Metsästä on moneksi SIVU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsästä on moneksi SIVU"

Transkriptio

1 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 2/2013 Matti Kylävainio: Metsästä 4 on moneksi SIVU Keiteleen tiimi Kilpailukykyinen kumppani Puu kaatuu Pellikan koneilla SIVU 8 SIVU 10

2 Julkaisija: Keitele Group Päätoimittaja: Matti Kylävainio Toimituskunta: Olli Ljokkoi, Jarmo Seppälä, Heikki HIntikka (ulkoasu), Taitto: Mainostoimisto Crealab Oy Paino: Kopijyvä, 2013 Liimapuutehtaan laajennus otettiin tuotantokäyttöön pääkirjoitus tässä lehdessä: Puuala murroksessa... 2 Puuala murroksessa...2 Liimapuutehtaan laajennus otettiin tuotantokäyttöön... 3 Metsästä on moneksi Metsällä Jekun kanssa... 7 Talousmetsän hoitoa tuottavasti Keiteleen tiimi on kilpailukykyinen kumppani Puu kaatuu Pellikan koneilla Ammattilaisia arvostetaan Tarkkuustyötä puun vastaanotossa...12 Metsälaki uudistuu...13 Keitele Groupin tuotanto kasvoi...14 Tyytyväinen liimapuuasiakas Japanista...15 Pekka Väätäinen aloitti tuotepäällikkönä...15 Keitele Forest mukana beach volley -tapahtumassa...15 Puuala murroksessa Puun tuotannossa ja jalostuksessa eletään nyt useammalla tavalla murroskautta. Yhteinen nimittäjä on se, että metsäteollisuuden on muuntauduttava biotalouden toimijoiksi. Ekologisen puutuoteteollisuuden tuotteiden kysyntä kasvaa rakentamisessa ja puuta käytetään yhä enemmän myös energianlähteenä. Metsäsektorin murros näkyy jatkossa metsässä, kun uusi metsälaki tulee voimaan. Tarjolla on metsänomistajille entistä enemmän valtaa ja valinnanvapautta, mutta myös vastuuta. Metsäpolitiikan tärkeimmät päämäärät, eli metsien kestävän käytön varmistaminen ja metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen, säilyvät muuttamattomina. Tavoitteena on, että uudistettu metsälainsäädäntö asettaa metsänomistajien omaisuudenhoidolle entistä selvemmät sallitun toiminnan rajat, mutta ei ohjaa metsänkäsittelypäätöksiä. Näin myös motivoidaan metsänomistajia hoitamaan aktiivisesti metsiään ja siten lisäämään puuntarjontaa. Lisäksi muutoksilla pyritään selkeyttämään metsälainsäädäntöä ja tehostamaan viranomaisten valvontatyötä. Metsälain muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2014 alusta. Uusi laki ja sen valinnanvapaudet näyttäisivät olevan selkeää edistystä, mutta mielestäni ne vaativat uudistumista koko metsäorganisaatiolta. Haasteita siis riittää. Me Keiteleellä olemme tottuneet tekemään tehokkaasti huippulaatuista sahatavaraa ja liimapuuta sitä haluaville. Optimoimme valmistuksessa raaka-aineen käytön mahdollisimman tarkasti ja saamme näin käyttökelpoisen, ykkösluokan puutuotteen juuri oikeilla mitoilla oikeaan käyttötarpeeseen. Alan murros näkyy kuitenkin myös tuotannossa. Olemme huomanneet, että heikompilaatuisen tai vähemmän viimeistellyn perussahatavaran menekki kehittyvissä maissa kasvaa koko ajan, sikäläisen rakentamisen kasvuvauhdin tahdissa. Kehittyvien markkinoiden kasvun pohjan luo nopea väestönkasvu ja valtiolliset asuntotuotantoprojektit. Tätäkään tuotanto- ja vientimahdollisuutta ei pidä väheksyä. Kun teemme sitä, mitä asiakas haluaa, saamme hieman vähemmän jalostetustakin tuotteesta vientituloja koko puuntuotanto- ja valmistusketjulle. Optimointi toimii mallikkaasti myös suomalaisen puutuoteteollisuuden eri sektorien yhteistyönä, joten puu kulkee ja kauppa käy. Esimerkiksi Keitele Forestissa toimitamme hankinnastamme tulevan, omaan tuotantoomme sopimattoman kuitupuun massantuottajille ja saamme vastaavasti tukkeja Keiteleelle. Metsäklusterin tehokas toiminta ja yhteistyö takaavat näin myös metsänomistajille parhaan tuoton metsästä. Johtaja Matti Kylävainio Keitele Groupin liimapuutehtaan toinen puristinlinja otettiin virallisesti tuotantokäyttöön elokuun alussa. Kokonaisuutena noin kahdeksan miljoonan euron investointi kaksinkertaisti sekä yrityksen liimapuutuotannon että tuotantoon käytetyn sahatavaran jalostusarvon Tuo täyteen tuotantovauhtiin päästyään konserniin 50 uutta työpaikkaa lisää. Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta toi liimapuutehtaan avajaisiin valtiovallan tervehdyksen. Hän korosti erityisesti mekaanisen puunjalostuksen suurta merkitystä niin Keitele Groupin toimialueen kuin koko Suomen kannalta. Keitele Group on 30 vuoden ajan kehittänyt toimintaansa määrätietoisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti eikä esimerkiksi ole joutunut lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöään. Perheyrittäjyydellä ja kasvollisella omistajuudella on näinä aikoina kysyntää, Virranta huomautti. Virranta korosti, että Suomi tarvitsee lisää puuhun perustuvaa liiketoimintaa, ja puuta voitaisiin hakata esimerkiksi Keitele Groupinkin hankinta-alueella noin kolmanneksen nykyistä enemmän. Metsiämme hoidetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaan, ja myös valtiovalta on kehittämisessä mukana muun muassa Metso- metsäteollisuuden strategisen ohjelman avulla. Liimapuun kysyntä kasvaa Olemme valmistelleen liimapuutehtaan laajennusta jo pitkän ja olemme toteuttaneet ison investointiohjelman, jolla on lisätty sahatavaran tuotanto- ja kuivauskapasiteettia vas- Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio (vas.) ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylijohtaja Kari Virranta avasivat liimapuutehtaan laajennuksen. taamaan uuden puristinlinjan tarpeita. Keitele Groupin hallituksen puheenjohtaja, teollisuusneuvos Ilkka Kylävainio mainitsi. Hän korosti investointien toteutumisessa Keitele Groupin rahoittajien, konevalmistajien, Pohjois-Savon ELY-keskuksen sekä osaavan henkilöstön ja vahvojen asiakassuhteiden merkitystä. Rakennusprosessien automaation ja laatutietoisuuden lisääntyessä liimattujen puutuotteiden maailmanlaajuinen kysyntä kasvaa. Kylävainion mukaan Keiteleelle tehdyt isot investoinnit tukevat Keitele Groupin teknologiajohtajuutta ja turvaavat yrityksen kilpailukyvyn tulevaisuudessa. Samalla maakuntaan saadaan vuosittain 15 miljoonaa euroa lisää vientituloja. Keitele Engineered Wood Oy:n vuonna 2005 valmistunut liimapuutehdas tuottaa pieniä ja keskisuuria rakenteellisia insinööripuutuotteita pääasiassa Japanin markkinoille Aurorazai-tuotemerkillä. Liimapuutehtaan avajaisissa suurin osa vieraista kuuluikin japanilaisten talotehtaiden, maahantuontiyritysten ja kauppahuoneiden edustajien muodostamaan ryhmään, joka oli tutustumassa suomalaiseen metsänkasvatukseen, Keitele Groupin raaka-ainehankintaan sekä sahaus- ja liimapuutuotantoon. Juhlapäivän päätteeksi vieraat ja isännät vielä keskustelivat epävirallisemmassa yhteistilaisuudessa liimapuualan näkymistä, markkinoista sekä alan yhteisistä haasteista ja mahdollisuuksista. Liimapuun tulevaisuus nähdään erittäin positiivisena puun hyvien teknisten ominaisuuksien ja ympäristöystävällisyyden ansiosta. n Matti Kylävainion isännöimä japanilaisryhmä tutustui suomalaiseen puunkorjuuseen ja -jalostukseen. 2 3

3 Tuottoa ja virkistystä Metsästä on moneksi Metsä on sijoitus, joka vaatii työtä ja huolenpitoa. Se on myös mainio virkistäytymispaikka metsästäjille sekä marjojen ja sienien ystäville. Metsän moninaiskäyttö on nykyajan käsite sille toiminnalle, jota me metsäsuomalaiset olemme oikeastaan aina tehneet. Matti Kylävainio tarkastelee Vesannolla metsäpalstaansa, josta noin puolentoista hehtaarin alueelta on kaadettu lähes satavuotias kuusikko pois. Maaston pinta on muokattu ja palsta on valmis taimien istutukselle. Istutuksen yhteydessä on aina tärkeää valita maastotyyppiin ja maaperään sopiva puulaji. Tämäkin maasto on sen verran kuivaa ja karua, että alkuperäisen kuusimetsän tilalle istutamme mäntyä. Muokattuun ja hyvään, kivennäispitoiseen maahan taimen on hyvä juurtua, Kylävainio esittelee. Kylävainion metsänomistuksen pohjan luo Valion Eläkekassalta vuonna 2010 ostettu tilakokonaisuus Vesannolla. Riivikon kylällä sijaitsevan tilan lisäksi omistuksessa on pari pienempää metsätilaa Keiteleellä ja Kivijärvellä. Hän ei itse juuri ehdi tekemään metsänhoitotyötä, joten palstan maanmuokkauksesta ja taimien istutuksesta vastaavat alan ammattilaiset, kuten Vesannolla Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo. 4 5

4 - Tähän kuivaan ja karuun maastoon istutamme alkuperäisen kuusimetsän tilalle mäntyä. Muokattuun ja kivennäispitoiseen maahan taimen on hyvä juurtua, Matti Kylävainio suunnittelee. - Tähän nousevaa taimikkoa ensin varhaisperataan, sitten raivataan viimeistään kahdeksan vuoden kuluttua ja ensiharvennus tehdään puiden ollessa vuotiaita. Päätehakkuu voisi olla joskus 80 vuoden kuluttua eli kyllähän metsänkasvatus on kärsivällisen ihmisen työtä, Kylävainio tuumailee. 6 Metsänhoito uudistumassa Uusi metsälaki on valmistelussa ja se on tarkoitus saada voimaan vuoden 2014 alusta. Uusi laki antaa metsänomistajalle jatkossa nykyistä vapaammat kädet hoitaa ja uudistaa metsäänsä. Nykykäytännön eli tasaikäisen metsän avohakkuumenetelmän ohella on mahdollista toteuttaa myös jatkuvaa kasvatusta eli palstalta myydään kerrallaan vai osa puustosta. Kylävainion mukaan metsälain uudistus ja valinnanvapaudet ovat selkeää edistystä, mutta ne vaativat uudistumista koko metsäorganisaatiolta. Tällä hetkellä puukauppa käy hyvin. Jatkossa alalla on pohtimista esimerkiksi siinä, mistä löytyy uusia metsureita istutukseen ja taimikonraivaukseen, kun nykyiset ammattilaiset eläköityvät. Metsän pitää tuottaa - Metsä on sijoitus eli varallisuutta pitää aktiivisesti hoitaa ja tuoton pitää realisoitua. Se vaatii työtä ja huolenpitoa. Itselleni on tärkeää metsän kasvatus sekä tuotto ja kannattavuus, mutta toki myös metsän tarjoamat virkistysmahdollisuudet. Metsässä on aina myös jotain jatkuvuuden tuntua, Kylävainio sanoo. Kylävainio korostaa metsänhoidossa oikea-aikaisuutta. Kun taimet istutetaan mahdollisimman pian, taimikkoa hoidetaan ja sekä kasvatus- että päätehakkuut tehdään ajallaan, puuston kasvua ei hukata yhtään. - Kun asiat suunnitellaan oikein, saadaan puukauppaan tasaisuutta eli tasaista kassavirtaa metsänomistajalle. Tällä tavalla optimoidaan verotusta ja metsään voidaan myös investoida eli hoitaa taimikkoa, rakentaa tai peruskunnostaa tiestöä ja mahdollisesti vaikkapa lannoittaa metsää, jolloin metsän arvo kasvaa. n Metsänhoidon oikea-aikaisuus alkaa nopeasta taimien istutuksesta. Metsällä Jekun kanssa Yksi Matti Kylävainion harrastuksista on metsästys ja siihen liittyen seisovan kanakoiran koulutus. Toimistotyön ja pitkien työmatkojen vastapainona koiran kanssa touhuaminen metsässä rentouttaa ja irrottaa hyvin työasioista. Saksanseisoja Jekku on innokas, taitava ja monipuolinen metsästyskaveri. Aloitamme kauden kyyhkynmetsästyksellä, sitten tulevat vuorostaan sorsastus, kanalintujahti, fasaanit ja vielä rusakotkin. Kaikessa tässä Jekku on erinomaisena apuna. Kolme ja puolivuotias Jekku, Nortin Jérome Kauhavalta, on Suomen muotovalio ja menestynyt erinomaisesti sekä käyttöpuolella kanakoirien erikoiskokeissa että näyttelyissä. Huippukoira on saanut jo jälkeläisiäkin. Koira osaa työnsä Metsästysretkillä saalis ei ole pääasia, vaan se, että ollaan luonnossa ja koulutan koiraa tekemään asioita oikein. Saalista tulee, jos on tullakseen, mutta aina koiran oikean työskentelyn jälkeen. Kylävainio kertoo jättäneensä kiväärillä passista metsästämisen kokonaan pois. Koira ja haulikko ovat hänen mukaansa paljon kiehtovampi yhdistelmä. Kylävainio korostaa, että metsänhoidossa voidaan ottaa huomioon myös riistan elinolojen turvaaminen. Esimerkiksi matalia kuusipusikoita voidaan jättää kanalintujen suojaksi harvennusten yhteydessä. Metsäretkiä perheen kanssa Kylävainio liikkuu metsässä myös perheensä kanssa: Käymme marjastamassa ja sienestämässä ja samalla tulee tehdyksi pieniä metsäretkiä. Harrastan myös valokuvausta, ja luonnossa liikkuessa voi tallentaa ilmiöitä, hienoja maisemia eri valaistuksessa sekä pieniä yksityiskohtiakin. Kylävainion mukaan joskus riittää pelkkä kameralla metsästys eli teerien soitimen aamuinen kuvaaminen voi olla yhtä antoisaa kuin saalistaminen koiran ja aseen kanssa. n 7

5 Talousmetsän hoitoa tuottavasti Keiteleellä syntynyt Marjatta Pelkonen lähti nuorena maailmalle ja toimi pitkään Kuopiossa muun muassa Kuopion Sokoksessa markkinointitehtävissä. Vuonna 1994 hän palasi metsätalousyrittäjäksi takaisin kotitilalleen. Ajatuksenani oli palata takaisin juurilleni sekä hoitaa kotitilaa ja auttaa tilaa pitäviä, ikääntyviä vanhempiani, Marjatta Pelkonen kertoo. Tilalla on metsää 60 hehtaaria, joista osa on saaressa. Pelkonen päätti hoitaa metsää mahdollisimman hyvin ja tuottavasti, ja kävi tietojensa ja taitojensa kartuttamiseksi naisten metsäkurssin. Metsän kasvu on ollut hyvä. Olen tehnyt itse jonkin verran metsänhoitotöitä, se on kiinnostavaa työtä ja samalla myös hyvää kuntoilua. Seuraavaksi on vuorossa noin kymmenen hehtaarin kokoisen taimikon hoito palkatun työvoiman avulla, Marjatta suunnittelee. Marjatta on ohjaamassa metsänhoitotyöhön mukaan myös nuorta sukupolvea eli kaupungissa asuvia kahta poikaansa ja tytärtään. Pojat ovat esimerkiksi olleet vuonna 2005 mukana laatimassa metsäsuunnitelmaa ja ottaneet sen jälkeen tuntumaa metsänistutukseen. Seuraava suunnitelma tehdään tietokoneella, joten sekin voi osaltaan kiinnostaa nuorta väkeä. Tuottoa ja virkistystä Marjatta on metsätalousyrittäjä ja sen vuoksi metsän tärkein tehtävä hänelle on talousmetsän kasvattaminen. Toki hän myös mielellään marjastaa ja sienestää sekä talvisin hiihtelee metsässä tutuissa lapsuudenmaisemissaan. Marjatta on toiminut 20 vuotta oikeuden lautamiehenä, mutta on nyt luopumassa tästä tehtävästä. Samoin hän on ollut Osuuskauppa PeeÄssän edustajistossa. Myös toiminta Maanpuolustusnaisissa on jo useiden vuosien mittainen, kiinnostava harrastus. Minulla on yksi lapsenlapsi, ja kyllä Metsätalousyrittäjä Marjatta Pelkonen on tyytyväinen yhteistyöhön Ari Nuutisen (vas.) ja Eero Keräsen kanssa. mummon homma on ihan mukava tehtävä, Marjatta hymyilee. Puuta maailmalle Yhteistyömme Keitele Forestin kanssa alkoi vuonna Luotettavaa metsäkauppaa on helppo tehdä tuttujen henkilöiden kanssa, ja kyllä yhtiön työllistävyydellä ja paikallisuudella on tietysti oma, tärkeä merkityksensä kokonaisuuden kannalta. Marjatta on tyytyväinen Keitele Forestin tapaan pitää asiakkaistaan huolta. Esimerkiksi asiakkaiden virkistyspäivä on aina hyvä mahdollisuus tavata niin hankinta-asiamiehiä kuin muita metsänomistajia. Paikallinen toimija on myös kansainvälinen tekijä. Marjatan metsätilaan kävi tänä keväänä tutustumassa ryhmä Keitele Forestin japanilaisia asiakkaita. He halusivat nähdä, millaisesta metsästä heidän ostamiensa liimapuupalkkien raaka-aine tulee, miten puunkorjuu tapahtuu ja miten puuta Keiteleen tehtaalla jalostetaan. n Ari Nuutinen (vas.), Eero Keränen ja Ville Pulkkinen vastaavat puukaupoista Keiteleen tiimissä. Keiteleen tiimi: Kilpailukykyinen kumppani Keitele Forestin Keiteleen tiimin hankinta-alueena ovat Keitele, Pielavesi, Tervo ja Vesanto. Alueella on metsää noin hehtaaria, joista yksityismetsien osuus on yli hehtaaria. Tiimin alueella yksityismetsien hakkuusuunnite on noin kuutiota. Alueella on hyviä metsiä ja ne ovat lähellä tuotantolaitostamme. Puunhankinnan kilpailu tosin kovenee koko ajan, koska lähellä on muitakin isoja sahoja, hankintaesimies Eero Keränen kertoo. Keränen on toiminut 14 vuotta Keiteleen tiimissä ja jäämässä nyt eläkkeelle. Hyvin olen Keitele Forestin leivissä viihtynyt. Se on hyvin toimiva yhtiö, joka työllistää paikkakunnan väkeä ja tarjoaa puun myyjille kilpailukykyisen kumppanuuden, Keränen mainitsee. Eero Keränen vertailee, miten metsän tuotto on kehittynyt vuosien varrella: Nyt tukkipuita ovat parhaimmillaan jo 60-vuotiaat puut. Myös puumäärän saanti hehtaarilta on kasvanut takavuosien reilusta sadasta kuutiosta nykyiseen 300 kuutioon. Jatkuvuus ja luottamus Keräsen seuraaja on Ari Nuutinen, jolle Keitele on metsänhoitotehtävistä tuttu jo aiemmilta vuosilta. Hän on ollut Keitele Forestin leivissä 14 vuotta Suonenjoen tiimissä. Asiakaslähtöinen toimintatapa, jossa jatkuvuus ja luottamus ovat tärkeitä tekijöitä, jatkuu Keiteleen tiimin osalta edelleen. Voimme tarjota puukaupasta kokonaispaketin leimikon suunnittelusta korjuuseen, Nuutinen sanoo. Uuden lain suomasta jatkuvan metsänkasvatuksen ajatuksesta hankintaesimiehet tuumaavat, että erityisesti kaupunkilaismetsänomistajat saattavat innostua siitä, vaikka puusta saatava tuotto onkin päätehakkuumenetelmää huonompi. Metsänhoitotyöt on tehtävä ajoissa, jotta puut kasvavat. Jatkuva kasvatus onnistuu hyvin joillain metsätyypeillä, esimerkiksi viljellyssä kuusikossa, Keiteleen tiimin korjuuesimies Ville Pulkkinen huomauttaa. Miehet pohtivat myös sitä, miten metsänhoitomaksun poistuminen vaikuttaa: Jääkö osa tiloista aktiivisen neuvonnan ulkopuolelle? Miten kaikille metsänomistajille voidaan tarjota oikeat palvelut ja huolehtia metsänhoitotöiden oikea-aikaisuudesta? Miten turvataan tasainen puukauppa tulevina vuosina? n 8 9

6 Puu kaatuu Pellikan koneilla Veljekset Pellikka Oy:llä on tärkeä osa Keitele Forestin raaka-ainetoimitusten sujuvuuden varmistamisessa. Koneurakointiyritys kaataa ja toimittaa puut metsästä tien varteen sekä toimii linkkinä metsänomistajan suuntaan. Kuljettajalla on tarkat hakkuuohjeet suoraan Keiteleen sahan tietojärjestelmästä. 10 Maaningan Kurolanlahdessa koneenkuljettaja Marko Metso ohjastaa Veljekset Pellikan uudenkarheaa Ponsse-harvesteria. Keiteleellä sahataan jaksoissa, joten tällä keralla Metso valitsee ja kaataa vain kuusitukkeja sahalle toimitettaviksi. Mäntytukkien sinistymisvaaran vuoksi ne kaadetaan vasta silloin, kun niitä sahalla tarvitaan. Valikoitujen tukkien kaataminen on hieman työläämpi ja tavallista enemmän tarkkuutta vaativa työmaa. Metso on Pellikan kokeneimpia kuljettajia, ja 20 vuoden työkokemus alalla Pellikan leivissä näkyykin työn sujuvuutena. Metso pujottaa koneen kivien sekä pystyyn jätettävien puiden välistä, kaataa kuusitukit, karsii oksat kasoihin ja sahaa tukit määrämittaan yhtäjaksoisena työvaiheena. Lisäksi harvesteri tuikkaa automaattisesti jokaisen kannon sahauspintaan harmaaorvakkasientä eli tekee kantokäsittelyn, jonka pitäisi estää juurikäävän kasvu kannon pinnalle. Kone pörrää, puru lentää ja katkotut tukit kasaantuvat siistiin pinoon melkoista vauhtia. Harvesterin ohjaaja hakee itselleen tietoverkon kautta tarkat hakkuuohjeet suoraan Keiteleen sahan tietojärjestelmästä. Puut katkotaan +/- kahden sentin tarkkuudella. Kuljettajan tehtävänä on myös vastata siitä, että kierot puut jätetään pois kuormasta jo metsässä. Motossa on digitaalinen Hannu Pellikka vastaa koneiden huolloista. kartta ja GPS:n avulla nähdään oma sijainti ja ajojälki. Vastaavasti sahalle lähtee jokaisen työpäivän jälkeen sähköisesti koneelta tiedot kaadetuista puumääristä ja niiden laadusta, Veljekset Pellikka Oy:n toimitusjohtaja Juha Pellikka esittelee. Osaamista ja asennetta Pellikan veljesten yritys ajaa tukit myös tienvarteen odottamaan jatkokuljetusta sahalle. Hannu Pellikan ohjastama ajokone mönkii puiden keskellä raskaassa lastissaan hyvin kivien ja kantojen yli ja purkaa tukkikuorman pinoksi metsäautotien varteen. Kokeneita motokuljettajia on nykyään aika vähän. Hyviä nuoria on toki jonkin verran tulossa, kunhan he valmistuvat alan kouluista. Asenne, palveluosaaminen, tarkkuus ja halu Metsäkoneurakointi on kaikin puolin tarkkaa työtä, toimitusjohtaja Juha Pellikka (vas.) sanoo. Marko Metso on yksi yrityksen kokeneimmista kuljettajista. työntekoon on oltava kohdallaan, sillä kuljettaja vastaa niin koneen kuin metsänkin oikeasta ja asiallisesta käsittelystä, Hannu Pellikka sanoo. Metsäkoneurakointi on tarkkaa ja melko säädeltyä toimintaa, ja tarkkuutta vaaditaan vain lisää niin Suomen kuin EU-määräystenkin mukaan. Kustannuksia tulee helposti lisää, mutta niitä on vaikea siirtää suoraan työn hintaan. Toki esimerkiksi Keitele Forestin kanssa meillä on aina ollut asiallinen ja toimiva yhteistyö tässäkin mielessä, Juha Pellikka kertoo. Alueellista yhteistyötä Vuonna 1983 perustetun Veljekset Pellikka Oy:n omistajina ovat Ammattilaisia arvostetaan veljekset Juha, Hannu ja Matti Pellikka. Toimitusjohtajana Juha tekee pääasiassa toimistotöitä, Hannu hoitaa huollot ja Matti työskentelee metsässä koneella. Yritys urakoi viidellä koneketjulla Pohjois-Savon ja osin Keski-Suomen alueella. Keitele Forestin kanssa Veljekset Pellikka on tehnyt yhteistyötä lähes koko toimintansa ajan. Keitele Forestin Keiteleen tiimin alueella toimii nyt kaksi hakkuuketjua ja Suonenjoen tiimin alueella yksi. Asiakkaina ovat myös eri alueiden metsänhoitoyhdistykset. Veljekset Pellikka työllistää 18 henkilöä, joista osa on alan harjoittelijoita ja oppisopimusoppilaita. Toiminta on ympärivuotista, ja liikevaihto on 1,6 miljoonaa euroa. Paikallisen yhteistyön ja tuotantoketjun yhteensopivuuden vuoksi käytettävät harvesterit ja metsätraktorit ovat pääasiassa Ponssen valmistamia. n Kurolanlahdessa asuva metsänomistaja ja lihakarjan kasvattaja Raimo Airaksinen on tyytyväinen palstallaan tehtävän hakkuutyön jälkeen. Useamman puukaupan olen Keiteleen kanssa tehnyt, mutta ehtona olen aina pitänyt, että ammattilaiset eli Pellikan miehet ja koneet tulevat tukit kaatamaan, Airaksinen sanoo. Puukauppa on luottamuskauppaa. Työohje tulee koneenkuljettajalle sahalta, ja koko vaiheen ajan myös metsänomistajan toiveita kuunnellaan, Airaksinen kiittelee. Taitava puunkorjuu on metsänomistajalle iso asia eli tukkipuuta pitäisi tietysti saada mahdollisimman paljon. Tällainen yhteistyö Keitele Forestin kanssa on toiminut aina hyvin, Harvesterin eli moton kuljettaja onkin ensisijainen yhteyshenkilö metsänomistajan kanssa. Hän keskustelee hakattavasta alueesta omistajan kanssa ja tarvittaessa selventää yksityiskohtia metsässä. Metsänomistaja myös pääsee halutessaan harvesterin ohjaamoon seuraamaan kuljettajan työskentelyä. n 11

7 Tarkkuustyötä puun vastaanotossa Tukkirekat tuovat lähes taukoamatta kuormiaan Keitele Forestin tehtaalle. Tukit kuormataan autoista kuljettimelle, josta rungot jytisevät metallinpaljastimen läpi eteenpäin lajittelijan tarkkojen silmien alle. Lajittelijan apuna on nykytekniikka, jonka avulla puut lajitellaan kokojensa ja ominaisuuksiensa mukaan 84 erilaiseen lokeroon. Meille tulee noin 50 rekkaa vuorokaudessa eli puuta tulee jopa kuutiota. Työskentelemme kolmessa vuorossa kello 6:sta alkaen 24:ään asti yhteensä viiden työntekijän voimin, kuutisen vuotta puun vastaanoton esimiehenä toiminut Antti Juutinen kertoo. Yritämme saada tänne puuta mahdollisimman paljon. Keväiset kelirikot voivat joskus kyllä vaikeuttaa toimintaa. Lajittelija Jussi Savolainen istuu lajitteluohjaamon tukevassa tuolissa, mistä näkee jokaisen tulevan tukin. Hän ohjaa lajittelua ikään kuin pelaisi tietokonepeliä tai toimisi simulaattorissa. Valot vilkkuvat, näppäimet rapisevat ja tukit liikkuvat. Tarkkana on oltava, mutta ammattimieheltä työ sujuu varmaotteisesti. Lajittelija Jussi Savolainen varmistaa, että sahalle menee vain parasta raaka-ainetta. Noin kerran päivässä lajittelija menee ulos mittauslaitteen ääreen ja puhdistaa sen huolellisesti siihen kertyneestä pölystä ja roskista. Näin vältetään mahdolliset mittausvirheet jo ennakolta. Lisäksi ulkopuolinen virallinen valvoja tarkastaa mittauslaitteet vuosittain. Savolainen kertoo, että tulevan puun laatuoletusarvo lajittelussa on A-luokka. Jos lajittelun tuloksena tulee liikaa raakkitavaraa eli esimerkiksi liian pientä tai käyrää puuta, lähetämme siitä korjuupuolelle laatuhuomautuksen. Näin toimintaa voidaan tarvittaessa parantaa puuntoimituksen eri portaissa, Savolainen esittelee. Olen työskennellyt Keitele Forestilla vuodesta 2009 lähtien. Työnä lajittelu menettelee, mutta kyllä kuitenkin mieluummin siirtelen kuormia isoilla kuormaajilla tuolla kentällä, Savolainen osoittaa tukkikasojen suuntaan. n Meille tulee puuta noin 50 rekkakuormaa vuorokaudessa, puun vastaanoton esimies Antti Juutinen esittelee. Professori Matti Kärkkäinen: Uudistuvassa metsälaissa hyvää ja huonoa Emeritusprofessori ja puuntuottaja Matti Kärkkäisen mukaan metsälain uudistuksessa on sekä hyvää että huonoa. Kentällä ei ole ollut erityisiä paineita lain uudistamiseksi, sillä metsän jatkuva ja monipuolinen kasvatus on nytkin ollut mahdollista. Muutosajatus on lähtenyt enemmänkin juristeilta, joiden mukaan nykyiset, usein asetusten tasolla olevat ohjeet on pitänyt saada lakitekstin tasolle. Jos lakimuutokset tulevat esitetyn kaltaisena voimaan, ne eivät Kärkkäisen mukaan lyhyellä ajalla vaikuta paljonkaan nykyisiin käytäntöihin. Ehkä tukkipuuta tulisi pieniä määriä lisää, mutta pidemmällä aikavälillä myytävän tukkipuun määrä vähenisi. Voi olla, että metsän väljemmät kasvatusmenetelmät houkuttelevat joitain vihreästi ajattelevia metsän jatkuvaan kasvattamiseen. Kyseessä on joka tapauksessa suuri kokeilu, jonka lopputulos näkyy myöhemmin, Kärkkäinen arvelee. Uudistusvelvoite säilyy Tuleva metsälaki on nykyistä lakia väljempi, joten metsänomistaja voi käsitellä omaisuuttaan varsin vapaasti. Laki ei kuitenkaan poista velvoitetta metsän uudistamiseksi tavalla tai toisella. Uudistusvelvoite säilyy jatkossa metsänomistajilla esimerkiksi niin, että 40 cm:n taimikko pitää olla kasvamassa Etelä-Suomessa 10 vuoden ja Pohjois-Suomessa 25 vuoden kuluessa hakkuista. Nuo aikarajat ovat kyllä melko väljät ja niissä olisi vähän tiukentamistakin. Kärkkäinen muistuttaa, että lainsäädäntö vaatii vain sen, että metsän uudistuksesta pitää huolehtia, mutta se ei ota kantaa työn kannattavuuteen. Metsän jatkuva kasvatus vaatii paljon hakkuita, jotta uusia taimia nousee riittävästi kasvamaan. Kuitenkin luonnontilaisessa metsässä juuri pienimmät puut kuolevat ja katoavat ja suuret jäävät kasvamaan, mutta nykyisessä metsänhoidossa tilanne on juuri päinvastoin, ja tämä ei ole luonnonmukaista kehitystä. Pikavoitot vaarana Vaarana on lisäksi se, että ahneet toimijat ottavat jatkossa vapaan toiminnan merkeissä metsästä enemmän irti kuin metsänomistaja toivookaan. Myös metsänomistajille voi tulla harhakuvitelmia siitä, että metsästä voi vain kuitata kantorahatulot ja jättää metsämaa oman onnensa nojaan. Riskiä kasvattaa se, että metsänomistajiksi tulee ihmisiä, joilla ei ole enää yhteyttä maaseudun elinkeinoihin. n info Näin metsälaki uudistuu: Metsänomistajan päätöksentekovalta metsätalouden harjoittamisessa ja toimenpiteiden valinnassa kasvaa oleellisesti. Metsänomistajalla on täysi vapaus päättää milloin hänen metsikkökuvionsa on uudistuskypsä ja milloin hän uudistaa metsikkönsä. Metsänomistajalla on laaja vapaus päättää miten hän uudistaa metsikkönsä. Metsänomistaja voi harjoittaa jatkuvaa kasvatusta omalla tilallaan. Kasvatushakkuut voidaan toteuttaa oleellisesti vapaammin (jäävän puuston määrä, harvennustapa ja puuvalinta) kuin aiemmassa metsälaissa. Keitele pystyy hyödyntämään maksimaalisesti uuden metsä lain tuomat mahdollisuudet uudistusja harvennuskohteissa

8 14 Tilinpäätös 2012: Keitele Groupin tuotanto kasvoi Keitele Forest -konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli 114,5 miljoonaa euroa (2011: 113,8 Meur). Sahaus ja jalostustuotannot kasvoivat, mutta liikevaihto jäi edellisvuoden tasolle tuotehintojen laskiessa. Kansainvälisestä taantumasta huolimatta kaikki Keitele Groupin tuotantolaitokset pyörivät normaalisti ja tuotantoa voitiin nostaa kasvavan jalostuksen tarpeisiin. Hyvät strategiset päätökset ja oikein ajoitetut investoinnit ovat pitäneet Keitele Groupin kilpailukyvyn kunnossa myös taantumassa. Kiitos menestyksestä kuuluu myös osaavalle henkilökunnalle, puunkorjuun alihankintayrityksille ja asiakkaille. Vuoden 2012 tilikauden aikana toimitettiin sahatavaraa kuutiometriä (+ 4,2 %) ja jalostettuja puutuotteita kuutiometriä (+16,0 %). Sahatavaraa ja jalosteita toimitettiin 28 maahan. Konsernin päämarkkina-alueet ovat Aasia, Japani, Pohjois-Afrikka ja Eurooppa, laskutuksen tonnimääräinen hinta oli 718 euroa/tonni (v. 2011: 708 eur/tn). Erityisesti Euroopan talouskehitys on ollut muuta maailmaa heikompaa. Keitele Group suuntasikin yhä suuremman osan tuotannostaan Pohjois-Afrikkaan, Lähi-itään ja Kaukoitään, suurelta osin yhtiön päämarkkinaan Japaniin. Sahateollisuuden kannattavuus vuonna 2012 oli erittäin heikko ja monet metsäyhtiöt Pohjoismaissa tekivät tappiollisen tuloksen. Markkinaosuuden kasvattaminen ja lievä kannattavuuden lasku vuonna 2012 oli Keitele Forest -konsernilta hyvä suoritus. Tilivuoden tulos oli olosuhteisiin nähden tyydyttä- vä ja maksuvalmius oli hyvä. Vuoden 2012 aikana Keitele Forest korjasi kuutiometriä puuta. Puumarkkinat olivat hiljaiset vuoden 2012 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Keitele Forest sai ostettua puut toisella vuosipuoliskolla. Lähiajan näkymät: Merkit globaalin sahatavaran kulutuksen varovaiselle kasvulle ovat toteutumassa Yhdysvaltojen asuntotuotanto on lähes kaksinkertaistunut kolmen vuoden takaisesta, ja Kiinan talouden ja sahatavaran kulutuksen ennustetaan kasvavan noin viiden prosentin vuosivauhtia. Myös Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän taloudet kasvavat. Suurimmat itsenäiset sahat Liikevaihto milj. Keitele Groupin päämarkkinalla Japanissa maanjäristyksen tuhoalueella Sendaissa rakennustyöt ovat pääsemässä käyntiin. Japanin asuntotuotannon uskotaan kasvavan vuonna 2013 noin viisi prosenttia. Alhainen korkotaso, maan saatavuus ja suhteellisen vahva Japanin jeni luovat edellytyksiä asuntoaloituksille. Kysyntä Japanissa vuonna 2013 on vakaa ja Keitele Engineered Wood Oy:n liimapuun valmistuskapasiteetin lisäys tulee oikeaan aikaan markkinoille vuoden 2013 toisella vuosipuoliskolla. Euroopan talouksien ongelmat jatkuvat. Rakentaminen Suomessa ja Euroopan markkinoilla on alle normaalin tason. Suomessa valtiovallan veron korotukset ja muut maksut vuosina ovat lisänneet Keitele Groupin kuluja lähes miljoona euroa vuodessa. Puukauppa on alkuvuonna 2013 ollut vilkkaampaa kuin edellisenä vuonna. Uu- Liiketulos milj. Liiketulosprosentti Nettotulos, milj. tunnuslukuja Liikevaihto: 114,5 milj. euroa (v. 2011: 113,8) Liikevoitto: 4,0 milj. euroa (5,7) Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja: 1,4 milj. euroa (4,0) Henkilöstö: keskim. 292 henkilöä (297) Omavaraisuusaste: 39,2 % (38,8 %) Investoinnit: euroa ( ) Maksetut palkat: 10,0 milj. euroa (9,8) siutuvana ja ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina puutuotteilla on loistavat edellytykset hyötyä vahvistuvasta kestävän kehityksen megatrendistä tulevina vuosina. Jalostettujen puutuotteiden kysynnän uskotaan kasvavan perussahatavaran kysyntää voimakkaammin niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. n Nettotulosprosentti Sijoitetun pääoman tuotto Omavaraisuusaste % Versowood Group 245,7 5,8 2,4 12,4 5,1 3,2 14,2 Keitele Forest 114,5 4,0 3,5 1,0 0,8 5,8 39,2 Pölkky 112,9 1,8 1,6 2,4 2,1 4,0 31,8 Vapo Timber 110,6 10,5 9,5 10,6 9,6 24,6 54,9 Kuhmo 76,3 0,1 0,2 0,5 0,7 0,6 36,2 Junnikkala 62,7 0,0 0,0 1,0 1,7 0,1 24,0 Luvian Saha -konserni 60,4 1,2 2,0 0,1 0,2 9,4 3,9 Raunion Saha 50,6 0,2 0,5 0,2 0,4 1,1 22,3 Iisalmen Sahat* 45,6 0,1 0,2 0,2 0,4 3,1 22,4 Haapajärven Ha-Sa 42,2 1,9 4,6 0,7 1,7 8,2 15,8 ER-Saha 36,4 1,0 2,8 0,6 1,8 9,8 24,8 Iivari Mononen 33,5 1,4 4,3 1,8 5,4 4,4 52,6 * Tilinpäätös 7/2012, muut 12/2012 Lähde: Kauppalehti / Balance Consulting Tyytyväinen liimapuuasiakas Japanista Shinohara Co. Ltd rakentaa toimii Tokion alueella ja valmistaa taloja myös Japanin taannoiselle maanjäristysalueelle. Yritys on ostanut kaiken käyttämänsä liimapuun noin viiden vuoden ajan suoraan ilman välikäsiä Keitele Groupilta. Johtaja Yuichi Shinohara sanoo, että yksi heidän yrityksensä tärkeimmistä kilpailutekijöistä on ensiluokkainen, suomalainen liimapuutavara. Keiteleen tuotteet ovat Shinoharan mukaan selkeä etu heille, sillä heidän asiakkaansa arvostavat laatua. Japanissa toimii noin 700 Shinoharan tyyppistä talonrakennusyritystä, joten kilpailu ja rakentamisen laatuvaatimukset ovat äärimmäisen kovat. Liimapuun käyttö kasvaa koko ajan, joten on hyvä, että Keiteleelläkin kasvatettiin kapasiteettia. Yrityksemme työllistää 200 henkilöä ja toimii pääasiassa Tokion alueella, jossa asuu yli 30 miljoonaa ihmistä. Jatkossa voisimme ehkä lisätä tuotantoamme, Shinohara pohtii. Shinohara Co. Ltd:n ja Keitele Groupin yhteistyö on sujunut erinomaisesti. Molemmat yhtiöt ovat perheyrityksiä, joissa myös yhtiön nuorempi omistajapolvi on jatkamassa ja kehittämässä yritystoimintaa. Yritystemme taustat ovat samantyyppiset. Minä sekä Matti ja Mikko Kylävainio ymmärrämme hyvin toisiamme ja toimimme yhteistyössä kummankin yrityksen parhaaksi strategisen kumppanuuden periaatteella, Shinohara hymyilee. n Johtaja Yuichi Shinohara. Pekka Väätäinen aloitti tuotepäällikkönä Keitele Forest mukana beach volley -tapahtumassa Keitele Forest oli näkyvästi esillä kesäkuun puolivälissä Kuopiossa järjestetyssä Trust Kapital Open beach volley -tapahtumassa. Keitele Forestin tapahtumaständi oli vastaanottamassa tapahtuman osallistujia ja vieraita Kuopion satamassa Ravintola Albatrossin vieressä olleella päänäyttämön portilla. Tämän kesän Suomen suurin, koko viikonlopun kestänyt rantalentopallotapahtuma kiinnosti mukavasti yleisöä, vaikka kesäsää olikin hieman oikullinen. Keitele Forestin ständillä yrityksen puukauppaa ja toimintaa esittelivät hankintaesimiehet Ari Jäntti ja Ari Nuutinen sekä korjuuesimies Pekka-Jussi Jääskeläinen. Puukaupoista ja metsänhoidosta kiinnostuneita ihmisiä kävi miesten juttusilla tasaiseen tahtiin. Maat.- ja metsätiet. maisteri, metsänhoitaja Pekka Väätäinen (28 v.) aloitti elokuun alussa Keitele Forestin tuotepäällikkönä. Hänen tehtäviinsä kuuluu jalostettujen puutuotteiden myynti ja vientimarkkinoiden seuraaminen. Olen aiemmin työskennellyt muun muassa Lunawood Oy:ssä ja Lunacomp Oy:ssä Iisalmessa. Keitele Groupissa minua kiinnostaa esimerkiksi se, että täällä näkee koko puunjalostusketjun ja miten siinä kaikki vaikuttaa kaikkeen, Väätäinen kertoo. Keitele Forestiin oli mukava tulla. Alku näyttää mielestäni oikein hyvältä, täällä on hyvä työporukka ja asiat sujuvat reippaaseen tahtiin. Nilsiäläislähtöinen Väätäinen asuu Kuopiossa. Perheeseen kuuluvat vaimo ja seitsemän kuukauden ikäinen poika. Kiireinen työ vaatii jatkossa paljon matkustamista, mutta siihen Väätäinen kertoo tottuneensa jo aiemmissa tehtävissään. Kun työltä ja perheeltä löytyy aikaa, Väätäinen harrastaa kestävyysliikuntaa, kuten suunnistusta, maastopyöräilyä, hiihtoa sekä jonkin verran myös metsästystä ja metsätöitä. Hankintaesimies Ari Jäntti (vas.) ja korjuuesimies Pekka-Jussi Jääskeläinen esittelivät Keitele Forestin toimintaa Kuopion beach volley -tapahtumassa. Kolmantena esittelijänä toimi hankintaesimies Ari Nuutinen. Tarkoituksemme on olla näkyvästi esillä isoissa, suuria ihmismääriä kiinnostavissa tapahtumissa, joissa liikunta on yksi tärkeä yhteinen nimittäjä. Keitele Forest näkyy vuoden mittaan myös esimerkiksi Reiska-MM-futiksessa sekä perinteisemmissä lentopallo- ja jääkiekko-otteluissa, Ari Jäntti kertoi. Kanta-asiakashankinta on pitkäjänteistä työtä, jonka yksi osa on näkyvyys ja aktiivinen ja vuorovaikutteinen osallistuminen erilaisiin tapahtumiin. Kuopion beach volley -tapahtuman ständillä Keiteleen miehet jutustelivat kävijöiden kanssa ja tarjosivat samalla mahdollisuutta osallistua arvontaan. Palkinnot eli retkireput ja -kirveet arvottiin kaikkien yhteystietolomakkeiden palauttaneiden kesken. 15

9 Katse talven hakkuisiin Tarvitsemme puuta ensi talven hakkuisiin, ja olemme kiinnostuneita päätehakkuukelpoisista talvileimikoista. Jos harkitset puun myyntiä, niin tarjouspyyntö kannattaa jättää Keiteleelle juuri nyt! Puukauppa Keiteleen kanssa: reilu palvelu niin hinnassa kuin hakkuissakin hyödyt Keiteleen katkonnasta: hyödynnämme pienemmätkin tukit vahvistat Keitele Forestin vaikutusalueen taloutta ja työllisyyttä puusi päätyvät kotien rakennusmateriaaliksi ympäri maailman huomioimme kestävän kehityksen periaatteet kaikilla puunhankinnan osa-alueilla Tee paras puukauppatili nyt! Soita maksuttomaan metsänomistajan palvelunumeroon tai ota yhteyttä sähköpostilla:

4-9. Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille. Pidä huolta 15. Kuljetusyhteistyötä kymmeniä vuosia SIVU

4-9. Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille. Pidä huolta 15. Kuljetusyhteistyötä kymmeniä vuosia SIVU Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 3/2013 SIVU 10 Kari Virranta: Pohjois-Savo tarvitsee innovatiivisia puunjalostajia Ilkka Kylävainio: Kemijärven puutuotetehdas tähtää Kaukoidän markkinoille 4-9 LAPPI

Lisätiedot

KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA. Laiva on lastattu PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7

KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA. Laiva on lastattu PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7 KONNEVEDEN TIIMISSÄ KOKEMUSTA JA NUORUUTTA 7 12 16 PESISMIES SIIRTYI METSÄALALLE KELIRIKKO JA PAINORAJOITUKSET PUHUTTAVAT Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2015 Laiva on lastattu KEITELE GROUPIN SAHATAVARALLA

Lisätiedot

Japani ostaa Aurorazailiimapuuta. Keitele Forest tukee KalPan juniorityötä SIVU. Lisää kantorahoja ja työpaikkoja maakuntaan SIVU4

Japani ostaa Aurorazailiimapuuta. Keitele Forest tukee KalPan juniorityötä SIVU. Lisää kantorahoja ja työpaikkoja maakuntaan SIVU4 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2013 Leena Lyytikäinen: Monipuolinen metsä työllistää ja rauhoittaa 10 SIVU SIVU12 Japani ostaa Aurorazailiimapuuta Keitele Forest tukee KalPan 3 juniorityötä SIVU

Lisätiedot

ekologisesti SIVUT 12 15

ekologisesti SIVUT 12 15 Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 1/2014 Ponssen koneet toimivat tehokkaasti ja ekologisesti SIVUT 12 15 Alajärvellä sahataan vauhdilla 8 Puukauppaa laajalla alueella 17 Teerikannoissa myönteistä kehitystä.

Lisätiedot

Omatoiminen metsänhoito kannattaa

Omatoiminen metsänhoito kannattaa Keitele Forest Oy:n asiakaslehti Nro 3/2014 Omatoiminen metsänhoito kannattaa Kari Wuolijoki: Uusi metsälaki tarjoaa lisää mahdollisuuksia metsänomistajalle www.keitelegroup.fi Johtaja Mikko Kylävainio

Lisätiedot

Harvennusmetsissä riittää savottaa s. 4. On suorastaan historiallista, että saamme uuden kuitupuun ostajan. s. 24

Harvennusmetsissä riittää savottaa s. 4. On suorastaan historiallista, että saamme uuden kuitupuun ostajan. s. 24 Lehti sinulle metsänomistaja Syksy 2008 Harvennusmetsissä riittää savottaa s. 4 On suorastaan historiallista, että saamme uuden kuitupuun ostajan. s. 24 1 Harvestia SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti

Lisätiedot

Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4

Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4 Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2012 Taimen kymmenen vuotta Hikeä ja kyyneliä? s. 4 Ennättääkö laho koivikkoosi ennen hakkuukonetta? s. 8 S I S Ä L T Ö SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Kevät

Lisätiedot

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com

PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS. www.ponsse.com PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 www.ponsse.com 2 Ponsse 2005 PONSSE OYJ VUOSIKERTOMUS 2005 Ponsse lyhyesti Ponsse Oyj kehittää, valmistaa ja markkinoi tavaralajimenetelmän metsäkoneita ja puunkorjuuseen

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013. Pieksämäen toimisto. Kangasniemen toimisto

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013. Pieksämäen toimisto. Kangasniemen toimisto Metsänomistajat Kangasniemi-Pieksämäki Metsänhoitoyhdistys Kangasniemi-Pieksämäen tiedotuslehti 1/2013 17.4.2013 Sivu 4-5 Hallitus esittäytyy Sivu 12 Partaharjun puutarhurit puubisnekseen Sivu 20 Metsäilta

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi alkuvuonna. Energiapuulla ei kysyntää. Metsänomistajat

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi alkuvuonna. Energiapuulla ei kysyntää. Metsänomistajat 2/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Metsänomistajat Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2014 Puukauppa

Lisätiedot

METSÄ. -Suomalaisen talouden selkäranka. Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. marraskuu 2007

METSÄ. -Suomalaisen talouden selkäranka. Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. marraskuu 2007 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite marraskuu 2007 METSÄ -Suomalaisen talouden selkäranka Seuraava Teemanumero digitaalinen koti 8.12. puunkorjuun monitoimikoneita

Lisätiedot

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden

Savon Sellu myötätuulessa. s. 4. s. 10. s. 7. Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden Lehti sinulle metsänomistaja KEVÄT 2015 KYLLÄ SUOMESSA PUUTA RIITTÄÄ s. 4 Savon Sellu myötätuulessa s. 7 Mäntytukkia Nurmeksen sahalle Tukkipituudet ja hyvä katkonta maksimoivat tukkipuuosuuden s. 10 www.harvestia.fi

Lisätiedot

UUTISET. Kokeilussa uudet huippumallit. Sahateollisuuden krapulavuodet Kainuussa huolto paikallaan JOHN DEERE FORESTRY OY:N ASIAKASLEHTI 3 2008

UUTISET. Kokeilussa uudet huippumallit. Sahateollisuuden krapulavuodet Kainuussa huolto paikallaan JOHN DEERE FORESTRY OY:N ASIAKASLEHTI 3 2008 UUTISET JOHN DEERE FORESTRY OY:N ASIAKASLEHTI 3 2008 Sahateollisuuden krapulavuodet Kainuussa huolto paikallaan Kokeilussa uudet huippumallit 2 3 JOHN DEERE FORESTRY oy:n asiakaslehti Tässä numerossa 4

Lisätiedot

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7

Lisää kasvua. viidessä vuodessa. maakunnan tukkia. turvemaat kasvukuntoon s. 4. metsän terveyslannoituksella s. 7 Lehti sinulle metsänomistaja SYKSY 2013 Tuhkalannoituksella turvemaat kasvukuntoon s. 4 Lisää kasvua metsän terveyslannoituksella s. 7 viidessä vuodessa Suomen neljänneksi suurimmaksi puunostajaksi s.

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012. Urheiluagenttien vieraana 2/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 2/2012 Puukauppa

Lisätiedot

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012. Urheiluagenttien vieraana

Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012. Urheiluagenttien vieraana 1/2012 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2012 PUUKAUPPA

Lisätiedot

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti

Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti IA Itella Posti Oy Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Karjalan jäsenlehti / Toiminnanjohtajan kynästä s. Uusi metsälaki lisää vapautta ja vastuuta s. Uudet kotisivut avattu s. Maratoonarista metsänomistajaksi

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti Metsänhoitoyhdistys Metsä-Savon jäsenlehti 2/2014 6.6.2014 Juhani Krappe JUVA, PUUMALA SULKAVA sivu 3 Metsänhoitoyhdistyksen jäsenedut sivu 8 Ammattimies tekee tiheästäkin taimikosta metsän sivu 16 Metsänhoitoyhdistyksen

Lisätiedot

Kannot suojaan. Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut 10 11

Kannot suojaan. Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut 10 11 METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 27. ELOKUUTA 2015 Nro 16 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Kannot suojaan Koneyrittäjät ja metsäyhtiöt ovat eri mieltä kantokäsittelyn hinnasta ja sen maksajasta. Sivut

Lisätiedot

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA

Suomalaisia Kanadan hakkuutyömailla VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA MYRSKY- PUISTA 16. TAMMIKUUTA NUMERO 1/2014 9 WWW.METSALEHTI.FI 19 KYSYMYSTÄ MYRSKY- PUISTA VEROTUS NÄIN TÄYTÄT VERO- ILMOITUKSEN METSÄN HOIDON PERUSTEET KASVU VOIMA LÄHTEE MAASTA METSÄN OMISTAJA TAVOITTEENA KOVA TUOTTO

Lisätiedot

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä

TIIMITYÖNÄ. JUSSI PESONEN: Jalostetaan puu mahdollisimman monipuolisesti. Yhteismetsänomistusta. AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä [ UPM:N LEHTI METSÄNOMISTAJILLE 1/2010 ] henki Yhteismetsänomistusta TIIMITYÖNÄ AVAINYRITTÄJÄT puhaltavat yhteen hiileen Utajärvellä Satelliittisääksi JUKKA TALVEHTII Afrikan lämmössä JUSSI PESONEN: Jalostetaan

Lisätiedot

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Metsänomistajat. Uusi Kemera tuo vauhtia metsiin! Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015. Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon jäsenlehti 3/2015 11.6.2015 Juhani Krappe HIRVENSALMI, JOUTSA, JUVA, MIKKELI, PERTUNMAA, PUUMALA, RANTASALMI, SAVONLINNA, SULKAVA sivu 7 Uusi jäsenetu mobiilimetsäsuunnitelma

Lisätiedot

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22.

KotiMetsä. Jäsenyys kannattaa. Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015. sivut 4 5. sivu 13. sivu 19. sivu 22. KotiMetsä Metsänhoitoyhdistys Päijät-Hämeen jäsenlehti 1/2015 27.2.2015 Metsänomistajat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Nastola, Padasjoki, Sysmä sivut 4 5 Puukaupassa

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi. Energiapuulla kysyntää. Metsänhoitomaksu poistuu. Puunkatkonnassa eroja. Tykky teki vahinkoa

Metsä. Sanoma. Puukauppa piristyi. Energiapuulla kysyntää. Metsänhoitomaksu poistuu. Puunkatkonnassa eroja. Tykky teki vahinkoa MetsäSanoma 1/2013 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLI-KIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS UTAJÄRVI Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Utajärven, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti

Lisätiedot

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija.

Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on metsän paras suojelija. Kuva Seppo Samuli METSÄALAN AJANKOHTAISLEHTI TORSTAINA 23. HUHTIKUUTA 2015 Nro 8 WWW.METSALEHTI.FI PERUSTETTU 1933 Luonnon ehdoilla Heikki Olkkonen teki ympäristötukisopimuksen ja oppi, että luonto on

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014. Metsän uusi tuleminen. Puukauppa käynnistyi odottavissa tunnelmissa Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savon tiedotuslehti 2/2014 5.9.2014 KEITELE, KUOPIO, MAANINKA, RAUTALAMPI, SIILINJÄRVI, SUONENJOKI,TERVO, TUUSNIEMI, VESANTO sivu 2 Metsän uusi tuleminen sivu

Lisätiedot

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan jäsenlehti 3/2013 10.10.2013. sivu 4. sivu 5. sivu 9. sivut 10-11. Metsäomaisuuden hoitoon ammattiapua

Metsänomistajat. Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan jäsenlehti 3/2013 10.10.2013. sivu 4. sivu 5. sivu 9. sivut 10-11. Metsäomaisuuden hoitoon ammattiapua Metsänomistajat Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaan jäsenlehti 3/2013 10.10.2013 AKAA, HÄMEENKYRÖ, IKAALINEN,LEMPÄÄLÄ NOKIA, PIRKKALA, SASTAMALA, TAMPERE, VALKEAKOSKI, VESILAHTI ja YLÖJÄRVI sivu 4 Metsäomaisuuden

Lisätiedot

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta,

Tällä hetkellä on suunnitteilla kahdeksalla paikkakunnalla 13 eri puurakenteista kerrostalokohdetta, M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 6 / 2010 20.5.2010 Puukerrostalo rakentaminen vauhdittuu Sivu 8 Lisää puurakentamisesta s. 4 Martinsons Ab:n menestyksen avaimet: Yhteistyötä

Lisätiedot

Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010. Koivikot kuntoon. s. 4 Suometsissä on mahdollisuus. s. 16. 1 Harvestia

Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010. Koivikot kuntoon. s. 4 Suometsissä on mahdollisuus. s. 16. 1 Harvestia Lehti sinulle metsänomistaja Kevät 2010 Koivikot kuntoon s. 4 Suometsissä on mahdollisuus s. 16 1 Harvestia SISÄLTÖ HARVESTIA Metsänomistajan lehti - Kevät 2010 Pääkirjoitus Koivikot kuntoon Aikakauslehden

Lisätiedot

aviisori YIT valtaa Venäjää Mustanmeren menestyjät Hannu Leinonen uskoo keskiluokan nousuun Bulgaria ja Romania imevät investointeja

aviisori YIT valtaa Venäjää Mustanmeren menestyjät Hannu Leinonen uskoo keskiluokan nousuun Bulgaria ja Romania imevät investointeja aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 3/2007 YIT valtaa Venäjää Hannu Leinonen uskoo keskiluokan nousuun Mustanmeren menestyjät Bulgaria ja Romania imevät investointeja SISÄLLYS 8 4 YIT KASVAA

Lisätiedot