TAVOITTEENA UUSI ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAVOITTEENA UUSI ELINVOIMAINEN KAUPUNKI"

Transkriptio

1 TAVOITTEENA UUSI ELINVOIMAINEN KAUPUNKI

2 TAHTO JA ASENNE RATKAISEVAT Raumalle koko seudun elinvoimaisuus ja vetovoima ovat tärkeitä asioita. Siksi olemme olleet aktiivisesti mukana tekemässä kuntarakenneselvityksiä seudun kuntien kanssa. Raumalla on haluttu oman strategiamme, Rauman Tarinan, mukaisesti avata ovet ja olla avoimia uudelle. Meidän mielestämme seutu, Euran ja Rauman työssäkäyntialue voisi hyvin toimia myös yhtenä kuntana. Suuri ei aina ole kaunista, mutta tiettyjä etuja hieman suurempi kuntakoko antaa. Leveämmillä harteilla on enemmän voimaa kantaa kuormaa. Tulevaisuus tuo kunnille monenlaisia haasteita, niin toiminnallisia kuin taloudellisiakin. Epävarmuutta lisää myös vielä varsin epäselvässä vaiheessa oleva SOTE-uudistus, joka tuo oman värinsä kuntakenttään. Tulevaisuuden haasteiden selättäminen vaatii uudenlaisia tapoja järjestää kuntalaisten palvelut. Mitä teemme itse? Mitä teemme yhteistyössä muiden kuntien kanssa? Ja mitkä palvelut kannattaisi järjestää vaikka palvelusetelien avulla? on vaakakupissa paljon enemmän positiivisia asioita kuin niitä uhkia ja haittoja. Päättäjät ja virkamiehet ovat väsyksiin saakka kuulleet faktaa, painelaskelmia, arvioita tulevaisuuden tuloveroprosenteista sekä muuttovoitoista ja -tappioista. Mahdollisesta kuntaliitoksesta on saatu paljon tietoa. Pelkkien kovien faktojen valossa ei kuntarakennetta muuteta. Tahto ja asenne ratkaisevat. Positiivisuus, tulevaisuudenusko ja keskinäinen luottamus eivät myöskään ole korvattavissa. Niitä tarvitaan aina. HANNA MARVA Valtuuston puheenjohtaja Rauman kaupunki Euran ja Rauman välisissä kuntarakennekeskusteluissa on alusta saakka ollut hyvä ja positiivinen sävy. Asioista on pystytty keskustelemaan rakentavasti. Tähtäin on ollut kuntien elinvoiman lisäämisessä, päällekkäisyyksien vähentämisessä ja resurssien paremmassa hyödyntämisessä. Niin virkamiehet kuin poliitikotkin ovat löytäneet hyvän keskusteluyhteyden. Ohjausryhmätyöskentelystä on nyt päästy valtuustotason keskusteluun muun muassa yhteisseminaarin muodossa. Siellä on yhteisesti laadittu SWOT-analyysia mahdollisen kuntaliitoksen hyödyistä ja haitoista sekä uhkista ja mahdollisuuksista. Kun pohdin Euran ja Rauman liitosta, ainakin itselläni

3 YHDISTYMISMAHDOLLISUUDET SELVITETTY - NYT ON PÄÄTÖSTEN AIKA Euran kunta on ollut viime vuosina mukana monessa kuntarakenneneuvottelussa. Kuntaliitos Kiukaisten kunnan kanssa syntyi yksimielisesti. Sen jälkeen alkoivat neuvottelut Köyliön ja Säkylän kanssa uuden kunnan perustamiseksi Pyhäjärviseudulle. Hanke valitettavasti raukesi kalkkiviivoilla luottamuspulasta johtuen. Euran ja Rauman välinen kuntaliitosselvitys lähti liikkeelle kuntarakennelain velvoitteista. Sen seurauksena Euran kunnanvaltuusto on päättänyt yhdessä Rauman kaupunginvaltuuston kanssa viedä neuvottelut loppuun asti. Molempien kuntien yhteisen ohjausryhmän toimesta on laadittu yhdistymissopimusluonnos, joka lähiaikoina tulee molempien kuntien hallitusten käsittelyyn. Euran kunnalla on edessään joka tapauksessa merkittävät rakenteelliset ja taloudelliset ratkaisut. Koko organisaation on pystyttävä yhdessä tekemään perustavaa laatua olevia ratkaisuja kuntarakenneratkaisusta riippumatta. Tämän vuoden aikana Euran kunta tulee omalta osaltaan tekemään päätöksensä kuntarakenteesta. Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen järjestämisestä on tehtävä ratkaisu. Euran kunnanvaltuuston puheenjohtajana olen parhaani mukaan yrittänyt perehtyä tulevien päätösten tekoon mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti. Toivon samaa kaikilta muiltakin päätöksentekijöiltä. Onnistunut kuntaliitospäätös syntyy ainoastaan silloin, kun päätöksentekijät ovat mahdollisimman yksimielisiä. TIMO KALLI Valtuuston puheenjohtaja Euran kunta

4 UUDEN KAUPUNGIN MA Uuden kaupungin visio 2025 Uusi kaupunki on elinvoimainen, yrittäjyyttä, työtä ja toimeentuloa tukeva, satakuntalainen vahva seutukaupunki, joka luo kuntalaisilleen hyvinvoinnin edellytyksiä. Hyvinvoinnin edellytykset taataan monipuolisella elinvoimapolitiikalla, toimivilla peruspalveluilla sekä hyödyntämällä olemassa olevaa infrastruktuuria. Koko Suomen kuntasektori on muutoksen edessä. Sekä talouden että yhteiskunnan rakenteelliset muutokset pakottavat kunnat uudistumaan ja kehittämään toimintojaan. Kuntaliitokset ovat edessä. Tekemällä liitokset ennakoiden pystymme vaikuttamaan uuteen kaupunkirakenteeseen luultavasti enemmän ja myös saavuttamaan liitoksesta saadun hyödyn ennemmin. Uusi kaupunki on taloudellisesti vahva ja itsenäisesti kehittymiseen kykenevä elinvoimainen ja kilpailukykyinen innovatiivinen avoin ja valmis muutoksiin monipuolinen ja kiinnostava päätöksenteossa vaikutusvaltainen Rauman ja Euran yhdistymisellä tavoitellaan kykyä vastata tulevaisuuden haasteisiin entistä paremmin. Erityisesti ikärakenteenmuutos, nettomuuton väheneminen ja kasvava eläkepoistuma tarjoavat uusia mahdollisuuksia kehittää, uudistaa ja tehostaa kuntien toimintaa. Sekä Raumalla että Eurassa vanhuusväestön määrä kasvaa maan keskiarvoa voimakkaammin. Kasvava vanhuspalveluiden tuottamisen tarve ja niihin vastaaminen laadukkailla ja kattavilla palveluilla vie kunnan budjetista yhä isomman osan.

5 IN MAHDOLLISUUDET Uusi kaupunki tarjoaa yli asukkaan väestöpohjan houkuttelevia investointimahdollisuuksia laadukkaita lähipalveluja paljon kouluttautumismahdollisuuksia monipuolisia ja tuloksellisia aluekeskuksia kattavia ja kehityskelpoisia liikenneyhteyksiä viriiliä kulttuurielämää hyviä liikuntamahdollisuuksia ja hyvinvointia Selvitysten perusteella uudella kaupungilla on nykyistä tilannetta parempi kyky vastaanottaa muutospaineita ja vastata niihin. Yli asukkaan väestöpohja mahdollistaisi tasalaatuisen ja kattavan palvelutuotannon. Uusi kaupunki pystyisi myös suurempana yksikkönä turvaamaan osaavan henkilöstön saamisen erillisiä kuntia paremmin. Uuden kaupungin elinvoiman keskeiset osatekijät 1. tehokas kunta- ja palvelurakenne 2. taloudellisesti kantokykyinen ja itsenäisesti kehittymiseen kykenevä kunta 3. yli asukkaan asukaspohjan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen palveluiden tuotannossa ja tulevaisuudessa sote-palveluissa 4. kansallisen ja kansainvälisen kilpailun ja yhteistyön kannalta kilpailukykyinen yksikkö, jossa yhdistyvät yhtenäinen elinkeinorakenne ja monipuolinen osaaminen, mitkä samalla tukevat seudun yhtenäisyyttä.

6 Euran väkiluku (nykytila) NYKYTILA JA UU Rauman väkiluku (nykytila) Ikärakenne selvitysalueella (Rauma, Eura)

7 A UUSI KAUPUNKI Uuden kaupungin väkiluku Veroprosentti *(kun, vuosikatetavoite 100% poistoista) Taloudellinen huoltosuhde Rauma-Eura-konsernin omavaraisuus (suositus väh. 50% 2013) Rauma-Eura-konsernin lainakanta ( /as. 2013) Valtionosuuden suhteellinen osuus verorahoituksesta (2013) 39,8 68, % 26%

8 ELINVOIMAISUUS HISTORIA MAAILMANPERINTÖ PERHE JA VAPAA-AIKA MUSEOT TEOLLISUUS

9 LIIKUNTA KOULUTUS URHEILU KA KULTTUURI YMPÄRISTÖ

10 KYSYMYKSIÄ UU 1. Mitä kuntarakennelaissa sanotaan kuntarakenneuudistuksen toteuttamisesta? Uusi kuntarakennelaki tuli voimaan , ja se korvaa vanhan kuntajakolain. Uuden lain mukaan vuosina toteutetaan kuntarakenneuudistus, jossa kunnan velvollisuus on osallistua yhdistymisselvityksen tekemiseen. Yhdistymisselvityksestä tulee ilmetä vähintään suunnitelma hallinnon ja palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta, yhdistymisen vaikutukset kuntien yhteistoimintaa, taloudellinen tilanne, arvio asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista ja lähidemokratian toteutumisesta, yksityiskohtainen arvio yhdistymisen eduista ja haitoista ja mahdollisten kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Rauman ja Euran yhdistymissopimusluonnos löytyy osoitteesta kuntarakenne.raumanseutu.fi/ aineistot/sopimukset. 2. Mitä Rauma-Eura -liitoksella tavoitellaan? Rauman ja Euran yhdistymisellä tavoitellaan elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn vahvistamista. Selvitysten perusteella uutena kaupunkina selvitysalueella on nykyistä tilannetta parempi kyky vastaanottaa muutospaineita ja vastata niihin. Yli asukkaan väestöpohja mahdollistaisi tasalaatuisen ja kattavan palvelutuotannon. Uusi kaupunki pystyisi myös suurempana yksikkönä turvaamaan osaavan henkilöstön saamisen erillisiä kuntia paremmin. 3. Miksi liitosta suunnitellaan tehtäväksi nyt? Kuntarakennelaki velvoittaa yhdistymisselvityksen tekemiseen. Koko Suomen kuntakenttä on muutoksen edessä taloudellisten haasteiden ja palveluiden tehostamisen myötä. Ajankohta on otollinen, sillä liitoksesta hyödytään sitä nopeammin mitä pikemmin liitos toteutetaan. Kuntaliitokset ovat kuitenkin tulevaisuudessa joka tapauksessa edessä, joten liitoksen toteuttaminen on parempi tehdä ennen pakkoa. 4. Miten liitos vaikuttaa minun arkeeni? Liitoksen myötä Rauma ja Eura sulautuisivat yhteen muodostaen uuden kaupungin. Kuntaliitoksen tuloksista suurin osa näkyy tulevaisuudessa paine veroprosentin nostoon madaltuu, palveluiden laadukas ja kattava tuottaminen ja järjestäminen säilyvät.

11 UUDESTA KAUPUNGISTA 5. Mitä tapahtuu palveluille? Lähtökohtana uudistuksia tehdessä on palveluiden turvaaminen lähipalveluina ja erityispalveluiden tarjoaminen koko kaupungin laajuisesti. Palveluja tuotettaisiin siis edelleen kattavasti sekä Raumalla että Eurassa, mikä mahdollistaisi myös valinnanvaran lisääntymisen ja liikkuvuuden. Eurassa kunnan asioita järjestettäisiin hoitamaan asiakaspalvelupiste. 6. Miten sote-uudistus vaikuttaa? Kuntaliitos ja sote-uudistus on pidettävä erillään toisistaan. Viimeisin sairaanhoitopiirien aluejaotteluun perustuva sotemalli kaatui perustuslakivaliokunnassa , joten emme voi vielä tietää tulevasta. Uuden kaupungin yli asukkaan asukasluku mahdollistaisi kuitenkin sote-palveluiden tuotantoalueen muodostamisen. 8. Mitä mahdollisuuksia uusi kaupunki tarjoaisi? Uuden kaupungin mallissa toimintojen uudelleen organisoiminen ja tehostaminen ovat mahdollisuuksia niin taloudellisesti kuin laadullisestikin. Suurempi asukasluku tarjoaa laajemman verotulopohjan ja vetovoimaisen kaupunkialueen uusille investoinneille yrityksille ja työpaikoille. Voimavarojen yhteen kokoaminen ja valtakunnallinen painoarvo mahdollistavat vaikutusvaltaisen toiminnan tulevaisuudessa. Kyvyt vastata tulevaisuuden muutospaineisiin vahvistuvat sekä elinkeinorakenteessa että palvelutarpeessa. 7. Mitä haasteita uudella kaupungilla olisi? Haasteena on lähidemokratian, osallisuuden ja yhteisöllisyyden säilyttäminen sekä keskitetyn ja suuremman hallinnon byrokratia ja jäykkyys. Miten kuntaliitos toteutetaan on itsessään haaste sille, millaiseksi uusi kaupunki muotoutuu.

12 Kuntajakoa on esitetty muutettavaksi siten, että Rauman kaupunki ja Euran kunta yhdistyvät Raumaksi. Uuden kaupungin nimi olisi Rauma ja se ottaisi käyttöön Rauman kaupungin vaakunan. Toteutuessaan yhdistymissopimus astuisi voimaan valtuustojen valtioneuvostolle tekemästä yhdistymisesityksestä alkaen. Uusi kaupunki aloittaisi toimintansa Mitä seuraavaksi? Rauman kaupunginhallitus ja Euran kunnanhallitus käsittelevät tahoillaan yhdistymisesityksestä esitettyjä kommentteja ja laativat valtuustoille esityksen. Mikäli Euran kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle yhdistymistä, Eurassa järjestetään kunnallinen kansanäänestys. Rauman kaupunginvaltuusto ja Euran kunnanvaltuusto päättävät mahdollisesta yhdistymisestä vuoden 2015 aikana. Yhdistymissopimus on luettavissa osoitteessa kuntarakenne.raumanseutu.fi/aineistot/sopimukset Kuntarakenneselvityksen kuntalaisjulkaisu Julkaisijoina Rauman kaupunki ja Euran kunta. Julkaisun on koonnut ja toteuttanut Rauman kaupungin viestintäyksikkö yhdessä Euran kunnan edustajien kanssa. Lähteinä on käytetty yhdistymissopimusluonnosta sekä kuntarakenneselvityksen taustamateriaaleja. Ulkoasu: Ansa Jokiranta, kuvat: Ansa Jokiranta, Rauman kaupungin kuvapankki, Johanna Aalto, Anne-Maarit Kalmeenoja, Timo Reiman, Euran kunnan kuvapankki, SAMK Kannen kuva: Ansa Jokiranta Painos: kpl Ilmestymisajankohta: toukokuu 2015 Julkaisun kustannuksista vastaavat Rauma ja Eura.

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi

Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Kunnat turbulenssissa Millainen on tulevaisuuden kunta? Tulevaisuuden kunta asiantuntijatyöryhmän keskustelupaperi Joulukuu 2014 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin

Lisätiedot

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020

EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 EURA 2020 STRATEGISET LINJAUKSET VV. 2010-2020 "Eura on työtä ja toimeentuloa tarjoava, vetovoimainen Pyhäjärviseudun keskus" Kunnanhallitus 17.5.2010 Kunnanhallitus 7.6.2010 Kunnanhallitus 28.6.2010 Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.

Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun. Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5. Vahvan kunnan kriteerit mitä ne ovat? Eväitä ja kipinöitä keskusteluun Keskustelutilaisuus kuntauudistuksesta Toholampi 2.5.2013 Petri Jylhä Tämän päivän otsikoita: YLE.FI Asiantuntija Aulis Pöyhönen:

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA

LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA LAUSUNTOLUONNOS KUNNALLISHALLINNON RAKENNE TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa kahdesta

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008

Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys. Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntaselvitys Kuntajakoselvittäjä Arto Koski 10.5.2008 Toukokuu 2008 Salon seudun kymmenen (10) kunnan kuntajakoselvitys SELVITYSOSA Kuusjoki Halikko Pertteli Salo Muurla

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 KAISU KUMPULAINEN

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU

Arkadianmäelle. Johtajaainesta. Miten työpaikat. Verotuksen on kannustettava kaikin tavoin yrittäjyyteen RAISIO - NAANTALI - MASKU Juha Haapakoski tähtää tosissaan eduskuntaan Johtajaainesta s. 3 Miten työpaikat saadaan pysymään Suomessa? Miten eläkeläinen pärjää kun kaikesta aina leikataan? Auransilta vastaa näihin ja muihin kokoomukselle

Lisätiedot

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa

Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Väistämätön muutos ja miten sitä pitäisi johtaa Delfoi Akatemia Lähteenmäki Heli Koivumäki Tanja lokakuu 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Aluksi 2 2. Mitä muutos on? 2 3. Muutosjohtamisen teoriaa 3 4. Miten johtamisella

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan

Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan tulevaisuutta rakennetaan ja taloutta tasapainotetaan Vantaan talousarviovalmistelua on tehty useiden toimintaympäristöön liittyvien

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017

Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 Iin elinkeino-ohjelma 2014 2017 1 2 IIN KUNTA ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. ELINKEINO-OHJELMAN TARKOITUS 2. ELINVOIMAAN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ 3. IIN PAINOTUKSET a. KASVU b. TYÖLLISYYS

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA

KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA KAIKKI OVET KYLLÄ AUKEE JA KAIK- KEEN PÄÄSEE, JOS ON HYVIÄ IDEOITA JA YHTEISTYÖHALUJA NUORISOTOIMEN SUHDE LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTIA KOSKEVAAN OHJELMATYÖHÖN KUNNISSA Pia Tasanko Opinnäytetyö Humanistinen

Lisätiedot

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN

NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN Bo-Erik Ekström Ilkka Haavisto Mika Pohjonen NÄIN SOTE SAADAAN TOIMIMAAN 16 perustelua uudelle piirikuntamallille YHTEENVETO Edelliseltä hallitukselta kesken jäänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Millä tiedolla kuntia johdetaan?

Millä tiedolla kuntia johdetaan? tutkimus Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika Martikainen Millä tiedolla kuntia johdetaan? kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Millä tiedolla kuntia johdetaan? Vuokko Niiranen, Minna Joensuu ja Mika

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA

OSA I. KUNNAN LAUSUNTO KUNNALLISHALLINNON RAKENNE - TYÖRYHMÄN RAPORTISTA 1 LAUSUNTOPYYNTÖ KUNNALLISHALLINNON RAKENNE -TYÖRYHMÄN SELVITYKSESTÄ SEKÄ KUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUISTA UUDISTUKSISTA Valtiovarainministeriö pyytää tällä lausuntomenettelyllä kuntanne lausuntoa

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot