Tiedonsiirtolaite. Käyttöopas D800/D800E-digitaalikameroiden käyttäjille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tiedonsiirtolaite. Käyttöopas D800/D800E-digitaalikameroiden käyttäjille"

Transkriptio

1 Tiedonsiirtolaite Käyttöopas D800/D800E-digitaalikameroiden käyttäjille Fi

2 Miten voit hyödyntää UT-1:tä Miten voit hyödyntää UT-1:tä Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, miten muodostetaan verkkoyhteys ja ladataan kuvia tietokoneelle tai ftp-palvelimelle ja miten kameraa etäohjataan Camera Control Pro 2:n avulla. Yhdistä Ethernetverkkoihin UT-1:n avulla tai yhdistä langattomiin verkkoihin kiinnittämällä WT-5 UT-1:een. Ennen kuin liität UT-1:n D800:aan tai D800E:hen, tarkista että kameran laiteohjelmaversio on A 1.10 / B 1.10 tai uudempi ja UT-1:n laiteohjelmaversio on 2.0 tai uudempi. Vanhempi laiteohjelma täytyy päivittää uusimpaan versioon; lisätietoja saat verkkosivuilta, jotka on lueteltu sivulla xi. Ennen kuin käytät UT-1:n verkkotoimintoa, yhdistä kamera verkkoon. Ethernet-verkot Jos haluat yhdistää tietokoneeseen, katso tietoa sivulta 15. Jos haluat lisätietoja ftp-palvelimeen yhdistämisestä, katso lisätietoa sivulta 57. Langattomat verkot ii Yhdistä langattomiin verkkoihin käyttämällä WT-5- langatonta lähetintä (06). Jos haluat yhdistää tietokoneeseen, katso tietoa sivulta 23. Jos haluat lisätietoja ftp-palvelimeen yhdistämisestä, katso lisätietoa sivulta 64.

3 Kun verkkoyhteys on muodostettu, voit: Olemassa olevien valokuvien ja elokuvien siirtäminen Kuvansiirto (035) FTP-siirto (075) Tietokone ftp-palvelin Valokuvien ottaminen tai selaaminen etänä Miten voit hyödyntää UT-1:tä Kameran ohjaus (040) HTTP-palvelin (043) iphone Camera Control Pro 2 Tietokone D Laiteohjelmapäivitykset Vanhempien versioiden tukemia verkkotoimintoja ja -profiileja ei enää voida käyttää sen jälkeen kun kameran laiteohjelma on päivitetty vanhemmasta versiosta versioon A 1.10 / B 1.10 tai uudempaan. Luo verkkoprofiilit uudelleen tarvittaessa. iii

4 Miten voit hyödyntää UT-1:tä Tietoa tavaramerkeistä Mac OS on Apple Computer, Inc:n tavaramerkki. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä käyttöoppaassa tai muissa tämän Nikon-tuotteen mukana tulevissa teksteissä mainitut tavaramerkit ovat kunkin oikeudenomistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Applen avoin lähdekoodi Tämä tuote sisältää Apple mdns -lähdekoodin, joka noudattaa Apple Public Source -lisenssin ehtoja, jotka ovat luettavissa verkossa osoitteessa Copyright 2013 Apple Computer, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä tiedosto sisältää Alkuperäisen koodin ja/tai Alkuperäisen koodin muunnelmia näissä merkityksissä, ja ne noudattavat Apple Public Source -lisenssin versiota 2.0 ( Lisenssi ). Tätä tiedostoa voidaan käyttää vain Lisenssiä noudattamalla. Lisenssistä on saatavilla kopio osoitteessa lue se ennen kuin käytät tätä tiedostoa. Alkuperäinen koodi ja kaikki Lisenssin alaisuudessa jaettavat ohjelmistot jaetaan SELLAISENAAN, ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA. APPLE SANOUTUU TÄTEN IRTI KAIKISTA TAKUISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAEN, TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOPIVUUDESTA, HÄIRIÖTTÖMYYDESTÄ TAI LOUKKAAMATTOMUUDESTA. Tarkistakaa Lisenssistä tiettyä kieltä koskevat oikeudet ja rajoitukset Lisenssin alaisuudessa. iv

5 Turvallisuustietoja Lukekaa seuraavat turvaohjeet kokonaan ennen laitteen käyttämistä välttääksenne Nikon-tuotteen, itsenne tai toisten vahingoittamista. Säilyttäkää näitä turvaohjeita siten, että kaikki tätä tuotetta käyttävät voivat ne lukea. Tässä osiosssa lueteltujen neuvojen huomiotta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset osoitetaan tällä merkillä: Tämä kuvake ilmaisee varoituksia, jotka tulisi lukea ennen kuin tätä Nikon-tuotetta käytetään, jotta vahingoilta voidaan välttyä. Turvallisuustietoja VAROITUKSIA Älä pura laitetta Tämän varotoimenpiteen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tulipaloon, sähköiskuun tai muuhun vahinkoon. Mikäli laite avautuu putoamisen tai muun onnettomuuden seurauksena, irrota kamera virtalähteestä ja vie tuote Nikonin valtuuttamalle huoltoedustajalle tarkistettavaksi. Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäiriö, katkaise välittömästi virta Mikäli huomaat savua tai epätavallisen hajun tulevan laitteesta, irrota verkkolaite ja poista akku varoen, jotta palovammoilta vältytään. Käytön jatkaminen saattaa johtaa loukkantumiseen. Akun poistamisen jälkeen vie laite Nikonin valtuuttamalle huoltoedustajalle tarkistettavaksi. Älä käytä laitetta tulenarkojen kaasujen läheisyydessä Tämän varotoimenpiteen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa räjähdykseen tai tulipaloon. Älä kastele Älä upota veteen tai altista vedelle tai sateelle. Tämän varotoimenpiteen huomiotta jättäminen saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Älä käsittele märin käsin Tämän varotoimenpiteen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun. Älä käsittele virtajohtoa tai mene laturin lähelle ukkosen aikana Tämän varotoimenpiteen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskuun. Pidä lasten ulottumattomissa Tämän varotoimenpiteen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa loukkaantumiseen. v

6 Turvallisuustietoja vi Vältä pitkäaikaista kosketusta Älä kosketa kameraa, tiedonsiirtolaitetta, akkua, tai laturia pitkään, kun tuotteet ovat päällä tai käytössä. Tuotteen osat kuumenevat; tuotteen pitäminen pitkään kosketuksissa ihon kanssa saattaa aiheuttaa lieviä palovammoja. Noudata asianmukaisia varotoimenpiteitä akkuja käsiteltäessä Akut saattavat vuotaa tai räjähtää mikäli niitä käsitellään väärin. Noudata seuraavia varotoimenpiteitä tähän tuotteeseen tarkoitettuja akkuja käsiteltäessä: Varmista, että tuote on pois päältä akkua vaihdettaessa. Mikäli käytät verkkolaitetta, varmista että se ei ole kytkettynä pistorasiaan. Käytä vain akkuja, jotka on hyväksytty käytettäviksi tämän laitteen kanssa. Älä yritä asettaa akkua ylösalaisin tai väärinpäin. Älä aiheuta oikosulkua tai pura akkua. Älä altista akkua tulelle tai korkealle kuumudelle. Älä upota veteen tai muuten altista vedelle. Aseta liitinsuojus paikalleen akkua kuljetettaessa. Älä kuljeta tai säilytä metalliesineitten, kuten kaulakorujen tai hiusneulojen, kanssa. Akut saattavat vuotaa ollessaan täysin tyhjiä. Välttääksesi tuotteen vahingoittumista irrota akku sen ollessa täysin tyhjä. Kun akku ei ole käytössä, aseta liitinsuojus paikoilleen ja säilytä viileässä paikassa. Heti käytön jälkeen, tai silloin kun tuotetta on käytetty akun virralla pitkän aikaa, akku saattaa olla kuuma. Sammuta kamera ja anna akun viilentyä ennen sen irrottamista. Lopeta käyttö heti kun huomaat akussa muutoksia, kuten värien muuttumista tai muodonmuutoksia. Älä vie korkeisiin lämpötiloihin Älä jätä laitetta suljettuun ajoneuvoon, joka on auringossa tai muussa paikassa, jossa lämpötila on erittäin korkea. Tämän varotoimenpiteen noudattamatta jättäminen saattaa johtaa tulipaloon tai kuoren tai sisäosien vioittumiseen. CD-ROM-levyt CD-ROM-levyjä joilla ohjelmat ja ohjekirjat toimitetaan, ei tule soittaa tavallisella CD-soittimella. CD-ROM-levyjen soittaminen tavallisella CD-soittimella saattaa johtaa kuulon heikkenemiseen tai laitteiden vahingoittumiseen. Noudata sairaalan ja lentoyhtiön henkilökunnan antamia ohjeita Tämä tuote lähettää radiotaajuussäteilyä, joka voi häiritä lääketieteellisiä laitteita tai navigointilaitteita. Sammuta tuote lentokoneen nousun ja laskeutumisen ajaksi sekä lentoyhtiön tai sairaalan henkilökunnan niin ohjeistaessa.

7 Huomautuksia Tämän laitteen mukana tulevaa ohjekirjaa tai mitään osia siitä ei saa jäljentää, julkaista, välittää, tallentaa missään muodossa tai kääntää mihinkään kieleen missään muodossa tai millään tavalla ilman Nikonin kirjallista lupaa. Nikon varaa oikeuden teknisiin tietoihin, laitteisiin ja ohjelmistoon tapahtuviin muutoksiin aikaan katsomatta ja ilman erillistä lupaa. Nikon ei ole missään vastuussa tämän tuotteen käyttämisestä aiheutuvista vahingoista. Vaikka kaikki tiedot on pyritty parhaan mukaan tarkistamaan ja niiden virheettömyys on pyritty varmistamaan, pyydämme teitä, mikäli huomaatte virheitä tai puutteellisuuksia tässä ohjekirjassa, saattamaan ne oman alueenne Nikonin edustajan tietoon (osoite annetaan erikseen). Huomautuksia Tämä tuote, joka sisältää Yhdysvalloissa kehitettyjä salakirjoitusohjelmia, on Yhdysvaltain maastavientiviranomaisten säännösten (United States Export Administration Regulations) valvoma eikä sitä voida viedä maasta tai kuljettaa mihinkään maahan, joka on Yhdysvaltain kauppasaarron alainen. Tällä hetkellä kauppasaarrossa ovat seuraavat maat: Kuuba, Iran, Pohjois-Korea, Sudan ja Syyria. Huomautuksia asiakkaille Euroopassa Merkki Euroopan maiden ongelmajätekeräyksestä Tämä merkintä osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erillään muusta jätteestä. Seuraavat ilmoitukset koskevat vain Euroopan maissa olevia käyttäjiä: Tämä tuote on tarkoitettu kerättäväksi erikseen asianmukaisessa keräyspisteessä. Älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Erilliskeräys ja kierrätys auttavat säästämään luonnonvaroja ja estämään haittoja, joita voi aiheutua ihmisten terveydelle ja ympäristölle, jos laitteita ei hävitetä asianmukaisesti. Lisätietoja saat myyjältä tai jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta. vii

8 Sisällysluettelo Miten voit hyödyntää UT-1:tä... ii Turvallisuustietoja... v Huomautuksia...vii Johdanto...1 UT-1:n osat... 2 UT-1:n kiinnittäminen... 4 WT-5:n yhdistäminen...6 Tuetut verkkotoiminnot... 7 Työnkulku... 9 Siirto, ohjaus ja HTTP Ethernet-yhteydet...15 Vaihe 1: Laitteiston liittäminen...16 Vaihe 2: Laitteiston määrittäminen Ethernet-yhteyksiä varten...18 Vaihe 3: Ohjattu yhteyden muodostus...18 Vaihe 4: Yhdistäminen...21 Langattomat yhteydet...23 Vaihe 1: Laitteiston valmistelu...25 Vaihe 2: Langattoman yhteyden käyttöönotto...26 Vaihe 3: Ohjattu yhteyden muodostus...26 Vaihe 4: Verkkoasetukset...32 Kuvansiirto...35 Kameran ohjaus...40 HTTP-palvelin...43 Tietokoneen verkkoselaimet...49 iphonen verkkoselaimet...53 viii

9 FTP Ethernet-yhteydet Vaihe 1: Laitteiston liittäminen Vaihe 2: Laitteiston määrittäminen Ethernet-yhteyksiä varten Vaihe 3: Ohjattu yhteyden muodostus Langattomat yhteydet Vaihe 1: Laitteiston liittäminen Vaihe 2: Langattoman yhteyden käyttöönotto Vaihe 3: Ohjattu yhteyden muodostus Vaihe 4: Verkkoasetukset FTP-siirto Valikko-opas Valitse laitteisto Verkkoasetukset Profiililista Luo profiili Kopioi korttiin/kortista Verkkoprofiilien poistaminen Verkkoprofiilien muokkaaminen Asetukset...87 Automaattinen lähetys Poista lähetyksen jälkeen? Lähetä tiedosto muodossa Korvaa samanniminen Suojaa ladattavaksi merkityt Lähetä kansio Poistetaanko kaikkien valinta? HTTP-käyttäjäasetukset Akkutiedot Autom. virrankatkaisun viive MAC-osoite Laiteohjelmaversio ix

10 x Liitteet Profiilien kopioiminen...91 Profiilien luominen tietokoneella...93 FTP-palvelimen luominen...94 Windows 8.1 / Windows Windows Vista Windows XP Profiilien luominen manuaalisesti Vianmääritys Tekniset tiedot Hakemisto Takuuehdot - Nikonin Euroopan huoltotakuu

11 A Taustatiedot Tässä oppaassa oletetaan, että käyttäjällä on perustiedot FTP-palvelimista ja lähiverkoista (LAN). Lisätietoja verkkolaitteiden asentamisesta, määrittelemisestä ja käyttämisestä saa ottamalla yhteyttä valmistajaan tai verkonvalvojaan. A Kuvitukset Tässä käyttöoppaassa esitettyjen ohjelmiston ja käyttöjärjestelmän valintaikkunoiden, viestien ja näyttöjen ulkoasu ja sisältö voivat vaihdella käytetyn käyttöjärjestelmän mukaisesti. Katso tietoa tietokoneen perustoiminnoista tietokoneen tai käyttöjärjestelmän mukana toimitetuista käyttöohjeista. A Oppia ikä kaikki Osana Nikonin Oppia ikä kaikki -sitoumusta meneillään olevaan tuotetukeen ja koulutukseen on saatavissa jatkuvasti päivitettyä tietoa verkossa seuraavilla verkkosivuilla. Yhdysvalloissa asuville käyttäjille: Euroopassa ja Afrikassa asuville käyttäjille: Aasiassa, Oseaniassa ja Lähi-idässä asuville käyttäjille: Vieraile näillä sivuilla saadaksesi viimeisimmät tiedot tuotteista, ohjeita, vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja saadaksesi neuvoja digitaaliseen kuvantamiseen ja valokuvaukseen. Lisätietoja on mahdollisesti saatavilla myös oman alueesi Nikon-edustajalta. Katso yhteystiedot seuraavalta verkkosivulta: xi

12 xii

13 Johdanto Kiitämme sinua UT-1-tiedonsiirtolaitteen hankkimisesta yhteensopivia Nikon-digitaalikameroita varten. Tämä käyttöopas on tarkoitettu D800- tai D800E-digitaalikameroiden käyttäjille; lue käyttöopas huolellisesti ja säilytä sitä paikassa, jossa se on kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa. Seuraavia merkkejä ja ilmaisuja käytetään kaikkialla tässä opaskirjassa: D A 0 Tämä kuvake tarkoittaa varoitusta, joka laitteelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tulisi lukea ennen laitteen käyttöönottoa. Tämä kuvake tarkoittaa huomautusta, joka tulisi lukea ennen laitteen käyttämistä. Tämä kuvake viittaa tämän käyttöoppaan muilla sivuilla oleviin tietoihin. Johdanto 1

14 UT-1:n osat UT-1:n osat Oheislaiteliitännän suojus 2 Oheislaiteliitäntä 3 Virtakytkin...17, 25, 59, 65 4 Tilaa osoittavat LED-valot...38, 41, 47, 78 POWER (VIRTA) (vihreä/keltainen), LINK (YHTEYS) (vihreä), ERROR (VIRHE) (oranssi) 5 Pujotusreikä hihnaa varten 6 USB-liitäntä USB-liitännän suojus Ethernet-liitännän suojus 9 Ethernet-liitäntä 10 Virtaliitännän suojus 11 Lukitusruuvi 12 Jalat 13 Jalustan liitin 14 Akkutilan kansi...9 A POWER (VIRTA) -LED Kun UT-1 on päällä, POWER (VIRTA) -LED palaa vihreänä osoittaakseen, että akku on täyteen ladattu tai verkkolaite on liitetty. Kun akun varausta on jäljellä alle 10 %, valo vilkkuu vihreänä varoittaakseen, että akku on ladattava. Kun UT-1 kytketään pois päältä, POWER (VIRTA) -LED välähtää keltaisena tuotteen sammuessa. 2 Johdanto

15 A Mukana toimitettavat lisävarusteet Seuraavat lisävarusteet tulevat UT-1:n mukana (akut, kuten EN-EL15, ja akkulaturit, kuten MH-25, eivät kuulu pakettiin): Käyttöohje (tämä opas) Takuu CD Suojakotelo Tiedonsiirtolaitteen USB-kaapeli A (käytetään D4- ja D7000- kameroiden kanssa) Tiedonsiirtolaitteen USB-kaapeli B (käytetään D800- ja D800Ekameroiden kanssa) USB-kaapelin tiiviste UF3-RU14 (käytetään D4-, D800- ja D800Ekameroiden kanssa) USB-kaapeliliitännän suojus UF-3 (käytetään D800- ja D800Ekameroiden kanssa) Lisäksi seuraavat lisävarusteet toimitetaan, kun UT-1 ostetaan yhdessä WT-5:n kanssa: Langaton lähetin WT-5 WT-5:n Käyttöohje Langaton käyttö digitaalisella D4- SLR-kameralla ja langattomalla WT-5-lähettimellä UT-1:n osat Johdanto 3

16 UT-1:n kiinnittäminen UT-1:n kiinnittäminen Liitä UT-1 kameraan UT-1:n mukana toimitetulla USB-kaapelilla B. A USB-kaapelin tiivisteet ja liitännän suojukset USB-kaapelin tiivisteet ja liitännän suojukset estävät kaapelia irtoamasta vahingossa. Kiinnitä ne alla esitetyllä tavalla. Kamera Kun liität USB-kaapelin D800:aan tai D800E:hen, kiinnitä mukana toimitettu kaapeliliitännän suojus UF-3 kuvan osoittamalla tavalla. 4 Johdanto

17 UT-1 Kun liität USB-kaapelin UT-1:een, kiinnitä mukana toimitettu UF3-RU14 -kaapelin tiiviste kuvan osoittamalla tavalla. UT-1:n kiinnittäminen A UT-1:n kiinnittäminen UT-1 voidaan kiinnittää jalustaan tai kameran varusteluistiin. Kun salamalaite tai jokin muu lisälaite on kiinnitettynä varusteluistiin, UT-1 kiinnitetään kameraan valinnaisella SK-7-liittimellä. UT-1:n kiinnittäminen kameran varusteluistiin: 1 Irrota varusteluistin suojus. 2 Liu uta UT-1 varusteluistiin. 3 Kiristä lukitusruuvi. Johdanto 5

18 UT-1:n kiinnittäminen WT-5:n yhdistäminen UT-1:tä voidaan käyttää yhdessä valinnaisen langattoman WT-5- lähettimen kanssa langattomiin verkkoihin yhdistämiseksi. WT-5 liitetään alla kuvatulla tavalla. 1 Avaa UT-1:n oheislaiteliitännän suojus. 2 Aseta WT-5-liitin kokonaan UT-1:n oheislaiteliitäntään. 3 Kierrä lukituspyörää lukitaksesi WT-5:n paikalleen. 6 Johdanto

19 Tuetut verkkotoiminnot UT-1 yhdistää kameran Ethernetiin ja lisävarusteena saatavan langattoman WT-5-lähettimen avulla myös langattomiin verkkoihin. Kamerassa olevat valokuvat voidaan tämän jälkeen lähettää tietokoneen ftp-palvelimelle ja kameraa voidaan etäohjata tietokoneelta. UT-1 tukee seuraavia toimintoja: FTP-siirto (0 75) Kuvansiirto (0 35) Kameran ohjaus (0 40) HTTP-palvelin (0 43) Lataa olemassa olevia valokuvia ja elokuvia tietokoneelle tai ftp-palvelimelle, tai lataa uusia valokuvia sitä mukaa kun niitä otetaan. Ohjaa kameraa käyttäen lisävarusteena saatavaa Camera Control Pro 2 -ohjelmistoa ja tallenna uudet kuvat ja elokuvat suoraan tietokoneelle. Katsele ja ota kuvia etänä käyttäen selaimella varustettua tietokonetta tai iphonea. Ennen kuin tietoja voidaan siirtää langattoman tai Ethernetverkon kautta, kamerassa on oltava verkkoprofiili, jossa on tiedot isäntäkoneesta tai ftp-palvelimesta. Tuetut verkkotoiminnot D Virtalähteen valinta Estä kameran odottamaton sammuminen kesken asennuksen tai tiedonsiirron käyttämällä täyteen ladattua akkua tai lisävarusteena saatavaa kameraasi sopivaa verkkolaitetta. Lisätietoja saat kameran käyttöoppaasta. Johdanto 7

20 Tuetut verkkotoiminnot A FTP-palvelimet Palvelimet voidaan määrittää käyttäen normaaleja ftp-palveluita, jotka ovat käytettävissä tuetuilla käyttöjärjestelmillä, kuten IIS (Internet Information Services). Tietokoneen yhdistämistä muissa verkoissa oleviin tietokoneisiin reitittimen, ftp-yhteyksien tai ftp-palvelimien kautta käyttäen kolmannen osapuolen ohjelmia ei tueta. A Ethernet-yhteys Langattoman lähiverkon asetuksia ei tarvitse säätää silloin kun kamera on yhdistettynä lähiverkkoon Ethernet-kaapelin välityksellä. A HTTP-palvelintila Internetyhteyksiä ei tueta http-palvelintilassa. A Reitittimet Yhdistämistä muissa verkoissa oleviin tietokoneisiin reitittimen kautta ei tueta. A Palomuuriasetukset UT-1 käyttää TCP-portteja 21 ja ftp:tä varten ja TCP-porttia ja UDP-porttia 5353 yhdistettäessä tietokoneeseen. Tietokoneiden palomuurit on määritettävä sallimaan yhteys näihin portteihin, koska muussa tapauksessa tietokone ei ehkä saa yhteyttä UT-1:een. 8 Johdanto

21 Työnkulku UT-1:n valmisteleminen Akun asettaminen Varmistaaksesi, että virta ei katkea asennuksen tai siirron aikana, käytä täyteen ladattua akkua tai lisävarusteena toimitettavaa verkkolaitetta. UT-1:ssä käytetään yhtä ladattavaa EN-EL15- litiumioniakkua; muiden akkujen käyttö ei ole mahdollista. 1 Liu uta (q) ja avaa (w) akkutilan kansi. Työnkulku 2 Aseta akku kuvan osoittamassa asennossa. Katso akun ja akkulaturin käyttöoppaasta lisätietoja akun lataamisesta ja varotoimenpiteistä. 3 Sulje akkutilan kansi. Johdanto 9

22 A Akun poistaminen Varo pudottamasta akkua. Avaa akkutilan kansi ja ota akku pois oikealla esitetyllä tavalla. Työnkulku A Valmiustila Kun UT-1 on irrotettu kamerasta, se sammuu automaattisesti kohdassa Asetukset > Autom. virrankatkaisun viive valikosta Verkko (UT-1) (089) valitun viiveen jälkeen, mikä vähentää akun kulutusta. A Akun varaustaso UT-1:een asetetun akun varaustaso voidaan tarkistaa liittämällä UT-1 kameraan (04) ja tarkistamalla akun varaustaso käyttäen Akkutiedotvalintaa (089) kameran asetusvalikossa. A Verkkolaitteen käyttäminen Lisävarusteena saatavaa EP-5B-virtaliitäntää ja EH-5b- tai EH-5-/EH-5averkkolaitetta voidaan myös käyttää kameran virtalähteenä, kun UT-1 on liitetty. Aseta virtaliitäntä paikalleen alla esitetyn mukaisesti. Avaa UT-1:n akkutilan (qw) ja virtaliitännän (e) suojukset ja aseta sitten EP-5B-virtaliitäntä kuvan osoittamassa asennossa (r). Aseta virtaliitäntä siten, että se kulkee virtaliitäntäreiän läpi (t), ja sulje akkutilan kansi. 10 Johdanto

23 Wireless Transmitter Utility -ohjelmiston asentaminen Tässä osiossa kerrotaan, miten Wireless Transmitter Utility asennetaan. Wireless Transmitter Utility -ohjelmistoa käytetään verkkoprofiilien kopioimiseen kameralle ja sitä tarvitaan, kun kamera määritetään yhteyden muodostamiseksi tietokoneeseen kuvansiirto- ja kameran ohjaus -tiloissa (joko Wireless Transmitter Utility -ohjelmistoa tai kameran valikoita voidaan käyttää ftppalvelimeen yhdistämiseen ftp-lataustilassa; katso lisätietoja kameran valikoiden käyttämisestä ftp:hen sivulta 93). Noudata alla olevia ohjeita Wireless Transmitter Utility -ohjelmiston asentamiseksi käyttöjärjestelmiin Windows 8.1, Windows 7, Windows Vista, Windows XP tai Mac OS X. Työnkulku Järjestelmävaatimukset Ennen UT-1:n, WT-5:n tai Wireless Transmitter Utility -ohjelmiston käyttöä varmista, että järjestelmäsi täyttää seuraavat vaatimukset: Kamera 1 Virtalähde OS 2 Nikon D800- ja D800E-digitaaliset yksisilmäiset peiliheijastuskamerat. Katso kameran käyttöoppaasta, tukevatko uudemmat mallit UT-1:tä. Yksi EN-EL15-litiumioniakku tai EP-5B-virtaliitäntä ja EH-5b-verkkolaite (saatavilla erikseen) Windows: Esiasennettu Windows 8.1 (64- ja 32-bittiset versiot), Windows 7 (Service Pack 1, 64- ja 32-bittiset versiot), Windows Vista (Service Pack 2, 64- ja 32- bittiset versiot), Windows XP (Service Pack 3, vain 32-bittinen versio). Intel Celeron, Pentium 4 tai Core-sarja 1,0 GHz CPU tai parempi vaaditaan. Mac: OS X -versio 10.9, 10.8 tai 10.7 (vain Intelin CPU:t). Johdanto 11

24 Työnkulku Langaton: langaton WT-5-lähetin ja langattoman lähiverkon tukiasema tai tietokone, jossa on sisäänrakennettu tai ulkoinen langattoman lähiverkon sovitin (IEEE n-, b-, g- tai a- Verkko yhteensopiva). Ethernet: Ethernet-kaapeli ja tietokone, jossa on sisäänrakennettu tai ulkoinen Ethernet-portti (100 base-tx tai 10 base-t) USB: mukana tuleva USB-kaapeli ja tietokone, jossa on Sekalaista sisäänrakennettu USB-portti, vaaditaan kun verkkoprofiileja kopioidaan kameraan Päivitä UT-1-laiteohjelma ja mukana toimitettu ohjelmisto uusimpiin versioihin. D800:n tai D800E:n käyttäjien on päivitettävä kameran laiteohjelma versioon A 1.10 / B 1.10 tai uudempaan, UT-1:n laiteohjelma versioon 2.0 tai uudempaan ja Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto versioon tai uudempaan. 2. Viimeisimmät tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä saat alueesi Nikonin verkkosivuilta (0xi). 3. Liitä kamera suoraan tietokoneeseen. Kamera ei ehkä toimi totutulla tavalla silloin kun se on yhdistettynä keskittimen, jatkokaapelin tai näppäimistön kautta. 12 Johdanto

25 Ohjelmiston asentaminen Asenna Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto ennen kuin muodostat yhteyden verkkoon. Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto vaaditaan yhdistämistä varten kuvansiirto- ja kameran ohjaus -tiloissa (022, 34) ja sitä voidaan käyttää verkkoprofiilien luomiseen. Ennen kuin asennat ohjelmiston, varmista että tietokoneesi täyttää sivun 11 järjestelmävaatimukset. Varmista, että Wireless Transmitter Utility ja kameran sekä UT-1:n laiteohjelmat on päivitetty viimeisimpiin versioihin. Työnkulku 1 Kaksoisnapsauta asennusohjelman kuvaketta. Lataa Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto Nikonin verkkosivulta UT-1:n mukana toimitetun CD:n avulla. Kun lataus on valmis, kaksoisnapsauta asennusohjelman kuvaketta. 2 Valitse kieli (vain Windows). Valitse kieli ja napsauta Seuraava. q Valitse kieli w Napsauta Seuraava Johdanto 13

26 Työnkulku 3 Käynnistä asennusohjelma. Napsauta Seuraava (Windows) tai Jatka (Mac OS) ja seuraa näytölle tulevia ohjeita. Windows Mac OS Napsauta Seuraava Napsauta Jatka 4 Poistu asennusohjelmasta. Napsauta OK (Windows) tai Sulje (Mac OS), kun asennus on valmis. Windows Mac OS Napsauta OK Napsauta Sulje A WT-4 Setup Utility -ohjelmisto Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto on asennettava uudelleen, jos WT-4 Setup Utility -ohjelmisto tai jokin muu Nikonin langattomiin verkkoihin liittyvä ohjelmisto asennetaan sen jälkeen kun asennus on valmis. 14 Johdanto

27 Siirto, ohjaus ja HTTP Ethernet-yhteydet Noudata alla olevia ohjeita Ethernet-verkon kautta yhdistämiseksi. Katso lisätietoja langattomista yhteyksistä sivulta 23. Kuvansiirto Kameran ohjaus HTTP-palvelin Asenna Wireless Transmitter Utility (0 11) Vaihe 1: Yhdistä kamera, UT-1 ja tietokone toisiinsa (0 16) Vaihe 2: Määritä laitteisto Ethernet-yhteyksiä varten (0 18) Vaihe 3: Suorita ohjattu yhteyden muodostus (0 18) Kohta 4: Yhdistä kamera ja tietokone (0 21) Siirrä kuvia (0 35) Ohjaa kameraa (0 40) Ota yhteys kameraan (0 43) Siirto, ohjaus ja HTTP 15

28 Vaihe 1: Laitteiston liittäminen Ennen kuin suoritat seuraavat vaiheet, käynnistä tietokone ja kirjaudu sisään. Ethernet-yhteydet 1 Aseta muistikortti. Sammuta kamera ja aseta muistikortti (älä sammuta kameraa tietojen tietokoneelle siirtämisen aikana). Tämä vaihe voidaan ohittaa kameran ohjaustilassa (040). 16 GB 2 Avaa UT-1:n USB-liitännän suojus ja yhdistä UT-1:n USB-kaapeli kameran USBliitäntään (katso kameran käyttöohjeesta lisätietoa USB-kaapelien liittämisestä kameraan). 3 Liitä Ethernet-kaapeli. Yhdistä Ethernet-kaapeli alla esitetyllä tavalla. Älä käytä voimaa tai aseta liittimiä vinossa. 16 Siirto, ohjaus ja HTTP

29 4 Kytke kamera päälle. Käynnistä kamera kiertämällä virtakytkintä. 5 Kytke UT-1 päälle painamalla virtakytkintä noin sekunnin ajan. Virtakytkin Virtakytkin Ethernet-yhteydet Siirto, ohjaus ja HTTP 17

30 Ethernet-yhteydet Vaihe 2: Laitteiston määrittäminen Ethernet-yhteyksiä varten Määritä UT-1 Ethernet-verkkojen käyttöä varten. 1 Näytä laitteistolista. Valitse asetusvalikosta Verkko (UT-1), korosta sitten Valitse laitteisto ja paina 2 laitteistoluettelon katselemiseksi. 2 Valitse Langallinen lähiverkko. Korosta kohta Langallinen lähiverkko ja paina J korostetun vaihtoehdon valitsemiseksi ja verkkovalikkoon palaamiseksi. Vaihe 3: Ohjattu yhteyden muodostus Noudata näytön ohjeita verkkoprofiilin luomiseksi. 1 Näytä verkkoprofiilit. Korosta verkkovalikossa kohta Verkkoasetukset ja paina 2 ja saat esille listan profiileista ja muut verkkoasetukset. 2 Valitse Luo profiili. Korosta Luo profiili ja paina 2. Huomaa, että jos listassa on jo yhdeksän profiilia, joudut poistamaan olemassa olevan profiilin O (Q) -painikkeella ennen kuin voit jatkaa (083). 18 Siirto, ohjaus ja HTTP

31 3 Käynnistä Ohjattu yhteyden muodostus. Korosta Ohjattu yhteyden muodostus ja paina 2 ohjatun yhteyden muodostuksen käynnistämiseksi. 4 Valitse yhteystyyppi (07). Korosta Kuvansiirto, Kameran ohjaus tai HTTP-palvelin ja paina 2. Ethernet-yhteydet 5 Nimeä uusi verkkoprofiili. Syötä profiilien listaan näkyviin tuleva nimi ja paina J. Profiilien nimet voivat olla enintään 16 merkin pituisia. A Tekstinsyöttö Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin, kun tekstin syöttämistä vaaditaan. Näppäimistöalue: Korosta kirjaimia monivalitsimella ja valitse painamalla sen keskiosaa. Tekstin näyttöalue: Teksti ilmestyy tälle alueelle. Liikuta kohdistinta painamalla 4 tai 2 samalla kun pidät W- painiketta pohjassa. Käytä monivalitsinta halutun merkin korostamiseksi näppäimistöalueella ja paina monivalitsimen keskiosaa korostetun merkin syöttämiseksi paikkaan, jossa kohdistin on (huomaa, että jos merkki syötetään kun kenttä on täysi, alueen viimeinen merkki poistetaan). Poista kohdistimen alla oleva merkki painamalla O-painiketta. Siirrä kohdistin uuteen kohtaan pitämällä W-painiketta pohjassa ja painamalla 4- tai 2-painiketta. Syöttämisen päättämiseksi ja palataksesi aiempaan valikkoon paina J. Paina G poistuaksesi aiempaan valikkoon ilman että merkintä tallennetaan. Siirto, ohjaus ja HTTP 19

32 Ethernet-yhteydet 6 Hanki tai valitse IP-osoite. Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina 2. Hae automaattisesti: Valitse tämä vaihtoehto, jos verkko on määritetty toimittamaan IP-osoite automaattisesti. Syötä manuaalisesti: Kirjoita kysyttäessä IP-osoite ja aliverkon peite painamalla 4 ja 2 osioiden korostamiseksi ja 1 ja 3 niiden muuttamiseksi. Kun syöttö on valmis, paina J jatkaaksesi. 7 Valitse seuraava toimenpide. IP-osoite näytetään näytöllä; paina J. Seuraava toimenpide riippuu siitä, minkä yhteystyypin valitsit kohdassa 4 sivulla 19: Jos valitsit kuvansiirto tai kameran ohjaus, irrota USB-kaapeli UT-1:stä ja siirry sivulle 21. Jos valitsit HTTP-palvelin, jatka kohtaan A Reitittimet Yhdistämistä reitittimen avulla muissa verkoissa oleviin tietokoneisiin tuetaan vain kun FTP-lataus tai HTTP-palvelin on valittuna. Siirto, ohjaus ja HTTP

33 8 Poistu ohjatusta yhteyden muodostuksesta. Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina J. Yhdistä ja sulje ohjattu toiminto: Tallenna uusi verkkoprofiili ja yhdistä palvelimeen. Sulje ohjattu toiminto: Tallenna uusi verkkoprofiili ja poistu. Jatka kohtaan HTTP-palvelin (043). Vaihe 4: Yhdistäminen Jos valitsit Kuvansiirto tai Kameran ohjaus ohjatun yhteyden muodostuksen kohdassa 4 (019), yhdistä kamera tietokoneeseen seuraavalla tavalla. Yhdistämisen jälkeen tietokone voi ottaa yhteyden kameraan. Ethernet-yhteydet 1 Liitä kamera tietokoneeseen USBkaapelilla. Pyydettäessä yhdistä kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Siirto, ohjaus ja HTTP 21

34 Ethernet-yhteydet 2 Käynnistä Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto. Pyydettäessä käynnistä tietokoneelle asennettu Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto. Yhdistäminen käynnistyy automaattisesti. 3 Irrota kamera. Oikealla esitetty viesti tulee näkyviin, kun yhdistäminen on valmis. Irrota USBkaapeli tietokoneesta ja liitä UT-1. 4 Poistu ohjatusta yhteyden muodostuksesta. Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina J. Yhdistä ja sulje ohjattu toiminto: Tallenna uusi verkkoprofiili ja yhdistä palvelimeen. Sulje ohjattu toiminto: Tallenna uusi verkkoprofiili ja poistu. Jatka kohtaan Kuvansiirto (035) tai Kameran ohjaus (040). 22 Siirto, ohjaus ja HTTP

35 Langattomat yhteydet Noudata alla olevia ohjeita langattomaan verkkoon yhdistämiseksi. Kuvansiirto Kameran ohjaus HTTP-palvelin Asenna Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto Langattomat yhteydet Vaihe 1: Valmistele kamera, UT-1 ja WT-5 (025) Vaihe 2: Määritä laitteisto langattomia yhteyksiä varten (026) Vaihe 3: Suorita ohjattu yhteyden muodostus (026) Vaihe 4: Säädä verkkoasetuksia (032) Säädä valitun yhteystyypin asetuksia Yhdistä kamera ja tietokone Siirrä kuvia (035) Ohjaa kameraa (040) Ota yhteys kameraan (043) Siirto, ohjaus ja HTTP 23

36 A Infrastruktuuri- ja ad hoc -tilat Langattomat verkot voivat olla joko infrastruktuuri- tai ad hoc -verkkoja. Infrastruktuuritila: Yhteys langattoman lähiverkon tukiaseman kautta. Langattomat yhteydet WT-5 Ad hoc -tila: Suora vertaisverkkoyhteys. WT-5 Langattoman lähiverkon tukiasema Tietokone Tietokone A Langattomat lähiverkot Nämä ohjeet on tarkoitettu asiakkaille, joilla on jo langaton lähiverkko, ja infrastruktuuriverkkojen tapauksessa oletetaan, että tietokone ja tukiasema on jo liitetty verkkoon. 24 Siirto, ohjaus ja HTTP

37 Vaihe 1: Laitteiston valmistelu Valmistele kamera ja WT-5 alla olevien ohjeiden mukaan tietokoneen käynnistämisen ja sisäänkirjautumisen jälkeen. 1 Asenna muistikortti. Sammuta kamera ja aseta muistikortti (älä sammuta kameraa tietojen tietokoneelle siirtämisen aikana). Tämä vaihe voidaan ohittaa kameran ohjaustilassa (07). 16 GB Langattomat yhteydet 2 Avaa UT-1:n USB-liitännän suojus ja yhdistä UT-1:n USB-kaapeli kameran USBliitäntään (katso kameran käyttöohjeesta lisätietoa USB-kaapelien liittämisestä kameraan). 3 Liitä WT-5 (06). 4 Kytke kamera päälle. Käynnistä kamera kiertämällä virtakytkintä. Virtakytkin 5 Kytke UT-1 päälle painamalla virtakytkintä noin sekunnin ajan. Virtakytkin Siirto, ohjaus ja HTTP 25

38 Langattomat yhteydet Vaihe 2: Langattoman yhteyden käyttöönotto Määritä UT-1 langattomien verkkojen käyttöä varten. 1 Näytä laitteistolista. Valitse asetusvalikosta Verkko (UT-1), korosta sitten Valitse laitteisto ja paina 2 laitteistoluettelon katselemiseksi. 2 Valitse Langaton lähiverkko. Korosta Langaton lähiverkko ja paina J korostetun vaihtoehdon valitsemiseksi ja verkkovalikkoon palaamiseksi. Vaihe 3: Ohjattu yhteyden muodostus Noudata näytön ohjeita verkkoprofiilin luomiseksi. 1 Näytä verkkoprofiilit. Korosta verkkovalikossa kohta Verkkoasetukset ja paina 2 ja saat esille listan profiileista ja muut verkkoasetukset. 2 Valitse Luo profiili. Korosta Luo profiili ja paina 2. Huomaa, että jos listassa on jo yhdeksän profiilia, joudut poistamaan olemassa olevan profiilin O (Q) -painikkeella ennen kuin voit jatkaa. 26 Siirto, ohjaus ja HTTP

39 3 Käynnistä Ohjattu yhteyden muodostus. Korosta Ohjattu yhteyden muodostus ja paina 2 ohjatun yhteyden muodostuksen käynnistämiseksi. 4 Valitse yhteystyyppi (07). Korosta Kuvansiirto, Kameran ohjaus tai HTTP-palvelin ja paina 2. Langattomat yhteydet 5 Nimeä uusi verkkoprofiili. Syötä profiilien listaan näkyviin tuleva nimi sivulla 19 kuvatulla tavalla ja paina J (käyttääksesi oletusnimeä paina J tekemättä mitään muutoksia). Profiilien nimet voivat olla enintään 16 merkkiä pitkiä. 6 Valitse yhteystapa. Korosta verkon käyttämä yhteystapa ja paina 2. Lisätietoa on alla luetelluilla sivuilla. Etsi langaton verkko WPS-painike PIN-koodillinen WPS Suora yhteys (ad hoc) Valitse kameran havaitsemien verkkojen luettelosta. 028 Valitse langattoman lähiverkon tukiasemille, joissa on WPS-painike. 029 Valitse langattoman lähiverkon tukiasemille, joissa on PIN-koodillinen WPS. 030 Yhdistä suoraan isäntäkoneeseen tai ftppalvelimeen ad hoc -tilassa. 031 Siirto, ohjaus ja HTTP 27

40 Langattomat yhteydet Etsi langatonta verkkoa Valitse Etsi langaton verkko vaiheessa 6 sivulla 27 valitaksesi kameran havaitsemien verkkojen listasta (langattoman lähiverkon tukiasemat tai isäntäkoneet). 1 Valitse verkko. Valinta Etsi langaton verkko tuo esiin SSID-luettelon. Verkon tyyppi ilmoitetaan ID:n vasemmalla puolella olevilla kuvakkeilla: h j/i Signaali salattu Infrastruktuuri / ad hoc Korosta verkko ja paina J (jos haluttua verkkoa ei näy, etsi uudelleen painamalla X). A Piilotetut SSID:t Verkot, joiden SSID on piilotettu, merkitään tyhjällä merkinnällä verkkojen luettelossa. Jos valitset verkon, jolla on piilotettu SSID, pyydetään sinua antamaan verkon nimi; kirjoita nimi ja paina J edetäksesi vaiheeseen 2. 2 Syötä salausavain. Syötä salausavain ja paina J (tätä valintaikkunaa ei näytetä, jos verkko käyttää avointa todentamista; siirry vaiheeseen 3). 28 Siirto, ohjaus ja HTTP

41 3 Valitse seuraava toimenpide. Oikealla oleva viesti näytetään, kun yhteys on muodostettu. Siirry sivulle 32. WPS-painike Valitse WPS-painike vaiheessa 6 sivulla 27, jos langattoman lähiverkon tukiasema käyttää WPS-painiketta. Langattomat yhteydet 1 Paina langattoman lähiverkon tukiaseman WPS-painiketta. Lisätietoa on langattoman lähiverkon tukiaseman mukana toimitetuissa oppaissa. 2 Paina kameran J-painiketta. Kamera yhdistää tukiasemaan automaattisesti. 3 Valitse seuraava toimenpide. Oikealla oleva viesti näytetään, kun yhteys on muodostettu. Paina J ja siirry sivulle 32. Siirto, ohjaus ja HTTP 29

42 Langattomat yhteydet PIN-koodillinen WPS Valitse PIN-koodillinen WPS vaiheessa 6 sivulla 27, jos langattoman lähiverkon tukiasema käyttää PIN-koodillista WPS:ää. 1 Kirjoita langattoman lähiverkon tukiaseman PIN. Kirjoita tietokoneella langattoman lähiverkon tukiaseman PIN-koodi. Lisätietoa on langattoman lähiverkon tukiaseman mukana toimitetuissa oppaissa. 2 Paina kameran J-painiketta. Kamera yhdistää tukiasemaan automaattisesti. 3 Valitse seuraava toimenpide. Oikealla oleva viesti näytetään, kun yhteys on muodostettu. Paina J ja siirry sivulle Siirto, ohjaus ja HTTP

43 Suora yhteys (ad hoc) Jos haluat yhdistää suoraan ftp-palvelimeen tai tietokoneeseen ad hoc -tilassa, valitse Suora yhteys (ad hoc) vaiheessa 6 sivulla Syötä SSID. Anna verkon nimi (SSID) ja paina J. Oletusnimenä on WT, jota seuraa WT-5:n MAC-osoite. Langattomat yhteydet 2 Syötä salausavain. Syötä salausavain ja paina J (oletusavain on nikon ). Siirry sivulle 32. Siirto, ohjaus ja HTTP 31

44 Vaihe 4: Verkkoasetukset Valitse IP-osoite. Langattomat yhteydet 1 Valitse kopioidaanko profiili tietokoneelle. Korosta jokin oikealla olevista vaihtoehdoista ja paina 2. Uuden WT-5- verkkoprofiilin kopioimiseksi tietokoneelle (091) valitse Kyllä (huomaa, että ad hoc -asetuksia ei voida kopioida tietokoneille, joissa on Windows 8.1 tai Mac OS X, ja että muiden käyttöjärjestelmien verkkoasetukset saatetaan ylikirjoittaa). 32 A Reitittimet Muiden verkkojen tietokoneisiin yhdistäminen reitittimen kautta on tuettua ainoastaan silloin kun HTTP-palvelin on valittuna. A MAC-osoitteiden suodatus Jos verkko käyttää MAC-osoitteiden suodatusta, on suodattimelle annettava WT-5:n MAC-osoite. Kun WT-5 on liitetty kameraan, valitse Verkko (UT-1) > Asetukset > MAC-osoite kameran asetusvalikosta ja kirjaa muistiin MAC-osoite. Siirto, ohjaus ja HTTP

45 2 Hanki tai valitse IP-osoite. Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina 2. Hae automaattisesti: Valitse tämä vaihtoehto, jos verkko on määritetty toimittamaan IP-osoite automaattisesti. Syötä manuaalisesti: Kirjoita kysyttäessä IP-osoite ja aliverkon peite painamalla 4 ja 2 osioiden korostamiseksi ja 1 ja 3 niiden muuttamiseksi. Kun syöttö on valmis, paina J jatkaaksesi. Langattomat yhteydet 3 Vahvista IP-osoite. Kameran IP-osoite näytetään kuten oikealla on kuvattu; paina J. Jos Kuvansiirto tai Kameran ohjaus on valittu, irrota USB-kaapeli UT-1:stä ja siirry vaiheeseen 4; muussa tapauksessa siirry vaiheeseen 7. 4 Liitä kamera tietokoneeseen. Pyydettäessä yhdistä kamera tietokoneeseen kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla. Siirto, ohjaus ja HTTP 33

46 Langattomat yhteydet 5 Käynnistä Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto. Käynnistä tietokoneelle asennettu Wireless Transmitter Utility -ohjelmisto sitä pyydettäessä (011). Yhdistäminen käynnistyy automaattisesti. 6 Irrota kamera. Oikealla esitetty viesti tulee näkyviin, kun yhdistäminen on valmis. Irrota USBkaapeli tietokoneesta ja liitä UT-1. 7 Poistu ohjatusta yhteyden muodostuksesta. Korosta jokin seuraavista vaihtoehdoista ja paina J. Yhdistä ja sulje ohjattu toiminto: Tallenna uusi verkkoprofiili ja yhdistä verkkoon. Sulje ohjattu toiminto: Tallenna uusi verkkoprofiili ja poistu. Siirry kohtaan Kuvansiirto (035), Kameran ohjaus (040) tai HTTP-palvelin (043). 34 Siirto, ohjaus ja HTTP

47 Kuvansiirto Kuvansiirtoa käytetään valokuvien ja elokuvien siirtämiseen kameran muistikortilta tietokoneelle. Seuraavassa selityksessä oletetaan, että käytetään olemassa olevia kuvia. 1 Näytä verkkoprofiilit. Avaa profiililista valitsemalla asetusvalikosta Verkko (UT-1) > Verkkoasetukset. Kuvansiirtoprofiilit on merkitty K-kuvakkeella. Korosta profiili ja paina 2 korostetun profiilin valitsemiseksi ja verkkovalikkoon palaamiseksi. Profiilin nimi näkyy vihreänä, kun yhteys on muodostettu. Kuvansiirto 2 Katsele kuvia. Katsele kuvia painamalla K-painiketta. Näytä ensimmäinen lähetettäväksi tarkoitettu kuva yhden kuvan toistossa tai korosta se pienoiskuvien luettelosta. Siirto, ohjaus ja HTTP 35

48 Kuvansiirto 3 Siirrä kuvia. Paina J. Valkoinen siirtokuvake tulee esiin kuvan päälle ja siirto alkaa välittömästi. Siirtokuvake muuttuu vihreäksi siirron aikana ja edelleen siniseksi, kun lataus on valmis. Lisää kuvia siirretään valintajärjestyksessä. Jo kertaalleen ladatun kuvan siirtämiseksi uudelleen paina J kerran sinisen siirtokuvakkeen poistamiseksi ja paina sitten J uudelleen kuvan merkitsemiseksi valkoisella siirtokuvakkeella. Uusien valokuvien siirtäminen sitä mukaa kun niitä otetaan Uusien valokuvien siirtämiseksi sitä mukaa kuin otat niitä valitse Päällä asetusvalikon kohtaan Verkko (UT-1) > Asetukset > Automaattinen lähetys (087). A Muokkauksen asetukset Kuvansiirto- ja FTP-siirtotiloissa käytetään D800/D800E:n J-painiketta kuvien siirtämiseen tai kuvien valitsemiseen siirtoa varten, eikä sitä voida käyttää rinnakkaisvertailuun, johon normaalisti päästään painamalla J-painiketta täyskuvatoiston aikana. Rinnakkaisvertailu on käytettävissä muissa siirtotiloissa. 36 Siirto, ohjaus ja HTTP

49 Lähetyksen keskeyttäminen / siirtomerkinnän poistaminen Peruuttaaksesi valkoisella tai vihreällä siirtokuvakkeella merkittyjen kuvien lähetyksen valitse kuvat toiston aikana ja paina J. Siirtokuvake poistetaan. Myös mikä tahansa seuraavista toiminnoista keskeyttää siirron: Kameran sammuttaminen Valinnan Kyllä tekeminen kohdassa Verkko (UT-1) > Asetukset > Poistetaanko kaikkien valinta? (088; tämä asetus poistaa myös siirtomerkinnän kaikilta kuvilta) Kuvansiirto D Siirron aikana Älä ota muistikorttia pois tai irrota Ethernet-kaapelia siirron aikana. A Ajastettu kuvaus Kuvaus keskeytetään, jos valmiustila-ajastin kuluu loppuun, kun ajastettu kuvaus on käynnissä. Valitse pitkä valmiustila-aika ennen ajastetun kuvauksen aloittamista. A Signaalin katoaminen Langaton lähetys WT-5:n kautta saattaa katketa, jos signaali katoaa, mutta lähetystä voidaan jatkaa sammuttamalla kamera ja kytkemällä virta uudelleen päälle. A Kameran sammuttaminen Lähetä -merkintä tallennetaan, jos kamera tai UT-1 kytketään pois päältä lähetyksen aikana. Lähetä -kuvakkeella merkittyjen kuvien lähetys jatkuu, kun kamera tai UT-1 kytketään päälle. A Kohdekansiot Kuvat ladataan oletusarvoisesti seuraaviin kansioihin: Windows: \Käyttäjät\(käyttäjänimi)\Kuvat\Wireless Transmitter Utility Mac OS: /Käyttäjät/(käyttäjänimi)/Kuvat/Wireless Transmitter Utility Kohdekansio voidaan valita Wireless Transmitter Utility -ohjelmasta. Siirto, ohjaus ja HTTP 37

50 Kuvansiirto Siirron tila Toiston aikana siirrettäviksi valittujen kuvien tila näytetään seuraavalla tavalla: a: Lähetä Kuvat, jotka on valittu siirrettäviksi, on merkitty valkoisella a-kuvakkeella. b: Lähetetään Vihreä b-kuvake näytetään siirron aikana. c: Lähetetty Onnistuneesti siirretyt kuvat merkitään sinisellä c-kuvakkeella. A Verkon tila Isäntäkoneen ja UT-1:n välisen yhteyden tila näytetään tilaa osoittavilla LED-valoilla ja näytöllä verkkovalikon ylätasolla. Tilaa osoittavat LED-valot POWER (VIRTA) -LED-valo palaa, kun UT-1 on päällä. Signaalin laatu osoitetaan LINK (YHTEYS) -LED-valolla: mitä nopeammin LED-valo vilkkuu, sitä voimakkaampi signaali on ja sitä nopeammin tietoa voidaan lähettää. Vilkkuva ERROR (VIRHE) -LED-valo osoittaa, että virhe on tapahtunut. 38 Tila ERROR LINK POWER (VIRHE) (YHTEYS) (VIRTA) UT-1 pois päältä I (pois) I (pois) I (pois) USB-kaapelia ei ole kytketty I (pois) I (pois) K (päällä) Yhdistetään isäntäkoneeseen I (pois) K (päällä) K (päällä) Odottaa, että tietoa voitaisiin siirtää tai sitä siirretään parhaillaan. I (pois) H (vilkkuu) K (päällä) Yhteysvirhe H (vilkkuu) I (pois) K (päällä) UT-1:n laitteisto- tai akkuvirhe H (vilkkuu) H (vilkkuu) H (vilkkuu) Siirto, ohjaus ja HTTP

51 Tilaa osoittava näyttö Verkon tilan voi tarkistaa myös verkkovalikon ylätasolta. e, f: Arvioitu aika, joka jäljellä olevien kuvien lähettämiseen tarvitaan. Akun varaustaso: Viisitasoinen näyttö, joka osoittaa UT-1:n akun varaustason. Tila-alue: Isäntäkoneyhteyden tila. Isäntäkoneen nimi näytetään vihreällä, kun yhteys on muodostettu. Kun tiedostoja siirretään, tilanäytössä lukee Lähetetään ja sen perässä lähetettävän tiedoston nimi. Tässä näkyvät myös siirron aikana tapahtuneet virheet (0116). Signaalin voimakkuus: Langattoman signaalin voimakkuus. Ethernetyhteydet merkitään d-kuvakkeella. Kuvansiirto Siirto, ohjaus ja HTTP 39

52 Kameran ohjaus Kameran ohjaus Valitse tämä toiminto kameran ohjaamiseksi tietokoneelta, jolla on käynnissä Camera Control Pro 2 (saatavilla erikseen), ja tallenna valokuvat suoraan tietokoneen kiintolevylle kameran muistikortin sijaan (elokuvat tallennetaan silti edelleen kameran muistikortille; aseta muistikortti ennen elokuvien kuvaamista). Huomaa, että kameran valotusmittarit eivät sammu, kun kamera on kameran ohjaustilassa. 1 Näytä verkkoprofiilit. Avaa profiililista valitsemalla asetusvalikosta Verkko (UT-1) > Verkkoasetukset. Kameran ohjaus -profiilit on merkitty L-kuvakkeella. Korosta profiili ja paina 2 korostetun profiilin valitsemiseksi ja verkkovalikkoon palaamiseksi. Profiilin nimi näkyy vihreänä, kun yhteys on muodostettu. 2 Käynnistä Camera Control Pro 2. Käynnistä isäntäkoneelle asennettu Camera Control Pro 2 (saatavana erikseen). Katso lisätietoja Camera Control Pro 2:n käytöstä Camera Control Pro 2:n käyttöoppaasta (pdf ). A Ethernet-verkot Älä irrota Ethernet-kaapelia, kun kamera on päällä. 40 Siirto, ohjaus ja HTTP

53 D Langattomat verkot Toiminnot voivat kestää kauemmin langattomissa verkoissa. Jos signaali katkeaa, kun kuvia siirretään Camera Control Pro 2:lle, vilkkuu WT-5:n LEDvalo keltaisena; kytke kamera pois päältä ja sitten jälleen päälle. Siirto jatkuu, kun yhteys muodostetaan uudelleen. Huomaa, että siirtoa ei voi jatkaa, jos sammutat kameran uudelleen ennen kuin siirto on valmis. A Verkon tila Isäntäkoneen ja UT-1:n välisen yhteyden tila näytetään tilaa osoittavilla LED-valoilla ja näytöllä verkkovalikon ylätasolla. Tilaa osoittavat LED-valot POWER (VIRTA) -LED-valo palaa, kun UT-1 on päällä. Signaalin laatu osoitetaan LINK (YHTEYS) -LED-valolla: mitä nopeammin LED-valo vilkkuu, sitä voimakkaampi signaali on ja sitä nopeammin tietoa voidaan lähettää. Vilkkuva ERROR (VIRHE) -LED-valo osoittaa, että virhe on tapahtunut. Kameran ohjaus Tila ERROR LINK POWER (VIRHE) (YHTEYS) (VIRTA) UT-1 pois päältä I (pois) I (pois) I (pois) USB-kaapelia ei ole kytketty I (pois) I (pois) K (päällä) Yhdistetään isäntäkoneeseen I (pois) K (päällä) K (päällä) Odottaa, että tietoa voitaisiin siirtää tai sitä siirretään parhaillaan. I (pois) H (vilkkuu) K (päällä) Yhteysvirhe H (vilkkuu) I (pois) K (päällä) UT-1:n laitteisto- tai akkuvirhe H (vilkkuu) H (vilkkuu) H (vilkkuu) Siirto, ohjaus ja HTTP 41

54 Kameran ohjaus Tilaa osoittava näyttö Verkon tilan voi tarkistaa myös verkkovalikon ylätasolta. Akun varaustaso: Viisitasoinen näyttö, joka osoittaa UT-1:n akun varaustason. Tila-alue: Isäntäkoneyhteyden tila. Isäntäkoneen nimi näytetään vihreällä, kun yhteys on muodostettu. Tässä näkyvät myös siirron aikana tapahtuneet virheet (0116). Signaalin voimakkuus: Langattoman signaalin voimakkuus. Ethernetyhteydet merkitään d-kuvakkeella. 42 Siirto, ohjaus ja HTTP

55 HTTP-palvelin Valitse HTTP-palvelin katsellaksesi kuvia kameran muistikortilta tai ottaaksesi valokuvia tietokoneen tai iphonen verkkoselaimen kautta (katso sivulta 48 tiedot järjestelmävaatimuksista). Enintään viisi käyttäjää voi ottaa yhteyden kameraan samaan aikaan, mutta vain yksi voi ottaa sillä kuvia. Huomaa, että valotusmittarit eivät sammu automaattisesti, kun kamera on http-palvelintilassa. HTTP-palvelin 1 Näytä verkkoprofiilit. Avaa profiililista valitsemalla asetusvalikosta Verkko (UT-1) > Verkkoasetukset. HTTP-palvelinprofiilit on merkitty M-kuvakkeella. Korosta profiili ja paina 2 korostetun profiilin valitsemiseksi ja verkkovalikkoon palaamiseksi. Kun yhteyttä kameraan luodaan, siihen käytettävä URL-osoite näkyy näytöllä. 2 Avaa verkkoselain. Avaa verkkoselain tietokoneella tai iphonessa. Siirto, ohjaus ja HTTP 43

56 HTTP-palvelin 3 Syötä kameran URL-osoite. Syötä kameran URL-osoite ( jota seuraa kameran IP-osoite, kuten verkkovalikossa on esitetty) selainikkunan osoiteriville. 44 Siirto, ohjaus ja HTTP

57 4 Kirjaudu sisään. Syötä käyttäjänimi ja salasana selaimen kirjautumisikkunaan (käyttäjätunnus ja salasana asetetaan verkkovalikon kohdasta Network settings (verkkoasetukset) > Options (asetukset) > HTTP user settings (HTTPkäyttäjäasetukset), kuten on kuvattu sivulla 89; oletusarvoisesti käyttäjätunnus on nikon, kun taas salasana on oletusarvoisesti tyhjä). HTTP-palvelin Siirto, ohjaus ja HTTP 45

58 HTTP-palvelin 5 Valitse kieli. Napsauta Language (kieli) ja valitse englanti, ranska, saksa, japani tai espanja. 6 Valitse toimintotila. Valitse Shooting/Viewer (kuvaus/katselu) ottaaksesi kuvia (049, 53) ja Shooting/Viewer (kuvaus/katselu) tai Viewer (katselu) katsellaksesi olemassa olevia kuvia (051, 54). Enintään viisi käyttäjää voi muodostaa yhteyden käyttäen Viewer (katselu) -toimintoa, mutta vain yksi käyttäjä kerrallaan voi muodostaa yhteyden käyttäen Shooting/ Viewer (kuvaus/katselu) -toimintoa (jos toinen käyttäjä on jo muodostanut yhteyden käyttäen Shooting/Viewer (kuvaus/ katselu) -toimintoa, valintaa Shooting/Viewer (kuvaus/ katselu) ei näytetä ja ainoastaan neljä käyttäjää voi muodostaa yhteyden käyttäen Viewer (katselu) -toimintoa). 46 Siirto, ohjaus ja HTTP

59 A Verkon tila Isäntäkoneen ja UT-1:n välisen yhteyden tila näytetään tilaa osoittavilla LED-valoilla ja näytöllä verkkovalikon ylätasolla. Tilaa osoittavat LED-valot POWER (VIRTA) -LED-valo palaa, kun UT-1 on päällä. Signaalin laatu osoitetaan LINK (YHTEYS) -LED-valolla: mitä nopeammin LED-valo vilkkuu, sitä voimakkaampi signaali on ja sitä nopeammin tietoa voidaan lähettää. Vilkkuva ERROR (VIRHE) -LED-valo osoittaa, että virhe on tapahtunut. HTTP-palvelin Tila ERROR LINK POWER (VIRHE) (YHTEYS) (VIRTA) UT-1 pois päältä I (pois) I (pois) I (pois) USB-kaapelia ei ole kytketty I (pois) I (pois) K (päällä) Yhdistetään isäntäkoneeseen I (pois) K (päällä) K (päällä) Odottaa, että tietoa voitaisiin siirtää tai sitä siirretään parhaillaan. I (pois) H (vilkkuu) K (päällä) Yhteysvirhe H (vilkkuu) I (pois) K (päällä) UT-1:n laitteisto- tai akkuvirhe H (vilkkuu) H (vilkkuu) H (vilkkuu) Tilaa osoittava näyttö Verkon tilaa voidaan tarkastella verkkovalikon ylätasolla. Tila-alue: Isäntäkoneyhteyden tila. Kameran URL-osoite näkyy vihreänä, kun yhteys on muodostettu. Virheet näytetään myös tässä (0116). Akun varaustaso: Viisitasoinen näyttö, joka osoittaa UT-1:n akun varaustason. Signaalin voimakkuus: Langattoman signaalin voimakkuus. Ethernetyhteydet merkitään d-kuvakkeella. Siirto, ohjaus ja HTTP 47

60 A HTTP-palvelimen järjestelmävaatimukset HTTP-palvelin Selain Näyttö Windows Esiasennetut 64- ja 32-bittiset versiot käyttöjärjestelmistä Windows 8.1, Windows 7 (Service Pack 1) ja Windows Vista (Service Pack 2) sekä 32-bittiset versiot käyttöjärjestelmistä Windows XP (Service Pack 3); 64-bittisissä versioissa käyttöjärjestelmistä Windows 8.1, Windows 7 ja Windows Vista toimii sovellus 32-bittisessä yhteensopivuustilassa. Windows 8.1: Internet Explorer 11 Windows 7: Internet Explorer 10 Windows Vista: Internet Explorer 9 Windows XP: Internet Explorer 8 Tarkkuus: kuvapistettä (XGA) tai enemmän; suositus kuvapistettä (SXGA) tai enemmän Väri: 24-bittiset värit (True Color) tai enemmän Selain Näyttö Käyttöjärjestelmä Käyttöjärjestelmä Käyttöjärjestelmä Selain Mac OS OS X -versio 10.9, 10.8 tai 10.7 OS X -versio 10.9: Safari 7 OS X -versiot 10.8 ja 10.7: Safari 6 Tarkkuus: kuvapistettä (XGA) tai enemmän; suositus kuvapistettä (SXGA) tai enemmän Väri: 24-bittiset värit (miljoonia värejä) tai enemmän ios 7 tai ios 6 iphone Safari (tulee ios:n mukana) 48 Siirto, ohjaus ja HTTP

Käyttöohjeen versio 2

Käyttöohjeen versio 2 Tiedonsiirtolaite Käyttöohjeen versio 2 D4-sarjan, D800-, D800E-, D7100- ja D7000-kameroiden käyttäjien tulee käyttää jotain seuraavista käyttöoppaista. Tiedonsiirtolaitteen UT-1 D4-sarja, D7000 käyttöohje

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Saadaksesi mahdollisimman paljon hyötyä kamerastasi lue kaikki ohjeet huolellisesti ja säilytä niitä paikassa, jossa ne ovat kaikkien tuotetta käyttävien luettavissa. Kameran

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S6500 -kameran tärkeimmät ominaisuudet Hauskat ja helpot kuvaamisen aikana käytettävät kuvanmuokkaustehosteet p Pikatehosteet... A30, 39 Luo kuviin tehosteita kolmella

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi COOLPIX S9500/S9400:n suositellut toiminnot p Pikatehosteet... A32 Voit käyttää kuviin useita eri tehosteita heti sulkimen laukaisun jälkeen. Samalla kun tarkistat kuvan lopputuloksen

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas. Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Hakemisto DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Sisällysluettelo Turvallisuudesta Valmistele Kuvaa Näytä Yhdistä Asetusvalikko Tekniset lisätiedot Fi Kiitos Nikon COOLPIX S01 -digitaalikameran hankkimisesta. Saadaksesi parhaan

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh,

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040

KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4030 RJ-4040 KÄYTTÖOPAS RJ-4030 RJ-4040 RJ-4030 RJ-4040 Lue tämä Käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Suosittelemme, että säilytät tätä opasta paikassa, josta saat sen nopeasti käsiisi tarvittaessa. Versio

Lisätiedot

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas

Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas Langattoman N300 Gigabit -reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Kesäkuu 2010 208-10518-03 Versio 1.0 2010 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit

Lisätiedot

Verkko-opas NPD 5287-00 FI

Verkko-opas NPD 5287-00 FI NPD 5287-00 FI Tekijänoikeudet Tekijänoikeudet Mitään tämän julkaisun osaa ei saa jäljentää, tallentaa mihinkään palautusjärjestelmään tai lähettää missään muodossa, elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Langaton LAN -opas. Suomi. w-1

Langaton LAN -opas. Suomi. w-1 Langaton LAN -opas Tässä oppaassa kerrotaan, miten voit lähettää ja vastaanottaa kuvia langattomasti kameran avulla. Lisätietoja kameran käytöstä ja turvaohjeista saat lukemalla Kameran käyttöoppaan. Tämän

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI Kameran käyttöopas Lue tämä käyttöopas ja oppaan luku Turvaohjeita ennen kameran käyttöä. Tämän oppaan lukeminen auttaa oppimaan kameran oikean käyttötavan. Säilytä opas huolellisesti, jotta voit käyttää

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

EOS 6D (WG) Wi-Fi-toiminnon käyttöopas SUOMI KÄYTTÖOPAS

EOS 6D (WG) Wi-Fi-toiminnon käyttöopas SUOMI KÄYTTÖOPAS EOS 6D (WG) Wi-Fi-toiminnon käyttöopas SUOMI KÄYTTÖOPAS Langattomien lähiverkkotoimintojen käyttäminen Kameran langattomien lähiverkkotoimintojen avulla useita toimia voidaan suorittaa langattomasti. Näitä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Reitittimen asennusopas

Reitittimen asennusopas Reitittimen asennusopas NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA Heinäkuu 2008 208-10199-03 versio 1.0 2008 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit NETGEAR ja NETGEAR-logo

Lisätiedot

Online-käyttöopas RJ-

Online-käyttöopas RJ- Online-käyttöopas RJ- 3050/RJ-3150 RJ-3050 RJ-3150 Lue tämä Online-käyttöopas ennen tämän tulostimen käyttämistä. Käyttöopasta kannattaa säilyttää turvallisessa paikassa. Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

LabelManager Wireless PnP KÄYTTÖOPAS

LabelManager Wireless PnP KÄYTTÖOPAS LabelManager Wireless PnP KÄYTTÖOPAS dymo.com Tekijänoikeustiedot 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää

Lisätiedot

Mustavalkolasermonitoimilaite

Mustavalkolasermonitoimilaite Mustavalkolasermonitoimilaite Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 7015 Mallit: 470, 630, 670, 675 ja niitä vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...6 Tietoja tulostimesta...8 Tulostimen

Lisätiedot

FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta

FINEPIX REAL 3D W3. Käyttäjän opas DIGITAL CAMERA. Ennen aloittamista. Aloitusvaiheet. Perusvalokuvaus ja kuvien katselu. Lisää valokuvauksesta BL01071-L00 FI DIGITAL CAMERA FINEPIX REAL 3D W3 Käyttäjän opas Kiitos päätöksestäsi hankkia tämä kamera. Tässä käyttöoppaassa annetaan ohjeita FUJIFILM FINEPIX REAL 3D W3-digikameran ja sen mukana toimitettavien

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys.

Käyttäjän opas. Laitteen opas. Paperin lisääminen. Asiakirjojen tulostaminen. Laitteen asetukset apuohjelmilla. Laitteen ylläpito. Vianmääritys. Käyttäjän opas Laitteen opas Paperin lisääminen Asiakirjojen tulostaminen Laitteen asetukset apuohjelmilla Laitteen ylläpito Vianmääritys Liite Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta.

KX-PRX110NE. Käyttöohje. Laadukas kosketusnäyttöpuhelin. Malli. Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Käyttöohje Laadukas kosketusnäyttöpuhelin Malli KX-PRX110NE Kiitos Panasonic-tuotteen hankinnasta. Lue tämä asiakirja ja säilytä se myöhempää tarvetta varten. Sisällysluettelo Esittely Varusteiden tiedot...3

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot