P-NEWS. palvelupilveen s. 6. Pysäköinti menee

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P-NEWS. palvelupilveen s. 6. Pysäköinti menee"

Transkriptio

1 P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 2 / vuosikerta Pysäköinti menee palvelupilveen s. 6 P-hämppi siirtyi rakennusvaiheeseen s. 7 Simo Muhoselle sm-pronssia s. 10 Päiväkotilaiset tutustuivat P-Hämppiin s. 7

2 Editorial Accessibility is a service. Finnpark s vision for 2016 is Parking as a part of the service chain. Being accessible and making shopping easy are essential features of modern services. In addition, accessibility justifies the costs of the parking service for the customer. Consequently we can bring an even wider range of services available to the users of parking services. Parking has traditionally been a so-called secondary service. However, today the service chain is changing in such a way that we, as parking service providers, can identify our customers, and want to offer them something more. In the future, we will bring parking-related direct and indirect accessory products and services via the Internet to your living room. Finnpark is not satisfied with offering just good service; with our better and more versatile customer experience, we want to produce added value to our customers. One of the new customer concepts launched later this autumn is the first P-News magazine aimed directly at our parking customers. We approach this new concept in the same way as any other product development project; with enthusiasm and commitment, but with constant vigilance. The magazine follows in the footsteps of our blog, towards an open discussion with the end users of the services we produce. What kind of new services do our clients want from a car park? We are constantly and extensively studying service concepts related to cars and driving, while also keeping our eyes open for new ideas that may not traditionally relate directly to parking. For example, we are currently investigating the possibility to build a bicycle parking facility in connection with the P-Frenckell extension, which is to take place in the coming years. Our new and fresh company look depicts our new visions and message. In addition to this magazine, you can admire our new Finnpark look on our new Web site, published later in the autumn. Best regards, Markku Hiltunen Managing Director Finnpark Ltd. Pääkirjoitus Saavutettavuus on palvelua. Finnparkin visio vuodelle 2016 on Pysäköinti on osa palveluketjua. Ulottu villa oleminen ja ostamisen helpottaminen ovat oleellinen osa nykyaikaista palvelua. Saavutettavuus tuo perustelua myös pysäköintipalvelun maksullisuudelle. Samalla voimme tuoda laajemman palvelulajitelman ihmisten ulottuville. Pysäköintiä on perinteisesti pidetty sekundaarisena palveluna. Kuitenkin palveluketju on muodostumassa sellaiseksi, että pysäköinnin palveluntarjoajina tunnistamme asiakkaamme ja haluamme tarjota heille enemmän. Tulevaisuudessa tuomme pysäköinnin suorat ja oheistuotteet ja -palvelut verkon kautta ihmisten olohuoneisiin. Finnpark ei halua jäädä asiakaspalvelussa hyvälle tasolle; me haluam me tuottaa lisäarvoa entistä paremmalla ja monipuolisemmalla asiakaskokemuksella. Yhtenä uutena asiakaspalvelukonseptina myöhemmin tänä syksynä julkaistaan ensimmäinen suoraan pysäköivälle asiakkaalle suunnattu P-News. Suhtaudumme kokeiluun kuten muuhunkin tuotekehitykseemme; innostuneesti ja sitoutuneesti mutta valppaasti. Lehti seuraa www-sivuillamme julkaistavan blogin askelissa kohti avointa ja suoraa keskustelua tuottamamme palvelun loppukäyttäjän kanssa. Millaisia uusia palveluita asiakkaamme haluaisivat saada pysäköintitaloissa? Tutkimme laaja-alaisesti autoiluun liittyviä palvelukonsepteja mutta pidämme silmät avoimina myös uusille ajatuksille, joita ei yleensä ole liitetty pysäköintiin. Esimerkkinä mainittakoon, että tutkimme mahdollisuutta rakentaa myös polkupyöräpysäköintiä lähivuosina ajankohtaisen P-Frenckellin laajennuksen yhteydessä. män lehden sivujen lisäksi uuteen Finnpark -ilmeeseen voi tutustua myös uusilla wwwsivuillemme, jotka julkaistaan syksyn aikana. Valoisaa syksyä! Yhteistyöterveisin, Markku Hiltunen Toimitusjohtaja, Finnpark Oy Uudistuneet visiomme ja viestimme näkyvät myös raikastuvassa yritysilmeessämme. Tä 2 kuva Petri Vanhanen

3 Asiakaspalvelu verkossa? Lokakuussa 2011 Finnparkin www-sivuilla aukeaa mahdollisuus varata pysäköintioikeuksia P-Hämppiin ja muihin Finnparkin pysäköintilaitoksiin. Erilaisia pysäköinnin palveluja siirretään verkkoon asteittain. Mitä muutokset tarkoittavat asiakaspalvelu Parkkipaikalle? Kuinka käy henkilökohtaisen asiakaspalvelun? Meillä on noin 5000 sopimusasiakasta, ja tuhansia lyhytaikapysäköintiasiakkaita. Fyysisessä asiakaspalvelupisteessämme heistä käy murtoosa. Jokaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä he kertovat haluavansa tietää enemmän palveluistamme. Meidän on kohdattava asiakkaamme siellä, missä he liikkuvat: kadulla tai verkossa. Kun verkon asiakaspalvelut alkavat toimia oikealla tavalla, asiakastyytyväisyys tulee varmasti kasvamaan ja näkyvyytemme nousemaan. Palvelumme monimuotoistuvat ja löytävät useamman asiakkaan. Tami Koivuniemi ICT-johtaja Finnpark Oy Eivät verkkopalvelut poista asiakaspalvelun henkilökohtaisuutta: Parkkipaikka on yhä olemassa ja siellä voi asioida ihan samalla tavoin kuin ennenkin. Mutta myös hyvin suunnitellut verkkopalvelut voivat tarjota vuorovaikutteisen ja luottamusta herättävän asiointikokemuksen. Verkossa olevat palvelut ovat vaihtoehto niille, jotka haluavat saavuttaa Finnparkin palvelut omalta koneeltaan ja haluamanaan ajankohtana. Ali Lattunen Teknologia-asiantuntija Finnpark Oy Verkkopalveluiden suunnittelussa on painotettu helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä. Samalla viestimme ja ilmeemme yhtenäistyy. Käytännössä ensimmäisessä vaiheessa asiakas pääsee itse tarkastelemaan sopimustilanteitaan ja päivittämään tietojaan. Hän pystyy tekemään pysäköinti oikeusvarauksia ja irtisanomaan sopimuksia. Myöhemmin verkon palvelutarjonta kasvaa. Uudistuva asiakaspalvelumallimme helpottaa asiakkaiden ja asiakasneuvojien yhteydenpitoa. Olemme lähempänä asiakasta, ihan heidän olohuoneissaan. Ei henkilökohtaisuus katoa, aina asiakaspalvelun takana on ihminen. Uskon, että ennemminkin käy niin, että asiakastyytyväisyys kasvaa, koska voimme tuoda koko palvelulajitelmamme paremmin esille. Verkkopalveluiden myötä mitään ei jää pois vaan tulee lisää: fyysinen Parkkipaikka on yhä olemassa ja sinne asiakkaamme ovat aina tervetulleita! Johanna Lehtinen Asiakaspalvelupäällikkö Finnpark Oy 3 P-News 02/2011

4 Henkilökuva Ali Lattunen suunnittelee älykästä palvelua Finnparkin teknologia-asiantuntija Ali Lattunen on avainasemassa P-Hämpin pysäköintitekniikan ja ajoneuvoliikenteen opastuksen suunnittelussa. kuva Petri Vanhanen Ali on yksi P-Hämpin moderniuden takuumiehistä, kiteyttää Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen. Lattunen hymyilee mutta toteaa hyvien yhteistyökumppa nien, sekä organisaation sisällä että ulkopuolella, olevan onnistuneen teknologiakehityksen lähtökohta. Sujuvasta yhteistyöstä alkoi myös Lattusen ja Finnparkin yhteinen historia. Taisi olla vuosi 2000, kun ensimmäisen kerran teimme yhteistyötä, minä VTT:ltä käsin. Tutkimme langatonta maksamista senaikaisilla mobiililaitteilla, Lattunen muistelee. Vuosien aikana yhteistyö kantoi runsaasti hedelmää, muun muassa hahmontunnistukseen perustuvan avoimien pysäköinti alueiden valvontateknologian, josta tuli osa Finnparkin omien ohjelmistotuotteiden portfoliota. P-Hämppi oli yksi syy siihen, että siirryin tutkimustyön ääreltä Finnparkille konkreettisesti pysäköintiin liittyvien asioiden pariin, pohtii Lattunen ja kiteyttää pääasiallisen työtehtävänsä olevan pysäköintiin liittyvien teknologioiden ja palveluiden määrittely ja kehittäminen. Teen mielelläni kaikkea yrityksen strategiatyöstä käytännön asennusprojekteihin. Siten oppii tuntemaan laaja-alaisemmin organisaation ihmiset ja toimintatavat. Haastavaa onkin yhdistää tekninen ja asiakaspalvelunäkökulma. 4 Ali Lattunen painottaa, että teknologiaa kehitetään asiakasta varten. Asiakaspalvelu on pysäköinnin teknologiakehityksen ytimessä. Haastavaa onkin yhdistää tekninen ja asiakaspalvelunäkökulma. Vaikka jokin teknologia tuntuisi itsestä kiehtovalta, se ei välttämättä tarkoita, että asiak kaat haluaisivat käyttää tai hyödyntää sitä, Lattunen korostaa. Keskeisiä asioita P-Hämpin dynaamisen opastusjärjestelmän kokonaisratkaisussa ovat ajoneuvoliikenteen reaaliaikainen tilanne kuva, tilannekuvahistoria, pysäköinti laitoksessa liikkuvien ajoneuvojen tunnistaminen ja seuranta sekä kerätyn tiedon oikeanlainen hyödyntäminen. Havainnoimalla ajoneuvoliikennettä pystymme ennakoimaan tilanteita, ohjaamaan ajoneuvoja ja jalankulkijoita ja siten kehittämään pysäköinnin sujuvuutta, Lattunen selittää. Tarkemmin Lattunen ei vielä suostu P-Hämppiin tulevia innovaatioita kuvailemaan: Esittelemme ratkaisut sitten, kun ne ovat valmiita. Mutta sen verran voin sanoa, että P-Hämppiin on suunniteltu runsaasti palvelu- ja teknologiakonsepteja, jotka toteutuessaan tekevät luolasta kohteen, jota tullaan katsomaan kauempaakin.

5 Optinen hahmon tunnistus uusivanha teknologia P-Hämpissä ajoneuvontunnistus tulee perustumaan pitkälti rekisterintunnistukseen. Rekisterintunnistuksen varaan toteutetut ratkaisut ja palvelut ovat moderneja, mutta itse teknologia kehitettiin jo 1980-luvun alussa. the dynamic guidance system at P-hämPPi Ali Lattunen, Technical Specialist at Finnpark, is in a key role in designing the parking technology and traffic guidance at P-Hämppi. The pivotal features in the comprehensive solution of the dynamic P-Hämppi guidance system include the real-time monitoring of the vehicle traffic, monitoring history, identification and monitoring of vehicles moving within the parking facility, and utilising the information gathered in the right way. By observing the vehicle traffic, we can anticipate certain situations, guide vehicles and pedestrians, and this way, develop the smoothness of parking, Lattunen explains. Teknologiana rekisterintunnistus on varsin kypsä. Se on yksi meidän vakiotyökalujamme, kun halutaan tunnistaa ja erotella ajoneuvoja identiteetin avulla esimerkiksi sopimuspysäköijän pysäköintioikeuden varmistamiseksi, kertoo Finnparkin teknologiaasiantuntija ali Lattunen. HaHMonTunnisTusTa voidaan hyödyntää pysäköinnin ja ajoneuvoliikenteen seurannassa ja valvonnassa monella eri tavalla. Täyttöastelaskennassa tarkasteluun valittu alue jaetaan osiin, joita valvotaan kameroin. Tunnistamalla alueella olevia tyhjiä tai varattuja tiloja voidaan seurata alueen käyttöastetta tai vaikkapa valvoa yksittäistä ajoneuvoa. rekisterintunnistus perustuu ajoneuvon identiteetin tunnistamiseen rekisterikilvestä otetusta digitaalisesta kuvasta. Lattunen kertoo, että Finnpark kehittää teknologiakonseptiin perustuvia sovelluksia jatkuvasti: Esimerkiksi rekisterintunnistusta liikkuvasta ajoneuvosta käsin on testattu erilaisissa, varsin haastavissa olosuhteissa erittäin positiivisen tuloksin. rekisterikilven tunnistus onkin pysäköintisovelluksissa varsin luotettava ja monipuolinen teknologia. Tunnistuksen onnistumista edesauttavat alhaiset ajonopeudet ja vakioidut kulkureitit pysäköintikohteissa. Kun olosuhteet kameran sijoittelusta ja suuntauksesta valaistukseen suunnitellaan oikein, optisen rekisteritunnistuksen luotettavuus on yli 95 %. Menetelmän etuna on myös se, että kaikki ajoneuvot kantavat jo valmiiksi yksilöllistä ja luettavaa identiteettiä. Silti rekisterintunnistus ei sovellu tunnistusteknologiaksi kaikkiin kohteisiin. Sen vuoksi Finnparkin valikoimasta löytyykin myös muita tunnistusteknologioita kuten rfid tunnistus. vaikka optinen HaHMonTunnis- Tus mahdollistaa mitä moninaisempia tapoja hankkia tietoja ja seurata tarkasteltavaa kohdetta, henkilöiden yksityisyyttä ei saa loukata. Esimerkiksi rekisteritunnuksien lukemisessa, säilyttämisessä ja hyödyntämisessä täytyy muistaa henkilötietolain asettamat velvoitteet ja rajoitukset, Lattunen painottaa. However, Lattunen will not describe the future innovations used in P-Hämppi in more detail: We will present the solutions once they are complete. But I can already say this much: the range of service and technology concepts designed for P-Hämppi will make it a popular sight for visitors from near and far. Expert Search Engine Optimization From SeoInTrust The quality of website optimization received depends directly on the team of SEO specialists, consultants and coders who are doing the actual work. That is why we offer you our SEO professionals who have over 10 years of experience in web analysis, SEO, SMM, copywriting and much more. The varety of services which we provide covers a lot of aspects: starting from fast web development solutions to text translations and localization. This means that it does not matter if you already have a running website or you wish to develop and promote a new website - we are able to prvide you with everything you need to make your online business 5 P-News 02/2011

6 Finnpark vie pysäköinnin palvelupilveen Finnpark brings parking into a service cloud The service cloud model developed by Finnpark represents the company vision, Parking as a part of the service chain, at its purest. The services make up a cloud to which different sub-functions and operators from the production of the services are then flexibly integrated. A parking operator can, based on the site in question, select the service model best suited to serve the parking customers in that specific area. As an operation model, the service cloud brings flexibility to the everyday operations. One of the advantages of our model is that you can add and remove features at any time, such as various benefits or new payment methods. You can easily test new services and leave out old ones. It also enables the dynamic adding of temporary features, Tami Koivuniemi, ICT Director for Finnpark, says. For the parking customer, the service cloud improves the availability of various services. An ID (RFID, NFC, PIN code, or some other identification) is the customer s gate into the service cloud. We are interested in modern card payment and ID solutions and their possibilities, Koivuniemi says, referring to the increasingly unified role of payment solutions and access control. Verkotetuista ratkaisuista hyötyvät kaikki osapuolet! julistaa Finnparkin ICT-johtaja Tami Koivuniemi. The key issue in card payment solutions is that the provider of the means of payment also guarantees that the means of payment is valid. In the future, customers with a parking contract can pay for services offered by thirdparties, acquired from the service cloud, with their ID, Koivuniemi sums up. This is an easy solution for customers: they can use several services but pay them with only one invoice. The rest is simply traffic between the service and solution providers. All parties will benefit from networked solutions! 6 Finnparkin kehittämä palvelupilvimalli on yrityksen Pysäköinti on osa palveluketjua. -visiota puhtaimmillaan. Palvelut muodostavat pilven, johon liittyy joustavasti palveluiden tuottamisen eri toimijoita ja osatoimintoja, esimerkiksi pysäköinnin ja kulunvalvonnan laitteet, palveluntarjoajat, maksuratkaisut, pysäköinnin operaattori, konesali, teknisen ratkaisun toimittaja (Finnpark) ja tietenkin se tärkein eli asia kas. Pysäköivän asiakkaan näkökulmasta pilvimalli parantaa erilaisten palveluiden ja palveluketjujen saavutettavuutta. Esimerkiksi julkisen liikenteen matkalippua ostettaessa voi tulevaisuudessa olla mahdollista samalla hankkia pysäköintipalveluita. Onhan se helppoa, kun lentokentälle tai rautatieasemalle saapuessa pysäköinti on valmiiksi ratkaistu. Ei muuta kuin koneeseen ja Kanarialle! toteaa Koivuniemi. Pysäköinnin operaattori pystyy kohdekohtaisesti valikoimaan juuri sellaisen palvelumallin, joka palvelee kyseisen alueen pysäköiviä asiakkaita. Palvelupilvi toimintamallina tuo myös joustavuutta operoinnin arkeen: Jos alueen operaattori sattuu sairastumaan, voidaan pysäköintilaitteiden väliaikainen operointi helposti siirtää Finnparkille, Koivuniemi selittää. Lisäksi osia omasta toiminnasta voi kokonaan ulkoistaa: operaattori ei tarvitse omaa IT-osastoa, koska palvelin voi olla ulkopuolisen palveluntarjoajan tai ratkaisutoimittajan konesalissa. Pilvimalli eroaa ratkaisevasti perinteisistä järjestelmistä, joissa pysäköintiratkaisun hankkiva taho ennakolta määrittää tarvitsemansa ominaisuudet. Kun valinta on tehty, uusien ominaisuuksien liittäminen valmiiseen järjestelmään on hankalaa ja kallista, Koivuniemi lataa. Mallimme yhtenä etuna on, että siihen voi koska tahansa lisätä tai siitä voi poistaa ominaisuuksia, esimerkiksi etuisuuksia tai uusia maksuvälineitä. Uusia palveluita voi huoletta testata ja vanhoja jättää pois. Se mahdollistaa jopa väliaikaisten ominaisuuksien dynaamisen lisäämisen. Tunniste, RFID, NFC, biometrinen tunniste, magneettiraita, PINkoodi tai jokin muu identifioiva tunniste, on asiakkaan portti palvelupilveen. Modernit maksukortti- ja tunnisteratkaisut sekä niiden mahdollisuudet kiinnostavat meitä, Koivuniemi viittaa maksuvälineratkaisujen ja kulunvalvonnan yhtenäistyvään rooliin. Maksukorttiratkaisuissa keskeistä on, että maksuvälineen tarjoaja antaa vakuuden siitä, että maksuvälineellä on arvoa. Tämä toimii hyvin esimerkiksi sopimuspysäköinnissä; tulevaisuudessa sopimuspysäköijä voi maksaa tunnisteellaan myös pysäköinnin palvelupilvestä hankitut kolmannen tahon tarjoamat palvelut, Koivuniemi summaa. Asiakkaalle ratkaisu on äärimmäisen helppo: hän käyttää useita palveluita mutta maksaa yhden laskun. Loppu on palveluntarjoajien ja ratkaisuntarjoajan välistä liikennettä. Sitä voi jo kutsua kokonaisvaltaiseksi palveluksi!

7 Kun ajattelee, kuinka iso työmaa on kyseessä, voidaan sanoa, ettei ongelmia ole juurikaan ollut. Tämä johtunee siitä, että tilaajalla ja urakoitsijalla on ollut yhteinen tavoite ja selkeät pelisäännöt, Nevalainen toteaa. P-Hämpin rakennusvaiheen urakoitsija on Lemminkäinen Infra Oy. Nevalainen kertoo yhteistyökumppanin valintaprosessista: Rakennusvaiheen urakka kilpailutettiin julkisten hankintojen kilpailutusperiaatteiden mukaisesti. Yhteispisteissä Lemminkäinen Infra oli paras. Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen on kilpailutuksen tulokseen tyytyväinen: Urakoitsijalle työmaa on tuttu, samoin Finnpark yhteistyökumppanina. Työmaan rajapintoihin liittyvät asiat sujuvat jouhevasti, kun luottamus on olemassa. Työmaan lähitulevaisuus näyttää valoisalta. Louhinnan osalta ollaan lähes valmiita; enää muutama kuilu on kesken. Ra P-Hämppi siirtyi rakennusvaiheeseen Työmaa etenee mallikkaasti ja valmistuu ensi syksynä, raportoi Finnpark Oy:n kiinteistö päällikkö Pasi Nevalainen. kentaminen on aloitettu. Lähiaikoina Pakkahuoneenaukio otetaan kokonaisuudessaan työalueeksi, Nevalainen kuvailee nykytilannetta. Laaja-alainen rakennushanke on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä. Avoin kommunikaatio on hankkeen avainasioita, paitsi projektin toteuttajien kesken, myös suhteessa muihin sidosryhmiin. Olemme pyrkineet säännölliseen tiedottamiseen sekä tiedotteiden että tiedotustilaisuuksien muodoissa. Hankkeella on omat wwwsivut: ja kaupunki-tv:llä on tärkeä rooli tiedottamisen kanavana. Myös louhintavaiheesta kertonut Tekemisen meininkiä -esite saa jatkoa, Hiltunen listaa. Finnparkille onkin tärkeää varmistaa, että tarjolla on runsaasti tietoa ja vastauksia kaikille, joita hanke koskettaa ja kiinnostaa. Työmaalla kaikki hyvin! hymyilee Nevalainen. P-Hämppi goes into construction The building site is progressing rapidly and will be finished by next autumn, says Finnpark s Realty Maintenance Manager Pasi Nevalainen. The contractor of the construction phase of P-Hämppi is Lemminkäinen Infra Ltd. Managing Director Markku Hiltunen from Finnpark is happy with the results of the competitive tendering process. The contractor knows this site well, and has worked with us before. With mutual trust, any issues related to the worksite levels are dealt with smoothly and flexibly. The extensive construction project has stirred plenty of discussion and questions. Open communication has always been a key factor in the project, not only between the project partners, but also toward other interest groups. It is very important to Finnpark to ensure that there is plenty of information and answers available to all whom the project touches and to all those interested in the project, Hiltunen points out. All is well at the site, says Nevalainen, with a smile. Kanjonin lapset luolassa Kanjonin päiväkodin johtajan, Iiris Lehmuskentän, harras toive täyttyy, kun päiväkodin esikoululaiset pääsevät tutustumaan P-Hämppi-luolaan. Tilaisuus alkaa Kanjonin päiväkodilla pidettävällä tiedotustilaisuudella, jota seuraa tutustumisretki luolan sisusrakenteita vaille valmiiseen osaan. Lemminkäinen Infran hankekehityspäällikkö Veli Viitala johdattaa aluksi lapset kalliorakentamisen maailmaan. Viitala kuvailee: Lemminkäisen ronski hankekehitysinsinööri käy kuvakavalkadina läpi asfaltointia, sillanrakennusta ja louhintaa. Tunneleita rakennetaan, että päästään liikkumaan helposti, mutta ennen kaikkea siksi, että luontoa säästyy ja metsän eläimet saavat elää rauhassa tunnelin päällä omissa koloissaan. Lähes kaikki lapset nostavat kätensä, kun kysytään, kuka on nähnyt metsän eläimistä pupun ja ketun. Pian esitelmä on ohi. Tulee kysymysten aika. Pikkuinen tyttö eturivissä nostaa ujosti kätensä. Kyllä minäkin olen nähnyt pupun, mutta en vaan äsken ehtinyt viittaamaan. Kanjonin eskarilaiset P-Hämpissä Jännitys tiivistyy, kun linja-autot sukeltavat maan alle ja saapuvat tulevan pysäköintilaitoksen alemmalle tasolle. Pian kuitenkin uteliaisuus vie voiton ja innoissaan lapset tutustuvat työmaahan. Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen kertoo lapsille lisää P-Hämpistä ja vastailee heidän kysymyksiinsä: Kyllä pidän mustikkapiirakasta oikein erityisen paljon! Paluumatkalla linja-autoissa on suorastaan riemukas tunnelma. Eskarilaiset toteavat, että kyllä pysäköintiluola on hyvä juttu, koska sieltä pääsee hissillä suoraan kahville. P-News 02/2011 7

8 Kohteet Pysäköinti harppoo sirukorttiaikaan Teknologiaosaamisestamme on asiakkaillemme kilpailuetua, myyntipäällikkö Jyri Järvinen kiteyttää syitä, miksi Finnpark Tekniikka on haluttu kumppani pysäköintiteknologian ratkaisutoimituksissa. Helsingin katupysäköinnin lipukeautomaatit Helsinki on siitä harvinainen kaupunki, että siellä katupysäköinnin merkittävä rooli ulottuu kaupunkisuunnitteluun asti. Siksi se on erittäin kiinnostava kohde, Järvinen kertoo. Finnpark toimittaa ensimmäisessä vaiheessa Helsingin katu pysä köintiin neljäkymmentä Hectronic-lipukeautomaattia, joissa on EMV-valmius. Automaatteja operoidaan Hectronicin uudella web-pohjaisella Cityline-hallintajärjestelmällä. Järjestelmä tuo reaaliaikaisuu den Helsingin kaduille; Citylinen kautta muun muassa laitteiden tilaa ja rahatilannetta voidaan seurata ajantasaisesti. Meillä on kova tahtotila näyttää, että homma toimii! Olemme olleet jo vuosien ajan kiinnostuneita Helsingistä ja kokeneet, että tekniikkamme on kilpailukykyistä. Nyt siellä päätettiin ottaa myös meidän tuotteemme mukaan markkinoille. Se on kovin tyydyttävää. Meillä on kova tahtotila näyttää, että homma toimii! toteaa Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen. Kuopion yliopistollisen sairaalan pysäköinti Kuopion yliopistollisen sairaalan pysäköintitaloa peruskorjataan ja korotetaan. Samalla toimivuutta parannetaan entisestään lisäämällä sisäänkäyntejä sekä autoille että jalankulkijoille, kuvailee Järvinen KYS:n projektin viitekehystä. Laajennuksen yhteydessä pysäköintilaitoksen noin kymmenen vuotta vanha järjestelmä uudistetaan. Uusi järjestelmä on DESIGNAn kattava pysäköinninhallintajärjestelmä EMV-ratkaisulla. Sopimuspysäköijät tullaan tunnistamaan pitkän kantaman RFIDtunnistuksella. 8

9 Uudet kassat palvelevat jo Pirkkalan lentokentällä. Kiinnostavaksi kohteen tekee myös moderni ratkaisu, jossa fyysisesti yksi pysäköintitalo jaetaan järjestelmässä eri taloihin. Tällä ratkaisulla voidaan optimoida talon sisäistä tilojen hallintaa, selittää Järvinen. Järvinen on tyytyväinen projektin etenemiseen: Jo hankintavaiheessa asiakkaalla oli vahva tietämys siitä, millaisia ratkaisuja, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia haluttiin. Taustalla paistaa pysäköinnin asiantuntemus, ja se on tehnyt yhteistyöstä hedelmällistä. Finavian kohteet Finnpark suorittaa sirukorttiratkaisun päivityksen yhteensä kahdeksalle Finavian lentokentälle. Päivitys tehdään sekä DESIGNAn pysäköintijärjestelmiin että Hectronicin ennakkomaksuautomaatteihin. P-Newsin mennessä painoon seitsemän näistä kahdeksasta kohteesta on päivitetty, toteaa Järvinen. Jyväs-Parkki Jyväskylän pysäköinti elää voimakasta kehityskautta. Jyväs-Parkin palvelin päivitettiin isompaan, jotta se vastaa nykyisten kohteiden lisäksi myös tulevaisuuden tarpeisiin. P-Aseman järjestelmä päivitettiin, ja uusi kohde, P-Cygnaeus aukeaa loppuvuodesta, Järvinen summaa. Lisäksi suoritettiin kolmenkymmenen Hectronic-lipukeautomaatin päivitys. Myös Jyväskylässä on siirrytty Cityline-järjestelmän myötä entistä reaaliaikaisempaan toimintaan. Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtaja Seppo Muhonen kertoo: Uusin hankkeemme on ensi kesänä valmistuva Lutakonaukion pysäköintitalo. Toimintamme kehittyy nopeasti ja se vaatii myös laadukkaita yhteistyökumppaneita. Pysäköintilaitteistojen osalta olemme tehneet yhteistyötä Finnparkin kanssa 25 vuotta, ja yhteistyö jatkuu hyvänä. P-taloissa tapahtuu Finnpark Tekniikka Oy:n tekninen päällikkö Erik Fallström listaa Finnparkin pysäköintikohteiden viime ja lähiaikojen uudistuksia: P-Anttilan järjestelmä liitettiin Abacusperheeseen: Talossa otettiin käyttöön sirukorttimaksaminen. Kuukausiasiakkaat tunnistetaan langattomalla RFID-tunnisteella tai rekisterinumeron perusteella. Myös lyhytaika-asiakkaiden rekisteri tunnistetaan, ja maksetulla lipukkeella pääsee ulos ikkunaa avaamatta rekisterinumeron perusteella (fast exit). Myös kassojen paikkoja ja lukumäärää optimoitiin paremmin asiakkaita palveleviksi. P-Tullintorilla tullaan syksyn 2011 aikana tekemään vastaavat toimenpiteet kuin P-Anttilassa. P-Hämeenpuistossa ja P-Frenckellissä otetaan käyttöön syksyn aikana rekisterintunnistus. katupysäköinnissä tapahtuu Tampereen katupysäköinnissä otetaan käyttöön EMV-ratkaisu. EMV-varusteltuja lipukeautomaatteja aletaan ottaa käyttöön syksyn 2011 aikana. 9 P-News 02/2011

10 Simo Muhoselle SM-pronssia! Finnpark Oy tukee 15-vuotiasta karting-kuljettaja Simo Muhosta. Pirkola Racing -tallin nuoren kuljettajan kausi 2011 on mennyt komeasti, vaikka haasteitakin on kohdattu. 10 SM-sarjassa Muhonen onnistui voittamaan yhden kilpailun ja ajamaan kaksi kertaa hopealle. Muut seitsemän osakilpailua hän saapui maaliin yhdeksän nopeimman joukossa. Niistä saatujen pisteiden turvin jyvässeudulla juhlitaan nuoren autourheilijan ensimmäistä SM-mitalia. Sarjan voittajasta, Pasi Pukemasta Muhonen jäi lopulta 31 pistettä ja hopeamies Jussi Kuusiniemestä 20 pistettä. Birel Parillalla ajavan Simo Muhosen vauhtia on kauden aikana mitattu myös Euroopan kilparadoilla. Pitkä kausi alkoi jo helmikuussa Italian Lonatossa ajetuilla viikon mittaisilla testeillä ja Winter Cupin osakilpailulla. Kansainvälinen ajokausi alkoi tyylikkäästi Muhosen saavuttaessa tavoitteensa finaalipaikasta. Lopputuloksissa hän oli KF3-sarjan kolmanneksi nopein suomalaiskuljettaja. Kisatahti on tiukka, sillä viimeisten SM-osakilpailujen jälkeen Muhonen suuntasi suoraan Italiaan, jossa hän kohtaa 119 kuljettajaa World Cupissa. Kerrasta poikki -tyylillä ajettavaa kilpailua voidaan kutsua la jin epäviralliseksi MM-kilpailuksi, joten panokset ovat kovat. Finnpark on tukenut Muhosta jo tämän uran alkuvaiheista alkaen. Simo on menestynyt tänä vuonna hyvin. Poika on selvä lahjakkuus, Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen toteaa ylpeyttä äänessään. Kun vuosia sitten lähdimme tukemaan ihan pientä miestä, koimme autourheilun nuoren lupauksen tukemisen Finnparkin profiiliin sopivaksi. Nyt hänestä on kasvanut kova kilpailija, joka taistelee voitosta mutta ei ole menettänyt sitä pientä pilkettä ja mukavaa luonnetta, jonka olemme yhteisissä tapahtumissa nähneet. Tulevaisuuden osalta Muhosella on selvät sävelet. Ensimmäisen karting-kisansa nelivuotiaana ajanut nuori mies suuntaa päättäväisesti kohti formuloita. Nähtäväksi jää, saako Pirkola Racing aikanaan nostaa Muhosen nimen tallista startanneiden Mika Häkkisen ja Heikki Kovalaisen rinnalle. Voitontahtoa ja päättäväisyyttä ei ainakaan puutu! Kartingin KF3-luokan SM-sarjan lopputulokset, top 3, 10/10 osakilpailua: 1. Pasi Pukema, Haase Vortex 2. Jussi Kuusiniemi, Tony Kart Vortex 3. Simo Muhonen, Birel Parilla SIMO muhonen Syntymäaika Ajanut kartingia vuodesta 2001 alkaen Talli Birel-maahantuojan Pirkola Racing Kaudella 2011 ajaa kartingin SM-sarjaa KF3-luokassa Harrastukset golf ja laskettelu

11 ssiakaskokemus Valot kuin jalokivet Aurinkoisena heinäkuun aamuna pakkasin autoon kiukuttelevan lapsen ja valtavan tavaravuoren. Määränpäänä oli kesämökki Ikaalisissa ja matkassa yksi mutka. Kaupassakäynti. MökkiosTosTen teko kahdestaan uimarannalle kärttävän lapsen kanssa ei ole mieltä ylentävä kokemus. Koska täpötäysien kärryjen raahaaminen Saharan kokoisella parkkipaikalla ei tuntunut houkuttelevalta, valitsin kaupaksemme Lielahden uuden Prisman. Olin kuullut, että siellä on pysäköintihalli. kuvat PETri VaNhaNEN Minä haluan jätskiä! Ja karkkia! Ja uimarenkaan! Ja mehua vaatimuksia sateli takapenkiltä, kun kaarroin pysäköintihallin rampille. Tämä ei pääty hyvin, pohdin jo valmiiksi tuskastuneena. auto lipui avarantuntuiseen ja valoisaan halliin. Opasteiden ohjaamana löysin helposti kohti vapaita ruutuja. Puna/vihreitä opastevaloja tarkkailemalla löysin pysäköijän Graalin maljan. Mennään taas laskemaan niitä parkkitimantteja! vapaa pysäköintiruutu oli toden totta aivan marketin liukuovien edessä. Lapsi astui ovesta suoraan jalkakäytäväksi merkitylle turvalliselle alueelle. Äiti katso! Täällä on kimaltavia jalokiviä katossa! lapsi ihasteli tuijottaen katossa näkyviä vapaata ja varattua ruutua ilmaisevia opastevaloja. heti liukuovien takana odotti kärryparkki, jossa lapsi kömpi innoissaan ralliauto kärryihin. Työnsin kärryt askelmattomalle hihnakuljettimelle, ja sitten olimmekin jo kaupassa. vain puoli TunTia myöhemmin työnsin täpötäydet kärryt takaisin halliin samoista liukuovista suoraan auton viereen. Tilavalla alueella auton pakkaaminen sujui ripeästi. Ovetkin mahtuivat kunnolla auki, ja lapsi pääsi helposti kiipeämään istuimelleen. Peruutin ruudusta ja tottumuksesta silmäni etsivät opasteet, joita seuraten ajoimme ulos. Lapsi koetti laskea, montako punaista ja montako vihreää valoa näki matkalla ulosajorampille: Äiti, aja hitaampaa, että minä ehdin nähdä ne kaikki! Kolme päivää myöhemmin palasimme mökiltä levänneinä ja hyväntuulisina. Kun Lielahden kauppakeskittymä alkoi näkyä horisontissa, kuului takapenkiltä vaatimus: Äiti, mennään taas sinne parkkitaloon laskemaan niitä parkkitimantteja! Lielahden Prisman pysäköintihalli on saanut kehuja selkeydestään. SeoInTrust.com internet marketing company is based on trust, therefore if we cannot offer you with high quality SEO - we will be honest with you and decline your project. This, however, has never happened before and after we accept your project a team of experienced SEO specialists will be assigned to you and you will ahve access to detailed progress reports on all your internet marketing and promotion campaigns. nimityksiä Finnpark oy Pääkirjanpitäjä kirsi Creder P-News 02/2011

12 tulevia tapahtumia kevät 2012 Designa PM Abacus -koulutuspäivä Finnpark Tekniikka Oy, Åkerlundinkatu 3, Tampere 12 Finnpark Oy PL 15 / P. O. Box 15 (Åkerlundinkatu 4) FI Tampere Tel P-News on Finnparkin asiakasjulkaisu. Päätoimittaja Markku Hiltunen / Finnpark Oy Toimitus roihu Creative Oy Ulkoasu roihu Creative Oy Paino Kirjapaino Öhrling Oy

P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 1 / 2012 12. VUOSIKERTA

P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 1 / 2012 12. VUOSIKERTA P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 1 / 2012 12. VUOSIKERTA Tervetuloa PARKISTO s. 2 P-Hämpin harjannostajaiset ANSAITTU TYÖN JUHLA s. 6 KATUPYSÄKÖINNIN uudet tuulet s. 9 2 EDITORIAL Welcome, Parkisto!

Lisätiedot

P-NEWS. Musiikki Mode. tietää, miten elämys rakennetaan. Palveluportaali vastaa pysäköintiasiakkaan. 3D-kaavoitus on tätä päivää.

P-NEWS. Musiikki Mode. tietää, miten elämys rakennetaan. Palveluportaali vastaa pysäköintiasiakkaan. 3D-kaavoitus on tätä päivää. P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / 2011 11. vuosikerta P-Hämpin pohjantervajaisissa tunnelma oli korkealla Yhteistyökumppani Musiikki Mode 1 tietää, miten elämys rakennetaan 3D-kaavoitus on tätä

Lisätiedot

P-NEWS. Ensimmäisenä Suomessa: EMV P-talossa. Finnpark Oy Kaikki alkaa arvoista. Tampereen pysäköinti inspiroi kiovalaisia

P-NEWS. Ensimmäisenä Suomessa: EMV P-talossa. Finnpark Oy Kaikki alkaa arvoista. Tampereen pysäköinti inspiroi kiovalaisia P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / 2009 9. vuosikerta Ensimmäisenä Suomessa: EMV P-talossa Finnpark Oy Kaikki alkaa arvoista 1 Tampereen pysäköinti inspiroi kiovalaisia Helsinki-Vantaalla pysäköidään

Lisätiedot

P-NEWS. Pysäköinnin teema on palvelu! Parkkipaikka palvelee pysäköijää. Parkkiruuduista asiakaspalveluksi

P-NEWS. Pysäköinnin teema on palvelu! Parkkipaikka palvelee pysäköijää. Parkkiruuduista asiakaspalveluksi P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 2 / 2010 10. vuosikerta 1 Pysäköinnin teema on palvelu! Parkkipaikka palvelee pysäköijää Parkkiruuduista asiakaspalveluksi Pääkirjoitus: vahvasti mennään palvelu edellä!

Lisätiedot

P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2014 14. VUOSIKERTA. Maailmalla tunnettu arkkitehti Teresa Sapey: P-HÄMPPI ON TÄYNNÄ RAKKAUTTA S.

P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2014 14. VUOSIKERTA. Maailmalla tunnettu arkkitehti Teresa Sapey: P-HÄMPPI ON TÄYNNÄ RAKKAUTTA S. P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2014 14. VUOSIKERTA Maailmalla tunnettu arkkitehti Teresa Sapey: P-HÄMPPI ON TÄYNNÄ RAKKAUTTA S. 7 Uuden toimitusjohtajan Finnpark lähtee asiakkuudesta s. 4 5

Lisätiedot

P-NEWS. Finnpark 40 vuotta Nostalgiailta täynnä tunnelmaa. Finnparkin hallitus esittäytyy. P-Koskikeskus uudistui

P-NEWS. Finnpark 40 vuotta Nostalgiailta täynnä tunnelmaa. Finnparkin hallitus esittäytyy. P-Koskikeskus uudistui P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 2 / 2009 9. vuosikerta Finnpark 40 vuotta Nostalgiailta täynnä tunnelmaa Finnparkin hallitus esittäytyy P-Koskikeskus uudistui 1 Kaupunkikehitys avainsanana Pysäköinti

Lisätiedot

P-NEWS. Noutoparkki helpottaa matkustajan elämää s. 5. Tampere vuonna 2020 s. 6 7 tekniikkaosio s. 8 11 OUlun kivisydän s. 12

P-NEWS. Noutoparkki helpottaa matkustajan elämää s. 5. Tampere vuonna 2020 s. 6 7 tekniikkaosio s. 8 11 OUlun kivisydän s. 12 P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 1 / 2013 13. vuosikerta Noutoparkki helpottaa matkustajan elämää s. 5 Tampere vuonna 2020 s. 6 7 tekniikkaosio s. 8 11 OUlun kivisydän s. 12 Editorial Tampere a city

Lisätiedot

P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2013 13. VUOSIKERTA

P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2013 13. VUOSIKERTA P-NEWS FINNPARKIN ASIAKASJULKAISU NRO 2 / 2013 13. VUOSIKERTA P-Hämppi on EUROOPAN PARAS S. 6 Pysäköintitutkimus s. 3 Finnparkin palvelualusta s. 5 Pelikaverit kohtaavat s. 8 Palveluketju laajenee Foodstation

Lisätiedot

»&Lujaa. Miten syntyy. Ohutta. loistava pakkaus? Laatua Stockmannin pakkauksissa. Päivä. lähettämössä. Pages in English. Tervakosken ohkopaperi on

»&Lujaa. Miten syntyy. Ohutta. loistava pakkaus? Laatua Stockmannin pakkauksissa. Päivä. lähettämössä. Pages in English. Tervakosken ohkopaperi on LAYOUT2.11 JAAKKOO-TAARA OY ASIAKASLEHTI» Laatua Stockmannin pakkauksissa Päivä»&Lujaa lähettämössä Tervakosken ohkopaperi on Ohutta Pages in English Miten syntyy loistava pakkaus? WWW.JT.FI 16 8 koonnut:

Lisätiedot

Johtava teollisuuden kumppani. vahvalla ammattitaidolla. huippujuttu! Kymppi Group. Telinetöitä. Yhteisen työmaan turvallisuus on

Johtava teollisuuden kumppani. vahvalla ammattitaidolla. huippujuttu! Kymppi Group. Telinetöitä. Yhteisen työmaan turvallisuus on Kymppi Groupin sidosryhmälehti Talvi 2014 Kymppi Group`s magazine for stakeholders Winter 2014 Telinetöitä vahvalla ammattitaidolla Strong scaffolding expertise Yhteisen työmaan turvallisuus on huippujuttu!

Lisätiedot

PYSÄKÖINTI OSANA PALVELUKETJUA

PYSÄKÖINTI OSANA PALVELUKETJUA PYSÄKÖINTI OSANA PALVELUKETJUA Pysäköinti Palvelee ihmistä, yritystä Ja yhteiskuntaa Pysäköinnin tehtävä on toimia asiakaspalvelijana, yhdyskuntarakentajana ja joustavana osana palveluketjua. Tätä johtoajatusta

Lisätiedot

Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA

Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA 1/2013 kevät Hallitusammattilaiset ry:n jäsenlehti Directors Institute of Finland Strategia TYÖTÄ, KETTERYYTTÄ JA ONNEA Hallitusammattilaiset Brunila ja Siilasmaa Prof. Liisa Välikangas: Learning from

Lisätiedot

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020

6urapolku. Jääkiekkovalmentajan. Nyt parannetaan. palvelu- liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti H A A G A - H E L I A 2 2 0 1 1 Nyt parannetaan 12 palvelu- 18 20Keltanokkapedagogi 30 liiketoimintaa! Hankkeina: Elämysten Pasila ja Ravintola 2020 pätevöityi

Lisätiedot

TAKKin asiakaslehti 2014. Voice of FinlandIN. Realistisin. unelmaa. s. 5

TAKKin asiakaslehti 2014. Voice of FinlandIN. Realistisin. unelmaa. s. 5 TAKKin asiakaslehti 2014 Voice of FinlandIN Kazumi TANAKA Realistisin ajatuksin unelmaa tavoittelemassa s. 5 2014 1 10 Euroopasta uutta osaamista TAKKin MobyTAKK-hankkeessa järjestetään opiskelijoille

Lisätiedot

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta

englanniksi International education Asiakaspalvelun turvallisuus Teknillisen koulutuksen juhlavuosi Kansainvälistä koulutusta 4 2009 SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULUN OSAAMISUUTISET SATAKUNTA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES NEWS International education Kansainvälistä koulutusta 4 Asiakaspalvelun turvallisuus Safety in Customer Service

Lisätiedot

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen

Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle. Eeva Vesanen Rakentavaa muutosta vastuullisesti -RMV-Koulutus Oy Internet-sivut pienyritykselle Eeva Vesanen Opinnäytetyö Johdon assistenttityön ja kielten ko. 2014 Tiivistelmä Johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelma

Lisätiedot

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN

INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN NUMERO 2/2009 sivu 12 INTERNETISSÄ RAHAA PYYDETÄÄN arvoverkoilla sivu 6 KEKSINTÖSÄÄTIÖ jalostaa liikeideoita sivu 8 MODERNIT PUHEPALVELUT liiketoiminnan vauhdittajana sivu 2 TECHNOPOLIS ONLINE - palvelu

Lisätiedot

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland

MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland MATKAILUN VERKKOKAUPAN TULEVAISUUS Esimerkkitapauksena: Go Finland Veli-Matti Koivula Opinnäytetyö Joulukuu 2005 Matkailu- Ravitsemis- ja Talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU 18.11.2005

Lisätiedot

Vuosikirja year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 5 year book v. Keski-Suomen kauppakamari VUODEN 2015 HUIPENNUS KASVUN KARNEVAALI JYVÄSKYLÄN PAVILJONKI 22.-23.10.2015 vuosikirja 2015 year book Yritystaivaan kirkkaimmat tähdet, kasvunälkäisimmät

Lisätiedot

Innostu! IT:stä - seminaari

Innostu! IT:stä - seminaari 2/2015 VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS RY Innostu! IT:stä - seminaari Yhteisön kyvykkyys Rails Girls IT:n tuntemattomuus ja riippuvuus PÄÄKIRJOITUS Jokaiselle meistä on tänä päivänä tarjolla

Lisätiedot

asuinympäristö vuokralaisena Yhteistyöllä viihtyisämpi Asukasdemokratia Koska pidetään taas talkoot? in English s. 28 Käsityöläiskadun

asuinympäristö vuokralaisena Yhteistyöllä viihtyisämpi Asukasdemokratia Koska pidetään taas talkoot? in English s. 28 Käsityöläiskadun 1/2012 Yhteistyöllä viihtyisämpi asuinympäristö Käsityöläiskadun vuokralaisena Lastentalo Mukulax s. 26 Asukasdemokratia uudistuu s. 4 Koska pidetään taas talkoot? Paavinkadun aktiivinen asukastoimikunta

Lisätiedot

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Projektikatsaus 2009. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille. Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Projektikatsaus 2009 Ahortech Oy Amitec Oy ElMil Oy Empower Oy Etteplan Oyj Makron Oy M-Erikoiskalus y Skaala Ikkunat

Lisätiedot

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja

GREEN IT. Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua. 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja GREEN IT Ympäristövastuu on viisasta bisnestä. 10_Yhteinen näkemys siivittää Nokian Renkaiden kasvua 35_IBM Lotus Sametime säästää kokousmatkakuluja 30_Case Tamro Keskittämällä virettä liiketoimintaan

Lisätiedot

Myyntityöhön perehtymisen käsikirja

Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Kuutti, Saara 2010 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Myyntityöhön perehtymisen käsikirja Saara Kuutti Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Kesäkuu,

Lisätiedot

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta

Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Kupari, Leena 2012 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Sisäinen asiakkuus - Case: Valtakunnallinen tullineuvonta Leena Kupari Liiketalouden

Lisätiedot

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut

FITS-julkaisuja 12/2002. Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut FITS-julkaisuja 12/2002 Matkapuhelinpohjaiset pysäköinnin maksupalvelut ISBN 951-723-772-3 FITS-julkaisuja Helsinki 2002 Julkaisija

Lisätiedot

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.

20 vuotta jatkuvaa parantamista. Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1. N O 1/10 20 vuotta jatkuvaa parantamista Suomen ensimmäinen laatujärjestelmäsertifikaatti myönnettiin 4.1.1990 Myös potilastyö on jatkuvaa parantamista, sanoo Leena Niemistö, Dextran toimitusjohtaja N

Lisätiedot

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari

Vuosikirja. year book. Keski-Suomen kauppakamari Vuosikirja 2 0 1 3 year book Keski-Suomen kauppakamari 10 syytä olla kauppakamarin jäsen Valiokuntapaikka on huikea näköalapaikka Perustin yhdessä kumppaneideni kanssa konsultti- ja valmennustalo Humap:n

Lisätiedot

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014

Kumiviesti. Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Kumiviesti Julkaisun teema: Kehitys Theme of publication: Development 1/2014 Tässä numerossa 1 /2014 10 15 27 Pääkirjoitus... 2 Juha Martikainen Teknikumin kansainvälistyminen, mitkä ovat toiminta edellytykset

Lisätiedot

Serve Innovatiiviset palvelut

Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Serve Innovatiiviset palvelut Projektikatsaus 2007 ONE Oyj Myllykoski Paper Oy Elematic Oy Ab Halton Oy Teleste Oyj ABB Oy orelase Oy Makron Oy Empower Oy Kemppi Oy M-real

Lisätiedot