Verkko-opetuskokeiluja kansalaisopiston käsityön opetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Verkko-opetuskokeiluja kansalaisopiston käsityön opetuksessa"

Transkriptio

1 OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. Verkko-opetuskokeiluja kansalaisopiston käsityön opetuksessa Outi Itäluoma OPH

2 Taustaa: Kansalaisopistojen verkostot verkko-opetuksen käyttöön ottamiseksi (v alkaen) o n. 25% opistoista mukana viidessä suurimmassa verkostossa o Opetushallituksen myöntämät kehittämisavustukset resurssina Pohjois-Satakunnan Alueopisto mukana Satakunnan verkkoopetuksen kehittämishankkeessa ja sitä ennen Parkanon kansalaisopiston hallinnoimassa viiden maakunnan virtuaaliopistohankkeessa o Opettajien koulutusta pedagogiikassa ja sisällöntuottamisessa o Satakuntalaiset opistot yhteistyössä verkkokurssien levittämisessä, opiskelijoiden rekrytoinnissa ja henkilöstökoulutuksien järjestämisessä o Verkkoavusteisen opetuksen toteuttaminen myös käsityöaineissa

3 3

4 Lähestymistapoja käsityön opetukseen

5 Kokonainen käsityö (Kojonkoski-Rännäli, Kröger) MUOTOILU Visuaalinen suunnittelu IDEOINTI Mielikuvat, haaveet, hahmotelmat, ongelmanratkaisut, virikkeet, motivointi KOKONAINEN KÄSITYÖ vrt. ositettu Tekninen suunnittelu VALMISTAMINEN ARVIOINTI Toteutetaan tehty suunnitelma, joka saattaa vielä muuttua Sekä tuotteen että prosessin arvioiminen

6 Tietotekniikka ja käsityö yhdessä: (Krögerin muk.) Taitopainotteinen Tietokone materiaalipankkina, jonka avulla haetaan tietoa, tallennetaan sitä (esim. kuvat, kirjoitukset Tuotesuunnittelupainotteinen Apuna lukuisat tuotesuunnittelun tarkoitetut ohjelmat (esim. vaatteiden kaavoitusohjelmat, tilkkutöiden sunnitteluohjelmat sekä ohjelmoitava kirjova ompelukone) Erilaiset mallinnus- ja kuvankäsittelyohjelmat Taidepainotteinen Tietokone itseilmaisun välineenä Mediataiteen käsite Pedagoginen (käsityön opetuksessa) Erilaisten oppimisteorioiden soveltaminen käytännössä: esim. behavioristinen, kognitiivinen ja tilannesidonnainen

7 Verkko-opetuksen etuja -käsityön opiskelijan kannalta Kurssi tai osa siitä on opiskelupaikasta riippumaton siitä huolimatta saa ohjausta Tietotekniikan käytössä harjaantuminen, mikä lisää kansalaistaitoja monilla elämän alueilla Päästään yhteisöllisen oppimisen äärelle uudella tavalla o Tiedon ja osaamisen hankinta yhteisvoimin o Sosiaalisuuden ja laajempien opiskelijayhteisöjen toteutuminen myös verkossa (vrt. lähiopetus)

8 - opiston/opettajan kannalta Uusien opiskelijoiden tavoittaminen ehkä laajemmalta alueelta kuin tavanomaisesti opettajan ammatillisten taitojen kehittyminen oppimateriaalien suunnittelussa ja pedagogiikassa oppilaitosyhteistyö esim. kurssien rakentamisessa ja verkko-opetusmateriaalin suunnittelemisessa

9 Luokassa kuultua: Ei me tykätä tietokoneella istumisesta, käsityön tekeminen ja toisten tapaaminen on se juttu. Laitettaisiinko nettinäyttely töistämme pystyyn opiston verkkosivuille? Kun on ensin ollut verkossa kurssilla, sen jälkeen odottaa kovasti muiden tapaamista.

10 Käsityön verkko-opetuskokeiluja Satakunnassa 2000-luvulla

11 Pohjois-Satakunnan Alueopisto 1. Monimuoto-kurssit, joissa verkossa tapahtuvan opetuksen osuus on suurin 2. Verkkotuetut lähiopetuskurssit (oppimisaihiot ja netin käyttö) 3. Etäopetus Opiston tekniset resurssit: Optima- ja Moodle oppimisalustat (nykyisin Moodle) Atk-luokka, käsityö- ja taideopetusluokissa tietokoneet nettiyhteydellä Atk-tuki

12 1. Monimuoto-opetuksena pidettävät verkkoavusteiset kurssit -materiaalit soveltuvat itsenäiseen opiskeluun ja lähiopetuksen tueksi KOKEILEVA NYPLÄYS 5 op Historiaa: menneisyydestä nykypäivään Tekniikan tuntemus - perusasiat paikoilleen Suunnittelu, luonnospiirros, muotoilu sekä tekniikkaa Materiaalit, värit, työtavat Arviointi Sisälsi 28 h lähiopetusta sekä ohjattua verkko- ja itsenäistä työskentelyä Materiaalissa a- ja b- tason tehtäviä Kurssi ei vaatinut aiempaa osaamista aiheesta Tavoitteena perehtyä nypläystekniikkaan ja sen käyttömahdollisuuksiin sekä oppia rikkomaan perinteisen nypläyksen rajoja Pohjois-Satakunnan Alueopisto/O. Itäluoma 2004

13

14 RYIJY SUUNNITTELU JA VALMISTUS OMMELLEN 3 op Ryijyn alkujuurilla Ryijyn suunnittelu: värit ja muodot Materiaalit ja työvälineet Ryijyn valmistusvaiheet arviointi

15 Eräs kurssiesimerkki, joka ei onnistunut suunnitellusti: Rakennetaan lumilinna verkkokurssi (v ) Kurssi oli tarkoitettu taiteen perusopetusta (yleinen oppimäärä) opiskeleville vuotiaille lapsille ja nuorille Satakunnan alueella. Kurssin laajuus 40 h ja se soveltui valinnaisiksi opinnoiksi tp - opetuksessa (jakso : ympäristön rakentaminen) Kurssi ei toteutunut, koska määräaikaan mennessä ei ilmoittautunut riittävästi opiskelijoita Vaikka opiskelijoita olisi saatukin, ei kurssin aloitusajankohtana ollut yhtään lunta maassa Mainostamista olisi pitänyt tehostaa ja laajentaa merkittävästi Ei kannata valmistaa sääolosuhteista riippuvaisia kurssimateriaaleja

16

17

18

19

20

21

22

23

24 2. Verkkotuetut lähiopetuskurssit (oppimisaihiot ja netin käyttö). HELMEILLEN AIHIOT käsittelevät helmien käyttöä eri käsityötekniikkoihin liitettynä. Ne on tarkoitettu oppitunnilla selattaviksi ja itsenäisen opiskelun tueksi kotona käytettäväksi. Aihiot antavat tarkat, lukuisin piirroksin ja kuvin selvennetyt ohjeet helmien liittämisestä kirjontaan, nypläykseen ja metallipunontaan.

25

26

27

28

29 3. Etäopetus kuvataiteen perusopetuksessa OPPIA IKÄ KAIKKI: Yksi oppilaamme, yli 65-vuotias rouva, opiskelee syyslukukauden Espanjasta käsin. Hän tekee työt etänä ja Moodle- oppimisympäristöä hyödyntäen. Kuvia töistään hän lähettää meille sähköpostilla, kurssin opettaja Pia Haapala-Rauhaniemi kertoo. Näin opiskelua ei tarvitse keskeyttää ja opettajakin saa hyvää harjoitusta sähköisestä oppimisympäristöstä.

30 Porin työväenopisto Moodle-on-Demand -hankkeen satoa... (v ) Petäjä-opiston, Porin kaupungin työväenopiston ja Länsisuomen kesäyliopiston yhteishanke Porin työväenopiston opettaja Teija Ruuhikorpi - Mäki toteutti hankkeessa perinteisen Martta-nuken rakentamiseen tarkoitetun verkkokurssin, joka toteutettiin Kankaanpään kaupungin Moodle-alustalla

31 Martta-nukke verkossa Koko valtakunnassa vain vähän ko. erikoisalan osaajia Koulutukselle kova kysyntä Ensimmäinen kurssi toteutettiin keväällä 2009, Syksyllä 2009 toinen Kurssilla on osallistujia ympäri suomea Iniön saaristosta Itäsuomeen Koulutus toteutetaan huolellisesti suunnitelluin kuvin, videoin ja työohjein, jotka jaetaan viikoittain Moodle-alustan avulla Toimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään

32 Kurssin toteutus Moodle-ympäristössä

33 Miltä tulevaisuus näyttää?

34 Haasteita käsityön verkko-opetukselle kansalaisopistoissa: Asennemuutoksen eteneminen teknologian hyödyntämistä kohtaan: opiskelijat sekä opetushenkilöstö Verkon käyttö ja siihen liittyvä opetuksen valmistelutyö osaksi tavanomaista opettajan työtä Vapaan sivistystyön toimijoiden yhteistyö verkko-opetuksen (mukaan lukien käsityö) tuottamisessa Toteuttaminen vaatii oppilaitokselta resursseja: riittävä tvt-laitteiden taso ja määrä sekä opetuksen tukipalvelut Alustapalveluita työryhmille, opettajille, hankkeille ja opiston omaan päivittäiseen työhön Valtakunnan laajuinen tehokas markkinointi Kannattaisiko käsityön verkko-opetusmalleja kehitellä edelleenkin varsinkin laajalla alueella toimivien seutuopistojen tarpeisiin? 34

35 Opetusta avoimiin verkkoyhteisöihin? Opetusta voi toteuttaa suljettuja järjestelmiä (Moodle, Optima jne.) joustavammin avoimissa verkkoyhteisöissä, esim. Ning-yhteisöpalvelu on instant-oppimisalusta Facebookista löytyy uusia opiskelijoita Wikiopisto on avoin verkkoyhteisö ja oppimisympäristö, jossa aineistoja voi julkaista ja yhteisöllisesti tuottaa fi.wikiversity.org LeMill oppimisresurssien hakemisen, tuotannon ja jakelun web-yhteisö lemill.net PAOK on Pirkanmaan avoimen oppimiskulttuurin ohjelma paokhanke.ning.com. Sometu on web-yhteisö sosiaalisen median käytöstä oppimisen tukena sometu.ning.com

36 Oppimisaihioiden avoin julkaiseminen Oppimisaihioiden avoin julkaiseminen ei ole laajaa johtuen pitkälti siitä, etteivät opettajat halua antaa aineistojaan ilmaiseksi muiden (opettajien) käyttöön. Näin ne eivät myöskään tavoita opiskelijoita. Vertailun vuoksi yliopistot kirjaavat suoritteiksi tuottamiensa julkaisujen määriä ja yliopistojen tutkijat suorastaan kilpailevat niillä. Myös kansalaisopistot ja niiden opettajat voisivat halutessaan profiloitua omalle erikoisalalleen toimimalla samaan tapaan. Oppimisaihioiden julkaiseminen tuo opettajalle lisää opiskelijoita, kollegakontakteja, luentopyyntöjä ja jopa oppimateriaalimyyntiä. Amerikkalainen MIT on valinnut strategiaksi julkaista kurssiaineistot perusteluna se, että varsinainen opiskelu tapahtuu ohjausdialogissa, ei oppikirjoissa. MIT Open Courseware.

37 OSAAVAT KÄDET LUOVAT MAAILMOJA. Tuloksia ja tuotoksia Moodle-on-Demand -hankkeesta Hankevastaava: Olli Ruohomäki Petäjä-opisto

38 Toiminta on konkreettista Moodle-on-Demand ( ) on kansalaisopistojen oppimisympäristöjen kehittämishanke, jossa: Suunniteltiin ja toteutettiin oppimisalustan käyttöönottokoulutuksia kansalaisopistoissa Annettiin opetushenkilöstölle teknistä ja pedagogista tukea verkkokurssien tuottamiseen Perehdyttiin ja dokumentoitiin Moodle-palvelimen rakentamista sekä pääkäyttäjän tehtäviä.

39 Tuloksia ja kokemuksia Moodle-oppimisalustan käyttöönotto ei vaadi pitkäkestoista koulutusohjelmia, vaan opetushenkilöstön koulutus toteutettiin yhden päivän laajuisena lähiopetuksena, mitä seurasi verkkotuettu oman kokeilun ja oman kurssin rakentamisvaihe. Kurssipohjan muokkaamisen tekniikkaa tärkeämpää on kurssin pedagogisen idean kirkastaminen, ohjaussuunnitelman laatiminen. Kurssipohjan virittelyyn voi käyttää rajattomasti aikaa. Kuitenkin on järkevintä suosia vain yksinkertaisimpia työkaluja, sillä ne ovat helppokäyttöisimpiä myös opiskelijoille. Erikoiskurssien opiskelijat ovat hyvin motivoituneita. Heidät tavoittaa kun löytää kyseisen erikoisalan median ja markkinoi siinä.

40 Tuloksia ja kokemuksia 2 Jos tavoitteena on yksittäistä kokeilua laajempi verkkokurssitarjonta, keskeistä on sopia hallintokäytännöistä ja työnjaosta yhdessä etukäteen (opettajat sekä hallintohenkilöstö). Luonnollisesti normaaleista kansalaisopistokursseista poikkeavat käytännöt on viestitettävä myös opiskelijoille. Verkkokurssin opiskelijat tarvitsevat eniten teknistä tukea kurssin aloitusvaiheessa varmistamaan, että kaikki opiskelijat pääsevät järjestelmään sisään. Kun tästä on selvitty, teknisiä ongelmia on ollut huomattavan vähän. Pääkäyttäjän tärkein tehtävä on käyttäjätunnusten muodostaminen sekä salasanajakelu. Kirjatut ja selkeät käytännöt auttavat suuresti.

41 Tuotokset ovat kohta saatavilla Hankkeessa on tuotettu runsaasti erilaisia tukimateriaaleja: Opiskelijoiden aloitusohjeet suomeksi ja englanniksi Koulutusaineistot oppimisalustan käyttöönottoon Esimerkkejä erityyppisten kurssien teknisestä toteuttamisesta Mallit kansalaisopiston verkkokursseille soveltuvista kurssisuunnitelma ja ohjaussuunnitelmalomakkeista Prosessimalleja verkkokurssien suunnitteluun ja toteuttamiseen Valmiita työkaluja opiston ja opiskelijoiden väliseen viestintään Tekniset ohjeet pääkäyttäjän kurssi- ja käyttäjähallinnon tehtäviin Tekninen ohje oman palvelimen asentamisen vaiheista

42 Lataa netistä tai tilaa postitse Tukimateriaaleja viimeistellään parhaillaan Materiaalit julkaistaan digitaalisessa muodossa hankkeen verkkosivulla petaja.lpkky.fi joulukuussa Materiaalit julkaistaan fyysisessä muodossa tammikuussa 2010 ja niitä toimitetaan halukkaille myös postitse. Hankejulkaisu sisältää aineistot koottuna yksiin kansiin helposti luettavassa muodossa Romppu sisältää materiaalit käyttövalmiina koulutuspakettina Tilaukset sähköpostitse MoD-hankkeen koordinaattorilta: olli.ruohomaki(at)lpkky.fi

Opiston Moodlekirja Tuloksia ja tuotoksia Moodle-on-Demand hankkeesta

Opiston Moodlekirja Tuloksia ja tuotoksia Moodle-on-Demand hankkeesta Opiston Moodlekirja Tuloksia ja tuotoksia Moodle-on-Demand hankkeesta Länsi-Suomen kesäyliopisto // Petäjä-opisto // Porin kaupungin työväenopisto Sisällys 1 Alkusanat... 3 2 Moodle-oppimisalustasta...

Lisätiedot

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa

Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Moodle ja Facebook kansalaisopistossa Olli Ruohomäki 16.4.2012 Sisällys ALKUSANAT... 4 EI AIVAN LYHYT JOHDANTO... 5 PERUSIDEOITA... 6 TIETTYÄ AVOIMUUTTA... 6 ERILAISIA OPETUSMUOTOJA... 8 AVOIMET OPPIMATERIAALIT...

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8

Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON. ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen. Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Tina Heino (toim.) KOKEMUKSET KIERTOON ideoita oppimisympäristöjen kehittämiseen Oppaat ja käsikirjat 2013:8 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2013:8 ISBN 978-952-13-5551-6 (nid.) ISBN 978-952-13-5552-3

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009

OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 OPETTAJIEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OSAAMINEN Osaamiskysely Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opettajille 2009 Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Fysioterapeutti ylempi AMK Opinnäytetyö

Lisätiedot

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE

VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Teija Lehto (toim.) VERKKOSEN KÄYTÄVILLÄ KUHISEE Sotefo-hankkeen parhaat käytännöt Teija Lehto (toim.) Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja 60. Tampere

Lisätiedot

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA

FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 1 TAUSTAA FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2005 2007 1 FAI:N TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN STRATEGIA 2 1 TAUSTAA 2 1.1 VISIO 2 1.2 YLEISET LÄHTÖKOHDAT 3

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa

Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Erityistä Somea? Kokemuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisesta, opetuksesta ja ohjauksesta sosiaalisessa mediassa Ammatillinen erityisopetus, 2/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. NÄKÖKULMIA

Lisätiedot

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta

LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa. Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta LIISA SEPPÄNEN [TOIM.] Sulassa somessa Kokeiluja ja ja kokemuksia sulautuvasta oppimisesta SULASSA SOMESSA KOKEILUJA JA KOKEMUKSIA SULAUTUVASTA OPPIMISESTA Attribution 1.0 Finland Toimittaja Sarjan ulkoasu

Lisätiedot

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Johanna Pekka Ihanainen Vuori Katriina Siivonen (toim.) Puolipilvistä ja kirkastuvaa Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Haaga-Helia Kehittämisraportteja 5/2009 Pekka Ihanainen (toim.) Puolipilvistä

Lisätiedot

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Rovaniemen ammattikorkeakoulun virtuaaliopintojen tukipalvelut kysely 2009 Pia Pitkänen KKAS3007 Työharjoittelu Kasvatustieteiden tiedekunta, mediakasvatus Harjoittelua ohjaava opettaja: Leo Pekkala Sisällys

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Oppimisaihiot virtuaalisessa oppimisympäristössä. pedagoginen käyttöohje opettajalle. Katri Kotamäki

Oppimisaihiot virtuaalisessa oppimisympäristössä. pedagoginen käyttöohje opettajalle. Katri Kotamäki Oppimisaihiot virtuaalisessa oppimisympäristössä pedagoginen käyttöohje opettajalle Katri Kotamäki Oppimisaihiot virtuaalisessa oppimisympäristössä pedagoginen käyttöohje opettajalle Katri Kotamäki Oppimisaihiot

Lisätiedot

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN

VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN VERKKO-OPETUKSEN KEHITTÄMINEN JA VAKIINNUTTAMINEN lukiokoulutuksessa, ammatillisessa peruskoulutuksessa ja aikuiskoulutuksessa sekä vapaassa sivistystyössä Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 8/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET

OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET OPETUSTEKNOLOGIAN UUDET TUULET Vertaileva tutkimus interaktiivisten laitteiden soveltuvuudesta opetuskäyttöön Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ohjaustoiminnan koulutusohjelma Lahdensivun kampus, 11.5.2012

Lisätiedot

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet

KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet KIELITAITURI-oppimisympäristöhankkeet Uudet oppimisympäristöt vapaan sivistystyön kieltenopetuksessa Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä 2007-2009 Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Lisätiedot

University of Joensuu 2002 Opetusteknologiakeskuksen selosteita Bulletins of Educational Technology Centre Esko Kähkönen (toim.) Projektina verkko-oppiminen Sisältöä ja tukea itäsuomalaisten yliopistojen

Lisätiedot

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä

Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Opetusta verkko-oppimisympäristöissä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opettajien pedagogisia käyttökokemuksia Allu- ja Moodle-ympäristöissä Minna Hiltunen 17.10.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

TUOMAS KORKALAINEN, PÄIVI TIMONEN, LEENA TUUTTILA. MOOCiin menevä nuorisotyö. Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana

TUOMAS KORKALAINEN, PÄIVI TIMONEN, LEENA TUUTTILA. MOOCiin menevä nuorisotyö. Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana TUOMAS KORKALAINEN, PÄIVI TIMONEN, LEENA TUUTTILA MOOCiin menevä nuorisotyö Joustava etäopetus digitaalisen työotteen vahvistajana MOOCiin menevä nuorisotyö Attribution 4.0 Finland Toimittajat Tuomas Korkalainen,

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte

Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä. Heli Korte Saumaton palveluketju A&O-oppimisympäristössä Heli Korte Osaavien keskusten verkoston julkaisuja 2/2001 ISBN 951-33-1194-5 ISSN 1457-1145 Stakes monistamo Helsinki 2001 Lukijalle Tietotekniikan kehittyminen

Lisätiedot

VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA. Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus

VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA. Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus VERKKOKOKOUSJÄRJESTELMÄ ALAKOULUN ETÄOPETUKSESSA Case: VIRTA-hanke, Turun opetuspalvelukeskus TURUN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta Turun opettajankoulutuslaitos Antti Huttunen, 72820 27.10.2009

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA. AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn yhteenvetoraportti 1 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN DIGITALISAATION NYKYTILANNE KOULUTUSPALVELUISSA AMKE ry:n jäsenkyselyn

Lisätiedot

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila

Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila Opetus- ja kasvatustoimi Ulvila 1. JOHDANTO... 3 2. VISIO... 4 3. TAVOITTEET JA TOTEUTTAMINEN... 4 4. INFRASTRUKTUURI JA LAITETEKNIIKKA... 4 5. OPETUKSEN VERKKOPALVELUT JA OHJELMISTOT... 9 6. PEDAGOGISET

Lisätiedot

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET

HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET HANKKEESSA TESTATTUJEN VÄLINEIDEN LAADULLINEN ARVIOINTI JA SUOSITUKSET Taustaa ja tavoite Kansainvälisen osaamisen palvelut -hankkeen yhtenä tavoitteena on testata uutta opetusteknologiaa ja kehittää menetelmiä,

Lisätiedot