P-NEWS. palvelupilveen s. 6. Pysäköinti menee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "P-NEWS. palvelupilveen s. 6. Pysäköinti menee"

Transkriptio

1 P-NEWS Finnparkin asiakasjulkaisu nro 2 / vuosikerta Pysäköinti menee palvelupilveen s. 6 P-hämppi siirtyi rakennusvaiheeseen s. 7 Simo Muhoselle sm-pronssia s. 10 Päiväkotilaiset tutustuivat P-Hämppiin s. 7

2 Editorial Accessibility is a service. Finnpark s vision for 2016 is Parking as a part of the service chain. Being accessible and making shopping easy are essential features of modern services. In addition, accessibility justifies the costs of the parking service for the customer. Consequently we can bring an even wider range of services available to the users of parking services. Parking has traditionally been a so-called secondary service. However, today the service chain is changing in such a way that we, as parking service providers, can identify our customers, and want to offer them something more. In the future, we will bring parking-related direct and indirect accessory products and services via the Internet to your living room. Finnpark is not satisfied with offering just good service; with our better and more versatile customer experience, we want to produce added value to our customers. One of the new customer concepts launched later this autumn is the first P-News magazine aimed directly at our parking customers. We approach this new concept in the same way as any other product development project; with enthusiasm and commitment, but with constant vigilance. The magazine follows in the footsteps of our blog, towards an open discussion with the end users of the services we produce. What kind of new services do our clients want from a car park? We are constantly and extensively studying service concepts related to cars and driving, while also keeping our eyes open for new ideas that may not traditionally relate directly to parking. For example, we are currently investigating the possibility to build a bicycle parking facility in connection with the P-Frenckell extension, which is to take place in the coming years. Our new and fresh company look depicts our new visions and message. In addition to this magazine, you can admire our new Finnpark look on our new Web site, published later in the autumn. Best regards, Markku Hiltunen Managing Director Finnpark Ltd. Pääkirjoitus Saavutettavuus on palvelua. Finnparkin visio vuodelle 2016 on Pysäköinti on osa palveluketjua. Ulottu villa oleminen ja ostamisen helpottaminen ovat oleellinen osa nykyaikaista palvelua. Saavutettavuus tuo perustelua myös pysäköintipalvelun maksullisuudelle. Samalla voimme tuoda laajemman palvelulajitelman ihmisten ulottuville. Pysäköintiä on perinteisesti pidetty sekundaarisena palveluna. Kuitenkin palveluketju on muodostumassa sellaiseksi, että pysäköinnin palveluntarjoajina tunnistamme asiakkaamme ja haluamme tarjota heille enemmän. Tulevaisuudessa tuomme pysäköinnin suorat ja oheistuotteet ja -palvelut verkon kautta ihmisten olohuoneisiin. Finnpark ei halua jäädä asiakaspalvelussa hyvälle tasolle; me haluam me tuottaa lisäarvoa entistä paremmalla ja monipuolisemmalla asiakaskokemuksella. Yhtenä uutena asiakaspalvelukonseptina myöhemmin tänä syksynä julkaistaan ensimmäinen suoraan pysäköivälle asiakkaalle suunnattu P-News. Suhtaudumme kokeiluun kuten muuhunkin tuotekehitykseemme; innostuneesti ja sitoutuneesti mutta valppaasti. Lehti seuraa www-sivuillamme julkaistavan blogin askelissa kohti avointa ja suoraa keskustelua tuottamamme palvelun loppukäyttäjän kanssa. Millaisia uusia palveluita asiakkaamme haluaisivat saada pysäköintitaloissa? Tutkimme laaja-alaisesti autoiluun liittyviä palvelukonsepteja mutta pidämme silmät avoimina myös uusille ajatuksille, joita ei yleensä ole liitetty pysäköintiin. Esimerkkinä mainittakoon, että tutkimme mahdollisuutta rakentaa myös polkupyöräpysäköintiä lähivuosina ajankohtaisen P-Frenckellin laajennuksen yhteydessä. män lehden sivujen lisäksi uuteen Finnpark -ilmeeseen voi tutustua myös uusilla wwwsivuillemme, jotka julkaistaan syksyn aikana. Valoisaa syksyä! Yhteistyöterveisin, Markku Hiltunen Toimitusjohtaja, Finnpark Oy Uudistuneet visiomme ja viestimme näkyvät myös raikastuvassa yritysilmeessämme. Tä 2 kuva Petri Vanhanen

3 Asiakaspalvelu verkossa? Lokakuussa 2011 Finnparkin www-sivuilla aukeaa mahdollisuus varata pysäköintioikeuksia P-Hämppiin ja muihin Finnparkin pysäköintilaitoksiin. Erilaisia pysäköinnin palveluja siirretään verkkoon asteittain. Mitä muutokset tarkoittavat asiakaspalvelu Parkkipaikalle? Kuinka käy henkilökohtaisen asiakaspalvelun? Meillä on noin 5000 sopimusasiakasta, ja tuhansia lyhytaikapysäköintiasiakkaita. Fyysisessä asiakaspalvelupisteessämme heistä käy murtoosa. Jokaisessa asiakastyytyväisyyskyselyssä he kertovat haluavansa tietää enemmän palveluistamme. Meidän on kohdattava asiakkaamme siellä, missä he liikkuvat: kadulla tai verkossa. Kun verkon asiakaspalvelut alkavat toimia oikealla tavalla, asiakastyytyväisyys tulee varmasti kasvamaan ja näkyvyytemme nousemaan. Palvelumme monimuotoistuvat ja löytävät useamman asiakkaan. Tami Koivuniemi ICT-johtaja Finnpark Oy Eivät verkkopalvelut poista asiakaspalvelun henkilökohtaisuutta: Parkkipaikka on yhä olemassa ja siellä voi asioida ihan samalla tavoin kuin ennenkin. Mutta myös hyvin suunnitellut verkkopalvelut voivat tarjota vuorovaikutteisen ja luottamusta herättävän asiointikokemuksen. Verkossa olevat palvelut ovat vaihtoehto niille, jotka haluavat saavuttaa Finnparkin palvelut omalta koneeltaan ja haluamanaan ajankohtana. Ali Lattunen Teknologia-asiantuntija Finnpark Oy Verkkopalveluiden suunnittelussa on painotettu helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä. Samalla viestimme ja ilmeemme yhtenäistyy. Käytännössä ensimmäisessä vaiheessa asiakas pääsee itse tarkastelemaan sopimustilanteitaan ja päivittämään tietojaan. Hän pystyy tekemään pysäköinti oikeusvarauksia ja irtisanomaan sopimuksia. Myöhemmin verkon palvelutarjonta kasvaa. Uudistuva asiakaspalvelumallimme helpottaa asiakkaiden ja asiakasneuvojien yhteydenpitoa. Olemme lähempänä asiakasta, ihan heidän olohuoneissaan. Ei henkilökohtaisuus katoa, aina asiakaspalvelun takana on ihminen. Uskon, että ennemminkin käy niin, että asiakastyytyväisyys kasvaa, koska voimme tuoda koko palvelulajitelmamme paremmin esille. Verkkopalveluiden myötä mitään ei jää pois vaan tulee lisää: fyysinen Parkkipaikka on yhä olemassa ja sinne asiakkaamme ovat aina tervetulleita! Johanna Lehtinen Asiakaspalvelupäällikkö Finnpark Oy 3 P-News 02/2011

4 Henkilökuva Ali Lattunen suunnittelee älykästä palvelua Finnparkin teknologia-asiantuntija Ali Lattunen on avainasemassa P-Hämpin pysäköintitekniikan ja ajoneuvoliikenteen opastuksen suunnittelussa. kuva Petri Vanhanen Ali on yksi P-Hämpin moderniuden takuumiehistä, kiteyttää Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen. Lattunen hymyilee mutta toteaa hyvien yhteistyökumppa nien, sekä organisaation sisällä että ulkopuolella, olevan onnistuneen teknologiakehityksen lähtökohta. Sujuvasta yhteistyöstä alkoi myös Lattusen ja Finnparkin yhteinen historia. Taisi olla vuosi 2000, kun ensimmäisen kerran teimme yhteistyötä, minä VTT:ltä käsin. Tutkimme langatonta maksamista senaikaisilla mobiililaitteilla, Lattunen muistelee. Vuosien aikana yhteistyö kantoi runsaasti hedelmää, muun muassa hahmontunnistukseen perustuvan avoimien pysäköinti alueiden valvontateknologian, josta tuli osa Finnparkin omien ohjelmistotuotteiden portfoliota. P-Hämppi oli yksi syy siihen, että siirryin tutkimustyön ääreltä Finnparkille konkreettisesti pysäköintiin liittyvien asioiden pariin, pohtii Lattunen ja kiteyttää pääasiallisen työtehtävänsä olevan pysäköintiin liittyvien teknologioiden ja palveluiden määrittely ja kehittäminen. Teen mielelläni kaikkea yrityksen strategiatyöstä käytännön asennusprojekteihin. Siten oppii tuntemaan laaja-alaisemmin organisaation ihmiset ja toimintatavat. Haastavaa onkin yhdistää tekninen ja asiakaspalvelunäkökulma. 4 Ali Lattunen painottaa, että teknologiaa kehitetään asiakasta varten. Asiakaspalvelu on pysäköinnin teknologiakehityksen ytimessä. Haastavaa onkin yhdistää tekninen ja asiakaspalvelunäkökulma. Vaikka jokin teknologia tuntuisi itsestä kiehtovalta, se ei välttämättä tarkoita, että asiak kaat haluaisivat käyttää tai hyödyntää sitä, Lattunen korostaa. Keskeisiä asioita P-Hämpin dynaamisen opastusjärjestelmän kokonaisratkaisussa ovat ajoneuvoliikenteen reaaliaikainen tilanne kuva, tilannekuvahistoria, pysäköinti laitoksessa liikkuvien ajoneuvojen tunnistaminen ja seuranta sekä kerätyn tiedon oikeanlainen hyödyntäminen. Havainnoimalla ajoneuvoliikennettä pystymme ennakoimaan tilanteita, ohjaamaan ajoneuvoja ja jalankulkijoita ja siten kehittämään pysäköinnin sujuvuutta, Lattunen selittää. Tarkemmin Lattunen ei vielä suostu P-Hämppiin tulevia innovaatioita kuvailemaan: Esittelemme ratkaisut sitten, kun ne ovat valmiita. Mutta sen verran voin sanoa, että P-Hämppiin on suunniteltu runsaasti palvelu- ja teknologiakonsepteja, jotka toteutuessaan tekevät luolasta kohteen, jota tullaan katsomaan kauempaakin.

5 Optinen hahmon tunnistus uusivanha teknologia P-Hämpissä ajoneuvontunnistus tulee perustumaan pitkälti rekisterintunnistukseen. Rekisterintunnistuksen varaan toteutetut ratkaisut ja palvelut ovat moderneja, mutta itse teknologia kehitettiin jo 1980-luvun alussa. the dynamic guidance system at P-hämPPi Ali Lattunen, Technical Specialist at Finnpark, is in a key role in designing the parking technology and traffic guidance at P-Hämppi. The pivotal features in the comprehensive solution of the dynamic P-Hämppi guidance system include the real-time monitoring of the vehicle traffic, monitoring history, identification and monitoring of vehicles moving within the parking facility, and utilising the information gathered in the right way. By observing the vehicle traffic, we can anticipate certain situations, guide vehicles and pedestrians, and this way, develop the smoothness of parking, Lattunen explains. Teknologiana rekisterintunnistus on varsin kypsä. Se on yksi meidän vakiotyökalujamme, kun halutaan tunnistaa ja erotella ajoneuvoja identiteetin avulla esimerkiksi sopimuspysäköijän pysäköintioikeuden varmistamiseksi, kertoo Finnparkin teknologiaasiantuntija ali Lattunen. HaHMonTunnisTusTa voidaan hyödyntää pysäköinnin ja ajoneuvoliikenteen seurannassa ja valvonnassa monella eri tavalla. Täyttöastelaskennassa tarkasteluun valittu alue jaetaan osiin, joita valvotaan kameroin. Tunnistamalla alueella olevia tyhjiä tai varattuja tiloja voidaan seurata alueen käyttöastetta tai vaikkapa valvoa yksittäistä ajoneuvoa. rekisterintunnistus perustuu ajoneuvon identiteetin tunnistamiseen rekisterikilvestä otetusta digitaalisesta kuvasta. Lattunen kertoo, että Finnpark kehittää teknologiakonseptiin perustuvia sovelluksia jatkuvasti: Esimerkiksi rekisterintunnistusta liikkuvasta ajoneuvosta käsin on testattu erilaisissa, varsin haastavissa olosuhteissa erittäin positiivisen tuloksin. rekisterikilven tunnistus onkin pysäköintisovelluksissa varsin luotettava ja monipuolinen teknologia. Tunnistuksen onnistumista edesauttavat alhaiset ajonopeudet ja vakioidut kulkureitit pysäköintikohteissa. Kun olosuhteet kameran sijoittelusta ja suuntauksesta valaistukseen suunnitellaan oikein, optisen rekisteritunnistuksen luotettavuus on yli 95 %. Menetelmän etuna on myös se, että kaikki ajoneuvot kantavat jo valmiiksi yksilöllistä ja luettavaa identiteettiä. Silti rekisterintunnistus ei sovellu tunnistusteknologiaksi kaikkiin kohteisiin. Sen vuoksi Finnparkin valikoimasta löytyykin myös muita tunnistusteknologioita kuten rfid tunnistus. vaikka optinen HaHMonTunnis- Tus mahdollistaa mitä moninaisempia tapoja hankkia tietoja ja seurata tarkasteltavaa kohdetta, henkilöiden yksityisyyttä ei saa loukata. Esimerkiksi rekisteritunnuksien lukemisessa, säilyttämisessä ja hyödyntämisessä täytyy muistaa henkilötietolain asettamat velvoitteet ja rajoitukset, Lattunen painottaa. However, Lattunen will not describe the future innovations used in P-Hämppi in more detail: We will present the solutions once they are complete. But I can already say this much: the range of service and technology concepts designed for P-Hämppi will make it a popular sight for visitors from near and far. Expert Search Engine Optimization From SeoInTrust The quality of website optimization received depends directly on the team of SEO specialists, consultants and coders who are doing the actual work. That is why we offer you our SEO professionals who have over 10 years of experience in web analysis, SEO, SMM, copywriting and much more. The varety of services which we provide covers a lot of aspects: starting from fast web development solutions to text translations and localization. This means that it does not matter if you already have a running website or you wish to develop and promote a new website - we are able to prvide you with everything you need to make your online business 5 P-News 02/2011

6 Finnpark vie pysäköinnin palvelupilveen Finnpark brings parking into a service cloud The service cloud model developed by Finnpark represents the company vision, Parking as a part of the service chain, at its purest. The services make up a cloud to which different sub-functions and operators from the production of the services are then flexibly integrated. A parking operator can, based on the site in question, select the service model best suited to serve the parking customers in that specific area. As an operation model, the service cloud brings flexibility to the everyday operations. One of the advantages of our model is that you can add and remove features at any time, such as various benefits or new payment methods. You can easily test new services and leave out old ones. It also enables the dynamic adding of temporary features, Tami Koivuniemi, ICT Director for Finnpark, says. For the parking customer, the service cloud improves the availability of various services. An ID (RFID, NFC, PIN code, or some other identification) is the customer s gate into the service cloud. We are interested in modern card payment and ID solutions and their possibilities, Koivuniemi says, referring to the increasingly unified role of payment solutions and access control. Verkotetuista ratkaisuista hyötyvät kaikki osapuolet! julistaa Finnparkin ICT-johtaja Tami Koivuniemi. The key issue in card payment solutions is that the provider of the means of payment also guarantees that the means of payment is valid. In the future, customers with a parking contract can pay for services offered by thirdparties, acquired from the service cloud, with their ID, Koivuniemi sums up. This is an easy solution for customers: they can use several services but pay them with only one invoice. The rest is simply traffic between the service and solution providers. All parties will benefit from networked solutions! 6 Finnparkin kehittämä palvelupilvimalli on yrityksen Pysäköinti on osa palveluketjua. -visiota puhtaimmillaan. Palvelut muodostavat pilven, johon liittyy joustavasti palveluiden tuottamisen eri toimijoita ja osatoimintoja, esimerkiksi pysäköinnin ja kulunvalvonnan laitteet, palveluntarjoajat, maksuratkaisut, pysäköinnin operaattori, konesali, teknisen ratkaisun toimittaja (Finnpark) ja tietenkin se tärkein eli asia kas. Pysäköivän asiakkaan näkökulmasta pilvimalli parantaa erilaisten palveluiden ja palveluketjujen saavutettavuutta. Esimerkiksi julkisen liikenteen matkalippua ostettaessa voi tulevaisuudessa olla mahdollista samalla hankkia pysäköintipalveluita. Onhan se helppoa, kun lentokentälle tai rautatieasemalle saapuessa pysäköinti on valmiiksi ratkaistu. Ei muuta kuin koneeseen ja Kanarialle! toteaa Koivuniemi. Pysäköinnin operaattori pystyy kohdekohtaisesti valikoimaan juuri sellaisen palvelumallin, joka palvelee kyseisen alueen pysäköiviä asiakkaita. Palvelupilvi toimintamallina tuo myös joustavuutta operoinnin arkeen: Jos alueen operaattori sattuu sairastumaan, voidaan pysäköintilaitteiden väliaikainen operointi helposti siirtää Finnparkille, Koivuniemi selittää. Lisäksi osia omasta toiminnasta voi kokonaan ulkoistaa: operaattori ei tarvitse omaa IT-osastoa, koska palvelin voi olla ulkopuolisen palveluntarjoajan tai ratkaisutoimittajan konesalissa. Pilvimalli eroaa ratkaisevasti perinteisistä järjestelmistä, joissa pysäköintiratkaisun hankkiva taho ennakolta määrittää tarvitsemansa ominaisuudet. Kun valinta on tehty, uusien ominaisuuksien liittäminen valmiiseen järjestelmään on hankalaa ja kallista, Koivuniemi lataa. Mallimme yhtenä etuna on, että siihen voi koska tahansa lisätä tai siitä voi poistaa ominaisuuksia, esimerkiksi etuisuuksia tai uusia maksuvälineitä. Uusia palveluita voi huoletta testata ja vanhoja jättää pois. Se mahdollistaa jopa väliaikaisten ominaisuuksien dynaamisen lisäämisen. Tunniste, RFID, NFC, biometrinen tunniste, magneettiraita, PINkoodi tai jokin muu identifioiva tunniste, on asiakkaan portti palvelupilveen. Modernit maksukortti- ja tunnisteratkaisut sekä niiden mahdollisuudet kiinnostavat meitä, Koivuniemi viittaa maksuvälineratkaisujen ja kulunvalvonnan yhtenäistyvään rooliin. Maksukorttiratkaisuissa keskeistä on, että maksuvälineen tarjoaja antaa vakuuden siitä, että maksuvälineellä on arvoa. Tämä toimii hyvin esimerkiksi sopimuspysäköinnissä; tulevaisuudessa sopimuspysäköijä voi maksaa tunnisteellaan myös pysäköinnin palvelupilvestä hankitut kolmannen tahon tarjoamat palvelut, Koivuniemi summaa. Asiakkaalle ratkaisu on äärimmäisen helppo: hän käyttää useita palveluita mutta maksaa yhden laskun. Loppu on palveluntarjoajien ja ratkaisuntarjoajan välistä liikennettä. Sitä voi jo kutsua kokonaisvaltaiseksi palveluksi!

7 Kun ajattelee, kuinka iso työmaa on kyseessä, voidaan sanoa, ettei ongelmia ole juurikaan ollut. Tämä johtunee siitä, että tilaajalla ja urakoitsijalla on ollut yhteinen tavoite ja selkeät pelisäännöt, Nevalainen toteaa. P-Hämpin rakennusvaiheen urakoitsija on Lemminkäinen Infra Oy. Nevalainen kertoo yhteistyökumppanin valintaprosessista: Rakennusvaiheen urakka kilpailutettiin julkisten hankintojen kilpailutusperiaatteiden mukaisesti. Yhteispisteissä Lemminkäinen Infra oli paras. Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen on kilpailutuksen tulokseen tyytyväinen: Urakoitsijalle työmaa on tuttu, samoin Finnpark yhteistyökumppanina. Työmaan rajapintoihin liittyvät asiat sujuvat jouhevasti, kun luottamus on olemassa. Työmaan lähitulevaisuus näyttää valoisalta. Louhinnan osalta ollaan lähes valmiita; enää muutama kuilu on kesken. Ra P-Hämppi siirtyi rakennusvaiheeseen Työmaa etenee mallikkaasti ja valmistuu ensi syksynä, raportoi Finnpark Oy:n kiinteistö päällikkö Pasi Nevalainen. kentaminen on aloitettu. Lähiaikoina Pakkahuoneenaukio otetaan kokonaisuudessaan työalueeksi, Nevalainen kuvailee nykytilannetta. Laaja-alainen rakennushanke on herättänyt paljon keskustelua ja kysymyksiä. Avoin kommunikaatio on hankkeen avainasioita, paitsi projektin toteuttajien kesken, myös suhteessa muihin sidosryhmiin. Olemme pyrkineet säännölliseen tiedottamiseen sekä tiedotteiden että tiedotustilaisuuksien muodoissa. Hankkeella on omat wwwsivut: ja kaupunki-tv:llä on tärkeä rooli tiedottamisen kanavana. Myös louhintavaiheesta kertonut Tekemisen meininkiä -esite saa jatkoa, Hiltunen listaa. Finnparkille onkin tärkeää varmistaa, että tarjolla on runsaasti tietoa ja vastauksia kaikille, joita hanke koskettaa ja kiinnostaa. Työmaalla kaikki hyvin! hymyilee Nevalainen. P-Hämppi goes into construction The building site is progressing rapidly and will be finished by next autumn, says Finnpark s Realty Maintenance Manager Pasi Nevalainen. The contractor of the construction phase of P-Hämppi is Lemminkäinen Infra Ltd. Managing Director Markku Hiltunen from Finnpark is happy with the results of the competitive tendering process. The contractor knows this site well, and has worked with us before. With mutual trust, any issues related to the worksite levels are dealt with smoothly and flexibly. The extensive construction project has stirred plenty of discussion and questions. Open communication has always been a key factor in the project, not only between the project partners, but also toward other interest groups. It is very important to Finnpark to ensure that there is plenty of information and answers available to all whom the project touches and to all those interested in the project, Hiltunen points out. All is well at the site, says Nevalainen, with a smile. Kanjonin lapset luolassa Kanjonin päiväkodin johtajan, Iiris Lehmuskentän, harras toive täyttyy, kun päiväkodin esikoululaiset pääsevät tutustumaan P-Hämppi-luolaan. Tilaisuus alkaa Kanjonin päiväkodilla pidettävällä tiedotustilaisuudella, jota seuraa tutustumisretki luolan sisusrakenteita vaille valmiiseen osaan. Lemminkäinen Infran hankekehityspäällikkö Veli Viitala johdattaa aluksi lapset kalliorakentamisen maailmaan. Viitala kuvailee: Lemminkäisen ronski hankekehitysinsinööri käy kuvakavalkadina läpi asfaltointia, sillanrakennusta ja louhintaa. Tunneleita rakennetaan, että päästään liikkumaan helposti, mutta ennen kaikkea siksi, että luontoa säästyy ja metsän eläimet saavat elää rauhassa tunnelin päällä omissa koloissaan. Lähes kaikki lapset nostavat kätensä, kun kysytään, kuka on nähnyt metsän eläimistä pupun ja ketun. Pian esitelmä on ohi. Tulee kysymysten aika. Pikkuinen tyttö eturivissä nostaa ujosti kätensä. Kyllä minäkin olen nähnyt pupun, mutta en vaan äsken ehtinyt viittaamaan. Kanjonin eskarilaiset P-Hämpissä Jännitys tiivistyy, kun linja-autot sukeltavat maan alle ja saapuvat tulevan pysäköintilaitoksen alemmalle tasolle. Pian kuitenkin uteliaisuus vie voiton ja innoissaan lapset tutustuvat työmaahan. Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen kertoo lapsille lisää P-Hämpistä ja vastailee heidän kysymyksiinsä: Kyllä pidän mustikkapiirakasta oikein erityisen paljon! Paluumatkalla linja-autoissa on suorastaan riemukas tunnelma. Eskarilaiset toteavat, että kyllä pysäköintiluola on hyvä juttu, koska sieltä pääsee hissillä suoraan kahville. P-News 02/2011 7

8 Kohteet Pysäköinti harppoo sirukorttiaikaan Teknologiaosaamisestamme on asiakkaillemme kilpailuetua, myyntipäällikkö Jyri Järvinen kiteyttää syitä, miksi Finnpark Tekniikka on haluttu kumppani pysäköintiteknologian ratkaisutoimituksissa. Helsingin katupysäköinnin lipukeautomaatit Helsinki on siitä harvinainen kaupunki, että siellä katupysäköinnin merkittävä rooli ulottuu kaupunkisuunnitteluun asti. Siksi se on erittäin kiinnostava kohde, Järvinen kertoo. Finnpark toimittaa ensimmäisessä vaiheessa Helsingin katu pysä köintiin neljäkymmentä Hectronic-lipukeautomaattia, joissa on EMV-valmius. Automaatteja operoidaan Hectronicin uudella web-pohjaisella Cityline-hallintajärjestelmällä. Järjestelmä tuo reaaliaikaisuu den Helsingin kaduille; Citylinen kautta muun muassa laitteiden tilaa ja rahatilannetta voidaan seurata ajantasaisesti. Meillä on kova tahtotila näyttää, että homma toimii! Olemme olleet jo vuosien ajan kiinnostuneita Helsingistä ja kokeneet, että tekniikkamme on kilpailukykyistä. Nyt siellä päätettiin ottaa myös meidän tuotteemme mukaan markkinoille. Se on kovin tyydyttävää. Meillä on kova tahtotila näyttää, että homma toimii! toteaa Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen. Kuopion yliopistollisen sairaalan pysäköinti Kuopion yliopistollisen sairaalan pysäköintitaloa peruskorjataan ja korotetaan. Samalla toimivuutta parannetaan entisestään lisäämällä sisäänkäyntejä sekä autoille että jalankulkijoille, kuvailee Järvinen KYS:n projektin viitekehystä. Laajennuksen yhteydessä pysäköintilaitoksen noin kymmenen vuotta vanha järjestelmä uudistetaan. Uusi järjestelmä on DESIGNAn kattava pysäköinninhallintajärjestelmä EMV-ratkaisulla. Sopimuspysäköijät tullaan tunnistamaan pitkän kantaman RFIDtunnistuksella. 8

9 Uudet kassat palvelevat jo Pirkkalan lentokentällä. Kiinnostavaksi kohteen tekee myös moderni ratkaisu, jossa fyysisesti yksi pysäköintitalo jaetaan järjestelmässä eri taloihin. Tällä ratkaisulla voidaan optimoida talon sisäistä tilojen hallintaa, selittää Järvinen. Järvinen on tyytyväinen projektin etenemiseen: Jo hankintavaiheessa asiakkaalla oli vahva tietämys siitä, millaisia ratkaisuja, ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia haluttiin. Taustalla paistaa pysäköinnin asiantuntemus, ja se on tehnyt yhteistyöstä hedelmällistä. Finavian kohteet Finnpark suorittaa sirukorttiratkaisun päivityksen yhteensä kahdeksalle Finavian lentokentälle. Päivitys tehdään sekä DESIGNAn pysäköintijärjestelmiin että Hectronicin ennakkomaksuautomaatteihin. P-Newsin mennessä painoon seitsemän näistä kahdeksasta kohteesta on päivitetty, toteaa Järvinen. Jyväs-Parkki Jyväskylän pysäköinti elää voimakasta kehityskautta. Jyväs-Parkin palvelin päivitettiin isompaan, jotta se vastaa nykyisten kohteiden lisäksi myös tulevaisuuden tarpeisiin. P-Aseman järjestelmä päivitettiin, ja uusi kohde, P-Cygnaeus aukeaa loppuvuodesta, Järvinen summaa. Lisäksi suoritettiin kolmenkymmenen Hectronic-lipukeautomaatin päivitys. Myös Jyväskylässä on siirrytty Cityline-järjestelmän myötä entistä reaaliaikaisempaan toimintaan. Jyväs-Parkki Oy:n toimitusjohtaja Seppo Muhonen kertoo: Uusin hankkeemme on ensi kesänä valmistuva Lutakonaukion pysäköintitalo. Toimintamme kehittyy nopeasti ja se vaatii myös laadukkaita yhteistyökumppaneita. Pysäköintilaitteistojen osalta olemme tehneet yhteistyötä Finnparkin kanssa 25 vuotta, ja yhteistyö jatkuu hyvänä. P-taloissa tapahtuu Finnpark Tekniikka Oy:n tekninen päällikkö Erik Fallström listaa Finnparkin pysäköintikohteiden viime ja lähiaikojen uudistuksia: P-Anttilan järjestelmä liitettiin Abacusperheeseen: Talossa otettiin käyttöön sirukorttimaksaminen. Kuukausiasiakkaat tunnistetaan langattomalla RFID-tunnisteella tai rekisterinumeron perusteella. Myös lyhytaika-asiakkaiden rekisteri tunnistetaan, ja maksetulla lipukkeella pääsee ulos ikkunaa avaamatta rekisterinumeron perusteella (fast exit). Myös kassojen paikkoja ja lukumäärää optimoitiin paremmin asiakkaita palveleviksi. P-Tullintorilla tullaan syksyn 2011 aikana tekemään vastaavat toimenpiteet kuin P-Anttilassa. P-Hämeenpuistossa ja P-Frenckellissä otetaan käyttöön syksyn aikana rekisterintunnistus. katupysäköinnissä tapahtuu Tampereen katupysäköinnissä otetaan käyttöön EMV-ratkaisu. EMV-varusteltuja lipukeautomaatteja aletaan ottaa käyttöön syksyn 2011 aikana. 9 P-News 02/2011

10 Simo Muhoselle SM-pronssia! Finnpark Oy tukee 15-vuotiasta karting-kuljettaja Simo Muhosta. Pirkola Racing -tallin nuoren kuljettajan kausi 2011 on mennyt komeasti, vaikka haasteitakin on kohdattu. 10 SM-sarjassa Muhonen onnistui voittamaan yhden kilpailun ja ajamaan kaksi kertaa hopealle. Muut seitsemän osakilpailua hän saapui maaliin yhdeksän nopeimman joukossa. Niistä saatujen pisteiden turvin jyvässeudulla juhlitaan nuoren autourheilijan ensimmäistä SM-mitalia. Sarjan voittajasta, Pasi Pukemasta Muhonen jäi lopulta 31 pistettä ja hopeamies Jussi Kuusiniemestä 20 pistettä. Birel Parillalla ajavan Simo Muhosen vauhtia on kauden aikana mitattu myös Euroopan kilparadoilla. Pitkä kausi alkoi jo helmikuussa Italian Lonatossa ajetuilla viikon mittaisilla testeillä ja Winter Cupin osakilpailulla. Kansainvälinen ajokausi alkoi tyylikkäästi Muhosen saavuttaessa tavoitteensa finaalipaikasta. Lopputuloksissa hän oli KF3-sarjan kolmanneksi nopein suomalaiskuljettaja. Kisatahti on tiukka, sillä viimeisten SM-osakilpailujen jälkeen Muhonen suuntasi suoraan Italiaan, jossa hän kohtaa 119 kuljettajaa World Cupissa. Kerrasta poikki -tyylillä ajettavaa kilpailua voidaan kutsua la jin epäviralliseksi MM-kilpailuksi, joten panokset ovat kovat. Finnpark on tukenut Muhosta jo tämän uran alkuvaiheista alkaen. Simo on menestynyt tänä vuonna hyvin. Poika on selvä lahjakkuus, Finnparkin toimitusjohtaja Markku Hiltunen toteaa ylpeyttä äänessään. Kun vuosia sitten lähdimme tukemaan ihan pientä miestä, koimme autourheilun nuoren lupauksen tukemisen Finnparkin profiiliin sopivaksi. Nyt hänestä on kasvanut kova kilpailija, joka taistelee voitosta mutta ei ole menettänyt sitä pientä pilkettä ja mukavaa luonnetta, jonka olemme yhteisissä tapahtumissa nähneet. Tulevaisuuden osalta Muhosella on selvät sävelet. Ensimmäisen karting-kisansa nelivuotiaana ajanut nuori mies suuntaa päättäväisesti kohti formuloita. Nähtäväksi jää, saako Pirkola Racing aikanaan nostaa Muhosen nimen tallista startanneiden Mika Häkkisen ja Heikki Kovalaisen rinnalle. Voitontahtoa ja päättäväisyyttä ei ainakaan puutu! Kartingin KF3-luokan SM-sarjan lopputulokset, top 3, 10/10 osakilpailua: 1. Pasi Pukema, Haase Vortex 2. Jussi Kuusiniemi, Tony Kart Vortex 3. Simo Muhonen, Birel Parilla SIMO muhonen Syntymäaika Ajanut kartingia vuodesta 2001 alkaen Talli Birel-maahantuojan Pirkola Racing Kaudella 2011 ajaa kartingin SM-sarjaa KF3-luokassa Harrastukset golf ja laskettelu

11 ssiakaskokemus Valot kuin jalokivet Aurinkoisena heinäkuun aamuna pakkasin autoon kiukuttelevan lapsen ja valtavan tavaravuoren. Määränpäänä oli kesämökki Ikaalisissa ja matkassa yksi mutka. Kaupassakäynti. MökkiosTosTen teko kahdestaan uimarannalle kärttävän lapsen kanssa ei ole mieltä ylentävä kokemus. Koska täpötäysien kärryjen raahaaminen Saharan kokoisella parkkipaikalla ei tuntunut houkuttelevalta, valitsin kaupaksemme Lielahden uuden Prisman. Olin kuullut, että siellä on pysäköintihalli. kuvat PETri VaNhaNEN Minä haluan jätskiä! Ja karkkia! Ja uimarenkaan! Ja mehua vaatimuksia sateli takapenkiltä, kun kaarroin pysäköintihallin rampille. Tämä ei pääty hyvin, pohdin jo valmiiksi tuskastuneena. auto lipui avarantuntuiseen ja valoisaan halliin. Opasteiden ohjaamana löysin helposti kohti vapaita ruutuja. Puna/vihreitä opastevaloja tarkkailemalla löysin pysäköijän Graalin maljan. Mennään taas laskemaan niitä parkkitimantteja! vapaa pysäköintiruutu oli toden totta aivan marketin liukuovien edessä. Lapsi astui ovesta suoraan jalkakäytäväksi merkitylle turvalliselle alueelle. Äiti katso! Täällä on kimaltavia jalokiviä katossa! lapsi ihasteli tuijottaen katossa näkyviä vapaata ja varattua ruutua ilmaisevia opastevaloja. heti liukuovien takana odotti kärryparkki, jossa lapsi kömpi innoissaan ralliauto kärryihin. Työnsin kärryt askelmattomalle hihnakuljettimelle, ja sitten olimmekin jo kaupassa. vain puoli TunTia myöhemmin työnsin täpötäydet kärryt takaisin halliin samoista liukuovista suoraan auton viereen. Tilavalla alueella auton pakkaaminen sujui ripeästi. Ovetkin mahtuivat kunnolla auki, ja lapsi pääsi helposti kiipeämään istuimelleen. Peruutin ruudusta ja tottumuksesta silmäni etsivät opasteet, joita seuraten ajoimme ulos. Lapsi koetti laskea, montako punaista ja montako vihreää valoa näki matkalla ulosajorampille: Äiti, aja hitaampaa, että minä ehdin nähdä ne kaikki! Kolme päivää myöhemmin palasimme mökiltä levänneinä ja hyväntuulisina. Kun Lielahden kauppakeskittymä alkoi näkyä horisontissa, kuului takapenkiltä vaatimus: Äiti, mennään taas sinne parkkitaloon laskemaan niitä parkkitimantteja! Lielahden Prisman pysäköintihalli on saanut kehuja selkeydestään. SeoInTrust.com internet marketing company is based on trust, therefore if we cannot offer you with high quality SEO - we will be honest with you and decline your project. This, however, has never happened before and after we accept your project a team of experienced SEO specialists will be assigned to you and you will ahve access to detailed progress reports on all your internet marketing and promotion campaigns. nimityksiä Finnpark oy Pääkirjanpitäjä kirsi Creder P-News 02/2011

12 tulevia tapahtumia kevät 2012 Designa PM Abacus -koulutuspäivä Finnpark Tekniikka Oy, Åkerlundinkatu 3, Tampere 12 Finnpark Oy PL 15 / P. O. Box 15 (Åkerlundinkatu 4) FI Tampere Tel P-News on Finnparkin asiakasjulkaisu. Päätoimittaja Markku Hiltunen / Finnpark Oy Toimitus roihu Creative Oy Ulkoasu roihu Creative Oy Paino Kirjapaino Öhrling Oy

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31)

On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) On instrument costs in decentralized macroeconomic decision making (Helsingin Kauppakorkeakoulun julkaisuja ; D-31) Juha Kahkonen Click here if your download doesn"t start automatically On instrument costs

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

AYYE 9/ HOUSING POLICY

AYYE 9/ HOUSING POLICY AYYE 9/12 2.10.2012 HOUSING POLICY Mission for AYY Housing? What do we want to achieve by renting apartments? 1) How many apartments do we need? 2) What kind of apartments do we need? 3) To whom do we

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 4 (käsikirja) (Finnish Edition) Esko Jalkanen

Lisätiedot

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo

TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers. Heikki Laaksamo TIEKE Verkottaja Service Tools for electronic data interchange utilizers Heikki Laaksamo TIEKE Finnish Information Society Development Centre (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry) TIEKE is a neutral,

Lisätiedot

Information on preparing Presentation

Information on preparing Presentation Information on preparing Presentation Seminar on big data management Lecturer: Spring 2017 20.1.2017 1 Agenda Hints and tips on giving a good presentation Watch two videos and discussion 22.1.2017 2 Goals

Lisätiedot

ProAgria. Opportunities For Success

ProAgria. Opportunities For Success ProAgria Opportunities For Success Association of ProAgria Centres and ProAgria Centres 11 regional Finnish ProAgria Centres offer their members Leadership-, planning-, monitoring-, development- and consulting

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE

Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE Strategiset kyvykkyydet kilpailukyvyn mahdollistajana Autokaupassa Paula Kilpinen, KTT, Tutkija, Aalto Biz Head of Solutions and Impact, Aalto EE November 7, 2014 Paula Kilpinen 1 7.11.2014 Aalto University

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Click here if your download doesn"t start automatically Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition) Tommi Uschanov Miksi Suomi on Suomi (Finnish Edition)

Lisätiedot

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition)

Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Click here if your download doesn"t start automatically Uusi Ajatus Löytyy Luonnosta 3 (Finnish Edition) Esko Jalkanen Uusi Ajatus Löytyy

Lisätiedot

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto

Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice Over LTE (VoLTE) By Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto If you are searched for a book by Miikka Poikselkä;Harri Holma;Jukka Hongisto Voice over LTE (VoLTE) in pdf form, then you have come

Lisätiedot

Efficiency change over time

Efficiency change over time Efficiency change over time Heikki Tikanmäki Optimointiopin seminaari 14.11.2007 Contents Introduction (11.1) Window analysis (11.2) Example, application, analysis Malmquist index (11.3) Dealing with panel

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

Helsinki Metropolitan Area Council

Helsinki Metropolitan Area Council Helsinki Metropolitan Area Council Current events at YTV The future of YTV and HKL On the initiative of 4 city mayors the Helsinki region negotiation consortiums coordinating group have presented that:

Lisätiedot

Olet vastuussa osaamisestasi

Olet vastuussa osaamisestasi Olet vastuussa osaamisestasi Ohjelmistoammattilaisuuden uudet haasteet Timo Vehmaro 02-12-2015 1 Nokia 2015 Mitä osaamista tulevaisuudessa tarvitaan? Vahva perusosaaminen on kaiken perusta Implementaatio

Lisätiedot

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa

PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT. 15.3.2013 2013 3 Step IT Group / Palvelukulttuuri / Artti Aurasmaa PALVELUKULTTUURIN JA MINDSETIN KEHITTÄMINEN 3 STEP IT 1 Päivän kolme kysymystä Miksi, miten mitä? Mitä? Miten? Mitä? 1. 3 Step IT 3 minuutissa 2. Työntekijät ensin 3. Arvoista asenteeseen 4. PPPP -> SAVE

Lisätiedot

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene

Skene. Games Refueled. Muokkaa perustyyl. napsautt. @Games for Health, Kuopio. 2013 kari.korhonen@tekes.fi. www.tekes.fi/skene Skene Muokkaa perustyyl. Games Refueled napsautt. @Games for Health, Kuopio Muokkaa alaotsikon perustyyliä napsautt. 2013 kari.korhonen@tekes.fi www.tekes.fi/skene 10.9.201 3 Muokkaa Skene boosts perustyyl.

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Finnish Norwegian Arvoisa Herra Presidentti Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Hyvä Herra, Formal, male recipient, name unknown Hyvä Rouva Formal,

Lisätiedot

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta)

Ajettavat luokat: SM: S1 (25 aika-ajon nopeinta) SUPERMOTO SM 2013 OULU Lisämääräys ja ohje Oulun Moottorikerho ry ja Oulun Formula K-125ry toivottaa SuperMoto kuljettajat osallistumaan SuperMoto SM 2013 Oulu osakilpailuun. Kilpailu ajetaan karting radalla

Lisätiedot

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus

Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus Technische Daten Technical data Tekniset tiedot Hawker perfect plus PzS-Zellen Hawker perfect plus, mit Schraubverbindern, Abmessungen gemäß DIN/EN 60254-2 und IEC 254-2 Serie L PzS-cells Hawker perfect

Lisätiedot

make and make and make ThinkMath 2017

make and make and make ThinkMath 2017 Adding quantities Lukumäärienup yhdistäminen. Laske yhteensä?. Countkuinka howmonta manypalloja ballson there are altogether. and ja make and make and ja make on and ja make ThinkMath 7 on ja on on Vaihdannaisuus

Lisätiedot

Väite Argument "Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita." "Recreation sites and service

Väite Argument Yhteiskunnan velvollisuus on tarjota virkistysalueita ja -palveluita. Recreation sites and service Olisiko vastaaja valmis maksamaan... Would the respondent be willing to pay for... Luonto-opastuksesta Nature guide services Autiotuvan käytöstä Use of wilderness huts Tulipaikan käytöstä (polttopuut,

Lisätiedot

Capacity Utilization

Capacity Utilization Capacity Utilization Tim Schöneberg 28th November Agenda Introduction Fixed and variable input ressources Technical capacity utilization Price based capacity utilization measure Long run and short run

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 2008/0101(CNS) 2.9.2008 TARKISTUKSET 9-12 Mietintöluonnos Luca Romagnoli (PE409.790v01-00) ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Augmented Reality (AR) in media applications

Augmented Reality (AR) in media applications Augmented Reality (AR) in media applications Maiju Aikala, Tatu Harviainen, Pekka Siltanen & Caj Södergård VTT Technical Research Centre of Finland Research questions Is it possible to create more addictive

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla

Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla 2009-2011 Palveluliiketoimintaa verkostoitumalla Mekatroniikkaklusterin vuosiseminaari Lahti 16.12.2010 Esitys pohjautuu hankkeeseen: VersO Vuorovaikutteinen palvelukehitys verkostossa Taru Hakanen, tutkija

Lisätiedot

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition)

Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Nuku hyvin, pieni susi -????????????,?????????????????. Kaksikielinen satukirja (suomi - venäjä) (www.childrens-books-bilingual.com) (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Lisätiedot

Travel Getting Around

Travel Getting Around - Location Olen eksyksissä. Not knowing where you are Voisitko näyttää kartalta missä sen on? Asking for a specific location on a map Mistä täällä on? Asking for a specific...wc?...pankki / rahanvaihtopiste?...hotelli?...huoltoasema?...sairaala?...apteekki?...tavaratalo?...ruokakauppa?...bussipysäkki?

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi

Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Ideasta projektiksi - kumppanuushankkeen suunnittelun lähtökohdat Hankkeiden vaikuttavuus: Työkaluja hankesuunnittelun tueksi Erasmus+ -ohjelman hakuneuvonta ammatillisen koulutuksen kumppanuushanketta

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita

NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO- ja ENO-osaamisohjelmien loppuunsaattaminen ajatuksia ja visioita NAO-ENO työseminaari VI Tampere 3.-4.6.2015 Projektisuunnittelija Erno Hyvönen erno.hyvonen@minedu.fi Aikuiskoulutuksen paradigman

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT

HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Kemppi ARC YOU GET WHAT YOU MEASURE OR BE CAREFUL WHAT YOU WISH FOR HITSAUKSEN TUOTTAVUUSRATKAISUT Puolitetaan hitsauskustannukset seminaari 9.4.2008 Mikko Veikkolainen, Ratkaisuliiketoimintapäällikkö

Lisätiedot

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1

TietoEnator Pilot. Ari Hirvonen. TietoEnator Oyj. Senior Consultant, Ph. D. (Economics) presentation TietoEnator 2003 Page 1 TietoEnator Pilot Ari Hirvonen Senior Consultant, Ph. D. (Economics) TietoEnator Oyj presentation TietoEnator 2003 Page 1 Sallikaa minun kysyä, mitä tietä minun tulee kulkea? kysyi Liisa. Se riippuu suureksi

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

4x4cup Rastikuvien tulkinta

4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Rastikuvien tulkinta 4x4cup Control point picture guidelines Päivitetty kauden 2010 sääntöihin Updated for 2010 rules Säännöt rastikuvista Kilpailijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen,

Lisätiedot

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat

Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät. Potkurikoneet 1:72-1:49. Suihkukoneet 1:72-1:49. Potkurikoneet 1:35 ja suuremmat. Suihkukoneet 1:35 ja suuremmat Kilpailuluokat Ohessa kilpailuluokat NC 2016 ja IPMS Open. Ilma-alukset Potkurikoneet 1:73 ja pienemmät Suihkukoneet 1:73 ja pienemmät Potkurikoneet 1:72-1:49 Suihkukoneet 1:72-1:49 Potkurikoneet 1:48

Lisätiedot

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille

LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU OMINAISUUDET. Sähköinen jäsenkortti. Yksinkertainen tapa lähettää viestejä jäsenille tiedote 2 / 9.3.2017 LANSEERAUS LÄHESTYY AIKATAULU 4.3. ebirdie-jäsenkortti esiteltiin Golfliiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 17.3. ebirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen

Lisätiedot

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007

National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 National Building Code of Finland, Part D1, Building Water Supply and Sewerage Systems, Regulations and guidelines 2007 Chapter 2.4 Jukka Räisä 1 WATER PIPES PLACEMENT 2.4.1 Regulation Water pipe and its

Lisätiedot

SUSEtoberfest TERVETULOA

SUSEtoberfest TERVETULOA 1 SUSEtoberfest TERVETULOA #SUSEtoberfest SUSE silmäyksellä 5 Missä SUSE johtaa 6 SUSE strategia 7 Entä sitten Suomessa? Koulutus Teknologia-osaaminen Edustus Twitter Suomi SUSENews Yhteystiedot Materiaalit

Lisätiedot

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo

Windows Phone. Module Descriptions. Opiframe Oy puh. +358 44 7220800 eero.huusko@opiframe.com. 02600 Espoo Windows Phone Module Descriptions Mikä on RekryKoulutus? Harvassa ovat ne työnantajat, jotka löytävät juuri heidän alansa hallitsevat ammatti-ihmiset valmiina. Fiksuinta on tunnustaa tosiasiat ja hankkia

Lisätiedot

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen

CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen CIO muutosjohtajana yli organisaatiorajojen 03.06.2009 Antti Koskelin CIO Konecranes Group 2009 Konecranes Plc. All rights Konecranes overview Business Agenda CIO Agenda Mindset for modern CIO Konecranes

Lisätiedot

7. Product-line architectures

7. Product-line architectures 7. Product-line architectures 7.1 Introduction 7.2 Product-line basics 7.3 Layered style for product-lines 7.4 Variability management 7.5 Benefits and problems with product-lines 1 Short history of software

Lisätiedot

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS

TÄYTTÖAUTOMAATIT TÄYTTÖAUTOMAATIT COMPUTER INFLATORS 31 S AHCON computer inflators are designed with a view to high quality, precision and long service life. The inflation computers are designed in Denmark and manufactured and tested in our own workshop.

Lisätiedot

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen

Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Palveluvallankumous: Huomisen liikkuminen Digitaalisuus rakennetussa ympäristössä -seminaari FinnBuild 2.10.2014 Sampo Hietanen Liikenne on keskellä isoa rakennemurrosta A change for good level of service

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

Co-Design Yhteissuunnittelu

Co-Design Yhteissuunnittelu Co-Design Yhteissuunnittelu Tuuli Mattelmäki DA, associate professor Aalto University School of Arts, Design and Architecture School of Arts, Design and Architecture design with and for people Codesign

Lisätiedot

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI

ETELÄESPLANADI 2 00130 HELSINKI 00130 HELSINKI MODERNIA TOIMISTOTILAA Noin VUOKRATAAN Ainutlaatuinen tilaisuus vuokrata huipputason Helsingin näköalapaikalta Toimi pian! Lisätietoja KALLE JASKARA Myyntijohtaja +358 50 324 0404 kalle.jaskara@tkoy.fi

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.4-0-201505291153 Pekka Muhonen 8/12/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes

Lisätiedot

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects

Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects 1 Collaborative & Co-Creative Design in the Semogen -projects Pekka Ranta Project Manager -research group, Intelligent Information Systems Laboratory 2 Semogen -project Supporting design of a machine system

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Courses Autumn Semester 2017 Jenni Laine & Päivi Paukku 24.8.2017 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve terve!

Lisätiedot

Oma sininen meresi (Finnish Edition)

Oma sininen meresi (Finnish Edition) Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Click here if your download doesn"t start automatically Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä Oma sininen meresi (Finnish Edition) Hannu Pirilä

Lisätiedot

The CCR Model and Production Correspondence

The CCR Model and Production Correspondence The CCR Model and Production Correspondence Tim Schöneberg The 19th of September Agenda Introduction Definitions Production Possiblity Set CCR Model and the Dual Problem Input excesses and output shortfalls

Lisätiedot

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site

Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Lab SBS3.FARM_Hyper-V - Navigating a SharePoint site Note! Before starting download and install a fresh version of OfficeProfessionalPlus_x64_en-us. The instructions are in the beginning of the exercise.

Lisätiedot

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence

JA CHALLENGE 18.-19.4.2013. Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence JA CHALLENGE 18.-19.4.2013 Anna-Mari Sopenlehto Central Administration The City Development Group Business Developement and Competence 12.11.2014 Challenges of the City of Turku What kind of city you would

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine Centre for Language and Communication Studies Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2018 Päivi Paukku & Jenni Laine 4.1.2018 Centre for Language and Communication Studies Puhutko suomea? -Hei! -Hei hei! -Moi! -Moi moi! -Terve! -Terve

Lisätiedot

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi.

Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. SOSIAALINEN MEDIA Tässä ohjeessa käydään läpi sosiaalisen median verkkopalveluiden lisätoimintojen lisääminen verkkosivuillesi. FACEBOOK Facebook mahdollistaa useiden erilaisten Social plugins -toimintojen

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy

RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN. Mikko Jokela ToP Tunniste Oy RFID RAKENNUSALALLA-SEMINAARI RFID-RATKAISUT ÄLYKKÄÄSEEN PYSÄKÖINTIIN JA AJONEUVOJEN KULUNVALVONTAAN Mikko Jokela ToP Tunniste Oy ToP Tunniste Oy Järjestelmätoimittaja Automaattinen tunnistaminen RFId

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Mitä Master Class:ssa opittiin?

Mitä Master Class:ssa opittiin? Mitä Master Class:ssa opittiin? Tutkimuskoordinaattori Kaisa Korhonen-Kurki, Helsingin yliopisto Tutkija Katriina Soini, Helsingin yliopisto Yliopistopedagogi Henna Asikainen, Helsingin yliopisto Tausta

Lisätiedot

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta

Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Tietoturvallisuus yhteiskunnan, yritysten ja yksityishenkilöiden kannalta Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Kari Wirman 7.11.2013 Kari Wirman 21.11.2013 Kari Wirman, ICT-pooli Tieto Tieto on nyky-yhteiskunnan

Lisätiedot

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013

koiran omistajille ja kasvattajille 2013 for dog owners and breeders in 2013 Irlanninsusikoiran luonnekysely A survey of the temperament of Irish wolfhounds koiran omistajille ja kasvattajille 213 for dog owners and breeders in 213 Teksti / author: Jalostustoimikunta / breeding

Lisätiedot

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014

Ostamisen muutos muutti myynnin. Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Ostamisen muutos muutti myynnin Technopolis Business Breakfast 21.8.2014 Taking Sales to a Higher Level Mercuri International on maailman suurin myynnin konsultointiyritys. Autamme asiakkaitamme parantamaan

Lisätiedot

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki

Muutos mahdollisuutena Tuusula Anssi Tuulenmäki Muutos mahdollisuutena Tuusula 12.9.2017 Anssi Tuulenmäki +358-50-3819772 anssi.tuulenmaki@mindustry.fi www.mindspace.fi Miksi olen Yli-innovaatioaktivisti? 1.Väite; jos et voi muuttaa arkeasi, jos et

Lisätiedot

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland

FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland FROM VISION TO CRITERIA: PLANNING SUSTAINABLE TOURISM DESTINATIONS Case Ylläs Lapland Tiina Merikoski, Landscape Architect (M.Sc) Aalto University School of Science and Technology Department of Architecture

Lisätiedot

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES

UX NÄKÖKULMA - KONECRANES UX NÄKÖKULMA - KONECRANES Johannes Tarkiainen Industrial Design Manager KONECRANES NUMEROINA LAITTEET TOIMINTOJA LÄHES 60 % 11 800 TYÖNTEKIJÄÄ 600 TOIMIPISTETTÄ ERI PUOLILLA MAAILMAA 50 MAASSA LIIKEVAIHDOSTA

Lisätiedot

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön

Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön Rakentamisen 3D-mallit hyötykäyttöön 1 BIM mallien tutkimuksen suunnat JAO, Jyväskylä, 22.05.2013 Prof. Jarmo Laitinen, TTY rakentamisen tietotekniikka Jarmo Laitinen 23.5.2013 Jarmo Laitinen 23.5.2013

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT UNCITRAL EMERGENCE CONFERENCE 13.12.2016 Session I: Emerging Legal Issues in the Commercial Exploitation of Deep Seabed, Space and AI BLOCKCHAINS AND ODR: SMART CONTRACTS AS AN ALTERNATIVE TO ENFORCEMENT

Lisätiedot

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10)

LUONNOS RT 80260 EN AGREEMENT ON BUILDING WORKS 1 THE PARTIES. May 1998 1 (10) RT 80260 EN May 1998 1 (10) AGREEMENT ON BUILDING WORKS This agreement template is based on the General Terms and Conditions of Building Contracts YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-7, KH X4-00241.

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland

IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland IFAGG WORLD CUP I, CHALLENGE CUP I and GIRLS 12-14 OPEN INTERNATIONAL COMPETITION 1 st 2 nd April 2011, Vantaa Finland Vantaa Gymnastics Club and Finnish Gymnastics Federation are very pleased to welcome

Lisätiedot

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4

AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 AFCEA 3.11.2009 PVTO2010 Taistelija / S4 -Jukka Lotvonen -Vice President, Government Solutions -NetHawk Oyj NetHawk Government Solutions PRIVILEGED Your Wireless Forces NetHawk in Brief - Complete solutions

Lisätiedot

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan?

Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? Millainen on viihtyisä kaupunki ja miten sitä mitataan? RATKAISUJA LUONNOSTA LYNETIN TUTKIMUSPÄIVÄ 2016 Miimu Airaksinen Research professor VTT Technical Research Centre of Finland Kaupungit ovat tärkeitä

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Suomen Talonpoikaiss Dyn Keskustelup Yt Kirjat, Issue 1... (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Suomen Talonpoikaiss Dyn Keskustelup Yt Kirjat, Issue 1... (Finnish Edition) Click here if your download doesnt start automatically Suomen Talonpoikaiss Dyn Keskustelup Yt Kirjat, Issue 1... (Finnish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Suomen Talonpoikaiss Dyn Keskustelup Yt Kirjat, Issue 1... (Finnish

Lisätiedot

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy

Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Kansainvälisesti verkottuneet organisaatiot kilpailukyvyn lähteenä Pentti Heikkinen, toimitusjohtaja Gateway Technolabs Finland Oy Copyright 2011 Gateway TechnoLabs Finland Oy Sisältö Globaalit muutosdriverit

Lisätiedot