Pelin aika PRONSSI HOPEA KULTA Pallon lyöminen. 1. Alakautta. Kopin ottaminen ja pallon poimiminen. suoraan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pelin aika 2 1. 3 2. 3 PRONSSI HOPEA KULTA. 1 1. Pallon lyöminen. 1. Alakautta. Kopin ottaminen ja pallon poimiminen. suoraan."

Transkriptio

1 Pelin aika SYÖTTÄMINEN LYÖMINEN KENTTÄPELI PRONSSI 1. Alakautta 1 1. Pallon lyöminen syöttäminen suoraan Kopin ottaminen ja pallon poimiminen HOPEA 2. Yläkautta Puolustava lyöminen 2. 3 syöttäminen Laakapallon kiinniotto ja yläkautta heittäminen KULTA Vauhdinotto syötössä Vetolyönti 3 Korkean pallon kiinniotto ja palautus

2 Tekijöiden kiitokset Pelin aika on tuotettu seuraavien henkilöiden ja organisaatioiden avustuksella: DAVID CLARKE Toimittaja, ECB:n liiketoiminta JOHN ABRAHAMS Tekninen neuvonantaja, ECB:n kansallisen tason valmentaja RICHARD FOWEATHER Konsultti, koulujen opetusuunnitelmatyön ja teollisuuden yhteistyö Suunnittelu ja kuvitus OPTIMUM LITHO LTD Suunnittelu ja kuvitus

3 Pelin aika Pelin aika kirjan tarkoitus on tarjota käytännönläheinen lähestymistapa tutustuttaa lapset ja nuoret krikettiin peruskoulun alakouluvuosina. Tärkeintä on tarjota tämänikäisille lapsille mahdollisimman paljon heidän tarvitsemaansa hauskanpitoa ja iloa yhdistettynä tietoon perustekniikoista, mikä auttaa heitä kehittämään luonnollisia kykyjään. Pelin aika kirjan tehtävä on tukea erilaisista lähtökohdista ja kokemustaustasta tulevia opettajia alakoulussa, niin krikettiä opettavia kuin liikuntaa ja pelejä yleisesti opettavia (tämä etenkin Isossa-Britanniassa, suom. huom.). Haluamme varmistaa, että täydellinen vasta-alkaja kriketissä saa yhtä paljon iloa ja tyydytystä tästä ohjelmasta kuin kokenut valmentajakin. Saavuttaaksemme tämän, olemme hyödyntäneet kokeneiden kasvattajien näkökulmia ja mielipiteitä. Kriketti voi tarjota hauskanpitoa ja iloa lapsille ja nuorille kautta maan Pelin aika auttaa todistamaan tämän. England and Wales Cricket Board, ECB Youth Sport Trust on ollut tyytyväinen yhteistyöhönsä England and Wales Cricket Boardin kanssa ja toivottaa Pelin aika julkaisun tervetulleeksi. Tällainen materiaali antaa tärkeää tukea ja tietoa alakoulun opettajille. Työskenneltyään monien urheilulajien parissa, kriketti mukaan lukien, Youth Sport Trust on kehittänyt BT TOP Sport ohjelman. Isossa- Britanniassa mikä tahansa peruskoulun alakoulu, joka on mukana ohjelmassa, saa käyttöönsä välineitä, ohjemateriaalia sekä alustavan koulutuksen opettajille. Pelin aika kirja rakentuu tälle ajatukselle etukäteiskoulutuksesta, joka auttaa sikäläisiä opettajia täydentämään krikettitietouttaan ja keräämään runsaasti kiinnostavia idoita, joiden avulla kehittää oppilaiden taitoja. Pelin aika tekee kriketin opettamisesta ja pelaamisesta hauskaa. Pelin aika kirjan on tuottanut England and Wales Cricket Board (ECB), joka aloitti toimintansa Kriketin johtavana organisaationa Isossa- Britanniassa ECB:n tärkeimpänä tehtävänä on panna täytäntöön kansallinen kehitysohjelma, jonka tavoitteena on varmistaa että jokainen nuori henkilö tutustutetaan peliin. että pelistä kehittyy elinvoimainen ja järjestäytynyt joukkuepeli. lahjakkaiden kriketin pelaajien kehitys ja edistyminen. kilpailuhenkinen ja asianmukaisesti rahoitettu, vahva ja ensiluokkainen peli. kansainvälisten krikettitapahtumien menestyksekäs järjestäminen Englannissa. Pelin aika on tärkeä osa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Sue Campbell Chief executive Youth Sport Trust

4 Liikuntakasvatus kansallisessa opetussuunnitelmassa Liikuntakasvatus on tärkeä osa nuorten kasvatusta. Se antaa heille mahdollisuuden järjestettyyn liikunnan harjoittamiseen ja näin he saavat elämäänsä arvokasta sisältöä. Pelin aika on suunniteltu auttamaan opettajaa rohkaisemaan oppilaitaan krikettipelin ymmärtämisessä ja siihen liittyvän tiedon kartuttamisessa. Jokainen yhdeksästä harjoitusjaksosta on suunniteltu kahden tunnin pituiseksi; suunnitelma on kuitenkin joustava ja jaksot voi halutessaan jakaa lyhempiin osiin. Olemme yrittäneet tehdä tuntien sisällöt helposti ymmärrettäviksi. Tiedämme, että jokaisella koululla on hyvin yksilölliset harjoitus olosuhteet. Älkää kuitenkaan antako esim. liian pienen harjoituspaikan estää tuntien toteuttamista. Voitte aina muuttaa tuntien sisällön olosuhteiden mukaiseksi. Tässä on esitelty osa Englannin ja Walesin kansallisen opetussuunnitelman liikunnan osuudesta. Se on kuitenkin sisällöllisesti pääpiirteissään samanlainen kuin suomalainen vastineensa, joten Suomen osuutta ei ole erikseen lisätty. KEY STAGE 2 Liikunnan opetussuunnitelma peruskoulun alakoulun päättyessä TOIMINTA-ALUE: Pelit Oppilaita tulisi opettaa: a. ymmärtämään ja pelaamaan pienimuotoisia pelejä sekä yksinkertaistettuja versioita joukkue- ja yksilöpeleistä, jotka sisältävät lyönti- ja kenttäpeliä, esim. yksinkertaistettuja krikettiotteluita. b. yleisiä pelitaitoja ja periaatteita, mm. hyökkäystä ja puolustusta lyönti- ja kenttäpelissä. c. parantamaan pallon lähettämis- ja vastaanottamistaitoja, lyöntiä sekä pallon kanssa liikkumista pelissä. YLEISET VAATIMUKSET 1. Aktiivinen liikkuminen ja terveelliset elämäntavat a) aktiivinen liikkuminen. b) ryhti ja kehon hallinta. c) verenkiertoelimistön kunto, notkeus, voima ja kestävyys. d) henkilökohtainen hygienia. 2. Myönteinen asennoituminen a) reilun pelin asenne yksilönä, joukkueen jäsenenä ja kannustajana. b) sekä suhtautuminen menestymiseen että rajoitusten hyväksyminen. c) vahvistaa suorituksia. d) toisten ja ympäristön huomioonottaminen. 3. Turvallinen harjoitteleminen a) ohjeiden noudattaminen. b) sääntöjen ja menettelytapojen huomioonottaminen peleissä ja harjoituksissa. c) asianmukainen vaatetus ja suojavarusteiden käyttö. d) liikuntavälineiden turvallinen käsittely. e) alkulämmittelyt ja loppuverryttelyt.

5 Oikea- ja vasenkätiset pelaajat Pelin aika kirjan kuvissa näytetään oikeakätisen pelaajan ote mailasta. Vasenkätisten pelaajien tulee yksinkertaisesti ottaa kuvitukseen nähden peilikuvaote. Peleissä, joissa lyöjän täytyy juosta hilan sivulla olevan merkkikartion ympäri, tulee käyttää kahta kartiota, yhtä hilan kummallakin puolella. Lyöjän tulisi aina juosta onpuolella olevan kartion ympäri, kuten kuvassa. Miten lyöjä joutuu ulos off-puoli on-puoli koppi pallotettu oikeakätinen oikeakätinen lyöjä hilavahti polttaa on-puoli off-puoli vasenkätinen vasenkätinen lyöjä palo

6 Pelin aika Miksi Pelin aika? Pelin aika kirja osoittaa, ettei kriketin olennaisten taitojen oppiminen ei ole vaikeaa. Se tarjoaa selkeää ja tiivistettyä tietoa seuraavista asioista: miten organisoida ryhmä lapsia rajoitetussa tilassa. yksilö- ja ryhmäopetusmenetelmät. suunnitellun tunnin eteneminen. miten opettaa pallon heittämisen ja kiinniottamisen perustaitoja vaiheittain. krikettilyöntien ja syöttämisen erikoistekniikoita. Kutakin osa-aluetta voidaa toteuttaa:! MUISTA RIITTÄVÄ ETÄISYYS Pelin aika on tehty tukemaan opettajia opetussuunnitelmaan pohjautuvassa työssä, erityisesti koskien kenttä- ja lyöntipelejä peruskoulun alakoulun aikana. Kirja keskittyy näyttämään, kuinka kriketin ja sen sukulaispelien opetus auttaa oppilasta kehittämään erilaisia ja erityisiä taitoja ja käyttämään niitä eri pelitilanteissa. kokeilemaan erilaisia rooleja pelissä. oppimaan arvioimaan eri kokemuksia sekä ehdottamaan tehokkaita parannuskeinoja. olemaan fyysisesti aktiivinen koko oppitunnin ajan. ottamaan käyttöön juuri oppimiaan taitoja. sisä- tai ulkotiloissa. ilman suojavarusteita. opettajien, vanhempien tai muiden asiasta kiinnostuneiden ohjauksessa. Esitellyt tekniikat tarjoavat opetukselle rakenteen, joka on turvallinen. on joustava. helpottaa taitojen oppimista pienimuotoisten pelien avulla, siten että lapset oppivat arvostamaan ja ymmärtämään päätöksentekoa kussakin pelitilanteessa ja tältä pohjalta käyttämään tarvittavia taitoja. antaa myönteistä palautetta ja tukee oppimista.

7 Järjestelyt Pelin aika on suunniteltu auttamaan opettajaa rohkaisemaan ja edistämään oppilaidensa tietoutta, ymmärrystä ja SYÖTTÄMINEN LYÖMINEN KENTTÄPELI pelitaitoja krikettiin liittyvissä syöttämisen, lyömisen ja kenttäpelin erityistaidoissa. Kirja on jaettu yhdeksään jaksoon, joista kunkin on suunniteltu kestävän kaksi tuntia, joko yhtä Alakautta syöttäminen 1. 2 Pallon lyöminen suoraan 1. 3 Kopinotto ja pallon poimiminen jaksoisesti tai jaettuna kahdelle kerralle. Ne kattavat seuraavat pelitaidot: 2. 1 Yläkautta syöttäminen 2. 2 Puolustava lyöminen 2. 3 Pallo kenttäpelissä 3. 1 Vauhdinotto syötössä 3. 2 Vetolyönti 3. 3 Pallo kenttäpelissä 8-10 metriä

8 Tunnin rakenne Seuraavat elementit on sisällytetty kunkin tunnin rakenteeseen, jotta tuntien järjestäminen ja opetus sujuisivat mahdollisimman menestyksekkäästi: TAVOITE Kullakin oppitunnilla on selkeästi määritelty tavoite, joka linjaa tunnin sisällön. ESITTELY Oppitunnin sujuvuus perustuu siihen, miten aihe esitellään. Ohjeiden tarkkaavainen kuuntelu on ratkaisevaa sen kannalta, miten myöhemmin toimitaan yhteistyötä ja ongelmanratkaisua vaativissa tehtävissä. VÄLINEET Mitä tarvitaan? VERRYTTELY Osuudet sisältävät ehdotuksia lihasten lämmittelyyn vaatimusten kasvaessa. Verryttelyjakson lopulla oppilaiden tulisi olla täysin aktiivisia. Mukana on kaksi verryttelyvaihtoehtoa sitä varten, että yhden aukeaman oppiaines jaetaan kahdelle kerralle. TUNNIN PÄÄAIHE Vaiheittainen ohje siitä, miten organisoida yksi tai useampi harjoite tietyn taidon harjoitteluun. Siinä tapauksessa, että yhden aukeaman oppiainesta varten käytetään kaksi erillistä kertaa, opettajan tulee päättää sopiva kohta ensimmäisen kerran lopetukseksi. Toisella kerralla on hyvä kerrata, mitä ensimmäisellä opittiin. KESKEISTÄ Korostaa niitä tärkeitä kohtia, joita opettajan tulisi oppilaille selvittää. Opettaja voi ottaa oppilaat mukaan tähän prosessiin kysymällä heiltä yksilöinä - tai ryhmänä -, minkä tekijöiden he ajattelevat vaikuttavan positiivisesti tietyn taidon oppimiseen. Näissä kohdissa on myös annettu esimerkkikysymyksiä, joita voi halutessaan käyttää. PELIN AIKA antaa lapsille tilaisuuden pelata peliä, jonka he tunnistavat oikeaksi peliksi. HELPOMPI/VAATIVAMPI VAIHTOEHTO Sisältää ehdotuksia harjoitusten helpottamisesta/vaikeuttamisesta. LOPPUVERRYTTELY Näissä osioissa on harjotteita, jotka auttavat kehoa rentoutumaan ja palautumaan harjoituksen jälkeen. Kuten verryttelyosioissa, näissäkin kohdissa on annettu kaksi ehdotusta, siltä varalta, että aukeaman oppiaines on jaettu kahdelle eri kerralle. ARVIOINTI Oppilaille annetaan mahdollisuuksia, yksin tai pareittain, arvioida omaa edistymistään ja löytää keinoja edelleen kehittymiselle. Opettaja voi käyttää tätä tietoa arvioidessaan oppilaidensa suorituksia, tietoa ja ymmärtämistä.

9 Tavoitteen asettelu ja opastus Aseta tavoitteet selkeästi. Seuraa oppilaiden suorituksia keskeisten kohtien pohjalta asettamiesi kriteerien suhteen. Anna yksilöityjä neuvoja tekniikan opetuksessa esim. miten pitää mailaa kädessä ja hyödyllistä informaatiota, kuten syöttäjän käden tarkkailu hänen päästäessään irti pallosta syöttöhetkellä. Taitopalkintojärjestelmä Kwik Kriketti taitopalkintojärjestelmä tarjoaa objektiivisen edistymisen mittarin taitojen oppimisessa, koska se on helposti hallittavissa ja toteutettavissa. Lapset tuntevat saavuttaneensa jotain, kun näkevät, että heidän ahkerointinsa palkitaan. Kwik Kriketti taitopalkintojärjestelmässä on kolme tasoa pronssi, hopea ja kulta -, joiden avulla voi arvioida tässä kirjassa olevia osa-alueita, syöttämistä, lyömistä ja kenttäpeliä. PRONSSI HOPEA KULTA Sen lisäksi, että Kwik Kriketti taitopalkkiojärjestelmä on tapa arvioida oppilaiden edistymistä, sitä voidaan käyttää rohkaisemaan oppilaiden vastuunottoa antamalla heidän toimia pareittain tai kolmen hengen ryhmissä, joissa he voivat laskea pisteitä ja kirjata omia ja pariensa tuloksia. Ryhmän jäsenet voivat myös antaa palautetta kulloisellekin harjoitteen tekijälle ja näin auttaa häntä kehittämään omia taitojaan. Oppilaiden on myös mahdollista kehittää omia seuranta- tai arviointikaavakkeitaan, jotka perustuvat joko opettajan antamaan tai itse laadittuun kriteeristöön. Invaliditeetti Jokainen Pelin aika kirjassa oleva harjoite voidaan mukauttaa myös niille, joilla on jokin liikunnallinen tai muu erityisvaikeus.

10 Terveys ja turvallisuus Terveys- ja turvallisuusnäkökohdat tulee ottaa huomioon kaikissa tilanteissa. Viimekädessä vastuu on koululla; seuraavat näkökohdat on syytä pitää mielessä: Yleinen turvallisuus Pelialue: asianmukainen alue, jossa ei ole esteitä eikä vaarallisia esineitä. Tila: riittävästi tilaa kullekin oppilaalle sekä turvalliselle ryhmissä työskentelylle. Vaatetus: asiaankuuluva vaatetus, mukaan lukien jalkineet. Järjestyksenpito: oppilaille tulee antaa riittävän selkeät ohjeet, jotta he tietävät, milloin ja miten pysäyttää tilanteet. Tietoisuus: oppilaiden tulee olla tietoisia muista paikallaolijoista ja olla valmiita tekemään väistöliikkeitä.! MUISTA RIITTÄVÄ ETÄISYYS Urheiluun liittyvä turvallisuus Muista riittävä etäisyys. Kriketissä, kuten muissakin lyöntilajeissa, turvallisuus on elintärkeää. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, etteivät oppilaat seiso liian lähellä lyöjää. Pallot: pidä pallot astiassa/laatikossa aina, kun ne eivät ole käytössä. Pudotetut pallot tulee noutaa varoen. Mailat: varmista, ettei suoraan lyöjän takana eikä edessä ole ketään. Alä heitä mailaa alas tai taakse.

11 Kwik Kriketti varusteet Se, millaisia välineitä opettaja aikoo käyttää toteuttaessaan tämän kirjan oppiainesta, on tietenkin täysin hänen oma valintansa, mutta suosittelemme lämpimästi, että hän ottaa huomioon kulloistenkin oppilaidensa pituuden ja painon valitessaan sopivia mailoja ja palloja. Yksi tapa varmistaa sopivan kokoiset välineet, on käyttää Kwik Kriketti välineitä. Kwik Kriketti välineistö otettiin käyttöön vuonna 1988 ja nykyisin puolella brittiläisistä alakouluista on käytössään nämä välineet, jotka on tehty kevyestä ja kovaa käyttöä kestävästä muovista ja suunniteltu erityisesti 5-11-vuotiaiden lasten käyttöön. Nämä välineet sisältävät kolmen kokoisia mailoja sekä kahden tyyppisiä palloja. Alkuperäinen Kwik Kriketti -pallo on riittävän kova antamaan krikettipallolle tyypillisen pompun, mutta riittävän kevyt. ettei se satuta lasten käsiä. Lisäksi on olemassa pehmeämpi 'Kinder-pallo', joka on ihanteellinen ahtaissa tiloissa ja pienten lasten kanssa. Molemmat pallot on tehty kovaa kulutusta kestävästä muovista. Lyönnin harjoittelua helpottamaan on nyt myös saatavilla lyönti-tii. Mikäli teillä ei vielä ole tätä mainittua välinekassia, mutta olette asiasta kiinnostuneita, ottanette yhteyttä Suomen Krikettiliitto ry:hyn, Suomen Krikettiliitto ry. on avustanut asiasta innostuneita kouluja antamalla ensimmäisen Kwik Kriketti -välinekassin lahjaksi koulutusjakson päätteeksi.

12

13 1. 1 SYÖTTÄMINEN TAVOITE KEHITTÄÄ ALAKAUTTA SYÖTTÄMISTÄ ALUKSI Selitä luokalle tunnin tavoite ja sisältö. PRONSSI TARVIKKEET 1 tennispallo paria kohti 2 isoa kartiota jokaista kuuden/kahdeksan hengen ryhmää kohti 2 krikettimailaa Hiloja ja palloja

14 LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 1 Hölkkää ravistellen kevyesti kehon eri osia Kuinka monta eri osaa pystyt ravistelemaan? Hypi ensin oikealla jalalla, sitten vasemmalla. Venyttele, erityisesti käsivarsia - kurkota korkealle molemmilla käsillä. - kävele eteenpäin kurkotellen vuorotellen kumpaakin kättä kohti kattoa. - pyöritä käsiä. PELITAIDOT Valmistelu: ALAKAUTTA SYÖTTÄMINEN Näytä, mitä tehdään (katso Keskeiset kysymykset). Jaa luokka pareihin, jotka asettuvat seisomaan vastakkain 10 metrin etäisyydelle. Näytä, kuinka palloa pidetään (katso kuva vasemmalla). Pelaajat astuvat askeleen ja syöttävät alakautta yrittäen saada pallon pomppaamaan kaksi metriä ennen vastapelaajaa. Vastapelaaja ottaa pallon kiinni ja syöttää takaisin. ÄLÄ KIIREHDI! HARJOITUS VOIDAAN JAKAA KAHDELLE OPPITUNNILLE LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 2 Hölkkää ravistellen kehon eri osia. Hölkkää edelleen, taputa käsiä pään yläpuolella, selän takana, polvien takana. Jatka käsikynkässä kaverin kanssa. Hyppikää jalalta toiselle kentän ulkoreunaa pitkin. Sama jatkuu, nyt tasajalkaa hyppien. Venyttele, erityisesti käsivarsia.

15 SEURAAVAKSI Jaa luokka kuuden hengen ryhmiin, joissa jokaisessa on 2 kolmen hengen joukkuetta. Joukkueet seisovat 15 metrin etäisyydellä toisistaan. Aseta 2 kartiota kunkin joukkueparin väliin rinnakkain (metrin etäisyydelle toisistaan). Pelaajat syöttävät vuorotellen. Joukkue saa yhden pisteen jokaisesta pallosta, joka menee kartioiden välistä. Eniten pisteitä kerännyt joukkue voittaa. KESKEISET KYSYMYKSET K Miten pallosta tulee pitää kiinni? V Pallo lepää tukevasti sormien varassa, älä purista liian tiukasti (katso kuvaa edellisellä sivulla). Heilauta käsi suoraan taaksepäin. Astu eteenpäin heittokäden vastakkaisella jalalla. HELPPO/ VAATIVA Lyhennä /pidennä: pelaajien välimatkaa. kartioiden väliä. K Kuinka tarkkuutta voi kehittää? V Käytä maassaolevaa viivaa tai ympyrää maalina. Seuraa palloa kädellä niin kauan kuin mahdollista.

16 PELIN AIKA JUOKSUKRIKETTI Jaa ryhmä kahtia sisä- ja ulkojoukkueeseen. Järjestä peli kuten kuvassa. Kumpikin joukkue on lyöntivuorossa 7 minuuttia. Syöttäjä syöttää alakautta 10 metrin päästä. Lyöjän täytyy juosta joka lyönnin jälkeen vaikka ei osuisikaan palloon. Lyöjä juoksee kartion tai keilan ympäri (2 keilaa/kartiota, yksi oikea- ja yksi vasenkätisiä varten). Ulkopelaajat heittävät pallon alakautta syöttäjälle mahdollisimman nopeasti Syöttäjä syöttää heti pallon saatuaan. Lyöjä on ulkona kun hänet pallotetaan tai ulkojoukkue saa kopin. Eniten juoksuja kerännyt joukkue voittaa.! MUISTA RIITTÄVÄ ETÄISYYS LOPPUVERRYTTELY 1 Oppilaat hölkkäävät heitellen palloja toisilleen ja ottaen koppeja (kuinka monta koppia pudotetaan?) Kävele ympäriinsä ravistellen kehon kaikkia osia Rentoudu ja hengitä syvään LOPPUVERRYTTELY 2 Oppilaat lähtevät juoksemaan merkistä ja koskevat kolmea ennalta määrättyä kohdetta, esim. penkki, kartio jne. ja palaavat lopuksi paikoilleen Palattuaan paikoilleen oppilaat hyppivät 10 kertaa kummallakin jalalla Heitä palloa parin kanssa tai yksitellen yrittäen ottaa koppeja Ravistele ja rentoudu HELPPO/ VAATIVA Lyhennä /pidennä hilojen väliä Lyhennä /pidennä juoksumatkaa ARVIOINTI OMA MIELIPIDE Mistä erityisesti pidit tänään? Mitä olet oppinut tänään syöttämistäsi? Miten voit parantaa syöttämistäsi?

17 1. 2 LYÖMINEN TAVOITE KEHITTÄÄ LYÖMISTEKNIIKKAA PALLON LYÖMINEN SUORAAN ALUKSI Selitä luokalle tunnin tavoite ja sisältö. PRONSSI TARVIKKEET Pehmeitä palloja 20 hengen ryhmälle: 6 mailaa ja palloa 6 lyöntitiitä (tai isoja kartioita) 2 merkkikartiota

18 LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 1 Kävele ympäri salia väistellen muita. Hölkkää; kohdatessasi jonkun muun, tee täyskäännös vasemmalle, seuraavan kerran oikealle jne. Järjestä polttopallopeli. PELITAIDOT SUORA LYÖNTI OTE MAILASTA Jaa luokka ryhmiin, yhtä monta ryhmää kuin mailoja. Näytä kuvaa. Näytä kuinka mailaan tartutaan. Jokainen oppilas tarttuu vuorollaan mailaan, muut ryhmän jäsenet tarkkailevat. TARKISTA ETTÄ OPPILAAT PITÄVÄT MAILASTA KIINNI LÄHELTÄ KAHVAN YLÄOSAA, KÄDET YHDESSÄ KUTEN KUVISSA LYÖNTIASENTO oikeakätiset pelaajat MAILAN HEILAUTTAMINEN TAAKSEPÄIN vasenkätiset pelaajat POLTTOPALLO Heittäjät yrittävät osua muita vyötärön alapuolelle pehmeällä pallolla. Pelaajasta tulee heittäjä pallon osuttua häneen. Näin jatketaan kunnes kaikki ovat heittäjiä. Pelaajat voivat liikkua välttääkseen osuman. LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 2 Edelleen ryhmissä. Yksi pitkä jono. Näytä lyöntiasento: Hartioiden levyinen haara-asento, jalat samassa linjassa. Joustaen hiukan polvista. Pää paikallaan. Silmät vaakatasossa. Varmista, että lapset pitävät turvallisen välimatkan eivätkä joudu lyöntilinjalle harjoituksen aikana. Työnnä maila suoraan taaksepäin hilaa kohti. Heilauta käsivarret taakse irti vartalosta. Pidä pää/ muu ruumis paikallaan. ÄLÄ KIIREHDI! JAKSO VOIDAAN JAKAA KAHDELLE TUNNILLE.! MUISTA RIITTÄVÄ ETÄISYYS Hölkkää ympäri kenttää. Kentän yhdellä laidalla pidä käsiä edessäsi niinkuin pitelisit tarjotinta ja nostele polvia niin korkealle, että ne osuvat käsiisi. Hölkkää tavallisesti. Laita kädet selän taakse ja nostele jalkoja taakse ja ylös niin että ne osuvat käsiisi. Juokse, kosketa viittä esinettä tai aluetta, palaa takaisin lähtöpaikkaan ja istu alas.

19 SUORALYÖNTIHARJOITUS Jaa luokka viiden hengen ryhmiin lyöjä ja 4 kenttäpelaajaa, joista yksi asettaa pallon takaisin tiin päälle. KESKEISET KYSYMYKSET K Pidätkö mailasta kiinni oikein? K Seisotko oikeassa lyöntiasennossa? K Mitä merkitystä sillä on? V Oikea ote mailasta ja mailan heilauttaminen suoraan ylöspäin auttavat siinä, että maila tulee alas suoraan. Liike K Mitä sinun tulee katsoa? K Miten näet sen parhaiten? V Pidä katse pallossa. Liikuta päätä/silmiä palloa kohti. Astu lähemmäksi palloa. Pallo asetetaan tiin päälle; lyöjä lyö. Kenttäpelaajat palauttavat pallon ja asettavat sen takaisin tiin päälle. Jokainen lyö 6 kertaa. Suunta K Mikä auttaa sinua lyömään pallon oikeaan suuntaan? V Lyö mailan litteällä puolella. Maila kulkee suoraan eikä ristiin kehon edestä SEURAAVAKSI! VASENKÄTISET LYÖJÄT (PALLON PUDOTTAJA SEISOO PELAAJAN OFF-PUOLELLA) Tii poistetaan ja kenttäpelaaja pudottaa pallon käsivarren mitan päästä lyöjän silmien korkeudelta. Kenttäpelaaja seisoo siten, että maila on aina hänen ja lyöjän välissä. Lyöjä antaa pallon pompata kerran, astuu palloa kohti ja lyö. HELPPO/ VAATIVA Myöhemmissä harjoituksissa syöttäjä voi siirtyä kymmenen metrin päähän ja heittää pallon alakautta lyöjälle.

20 PELIN AIKA RUSAPELI Jaa luokka kahteen ryhmään kenttäpelaajiin ja lyöjiin. Järjestä peli kuten kuvassa. Kummallakin puolella on 2 kymmenen minuutin sisävuoroa. Ulkopelaajat valitsevat syöttäjän, joka syöttää alakautta. Jokaisesta merkkien väliin osuneesta pallosta saa yhden juoksun. 5 metriä Haluttaessa voidaan lisäjuoksuja antaa seuraavasti: - 1 juoksu kun pelaaja juoksee ensimmäiselle viivalle ja takaisin Pelaajan tulee koskea mailalla linjan toista puolta. - 2 juoksua kun pelaaja juoksee toiselle linjalle ja takaisin. - 4 juoksua kun pallo osuu seinään tai menee merkityn linjan yli kenttäpelaajien takana. Jokainen lyöjä kohtaa 6 palloa; tulokset kirjataan ylös. Lyöjä on ulkona kun: - kenttäpelaaja saa kopin. - lyöjä yrittää juosta ja kenttäpelaaja heittää pallon syöttäjälle, joka saa sen kiinni ennen kuin lyöjä ehtii takaisin hilan luokse. Lyöjän jouduttua ulos hän menettää jäljellä olevat pallot. 1 lisäjuoksu 2 lisäjuoksua LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 1 Hypi yhdellä jalalla ja kosketa mahdollisimman monta esinettä laskematta jalkaa alas. Sama hyppien toisella jalalla. Sama uudestaan, mutta kävellen. Kävellessäsi ravistele kehon eri osia. (kuinka monta? Keskity eri osiin, esimerkiksi jalat, käsivarret, olkapäät jne). Rentoudu ja hengitä syvään 10 kertaa. LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 2 HELPPO/ VAATIVA 5 metriä Juokse, kosketa viittä esinettä ja palaa lähtöpaikkaan. Venytä itsesi niin pitkäksi kuin pystyt. Käperry palloksi. Kuinka monta ruumiinosaa voit koskettaa ensin vasemmalla ja sitten oikealla kädellä? (laske ja nimeä ainakin 10). Ravistele ja rentoudu. Pallo lyödään tiin päältä tai toinen pelaaja pudottaa sen lyöjälle kuten aikaisemmassa harjoituksessa. Lisäjuoksuja saa hyvästä tekniikasta. Lyhennä /pidennä välimatkoja. Vähennä /lisää kenttäpelaajia. 4 lisäjuoksua ARVIOINTI OMA MIELIPIDE Mistä pidit/et pitänyt tällä tunnilla? Keskustele ryhmän kanssa, mitä voisi tehdä paremmin seuraavalla kerralla.

21 1. 3 KENTTÄPELI TAVOITE KEHITTÄÄ KOPINOTTOA JA PALLON KIINNIOTTAMISTAITOJA ALUKSI Selitä luokalle tunnin tavoite ja sisältö. PRONSSI TARVIKKEET 1 tennispallo /hernepussi paria kohti 2 merkkikartiota

22 PELITAIDOT 1 KOPINOTTO LÄHELTÄ Järjestelyt: ÄLÄ KIIREHDI! JAKSO VOIDAAN JAKAA KAHDELLE TUNNILLE. LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 1 Possu keskellä Jaa luokka kolmen hengen ryhmiin yksi pehmeä pallo ryhmää kohti. Yksi lapsista seisoo kahden muun välissä. Ulommaiset lapset pompauttavat palloa toisilleen. Se lapsista, jolla on pallo, ei saa liikkua, toiset kaksi lasta saavat. Heittäjä joutuu keskelle, kun heitto on huono, heitosta ei saada koppia tai keskellä oleva pelaaja pysäyttää pallon. LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 2 Jaa luokka pareihin, yksi pallo kullekin parille. Parit seisovat vastakkain yhtenäisissä riveissä kahden metrin päässä toisistaan. Näytä kiinniottoasento (katso kuvaa seuraavalla sivulla). Oppilaat heittävät palloa kevyesti toisilleen alakautta, noin vyötärön korkeudelle. Pari ottaa kopin ja heittää sen alakautta takaisin. Haastetta pareille: - ottakaa 10 koppia pudottamatta palloa. - ottakaa mahdollisimman monta koppia 30 sekunnissa. Kävele /juokse lasten edellä. Lasten tulee kuunnella tarkkaavaisesti ja seurata komentojasi Kosketa maata vasemmalla kädellä (tai oikealla tai molemmilla). 2. Kurkota korkealle kohti taivasta. 3. Tee täyskäännös vasemmalle (tai oikealle). 4. Käperry niin pieneksi kuin mahdollista. 5. Kävele/juokse takaperin. Ryhmän lämmettyä Juokse kovaa 10 metriä poimiaksesi ja heittääksesi kuvitteellisen pallon. Hölkkää takaisin paikallesi. Toista kerran ja vaihda sitten heittokättä (kummalla kädellä oli helpompi heittää? miksi?).

23 KESKEISET KYSYMYKSET K Mikä on oikea jalkojen asento palloa kiinni otettaessa? V Hieman hartioita leveämpi haara-asento. Kädet yhdessä. Käsivarret irti kyljistä, kädet edessä. PELITAIDOT 2 PALLON KIINNI JUOKSEMINEN JA POIMIMINEN Järjestelyt: Jaa ryhmä pareihin, yksi pallo paria kohden. Toinen pareista vierittää pallon kevyesti maata pitkin. Toinen pareista juoksee pallon kiinni ja poimii sen heittokäden puoleisen jalan ulkopuolelta (eli oikean jalan ulkosyrjältä, kun pelaaja heittää oikealla kädellä). Pallon kiinniottanut oppilas tuo sen takaisin ja vierittää vuorostaan toiselle. KESKEISET KYSYMYKSET K Kuinka säilytät tasapainosi? V Jousta ajoissa polvista. Pidä pää koko ajan pallon yläpuolella. Juokse hiukan pallon ohi. K Missä asennossa käden tulee olla pysäyttääkseen pallon? V Pallon edessä, sormet alaspäin, kämmen kohti palloa. K Kumpaan suuntaan on parempi kääntyä, kun lähdet juoksemaan takaisin? V Käänny nopeasti palloon nähden vastakkaiselle puolelle, eli oikeakätinen vasemmalle ja väsenkätinen oikealle. HELPPO/VAATIVA Lyhennä/pidennä pallon vierimismatkaa. Lisää/vähennä vauhtia, jolla pallo vierii. Parit kilpailevat siitä, kuka ehtii pallon luokse ensimmäisenä. K Mitä käden osaa käytät ottaessasi kopin? K Auttaako, jos pidät kädet paikallaan? V Pidä katse pallossa. Käytä käsien pehmeää osaa ja kiedo sormesi pallon ympärille. Vedä pallo itseäsi kohden, kyynärpäät irti vartalosta. HELPPO/VAATIVA Lyhennä/pidennä parien välimatkaa. Heikommat kopin ottajat voivat harjoitella hernepussilla tai pehmeällä pallolla ja edistyneemmät kovemmalla pallolla.

24 PELIN AIKA KENTTÄPELIVIESTI LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 1 Hölkkää neljällä kartiolla merkittyä ympyrää. Jokaisen kartion luona on kaksi pelaajaa, joilla on yksi pallo. Ohittaessaan kartion, pelaajan tulee ottaa koppi ja heittää pallo takaisin toiselle kartion luona olevista pelaajista. Ympyrän keskellä hölkkääjä vaihtuu 30 sekunnin välein. Kuinka monta koppia luokka saa otettua minuutissa? Kävele ennen pysähtymistä. Ravistele niin monta kehon osaa kuin mahdollista. Rentoudu ja hengitä syvään. Jaa luokka 6 8 hengen ryhmiin. Järjestä harjoitus kuten kuvassa, pallo on lattialla harjoituksen alkaessa. Ensimmäinen pelaaja juoksee pallon luokse, nostaa sen ylös ja heittää sen vastakkaisessa jonossa olevalle joukkueensa jäsenelle. Pelaaja jatkaa juoksemista, koskettaa pallon kiinniottaneen pelaajan kättä, joka vuorostaan lähtee juoksemaan, asettaa pallon takaisin keskelle ja koskettaa seuraavan pelaajan kättä. Peli jatkuu tähän tapaan, kunnes kaikki pelaajat ovat takaisin samoilla paikoilla kuin pelin alkaessa. Ensimmäisenä alkuperäisillä paikoillaan oleva joukkue voittaa. Toista harjoitus siten, että ensimmäisen pelaajan tulee heittää pallo ilmaan ja ottaa koppi ennen kuin heittää sen edelleen vastakkaiselle pelaajalle. HELPPO/VAATIVA Lyhennä/pidennä välimatkaa. Käytä hernepussia tai pehmeää palloa. LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 2 Opettaja vierittää kaikki pallot laajalle alueelle. Oppilaiden tulee juosta käsi kädessä kolmen hengen ryhmissä ja kerätä mahdollisimman monta palloa. Juostuaan takaisin paikoilleen oppilaat heittävät palloa siten, että kukin ryhmän jäsenistä ottaa kolme koppia, eli yhteensä 9 heittoa. Venytellään hitaasti käsivarsien ja jalkojen lihaksia. Kävellään ympäriinsä rauhallisesti ja hengitetään syvään 5 kertaa. ARVIOINTI PARIN KANSSA Mistä pidit/et pitänyt tällä tunnilla? Keskustele ryhmän kanssa siitä, mitä voitaisiin tehdä paremmin seuraavalla kerralla.

25 2. 1 SYÖTTÄMINEN TAVOITE KEHITTÄÄ SEURAAVIA TAITOJA: YLÄKAUTTA SYÖTTÄMINEN ALUKSI Selitä luokalle tunnin tavoite ja sisältö. HOPEA TARVIKKEET 1 Kwik-pallo paria kohden 5 Kwik-hilaa 5 vannetta 1 Kwik-krikettimaila 4 merkkikartiota

26 LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 1 PELITAIDOT YLÄKAUTTA SYÖTTÄMINEN Jos mahdollista, näytä miten syötetään (hidastettuna) painottaen tärkeimpiä asioita, erityisesti "kuutosen piirtämistä". (Syöttökäsi piirtää liikkeen aikana numeron 6) Näytä kuinka pallosta pidetään kiinni. Jaa luokka pareihin, jotka asettuvat kahteen riviin noin 15 metrin päähän toisistaan. ÄLÄ KIIREHDI! JAKSO VOIDAAN JAKAA KAHDELLE OPPITUNNILLE. YLÄKAUTTA SYÖTTÄMISTEKNIIKKA (Kuutosen piirtäminen) Kävele ympäriinsä laajalla alueella; aloita rauhallisesti ja lisää sitten asteittain vauhtia (juokse kovaa vain, jos se on turvallista). Muodosta 6 hengen ryhmiä. 5 oppilasta muodostavat ympyrän, yksi on keskellä. Keskellä oleva oppilas heittää pallon vuoron perään ympyrässä seisoville, jotka ottavat kopin ja heittävät pallon takaisin keskelle. Jokainen on keskellä 2 kertaa. Toista harjoitus, tällä kertaa ympyrässä seisovien tulee juosta kerran ryhmän ympäri myötäpäivään heitettyään pallon takaisin keskelle. LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 2 Hölkkää ympäriinsä mahdollisimman suurella osalla alueesta. Hölkkää eri tavoin, esim. takaperin, suoria linjoja, aaltomaisia linjoja, ympyrää jne. Etsi tilaa, seiso jalat harallaan, jousta vasemman jalan polvesta ja pidä oikea jalka suorana jalkaterät samansuuntaisesti eteenpäin. Vasen käsi vasemman reiden päälle, pyöritä oikeaa käsivartta 10 kertaa eteenpäin ja 10 kertaa taaksepäin niin, että se koskettaa korvaa ohimennessään. Taivuta oikeaa jalkaa, laita oikea käsi oikean jalan reidelle ja pyöritä nyt vasenta käsivartta. Hypi kevyesti paikallaan jalat yhdessä, hyppää lopuksi niin korkealle, kuin pystyt Oppilaat kääntyvät sivuttain seinää tai muuta suoraa linjaa kohden siten, että syöttökäsi on lähinnä seinää/linjaa. Nosta toinen käsi mahdollisimman korkealle, katso vastakkaista seinää/linjaa olkapään takaa; pidä syöttökäsi kehon edessä. Pari ottaa pallon kiinni ja syöttää vuorostaan takaisin. Nosta seinästä/linjasta kauempana olevaa polvea ja siirrä sitä sivuttain seinää/linjaa kohti. Heilauta syöttökäden vastakkainen käsi alas taakse kehon ohitse. Tuo syöttökäsi ylös pään ohi ja päästä pallosta irti. Heilauta molemmat kädet alas ja taaksepäin samalla, kun astut askeleen eteenpäin.

27 SEURAAVAKSI Jaa oppilaat 6 hengen ryhmiin. Järjestä harjoitus kuten kuvassa. Ensimmäinen pelaaja syöttää yläkautta kohti maalia. Pallon kiinniottanut pelaaja juoksee hilan takaa vastakkaiselle puolelle ja antaa pallon seuraavalle syöttäjälle. Edellinen syöttäjä juoksee hilan taakse hilavahdiksi. Pisteitä (pelaaja tai ryhmäkohtaisia) voidaan antaa tarkkuudesta: - 1 piste kun pallo osuu maaliin/pomppaa merkityssä kohdassa. - 1 piste hilaan osumisesta. - 3 pistettä molemmista. KESKEISET KYSYMYKSET Ote K Miten pidät pallosta kiinni? V Ota tukeva, mutta kevyt ote pallosta sormilla (pallo ei saa levätä kämmenessä). Kehon asento K Minne sinun tulee katsoa syöttäessäsi? K Mikä auttaa sinua tekemään niin? V Katso maalia ei-syöttökäden olkapään yli. Kehon liike K Minkä kehon osien tulee liikkua syöttäessäsi? V Nosta etummaista polvea. Heilauta ei-syöttökäsi alas ja selän taakse. Heilauta syöttökäsi pään ohi alas. Astu askel eteenpäin.! Vammojen välttämiseksi on tärkeää, että olkapäät ja lantio osoittavat samaan suuntaan syötettäessä. HELPPO/VAATIVA Lapset, joilla on vaikeuksia pitää käsivarsi suorana syöttäessä, voivat aloittaa vaiheesta 3 tai 4. Maalina voi olla vanne tai hila. Lyhennä/pidennä pelaajien välimatkaa. Pienennä/suurenna maalin kokoa.

28 PELIN AIKA JATKUVA KRIKETTI! MUISTA RIITTÄVÄ ETÄISYYS LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 1 Järjestelyt lapset seisovat ympyrässä metrin päässä toisistaan. - Kukin pelaaja juoksee vuorollaan muiden pelaajien ympäri. - Sama uudestaan, mutta kontaten muiden jalkojen välistä. - Sama uudestaan kävellen, heitellen palloa ja ottaen koppeja kaikkien ympyrässä seisovien kanssa. Venyttele lihaksia. Rentoudu ja hengitä syvään. LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 2 Järjestä 2 sisäkkäistä ympyrää (suhteessa 1:2). Sisemmällä ympyrällä hölkätään myötäpäivään ja ulommalla vastapäivään. Leikkikää "Kapteeni käskee"-leikkiä kävele kädet ilmassa konttaa jne.. lopeta siihen, että oppilaat kävelevät, hengittävät syvään ja rentoutuvat. Jaa luokka kahteen ryhmään: lyöjiin ja kenttäpelaajiin. Järjestä harjoitus kuten kuvassa. Syöttäjä syöttää yläkautta lyöjälle. Kummallakin joukkueella on 15 minuutin sisävuoro. Lyöjän täytyy juosta, jos hän osuu palloon; lyö mutta ei osu tai pallo osuu lyöjän vartaloon. Lyöjä juoksee kartion ympäri ja takaisin ottamaan vastaan seuraavan syötön mahdollisimman nopeasti. Joka kierroksesta saa yhden juoksun. Syöttäjä syöttää heti kun on valmis, kenttäpelaajat palauttavat pallon syöttäjälle mahdollisimman nopeasti. Syöttäjä vaihtuu aina, kun lyöjä joutuu ulos (nopeita vaihtoja!). Kummallakin joukkueella on alussa 50 juoksua, joihin lisätään joukkueen saamat juoksut ja vähenetään 5 juoksua jokaisesta ulos joutuneesta lyöjästä. Eniten juoksuja saanut joukkue voittaa. ARVIOINTI OMA MIELIPIDE Mitä vaikutusta tunnilla on ollut kehoosi? Mitä voisit tehdä asialle? HELPPO/VAATIVA Lyhennä/pidennä syöttöalueen pituutta. Lyhennä/pidennä juoksumatkaa. Vähennä/lisää kenttäpelaajien määrää.

29 2. 2 LYÖMINEN TAVOITE KEHITTÄÄ SEURAAVIA TAITOJA: PUOLUSTUSLYÖNTI ALUKSI Selitä luokalle tunnin tavoite ja sisältö. HOPEA TARVIKKEET 1 maila jokaista viiden hengen ryhmää kohti 1 tennispallo jokaista viiden hengen ryhmää kohti

30 LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 1 Hölkkää ympäri rajattua aluetta ravistellen kehon eri osia. Kuinka monta kehon osaa voit ravistella samanaikaisesti? Mitä kehon osia ei voi ravistella samanaikaisesti? Heitä pallo ilmaan, taputa käsiäsi, ota pallo kiinni ennen kuin se osuu maahan, pudota pallo, taputa käsiäsi ja ota pallo taas kiinni ennen kuin se osuu maahan. Juokse metriä kerran edestakaisin. Keskity venyttelemään lihaksiasi, älä niinkään kisaamaan nopeudesta. LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 2 Muodostakaa kaksi riviä, jotka ovat noin kahden metrin päässä toisistaan. Heitelkää tennispalloa puolelta toiselle kuten kuvassa. Viimeisenä pallon kiinniottanut oppilas juoksee rivin toiseen päähän ja laittaa pallon uudelleen liikkeelle. Lisää pallojen määrää kahteen tai kolmeen jos mahdollista. Lopettakaa, kun kaikki ovat samoilla paikoilla kuin harjoituksen alussa. Odottaessaan vuoroaan oppilaat voivat venytellä esim. sormet varpaisiin, kurota käsiä kattoa kohti, venyttele käsivarsia kehon edessä jne. PELITAIDOT 1 PUOLUSTUSLYÖNTI ETEENPÄIN ASTUEN Järjestelyt: Jaa luokka viiden hengen ryhmiin. Järjestä harjoitus kuten kuvassa. Jokainen lyöjä kohtaa neljä palloa, kaikki ryhmän jäsenet vaihtavat paikkaa neljän pallon jälkeen. Puolustuslyönti eteenpäin astuen (kohti matalalla pomppaavaa palloa). Syöttäjä heittää pallon alakautta lyöjälle. Kenttäpelaajat ja hilavahti yrittävät saada kopin epäonnistuneista lyönneistä. ÄLÄ KIIRHEDI! JAKSO VOIDAAN JAKAA KAHDELLE OPPITUNNILLE! LYÖJÄN ON TARKOITUS PYSÄYTTÄÄ PALLO, EI LYÖDÄ SITÄ KESKEISET KOHDAT Tarkista ote mailasta, lyöntiasento ja mailan liikkuminen taaksepäin lyönnin aikana (katso kohta 1:2). Pään tulee liikkua kohti palloa eli syöttäjää lähimpänä oleva jalka astuu eteenpäin. Taivuta eteenpäin astuvan jalan polvea, anna mailan tulla alas polven viereen. Anna pallon osua mailaan. maila ei jatka liikerataansa pallon osuttua siihen. Yritä pitää pallo alhaalla pitämällä mailaa sellaisessa kulmassa ettei pallo osuessaan siihen lähde ylöspäin. HELPPO /VAATIVA Käytä pehmeää palloa, joka ei pomppaa liian korkealle. Lyhennä/pidennä välimatkoja. Vieritä pallo lattiaa pitkin lyöjälle.

31 PELITAIDOT 2 PUOLUSTUSLYÖNTI TAAAKSEPÄIN ASTUEN *Huomio: Palloa ei saa lyödä kovaa koska kenttäpelaajat ja hilavahti ovat lähellä. Järjestelyt kuten aikaisemmin: Syöttäjä heittää pallon yläkautta suoraan siten, että se pomppaa lyöjän vyötärön yläpuolelle.! ÄLÄ LYÖ KOVAA KESKEISET ASIAT Tarkista ote mailasta, asento ja mailan liike taaksepäin harjoituksen aikana. Kun pallo on heitetty, astu taaksepäin hilaa kohti takimmaisella jalalla. Tuo etummainen jalka taemman viereen, yritä pitää jalat samansuuntaisesti lyöntirajan kanssa eli samansuuntaisesti kuin alkuasennossa. Pidä kädet ja maila ylhäällä. Anna pallon osua mailaan ja pudota alas. Pidä katse pallossa koko ajan syötöstä pallon mailaan osumiseen asti. Pidä katse pallossa sen osuessa mailaan. HELPPO/VAATIVA Heitä pallo alakautta ilman, että se pomppaa. Lisää/vähennä pompun korkeutta. Pidennä/lyhennä välimatkoja.

32 PELIN AIKA PARIKRIKETTI LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 1 Juokse niin kovaa, kuin pystyt poispäin opettajasta/valmentajasta, kunnes tämä huutaa seis. Kun kuulet komennon "seis", pysähdy ja jähmety paikoillesi. Se, joka liikkuu, tekee 10 kyykkyyn-ylös-liikettä (koko luokka liikkuu jossain vaiheessa!). Kävele takaisin ja toista. Venyttelyharjoituksia. Rentoudu ja hengitä syvään 10 kertaa. OFF-PUOLI ON-PUOLI Jaa luokka 8 hengen ryhmiin syöttötaitojen mukaan. Järjestä harjoitus kuten kuvassa. Katso, että koko luokalle on tilaa. Varaa paremmille syöttäjille tilaa vauhdinottoon, vähemmän edistyneet syöttävät paikoiltaan. Jokainen ryhmä jaetaan pareihin: - 1 pari lyö, 1 pari syöttää ja on hilavahtina. - 1 pari kenttäpelaajia: on-puoli, 1 pari kenttäpelaajia: off-puoli. Paikat vaihtuvat 12 pallon jälkeen. Eniten juoksuja tehnyt pari voittaa. HELPPO/VAATIVA Lisäjuoksuja saa hyvästä tekniikasta. Lyhennä/pidennä välimatkoja. Vähennä/lisää kenttäpelaajia. 2 paria voi laskea juoksuja ja toimia erotuomareina. LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 2 Jaa luokka 5 hengen ryhmiin. Järjestä syötä ja liiku -peli. Anna jokaiselle ryhmän jäsenelle numero; yhdellä ryhmän jäsenistä on pallo. Kun opettaja huutaa numeron, tulee pallo heittää pelaajalle, jolla on tämä numero; pelaajan tulee saada koppi. Pidä kirjaa pisteistä. Sama ilman palloa: pelaaja ryömii sen pelaajan jalkojen välistä, jonka numero huudetaan ja palaa paikalleen. Sama kävellen. Rentoudu ja ravistele. ARVIOINTI OMA MIELIPIDE Mistä pidit tässä harjoituksessa? Kuinka hyvin sinä ja parisi selvisitte parikriketissä? Miten voisit suoriutua paremmin ensi kerralla?

33 2. 3 KENTTÄPELI TAVOITE KEHITTÄÄ SEURAAVIA TAITOJA: PALLON KÄSITTELY ULKOKENTÄLLÄ ALUKSI Selitä luokalle tunnin tavoite ja sisältö HOPEA TARVIKKEET 1 Kwik-krikettimaila pallo ja hila 2 merkkikartiota 1 tennispallo paria kohti

34 LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 1 PELITAIDOT 1 KESKEISET KYSYMYKSET Järjestä harjoitus kuten kuvassa Liiku eri suuntiin, eteenpäin, taaksepäin ja sivuttain Tee muutamia yksinkertaisia venyttelyliikkeitä. Hölkkää paikoillaan, sitten ensimmäinen rivi hölkkää opettajaa kohti. Opettajaa taputtaa käsiään ja huutaa oikea/vasen. Oppilaat kääntyvät nopeasti oikealle/vasemmalle ja juoksevat jonojen viimeisiksi. Toinen rivi hölkkää opettajaa kohti ja toistaa harjoituksen. Painota nopean ja täsmällisen reaktion tärkeyttä LAAKAPALLON KIINNIOTTO Järjestelyt: Jaa luokka pareihin. Heitä yläkautta saadaksesi heittoon korkeutta ja pituutta, tähtää parin päähän/hartioihin. Toinen pareista heittää, toinen ottaa kopin ja heittää sitten pallon samalla tavalla takaisin. Kädet muodostavat kupin siten, että peukalot koskevat toisiinsa ja sormet osoittavat ylöspäin. K Mitä sinun tulee tehdä ensimmäiseksi? V Pitää katse pallossa, seurata sen lentorataa ja siirtyä oikeaan paikkaan kiinniottoa varten. Käsien asento K Missä asennossa käsien tulisi olla? K Kuinka pystyt edelleen pitämään katseen pallossa? V Sormet osoittavat ylöspäin. Peukalot ristissä, kädet muodostavat kupin. Katso käsien yli. ÄLÄ KIIREHDI! JAKSO VOIDAAN JAKAA KAHDELLE OPPITUNNILLE. LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 2 Hölkkää kentän laitoja pitkin kahdessa jonossa. Käskystä luokka hyppää oikealla jalalla ilmaan ja nostaa samalla oikean käden korkealle toista seuraavasti: - Vasen jalka ja vasen käsi. - Oikea jalka ja vasen käsi. - Vasen jalka ja oikea käsi. - Oikea jalka ja molemmat kädet. - Vasen jalka ja molemmat kädet. Järjestä viestijuoksuja, 5, 10, 20 ja 40 metriä. HELPPO/VAATIVA Lyhennä/pidennä välimatkoja. Vähennä/lisää pallon kokoa/ painoa metriä Käsien liike K Mitä tulee tehdä pallon osuessa käsiisi? V Kiedo sormet pallon ympärille. Liikuta käsiä pallon edellä pään viereen.

35 PELITAIDOT 2 YLÄKAUTTA HEITTÄMINEN Jaa luokka pareihin, jotka seisovat vastakkain 15 metrin päästä toisistaan kahdessa rivissä tasaisin välein. Heitä pallo kohti lattialla olevaa, parien puolessa välissä sijaitsevaa maalia (esim. vanne). Hieman kilpailuhenkisyyttä kuinka monta osumaa pelaaja (tai pari) saa 30 sekunnissa? KESKEISET KYSYMYKSET Vartalon asento K Mikä on paras vartalon asento? K Miten palloa tulee pidellä? V Seiso sivuttain maaliin nähden. Pidä pallo sormien varassa (kuten syöttäessä). Tarkkuus K Mitä tulee katsoa? K Miten voi olla varma että katsoo? K Mitä heittökäsi tekee päästet tyään irti pallosta? V Pidä katse maalissa. Tähtää etukädellä. Syöttökäsi jatkaa kohti maalia. HELPPO/VAATIVA Lyhennä/pidennä välimatkoja. Vähennä/lisää pallon kokoa/painoa. Vartalon liike K Miten vartaloa voi käyttää apuna heitettäessä pitkälle? V Aloita sivuttain, - Pidä heittökäden kyynärpää hartian yläpuolella. - Heittökäsi tuodaan alas poikittain vartalon edestä vartalon taakse. - Ota ylimääräinen askel ja lopeta sivuttain.

36 PELIN AIKA POLTTOKRIKETTI LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 1 B B Linja Z CC Juokse ympyrää niin lujaa, kuin pääset, hidasta vauhtia asteittain kunnes hölkkäät. Kaikki ovat ympyrän sisällä: kävele ympäriinsä välttäen muiden koskemista. Leiki Kapteeni käskee leikkiä, käänny ympäri, hyppää ylöspäin, hypi yhdelä jalalla jne. Oppilaiden tulisi tehdä kaikki koskematta toisiaan. Ravistele käsivarsia ja jalkoja, rentoudu ja hengitä syvään. LOPPUVERRYTTELYVAIHTOEHTO 2 A Linja X Jaa ryhmä kahteen joukkueeseen. Järjestä harjoitus kuten kuvassa. Pelin tarkoitus on, että kenttäpelaajat noutavat pallon ja polttavat lyöjän juoksusta; kummallakin joukkueella on 12 minuutin sisävuoro. Lyöjä aloittaa linjalta Z. Kenttäpelaaja A aloittaa linjalta Y. Opettajan merkistä lyöjä lähtee juoksemaan, kenttäpelaaja A juoksee pallon perään ja heittää sen alakautta kenttäpelaaja B:lle, joka heittää pallon yläkautta kenttäpelaaja C:lle, joka yrittää polttaa lyöjän. Lyöjä saa pisteitä seuraavasti: 1 juoksu kun lyöjä ehtii linjalle X. 3 juoksua kun lyöjä ehtii linjalle Y. Kenttäpelaaja palauttaa pallon paikoilleen ja ulkovuorossa oleva joukkue vaihtaa paikkoja ennen seuraavaa lyöjää. Sisävuorossa oleva joukkue jatkaa, kunnes 12 minuuttia on kulunut tai kaikki lyöjät ovat palaneet. Eniten juoksuja kerännyt joukkue voittaa. Linja Y HELPPO/VAATIVA Lyhennä/pidennä välimatkoja. Kenttäpelaaja B vierittää pallon kenttäpelaaja A:lle (pallo ei siis ole paikallaan pelaajien lähtiessä juoksemaan). Kaikki ympyrän sisällä. Yksi pelaaja ympyrän ulkopuolella pehmeän pallon kanssa. Ulkopuolella oleva pelaaja yrittää osua sisäpuolella olevia pelaajia pallolla polven alapuolelle. Saatuaan osuman, pelaaja siirtyy ulkopuolelle heittämään palloa. Kun viimeinen pelaaja on joutunut ulos ympyrästä, kaikki siirtyvät kävelemään ympyrän sisälle yrittäen olla koskematta toisiinsa. Leiki Kapteeni käskee -leikkiä. Oppilaiden tulisi tehdä kaikki koskematta toisiinsa, esim. käänny ympäri, hypi oikealla jalalla jne. Venyttele jalkoja ja käsivarsia, rentoudu. ARVIOINTI OMA MIELIPIDE Kuinka hyvin suoriuduit tänään? Mitä sinun pitäisi harjoitella parantaaksesi kenttäpeliäsi?

37 3. 1 SYÖTTÄMINEN TAVOITE KEHITTÄÄ SEURAAVIA TAITOJA: VAUHDINOTTO SYÖTTÄESSÄ ALUKSI Selitä luokalle tunnin tavoite ja sisältö. KULTA TARVIKKEET 1 Kwik-pallo ryhmää kohti 2 merkkikartiota 1 pallo oppilasta kohti

38 LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 1 PELITAIDOT VAUHDINOTTO JA KÄÄNTYMINEN SYÖTTÖASENTOON Näytä liike Muistuta luokkaa syöttöasennosta, kun syötetään yläkautta (katso "kuutosen piirtäminen" jaksossa 2.1). Järjestä luokka riviin. Oppilaat nostavat ylös sen käden, jolla syöttävät. Oppilaat astuvat raskaasti eteenpäin vastakkaisella jalalla (ponnistusjalka). Oppilaat juoksevat alueen poikki useita kertoja ja rakentavat seuraavan liikesarjan vaiheittain: ÄLÄ KIIREHDI! JAKSO VOIDAAN JAKAA KAHDELLE OPPITUNNILLE. Kävele ympäriinsä heitellen palloa kädestä toiseen, pompauta palloa sitten lattiaan ja ota koppi. (Kuinka montaa kertaa onnistut tekemään näin?). Pyöritä käsivarsia, ensin yksi kerrallaan, sitten molempia yhtäaikaa. Hypi samalla jalalta toiselle. Kumpi on vahvempi puoli? Hyppää vahvemmalta jalalta ilmaan, käänny hallitusti ilmassa ja laskeudu heikommalle jalalle. LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 2 Jaa luokka pareihin, jotka seisovat vastakkain kahdessa rivissä 10 metrin päässä toisistaan. Jaa yksi tennispallo paria kohden. Heitä yläkautta niin, että pallo pomppaa korkealle. Pari ottaa kopin ja heittää sitten pallon takaisin samalla tavalla. Heitä toinen polvi maassa (oikea polvi maassa oikeakätisellä heittäjällä). Juokse, ponnista syöttäkäden vastakkaisella jalalla, nosta kädet ilmaan. Juokse, ponnista, nosta kädet ilmaan ja käänny varmistaen, että jalka jolle laskeudut on suorassa kulmassa menosuuntaasi nähden. Juokse, hyppää ja laskeudu syöttöasentoon. Juokse, hyppää, laskeudu syöttöasentoon ja syötä kuvitteellinen pallo piirtäen kuutonen valmiiksi. Yritä saada pallo pomppaamaan yhtä korkealle heikommalla kädellä. Toista eri vaiheet niin useasti, kuin tarvitaan.

39 SEURAAVAKSI Jaa ryhmä pareihin, jotka seisovat vastakkain 20 metrin päässä toisistaan. Aseta 2 kartiota kunkin parin keskelle metrin päähän toisistaan. Pelaajat syöttävät yläkautta maalin läpi, pallo pomppaa kerran parin edessä. Pisteitä saa syötöstä, joka menee kartioiden välistä pomppaamatta niitä ennen maassa. KESKEISET KYSYMYKSET K Mistä tietää, kummalta jalalta tulisi ponnistaa syöttöasentoon? V Nosta syöttökäden vastakkaista jalka. Tämä on hyppyjalkasi. 10 metriä K Mihin suuntaan syöttäjä on kääntynyt hypättyään ja käännyttyään? V Hyppää, käänny, laskeudu kasvot alueen oikeaa laitaa kohden (oikeakätiset syöttäjät). 10 metriä K Missä asennossa syöttäjä on hypättyään, käännyttyään ja laskeuduttuaan? V Asennossa, joka kuvataan jaksossa 2.1 Syöttäminen yläkautta (asento 2). HELPPO/VAATIVA Lisää välimatkaa. Pienennä/suurenna maalin kokoa.

40 PELIN AIKA KEHÄKRIKETTI! MUISTA RIITTÄVÄ ETÄISYYS LOPPUVERRYTTELY 1 Oppilaat hölkkäävät kentän ympäri heitellen kevyesti palloa toisilleen ja ottaen koppeja. Oppilaat kävelevät ympäri kenttää, muutamilla on pehmeä pallo. Oppilaat vierittävät pallon lattiaa pitkiin ja haastavat jonkun ottamaan sen kiinni. Tämä toistuu. Kävele ympäriinsä ravistellen eri vartalon osia. Rentoudu ja hengitä syvään. LOPPUVERRYTTELY kuvitteellista vauhdinottoa ja syöttöä kuten pääharjoituksessa, alkaen nopeimmasta ja loppuen hidastettuun versioon. Muutamia liikkeitä istualtaan esim. kosketa varpaita, kurota kädellä vartalon vastakkaiselle puolelle jne. Nouse ylös ja ravistele kevyesti mahdollisimman monta vartalon osaa. Kuinka monta osaa voi ravistella yhtäaikaa? Rentoudu ja hengitä syvään. ARVIOINTI PAREITTAIN Mitä ominaisuuksia on hyvällä syöttäjällä? Valitse tärkein ja selitä valintasi muulle luokalle kysyttäessä. Järjestä harjoitus kuten kuvassa. Kaikki kenttäpelaajat ovat vähintään 10 metrin päässä lyöjästä. Jokainen lyöjä kohtaa 10 palloa. Lyöjä saa juosta lyötyään pallon ympyrän ulkopuolelle. Kenttäpelaajat heittävät pallolla lyöjän hilaa, mutta eivät saa juosta pallo kädessä tai mennä ympyrän sisälle. Lyöjä voi juosta yhden pallon aikana, kunnes hilaan osutaan tai kunnes hän on juossut 5 juoksua; lyöjä ei ole ulkona, vaikka hilaan osuu. Lyöntivuoron jälkeen lyöjästä tulee syöttäjä ja joku kenttäpelaajista siirtyy lyömään. Henkilökohtainen/joukkuekohtainen pisteiden lasku. HELPPO/VAATIVA Suurenna ympyrän kokoa. Vähennä/lisää kenttäpelaajien määrää. Käytä pehmeämpiä/kovempia palloja.

41 3. 2 LYÖMINEN TAVOITE KEHITTÄÄ SEURAAVIA TAITOJA: VETOLYÖNTI ALUKSI Selitä luokalle tunnin tavoite ja sisältö. KULTA TARVIKKEET 1 Kwik-pallo ja maila ryhmää kohti 2 isoa kartiota ryhmää kohti 1 pallo kahta oppilasta kohti

42 LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 1 Hölkkää merkityn alueen ympäri vaihtaen usein suuntaa. Pareittain pallon kanssa: polvistu, heitä, nouse ylös ja ota koppi. Istu, heitä, nouse ylös ja ota koppi. Neljän hengen ryhmissä: Muodostakaa neliö, joka on sivultaan noin kymmenen metriä. PELITAIDOT VETOLYÖNTI Tätä lyöntiä käytetään, kun pallo pomppaa noin kahden metrin päässä lyöjästä ja ulottuu tätä vyötärön korkeudelle tai hiukan ylemmäs. Näytä lyönti (katso seuraava sivu). Jaa luokka 4 hengen ryhmiin ja järjestä harjoitus kuten kuvassa. Pallo asetetaan tiin tai muovisen hilan päälle (katso kuva). Syöttäjä teeskentelee syöttävänsä. Lyöjä suorittaa lyönnin siirtämällä molempia jalkojaan taaksepäin ja kääntyen siten, että jalat osoittavat syöttäjää kohti. (Harjoittele jalkaliikettä ensin ilman lyöntiä). Mailalla lyödään käsivarret suorina, pallon tulisi osua merkkien väliin (Harjoittele käsien liikettä lyömättä palloa ensin). Lyöjä lyö 5 osumaa, sitten vaihdetaan paikkoja, kunnes kaikki ovat saaneet lyödä. ÄLÄ KIIREHDI! JAKSO VOIDAAN JAKAA KAHDELLE OPPITUNNILLE! VASENKÄTISET LYÖJÄT. (LYÖJÄ JA SYÖTTÄJÄ VAIHTAVAT PÄÄTYJÄ) LÄMMITTELYVAIHTOEHTO 2 Katso verryttely 2 jaksossa 2.2. Jaa luokka saman kokoisiin ryhmiin (katso kuvaa). Heitelkää palloa ryhmässä diagonaalisesti (ks. kuva). Yksi pallo ryhmää kohti. Ryhmä, joka on ensimmäisenä valmis istuen lattialla, voittaa. Pallo asetetaan tiille tai muovisen hilan päälle.

43 VETOLYÖNTILIIKE KESKEISET KYSYMYKSET K Mikä on paras tapa seurata palloa katseella? V Käännä jalat kohti palloa/kohtaa, jossa pallo pomppaa. Katso eteenpäin ja pidä silmät vaakatasossa. K Miten voi varmistaa osuvansa palloon? V Nosta maila korkealle. Siirrä molempia jalkoja taaksepäin. Siirtymällä valmiiksi taaksepäin annat enemmän aikaa/tilaa lyöntisuoritukselle. K Miten saat lyönnistä hallitun ja voimakkaan? V Heilauta mailaa käsivarret suorina. Lyö pallo alaspäin.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Ohjaajan kansio Johdanto Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Koriskoulu on tarkoitettu lajia aloitteleville

Lisätiedot

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia

Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia 1 Sirkuksen kehittämisalue osana Tampereen Taikalamppuprojektia Yhteistyössä: Suomen Nuorisosirkusliitto ry Tampereen kaupunki/kulttuuritoimi Sorin Sirkus ry Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus

Lisätiedot

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta.

Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Ohjaajan kansio Johdanto Kasva Isoksi Pelaa Korista -koriskoulumateriaalin tarkoituksena on auttaa seuroja ja seurojen ohjaajia aloittamaan koripallokoulutoiminta. Koriskoulu on tarkoitettu lajia aloitteleville

Lisätiedot

Pieni sirkusopas. Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille. Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2

Pieni sirkusopas. Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille. Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2 Pieni sirkusopas Sirkusopetusmateriaali peruskoulun opettajille Tampereen Taidekaaren julkaisuja, osa 2 1 2 ESIPUHE Sirkusta ihan kaikille Työskentelen Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poossa erityisohjaajana.

Lisätiedot

PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE

PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE Suomen Palloliitto ry Kaikki Pelaa -toiminto PALLOILUAAPINEN JALKAPALLOA JOKAISELLE SOVELTAVAN JALKAPALLONOPETUKSEN OPAS OHJAAJILLE JA OPETTAJILLE 1 SISÄLLYS Esipuhe... 3 Lasten jalkapallo on yhdessäoloa

Lisätiedot

Luet uutta opasta golfin junioritoimintaan. Tämä ikäryhmäkohtainen opas on

Luet uutta opasta golfin junioritoimintaan. Tämä ikäryhmäkohtainen opas on Kansallinen Juniorigolfohjelma 2012 2014 Kustantaja Suomen Golfliitto ry Oppaiden sisältö Pia Mäki-Kokkila, Anu Alppi, Jetta Pilvi, Henrikki Tolonen, Tomi Paalanen, Pasi Puttonen, Juha Skyttä, Pekka Lumela,

Lisätiedot

Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia

Ryhmäytysmateriaali. - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena. VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia VANTAAN KAUPUNKI Vantaan ammattiopisto Varia Ryhmäytysmateriaali - Ryhmäytys keskeyttämisen ehkäisyn menetelmänä ja koulussa jaksamisen tukena Maarit Sirkka Projektityöntekijä Solmu projekti 2007 Muokkaus

Lisätiedot

OIKUKAS PALLO TUTUKSI

OIKUKAS PALLO TUTUKSI OIKUKAS PALLO TUTUKSI KAIKKI PELAA! Suomen Palloliiton Kaikki Pelaa -ohjelma jokaiselle lapselle ja nuorelle rakentuu kahdelle pääperiaatteelle: 1. Kiitoksen ja kannustuksen ilmapiiri 2. Turvallisen aikuisen

Lisätiedot

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa

Sano EI kisaamiselle. KampailijaEiKiusaa Sano EI kisaamiselle. Kamppailulajien yleinen tahto on, että kampailu-urheilun harrastaja ei koskaan kiusaa ketään. Ei harjoituksissa, ei koulussa, ei vapaa-ajalla. Kamppailija on kaikkien kaveri ja puuttuu

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI

LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI LASTEN JA NUORTEN HARJOITTELUPAKETTI Suomen Koripalloliitto ry. Marttiina Roos- Salmi 2006 Päivitetty Jussi Räikkä / Antti Koskelainen 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO: Johdanto Osa 1: Lasten urheilun perusteet

Lisätiedot

Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan terveiset Puheenjohtajan terveiset Ultimate on suomalaisessa koululiikunnassa vielä varsin tuore tulokas, mutta laji leviää maailmalla vauhdilla. Ultimatea opetetaan osana koululiikuntaa ainakin Yhdysvalloissa,

Lisätiedot

Parhaimmillaan koripallo tarjoaa oppitunnin, jossa liikunnan riemu, oppimisen ilo ja hikikarpaloiden virta pääsevät valloilleen.

Parhaimmillaan koripallo tarjoaa oppitunnin, jossa liikunnan riemu, oppimisen ilo ja hikikarpaloiden virta pääsevät valloilleen. ETUSIVU Koripallon sivut on tehty yhteistyössä Suomen Koripalloliiton kanssa. Koripallo tarjoaa koululiikuntaan mainion mahdollisuuden harjoitella joukkuepelaamista ja ryhmässä toimimista. Koripallo sopii

Lisätiedot

1 AMPPARIKOULU LAADUKKAANA LIIKUNTAKOULUTUOTTEENA... 2 4 LIIKUNNALLISEN OHJAUKSEN TAVOITTEET... 6

1 AMPPARIKOULU LAADUKKAANA LIIKUNTAKOULUTUOTTEENA... 2 4 LIIKUNNALLISEN OHJAUKSEN TAVOITTEET... 6 SISÄLLYS 1 AMPPARIKOULU LAADUKKAANA LIIKUNTAKOULUTUOTTEENA... 2 1.1 TAVOITE JA TARKOITUS... 2 2 NÄIN JÄRJESTÄN AMPPARIKOULUN... 3 2.1 EDELLYTYKSET TOIMINNAN ALOITTAMISEKSI... 3 2.2 AMPPARIKOULUN MARKKINOINTI...

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F5-6 VALMENNUSSUUNNITELMA SUOMEN PALLOLIITTO Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Lukijalle... 6 Harjoituskirjan käyttöohje...

Lisätiedot

Pallopelejä ja pelisovelluksia

Pallopelejä ja pelisovelluksia Terhi Huovinen, Virpi Remahl ja Sari Turunen Pallopelejä ja pelisovelluksia www.kll.fi Pallopelejä ja pelisovelluksia Terhi Huovinen, Virpi Remahl ja Sari Turunen Koulun liikuntakerhovihko on osa Opetushallituksen

Lisätiedot

Lasten Liike, Kamppailulajit

Lasten Liike, Kamppailulajit Lasten Liike, Kamppailulajit Hienoa, että olette mukana tekemässä Lasten Liike liikunnallista iltapäiväkerhoa kanssamme! Kamppailulajeista mukana on judo ja taekwondo. Tarkoituksena on tehdä liikunnallista

Lisätiedot

ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA

ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS EIJA HONKANEN PÄIVI PYNNÖNEN ANU RAUDASOJA ONNISTUNUT OPETUS - MENETELMIEN KARTOITUS Onnistunut opetus -kartoitus on osa Bovallius-ammattiopiston koordinoimaa

Lisätiedot

Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta

Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta Kaikki yhdessä jäälle Jäälajien tuntimalleja ala- ja yläkoululaisten luistelunopetukseen materiaalin sovellukset inkluusion näkökulmasta 1 LIITE 1 YLEISOHJEET SOVELLETUISTA TUNNEISTA Sovelletut tuntisuunnitelmat

Lisätiedot

HARJOITEPANKKI U12. 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen

HARJOITEPANKKI U12. 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen 20.8.2012 Helsingin palloseura ry Joni Knuutinen Johdanto Sinulla on futisvalmentajana yksi tehtävä ylitse muiden. Luonnollisesti se on saada juniorit oppimaan lajissamme tarvittavia monipuolisia taitoja.

Lisätiedot

SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI

SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI SULKAPALLON KAKSINPELIN LAJIANALYYSI JA VALMENNUKSEN OHJELMOINTI Kasimir Schildt Valmennus- ja testausoppi Valmentajaseminaarityö VTEA008 Syksy 2011 Liikuntabiologian laitos Jyväskylän yliopisto Työn ohjaaja:

Lisätiedot

05-06. maalivahdin opas

05-06. maalivahdin opas 05-06 maalivahdin opas maalivahdin opas suunnitteli ja toteutti jouni koponen aineisto jadberg laura tomatis kuvat laura tomatis: [p. 14-22] jadberg kansi jouni koponen Tämä opas on vain yksi näkemys maalivahtipelaamiseen.

Lisätiedot

Tytötkin haluavat pelata jäällä - ringette on mainio koulupeli

Tytötkin haluavat pelata jäällä - ringette on mainio koulupeli www.skrl.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... sivu 3 2. Ringeten tekniikka... sivu 5 3. Ringetteharjoituksia kouluun... sivu 7 4. Leikkejä... sivu 18 5. Säännöt ja pelialue kaukalossa... sivu 20 1. Yleistä

Lisätiedot

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208

ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 PALLOILUKOULUTUS Puolustusvoimien Koulutuksen Kehittämiskeskus ISBN 951-25-1038-3 PUMA 6920-448-7208 Ykkös-Offset Oy Vaasa 1999 Sisällysluettelo 1. PALLOILUKOULUTUKSEN PÄÄMÄÄRÄ... 7 2. OPETUSTARKOITUS...

Lisätiedot

JALKAPALLOLEIKKEJÄ 4-10-VUOTIAILLE

JALKAPALLOLEIKKEJÄ 4-10-VUOTIAILLE JALKAPALLOLEIKKEJÄ 4-10-VUOTIAILLE Sanna Vara KULJETUSHARJOITTEITA Formula-ajot Kuljetetaan palloa ja harjoitellaan pysäyttämistä. Toimintamuoto: Perustaitojen harjoittelu Liikuntataidot: Käveleminen,

Lisätiedot

Liikuntaleikkipussi 1 2-luokkalaisille

Liikuntaleikkipussi 1 2-luokkalaisille Liikuntaleikkipussi 1 2-luokkalaisille Liikunnan perusteita ja ohjaamisen taito Ohjevihko liikuntaleikkipussin käyttöön Liikuntaleikkipussin sisältämät leikit Liikunnan suunnittelun pohja Tessa Turkulainen

Lisätiedot

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä

LASTEN VALMENNUS. Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 valmennussuunnitelma Voittoja joka päivä LASTEN VALMENNUS F8-9 VALMENNUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esipuhe... 5 Tekijät:U12 työryhmä Kuvat: Taitto: Heidi Soininen Suomen Palloliitto

Lisätiedot

MAST. Ryhmäyttämisopas

MAST. Ryhmäyttämisopas MAST Ryhmäyttämisopas Sisällys 1 Mikä on ryhmäyttämisopas? 3 2 Miksi ryhmäyttäminen on tärkeää? 4 3 Ryhmän rakentuminen 5 4 Tutustumisharjoitukset 7 4.1 Tutuiksi 7 4.2 Parin ja ryhmän muodostaminen 13

Lisätiedot

Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013. Harjoituspäiväkirja

Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013. Harjoituspäiväkirja 24 Hyvää kesää peluri! Juniori-KalPa Summer Hockey Camp 2013 Harjoituspäiväkirja 2 harjoituspäiväkirjan tarkoitus kysy valmentajaltasi miten 23 voit kehittää Harjoituspäiväkirjan tarkoituksena on seurata

Lisätiedot

LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT. Nimi:

LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT. Nimi: LÄRPÄKE SKETSIT, LEIKIT JA NÄYTELMÄT Nimi: ESIPUHE Lärpäke on sketsejä, leikkejä ja hengellisiä näytelmiä sisältävä iltaohjelmavihko. Olen valinnut kaikki ohjelmanumerot täysin oman pääni mukaan. Jotta

Lisätiedot

LEIKKIVIHKO. Liikuntaleikkejä koululaisille

LEIKKIVIHKO. Liikuntaleikkejä koululaisille LEIKKIVIHKO Liikuntaleikkejä koululaisille Hanna Vuorinen TUKEVA2-hanke Kevät 2012 Tämä leikkivihko on yksi osa TUKEVA2-hankkeen toimintaa Luoteis-Lapin aluepilotissa, ja on syntynyt työskentelystä 2.

Lisätiedot