AAMUSEMINAARI VÄLIMIESMENETTELYSTÄ TUOMAREILLE OHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AAMUSEMINAARI VÄLIMIESMENETTELYSTÄ TUOMAREILLE 27.1.2015 OHJELMA"

Transkriptio

1 AAMUSEMINAARI VÄLIMIESMENETTELYSTÄ TUOMAREILLE OHJELMA 8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen 9.00 Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan toiminnasta Anne Horttanainen, vt. pääsihteeri, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta 9.30 Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt Mika Savola, osakas, Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy; puheenjohtaja, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta Marko Hentunen, osakas, Asianajotoimisto Castrén & Snellman; varapuheenjohtaja, Keskuskauppakamarin välimieslautakunta Tuomari välimiehenä Ari Kantor, oikeusneuvos, Korkein oikeus Tilaisuus päättyy

2

3 THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE FINLAND CHAMBER OF COMMERCE Välimieslautakunnan toiminta Välimiesmenettelystä tuomareille Anne Horttanainen Keskuskauppakamarin välimieslautakunta Keskuskauppakamarin välimieslautakunta Keskuskauppakamarin välimieslautakunta (The Arbitration Institute of the Finland Chamber of Commerce) Hallinnoi sääntöjensä mukaisia kansainvälisiä ja kotimaisia välimiesmenettelyitä Nimeää välimiehiä kansainvälisiin ja kotimaisiin välimiesmenettelyihin Nimeää sovittelijoita Perustuu 1993 sääntöihin Perustettu vuonna 1911 Toimii Keskuskauppakamarissa, mutta on siitä riippumaton

4 Välimieslautakunnan hallitus Puheenjohtaja Mr. Mika Savola (Partner, Hannes Snellman Attorneys, Helsinki) Varapuheenjohtajat Mr. Marko Hentunen (Partner, Castrén & Snellman Attorneys, Helsinki) Ms. Petra Kiurunen (Partner, Lindfors & Co Attorneys, Helsinki) Muut suomalaisjäsenet Ms. Anne-Maj Fahlgren (Senior Legal Counsel, UPM-Kymmene Corporation) Mr. Mikko Kemppainen (Head of Legal Affairs, Orion Corporation) Mr. Olli Sailas (Legal Counsel, ANDRITZ Oy) Mr. Petri Taivalkoski (Partner, Roschier Attorneys, Helsinki) Ms. Satu Tiirikka (Senior Legal Counsel, Tieto Corporation) Hallituksen kansainväliset jäsenet Ms. Niuscha Bassiri (Partner, Hanotiau & van den Berg, Brussels, Belgium) Ms. Sophie Lamb (Partner, Debevoise & Plimpton, London, UK) Ms. Gabrielle Nater-Bass (Partner, Homburger, Zürich, Switzerland) Mr. Bo G. H. Nilsson (Partner, Lindahl, Stockholm, Sweden) Mr. Christopher R. Seppälä (Partner, White & Case, Paris, France) Mr. Toomas Vaher (Managing Partner, Raidla Lejins & Nourcous, Tallinn, Estonia) Ms. Nina Vilkova (Professor at the Russian Academy of Foreign Trade, Moscow, Russia)

5 Välimieslautakunnan sihteeristö Anne Horttanainen, vt. Pääsihteeri Heidi Merikalla-Teir, pääsihteeri alkaen Elina Kylkilahti, case manager, asiantuntija Adriana Aravena-Jokelainen, case manager, lakimies (Chile) Jaana Tikkunen, case manager, lakimies Karoliina Koistila, assistentti Jutun elinkaari välimieslautakunnassa

6 Aloittamishakemuksen saapuessa Jutun kirjaaminen IT-järjestelmiin Puheenjohtajan /puheenjohtajiston esteellisyyksien selvittäminen Pääsihteeri jakaa jutun case managerille Case manager tutkii, täyttääkö aloittamishakemus sääntöjen 6.3 :ssä asetetut edellytykset - > täydennettäväksi tai - > tiedoksi vastaajalle (saantitodistuksin tai joskus haastemiehen avustuksella) Jutun tyypin selvittäminen Normaali, nopeutettu, ad hoc Jutun kielestä ja välimiesten lukumäärästä alustava arvio Vastauksen saapuessa Vastausaika 21/15 päivää, case manager seuraa Case manager tutkii täyttääkö vastaus sääntöjen 8.2 ja 8.3 :n edellytykset ja sisältääkö vastaus toimivaltaväitteen tai sääntöjen 8.4 :n mukaisen vastakanteen tai kuittausvaatimuksen -> Tiedoksi kantajalle maininnoin välimiehen nimeämisestä, jos asianosaiset eivät ole nimenneet + vastauspyyntö vastakanteeseen tai kuittausvaatimukseen + muu kommenttipyyntö vastaukseen -> Kehotus korjata puute vastaajalle

7 Jos vastausta ei saada määräajassa Kirje kantajalle ja vastaajalle Vastauksen antamatta jättäminen ei estä välimiesmenettelyn jatkamista. Välimieslautakunnan hallitus päättää sääntöjen 14 :n mukaisesti, annetaanko välimiesmenettelyn edetä, ja myönteisessä tapauksessa määrää ainoan välimiehen ratkaisemaan asianosaisten välisen riidan. Asianosaisilla on siihen asti mahdollisuus halutessaan yhdessä nimetä ainoa välimies lautakunnan vahvistettavaksi. Passiivisen vastaajan voidaan katsoa ottaneen kirjeen vastaan 7. päivänä sen lähettämisestä Kirjelmöinnin päätyttyä Juttu siirtyy asianosaisten nimeämälle välimiehelle tai Tarvittaessa lautakunnan päätös toimivallasta välimiesten lukumäärästä välimiesmenettelyn paikasta (voi jättää myös välimiesoikeudelle) välimiehistä kuluennakosta aina kv-jutuissa lautakunnan harkinnan mukaan kotimaisissa välimiesmenettelyissä

8 Hallituksen kokoukset Hallitus kokoontuu n. kerran kuukaudessa Kiireellisissä asioissa tarvittaessa sähköpostikokous Sihteeristö pyrkii löytämään mahdollisimman monelle jäsenelle soveltuvan kokousajankohdan Kv-jäsenet osallistuvat puhelimitse kv-asioiden käsittelyyn, kerran vuodessa fyysinen kokous Tietyt hallituksen päätökset valiokunnassa Asialistalla: päätösasiat ja tiedoksiantoasiat Kokoukseen valmistautuminen Ennen kokouskutsujen lähettämistä esteellisyysselvitykset jäseniltä Tieto asianosaisista ja asiamiehistä Materiaalit toimitetaan vain esteettömille jäsenille Päätöksenteko sihteeristön muistioiden / case memojen pohjalta Ei välimieslistoja Sihteeristö ei tee päätösehdotuksia poikkeus: kustannusten vahvistaminen, esitys yhdessä puheenjohtajan kanssa

9 Päätökset kokouksessa Muistioiden pohjalta, puheenjohtajan suullinen esittely Perusmuistio (normaali ja nopeutettu) Välimiehen nimeäminen Toimivaltaväite Muistio välitystuomion määräajan pidentämisestä Muistio välimiesmenettelyn kustannusten määräämiseksi Kuluennakkolaskelmat Jäsenten ehdotukset ja näkemykset, jokaisella mahdollisuus vaikuttaa Tarvittaessa äänestys Välimiesten määrääminen Välimiehiä määrätessä pyrkimyksenä löytää kuhunkin juttuun hyvin soveltuva välimies huomioiden jutun oikeudellinen ja prosessuaalinen luonne riidan intressi välimiehen kokemus ja tausta välimiespoolin laajana pitäminen Tyypillisesti etusijajärjestyksessä 3-6 välimiesehdokasta Ei välimieslistoja, mutta tieto vireillä oleviin juttuihin nimetyistä välimiehistä

10 Kokouksen jälkeen Sihteeristön yhteydenotot välimiesehdokkaisiin perustiedot jutusta: kantaja, vastaaja, asia, säännöt, riidan arvo, välimiesmenettelyn paikka, välimiesmenettelyn kieli, sovellettava laki Tiedoksi asianosaisille lautakunnan tekemät muut mahdolliset päätökset Päätös tuomion määräajan pidentämisestä tiedoksi välimiehelle ja asianosaisille Päätös kustannusten määräämisestä tiedoksi välimiehe(i)lle Tehtävään suostuminen Välimiehen ottaessa jutun vastaan sihteeristö lähettää välimiehelle täytettäväksi yhteystietolomakkeen ja esteettömyysilmoituksen, jotka tulee palauttaa ansioluettelon kanssa tyypillisesti 5 päivän kuluessa lähetyksestä Esteettömyysilmoitus ja ansioluettelo lähetetään tiedoksi asianosaisille, joilla on mahdollisuus esittää huomioita esteettömyysilmoituksesta tai vastustaa välimiehen määräämistä; 7 pv:n määräaika tiedoksisaannista vastustaessa, toiselle asianosaiselle mahdollisuus kommentoida, jonka jälkeen lautakunnan päätös asiasta, muutoin välimiehen vahvistaminen lautakunnan tai sihteeristön toimesta ( )

11 Case File Lähetetään välimiehelle, kun ainoa välimies tai kaikki kolme välimiestä on vahvistettu ja mahdollinen kuluennakko on suoritettu sekä siihen liittyvä valtuutusasiakirja on palautettu Sisältää: välimiehen määräyksen jäljennökset asiakirjoista kirjeenvaihdon lautakunnan ja asianosaisten välillä lautakunnan säännöt välimiehen ohjeen ohjeen sihteerin käytöstä Prosessiaikataulun toimittaminen Sihteeristö seuraa prosessiaikataulun toimittamista Muistutus kuukauden kuluttua case filen vastaanotosta Prosessiaikataulu tiedoksi puheenjohtajistolle Jutun tietoihin kirjataan tuomion määräpäivä sekä mahdollinen prosessiaikataulussa arvioitu tuomion antamispäivä Helpottaa asian etenemisen seuraamista sihteeristössä ja lautakunnan kokousten aikatauluttamista Merkitystä myös lautakunnan päättäessä välimiehen palkkiosta

12 Kustannusten määrääminen Sihteeristö lähettää kuukautta ennen tuomion määräaikaa muistutuksen välitystuomion määräajasta ja kustannusten vahvistamisesta ellei välimies ole jo tätä ennen yhteydessä sihteeristöön kustannusten vahvistamiseksi Tiedot tulee toimittaa välimieslautakunnalle mahdollisimman pian ja viimeistään kaksi viikkoa ennen lopullisen välitystuomion antopäivää Välimiehen ohje: kohta 6: välimiehen palkkion määrääminen; kohta 7: välimiehen mahdollisten kulujen korvaaminen; kohta 8: välimiehen mahdollisesti ottamalle sihteerille maksettava korvaus tehdystä työstä tai aiheutuneista kuluista; ja kohta 9.3: välimieheltä vaadittava selvitys siinä tapauksessa, että välimies laskuttaa palkkionsa arvonlisäverollisena Välitystuomion saapuessa Asiaa hoitava case manager tutustuu tuomioon - Tiedot IT-järjestelmiin Tarkistetaan, että välimiesmenettelyn kustannukset vastaavat välimieslautakunnan määräystä HUOM! Erityisesti alv-asiat tuomio sisältää muutoksenhakuohjauksen palkkioiden osalta tuomio on allekirjoitettu ja muutoinkin asianmukainen Lähetys puheenjohtajistolle Lisätään tuomio seuraavan lautakunnan kokouksen asialistalle Finalisoidaan talousasiat Tarvittaessa viesti välimiehelle havaituista puutteista

13 Muistiinpanot:

14

15 THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE FINLAND CHAMBER OF COMMERCE Keskuskauppakamarin sääntöuudistuksen tavoitteet ja pääpiirteet Aamuseminaari Välimiesmenettelystä tuomareille Mika Savola Sääntöuudistuksen tausta ja tavoitteet Aiemmat Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt oli laadittu jo v > välimiesmenettelyn alalla tapahtunut voimakas kansainvälinen kehitys edellytti sääntöjen päivitystä Uudet säännöt tulivat voimaan Uudistuksen päätavoitteet: lisätä välimiesmenettelyn joutuisuutta ja kustannustehokkuutta mahdollistaa ns. multiparty-menettelyjen tehokas hallinnointi tehostaa turvaamistoimien saatavuutta välimiesmenettelyssä edistää välimiesmenettelyn luottamuksellisuutta ja täsmentää sen soveltamisalaa kohottaa välimieslautakunnan kansainvälistä profiilia ja Suomen houkuttelevuutta kansainvälisten välimiesmenettelyjen paikkana

16 Välimiesmenettelyn käynnistäminen (6-9 ) Keskeiset uudistukset: menettelyn vireilletulo aloittamishakemuksen ja vastauksen sisältövaatimukset kiinteä vastausmääräaika aloittamishakemukseen kiinteä hakemusmaksu välimieslautakunnalla oikeus jättää tietyissä tapauksissa aloittamishakemus ja vastakanne tutkimatta välimieslautakunnalla nimenomainen velvollisuus kuulla kantajaa vastaajan vastakanteen ja kuittausvaatimuksen johdosta Välimiehet: lukumäärä, asettaminen, esteellisyys ja erottaminen (15-23 ) Keskeiset uudistukset: asianosaisten sopimusvapauden korostaminen välimiesten lukumäärä: olettamana 1 välimies (aiemmin 3) välimiesten nimeämistä ja määräämistä koskevat säännöt on modernisoitu ja laadittu aiempaa yksityiskohtaisemmiksi uusi instituutio: välimiehen nimeämisen vahvistaminen välimiehen esteellisyyttä ja erottamista koskevat säännöt ovat aiempaa seikkaperäisemmät

17 Moniasianosaismenettely (multiparty arbitration) Liike-elämän sopimusjärjestelyt monimutkaistuvat -> yhä useammassa välimiesmenettelyssä joko kantaja- tai vastaajapuolella (tai molemmilla puolilla) on useampi kuin yksi asianosainen Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt (1993) eivät mahdollistaneet moniasianosaismenettelyjen tehokasta hallinnointia Keskuskauppakamarin uusissa välimiesmenettelysäännöissä (2013) on yksityiskohtaiset määräykset: välimiesoikeuden asettamisesta moniasianosaismenettelyssä (19 ) kolmannen tahon liittämisestä välimiesmenettelyn asianosaiseksi (10 ) useiden asianosaisten toisiaan kohtaan esittämistä vaatimuksista (11 ) vaatimusten esittämisestä useiden sopimusten/välityssopimusten perusteella (12 ) kahden tai useamman välimiesmenettelyn yhdistämisestä yhdeksi menettelyksi (13 ) Menettely välimiesoikeudessa (24-39 ) Keskeiset uudistukset: parttien ja välimiesten prosessuaalisten velvollisuuksien korostaminen ja niiden laiminlyöntiä koskeva kulusanktio (25.3 ja liite II, 5.4 ) järjestäytymisistunto (29 ) prosessiaikataulu (30 ) cut-off daten asettaminen (33.3 ) menettelyn päättäminen (39 ) -> aihetta käsitellään lähemmin Marko Hentusen alustuksessa

18 Välitystuomiot ja päätökset (40-46 ) Keskeiset uudistukset: puheenjohtajan valtuuttaminen päättämään yksin menettelytapaa koskevista kysymyksistä (40.2 ) truncated tribunal (40.3 ; ks. myös 23.4(b) ) välitystuomion määräaika lyhennetty 9 kuukauteen (42 ) välituomiota koskeva sääntely muuttunut (43 ) uusi instituutio: välitystuomion tulkinta (45.1(c) ) Turvaamistoimet välimiesmenettelyssä Jo Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöissä oli turvaamistoimimääräys (30a ), joka vastasi asiallisesti UNCITRALin vuoden 1985 mallilain 17 artiklaa otettiin sääntöihin sovellettu käytännössä harvoin Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöissä (2013) on aiempaa yksityiskohtaisemmat määräykset: välimiesten määräämistä turvaamistoimista (36 ) ns. pikavälimiehestä ja pikaturvaamismenettelystä (sääntöjen 36.5 ja liite III)

19 Välimiesmenettelyn luottamuksellisuus (49 ) Uusissa säännöissä on tehostettu ja tarkennettu välimiesmenettelyyn liittyviä salassapitovelvollisuuksia Sääntöjen 49 :ssä on erilliset määräykset: välimieslautakunnan, välimiesten, välimiesoikeuden sihteerin ja välimiesoikeuden määräämän asiantuntijan salassapitovelvollisuudesta (49.1 ) asianosaisten salassapitovelvollisuudesta ja poikkeuksista siihen (49.2 ) välimiesten neuvottelusalaisuudesta (49.3 ) lautakunnan oikeudesta julkaista anonyymejä otteita tai tiivistelmiä välitystuomioista ja muista välimiesten päätöksistä (49.4 ) Välimiesmenettelyn kustannusten määräytyminen Uusien sääntöjen lähtökohtana on menettelyn kustannustehokkuuden edistäminen välimiehillä ei oikeutta päättää itse palkkioistaan ja kuluistaan, vaan välimieslautakunta määrää nämä kaikissa tapauksissa välimiehiä sitovasti palkkiot mitoitetaan siten, että ne ovat kohtuullisia välimiesten työpanokseen ja heiltä vaadittavaan asiantuntemukseen nähden lautakunnalle suoritettavat maksut on säilytetty maltillisina Välimiesmenettelyn kustannuksia koskeva sääntely on aiempaa seikkaperäisempi ja läpinäkyvämpi sääntöjen sääntöjen liite II välimiehen ohje, 6-9

20 Muistiinpanot:

21

22

23 THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE FINLAND CHAMBER OF COMMERCE Välimiesmenettelyn organisointi ja välimiesten prosessinjohto Aamuseminaari Välimiesmenettelystä tuomareille Marko Hentunen Johdatusta päivän teemaan Menettelyä välimiesoikeudessa sääntelevät välimiesmenettelylaki (lex arbitri seat of arbitration) ja asianosaisten sopimukseen perustuvat välimiesinstituutin säännöt (säännöt, jos kyseessä ei ole ad hoc menettely) Useissa välimiesmenettelylaeissa ja instituuttien säännöissä itse menettelyä ja sen kulkua koskeva sääntely on suppeaa (esim. ICC Arbitration Rules) Koska myös VML:n itse menettelyä koskeva sääntely on vähäistä, KKK:n uusissa voimaan tulleissa välimiesmenettelysäännöissä päädyttiin aiempaa selvästi yksityiskohtaisempaan sääntelyyn

24 Johdatusta päivän teemaan Koska välimiesmenettely on sopimuksenvaraista, myös KKK:n välimiesmenettelysäännöt korostavat parttiautonomiaa Asianosaisilla on laaja vapaus sopia menettelystä ja sen kulusta yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti Kokonaan toinen asia on, kuinka usein ja kuinka hyvin asianosaiset haluavat tai kykenevät räätälöimään menettelyn heidän (yhteisiä) tarpeitaan vastaavaksi Johdatusta päivän teemaan Menettelyä koskevien kysymysten yksityiskohtaisemmalla sääntelyllä pyritään viitoittamaan ja selkiyttämään asianosaisille menettelyssä noudatettavia sääntöjä; sekä antamaan välimiesoikeudelle aiempaa selkeämpi normipohja saavuttaa sääntöuudistuksen painottama joutuisa ja kustannustehokas välimiesmenettely

25 Esityksen jäsennys Järjestäytymisistunnon tarkoitus sekä istunnossa sovittavat ja päätettävät asiat Prosessiaikataulun laatiminen ja muuttaminen Välimiesten prosessipäätökset Välimiesten materiaalinen prosessinjohto asianosaisten vaatimuksesta ja niiden perusteiden selvittämiseksi Prekluusiouhan / cut-off daten asettaminen Pre-hearing conference Menettelyn päättäminen Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat (29 ) Vahva pääsääntö: välimiesoikeuden on pidettävä menettelyn alkuvaiheessa järjestäytymisistunto asianosaisten kanssa Istunnon tarkoituksena on sopia, ja tarvittaessa päättää, asian jatkokäsittelyn tavasta ja aikataulusta sekä tasapuolisesta ja kustannustehokkaasta todistelun vastaanottamisesta Välimiesoikeus voi jättää järjestäytymisistunnon pitämättä vain poikkeustapauksessa, jos se pitää istuntoa tarpeettomana (esim. riita on yksinkertainen ja intressiltään hyvin pieni ja istunnon järjestämisestä aiheutuisi asian laatuun nähden tarpeettomia kustannuksia)

26 Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat Järjestäytymisistunto voidaan toteuttaa myös video- tai puhelinneuvotteluna taikka muulla vastaavalla tavalla Välimiesoikeus päättää toteutustavasta asianosaisia kuultuaan Järjestäytymisistunto on usein suositeltavaa järjestää fyysisenä tapaamisena, jotta välimiesoikeuden jäsenet ja parttien asiamiehet pääsevät keskustelemaan kasvotusten Sääntöjen systematiikassa järjestäytymisistunto on kiinteässä yhteydessä prosessiaikatauluun (30 ), koska järjestäytymisistunnon tuloksena syntyy prosessiaikataulu Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat Heti menettelyn alussa pidettävä järjestäytymisistunto (Procedural Hearing/Meeting, Case Management Conference) ja tämän pohjalta syntyvä prosessiaikataulu ovat keskeisessä merkityksessä, jotta saadaan oikea tasapaino menettelyn nopeus- ja tehokkuusvaatimuksen sekä parttien kannalta oikeudenmukaisen ja tasapuolisen prosessin välille Prosessiaikataulun lisäksi järjestäytymisistunnossa on usein tarkoituksenmukaista keskustella, käsitellä, sopia ja tarvittaessa päättää mm. seuraavista asioista: Välimiesten hallussa olevat asiakirjat ja niiden läpikäynti Välimiesoikeuden asettaminen ja välimiesten esteettömyys

27 Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat Välityssopimus, välimiesmenettelyn kohde ja välimiesoikeuden toimivalta Menettelyyn sovellettavat säännöt ja laki Välimiesmenettelyn vireilletulo Välimiesmenettelyn paikka ja missä välimiesoikeuden istunnot pidetään Välimiesmenettelyn kieli; tarvitaanko esim. kaikista kirjallisista todisteista tai muusta kirjallisesta aineistosta käännökset Sovellettava materiaalinen laki/sovellettavat oikeusohjeet Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat Prosessiaikataulun osalta on tärkeää saada sovittua/määrättyä lyhyet, mutta realistiset aikataulut menettelyn eri vaiheille Prosessiaikataulun (Procedural Timetable) kannalta järjestäytymisistunnossa käsiteltäviä, sovittavia ja päätettäviä asioita ovat ainakin seuraavat: Kirjelmien lukumäärä, järjestys, aikataulu ja toimitustapa Kirjalliset todisteet (+ teemat?), niiden numerointi/järjestäminen ja toimittaminen Mahdolliset oikeudelliset asiantuntijalausunnot ja niiden toimittamisajankohta

28 Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat Mahdolliset muut asiantuntijat, asiantuntijalausunnot ja niiden toimittamisajankohta Kirjalliset todistajanlausunnot (Written Witness Statements) ja mahdolliset lisälausunnot (Rebuttal Witness Statements) ja niiden toimittamisajankohta Mahdolliset editiovaatimukset ja niiden käsittelytapa (käyttäen hyödyksi esim. Redfern Schedule) Todisteluun ja todistelun vastaanottoon liittyvien kysymysten ratkaiseminen; esim. the Tribunal shall be guided, but not bound, by the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration Prekluusiosta (cut-off date) sopiminen ja tätä koskeva määräys Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat Mahdollinen pre-hearing conference ( toinen järjestäytymisistunto ) ja sen ajankohta Välimiesoikeuden istunnot (suulliset käsittelyt) ja niiden ajankohdat Loppulausunnot ja niiden esittämistapa Oikeudenkäyntikuluja koskevat vaatimukset ja niitä koskevien selvitysten esittäminen sekä kannanotto vastapuolen oikeudenkäyntikuluihin Järjestäytymistunnossa voi olla tarpeen keskustella, sopia ja tarvittaessa päättää myös seuraavista kysymyksistä: Välimiesmenettelyssä ratkaistavien kysymysten jakaminen (Bifurcation) eli esim. onko tarkoituksenmukaista ratkaista ensin välimiesoikeuden toimivaltaa koskeva kysymys tai ratkaista ensin esim. vahingonkorvausoikeutta koskeva peruste ja vasta tämän jälkeen (jos peruste olemassa) käsitellä ja ratkaista vaatimusten määrää koskevat kysymykset

29 Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat Onko tarkoituksenmukaista laatia list of issues to be determined tai laatia list of undisputed issues ja jos on, miten sekä missä menettelyn vaiheessa tämä tehdään (vrt. ICC Rules of Arbitration, Terms of Reference) Välimiesmenettelyn kustannuksia koskevat tietyt kysymykset ja onko tarvetta kuluennakolle tai lautakunnan määräämän kuluennakon korottamiselle Multiparttimenettelyihin liittyvät erityiskysymykset ja haasteet menettelyn kannalta Onko välimiesoikeudella tarvetta ryhtyä toimenpiteisiin esim. liike- ja ammattisalaisuuksien suojaamiseksi laajemmin kuin mitä säännöt sanovat Sihteerin ottaminen Sovintomahdollisuuden selvittäminen ja välimiesoikeuden mahdollinen myötävaikutus sopimiselle Järjestäytymisistunto ja siellä sovittavat / päätettävät asiat Järjestäytymisistunnosta laaditaan (= voidaan laatia) pöytäkirja, johon pyydetään parttien kommentit; tämän jälkeen pöytäkirja allekirjoitetaan ja toimitetaan parteille Pöytäkirjan lisäksi järjestäytymisistunnossa sovituista/päätetyistä asioista on usein tarkoituksenmukaista laatia myös päätöksen muodossa oleva asiakirja (Procedural Order No. 1) ja toimittaa se pöytäkirjan (jos tällainen laaditaan) yhteydessä tai liitteenä parteille

30 Prosessiaikataulun laatiminen ja muuttaminen (30 ) Välimiesoikeus on velvollinen laatimaan prosessiaikataulun Aikataulu on vahvistettava järjestäytymisistunnossa tai pian sen jälkeen Jos istuntoa ei pidetä, aikataulu on vahvistettava niin pian kuin mahdollista sen jälkeen kun välimiesoikeus on saanut jutun asiakirjat lautakunnalta ja kuullut asianosaisia Vahvistaessaan prosessiaikataulun välimiesoikeuden on otettava huomioon: Asianosaisten näkemykset Asianosaisten tasapuolinen kohtelu Asian joutuisa käsittely Kustannustehokkuus Muutoin ks. edellä esitetty Prosessiaikataulun laatiminen ja muuttaminen Välimiesoikeuden on toimitettava prosessiaikataulu asianosaisille ja lautakunnalle viivytyksettä Sama koskee prosessiaikataulun mahdollisia päivitettyjä versioita (prosessiaikataulu usein elää menettelyn jatkuessa) Lautakunnalla ei ole pakkokeinoja välimiesoikeuteen nähden koskien prosessiaikataulun laatimista ja toimittamista Lautakunta voi kuitenkin huomioida välimiesten menettelyn välimiesten palkkiota määrätessään (sääntöjen liite II, 5.4 )

31 Joitakin inspiraation lähteitä prosessin organisointiin ja suunnitteluun Opas Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöihin / Guide to the Finnish Arbitration Rules (ilmestynyt 1/2015) UNCITRAL Notes on Organizing Arbitral Proceedings IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration ICC Commission on Arbitration and ADR Report on Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration Effective Management of Arbitration - A Guide for In-House Counsel and Other Party Representatives (ICC) Välimiesten prosessipäätökset Välimiesmenettelyssä prosessipäätös käsitteellä on varsin laaja merkityssisältö Pohdittaessa päätöksen muotovaatimuksia ja esim. laatimistekniikkaa merkitystä on sillä, missä kontekstissa ja mitä kysymystä koskien päätös annetaan

32 Välimiesten prosessipäätökset Välimiesoikeuden on huolehdittava siitä, että asia voidaan käsitellä tehokkaasti aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia ja viivästymisiä (25.3 ) Välimiesoikeuden on harjoitettava aktiivista prosessinjohtoa menettelyn joutuisuuden varmistamiseksi ja kustannustehokkuuden edistämiseksi Välimiesoikeus voi antaa ja sen on yleensä annettava itse menettelyä ja sen kulkua koskevia prosessipäätöksiä (Procedural Orders, Directions jne.), joille ei tule asettaa liian tiukkoja muotovaatimuksia. Nämä päätökset ovat usein voimassa tietyn ajan, kunnes välimiesoikeus antaa uuden, menettelyn tarpeesta kumpuavan prosessipäätöksen Välimiesten prosessipäätökset Edellä kuvatut, usein tietyn määräajan voimassa olevat prosessipäätökset koskevat mm. kysymyksiä, joita käsiteltiin järjestäytymisistuntoa ja prosessiaikataulua koskevissa osioissa Mikäli asianosaisten sopimuksesta, säännöistä tai menettelyyn sovellettavasta laista ei muuta johdu, välimiesoikeus päättää prosessipäätöksissä noudattamastaan menettelystä (vrt ) Välimiesmenettelyn kulkuun liittyvien, joskus hyvinkin rutiiniluonteisten prosessipäätösten osalta ei ole aina tarkoituksenmukaista, että kolmijäsenisessä välimiesoikeudessa kaikki välimiesoikeuden jäsenet olisivat yhdessä tekemässä päätöstä

33 Välimiesten prosessipäätökset Seikka on huomioitu myös sääntötasolla (40.2 ) siten, että välimiesoikeus voi valtuuttaa puheenjohtajan päättämään yksin menettelytapaa koskevista kysymyksistä. Sääntöjen mukaan välimiesoikeudella on kuitenkin oikeus muuttaa puheenjohtajan päätöstä harkintansa mukaan Menettelyn kulkuun ja liittyvien kysymysten lisäksi prosessipäätökset koskevat muitakin välimiesoikeuden ratkaisua vaativia asioita, jolloin päätökset tehdään 40.1 :n nojalla välimiesoikeuden enemmistön mielipiteen mukaisesti ja nämä päätökset ovat usein lopullisia Välimiesten prosessipäätökset Viimeksi mainituissa prosessipäätöksissä tai tätä vastaavissa päätöksissä on kyse muista välimiesmenettelyssä annetuista ratkaisuista kuin lopullisista välitystuomioista. Tällaisia ratkaisuja ovat mm: Välimiesten kuluennakkoa koskevat päätökset Esteellisyyttä koskevat päätökset (vrt. kuitenkin säännöt kuuluu lautakunnalle) Välimiesoikeuden toimivaltaa koskevat päätökset Päätös välimiesmenettelyn lopettamisesta Välimiesmenettelyn paikka Välimiesmenettelyn kieli Välimiesmenettelyyn sovellettavat oikeusohjeet/sovellettava materiaalinen laki

34 Välimiesten prosessipäätökset Todistelun esittämistä koskevat päätökset Editiovaatimuksiin annettavat päätökset VML 29 :n mukainen lupa asianosaiselle esittää todistelua koskeva oikeusapuhakemus käräjäoikeudelle Jne Välimiesten materiaalinen prosessinjohto Myös materiaalisen prosessinjohdon osalta välimiesmenettely eroaa kotimaisesta tuomioistuinprosessista Tuomioistuinprosessissa materiaalisen ja muodollisen prosessinjohdon ero sekä painotus oikeudenkäynnin eri vaiheissa on selkeä Tuomioistuimen materiaalisen prosessinjohdon painopiste on oikeudenkäynnin valmisteluvaiheessa (kirjallinen ja suullinen valmistelu) kun taas tuomioistuimen muodollisen prosessinjohdon painopiste on jutun pääkäsittelyvaiheessa Edellä lausuttu seuraa oikeudenkäymiskaaressa noudatetusta oikeudenkäynnin jaosta selvästi kahteen eri vaiheeseen

35 Välimiesten materiaalinen prosessinjohto Tuomioistuinprosessissa valmistelun ja erityisesti suullisen valmistelun tarkoituksena on oikeudenkäynnin kohteen selvittäminen ja täsmentäminen sekä oikeudenkäyntiaineiston kerääminen pääkäsittelyä varten (keskitysfunktio) Oikeudenkäymiskaaressa on myös selkeä normipohja sille, että jutun valmisteluvaiheessa on aktiivisen materiaalisen prosessinjohdon keinoin saatava selvyys asianosaisten vaatimuksista, vaatimusten perusteista ja siitä, mistä asianosaiset ovat erimielisiä sekä selvitettävä todisteet ja mitä kullakin todisteella aiotaan näyttää toteen Välimiesten materiaalinen prosessinjohto Välimiesmenettelyssä materiaalisella prosessinjohdolla ei ole vastaavaa, selkeästi menettelyn tiettyyn vaiheeseen ajoittuvaa painopistettä; välimiesmenettelyssä materiaalinen prosessinjohto voi ajoittua koko menettelyn elinkaareen Välimiesmenettelylaissa tai välimiesmenettelysäännöissä ei ole myöskään (ainakaan kaikilta osin) vastaavia yksiselitteisen selkeitä säännöksiä, joihin välimiesoikeus voi tukeutua materiaalisessa prosessinjohdossaan

36 Välimiesten materiaalinen prosessinjohto Mikään ei ensinnäkään estä asianosaisia sopimasta siitä, millaista prosessinjohtoa välimiesten tulisi harjoittaa VML 27 :n mukaan välimiesten tulee edistää riidan asianmukaista ja joutuisaa selvittämistä ja välimiehet saavat tässä tarkoituksessa pyytää todistajia kuultavaksi asiassa sekä kehottaa asianosaista tai muuta henkilöä esittämään esim. asiakirjan, jolla voi merkitystä todisteena asiassa Välimiesten materiaalinen prosessinjohto VML 25 :n mukaan välimiehet voivat kehottaa asianosaisia antamaan välimiehille kaikki asiakirjat, joilla voi olla merkitystä asiassa tai mainitsemaan asiakirjat tai muut todisteet, jotka asianosaiset aikovat esittää asiassa Myös sääntöjen 33 :n määräykset antavat välimiesoikeudelle oikeuden mm. päättää, mitä todisteita asiassa saadaan esittää. Lisäksi sääntöjen 33.2 antaa välimiesoikeudelle myös oma-aloitteisen oikeuden antaa määräys todisteiden esittämisestä Kuitenkin välimiesten materiaalisen prosessinjohdon sisällöstä ja rajoista on vallalla hyvin eri suuntaan olevia näkemyksiä

37 Välimiesten materiaalinen prosessinjohto Keskeisiä kysymyksiä välimiesmenettelyssä noudatettavan materiaalisen prosessinjohdon osalta ovat ainakin seuraavat: Kuinka aktiivisesti ja miten pitkälle välimiesoikeuden tulee selvittää asianosaisten vaatimuksia ja niiden suhdetta toisiinsa Ensisijaiset ja toissijaiset vaatimukset, vaihtoehtoiset vaatimukset, vaatimusten määrät, korkovaatimukset, viivästyskorkovaatimukset ja koronmaksun alkamisen ajankohta. Näiden riidattomuus / riitaisuus ja asianosaisten mahdollinen kannanotto (tai vaikeneminen) kaikkiin asiassa esitettyihin vaatimuksiin Välimiesten materiaalinen prosessinjohto Asianosaisten vaatimusten perusteet ja niiden selkeys Esim. onko de facto esitetty oikeustoimen tai sopimuksen kohtuullistamista koskeva väite (vrt. KKO 2008:77). Entäpä vaatimusten ja niiden perusteiden kiistäminen esim. pakottavan kilpailulainsäädännön vastaisena? Esitetyn todistelun ja todisteiden sisältöön liittyvät välimiesoikeuden kysymykset; Tulisiko välimiesoikeuden tai voiko välimiesoikeus ilmoittaa asianosaisille, mihin seikkoihin todistelussa ja todistajien kuulustelussa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota? Olipa vastaus edellä listattuihin ja muihin vastaaviin kysymyksiin mikä hyvänsä, välimiesoikeuden on valituin prosessinjohdon keinoin varmistuttava siitä, että sillä on suullisten käsittelyjen jälkeen riittävät valmiudet ratkaista kaikki riidan kohteena olevat kysymykset välitystuomiossaan

38 Välimiesten materiaalinen prosessinjohto Mikäli riittävää prosessinjohtoa ei ole harjoitettu, välitystuomion laatimisessa voi tulla eteen vaikeasti ratkaistavia ongelmia, jotka voivat myöhemmin johtaa välitystuomion moitekanteeseen (vrt. riittävä tilaisuus ajaa asiaansa ja/tai toimivallan ylitystä koskevat väitteet) Prekluusiouhan asettaminen Välimiesmenettelylaissa tai sen esitöissä ei ole suoranaisesti otettu kantaa prekluusion tai prekluusiouhan asettamiseen Prekluusiouhan asettamista mahdollistavaa säännöstä ei ollut myöskään aiemmin voimassa olleissa KKK:n välityslautakunnan säännöissä eikä nimenomainen prekluusiosäännös ole tavanomainen myöskään muissa institutionaalisissa säännöissä Kansainvälisesti cut-off daten asettaminen välimiesmenettelyssä on ollut yleisesti hyväksytty ja noudatettu käytänne A cut-off date will often (and should) be established, some period of time prior to the evidentiary hearing, after which point further documentary and other evidence may generally not be submitted. This is designed to prevent ambushes and unfair surprise at the hearing and to ensure efficient conduct of the arbitral proceedings. (Born, Gary B.: International Commercial Arbitration 2014, s. 2262)

39 Prekluusiouhan asettaminen Välimiesmenettelyssä käytettävään prekluusiouhkaan on suhtauduttu Suomessa aika ajoin hyvinkin varauksellisesti, joskin vallitseva (enemmistön) kanta on, että estettä välimiesoikeuden toimesta tapahtuvalle prekluusiouhan asettamiselle ei ole KKK:n voimaan tulleisiin välimiesmenettelysääntöihin on niiden todistelua koskevaan osioon sisällytetty uusi prekluusiouhan mahdollistava määräys, jolla pyritään edistämään menettelyn joutuisuutta ja kustannustehokkuutta Prekluusiouhan asettaminen (33.3 ) Välimiesoikeus päättää, mitä todisteita asianosainen saa esittää ja mikä merkitys kullekin todisteelle on asiassa annettava Välimiesoikeus voi kehottaa asianosaista menettelyn missä vaiheessa tahansa: (a) ilmoittamaan kirjalliset todisteet, joihin asianosainen vetoaa, ja yksilöimään, mitä se aikoo näyttää niillä toteen (b) esittämään asiakirjan tai muun todisteen, jolla välimiesoikeuden mukaan voi olla merkitystä asian ratkaisemisen kannalta Erityinen prekluusiosäännös (33.3 ): Välimiesoikeus voi asianosaisia kuultuaan asettaa ennen 34 :ssä tarkoitettua suullista käsittelyä määräpäivän, jonka jälkeen asianosaiset eivät saa esittää pääasiaan liittyviä uusia vaatimuksia, väitteitä tai kirjallisia todisteita taikka nimetä uusia todistajia, ellei välimiesoikeus poikkeustapauksessa salli sitä.

40 Prekluusiouhan asettaminen Säännöksessä tarkoitetun cut-off daten asettaminen on perusteltua erityisesti niissä tapauksissa, joissa yksi tai useampi välimiesmenettelyn asianosaisista muuttaa vaatimuksiaan tai niiden perusteita taikka esittää jatkuvasti lisää todistelua tavalla, joka vaikeuttaa asian tehokasta käsittelyä, lisää prosessikustannuksia ja vaarantaa prosessiaikataulun toteutumisen 33.3 :n sanamuodon mukainen tulkinta voi antaa ymmärtää, että välimiesoikeus voisi asettaa vain yhden cutoff daten, joka koskisi yhtä lailla kantajaa ja vastaajaa. Tämä ei kuitenkaan ole säännöksen tarkoitus Prekluusiouhan asettaminen Cut-off date voi siis olla eri ajankohta toisaalta kantajan ja toisaalta vastaajan osalta On myös huomattava, että 33.3 :n määräpäivä on tarkoitettu ehdottomaksi takarajaksi ei ajankohdaksi, johon asti partti saa vapaasti pantata esim. todisteita. Tästä esimerkki erään välimiehen hiljattain antamasta säännöksen tarkoittamasta määräyksestä Osapuolet eivät saa enää [xx.xx.xxxx] ja [yy.yy.yyyy] päättyvien todistelumääräaikojen jälkeen esittää uutta todistelua, ellei välimies sitä erityisestä syystä salli. Selvyyden vuoksi todetaan, että osapuolten tulee luonnollisesti esittää tarpeelliseksi tietämänsä todistelu viipymättä aikaisempien lausumiensa yhteydessä eikä todistelua saa tarkoituksellisesti lykätä esitettäväksi mainittujen viimeisten todisteluajankohtien yhteyteen.

41 Prekluusiouhan asettaminen 33.3 :n mukaan välimiesoikeus voi sallia uusien vaatimusten, väitteiden tai todisteiden esittämisen asetetun määräpäivän jälkeenkin poikkeustapauksessa Elleivät asianosaiset ole toisin sopineet, välimiesoikeuden ratkaistavaksi jää, milloin käsillä on 33.3 :ssä tarkoitettu poikkeustapaus Poikkeustapauksen olemassaolo on harkittava tapauskohtaisesti. Harkinnassa merkitystä on varmastikin sillä, mistä syystä määräpäivän noudattamatta jättäminen on johtunut ja toisaalta määräpäivän jälkeen esitettyjen vaatimusten, väitteiden (perusteiden) tai todisteiden arvioitu merkitys riidan kannalta Prekluusiouhan asettaminen Jo tähän mennessä noudatettu käytäntö (välimiesten ja asianosaisten noudattama käytäntö) osoittaa, että prekluusiouhan asettamisen mahdollistava säännös on ollut tarpeen ja se on otettu aktiivisesti, jopa rohkeasti käyttöön (yleensä jo järjestäytymisistunnossa) On toki niin, että tietynlainen jännite toisaalta tarpeellisesta tilaisuudesta ajaa asiansa ja toisaalta prekluusiouhan asettamisesta on edelleen olemassa

42 Prekluusiouhan asettaminen Voitaneen kuitenkin perustellusti esittää, että säännöissä oleva nimenomainen prekluusiouhan mahdollistava säännös edesauttaa sitä, että välimiesoikeus varaa ja on varannut asianosaisille tarpeellisen tilaisuuden asiansa ajamiseen Jos nimittäin 33.3 :n tarkoittama cut-off date sovitaan ja/tai määrätään järjestäytymisistunnossa ja jos määräpäivä asetetaan esim. joidenkin kuukausien päähän, prekluusio ei tule kenellekään yllätyksenä ja se on ollut hyvinkin vältettävissä partin asianmukaisin toimin Pre-hearing conference Pre-hearing conference ja sen ajankohta on yksi niistä asioista, joista tulisi sopia välimiesoikeuden ja parttien välillä jo (ensimmäisessä) järjestäytymisistunnossa Kyse on välimiesmenettelyn tehokkuuteen ja sen organisointiin liittyvästä asiasta Hyvä käytäntö on se, että välimiesoikeus pitää parttien asiamiesten kanssa ennen suullisten käsittelyjen alkamista pre-hearing conferencen, jossa partit joko sopivat tai heidän ollessaan erimielisiä välimiesoikeus määrää erinäisistä suullisen käsittelyn yksityiskohtaiseen toteuttamiseen liittyvistä kysymyksistä

43 Pre-hearing conference Vaikka pre-hearing conference koskee yleensä pääosin tulevan suullisen käsittelyn istuntojen käytännön järjestelyjä ja aikataulutusta, pre-hearing conference on hyödyllinen muussakin merkityksessä Hearing management starts at the very outset of the arbitration, at the initial procedural hearing, when you discuss how the evidentiary hearing will proceed. It then continues with a pre-hearing conference where you clear the way, you resolve all outstanding organizational and procedural issues in advance. This will save time at the hearing, avoid last-minute surprises and make sure that everybody prepares with the correct focus. (Born, Gary B.: International Commercial Arbitration 2014, s. 2267) Pre-hearing conference Pre-hearing conference mahdollistaa sen selvittämisen/vahvistamisen, mitkä ovat välimiesoikeuden kannanottoa/ratkaisua vaativat riidanalaiset kysymykset Pre-hearing conference tarjonnee myös hyvän tilaisuuden välimiesoikeudelle indikoida parteille ne riidan kohteena olevat asiat, joihin välimiesoikeus toivoo parttien erityisesti keskittyvän tulevissa suullisen käsittelyn istunnoissa Parttien niin halutessa pre-hearing conference tarjoaa myös välimiehille mahdollisuuden kommunikoida parteille, kuinka välimiehet näkevät käsillä olevan riidan ja sen ratkaisun kannalta olennaiset kysymykset

44 Menettelyn päättäminen (39 ) Mahdollisimman pian suullisen käsittelyn päätyttyä tai välimiesoikeuden saatua asianosaisilta viimeiset pyydetyt kirjelmät välimiesoikeuden on: (a) julistettava menettely päättyneeksi (b) ilmoitettava asianosaisille ja lautakunnalle päivämäärä, johon mennessä välimiesoikeus arvioi antavansa välitystuomion Menettelyn päättyneeksi julistamisen jälkeen asianosaiset eivät saa esittää uusia vaatimuksia, väitteitä tai todistelua, ellei välimiesoikeus poikkeustapauksessa salli sitä Menettelyn päättäminen Sallimisen kynnys asetettava korkeaksi Esim. uusi todiste, jota ei ole pystytty aiemmin esittämään ja jolla prima facie -arvion mukaan voi olla merkitystä lopputuloksen kannalta Joskus syntyy tilanteita, jolloin myös välimiesoikeus voi joutua avaamaan menettelyn uudestaan Esim. ilmenee yksittäinen kysymys, joka on muodostumassa olennaiseksi ja josta partit eivät ole riittävissä määrin lausuneet menettelyn aikana

45 Muistiinpanot:

46

47 Tuomari välimiehenä Aamuseminaari Välimiesmenettelystä tuomareille Ari Kantor Tuomarin eettiset periaatteet Suomen Tuomariliiton vahvistamat eettiset periaatteet: 4. Tuomarin toiminta ja käyttäytyminen vahvistaa luottamusta siihen, että hänen ammattitoimintansa perustuu lakiin ja oikeudenmukaisuuteen. Tuomari huolehtii siitä, että hänen käyttäytymisensä myöskään yksityiselämässä ei vaaranna hänen puolueettomuuttaan eikä luottamusta tuomarin viran hoitoon.

48 Esteellisyys Esteellisyys välimiehenä VML 9 Puolueettomuus ja riippumattomuus Omiaan vaarantamaan tai aiheuttamaan perusteettomia epäilyjä Jatkuva velvollisuus VML 10 Esteellinen jos tuomarina esteellinen käsittelemään asiaa Muukin seikka FAIS 22 Myös kelpoisuus suhteessa välityssopimukseen (22.1 a)-kohta) Välimiehen ohje ( ) IBA-ohjeet Esteellisyys Esteellisyys tuomarina Muodostaako tuleva / vireillä oleva / päättynyt välimiestehtävä esteellisyyden tuomarin työssä? Suhteessa asiaan, asianosaiseen tai asiamieheen OK 13 luku OK 13:6, 1, 2)-kohta:.. tai muuten asianosaiseen sellainen suhde OK 13:7, 1 ja 2.. samaa asiaa.. OK 13:7,3: Tuomari on esteellinen myös, jos jokin muu tässä luvussa tarkoitettuun seikkaan rinnastettava seikka antaa perustellun aiheen epäillä tuomarin puolueettomuutta asiassa

49 Sivutoimilupa Valtion virkamieslain 18 Velvollisuus hakea sivutoimilupaa omalta tuomioistuimelta Ei saa aiheuttaa esteellisyyttä Ei saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista Hakemuksen yhteydessä esitetyt tiedot välimiesmenettelyn asianosaisista salassapidettäviä KKO:n sisäiset ohjeet Ei partin nimeämänä / ainoa välimies tai puheenjohtaja Yksi välimiesmenettely kerrallaan Sivutoimilupa HE 224/2014 Laki tuomareiden sidonnaisuus ja sivutoimirekisteristä ym. Annettu eduskunnalle Julkinen rekisteri tuomareiden sidonnaisuuksista ja sivutoimista Sidonnaisuudet, sivutoimet ja niistä saadut tulot Asianosaistiedot salaisia, asiamiehet kuitenkin julkisia Tiedot rekisterissä kolme vuotta Uusi valtion virkamieslain 18 ja 18 a Vastaava hakemus/ilmoitusvelvollisuus tuomioistuimelle Lisäksi sivutoimitulot vuosittain, jos yhteismäärä ylittää euroa Ei riidan yhden osapuolen nimeämänä välimiehenä

50 Kuluennakko VML 46,3 : Välimiehillä on oikeus vaatia asianosaisilta ennakko tai vakuus heille tulevasta korvauksesta FAIS 48 ja liite II, 2 ja 3 :t FAI määrää, jos luonteeltaan kansainvälinen Kansallisissa menettelyissä välimiesoikeus itse määrää, ellei FAI määrännyt Hyvä käsitellä järjestäytymisistunnossa ja antaa erillinen määräys Pääsääntö 50/50 kuittaus- ja vastakannetilanteissa mahdollisuus poiketa Voi menettelyn kuluessa muuttaa tai pyytää FAI:a muuttamaan Tulisi kattaa välimiesmenettelyn kaikki kustannukset vrt. ennakoitava palkkiotaso sekä hyväksyttävät kulut (Huom! Alv., jos esim. asianajajia välimiehinä) Laiminlyönti sanktioitu menettelyn päättäminen, ellei vastapuoli ota vastatakseen Parttien prosessi Parttien autonomia ja välimiehen toimivalta Välimiesoikeuden toimivalta perustuu välityssopimukseen ja parttien tahdonilmaisuihin Ks. KKO 2008:77, kohta 11: Välimiehet ovat menneet toimivaltaansa ulommaksi esimerkiksi silloin, kun he ovat ratkaisseet riidan, josta ei ole asianosaisten välillä voimassa olevaa välityssopimusta. Toimivallan ylittämisestä saattaa olla kysymys myös silloin, jos välimiehet jättävät noudattamatta asianosaisten sopimuksen riidan ratkaisemiseen sovellettavasta laista tai muusta säännöksestä. Toimivalta ylitetään myös silloin, kun tuomitaan muuta tai enemmän kuin asianosainen on vaatinut VML 23 ja FAIS 25 : Välimiesoikeus päättää asian käsittelytavasta, elleivät partit ole toisin sopineet tai laista / säännöistä muuta johdu VML 27: Välimiesten velvollisuus edistää riidan asianmukaista ja joutuisaa selvittämistä FAIS 25.3 ja 25.4: Myös parttien vastaava velvollisuus ja sitoutuminen noudattamaan vmo:n päätöksiä ja määräyksiä viivytyksettä Menettelyä koskevien kysymysten ja aikataulujen ennakollisen sopimisen / määräämisen merkitys Välimiesoikeus voi päättää muuttaa menettelyn kuluessa, jos sovitaan tai painavia syitä Toimivallan ylitys välitystuomion moiteperuste (VML 44 ) Ks. KKO 2008:77, kohta 10: Välimiesmenettelyn käyttökelpoisuus kaupallisten erimielisyyksien ratkaisemisessa riippuu olennaisesti välitystuomion sitovuudesta ja täytäntöönpantavuudesta. Siksi perusteita, joilla välitystuomion pätevyys voidaan riitauttaa tai täytäntöönpano estää taikka sitä viivyttää, on niin välimiesmenettelyn kansallisessa kuin kansainvälisessäkin sääntelyssä pyritty rajoittamaan. Vain laissa mainitut selvät muotovirheet sekä verraten karkeat menettelyvirheet voivat aiheuttaa välitystuomion mitättömyyden tai kumoamisen moitekanteen johdosta.

51 Parttien prosessi Partin oikeus ajaa asiaansa VML 22 : Välimiesten on varattava asianosaisille tarpeellinen tilaisuus ajaa asiaansa. FAIS 25.2 : Välimiesoikeuden on kohdeltava asianosaisia tasapuolisesti ja varattava niille tarpeellinen tilaisuus asiansa ajamiseen. Välitystuomion moiteperuste (VML 44 ) otettava huomioon koko prosessin aikana (vrt. KKO 2008:77) FAIS Välimiehen ohje ( ), 3.1: Samalla välimiesoikeuden on kuitenkin huolehdittava siitä, että asia voidaan käsitellä tehokkaasti aiheuttamatta tarpeettomia kustannuksia tai viivästymisiä. Välimiesoikeuden on harjoitettava tarvittaessa aktiivista prosessinjohtoa menettelyn joutuisuuden varmistamiseksi ja kustannustehokkuuden edistämiseksi. Tietty joustavuus lähtökohtana tarvittaessa rajat Cut Off-daten asettamisella (FAIS 33.3 ) Hyvä tiedustella parteilta jo menettelyn kuluessa ja kirjata ilmoitus, jos ei huomautettavaa Parttien prosessi Oikeudenkäymiskaari VML ja FAIS Irtautuminen myös OK sääntelystä ja prosessiperiaatteista Materiaalinen prosessinjohto Välimiehen kysely ja selvittämisvelvollisuus asianosaisen avustaminen Jo esitettyjen vaatimusten ja niiden perusteiden selvittäminen uusien vaatimusten ja perusteiden oma-aloitteinen esiin nostaminen Ovatko välimiehet sidottuja parttien esittämiin oikeudellisiin perusteisiin ja oikeuslähteisiin? Jura Novit Curia - periaate lienee pääsääntö kansallisissa välimiesmenettelyissä vrt. KKO 2008:77, kohta 13: Välimiehet eivät muutenkaan ole olleet sidottuja niihin oikeudellisiin näkökohtiin, joihin asianosaiset ovat perustaneet vaatimuksensa. Kansainvälisissä menettelyissä lähtökohtana parttien autonomia parteilla näyttötaakka lain sisällöstä Oikeudelliset lähteet ja kuulemisperiaate (myös kansallisessa?)

52 Todistelu OK todistelusäännöt eivät voimassa Suositeltavana lähtökohtana yksityiskohtainen ja ajoissa tehty sopiminen / määrääminen todistelussa noudatettavista käytännöistä Voidaan myös viitata sääntelyyn, esim. IBAtodistelusääntöihin Välimiesoikeudella lopullinen päätäntävalta (VML 27 ja FAIS :t) Myös kirjalliset todistajankertomukset Tärkeää sopia menettelytavoista ja esim. paikalletulovelvollisuudesta ja sen laiminlyönnin seurauksista Suullinen käsittely Suositeltavaa sopia ennakkoon käytänteistä (Pre-Hearing conference) esim.: alkupuheenvuorojen järjestys ja pituus, saako käyttää esim. Power-pointia, saako jakaa paperina, pitääkö jakaa etukäteen yms. todistajien kuulemisen pituus ja noudatetaanko ns. tasapuolisuusperiaatetta ym. äänitetäänkö todistajankuulustelut, annetaanko niistä nauhoitukset ja millä aikataululla ym. miten tilat ovat asianosaisten käytössä ym. loppulausunnot ja niihin liittyvä ohjeistus ym. Varmistaudu myös siitä, että fasiliteetit kunnossa kuka vastaa ja miltä osin Mahdolliset kustannukset, miten jaetaan yms.

53 Välitystuomio VML 36 ja FAIS 41 : kirjallisesti (perusteltava), allekirjoitettava, antamispäivä ja paikkakunta, jossa määrätty tapahtuvaksi Tärkeää varmistua välitystuomion täytäntöönpanokelpoisuudesta (myös ulkomailla) ja sisällyttää välitystuomioon ainakin Tiedot prosessista Lopullinen välitystuomio Riidan, asianosaisten ja asiamiesten yksilöintiedot Välityssopimuksen ja välimiesoikeuden asettamisprosessin kuvaaminen Prosessikuvaus; vireilletulo, kesto, mitä menettelystä sovittu, miten menetelty, mahdolliset merkittävät prosessipäätökset yms. Kirjelmät, todisteet, muut asiakirjat Suullinen käsittely. todistelu Menettely suullisen jälkeen, expit Tiedot asiasta, vaatimuksista ja niiden perusteista (Resiitti) Välitystuomion perustelut Yleensä todistajankertomusten lavea selostaminen ei tarpeen Tuomiolauselma Kustannukset ja kuluvastuun jakautuminen Huom! Myös FAI:n kustannukset Muutoksenhakuohjaus kulujen osalta (VML 47 ) Välitystuomion toimittaminen myös FAI:lle Välitystuomio FAIS 42 :Välitystuomion määräaika 9 kk siitä kun sai asiakirjat välityslautakunnalta FAI voi perustellusta pyynnöstä myöntää lisäaikaa Määräaika kriittinen myös toimivallan kannalta moiteperuste FAIS 47 : Välimiesmenettelyn kustannusten määrääminen Lautakunta vahvistaa (Liite II ja välimiehen ohje) Selvitys riittävän ajoissa FAI:een huomioitava määräajan seurannassa (kuvaus asiasta ja mitä tehty) Välimiehen palkkio työkorvausta, josta ennakonpidätysvelvollisuus, muttei sivukuluja tai Alvia (ellei asianajotoimistossa tai muutoin yhtiön tuloa) Laskut parteille partit suorittavat maksut ja ennakonpidätykset Miten menetellään, jos välimiesoikeuden pyytämästä kuluennakosta?

54 Muistiinpanot:

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT

EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu 1 (5) EVALUATIIVISEN SOVITTELUN SÄÄNNÖT I SOVITTELUN ALOITTAMINEN 1 Hakemus Asianosaisten on toimitettava sovittelun aloittamista koskeva kirjallinen hakemus liitteineen RIL Sovittelulle.

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin VÄLIMIESMENETTELYSÄÄNNÖT

Keskuskauppakamarin VÄLIMIESMENETTELYSÄÄNNÖT Keskuskauppakamarin VÄLIMIESMENETTELYSÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 2 LUKU I 5 JOHDANTO 5 1 Välimieslautakunta 5 2 Määritelmät 5 3 Soveltamisala 6 4 Asiakirjojen ja viestien toimittaminen 7 5 Määräaikojen laskeminen

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin VÄLIMIESMENETTELY- SÄÄNNÖT

Keskuskauppakamarin VÄLIMIESMENETTELY- SÄÄNNÖT Keskuskauppakamarin VÄLIMIESMENETTELY- SÄÄNNÖT Keskuskauppakamarin VÄLIMIESMENETTELY- SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO LUKU I JOHDANTO 5 1 VÄLIMIESLAUTAKUNTA 5 2 MÄÄRITELMÄT 5 3 SOVELTAMISALA 6 4 ASIAKIRJOJEN

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutettua välimiesmenettelyä koskevat säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN NOPEUTETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot

Kauppakamaripointti: Välimiesmenettely ja sovittelu riidanratkaisukeinona Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

Kauppakamaripointti: Välimiesmenettely ja sovittelu riidanratkaisukeinona Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari THE ARBITRATION INSTITUTE OF THE FINLAND CHAMBER OF COMMERCE Kauppakamaripointti: Välimiesmenettely ja sovittelu riidanratkaisukeinona Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari 7.3.2017 Elina Kylkilahti, asiantuntija,

Lisätiedot

VÄLIMIEHEN OHJE. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa menettelyssä 1.6.2013

VÄLIMIEHEN OHJE. Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa menettelyssä 1.6.2013 VÄLIMIEHEN OHJE Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisessa menettelyssä 1.6.2013 SISÄLLYS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yleistä... 3 Välimiehen esteettömyys ja ilmoitusvelvollisuus välimiestehtävää

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille

KESKUS- KAUPPAKAMARI 1(2) Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille KESKUS- KAUPPAKAMARI HAKIJA TIEDOKSIANTAA 1(2) 6.8.2014 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeenomistajille Asianumero: L 3/2014 VÄLIMIESOIKEUDEN MÄÄRÄÄMINEN ASIASSA RENIDEO HOLDING OY / ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT

Lisätiedot

VÄLIMIEHEN OHJE. Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien. sääntöjen mukaisessa menettelyssä

VÄLIMIEHEN OHJE. Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien. sääntöjen mukaisessa menettelyssä VÄLIMIEHEN OHJE Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisessa menettelyssä 1.6.2013 SISÄLLYS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Yleistä... 3 Välimiehen esteettömyys ja ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 10.2.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin NOPEUTETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT

Keskuskauppakamarin NOPEUTETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT Keskuskauppakamarin NOPEUTETTUA VÄLIMIESMENETTELYÄ KOSKEVAT SÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO 2 LUKU I 5 JOHDANTO 5 1 Välimieslautakunta 5 2 Määritelmät 5 3 Soveltamisala 6 4 Asiakirjojen ja viestien toimittaminen

Lisätiedot

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu?

Riidanratkaisu - Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Riidanratkaisu Oikeudenkäynti, välimiesmenettely vai sovittelu? Technopolis / Amica Smarthouse 4.10.2013 AA, VT, KTL Juha Ryynänen Asianajotoimisto Asianajaja Juha Ryynänen Oy LÄHTÖKOHTA SOPIMISEEN 2 PÄÄSÄÄNTÖ:

Lisätiedot

Näiden sääntöjen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa sovittelua ja taata sovittelun tasapuolisuus ja läpinäkyvyys.

Näiden sääntöjen tavoitteena on yhdenmukaistaa ja tehostaa sovittelua ja taata sovittelun tasapuolisuus ja läpinäkyvyys. 1(5) SOVITTELUN SÄÄNNÖT RIL Sovittelu jatkaa Rakennusalan Sovittelukamarin Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RI- Lissä vuonna 1980 aloittamaa puolueetonta rakennusalan erimielisyyksien käsittely-, sovittelu-

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin SOVITTELUSÄÄNNÖT

Keskuskauppakamarin SOVITTELUSÄÄNNÖT Keskuskauppakamarin SOVITTELUSÄÄNNÖT Keskuskauppakamarin SOVITTELUSÄÄNNÖT SISÄLLYSLUETTELO SOVITTELUN MALLILAUSEKE 5 JOHDANTO 9 LUKU I JOHDANTO 11 1. SOVELTAMISALA 11 LUKU II FAI-SOVITTELUN ALOITTAMINEN

Lisätiedot

Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta

Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta Julkisoikeus Valtiotieteellinen tiedekunta 10.10.2012 Hallintoasian käsittely Anni Tuomela Hallintoasian käsittely: miten päätös tulee tehdä? Asian vireillepano ja vireilletulo Määräajat Asiakirjan siirtäminen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

FAI-SOVITTELUA KOSKEVA OHJE

FAI-SOVITTELUA KOSKEVA OHJE FAI-SOVITTELUA KOSKEVA OHJE (päivitetään tarvittaessa) 2 SISÄLLYSLUETTELO I. MITÄ SOVITTELU ON?... 3 II. MTKÄ OVAT FAI-SOVITTELUN OMINAISPIIRTEET?... 3 III. MITKÄ OVAT VÄLIMIESLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT?...

Lisätiedot

LAADUNVALVONTA FAI-VÄLIMIESMENETTELYISSÄ JA HAVAINTOJA ANNETTUJEN VÄLITYSTUOMIOIDEN LAADUSTA

LAADUNVALVONTA FAI-VÄLIMIESMENETTELYISSÄ JA HAVAINTOJA ANNETTUJEN VÄLITYSTUOMIOIDEN LAADUSTA Defensor Legis N:o 4/2017 LAADUNVALVONTA FAI-VÄLIMIESMENETTELYISSÄ JA HAVAINTOJA ANNETTUJEN VÄLITYSTUOMIOIDEN LAADUSTA 1 Johdanto Välimiesmenettelyn lopputuloksena pitäisi olla täytäntöönpanokelpoinen

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa

TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 1 2 TAIDEYLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty Taideyliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2012 3 4 5 6 7 I LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala Sen lisäksi,

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017

VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 VINCIT GROUP OYJ KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017 I (I) SISÄLLYSLUETTELO 1 VINCIT GROUP -KONSERNIN KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2017... 1 2 KANNUSTINJÄRJESTELMÄN PERUSTEET JA LAAJUUS... 1 3 OSAKKEIDEN ILMOITTAMINEN KANNUSTINJÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy

ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN. Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy ERIMIELISYYKSIEN HOITAMINEN Prof. Jouko Kankainen JoKa-konsultit Oy PROJEKTIN HALLINNAN EDELLYTYKSET Selkeät sopimukset ja sopimusasiakirjat Poikkeaminen alan yleisistä käytännöistä tapahtuu vain perustellusta

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus)

LIITE 2. TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot ja asiakirjat (laaja haastehakemus) LIITE 2 TUOMAS- järjestelmään sisältyvät tiedot (laa haastehakemus) SISÄLLYSLUETTELO SYNTYVÄT TIEDOT, ASIAKIRJAKOKONAISUUDET JA ASIA- KIRJAT...4 ASIAKIRJAN SÄILYTYSMUOTO JA AIKA... 4 SÄHKÖINEN...4 PAPERI...

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

JOHDANTOLUKU. 1 artikla. Täydentävä luonne I LUKU SOVITTELULAUTAKUNTA. 2 artikla. Perustaminen

JOHDANTOLUKU. 1 artikla. Täydentävä luonne I LUKU SOVITTELULAUTAKUNTA. 2 artikla. Perustaminen L 179/72 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 673/2014, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2014, sovittelulautakunnan perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/26) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS julkisten hankintojen komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tarkistetun julkisia hankintoja

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖARVIOINTILAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT 31.1.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO I Kiinteistöarviointilautakunta 2 1 Lautakunnan tehtävät 2 2 Lautakunnan jäsenet 2 3 Lautakunnan toiminta 2 4 Esteellisyys

Lisätiedot

2. Lautakunnan toimivalta. Lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia,

2. Lautakunnan toimivalta. Lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia, Urheilun oikeusturvalautakunnan säännöt hyväksytty 20.6.2017 I Lautakunnan tarkoitus, tehtävä ja toimivalta 1. Lautakunnan tarkoitus ja tehtävä. Urheilun oikeusturvalautakunta on riippumaton ja puolueeton

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 7 UUDELLEENTARKASTELU Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ

KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN OHJESÄÄNTÖ (malli) Hyväksytty Keskustan kunnallisasiain neuvottelukunnassa 18.4.2012 ja vahvistettu puoluehallituksessa 27.4.2012 Valtuustoryhmän tarkoitus 1 kunnan / kaupungin

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa

S ÄÄ N N ÖT. Kalastuskunnan osakkaalla on valta luovuttaa toiselle henkilölle oikeutensa kalastaa Heinolan maalaiskunnan Siltasen kalastuskunnan S ÄÄ N N ÖT Siltasen jakokunnan yhteinen kalavesi sijaitsee Ala-Rääveli ja Imjärvi-nimisissä järvissä ja on pinta-alaltaan noin 170 hehtaaria. Sanotun kalaveden

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko

Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne. OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 2 Kristiina Harenko Tekijänoikeudellisten riitojen ratkaisu Suomessa: nykytilanne OKM:n kuulemistilaisuus 10.10.2014 Kristiina Harenko 2 Kristiina Harenko KÄSITTEISTÄ Vaihtoehtoisen riidanratkaisun käsite kattaa kaikki tuomioistuinkäsittelyn

Lisätiedot

Esteellisyys valtuustossa

Esteellisyys valtuustossa ESTEELLISYYDESTÄ Yleistä Esteellisyys on henkilön sellainen suhde asiaan/asianosaiseen, että se vaarantaa hänen puolueettomuutensa asian käsittelyssä Esteellisyyssääntelyllä turvataan mm. asioiden puolueetonta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 352/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain ja valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi PohjoisSavon oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Hallituksen ohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Hallituksen ohjesääntö 15.11.2016 Sivu 1 / 5 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen ohjesääntö I LUKU Yleistä 1 Soveltaminen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS KESKUSKAUPPAKAMARIN KIINTEISTÖNARVIOINTILAUTAKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjen 8 :n mukaan lautakunta voi antaa tarkempia ohjeita ja määräyksiä asioiden

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa

Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011. 394/2011 Laki. riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 2011 394/2011 Laki riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta

Lisätiedot

osakeyhtiölain kielenhuolto

osakeyhtiölain kielenhuolto Kotimaisten kielten tutkimuskeskus Kielitoimisto Asunto-osakeyhti osakeyhtiölain kielenhuolto Salli Kankaanpää, Aino Piehl ja Matti Räsänen 20.3.2008 Kielenhuoltajien kommenttien aiheita Saako lukija tarpeeksi

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o Laki. N:o 768. oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2002 N:o 768 775 SISÄLLYS N:o Sivu 768 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta... 3791 769 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 I Soveltaminen 1 Tätä sääntöä sovelletaan TTYY:n alaisiin excursioryhmiin. II Ryhmän jäsenet 2 Ryhmän jäseniä ovat perustamiskokouksessa hyväksytyt jäsenet. 3

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Yhtiön osakepääoma on miljoona (1.000.000) euroa. 1 (5) SAVONLINNAN JÄÄHALLI OSAKEYHTIÖN YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Savonlinnan Jäähalli Osakeyhtiö ja sen kotipaikka on Savonlinna. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön tarkoituksena

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto.

Yhtiöllä on peruspääomana takuupääoma ja pohjarahasto. YHTIÖJÄRJESTYS 2015 YHTIÖJÄRJESTYS 2 (7) 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toiminimi on Valion Keskinäinen Vakuutusyhtiö, ja sen kotipaikka Helsinki. Yhtiön toiminta käsittää Euroopan

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun :n 2 momentin 2 kohta,

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa

Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta. Tavoitteet riidanratkaisussa 3 Riitojen hallinta ja riidanratkaisutavan valinta Tavoitteet riidanratkaisussa Yleensä kun puhutaan riidanratkaisusta, tarkoitetaan lähinnä osapuolten väliseen riitaan liittyvien juridisten kysymysten

Lisätiedot

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY

TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY TEHORESERVIN KÄYTTÖSOPIMUS NRO 2015-S-1119 FORTUM POWER AND HEAT OY sekä FINEXTRA OY 2(5) SOPIMUKSEN TARKOITUS Fortum Power and Heat Oy (Kuormanhaltija), y-tunnus: 0109160-2 ja Finextra Oy (Finextra),

Lisätiedot

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design.

Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä TOKYO Student association of the School of Art and Design. Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry Hallituksen työjärjestys I luku Yleisiä säännöksiä 1 Soveltamisala. Sen lisäksi, mitä Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry (TOKYO ry) säännöissä

Lisätiedot

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt

Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt (s. 1/6) Osakuntien Yhteisvaltuuskunnan säännöt I 1 Yhdistyksen nimi on Osakuntien Yhteisvaltuuskunta Nationernas Samdelegation ry, ja sen tarkoituksena on toimia

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää

Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli. Valviran asiantuntijasymposium Arja Myllynpää Valviran asiantuntijan tehtävät ja rooli Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Arja Myllynpää 1 Asiaryhmiä, joissa Valvira voi pyytää asiantuntijalausuntoa (esim.): Valvontaluonteiset asiat terveydenhuollon

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille

Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille Päätöksenteossa huomioitavaa perehdytyskoulutus uusille luottamushenkilöille 6.2.2015 päätösvalmistelupäällikkö Tiina Kyöttilä-Vettenranta 1 9.2.2015 Kokouksen julkisuus - Valtuuston kokoukset ovat julkisia,

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT

KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT KUNNAN TIELAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT Milloin kysymys on ennestään olevasta tiestä (= tarkoitetaan yksityistä tietä, johon muulla kuin rasitetun kiinteistön omistajalla tai haltijalla on pysyvä käyttöoikeus /KKO

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet

Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet 1 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Yhtymävaltuuston hyväksymä 15.6.2017 28 1. 2. Yleiset määräykset Tässä asiakirjassa annetaan tarpeelliset määräykset

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 VAPO OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön nimi on Vapo Oy ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa turveteollisuutta, mekaanista metsäteollisuutta, energian, kasvualustojen ja turvejalosteiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERRYTTELYÄ LÄHTÖVIIVALLA. Esipuhe 11

SISÄLLYSLUETTELO VERRYTTELYÄ LÄHTÖVIIVALLA. Esipuhe 11 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 11 VERRYTTELYÄ 1. Hyvän asianajajatavan perusteita 18 2. Mitä tarkoitetaan hyvällä asianajotavalla? 25 3. Näkökohtia hyvän asianajajan ominaisuuksista ja asianajotaitojen kehittämisestä

Lisätiedot

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ )

KERHO-OHJESÄÄNTÖ (Hyväksytty hallituksessa 21/ ) Tämä kerho-ohjesääntö ohjaa kerhojen toimintaa Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnassa. Myöhemmin näissä säännöissä Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskuntaan viitataan sanalla ylioppilaskunta. KERHO-OHJESÄÄNTÖ

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN. 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTAPÄÄTTÄJÄSEMINAARI 4.2.2009 Heinola 5.2.2009 Lahti VALTUUTETUN ESTEELLISYYS On rajoitetumpaa kuin muun luottamushenkilön esteellisyys Koskee vain valtuuston kokousta (kuntalaki 52 ) Jos

Lisätiedot

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15

DGC 2A EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO. Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) Tulliasioiden alakomitea UE-GE 4652/15 EUROOPAN UNIONIN JA GEORGIAN VÄLINEN ASSOSIAATIO Tulliasioiden alakomitea Bryssel, 20. tammikuuta 2015 (OR. en) UE-GE 4652/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EU:N JA GEORGIAN TULLIASIOIDEN ALAKOMITEAN

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2005 Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun

Lisätiedot

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta

hallintolakiin Päätös Laki uhkasakkolain 22 :n muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2003 vp Hallituksen esitys eräiden oikeusministeriön ja sisäasiainministeriön hallinnonalan lakien viittaussäännösten muuttamisesta viittauksiksi hallintolakiin Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Helsingin oikeusaputoimisto Lausunto 13.06.2017 Asia: OM 17/41/2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Yleisiä huomioita Yleisesti

Lisätiedot

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry. Ohjesääntö 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Ohjesääntö Tällä ohjesäännöllä

Lisätiedot