System 110/150:n käyttäjän käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "System 110/150:n käyttäjän käsikirja"

Transkriptio

1 System 110/150:n käyttäjän käsikirja Osanumero AGA3663-FI versio 1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Helmikuu 2011 Topcon omistaa käsikirjan koko sisällön tekijänoikeudet. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä olevia tietoja ei saa käyttää, kopioida, tallentaa, näyttää, myydä, muokata, julkaista tai jakaa, tai muutoin tuottaa uudelleen ilman Topconin kirjallista suostumusta.

2 Käytetään ohjelmistoversiossa ja uudemmissa

3 Tietoja viestintämääräyksistä FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus (USA) Tämä laite on testattu ja todettu täyttävän luokan A digitaalisille laitteille asetetut rajat FCC-määräysten osan 15 mukaisesti. Laitteiston käyttö asuinalueella aiheuttaa todennäköisesti haitallista häiriötä, jolloin käyttäjän on korjattava häiriö omalla kustannuksellaan. FCC-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Kanada) Tämä luokan A digitaalinen laite täyttää kaikki Kanadan häiriötä aiheuttavista laitteista annetut määräykset. CE-merkintä ja EMC-lausuma (Euroopan yhteisö) Varoitus: Tämä on luokan A tuote. Kotitalouskäytössä tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä, jolloin käyttäjän on tehtävä tarvittavat toimenpiteet. C-Tick-merkintä ja EMC-lausuma (Australia ja Uusi-Seelanti) Tämä tuote on Australian ja Uuden-Seelannin EMC Frameworkin vaatimusten mukainen.

4 Radio- ja televisiohäiriöt Tämä tietokonelaite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa. Jos laitetta ei ole asennettu oikein tai sitä käytetään väärin (TOPCON Precision Agriculturen antamia ohjeita on ehdottomasti noudatettava) se voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteeseen. Voit selvittää, aiheuttaako tietokoneesi häiriöitä kytkemällä sen pois päältä. Jos häiriö lakkaa, se luultavasti johtui tietokoneesta tai jostain sen elektronisesta oheislaitteesta. Jos tietokoneesi aiheuttaa häiriöitä radioon tai johonkin muuhun sähkölaitteeseen, yritä korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: Käännä radion antennia, kunnes häiriö lakkaa. Siirrä tietokone radion tai muun sähkölaitteen toiselle puolelle. Siirrä tietokone kauemmas radiosta tai muusta sähkölaitteesta. Liitä tietokone eri piiriin kuin radio tai muu sähkölaite. Ota tarvittaessa yhteys lähimpään TOPCON Precision Agriculture -jälleenmyyjään. Tärkeää: Jos tuotteeseen tehdään sellaisia muutoksia, joita TOPCON Precision Agriculture ei ole hyväksynyt, EMC-yhteensopivuus voi raueta ja tuotteen käyttöoikeus voidaan evätä. Tämän tuotteen EMC-yhteensopivuus on testattu olosuhteissa, joissa käytetään TOPCON Precision Agriculturen oheislaitteita ja TOPCON Precision Agriculturen suojattuja kaapeleita ja liittimiä järjestelmän komponenttien välillä. TOPCON Precision Agriculturen oheislaitteita on ehdottomasti käytettävä järjestelmän komponenttien välillä, sillä tämä vähentää mahdollisia häiriöitä radioille ja muille sähkölaitteille.

5 TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA On erittäin tärkeää, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän osion ohjeet, joilla voit estää mahdollisen kuoleman, henkilövahingon ja järjestelmän vahingoittumisen. Turvallisuushälytyssymbolit Yllä oleva turvallisuushälytyssymboli tarkoittaa: HUOMIO! OLE VAROVAINEN! KYSEESSÄ ON TURVALLISUUTESI! Katso turvallisuushälytyssymbolit sekä tästä käsikirjasta että tämän koneen turvallisuuskilvistä. Turvallisuushälytyssymboli ohjaa huomion tietoihin, jotka vaikuttavat omaan turvallisuuteesi ja muiden turvallisuuteen. Turvallisuusviestit Sanoja DANGER (VAARA), WARNING (VAROITUS) tai CAUTION (HUOMIO) käytetään turvallisuushälytyssymboleissa. Opettele nämä turvallisuushälytykset ja noudata suositeltuja varotoimia ja turvallisuuskäytäntöjä. HUOMIO: Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa LIEVÄÄN LOUKKAANTUMISEEN, ellei ohjeita noudateta. VAROITUS: Osoittaa mahdollista vaaratilannetta, joka voi johtaa KUOLEMAAN TAI VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN, ellei ohjeita noudateta. VAARA: Osoittaa välitöntä vaaratilannetta, joka voi johtaa KUOLEMAAN TAI HYVIN VAKAVAAN LOUKKAANTUMISEEN, ellei ohjeita noudateta.

6 Informaatioviestit Sanaa HUOMAA käytetään yleensä antamaan lisätietoja ja vinkkejä laitteen toiminnasta tai huollosta. NOTICE Täydentäviä tietoja, joilla voi olla vaikutusta järjestelmän toimintaan, suorituskykyyn ja mittauksiin. Turvallisuuskilvet VAROITUS: ÄLÄ poista tai peitä turvallisuuskilpiä. Vaihda kaikki turvallisuuskilvet, jotka eivät ole luettavissa tai puuttuvat. Uusia kilpiä vaurioituneiden tai puuttuvien kilpien tilalle saa jälleenmyyjältä. Jos kyseessä on käytetty kone, varmista, että kaikki turvallisuuskilvet ovat oikeissa paikoissaan ja luettavissa. Vaihda kaikki puuttuvat tai epäselvät turvallisuuskilvet. Turvallisuuskilpiä on saatavana varaosina jälleenmyyjältä. Viesti käyttäjälle On SINUN velvollisuutesi lukea ja ymmärtää tämän kirjan turvallisuusluku ennen tämän koneen käyttöä. Muista, että SINÄ olet avain turvallisuuteen. Hyvät turvallisuuskäytännöt eivät suojaa vain sinua, vaan myös ympärilläsi olevia ihmisiä. Opettele ominaisuudet tästä kirjasta ja tee niistä toimiva osa turvallisuusohjelmaasi. Pidä mielessä, että tämä turvallisuusluku on kirjoitettu vain tämäntyyppiselle koneelle. Harjoittele kaikkia muita tavallisia ja tavanomaisia turvallisen työn varotoimia ja ennen kaikkea MUISTA, ETTÄ TUR- VALLISUUS ON SINUN VASTUULLASI. VOIT ESTÄÄ VAKAVAN LOUKKAANTUMISEN TAI KUOLEMAN.

7 VAROITUS: Joissakin tässä käsikirjassa käytetyissä piirroksissa ja kuvissa paneeleita tai suojia on saatettu joutua poistamaan selkeyden vuoksi. Älä koskaan käytä konetta, jos yksikin paneeli tai suoja on poistettu. Jos paneelien tai suojien poistaminen on välttämätöntä korjauksen tekemiseksi, ne ON ASENNETTAVA TAKAISIN paikoilleen ennen käyttöä. Kuvat, piirrokset ja tiedot tässä käsikirjassa olivat ajan tasalla painamishetkellä, mutta johtuen mahdollisista muutoksista tuotantolinjalla, järjestelmäsi saattaa olla hieman erilainen joissakin yksityiskohdissa. Valmistaja varaa oikeuden suunnitella uudestaan ja muuttaa järjestelmää tarpeen mukaan ilman eri ilmoitusta. Käytön valmistelu Lue tämä käsikirja kokonaan ja varmista, että ymmärrät ohjaimet. Lue koneen käsikirja ja varmista, että ymmärrät sen sisällön, ennen tämän järjestelmän käyttöä. Tiedä kaikkien ohjaimien sijainti ja toiminnot ennen kuin käytät konettasi. Tarkista ohjaimet ja varmista ennen työn aloittamista, että alueella ei ole ihmisiä tai esteitä. Kaikilla laitteilla on omat rajoituksensa. Varmista, että ymmärrät koneesi nopeus-, jarru-, ohjaus-, vakaus- ja kuormaominaisuudet ennen työn aloittamista. VAROITUS: Käyttäjä ei saa käyttää alkoholia tai lääkkeitä, jotka voivat vaikuttaa tarkkaavaisuuteen tai koordinaatioon. Koneen käyttäjä, joka käyttää resepti- tai vapaakauppalääkkeitä, tarvitsee lääketieteellisiä neuvoja, voiko hän käyttää laitetta. Varmista, että kone on varusteltu paikallisten säännösten mukaisesti. NOTICE Tässä käsikirjassa käsitellään tämän järjestelmän yleiset turvallisuuskäytännöt, ja se tulee pitää aina System 150:n mukana, jos järjestelmä siirretään toiseen koneeseen.

8 Vastuuvapauslauseke TPA ei hyväksy mitään vastuuta tai velvoitteita omaisuus- tai henkilövahingoista tai kuolemasta, jotka aiheutuvat sen minkään tuotteen, mukaan lukien System 150:n ja sen komponenttien virheellisestä käytöstä tai huonosta käsittelystä. TPA ei myöskään hyväksy vastuuta TPA-laitteen tai GNSS-signaalin käytöstä mihinkään muuhun kuin sen aiottuun tarkoitukseen. TPA ei voi taata GNSS-signaalin tarkkuutta, eheyttä, jatkuvuutta tai saatavuutta. On käyttäjän vastuulla käyttää tervettä järkeä ja suuntien arviointia System 150 -järjestelmää käytettäessä. Käyttäjän on varmistettava ohjauskytkimen olevan Off-asennossa (LED-valot eivät pala) kaikkina muina aikoina, paitsi käytettäessä handsfree-ohjausta yhdessä System 150:n kanssa. Seuraavilla sivuilla on erityisiä turvallisuusvarotoimia, jotka sinun on luettava ennen System 150 -tuotteilla varustetun koneen käyttöä ja joita sinun on noudatettava koneen käytön aikana. Tärkeää turvallisuustietoa Useimmat tuotteen käyttöön, huoltoon ja korjaukseen liittyvät vahingot aiheutuvat tavallisten turvallisuusmääräysten tai varotoimien noudattamatta jättämisestä. Vältä onnettomuus tunnistamalla mahdollisesti vaaralliset tilanteet. Ole aina tarkkaavainen mahdollisten vaaratilanteiden varalta. Järjestelmä voi kytkeytyä hetkellisesti pois päältä, jos GNSS-satelliitti tai erotuskorjauksen signaali menetetään. Käyttäjän on koko ajan tiedostettava koneen suunta ja pellon olosuhteet. System 150:n tarkoitus on auttaa käyttäjää koneen ohjaamisessa. Käyttäjän tarkkaavaisuutta tarvitaan koko ajan.

9 System 150 ja sen komponentit Seuraavassa on kerrottu pääpiirteittäin turvallisuusvarokeinot, joita sinun on noudatettava System 150 -järjestelmää ja sen komponentteja käytettäessä. Käyttäjien ja muun henkilöstön on tunnettava nämä turvallisuusvarokeinot. Sähköturvallisuus Seuraavassa on kerrottu pääpiirteittäin turvallisuusvarokeinot, joita sinun on noudatettava System 150 -järjestelmää ja sen komponentteja käytettäessä. Käyttäjien ja muun henkilöstön on tunnettava nämä turvallisuusvarokeinot. VAROITUS: Väärin kytketty virta voi aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioita ihmisille tai laitteille. Työskenneltäessä sähkökomponenttien parissa seuraavat toimet ovat välttämättömiä: Varmista ennen hitsaustöiden suorittamista koneessa, että akun negatiivinen napa on kytketty irti. Varmista, että kaikki sähköjohdot on kytketty järjestelmän komponentteihin napaisuudeltaan oikein. Lisätietoja turvallisuudesta on koneen käyttäjän käsikirjassa. Käyttöalueet Kun System 150 järjestelmää käytetään avustetussa ohjauksessa määritettyä ajolinjaa pitkin, käyttäjän on oltava varma, että koneen käytössä otetaan huomioon muun muassa seuraavat asiat: Ajolinjalla ei ole ihmisiä ja esteitä. Ajolinjalla ei ole korkeajännitesähkölinjoja tai muita yläpuolisia esteitä. Selvitä mahdolliset tilaongelmat ennen System 150:n käynnistämistä.

10 Käyttö yksityisalueella ilman liittymää yleiselle tielle. Käyttö esteettömillä pelloilla. Ei käyttöä julkisilla teillä tai liittymissä. Ohjauksen On/Off-kytkin VAROITUS: Varmista, että ohjauskytkin on offasennossa. Tämä estää tahattoman avustetun ohjauksen käyttöönoton. Poiskytkentä Käyttäjän on kytkettävä avustettu ohjaus pois päältä ja otettava käyttöön koneen manuaaliohjaus, jos ajolinjalla on este tai jos kone ohjautuu pois halutulta linjalta. Mikä tahansa seuraavista manuaalisista väliintuloista kytkee avustetun ohjauksen pois päältä: Ohjauspyörän kääntäminen muutaman asteen. Konsolin automaattisen ohjauksen vapauttavan painikkeen painaminen. Käännä ohjauskytkin Off-asentoon, jos yllämainitut toimenpiteet eivät irtikytke avustettua ohjausta.

11 Käyttäjän vastuut Käyttäjän on hallittava kone täysin kaikkina aikoina. System 150 avustaa käyttäjää ohjaamaan konetta määritettyjä ajolinjoja pitkin. Käyttäjän on oltava tarkkaavainen ja tietoinen ympäristöstä koko ajan. Alkoholi ja lääkkeet vaikuttavat käyttäjän tarkkaavaisuuteen ja koordinaatioon. Konetta ei saa käyttää System 150 -järjestelmän kanssa tai ilman sitä, jos käyttäjä on alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alainen. Jos koneen käyttäjä käyttää resepti- tai vapaakauppalääkkeitä, hänen on neuvoteltava lääkärinsä kanssa koneen käytöstä. Käyttäjän on ylläpidettävä asianmukainen etäisyys ihmisistä, esteistä, rakennuksista, sähkölinjoista ja muista koneista käyttäessään avustettua ohjausta. Ennen koneesta poistumista käyttäjän on irtikytkettävä avustettu ohjaus, käännettävä ohjauskytkin Off-asentoon ja poistettava avain virtalukosta. Esteiden välttäminen NOTICE System 150 ei havaitse esteitä, kuten ihmisiä, karjaa tai muuntyyppisiä esteitä. Käytä konetta System 150 -järjestelmän avulla vain, kun käyttöalueella ei ole esteitä. Yksinomaan käyttäjä on vastuussa tämän laitteen turvallisesta käytöstä.

12 Referenssi(tuki)aseman käyttö VAROITUS: Älä muuta referenssiasemaa käytön aikana. Käytössä olevan referenssiaseman muuttaminen voi häiritä järjestelmän referenssiasemaa käyttävää avustettua ohjausta. Tämä voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Seuraavassa on pääpiirteittäin perusvarokeinot, joita sinun on noudatettava toimiessasi referenssiaseman kanssa. Käyttäjiä ja muuta relevanttia henkilöstöä on neuvottava seuraavista turvallisuusvarokeinoista. Työskenneltäessä tukiaseman kanssa näitä yleisiä turvallisuusohjeita on noudatettava: Älä pystytä referenssiasemaa suurjännitesähkölinjojen alle tai läheisyyteen. Käytettäessä referenssiasemaa varmista, että kolmijalka on tukevasti paikallaan.

13 Sisällysluettelo 1 Johdanto Oppaan käyttäminen System 110/150:n peruskäsitteet System 110/150:n pakkauksen sisältö System 110/150 -konsoli Valopalkki Virta-/CAN-johtosarja Etäkytkentäkaapeli kartoitusta varten Yleinen GPS-johtosarja Vastaanotinkohtainen GPS-johtosarja GPS-vastaanotin RAM Mount ja jalusta System 110/150:n asennus Konsolin asennus traktorin ohjaamoon GPS-asennus Etäkytkentä Teho Käytön aloittaminen Yleiskuvaus päänäytön toiminnoista a. Ohjaus-näyttö Näyttöpalkin kohteet a1. Päänäyttö a2. Kartoituksen ON/OFF-merkkivalot a3. Lohkon luomispainikkeet AGA3663-FI versio 1.61 i

14 a5. Loitonna a6. Lähennä a7. Vaihda katselukulmaa a8. Valitse ajolinja -näyttö a9. Automaattisen ohjauksen painike b. Ohjauksen asetus -näyttö b1. Rivin lopun asetus b2. Yksikköjen ja aikojen asetukset b3. Valitse kieli b4. Työkoneen asetukset b5. GPS-antennin sijaintiasetukset b6. Valopalkin asetus -näyttö b7. Käsitellyn alueen peittotapa -näyttö c. GPS-asetukset-näyttö Data-asetukset 'jollekin muulle' GPS-vastaanottimelle c1. Syötteen/Tuotoksen asetus -näyttö c2. Satelliitit c3. GPS-antennin valinta c4. Korjaussignaalin valinta c5. GPS-siirtymän korvaus c6. AGI-3-laitteiston ohjelmistopäivitys d. Työ-näyttö d1. Luo työraportti d2. Avaa Valitse työ -näyttö d3. Poista nykyinen työ d4. Avaa Valitse lohko -näyttö d5. Avaa Anna teksti -näyttö e. Järjestelmämuisti ja diagnostiikka Muistivaroitukset f. Päivä- tai yötila g. Konsolin uudelleenohjelmointi h. Muita konsolin ominaisuuksia Asetusten muistilista ii

15 7 Lohkon luominen Toimenpide Lohkon siirto Lohkon haku muistista Uuden työn aloittaminen Toimenpide Työn haku muistista Työraportin luominen Sovelletut kartat Ajolinjojen käyttäminen Identtiset kaarteet Adaptiiviset kaarteet (System 110) Adaptiiviset kaarretilat (System 150) Käsitelty ala liipaistu Manuaalinen rivin loppu U-käännöksen tunnistus AB-linjat Ympyräajot Ajolinjan haku muistista Siirron käyttäminen ympyräajossa ja AB-linjoille Siirron valintanäyttö (System 150) Ohjaaminen ohjauksen avulla Tiedostojen varmuuskopiointi ja tuonti USB-muistilaitteelta Varmuuskopioiminen USB-muistilaitteelle Tiedostojen tuonti USB-muistilaitteelta AGA3663-FI versio 1.61 iii

16 11 Pikaopas Lohkon luominen Miten lohko luodaan 5 vaiheessa Miten lohko haetaan muistista 3 vaiheessa Aloita uusi työ Miten käsiteltävästä alueesta luodaan kartta 5 vaiheessa Miten käsiteltävän alueen kartta haetaan muistista 3 vaiheessa Miten työraportti luodaan 3 vaiheessa Esimerkkityö A B C D Painikeluettelo...A-1 Varaosaluettelo...B-1 Tuotetiedot...C-1 Traktorin kaaviokuva...d-1 E Tiedoston nimitiedot... E-1 F USB-muistilaitteen käyttäminen... F-1 G Lisätietoja GPS-järjestelmästä...G-1 H Bravo Link -ominaisuus...h-1 I Lisäominaisuudet (erikoisajolinjat)... I-1 J Hälytysluettelo... J-1 Hakemisto iv

17 Johdanto Kuva 2-1. System 110/150 -konsoli Onnittelut System 110/150 -konsolin hankinnasta. System 110/150 on Topcon Precision Agriculturen suunnittelema ja rakentama ohjauskonsoli, joka auttaa sinua maanviljelyssä. Selvyyden vuoksi System 110/150 viittaa sekä System 110- että System 150- konsoliin. Sekä System 110- että System 150 -konsolia voidaan käyttää manuaaliseen ohjaukseen, mutta vain System 150:n asetuksilla voidaan suorittaa automaattiohjausta. Tässä käyttäjän käsikirjassa on ohjeita konsolin kytkennöistä sekä ohjelmiston määrittämisestä käyttöä varten. Ohjelmiston painikkeet on suunniteltu helppokäyttöisiksi ja helposti omaksuttaviksi, joten asetusten teko käy nopeasti ja konsoli on välittömästi valmis käyttöön. AGA3663-FI versio

18 System 110/150 on kestävä, ja se on suunniteltu toimimaan vaativissakin olosuhteissa. Vesitiivis kotelo suojaa System 110/150 -konsolia kosteudelta ja lialta, jotka aiheuttavat usein harmia useimmissa pellolla käytettävissä sähkölaitteissa. Vaikka laite onkin suunniteltu kestäväksi, System 110/150:n pitkäikäisyyden varmistavat ominaisuudet toimivat ainoastaan varokeinoina ja suojaavat konsolia vaativissa olosuhteissa. Älä koskaan käytä konsolia ääriolosuhteissa ja käytä System 110/150 -konsolia mahdollisuuksien mukaan sen toimintaparametrien puitteissa. Ohjausohjelmiston avulla voit määrittää pellon peittoalueen tarkemmin, riippumatta siitä, onko kyseessä kylvö, ruiskutus, levitys vai sadonkorjuu. Käyttäjänä tiedät koko ajan tarkalleen, missä olet ajanut traktorilla ja kuinka paljon alueesta olet käsitellyt. Paitsi että tiedät aina käsittelemäsi alueen pinta-alan, voit myös luoda ja tallentaa peltolohkoja System 110/150:n avulla. Näin voit määrittää pellon koko pinta-alan, ennen kuin edes aloitat työn. Työn jälkeen voit myös luoda työraportin, joka antaa sinulle yhteenvedon työstäsi. Yhteenvedon tietoja ovat käsitelty alue, pellon kokonaispinta-ala (jos olet luonut lohkon), kartoitukseen käytetty aika, pellolla vietetty kokonaisaika sekä työn aloitus- ja päättymispäivä. System 110/150 -konsolin avulla olet askeleen edellä kilpailijoitasi ja parannat maataloutesi tehokkuutta nyt ja tulevaisuudessa. 1-2

19 Oppaan käyttäminen Seuraavissa tämän oppaan luvuissa neuvotaan asentamaan ja ymmärtämään System 110/150:n ominaisuuksia: Luvussa 3, "System 110/150:n peruskäsitteet", annetaan yleiskuva siitä, miten System 110/150 toimii. Luvussa 4, "System 110/150:n pakkauksen sisältö", selitetään lyhyesti System 110/150:n pakkauksen jokaisen komponentin käyttötarkoitus. Luvussa 5, "System 110/150:n asennus", kerrotaan, miten System 110/150 kytketään ennen sen käynnistämistä. Luvussa 6, "Käytön aloittaminen", selitetään, kuinka KÄYNNISTÄT System 110/150 -konsolin, ja annetaan yleiskuva painikkeista ja toiminnoista, joilla System 110/150:aa käytetään. Luvussa 7, "Lohkon luominen", kerrotaan, miten lohkotiedosto luodaan ja tallennetaan. Pellon lohko tallennetaan ja sitä voidaan käyttää yhä uudelleen minkä tahansa pellolla käyttämäsi sovelluksen yhteydessä. Luvussa 8, "Uuden työn aloittaminen", kerrotaan, miten työtiedosto luodaan ja tallennetaan. Tämä tehdään yleensä sitten, kun lohko on ladattu ja haluat aloittaa uuden sovellustyön. Tiedostoon tallennetaan peltosovelluksen tietoja ja näytetään traktorin tietyllä pellolla käsittelemä alue. Luvussa 9, "Ajolinjojen käyttäminen", näytetään, miten ajolinjoja käytetään. Kaavioiden avulla voidaan kartoittaa pelto entistä tarkemmin. Luvussa 10, "Tiedostojen varmuuskopiointi ja tuonti USB-muistilaitteelta", kerrotaan, miten tiedostot varmuuskopioidaan USBmuistilaitteelle ja tuodaan konsoliin uutta käyttöä varten. AGA3663-FI versio

20 Luvussa 11, "Pikaopas", on pikaohjeet lohkon luomiseen ja uuden käsittelytyön aloittamiseen. Liite A, "Painikeluettelo", sisältää luettelon kaikista konsolissa käytettävistä kuvakkeista. Tässä osassa selitetään myös, kuinka voit käyttää aakkosnumeerisen näytön painikkeita, kun haluat kirjoittaa kirjaimia ja numeroita. Liitteessä B, "Varaosaluettelo", luetellaan ostamasi pakkauksen sisältämät osat. Liitteessä C, "Tuotetiedot", kerrotaan System 110/150 -konsolin sähköiset, fyysiset ja ympäristökohtaiset ominaisuudet. Myös konsolin mitat on annettu liitteessä. Liite D, "Traktorin kaaviokuva", on traktorin kuva, jota käytetään apuna, kun tehdään ohjelmiston toimintaa varten tarvittavia mittauksia. Liitteessä E, "Tiedoston nimitiedot", annetaan yleiskuva eri tiedostotyypeistä, joita System 110/150:n toiminnan aikana käytetään. Liitteessä F, "USB-muistilaitteen käyttäminen", kerrotaan, kuinka USB-muistilaite kytketään System 110/150 -konsoliin ja poistetaan siitä. Liitteessä G, "Lisätietoja GPS-järjestelmästä", on sellaisia GPStietoja, joita ei ole GPS-asetukset-osiossa. Liitteessä H, "Bravo Link -ominaisuus", kerrotaan Bravo Link -ominaisuuden käyttämisestä System 110/150 -konsolissa. Liitteessä I, "Lisäominaisuudet (erikoisajolinjat)", kerrotaan erikoisajolinjojen käyttöönotosta ja käytöstä System 110/150 -konsolissa. Liitteessä J, "Hälytysluettelo", on lueteltu kaikki konsolin hälytykset ja kuvattu lyhyesti hälytysten tarkoitus. 2-2

21 Peruskäsitteet System 110/150 -järjestelmästä System 110/150 on itsenäinen ohjauskonsoli, joka asennetaan avustamaan käyttäjiä ajoneuvon ohjauksessa pellolla. Se on kiinnitetty traktorin ohjaamon sisäpuolelle ja toimii virtuaalisena oppaana, jota seuraamalla pellolla työskentelemisestä tulee täsmällisempää. GPS System 110/150 tukee sekä GPS- että DGPS-vastaanottimia ja tarjoaa tarkkuutta aina perustason GPS-järjestelmistä salaamattomien merenkulkumajakoiden DGPS-järjestelmiin. Lisäksi järjestelmä tukee WAASlisäjärjestelmiä (jos saatavilla) ja tilausjärjestelmiä (kuten OmniSTAR -, VBS- ja HP-järjestelmiä). Järjestelmä tukee myös reaaliaikaisia kineettisiä (RTK) radiojärjestelmiä, jotka tarjoavat valikoiman paikannustarkkuuksia kaikille sovelluksille. Ohjaus GPS:n avulla System 110/150 pystyy tunnistamaan traktoriin kiinnitetyn GPS-antennin tarkat koordinaatit. Näin System 110/150 pystyy tuottamaan virtuaalisen kartan nykyisestä sijainnistasi ja määrittämään traktorisi sijainnin kartalle. Traktorin maantieteellinen sijainti kartalla korreloi traktorin todellisen maantieteellisen sijainnin kanssa. Voit merkitä kartalle peltolohkoja ja aloja pellolla ajaessasi, koska GPS pystyy seuraamaan tarkasti aluetta, jolla olet ajanut. AGA3663-FI versio

22 Lohkon kartoitus Lohkon kartoituksella voit luoda pellostasi ääriviivat, joita voit käyttää yhä uudelleen minkä tahansa kyseisellä pellolla tekemäsi työn yhteydessä. Tämän menetelmän etuna on muun muassa se, että tiedät pellon tarkan koon jo ennen liikkeellelähtöä ja voit myös suunnitella ajoreittisi etukäteen. Käsiteltävän alueen kartoitus (sovellusten kartoitus) Lohkon kartoituksen jälkeen tiedät tarkasti peltosi pinta-alan. Käsiteltävän alueen kartoituksella voit merkitä traktorilla käsiteltävän alueen. Etuna tässä on muun muassa se, että pystyt tunnistamaan välistä jääneet alueet ja voit käsitellä ne uudelleen. Vaihtoehtoisesti menetelmä auttaa sinua tunnistamaan päällekkäisiä alueita, joten tulevaisuudessa voit etukäteen suunnitella ajoreitin ja vähentää tuotehävikkiä, kun samaa aluetta ei enää käsitellä liian montaa kertaa. 3-2

23 System 110/150:n pakkauksen sisältö Tässä luvussa on yleiskuva komponenteista, joita System 110/150:n pakkaus sisältää. System 110/150 -konsoli Kuva 4-1. System 110/150 -konsoli System 110/150 on pääkonsoli, johon kaikki muu liitetään. Valopalkki Valopalkki on System 110/150 -konsolin päällä. AGA3663-FI versio

24 Virta-/CAN-johtosarja Kuva 4-2. Virta-/CAN-johtosarja Virta-/CAN-johtosarja syöttää virtaa System 110/150 -konsoliin, ja se kytketään suoraan akkuun. Harmaa liitin liitetään harmaaseen porttiin System 110/150 -konsolin taakse (kuva 4-2). Etäkytkentäkaapeli kartoitusta varten Kuva 4-3. Etäkytkentäkaapelin kartoitusjohtosarja Tätä johtosarjaa on käytettävä käsiteltävän alueen kartan etäkäynnistykseen ja etäpysäytykseen. Tämä tapahtuu syöttämällä positiivinen jännite johtosarjaan, jolloin kartoitus alkaa. Kartoitus lopetetaan katkaisemalla jännite. Musta liitin liitetään mustaan porttiin System 110/150 -konsolin taakse (kuva 4-3). 4-2

25 Yleinen GPS-johtosarja Kuva 4-4. Yleinen GPS-johtosarja Tämä johtosarja mahdollistaa tiedonsiirtoyhteyden System 110/150:n ja sellaisen GPS-vastaanottimen välillä, jossa on DB9-yhteys ja joka pystyy syöttämään virtaa kaksinastaisen Weatherpack-yhteyden kautta. Vaaleanpunainen liitin liitetään vaaleanpunaiseen porttiin System 110/150 -konsolin takana (kuva 4-4). Vastaanotinkohtainen GPS-johtosarja Kuva 4-5. Vastaanotinkohtaiset GPS-johtosarjat Vastaanotinkohtaiset GPS-johtosarjat liitetään suoraan vaaleanpunaisesta 12-nastaisesta portista GPS-vastaanottimeen. Tämä johtosarja on erilainen riippuen siitä GPS-vastaanottimesta, johon se liitetään. Johtosarja syöttää 12 V:n jännitettä GPS:lle ja NMEA-dataa System 110/150:lle (kuva 4-5). AGA3663-FI versio

26 GPS-vastaanotin Kuva 4-6. GPS-vastaanottimet Tällä hetkellä System 110/150:ssa valittavissa olevia profiileja ovat mm. AGI-3-, SGR-1-, AGE-1- ja AGE-2-vastaanottimet. System 110/150 on suunniteltu tukemaan kolmannen osapuolen GPS-vastaanottimia, mutta on suositeltavaa käyttää luettelossa olevaa GPS-vastaanotinta aina kun mahdollista, jotta saavutetaan paras suorituskyky ja ohjauksen tarkkuus. RAM Mount ja jalusta Kuva 4-7. RAM Mount -varsi ja RAM Mount -jalusta RAM Mount -jalustaa käytetään System 110/150:n asennuksessa traktorin ohjaamoon. 4-4

27 System 110/150:n asennus Tässä luvussa on ohjeita System 110/150 -konsolin kytkennöistä. Konsolin asennus traktorin ohjaamoon RAM Mount -varsi RAM Mount -jalusta Kuva 5-1. RAM Mount -varsi ja RAM Mount -jalusta 1. Etsi pakkauksesta RAM Mount -komponentti (kuva 5-1). 2. Käännä kiristintä kevyesti vastapäivään, jotta jousen puolella oleva kuulatuki vapautuu. AGA3663-FI versio

28 Ruuvit Kuva 5-2. System 110/150 takaa 3. Aseta System 110/150 -konsoli alaspäin puhtaalle kankaalle, jotta näyttö ei naarmuunnu tai likaannu. 4. Kohdista kuulatuen kolme reikää System 110/150:n takana olevien kolmen ruuvin kanssa (kuva 5-2). 5. Käytä 3 mm:n kuusiokoloavainta ja kiinnitä kuulatuki System 110/150:n taakse (kuva 5-3). Kuva 5-3. Kuulatuki kiinnitettynä System 110/150:n taakse 6. Valitse paikka, jossa konsoli on helposti käytettävissä kuljettajan istuimelta, mutta ei peitä näkökenttää ajettaessa. Asenna sitten RAM Mount. 5-2

29 Kiristin RAM Mount kiinnitettynä ohjaamon sisäpuolelle Kuva 5-4. Kiinnitä System 110/150 RAM Mount -kiinnikeeseen 7. Kun molemmat kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni, kiinnitä System 110/150 traktorin ohjaamoon RAM Mount -kiinnikkeen avulla. Käännä kiristintä (kuva 5-4) myötäpäivään ja kiristä System 110/150:n kuulatuen ja RAM Mountin välinen liitos. AGA3663-FI versio

30 GPS-asennus Kuva 5-5. GPS-vastaanottimet Tämä osio vaihtelee riippuen käytössä olevasta GPS-vastaanottimesta ja joudut katsomaan tarkempia ohjeita omasta asennusohjeestasi. System 110/150:n ohjelmistosta valittavissa oleville GPS-vastaanottimille saat GPS-kohtaisen johtosarjan, jolla GPS-vastaanotin kytketään System 110/150 -konsoliin. Tämä johtosarja tukee sekä tehon että datan siirtoa konsolin ja vastaanottimen välillä. Kolmannen osapuolen GPS-laitteissa, joissa on DB9-yhteys ja vaihtoehtoinen virtalähde, voit käyttää yleistä GPS-johtosarjaa. Tämän johtosarjan voi kiinnittää myös System 110/150:n Deutsch-liittimeen tai GPS-vastaanottimen DB9-liittimeen. Konsoli tukee myös kytkettyä virtaa, joka mahdollistaa kolmannen osapuolen GPS-vastaanottimen käynnistämisen tai sammuttamisen System 110/150:n käynnistämisen yhteydessä. VAROITUS Varmista, että johtosarjat ovat kunnolla kiinni ja eristetty lämmöltä ja koneen liikkuvilta osilta. Virheellinen asennus voi aiheuttaa pysyviä vaurioita johtosarjaan, mikä puolestaan voi estää järjestelmää toimimasta. 5-4

31 GPS-johtosarja Kaikki tämän järjestelmän GPS-vastaanottimien johtosarjat muodostavat yhteyden konsoliin samalla tavalla Deutsch-yhteyden kautta (kuva 5-6). Viimeistele GPS-asennus liittämällä tämä liitin System 110/150:n värikoodattuun porttiin. NOTICE Kuva 5-6. Asenna GPS-johtosarja värikoodattuun liitäntäporttiin. HUOMATUS Liittimet voidaan kytkeä liitäntäporttiin vain yhdellä tavalla. Kun kytkentä tehdään oikein, liittimet loksahtavat paikoilleen ja sivukiristimet napsahtavat. AGA3663-FI versio

32 Etäkytkentä Etäkytkentäkaapeli Kuva 5-7. Asenna etäkytkentäkaapeli värikoodattuun liitäntäporttiin. 1. Liitä etäkytkentäkaapeli keskimmäiseen porttiin (kuva 5-7). Tämä johtosarja mahdollistaa ohjauksen kartoituksen käynnistämisen etänä. Pakkauksessa on mukana "napsautettava" sähköliitin. 2. Etsi positiivinen virtalähde käytössä olevasta ohjaimesta ja kytke "napsautettava" liitin liittimeen. 3. Yhdistä etäkytkentäkaapelin irti oleva naarasvannasliitin "napsautettavaan" liittimeen. VAROITUS Levityskoneen johdossa tulisi olla positiivinen jännite pääkytkimen ollessa kytkettynä ja nollajännite pääkytkimen ollessa kytkettynä pois. 5-6

33 Teho Virta-/CAN-johtosarja Kuva 5-8. Asenna virta-/can-johtosarja värikoodattuun liitäntäporttiin. 1. Liitä virta-/can-johtosarjan Deutsch-liitin vasempaan porttiin (kuva 5-8). Tämä johtosarja tuottaa positiivisen jännitteen System 110/150:lle. 2. Liitä johtosarjan toisen pään johdot suoraan akkuun. Yhdistä punaiset johdot plusnapaan ja mustat johdot miinusnapaan. VAROITUS Konsoli on tarkoitettu 9 32 V:n tasavirralle, älä kiinnitä johtoja mihinkään tämän jännitealueen ulkopuolella olevaan teholähteeseen. Varmista myös, että liittimet on kytketty ohjeiden mukaisesti, koska napaisuuden kääntäminen voi rikkoa konsolin. AGA3663-FI versio

34 Muistiinpanot: 5-8

35 Käytön aloittaminen Tässä luvussa annetaan ohjeet System 110/150 -järjestelmän käynnistämisestä sekä selitetään toiminnot painikkeille, jotka näkyvät Työskentely -näytöllä. 2 Kuva 6-1. System 110/150 edestä 1. Varmista, että System 110/150 on kytketty virtalähteeseen. 2. Paina ja pidä painettuna virtapainiketta (noin 1 sekunnin ajan). Tämä käynnistää System 110/150 -konsolin. Vihreä merkkivalo keskellä painiketta syttyy ilmoittamaan, että System 110/150 on kytketty ja käynnistysjakso alkaa. AGA3663-FI versio

36 3. Varoitus -näyttö (kuva 6-2) avautuu. Siinä on tuotteen vastuuvapauslauseke. 4. Lue koko vastuuvapauslauseke, ennen kuin jatkat. 5. Vieritä näyttöä alanuolinäppäimellä. VAROITUS Tämä Topcon Precision Agriculture -konsoli ja ohjelmistot (System) hallitsevat ohjausta. System-järjestelmää voidaan käyttää avuksi istutus-, ruiskutus-, levitys ja lannoitustyössä (käyttösovellukset). TÄRKEÄÄ: Lue huolellisesti System-järjestelmän käyttöohjeet ja noudata niitä. Käyttö edellyttää riittävää koulutusta. Jos järjestelmää ei käytetä oikein, se ei avusta ohjausta oikein eikä käytä sovelluksia vaatimustesi mukaisesti. Tämä voi aiheuttaa huomattavia omaisuus- ja laitevaurioita, vakavia vammoja ihmisille, tuotto- ja/tai satovahinkoja tai sadon menetyksen. Käyttäjänä olet vastuussa siitä, että määrität järjestelmän edellyttämät tiedot huolellisesti, jotta se voi käyttää sovelluksia vaatimustesi mukaisesti. Näihin tietoihin kuuluvat muun muassa mittayksiköt (esim. metrinen tai brittiläinen), traktorin mitat, sovellusnopeus ja traktorin nopeus. Olet vastuussa System-järjestelmän kalibroinnista ja siitä, että sovelluksia käytetään niiden määritysten mukaisesti (mukaan lukien tuuli-, lämpötilaja kosteusolosuhteet, laimennoskerroin ja varoajat). Edellä mainittujen vaatimusten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa järjestelmän toimintahäiriöitä. Varmista jatkuvasti, että järjestelmä toimii vaaditulla tavalla. Painamalla KYLLÄ-painiketta hyväksyt, että olet: lukenut yllä olevan tekstin, sinulla on asianmukainen koulutus ja olet lukenut käyttöohjeen ja otat vastuun järjestelmän käytöstä ja valvonnasta. Kuva 6-2. Varoitusnäyttö 6-2

37 6. Valitse Kyllä, jos olet lukenut vastuuvapauslausekkeen ja hyväksyt käyttöehdot. 7 Kuva 6-3. GPS-signaalia ei havaittu -ilmoitus Jos GPS-signaalia ei havaita, kuvan 6-3 näyttö näkyy. Jos GPS-antenni on kytketty ja tämä näyttö avautuu, varmista, että kaikki johtosarjat on kytketty oikein. Katso ohjeet GPS-vastaanoton toiminnan tarkistamisesta GPS-asetukset-luvusta sivulta Valitse, kun haluat avata Työskentely -näytön. NOTICE NOTICE HUOMATUS Hyväksymispainiketta painamalla pääset System 110/150 -järjestelmän työskentelynäytölle, mutta ohjaus ei aktivoidu, ennen kuin GPS-signaali on havaittu. HUOMATUS Konsoliin on asetettava kellonaika, kun System 110/150 kytketään ensimmäistä kertaa päälle ja GPS-signaaliin. Kellonaika täytyy määrittää uudelleen vain, jos System 110/150 viedään eri aikavyöhykkeelle. Sivulla 6-26 on ohjeet kellonajan asettamisesta. AGA3663-FI versio

38 Yleiskuvaus päänäytön toiminnoista a1 f a g c h e d b i Kuva 6-4. System 110/150:n päätyöskentelynäyttö Kuvake a1 a b c Kuvaus Avaa konsolin tiedot Avaa Ohjaus-näytön Avaa Ohjauksen asetus -näytön Avaa GPS-asetukset -näytön d e f g h i Avaa Työ-näytön Avaa järjestelmämuistin ja diagnostiikan näytön Päivä- tai yötila Ohjelmoi konsoli uudelleen Muita konsolin ominaisuuksia Avaa Puomin korkeusasetukset -näytön (ei näy, kun ominaisuus ei ole käytössä) 6-4

39 a. Ohjaus-näyttö Tässä osiossa on esitelty ominaisuudet, joita voidaan käyttää Ohjaus -näytöltä. Valitse (kuva 6-4), kun haluat avata Ohjaus -näytön (kuva 6-5). a1 a6 a4 a5 a3 a7 a8 a2 a9 a10 Kuva 6-5. Ohjaus-näyttö, jossa ruiskutusja automaattiohjausominaisuudet ovat käytössä Kuvake a1 a4 a3 a8 a9 a6 a5 a7 a2 a10 AGA3663-FI versio 1.61 Kuvaus Voit palata Ohjaus-näytölle Avaa Ruiskuasetukset-näytön (ei käytettävissä, jos itse ominaisuus ei ole käytössä) Tallenna/Keskeytä/Valmis/Luo lohko Avaa Valitse ajolinja -näytön Ohjausvaihtoehtoja valitulle ajolinjalle Lähennä käsiteltävän alueen karttaa Loitonna käsiteltävän alueen karttaa Vaihtaa katselukulmaa Osoittaa, onko kartoitus käynnissä vai pois käytöstä Automaattisen ohjauksen painikkeet (harmaana, kun ominaisuus ei ole käytössä) 6-5

40 Näyttöpalkin kohteet Nykyisen ajolinjan rivi Etäisyys ajolinjan ilmaisimeen Traktorin ajonopeus Käsitelty ala Havaittujen satelliittien määrä Näyttöpalkista voit seurata rajattua määrää kohteita käyttäessäsi konsolia. a1. Päänäyttö Paina, kun haluat palata päänäytölle. Päänäytöllä (kuva 6-4 sivulla 6-4) voit käyttää kaikkia System 110/150 -konsolin pääasetuksia. a2. ON/OFF-ilmaisimien kartoittaminen Tämä painike muuttuu riippuen siitä, mikä käsiteltävän alueen kartoituksen asetus on valittu. Tämä määritetään Käsitellyn alueen peittotapa -näytöllä (sivu 6-31). Kartoituksen ON/OFF-merkkivalo Kuva 6-6. Ohjaus-näyttö 6-6

41 Käsiteltävän alueen kartoitus voidaan asettaa joko manuaaliseen tai kytkinohjattuun tilaan. Jos MANUAALINEN on valittu, alla oleva näyttö näkyy. ON OFF Kuva 6-7. Ohjaus-näyttö, MANUAALINEN käsiteltävän alueen kartoitus Traktorikuvake näkyy näytöllä. Kartoituksen voi asettaa käyttöön tai poistaa käytöstä valitsemalla traktorikuvakkeen. Jos KYTKINOHJATTU on valittu, näkyy kuvassa 6-8 oleva näyttö. ON OFF Kuva 6-8. Ohjaus-näyttö, KYTKINOHJATTU käsiteltävän alueen kartoitus Kytkimellä varustettu traktorikuvake näkyy näytöllä. Kartoitus otetaan käyttöön, kun kytkimen anturissa havaitaan positiivinen jännite. Jännite voi tulla esimerkiksi ohjaamon manuaalisesta kytkimestä tai anturista, joka havaitsee ruiskutustilan käytön. AGA3663-FI versio

42 a3. Painikkeet lohkon luomista varten Kun uusi lohkotiedosto on luotu valitsemalla, painike vaihtuu lohkon luomisprosessin eri vaiheissa. Seuraavassa osassa selitetään, mitä nämä painikkeet ovat ja milloin niitä käytetään. Kuva 6-9. Lohkon kartoitus pois käytöstä Valitse, kun haluat aloittaa lohkon tallennuksen. Painikkeen painamisen jälkeen lähde ajamaan peltolohkoa pitkin. Kuva Lohkon kartoitus käynnissä Valitse, jos haluat keskeyttää lohkon tallennuksen. Traktori kannattaa pysäyttää ennen painikkeen painamista. Näin pyritään välttämään mahdolliset aukot näytöllä näkyvällä lohkokartalla. 6-8

43 Kuva Sulje lohkon loppupisteet Tämä kuvake näkyy, kun olet 50 metrin päässä alkupisteestä. Valinnalla piirretään suora linja päätepisteiden välille ja lohko viimeistellään. Vaihtoehtoisesti voit ajaa traktorin 5 metrin päähän aloituspisteestä, jolloin lohko sulkeutuu automaattisesti. NOTICE HUOMATUS Lohkon ympärysmitan on oltava yli 100 metriä, ennen kuin se voidaan sulkea. Kuva Luo uusi lohkotiedosto Valitse, jos olet tehnyt lohkon valmiiksi ja haluat luoda uuden lohkotiedoston. Tämä painike tallentaa parhaillaan näytöllä näkyvän lohkon ja luo uuden tyhjän lohkotiedoston. Voit heti siirtyä luomaan seuraavaa peltolohkoa. AGA3663-FI versio

44 a5. Loitonna Kuva Loitonnettu kuva ylhäältä päin Tämä painike loitontaa näkymää Ohjaus -näytöllä. Loitontamisen avulla saat laajemman näkymän kartasta, kun piirrät sitä Ohjaus -näytöllä. a6. Lähennä Kuva Lähennetty kuva ylhäältä päin Tämä painike lähentää näkymää Ohjaus -näytöllä. Lähentämisen avulla saat tarkemman näkymän kartasta, kun piirrät sitä Ohjaus -näytöllä

45 a7. Vaihda kuvakulmaa Voit valita kolmesta päänäkymästä. Ne ovat näkymä ylhäältä, pohjoinen ylhäällä ja näkymä takaa. Näkymä ylhäältä Traktori ja kartta näkyvät ylhäältä alas katsottuna. Pohjoinen ylhäällä Kuva Näkymä ylhäältä Kuva Pohjoinen ylhäällä -näkymä Pohjoinen ylhäällä on samanlainen kuin näkymä ylhäältä, paitsi että traktori on aina pohjoiseen päin suhteessa näyttöön. AGA3663-FI versio

46 Näkymä takaa Kuva Näkymä takaa Näkymä takaa näyttää virtuaalisen kartan, aivan kuten näkisit sen traktorin takaa

47 a8. Valitse ajolinja -näyttö Valitse, kun haluat avata Valitse ajolinja -näytön. Tämän näytön avulla voit valita ajolinjan, joka avulla traktoria on helpompi ohjata pellolla ajettaessa. 1 Valittu ajolinja on lihavoitu Kuva Valitse ajolinja -näyttö 1. Valitse, kun haluat valita AB-linjat-ajolinjan. 2. Valitse, kun haluat valita Identtiset kaarteet -ajolinjan. 3. Valitse, kun haluat valita Adaptiiviset kaarteet -ajolinjan. 4. Valitse, kun haluat valita Ympyräajot-ajolinjan. 5. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata Ohjaus -näyttöön. 6. Hyväksy valinta valitsemalla. Jos hyväksyt, siirryt automaattisesti samanlaiseen näyttöön kuin kuvassa Tämä näyttö tulee näkyviin, kun ajolinja on hyväksytty. AGA3663-FI versio

48 Näytöllä voidaan tallentaa, muokata, poistaa tai tuoda ajolinjatiedostoja Kuva Työtiedoston valinta -näyttö 7. Luo uusi ajolinjatiedosto valitsemalla. Tämä tehdään tavallisesti luotaessa lohkoa tai lohkon luomisen jälkeen. 8. Valitse tiedosto ja valitse, jos haluat nimetä olemassa olevan tiedoston uudelleen. 9. Valitse tiedosto ja valitse, jos haluat poistaa olemassa olevan tiedoston. 10. Lataa tiedosto USB-muistilaitteelta valitsemalla. Kun valitset tämän vaihtoehdon, avautuu uusi tiedoston valintanäyttö, joka on edellä olevan näytön kaltainen. Valitse tiedosto ja paina vihreää nuolipainiketta, kun haluat tuoda valitun tiedoston Työtiedoston valinta -näytölle (kuva 6-19). 11. Valitse, jos haluat etsiä vain AB-linja-ajolinjoja GPSkoordinaateilla 2 km:n säteellä nykyisestä GPS-sijainnistasi. Etsi -ominaisuudella voidaan paikantaa vain AB-linja-ajolinjoja. 12. Valitse tiedosto ylä- ja alanuolinäppäimillä

49 13. Huomaa - Tämä painike näkyy vain, kun AB-linjat on valittu ajolinjaksi. Valitsemalla avautuu toinen näyttö, johon voit lisätä manuaalisesti pituus- ja leveyspiirien koordinaatit A:lle ja B:lle (katso sivu 6-16). 14. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata Valitse ajolinja -näytölle. 15. Valitse hyväksyäksesi valinnan ja palataksesi Valitse ajolinja -näytölle. Ajolinjojen tallentaminen tulevaa käyttöä varten AB-linjat, ympyräajot, identtiset kaarteet ja adaptiiviset kaarteet voidaan asettaa ja tallentaa tiettyjä peltoja varten. Näitä linjoja voidaan sitten hakea muistista tulevaisuudessa, kun tehdään toista työtä samalla pellolla. Linjojen luominen ja tallentaminen voidaan tehdä vain ajoneuvon ollessa pellolla ja vasta kun lohkotiedosto tai työtiedosto on luotu. Ainoa poikkeus tähän on A- ja B-pisteiden koordinaattien syöttäminen manuaalisesti. AB-linjat AB-linja voidaan luoda kahdella tavalla. Voit joko valita A- ja B-pisteet, kun olet pellolla ja GPS on aktiivinen, tai voit lisätä A- ja B-pisteiden koordinaatit manuaalisesti. Tämä tehdään luomalla ensin uusi AB linjatiedosto ja valitsemalla kohta 13 kuvassa Tällöin avautuu samanlainen näyttö kuin kuvassa Seuraa ohjeita sivulla 6-16, jos haluat lisätä A- ja B-koordinaatit manuaalisesti. AGA3663-FI versio

50 Kuva AB-pisteiden asettaminen manuaalisesti -näyttö 1. Valitse ja anna koordinaatit pisteen A leveysasteelle. 2. Valitse ja anna koordinaatit pisteen A pituusasteelle. 3. Valitse ja anna koordinaatit pisteen B leveysasteelle. 4. Valitse ja anna koordinaatit pisteen B pituusasteelle. 5. Sen sijaan, että annat koordinaatit B-pisteelle, voit valita otsikon asteina sen jälkeen, kun piste A on valittuna. 6. Valitse, kun haluat sijoittaa ensimmäisen pisteen rinnakkaiselle ajolinjalle. 7. Valitse, kun haluat sijoittaa toisen pisteen. 8. Palaa Valitse ajolinja -näytölle tekemättä muutoksia. 9. Tallenna muutokset ja palaa Ohjaus -näyttöön. Sivulla 9-17 on lisätietoja AB-linjojen luomisesta ja tallentamisesta

51 Identtiset kaarteet vs. Adaptiiviset kaarteet System 110/150 -konsolissa on kaksi kaarrevaihtoehtoa. Nämä vaihtoehdot ovat Identtiset kaarteet ja Adaptiiviset kaarteet. Kaarteiden väliset erot on selitetty seuraavassa. Kuva Identtiset kaarteet Kuva Adaptiiviset kaarteet Identtisiä kaarteita käytettäessä (kuva 6-21) jokaisen identtisen kaarteen ajolinja on täydellinen kopio ensimmäisestä ajolinjasta, joka on luotu käsiteltävän alueen kartoituksen ollessa aktiivinen. Tämä ohjaus on samanlainen kuin AB-linjat, jossa kaikki määritetyt ajolinjat perustuvat VAIN ensimmäiseen ajolinjaan. Adaptiiviset kaarteet -ajolinja on tässä suhteessa erilainen (kuva 6-22). Adaptiiviset kaarteet -kaaviota käytettäessä jokainen luotu ajolinja perustuu traktorin edelliseen ajolinjaan. Tämä tarkoittaa sitä, että adaptiivisia kaarteita käytettäessä ajolinja muuttuu jokaisella ajokerralla. Identtisiä kaarteita käytettäessä ajolinja on jokaisella ajokerralla sama. Adaptiiviset kaarteet -ajolinjassa on 3 tilaa, jotka sopivat erilaisten peltojen peittotapoihin. Nämä tilat ovat käytettävissä vain silloin, kun automaattinen ohjaus AGI-3:lla on käytössä. Nämä tilat ovat Käsitelty ala liipaistu, Manuaalinen rivin loppu ja U-käännöksen tunnistus. NOTICE HUOMATUS Kaarreohjaus-ajolinjan linjat eivät näy, jos ne ovat liian lyhyitä. Linjojen on oltava niin pitkiä, että ohjelmisto tunnistaa tarpeeksi yksittäisiä pisteitä. Muuten linja ei näy. AGA3663-FI versio

52 Käsitelty ala liipaistu Käsitelty ala liipaistu -tilassa ajolinjan piirto alkaa, kun käsiteltävän alueen kartoitus laitetaan päälle. Ajolinjan päätepiste määritetään, kun käsiteltävän alueen kartoitus kytketään pois päältä. Tämä tarkoittaa, että ajolinja luodaan vain käsiteltävän alueen kartoituksen ollessa käynnissä. Kun käsiteltävän alueen kartoitus on pois päältä ja se kytketään takaisin päälle, ajolinjan luominen käynnistyy uudelleen. Tila on erityisen hyödyllinen käytettäessä automaattista aluehallintaa. Manuaalinen rivin loppu Manuaalinen rivin loppu -tilassa ajolinjan alku määritetään pisteen A asettamisen jälkeen ja ajolinjan loppu määritetään pisteen B asettamisen jälkeen. Tämä muistuttaa AB-linjojen asettamista, mutta tässä tilassa ajolinjan seuranta perustuu traktorin todelliseen kulkureittiin eikä A- ja B-pisteen väliseen suoraan etäisyyteen. Tila on ensisijainen vaihtoehto, kun pellolla työskennellään ympäri ja ympäri -menetelmällä U-käännöksen tunnistus U-käännöksen tunnistus -tila vastaa Manuaalinen rivin loppu -tilaa, mutta siinä on yksi lisäominaisuus. U-käännöksen tunnistus -tilassa konsoli havaitsee, kun traktori tekee U-käännöksen ja sulkee ajolinjan automaattisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että B-pistettä ei tarvitse määrittää ajolinjan päättyessä, vaan System 110/150 tekee sen automaattisesti U-käännöksen havaitsemisen jälkeen. U-käännöksen tunnistus -tila on ensisijainen vaihtoehto, kun pellolla työskennellään rivi kerrallaan -menetelmällä

53 Ympyräajot Valitse Ympyräajo-ajolinja ja aja ympyräajolinjaa. Kun riittävät tiedot on kerätty yhdeltä kierrokselta, näytölle piirretään ympyrä. Ympyränmuotoisen ajolinjan koko riippuu traktorin etäisyydestä kääntymispisteestä. Esimerkki Pyöreä ajolinja on pieni, kun traktori on lähellä kääntymispistettä ja suuri, jos traktori on kaukana kääntymispisteestä. Ympyräajo-kaavioiden tallentaminen ja lataaminen muistista tapahtuu samoin kuin AB-linjojenkin tallentaminen ja lataaminen muistista. Erona on A/B-pisteiden puuttuminen ja se, että käsiteltävän alueen kartoituksen on oltava käytössä. a10. Automaattisen ohjauksen painike Kun konsoli on System 110 -tilassa, tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä. Kun konsoli on System 150 -tilassa, tämä vaihtoehto näyttää 3 eri väriä tilanteen mukaan. Automaattisen ohjauksen painike muuttuu punaiseksi, jos automaattisen ohjauksen käytön aloittamisessa esiintyy ongelmia. Jos painiketta painetaan, kun se on tässä tilassa, Ohjauksen tila -näyttö tulee näkyviin. Näytössä Ohjauksen tila mikä tahansa automaattisen ohjauksen käytön aloittamisen estävä kohde näkyy punaisena vihreän sijasta. Automaattinen ohjaus voidaan ottaa käyttöön aina, kun automaattisen ohjauksen painike on valkoinen. Automaattisen ohjauksen painikkeen muuttuminen vihreäksi osoittaa, että automaattinen ohjaus on otettu käyttöön ja on tällä hetkellä käytössä. AGA3663-FI versio

54 b. Ohjauksen asetus -näyttö Valitse, kun haluat avata Ohjauksen asetus -näytön. Tämä osio antaa yleiskuvan Ohjauksen asetus -näytöstä. b5 a b4 c b1 b2 b6 b3 b7 Kuva Ohjauksen asetus -näyttö Kuvake a c b1 B2 b3 b4 b5 b6 b7 Kuvaus Voit palata Ohjaus-näytölle Avaa GPS-asetukset -näytön Avaa Rivin lopun asetus -näytön Avaa Yksikköjen ja aikojen asetukset -näytön Avaa Valitse kieli -näytön Avaa Työkoneen asetukset -näytön Avaa GPS-antennin sijaintiasetukset -näytön Avaa Valopalkin asetus -näytön Avaa Käsitellyn alueen peittotapa -näytön 6-20

55 b1. Rivin lopun asetus Valitse, kun haluat avata lopun asetus -näytön. Tällä näytöllä voit säätää GPS:n ensimmäisen etäisyyden, toisen etäisyyden ja osoitinetäisyyden. Täällä voit myös ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä rivin lopun hälytykset Kuva Rivin lopun asetus -näyttö 1. Valitse, kun haluat avata Käytä rivin loppua -asetukset. 2. Valitse, kun haluat avata Ensimmäinen etäisyys -asetukset. 3. Valitse, kun haluat avata Toinen etäisyys -asetukset. 4. Valitse, kun haluat avata Osoitinetäisyys-asetukset. AGA3663-FI versio

56 Käytä rivin loppua Valitse -asetukset. (kuva 6-24), kun haluat avata Käytä rivin loppua Kun rivin loppu on käytössä, tämä aktivoi rivin lopun hälytykset. Rivin lopun hälytykset soivat riippuen ensimmäisen etäisyyden, toisen etäisyyden ja osoitinetäisyyden arvoista ja vain silloin, kun lohko on ladattu. Nämä etäisyydet kuvaavat traktorin ensimmäistä, toista ja osoitinetäisyyttä suhteessa lohkoon (katso luvusta 7 ohjeet lohkon luomiseen) Käytä rivin loppua 1. Käytä ylä- ja alanuolia, kun halua valita arvon Käytössä tai Pois käytöstä. 2. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata Rivin lopun asetus -näytölle. 3. Valitse, jos haluat hyväksyä valinnat ja palata Rivin lopun asetus -näytölle

57 Ensimmäinen etäisyys Valitse (kuva 6-24), kun haluat avata Ensimmäinen etäisyys -asetukset. Ensimmäinen etäisyys on ensimmäinen hälytys, joka ilmoittaa, että ensimmäinen etäisyys lohkon reunaan on saavutettu. Tämä etäisyys mitataan ennakointietäisyyden kärjestä, joka ulottuu eteenpäin traktorin edessä olevasta GPS-antennista. Tämä tarkoittaa, että jos ensimmäinen etäisyys on 50 m ja ennakointietäisyys on 10 m, Ensimmäinen etäisyys -hälytys soi, kun etäisyys on 60 m päässä traktorin GPS-antennin keskipisteestä Ensimmäinen etäisyys 1. Paina ylänuolta arvon kasvattamiseksi. 2. Paina alanuolta arvon pienentämiseksi. 3. Valitse, jos halua antaa tarkemman arvon. 4. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata edelliselle näytölle. 5. Hyväksy valinta ja palaa edelliselle näytölle valitsemalla painikkeen. AGA3663-FI versio

58 Toinen etäisyys Valitse (kuva 6-24), kun haluat avata Toinen etäisyys -asetukset. Toinen etäisyys on toinen hälytys, joka ilmoittaa, että toinen etäisyys lohkon reunasta on saavutettu. Tämä etäisyys mitataan ennakointietäisyyden kärjestä, joka ulottuu eteenpäin traktorin edessä olevasta GPS-antennista. Tämä tarkoittaa, että jos toinen etäisyys on 25 m ja ennakointietäisyys on 10 m, Toinen etäisyys -hälytys soi, kun etäisyys on 35 m päässä traktorin GPS-antennin keskipisteestä Toinen etäisyys 1. Paina ylänuolta arvon kasvattamiseksi. 2. Paina alanuolta arvon pienentämiseksi. 3. Valitse, jos halua antaa tarkemman arvon. 4. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata edelliselle näytölle. 5. Hyväksy valinta ja palaa edelliselle näytölle valitsemalla painikkeen

59 Osoitinetäisyys Valitse, kun haluat avata Osoitinetäisyys-asetukset. Osoitinetäisyys näkyy konsolin ohjausnäytössä traktorikuvakkeen etuosan osoitintikun pituutena, kun konsoli on ohjaustilassa eikä automaattinen ohjaus ole käytössä. Visuaalinen ilmaisin on suunniteltu auttamaan sinua etäisyyden arvioimisessa konsolin näytöllä. Tämä parantaa manuaalisen ohjauksen tehoa Osoitinetäisyys 1. Paina ylänuolta arvon kasvattamiseksi. 2. Paina alanuolta arvon pienentämiseksi. 3. Valitse, jos halua antaa tarkemman arvon. 4. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata edelliselle näytölle. 5. Hyväksy valinta ja palaa edelliselle näytölle valitsemalla painikkeen. AGA3663-FI versio

60 b2. Yksikköjen ja aikojen asetukset Valitse, kun haluat avata Yksikköjen ja aikojen asetukset -näytön Kuva Yksikköjen ja aikojen asetukset -näyttö Katso liitteen A sivulla A-9 annetut ohjeet numeerisen näppäimistön käytöstä. 1. Aseta tunnit valitsemalla. 2. Aseta minuutit valitsemalla. 3. Vaihda aamupäivän ja iltapäivän välillä valitsemalla. 4. Vaihda metristen ja brittiläisten yksiköiden välillä valitsemalla. 5. Vaihda 12 tunnin kellon ja 24 tunnin kellon välillä valitsemalla. 6. Vaihda päivämääränäytöksi päivä/kuukausi/vuosi tai kuukausi/päivä/vuosi valitsemalla. 7. Valitse Std (Vakio)- tai DMS muotoiset leveys- ja pituusasteet. 8. Hyväksy muutokset valitsemalla

61 NOTICE HUOMATUS Kellonaika on asetettava, kun System 110/150 kytketään ensimmäistä kertaa päälle ja GPS-signaaliin. Kellonaika täytyy määrittää uudelleen vain, jos System 110/150 viedään eri aikavyöhykkeelle. b3. Valitse Kieli Valitse, kun haluat avata Valitse Kieli -näytön (kuva 6-23). Tällä näytöllä voit valita kielen, jota sovelletaan kaikkiin konsolin teksteihin. 1 2 Kuva Valitse kieli -näyttö 1. Korosta ylä- ja alanuolinäppäimillä haluamasi kieli. 2. Peruuta valintasi painamalla ja palaa Ohjauksen asetus -näytölle. 3. Vahvista valinta painamalla ja palaa valitsemallasi kielellä kirjoitettuun vastuuvapauslausekkeeseen. 3 AGA3663-FI versio

62 b4. Työkoneen asetukset Valitse, kun haluat avata Työkoneen asetukset -näytön. Tällä näytöllä voit säätää väylän leveyttä, sisäistä siirtymää, työkoneen siirtymää ja työkoneen leveyttä. Voit valita neljästä työkonetyypistä, jotka on lueteltu alla: Jäykkä Edessä Kääntyvä Kaksoiskääntyvä Näytöllä oleva traktorin kuvake muuttuu riippuen valitusta työkonetyypistä Kuva Työkoneen asetukset -näyttö 1. Valitse (kuva 6-27), kun haluat luoda uuden työkoneen asetuksen. 2. Paina, jos haluat valita aiemmin tallennetun työkoneen asetuksen. 3. Syötä väylän leveys valitsemalla. 4. Syötä päällekkäisyysarvo valitsemalla. Positiivinen arvo päällekkäisyydelle ja negatiivinen arvo alipäällekkäisyydelle

63 5. Syötä työkoneen takasiirtymä valitsemalla. Kiinteän pyörän taakse suuntautuva siirtymä on positiivinen ja eteen suuntautuva siirtymä on negatiivinen. 6. Syötä sisäinen siirtymä valitsemalla. Keskipisteen vasemmalle suuntautuva siirtymä on negatiivinen ja oikealle suuntautuva siirtymä on positiivinen. 7. Syötä perävaunun siirtymä valitsemalla. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun työkoneen tyypiksi on valittu Kaksoiskääntyvä. Liitteen D kaaviossa näkyy, kuinka voit tehdä edellä mainitut mittaukset kaikille työkonetyypeille. 8. Hyväksy asetukset valitsemalla. Uuden työkoneen asentaminen 1. Valitse Uusi (Kuva 6-27), kun haluat avata Uusi työkonetyyppi -näytön (kuva 6-28). Jäykkä Kääntyvä Kaksoiskääntyvä Edessä 3 Kuva Uusi työkonetyyppi -näyttö 2. Valitse työkoneen tyyppi. Kuvassa 6-28, tyypin Jäykkä viereinen nuoli on sininen, mikä osoittaa, että Jäykkä on valittu työkonetyyppi. 3. Vahvista valinta valitsemalla. AGA3663-FI versio

64 Kuva Uusi työkonetyyppi -näyttö 4. Voit kirjoittaa uuden työkoneen nimen tai käyttää luotua nimeä. Koska valittu tyyppi on Jäykkä, automaattisesti luotu nimi on "Jäykkä". Katso liitteessä A, sivu A-9 ja A-10, annetut ohjeet aakkosnumeerisen näppäimistön käytöstä. 5. Vahvista annettu nimi valitsemalla. Palaat automaattisesti Työkoneen asetukset -näytölle

65 b5. GPS-antennin sijaintiasetukset Valitse -näytön., kun haluat avata GPS-antennin sijaintiasetukset Tämän näytön avulla voit lisätä GPS-antennin sijainnin suhteessa ajoneuvoon Kuva GPS-antennin sijaintiasetukset -näyttö Katso liitteestä A, sivu A-9, ohjeet numeerisen näppäimistön käyttöön. 1. Valitse (kuva 6-30), jos haluat luoda uuden GPS-antennin sijaintiasetuksen. 2. Paina (kuva 6-30), jos haluat valita aiemmin tallennetun GPS-antennin sijaintiasetuksen. 3. Anna akselivälin pituus valitsemalla. Tämä on etu- ja takapyörien akseleiden välinen etäisyys. 4. Anna hinauspisteen siirtymä valitsemalla. Tämä on etäisyys takapyörän akselista hinauspisteeseen. 5. Valitse, kun haluat lisätä GPS- ohjauksen sijainnin. Jos GPS-antenni on siirtynyt vasemmalle keskiviivasta, arvo on negatiivinen. Jos se on siirtynyt oikealle, arvo on positiivinen. AGA3663-FI versio

66 6. Anna antennin sijainti valitsemalla. Antennin sijainti on positiivinen, kun se on taka-akselin edessä ja negatiivinen, kun se on taka-akselin takana. 7. Valitse, kun haluat avata Antennin korkeus 8. Anna akselin korkeus valitsemalla. 9. Anna etuvetolaitteen siirtymä valitsemalla. Liitteen D kaaviosta näkyy, miten mainitut mittaukset tehdään. 10. Hyväksy asetukset valitsemalla. Uuden GPS-antennin sijainnin määrittäminen 1. Valitse (kuva 6-30), kun haluat avata Uusi ajoneuvotyyppi -näytön (kuva 6-31). Tela Etuohjaus Nivelletty Takaohjaus 3 Kuva Uusi ajoneuvotyyppi -näyttö 2. Valitse ajoneuvotyyppi. Kuvassa 6-31, tyypin Tela viereinen nuoli on vihreä, mikä osoittaa, että Tela on valittu työkonetyyppi. 3. Vahvista valinta valitsemalla

67 Kuva Uusi työkonetyyppi -näyttö 4. Voit kirjoittaa uuden nimen tai käyttää luotua nimeä. Koska valittuna on Jäykkä-työkonetyyppi, automaattisesti luotu nimi on "Jäykkä". Katso liitteessä A, sivu A-9 ja A-10, annetut ohjeet aakkosnumeerisen näppäimistön käytöstä. 5. Vahvista annettu nimi valitsemalla (Kuva 6-32). Palaat automaattisesti GPS-sijaintiasetukset -näytölle. 5 AGA3663-FI versio

68 b6. Valopalkin asetus -näyttö Valitse, kun haluat avata Valopalkin asetus -näytön. Tässä näytössä voit määrittää valopalkin asetukset haluamallasi tavalla Kuva Valopalkin asetus -näyttö 1. Valitsemalla voit avata LED-porrastuksen asetukset. 2. Avaa LED-tilan asetukset valitsemalla. 3. Avaa Valopalkin asennus valitsemalla. 4. Valitse, kun haluat palata Ohjauksen asetus -näytölle

69 LED-porrastus Avaa LED-porrastuksen asetukset valitsemalla. Valopalkissa on 19 LED-valoa. Valopalkkia käytetään osoittamaan visuaalisesti traktorin keskipiste suhteessa ohjauslinjan keskilinjaan. Tämän vaihtoehdon avulla voit määrittää kullekin LED-valolle etäisyysarvon, jota kukin valopalkin LED palaessaan edustaa. Jos esimerkiksi syötät arvon 25 cm ja traktorin keskikohta ajautuu 75 cm ohjauslinjasta vasemmalle, valopalkin vasemmalla puolella syttyy 3 LED-valoa. Kuva LED-porrastus 1. Paina ylänuolta, jos haluat kasvattaa LED-porrastusta. 2. Paina alanuolta, jos haluat pienentää LED-porrastusta. 3. Voit lisätä tarkemman LED-porrastuksen valitsemalla painikkeen. AGA3663-FI versio

70 4. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata edelliselle näytölle. 5. Hyväksy valinta ja palaa edelliselle näytölle valitsemalla painikkeen. Tarkat LED-porrastuksen arvot Kuva Avaa LED-porrastus-näyttö Käyttöohje numeronäppäimille on liitteessä A, sivu A Poista nykyinen LED-porrastus painamalla kaksi kertaa painiketta. 2. Peruuta viimeisin merkintä valitsemalla. 3. Syötä desimaaliarvoja valitsemalla. 4. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata Ohjauksen asetukset -näytölle. 5. Valitse, jos haluat hyväksyä valinnat ja palata Ohjauksen asetukset -näytölle

71 LED-tila Avaa LED-tilan asetukset valitsemalla. LED-tilassa voidaan käyttää kahta vaihtoehtoa. Nämä ovat Aja kohti- ja Aja pois -vaihtoehdot Jos Aja kohti -vaihtoehto on valittu, valopalkin vasemmalla puolella olevat LED-valot syttyvät, kun ajat poispäin ajolinjalta oikealle. Jos Aja pois -vaihtoehto on valittu, valopalkin oikealla puolella olevat LED-valot syttyvät, kun ajat poispäin ajolinjalta oikealle. Sivulla 9-30 on esimerkki. Kuva LED-tila 1. Valitse ylä- ja alanuolilla joko Aja kohti tai Aja pois 2. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata Ohjauksen asetukset -näyttöön. 3. Valitse, jos haluat hyväksyä valinnat ja palata Ohjauksen asetukset -näyttöön AGA3663-FI versio

72 Valopalkin asennus Valitse, kun haluat avata Valopalkin asennus -asetukset. Valittavissa on kolme Valopalkin asennus -vaihtoehtoa. Nämä ovat Konsolissa, Etä ja Ei valopalkkia. Valitse Konsolissa, kun valopalkki on asennettu suoraan konsoliin. Valitse Etä, kun valopalkki on asennettu sovittimeen. Valitse Ei valopalkkia, kun valopalkkia ei ole asennettu. Kuva Valopalkin asennus 1. Valitse ylä- ja alanuolilla joko Konsolissa-, Etä- tai Ei valopalkkia -vaihtoehto. 2. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata Ohjauksen asetukset -näyttöön. 3. Valitse, jos haluat hyväksyä valinnat ja palata Ohjauksen asetukset -näyttöön

73 b7. Käsitellyn alueen peittotapa -näyttö Valitse, kun haluat avata Käsitellyn alueen peittotapa -näytön. Tässä osassa voit asettaa käsiteltävän alueen kartan kirjausparametrit. Käsitellyn alueen peittotapa -asetuksissa on kaksi vaihtoehtoa. Nämä ovat Manuaalinen ja Kytkinohjattu. Kun Manuaalinen on valittu, voit manuaalisesti kääntää kartoituksen päälle ja pois pääkonsolista painamalla Käsiteltävän alueen kartoitus ON/OFF -painiketta Kytkinohjattu valitaan vain silloin, kun System 110/150 on kytketty signaalijännitteeseen, joka automaattisesti ottaa kartoituksen käyttöön havaitessaan signaalijännitteen. Tämän signaalin lähde voi olla traktorin ohjaamossa oleva manuaalinen kytkin tai ruiskujen kytkennän synnyttämä jännite. Kytkinohjattu vaihtoehto - Tarkemmat tiedot ja esimerkki Johtosarjan tuloon kohdistetaan positiivinen jännite, kun työkone on käytössä. Tämä aktivoi kartoituksen automaattisesti. Kun tämä jännite ei ole kytketty, myös kartoitus kytketään pois päältä. AGA3663-FI versio

74 Näyttää valitun käsiteltävän alueen kartan asetukset 1 2 Kuva Käsitellyn alueen peittotapa 1. Valitse, jos haluat valita joko Manuaalinen tai Kytkinohjattu -peittotavan. 2. Valitse, jos haluat hyväksyä valinnat ja palata Ohjauksen asetus -näytölle

75 c. GPS-asetukset-näyttö Valitse, kun haluat avata GPS-asetukset -näytön. Tässä osiossa on esitelty ominaisuudet, joita voidaan käyttää GPS-asetukset -näytöllä. c1 a c2 c5 c3 c6 c4 Kuva GPS-asetukset-näyttö Kuvake Kuvaus a Voit palata Ohjaus-näytölle c1 c2 c3 c4 c5 c6 Avaa Tulo- ja lähtöasetukset -näytön Näyttää GPS-tietoja Avaa GPS-vastaanotin-valintanäytön Avaa Korjaussignaali-valintanäytön Avaa GPS-siirtymän korvaus -näytön AGI-3-laitteiston ohjelmistopäivityksen painike Itään/Pohjoiseen - on mitta (metreissä), joka liittyy sijaintiin kaistalla. AGA3663-FI versio

76 Kaista - Maailma on jaettu alueisiin siten, että Itään-/Pohjoiseenarvo voidaan esittää suhteellisen alhaisilla lukemilla (numeroina). Leveysaste/Pituusaste - Ilmaisee GPS-antennin sijainnin maan pinnalla. GPS-nopeus - Näyttää traktorin todellisen nopeuden sen liikkuessa pellolla. GPS-tarkkuus - Yhdistämällä satelliittien määrän (HDOP, PDOP) GPS:n suhteellinen tarkkuus voidaan näyttää pylväsdiagrammissa: 0 = ei GPS-signaalia, 100 % = erinomainen signaali ja tarkkuus. Differentiaalin tila - Osoittaa liitetyn GPS:n ja sen tilan. Tässä voidaan näyttää seuraavia tietoja: 1. Invalid (Ei kelpaa) 2. GPS Fix (GPS kiint.) 3. DGPS Fix (DGPS kiint.) 4. PPS Fix (PPS kiint.) 5. RTK 6. Float RTK (Kelluva RTK) 7. Estimated (Arvioitu) 8. Manual Input (Manuaalinen syöttö) 9. SBAS Asetukset 'jollekin muulle' GPS-vastaanottimelle GGA, 0,2 sekuntia (5 Hz) VTG, 0,2 sekuntia (5 Hz) ZDA, 15 sekuntia RS-232-tiedonsiirto baudinopeus (ensisijainen), 8 tietobittiä, ei pariteettia, 1 stop-bitti (19200, 8N1) 6-42

77 c1. Syötteen/Tuotoksen asetus -näyttö Valitse, kun haluat avata Syötteen/Tuotoksen asetus -näytön. Täällä voit asettaa ulkoisen antennin, GPS:n baudinopeuden, tutkalähdön ja GPS-tuotosasetukset. Kuva Syötteen/Tuotoksen asetus AGA3663-FI versio

78 Ulkoisen antennin asetukset Tämän toiminnon avulla voit määrittää ulkoisen antennin, kun AGI-3 on asetettu GPS-vastaanottimeksi. NOTICE HUOMATUS Tämä ominaisuus on automaattisesti poissa käytöstä kaikilla GPS-tyypeillä AGI-3-vastaanotinta lukuun ottamatta Kuva Ulkoisen antennin asetukset Valitse (kuva 6-40), kun haluat avata Ulkoisen antennin asetukset -näytön. 1. Valitse, kun haluat asettaa antennin tyypin. Alla olevat vaihtoehdot ovat käytössä, kun antennin tyyppi on Ulkoinen. 2. Valitse, kun haluat asettaa etusiirtokulman. Tämä on AGI-3-vastaanottimen edessä tai takana olevan ulkoisen antennin etäisyys. Etäisyys mitataan AGI-3-vastaanottimen keskiviivasta ulkoisen antennin keskiviivaan. Syötä positiivinen arvo, jos antenni on AGI-3-vastaanottimen edessä ja negatiivinen arvo, jos antenni on AGI-3-vastaanottimen takana

79 3. Valitse, kun haluat asettaa oikean siirtokulman. Tämä on ulkoisen antennin etäisyys vasemmalle tai oikealle AGI-3-vastaanottimesta. Etäisyys mitataan AGI-3-vastaanottimen keskiviivasta ulkoisen antennin keskiviivaan. Syötä positiivinen arvo, jos antenni on AGI-3-vastaanottimen oikealla puolella ja negatiivinen arvo, jos antenni vasemmalla AGI-3-vastaanottimen vasemmalla puolella. 4. Valitse, kun haluat asettaa antennin korkeuden. Tämä on pystysuora etäisyys mitattuna maanpinnasta ulkoisen antennin päähän. 5. Vahvista asetukset painamalla ja palaa Syötteen/Tuotoksen asetus -näyttöön. Baudinopeuden asetukset Valitse (kuva 6-40), kun haluat avata Valitse baudinopeus -näytön. 1 2 Kuva Valitse baudinopeus 1. Valitse baudinopeus ylä- ja alanuolinäppäimillä. 2. Valitse hyväksyäksesi valinnan ja palataksesi Sarjaporttiasetukset -näytölle (kuva 6-40). AGA3663-FI versio

80 Tutkan tuotoksen asetus Tällä ominaisuudella voit määrittää tutkan lähtönavan, joka lähettää simuloidun ajonopeuden tutkapulssin tulona ulkoisille ohjaimille Kuva Tutkan tuotoksen asetus Valitse -näytön. (kuva 6-40), kun haluat avata Tutkan tuotoksen asetus 1. Valitse, kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tutkan tuotoksen. 2. Valitse, kun haluat asettaa kalibrointikertoimen. 3. Valitse, kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä tuotoksen ylösvedon. 4. Vahvista asetukset painamalla ja palaa Syötteen/ Tuotoksen asetus -näyttöön

81 GPS-tuotosasetukset System 150 -konsolin on lähetettävä GPS-sijaintitietoja sisältäviä NMEA lausekkeita. Tässä osiossa voit määrittää lähtöasetuksia Kuva GPS-tuotosasetukset Valitse -näytön. (kuva 6-40), kun haluat avata GPS-tuotosasetukset 1. Valitse, kun haluat asettaa baudinopeuden. 2. Valitse, kun haluat asettaa enimmäisnopeuden. 3. Valitse, kun haluat ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä GPS-tuotoksen. 4. Vahvista asetukset painamalla ja palaa Syötteen/ Tuotoksen asetus -näyttöön. AGA3663-FI versio

82 c2. Satelliitit Valitse, kun haluat avata Satelliitit -näytön. Kuva Satelliitit Näytöllä näkyy havaittujen satelliittien määrä, korjausikä sekunneissa ja HDOP. Mitä alhaisempi HDOP-arvo on, sitä tarkempi GPS-lukema saadaan. Tämän vuoksi GPS-antenni on sijoitettava esteettömästi katolle siten, että sillä on selkeä näkyvyys taivaalle. GPS-antennin este voi aiheuttaa HDOP-arvon kasvua, mikä johtaa epätarkkoihin GPS-sijaintilukemiin. Siirry alanuolella seuraavalle sivulle ja katso havaittujen satelliittien tiedot (kanava / satelliitin numero / SNR). Paina, kun haluat palata GPS-asetukset -näytölle

83 c3. Valitse GPS-vastaanotin Valitse, kun haluat avata Valitse GPS-vastaanotin -näytön. Valitse esiasetus tai Jokin muu, jos käyttämäsi GPS-vastaanotin ei löydy luettelosta Kuva Valitse GPS-vastaanotin 1. Valitse ylä- ja alanuolinäppäimillä GPS-vastaanotin. 2. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata GPS- asetukset -näytölle. 3. Vahvista valinta painamalla. Avautuva näyttö riippuu valinnastasi. Jos valitsemasi ja vahvistamasi GPS-vastaanotin oli Jokin muu, palaat automaattisesti GPS-asetukset -näytölle. Katso sivulta 6-42 lisätietoa GPS-asetuksista, jos käytät jotakin muuta vastaanotinta kuin AGE-1, AGE-2, SGR-1 tai AGI-3. AGA3663-FI versio

84 c4. Valitse korjaussignaali Valitse, kun haluat avata Valitse korjaussignaali -näytön. Seuraavassa taulukossa luetellaan ja kuvataan kaikki tällä hetkellä saatavilla olevat korjaussignaalivaihtoehdot. Käytettävissä olevat korjaussignaalit riippuvat kuitenkin edellisessä kohdassa valitsemastasi GPS-vastaanottimesta. 1 2 Kuva Korjaussignaalivaihtoehdot AGI-3-vastaanottimelle 3 Korjaussignaali Autonomous Automatic ANY WAAS EGNOS EGNOS (Test Mode) MSAS Omnistar VBS Omnistar XP Kuvaus Anna vastaanottimen etsiä ilmaiseksi käytössä olevia satelliitteja. Korjauksia ei käytetä. Anna vastaanottimen valita paras saatavilla oleva korjauslähde. Käytä mitä tahansa SBAS-satelliittia. Käytä suuraluelaajennusjärjestelmää (WAAS). Käytä Euroopan geostationaarista navigointilisäjärjestelmää (EGNOS). Käytä Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän testiverkkoa. Käytä Multi-functional Satellite Augmentation System -järjestelmää. Käytä Omnistar Virtual Base Station (VBS) -korjausta - alle metristä tarkkuutta. Käytä Omnistar XP -korjausta - suuri tarkkuus

85 Omnistar HP SBAS SBAS (EGNOS Type 0) DGPS CDGPS RTK RTK (External Modem) RTK (GPRS) Käytä Omnistar HP -korjausta - erittäin suuri tarkkuus. Käytä vain SBAS-signaaleja. Käytä Euroopan geostationaarisen navigointilisäjärjestelmän testiverkkoa. Käytä vain DGPS-signaaleja. Käytä Kanadan CDGPS-verkkoa. Käytä tosiaikaista kinematiikkanavigointia. Käytä GPS-vastaanottimeen liitettävää ulkoista modeemia RTK-korjauksiin. Käytä GPRS-verkon tarjoamaa RTK-korjausta. (Katso ohjeet liitteestä G). 1. Valitse korjaussignaali ylä- ja alanuolinäppäimillä. 2. Valitse, jos haluat peruuttaa valinnan ja palata GPS-vastaanotin -näytölle. 3. Vahvista valinta valitsemalla, niin palaat automaattisesti GPS-asetukset -näytölle. AGA3663-FI versio

86 Valitse alue - Omnistar Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos Omnistar on valittu korjaussignaaliksi. Kuva Valitse alue (Omnistar) -näyttö Valitse sijaintisi luettelosta. Jos sijainti ei ole luettelossa, valitse Muokkaa... ja syötä taajuus manuaalisesti. Kuva Anna taajuus Katso liite A, sivu A-9, jos haluat käyttää numeerista näppäimistöä. Jos haluat aktivoida Omnistarin, tarvitset OSN-sarjanumeron (Omnistar Serial Number), joka löytyy AGE-1-vastaanottimen tarrasta. Lisätietoja Omnistar taajuuksista on osoitteessa:

87 c5. GPS-siirtymän korvaus Ajolinjan sijainti GPS-siirtymän jälkeen Alkuperäisen fyysisen ajolinjan sijainti Kuva Esimerkki GPS-siirtymästä GPS-siirtymää voi esiintyä, kun aiemmin tallennettua ajolinjaa käytetään uudelleen pellolla. Konsolin näytölle uudelleen ladattu ajolinja ei välttämättä vastaa tarkasti alkuperäistä ajolinjaa, jonka traktori oli aiemmin ajanut. Tämä voidaan korjata ajamalla traktoria manuaaliohjauksella, kohdistamalla ajolinja alkuperäiseen ajolinjaan ja valitsemalla GPS-asetukset-näytöltä (kuva 6-39). Kuva GPS-siirtymän korvauksen vahvistus Sinulta kysytään, haluatko siirtää ladattua ajolinjaa asetetun etäisyyden verran nykyiseen traktorin sijaintiin. AGA3663-FI versio

88 Ajolinja on sijoitettu oikein alkuperäisen fyysisen ajolinjan päälle. Kuva GPS-siirtymän korvaus Jos valitset Kyllä, aktiivinen ajolinja siirtyy traktorin nykyisen sijainnin keskikohtaan. Jos valitset Ei, palaat edelliselle näytölle. c6. AGI-3-laitteiston ohjelmistopäivitys Päivitä AGI-3-vastaanottimen laitteiston ohjelmisto valitsemalla. Tämä painike on yleensä pois käytöstä, paitsi jos AGI-3 on valittu GPS-tyypiksi. NOTICE HUOMATUS Laitteiston ohjelmistopäivityksiä saa tehdä vain koulutettu henkilökunta, joten ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään, jos AGI-3 vaatii laitteiston ohjelmiston päivitystä

89 d. Työ-näyttö Valitse, kun haluat avata Työ-näytön. d1 a d2 d6 d3 e d4 d5 Kuva Työ-näyttö Kuvake Kuvaus a Voit palata Ohjaus-näytölle e d1 d2 d3 d4 d5 d6 Avaa järjestelmämuistin ja diagnostiikan näytön Luo työraportti aktiivisesta työstä Avaa Valitse työ -näytön Tyhjentää nykyisen työn Avaa Valitse lohko -näytön Avaa Anna teksti -näytön Avaa Valitse muototiedosto -näytön AGA3663-FI versio

90 d1. Luo työraportti Varmista ennen kuin painat tätä painiketta, että olet kytkenyt USB-muistilaitteen System 110/150 -konsoliin. Tämän painikkeen painaminen luo työraportin aktiivisesta työtiedostosta. Raportti tallennetaan PDF-tiedostona muistilaitteella olevaan kansioon nimeltä Raportit. Raportissa on tietoja esimerkiksi työn kestosta ja käsitellyn alueen pinta-alasta. Lisätietoja työraportin luomisesta on sivulla 8-9. d2. Avaa Valitse työ -näyttö Paina tätä painiketta, kun haluat avata Valitse työ -näytön. Tällä näytöllä voit luoda uusia työtiedostoja ja valita, muokata tai poistaa aiemmin luotuja työtiedostoja. Katso luvusta 8 tarkempia tietoja työn aloittamisesta. d3. Poista nykyinen työ Tämä painike poistaa työtiedot valitusta tiedostosta. Tämä poistaa kaikki käsiteltävän alueen kartan tiedot ja nollaa työn yhteenvedon (näkyy Työ-näytössä) tiedostosta poistamatta itse tiedostoa

91 d4. Avaa Valitse lohko -näyttö Paina tätä painiketta, kun haluat avata Valitse lohko -näytön. Tällä näytöllä voit luoda uusia lohkotiedostoja ja valita, muokata tai poistaa aiemmin luotuja lohkotiedostoja. Katso luvusta 7 tarkempia tietoja lohkojen luomisesta. d5. Avaa Anna teksti -näyttö Paina tätä painiketta, kun haluat avata Anna teksti -näytön. Täällä voit kirjoittaa nykyiseen työhön liittyviä muistiinpanoja. Lisätietoja aakkosnumeerisen näppäimistön käytöstä on liitteessä A, sivu A-9 ja A-10. d6. Avaa Valitse muototiedosto -näyttö Paina tätä painiketta, kun haluat avata Valitse muototiedosto -näytön. Muototiedostoja käytetään määrittelemään pellon aktiivinen alue, ja niitä voidaan käyttää lohkotiedostojen tilalla. Toisin kuin lohkotiedostoja, muototiedostoja ei voi piirtää konsolista. Muototiedostot on ladattava konsoliin. Tämä voidaan tehdä kytkemällä halutun muototiedoston sisältävä USB-muistilaite konsoliin ja valitsemalla, jolloin tiedosto tuodaan konsoliin. AGA3663-FI versio

92 e. Järjestelmän muisti ja diagnostiikka Valitse, kun haluat avata tiedostomuistin ja diagnostiikan näytön. Tässä näytössä näkyy, kuinka paljon muistia on käytettävissä pääasemassa, USB-muistilaitteessa (jos kytketty) ja tiedostojärjestelmässä Kuva Järjestelmämuisti ja diagnostiikka -näyttö 1. Valitse, kun haluat palata Ohjaus -näytölle. 2. Valitse, kun haluat palata päänäytölle. 3. Valitse, kun haluat viedä työ-, lohko- ja ajolinjatiedostoja suoraan USB-muistilaitteelle. Muistivaroitukset Muistiin liittyy kaksi tärkeää varoitusta. Nämä varoitukset ovat: 1. Muisti on vähissä. 2. Muisti on täynnä

93 Seuraa vaiheita 1 ja 2, jos törmäät ensimmäiseen varoitukseen työn aikana: 1. Lopeta nykyinen työ ja luo uusi työtiedosto. 2. Jatka työtä uudesta työtiedostosta. Jos varoitus näkyy edelleen näiden kahden vaiheen jälkeen, jatka vaiheilla 3 ja 4: 3. Avaa Diagnostiikka-näyttö ja varmuuskopioi tiedostot USB muistilaitteelle (sivu 10-1 ja 10-2). 4. Vapauta muistitilaa poistamalla kaikki tarpeettomat työ-, lohko- ja ajolinjatiedostot System 110/150 -järjestelmän konsolista. HUOMIO Yllä olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen ensimmäisen varoituksen ilmetessä johtaa lopulta toiseen varoitukseen. Et pysty enää suorittamaan käsiteltävän alueen kartoitusta ja joudut suorittamaan vaiheet 3 ja 4, jotta voit jatkaa nykyistä työtäsi. AGA3663-FI versio

94 f. Päivä- tai yötila Tällä asetuksella voit vaihtaa näytön kirkkautta joko päivätai yöolosuhteisiin sopivaksi. Kuva Päänäyttö päivätilassa 1. Valitse yötila valitsemalla (tämä himmentää valopalkin, painikkeet ja näytön). Kuva Päänäyttö yötilassa 2. Valitse, kun haluat siirtyä takaisin päivätilaan

95 g. Konsolin uudelleenohjelmointi Kuva Ohjelmoi konsoli uudelleen päänäytöltä. Konsolin ohjelmiston päivittämistä varten päivitystiedostot sisältävä USB-muistilaite on kytkettävä konsoliin. Kun tämä on tehty, päivitä konsolin ohjelmisto valitsemalla. h. Muita konsolin ominaisuuksia Kuva Muita konsolin ominaisuuksia -näyttö Valitse, kun haluat avata Muita konsolin ominaisuuksia -näytön. Tällä painikkeella pääset näytölle, jossa voit joko ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä konsolin lisäominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia ovat automaattinen aluehallinta,automaattinen ohjaus, ruiskun ohjaus ja muuttuvanopeuksinen ohjaus. Katso ominaisuuskohtaisista asennusohjeista lisätietoja näiden lisätietojen asentamisesta ja käyttämisestä. AGA3663-FI versio

96 Asetusten muistilista Nyt kun olet tutustunut konsoliin, alla on muistilista kohteista, jotka sinun täytyy määrittää, jotta voit käyttää System 110/150 -järjestelmää oikein. Määritä asetukset alla luetellussa järjestyksessä: Alkuasetukset 1. Yksikköjen ja aikojen asetukset sivu Valitse kieli sivu 6-27 GPS-asetukset 3. GPS-vastaanottimen valinta sivu 6-49 Jos valitset Omnistarin, tallenna OSN täällä: 4. Tulo- ja lähtöasetukset -näyttö sivu 6-43 Yleiset asetukset 5. Rivin lopun asetus sivu Työkoneen asetukset sivu GPS-antennin sijaintiasetukset sivu Valopalkin asetus sivu

97 Lohkon luominen Tässä luvussa selitetään, miten luot lohkon pellolle. Lohkon luomisen tai lataamisen tulisi olla ensimmäinen askel ennen työn aloittamista. Tämä auttaa sinua määrittämään pellon muodon ja koon sekä sen, kuinka voit parhaiten edetä työssä. Lohkot voidaan myös tallentaa, ja niitä voidaan käyttää uudelleen tulevaisuudessa ja erilaisissa sovelluksissa. Toimenpide 1 Kuva 7-1. Päänäyttö Asenna vaadittava ohjelmisto luvun 6, sivu 6-62, tarkistuslistan mukaan, ennen kuin aloitat tämän toimenpiteen. 1. Valitse, kun haluat avata Työ-näytön. AGA3663-FI versio

98 2 Kuva 7-2. Työ-näyttö 2. Avaa Valitse lohko -näyttö valitsemalla. 3 4 Kuva 7-3. Valitse lohko -näyttö 3. Aloita uusi lohkotiedosto valitsemalla. 4. Katso sivulta 7-7 tietoja lohkon siirron asettamisesta. 7-2

99 Kuva 7-4. Anna lohkon nimi 5. Voit antaa uuden lohkon nimen tai käyttää luotua nimeä. Liitteessä E on tietoja luodusta tiedoston nimestä. Katso lisätietoja aakkosnumeerisen näppäimistön käytöstä liitteen A sivuilta A-9 ja A Hyväksy nimi valitsemalla ja palaa Valitse lohko -näytölle. 6 7 Kuva 7-5. Työ-näytöllä AGA3663-FI versio

100 7. Palaa ohjausnäytölle valitsemalla. 8 Kuva 7-6. Aja aloituspisteeseen 8. Aja pellolla haluamaasi lähtöpisteeseen, ja kun olet valinnut, valitse, kun haluat aloittaa lohkon määrittämisen. Kuva 7-7. Aloita lohkon määritys 9. Aloita ajaminen ja linja näkyy näytössä traktorikuvakkeen vieressä tai takana (kuva 7-7). Tämä linja on pellon lohko. 7-4

101 11 Kuva 7-8. Lohkon kuvake muuttuu rastikuvakkeeksi 10. Seuraa linjaa näytössä ja aja traktorilla pellon lohkon ympäri, kunnes linjat lähes osuvat toisiinsa. Kun lähestyt lohkon lähtöpistettä, lohkokuvake muuttuu tällaiseksi (kuva 7-8). Kuva 7-9. Lähestytään lohkon alkua Kuva Sulje lohkolinja 11. Sulje lohkon linja valitsemalla. Suora linja piirretään lohkon päätepisteestä lohkon lähtöpisteeseen. AGA3663-FI versio

102 12 Kuva Lohkon kartoitus on valmis 12. Valitse, kun haluat tallentaa nykyisen lohkon ja luoda uuden tiedoston seuraavalle lohkokartoitukselle. Tallennettu tiedosto sulkeutuu ja uusi lohkotiedosto (joka nimetään automaattisesti) avautuu. Kuva Aloita uuden lohkon kartoitus luomalla uusi tiedosto 13. Nyt voit joko toistaa edellä kuvatun menettelyn toiselle pellolle, jos haluat luoda ja tallentaa enemmän peltolohkoja, tai voit aloittaa uuden työtiedoston. Luvussa 8 on ohjeita uuden työn aloittamisesta. 7-6

103 Lohkon siirto Lohkon siirron avulla voit määrittää lohkon rajat tietyn etäisyyden päähän vasemmalle tai oikealle ajoneuvon kuvakkeesta. Jos ajat traktorin keskikohta suoraan peltolohkon päällä, siirtymä on nolla. Joskus on mahdollista ajaa vain peltolohkon vieressä (esim. aidan vuoksi). Tällaisessa tilanteessa voidaan käyttää lohkon siirtoa. Siirtymän arvot ovat positiivisia tai negatiivisia riippuen siitä, mihin suuntaan pellolla ajetaan. Tässä osassa kerrotaan, miten lohkon siirto määritetään. 1 Kuva Avaa Lohkon siirto -näyttö 1. Valitse, kun haluat avata Lohkon siirto -näytön. AGA3663-FI versio

104 Kuva Anna lohkon siirtokulma 2. Anna siirron arvo. Anna positiivinen luku traktorin oikeanpuoleiselle siirtymälle ja negatiivinen luku traktorin vasemmanpuoleiselle siirtymälle. Yleensä tämä arvo on hieman yli puolet traktorin väylänleveydestä siten, että lohkon raja määritetään vain hieman työkoneen reunan yli (ks. kuvat 7-15 ja 7-16). Katso lisätietoja numeronäppäimistön käytöstä liitteestä A, sivu A Vahvista valinta valitsemalla. Kuva Negatiivinen siirtymä (vasen) Kuva ja positiivinen siirtymä (oikea) 7-8

105 Lohkon haku muistista Kun peltolohko on luotu, voit hakea sen muistista ja käyttää sitä eri tehtäviin ja peltosovelluksiin. Tässä osassa kerrotaan, miten lohkotiedosto haetaan muistista käytettäväksi uudessa työssä. NOTICE HUOMATUS Ohjaus-näyttö näyttää traktorikuvakkeen traktorin GPS-koordinaattien perusteella. Tallennetulla peltolohkolla on myös GPS-koordinaatit, jotka perustuvat pellon todelliseen sijaintiin. Tämän vuoksi traktorin on oltava lähellä varsinaista peltoa, jotta pellon lohko näytetään oikein näytöllä. 1 Kuva Avaa Työ-näyttö Jos käytät aiempaa lohkotiedostoa uudessa työssä, varmista, että työtiedosto on luotu, ennen kuin lataat lohkotiedoston. 1. Valitse, kun haluat avata Työ-näytön. AGA3663-FI versio

106 2 Kuva Avaa Valitse lohko -näyttö 2. Valitse, kun haluat avata Valitse lohko -näytön. 3 4 Kuva Valitse lohkotiedosto 3. Valitse ylä- ja alanuolinäppäimillä lohkotiedosto. 4. Vahvista valinta painamalla ja palaa Työ-näyttöön

107 5 Kuva Palaa Ohjaus-näytölle 5. Valitse, kun haluat palata Ohjaus -näytölle. Kuva Lohko näkyy Ohjaus-näytöllä Lohko näkyy näytöllä. AGA3663-FI versio

108 Muistiinpanot: 7-12

109 Uuden työn aloittaminen Tässä luvussa selitetään, miten aloitat käsiteltävän alueen kartoituksen System 110/150 -järjestelmän ohjausohjelmiston avulla. Sinun on luotava tai valittava työ, ennen kuin voit aloittaa käsiteltävän alueen kartoituksen. On suositeltavaa luoda uusi työtiedosto jokaiselle uudelle pellolle. Lohkotiedostoja voi myös liittää tiettyihin töihin valitsemalla lohkotiedoston työn ollessa aktiivinen. Katso luvusta 7 tietoja siitä, miten traktorin asetukset tehdään ennen työn aloittamisesta. NOTICE HUOMATUS GPS-syöte on havaittava, ennen kuin Työ-näyttöä voidaan käyttää. Toimenpide 1 Kuva 8-1. Avaa Työ-näyttö Asenna vaadittava ohjelmisto luvun 6 ohjeiden mukaan, ennen kuin aloitat tämän toimenpiteen. 1. Valitse, kun haluat avata Työ-näytön. AGA3663-FI versio

110 2 Kuva 8-2. Avaa Valitse työ -näyttö 2. Valitse, kun haluat avata Valitse työ -näytön. 3 Kuva 8-3. Luo uusi työtiedosto 3. Luo uusi sovellustyötiedosto valitsemalla. 8-2

111 Kuva 8-4. Anna uuden työn nimi tai käytä luotua nimeä 4. Anna uuden työn nimi (valinnainen) tai käytä luotua nimeä. Liitteessä E on tietoja luodusta tiedoston nimestä. Katso liite A, sivu A-9, jos haluat käyttää aakkosnumeerista näppäimistöä. 5. Valitse hyväksyäksesi nimen ja palataksesi Työ-näytölle. 5 6 Kuva 8-5. Kun työ on valittu, palaa Ohjaus-näyttöön 6. Valitse, kun haluat palata Ohjaus -näytölle. AGA3663-FI versio

112 7 Kuva 8-6. Aloita käsiteltävän alueen kartoitus 7. Noudata alla olevia ohjeita käsitellyn alueen peittotavasta riippuen. Katso sivu 6-39: Manuaalinen - Ota käsiteltävän alueen kartoitus käyttöön valitsemalla ja aloita ajaminen. Kuvake muuttuu kuvakkeeksi, kun käsiteltävän alueen kartoitus on aktiivinen. Kytkinohjattu - Ota positiivinen virtalähde käyttöön, kun haluat ottaa käsiteltävän alueen kartoituksen käyttöön ja aloita ajaminen. Kuvake muuttuu kuvakkeeksi, kun käsiteltävän alueen kartoitus on aktiivinen. 8. Kun käsiteltävän alueen kartoitus on käytössä, ajaa ympäri peltoa, kunnes olet kartoittanut alueet, jotka haluat käsitellä. Avuksi voit valita kolme erilaista ajolinjaa (katso luku 9). Nämä luovat linjoja, joita voit seurata käsitelläksesi pellon tarkemmin. Katso luvusta 9 tietoja siitä, miten valita ja käyttää ajolinjoja. 8-4

113 8 Kuva 8-7. Käsiteltävän alueen kartoitus on käynnissä Kartoitus on pois käytöstä Kuva 8-8. Käsiteltävän alueen kartoitus on pois käytöstä 8. Poista käsiteltävän alueen kartoitus käytöstä valitsemalla. Kuvake muuttuu kuvakkeeksi, kun kartoitus on pois käytöstä. Käsiteltävän alueen kartta tallennetaan nyt luomaasi työtiedostoon, ja se voidaan hakea muistista milloin tahansa. AGA3663-FI versio

114 Työn haku muistista Kun työ on valmis, voit hakea käsiteltävän alueen kartan muistista tarkastelemista varten. Tässä osassa kerrotaan, miten työtiedosto haetaan muistista. NOTICE HUOMATUS Ohjaus-näyttö näyttää traktorikuvakkeen traktorin GPS-koordinaattien perusteella. Tallennetulla käsiteltävän alueen kartalla (työtiedosto) on myös GPS-koordinaatit, jotka perustuvat pellon todelliseen sijaintiin. Tämän vuoksi traktorin on oltava lähellä varsinaista peltoa, jotta käsiteltävän alueen kartta näytetään oikein näytöllä. 1 Kuva 8-9. Avaa Työ-näyttö 1. Valitse, kun haluat avata Työ-näytön. 8-6

115 2 Kuva Avaa Valitse työ -näyttö 2. Valitse, kun haluat avata Valitse työ -näytön. 3 4 Kuva Valitse työtiedosto 3. Valitse ylä- ja alanuolinäppäimillä lohkotiedosto. 4. Vahvista valinta painamalla ja palaa Työ-näyttöön. AGA3663-FI versio

116 5 Kuva Palaa Ohjaus-näyttöön 5. Palaa Ohjaus-näyttöön valitsemalla. Kuva Työtiedoston käsiteltävän alueen kartta näytetään Näet (työn aikana luodun) käsiteltävän alueen kartan näytöllä. 8-8

117 Näin luodaan työraportti Kun käsiteltävän alueen kartoitus on valmis, voit luoda ja viedä PDFtiedoston, joka sisältää alueen tiedot. Työraportissa on seuraavat tiedot: Työn nimi Aloitus- ja lopetuspäivät Käsitelty ala Kokonaistunnit työn valmistumiseen Kokonaistunnit käsiteltävän alueen kartoitukseen Ajettu matka Lohkon nimi Lohkon pinta-ala Muistiinpanot 1 Kuva Avaa Työ-näyttö Varmista ennen jatkamista, että konsolin etuosan USB-porttiin kytketyllä USB-muistilaitteella on tarpeeksi tiedostotilaa. 1. Valitse, kun haluat avata Työ-näytön. AGA3663-FI versio

118 2 Kuva Työtiedoston on oltava aktiivinen, jotta voit luoda työraportin Varmista ennen jatkamista, että olet valinnut työtiedoston. 2. Luo USB-muistilaitteelle vietävä työraportti valitsemalla. 4 Kuva Vienti käynnissä Kuva Vienti valmis 3. Näet yllä olevat näytöt. Jos raportin vienti on onnistunut, näet oikeanpuoleisen kuvan. 4. Poistu näytöstä valitsemalla (kuva 8-17). Palaat automaattisesti Valitse työ -näytölle

119 Käsiteltävän alueen kartoituksen raportti löytyy USB-muistilaitteen hakemistosta nimeltä Raportit ja se on pdf-tiedostomuodossa. Alla on esimerkki työraportista. Kuva Esimerkki työraportista AGA3663-FI versio

120 Sovelletut kartat Kuva Esimerkki muototiedostojen lukuohjelmaan ladatusta sovelletusta kartasta. Työraportin viemisen yhteydessä käsiteltävän alueen muototiedostot luodaan automaattisesti ja viedään. Näitä muototiedostoja kutsutaan nimellä Sovelletut kartat, ja niitä voi katsella LynxQMap -ohjelmistolla tai jollakin muulla muototiedostojen katseluun soveltuvalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla. Näihin karttoihin tallentuu käsiteltävän alueen tiedot, jotka voidaan sitten näyttää eri väreillä. Nämä värit ilmaisevat eri määriä tai muita vastaavia tietoja

121 Ajolinjojen käyttäminen Tässä luvussa kerrotaan, kuinka voit luoda, käyttää ja tallentaa ajolinjoja, joita voidaan käyttää uudelleen tietyllä pellolla työn aikana. Käytettävissä on neljä ajolinjaa: AB-linjat, Identtiset kaarteet, Adaptiiviset kaarteet ja Ympyräajot. Identtiset kaarteet NOTICE HUOMATUS Identtiset kaarteet -vaihtoehto on käytettävissä vain System 150:ssa, kun käytetään automaattiohjausta AGI-3:lla. 2 Kuva 9-1. Avaa Ajolinja-näyttö 1. Aja traktori sen pellon reunan, josta haluat piirtää kaarteen. 2. Valitse, kun haluat avata Valitse ajolinja -näytön. AGA3663-FI versio

122 3 4 Kuva 9-2. Valitse -ajolinja 3. Valitse (kuva 9-2), kun haluat valita Identtiset kaarteet -ajolinjan. 4. Vahvista valinta valitsemalla (kuva 9-2). 5 Kuva 9-3. Luo uusi -ajolinjatiedoston 5. Valitse (kuva 9-3), kun haluat luoda uuden Identtiset kaarteet -ajolinjatiedoston. 9-2

123 Kuva 9-4. Anna uusi tiedoston nimi tai valitse oletusnimi 6. Voit kirjoittaa uuden kaarretiedoston nimen tai käyttää luotua nimeä. Liitteessä E on tietoja luodusta tiedoston nimestä. Katso liite A, sivu A-9, jos haluat käyttää aakkosnumeerista näppäimistöä. 7. Vahvista valinta valitsemalla Kuva 9-5. Aloita käsiteltävän alueen kartoitus 8. Ota käsiteltävän alueen kartoitus käyttöön valitsemalla. AGA3663-FI versio

124 9. Valitse, kun haluat asettaa ensimmäisen identtisen kaarteen pisteen ajolinjalle (kuva 9-5). 10 Kuva 9-6. Aseta A-piste 10. Aja haluamaasi kaarta pitkin ja merkitse kaaren loppu valitsemalla. Kuva 9-7. Ylös ja takaisin Kuva 9-8. Ympäri ja ympäri Tavallisimmat Identtiset kaarteet -ajolinjan kanssa käytettävät käsiteltävän alueen peittotavat ovat Ylös ja takaisin (kuva 9-7) ja Ympäri ja ympäri. (kuva 9-8). Identtiset kaarteet -ajolinjat ovat hyödyllisiä, kun haluat varmistaa kulkevasi aina saman matkan kuin ensimmäisellä kerralla. Näin pystyt välttämään esteitä, kuten kiviä ja puita, ajolinjan säilyessä yhdenmukaisena. 9-4

125 11. Seuraa ajolinjaa valitsemasi peittotavan avulla ja tee valmiiksi koko käsiteltävän alueen kartta. 12. Huomaa - Valitse milloin tahansa (kuva 9-7 ja 9-8), jos haluat sulkea (ja tallentaa) nykyisen Identtiset kaarteet -tiedoston ja luoda uuden Identtiset kaarteet -tiedoston. Luotu Identtiset kaarteet -tiedosto nimetään ja ladataan automaattisesti, joten voit lisätä uudet AB-pisteet heti. Voit nimetä luodun tiedoston uudelleen avaamalla Valitse ajolinja -näytön ja valitsemalla Identtiset kaarteet (kuva 9-2). Adaptiiviset kaarteet (System 110) 2 Kuva 9-9. Avaa Ajolinja-näyttö 1. Aja traktori sen pellon reunan, josta haluat piirtää kaarteen. 2. Valitse, kun haluat avata Valitse ajolinja -näytön. AGA3663-FI versio

126 3 4 Kuva Valitse Adaptiiviset kaarteet -ajolinja 3. Valitse (kuva 9-10), kun haluat valita Adaptiiviset kaarteet -ajolinjan. 4. Vahvista valinta valitsemalla (kuva 9-10). 6 5 Kuva Luo uusi Adaptiiviset kaarteet -ajolinjatiedosto 5. Valitse (kuva 9-11) ja valitse Adaptiiviset kaarteet -tila. Sivulla 9-10 on ohjeet Adaptiiviset kaarteet -tilan valintaa ja käyttöä varten. 9-6

127 NOTICE HUOMATUS Tila-vaihtoehto (kuva 9-11) kohdassa Adaptiiviset kaarteet on käytettävissä vain, kun käytät automaattista ohjausta AGI-3:lla. Lisätietoja näistä adaptiivisista kaarretiloista on sivulla Valitse (kuva 9-11), kun haluat luoda uuden Adaptiiviset kaarteet -ajolinjatiedoston. 8 Kuva Anna uusi tiedoston nimi tai valitse oletusnimi 7. Voit kirjoittaa uuden kaarretiedoston nimen tai käyttää luotua nimeä. Liitteessä E on tietoja luodusta tiedostonimestä. Katso liite A, sivu A-9, jos haluat käyttää aakkosnumeerista näppäimistöä. 8. Vahvista valinta valitsemalla. AGA3663-FI versio

128 9 Kuva Aloita käsiteltävän alueen kartoitus 9. Ota käsiteltävän alueen kartoitus käyttöön valitsemalla. NOTICE HUOMATUS Adaptiiviset kaarteet -ajolinjassa on kolme eri tilaa. Sivulta 9-10 saat yksityiskohtaiset ohjeet Adaptiiviset kaarteet -ajolinjan käytöstä näissä tiloissa. Kuva Suorita ensimmäinen ajokerta Kuva Kaarrelinja näkyy näytössä 10. Adaptiiviset kaarteet näkyvät rinnakkain suhteessa aiemmin käsiteltyihin linjoihin. 9-8

129 Kuva Toinen kaarrelinja ilmestyy seuraavaan kulmaan Kuva Edelliseen käsiteltävän alueen linjaan perustuva uusi kaarrelinja näkyy näytössä. 11. Seuraa pellolla näitä linjoja, kunnes käsiteltävän alueen kartoitus on valmis Adaptiiviset kaarteet -tilassa. 12. Huomaa - Valitse milloin tahansa, kun haluat sulkea (ja tallentaa) nykyisen Adaptiiviset kaarteet -tiedoston ja luoda uuden tiedoston. Luotu Adaptiiviset kaarteet -tiedosto nimetään ja ladataan automaattisesti, joten voit aloittaa uusien kaarteiden luomisen heti. Voit nimetä luodun tiedoston uudelleen avaamalla Valitse ajolinja -näytön ja valitsemalla Adaptiiviset kaarteet. AGA3663-FI versio

130 Adaptiiviset kaarretilat (System 150) Seuraavassa jaksossa esitetyt ohjeet ovat jatkoa vaiheelle 5 sivulla 9-6. NOTICE HUOMATUS Adaptiiviset kaarretilat ovat käytettävissä vain System 150 -konsolissa, kun automaattiohjaus AGI-3:lla on käytössä. Käsitelty ala liipaistu 1 2 Kuva Käsitelty ala liipaistu 1. Valitse Käsitelty ala liipaistu. 2. Vahvista valinta valitsemalla. Palaat automaattisesti Valitse kaarre -näytölle (kuva 9-11). Suorita sivulla 9-7 kuvatut vaiheet 6 8 ja noudata sitten alla olevia ohjeita

131 3 Kuva Aloita käsiteltävän alueen kartoitus 3. Ota käsiteltävän alueen kartoitus käyttöön valitsemalla. Samalla aloitetaan myös ajolinjan automaattinen jäljitys. 4. Kun olet ajanut ajoreitin, lopeta käsiteltävän alueen kartoitus valitsemalla. NOTICE HUOMATUS Ajolinjan seuranta Käsitelty ala liipaistu -tilassa käynnistyy käsiteltävän alueen kartoituksen käynnistyksen yhteydessä ja seuranta päättyy, kun kartoitus kytketään pois päältä. Uuden ajolinjan luominen alkaa aina käsiteltävän alueen kartoituksen käynnistyksen yhteydessä. 6 Kuva Ajolinja näkyy viimeisimmän ajokerran rinnalla Kun ajat traktorin edellisellä ajokerralla käsitellyn alueen viereen, ajolinja näkyy sen vieressä. AGA3663-FI versio

132 5. Seuraa ajolinjaa ja toista vaiheet 3 ja 4, kunnes olet käsitellyt koko pellon. 6. Huomaa - Valitse (kuva 9-20) milloin tahansa, kun haluat sulkea (ja tallentaa) nykyisen Adaptiiviset kaarteet -tiedoston ja luoda uuden tiedoston. Luotu Adaptiiviset kaarteet -tiedosto nimetään ja ladataan automaattisesti, joten voit aloittaa uusien kaarteiden luomisen heti. Voit nimetä luodun tiedoston uudelleen avaamalla Ajolinjavalikon ja valitsemalla Adaptiiviset kaarteet

133 Manuaalinen rivin loppu 1 Kuva Käsitelty ala liipaistu 1. Valitse Manuaalinen rivin loppu 2. Vahvista valinta valitsemalla. Palaat automaattisesti Valitse kaarre -näytölle (kuva 9-11). Suorita sivulla 9-7 kuvatut vaiheet 6 8 ja noudata sitten alla olevia ohjeita Kuva Aloita käsiteltävän alueen kartoitus 3. Ota käsiteltävän alueen kartoitus käyttöön valitsemalla. 4. Aseta ajolinjan ensimmäinen piste valitsemalla. AGA3663-FI versio

134 Kuva Aseta B-piste rivin lopun merkiksi Kuva Linja näkyy rinnakkaisena 5. Aja haluamaasi kaarta pitkin ja merkitse ajolinjan päätepiste valitsemalla (kuva 9-23). Ajolinja näkyy pisteiden A ja B välillä. Kun ajat traktorin edellisen ajoreitin viereen, ajolinja siirtyy ja näkyy samansuuntaisena kuin kyseinen ajoreitti (kuva 9-24). Kuva Aseta B-piste rivin lopun merkiksi Kuva Linja näkyy rinnakkaisena 6. Seuraa ajolinjaa ja valitse uudelleen (kuva 9-25), kun haluat merkitä päätepisteen ja aloittaa uuden ajolinjan. Tee näin, kunnes olet käsitellyt koko pellon. 7. Poista käsiteltävän alueen kartoitus käytöstä valitsemalla

135 U-käännöksen tunnistus 1 Kuva Käsitelty ala liipaistu 1. Valitse U-käännöksen tunnistus. 2. Vahvista valinta valitsemalla. Palaat automaattisesti Valitse kaarre -näytölle (kuva 9-11). Suorita sivulla 9-7 kuvatut vaiheet 6 8 ja jatka sitten sivun 9-15 vaiheesta Kuva Aloita käsiteltävän alueen kartoitus 3 3. Ota käsiteltävän alueen kartoitus käyttöön valitsemalla. 4. Aseta ajolinjan ensimmäinen piste valitsemalla. AGA3663-FI versio

136 Kuva Tee U-käännös rivin lopun merkiksi Kuva Linja näkyy rinnakkaisena 5. Aja haluamaasi kaarta ja tee U-käännös, joka merkitsee ajolinjan päätepisteen. Ajolinja näkyy pisteiden A ja B välillä. Kun ajat traktorin edellisen ajoreitin viereen, ajolinja siirtyy ja näkyy samansuuntaisena kuin kyseinen ajoreitti. Kuva Tee U-käännös rivin lopun merkiksi Kuva Sammuta käsiteltävän alueen kartoitus 6. Seuraa ajolinjaa ja tee uusi U-käännös, joka merkitsee ajolinjan päätepisteen ja aloittaa uuden ajolinjan. Tee näin, kunnes olet käsitellyt koko pellon. 7. Poista käsiteltävän alueen kartoitus käytöstä valitsemalla (kuva 9-32)

137 AB-linjat 2 Kuva Avaa Valitse ajolinja -näyttö 1. Aja traktori sen pellon reunan, josta haluat piirtää AB-linjan. 2. Valitse, kun haluat avata Valitse ajolinja -näytön. 3 4 Kuva Valitse AB-linjat-ajolinja 3. Valitse, kun haluat valita AB-linjat-ajolinjan. AGA3663-FI versio

138 4. Vahvista valinta valitsemalla. 5 Kuva Luo uusi AB-linjat-tiedosto 5. Valitse, kun haluat luoda uuden AB-linjat-ajolinjatiedoston. 6 Kuva Anna uusi tiedoston nimi tai valitse oletusnimi 6. Voit kirjoittaa uuden AB-linjatiedoston nimen tai käyttää luotua nimeä. Liitteessä E on tietoja luodusta tiedoston nimestä. Katso liite A, sivu A-9, jos haluat käyttää aakkosnumeerista näppäimistöä

139 7. Vahvista valinta valitsemalla. 8 9 Kuva Aloita käsiteltävän alueen kartoitus 8. Valitse, kun haluat käyttää käsiteltävän alueen kartoitusta (kuva 9-37). 9. Valitse, kun haluat asettaa AB-linjan ensimmäisen pisteen (kuva 9-37). 10 Kuva Aseta AB-linjan ensimmäinen piste 10. Aja suoraa linjaa, kunnes tulet pellon toiseen päähän ja merkitse AB-linjan toinen piste valitsemalla. AGA3663-FI versio

140 Kuva Aseta AB-linjan toinen piste 11. Suora linja tulee nyt näkyviin (kuva 9-39). Kuva Seuraa linjaa ylös ja alas peltoa 12. Seuraa tätä linjaa pellolla ylös ja alas, kunnes koko käsiteltävän alueen kartta on saatu valmiiksi. 13. Huomaa - Valitse milloin tahansa, kun haluat siirtää ajolinjaa kohtisuoraan traktorin keskikohdan kanssa. Sivulla 9-28 on lisätietoja Siirto -toiminnosta

141 Ympyräajot 2 Kuva Avaa Valitse ajolinja -näyttö 1. Aja traktori sen pellon reunan, josta haluat piirtää linjan ympyräajoa varten. 2. Avaa Valitse ajolinja -näyttö valitsemalla. 3 4 Kuva Valitse Ympyräajot -ajolinja 3. Valitse (kuva 9-42), kun haluat valita Ympyräajot-ajolinjan. AGA3663-FI versio

142 4. Vahvista valinta valitsemalla (kuva 9-42). 5 Kuva Luo uusi Ympyräajo-tiedosto 5. Valitse, kun haluat luoda uuden Ympyräajot-ajolinjatiedoston. 7 Kuva Anna uusi tiedoston nimi tai valitse oletusnimi 6. Kirjoita uuden ympyräajon ajolinjatiedoston nimi (valinnainen) tai käytä luotua nimeä. Liitteessä E on tietoja luodusta tiedostonimestä. Katso liite A, sivu A-9, jos haluat käyttää aakkosnumeerista näppäimistöä

143 7. Vahvista valinta valitsemalla. 8 Kuva Aloita käsiteltävän alueen kartoitus 8. Ota käsiteltävän alueen kartoitus käyttöön valitsemalla ja aja pois ympyräajon kaarta pitkin. 9 Kuva Aloita ajo ja ota ympyräajon laskenta käyttöön 9. Valitse ohjelmiston painike, kun haluat aloittaa traktorin ympyräajolinjan laskennan. Tämä kuvake alkaa vilkkua punaisena ja harmaana ja joudut pitämään traktorin kaarteella, kunnes vilkkuminen loppuu. AGA3663-FI versio

144 Kuva Punainen ympyrä tulee näkyviin, kun ympyräajon kääntöpiste on määritetty 10. Kun ympyräajo on määritetty, punainen ympyrä näkyy näytössä. Kuva Seuraa ympyräajon linjaa 11. Aja tätä ympyräajolinjaa niin kauan, että käsiteltävän alueen kartoitus on suoritettu (kuva 9-48). 12. Huomaa - Valitse milloin tahansa, kun haluat siirtää ajolinjaa kohtisuoraan traktorin keskikohdan kanssa. Sivulla 9-28 on lisätietoja Siirto -toiminnosta

145 Ajolinjan haku muistista Tässä osassa kerrotaan, miten haet tallennetun ajolinjan muistista. NOTICE HUOMATUS Tallennettua ajolinjaa voidaan käyttää uudelleen vain sillä pellolla, jolla se on alun perin luotu. Voit kuitenkin tallentaa peltoa kohti niin monta ajolinjaa kuin haluat. Näin voit käyttää useita ajolinjaa peltoa kartoittaessasi. 1 Kuva Avaa Ajolinja-näyttö Voit ladata ajolinjan, ennen kuin aloitat tai työn aikana. 1. Valitse, kun haluat avata Valitse ajolinja -näytön. AGA3663-FI versio

146 2 3 Kuva Valitse ajolinja 2. Valitse ajolinja kolmesta painikkeesta. Tässä esimerkissä valitaan AB-linjat. 3. Vahvista valinta valitsemalla. 4 5 Kuva Valitse ajolinjatiedosto 4. Valitse ylä- ja alanuolinäppäimillä ajolinjatiedosto

147 5. Vahvista sijaintisi painamalla ja palaa Ohjaus-näytölle. Kuva Ajolinja ladataan näytölle 6. Ajolinja latautuu näytölle (kuva 9-52). Kuva Käytä valittua ajolinjaa Kuva Lataa toinen ajolinja 7. Toista edellä mainittu menettely, jos haluat ladata toisen ajolinjan (kuva 9-54), joka on tallennettu samalle pellolle. AGA3663-FI versio

148 Siirron käyttäminen ympyräajoille ja AB-linjoille Tässä osassa selitetään miten siirtotoimintoa käytetään, kun Ympyräajoja AB-linjat-ajolinjoja haetaan muistista. Siirtopainike Kuva Aiemmin tallennettu AB-linja on ladattu Kun aiemmin tallennettu AB-linja- tai Ympyräajo-ajolinja haetaan muistista käytettäväksi pellolla, jolla se on luotu, sitä ei ole kohdistettu tarkasti traktoriin (kuva 9-55). Etäisyys, jonka ajolinja siirtyy, kun siirtopainiketta painetaan. Kuva Paina siirron painiketta, joka kohdistaa AB-linjan traktoriin. Jos näin käy, valitse siirtotoiminto kerran. Tämä kohdistaa AB-linjatai Ympyräajo-ajolinjan traktoriin. Etäisyys, jonka ajolinja siirtyy kohdistuessaan traktoriin, näkyy konsolissa (kuva 9-56)

149 Siirron valintanäyttö (System 150) Tässä osassa selitetään vaihtoehdot siirtotoiminnon ollessa valittuna. Nämä vaihtoehdot ovat käytettävissä vain, kun automaattinen ohjaus on käytössä Siirron siirtymä Kuva Siirron valintanäyttö Paina ylä- ja alanuolia, kun haluat lisätä tai vähentää siirron siirtymän määrää. Siirron siirtymä määrittää ajolinjan siirtoetäisyyden, kun joko tai valitaan. Valitse, kun haluat asettaa tietyn arvon siirron siirtymälle. Katso lisätietoja numeronäppäimistön käytöstä liitteen A sivulta A-2. Kun olet määrittänyt nämä arvot, siirrä näytön vasemmalla puolella olevilla kuvakkeilla ajolinjaa joko vasemmalle tai oikealle tai keskelle. 1. Valitse, kun haluat siirtää ajolinjaa vasemmalle. 2. Valitse, kun haluat siirtää ajolinjaa oikealle. 3. Valitse, kun haluat siirtää ajolinjaa keskelle ajoneuvon kuvakkeeseen nähden. AGA3663-FI versio

150 Siirretty kokonaisetäisyys 4 Kuva Siirron valintanäyttö siirron jälkeen Ajolinjan siirron kokonaisetäisyys näkyy kohdassa Yhteensä (kuva 9-58). Kohdan Yhteensä arvo pienenee, kun ajolinjaa siirretään oikealle ja kasvaa, kun ajolinjaa siirretään vasemmalle. 4. Tallenna siirretty ajolinja valitsemalla. Katso lisätietoja aakkosnumeerisen näppäimistön käytöstä liitteen A sivuilta A-9 ja A Valitse, kun haluat palata Ohjaus-näyttöön. NOTICE HUOMATUS Ympyräajo-ajolinjaa (katso sivu 9-21) siirrettäessä on tärkeä huomata, että ympyrän halkaisija muuttuu. Tämä eroaa GPS-siirtymän korvauksesta (katso sivu 6-50), joka siirtää koko ajolinjaa traktorin keskustaa kohden muuttamatta ympyrän halkaisijaa

151 Ohjaaminen ohjauksen avulla Tässä osassa kerrotaan, miten näytöllä ja valopalkilla näkyviä ohjauksen merkkivaloja tulkitaan ajolinjalla ajettaessa. Alla olevissa kuvissa on esitetty AB-linjan ajolinja. Kuvakaappaus Kuva Vain keskimmäinen LED palaa, kun ajat suoraan ajolinjaa pitkin Kun ajat suoraa linjaa pitkin ajolinjaa, vain keskimmäisen LED-valon pitäisi palaa valopalkissa. Kuva Vasemmanpuoleiset LED-valot syttyvät, kun ajaudut ajolinjalta vasemmalle Jos traktori kulkee ajolinjan vasemmalla puolella, LED-valot valopalkin vasemmalla puolella alkavat palaa. Mitä enemmän siirryt ajolinjan vasemmalle puolelle, sitä enemmän LED-valoja syttyy. Ilmaisinnäyttö kertoo myös kuinka kaukana keskipisteestä olet. Punaisen palkin (kuva 9-58) siirtyminen lähemmäksi oikeaa laitaa osoittaa, että sinun täytyy ohjata enemmän oikealle päästäksesi takaisin keskilinjaan. AGA3663-FI versio

152 Kuva Oikeanpuoleiset LED-valot syttyvät, kun ajaudut ajolinjalta oikealle Jos traktori kulkee ajolinjan oikealla puolella, LED-valot valopalkin oikealla puolella alkavat palaa. Mitä enemmän siirryt ohjausreitin oikealle puolelle, sitä enemmän LED-valoja syttyy (kuva 9-59). Näyttö ilmaisee vasemmalle liikkuvalla punaisella palkilla, että sinun täytyy ohjata enemmän vasemmalle päästäksesi takaisin keskilinjaan. Mitä lähempänä keskilinjaa olet, sitä vähemmän näkyy nuolia ja LED valoja

153 Tiedostojen varmuuskopiointi ja tuominen USB-muistilaitteelta Tässä luvussa kerrotaan, miten varmuuskopioit kaikki tallennetut työ-, lohko- ja ajolinjatiedostot USB-muistilaitteelle ja miten voit tuoda nämä tiedostot USB-muistilaitteelta System 110/150 -konsoliin. Varmuuskopioiminen USB-muistilaitteelle 1 Kuva Avaa Diagnostiikka-näyttö Varmista ennen jatkamista, että konsolin etuosan USB-porttiin kytketyllä USB-muistilaitteella on tarpeeksi tiedostotilaa. 1. Valitse, kun haluat avata Diagnostiikka -näytön. AGA3663-FI versio

154 2 Kuva Varmuuskopioi kaikki työ-, lohkoja ajolinjatiedostot 2. Valitse, kun haluat varmuuskopioida kaikki työ-, lohkoja ajolinjatiedostot USB-muistilaitteelle (kuva 10-2). 4 Kuva Varmuuskopiointi käynnissä Kuva Varmuuskopiointi valmis 3. Näet yllä olevat näytöt. Jos varmuuskopiointi on onnistunut, näet kuvan 10-4 näytön. 4. Poistu näytöstä valitsemalla. Palaat automaattisesti Valitse työ -näytölle

155 Tiedostojen tuonti USB-muistilaitteelta Jos haluat tuoda työ-, lohko- ja ajolinjatiedostoja USB-muistilaitteelta, sinun on siirryttävä näytöille, joilla tiedostot voidaan valita. Kuva Työn ja lohkon valintanäytöt Kuva Kaarteen, AB-linjan ja ympyräajon ajolinjojen valintanäytöt 1. Valitse näillä näytöillä USB-kuvake, niin voit ladata vastaavan tiedostotyypin. AGA3663-FI versio

156 2 3 Kuva Valitse tuotava tiedosto Tuo työt -näyttö tulee näkyviin, jos tuot työtiedoston USB-muistilaitteelta. Kaikki tuontinäytöt ovat samanlaisia, lukuun ottamatta otsikkoa, joka ilmaisee tuotavan tiedoston tyypin. 2. Valitse tiedosto ylä- ja alanuolilla. 3. Vahvista valinta valitsemalla. Työtiedosto ladataan konsoliin ja voit valita sen työn valintanäytöstä. Sama koskee myös tuotuja lohko- ja ajolinjatiedostoja, eli nekin voidaan valita vastaavista valintanäytöistä. NOTICE HUOMATUS System 110/150 vie automaattisesti lohkokartat ja käsiteltävän alueen kartat muototiedostoiksi. Nämä tiedostot tallennetaan Lohkomuototiedostot-kansioon ja vastaavasti Käsiteltävän alueen muototiedostot -kansioon, kun ne viedään USB-muistitikulle. Nämä tiedostot voidaan tuoda ja niitä voidaan käyttää muissa muototiedostoja tukevissa ohjelmistoissa

157 Pikaopas Lohkon luominen Miten lohko luodaan 5 vaiheessa: 1. Luo uusi lohkotiedosto (sivu 7-2) 2. Aseta lohkon siirto (sivu 7-7) 3. Paina Käynnistä lohkon tallennus -kuvaketta (sivu 7-4) 4. Aja pitkin lohkoa 5. Paina Sulje lohko -kuvaketta, kun olet 50 metrin päässä aloituskohdasta tai aja 5 metrin päähän aloituskohdasta, niin lohko sulkeutuu automaattisesti (sivu 7-5) Miten lohko haetaan muistista 3 vaiheessa: 1. Avaa Työ-näyttö (sivu 7-9) 2. Avaa Valitse lohko -näyttö (sivu 7-10) 3. Valitse haluamasi lohkotiedosto ja vahvista valinta (sivu 7-10) AGA3663-FI versio

158 Aloita uusi työ Miten käsiteltävästä alueesta luodaan kartta 5 vaiheessa: 1. Luo uusi työtiedosto (sivu 8-2) 2. Valitse käsitellyn alueen peittotapa (sivu 6-39) 3. Paina Käynnistä kartoitus -kuvaketta (jos olet manuaalisessa tilassa) tai aktivoi kytketty tulolähde, kun haluat aloittaa kartoituksen (sivu 8-4) 4. Aja pellolle 5. Jos haluat tarkemman peiton, valitse, luo ja käytä ajolinjaa ajon aikana (sivu 9-1) Miten käsiteltävän alueen kartta haetaan muistista 3 vaiheessa: 1. Avaa Työ-näyttö (sivu 8-6) 2. Avaa Valitse työ -näyttö (sivu 8-7) 3. Valitse haluamasi työtiedosto (sivu 8-7) Miten työraportti luodaan 3 vaiheessa: 1. Avaa Työ-näyttö (sivu 8-9) 2. Kytke USB-muistilaite System 110/150 -konsoliin 3. Paina Luo työraportti -painiketta (vaihe 2, sivu 8-10) 11-2

159 Esimerkkityö Tässä osassa annetaan esimerkki siitä, miten työ voidaan tehdä System 110/150 -ohjelmistolla. Jos pellolla ei vielä ole kartoitettua lohkoa ja haluat suorittaa käsiteltävän alueen kartoituksen, voit suorittaa nämä kaksi toimintoa samanaikaisesti. Jäljempänä on ohjeet siitä, miten peltosi käsiteltävän alueen kartoitus voidaan tehdä tällä menetelmällä. 1. Luo uusi työtiedosto (sivu 8-2) 2. Luo uusi lohkotiedosto (sivu 7-2) Lohkotiedosto luodaan työtiedoston jälkeen, jotta luomasi lohko voidaan tuoda muistista työn muistista hakemisen yhteydessä. Työtiedostot osaavat tuoda muistista lohkotiedostoja, mutta lohkotiedostot eivät osaa tuoda muistista työtiedostoja. 3. Aseta lohkon siirto (sivu 7-7) 4. Valitse käsitellyn alueen peittotapa (sivu 6-39) 5. Paina Käynnistä lohkon tallennus -kuvaketta (sivu 7-4) 6. Paina Käynnistä kartoitus -kuvaketta (jos olet manuaalisessa tilassa) tai aktivoi kytketty tulolähde, kun haluat aloittaa kartoituksen (sivu 8-4) 7. Aja pitkin peltolohkoa 8. Luo kaarre-ajolinja (sivu 9-5) Tavallisesti kaarteet valitaan ensimmäiselle ja toiselle kierrokselle. Tämän jälkeen valitaan AB-linjat ja tätä ajolinjaa käytetään käsiteltävän alueen viimeistelyyn pellon loppuosassa. Ohjausta käytettäessä tätä pidetään tehokkaimpana tapana saada mahdollisimman tarkka peitto suorakaiteen muotoiselle pellolle. AGA3663-FI versio

160 9. Paina Sulje lohko -kuvaketta, kun olet 50 metrin päässä aloituskohdasta tai aja 5 metrin päähän aloituskohdasta, niin lohko sulkeutuu automaattisesti (sivu 7-5) 10. Aja toinen kierros pellon ympäri ensimmäisellä kierroksella luodun kaarre-ajolinjan mukaisesti. 11. Luo AB-linjan ajolinja (sivu 9-17) ja viimeistele pellon käsiteltävä alue. 12. Paina Pysäytä kartoitus -kuvaketta (jos olet manuaalisessa tilassa) tai poista kytketty tulolähde käytöstä, kun haluat lopettaa kartoituksen (sivu 8-5) 11-4

161 Liite A Painikeluettelo System 110/150:n aloitus Ohjaus-näyttö: Tämä painike avaa ohjausnäytön. Asetukset: Tämä painike avaa asetusnäytön, jossa voi muokata koneen väylää, kieltä ja yksiköitä. GPS: Avaa GPS-asetukset. Työn asetus: Avaa Työ-näytön Diagnostiikka: Tämä painike näyttää päämuistin, USB-muistin ja tiedostojärjestelmän tilan. Päivä: Jos tämä kuvake näkyy, laite on päivätilassa ja siinä on kirkkaampi näyttö. Yö: Kun tämä kuvake näkyy, näytön kirkkaus himmenee, ja värimaailma muuttuu yötilaan. Uudelleenohjelmointi: Jos USB-laite on asennettu ja siinä on uusi versio ohjelmistosta, tämä painike aloittaa päivityksen. Lisäominaisuus: Avaa lisäominaisuuksien valikon. Laitteisto, sarjanumero ja ohjelmistoversiot näkyvät, kun painat tätä painiketta. Tuo USB-muistilaitteelta: Valitse tämä kuvake, kun haluat tuoda tiedostoja USB-laitteesta System 110/150:een. AGA3663-FI versio 1.61 A-1

162 Ohjaus Päänäyttö: Tämä Ohjaus-näytön painike avaa työnäytön, päivä- ja yöasetukset sekä muut asetukset. Manuaalinen käsiteltävän alueen kartoitus ei käytössä: Kuvake osoittaa, että käsiteltävän alueen kartta ei ole aktiivinen eikä sitä näytetä näytössä. Manuaalinen käsiteltävän alueen kartoitus käytössä: Kuvake osoittaa, että käsiteltävän alueen kartta on aktiivinen ja se näytetään näytössä. Kytkinohjattu käsiteltävän alueen kartoitus ei käytössä: Kuvake osoittaa, että käsiteltävän alueen kartta ei ole aktiivinen eikä sitä näytetä näytössä. Kytkinohjattu käsiteltävän alueen kartoitus käytössä: Kuvake osoittaa, että käsiteltävän alueen kartta on aktiivinen ja se näytetään näytössä. Lohko valmis: Tämä kuvake osoittaa, että lohkon kartoitus on keskeytetty. Tämän kuvakkeen valitseminen aloittaa lohkon kartoituksen. Lohko aktiivinen: Tämä kuvake osoittaa, että lohkon kartoitus on aktiivinen. Tämän kuvakkeen valitseminen keskeyttää lohkon kartoituksen. Sulje lohkon loppupisteet: Tämä kuvake ilmaisee, että olet lähestymässä lohkon päätepistettä. Valitse tämä kuvake, jos haluat luoda päät yhdistävän linjan ja sulkea lohkon. Lohko käytössä: Kuvake osoittaa, että lohko on valmis ja käytössä. Tämän kuvakkeen valitseminen poistaa nykyisen lohkon ja aloittaa uuden lohkotiedoston. Sijoita piste A: Tämän kuvakkeen valitseminen sijoittaa samansuuntaisen linjan ajolinjan pisteen A. Sijoita piste B: Tämän kuvakkeen valitseminen sijoittaa samansuuntaisen linjan ajolinjan pisteen B. Sijoita piste A: Tämän kuvakkeen valitseminen sijoittaa kaarrelinjan ajolinjan pisteen A. Sijoita piste B: Tämän kuvakkeen valitseminen sijoittaa kaarrelinjan ajolinjan pisteen B. A-2

163 Luo uusi kaarrelinja: Tämän kuvakkeen valitseminen poistaa nykyisen kaarrelinjan ajolinjan ja aloittaa uuden kaarrelinjan ajolinjatiedoston. Ympyräajo ei käytössä: Tämän kuvakkeen valitseminen aloittaa ympyräajon ajolinjan luomisen. Ympyräajo käytössä: Kuvake osoittaa, että ympyräajon ajolinjan luominen on aktiivinen. Neliökuvake vilkkuu punaisena ja harmaana kaavion luomisen aikana. Loitonna: Valitse tämä kuvake, jos haluat loitontaa Ohjausnäytön näkymää. Lähennä: Valitse tämä kuvake, jos haluat lähentää Ohjausnäytön näkymää. Näkymä ylhäältä: Tämä kuvake osoittaa, että näytön kartta on näkymä ylhäältä -katselutilassa. Traktori ja kartta näkyvät ylhäältä alas katsottuna. Näkymä takaa: Kuvake osoittaa, että näyttö on näkökulmatilassa. Tämä tila näyttää karttanäkymän viistosti ohjaamon takaa. Pohjoinen ylhäällä: Tämä kuvake osoittaa, että näytön kartta on Pohjoinen ylhäällä -tilassa. Tässä tilassa traktori ja kartta näytetään ylhäältä päin siten, että traktorin etuosa osoittaa aina kohti näytön ylälaitaa. Siirrä: Tämä kuvake siirtää ohjausreittiä määritetyn matkan vasemmalle tai oikealle traktorista katsottuna tai kohdistaa ohjausreitin traktorin antennin keskikohtaan. Ruisku: Tämä kuvake avaa ruiskun ohjausnäytön. Tämä vaihtoehto on käytettävissä vain, kun ruiskutoiminto on toiminnassa. AGA3663-FI versio 1.61 A-3

164 Asetukset Rivin lopun asetus Tämä kuvake avaa Rivin lopun asetus -näytön. Yksiköt: Tämä kuvake avaa Yksiköt-näytön. Valitse kieli: Tämä kuvake avaa Valitse kieli -näytön. Työkoneen asetukset: Tämä kuvake avaa Työkoneen asetukset -näytön. GPS-antennin sijainti: Tämä kuvake avaa GPS-sijaintiasetuksetnäytön. Valopalkin LED-porrastus: Tämä kuvake avaa Anna LED porrastus -näytön. Käsitellyn alueen peittotapa: Tämä kuvake avaa Käsitellyn alueen peittotapa -näytön. GPS-asetukset Tulo- ja lähtöasetukset: Tämä kuvake avaa Tulo- ja lähtöasetukset -näytön. Valitse baudinopeus: Tätä kuvaketta painamalla voit asettaa baudinopeuden. Satelliitin tiedot: Valitse tämä kuvake, niin näet havaittujen satelliittien määrän, niiden korjausiän ja HDOP:n. Valitse GPS-vastaanotin: Tämä kuvake avaa Valitse GPSvastaanotin -näytön. Valitse korjaussignaali: Tämä kuvake avaa Valitse korjaussignaali -näytön. A-4

165 Satelliitin diagnostiikka: Valitse tämä kuvake, jos haluat katsella satelliitin vianmääritystietoja. Laitteiston ohjelmistopäivitys: Valitse tämä kuvake, kun haluat päivittää AGI-3-laitteiston ohjelmiston. GPS-siirtymä: Valitse tämä kuvake, kun haluat korvata GPSsiirtymän käytettäessä AB-linjoja ja ympyräajoa. Kun tämä vaihtoehto on valittu, linjat siirtyvät GPS-antennin sijaintiin. Tutkan tuotoksen asetus: Tämä kuvake avaa Tutkan tuotoksen asetu -näytön. GPS-tuotosasetukset: Tämä kuvake avaa GPS-tuotosasetuksetnäytön. Ulkoisen antennin asetukset: Tämä kuvake avaa ulkoisen antennin asetusnäytön. Lisäominaisuudet Lataa projekti: Tällä kuvakkeella voit ladata projektitiedoston. Linjan valinta: Tällä kuvakkeella voit valita linjan. Yksi napsautus vie seuraavalle linjalle. Kaksi napsautusta vie edelliselle linjalle. Lataa erikoisajolinjat: Tällä kuvakkeella voit ladata erikoisajolinjojen tiedoston. Lisäominaisuudet-näyttö: Tällä kuvakkeella voit avata Lisäominaisuudet-näytön. AGA3663-FI versio 1.61 A-5

166 Valitse ajolinja Työt Kaarteet: Tästä valitaan Identtiset kaarteet -ajolinja. Kaarteet: Tästä valitaan Adaptiiviset kaarteet -ajolinja. AB-linjat: Tästä valitaan AB-linjat-ajolinja. Ympyräajot: Tästä valitaan Ympyräajot-ajolinja. AB-pisteiden koordinaatit: Tätä kuvaketta painamalla voit muokata manuaalisesti AB-pisteiden koordinaatteja, kun AB-linjat on valittuna ajolinjaksi. Luo työraportti: Tästä kuvakkeesta voidaan luoda työraportti. Valitse lohko: Tämä kuvake avaa Valitse lohko -näytön. Anna teksti: Tämä kuvake avaa Anna teksti -näytön. Valitse lohko - Lohkon siirron kuvakkeet Lohkon siirto: Tämä kuvake avaa Anna lohkon siirto -näytön. Tämä kuvake ilmaisee, että lohkolinja piirretään väylän keskeltä. Lohkon siirto_vasen: Tämä kuvake avaa Anna lohkon siirto -näytön. Tämä kuvake ilmaisee, että lohkon linja piirretään väylän vasemmalta puolelta. Lohkon siirto_oikea: Tämä kuvake avaa Anna lohkon siirto -näytön. Tämä kuvake ilmaisee, että lohkon linja piirretään väylän oikealta puolelta. A-6

167 Traktorin asetukset GPS-korkeus: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa GPS-antennin korkeuden maasta. Antennin sijainti: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa vetävien pyörien ja antennin välisen etäisyyden. GPS-ohjauksen sijainti: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa antennin poikittaisetäisyyden vasemmalle tai oikealle traktorin keskilinjasta. Akselivälin pituus: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa kahden renkaan akselin välisen etäisyyden. Hinauspisteen siirtymä: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa etäisyyden takapyörän akselista hinauspisteeseen. Akselikorkeus: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa takapyörän akselin korkeuden maasta. Etuvetolaitteen siirtymä: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa etäisyyden etupyörän akselista vetolaitteeseen. Työkoneen asetukset Työleveys: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa väyläleveyden arvon. Sisäinen siirtymä: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa sisäisen siirtymän arvon. Tämä on väylän pystysuuntaisen keskilinjan siirtymä GPS:n pystysuuntaisesta keskilinjasta. Työkoneen takasiirtymä: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa työkoneen takasiirtymän arvon. Tämä on väylän vaakasuuntaisen keskilinjan siirtymä vetolaitteen vaakasuuntaisesta keskilinjasta. Työkoneen perävaunun siirtymä: Tätä kuvaketta painamalla voit lisätä työkoneen perävaunun siirtymän arvon. Tämä on väylän vaakasuuntaisen keskilinjan siirtymä GPS:n vaakasuuntaisesta keskilinjasta. AGA3663-FI versio 1.61 A-7

168 Yksiköt Alipäällekkäisyys/Päällekkäisyys: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa väylän alipäällekkäisyyden tai päällekkäisyyden. Tämä arvo määrittää linjausten porrastuksen, kun käsiteltävän alueen kartoituksessa käytetään ajolinjaa. Anna tunnit: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa tunnin ajan asetuksiin. Anna minuutit: Tätä kuvaketta painamalla voit antaa minuutit ajan asetuksiin. Ajan muoto: Tätä kuvaketta painamalla voit ottaa käyttöön joko 12 tunnin kellon tai 24 tunnin kellon. Päiväyksen muoto: Tätä kuvaketta painamalla voit vaihtaa päivämäärän muodoksi kuukausi/päivä/vuosi tai päivä/kuukausi/ vuosi. Yksiköt: Tätä kuvaketta painamalla voit ottaa käyttöön joko metrijärjestelmän tai brittiläiset mittayksiköt. Std/DMS: Tätä kuvaketta painamalla voit ottaa käyttöön joko vakio (Std)- tai DMS-muotoiset leveys- ja pituusasteet. Yleiset kuvakkeet Ylänuoli: Tällä kuvakkeella voit siirtyä ylöspäin ikkunassa. Alanuoli: Tällä kuvakkeella voit siirtyä alaspäin ikkunassa Seuraava valinta: Tällä kuvakkeella voit selata käytettävissä olevia valintoja. Peruuta: Tällä kuvakkeella voit peruuttaa tekemäsi valinnat tai muutokset ja palata edelliseen näyttöön. A-8

169 Hyväksy: Tällä kuvakkeella voit hyväksyä tekemäsi valinnat tai muutokset ja palata edelliseen näyttöön. Hyväksy: Tällä kuvakkeella voit hyväksyä tekemäsi valinnat tai muutokset ja palata edelliseen näyttöön. Numeronäppäimistön kuvakkeet Nolla ja yksi: Valitse 0 painamalla tätä kuvaketta kerran tai valitse 1 painamalla kuvaketta nopeasti kaksi kertaa. Kaksi ja kolme: Valitse 2 painamalla tätä kuvaketta kerran tai valitse 3 painamalla kuvaketta nopeasti kaksi kertaa. Neljä ja viisi: Valitse 4 painamalla tätä kuvaketta kerran tai valitse 5 painamalla kuvaketta nopeasti kaksi kertaa. Kuusi ja seitsemän: Valitse 6 painamalla tätä kuvaketta kerran tai valitse 7 painamalla kuvaketta nopeasti kaksi kertaa. Kahdeksan ja yhdeksän: Valitse 8 painamalla tätä kuvaketta kerran tai valitse 9 painamalla kuvaketta nopeasti kaksi kertaa. Plus, miinus, poista: Lisää numeroon plus- tai miinusmerkki painamalla tätä kuvaketta kerran hitaasti tai poista numero näytöltä painamalla kuvaketta kaksi kertaa nopeasti. Askelpalautin: Voit poistaa viimeisen antamasi numeron näytöltä tällä kuvakkeella. Lisää desimaalierotin: Valitse tämä kuvake, jos haluat antaa numeroita desimaalin tarkkuudella. Viiva ja alaviiva: Valitse väliviiva "-" painamalla tätä kuvaketta kerran tai valitse alaviiva "_" painamalla kuvaketta kaksi kertaa nopeasti. AGA3663-FI versio 1.61 A-9

170 Aakkosnumeerisen näppäimistön kuvakkeet UVWXYZ A D: Paina tätä kuvaketta kerran, kun haluat lisätä merkin "A", kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "B", kolme kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "C" ja neljä kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "D". E H: Paina tätä kuvaketta kerran, kun haluat lisätä merkin "E", kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "F", kolme kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "G" ja neljä kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "H". I L: Paina tätä kuvaketta kerran, kun haluat lisätä merkin "I", kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "J", kolme kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "K" ja neljä kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "L". M P: Paina tätä kuvaketta kerran, kun haluat lisätä merkin "M", kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "N", kolme kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "O" ja neljä kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "P". Q T: Paina tätä kuvaketta kerran, kun haluat lisätä merkin "Q", kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "R", kolme kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "S" ja neljä kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "T". U Z: Paina tätä kuvaketta kerran, kun haluat lisätä merkin "U", kaksi kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "V", kolme kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "W", neljä kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "X" ja viisi kertaa nopeasti, kun haluat lisätä merkin "Z". Välilyönti, askelpalautin, poista: Paina tätä kuvaketta kerran, kun haluat lisätä välilyönnin, kaksi kertaa nopeasti, kun haluat käyttää askelpalautinta ja kolme kertaa nopeasti, kun haluat tyhjentää näytön. Vaihda näppäimistön tyyppiä: Tällä kuvakkeella vaihdetaan näppäimistön tyyppiä. Voit valita isot kirjaimet, normaalit kirjaimet ja numerot. A-10

171 Liite B Varaosaluettelo Yleiset osat Nro Kuvaus 1 GX-45-näyttö 2 RAM Mount -jalusta 3 Ram Mount -varsi 4 Käyttäjän käsikirja (CD), monikielinen 5 Pikaopas 6 Virta-/CAN-johtosarja 7 Etäisännän tunnistusjohtosarja 8 Mag-Mount (GPS) 9 System 110/150:n käyttäjän käsikirja (kirja, Englanti) 10 System 110/150:n pika-asennuskortti Saatavana pakkauksessa, jossa on AGE-2-antenni Nro Kuvaus 1 System 110:n AGE-2:n ja konsolin välinen johtosarja 2 AGE-2-antenni Saatavana pakkauksessa, jossa on AGE-1-antenni Nro Kuvaus 1 System 110:n AGE-1:n ja konsolin välinen johtosarja 2 AGE-1-antenni AGA3663-FI versio 1.61 B-1

172 Saatavana pakkauksessa ilman GPS-antennia Nro Kuvaus 1 Yleinen GPS-johtosarja virralle ja tietoliikenteelle Tarvikepaketit System 110/150 -järjestelmän siirtosarja Nro Kuvaus 1 RAM Mount -jalusta 2 Virta-/CAN-johtosarja 3 Etäisännän tunnistusjohtosarja System 110 -järjestelmän sovitinsarja Nro Kuvaus 1 GX-45-sovitin 2 CAN-johtosarja System 110 Yleinen GPS-johtosarja Nro Kuvaus 1 Yleinen GPS-johtosarja virralle ja tietoliikenteelle System 110 R130-sarja Nro Kuvaus 1 CSI R130 -antenni ja vastaanotin System 110 -järjestelmän valopalkkisarja Nro Kuvaus 1 LD40-valopalkki B-2

173 Liite C Tuotetiedot Sähköistyksen tekniset tiedot Syöttöjännite Syöttövirta Kytketty lähtöteho Taulukko C-1. Sähköistyksen tekniset tiedot V:n tasavirta 1 A Tyypillinen käyttövirta, enintään 12 V:n tasavirran syöttöteho, ei oheislaitteita 5 A:n anturi / vakioitu lähtöteho Portit USB (tyyppi A) Deutsch 12-napainen (3) Fyysiset ominaisuudet Taulukko C-2. Fyysiset ominaisuudet Näyttö Kotelo Kytkimet Liittimet Paino 320 x 234 värinäyttö, QVGA, kirkas. Muovi 1 pikapainike (virta päällä / pois) 10 x pikasovelluspainike 3 ea 12-napaista DTM06-12S Deutsch -liitintä, erityinen uritus 4 lbs (1 814 kg) AGA3663-FI versio 1.61 C-1

174 Ympäristövaatimukset Taulukko C-3. Ympäristövaatimukset Käyttölämpötila Säilytyslämpötila Kosteus Ilmankosteus Tärinä -20 C C (-68 F F) -40 C C (-104 F F) Täysin tiivis hiekalta, pölyltä ja kosteudelta IP67 (MIL STD 810E) 100 % ei-kondensoituva MIL-810-F 14 % c-17 kullakin akselilla Iskut MIL-810-F 16.5-I selviää 6,5 ft (2 m) pudotuksesta kovalle alustalle Kotelon mitat Kotelon mitat 8" x 6" x 2,5" (203 mm x 152 mm x 63,5 mm) Kuva C-1. Kotelon mitat C-2

175 Liite D Traktorin kaaviokuva Mahdolliset syyt Alhainen jännite Palanut sulake Vahingoittunut yksikkö Ratkaisu Käynnistä traktori ja tarkista, että jännite on välillä V Tarkista vioittuneet johdot Ota yhteyttä Topcon-jälleenmyyjään korjausta tai vaihtoa varten GPS-ohjauksen sijainti Antennin sijainti Kiinteä akseli Maadoitus Antennin korkeus Sisäinen siirtymä Työkoneen siirtymä Väylä Päällekkäisyys AGA3663-FI versio 1.61 D-1

176 Muistiinpanot: D-2

177 Liite E Tiedoston nimitiedot Kun luot uuden tiedoston, tiedoston nimi muodostetaan automaattisesti. Jäljempänä olevassa kuvassa on automaattisesti muodostettu lohkotiedoston nimi. Jokainen tiedoston nimi voidaan jakaa 3 osaan. Ensimmäinen osa merkitsee tiedostotyyppiä. Edellä olevassa esimerkissä tämä on "B". Toinen osa ilmaisee päivän, jolloin tiedosto luotiin. Tämä on muodossa päivä/kuukausi/vuosi tai pv/kk/vv. Edellä olevassa esimerkissä päivämäärä on 1. marraskuuta AGA3663-FI versio 1.61 E-1

178 Kolmas osa ilmaisee ajan, jolloin tiedosto luotiin. Kellonaika näytetään aina 24 tunnin kellona. Tämä tarkoittaa, että 0000 tarkoittaa 12:00 ja 2300 tarkoittaa 23:00. Edellä olevassa esimerkissä aika on 22:04. Alla on esimerkkejä eri tiedostotyypeistä ja selityksiä siitä, mitä ne tarkoittavat. Esimerkki Tiedostotyyppi Päivämäärä Kellonaika C_010208_1351 Kaarre 1. helmikuuta :51 L_010208_1357 Linja (AB) 1. helmikuuta :57 P_040208_1121 Ympyräajo 4. helmikuuta :21 B_010208_1210 Lohko 1. helmikuuta :10 Job140108_0034 Työ 14. tammikuuta :34 Kuten esimerkeistä käy ilmi, tiedoston nimen ensimmäinen kirjain vastaa tiedostotyypin ensimmäistä kirjainta. Nämä automaattisesti luodut tiedostojen nimet luovat hyvän viitekehyksen, josta voit seurata, mitkä tiedostot kuuluvat samaan työhön. Lohkotiedostot ja ajolinjatiedostot luodaan yleensä työn yhteydessä. Työn kesto todetaan työraportissa. Kun tiedät työn aloitus- ja lopetusajat, voit helposti etsiä muita siihen liittyviä tiedostoja. E-2

179 Liite F USB-muistilaitteen käyttäminen Tässä osassa kerrotaan, kuinka USB-muistilaite kytketään System 110/150 -konsoliin ja poistetaan siitä. USB-muistilaitteen kytkeminen Kuva F-1. System 110/150 edestä Konsolin etuosassa on kuminen läppä (kuva F-1). Tämän läpän tulee olla paikallaan, kun USB-muistilaitetta ei ole kytketty System 110/150 -konsoliin; läppä estää kosteutta ja pölyä vahingoittamasta konsolia. Ura Kuva F-2. Poista kumiläppä Aseta sormenpää kumiläpän yläpuolella olevaan uraan (kuva F-2). Vedä kevyesti kumiläppää, jolloin USB-portti paljastuu. AGA3663-FI versio 1.61 F-1

180 Kuva F-3. Varmista, että USB-muistilaite on suunnattu oikein USB-laite voidaan kytkeä vain yhdellä tavalla, joten varmista, että se on suunnattu oikein (kuva G-3). VAROITUS USB-muistilaitteen väärä kytkentä voi aiheuttaa pysyviä vaurioita USB-porttiin Kuva F-4. Oikein kytketty USB-muistilaite USB-muistilaite menee aukkoon kevyesti, kun se on asetettu oikein (kuva F-4). Voit poistaa muistilaitteen suorittamalla yllä olevan menettelyn päinvastaisessa järjestyksessä. F-2

181 Liite G Lisätietoja GPS-järjestelmästä Tässä luvussa on kaikki GPS-asetuksiin liittyvät lisätiedot, joita ei ole tämän ohjeen GPS-asetukset-luvussa. Tällä hetkellä luvussa käsitellään seuraavia aiheita: RTK-tukiaseman asetukset (sivut G-1 G-3) FH915-asetukset (sivut G-4 G-6) GSM-asetukset (sivut G-7 G-11) GPS-satelliitin vianmääritystiedot (sivu G-12) GPS-kuvakkeen kuvaus (sivu G-13) RTK-tukiaseman asetukset Tässä osassa kerrotaan, kuinka määrität tukiaseman asetuksia RTK korjauksen valinnan yhteydessä. Kuva G-1. GPS-asetukset-näyttö 1. Valitse, kun haluat avata Valitse korjaussignaali -näytön. AGA3663-FI versio 1.61 G-1

182 2 3 Kuva G-2. Valitse korjaussignaali -näyttö. 2. Valitse RTK luettelosta ylä- ja alanuolilla. 3. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Palaat automaattisesti RTK-protokollan valinta -näyttöön. 4 5 Kuva G-3. Valitse RTK-protokolla -näyttö G-2

183 4. Valitse RTK-protokolla luettelosta ylä- ja alanuolilla. 5. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Palaat automaattisesti Määritä Arwest -näyttöön Kuva G-4. Määritä Arwest -näyttö 6. Valitse Taajuus ja aseta UHF-taajuus, johon tukiasemasi on asetettu. 7. Valitse Verkkotunnus ja aseta verkkotunnus. Tämä on yleensä asetettu oletuksena arvoon 1. Jos käytät verkossa olevaa tukiasemajoukkoa, tätä arvoa saatetaan joutua muuttamaan. 8. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Modeemin asentamisesta kertova näyttö avautuu. Kun modeemi on määritetty, palaat automaattisesti GPS-asetuksetnäytölle. AGA3663-FI versio 1.61 G-3

184 FH915-asetukset Tässä osassa kerrotaan FH915:n määrittämisestä, kun konsoliin valitaan RTK-korjaussignaali. 1 Kuva G-5. GPS-asetukset-näyttö 1. Valitse, kun haluat avata Valitse korjaussignaali -näytön. G-4

185 2 3 Kuva G-6. Valitse korjaussignaali -näyttö. 2. Valitse RTK luettelosta ylä- ja alanuolilla. 3. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Palaat automaattisesti RTK-protokollan valinta -näyttöön. 4 5 Kuva G-7. Valitse RTK-protokolla -näyttö AGA3663-FI versio 1.61 G-5

186 4. Valitse RTK-protokolla luettelosta ylä- ja alanuolilla. 5. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Palaat automaattisesti Määritä FH915 -näyttöön Kuva G-8. Määritä FH915 -näyttö 6. Valitse Kanava, kun haluat asettaa kanavan. 7. Valitse Verkkotunnus ja aseta verkkotunnus. 8. Valitse Sijainti ja aseta nykyinen sijaintisi. 9. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Modeemin asentamisesta kertova näyttö avautuu. Kun modeemi on määritetty, palaat automaattisesti GPS-asetuksetnäytölle. G-6

187 GSM-asetukset Tässä osassa kerrotaan GSM-asennuksen suorittamisesta, kun konsoliin valitaan RTK (GPRS) -signaali. 1 Kuva G-9. GPS-asetukset-näyttö 1. Valitse, kun haluat avata Valitse korjaussignaali -näytön. 2 3 Kuva G-10. Valitse korjaussignaali -näyttö. AGA3663-FI versio 1.61 G-7

188 2. Valitse RTK (GPRS) luettelosta ylä- ja alanuolilla. 3. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Palaat automaattisesti RTK-protokollan valinta -näyttöön. 4 5 Kuva G-11. Valitse RTK-protokolla -näyttö 4. Valitse RTK-protokolla luettelosta ylä- ja alanuolilla. 5. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Palaat automaattisesti GSM-asetukset-näyttöön. G-8

189 a 1b c d 2 Kuva G-12. GSM-asetukset-näyttö GSM-asennusohjelma tarvitsee seuraavat tiedot: a) SIM-kortin PIN b) GSM-käyttäjätunnus c) GSM-salasana d) APN Saat nämä tiedot GSM- tai Internet-yhteyden tarjoajalta. 1. Valitse kukin vasemmanpuoleinen kuvake ja anna tarvittavat arvot. Katso liite A, sivu A-9, jos haluat käyttää aakkosnumeerista näppäimistöä. 2. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Palaat automaattisesti NTRIP-asetukset-näyttöön. AGA3663-FI versio 1.61 G-9

190 a 1b c d e 2 Kuva G-13. NTRIP-asetukset-näyttö NTRIP-asennusohjelma tarvitsee seuraavat tiedot: a) NTRIP-osoite b) NTRIP-portti c) NTRIP-liitäntäpiste d) NTRIP-käyttäjätunnus e) NTRIP-salasana Saat nämä tiedot GSM- tai Internet-yhteyden tarjoajalta. 1. Valitse kukin vasemmanpuoleinen kuvake ja anna tarvittavat arvot. Katso liite A, sivu A-9, jos haluat käyttää aakkosnumeerista näppäimistöä. 2. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat vahvistaa valinnan. Palaat automaattisesti GPS-asetukset-näytölle. G-10

191 1 Kuva G-14. GPS-asetukset-näyttö PPP-tilassa on 6 tilaa: Idle (joutokäynti), GPRS Stopping (GPRS päättyy), GPRS Connecting (GPRS-yhteyttä muodostetaan), PPP Connecting (PPP-yhteyttä muodostetaan), NTRIP Connecting (NTRIP-yhteyttä muodostetaan), NTRIP Connected (NTRIP-yhdistetty). Differentiaalin tilan tulisi muuttua RTK:ksi, kun PPP-tilana on yhdistetty. AGA3663-FI versio 1.61 G-11

192 GPS-satelliitin vianmääritystiedot Valitse, kun haluat avata Satelliittien diagnostiikka -näytön 1 2 Kuva G-15. GPS-vianmääritystiedot Täältä voit tarkistaa, toimiiko GPS-vastaanottimen ja tukiaseman välinen tiedonsiirto. Vastaanotettujen viestien määrä -arvon pitäisi kasvaa, jos vastaanottimen ja tukiaseman välinen tiedonsiirto toimii. Tarkista myös yhteyden laatu ja varmista, että vastaanottimen ja tukiaseman välillä on vahva signaali. Kuvassa G-15 näkyy, että vastaanotettujen viestien määrä on 1017 ja yhteyden laatu on 100 %. 1. Käytä ylä- ja alanuolia, kun haluat tarkastella vianmääritystietoja yhteyksistä, joita saattaa olla aktiivisina. 2. Valitse vihreä valintamerkki, kun haluat palata GPS-asetuksetnäytölle. G-12

193 GPS-kuvakkeen kuvaus Kuva G-16. GPS-kuvake näkyy GPSkuvake GPS-kuvake näkyy vain, kun tietyt vastaanottimet on valittu. Seuraavassa osassa kerrotaan, mitä GPS-kuvakkeesta näkyy ja mitä eri värit ilmaisevat. GPS-kuvake on vihreä, kun GPS:n tarkkuus on suurempi kuin 50, keltainen, kun GPS:n tarkkuus on välillä 10 50, ja punainen, kun tarkkuus on alle 10. GPS:n tarkkuus määräytyy seuraavasti: Kun HDOP < 1,0, GPS:n tarkkuus = 100 Kun HDOP on välillä 1,0 4,0, GPS:n tarkkuus = käänteinen HDOP:n prosenttiosuus välillä 1 4. Esimerkkejä: 1,1 --> 93 %, 2 --> 75%, 3--> 43.75%... HDOP > 4, GPS:n tarkkuus on 1 GPS virheellinen, GPS:n tarkkuus on 0 GPS-kuvake on yleensä vihreä, jos käytössä on valitsemasi differentiaalilähde. Muuten se on punainen. Kun automaattinen korjaustila on valittu, kuvakkeen väri vaihtelee käytössä olevan korjauksen lähteen mukaan: Kuvake on vihreä, jos valittuna on DGPS, WAAS, EGNOS, MSAS tai VBS ja DGPS-signaali on käytössä. Muuten se on punainen. Kuvake on vihreä, jos valittuna on XP ja Omnistar XP -signaali on käytössä. Muuten se on punainen. AGA3663-FI versio 1.61 G-13

194 Kuvake on vihreä, jos valittuna on HP ja Omnistar HP -signaali on käytössä. Muuten se on punainen. Kuvake on vihreä, jos valittuna on RTK ja kiinteä RTK-paikannustila on käytössä. Muuten se on punainen. Kuvake on vihreä, jos valittuna on AUTO tai ANY ja kiinteä RTK, kelluva RTK, XP tai HP on käytössä. Kuvake on keltainen, jos käytetään DGPS-korjausta (VBS, WAAS, EGNOS, MSAS). Muuten se on punainen. G-14

195 Liite H Bravo Link -ominaisuus Tässä osassa kerrotaan, kuinka Bravo Link -toimintoja käytetään System 110/150 -konsolissa. NOTICE HUOMATUS GPS-lähtöä ja System 150:n ruiskun ohjausta ei voi käyttää, kun Bravo Link on käytössä. Bravo Linkin ottaminen käyttöön 1 Kuva H-1. Päänäyttö 1. Valitse, kun haluat avata Valitse ominaisuus -näytön. AGA3663-FI versio 1.61 H-1

196 2 Kuva H-2. Valitse ominaisuus -näyttö 1 2. Paina alanuolta, kunnes näet kuvan H-3 näytön. 3 4 Kuva H-3. Valitse ominaisuus -näyttö 3 3. Valitse Bravo Link. 4. Valitse, kun haluat ottaa käyttöön (tai poistaa käytöstä) Bravo Linkin. H-2

197 5 6 Kuva H-4. Ominaisuuden rekisteröinti -näyttö 5. Anna kolme kymmennumeroista rekisteröintinumeroa. 6. Valitse, kun olet antanut rekisteröintinumerot, niin Bravo Link -ominaisuus saadaan käyttöön. NOTICE HUOMATUS Ota yhteyttä lähimpään paikalliseen jälleenmyyjään, jos tarvitset apua Bravo Link -ominaisuuden rekisteröinnissä. AGA3663-FI versio 1.61 H-3

198 Muistiinpanot: H-4

199 Liite I Lisäominaisuudet (erikoisajolinjat) Tässä osassa selitetään, kuinka erikoisajolinjojen lisäominaisuus otetaan käyttöön System 110/150 -konsolissa. Lisäominaisuuksien ottaminen käyttöön 1 Kuva I-1. Päänäyttö 1. Valitse, kun haluat avata Valitse ominaisuus -näytön. AGA3663-FI versio 1.61 I-1

200 2 Kuva I-2. Valitse ominaisuus -näyttö 1 2. Paina alanuolta, kunnes näet kuvan I-3 näytön. 4 3 Kuva I-3. Valitse ominaisuus -näyttö 3 3. Valitse Lisäominaisuudet. 4. Valitse, kun haluat ottaa käyttöön (tai poistaa käytöstä) Lisäominaisuudet. I-2

201 5 6 Kuva I-4. Ominaisuuden rekisteröinti -näyttö 5. Anna kolme kymmennumeroista rekisterinumeroa. 6. Valitse, kun olet antanut rekisteröintinumerot. Näin Lisäominaisuudet saadaan käyttöön. NOTICE HUOMATUS Ota yhteyttä lähimpään paikalliseen jälleenmyyjään, jos tarvitset apua lisäominaisuuksien rekisteröinnissä. AGA3663-FI versio 1.61 I-3

202 7 Kuva I-5. Avaa Valitse ajolinja -näyttö 7. Valitse, kun haluat avata Valitse ajolinja -näytön. 8 Kuva I-6. Avaa Lisäominaisuudet-näyttö 8. Valitse, kun haluat avata Lisäominaisuudet -näytön. I-4

203 Lisäominaisuudet Kuva I-7. Lisäominaisuudet-näyttö Kun lisäominaisuudet ovat käytössä, traktorin ajolinja voidaan tallentaa, ja tämä tieto voidaan sitten viedä muototiedostoon analysointia ja tulevaa käyttöä varten. Lisäominaisuudet-näytöllä on kolme vaihtoehtoa, jotka on selitetty seuraavissa luvuissa. Erikoisajolinjat tarkoittavat samansuuntaisia linjoja, jotka luodaan tiettyjen vertailulinjojen perusteella. Jokainen linjaväli lasketaan konsoliin asetetun työkoneen leveyden mukaan. Nämä vertailulinjat luodaan käyttämällä ulkoista ohjelmistoa ja tallennetaan muototiedostona, joka sitten ladataan konsoliin. Kun erikoisajolinjojen tiedot on ladattu, käyttäjä voi valita linjoja istutusta varten. Jokainen ladattu tiedosto saattaa sisältää useita valittavia linjoja. AGA3663-FI versio 1.61 I-5

204 Lataa erikoisajolinjat Erikoisajolinja -muototiedostoja voidaan siirtää ja ladata konsoliin seuraavasti: 1. Luo kansio USB-muistilaitteelle ja anna sille nimeksi "Erikoisajolinjat". 2. Luo toinen kansio tämän kansion sisälle ja tallenna sinne 3 tiedostoa, joiden tiedostopäätteet ovat (.dbf,.shp,.shx). Kaikilla kolmella tiedostolla pitää olla sama nimi. 3. Nimeä kansio uudelleen, jotta sillä on täsmälleen sama nimi kuin näillä kolmella tiedostolla. Tämä on erittäin tärkeää, koska näin varmistetaan, että konsoli havaitsee tiedostot ja voi ladata ne konsolin. 5 6 Kuva I-8. Valitse Lataa erikoisajolinjat 4. Aseta USB-muistilaite konsoliin. 5. Valitse Lataa erikoisajolinjat. 6. Vahvista valitsemalla. I-6

205 7 Kuva I-9. Valitse erikoisajolinjat -näyttö 7. Tuo tiedostot USB-muistilaitteelta valitsemalla. 8 9 Kuva G-10. Tuo erikoisajolinjat -näyttö 8. Valitse ylä- ja alanuolilla tuotava tiedosto. 9. Vahvista valitsemalla. AGA3663-FI versio 1.61 I-7

206 10 11 Kuva I-11. Erikoisajolinjat on tuotu konsoliin. 10. Valitse ylä- ja alanuolilla juuri tuotu tiedosto. 11. Vahvista valitsemalla. Palaat automaattisesti pääohjausnäytölle, jolla valitsemasi tiedoston pitäisi näkyä. Kuva G-12. Erikoisajolinjat on tuotu konsoliin. Yllä olevassa kuvassa aktiivinen erikoisajolinja näkyy mustana linjana, joka on A- ja B-pisteen välissä. Rinnakkainen punainen linja piirretään kasvavilla etäisyyksillä suhteessa aktiivisen erikoisajolinjan linjaan. Nämä linjat vastaavat istutusrivejä, joita pitkin traktorin tulee kulkea. Sininen linja on toinen valittavissa oleva erikoisajolinja. I-8

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC

Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC 07/2014 HORSCH ISOBUS -pääte Pääte TRACK-Leader SECTION-Control ISOBUS-TC Tuotenro: 80651804 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! - Alkuperäinen käyttöohje

Lisätiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot

Magellan explorist XL. Viitetiedot Magellan explorist XL Viitetiedot ***VAROITUKSET*** 5TURVALLISUUDEN VUOKSI ÄLÄ KÄYTÄ TÄTÄ NAVIGOINTILAITETTA AJAESSASI AJONEUVOA. Älä yritä muuttaa mitään Magellan Exploristin asetuksia ajaessasi. Pysäytä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MIO C220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1183411

Käyttöoppaasi. MIO C220 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1183411 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MIO C220. Löydät kysymyksiisi vastaukset MIO C220 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko,

Lisätiedot

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger

HP ipaq Trip Guide. For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger HP ipaq Trip Guide For HP ipaq 614 Series Business Navigator ja HP ipaq 914 Series Business Messenger Huomautus tekijänoikeuksista Tuote ja tämän julkaisun tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication

Tobii PCEyen käyttöopas. Käyttöopas Tobii PCEye. Celebrating Communication Käyttöopas Tobii PCEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii. com, onko tästä oppaasta päivitettyä versiota. Oppaan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. MIO C250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1183495

Käyttöoppaasi. MIO C250 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1183495 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle MIO C250. Löydät kysymyksiisi vastaukset MIO C250 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko,

Lisätiedot

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii.com, onko tästä oppaasta päivitettyä

Lisätiedot

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä.

Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Laitteen oikean käyttötavan varmistamiseksi lue tämän käyttöoppaan sisältämät turvallisuusohjeet ennen laitteen käyttämistä. Tietoja käyttöoppaasta Tämä lasermonikäyttölaitteen käyttöopas sisältää tietoja,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 KÄYTTÖOHJE

SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO PIKAOPAS 2 KAMERAN OSAT JA TOIMINNOT 4 KÄYTTÖVALMISTELUT 6 KÄYTTÄMINEN 14 VAROITUKSET JA TAKUU 21 OTA YHTEYTTÄ 26 110 KÄYTTÖOHJE S/N: PIKAOPAS Pikaopas 1 Avaa luukku työntämällä sitä ylöspäin.

Lisätiedot

Tärkeitä turvallisuustietoja

Tärkeitä turvallisuustietoja Käyttöpas Tärkeitä turvallisuustietoja LUE HUOLELLA ENNEN TUOTTEEN ASENTAMISTA AJONEUVOON Tämä on turvallisuusvaroituksen symboli. Sitä käytetään varoittamaan henkilövahinkojen vaarasta. Noudata kaikkia

Lisätiedot

Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140

Käyttöopas. Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Maestro Käyttöopas Maestro 3050 Maestro 3100 Maestro 3140 Magellan Navigation SAS. - ZAC de la Fleuriaye - BP 60433 44477 Carquefou Cedex - France TÄRKEITÄ KÄYTTÖTURVAVAROITUKSIA Magellan Maestro

Lisätiedot

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live

NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live NAVIGON 40 Essential NAVIGON 40 Easy NAVIGON 40 Plus NAVIGON 40 Premium NAVIGON 40 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Kesäkuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan

Lisätiedot

PMD-B200P versio 2.0 käyttöopas

PMD-B200P versio 2.0 käyttöopas 1 1 Tärkeää tietoa Lue huolellisesti ennen tuotteen käyttöä Tämän tuotteen tarkoitus on ohjata sinut turvallisesti vaihe vaiheelta haluamaasi määränpäähän. Lue seuraavat varotoimet. Näin varmistat, että

Lisätiedot

Tobii PCEye Go Käyttäjän opas

Tobii PCEye Go Käyttäjän opas Käyttäjänopas TobiiPCEyeGo Tobii PCEye Go Käyttäjän opas Versio 2.5 06/2014 Kaikki oikeudet pidätetään. Tobii Technology AB Tämän asiakirjan tiedot ovat Tobii Technology -yhtiön omaisuutta. Osittainen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi

Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 2100 2110 Suomi Elokuu 2007 Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on

Lisätiedot

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live

NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live NAVIGON 70 Plus NAVIGON 70 Premium NAVIGON 70 Premium Live Käyttöohjekirja Suomi Elokuu 2010 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NAVIGON 2100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3952117

Käyttöoppaasi. NAVIGON 2100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3952117 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NAVIGON 2100. Löydät kysymyksiisi vastaukset NAVIGON 2100 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers

Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Ti100, Ti105, Ti110, Ti125, TiR105, TiR110, TiR125 Thermal Imagers Käyttöohje February 2012, Rev.1, 2/13 (Finnish) 2012-2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. NAVIGON 12xx 22xx. Suomi

Käyttöohjekirja. NAVIGON 12xx 22xx. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 12xx 22xx Suomi Syyskuu 2008 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä. Se tarkoittaa

Lisätiedot

Käyttöohjekirja. NAVIGON 63xx. Suomi

Käyttöohjekirja. NAVIGON 63xx. Suomi Käyttöohjekirja NAVIGON 63xx Suomi Syyskuu 2009 Kuvake yliviivatusta roskatynnyristä pyörillä, tarkoittaa että tuote Euroopan yhteisössä täytyy hävittää erillisessä jätehuoltopisteessä. Se tarkoittaa itse

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi

2.0 ------- 2008. Maahantuoja: Assisting Automation Services Finland Oy, www.aas.fi Tuotteen kotisivut: www.ambrogio.fi 1 Käyttäjän opas 2.0 ------- 2008 L300 Basic Ruohonleikkuurobotti 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ... 4 Käyttöohjeen tarkoitus... 4 Valmistajan ja laitteen tiedot... 4 Laitteen huolto... 4 Yleistä laitteesta...

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NAVIGON 5100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2469964

Käyttöoppaasi. NAVIGON 5100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2469964 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NAVIGON 5100. Löydät kysymyksiisi vastaukset NAVIGON 5100 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario

ViewSonic. PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario ViewSonic PJD5211/PJD5221/ PJD5231/PJD5122 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas

Lisätiedot

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80

Käyttöohje TC 7.2. Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 1 Cisco TelePresence MX200 G2 MX300 G2 MX700 MX800 SX80 TC 7.2 Käyttöohje Tuotettu: heinäkuu 2014 tuotteelle TC 7.2 2 Sisällys Tämän ohjeen sisältö Johdanto videoneuvotteluun Paras käytäntö... 4 Kosketusnäytön

Lisätiedot