Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus Jälleenrakennusaika hanke Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Meidän KorvatunturinMaa hankesuunnitelma Uusi Kuntalaki koulutus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen tammi-kesäkuulta 2015 Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2015 Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota 2016 ja taloussuunnitelmaa varten Uuden paloaseman suunnittelun aloittaminen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11/2015 sivu 199 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Maanantai klo Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Karvonen Tuovi Orava Juho Lakela Juhani Jäsen Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Varapuheenjohtaja Jäsen Varajäsen (Peltoniemi Helena) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Peltoniemi Helena Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Mulari Antti Karjalainen Katja Todettiin. :t Jäsen Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja, Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Ahvenainen ja Tuovi Karvonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jouni Ahvenainen Aika ja paikka Savukoski, Tuovi Karvonen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 121 Saapuneet pöytäkirjat, muistiot: 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Lapecon yhtymähallituksen pöytäkirja (sähköpostikokous) 5. Muistio varhaiskasvatus sivistystoimeen palaverista Suomen kuntaliitto: 6. Yk 12/15: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2014 nettokuluista 7. Yk 13/15: Veronpalautusten ulosmittaus Aluehallintovirasto: 8. Kunniamerkkiesitykset 2015 / valtiovarainministeriön hallinnonala (palautus) 9. Kutsu tarkastukseen / Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus Lapin ELY-keskus: 10. Päätökset Saarijärven ja Sulo-ojan luonnonravintolammikon padon luokittelun muutoksesta, Savukoski Verohallinto: 11. Verojen tilityserittely elokuulta 2015 Muut: 12. Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus 13. Lapin kylätoimintapäivät Rovaniemellä Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

4 Kunnanhallitus ELINKEINO-MAASEUTUSIHTEERIN VIRANSIJAISUUS Virkavapauden myöntäminen Eeva-Maria Maijalalle ja elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuuden jatkaminen Khall 122 Kunnanhallitus Eeva-Maria Maijala on hakenut virkavapautta sähköpostitse seuraavalla ilmoituksella: Tultuani valituksi uudelleen kansanedustajaksi, haen virkavapautta Savukosken kunnan virasta valitun eduskunnan toimikauden ajaksi. Eeva-Maria Maijalalle on myönnetty elinkeinoasiamiesmaaseutusihteerin virasta -palkatonta opintovapaata ja palkatonta virkavapaata jatko-opintoja varten Lapin yliopistossa (Khall / 141 ) -virkavapaata kansanedustajan tehtävien hoitamista varten (Khall / 116 ) Kunnanhallitus valitsi :ssä 163 sekä :ssä 116 viransijaisuutta hoitamaan määräajaksi agrologi Outi Kantian. Outi Kantia on ilmoittanut voivansa jatkaa viransijaisuutta Eeva-Maria Maijalan uuden virkavapauden ajan. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Eeva-Maria Maijalalle palkatonta virkavapautta valitun eduskunnan toimikauden ajaksi elinkeino-maaseutusihteerin virasta kansanedustajan tehtävien hoitamista varten. Samalla kunnanhallitus valitsee Outi Kantian jatkamaan elinkeino - maaseutusihteerin viransijaisuutta nykyisillä palkkaeduilla enintään siihen saakka, kun vakinainen viranhaltija palaa takaisin virkaansa. Kunnanhallitus: Puheenjohtajan esityksestä asia käsiteltiin kahtena erillisenä kohtana; virkavapauden myöntäminen Eeva- Maria Maijalalle ja viransijaisuuden jatkosta päättäminen. Kunnanhallitus myönsi Eeva-Maria Maijalalle palkatonta virkavapautta valitun eduskunnan toimikauden ajaksi elinkeino-maaseutusihteerin virasta kansanedustajan tehtävien hoitamista varten. Merkittiin, että Kari Kilpimaa saapui kokoukseen klo Raimo Haapakoski esitti Keskustan ryhmän esityksenä selvitettäväksi miten elinkeino- ja maaseutupuolen osuutta painotetaan viran hoidossa. Lisäksi selvitetään eri vaihtoehtoja viransijaisuuden hoitamiselle../..

5 Kunnanhallitus ELINKEINO-MAASEUTUSIHTEERIN VIRANSIJAISUUS Virkavapauden myöntäminen Eeva-Maria Maijalalle ja elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuuden jatkaminen Khall 67./.. Khall 122 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää viransijaisuutta koskevan asian tulevaan kunnanhallituksen kokoukseen Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuutta on hoitanut Outi Kantia. Kunnanvirasto on saanut tehtäväksi selvittää, voidaanko tehtävä järjestellä uudelleen. Pelkosenniemen kunta on alustavasti ilmoittanut, että he voivat tarvittaessa myydä Savukoskelle elinkeinoneuvontapalveluja. Mikäli on tarpeen antaa elinkeinoneuvontapalveluja esimerkiksi yritystoiminnan aloittamiseksi, voidaan tarpeen mukaan ostaa palvelua muualta oman neuvonnan täydentämiseksi. Pelkosenniemen kunta ostaa maaseutupalveluja Kemijärveltä. Sodankylä on puolestaan ilmoittanut, ettei heillä ole mahdollisuutta myydä maaseutupalveluja muille. Kemijärvellä ei myöskään ole osoittaa ketään muuta hoitamaan työtehtäviä. Sallan kunnan maaseutupäällikkö on ilmoittanut, että hän on jäämässä ensi vuonna eläkkeelle ja huomauttanut lisäksi, että yhteistoimintasopimus perustuu siihen, että Savukoskella on oma maaseutuasioista vastaava viranhaltija. Yllämainittu yhteistoimintasopimus koskee maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta Savukosken ja muiden Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa järjestäjäkuntana Kemijärven kaupunki. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä viimeistään vuoden loppuun mennessä irtisanota päättymään seuraavan kalenterivuoden lopussa. Elinkeino-maaseutusihteerin tehtäviin kuuluu yhtenä osana projektihallinnointi erilaisissa hankkeissa. Osa hankkeista on kunnan ja erilaisten toimijoiden keskinäisiä, osassa Savukoski on mukana yhdessä muiden Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Osa hankkeista on monialaisia ja niissä on niin taloudellinen, kulttuurillinen kuin ympäristöllinen ulottuvuus. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää nimetä Outi Kantian elinkeinomaaseutusihteerin viransijaiseksi viranhaltijan virkavapauden ajaksi nykyisin palvelussuhde-ehdoin. Kunnanhallitus: Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti Raimo Haapakosken esityksestä jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa hallituksen kokouksessa

6 Kunnanhallitus JÄLLEENRAKENNUSAIKA-HANKE Khall 123 Ky / 51 Oheismateriaali Kauan valmisteltu Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi -hanke on tarkoitus jättää Leader-hakuun, kun haku avautuu kesäkuun aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on Hankkeen budjetti muutetaan flat rate kustannusmallimuotoon, jossa yleiskustannusosuus on 24 % hankkeen palkkakuluista. Kunnat ovat kattaneet omat maksuosuutensa Leader-toimintaryhmien kautta, joten kuntaosuuksia ei hanketta varten tarvitse erikseen varata. Yksityinen rahoitus tulee alueen yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Hankeaika on Itä-Lapin kuntayhtymä hallinnoi hanketta. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö, muut palvelut ostetaan ostopalveluina (esim. videokuvaus ja -tuotanto, sotahistorian asiantuntijan palvelut). Hankkeen taustalla ovat Itä-Lapin sotahistoriahankkeet. Niissä tuotetun aineiston kanssa yhdessä jälleenrakennusaika-hankkeessa tuotettava materiaali ja tuotteistettavat matkailutuotteet muodostavat Itä-Lappiin vetovoimaisen ja alueen omaan historiaan pohjautuvan sota- ja kulttuurihistoriallisen matkailuteeman. Hankkeessa kartoitetaan alueen jälleenrakennusajan kohteet ja dokumentoidaan historiaa (esim. tallenteet, esitteet), yrittäjien työpajoissa tuotetaan matkailutuotteita ja järjestetään markkinointia eri kieliversioina (paikkatietosivut, some, messut, esitteet, medianäkyvyys lehdissä, median tutustumismatkat). Uutena kehittämisaihiona mukaan otetaan ajankohdan ruokakulttuuri; tärkeä osa kulttuuria ja erityisen tärkeää ja ajankohtaista matkailussa. Tässä hankkeessa selkeästi yrittäjien tarpeista lähtevät ja matkailijoiden helposti hyödynnettävät tuotteet ovat sotahistoriahankkeita vahvemmin keskiössä niin, että hankkeen tulokset aidosti vahvistavat alueen matkailumahdollisuuksia. Historiatiedon kerääminen ja tuottaminen alueen ja muiden ihmisten käyttöön elävällä tavalla on myös parasta tiedon uusintamista. Esityslistan liitteenä 5 on Jälleenrakennusaika-hankkeen hankesuunnitelma. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi -hanke laitetaan Leader-hakuun flat rate 24 % kustannusmallilla, kun haku avautuu. Päätös: Hyväksyttiin /..

7 Kunnanhallitus JÄLLEENRAKENNUSAIKA-HANKE Khall 123./.. Ky / 64 Pohjoisimman Lapin Leader ja Lapin ELY-keskus esittivät, että hanke laitetaan ELY-keskusen hakuun, koska kyseessä on alueellisesti neljän kunnan hanke, jonka budjetti on kohtuullisen suuri. ELY-keskuksen rahoittamana hanke on kokonaan julkisrahoitteinen. Kuntarahan osuus on 5 % hankebudjetista. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 6. HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA kerroin Julkinen rahoitus EU+valtio 0, Kuntarahoitus 0, Yksityinen rahoitus (rahallinen osuus) 0 0 Yhteensä Kuntarahoituksen jakaantuminen % -osuus v Kemijärvi 59, Pelkosenniemi 6,9 611 Salla 25, Savukoski 8,8 779 Yhteensä Kuntaosuuksien jakaantuminen vuosille Yhteensä Kemijärvi Pelkosenniemi Salla Savukoski Yhteensä Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää, että kunnat varaavat Jälleenrakennusaika hankkeelle omarahoitusosuudet yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä, että hankesuunnitelmaan tehdään vielä tarvittavat muutokset Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää lähteä mukaan hankkeeseen ja varaa hankkeen rahoitusosuudet yllä olevan taulukon mukaisesti. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

8 Kunnanhallitus VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 124 Liite Taloussihteeri Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisessa. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnitelman tulee olla tasapanossa tai ylijäämäinen. Kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Liitteenä kunnanjohtajan esitys talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laatimisesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa liitteessä esitetyt ohjeet hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisesta. Talousarvion yhteydessä valtuustotason määrärahasitovuus esitetään muutettavaksi siten, että käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia toimintakatteen osalta ja investointimäärärahat hankekohtaisesti nettona. Määrärahavaraukset on esitettävä bruttomääräisinä perustellusti sekä lautakunnissa että hallitukselle ja valtuustolle. Talousarvioesitykset on annettava viimeistään Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

9 Kunnanhallitus MEIDÄN KORVATUNTURINMAA -HANKESUUNNITELMA Khall 125 Kunnanhallitus Elinkeino-maaseutusihteeri Kevään aikana on yhteistyössä eri tahojen kanssa valmisteltu Meidän KorvatunturinMaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen päätavoite on luoda KorvatunturinMaalle ilme ja toimintaympäristö, josta näkyy Jouluntarina ja tätä ilmettä asukkaat voivat hyödyntää. Ihmisten asumisviihtyvyys lisääntyy ja mahdollisesti myös palveluiden tarjonta kasvaa. Hankkeen läpäisyteemana kulkee Jouluntarinan mukaisesti joulu, mutta tarkoituksena on näyttää, että KorvatunturinMaassa eletään ja asutaan muutakin arkea kuin joulua. Sen arjen vahvuus ja voima on meidän perinteissä ja luonnossa. KorvatunturinMaan elämä, vuosikellon mukaisesti on tuotteistettavissa ja myytävissä, mutta tähän mennessä siihen ei ole panostettu. Hankkeella etsitään ne toimenpiteet, jotka tuovat lisäarvoa esim. alueen tapahtumiin. Tavoitteena on myös saada ihmiset tuntemaan, että KorvatunturinMaassa asuminen on ylpeyden aihe. Se, että meillä on täällä puhdas luonto ja rauhallisuus, on voima jota pitäisi pystyä hyödyntämään. Hankkeen päätyttyä KorvatunturinMaassa tehdään asioita ylpeästi ja ollaan mukana erilaisissa yhteistyökuvioissa viemässä omaa aluettaan ja tuotteitaan maailmalle. Kunnan yleisilme on KorvatunturinMaan nimen mukainen ympäri vuoden. Ilme on luonnonmukaisuutta noudattava, mutta kuitenkin selkeästi nähtävä ja aistittava. RAHOITUSSUUNNITELMA Julkinen tuki 90 %, josta ,11 EU ja valtion 80 % ,28 Kuntien osuus 20 % ,82 Yksityinen rahoitusosuus 10 % ,23 raha 4 345,09 vastikkeetta tehtävä työ 6 875,74 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jättää hankehakemuksen Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle. Lopullinen päätös hankkeeseen lähtemisestä tehdään sen jälkeen, kun on saatu Leader ry:n hallitukselta hyväksymispäätös hankkeesta. Viranhaltijoilla on mahdollisuus tehdä tarpeellisia muutoksia hankesuunnitelmaan../..

10 Kunnanhallitus MEIDÄN KORVATUNTURINMAA -HANKESUUNNITELMA Khall 85./.. Khall 125 Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja esitti lisäksi, että hankkeen ohjausryhmään valitaan kunnanhallituksen edustaja. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kunnanhallituksen edustajaksi ohjausryhmään valittiin Helena Peltoniemi Kunnanhallitus teki keväällä ehdollisen päätöksen koskien rahoituksen hakemista Meidän KorvatunturinMaa hankkeelle. Kunnanhallitus päätti, että kunta hakee rahoitusta hankkeelle Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä ja päättää mahdollisen myönteisen rahoituspäätöksen saatuaan, käynnistääkö hankkeen vai ei. Rahoittaja ei kuitenkaan hyväksy tällaisia ehdollisia päätöksiä tehdessään hanketukipäätöksiä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hakea rahoitusta Meidän KorvatunturinMaa hankkeelle Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä. Hanke aloitetaan rahoituspäätöksen tultua. Aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti Helena Peltoniemi on kunnan edustaja hankkeen ohjausryhmässä. Viranhaltijoilla on mahdollisuus tehdä tarpeellisia muutoksia hankesuunnitelmaan. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

11 Kunnanhallitus UUSI KUNTALAKI -KOULUTUS Khall 126 Kuntaliitto järjestää yhteistyössä FCG Koulutuksen kanssa koulutuskierroksen uuden kuntalain sisällöstä. Koulutuksessa käsitellään uutta kuntalakia kokonaisuudessaan, mutta erityisesti keskitytään suurempiin muutoksiin. Kuntalaki -koulutuspäivä järjestetään Rovaniemellä Päivän kouluttajina toimivat kuntalain valmistelussa mukana olleet Kuntaliiton asiantuntijat. Koulutus on tarkoitettu kaikille kuntien henkilöstölle sekä luottamushenkilöille sekä muille, jotka tarvitsevat työssään kuntalain tulkintoja. Koulutuspäivän hinta on 290 /hlö + alv 24 %. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat ilmoittautuneet koulutuspäivään. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus peruu tähän koulutuspäivään osallistumisen, koska vastaava koulutus on suunniteltu järjestettäväksi Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkunnille lokakuun loppupuolella. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

12 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUULTA 2015 Khall 127 Liitteenä on kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteumavertailu Liite tammi-kesäkuulta Kunnanhallituksen menojen puolivuotistoteuma on 45,5 % ja tulojen 37,5 %. Edellisvuoteen verrattuna toimintamenot ovat vähentyneet euroa eli 10,4 % ja toimintatulot ovat vähentyneet euroa eli 41 %. Terveydenhuollossa perusterveydenhoidon menot edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ovat vähentyneet euroa, erikoissairaanhoidon menojen vähennys oli euroa ja ympäristöterveydenhuollon menot pysyivät ennallaan. Menot ovat talousarvioon nähden 45,9 %, mutta on mahdollista että toisella vuosipuoliskolla käyttö tasoittuu. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käyttösuunnitelman toteutumisen tammi-kesäkuulta Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

13 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI- KESÄKUULTA 2015 Khall 128 Liite Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden toteuma tammi-kesäkuulta 2015 käyttösuunnitelmatasolla. Liitteistä ilmenee edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tammi-kesäkuun toteuma. Tuloslaskelman puolen vuoden tulos on euroa ylijäämäinen, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli euroa ylijäämäinen. Tuloksen paranemiseen alkuvuonna vaikuttaa mm. toimintamenojen pieneneminen eurolla ja verotulojen kasvu eurolla edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verotuloja on kertynyt 50,4 % budjetoidusta. Saadut valtionosuudet ovat olleet alkuvuonna euroa pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, mutta budjettitoteuma on ollut 50,6 %. Käyttöomaisuuden myyntivoittona alkuvuonna kirjattiin euroa Asunto Oy Martintuvan koko osakekannan ja tontin myynnistä. Käyttötalouden toimintatulot ovat toteutuneet 55,5 % ja toimintamenot 47 %, toimintakate on 45,7 % arvioidusta. Investointeja on budjetoitu euroa, mutta niitä on toteutunut vain euroa, Itä-Lapin Energia Oy:n lainaosuutta. Investointeihin varattua euron päiväkotihanketta ei ole aloitettu. Uutta lainaa tänä vuonna ei ole nostettu ja entisiä lainoja on lyhennetty eurolla. Käyttötalouden toteumavertailussa ilmenevät tulosalueiden toimintamenot ja tulot lautakuntien käyttösuunnitelmatasolla sekä kunnanvaltuuston talousarviotasolla. Kunnanhallituksen toimintakate budjetoidusta on 45,7 %, maaseutulautakunnan 28,7 %, sosiaalilautakunnan 45,3 %, sivistyslautakunnan 43,4 % ja teknisen lautakunnan 61,8 %, joten kunnan toimintakatteen toteuma on 45,7 %. Lautakunnat käsittelevät omalta osaltaan toteutumisvertailun tarkemmalla käyttösuunnitelmatasolla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta 2015 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

14 Kunnanhallitus ESITYS KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOTA 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAA VARTEN Khall 129 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien Liite, oheismateriaali hallituksilta esityksiä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimista varten. Esitykset pyydetään lausumaan liitteenä olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti mennessä. Oheismateriaalina on kuntayhtymän kirje, jossa selvitetään kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöstä ja alkuvuoden 2015 talousarvion toteutumista sekä asumispalvelujen kehittämistä. Sosiaalisihteeri on laatinut liitteen mukaiset arviot palvelujen tarpeesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua varten hyväksyttäväksi liitteen mukaiset palvelujen käyttöarviot ja kehittämistarpeet. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

15 Kunnanhallitus UUDEN PALOASEMAN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN Khall 130 Rakennusmestari Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja ja talouspäällikkö vierailivat kunnassa kesällä. Keskustelussa esille nousi nykyisen paloaseman kunto. Letkutorni on huonon kuntonsa vuoksi asetettu käyttökieltoon, vesikatossa on vuotoja, tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset sekä sisäilmassa on myös ongelmia. Paloasema on rakennettu usealla laajentamisella. Peruskorjaamisella ei saada halliin lisää korkeutta eikä parannettua tilojen epäkäytännöllisyyttä. Lapin pelastuslaitos on vuokralaisena kunnan tiloissa. Pelastuslaitos tarvitsee Savukoskella paloasematilat. Koko Pelastuslaitoksen toimintaalueella on määritelty vuokratasot lämpimien tilojen osalta niin, että vanhoista tiloista maksetaan 6,00 euroa neliövuokraa ja uusista noin 10,00-11,00 euroa neliöltä. Kylmien tilojen neliövuokra on 2,50 euroa. Nykyinen Lapin Pelastuslaitoksen kuukausivuokra paloasemalla on 2.375,50 euroa eli vuosivuokra on noin euroa. Käyttökustannukset ovat huonon lämmöneristyksen vuoksi huomattavan suuret verrattuna nykyaikaisiin asemiin ja rakenteisiin. Uuden paloaseman tilatarve on alustavasti 250 m 2 hallitilaa ja 150 m 2. Autopaikat jakaantuisivat sammutusauto, säiliöauto, maastohenkilöauto+peräkärry, öljyntorjuntapaikka ja ensihoidon paikka. Lapin sairaanhoitopiirin tarvitsema ambulanssin talli on tämä ensihoidon paikka. Myös heidän uusi tilavuokra nousisi yli 10,00 euron neliöhinnalle. Palosuojelurahastosta myönnetään kunnille erityisavustuksia uusien paloasemien rakentamiseen. Kunnalle myönnettävä avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla maksimissaan euroa. Öljynsuojelurahastosta on myös mahdollista hakea avustusta yhden hallipaikan noin 50 m2 osalle. Sen osuus kustannuksista olisi noin euroa ja avustus olisi koko öljyntorjuntavaraston osuudelle 100 %. Hakemukset tulee toimittaa pelastuslaitokselle joulukuun puoliväliin mennessä. Nykyisen paloaseman läntisin osa on teknisen toimen kunnossapidon työ-, sosiaali- ja varastotila. Sen kerrosala on 112 m 2. Teknisen toimi tarvitsee myös samantyyppisen tilan kuin nyt on käytössä. Uuden paloaseman tilatarpeen selvittämisestä pidettiin suunnittelukokous viime viikolla Samalla arvioitiin uuden paloaseman sijoittamista nykyisen lähelle niin, että toiminta ei keskeydy rakentamisen aikana. Sen vuoksi vanha kunnanvirasto tulisi purkaa uuden paloaseman rakentamisen vuoksi. Myös vanha paloasema on tarkoitus purkaa sen jälkeen, kun uusi on valmistunut ja otettu käyttöön../..

16 Kunnanhallitus UUDEN PALOASEMAN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN Khall 130./.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi paloaseman suunnittelun ohjeistuksen ja toimeksiannon rakennusmestarille. Paloaseman rakentamista ei kuitenkaan aloiteta vielä vuonna 2016, koska päiväkoti on tärkeysjärjestyksessä etusijalla ja kunnan resurssit ovat rajalliset. Kunnanhallitus: Puheenjohtaja Jouni Halonen esitti päätösehdotukseen lisättäväksi tarkennuksen, että uuden paloaseman suunnittelu aloitetaan nyt syksyn aikana ja avustukset laitetaan hakuun tämän vuoden puolella. Päätösehdotus hyväksyttiin Jouni Halosen tekemällä lisäyksellä

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko

Kunnan tilin ja Business Cardin käyttöoikeus. Asunto-osakeyhtiöiden ja vuokratalojen fuusioselvityksen jatko Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.11.2014 klo 15.00-18.10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2014. Yleishallinnon talousarvion tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstai 9.10.2014 klo 15.00-16.08 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 21 Järjestäytymisasiat 2 22 1 Talousarvion

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen

Talousarvion toteutuminen tammi-syyskuulta 2013. Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 15.00-18.30 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 Kunnanhallitukselle tiedoksi Talousarvion

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014

Pelkosenniemen-Savukosken ktt ky:n tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksyminen vuodelta 2014 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 8.6.2015 klo 17.00-17.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 86 87 88 89 90 91 92 93 94 Kunnanhallitukselle tiedoksi Pelkosenniemen-Savukosken

Lisätiedot

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät 24.-25.9.2015 Rovaniemellä. Lausunto Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä

Lapin aluekehitys- ja kuntapäivät 24.-25.9.2015 Rovaniemellä. Lausunto Kelan esitykseen vakuutuspiirien yhdistymisestä Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 24.8.2015 klo 17.00-18.17 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 Kunnanhallitukselle

Lisätiedot

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2013. Hakepolttoaineen toimitussopimuksen purkaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 27.5.2014 klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 82 83 84 85 86 87 88 89 Kunnanhallitukselle tiedoksi Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta

Selonteko Niliaitta Mettalapissa hankkeesta. Talousarvion tarkistaminen terveydenhuollon määrärahojen osalta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 12.12.2012 klo 10.00-15.32 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227

Lisätiedot

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

Kunnanhallitus. KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 11.03.2014 klo 17.00-17.52. Paikka Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-17.52 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman

Lisätiedot

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti

Autopaikka- ja saunamaksun taksojen tarkistaminen. Asunto-osakeyhtiö Martintuvan osakkeiden myynti Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 29.09.2014 klo 17.00-18.05 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 132 133 134 135 136 137 138 139 142 Kunnanhallitukselle tiedoksi Autopaikka-

Lisätiedot

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano

Neiliköntien omakotitalon myyminen. Terveyden edistämisen koordinaatioryhmän asettaminen. Kunnanvaltuuston päätösten täytäntöönpano ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai klo 17.00-18.35 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 Kunnanhallitukselle tiedoksi Neiliköntien omakotitalon

Lisätiedot

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen

Kuntalaisaloitteen käsittely. Neiliköntien omakotitalon myyminen. Sosiaalilautakunnan vuoden 2013 talousarvion toteuma / ylitysoikeuksien hakeminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto KOKOUSKUTSU Kokousaika Maanantai 07.04.2014 klo 15.00-17.31 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 1 Kuntalaisaloitteen

Lisätiedot

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

Kaukolämpöliiketoiminnan myynti Savukosken Lämpö Oy:lle. Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 22.6.2015 klo 17.30-18.46 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta

Poikkeamishakemus Metsähallitus Lapin luontopalvelut. Poikkeamishakemus Matti Leinonen. Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteuma tammi-kesäkuulta ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 Kunnanhallitukselle tiedoksi Poikkeamishakemus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus

Määräalan myyminen Savukosken Lämpö Oy:lle. Savukosken Vanhustenkotiyhdistys ry:n lainan takaus SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 29.6.2015 klo 17.00-19.27 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 20 Järjestäytymisasiat 2 21 1-2 Kaukolämpöliiketoiminnan

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 279 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 12:00-21:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 137 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 20.02.2014 klo 18.00 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen

Lisätiedot

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015

Kunnan omistamien asuntojen vuokrien tarkistaminen. Poikkeamishakemus Kiinteistö Oy Sau-Herra. Kunnan ilmoituslehti vuodelle 2015 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 15.12.2014 klo 17.00-17.38 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 174 175 176 177 178 179 180 Kunnanhallitukselle tiedoksi Kunnan omistamien

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Itä-Lappi ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-18.43 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 Kunnanhallitukselle tiedoksi Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 20.5.2013 126 Kunnanhallitus 83, 84, 85 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 83 Valtuuston 21.6.2012 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014

Verohallinnon toimipisteiden lakkauttamista koskeva lausuntopyyntö. Savukosken kunnan tasa-arvosuunnitelma vuosille 2012-2014 ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo 17.00-20.45 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 Kunnanhallitukselle tiedoksi Vuoden 2011 tilinpäätös Verohallinnon

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot