Kolmanteen polveen. Alex Masi David Magnusson Farzana Wahidy Meeri Koutaniemi Sara Hornig Tatiana Vinogradova Tuomas Linna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kolmanteen polveen. Alex Masi David Magnusson Farzana Wahidy Meeri Koutaniemi Sara Hornig Tatiana Vinogradova Tuomas Linna"

Transkriptio

1 Kolmanteen polveen Alex Masi David Magnusson Farzana Wahidy Meeri Koutaniemi Sara Hornig Tatiana Vinogradova Tuomas Linna Suomen valokuvataiteen museossa Galleria Kontupisteessä Galleria Kammarissa

2 Teksti: Tiina Rauhala Sisällysluettelo ESIPUHE PVF:n tavoitteita ja taustaa. 2 FARZANA WAHIDY KUVAA NAISTEN ARKEA AFGANISTANISSA 3 Teksti Tiina Rauhala. MIKSI 14-VUOTIAS TYTTÖ KANTAA KÄSILAUKUSSAAN PISTOOLIA? 4 Teksti Tiina Rauhala. VALOKUVAN POLIITTINEN VOIMA Kuvat ja suhtautuminen toisten hätään. 5 Teksti Noora Kotilainen. VALOKUVA IHMISOIKEUKSIEN JA POLITIIKAN VÄLISSÄ 6 Teksti Anna-Kaisa Rastenberger SATEENKAAREN SAMEITA SÄVYJÄ Tatiana Vinogradovan aiheena seksuaali- 7 vähemmistöt Venäjällä. Teksti Sanni Seppo. KENELLE KUVAT OVAT TOTTA? David Magnussonin Purity-sarja siveys- 8 ihanteiden äärellä. Teksti Tiina Rauhala. SARA HORNIG KUVAA LEIPÄJONOJEN KANTAMUKSIA 9 Teksti Heikki Pölönen. VALOKUVILLA NAISTEN ONNELLISEMMAN SEKSUAALISUUDEN PUOLESTA 10 Teksti Anna-Kaisa Rastenberger. METSÄN HARHAKUVA Teksti Sanni Seppo. 12 ALEX MASI KUVAA BHOPALIN KAASUKATASTROFIN SEURAUKSIA KOLMANTEEN POLVEEN 13 Teksti Svetlana Bachevanova ja Outi Korhonen. TAIDE YHTEISKUNNASSA VÄKEVÄMPI KUIN MYKORRITSASIENI? 14 Koonnut Outi Korhonen. HARMAATA ON KAIKKIALLA Oskari Onnisen näkemys taiteilijoiden 15 keskustelusta. OHJELMISTO Festivaalin ohjelmisto. 16 Kolmanteen polveen -näyttely Valokuvaajat: Alex Masi, David Magnusson, Farzana Wahidy, Meeri Koutaniemi, Sara Hornig, Tatiana Vinogradova, Tuomas Linna Näyttely esillä Suomen valokuvataiteen museossa (Tallberginkatu 1G, Helsinki) Galleria Kontupisteessä (Keinulaudankuja 4, Helsinki) Galleria Kammarissa (Kaarlenkatu 15, 00530, Helsinki) Rahoittajat ja yhteistyökumppanit Koneen Säätiö, Suomen Kulttuurirahasto, Suomen valokuvataiteen Poliittisen valokuvan festivaali kiittää rahoittajia ja yhteistyökumppaneita saamastaan tuesta. Poliittisen valokuvan festivaali Työryhmä SANNI SEPPO valokuvataiteilija, festivaalin taiteellinen johtaja, ANNA-KAISA RASTENBERGER valokuvataiteen tutkija, Suomen valokuvataiteen museon intendentti, TIINA RAUHALA amanuenssi, Suomen valokuvataiteen museo, Poliittisen valokuvan festivaalin Kolmanteen polveen lehti TOIMITTAJAT Sanni Seppo ja Anna-Kaisa Rastenberger TOIMITUSSIHTEERI Outi Korhonen GRAAFINEN ILME JA TAITTO Leo Karhunen Poliittisen valokuvan festivaali POLIITTISEN VALOKUVAN FESTIVAALI on nimi kolme vuotta kestävälle valokuviin liittyvälle tutkimushankkeelle. Se ei ole viikkoon tai viikonloppuun tiivistetty tapahtuma, vaan tarkoittaa kantaaottavien valokuvien esittämistä ja aktiivista keskustelua niistä. Samalla pyrimme määrittelemään mitä sana poliittinen valokuvan yhteydessä nykyään merkitsee. Mikä tekee valokuvasta poliittisen ja miten valokuvilla voi vaikuttaa? Kaikilla taiteen aloilla on viime aikoina voimistunut halu herättää keskustelua ja haastaa näkemään asiat vailla mustavalkoisuutta. Valokuvataiteella on dokumentaarisuutensa vuoksi aivan erityinen mahdollisuus olla kantaaottavan taiteen kärjessä. Taidekontekstissa valokuvan subjektiivisuus, esteettisyys ja emotionaalisuus korostuvat ja kuva vaikuttaa katsojaan moniulotteisella tavalla. Valokuvataiteen ja kuvajournalismin välinen rajapinta voi olla lähes näkymätön. Väliin mahtuu tuntematon harmaa alue, paljon uudenlaiseen katsomiseen haastavia teoksia. Siksi on syntynyt Poliittisen valokuvan festivaali. Kun valokuvafestivaali määritellään poliittiseksi, painotetaan valokuvien yhteiskunnallista ulottuvuutta. Antiikin kreikan kielen sana politikos merkitsee kansalaisia koskevaa". Politiikka merkitsee siis vaikuttamista toisiin ihmisiin yksilöllisellä, kansallisella ja maailmanlaajuisella tasolla. Yhä useammin jokanaisen ja -miehen valokuvat leviävät ja vaikuttavat verkossa. Ne ovat todisteita ja todistajia tapahtumissa, joiden syitä ja seurauksia emme läheskään aina ymmärrä. Poliittisissa valokuvissa yhteiskunnallinen kontekstualisoiminen ja kuvien paikantaminen on olennaista. Sillä mitä monimutkaisempia asioiden syy- ja seuraussuhteet ovat, sitä suuremman painoarvon valokuvat saavat ja sitä tärkeämpää on tietää, miksi ne on kuvattu ja millaisia taustoja kuviin liittyy. Tässä ensimmäisessä Poliittisen valokuvan festivaalin näyttelyssä keskitymme valokuvaajiin, jotka haluavat paitsi vaikuttaa valokuvillaan myös tuoda esiin kuvaamiseen liittyneet motiivit. Mitä valokuvaaja uskoo valokuvilla saavuttavansa? Millaista työ käytännössä on? Valokuvan poliittisuus on sidoksissa sekä esitettyihin asioihin että katsomisen kontekstiin. Venäjällä nähdään poliittisena kuvasarja, joka kertoo myötäeläen laittomien siirtolaisten elinoloista ja kotiseuduista. Se tuo näkyväksi humaanin asenteen, joka vallitsevasta keskustelusta puuttuu. Suomessa samat kuvat saattavat kytkeytyä etnografiseen kuvastoon vailla yhteiskunnallista ulottuvuutta. Provokatiiviset alastonkuvat totalitaarisessa, ilmaisuvapauden kieltävässä valtiossa ovat radikaalia arvokapinaa, täällä ne näyttävät puhki katsotuilta. Kuva on kohteen, kuvaajan ja katsojan erilaisten kulttuurien ja asenteiden lävistämää vuoropuhelua. KOLMANTEEN POLVEEN Ensimmäisen Poliittisen valokuvan festivaalin näyttelyn teemana on Kolmanteen polveen. Näyttelyyn kutsuttujen valokuvaajien kuvasarjat esittävät aiheita, joiden tarkasteluun sukupolven tai sukupolvien ketjun käsite avaa olennaisen näkökulman. Näyttely asettaa valokuvat politiikan ja ihmisoikeuksien väliin tuoden esille kulttuurisia, yhteiskunnallisia ja sosiaalisia käytäntöjä, jotka joko periytyvät sukupolvelta toiselle tai jotka seuraava sukupolvi radikaalisti kyseenalaistaa. Käsittelemällä esimerkiksi naisten, lasten tai seksuaalivähemmistöjen asemaa, käsitellään väistämättä hyvän ja ihmisarvoisen elämän perusteita: turvallisuutta, oikeudenmukaisuutta, ihmisarvoista kohtelua, oikeutta koulutukseen ja oikeutta edes osittain päättää itseään koskevista asioista. Erittäin ajankohtainen on muiden muassa afganistanilaisen valokuvaajan Farzana Wahidyn kuvasarja, joka kuvaa naisten ristiriitaista asemaa maassaan. Hän näyttää naisia sortavien perinteiden julmuuden, mutta haluaa kertoa myös muutoksen mahdollisuudesta, uuden sukupolven toiveista ja uudenlaisesta naiskuvasta. Naisena Wahidy on päässyt lähelle kohteitaan, mutta naisten ongelmien kuvaaminen oli myös kuvaajalle itselleen turvallisuusriski. Meeri Koutaniemi jatkaa naisten ympärileikkausta käsittelevää laajaa kuvajournalistista hanketta, joka kertoo pyrkimyksistä murtaa sukupolvien takaa periytyvä väkivaltainen traditio. Uuteen kuvasarjaan hän on kuvannut muun muassa nuoria kenialaistyttöjä, jotka haluavat katkaista väkivaltaisen ympärileikkausperinteen. David Magnussonin isiä ja tyttäriä esittävässä Purity-muotokuvasarjassa tuodaan puolestaan esille, miten tyttöjen seksuaalisuuden kontrolloiminen politisoituu Amerikassa. Magnusson on kuvannut Yhdysvalloissa purity ball -tanssiaisissa, jotka juhlistavat isän ja tyttären tekemää siveyslupausta: tyttäret lupaavat elää puhdasta elämää Jumalan edessä ja pysyä neitsyinä avioliittoon asti, isät puolestaan lupaavat tukea tyttäriään heidän lupauksessaan. Tatiana Vinogradova puolestaan esittää, miten seksuaalinen suuntautuminen on jopa perheiden sisäinen ihmisoikeuskysymys Venäjällä. Vinogradovan synkkäsävyinen muotokuvasarja kertoo seksuaalivähemmistöjen epävarmasta tulevaisuudesta maassa, jossa kuvatut ovat joutuneet sekä yhteiskunnan että perheidensä hylkäämiksi. Sara Hornigin työt leipäjonoista ja Tuomas Linnan kuvat huostaan otettujen lasten takavarikoidusta esineistöstä havahduttavat ajattelemaan köyhyyden ja sosiaalisten ongelmien periytymistä. Hornigin valokuvasarja näyttää pelkistetysti, että Suomessa leipäjonoissa nykyään seisova ryhmä on hyvin kirjava. On perheenäitejä, opiskelijoita, maahanmuuttajia, vanhuksia ja työssäkäyviä. Alex Masi on kuvannut teollisuusonnettomuuden järkyttäviä seurauksia. Intiassa, Bhopalissa 30 vuotta sitten sattuneen myrkkykaasuvuodon saastuttamalla alueella syntyy edelleen vammautuneita lapsia, mutta vuodon aiheuttanut yhtiö on vetäytynyt vastuusta. Kysymme itseltämme, katsommeko mieluummin ongelmia, jotka ovat kaukana? Kuinka lähellä jotakin on oltava kuvatakseen asioita sisältäpäin? Onko valokuvaajalla oikeus kuvata vierasta kulttuuria oman kulttuuritaustansa ja arvomaailmansa läpi? Osaammeko yleensäkään katsoa maailmaa omien arvojemme ylitse? Jos pohjoiskarjalainen nuori kuvaa helsinkiläistä vanhusta, kuvaako hän kulttuuria sisältä vai ulkoapäin? On ymmärrettävää pitää poliittisina valokuvia epäkohdista, katastrofeista tai ongelmista. Silti toisinaan myös tutun ja tavallisen kuvaaminen on mitä poliittisinta. Osoittelematon kuvasto voi näyttää muutoksen mahdollisuuden. Poliittisen valokuvan festivaali kutsuu yleisön mukaan keskustelemaan ja vaikuttamaan kuvilla. Näyttelyiden lisäksi ohjelmassa on tapaamisia ja toimintaa. Ota haaste vastaan ja osallistu! ANNA-KAISA RASTENBERGER JA SANNI SEPPO Helsingissä Kuvat Farzana Wahidy Afganistanin tilanteesta kertovan kappaleen lähteenä käytetty YK-liiton sivuja: dev.ykliitto.fi/afganistan Farzana Wahidy mukana Kolmanteen polveen -näyttelyn avajaisviikolla. Katso keskusteluohjelma takakannesta! FARZANA WAHIDY on afganistanilainen valokuvaaja, joka syntyi Kandaharissa ja muutti kuuden vuoden iässä Kabuliin. Talebanin noustua valtaan 1996 Afganistanin naisten koulutus kiellettiin, mutta teini-ikäinen Wahidy jatkoi maan alla koulunkäyntiä 300 muun tytön kanssa. Kolmetoistavuotiaana Wahidy pahoinpideltiin kadulla, koska hän ei käyttänyt burkhaa. Vuonna 2004 Farzana Wahidysta tuli ensimmäinen afganistanilainen naispuolinen valokuvajournalisti, joka työskenteli kansainväliselle kuvatoimistolle Agence-France Presselle (AFP). Farzana Wahidy kuvaa naisten arkea Afganistanissa Afganistan on yksi maailman patriarkaalisimmista yhteiskunnista. Naisen asema islaminuskoisessa maassa on erittäin heikko, mutta sanotaan, että aseman heikkous on sidoksissa enemmän maan heimokulttuurin kunnialakiin, pastunwaliin, ja pitkittyneeseen konfliktiin kuin suoranaisesti islamiin. Afganistanissa naisiin kohdistuva syrjintä ei keskity mielivaltaisesti vain yhdelle osa-alueelle, vaan epätasa-arvo on sisäänrakennettu kaikkiin yhteiskunnan rakenteisiin. Esimerkiksi pataanimiehet mieltävät kiinteän omaisuuden ohella omaisuudekseen myös vaimonsa sekä kaikki suvun naispuoliset jäsenet. Naisten häveliäisyyden hallinta on miehelle kunniakysymys. Laajalle levinnyt ongelma on naisiin kohdistunut väkivalta, jonka muotoja ovat muun muassa pakkoavioliitot, kotiväkivalta, kunniamurhat, kidnappaukset, sukupuolinen häirintä ja raiskaukset. Wahidy on valokuvannut afgaaninaisia erilaisissa arkisissa elämäntilanteissa: Aihe on minulle tärkeä, koska olen itse nainen, Wahidy huomauttaa. Sukupuoli myös mahdollistaa pääsyn naisyhteisöjen sisälle ja osaksi naisten arkielämää. Haluan näyttää laajemman kuvan afgaaninaisten elämästä, en ainoastaan sitä, että meillä on ongelmia, Wahidy kertoo, eikä se tarkoita, etteikö meillä olisi paljon ongelmia. Haluan silti näyttää tavallista elämää. Kuvissa on naisia, joilla ei ole valtaa omaan elämäänsä ja joiden elämä kertoo epätasa-arvosta. Mutta Wahidyn kuvissa esiintyvät myös ne naiset, jotka valinnoillaan taistelevat perinteitä vastaan ja naisten tasa-arvon puolesta. Perinteitä murretaan ja asiat muuttuvat parempaan suuntaan, mutta tämä ei tapahdu ilman ristiriitoja tai konflikteja, kuten Wahidy hyvin tietää. Farzana Wahidyn valokuvia ovat julkaisseet mm. Sunday Times, ABC-TV, Le Monde 2, Gent magazine, CanWest News, Canadian Geographic, Polka Magazine, Le-temps magazine, New Statement, Guardian, Deutsche-Welle, Save the Children. Wahidy kuuluu myös hiljattain perustettuun afganistanilaisten valokuvaajien yhteisöön Afgan Photography Networkiin, joka haluaa näyttää Afganistania afganistanilaisten valokuvaajien kuvaamana. 2 3

3 Teksti: Tiina Rauhala 9-vuotias poika, Varsinais-Suomi, 2014, teoksesta Huoli 13-vuotias tyttö, Varsinais-Suomi, 2014, teoksesta Huoli 17-vuotias poika, Pohjois-Savo, 2014, teoksesta Huoli TUOMAS LINNAN Kolmanteen polveen -näyttelyssä esillä oleva Huoli-valokuvasarja käsittelee suomalaista lastensuojelua. Linna toteuttaa valokuvasarjan yhteistyössä suomalaisten arviointi -ja vastaanottoyksiköiden kanssa. Miksi 14-vuotias tyttö kantaa käsilaukussaan pistoolia? Tuomas Linnan Huoli-teoksessa esineet puhuvat lastensuojelun arjesta Suomessa on lasta, jotka varttuvat oman kotinsa ulkopuolella. Sijoitettujen lasten ja nuorten määrä on ollut vuosikausia kasvussa. Kiireellisesti sijoitettujen lasten määrä on kasvanut myös vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2013 sijoitettiin kiireellisesti lasta. Kiireellinen sijoitus on aina vakava puuttuminen ihmisten elämään ja yksityisyyteen. Siksi asiasta säädetään lastensuojelulaissa tarkoin. Sijoitusten määrä on yli kaksinkertaistunut sen jälkeen, kun uusi lastensuojelulaki tuli voimaan vuonna Tuomas Linnan Huoli-teos tarkastelee suomalaista lastensuojelua, erityisesti kiireellisesti sijoitettuja lapsia ja nuoria. Linna haluaa nostaa esiin kysymyksiä ja keskustelua suomalaisesta lastensuojelusta, lastenkasvatuksesta ja vanhemmuudesta. Linna toivoo teoksensa synnyttävän pohdintoja ihmisten elinolojen muutoksista, jotka näkyvät suoraan lasten hyvinvoinnin erojen kasvuna. On arvioitu, että jopa puolet kiireellisistä sijoituksista johtuu vanhempien mielenterveyteen, päihteisiin ja väkivaltaan liittyvistä ongelmista. Poliittisen valokuvan festivaalin näyttelyssä nähdään osa Linnan työn alla olevasta Huoli-teoksesta. Linna on dokumentoinut esineitä, joita lapsilta on takavarikoitu heidän ollessa arviointi- ja vastaanottoyksiköissä. Takavarikoidut esineet ovat sellaisia, joiden on koettu voivan aiheuttaa haittaa lapsen kehitykselle, terveydelle tai turvallisuudelle. Esineet kertovat lakonisesti lasten arjesta. Esineet ovat neutraalimpia kuin kuvat ihmisistä. Ne esittävät kysymyksiä. Ja jokainen takavarikoitu esine kertoo tarinaa. Siihen Linna haluaa meidän ajattelumme kohdistuvan. Miksi esine on koettu lapsen kehitykselle vaaralliseksi? Millainen lapsi on tämän esineen takana? Miksi 14-vuotias tyttö kantaa käsilaukussaan pistoolia? Teossarjan nimi viittaa myös Huolen vyöhykkeet -työvälineeseen. Huolen vyöhykkeet -malli on kehitetty lasten, nuorten, ja perheiden kanssa työskentelevien työvälineeksi. Sen avulla työntekijä jäsentää lapsen ja hänen perheensä tilanteesta kokemaansa huolta, omien auttamismahdollisuuksiensa riittävyyttä sekä lisävoimavarojen tarvetta. Jäsentelymallia ei saa käyttää kenenkään luokittelun tai rekisteröinnin välineenä. Huoli-teos esittää kaysymyksiä suomalaisesta lastensuojelusta tarjoamatta kuitenkaan vastauksia. Haluan näyttää ja tuoda kuvin esille asioita, jotka koen itselleni merkityksellisiksi tai jotka vaikuttavat minuun. Jos itselleni merkitykselliset asiat herättävät keskustelua myös muissa, olen saavuttanut jotakin. Linna toteuttaa Huoli -teoksen yhteistyössä suomalaisten arviointi- ja vastaanottoyksiköiden kanssa. AJATUS juuri kuvan kautta heräävästä empatiasta kaukaista kärsivää kohtaan on vanha. Kuvan on toivottu kurovan umpeen moraalista välimatkaa kaukaisen katsojan ja kuvan kohteena olevan kärsijän välillä jo valistusajalta lähtien. Lissabonin 1755 maanjäristyksen kuvallinen kohtaaminen kädestä käteen kierrelleiden painokuvien kautta on usein nimetty vedenjakajana heräämisessä ajatukseen yhteisestä ihmiskunnasta ja ihmisyyden suojelun tarpeesta. Orjuuden vastaisessa taistelussa toisten kärsimyksestä kertovien kuvien on nähty olleen keskeisellä sijalla. Ylevänä oletuksena oli, että jos ihmiset tietäisivät ja näköaistillaan todistaisivat he toimisivat. Myöhemmin valokuvan keksimisen ajateltiin vallankumouksellistavan suhtautumisemme kaukaiseen kärsimykseen, ja ehkä hieman paradoksaalisesti kauhujen näkemisen ajateltiin tekevän maailmasta paremman paikan. Holokausti-kuvien on väitetty vaikuttaneen universaalien ihmisoikeuksien ja ihmisyyden suojelun institutionalisoitumiseen. Vietnamin sodan aikana televisioitujen kuvien on väitetty kääntäneen lännen kansalaisten mielikuvat sodan vastaisiksi ja jopa vaikuttaneet sodan loppumiseen luvulla reaaliaikaisen kriisikuvaston globaali levittäminen loi ajatuksen CNN-efektistä eli siitä, että nopeasti leviävät kuvat, jotka herättävät kansalaisten tyrmistyksen, pakottavat myös vallanpitäjät toimiin kauhujen estämiseksi. Uusien kuvan tuottamisen ja välittämisen tapojen edistyessä on ajateltu, että mahdollisuus kauhun kuvien laajempaan ja suorempaan näkemiseen voi rakentaa maailmasta humaanimman paikan. Tänä päivänä kriisialueiden amatöörikuvaajien ottamat sosiaalisen median sota- ja kriisikuvat on nähty uutena keinona kärsivän ihmisen ja kuvan katsojan välimatkan kaventamisessa. Mutta muuttavatko kuvan välittämisen uudet keinot tapaamme kohdata toisten hätää? SYYRIAN KRIISIKUVAT JA VALLAN AGENDA Valokuvan poliittinen voima Nykyisin tiedämme meitä ympäröivän maailman kärsimyksestä enemmän kuin koskaan ennen. Kuvin välitetty tieto maailman epäkohdista vyöryy päällemme avatessamme sanomalehden, nettiselaimen tai television. Viime aikoina onkin herätelty toivoa siitä, että sosiaalisen median mahdollistaessa kriisialueiden todellisuuden seuraamisen reaaliajassa kohtaisimme kaukaisen kärsimyksen uudella tavalla ja reagoisimme siihen niin yksilöinä kuin ihmiskuntanakin voimakkaammin. Mutta onko kuvilla todella voimaa muuttaa suhtautumisemme toisten hätään? Sosiaalisen median kuvien ansiosta Syyrian sota on välittynyt näkyvillemme vahvemmin kuin mikään aiempi sota Elokuun 21. päivänä Syyrian Damaskoksessa tapahtui myrkkykaasuisku, joka vaati tuhansia siviili- ja lapsiuhreja. Valtava määrä nopeasti levinneitä raakoja kuvia todisti silmittömästä massamurhasta. Alun perin sosiaaliseen mediaan ladatut kuvat järkyttivät laajasti välittyessään näkyvillemme länsimedian uutistuotannon kierrättäminä. Pian kuvat nousivat kuumimmaksi puheenaiheeksi myös lännen kansainvälispoliittisissa lausunnoissa, ja niiden karmealla näkymällä perusteltiin suunniteltua lännen humanitaarista sotilaallista iskua Syyrian hallintoa vastaan. Amatöörikuvat nähtiin juridisina todisteina tapahtumista, ja lännen johtajat argumentoivat kuvien näyttävän niin kauheaa kärsimystä, että pelkkä puhe ei tällä kertaa riittäisi. Vahvat poliittiset puheet kuvien todistamasta tarpeesta puuttua tilanteeseen sotilaallisesti vaihtuivat kuitenkin pian diplomaattiseen ratkaisuun. Vaikka usko kuvien positiiviseen voimaan tuntuu olleen kautta historian yleinen, kuvien poliittista voimaa käsittelevässä tutkimuksessa on pessimistisemmin todennettu, että ajatusta kuvien voimasta on usein liioiteltu. Kärsimyksen kuvien käyttö poliittisten intressien mukaisten toimien legitimoimisessa on yleistä. Mutta, aivan kuten kävi Syyria-kuvien suhteenkin, historiallisesti kuvien ei ole nähty painostavan päätöksentekijöitä raskaisiin poliittisiin toimiin, jolleivät taloudelliset ja geopoliittiset intressit ole kuvien kertoman kanssa samassa linjassa. Politiikan ylätasolla kuvilla on valtaa vain, jos ne sopivat vallan agendalle. Toisaalta kohtaamme kärsimyksen kuvat vielä sosiaalisen median aikanakin useimmiten kulttuurisesti ja maantieteellisesti jakautuneen ja ideologisesti värittyneen, vallitsevia käsityksiä tukevan valtamedian kautta. Valtamedia useimmiten kehystää kuvat ajan henkeen ja valtapolitiikkaan sopivalla tavalla, eivätkä ne näin ollen useinkaan kykene radikaalisti muuttamaan käsityksiämme ympäröivästä maailmasta. Politiikan ylätasolla kuvilla on valtaa vain, jos ne sopivat vallan agendalle. LÄHIYMPÄRISTÖN TORJUTTU KÄRSIMYS Kärsimys ei kuitenkaan aina tapahdu tuhansien kilometrien päässä, eikä sen helpottaminen vaadi kansainvälisiä voimatoimia. Usein kohtaamme myös meitä maantieteellisesti lähellä olevan kärsimyksen kuvien kautta. Parjattujen politiikan ylätason toimijoiden tavoin suhtaudumme yksilöinäkin kärsimyksen näkemiseen melko torjuvasti. Näyttääkin siltä, että kärsimyksen kohtaamisessa tekninen kehitys ja uudet kuvan välittämisen tavat eivät ole keskeisiä, vaan sama sivuuttamisen ilmiö laajenee kansainväliseltä ja valtiolliselta tasolta paikalliselle ja yksilötasolle. Esimerkiksi eläinoikeusaktivistien kuvat tuotantoeläintiloilta paljastavat eläinten ahdingon oman yhteiskuntamme elintarviketuotannossa. Aktivistien tarkoituksena on havahduttaa katsojat lähiympäristöömme piilotettuun väkivaltaan ja herättää kansalaiset näkemään tuotantotavan kestämättömyys ja omat kulutustottumuksensa. Nämä kuvat puhkaisevat aika ajoin julkisuuden ja aiheuttavat kiivasta kansalaiskeskustelua ajankohtaisohjelmissa. Eläintuoteteollisuus puolustautuu vakuuttaen korkeaa eettisyyttään, ja tuottajat käyvät vastaiskuun esittelemällä kauniita kuvia syötäväksi kasvatettujen eläinten todellisuudesta. Eläinten hyväksikäytön sallivassa lakiympäristössä syytteet nostetaankin usein kärsimyksen paljastanutta kuvaajaa vastaan vallitsevaa järjestystä uhkaavana toimijana. Hetken kuluttua suuren yleisön mielenkiinto aiheeseen kuitenkin jälleen hiipuu, lihan syöminen on taas helppoa, ja laillistettu massakärsimyksen tuotanto jatkuu keskuudessamme kuten ennenkin. Käännämme katseemme pois. Kun hyväntekeväisyysjärjestö ripusti kadunvarsimainoksiinsa kuvia yöpuvuissaan harhailevista eksyneistä dementikoista herättääkseen keskustelua vanhustenhoidon tilasta Suomessa, yleisö kauhistui. Kauhistus ei johtunut vanhustenhoidon kurjasta tilasta, vaan siitä, että lavastetut kuvat vanhusten hädästä olivat liian ikäviä katsoa, häiritseviä. Usein torjummekin liian ikävän asian tai käännämme katseemme toisaalle, pidämme huolen omista asioistamme. Kun torjumme rauhaamme häiritsevän kuvan tai jopa närkästymme siitä, emme joudu ajattelemaan avutonta vanhusta keskuudessamme tai yhteiskuntamme sietämättömiä epäkohtia, joiden edessä tunnemme itsemme avuttomiksi. Niin on helpompaa. TORJUNNASTA EMPATIAAN Ongelmana toisen kärsimyksen kuvaan reagoimisessa tuntuukin olevan laskelmoivan politiikan ohella lähinnä ihmisluonto itse: vaikka me nykyään oikeastaan voisimme nähdä kaiken, haluammeko me nähdä? Ja tämän lisäksi, haluammeko me tehdä mitään kohtaamallemme. Onko toistven kärsimyksen paljastamiseen ja empaattisen suhteen luomiseen tähtäävällä valokuvalla voimaa? Stanley Cohen pohtii tätä kärsimyksen ja hirmutekojen torjumisen ilmiötä kirjassaan States of Denial (2001). Cohenin mukaan on tyypillistä ja jopa luonnollista, että vaikka tiedämme toisten kärsimyksestä, usein häivytämme kauhun mielestämme ja toimimme niin kuin emme tietäisi sen olemassaolosta. Tämä pätee niin valtiollisella kuin yksilötasollakin. Häiritsevän, uhkaavan tai totutusta poikkeavan tiedon kohtaaminen avoimesti voi olla liian vaikeaa, jolloin tieto väistetään ja siirretään pois mielestä. Vaikuttaakin siltä, että mikään kuvien määrä tai niiden uusi kohtaamisen tapa ei voi itsessään herättää puuttuvaa kiinnostusta toisen kärsimykseen. Kuten Susan Sontag on todennut kirjassaan Regarding the Pain of Others (2003), kuva ei voi luoda moraalista asetelmaa eikä muuttaa suhtautumistamme maailmaan. Hän jatkaa, että vaikka kuva itsessään ei riitä, se voi kuitenkin vahvistaa jo olemassa olevaa empaattista näkemystä. Vaikka taipumus katseen kääntämiseen on vahva ja pysyvä osa ihmisluontoa, niin ovat myös tarve ja halu auttaa hädänalaisia. Aika ajoin katsojat heräävätkin kuvan edessä, tulevat tietoisiksi, ja joskus jopa toimivat. Näin ollen poliittisesta väkivallasta kertovalla kuvalla on joskus voimaa haastaa vallitsevia käsityksiä, murtaa välinpitämättömyyttä, vahvistaa ihmisluonnossa syvällä olevaa solidaarisuutta kärsivää kohtaan, herättää uinuva empatiamme ja saada meidät vaatimaan parempaa maailmaa. Tämän vuoksi muiden kärsimyksestä kertovia kuvia täytyy näyttää, katsoa ja tehdä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy tilastoja lastensuojelun tilanteesta sekä tietoa tekstissä mainitusta Huoli-työkalusta. NOORA KOTILAINEN KIRJOITTAJA TOIMII ULKOPOLIITTISEN INSTITUUTIN GLOBAALIN TURVALLISUUDEN TUTKIMUSOHJELMAN TUTKIJANA JA VIIMEISTELEE HELSINGIN YLIOPISTON POLIITTISEN HISTORIAN OPPIAINEESEEN VÄITÖSKIRJAA KÄRSIMYKSEN KUVIEN ASEMASTA LÄNTISESSÄ MAAILMANPOLITIIKASSA. 4

4 Teksti: Sanni Seppo Valokuva ihmisoikeuksien ja politiikan välissä Sateenkaaren sameita sävyjä Monessa suomalaisessa aamiaispöydässä katsottiin viime vuoden tammikuisena sunnuntaiaamuna valokuvia kahden Keniassa asuvan tytön ympärileikkauksesta. Helsingin Sanomat julkaisi valokuvaaja Meeri Koutaniemen kuvareportaasin väkivaltaisesta rituaalista, jossa maasai-heimoon kuuluvien tyttöjen ulkoiset sukupuolielimet poistettiin partakoneen terällä. Valokuvat olivat mustavalkoisia, tytöt olivat tunnistettavia. Artikkeli oli otsikoitu: Huomenna hänet silvotaan. KUVAREPORTAASIN VASTAANOTTO Suomessa oli ristiriitainen. Se herätti järkytystä ja syvää myötätuntoa, mutta sen myös kritisoitiin loukkaavan afrikkalaisten tyttöjen yksilönsuojaa. Äärimmillään reportaasia käytettiin rasistisesti todisteena länsimaisen kulttuurin ylemmyydestä afrikkalaiseen nähden. Valokuvaajan toimintaa sekä kiitettiin että arvosteltiin. Suuri osa kritiikistä käsitteli valkoisen länsimaisen valokuvaajan oikeutta kuvata afrikkalaiseen kulttuuriin ja naisen seksuaalisuuteen liittyvää rituaalia. Kuvareportaasia seuranneessa keskustelussa Helsingin Sanomien silloinen päätoimittaja Riikka Venäläinen kirjoitti, että sukupuolielinten silpominen on vakava ihmisoikeusloukkaus, josta ihmisillä on oikeus tietää. Päätoimittajan mukaan juttu oli poikinut lukuisia yhteydenottoja lukijoilta, jotka halusivat auttaa ja muun muassa tehdä rahalahjoituksia ympärileikkauksien vastaista työtä tekeville järjestöille. Ympärileikkausreportaasi ja sen aiheuttama keskustelu on yksi esimerkki siitä, miten monimutkainen suhde valokuvilla on ihmisyyteen ja politiikkaan. Valokuvat ovat vahva väline ihmisten oikeuksista puhuttaessa, mutta julmuuksien kuvaaminen ja myötätunnon herättäminen valokuvilla on monimutkainen yhtälö. Kyseisen valokuvasarjan esittäminen tuotti tietoa lasten epäinhimillisestä kohtelusta sekä sai aikaan vieraaseen kulttuuriin kuuluvan tradition arvostelua. Se esitti afrikkalaiset kärsijöinä ja antoi länsimaalaisille mahdollisuuden ottaa auttajan rooli. Se teki ihmisistä uhreja ja hyväntekijöitä. Se antoi ihmisen kasvot julman tradition uhreille, mutta samalla jätti kuvatut tytöt äänettömiksi keskustelussa. HUMANISTISEN VALOKUVAUKSEN TAUSTAA Kärsimyksen valokuvia maailmanpolitiikan välineenä mediassa tutkinut Noora Kotilainen kirjoittaa Rauhan Puolesta lehdessä (6/2014), että valokuvilla on niiden lanseerauksesta lähtien nähty rooli ihmisyyden edistäjänä. Toisen maailmansodan juutalaisvainoista ja keskitysleireistä levinneet valokuvat on liitetty ajatukseen universaaleista ihmisoikeuksista ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksen syntyyn. Miltei ikonisiksi valokuviksi muodostuneiden Vietnamin sodan kuvien kerrotaan johtaneen sodanvastaisen ilmapiirin syntymiseen Amerikassa 1960-luvun lopulla. Myös humanitaariset järjestöt ovat koko historiansa ajan käyttäneet tiedonvälityksessä ja varainhankinnassa valokuvia kärsimyksestä. Itse asiassa ihmisten kärsimyksen ja maailman epäoikeudenmukaisuuden kuvaaminen liittyi jo aikaan ennen valokuvaa. Esimerkiksi valistusaikana uskottiin, että jos ihmiset voisivat nähdä kuvina sotien aiheuttamat inhimilliset kärsimykset, he haluaisivat lopettaa sodat. Ajatus ihmisten kärsimystä esittävien kuvien suhteesta ihmisen kykyyn kokea empatiaa on siis elänyt useita satoja vuosia. Valokuvan ja ihmisyyden suhteeseen viittaa myös valokuvatutkija Elina Heikka käsitellessään kirjassa Valokuvataiteen ydin humanistiseksi valokuvaukseksi kutsuttua perinnettä, jonka tunnetuimpia nimiä ovat ranskalaiset Robert Doisneau ja Henri Cartier-Bresson. Humanistisella valokuvauksella oli tärkeä rooli toisen maailmansodan traumojen käsittelyssä Euroopassa. Sodan traumoista ehkä raskaimmaksi koettiin se, että nk. sivistyneissä kansakunnissa aivan tavalliset ihmiset kääntyivät toisiaan vastaan ja toimivat epäinhimillisten hirviöiden tavoin. Heikka kirjoittaa, että koska sota-aikana tavallinen ihminen oli pettänyt ja muuttunut Valokuvat ovat vahva väline ihmisten oikeuksista puhuttaessa, mutta julmuuksien kuvaaminen ja myötätunnon herättäminen valokuvilla on monimutkainen yhtälö. hirviöksi, sodanjälkeisen valokuvauksen tehtävä oli palauttaa ihmisen halu hyvään ja inhimilliseen. Valokuvat esittivät elämän Euroopassa edelleen täynnä arkisia ja yleisinhimillisiä tunteita: välittämistä ja rakkautta, iloa ja surua, huolta ja toivoa. Toisen maailmasodan jälkeen globaaleiksi muuttuneiden ihmisoikeuspyrkimysten näkökulmasta tietynlaisena kulminaationa voi pitää kiertävää valokuvanäyttelyä The Family of Man, jonka New Yorkin Modernin taiteen museo MoMa kokosi vuonna Näyttely oli esillä Helsingissä Näyttelyn kuraattori Edward Steichen halusi esittää ihmiskunnan yhtenäisyyttä ja ihmisten yhdenvertaisuutta. Näyttelyssä oli esillä 508 kuvaa 273 valokuvaajalta 68 maasta. Steichen halusi tuoda visuaalisesti esiin ihmisen elämän universaaliuden ja valokuvan sen dokumentoijana. Sekä humanistisen hyvään pyrkivän valokuvauksen, että Steichenin yhtenäiseen maailmaan pyrkivä The Family of Man näyttely sai osakseen samanlaista kritiikkiä, jota valokuvaajat yhä edelleen kohtaavat ja jota on syytä pohtia. Roland Barthes kirjoitti 1956, että vaikka näyttely edusti näennäisesti kuvaa monimuotoisesta ihmiskunnasta, se samalla väärin alleviivasi kaikkien ihmisten yhtäläisyyttä. Länsimainen elämänmuoto asettui oikean ja hyvän elämän normiksi, jolloin länsimaiden ulkopuoliset elämänmuodot saivat valikoiduissa valokuvissa oudon jalon villin roolin. IHMISOIKEUDET JAKAUTUNEESSA MAAILMASSA Oikeustieteilijä Costas Douzinas on kirjassaan Human Rights and Empire: The Political Philosophy of Cosmopolitanism nostanut esiin epäoikeudenmukaisuuden. Yhtäältä ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen, että kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia ja meitä koskevat samat oikeudet riippumatta kulttuurisesta, maantieteellisestä tai sosioekonomisesta taustasta. Toisaalta, jos ihmisoikeudet todella olisivat jotain universaalisti itsestään selvää ja helposti ymmärrettävää, miksi ihmiskunta on tilanteessa, jossa niitä täytyy valvoa ja suojella? Douzinas toteaa, että maailma ei suinkaan ole yhtä, eivätkä ihmiset yhdenvertaisia, vaan maailma on äärimmäisen jakautunut. Siten myöskään epäoikeudenmukaisuutta kuvaavissa valokuvissa eivät näy pelkästään uhrit, vaan ne asettuvat esittämään laajemmin länsimaisen hyvinvoinnin ja muun maailman globaalia epätasa-arvoa. Paradoksaalisesti uhrien ja auttajien osat synnyttävät toisensa, riippumatta siitä ovatko ongelmat kaukana, vai omassa yhteiskunnassamme. Myös kuvat voivat käsittää ihmisten ja yhteiskuntien väliset suhteet väärin ja välittää eteenpäin erehdyksiä. Kuvilla ei voisi vaikuttaa, jollei niillä ei voisi myös valehdella ja erehtyä. Poliittisten valokuvien yhteiskunnallisuus on kysymysten herättämistä, pohtimaan pakottamista, ihmisyyden tunnistamista sekä kehittyvissä maissa, omassa yhteiskunnassa että länsimaisissa konservatiivisuuden pesäkkeissä, jotka valveutunut pohjoismaalainen usein ensisijaisesti torjuisi. Pyrittäessä kuvien avulla kohti parempaa maailmaa, on oltava valmis neuvottelemaan siitä, mikä on hyvää ja millainen on hyvä elämä. ANNA-KAISA RASTENBERGER Kuvat ja kuvatekstit Tatiana Vinogradovan sarjasta Melakolisia aikoja. Olen vanhempieni ainoa poika. Jos kertoisin heille, että olen homo, en saisi siitä itse mitään, mutta he olisivat todella järkyttyneitä. Koko heidän elämänsä tarkoitus bang! olisi hetkessä pilalla. En ole ollut yhteydessä äitiini noin kolmeen vuoteen. Syy on hänen homofobiansa. Hän sanoi, että sellaiset kuin minä pitäisi tappaa, heittää polttouuniin tai kastroida. Se horjutti kaikkea sitä, mitä tiesin äidistä ja mitä tunsin häntä kohtaan. On kummallista, että minut on kasvattanut tuollainen ihminen. Miten hän on ylipäänsä voinut synnyttää minut? TATIANA VINOGRADOVA on kotoisin Cherepovetsista Venäjätä. Hän opiskeli journalismia Pietarin valtionyliopistossa ja valokuvausta mm. Foto- Departamentissa Pietarissa. Muotokuvasarja Melankolisia aikoja kertoo seksuaalivähemmistöjen elämästä Venäjällä. Se on kertomus yksinäisyydestä ja epävarmasta tulevaisuudesta maassa, jossa seksuaalivähemmistöt on ajettu maan alle. Sitaatit ovat Vinogradovan sähköpostihaastattelusta. Kuvatekstit ja haastattelun on kääntänyt Anton Nikkilä. Äidin reaktio oli: Tuo on tuollaista murrosiän oireilua, se menee ohi. Et vain ole vielä tavannut ketään mukavaa tyttöä. Huvittavinta on se, että olin tuolloin 26-vuotias. Venäjällä suvaitsemattomuus seksuaalisia vähemmistöjä kohtaan on kasvanut voimakkaasti. Vuonna 2013 tehdyn mielipidetutkimuksen mukaan venäläisistä 74% oli sitä mieltä, että homoutta ei tulisi hyväksyä yhteiskunnassa. 16% heistä kannatti homoseksuaalien eristämistä yhteiskunnasta, 22 % kannatti hoitoon pakottamista ja 5% homoseksuaalien likvidoimista. Kesäkuussa 2013 Venäjällä hyväksyttiin homopropaganda-laki, jonka mukaan homoseksuaalisuutta ei saa propagoida eli käytännössä käsitellä hyväksyvästi alaikäisiä koskevissa yhteyksissä. Laki kieltää gay pride -tapahtumien järjestämisen, seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustamisen tai homo- ja heterosuhteiden tasavertaisuudesta puhumisen. Tilanne on ajanut LGBT-yhteisöt maan alle ja varjoon. Venäjällä vain 1% seksuaalivähemmistöön kuuluvista uskaltaa elää avoimesti. Tatiana Vinogradova kertoo kuvistaan: Työni sävy on tumma ja melankolinen. Visuaalinen konsepti heijastaa todellisuutta; Venäjällä homous ei ole sateenkaaren värittämää elämää. Maassamme sateenkaaren sävyt ovat hyvin sameat. Vinogradova kertoo, että vaikeinta sarjan teossa oli kuvattavien etsiminen. Moni kieltäytyi, mikä ei ole yllättävää. Yleensä minulle sanottiin jotain sellaista kuin ymmärrämme kyllä tämän projektin tärkeyden, mutta emme ole valmiita tulemaan kaapista ulos. Olen kiitollinen niille miehille, jotka osallistuivat kertomuksen tekemiseen ja uskalsivat näyttää kasvonsa. Vinogradova pääsi lähelle kuvattavia olemalla paitsi aidosti kiinnostunut, myös mahdollisimman rehellinen ja avoin. Yleensä ihmiset aistivat erinomaisesti, kun joku on vilpitön, ja reagoivat vastavuoroisesti. Tärkein salaisuus on aika. Mitä enemmän viettää aikaa kuvattavan kanssa, sitä suuremmat mahdollisuudet on saada aikaan hyvä muotokuva. Melankolisia aikoja ei ole päässyt laajaan levitykseen Venäjällä. Sarjan kuvia on julkaistu paljon innokkaammin ulkomailla. Venäjällä sarja on ollut esillä vain Pietarin QueerFestissä ja riippumattomalla colta.ru-kulttuurisivustolla. En tiedä voisinko näyttää kuviani Venäjällä. Laki homoseksualismin propagoinnista on liian epämääräinen, jotta voisi tietää varmasti, mikä on sallittua ja mikä ei. Mutta kyse ei ole vain laista, vaan myös järjestäjien halusta panna näytteille projekteja, joiden teemana ovat sukupuolija seksuaalivähemmistöt. Isojen näyttelyiden ja tapahtumien järjestäjät Venäjällä tuskin ryhtyvät moiseen, sillä he pelkäävät seuraamuksia. Merkityksellisintä Vinogradovalle on ollut saada myönteistä palautetta kuvattavilta. Hänelle oli tärkeää näyttää heidät arvokkaassa ja inhimillisessä valossa, ja heille oli tärkeää tulla kuulluiksi. Halusin ottaa runollisia, intiimejä muotokuvia ilmentääkseni henkilöiden sisäistä kauneutta. Tunnustakaamme hetken ajan toistemme kauneus sen sijaan, että hyökkäisimme erilaisuuksiamme vastaan. Yksi teos ei kykene muuttamaan vuosikymmenten aikana muotoutunutta kielteistä suhtautumista homouteen, mutta se ei tarkoita, etteikö tällaisia projekteja pitäisi tehdä. Jos yksikin katsoja muuttaa suhtautumistaan parempaan suuntaan, se on jo paljon. 7

5 Teksti: Tiina Rauhala Teksti: Heikki Pölönen Sara Hornig kuvaa leipäjonojen kantamuksia Kuvajournalismin ja valokuvataiteen välimaastossa työskentelevä DAVID MAGNUSSON kuvasi Purity-sarjaa varten nuoria tyttöjä ja heidän isiään purity ball -juhlan yhteydessä Yhdysvaltojen Louisianassa, Coloradossa ja Arizonassa. Juhlassa tyttäret antavat siveyslupauksen ja isät lupaavat tukea ja suojella heitä lupauksen pitämiseksi. Sitaatit David Magnussonin haastattelusta Huffington post-lehden haastattelusta: 2014/06/11/ Kuvat David Magnussonin sarjasta Purity. Miranda & Jody Heckert, Yuma, Arizona Jamie & David Clampitt, Shreveport, Louisiana Kenelle kuvat ovat totta? Nuori tyttö nojaa miehen rintaa vasten valkoisessa juhla-asussaan. Tunnelma on harras ja juhlava mutta samalla perin outo. Kuva on kuin sadusta, mutta keitä ovat roolihenkilöt? Ruotsalainen valokuvaaja David Magnusson on kuvannut sarjassaan Purity muotokuvia tyttäristä ja isistä, jotka ovat antaneet toisilleen siveyslupauksen. Magnusson haastatteli myös lupauksen antaneita isiä ja tyttäriä. Siveyslupaus on kristinuskon vastalause amerikkalaiselle nykykulttuurille. Tyttäret ja isät antavat siveyslupauksen toisilleen purity ball -seremoniassa. Siveyslupauksen antaneet tyttäret lupaavat pysyä neitsyinä siihen asti kunnes menevät naimisiin. Isät lupaavat suojella tyttäriensä mielen, kehon ja hengen puhtautta sekä toimia heille hyvinä roolimalleina. Magnussonille selvisi, että usein tytär oli ehdottanut seremoniaan osallistumista. Seremonia on hyvin tunteellinen ja muistuttaa sisällöltään hääjuhlaa. Äidit eivät osallistu lupauksen tekemiseen, mutta osallistuvat aktiivisesti seremonian järjestämiseen. RUOTSALAISKUVAAJAN MATKA VIERAISIIN UNELMIIN Magnusson kiinnostui siveyslupauksesta ja seremoniasta, jossa lupaus annetaan, koska koko ilmiö herätti hänessä vahvoja negatiivisia tunteita. Siveyslupausta ja siihen johtavaa seremoniaa on arvosteltu paljon tyttöjen vapauden rajoittamisesta. Ilmiö oli ruotsalaiskuvaajalle täysin vieras. Magnusson halusi haastaa omat ennakkoluulonsa ja esittää ilmiöstä visuaalisia kysymyksiä. Tavoitteena oli kuvallinen lopputulos, joka ei esitä valmiita vastauksia tai päätelmiä. Hän halusi päästä lähemmäs ihmisiä, joiden toimintaa kohtaan hänellä oli ennakkoluuloja ennen kuin hän oli tavannut heistä yhtäkään. Olisiko mahdollista ymmärtää ihmisiä, jotka elävät erilaisessa kulttuurisessa kontekstissa ja hahmottavat maailmaa eri tavoin? Vaikka kaikki muotokuvat on otettu samalla metodilla, Magnusson korostaa, että kuvat kertoivat kaikki yksilöllisiä tarinoita isän ja tyttären suhteesta, uskosta ja unelmista. Kuvien keskiöön kuvaaja on asettanut isän ja tyttären, ei ilmiötä. Toisissa kuvissa isä ja tytär tuntuvat läheisemmiltä, toisissa kuvissa vierekkäin seisominen tuntuu muodolliselta ja jäykältä. Magnusson sanookin, ettei kuvaaja voi ohjata ihmissuhteita. Oli puhuttelevaa kuulla, miten monenlaisia vaikuttimia heidän päätöksillään oli. Monien päätökset perustuivat lujaan uskoon, mutta samalla he ovat kaikki yksilöitä, joilla oli omat taustansa, tunteensa ja toiveensa tulevasta elämästä KUIN TAIVAASSA MUTTA KENEN? Magnusson on kuvannut muotokuvat aina samaan aikaan ennen auringonlaskua. Kuvien taustaksi on valittu isän ja tyttären kotiseutu Louisianassa, Coloradossa sekä Arizonassa; maisemat, joissa purity ball seremonioita järjestetään. Kuvien erityinen valo ja ilmeettömät kasvot hallitsevat kuvien tunnelmaa. Kontrasti maisemien ja juhliin pukeutuneiden kuvattavien välillä on räikeä. Magnusson halusi kunnioittaa kuvattavien rohkeutta ja luottamusta asettua kuviin ja toivoi, että he voisivat olla ylpeitä muotokuvistaan. Kuvat ovat kuin taivas - niille, jotka siihen uskovat. Samalla ne ovat ehkä keinotekoisia, lavastettuja tai häiritseviä niille, jotka eivät jaa kuvattujen uskoa ja arvomaailmaa. Magnussonin kuvien voima piileekin juuri tässä. Kuvia katsoessaan katsoja joutuu kohtaamaan omat ennakkoluulonsa, uskomuksensa ja arvonsa. ERI MAAILMOJEN IHMISET KUVIEN LUKIJOINA Magnusson tarkastelee, miten kuvien viesti ja tulkinta ovat aina henkilökohtaisia ja muuttuvia katsojasta riippuen. Ja millainen voima kuvilla on saada meidät miettimään omien arvojemme ja tulkintojemme alkuperää. Kuvat saattavat pöyristyttää ja vihastuttaa katsojaa. Magnusson kehottaa silti katsomaan ihmistä ilmiön takana ja ymmärtämään, että me kaikki olemme oman kulttuurimme kasvattamia. Siveyslupauksen tehneet isät ja tyttäret toimivat parhaimmalla oppimallaan tavalla.isät haluavat suojella tyttäriään niin hyvin kuin osaavat ja tyttäret yrittävät elää niin kuin ovat kulttuurissaan oikeaksi oppineet. Oli järkyttävää tajuta, että meitä ei erottanut mikään muu kuin se, miten kasvuympäristömme kulttuuri oli vaikuttanut meihin, ja arvot, jotka se oli meihin siirtänyt, Magnusson pohtii. Magnusson on kuvannut kohteitaan suoraan ja kunnioittaen samalla jättäen kaiken tulkinnan ja ilmiön arvottamisen avoimeksi katsojalle. Kuvan visuaalisuus on niin vahva, että se synnyttää väkisinkin ajatuksia ja tunteita. Kuvaaja ei tuomitse ihmisiä, vaan yrittää ymmärtää heitä erilaisten arvojen kantajina. Lopulta kuvat jättävät valinnan katsojalle. Siveyslupauksesta jokainen saa olla mitä mieltä tahansa. Ajattelen myös, ettei minun mielipiteeni ole tässä projektissa se olennaisin. On paljon kiinnostavampaa ja palkitsevampaa yrittää ymmärtää jotakin sellaista, joka on minulle katsojana vierasta ja on tärkeää muistaa, että pyrkimys ymmärtää ei tarkoita samaa kuin samaa mieltä oleminen. Valokuvaaja ja sosionomi SARA HORNIGIN valokuvasarja Jokapäiväiset leipämme muistuttaa, että tuhannet ihmiset Suomessa eivät tulisi toimeen ilman ruoka-apua. Tilapäiseksi tarkoitetusta avustusmuodosta ja leipäjonoista on tullut arkipäivää jopa suomalaiselle. Leipäjonot syntyivät luvulla tilapäiseksi keinoksi auttaa varattomia. Ne tulivat kuitenkin jäädäkseen. Sara Hornig haluaa valokuvillaan muistuttaa, että Suomessa asuu tuhansia ihmisiä, jotka eivät tulisi toimeen ilman ruoka-apua. Leipäjonot ovat tuttu uutisaihe kaikille suomalaisille. Tuttuja ovat myös niistä otetut kuvat, joissa ihmiset seisovat apaattisen näköisinä jonossa räntäsateessa. Valokuvaaja ja sosionomi Sara Hornig halusi tuoda leipäjonoihin uutta näkökulmaa. Jokapäiväiset leipämme valokuvasarjaan hän kuvasi jonottajien ruokakasseja. Halusin näyttää, että jokainen leipäjonoissa käyvä on yksilö. Itse yllätyin siitä, että leipäjonossa käy työttömien lisäksi myös lapsiperheitä, opiskelijoita ja vanhuksia. Kävijöiden joukko on entistä kirjavampi ja apua tarvitsevien määrä kasvaa, Hornig kertoo. Viime vuoden lopussa julkaistu ruoka-apututkimus tukee Hornigin havaintoa. Tutkimuksen mukaan leipäjonot ovat välttämättömiä jo miltei suomalaiselle. Liki puolella heistä jää rahaa pakollisten menojen jälkeen alle sata euroa kuukaudessa. Tilapäiseksi tarkoitetusta avustusmuodosta on tullut pysyvä osa tuhansien ihmisten arkea. Tähän arkeen Hornig halusi kuvasarjallaan pureutua. Ennen kuvauksien aloittamista hän kävi tutustumassa leipäjonon toimintaan ja ihmisiin sekä auttamassa järjestelyissä. Hän halusi rakentaa luottamuksellisen suhteen leipäjonon työntekijöihin. Oli tärkeää, että työntekijät tietävät, kuka ja millä asialla hän on. Vasta sen jälkeen Hornig alkoi kuvata. Silti se oli haastavaa varsinkin alussa. Levitin julisteita projektistani jonon varrelle, juttelin ihmisille ja yritin saada heitä osallistumaan. Minun piti vakuuttaa ihmiset muutamassa sekunnissa ideastani, sillä jono meni koko ajan eteenpäin. Lisäksi monet olivat kylmissään ja halusivat monen tunnin jonotuksen jälkeen kotiin lämpimään. Osa kuitenkin lähti mielellään mukaan, Hornig kertoo. Hornig ei halua valokuvillaan osoitella ketään eikä tuputtaa mitään tiettyä näkökulmaa. Hän toivoo kuitenkin voivansa vaikuttaa sekä valokuvalla että tekemällään sosiaalialan työllä. Valokuvaaminen tarjoaa vastapainoa käytännönläheiselle sosiaalialan työlle, jossa työntekijät ovat osana organisaatiota. Valokuvaaminen on henkilökohtaisempaa. Voin tarttua niihin aiheisiin, jotka minua kiinnostavat, juuri sillä tavalla kuin haluan. Valokuvan eteen pysähdytään, ja jokainen voi kokea sen omalla tavallaan. Parhaimmillaan valokuva on visuaalinen kokemus ja sanoma samoissa raameissa, Hornig kertoo. Kuvat Sara Hornigin sarjasta Jokapäiväiset leipämme. 8 9

6 Teksti: Anna-Kaisa Rastenberger Teksti: Anna-Kaisa Rastenberger Valokuvilla naisten onnellisemman seksuaalisuuden puolesta Haluan ymmärtää naisen seksuaalisuutta ja luoda valokuvan ja tutkimuksen kautta yhtymälinjoja naisen seksuaalisuuden kontrolloimisen ja naisen yhteiskunnallisen aseman välille. Tavoitteenani on tuoda mahdollisimman monipuolinen kirjo tietoa ympärileikkauksen lähtökohdista sekä tarinoita naisten selviytymisestä ja oikeuksiensa puolesta taistelemisesta. Jos tyttöä ei ympärileikattu omassa yhteisössään, viimeistään sosiaalinen paine pakotti hänet silvottavaksi. Ympärileikkaamatonta vaimoa haukuttiin ja syrjittiin. Hänellä ei ollut lupaa tehdä kotitöitä eikä koskea maissiin tai karjaan. Kadun että tekemäni työ mahdollisti ympärileikkauksia, mutta minulla ei ollut muuta vaihtoehtoa. Beatrice Chelimo, 59 vuotta, entinen ympärileikkaukseen valmistelija Isoäitini ja äitini olivat molemmat ympärileikkaajia. Äitini kuitenkin säästi minut silpomiselta, mistä olen hänelle kiitollinen. En aio ympärileikata omia lapsiani. Tunnen itseni vahvaksi ja ylpeäksi lasteni takia. Minulle vapaus tarkoittaa valinnan- ja sananvapautta. Doreen Cheptoyek lapsensa Amos Kiprotichin kanssa. Perheessämme on kahdeksan lasta, joista seitsemän tyttöä. Kolme isosiskoani on ympärileikattu ja naimisissa. He eivät ole onnellisia. Minä ja 14-vuotias pikkusiskoni Beatrice tulimme turvakotiin vuosi sitten, koska siskojemme kohtalo odotti meitä. Tulimme ensimmäisen kerran jo kaksi vuotta sitten, mutta silloin täällä ei ollut tilaa. Pastori meni kyläämme puhumaan isämme kanssa, minkä ansiosta pääsimme takaisin kouluun ja keskustelut leikkauksesta ja avioliitoista keskeytyivät joksikin aikaa. Kuulimme ympärileikkauksen haitoista pyhäkoulussa. Se yllätti meidät. Luulimme, että se on hyvä asia: emme olleet tavanneet tyttöä, jota ei olisi leikattu. Gladys Dapash, 15 vuotta Elizabeth Nkere on 20-vuotias maasainainen ja FGM-aktivisti Narokin alueella Lounais-Keniassa. Elizabeth alkoi käydä pyhäkoulua viisivuotiaana ja tuli uskoon seitsemänvuotiaana. Elizabeth karkasi ympärileikkausta ja pakkoavioliittoa 9-vuotiaana kylästään. 11 vuodessa hänestä on kuoriutunut karismaattinen johtaja, jota nuoret tytöt seuraavat. Minä pidän huolen siitä, että tytöt, jotka seuraavat minua, eivät joudu leikattavaksi eivätkä varhain naimisiin. Teen työtä sen eteen, että maasai-tytöt saavat käydä koulunsa loppuun. Kuvajournalisti MEERI KOUTANIEMI työskentelee naisten ympärileikkausteeman parissa. Kuvajournalistinen kirjahanke koostuu kymmenien naisten ja miesten haastatteluista ja ympärileikkausta vastustavan aktivistityön dokumentoimisesta yli kymmenessä maassa. Kolmanteen polveen -näyttelyssä esillä olevat kuvat nähdään PVF:n näyttelyssä ensimmäistä kertaa. Ana Maryksi kutsutun naisen nopeat ja taitavat kädet tunnettiin Pohjois-Ugandan kylissä. Hän oli arvostettu ympärileikkaaja, joka harjoitti ammattiaan vuosikymmenien ajan. Ammatti kulki perintönä Ana Maryn tyttärelle Gracelle, joka jatkoi äitinsä ammattia 32-vuotiaana 1980-luvulla. Gracella oli kaksi apulaista, Beatrice ja Siada, joiden tehtävä oli valmistaa nuoret tytöt sukupuolielinten silpomiseen. Kahdenkymmenen vuoden aikana Grace arvioi leikanneensa yli kahdeksantuhannen tytön sukupuolielimet. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan maailmassa on noin 130 miljoonaa ympärileikattua tyttöä ja naista. Naisen ympärileikkaus tarkoittaa naisen ulkoisten sukuelimien poistamista joko osittain tai kokonaan. Äärimmäisessä muodossa myös vagina ommellaan umpeen pientä virtsaa ja kuukautisverta varten jätettyä aukkoa lukuun ottamatta. Hääyönä aviomies leikkaa vaginan auki. Tyttöjen ympärileikkauksen tarkoituksena on kontrolloida naisen seksuaalisuutta ja pyrkiä estämään seksuaalinen nautinto, joka voisi yllyttää avioitunutta naista irtosuhteisiin. Ympärileikkaus aiheuttaa kipua, shokkitiloja, verenvuotoa, tulehduksia ja jopa kuolemia. Pitkäaikaisia haittoja voivat olla toistuvat tulehdukset, kivuliaat yhdynnät, vaaralliset synnytykset ja lapsettomuus. Valokuvaaja Meeri Koutaniemi kuvasi ympärileikkaajat Ana Maryn, Gracen, tämän tyttäret ja tyttärentyttäret Pohjois-Ugandassa joulukuussa Koutaniemi on työskennellyt yli kahden vuoden ajan naisten ympärileikkausteeman parissa. Kuvajournalistinen kirjahanke koostuu kymmenien naisten ja miesten haastatteluista ja ympärileikkausta vastustavan aktivistityön dokumentoimisesta yli kymmenessä maassa. Uganda on esimerkki Afrikan maasta, joka on onnistunut merkittävästi vähentämään naisten ympärileikkauksia. Vuonna 2010 Ugandan presidentti kielsi tyttöjen sukupuolielinten silpomisen ja salli jo aikaisemmin kansalaisjärjestöjen levittää tietoa koko maassa, erityisesti syrjäisimmissä kyläyhteisöissä, joissa ympärileikkauksiin liittyvät uskomukset ja rituaalit ovat tiukimmin juurtuneet. Valistustyön ansiosta yhä harvempi tyttö ympärileikataan, eikä Gracekaan harjoita enää aiempaa ammattiaan. Hän säästi myös omat lapsensa silpomiselta. Keskustelimme tammikuussa 2015 Meeri Koutaniemen kanssa hänen valokuviensa ääressä länsimaisen valokuvaajan oikeudesta kuvata ja esittää aihetta, joka käsittelee monia tabuja ja kulttuurien välisiä konflikteja. Ympärileikkaus on aihe, joka paitsi liittyy kipuun ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan, myös käsittelee lapsen seksuaalisuutta, mustan naisen seksuaalisuutta sekä sellaista ulkoeurooppalaista kulttuuriperintöä, joka loukkaa länsimaisia käsityksiä ihmisoikeuksista. Koutaniemen aiemmat ympärileikkausteemaan liittyvät valokuvat ovat herättäneet keskustelua ympäri maailmaa. Valokuvat ovat vahva väline, jolla voi kertoa ihmisten elämästä ja oikeuksista. Olet aiemmin kuvannut ympärileikkauksen väkivaltaista rituaalia, joka herätti keskustelua paitsi oikeudestasi kuvata tapahtuma, myös valokuvien vaikutuksista. Kärsimyksen, ja erityisesti sukupuolielimiin liittyvän väkivallan kuvien näkemisen vaikutukset ihmisten mieleen ovat monimutkaisia: ne lisäävät tietoa ja saavat aikaan empatiaa ja järkytystä, mutta saattavat herättää myös voyeristisia tunteita. Miksi valokuvaat ympärileikkausteemaa? Valitsin päätyökseni teeman, joka on sekä maailmanlaajuisesti että henkilökohtaisesti minulle tärkeä. Aiheena ympärileikkaus koskettaa kaikkia, joilla on nainen lähipiirissään: vaimo, tyttöystävä, oma tytär tai sisko. Itse asiassa se koskettaa ihan kaikkia, koska kaikilla meillä on äiti. Tehtyäni ensimmäisen kirjani Oasis Meksikossa, ymmärsin pitkäaikaisten projektien merkityksen itselleni valokuvaajana. Tyttöjen ympärileikkaus aiheena on vaatinut vuosien perehtymisen aiheeseen, taustatutkimusta ja perinpohjaisen omistautumisen työn tekemiseen kentällä. Minulla on tiiviit yhteydet paikallisiin toimijoihin jokaisessa kohdemaassa ja teemme kauaskantoista yhteistyötä heidän kanssaan. Tarve projektin tekemiseen lähtee halustani ymmärtää naisen seksuaalisuutta, ja luoda valokuvan ja tutkimuksen kautta yhtymälinjoja naisen seksuaalisuuden kontrolloimisen ja naisen yhteiskunnallisen aseman välille. Tavoitteenani on tuoda mahdollisimman monipuolinen kirjo tietoa ympärileikkauksen lähtökohdista ja tarinoita naisten selviytymisestä ja oikeuksiensa puolesta taistelemisesta. Miksi haluat vaikuttaa juuri valokuvalla? Miten valokuvilla vaikuttaminen eroaa muusta aktivismista? Haluan vaikuttaa valokuvalla ihmisen kykyyn hahmottaa omaa itseään ja toista ihmistä. Yhä enemmän minua kiinnostaa tutkia ihmisen suhtautumista tavallisiin ja yhtälailla tabuina pidettäviin asioihin, kuten seksuaalisuuteensa ja henkilökohtaiseen vastuuseen ihmisarvoisen elämän suojelemisessa. Haluan tuoda jokapäiväisiä tarinoita kertomaan kulttuurista, joko omasta, eriävästä tai yhteisestä inhimillisyydestä. Valokuvilla vaikuttaminen voi olla hyvin hienotunteista ja sanatonta, samalla kun aktivismiin yleensä liitetään suora toiminnallisuus ja ajetun asian tavoitteellisuus. Valokuva-aktivismi on aktivoimista ajattelemiseen, katsojan innostamista kiinnostumaan yhteiskunnallisista tai henkilökohtaisista aiheista. Se ei tähtää yhteen tiettyyn tulkintaan tai toimintaan, vaan jättää enemmän oivalluksen vapautta katsojalle, ja enemmänkin herättää kysymyksiä kuin pyrkii vastaamaan niihin. Valokuvan tulee olla elämää: löytämistä, luopumista, rinnastamista, eksymistä, vaeltamista omassa mielikuvituksessa, ennakkoluuloissa ja uuden tiedon omaksumisessa. Olemme tottuneet näkemään Afrikan valokuvissa köyhänä ja kärsivänä. Siitä huolimatta, että myös uudet valokuvasi käsittelevät väkivaltaista aihetta, niissä on iloa ja hymyä. Kehittyvien maiden kuvasto on korruptoitunut valitettavasti toistamaan itseään, mutta aika on myös kypsä sen kuvaston haastamiseen. Kuvani näyttelyssä ovat todisteita koulutuksen voimasta ja yhteisöjen kyvystä taistella yhdessä. Olen seurannut kenialaisen Elizabethin Nkeren elämää yli kahden vuoden ajan. Elizabethin isä myi Elizabethin 9-vuotiaana 65-vuotiaan miehen vaimoksi. Vastineeksi Elizabethin perheelle oli luvattu eläimiä ja sokeria. Naimisiinmeno merkitsi ympärileikkausta, mutta edeltävänä yönä Elizabeth pakeni kylästä. Hän harhaili savannilla kolme päivää ilman ruokaa tai vettä ennen kuin törmäsi naiseen, joka vei hänet turvaan tyttöjen suojakotiin. Nykyään Elizabeth kiertää kirkoissa, kouluissa ja kylissä kertomassa naisten ympärileikkaukseen liittyvistä vaaroista ja väkivallasta. Keniassa on myös turvakoteja, joihin ympärileikkausta paenneet tytöt voivat tulla. Monet kuvaamistani tytöistä haluavat työskennellä aktivisteina ja suojella seuraavaa tyttösukupolvea sukupuolielinten silpomiselta. Elizabeth opettaa tyttöjä, jotta heistä voi tulla vaikuttajia omissa yhteisöissään. Pakonsa jälkeen Elizabeth ei voinut palata kotiinsa, sillä hän oli häpäissyt isänsä kunnian ja isä halusi tappaa hänet. 20-vuotiaana Elizabeth vihdoin tapasi isänsä, joka pyysi häneltä anteeksi 11 vuoden vihan ja hiljaisuuden jälkeen. Vaikka kuvausprojektisi ovat hyvin kontekstisidonnaisia ja kiinteästi osa tietyn paikan tai alueen olosuhteita, kuvaat usein potretteja ja ihmisiä katsekontaktissa irrallaan ympäristöstä. Asetat valokuvien katsojat katsekontaktiin kuvattavien kanssa. On erotettava valokuvan aikaan ja paikkaan sidottu konteksti siitä ihmisyyden tasosta, jota kuvattava elää ja edustaa omalla läsnäolollaan; elämällään. Vaikka hyvinvointivaltiossa ja rauhan aikaa elävä suomalaisen ei voi samaistua syyrialaisen äidin kokemaan sotaan, hän voi tunnistaa itsestään yhteiset yleismaailmalliset ominaisuudet kuten vanhemmuuden, tarpeen ja oikeuden rauhaan, ravintoon ja kotiin. Valokuville on niiden syntyajoista alkaen annettu rooli ihmisyyden edistäjänä. On todettu että valokuvat ihmisistä vaikuttavat ihmisiin. Siksi ne ovat keskeisessä roolissa myös humanitaaristen järjestöjen tiedonvälityksessä ja varainhankinnassa. Mitkä ovat valokuvia, jotka ovat vaikuttaneet sinuun? Valokuva-aktivismi on aktivoimista ajattelemiseen, katsojan innostamista kiinnostumaan yhteiskunnallisista tai henkilökohtaisista aiheista. Haluaisin mainita kolme. Ensimmäinen on W. Eugene Smithin kuvaama valokuva Tomoko Uemura in Her Bath vuodelta Valokuva esittää äitiä kylvettämässä elohopeamyrkytyksen vammauttamaa tytärtään Minamatan kaupungissa, Japanissa. Se on ihmisen kivun ja huolenpidon kauneimpia näkemiäni kuvauksia. Samalla kuva oli poliittisen valokuvan läpimurtoja. Valokuvaajan omistautuneisuus ja oikeudemukaisuus teki minuun suunnattoman vaikutuksen. Toinen minuun vaikuttanut kuvajournalistinen tarina on vuonna 1948 Life magazinessa julkaistu W. Eugene Smithin kuvaessee Country doctor, joka kertoo kiertävän maalaislääkärin työstä. Kuvaesseessä tiivistyy elämä; kutsumus työhön, jossa ihminen kohtaa ja auttaa vilpittömästi toista ihmistä. Se on todella kuin pitkä yksityiskohtainen tarina, joka herää eloon kuvien väliin jäävän narraation jännitteellä. Nämä valokuvat vaikuttivat päätökseeni tulla kuvajournalistiksi. Kolmanneksi haluan mainita isäni diakuvat luonnosta ja äitini kuvat meistä lapsista. Isä kuvasi luontodioja koko lapsuuteni. Opin jo pienenä, että valokuvan salaisuutta ja sen sisältämää elämää ja kauneutta tulee arvostaa. Hiljennyimme koko perheen kesken isän diakuvien ääreen moneksi tunniksi ja katsoimme dioja valkokankaalta kukkien terälehdistä tai vihreänruskeista kauas siintävistä tuntureista. Äitini tekemät valokuva-albumit ovat puolestaan korvaamattomia siltoja muistoihin

Media- ja taidekasvatusopas

Media- ja taidekasvatusopas 001 Lapset kriisien kuvissa Media- ja taidekasvatusopas Satu Itkonen ja Tiina Salmio (toim.) Hannah Kaihovirta-Rosvik Sami Kero Päivi Matala Anssi Männistö Hanna Nurmi Kirsti Palonen Anna-Kaisa Rastenberger

Lisätiedot

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA?

VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? VOIKO JA SAAKO KULTTUURIA MUUTTAA? Perhekasvatustyön tukiohjelma auttaa afrikkalaisia oman kulttuurinsa myönteisiin muutoksiin Anna Kaarina Palmu Kehittämishanke Marraskuu 2012 Seksuaaliterapian ammatilliset

Lisätiedot

Mulki Mölsä AJAT OVAT MUUTTUNEET

Mulki Mölsä AJAT OVAT MUUTTUNEET Mulki Mölsä AJAT OVAT MUUTTUNEET Selvitys tyttöjen ja naisten ympärileikkaukseen liittyvistä asenteista ja aikeista pääkaupunkiseudulla asuvien maahanmuuttajien keskuudessa SISÄLTÖ 1. Johdanto 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kun vanhempi on trans*

Kun vanhempi on trans* Seta Transtukipiste Kun vanhempi on trans* Linda Korpikoski 15.3.2013 Sisällys 1 Apua, vanhempani on trans!... 3 1.1 Mitä minun kannattaa tehdä?... 4 1.2 Transmikä?... 4 1.3 Eikö sukupuoli ole itsestään

Lisätiedot

OIKEUS OMAAN KEHOON. Puheenvuoroja poikien sukupuolielinten silpomisesta

OIKEUS OMAAN KEHOON. Puheenvuoroja poikien sukupuolielinten silpomisesta OIKEUS OMAAN KEHOON Puheenvuoroja poikien sukupuolielinten silpomisesta Graafinen suunnittelu ja taitto Miia Törmänen Kansikuva Sexpo-säätiö Kuva aukeamalla 22-23 James Loewen, muut kuvat istock Painopaikka

Lisätiedot

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE

Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) Uusi taidekasvatusliike Elina Heikkilä & Taneli Tuovinen (toim.) TAIDE KASVATUS LIIKE Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä

Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä Kaksikulttuurista arkea suomalais-thaimaalaisissa lapsiperheissä SELVITYS SUOMALAIS-THAIMAALAISTEN LAPSIPERHEIDEN TILANTEESTA SEKÄ ERITYISPIIRTEISTÄ, -TARPEISTA JA -HAASTEISTA Monikulttuuriyhdistys Familia

Lisätiedot

1.15 ARI-PEKKA LIUKKONEN EI HALUA SALAILLA VILLAGE PEOPLE TOI DISKON VALKOKANKAALLE ANTIHOMOLAKI UHKAA UGANDAA IRLANNISSA ELETÄÄN JÄNNITTÄVIÄ AIKOJA

1.15 ARI-PEKKA LIUKKONEN EI HALUA SALAILLA VILLAGE PEOPLE TOI DISKON VALKOKANKAALLE ANTIHOMOLAKI UHKAA UGANDAA IRLANNISSA ELETÄÄN JÄNNITTÄVIÄ AIKOJA 1.15 10 VENÄJÄ HYLKÄSI SATEENKAARIPERHEENSÄ 08 ARI-PEKKA LIUKKONEN EI HALUA SALAILLA 24 ANTIHOMOLAKI UHKAA UGANDAA 29 VILLAGE PEOPLE TOI DISKON VALKOKANKAALLE 36 IRLANNISSA ELETÄÄN JÄNNITTÄVIÄ AIKOJA PÄÄTOIMITTAJA:

Lisätiedot

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai

Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai Selvitys maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten lähettämisestä vanhempien kotimaahan tai toiseen maahan väliaikaisesti kasvatettavaksi tai asumaan Ihmisoikeusliitto Toukokuu 2010 Sisältö 1. Johdanto...

Lisätiedot

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola

TRAUMA JA JOURNALISMI. Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille. Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne. Suomennos: Marja Hakola 1 DART CENTER for journalism & trauma TRAUMA JA JOURNALISMI Opas journalisteille, päätoimittajille ja esimiehille Koonnut ja toimittanut: Mark Brayne Suomennos: Marja Hakola Johdanto 2 Mitä trauma on?

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta

En ole rasisti, mutta En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Toimittanut Keskinen Suvi, Rastas Anna & Tuori Salla Suomalaiseen julkiseen keskusteluun juurtui talvella 2008 2009 uusi sana,

Lisätiedot

maailmalta Suomeen man tarina Adivan tarina tarina Dawin tarina Chan Dawin tarina Chantalin tarina Ayshan tarina Isha

maailmalta Suomeen man tarina Adivan tarina tarina Dawin tarina Chan Dawin tarina Chantalin tarina Ayshan tarina Isha Sheelan tarina Rodan Sheelan tarina Reinan tarina nan Fari- tarina Fariman tarina tarina Rodan tar man tarina Adivan tarina tarina Dawin tarina Chan Dawin tarina Chantalin tarina Ayshan tarina Isha tarina

Lisätiedot

En ole rasisti, mutta...

En ole rasisti, mutta... En ole rasisti, mutta... Suvi Keskinen, Anna Rastas & Salla Tuori (toim.) En ole rasisti, mutta Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä Vastapaino & Nuorisotutkimusverkosto Tampere 2009 Vastapaino

Lisätiedot

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla

Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla Tiina Sotkasiira, Päivi Harinen, Jussi Ronkainen (toim.) Meille saa tulla 1 Meille saa tulla Kirjoittajat Kustantaja: Suomen Akatemian

Lisätiedot

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille

Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Marjaana Kanerva (toim.) Pieni opas monikulttuurisille pareille Sisällys Mies, nainen ja perhe Kun kaikki alkaa... 6 Perhe muutoksessa... 8 Unelmat vai todellisuus... 9 Persoona ja kulttuuri... 10 Tietoja

Lisätiedot

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto

Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto uskomme sinuun usko sinäkin Opas lastensuojeluun sijoitetun nuoren läheisille ja työntekijöille Aikuisten opas Pesäpuu ry & Lastensuojelun Keskusliitto Kun yksi ovi sulkeutuu, toinen ovi avautuu, mutta

Lisätiedot

Opettajan opas - JOHDANTO

Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan opas - JOHDANTO Opettajan oppaan johdanto Jokaisella vainon kohteeksi joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa maissa. YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 14.

Lisätiedot

Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa. Toimittanut Elina Korhonen

Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa. Toimittanut Elina Korhonen Venäläiset perheet ja seksuaalisuus murroksessa Toimittanut Elina Korhonen 1 Kirjoittajat: Erikoistutkija, dosentti Anna Rotkirch on Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen erikoistutkija ja perhetiimin

Lisätiedot

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20

islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus Väestötietosarja 20 Sylvia Akar ja Marja Tiilikainen Toimittanut Laura Lipsanen Katsaus islamilaiseen maailmaan Naiset, perhe ja seksuaaliterveys Väestötietosarja 20 VäesTöTieTOsarja 20 Kirjoittajat: FT sylvia akar työskentelee

Lisätiedot

Opettajanopas syrjinnän estämiseen

Opettajanopas syrjinnän estämiseen Opettajanopas syrjinnän estämiseen Lähdemateriaalista toimittanut: Mari Hakojärvi Käännökset: Milla Mäkinen, Saija Ohtonen Taitto: Point Panic Kuvat: UNICEF Kannen kuva: UNICEF/ Alpine Fund/ Garth Willis

Lisätiedot

FOTONOVELA. Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS

FOTONOVELA. Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS FOTONOVELA Tarinoita etelästä ja pohjoisesta OHJAAJAN OPAS Sisällys MIKÄ ON FOTONOVELA? 4 OSA I: FOTONOVELA-TYÖPAJAN TOTEUTUS 6 Etukäteisvalmistelut 6 Virittäydytään tarinointiin 8 Fotonovela-tarinoiden

Lisätiedot

Mahatma Gandhi. Anna Kontula TÄSTÄ ÄITI VAROITTI

Mahatma Gandhi. Anna Kontula TÄSTÄ ÄITI VAROITTI TÄSTÄ ÄITI VAROITTI Anna Kontula Mahatma Gandhi TÄSTÄ ÄITI VAROITTI Anna Kontula Mahatma Gandhi Into-pamfletit tarkastelevat maailmaa eri kulmista, arkailematta, mutta puheet perustellen. Ärhäkät puheenvuorot

Lisätiedot

UBUNTU. Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en.

UBUNTU. Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en. UBUNTU Hiv on politiikkaa Etelä-Afrikassa Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en. Kun katson tätä kuvaa, näen mitä olen ja mitä en ole ja mihin uskon ja mihin en.

Lisätiedot

Pesäpuun. Pysyvyyttä ja jatkuvuutta sisaruudesta. Sijaissisaruus antaa ja ottaa! Elämän helminauhaa merkityksien ketjusssa

Pesäpuun. Pysyvyyttä ja jatkuvuutta sisaruudesta. Sijaissisaruus antaa ja ottaa! Elämän helminauhaa merkityksien ketjusssa 1 / 2007 Pysyvyyttä ja jatkuvuutta sisaruudesta Sijaissisaruus antaa ja ottaa! Elämän helminauhaa merkityksien ketjusssa Katkenneiden sijoitusten jaetut tunteet Lapsen maailma elokuvan silmin Sijoitetun

Lisätiedot

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk

Monikulttuurisuus on hyvä asia! Poika 9.lk Erilaisuus on massateinien vastakohta. Ne uskaltavat sanoa mielipiteensä kuuluvasti ja ottavat kantaa asioihin. Erilaisuus voi näkyä myös pukeutumisessa ja vaikka musiikissa. Tyttö 9.lk Monikulttuurisuus

Lisätiedot

Kulttuurit, tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Kulttuurit, tasa-arvo ja ihmisoikeudet KULTTUURINTUNTEMUS KEHITYKSEN AVAIMENA - Kulttuurit, tasa-arvo ja ihmisoikeudet Tiivistelmä YK:n väestörahaston vuosiraportista State of the World Population 2008 1 SISÄLLYS JOHDANTO...5 1Ihmisoikeudet

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa

Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Opettajalle: Lapsen oikeudet välineenä eettisessä kasvatuksessa Kaikilla ihmisillä riippumatta siitä, missä he elävät, mitä ikäryhmää tai kansallisuutta he edustavat on sama ihmisarvo ja samat perustarpeet.

Lisätiedot

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.)

RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA RAIJA ALA-LIPASTI Anneli Bauters (toim.) KUNNIAVÄKIVALTA Sisällys Julkaisija Lukijalle... 7 OSA 1 MIKSI KUNNIAVÄKIVALLASTA ON PUHUTTAVA?... 11 Naisen rooli ja arvo muuttuvassa maailmassa...19

Lisätiedot