Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus. Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto Kunnanhallitukselle tiedoksi Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuus Jälleenrakennusaika hanke Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintaohjeet Meidän KorvatunturinMaa hankesuunnitelma Uusi Kuntalaki koulutus Kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteutuminen tammi-kesäkuulta 2015 Talousarvion toteutuminen tammi-kesäkuulta 2015 Esitys Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän talousarviota 2016 ja taloussuunnitelmaa varten Uuden paloaseman suunnittelun aloittaminen

2 KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 11/2015 sivu 199 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Maanantai klo Savukosken kunnanvirasto Ahvenainen Jouni Haapakoski Raimo Halonen Jouni Harju Irja Karvonen Tuovi Orava Juho Lakela Juhani Jäsen Jäsen Puheenjohtaja Jäsen Varapuheenjohtaja Jäsen Varajäsen (Peltoniemi Helena) POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT Peltoniemi Helena Pääkkö Mervi Kilpimaa Kari Savukoski Jouko Mulari Antti Karjalainen Katja Todettiin. :t Jäsen Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja, Valtuuston II varapuheenjohtaja Esittelijä Pöytäkirjanpitäjä Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jouni Ahvenainen ja Tuovi Karvonen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTOIMITUS Jouni Halonen Katja Karjalainen Pöytäkirja on tarkistettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Savukoski, Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Jouni Ahvenainen Aika ja paikka Savukoski, Tuovi Karvonen Allekirjoitus Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Taimi Kuosku

3 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSELLE TIEDOKSI Khall 121 Saapuneet pöytäkirjat, muistiot: 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirja Lapin liiton hallituksen pöytäkirja Itä-Lapin kuntayhtymän hallituksen pöytäkirja Lapecon yhtymähallituksen pöytäkirja (sähköpostikokous) 5. Muistio varhaiskasvatus sivistystoimeen palaverista Suomen kuntaliitto: 6. Yk 12/15: Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2014 nettokuluista 7. Yk 13/15: Veronpalautusten ulosmittaus Aluehallintovirasto: 8. Kunniamerkkiesitykset 2015 / valtiovarainministeriön hallinnonala (palautus) 9. Kutsu tarkastukseen / Soklin kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupahakemus Lapin ELY-keskus: 10. Päätökset Saarijärven ja Sulo-ojan luonnonravintolammikon padon luokittelun muutoksesta, Savukoski Verohallinto: 11. Verojen tilityserittely elokuulta 2015 Muut: 12. Kuntapuheenjohtajan johtamiskoulutus 13. Lapin kylätoimintapäivät Rovaniemellä Kunnanjohtaja: Merkitään tiedoksi. Kunnanhallitus: Merkittiin tiedoksi

4 Kunnanhallitus ELINKEINO-MAASEUTUSIHTEERIN VIRANSIJAISUUS Virkavapauden myöntäminen Eeva-Maria Maijalalle ja elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuuden jatkaminen Khall 122 Kunnanhallitus Eeva-Maria Maijala on hakenut virkavapautta sähköpostitse seuraavalla ilmoituksella: Tultuani valituksi uudelleen kansanedustajaksi, haen virkavapautta Savukosken kunnan virasta valitun eduskunnan toimikauden ajaksi. Eeva-Maria Maijalalle on myönnetty elinkeinoasiamiesmaaseutusihteerin virasta -palkatonta opintovapaata ja palkatonta virkavapaata jatko-opintoja varten Lapin yliopistossa (Khall / 141 ) -virkavapaata kansanedustajan tehtävien hoitamista varten (Khall / 116 ) Kunnanhallitus valitsi :ssä 163 sekä :ssä 116 viransijaisuutta hoitamaan määräajaksi agrologi Outi Kantian. Outi Kantia on ilmoittanut voivansa jatkaa viransijaisuutta Eeva-Maria Maijalan uuden virkavapauden ajan. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus myöntää Eeva-Maria Maijalalle palkatonta virkavapautta valitun eduskunnan toimikauden ajaksi elinkeino-maaseutusihteerin virasta kansanedustajan tehtävien hoitamista varten. Samalla kunnanhallitus valitsee Outi Kantian jatkamaan elinkeino - maaseutusihteerin viransijaisuutta nykyisillä palkkaeduilla enintään siihen saakka, kun vakinainen viranhaltija palaa takaisin virkaansa. Kunnanhallitus: Puheenjohtajan esityksestä asia käsiteltiin kahtena erillisenä kohtana; virkavapauden myöntäminen Eeva- Maria Maijalalle ja viransijaisuuden jatkosta päättäminen. Kunnanhallitus myönsi Eeva-Maria Maijalalle palkatonta virkavapautta valitun eduskunnan toimikauden ajaksi elinkeino-maaseutusihteerin virasta kansanedustajan tehtävien hoitamista varten. Merkittiin, että Kari Kilpimaa saapui kokoukseen klo Raimo Haapakoski esitti Keskustan ryhmän esityksenä selvitettäväksi miten elinkeino- ja maaseutupuolen osuutta painotetaan viran hoidossa. Lisäksi selvitetään eri vaihtoehtoja viransijaisuuden hoitamiselle../..

5 Kunnanhallitus ELINKEINO-MAASEUTUSIHTEERIN VIRANSIJAISUUS Virkavapauden myöntäminen Eeva-Maria Maijalalle ja elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuuden jatkaminen Khall 67./.. Khall 122 Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää viransijaisuutta koskevan asian tulevaan kunnanhallituksen kokoukseen Elinkeino-maaseutusihteerin viransijaisuutta on hoitanut Outi Kantia. Kunnanvirasto on saanut tehtäväksi selvittää, voidaanko tehtävä järjestellä uudelleen. Pelkosenniemen kunta on alustavasti ilmoittanut, että he voivat tarvittaessa myydä Savukoskelle elinkeinoneuvontapalveluja. Mikäli on tarpeen antaa elinkeinoneuvontapalveluja esimerkiksi yritystoiminnan aloittamiseksi, voidaan tarpeen mukaan ostaa palvelua muualta oman neuvonnan täydentämiseksi. Pelkosenniemen kunta ostaa maaseutupalveluja Kemijärveltä. Sodankylä on puolestaan ilmoittanut, ettei heillä ole mahdollisuutta myydä maaseutupalveluja muille. Kemijärvellä ei myöskään ole osoittaa ketään muuta hoitamaan työtehtäviä. Sallan kunnan maaseutupäällikkö on ilmoittanut, että hän on jäämässä ensi vuonna eläkkeelle ja huomauttanut lisäksi, että yhteistoimintasopimus perustuu siihen, että Savukoskella on oma maaseutuasioista vastaava viranhaltija. Yllämainittu yhteistoimintasopimus koskee maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta Savukosken ja muiden Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Yhteistoiminta-alueen hallinnosta vastaa järjestäjäkuntana Kemijärven kaupunki. Sopimus on voimassa toistaiseksi, ellei sitä viimeistään vuoden loppuun mennessä irtisanota päättymään seuraavan kalenterivuoden lopussa. Elinkeino-maaseutusihteerin tehtäviin kuuluu yhtenä osana projektihallinnointi erilaisissa hankkeissa. Osa hankkeista on kunnan ja erilaisten toimijoiden keskinäisiä, osassa Savukoski on mukana yhdessä muiden Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Osa hankkeista on monialaisia ja niissä on niin taloudellinen, kulttuurillinen kuin ympäristöllinen ulottuvuus. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää nimetä Outi Kantian elinkeinomaaseutusihteerin viransijaiseksi viranhaltijan virkavapauden ajaksi nykyisin palvelussuhde-ehdoin. Kunnanhallitus: Keskustelun kuluessa kunnanhallitus päätti Raimo Haapakosken esityksestä jättää asian pöydälle lisäselvityksiä varten. Asiaa käsitellään uudelleen seuraavassa hallituksen kokouksessa

6 Kunnanhallitus JÄLLEENRAKENNUSAIKA-HANKE Khall 123 Ky / 51 Oheismateriaali Kauan valmisteltu Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi -hanke on tarkoitus jättää Leader-hakuun, kun haku avautuu kesäkuun aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on Hankkeen budjetti muutetaan flat rate kustannusmallimuotoon, jossa yleiskustannusosuus on 24 % hankkeen palkkakuluista. Kunnat ovat kattaneet omat maksuosuutensa Leader-toimintaryhmien kautta, joten kuntaosuuksia ei hanketta varten tarvitse erikseen varata. Yksityinen rahoitus tulee alueen yrityksiltä ja yhdistyksiltä. Hankeaika on Itä-Lapin kuntayhtymä hallinnoi hanketta. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö, muut palvelut ostetaan ostopalveluina (esim. videokuvaus ja -tuotanto, sotahistorian asiantuntijan palvelut). Hankkeen taustalla ovat Itä-Lapin sotahistoriahankkeet. Niissä tuotetun aineiston kanssa yhdessä jälleenrakennusaika-hankkeessa tuotettava materiaali ja tuotteistettavat matkailutuotteet muodostavat Itä-Lappiin vetovoimaisen ja alueen omaan historiaan pohjautuvan sota- ja kulttuurihistoriallisen matkailuteeman. Hankkeessa kartoitetaan alueen jälleenrakennusajan kohteet ja dokumentoidaan historiaa (esim. tallenteet, esitteet), yrittäjien työpajoissa tuotetaan matkailutuotteita ja järjestetään markkinointia eri kieliversioina (paikkatietosivut, some, messut, esitteet, medianäkyvyys lehdissä, median tutustumismatkat). Uutena kehittämisaihiona mukaan otetaan ajankohdan ruokakulttuuri; tärkeä osa kulttuuria ja erityisen tärkeää ja ajankohtaista matkailussa. Tässä hankkeessa selkeästi yrittäjien tarpeista lähtevät ja matkailijoiden helposti hyödynnettävät tuotteet ovat sotahistoriahankkeita vahvemmin keskiössä niin, että hankkeen tulokset aidosti vahvistavat alueen matkailumahdollisuuksia. Historiatiedon kerääminen ja tuottaminen alueen ja muiden ihmisten käyttöön elävällä tavalla on myös parasta tiedon uusintamista. Esityslistan liitteenä 5 on Jälleenrakennusaika-hankkeen hankesuunnitelma. Kehittämispäällikön esitys: Hallitus päättää, että Itä-Lapin jälleenrakennusaika tutuksi -hanke laitetaan Leader-hakuun flat rate 24 % kustannusmallilla, kun haku avautuu. Päätös: Hyväksyttiin /..

7 Kunnanhallitus JÄLLEENRAKENNUSAIKA-HANKE Khall 123./.. Ky / 64 Pohjoisimman Lapin Leader ja Lapin ELY-keskus esittivät, että hanke laitetaan ELY-keskusen hakuun, koska kyseessä on alueellisesti neljän kunnan hanke, jonka budjetti on kohtuullisen suuri. ELY-keskuksen rahoittamana hanke on kokonaan julkisrahoitteinen. Kuntarahan osuus on 5 % hankebudjetista. Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 6. HANKKEEN RAHOITUSSUUNNITELMA kerroin Julkinen rahoitus EU+valtio 0, Kuntarahoitus 0, Yksityinen rahoitus (rahallinen osuus) 0 0 Yhteensä Kuntarahoituksen jakaantuminen % -osuus v Kemijärvi 59, Pelkosenniemi 6,9 611 Salla 25, Savukoski 8,8 779 Yhteensä Kuntaosuuksien jakaantuminen vuosille Yhteensä Kemijärvi Pelkosenniemi Salla Savukoski Yhteensä Kehittämispäällikön esitys: Hallitus esittää, että kunnat varaavat Jälleenrakennusaika hankkeelle omarahoitusosuudet yllä esitetyn taulukon mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin lisäyksellä, että hankesuunnitelmaan tehdään vielä tarvittavat muutokset Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää lähteä mukaan hankkeeseen ja varaa hankkeen rahoitusosuudet yllä olevan taulukon mukaisesti. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

8 Kunnanhallitus VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Khall 124 Liite Taloussihteeri Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kuntastrategia on otettava huomioon kunnan talousarvion ja suunnitelman laatimisessa. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja suunnitelmassa on käyttötalousja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Taloussuunnitelman tulee olla tasapanossa tai ylijäämäinen. Kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Taloussuunnitelmassa tulee päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Liitteenä kunnanjohtajan esitys talousarvion 2016 ja taloussuunnitelman laatimisesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus antaa liitteessä esitetyt ohjeet hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimisesta. Talousarvion yhteydessä valtuustotason määrärahasitovuus esitetään muutettavaksi siten, että käyttötalousosan määrärahat ovat sitovia toimintakatteen osalta ja investointimäärärahat hankekohtaisesti nettona. Määrärahavaraukset on esitettävä bruttomääräisinä perustellusti sekä lautakunnissa että hallitukselle ja valtuustolle. Talousarvioesitykset on annettava viimeistään Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

9 Kunnanhallitus MEIDÄN KORVATUNTURINMAA -HANKESUUNNITELMA Khall 125 Kunnanhallitus Elinkeino-maaseutusihteeri Kevään aikana on yhteistyössä eri tahojen kanssa valmisteltu Meidän KorvatunturinMaa hankesuunnitelmaa. Hankkeen päätavoite on luoda KorvatunturinMaalle ilme ja toimintaympäristö, josta näkyy Jouluntarina ja tätä ilmettä asukkaat voivat hyödyntää. Ihmisten asumisviihtyvyys lisääntyy ja mahdollisesti myös palveluiden tarjonta kasvaa. Hankkeen läpäisyteemana kulkee Jouluntarinan mukaisesti joulu, mutta tarkoituksena on näyttää, että KorvatunturinMaassa eletään ja asutaan muutakin arkea kuin joulua. Sen arjen vahvuus ja voima on meidän perinteissä ja luonnossa. KorvatunturinMaan elämä, vuosikellon mukaisesti on tuotteistettavissa ja myytävissä, mutta tähän mennessä siihen ei ole panostettu. Hankkeella etsitään ne toimenpiteet, jotka tuovat lisäarvoa esim. alueen tapahtumiin. Tavoitteena on myös saada ihmiset tuntemaan, että KorvatunturinMaassa asuminen on ylpeyden aihe. Se, että meillä on täällä puhdas luonto ja rauhallisuus, on voima jota pitäisi pystyä hyödyntämään. Hankkeen päätyttyä KorvatunturinMaassa tehdään asioita ylpeästi ja ollaan mukana erilaisissa yhteistyökuvioissa viemässä omaa aluettaan ja tuotteitaan maailmalle. Kunnan yleisilme on KorvatunturinMaan nimen mukainen ympäri vuoden. Ilme on luonnonmukaisuutta noudattava, mutta kuitenkin selkeästi nähtävä ja aistittava. RAHOITUSSUUNNITELMA Julkinen tuki 90 %, josta ,11 EU ja valtion 80 % ,28 Kuntien osuus 20 % ,82 Yksityinen rahoitusosuus 10 % ,23 raha 4 345,09 vastikkeetta tehtävä työ 6 875,74 Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää jättää hankehakemuksen Pohjoisimman Lapin Leader ry:lle. Lopullinen päätös hankkeeseen lähtemisestä tehdään sen jälkeen, kun on saatu Leader ry:n hallitukselta hyväksymispäätös hankkeesta. Viranhaltijoilla on mahdollisuus tehdä tarpeellisia muutoksia hankesuunnitelmaan../..

10 Kunnanhallitus MEIDÄN KORVATUNTURINMAA -HANKESUUNNITELMA Khall 85./.. Khall 125 Kunnanhallitus: Kunnanjohtaja esitti lisäksi, että hankkeen ohjausryhmään valitaan kunnanhallituksen edustaja. Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti ja kunnanhallituksen edustajaksi ohjausryhmään valittiin Helena Peltoniemi Kunnanhallitus teki keväällä ehdollisen päätöksen koskien rahoituksen hakemista Meidän KorvatunturinMaa hankkeelle. Kunnanhallitus päätti, että kunta hakee rahoitusta hankkeelle Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä ja päättää mahdollisen myönteisen rahoituspäätöksen saatuaan, käynnistääkö hankkeen vai ei. Rahoittaja ei kuitenkaan hyväksy tällaisia ehdollisia päätöksiä tehdessään hanketukipäätöksiä. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hakea rahoitusta Meidän KorvatunturinMaa hankkeelle Pohjoisimman Lapin Leader ry:ltä. Hanke aloitetaan rahoituspäätöksen tultua. Aiemmin tehdyn päätöksen mukaisesti Helena Peltoniemi on kunnan edustaja hankkeen ohjausryhmässä. Viranhaltijoilla on mahdollisuus tehdä tarpeellisia muutoksia hankesuunnitelmaan. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

11 Kunnanhallitus UUSI KUNTALAKI -KOULUTUS Khall 126 Kuntaliitto järjestää yhteistyössä FCG Koulutuksen kanssa koulutuskierroksen uuden kuntalain sisällöstä. Koulutuksessa käsitellään uutta kuntalakia kokonaisuudessaan, mutta erityisesti keskitytään suurempiin muutoksiin. Kuntalaki -koulutuspäivä järjestetään Rovaniemellä Päivän kouluttajina toimivat kuntalain valmistelussa mukana olleet Kuntaliiton asiantuntijat. Koulutus on tarkoitettu kaikille kuntien henkilöstölle sekä luottamushenkilöille sekä muille, jotka tarvitsevat työssään kuntalain tulkintoja. Koulutuspäivän hinta on 290 /hlö + alv 24 %. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja sekä kunnanhallituksen puheenjohtaja ovat ilmoittautuneet koulutuspäivään. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus peruu tähän koulutuspäivään osallistumisen, koska vastaava koulutus on suunniteltu järjestettäväksi Itä-Lapin kuntayhtymän jäsenkunnille lokakuun loppupuolella. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

12 Kunnanhallitus KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUULTA 2015 Khall 127 Liitteenä on kunnanhallituksen käyttösuunnitelman toteumavertailu Liite tammi-kesäkuulta Kunnanhallituksen menojen puolivuotistoteuma on 45,5 % ja tulojen 37,5 %. Edellisvuoteen verrattuna toimintamenot ovat vähentyneet euroa eli 10,4 % ja toimintatulot ovat vähentyneet euroa eli 41 %. Terveydenhuollossa perusterveydenhoidon menot edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ovat vähentyneet euroa, erikoissairaanhoidon menojen vähennys oli euroa ja ympäristöterveydenhuollon menot pysyivät ennallaan. Menot ovat talousarvioon nähden 45,9 %, mutta on mahdollista että toisella vuosipuoliskolla käyttö tasoittuu. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi käyttösuunnitelman toteutumisen tammi-kesäkuulta Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

13 Kunnanhallitus TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TAMMI- KESÄKUULTA 2015 Khall 128 Liite Talousarvion toteutumisesta raportoidaan kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan kunnanhallitukselle neljännesvuosittain ja valtuustolle puolivuosittain. Liitteenä tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja käyttötalouden toteuma tammi-kesäkuulta 2015 käyttösuunnitelmatasolla. Liitteistä ilmenee edellisen vuoden tilinpäätöksen ja tammi-kesäkuun toteuma. Tuloslaskelman puolen vuoden tulos on euroa ylijäämäinen, kun se edellisvuoden vastaavana ajankohtana oli euroa ylijäämäinen. Tuloksen paranemiseen alkuvuonna vaikuttaa mm. toimintamenojen pieneneminen eurolla ja verotulojen kasvu eurolla edellisen vuoden tammi-kesäkuuhun verrattuna. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana verotuloja on kertynyt 50,4 % budjetoidusta. Saadut valtionosuudet ovat olleet alkuvuonna euroa pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, mutta budjettitoteuma on ollut 50,6 %. Käyttöomaisuuden myyntivoittona alkuvuonna kirjattiin euroa Asunto Oy Martintuvan koko osakekannan ja tontin myynnistä. Käyttötalouden toimintatulot ovat toteutuneet 55,5 % ja toimintamenot 47 %, toimintakate on 45,7 % arvioidusta. Investointeja on budjetoitu euroa, mutta niitä on toteutunut vain euroa, Itä-Lapin Energia Oy:n lainaosuutta. Investointeihin varattua euron päiväkotihanketta ei ole aloitettu. Uutta lainaa tänä vuonna ei ole nostettu ja entisiä lainoja on lyhennetty eurolla. Käyttötalouden toteumavertailussa ilmenevät tulosalueiden toimintamenot ja tulot lautakuntien käyttösuunnitelmatasolla sekä kunnanvaltuuston talousarviotasolla. Kunnanhallituksen toimintakate budjetoidusta on 45,7 %, maaseutulautakunnan 28,7 %, sosiaalilautakunnan 45,3 %, sivistyslautakunnan 43,4 % ja teknisen lautakunnan 61,8 %, joten kunnan toimintakatteen toteuma on 45,7 %. Lautakunnat käsittelevät omalta osaltaan toteutumisvertailun tarkemmalla käyttösuunnitelmatasolla. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen tammi-kesäkuulta 2015 ja saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

14 Kunnanhallitus ESITYS KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIOTA 2016 JA TALOUSSUUNNITELMAA VARTEN Khall 129 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien Liite, oheismateriaali hallituksilta esityksiä vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laatimista varten. Esitykset pyydetään lausumaan liitteenä olevalla lomakkeella tai vapaamuotoisesti mennessä. Oheismateriaalina on kuntayhtymän kirje, jossa selvitetään kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöstä ja alkuvuoden 2015 talousarvion toteutumista sekä asumispalvelujen kehittämistä. Sosiaalisihteeri on laatinut liitteen mukaiset arviot palvelujen tarpeesta. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus esittää Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymälle talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelua varten hyväksyttäväksi liitteen mukaiset palvelujen käyttöarviot ja kehittämistarpeet. Kunnanhallitus: Päätösehdotus hyväksyttiin

15 Kunnanhallitus UUDEN PALOASEMAN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN Khall 130 Rakennusmestari Lapin pelastuslaitoksen pelastusjohtaja ja talouspäällikkö vierailivat kunnassa kesällä. Keskustelussa esille nousi nykyisen paloaseman kunto. Letkutorni on huonon kuntonsa vuoksi asetettu käyttökieltoon, vesikatossa on vuotoja, tilat ovat ahtaat ja epäkäytännölliset sekä sisäilmassa on myös ongelmia. Paloasema on rakennettu usealla laajentamisella. Peruskorjaamisella ei saada halliin lisää korkeutta eikä parannettua tilojen epäkäytännöllisyyttä. Lapin pelastuslaitos on vuokralaisena kunnan tiloissa. Pelastuslaitos tarvitsee Savukoskella paloasematilat. Koko Pelastuslaitoksen toimintaalueella on määritelty vuokratasot lämpimien tilojen osalta niin, että vanhoista tiloista maksetaan 6,00 euroa neliövuokraa ja uusista noin 10,00-11,00 euroa neliöltä. Kylmien tilojen neliövuokra on 2,50 euroa. Nykyinen Lapin Pelastuslaitoksen kuukausivuokra paloasemalla on 2.375,50 euroa eli vuosivuokra on noin euroa. Käyttökustannukset ovat huonon lämmöneristyksen vuoksi huomattavan suuret verrattuna nykyaikaisiin asemiin ja rakenteisiin. Uuden paloaseman tilatarve on alustavasti 250 m 2 hallitilaa ja 150 m 2. Autopaikat jakaantuisivat sammutusauto, säiliöauto, maastohenkilöauto+peräkärry, öljyntorjuntapaikka ja ensihoidon paikka. Lapin sairaanhoitopiirin tarvitsema ambulanssin talli on tämä ensihoidon paikka. Myös heidän uusi tilavuokra nousisi yli 10,00 euron neliöhinnalle. Palosuojelurahastosta myönnetään kunnille erityisavustuksia uusien paloasemien rakentamiseen. Kunnalle myönnettävä avustus voi olla enintään 40 % hyväksyttävistä kustannuksista ja kerralla maksimissaan euroa. Öljynsuojelurahastosta on myös mahdollista hakea avustusta yhden hallipaikan noin 50 m2 osalle. Sen osuus kustannuksista olisi noin euroa ja avustus olisi koko öljyntorjuntavaraston osuudelle 100 %. Hakemukset tulee toimittaa pelastuslaitokselle joulukuun puoliväliin mennessä. Nykyisen paloaseman läntisin osa on teknisen toimen kunnossapidon työ-, sosiaali- ja varastotila. Sen kerrosala on 112 m 2. Teknisen toimi tarvitsee myös samantyyppisen tilan kuin nyt on käytössä. Uuden paloaseman tilatarpeen selvittämisestä pidettiin suunnittelukokous viime viikolla Samalla arvioitiin uuden paloaseman sijoittamista nykyisen lähelle niin, että toiminta ei keskeydy rakentamisen aikana. Sen vuoksi vanha kunnanvirasto tulisi purkaa uuden paloaseman rakentamisen vuoksi. Myös vanha paloasema on tarkoitus purkaa sen jälkeen, kun uusi on valmistunut ja otettu käyttöön../..

16 Kunnanhallitus UUDEN PALOASEMAN SUUNNITTELUN ALOITTAMINEN Khall 130./.. Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää antaa tekniselle lautakunnalle tehtäväksi paloaseman suunnittelun ohjeistuksen ja toimeksiannon rakennusmestarille. Paloaseman rakentamista ei kuitenkaan aloiteta vielä vuonna 2016, koska päiväkoti on tärkeysjärjestyksessä etusijalla ja kunnan resurssit ovat rajalliset. Kunnanhallitus: Puheenjohtaja Jouni Halonen esitti päätösehdotukseen lisättäväksi tarkennuksen, että uuden paloaseman suunnittelu aloitetaan nyt syksyn aikana ja avustukset laitetaan hakuun tämän vuoden puolella. Päätösehdotus hyväksyttiin Jouni Halosen tekemällä lisäyksellä

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 20.6.2016 klo 12.00-12,35 Paikka Savukosken kunnanvirasto 108 109 110 Yhteistyömallien selvittäminen Pelkosenniemen kunnan kanssa

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta

Keskusvaalilautakunnan varajäsenen valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 2.2.2015 klo 15.00-15.37 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 1 Järjestäytymisasiat 2 2 oheismateriaali Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos

39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 0 ASIALISTA Asiat 36 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 37 Ohjaajan valinta 38 Saukodin pesulatyöntekijän valinta 39 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteuma ja määrärahamuutos 40 Muut asiat 1 KOKOUSAIKA

Lisätiedot

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat

Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen energiamaksun korottaminen Talousarvion toteutuminen tammi-lokakuu 2015 Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Tiistai 24.11.2015 klo 18.00 19.30 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 27 28 29 30 Tiedoksi lautakunnalle Savukosken lämpölaitoksen

Lisätiedot

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat

Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta Muut asiat SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.03.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 8 9 Vuoden 2014 tilinpäätös/tekninen lautakunta

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 21 Palvelussuhteen päättäminen. 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 20 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 21 Palvelussuhteen päättäminen 22 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 23 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2015 toteumatilanne 24 Muut asiat

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.12.2014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 16.12.2014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 26 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 27 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 28 Palvelussuhteen päättäminen 29 Työtoiminnan ohjaus 30 Muut mahdolliset asiat 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.12.2014 klo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018

34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 0 ASIALISTA Asiat 31 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 32 Oikaisuvaatimus lähihoitajan valinnasta 33 Saukodin pesulatyöntekijä 34 Sosiaalilautakunnan talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2018 35 Muut

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymien hallitusten ja valtuuston varajäsenten valinta

Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30. Kunnanvaltuuston II varapuheenjohtajan sekä kuntayhtymien hallitusten ja valtuuston varajäsenten valinta SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Maanantai 9.11.2015 klo 15.00-15.30 Savukosken kunnanvirasto 1 34 Järjestäytymisasiat 2 35 Kunnanvaltuuston II

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 10 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 11 Sisäisten tarkastajien lausunto. 12 Palvelussuhteen päättäminen

ASIALISTA. Asiat. 10 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 11 Sisäisten tarkastajien lausunto. 12 Palvelussuhteen päättäminen 0 ASIALISTA Asiat 10 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 11 Sisäisten tarkastajien lausunto 12 Palvelussuhteen päättäminen 13 Laitoshuoltajan tehtävien hoito 14 Muut mahdolliset asiat 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t

SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta. KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15. Savukosken kunnanvirasto. KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t SAVUKOSKEN KUNTA ASIALISTA Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 5.2.2015 klo 18.00 19.15 Paikka Savukosken kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t 1 2 3 4 5 6 7 Tiedoksi lautakunnalle Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15

Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.2.2011 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. 11 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 12 Palvelussuhteen päättäminen. 13 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen

ASIALISTA. Asiat. 11 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi. 12 Palvelussuhteen päättäminen. 13 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 0 ASIALISTA Asiat 11 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 12 Palvelussuhteen päättäminen 13 Lähihoitajan tehtävän haettavaksi ilmoittaminen 14 Sisäisen valvonnan raportti 15 Ei julkinen asia 16 Muut asiat 1

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 3.12.2013 64 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 3.12.2013 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 54 66 Kokouksen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55. Kumpulainen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 8/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 10.10.2011 klo 18:30-20:55 Kunnnanviraston kokoushuone Jäsen Paikalla Varajäsen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistaina 17.2.2015 klo 12.00 15.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen

Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit. Vuoden 2015 tuloveroprosentti. Valtuustostrategian hyväksyminen SAVUKOSKEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokousaika Perjantai 31.10.2014 klo 15.00-16.39 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Asiano Liite no Savukosken kunnanvirasto 1 29 Järjestäytymisasiat 2 30 1 Vuoden 2015 kiinteistöveroprosentit

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie 2 87700 KAJAANI Hallituksen kokous 1.6.2009 nro 2/2009 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Maanantai 1.6.2009 kello 13.00 14.10 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 13.08.2012 kello 18.00 18.26 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Hellgrén Jussi,

Lisätiedot

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta

(x) esittelijä, pöytäkirjanpitäjä. Osastonhoitaja Leena Viinikainen klo 18-18.40 kuultavana henkilöstöasioista ja Kotipihan tilanteesta KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 6/2008 64 Kokousaika Tiistai 24.06.2008 klo 18.00 19.05 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 32 Tarkastuslautakunta 2013-2016 28.09.2015 AIKA 28.09.2015 18:00-19:35 PAIKKA Lautakuntien huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 22 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 34 23 TILINTARKASTAJAN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Jäsenet Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Kokousaika Torstai klo 19.22 20.36 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet

Lisätiedot

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja

Savukosken kunnanvirasto. Haapakoski Raimo, puheenjohtaja 1 KOKOUSAIKA Torstai 31.10.2013 klo 17.00 21.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana ) Savukosken kunnanvirasto Jäsenet Haapakoski Raimo, puheenjohtaja Harju

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

kunnanhallituksen edustaja

kunnanhallituksen edustaja I TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2010 Aika: Torstaina 02.09.2010 klo 19.00-20.05 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Eija Mahlamäki

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 9/2011 8.8.2011 SISÄLLYSLUETTELO nro 9/2011 SISÄLLYSLUETTELO KH 155 KH 156 KH 157 KH 158 KH 159 Kokouksen järjestäytyminen Lautakuntien ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Saapuneet kirjeet, ilmoitukset ja päätökset n kunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9. Tekninen lautakunta 2.11.2011 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9 Tekninen lautakunta 2.11.2011 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 2.11.2011 klo 16.30 18.15 Kunnanviraston kokoushuone Keskinen Irja Vierikko Jussi Silvennoinen

Lisätiedot

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35.

Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 1/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.02.2010 klo 10.00 11.35. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015. KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2015 KOKOUSAIKA 11.2.2015 kello 19.00-20.10 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEO huoltoasema Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2012 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Keskiviikko 9.5. klo 19-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.11.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen

Maa-aineslupahakemus / Metsähallitus Lappi. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys 2015 2016. Kunnanjohtajan viran koeajan päättyminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 27.4.2015 klo 17.00-19.09 KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Paikka Savukosken kunnanvirasto 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Kunnanhallitukselle tiedoksi

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI

Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI PORNAISTEN KUNTA Nuorisovaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 23.3.2015 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vapaa-aikatoimen toimisto PANKKI Halla,

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry

Alestalo Riitta jäsen, Iitin Yrittäjät ry. Poissa Saarikko Sami varapuheenjohtaja, Iitin Yrittäjät ry Iitin kunta Pöytäkirja 2/2014 1 Iitti-tiimi 17.02.2014 Aika Maanantai 17.02.2014 klo 16:00-16:40 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Alestalo Riitta Haara Teuvo Lumppio

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA ESITYSLISTA/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA Sivu 50 KOKOUSAIKA 13.12.2012 klo 17- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: VARAJÄSEN: Timo Manninen, pj Marko

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x)

Henkilökohtaiset varajäsenet. (x) (x) (-) (x) (x) (x) (-) (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 5/2011 37 Kokousaika Keskiviikko 27.04.2011 klo 17.00 18.21 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 23.3.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 22

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivistyslautakunta Sivu 65 KOKOUSAIKA. Keskiviikkona kello Kunnanvirasto khall:n huone ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2016 Sivu 65 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Keskiviikkona 21.9.2016 kello 18.32 19.47 Kunnanvirasto khall:n

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan

Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen 30.6.2012 tilanteen mukaan elinkeinolautakunnan KOKOUSKUTSU Elinkeinolautakunta 19.9.2012 KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 klo 10.00 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 33 20 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012. Sivistyslautakunta 17.01.2012 1. Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2012 Sivistyslautakunta 17.01.2012 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 17.01.2012 klo 18.00 18.40 Puumilan Taitotalo Inkinen Anneli Räsänen Jesse

Lisätiedot