilityössä ensimmäistä kertaa yksin ja ajattelin, että tunnit ovat samanlaisia kuin Virossa. Mutta nyt, kun minun kaverini Sabrina on mukana, on parempi olla. Minä ymmärrän suomea hyvin. Minä olen ommellut tekstiilityössä topin ja söpön vauvan mekon sekä virkannut lelun ja korin. Toppi on punainen, iso ja hyvä. Vauvan mekko on pinkkivalkopilkullinen. Se on ihana! Lelu on vaaleanpunainen ja sininen. Se on iso ja pehmeä. Korissa on viininpunaista ja keltaista. Tykkään väreistä ja tekstiilityöstä! Barblyn Tunteja on paljon, mutta silti aikaa on liian vähän. On aina mukava olla tunnilla. Opettaja on aina auttavainen ja kohtelias. Minä olen tehnyt meikkipussin, korin ja kassin. Meikkipussi on aika hyvä, sininen sisältä ja ruskea päällinen. Kori on pienikokoinen ja vaaleansininen. Kassi on vaaleanpunainen, painoin siihen peace-merkin. Käsityö on varmasti suomalainen traditio, koska esimerkiksi Italiassa ei ole käsityötä koulussa. Ensimmäinen kerta oli aika kummallinen. En osannut mitään! Minun mielestäni on hyvä tehdä käsitöitä, on tärkeää olla itsenäinen ja omaperäinen. Kieli on ollut hiukan vaikeaa. Ryhmä on myös aika mukava, erityisesti, koska olen täällä yhdessä ystäväni Barblyn kanssa. Sabrina 18

19 Barblynin ja Sabrinan tekstiilityössä tekemät työt. YSILUOKKALAISEN TESTAMENTTI Listaan muutamia neuvoja nuoremmille, jotta yläkoulu sujuisi mallikkaasti ja mukavasti. Heti 7. luokalla kannattaa voittaa opettajien suosio ja kunnioittaa heitä; muuten tulee pitkät kolme vuotta. Muistakaa myös palauttaa kaikki liput ja laput ajoissa. Kaikille luokille todella hyvä neuvo: tehkää kotitehtävät! Kokeisiin ei tarvitse lukea niin paljoa, jos tekee kotitehtävät kunnolla. Varsinkin matematiikassa kotitehtävien teko on erittäin tärkeää. Koulunkäynti on rankkaa, mutta jos teet koulutyöt kunnolla alusta asti, koulunkäynti helpottuu. Tärkein ohje: muistakaa, että koulussa voi olla hauskaa. Nauttikaa peruskoulun viimeisistä vuosista! Inka Ylinen 9H 19

20 JUHANNUSKYLÄN KOULUN STIPENDIT - KEVÄT 2014 Alakoulu, luokat 1-6 Vanhempainyhdistyksen stipendit, 20 Kiva kaveri Peppiina Elo 1A Onni Auvinen 2A Minttu Toivonen 3A Hossein Hazara 4A Eelis Tykkyläinen 5A Siina Karppinen 6A Amina Al-Battat 1-2C Sumeya Bashur Ali 3-4C Aleksei Jachkov 5-6C Minttu Laine 1-2M Hilla Kupiainen 3-4M Muzzammil Aslam Dilshad 5-6M Tsemppi Jetro Westman 1A Alma Paloneva 2A Atte Paattakainen 3A Sasu Huhtala 4A Vilja Vahteri 5A Zahra Hazara 6A Patrik Lage 1-2C Gem Atichard Sri Anan 3-4C Nagaib Barati 5-6C Siiri Muttilainen 1-2M Sanni Aho 3-4M Amber Robinson 5-6M Tampereen teknillinen seura ja LUMATE-keskus, matemaattisluonnontieteellinen stipendi, 50 Taisto Palo 6M Tampereen kaupungin stipendi hyvästä koulumenestyksestä, 30 Siina Karppinen Kristina Ojaniemi Silva Hilosuo Laura Juntunen Charlie Cruz Kauppila 6A 6A 6M 5A 5M Hymypatsaat Kristina Ojaniemi Pekka Vilmunen Beda Huvila 6A 6A 6M 20

21 Yläkoulu, luokat 7-9 Aamulehden stipendi, 50 Jussi Koskela 9B Eila Vehkalahden säätiön stipendi käsityön opinnoista, 40 Mikko Toivio 9A Tampereen teknillinen seura ja LUMATE-keskus, matemaattisluonnontieteellinen stipendi, 120 Ida Peuhkurinen 9G Keskon Fairplay-stipendit, 50 K-ryhmän lahjakortti Lauri Vaarankorpi Tara Kauranen-Custer Jere Koski Alex Viuho Tommi Salonen Saara Saarinen Sami Vihervaara Saku Vinha Joni Leinonen Sonja Aaltonen Tessa Lehtonen Melinda Karva Olivia Vehkala 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I 9J 9K 9L 9M Pirkanmaan Teknologiateollisuus ry:n stipendi teknisen työn opinnoista, 40 Jasmiina Blom Julius Kääriäinen 9M 7C Teknologiateollisuuden stipendi teknisen työn opinnoista, 40 Ilari Kuisma 8C 21

22 Tampereen kaupungin stipendit hyvästä koulumenestyksestä, 40 Pessi Jouste Jutta Virtanen Anton Pirhonen Maria Viitanen Sini Hakkarainen Henni Ollikainen Ella Askeli Mikael Lehtonen Saara Saarijärvi Sara Mattila Eeva Kaipia Minna Neva Elissa Helminen Albina Peshkova Kajari Puusepp 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I 9J 9K 9L 9M VA7-9A VA7-9B Tampereen kaupungin stipendit hyvästä koulumenestyksestä, 30 Aino Kallio Moona Huttunen Emilia Elomäki Miina Koivisto Noora Kiviniemi Anni Välimäki Jenni Ahlqvist Eetu Hartikainen Veeti Kaikkonen Iiri Vaitti Erika Seppälä Taina Hilliaho Milka Karhu 9A 9B 9C 9D 9E 9F 9G 9H 9I 9J 9K 9L 9M Laura Sirviö Ella-Kaisa Luoma Tiia Partanen Verneri Suomela Jenni Jaakkola Eppu Heinonen Aino Korhonen Leevi Mäkinen Tuulikki Suomela Kerttu Tukiainen Iiris Varonen Minna Valanto 8A 8B 8C 8D 8E 8F 8G 8H 8I 8J 8K 8L Tampereen kaupungin stipendit hyvästä koulumenestyksestä, 20 Venla Valve Milla Laurikkala 7H 7C 22

23 Klassillisen koulun stipendirahasto, 30 Joel Koch Inka Viitanen 9C 8J Klassillisen koulun stipendirahasto, ruotsin kielen tsemppistipendi 23 Viivi Helin 8E Tampereen Klassikot ry:n latinastipendit, 50 Simo Soininen Amanda Lukkarinen Miko Salminen Linda-Sofia Henriksson Silja Heikkinen Vilja Heikkilä Julia Vihinen Kristian Keskiniva Santeri Kangas 7B 7F 7H 8A 8G 8I 9D 9E 9F Aki Rantasen muistorahaston stipendi, 76 Laura-Tuulia Littunen 9E Juhannuskylän koulun stipendi matemaattisten aineiden opinnoista, 70 Susanna Suojanen 9K Juhannuskylän koulun stipendi puheviestinnästä, 20 Juho Syväjärvi 8B Vanhempainyhdistyksen tsemppi-stipendit, 30 Vilhelmiina Kalliomäki Pauliina Karhula 8L 9H 23

24 Vanhempainyhdistyksen stipendi oppilaalle, joka on tehnyt jotain hyvää luokkatoverien tai ystävien puolesta/hyväksi Laura Kirves Laura Ruotsalainen Emmi Järvenpää Greta Gustafsson 7I yht. 40 Jaakko Ilvesmäki 8F 30 Maristella de Michele 9F 30 Vanhenmpainyhdistyksen stipendi valmistavan luokan oppilaalle, 30 Osman Bazi Kimla You VA7-9 A VA7-9 B Vanhempainyhdistyksen kuvataidestipendi, 150, jolla lunastetaan yksi päättötyö koulun taidekokoelmiin Reetta Kotilainen 9L Vanhempainyhdistyksen stipendit, 30 Mila Rautio 9E valokuvaus Ada Happonen 9M liikunta Elena Ticklen 9J liikunta Pinja Kiikeri 9K liikunta Mira Jokisalo 9E liikunta Inka Ylinen 9H liikunta Atso Ikäheimo 9D ET Samir Pietarinen 9B UE Joel Lähteenmäki 9C liikunta Eetu Honkanen 9A matemaattiset aineet Aino Kyyhkynen 8L englanti Aarni Kapanen 9C kuvataide Daniel Sandell 9B kuvataide Sara Peltonen 9K aktiivisuus Henri Virtanen 9B biologia Anniina Korhonen 9M tekstiilityö Alisa Närjänen 9K kuvataide Sini Satola 9K äidinkieli/eu hanke Anette Pessi 9G tekstiilityö Milla Heikkilä 9H hyvä ja reilu kaveri 24

25 Pirkkalan kuvataideopettajan kannustusstipendit, 20 Leo Lahtinen Elisa Kuivasto 9K 9K Ranskan kirjastipendi Mikael Lehtonen 9H Pohjola Nordenin kirjapalkinto ruotsin opinnoista Sini Hakkarainen 9E Saku Vinha 9H Länsi-Suomen Suomi-Venäjä -seuran stipendit venäjän kielen opiskelusta, 30 Sofia Myllymäki Elias Europaeus 8G 9I Soroptimistiklubi Tammerkosken kannustusstipendi matemaattisten aineiden opiskelusta, 100 Eveliina Lehtonen 9H Suomalaisen kirjakaupan 15 lahjakortti oman äidinkielen viron opinnoista Melanie Puck 7B Suomalaisen kirjakaupan 15 lahjakortti oman äidinkielen italian opinnoista Emma Pitkäsalo 9D Suomalaisen kirjakaupan 15 lahjakortti oman äidinkielen venäjän opinnoista Vladimir Slobonyanuk 9D Lauri Viita -mitali äidinkielellisistä ansioista Sini Satola 9K 25

26 Juhannuskylän koulu Postiosoite: PL 165, Tampere Käyntiosoite: Tammerkosken koulutalo, Rautatienkatu 3-5, Tampere Johanneksen koulutalo, Erkkilänkatu 10,33100 Tampere Puhelin: Faksi: Sähköposti: Internet: Peruskoulun oppilaiden työ- ja loma-ajat Syyslukukausi Syysloma Kevätlukukausi Talviloma Lukuvuoteen sisältyy yksi lauantaina pidettävä koulupäivä 9. luokkien työelämään tutustumisjakso (TET) on Koulun alkamisajankohta ma ilmoitetaan koulun kotisivuilla viimeistään elokuun alussa: Lämpimiä kesäpäiviä kaikille! 26

Sija Nimi Koulu Aika TP7

Sija Nimi Koulu Aika TP7 TP7 Sarja T7 800 m 1 Ruth Toivola Pikku-Tapis 3.44,7 2 Alisa Heijasto Tapainlinna 3.49,3 3 Elsa Summanen Puolimatkan koulu 3.55,2 4 Aino Tonteri Martin koulu 4.28,9 5 Hanna Maavuori Pikku Tapis 4.31,7

Lisätiedot

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero

Pojat 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Tytöt 1.lk 1 km V. Sarjaluettelo. Sija Nimi Seura Tulos Ero Pojat 1.lk 1 km V Sija Nimi Seura Tulos Ero 1. Jarkko Kukkonen Simon koulu 6.21,8 2. Taneli Teppola Maksniemi 9.50,2 3.28,4 3. Eetu Anttila Simon koulu 9.51,9 3.30,1 4. Joel Alakärppä Simon koulu 9.55,7

Lisätiedot

Kerro ne hänelle illalla

Kerro ne hänelle illalla Kerro ne hänelle illalla YHTEISHAKU 2015 Hakuaika ammatilliseen ja lukiokoulutukseen 24.2.-17.3.2015 LISÄKSI: *Haku erityisammattioppilaitoksiin, valmentavaan koulutukseen 18.3. 8.4.2015 *Haku VALMA-koulutuksiin,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT

Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Pohjois-Pohjanmaan Yleisurheilu ry. KISAT Oulu, sisulisä hallikilpailut Oulun Pyrintö 1.2. Oulu, pm-kisat hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, hallitonnit hallikilpailut Oulun Pyrintö Oulu, pm-maantiejuoksut

Lisätiedot

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin

Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013. Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Tervetuloa 9.luokkien vanhempainiltaan 25.9.2013 Aiheena yhdeksännen luokan haasteet, aikataulut sekä suuntautuminen jatko opintoihin Suomen koulutusjärjestelmä 1 Koulutustarjonta Lukiot: 11 lukiota Tampereen

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015

TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 TOISEN ASTEEN YHTEISHAKU 2015 8.12.2014 Hyvä päättöluokkalainen ja huoltajat, yksi elämäsi suurimmista päätöksistä on käsillä jatko-opintopaikan valinta. Yhteishaku tulee pian, joten nyt viimeistään on

Lisätiedot

Koululaisten uintikisat 4.2.2016

Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Koululaisten uintikisat 4.2.2016 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Emilia Karppinen PB Lehtikankaan koulu 21.55 2 Veera Juntunen Nakertajan koulu 21.80 3 Anni Liuski Lohtajan koulu 22.12 4 Nella Valtanen

Lisätiedot

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014

YHTEISHAKU JATKO OPINTOIHIN 2014 Juhannuskylän koulun 9.luokkalaisten vanhempainilta 07.11.2013 Yhteishaku 2014 Opinto ohjaaja Tiina Myllymäki, Juhannuskylän koulu Ammatilliset opinnot Opinto ohjaaja Merja Helin, Tredu Yhdistelmäopinnot

Lisätiedot

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä:

Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Sivu: 1 Päivämäära: 18 marraskuu 2015 Aika: 20:51:13 Lähtölista Kilpailu: Vire-uinnit Kilpailun paikkakunta: Kaarina Järjestäjä: Laji 1, 25m Vapaauinti Naiset Loppukilpailut (4) 1 Sanni Virtanen 2006 06A359

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi

Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Hippokisat 3.8.2011 Hankasalmi Tytöt 5.v 40m 1. Helmi Moisio 10.0 2. Nella Suuronen 10.0 3. Jenniina Pöyhönen 10.4 4. Kira Karjalainen 10.6 5. Anna Kuronen 11.1 6. Seela Säntti 11.3 7. Viivi Kytöjoki 11.6

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2016 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Karakallion koulun oppilaanohjaaja Annaleena Vuorinen YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRTOLUVALLA JA HUOLTAJANKUULEMISELLA Kysytään Wilma-lomakkeella:

Lisätiedot

Kolmannen luokan luokkalehti

Kolmannen luokan luokkalehti Kolmasluokkalainen 5 Pääkirjoitus 6 Sähkökatkos koulussa 8 Lumiluola 10 Erityisopettajan haastattelu 12 Rehtorin haastattelu 14 Maalivahti Miikka Kiprusoff 16 Kuviskerho 18 3. luokan sarjakuvia 3 Kolmasluokkalainen

Lisätiedot

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa

10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 10.5.2016 kisailut yhteistyössä MLL:n kanssa Kajalassa 40m T3 1. Linda Nuotio 16,8 2. Monika Tuomala 16,9 3. Ilona Palokankare 17,0 4. Elina Nikander 19,3 5. Saara Ketola 19,6 6. Adelina Karppinen 21,0

Lisätiedot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot

TULOKSET Lasten Hiihto Cup Osakilpailu: HIPPU Hiihdot TULOKSET Lasten Hiihto Cup 2012 1 Osakilpailu: HIPPU Hiihdot Tytöt 4 Vuotta 50m 1 11 Tytti Härkönen 01:49.3 2 7 Oona Kokkonen 02:24.6 00:35.3 3 12 Oona Karppinen 02:27.4 00:38.1 4 4 Alisa Hankosalo 02:55.4

Lisätiedot

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6.

www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. YHTEISHAKU 2014 www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-14.3.2014 Tieto valinnasta postitetaan alk. 12.6.2014 Opot koululla pe 13.6. Opiskelupaikan vastaanottaminen 26.6. mennessä Opiskelijavalinta Yhteishaussa

Lisätiedot

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE

KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE KOUVOLAN YHTEISKOULU KESÄMUISTIO 2016 PERUSKOULUNSA PÄÄTTÄVÄLLE YHTEISHAUN TULOKSET JULKAISTAAN AIKAISINTAAN TORSTAINA 16.6.2016 Ammatilliseen oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle ilmoitetaan valinnasta

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu

OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013. Maijamäen koulu OPINTO-OHJAUS ja KEVÄÄN YHTEISVALINTA 2013 Maijamäen koulu Opinto-ohjaajat Ritva Jalava puh. 044 7334 658 ritva.jalava@naantali.fi 9 C, D, E ja G ja osa erityisoppilaista Saija Kauppinen puh. 044 7334

Lisätiedot

VALITSE LUKIO-OPINNOT

VALITSE LUKIO-OPINNOT VALITSE LUKIO-OPINNOT OVI MAHDOLLISUUKSIEN MAAILMAAN. Lukio on tärkeä ponnahduslauta tulevaisuuteesi. Se tarjoaa Sinulle hyvät valmiudet ja suoran väylän eri alojen jatko-opintoihin sekä lisäaikaa tulevaisuutesi

Lisätiedot

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset.

Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. Kokemäen Hippo-kisat kisailtiin sunnuntaina 17.5.2015 Ohessa kaikkien lajien tulokset. T3 40m 1. Ella Salonen 13,3 2. Ilona Sinivaara 15,2 3. Aada Vainionpää 17,2 4. Sofia Alavuo 19,5 5. Lilli Tarkanmäki

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17.

Jaksovinkit 6. Rehtori. Ainevastaavat. Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on varmimmin tavattavissa ma to klo 10.00 17. Jaksovinkit 6 Iltaopetus 7.4. 13.5. Iltaopetuksen kokeet 6. jaksossa: B-koodi: 14.5. D-koodi: 19.5. C-koodi: 15.5. E-koodi: 20.5. Kokeiden palautus: 21.5. Rehtori Panu Kela puh. 044-7039 388 Rehtori on

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://web.tuusula.fi/kirkonkylankoulu 1. LUKUVUODEN 2013-2014 TYÖ JA LOMA-AJAT Syyslukukausi 12.8.2013 (ma) - 21.12.2013 (lauantai) Syysloma 14.10.-20.10.2013

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

IV Pohjankyrö murtsikka-cup

IV Pohjankyrö murtsikka-cup 1 / 5 10.2.2009 17:22 IV Pohjankyrö murtsikka-cup Perinteinen, Isokyrö Ylipää 8.2.2009 T U L O K S E T N05; M05; N06; M06; N07; M07; N08; M08; N09; M09; N10; M10; N12; M12; N14; M14; N16; M16; Tytöt 5

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten?

Osoite. Kansalaisuus Äidinkieli. Vanhempien / huoltajan luona Jos vain toisen huoltajan luona, kumman? Yksin omassa asunnossa Muuten, miten? TULOHAASTATTELULOMAKE Tämän lomakkeen tarkoituksena on helpottaa opiskelusi aloitusta ja suunnittelua. Luokanvalvojasi keskustelee kanssasi lomakkeen kysymyksistä ja perehdyttää Sinut ammatillisiin opintoihin.

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 6. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut Pojat 6. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 12.9.2013 Pojat 6. LK 50 m 1 Eero Hirvinen keskustan koulu 7,42 2 Arttu Uusitalo keskustan koulu 8,05 3 Joe Vartiamäki keskustan koulu

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.

Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa. TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8. Kevään 2014 valmistumiskyselyn tulokset Loviisa TRENDIT, N=68, vastausprosentti keskimäärin 62, 01.05.2010-31.05.2014 Ajankohta: 11.8.2014 10:31:45 2014 TULOKSET N=18, vastausprosentti keskimäärin 60,

Lisätiedot

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010

Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Sukuseuran matka Pietariin 13 16.5.2010 Ohessa olemme pyrkineet heijastamaan joitakin tapahtumia ja tunnelmia sukuseuran matkasta. Lyhyellä matkakertomuksellamme tahdomme jakaa hauskan ja antoisan matkamme

Lisätiedot

TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ PERJANTAINA 20.11.2015

TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ PERJANTAINA 20.11.2015 Laitila, Kustaa Hiekan lukutupa TYÖPAJA-TAPAHTUMAPÄIVÄ klo 15.00-15.40 Työpaja A Näppäri Fredrika-sali MAX. 30 Gyldén Jasmin Jalonen Maria Kauranen Aino Kauranen Elisa Lännistö Silja Vuorela Hilda Vuorre

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87. 1. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92 2. Lauri Virtanen 1997 PorinYU 25,08

1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87. 1. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92 2. Lauri Virtanen 1997 PorinYU 25,08 Satakunnan Piirinmestaruus N/M 17 Keskusurheilukenttä Punkalaidun 10.-11.7.2014 TULOKSET M17 200 m 1. Tommi Peltola 1997 NoormNo 23,83 2. Joni Ojala 1999 KanksLei 23,87 3. Kalle Kompuinen 1999 SäkU 23,92

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15 PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 8.9.15 T 8-40 M LOPPUKILPAILU 1 Emilia Hamza Punkaharju 7,0 2 Iida Saariniva Punkaharju 7,0 3 Wilma Asikainen Kulennoinen 7,3 4 Ronja Koikkalainen

Lisätiedot

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut

Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut Pornaisten yleisurheilumestaruuskilpailut 22.8.2012 Tytöt 5v 40m Pojat 5v 40m 1. Nea Hahtala 8,7 1. Mico Teränen 9,2 2. Riia Myrtenblad 9,8 2. Miro Harjunpää 9,5 3. Elsa Kainulainen 10,0 3. Miko Lämsä

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti. Lähtölista. numero 8.1.2015 13:33:52 1

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti. Lähtölista. numero 8.1.2015 13:33:52 1 LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 Lähtölista Lähtö- Lähtöaika Nimi Seura 1 18:30:30,0 -- 2 18:31:00,0 -- 3 18:31:30,0 -- 4 18:32:00,0 Ampuja Hilma 5 18:32:30,0 Kallinen Lahja 6 18:33:00,0

Lisätiedot

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET

PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET PUNKAHARJUN KOULUJEN YLEISURHEILUKILPAILUJEN TULOKSET 4.9.13 T 8-40 M 1. ERÄ 1 Saga Kyhyräinen Punkasalmi 7,7 2 Noora Suomalainen Punkasalmi 8,5 3 Alina Jaatinen Punkasalmi 8,6 4 Emilia Kosonen Punkasalmi

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011

Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Työssäoppimassa Sunny Beachilla Bulgariassa 12.7. 23.8.2011 Sunny Beach on upea rantalomakohde Mustanmeren rannikolla Bulgariassa. Kohde sijaitsee 30 kilometrin päässä Burgasista pohjoiseen. Sunny Beachin

Lisätiedot

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi

haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi hakuaika 24.2.-17.3.2015 haetaan verkossa osoitteessa www.opintopolku.fi järjestelmä tarkistaa, että kaikki tarvittavat tiedot on syötetty & ohjaa tarvittaessa lomakkeen jokaisessa kohdassa demo on harjoitteluohjelma:

Lisätiedot

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA POROLAHDEN 9.-LUOKKIEN VANHEMPAINILTAAN! YHTEISHAKU 2016 - yhteishaun aikataulu ja muutokset - hakuprosessi meidän koulussa - nettihaku: www.opintopolku.fi - opiskelupaikan varmistaminen Opinto-ohjaajat

Lisätiedot

BEST LEIRIKOULU EVER! 2014

BEST LEIRIKOULU EVER! 2014 BEST LEIRIKOULU EVER! 2014 1.päivä Maanantaiaamuna (22.9) koko luokka kokoontui yhdeksältä kellotornille. Jännitys oli ilmassa, lähdemme tänään leirikouluun Saksaan! Tatu oli jakanut meidät edellispäivänä

Lisätiedot

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00

9. lk vanhempainilta. Ti 8.9.2015 klo 18.00 9. lk vanhempainilta Ti 8.9.2015 klo 18.00 TET eli työelämään tutustuminen Linnainmaan TET 7.-18.9.2015 Päivittäinen työaika 6 h, viikottainen työaika enintään 30 h Työaika mielellään klo 8-14 tai 9-15

Lisätiedot

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura

Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.2016 Järj: Seinäjoen HIihtoseura Tanelinrannan Hiihdot PK (V) 4.2.216 Järj: Seinäjoen HIihtoseura 3.2.16 9.45.32 Sarja N8 (1, km) 1 18.1. 2 18.1.3 3 18.2. Viola Kurunmäki 4272356 4 18.2.3 Sanni Korpi 4343664 5 18.3. Anni Hietamäki 4359755

Lisätiedot

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla

Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Kurikan koululaishiihdot 3.2.2015 Mietaalla Tulokset 2.lk tytöt 1 km 1 4 Sanni Rajala Tuiskula 2.lk t 0:02:00 0:05:50 0:03:50 2 3 Ella Huuskonen Mieto 2.lk t 0:01:30 0:05:46 0:04:16 3 12 Sonja Hietamäki

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Heinävesi, 5-kunnan kilpailut

Heinävesi, 5-kunnan kilpailut Heinävesi, 5-kunnan kilpailut 8.9.2011 Seurojen väliset yhteispisteet Heinävesi 139 Savonranta 105 Punkaharju 222 Kerimäki 255 Enonkoski 151 P14 100m 1 Aleksi Sairanen Kerimäki 13.9 2 Jouni Laamanen Punkaharju

Lisätiedot

Minikarnevaalit 18.11.2007 Leppävirta

Minikarnevaalit 18.11.2007 Leppävirta Taitajat Sijoitus Nimi Seura Pisteet Erikoismaininta 1. Sanni Koskinen 40,66 2. Vilma Kangasaho 36,00 3. Pinja Salmi 34,00 4. Kristiina Venäläinen KuLS 33,32 5. Veera Häkkinen KuLS 32,67 6. Sanna-Mari

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/

KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula. http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ KIRKONKYLÄN KOULU Tuusulantie 131 04310 Tuusula http://sivustot.tuusula.fi/koulut/kirkonkylankoulu/ 1. LUKUVUODEN 2012-2013 TYÖ JA LOMA-AJAT LUKUVUOSI 2012-2013 Syyslukukausi 14.8.2012 (ti) - 21.12.2012

Lisätiedot

Kangasalan alakoulujen maastojuoksukilpailut 30.9.2009. POJAT 3.LUOKKA 1300m TULOKSET. sija Nimi Koulu Aika. 1. Majakangas Konsta Suorama 4.

Kangasalan alakoulujen maastojuoksukilpailut 30.9.2009. POJAT 3.LUOKKA 1300m TULOKSET. sija Nimi Koulu Aika. 1. Majakangas Konsta Suorama 4. POJAT 3.LUOKKA 1300m TULOKSET 1. Majakangas Konsta Suorama 4.48 2. Taitto Lauri Suorama 4.55 3. Kauppila Kim Huutijärvi 4.58 4. Leonsaari Juho Kirkkoharju 5.02 5. Rosqvist Justus Suorama 5.03 6. Oravasaari

Lisätiedot

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja

Yhteishaku, kevät 2016. Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Yhteishaku, kevät 2016 Metsokankaan yhtenäisperuskoulu Katri Roppola oppilaanohjaaja Mitä ysin jälkeen? Peruskoulun jälkeen voit hakea ammattioppilaitokseen hakea lukioon suorittaa 3-4 vuodessa ammatillisen

Lisätiedot

Kouluviihtyvyys. Seuraavassa sinulle esitetään koulua koskevia väitteitä. Rastita mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

Kouluviihtyvyys. Seuraavassa sinulle esitetään koulua koskevia väitteitä. Rastita mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Kouluviihtyvyys Hyvä Kauhajoen Yhteiskoulun oppilas! Olet mukana tutkimuksessa, jossa selvitetään Kauhajoen kaupungin oppilaiden kouluviihtyvyyttä sekä sitoutumista koulutyöhön. Tutkimuksen avulla on mahdollisuus

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut P 4. LK 50 m

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut P 4. LK 50 m KANKAANPÄÄN KAUPUNKI perusopetus 1-6 lk yleisurheilumestaruuskilpailut 9.9.2014 P 4. LK 50 m 1 Aake Rajala Kangasmetsä 8,17 2 Eetu Heiniluoma Keskusta 8,45 3 Kosti Saine Vihteljärvi 8,58 4 Christian Mattila

Lisätiedot

Kamwene. käytämme tervehtiessämme ihmisiä Njomben alueella. On hauska. miten ihmiset ilostuvat kun tervehdimme heitä heidän omalla

Kamwene. käytämme tervehtiessämme ihmisiä Njomben alueella. On hauska. miten ihmiset ilostuvat kun tervehdimme heitä heidän omalla Tikkasten nimikkokirje maaliskuu 2013 Kamwene! Kamwene on Maaliskuu 2013 bena-heimon kibenankielinen tervehdys, jota käytämme tervehtiessämme ihmisiä Njomben alueella. On hauska miten ihmiset ilostuvat

Lisätiedot

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016

Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 Kysely 1.vuoden opiskelijoille 2016 1. Mistä sait tietoa Helsingin Konservatorion ammatillisesta koulutuksesta? 2. Miksi hait Helsingin Konservatorion ammatilliseen koulutukseen? (tärkeimmät syyt) Vastaajien

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015

苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 苏 州 (Suzhou) 30.3.-27.5.2015 Hei kaikille lukijoille. Olen Tytti Teivonen, matkailualan opiskelija Luksiasta. Olin työssäoppimassa Suzhoussa Kiinassa hotellissa kaksi kuukautta. Hotelli, jossa olin, on

Lisätiedot

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015

Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Jyväskylä Debrecen ystävyyskaupunkivaihto 2015 Eötvös-Cup 16.8.-22.8.2015 7.12.2015 7.12.2015 2 1 Jyväskylän ystävyyskaupunkijoukkue Korpilahden Pyrintö Korpilahden yhtenäiskoulu Korpilahden Pyrintö Joukkueen

Lisätiedot

3.-6. luokkien uintikisat

3.-6. luokkien uintikisat Uintitulokset 1 (8) 3.-6. luokkien uintikisat 5.2.2015 Laji 1, 25m Selkäuinti T5-6 lk 1 Katri Oksa Kätönlahden 20.54 2 Elisa Mattila Keskus 22.12 3 Veera Juntunen Nakertajan 22.71 4 Veera Kyllönen 23.60

Lisätiedot

Pohjankyrö-kisa Laihia

Pohjankyrö-kisa Laihia Pohjankyrö-kisa 15.7. 2015 Laihia Seurapisteet Laihian kisasta: 1) VähänkVie 369 2) LaihLu 267 3) KyrVoi 158 4) VaasVa 91 p Tilanne 2/4 osakilpailun jälkeen: 1) VähänkVie 677 2) KyrVoi 402 3) LaihLu 401

Lisätiedot

KAKKOS SANOMAT. Tapahtumia: luistelu 2 liikunta 2 Metsäpaja 3 Laavuretki 3 syysloma 4 Mosaiikkia 7 Merimuseo 8

KAKKOS SANOMAT. Tapahtumia: luistelu 2 liikunta 2 Metsäpaja 3 Laavuretki 3 syysloma 4 Mosaiikkia 7 Merimuseo 8 Rauman freinetkoulun 2lk:n luokkalehti 2# lokakuu 2010 KAKKOS SANOMAT SISÄLLYS: Tapahtumia: luistelu 2 liikunta 2 Metsäpaja 3 Laavuretki 3 syysloma 4 Mosaiikkia 7 Merimuseo 8 Koulumme 2 4lk:n oppilaista

Lisätiedot

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20

Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 Jämsän Kr. Kansanopisto Ranuan kr. kansanopisto Reisjärven kristillinen opisto Hakemus opistoon lukuvuodeksi 20-20 1. Henkilötiedot Sukunimi Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) Henkilötunnus Kotikunta Lähiosoite

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet

Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet Etelä-Karjalan Nuorten Rasticup 2015 Loppupisteet H18 1 Ovaska Janne LuuRa 34 Poissa Poissa 12 12 10 2 Tonder Aapo SKVuoksi 18 Poissa Poissa Poissa 10 8 H16 1 Husu Miika SKVuoksi 36 #8 8 10 10 8 2 Klemola

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Matka Kronstadtiin keväällä 2007. Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta

Matka Kronstadtiin keväällä 2007. Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta Matka Kronstadtiin keväällä 2007 Ote erään matkalaisen matkapäiväkirjasta Su-Ma, 13-14.5. Tulimme kaikki matkalle lähtijät koulun pihalle sunnuntai-iltana kello kymmenen maissa. Yksi matkalaisista kuitenkin

Lisätiedot

Tulokset: seuraottelu VU-Erä, la Liikuntamylly 5v ja sitä vanhemmat 1(7)

Tulokset: seuraottelu VU-Erä, la Liikuntamylly 5v ja sitä vanhemmat 1(7) 5v ja sitä vanhemmat 1(7) P5 40m 1 Pauli Kajas 2011 ViipU 10,2h 2 Vincent Konttinen 2011 ViipU 10,7h P5 pituus (1m ponnistusalue) 1 Pauli Kajas 2011 ViipU 2,02 2 Vincent Konttinen 2011 ViipU 1,12 T5 40m

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015

Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Matkalla Mestariksi JEDUsta -hankkeen rahoituksella Työssäoppiminen Meerfeld, Saksa 5.4.-20.5.2015 Johdanto Aloimme etsimään työssäoppimispaikkaa ulkomailta, koska olimme kiinnostuneet mahdollisuudesta

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET

LHS - XCX piirikunnalliset Lahti 8.1.2015 klo 18:30 LOPPUTULOKSET N0 0,km Hilma Ampuja Lahden Hiihtoseura 00:0:, 00:00:00,0 Lahja Kallinen Lahden Hiihtoseura 00::, 00:0:, 8..0 0:: M0 0,km 0 Leo Rajaniemi Lahden Hiihtoseura 00:0:09, 00:00:00,0 Hermanni Latonummi Hollolan

Lisätiedot

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus

Taitokilpailut 2013 SPL:n Keski-Suomen piiri. Tytöt C15 (-98) Kuljetus-Laukaus Tytöt C15 (-98) Pituuspotku Kuljetus-Keskitys Nimi Seura aika väh. Syöttö Pujottelu Pusku o/m v/m aika väh. aika merkki 1 Markkanen Iina JyPK 29,5-20 9,5 38,3 26,7-8 37 30-13,4 35,8-9 26,8 79,9 Hopea 2

Lisätiedot

Pelaajaluettelot F8 OGC 2014 F8 17.-19.1. & 7.-9.2.2014

Pelaajaluettelot F8 OGC 2014 F8 17.-19.1. & 7.-9.2.2014 OGC 2014 F8 17.-19.1. & 7.-9.2.2014 Pelaajaluettelot F8 Joukkue: Pelaajia: Toimih.: ONS-06 valkoinen 8 0 ONS-06 Pinkki 8 0 ORPa-06 Villit Futarit 11 4 HauPa T 06 & Nuoremmat 15 2 HauPa-06 Keltainen (P)

Lisätiedot

Pelaajaluettelot E10 OGC 2014 E10 17.-19.1. & 7.-9.2.2014

Pelaajaluettelot E10 OGC 2014 E10 17.-19.1. & 7.-9.2.2014 OGC 204 E0 7.-9.. & 7.-9.2.204 Pelaajaluettelot E0 Joukkue: Pelaajia: Toimih.: ONS-04 Punainen 4 ONS-04 Valkoinen 2 4 SiPS-04 9 6 OsPa-0405 4 ORPa Blue Cats Sininen 7 ORPa Blue Cats Valkoinen 7 Klubi-36-0406

Lisätiedot

Sakari Salonniemen Muistohiihdot/ Satakunnan Kansan Junior- ja Seuracup 2/4 hiihtotapa: vapaa

Sakari Salonniemen Muistohiihdot/ Satakunnan Kansan Junior- ja Seuracup 2/4 hiihtotapa: vapaa Sakari Salonniemen Muistohiihdot/ Satakunnan Kansan Junior- ja Seuracup 2/4 hiihtotapa: vapaa Vammalan seudun Voima TULOKSET SK Seura/JunnuCup2, 2.2.14 T U L O K S E T VsV N06; M06; N07; M07; N08; M08;

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu

SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN. Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu SÄHKÖINEN YHTEISHAKU 2017 JA TOISELLE ASTEELLE SIIRTYMINEN Annaleena Vuorinen Oppilaanohjaaja Karakallion koulu YHTEISHAKU ALKAA TIEDONSIIRROLLA JA HUOLTAJAN KUULEMISELLA Huoltajaa tiedotetaan ja kuullaan

Lisätiedot

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa

Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4 Vapaa 31.01.2016 Merikarvian Into tulosluettelo Satakunnan Kansan Junior- ja seuracup 2/4, 31.01.2016, Merikarvia N6 : 0,5 km Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty:

Lisätiedot

EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.2016 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket*

EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.2016 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket* EPOPin HIPPO-hiihdot lapsille 9.3.20 Järj: SHS / EPOP / K-Supermarket* tettu 09.03. klo 2.0. Sivu T0 (0,2 km) Lähti : 4 209 Iisa Rajala.3,9 2 34 Lilja Metsäranta.3,7 +22,8 3 97 Oona Muhonen.4,9 +28,0 4

Lisätiedot

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10-11 v Lajin starttiaika 11.00

Laji 1, 50m Perhosuinti Naiset, Loppukilpailut 10-11 v Lajin starttiaika 11.00 Tekijä: WinGrodan 1.24.00, Lisenssinhaltija: Sivu: 1 Päivämäära: 12 syyskuu 2015 Aika: 18:49:13 Tulokset Täydellinen - Ikäsarjoittain (pisteet ja väliajat) Kilpailu: Kaukaveden Sprintit Kilpailun paikkakunta:

Lisätiedot

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika

Sarja Nro Nimi Seura Lähtöaika Miehet 10 vuotta 2 km V Viesti M10 1 Jämsänkosken Ilves Jämsänkosken Ilves 11.00.00 M10-1 2 km 101 Elmeri Konstari M10-2 2 km 201 Jonne Berg M10-3 2 km 1 Elias Ronkainen M10 2 Kaipolan Vire Kaipolan Vire

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta

Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Teknologiateollisuuden kummiyritystoiminta Kummiyritystoiminta on konseptoitu ja pilotoitu Tulevaisuuden ammattiosaajat pk-yrityksissä Etelä-Pohjanmaalla -hankkeessa vuosina 2012-2014 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2015 N A I S E T

LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2015 N A I S E T LAHDEN AHKERAN YLEISURHEILUENNÄTYKSET 31.12.2015 N A I S E T 50 m hallissa 6,76 Niina Pesola -79 2000 60 m hallissa 7,41 Seyi Omojuwa -85 2008 100 m 11,72 +1,8 Tiina Leppäkoski -90 2013 150 m 18,48-0,6

Lisätiedot

1. Jukka Laakso TammRy 20,48 1. Paula Laakso TammRy 10,23

1. Jukka Laakso TammRy 20,48 1. Paula Laakso TammRy 10,23 M Kiekko N Kuula 1. Jukka Laakso TammRy 20,48 1. Paula Laakso TammRy 10,23 P7 40 m N Kiekko 1. Pyry Hakala TammRy 8,10 1. Paula Laakso TammRy 28,60 2. Oskari Uusitalo TammRy 8,20 3. Antti Maijala TammRy

Lisätiedot

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET

HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET HIPPO-kisat Salon keskusurheilukenttä 11.8.2012 TULOKSET P4 40 m 1. Oiva Saarinen Salo 10,14 2. Arttu Pusa Salo 10,18 3. Samuel Hägman Halikko 10,48 4. Eemeli Leino Salo 10,80 5. Riku Kallio Salo 11,27

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015

Yhteishaku keväällä 2015. Linnainmaan koulu 13.1.2015 Yhteishaku keväällä 2015 Linnainmaan koulu 13.1.2015 Kevään yhteishaku: Nettihaku missä ja milloin? Hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi Hakuaika 24.2.-17.3.2015 Hakuaika päättyy viimeisenä

Lisätiedot

PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA Käsiajanotto. M17 Kuula 5 kg. 1.Mika Pekkanen Karski 10,69. P m

PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA Käsiajanotto. M17 Kuula 5 kg. 1.Mika Pekkanen Karski 10,69. P m PIIRIKUNNALLISET/VKS- CUP KISAT KARSTULASSA 27.6.2007 Käsiajanotto M17 Kuula 5 kg 1.Mika Pekkanen Karski 10,69 P15 200 m 1.Timo Pölkki KyyjKy 27,20 2.Jesse Lehto KyyjKy 30.80 P15 3-loikka 1.Timo Pölkki

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

LEVI 21.4.2012 PUJOTTELU TULOKSET SARJA N7

LEVI 21.4.2012 PUJOTTELU TULOKSET SARJA N7 SARJA N7 1 1 FÄLT, Salla Ruka S 00:57,6 00:58,1 01:55,7 2 2 KOLESNIK, Valentina Ruka S 00:58,4 01:00,4 01:58,7 00:03,0 DSQ1 4 KORKEASALO, Helmi SAKA 00:59,1 01:05,6 02:04,6 DSQ1 3 MÄÄTTÄ, Jonna SCST 00:55,4

Lisätiedot

Hämeenlinnan koulujen väliset uinnit 30.3.2016, Hämeenlinnan uimahalli

Hämeenlinnan koulujen väliset uinnit 30.3.2016, Hämeenlinnan uimahalli Laji 2 (3-4 p 50 PU) 1. Joni Routamo Seminaarin koulu 00:47,9 Laji 3 (5-6 t 50 PU) 1. Milla Salminen Nummi 00:39,2 2. Jenna Boman Vuorentaan koulu 00:39,8 3. Siiri Reinonen Seminaarin koulu 00:40,2 Laji

Lisätiedot

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1

Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka. 4,1 3,9 2,8 1,1 1,3 1,1 3,9 4,1 4,5 4,5 4,1 Kuopio yht. 871 (Asteikko 1-5) 1. v. yht / 373 2. v: yht / 300 3. v.: yht. / 198 Yht. 871 Kysymys ka ka ka ka. 1 Opiskeluryhmissäni on ollut hyvä yhteishenki. 4,2 4,2 3,9 4,1 2 Opiskeluryhmissäni vallitsee

Lisätiedot

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015

YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 YHTEISHAKUINFO 12.11.2015 2 www.opintopolku.fi 3 Kevään 2016 hakuajat Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku 23.2.-15.3.2016 Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haku

Lisätiedot