LVI-mitoituksen oppikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LVI-mitoituksen oppikirja"

Transkriptio

1 LVI-mitoituksen oppikirja Heimo Lehkonen ja Pentti Harju Parasta ilmanvaihtoa kotiisi

2 Esipuhe Teos antaa perusteet erilaisten taulukoiden avulla käsin tehtävään lvi-mitoitukseen. Kun mitoitus tehdään myöhemmin tietokoneiden ja ohjelmien avulla, ymmärretään tehtävä työ paremmin nyt opittavien perusteiden avulla. Seuraavana esitetään joitakin mitoitusmahdollisuuksia. -Työ voidaan piirtää käsin- tai tietokoneella ja laskea käsin taulukoiden avulla, kuten tässä on tehty. -Työ voidaan piirtää tietokoneella ja esim. Exel-taulukkoon tehtyyn laskentaohjelmaan syötetään tarvittavat arvot. Esim. vesijohtomitoituksessa syötettäviä arvoja voivat olla vaikkapa normivirtaamat. Taulukosta poimitaan sitten putkisuuruudet. CD-levyllä on esimerkkejä tehdyistä Exel-taulukoista. -Työ piirretään tietokoneen ohjelmalla, johon samalla syötetään mitoituksessa tarvittavia tietoja. Ohjelma mitoittaa samalla piirretyn työn. Nyt valmistunut teos on suuritöisin koskaan tekemäni, eikä se olisi onnistunut ilman suunnittelualan asiantuntijaa, Heimo Lehkosta. Teosta on käyty läpi useaan otteeseen useamman silmäparin avulla. En kuitenkaan usko sitä virheettömäksi ja siksi pyydänkin palautetta mahdollisista virheistä. Ongelmallisimpia tilanteita olivat ne, joissa jossakin tehtävän osiossa tein virheen, joka sitten kertautui usealla sivulla. Teos ei ole kevyesti läpi luettavissa ja omaksuttavissa, vaan siinä edetään tehtävä/sivu kerrallaan. Kirjan sivuilla on johdanto tehtäviin. Kuitenkin yksityiskohtaisen johdattelun tekeminen on varsin vaikeaa, joten ratkaisija joutuu itse jossakin määrin selvittämään esimerkeistä sen, mitä on tehty. Jos näissä kohdissa on jotakin parantamisen/selventämisen varaa, antakaa palautetta. Teoksen mukana tulee CD-levy, jonka sisältöön kannattaa tutustua. Kouvolassa Pentti Harju

3 Sisällys Lämmitys Sää ja lämmitys 6 1. Ulkolämpötila Asumisenergian minimointi 6 2. Erisitys 6 3. Rakennuksen lämpöhäviöt Lämpöhäviölaskenta Rakennuksen lämpöhäviön tasauslaskenta 7 Esimerkki omakotitalon lämpölaskelmasta 8 Lämmitysjärjestelmiä Vesikeskuslämmitys Suunnitelma Lämmöntuottolaitteet Varusteet Öljylämmityslaitteet Lattialämmitys Putkistojen paine- tiiviyskokeet Aurinkolämmityslaitteet Lämpöpumppu Huoneilman lämpötila Lämmönluovuttimet 25 Tehtävä omakotitalosta Uponor-komposiittilämmitysjärjestelmä 36 Kerrostalon lämpöjohtoputkiston mitoitus 59 Omakotitalon muoviset patteriputket Lattialämmitys 83 Uponor-lattialämmitysmalli 90 Vesijohdot Vesijohtojärjestelmä Käyttövesiverkoston laitteet Kunnallinen vedenjakeluverkosto Haja-asutusalue Vesijohtoverkoston paine Kylmä- ja lämmin vesi LVI-suunnitelmat Rakennuksen märkätilat Putkimateriaaleja Kannakkeen tyyppi ja materiaali Putkieristys Varusteet Palonsammutuslaitteet Kalusteet ja kalustus Vesijohtojen mitoitus Taulukkomitoitus käsin Laskennallinen mitoitus käsin Mitoitus tietokoneohjelman avulla Mitoituksen kulku 97 Pieni omakotitalo, taulukkomitoitus 101 Suurempi kohde, laskennallinen mitoitus 124 Pientalon vesijohdot muoviputkin 143 Pienen kerrostalon vesijohtomitoitus 148 Viemäröinti 7. Kunnallinen jätevesijärjestelmä Viemärin suojaus Viemärisuunnittelu Viemärit asennetaan Viemärikalusteet Viemärimitoitus Normivirtaama ja mitoitusvirtaama 176 Pientalon viemäröinti 179 Pienen kerrostalon viemäröinti 201 Ilmastointi 9. Erilaatuisia sisäilmoja Oleskeluvyöhyke Ilmanvaihdon määrä Ilmastointikoneen asennus ja osia Kanavat Asuntojen liesikuvut ja -tuulettimet Laitoksen mitoitus 212 Uponor-mallipiirustus 214 Pientalon IV-mitoitus 215 Pienen kerrostalon IV-mitoitus 239

4 LVI-mitoitus Lämmitys Sää ja lämmitys Vaihtelevien sääolojen vuoksi joudutaan Suomessa rakentamaan ja käyttämään erilaisia lämmitysjärjestelmiä. Kun rakennuksen jokin osa lämpenee auringon lämmittämänä muita rakennuksen osia tehokkaammin, johdetaan tähän osaan viileämpää patterivettä. Jos rakennus on sijaintinsa takia alttiina tuulen voimakkaalle jäähdytykselle, tuulen jäähdyttävä vaikutus kompensoidaan johtamalla jäähtyneempään rakennuksen siipeen lämpimämpää patterivettä kuin muualle rakennukseen. 1. Ulkolämpötila riippuu ensisijaisesti auringon lämmityksestä, jota pilvisyys, tuulet ja sateet pienentävät. Ulkolämpötila riippuu siis asuinpaikan sijainnista maapallolla. Talorakentajan kannattaisi harkita aurinkolämmityksen liittämistä osaksi lämmitysjärjestelmää. Rakennuksen elinkaaren aikaisesta ympäristökuormituksesta suurin osa aiheutuu lämmityksestä. Matalaenergiatalossa rakennusaikaiset investointikustannukset lisäeristyksineen ovat % nykyrakentamista (2009) suurempia, mutta lämmitysjärjestelmä on vastaavasti kevyempää l. edullisempaa Asumisenergian minimointia toteutetaan tehokkaalla eristyksellä, vaipan ilmavuotojen minimoinnilla, oikeilla energiavalinnoilla, aurinkoenergian hyödyntämisellä, ajanmukaisella säädöllä sekä järkevällä asumisella. Normitalo on nykyisin (2008) voimassa olevien rakennusmääräysten minimin mukaan rakennettu talo. Matalaenergiatalo määriteltiin luvun alussa taloksi, jossa tilojen lämmitykseen käytetään enintään 50 % normitalojen käyttämästä energiasta. Passiivitalo pohjaa kansainväliseen standardiin, jota mukaillen suomalaiset määritelmämme on toteutettu maantieteellinen asemamme huomioiden. Etelä-Suomessa passiivitalon tilojen lämmitykseen käytetään vuodessa enintään 20 kwh/m². Pohjois-Suomessa lukuarvot ovat 30 kwh/m 2. Passiivitalon lämmöntarpeesta osa katetaan saunan, keittiölaitteiden tai muiden lämmönlähteiden tuotolla. Ne sijoitetaankin taloon keskeisesti. Nollaenergiatalo tulee passiivitalosta tulee silloin, kun se tuottaa uusiutuvaa energiaa niin paljon, että sillä katetaan ostoenergian tarve. Rakennus siis ostaa ja myy energiaa. Nollaenergiatalon aurinkopaneeleiden sähköntuotto voidaan myydä kesäkuukausina sähköyhtiölle ainakin teoriassa. Vastaavasti lämmityskaudella taloon ostetaan energiaa esim. lämpöpumpun käyttöä varten. 2. Eristyksen avulla säästetään lämmitysenergiaa, estetään tulipalon etenemistä tai vaimennetaan ääntä. Lämpöeristyksen avulla estetään lämmön siirtymistä esim. kiinteistön huoneilmasta rakenteiden läpi ulos, putkessa virtaavan patteriverkoston veden lämmön siirtymistä huoneilmaan tai putkessa virtaavan kylmän veden lämpenemistä huoneilman vaikutuksesta. Kylmäeristyksessä on eristyskohteen lämpötila ympäristön lämpötilaa alhaisempi. Lämpövirran suunta on edelliseen eristykseen nähden päinvastainen. Kylmäeristyksen toimivuus on tärkeää, koska kylmän tuottaminen on lämmön tuottamista kalliimpaa. Paloeristyksellä hidastetaan palon leviämistä rakenteissa. IV-kanavien palonestoeristys estää palon leviämisen kanavan seinämän läpi viereisiin huonetiloihin. Äänen eristys voi olla massiivinen laatta ja/tai rakenteita toisistaan erottava mineraalivilla, joka katkaisee äänen kulkeutumisen rakenteesta toiseen. Äänen eristys on myös kattoon ja seiniin kiinnitetty äänenvaimennuslevy. Se absorboi l. sitoo itseensä saamaansa äänienergiaa muuttaen sitä lämmöksi. Kylmäsilta on haitallinen väylä lämmön siirtymiselle ja se on eliminoitava. Puun lämmönjohtavuus on 0,12 0,14 W/mK, betonin 1,7 2 W/mK ja teräksen W/mK. Puun lämmönjohtavuus on 3 4 kertainen vuorivillaan verrattuna. 3. Rakennuksen lämpöhäviö riippuu sisä- ja ulkolämpötilojen erosta, lämpöä luovuttavan pinta-alan suuruudesta, rakennuksen hallitsemattomista ilmavuodoista sekä U-arvosta l. eristyksen hyvyydestä Lämpöhäviölaskenta Rakentamismääräyskokoelman osassa D2 on säännökset rakennuksen ilmanvaihdosta ja osassa D1 on säännökset rakennuksen vesilaitteistosta. Lämmitysjärjestelmän lämmitysteho mitoitetaan osan D5 mukaan. Osassa D7 on säännökset nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta käyttävien kattiloiden hyötysuhdevaatimuksista. Osassa E1 on säännökset rakennusten paloturvallisuutta koskevia pintojen luokkavaatimuksia. Lämmitys-, ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmien säätö suunnitellaan ja toteutetaan niin, että rakennuksen käyttötarkoituksen edellyttämä sisäilmasto ylläpidetään energiatehokkaasti sekä huippu- että osatehoilla. Sisäpuolinen pintavastus Rsi (m 2 K)/W Ulkopuolinen pintavastus Rse(m 2 K)/W Lämpövirran suunta Lämpövirran suunta vaakasuora ylöspäin alaspäin vaakasuora ylöspäin alaspäin 0,13 0,10 0,17 0,04 0,04 0,04 Rakennusaineiden normaaliset lämmönjohtavuudet ρ λ 10 W n λ n Aine Kuivatiheys Lämmönjohtavuus Kosteuspitoisuus Normaalinenlämmönjohtavuus kg/m 3 W/(m x K) % kuivapainosta W/(m x K) korkkilevy 150 0, ,045 lastuvillalevy , ,080 puukuitulevy 300 0, ,055 mineraalivillalevy ,045 0,5 0,055 solumuovilevy polystyreeniä , ,037 solumuovi polyuretaani ,26 2 0,030 solulasilevy 180 0,060 0,070 koneellisesti puhallettu lasivilla kivivilla ,050 0,050 0,5 0,5 0,060 0,060 kevytsoraharkot muurattuina 650 0, ,230 kipsilevy 800 0,20 0,210 lastulevy 600 0,13 9 0,140 kalkkihiekkatiilet muurattuina poltetut tiilet , ,950 0,600 puu mänty, kuusi 450 0, ,120 metalleja Sopivasti lämpöä Rakennus suunnitellaan ja rakennetaan siten, että tilat lämpenevät haluttuun lämpötilaan, mutta eivät haitallisesti liikaa. Kesäajan huonelämpötilan hallinnassa passiiviset ja käyttötekniset keinot selvitetään ennen tilojen aktiivisen jäähdytyksen suunnittelua. Lämmönjohtavuus (λ), W/(m x K) ilmoittaa jatkuvan lämpövirran tiheyden metrin paksuisen tasa-aineisen ainekerroksen läpi, kun lämpötilaero ainekerroksen pintojen välillä on yksi K. Lämmöneristeiden on säilytettävä ominaisuutensa rakenteen käyttöiän ajan. Tuulensuoja on lämmöneristyksessä kiinni oleva kauttaaltaan eristyksen peittävä kerros. Rakenteen läpi puolelta toiselle tapahtuvan hallitsemattoman ilmavuodon estämiseksi rakenteessa tarvitaan vähintään yksi ilmansulkuna toimiva kerros. Tämä on usein lämmöneristyksen lämpimällä puolella. Matalaenergiarakennuksessa rakennuksen laskennallisen lämpöhäviön tulisi olla enintään 60 % rakennukselle määritetystä vertailulämpöhäviöstä.

5 Piirrä pattereille komposiittiputkitus, eräs ratkaisu. LVI-mitoitus Lämmitys

6 Patteriputkien mitoitus, tehtävän ratkaisu LVI-mitoitus Lämmitys

7 Patteriventtiileiden esisäätö, ratkaisu LVI-mitoitus Lämmitys Patteriventtiilin esisäädön avulla aiheutetaan pisteestä 5 patterille sama virtausvastus kuin pisteestä 5 pisteeseen 1.

8 LVI-mitoitus Lämmitys Esimerkkitalo on laskettu tietokoneohjelman avulla. Tekijän käsinlaskennasta löytyi useita virheitä, jotka korjattiin.

9 LVI-mitoitus Lämmitys Linjat 1, 2 ja 3 tasapainoitetaan F-pisteen suhteen. Linjan 3 painehäviö on (F-E) 1,60 + (E-D) 9,56 + (D-C) 2,66 + (C-B) 0,94 = 14,76 kpa. Venttiilin läpi virtaava vesimäärä on 0,072 l/s ja venttiilille on varattu hävittäväksi 5,0 kpa. Venttiilin varattu 5,0 kpa saa aikaan sen, ettei se ole auki vaan sitä voidaan kuristaa l. säätää. Säätöarvo on 4,0 ja äänitaso on hyvä. Linjan 1 painehäviö on (F-N) 0,45+ (N-I) 1,44 + (I-J) 1,04 = 2,93 kpa. Venttiilissä on hävittävä 14,76-2,93 = 11,83 kpa virtaamalla 0,056 l/s. Säätöarvo on 2,5 ja äänitaso on hyvä. Linjan 2 painehäviö on (F-E) 1,60+ (E-H) 0,45 + (H-O) 1,44 + (O-P) 0,58 = 4,07 kpa. Venttiilissä on hävittävä 14,76-4,07 = 10,69 kpa virtaamalla 0,056 l/s. Säätöarvo on 2,5 ja äänitaso on hyvä.

10 10 2-putkijärjestelmä muoviputkilla, mitoita putket LVI-mitoitus Lämmitys

11 Uponor Suomi Oy LVI-mitoitus Lämmitys 11

12 12 Vesijohtojärjestelmä suunnitellaan siten, että se toimittaa elinkaarensa ajan kylmää ja lämmintä vettä turvallisesti, terveellisesti, kyllin äänettömästi ja ilman haitallisia paineiskuja. Lämpötilan sekä virtaaman on myös oltava sopivia. Käyttöpisteeltä saatava vesi ei saa aiheuttaa terveydellisiä haittoja eikä palovammoja. Vesilaitteistoon saadaan johtaa vain talousvedeksi sopivaa vettä eikä vesihuoltolaitokseen liitetyllä vesilaitteistolla saa olla suoraa yhteyttä muusta vesilähteestä saatavaan veteen. Rakennuksen kestoikä on paljon vesijohtojen ikää suurempi, joten vesijohto asennetaan ensisijaisesti vaihdettavaksi ja siten, että mahdollinen vuoto havaitaan nopeasti. 5. Käyttövesiverkostoon liitettävien laitteiden ja varusteiden on kestettävä korroosiota, 1000 kpa käyttöpaine, lämpötilan kesto jatkuvasti +70 C sekä hetkellisesti +95 C. Verkostolle voidaan suunnitella myös korkeampia paineita sekä lämpötiloja. Järjestelmään asennetaan kalustekohtaiset sulut. Vaihdettavissa oleva putkisto voidaan korjata rakenteita rikkomatta. Ei-vaihdettavalle putkistolle on vaihdettavaa putkistoa suuremmat vaatimukset esim. mitoituksen suhteen. Talousveden laatu on aina tiedettävä/selvitettävä, eikä huonelämpötilassa voida varastoida talousvettä. Talousvetenä käytettävän veden pumpun, putkiston ja tarvikkeiden on täytettävä määritetyt laatuvaatimukset. Teollisuuslaitosten vesipisteet varustetaan kilvellä, josta ilmenee veden laatu ja käyttötarkoitus. Vesijohdon saa asentaa maanvaraisen alapohjan alle vain vaihdettaviksi Kunnallinen vedenjakeluverkosto muodostuu pumppaamosta, puhdistamosta, putkistosta, vesitornista ja kuluttajista, eikä vettä yleensä käsitellä kiinteistökohtaisesti, koska vesi on sellaisenaan sopivaa talousvettä. Pesuloissa ja uimahalleissa vettä käsitellään lisää vastaamaan paremmin kohteen tarvetta. Vedenantopisteet varustetaan suodattimella, jotka poistavat virtaavan veden mukana kulkevia hiukkasia ehkäisten näin toimintahäiriöitä. Kunnallisesta vesijohtoverkostosta vesi tulee kiinteistöön yleensä muovisen tonttijohdon kautta, jonka vesilaitos asentaa tai joka asennetaan vesilaitoksen ohjeiden mukaan. Vesilaitos asentaa pääsulkuventtiilin tonttivesijohtoon sekä huoltaa ja vaihtaa vesimittarit. Tonttijohdon pääsulkuventtiilin paikka osoitetaan kiinteistön seinään laitetulla mittakilvellä. Talon alla oleva vesijohto asennetaan suojaputkeen vaihdettavuuden takia. Rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa asennuksen ennen maantäyttöä. Talon verkosto muodostuu putkista, putkivarusteista ja kalusteista. Putkiurakoitsijan asentaja asentaa sulkuventtiilit jako- sekä kytkentäjohtoihin suunnitelman mukaan. Vesijärjestelmän suunnittelussa tarvitaan tietoja katujohdon sijainnista, korkeusasemasta ja painetasosta Haja-asutusalueilla, joilla ei ole kunnallista vesijohtoverkostoa, käyttövesi hankitaan omasta kaivosta pumpun ja painesäiliön avulla. Veden laadun seuranta on kuluttajan vastuulla. Talviaikana rakennuksen jaksottainen käyttö (vapaa-ajan asunto) voi olla jäätymisriski talousvesipumppaamolle, jonka takia verkosto on voitava myös tyhjentää. Asiakirjoissa määrätään pumpun rakenne, materiaalit, painesäiliön koko ja materiaali, käynnistys ja pysäytyspaine, ohjaustapa, sijainti ja hälytykset Vesijohtoverkoston paine tuotetaan yleensä vesitornin avulla. Kiinteistön putkimitoituksessa tarvittava tonttijohdon liitoskohdan vesijohtopaine saadaan vesilaitokselta. Painetta on oltava niin paljon, että käyttöpisteeltä saadaan haluttu vesimäärä. Painetta voi olla liikaa tai liian vähän. Liian suuri paine lisää veden kulutusta sekä laitteiden virtausääntä. Paineenalennusventtiilin avulla säädetään omakoti-, kerros- tai rivitaloissa tarvittaessa vesimittarin kohdalla paineeksi kpa. Paineenalennuksen toimiessa myös etäisimmästä vesikalusteesta saadaan vettä vähintään 70 % normivirtaamasta. Painemittarilla varustettu ja käsin aseteltava venttiili sijoitetaan helposti huollettavaan ja tarkkailtavaan paikkaan. Äänitason on täytettävä tilan äänitasovaatimus. Paineenalennus voi olla myös kiinteistö- tai vyöhykekohtainen. Asiakirjoissa määrätään rakenne, haluttu paine venttiilin jälkeen, sijainti ja käyttö- sekä huolto-ohjeet. Paineenkorotus tarvitaan, kun riittävän korkean tai korkealla mäellä sijaitsevan rakennuksen ylimpien kerrosten käyttöpisteille ei saada riittävästi vettä. Paineenkorotuslaitteet saa asentaa ainoastaan vesilaitoksen luvalla. Paineenkorotus voidaan tehdä koko kerrostalon vesijohtoverkostolle tai ainoastaan jostakin kerroskorkeudesta ylöspäin. Paineenkorotuksessa käytettävät keskipakopumput liitetään putkistoon tärinänvaimentimien välityksellä. LVI-mitoitus Vesi Pumppu on kierroslukusääteinen, jolloin paine pysyy vakiona. Paine säädetään mahdollisimman alhaiseksi siten, etäisimmästäkin kalusteesta saadaan normivirtaama. Laitoksen mukana toimitetaan säätökaavio, toimintaselostus, käyttäjälle tekniset tiedot sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Asiakirjoissa määrätään pumpun rakenne, materiaalit, käynnistys- ja pysäytyspaine sekä ohjaustapa. Mahdollisesta paineentasaussäiliöstä määrätään materiaali, tilavuus, rakennepaine ja sijainti Kylmän ja lämpimän veden kulutuksen mittaaminen yleensä vähentää veden kulutusta. Kiinteistön veden mittaus voidaan toteuttaa kiinteistö- tai huoneistokohtaisena veden mittauksena. Vesilaitos mitoittaa, toimittaa ja asentaa kiinteistökohtaisen päävesimittarin, jonka pitää olla vakauslain mukaisesti tyyppitarkastettu. Mittari sijoitetaan lämmönjakohuoneeseen tai omaan lattiakaivolliseen tilaan. Vesimittari varustetaan yleensä yksisuuntaventtiilillä ja mahdollisesti tarvittavat paineenalennus- ja paineenkorotuslaitteistot asennetaan mittarin jälkeen. Huoneistokohtaisia vesimittareita ovat käyttövesiverkostoon asennettavat kylmä- ja lämminvesimittarit, joiden painehäviö ei saa mitoitusvirtaamalla ylittää 25 kpa. Vesimittarin on oltava vakauslain 219/1965 mukaisesti tyyppitarkastettu. Vesimittari asennetaan valmistajan ohjeiden mukaan helposti luettavaan ja vaihdettavaan paikkaan. Ennen vesimittaria asennetaan sulkuventtiili ja tarvittaessa mudanerotin. Mittarista johdetaan mittaus- tms. tiedot automaatiojärjestelmään. Asiakirjoissa määrätään mittarityyppi, nimellisvirtaama, tuentatapa, lisävarusteet ja mahdollinen lukemansiirtolaitteisto sijoituspaikkoineen, vesimittarin tarkastusja vaihtoväli ja käyttö- sekä huolto-ohjeet. Veden kulutuksen säästämisessä käytetään oikein säädettyjä ja sopivia vesikalusteita. Kiinteistön verkoston painetta voidaan tarvittaessa alentaa. Jos vedenpaine on n. kaksinkertainen tarpeeseen nähden, hanasta tulee % liian suuri vesivirta. Järkevä veden käyttö säästää vettä eniten LVI-suunnitelmissa muoviputket piirretään ja asennetaan loivasti kaareilevina. Vesijohtomelu aiheutuu pääosin veden virtausäänestä hanassa, veden virtauskohinasta putkistossa sekä WC:n huuhtelun yhteydessä ja pesukoneiden magneettiventtiileiden paineiskusta. Suomessa käytetyt hanat ovat ääniteknisesti tyyppihyväksyttyjä, mutta virtausääni siirtyy putkiin. Siksi hanat ja putket on pyrittävä kiinnittämään esim. keittiön kalusteisiin eikä rakennuksen runkoon. Muoviputken käyttö poistaa lähes täysin vesijohtoveden virtausäänen ja eristää myös hanan äänen verkostosta. Lattia- tai seinärakenteita läpäisevän putken on oltava irti rakenteista. Näin estetään äänen eteneminen putkistosta rakennuksen runkoon ja sitä kautta koko taloon. Jos makuu- tai olohuoneen vieressä on pesuhuone, ei pesuhuoneen putkia tai kalusteita saa kiinnittää makuu- tai olohuoneen ja pesuhuoneen väliseen seinään. Kalusteet sijoitetaan seiniin, joiden takana on esim. siivouskomero tai kodinhoitohuone. Betoni- tai tiiliseinä on turvallinen ja varma kiinnityspohja. Kannakkeissa on myös käytettävä kumista vaimennusta. Suunnittelija huomioi putkiston peitelaippojen sekä lämpölaajenemisen tarpeen. Rakenteiden läpiviennit tiivistetään palon, äänen, paineen ja kosteuden eristävyyden suhteen ehjää rakennetta vastaavaksi. Huoneiston kupariset jakojohdot saattavat olla suurimmillaan 18 mm ja kytkentäjohdot pienimmillään 10 mm. Kylmän veden jäähdytystä sopivaan lämpötilaan ei kiinteistöissä edellytetä. Käyttöpisteiltä laskettu vesi ei saa enää päästä imeytymään takaisin vesijohtoverkostoon. Takaisinimusuojauksena käytetään ensisijaisesti ilmaväliä mahdollisuuksien mukaan. Muut takaisinimusuojaustavat ovat tyhjöventtiili yhdessä yksisuuntaventtiilin kanssa, tyhjöventtiili, yksisuuntaventtiili tai vaihdinjuoksuputki. Vesijohdot eivät saa joutua kosketuksiin esim. jäteveden tai kylmäaineen kanssa, joka voi saastuttaa veden vuotamalla putken seinämän läpi. Kylmän veden lämpötila ei saa yleensä nousta yli 20 C eikä veden virtausta saa tapahtua lämminvesijohdosta kylmävesijohtoon tai päinvastoin. Vesijohto asennetaan suojaputkeen siten, että johdon vaihtaminen on mahdollista. Pystyjakojohdot asennetaan märkätilan ulkopuolelle helposti avattavaan tilaan. Vesikalusteiden kytkentäjohdot asennetaan seinärakenteeseen siten, että mahdollinen vesivuoto ei tunkeudu rakenteeseen jolloin myös vuoto voidaan helposti havaita. Kuuman veden lämpötila on rajattu alueelle C. Alaraja estää legionellabakteerien syntymisen ja yläraja ehkäisee palovammoja. Kuuman veden on saavutettava 10 sekunnissa normivirtaamalla lopullinen lämpötilansa hanasta laskettaessa. Huoneistokohtaisella vedenlämmittimellä varustetussa rakennuksessa odotusaika voi olla enintään 30 sekuntia. Sama koskee rakennuksen yksittäisiä, etäällä sijaitsevia ja harvoin käytettyjä vesikalusteita. Jokainen kiertojohdon haara ja lämmönluovutin varustetaan kertasäätöventtiilillä. Pumpun yhteyteen asennetaan sulkuventtiilit, yksisuuntaventtiili ja kertasäätöventtiili vesimäärän mittausta ja säätöä varten. Rakennuksessa olevat vesijohdot sijoitetaan yleensä rakennuksen lämmöneristeen ja höyrysulun sisäpuolelle. Jos höyrysulku joudutaan lävistämään, tiivistetään lävistyskohta höyrytiiviiksi. Kylmässä tilassa oleva vesijohto lämmöneristetään. Vesijohto asennetaan maahan roudattomaan syvyyteen. Peitesyvyyden ollessa pienempi, johto varustetaan lämmityskaapelilla tai riittävällä lämmöneristyksellä. Vesilaitteiston suunnitelussa pyritään vesimäärän asuntokohtaiseen mittaukseen. Rakenteiden läpiviennit tehdään valmistajien ohjeiden sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman osien C1, C2 ja El mukaan. Läpiviennit tiivistetään ja asennukset suojataan palon-, äänen-, kosteuden- ja paineeneristävyydeltään lävistettävää rakennetta vastaaviksi. Rakennukseen asennettava vesijohto laitteineen on sijoitettava siten, että mahdollinen vesivuoto havaitaan ajoissa ja korjaus suoritetaan pikaisesti. Märkätilan lattiaan ei saa tehdä vesijohtojen läpivientejä. Lämminvesiverkostossa mahdollisesti käytetävien kuivauspattereiden teho saa olla enintään 200 W/huoneisto.

13 Tonttijohdon mitoitus LVI-mitoitus Vesi 13

14 14 Tehtävän ratkaisu LVI-mitoitus Vesi

15 WC-laitteen muoviputken valinta LVI-mitoitus Vesi 15

16 16 Jako- ja kytkentäjohtojen selkeämpi esitys. LVI-mitoitus Vesi

17 Veden riittävyys hanalle 2, esimerkki ja tehtävä. LVI-mitoitus Vesi 17

18 18 Kiertojohdon vesivirran säätö. LVI-mitoitus Vesi

19 LVI-mitoitus Viemäri 19 Viemäröinti Vuosittain maailmassa kuolee yli 5 miljoonaa ihmistä saastuneesta vedestä johtuviin sairauksiin. Veden saastuneisuuden suhteessa esim. Intia on huonossa asemassa. Pelkän vedensaannin korostaminen viemäröinnin ja hygienian kustannuksella ei riitä. Jos veteen lisäksi pääsee ravinteita tai orgaanista ainesta, lisääntyy kasvien ja kasviplanktonin määrä. Tämä johtaa yleensä vesistön tilan huononemiseen (levät ja sinilevä sekä hapen vähenemiseen). Sadevesiä johdetaan avo-ojiin tai sadevesiviemärin kautta vesistöön. Katolta tuleva sadevesi johdetaan sadevesiviemäriin. Harmaa vesi on lähinnä pesuvettä, jota syntyy kylpyhuoneissa henkilökohtaisesta hygieniasta, vaatteiden pesusta tai keittiössä Musta vesi sisältää myös käymäläjätteitä. 7. Kunnallinen jätevesijärjestelmä koostuu käytetystä vedestä, kaivoista, kunnallisesta viemäriverkostosta, pumppaamoista, jätevedenpuhdistuslaitoksesta ja vesistöstä. Käytetty vesi, jätevesi, palautetaan yleensä vesistöön niin puhtaana, ettei siitä tule ympäristö- tai terveysongelmia. Viettoviemärissä vaadittu veden nopeus on viemärin itsepuhdistuvuuden takia n. 0,5 m/s, mutta se ei saisi olla suurempi kuin n. 4 m/s. Pohjaviemärin sekä tonttiviemärin sopiva kaltevuus on n. 20. Paineviemäröintiä ja pumppaamoita käytetään vain silloin, jos jokin asutusalueen kohta on notkossa, eikä viettoviemäri toimi. Jätevesi pumpataan harjanteelle (paineviemäröinti), jossa se taas yhdistetään painovoimaiseen viemäriin. Muovisia paineviemäreitä liitetään materiaalista riippuen kumirengastiivisteellisenä muhviliitoksena, puskuhitsaamalla, sähkömuhveilla, sähköhitsaamalla, laippaliitoksilla tai putkiliittimillä. Paineviemäri voi olla myös Cu/Rfe/Hfe-putkea. Paineviemärin kannatuksessa ja tuennassa huomioidaan paineiskut. Paineviemärin putkimateriaalien ja liitosten on kestettävä 600 kpa paine. Pumppaamo rakennetaan vesitiiviiksi ja kaasutiiviiksi eikä se saa aiheuttaa hajuhaittoja ja pumppaamon automaattisesti toimiva pumppu varustetaan yleensä käyttöhäiriöilmaisimella. Rakennuksessa sijaitsevan pumppaamon tila varustetaan omalla ilmanvaihdolla. Jäteveden virtaaminen takaisin pumppaamoon estetään esim. johtamalla paineviemäri padotuskorkeuden yläpuolelle ennen jäteveden johtamista viemäriin. Myös yksisuuntaventtiiliä voidaan käyttää. Sade- ja perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesipumppaamoon. Sekavesiviemäröinnissä hule-, kuivatusvedet ja kotitalouksien tai teollisuuden jätevedet johdetaan samassa viemärissä puhdistamoon. Lisäksi viemäriin joutuu vuotovettä, jonka määrä riippuu viemäristön kunnosta ja korkeusasemasta pohjaveden pintaan nähden. Erillisviemäröinnissä on hule- ja kuivatusvesille sekä kotitalouksien ja teollisuuden jätevesille omat erilliset viemärinsä. Padotuskorkeudella ymmärretään sellaista turvallista korkeutta, jonka yläpuolelle vesi ei nouse viemärissä kovallakaan sateella tai viemärin muuten tulviessa. Erillisiviemäröinnin padotuskorkeudeksi lasketaan yleisen viemärin laen tasokorkeus tonttiviemärin liittymäkohdassa mm. Sekavesiviemäröinnissä turvalliseksi padotuskorkeudeksi lasketaan kadun pinnan korkeus mm. Yleensä vesihuoltolaitos määrittelee kiinteistölle padotuskorkeuden. Padotuskorkeuden alapuolelle asennettu viemäröintipiste on ongelma. Ensisijaisesti viemärivesi pumpataan viemäriin padotuskorkeuden yläpuolelle. Poikkeustapauksissa saadaan kytkentäviemärissä käyttää padotusventtiiliä, jolla viemäri suljetaan padotuksen aikan ja näin estetään viemäriveden pääsy ko. tilaan. Padotusventtiili merkitään paikantamispiirustuksiin ja siitä laaditaan käyttäjälle teksti kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeeseen. Padotusventtiilin sulun tulee olla kiinni, kun piste ei ole käytössä. Venttiilin luo tulee olla aina esteetön pääsy. Asiasta määrätään padotusventtiilikaivon tyyppi, koko, materiaali, käyttö- ja huolto-ohjeet. Kiinteistön omistaja omistaa ja pitää kunnossa tonttiviemärin sekä kiinteistön sisäisen viemäröinnin. Viemärilaitoksen vastuu alkaa yleensä katujohdon kaivosta. Kiinteistön tonttiviemäri päättyy katukaivoon. 7.1 Viemärin suojaus Jos jätevesi sisältää liikaa haitallisia aineita, viemärilaitteisto varustetaan erotin- ja käsittelylaittein. Haitallisia aineita ovat hiekka, liete tai muut kiinteät aineet, rasva tai aineet, jotka erottuvat jäteveden jäähtyessä, syövyttäviä aineita, bensiini tai muut palo- ja räjähdysalttiit aineet, öljy tai muut veteen liukenemattomat aineet, raskasmetallit tai muut ympäristölle haitalliset aineet. Viemäriin kuulumaton jäte voi aiheuttaa tukoksia, rikkoa viemäristössä olevia laitteita, haitata puhdistusprosessien toimintaa ja heikentää puhdistamoilla syntyvän lietteen laatua. Jätevesilaitteisto tehdään niin, että erottumista tapahtuu vain erottimessa, ei putkistossa. Laitteet tehdään ja sijoitetaan siten, että ne ovat helposti tyhjennettävissä. huollettavissa eikä niistä aiheudu terveydellistä haittaa. Öljynerottimen kannen on oltava kaasutiivis. Tuuletusviemärin koko on vähintään DN 100 ja se johdetaan joko rakennuksen katon yläpuolelle tai vähintään 2,5 m korkeuteen maan pinnasta niin, ettei siitä aiheudu ympäristölle haju- tai muuta haittaa. Rakennuksessa erillisessä tilassa sijaitsevan öljynerottintilan oveen laitetaan kyltti, jossa kielletään avotulen teko, tupakointi sekä varoitetaan viemärikaasujen myrkyllisyydestä ja räjähdysalttiudesta. Öljynerotin tyhjennysimuputki on esim. rst-putkea, jonka liitokset on tehty hitsaamalla. Erottimesta määrätään erotuskyky (dm 3 /s), materiaali, vesitilan mitat, lietetilan mitat, kansiston pyöräkuorman kestävyys, tyhjennystapa, täyttymishälyttimen keskusosan sijainti ja kytkentä, erottimen viemärien ja maanpinnan korkeudet, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä kiinnitys. Rasvanerottimessa on oltava varastotilan täyttymistä ilmaiseva hälytinautomatiikka.erottimen tulee olla mahdollisimman lähellä käyttöpistettä, koska rasva jäähtyy viemärissä ja hyytyy putken sisäpintaan. Sijoituksessa huomioidaan myös tyhjennyksen esteettömyys. Rasvanerottimet mitoitetaan standardin SFS-EN mukaan tai paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaan. Erottimesta ilmoitetaan teho (dm 3 /s), materiaali, erottimen vesitilan mitat, lietetilan mitat, kansiston pyöräkuorman kestävyys, tyhjennystapa, täyttymishälyttimen keskusosan sijainti ja kytkentä, erottimen viemärien ja maanpinnan korkeudet, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä kiinnitys. Hiekanerottimen kansiston on kestettävä riittävä kuormitus, erottimen on oltava helposti tyhjennettävissä ja huollettavissa eikä erottimen vesi saa jäätyä kylmässä tilassa. Erotin voi olla vesilukollinen tai vesilukoton. Vesilukollista hiekanerotinta ei saa käyttää öljyisten tai muiden vettä kevyempien aineiden kanssa. Erottimesta johdetaan hälytys- tms. tiedot automaatiojärjestelmässä. Laitteesta määrätään erottimen teho (dm 3 /s), materiaali, erottimen vesitilan mitat, lietetilan mitat, kansiston pyöräkuorman kestävyys, ulkona sijaitsevien hiekanerottimien jäätymisen esto sekä käyttö- ja huolto-ohjeet. Kiinteistökohtainen viemäröinti Jos kiinteistöä ei ole liitetty vesihuoltolaitoksen viemäriin, jätevedet on johdettava ja kästeltävä ennen ympäristöön päästämistä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. Jos jätevettä ei johdeta vesihuoltolaitoksen viemäriin, se käsitellään paikallisen viranomaisen ohjeiden mukaisesti. 7.2 Viemärit suunnitellaan ja asennetaan mahdollisimman suoraviivaisiksi ja lyhyiksi. Kiinteistön viemäröinti (jäte- ja sadevesiviemäri) suunnitellaan ja asennetaan niin, ettei niistä aiheudu terveydellistä vaaraa, epämiellyttäviä hajuja, viemäritulvia, melua tai muita haittoja. Rakennuksen sisäpuoliset viemärit sijoitetaan niin, etteivät ne rajoitu ääniteknisesti vaativaan tilaan ja pystyviemäri pyritään sijoittamaan hormiin. Ääniteknisesti vaativia tiloja ovat esim. makuuhuone tai olohuone. Jätevesilaitteiston suunnittelussa ja mitoituksessa huomioidaan se, että jätevedet voidaan haitatta ja luotettavasti viemäröidä, vesilukkojen toimintaa haittaavia paineenvaihteluita ei esiinny, viemärin läpäisykykyä alentava lietteen kerrostuminen viemäreihin estyy, laitteisto ei aiheuta häiritsevää melua eikä viemärin putkikoko pienene virtaussuunnassa. Viemärien mahdollisimman vähäiset suunnanmuutokset tehdään tehdasvalmisteisin osin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D1 määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Vesilukko Jokainen viemäripiste varustetaan omalla puhdistettavalla vesilukolla. Vesilukon sulkevan vesipatsaan korkeus on on rakennuksessa vähintään 50 mm ja rakennuksen ulkopuolisessa kaivossa vähintään 70 mm. Viemäripisteen liittäminen yhteiseen vesilukkoon hyväksytään -kun pesuallas, kylpyamme tai suihkuallas liitetään samassa tilassa olevaan lattiakaivoon -jäähdytyskoneet ja vesisäiliöiden tms. ylivuoto- ja tyhjennysvedet on viemäröity ilmavälin kautta toisen kalusteen vesilukkoon -astianpesupöytä, jossa on kolme allasta ja astianpesukone, on liitetty yhteiseen vesilukkoon -pesuallasryhmät esim. laboratorioissa ja pesuhuoneissa -kuivakaivo Lattiakaivon sivuliitännän tulee olla vesilukon vedenpinnan yläpuolella. Vedeneristyksen lävistyskohta tiivistetään vedeneristystä vastaavaksi. Jätevesi johdetaan vesihuoltolaitoksen viemäriin erillisessä viemärissä. Jätevesiviemäriin ei johdeta sadeeikä perustusten kuivatusvesiä. Jos alueella ei ole erillisviemäröintiä, voidaan vesihuoltolaitoksen luvalla kiinteistön eri viemärit yhdistää sekaviemäriin. Jokainen vesipiste varustetaan tarkoitukseen soveltuvalla viemäripisteellä, mikäli jätevettä ei muuten voida viemäröidä. Jätevesilaitteistoon ei saa asentaa sulkuja ilman erityistä lupaa. Viemäröinnillä varustetaan myös huonetilat, joissa esiintyy tulvimisvaaraa tai joiden lattiat on voitava puhdistaa vedellä. Alipaineviemäröinnissä viemärivedet kuljetetaan koneellisesti alipaineen avulla ja vesi sekä jäte kulkevat vähän matkaa jopa ylöspäin. Järjestelmä on mutkikas ja huoltoa vaativa. Laitteen toimintaääni on voimakas. Tätä viemäröintimenetelmää käytetään esim. laivoissa.

20 20 Normivirtaamien summa on 9,9 l/s. LVI-mitoitus Viemäri

21 Rakennukseen liittyvät tonttialueen viemärit. LVI-mitoitus Viemäri 21

22 22 Kuvassa on kerrostalon viemärinousukaavio. LVI-mitoitus Viemäri

23 Ilmastointi Talotekniikan päätavoite on tuottaa asuntoja ja työpaikkoja, joiden sisäilmaston kiinteistönhoito pitää suunnitelmien mukaisena l. terveellisenä ja sellaisena, että siinä viihtyy. Samalla toteutetaan edullista energiataloutta ja asuinympäristömme huomioimista. Yleensä urakoissa noudatetaan sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien osalta sisäilmastoluokitus 2008:n vaatimuksia ja ohjeita. Käytettävissä olevat luokat ovat -sisäilmastoluokka S1, S2, S3 -rakennustöiden puhtausluokka Pl, P2 -ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka Pl, P2 -rakennusmateriaalien päästöluokka M1, M2 -ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1 LVI-mitoitus Ilma Oleskeluvyöhyke on huoneen lattiasta 1,8 metrin korkeudelle ulottuva tila. Sen sivupinnat ovat 0,6 metrin etäisyydellä seinistä tai kiinteistä rakennusosista. Huoneilman lämpötila mitataan mistä tahansa oleskeluvyöhykkeen alueelta 1,1 m korkeudelta. Oleskelutilassa oleskellaan pitempään kuin tilapäisesti. Hygieniatilat, pukuhuoneet tai toimistokäytävät eivät ole oleskelutiloja. Erilaisia ilmanjakotapoja ovat sekoittava ilmanjako, oikosulkuvirtaus, syrjäyttävä ilmanjako, laminaarinen ilman virtaus sekä kerrostava ilman jako. Tuloilmalaitteiden sijoituspaikkoja ovat lattia tai ikkunapenkki, käytäväseinä, ulkoseinä tai katto. Ilmanvaihdon suuruus Sisäilmaluokitus 2008 mukaan 9. Erilaatuisia sisäilmoja S1, yksilöllinen sisäilmasto Sisäilman laatu on erittäin hyvä eikä tiloissa ole havaittavia hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat viihtyisät eikä vetoa tai ylilämpenemistä esiinny. Tilan käyttäjä pystyy yksilöllisesti hallitsemaan lämpöoloja. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset erittäin hyvät ääniolosuhteet ja hyviä valaistusolosuhteita on tukemassa yksilöllisesti säädettävä valaistus. S2, Hyvä sisäilmasto tilan sisäilman laatu on hyvä eikä tiloissa ole häiritseviä hajuja. Sisäilmaan yhteydessä olevissa tiloissa tai rakenteissa ei ole ilman laatua heikentäviä vaurioita tai epäpuhtauslähteitä. Lämpöolot ovat hyvät. Vetoa ei yleensä esiinny, mutta ylilämpeneminen on mahdollista kesäpäivinä. Tiloissa on niiden käyttötarkoituksen mukaiset hyvät ääni- ja valaistusolosuhteet. S3, Tyydyttävä sisäilmasto tilan sisäilman laatu ja lämpöolot sekä valaistus- ja ääniolosuhteet täyttävät rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. Luokka S3 vastaa maankäyttö- ja rakennuslain (RT YM , LVI YM-00365, KH YM-10488) sekä terveydensuojelulain 309/2006 (RT STM-21319, LVISTM-00341, KH STM-10460) vaatimuksia. Jos rakennuksessa on suunnitelmien mukaan toimiva ilmanvaihto eikä erityisiä epäpuhtauslähteitä ole, ei terveelle henkilölle aiheudu nykytietämyksen mukaan terveyshaittoja tämän luokituksen tavoitearvojen toteutuessa. Puhdastila/puhdasvyöhyke huone/erillinen tila, jossa ilman hiukkaspitoisuutta valvotaan ja joka on rakennettu ja jota käytetään siten, että hiukkasten pääsy, kerääntyminen ja säilyminen huoneen sisällä on mahdollisimman vähäistä. Lisäksi lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja sisätilan ilman painetta ympäröivien tilojen suhteen, valvotaan ja säädetään. Nopeat, yli 1,1 C/h lämpötilan vaihtelut koetaan epämiellyttävinä. Lämpötilaero pään ja nilkkojen välillä koetaan epämiellyttävänä, jos se ylittää 3 C. Lämpötilan muutosnopeuden pitäisi olla hidas, alle 0,6 C tunnissa. Työpäivän aikana nousua ei saisi olla yli 4 C. 9.2 Ilmanvaihdon määrä riippuu huoneilman kuormituksesta l. likaantumisesta. Rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan ilmaa poistetaan tiloista, joissa se eniten likaantuu. Tällaisia tiloja ovat keittiö, WC, kylpyhuone, vaatehuone, kodinhoitohuone ja sauna. Puhdasta tuloilmaa puhalletaan makuuhuoneisiin ja oleskelutiloihin. Ohjeissa määritellään eri huonetiloista poistettavat ilmamäärät siten, että huoneiston kokonaispoisto vastaa 0,5 -kertaista ilmanvaihtoa. Rakenteista erittyy myös päästöjä, joten tyhjänkin huoneen ilmaa on vaihdettava. Energiansäästö ilmanvaihdon käytön kustannuksella on huono ajatus, koska se tuottaa huonon sisäilman kylkiäisenä kosteus- ja homeriskit. I Ilmavirrat mitataan esim. standardin SFS 5512 (LVI , SFS-käsikirja 103) mukaisesti. II Asunnon ilmanvaihtoa on voitava tehostaa kokonaisuudessaan esim. tilapäisten epäpuhtauksien vuoksi. Tehostuksella kasvatetaan liesikuvun ilmavirtaa, mutta myös pesuhuoneiden ja WC-tilojen poistoilmavirtoja. III Normaalin käyttöajan ulkopuolella oleva rakennuksen perusilmanvaihto poistaa rakennuksesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Käyttöajan ulkopuolista perusilmanvaihtoa käytetään vain pitkäkestoisten (yli 1 vrk) poissaolojen aikana edellyttäen, että esim. märkätilat eivät jää kosteiksi. Sisäilmastoon, ilmanvaihtoon, ilmastointijärjestelmiin ja -laitteisiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osissa Cl, D2, D5, El, E7 ja F2. Asunnon muiden tilojen ilmavirrat mitoitetaan RakMK:n osan D2 mukaisesti. Asunnon poistoilmavirrat mitoitetaan 10 % tuloilmavirtoja suuremmiksi. Jos poistoilmavirtojen summa on yli 110 % tuloilmavirtojen summasta, lisätään makuuhuoneiden tuloilmavirtoja. Jos tuloilmavirrat ovat enemmän kuin 90 % poistoilmavirroista, kasvatetaan märkätilojen poistoilmavirtoja. Lisäksi tarkastetaan asunnon kokonaisulkoilmavirta, että se on S1 -luokassa vähintään 0,5 dm³/s/m² ja S2- luokassa vähintään 0,35 dm³/s/m².

24 24 IV-mitoitus LVI-mitoitus Ilma

25 Ratkaise sisääntulokanaviston kertavastukset. LVI-mitoitus Ilma 25

26 26 LVI-mitoitus Ilma ÄÄNITASON LASKENTATAULUKKO Penan Tieto-opus kerrostalo Makuuhuone, äänitaso huoneeseen 28 db(a) Huonevaimennus 10 m² sabine eli 4dB, joka on huomioitu päätelaitteen äänitasossa Tuloilma f Taajuuskaista Hz 1. L Wokt Puhallin painepuoli Swegon GOLD 04 PX db 2. DL okt Äänenvaimennin Swegon CLA-A db 3. L Wokt Äänenvaimentimen jälkeen db 4. DL (Jakautuminen) q vkok = db 5. L Wokt = q vhuon = db 10. DL okt Äänenvaimennin Lindab SLCU db 11. DL okt Päätevaimennus STQP db 12. L Wokt = Kanavisto db 13. L p10a Päätelaite STQP db(a) 14. K okt Korjauskerroin db 15. L Wokt = db 16. Päätelaitteet yhteensä Lukum db 17. L Wokt Huoneeseen db 18. A-painotus db 19. L paokt = Huoneen äänitaso db(a) Tuloilman äänitaso huoneeseen 22,2 db(a) Poistoilma f Taajuuskaista Hz 1. L Wokt Puhallin imupuoli Swegon GOLD 04 PX db 2. DL okt Äänenvaimennin Swegon CLA-A db 3. L Wokt Äänenvaimentimen jälkeen db 4. DL (Jakautuminen) q vkok = db 5. L Wokt = q vhuon = db 10. DL okt Äänenvaimennin Lindab SLCU db 11. DL okt Päätevaimennus KSO db 12. L Wokt = Kanavisto db 13. L p10a Päätelaite KSO db(a) 14. K okt Korjauskerroin db 15. L Wokt = db 16. Päätelaitteet yhteensä Lukum db 17. L Wokt Huoneeseen db 18. A-painotus db 19. L paokt = Huoneen äänitaso db(a) Poistoilman äänitaso huoneeseen 19,1 db(a) Kokonaisäänitaso 1. Äänitaso tulosta db 2. Äänitaso poistosta db 3. Muut db 4. L pokt = Äänenpaine huoneeseen db 5. A-painotus db 6. L paokt = Huoneen äänitaso db(a) IV-laitteiden kokonaisäänitaso huoneessa 23,5 db(a)

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA

D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA D1 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot Määräykset ja ohjeet 2007 Ympäristöministeriön asetus kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista Annettu Helsingissä 24 päivänä

Lisätiedot

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä

Pentti Harju. Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Pentti Harju Vesi ja veden käyttö kiinteistöissä Sisältö 1. Vesi 1.1. Suomessa paljon pintaa, mutta vähän vettä 10 1.2. Vesi Euroopassa ja kauempanakin 10 1.3. Veden kiertokulku 11 1.4. Vesi ja ihminen

Lisätiedot

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi.

Sisältö. Jäteyhteiskuntamme. Muhvilliset muoviviemärit. Jätevesi ja sen puhdistus. Muhviton valurautaviemäri. Kompostointi. Sisältö Jäteyhteiskuntamme 1. Jäte yleensä 9 1.1. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan 9 1.2. Jätteiden haittavaikutukset 9 1.3. Jätteen hävitys 10 1.4. Jäte ja jätesanasto 10 Jätevesi ja sen puhdistus

Lisätiedot

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 1

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 1 Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 1 Ulkoilma, raaka-aineemme Ilmasto, ilmanvaihdon lähtötilanne Olemme monessa asiassa saattaneet havaita, kuinka kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilmastointitekniikan

Lisätiedot

Asiakirjan päivitys LVIA-SUUNNITTELUOHJE

Asiakirjan päivitys LVIA-SUUNNITTELUOHJE Asiakirjan päivitys LVIA- Päivitys pvm Muutoksen sisältö Tekijä Hyväksyjä 30.6.2014 Viemäreiden paaluttaminen ja painumisen kielto lisätty. ML IK 15.10.2014 Tarkennettu kohtaan 2.3. pattereiden mitoituslämpötilat

Lisätiedot

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2003 D SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 00 1 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta Annettu Helsingissä 0 päivänä

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 01 1/11 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä

Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä P E X- K ÄY T TÖ V E S I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä 04 2009 6002 Sisällys Sivu Turvallinen Uponor-PEX -käyttövesijärjestelmä Järjestelmän kuvaus ja hyväksynnät3

Lisätiedot

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto D Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 010 Ympäristöministeriön asetus rakennusten sisäilmastosta

Lisätiedot

Tomi Kilponen. Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen

Tomi Kilponen. Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen Tomi Kilponen Ohjeet pientalon ilmanvaihtourakan toteutukseen Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) -tutkinto Rakennusalan työnjohto Opinnäytetyö 13.4.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas

Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas RAPORTTI VTT-S-04674-14 Energiatehokkaan pientalon ilmanvaihto-opas Kirjoittajat: Tilaaja: Mikko Saari, Arto Antson, Petri Kukkonen ja Mikko Nyman Rakennustuoteteollisuus RTT ry, Pientaloteollisuusjaosto

Lisätiedot

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2

Pentti Harju. Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Pentti Harju Ilmastointitekniikan oppikirja 2 Työturvallisuus 2.2. Henkilönsuojaimet Työpuku on suojavaatetus (suojain) silloin, kun se suojaa käyttäjäänsä eikä vain asun alla olevaa vaatetusta likaantumiselta.

Lisätiedot

Asuinrakennusten ilmanvaihto Veijo Matilainen, diplomi-insinööri Senior Advisor, Optiplan Oy veijo.matilainen@optiplan.fi

Asuinrakennusten ilmanvaihto Veijo Matilainen, diplomi-insinööri Senior Advisor, Optiplan Oy veijo.matilainen@optiplan.fi Veijo Matilainen, diplomi-insinööri Senior Advisor, Optiplan Oy veijo.matilainen@optiplan.fi Asuinrakennusten ilmanvaihtojärjestelmä on osa siitä kokonaisuudesta, jolla tuotetaan terveellinen, turvallinen

Lisätiedot

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja

Pentti Harju. Lämmitystekniikan oppikirja Pentti Harju Lämmitystekniikan oppikirja Sisällysluettelo Sää ja lämmitys 1. Ulkolämpötila 7 1.1. Auringon säteily 7 1.2. Rakennuksen sijoitus maastoon 7 2. Lämmittää pitää, mutta millä? 8 2.1. Ympäristö

Lisätiedot

Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu

Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu Matti Rantanen Omakotitalon ilmanvaihdon materiaalien vertailu Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2011 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 10.04.2011 Tekijä(t) Matti Rantanen Nimeke Koulutusohjelma

Lisätiedot

Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. Talotekniikkateollisuus ry

Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. Talotekniikkateollisuus ry Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä Talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5 Kaukolämpö...5

Lisätiedot

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä LVI-talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5

Lisätiedot

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00

As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS RAKENNUSTYÖSELOSTUS. OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka 25.5.2007. Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 Insinööritoimisto Mikko Vahanen Oy Halsuantie 4, 00420 Helsinki p. 0207 698 698, fax 0207 698 699 As Oy Liusketie 6 LINJASANEERAUS OSA 3 / 4 : LVIA-tekniikka Muokattu 18.4.08 13.11.2008 G2300.00 KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001

Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä K Ä S I K I R J A Uponor-komposiittijärjestelmän suunnittelu ja asennus 5 I 2010 9001 2 U P O N O R - KO M P O S I I T T I JÄ R J E S T E L M Ä - K Ä S I K I R

Lisätiedot

talotekniset järjestelmät Rakentajan LVI-opas

talotekniset järjestelmät Rakentajan LVI-opas talotekniset järjestelmät Rakentajan LVI-opas 01 2011 1002 Sisältö Uponor-pientaloratkaisu Turvalliset LVI-järjestelmät, tarjouspalvelu ja järjestelmätodistukset...6 Lattialämmitys Paras ratkaisu kaikille

Lisätiedot

Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa

Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa Henri Hurme Sisäilman laadun vertailu painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon kohteissa Aducate Reports and Books 8/2010 Aducate Centre for Training and Development HENRI HURME Sisäilman laadun vertailu

Lisätiedot

31.10.2014. Ene-58.3117 Vesihuoltotekniikka. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesijohtokalusteet

31.10.2014. Ene-58.3117 Vesihuoltotekniikka. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesi- ja viemärikalusteet. Vesijohtokalusteet Vesijohtokalusteet Ene-58.3117 Vesihuoltotekniikka Luento 3 30.10.2014 Vesijohtokalusteet ovat vesijohtojen päätepisteisiin asennettuja laitteita, joiden kautta otetaan vettä eri käyttötarkoituksiin Vesijohtokalusteille

Lisätiedot

TATE-järjestelmäohje

TATE-järjestelmäohje TATE-järjestelmäohje v 1.0 1 (81) P. Tikkanen/H. Kaartinen/M. Silvennoinen TATE-järjestelmäohje Versio 1.0 Versio pvm Kirjoittaja Kommentti 1.0 PJT & MSi & HJK & HKo & TMä 1. virallinen julkaisuversio.

Lisätiedot

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto. Jari Ketola. Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Jari Ketola Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja huolto Vanhan rakennuksen kunnostusopas -sarja Nro 2 Teksti:

Lisätiedot

Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia

Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia Rakennusten lämpö- ja kosteusfysikaalisia näkökohtia Unto Siikanen, emeritus professori, Arkkitehti SAFA usiikanen@gmail.com Rakentajain kalenteri 2012 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto Oy ja Rakennusmestarit

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU

TILAKESKUKSEN LVI-SUUNNITTELU TILAKESKUKSEN SUUNNITTELUOHJE LVI-SUUNNITTELU LVI2010 Nimikkeistö PÄIVITETTY MARRASKUU 2013 JOHDANTO YLEISTÄ Liikelaitos Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa

Lisätiedot

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille

Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille YMPÄRISTÖOPAS Pientalon tekninen laatu Tähtiluokitus Opas pientalon rakennuttajille ja suunnittelijoille Mikko Kilpeläinen Martti Hekkanen Pekka Seppälä Tommi Riippa Kosteuden kestävyys Sisäilmaston laatu

Lisätiedot

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto

ILMANVAIHDON VALLOX. Suunnittelu Asennus Käyttöönotto VALLOX ILMANVAIHDON Suunnittelu Asennus Käyttöönotto Väli 1 1.09.94F 10.11.010 VALLOX 4 4 6 1 7 9 5 8 1 4 5 6 7 8 9 Ilmanvaihtokone Ilmanvaihdon ohjaus Liesituuletin Kattoläpivienti Venttiilit Kanavisto

Lisätiedot

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:

Asumisterveysohje. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003: Asumisterveysohje Asuntojen ja muiden oleskelutilojen fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät Valtuutussäännös: Terveydensuojelulaki (763/94)

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot