Ekologinen velka -kaupunkikävelyjen toteuttajalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ekologinen velka -kaupunkikävelyjen toteuttajalle"

Transkriptio

1 Ekologinen velka -kaupunkikävelyjen toteuttajalle Ekologinen velka -kaupunkikävelyllä osallistujat tutustuvat todelliseen ostosympäristöön ja pohtivat sitä, millaisia vaikutuksia kulutuksellamme on luontoon ja ihmisten elinympäristöihin erityisesti globaalissa Etelässä. Kaupunkikävelyn aikana annetaan esimerkkejä kulutuskulttuurin kestämättömyydestä ja luonnonvarojen tuhlaamisen seurausten epäoikeudenmukaisuudesta globaalilla tasolla. Samalla tuodaan esiin kaupunkitilaa myös eikaupallisena tilana ja mahdollisuuksia vaikuttaa globaalin Etelän tilanteeseen vastuullisen kuluttamisen keinoin. Toteutus koostuu rasteista Kaupunkikävely on kiertokävely, jonka aikana pysähdytään eri yritysten ja toimitilojen äärelle, jotka toimivat kävelyn rasteina. Kullakin rastilla on teemansa, josta annetaan tietoa kunkin rastin kohdalla. Lisäksi rastilla on joku toiminnallinen tehtävä, jolla avataan kyseisen liiketoiminnan tai palvelun vaikutuksia ympäristöön ja globaalin Etelän tilanteeseen. Kunkin rastin tavoitteena on antaa esimerkkejä myös ylikulutuksen purkamiseksi. Aikataulun ja reitin suunnittelu Ohjekestona kävelykierrokselle on 60 minuuttia. Kunkin rastin toteuttamiseen varataan aikaa n. 10 minuuttia. Rastien tulisi sijaita korkeintaan kolmen minuutin kävelymatkan päässä toisistaan. Yksi kierros koostuu enimmillään kuudesta rastista. Kävely toteutetaan ulkona ja rastit sijoittuvat julkiseen tilaan esimerkiksi kaupan edustalle. Paikkoja valitessa on hyvä kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin: Toiminnan tarkoituksena ei ole aiheuttaa haittaa toiminnanharjoittajalle. Tämän vuoksi ryhmä kokoontuu kauemmaksi sisäänkäynnistä, esimerkiksi näyteikkunan edustalle. Varmista, että melu (esim. liikenne, kauppojen kuulutukset) eivät haittaa osallistujien mahdollisuutta kuulla esittelyä tai ottaa osaa keskusteluun. Ryhmä ei saa hajaantua rastilla olon tai rastilta toiselle siirtymisen aikana. Jos osallistujien käytössä on heille suunnattu tehtäväpaperi, tämä tulee huomioida rastin toteuttamisessa ja aikatauluttamisessa, jotta heillä on riittävästi aikaa pohtia annettua tehtävää.

2 Rastin teeman havainnollistamiseksi on käytössä myös havainnekuvia. (havainnekuvan symboli tässä ohjeistuksessa *1-*9) Tarjolla on myös vinkkejä aloitukseen ja loppukeskusteluun, joihin tulisi varata aikaa myös. 1. Kaupunkikävelyn aloitus Osallistujille kerrotaan, että kävelyn tarkoituksena on pohtia annettujen esimerkkien/rastien kautta omien kulutusvalintojemme vaikutuksia globaalin Etelän ihmisiin ja elinolosuhteisiin. Selitetään lyhyesti: Mitä tarkoittaa globaali Etelä ja teollinen Pohjoinen: Globaali Etelä ja teollinen Pohjoinen ovat Etelän kansanliikkeiden ja kansalaisjärjestöjen käyttämiä käsitteitä. Käsitteet kuvaavat suurpiirteisesti maailman köyhimpiä ja rikkaimpia valtioita/ihmisiä. Globaaliin Etelään kuuluvat Afrikan ja keski- ja Etelä-Amerikan maat ja osa Aasiasta. Teolliseen Pohjoiseen taas kuuluvat Euroopan ja Pohjois-Amerikan maat ja osa Aasiaa. Käsiteparin käytöllä halutaan välttää kehitysmaan käsitteen käyttöä, koska se on yhteydessä ongelmalliseen ajatukseen yhdestä kehityksen mallista. Mitä on ekologinen velka ja luonnonvarojen ylikulutus: Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta velasta Pohjoiselle. Tämä velka osaltaan pitää yllä nykyistä järjestelmää, jossa Pohjoisen ekologinen velka Etelälle jatkaa kasvamistaan. Tällä hetkellä alle 20 % maailman väestöstä käyttää yli 80 % maailman resursseista. Nykyinen kulutuskulttuuri tuottaa jatkuvasti paljon vahinkoa globaalille Etelälle ja edelleen ylläpitää ja kasvattaa teollisen Pohjoisen materiaalista ja moraalista velkaa globaalille Etelälle. Pohjoinen käyttää hyödykseen erittäin paljon Etelässä tuotettuja edullisia raaka-aineita ja mm. halpaa työvoimaa. Pohjoisen hyvinvointi on siis pitkälti rakennettu Etelän varaan ja tästä ei makseta kunnollista korvausta, eikä aiheutuneita vahinkoja korvata. (*1: Maailman ylikulutuspäivä) Kävelyn aikana huomaamme, miten luonnonvarojen ylikulutus liittyy arkeemme ja tulee esiin kaupunkiympäristössä. Aloitustehtävä: Missä seuraavista paikoissa asioit ja kuinka usein? Osallistujia voi herätellä kysymällä heiltä, kuinka usein he käyvät rasteihin liittyvissä paikoissa. Tämä tehtävä löytyy osallistujien tehtäväpaperista, jos sitä käytetään. Vaihtoehtoina: vaatekauppa, bensa-asema, kukkakauppa, ruokakauppa, elektroniikkaliike, ostoskeskus, tori / kauppahalli ja maailmankauppa

3 2. Kaupunkikävelyn lopetus Valitse rasteilla olleiden keskustelujen ja kiinnostuksesi mukaan kaksi kysymystä ja jatkakaa vielä, jos keskustelua syntyy ja siihen on aikaa. Mitä jäi mieleen kävelystä? Mikä oli uutta? Mikä oli mielenkiintoista, mikä ei? Olivatko kaikki paikat tuttuja ennestään? Auttoiko kävely katsomaan kaupunkia jostakin uudesta näkökulmasta? Vaikuttaako se kulutuksen määrään, että iso osa kaupunkitilasta on kaupallisessa käytössä? Mikä merkitys kuluttamisella on omassa elämässä? Voiko olla onnellinen, jos kuluttaa nykyistä vähemmän? 3. Oppaan valmiit rastivaihtoehdot 1. Elektoniikkaliike -kulutuselektroniikka Tavoite: Osallistuja ymmärtää elektroniikan tuotannon kipukohdat Ratkaisuehdotus: Kulutuksen vähentäminen ja elektroniikkajätteen kierrätys 2. Ruokakauppa, marketti tai tori mistä ruokamme tulee? Tavoite: Osallistuja saa lisää tietoa ruoantuotannon ympäristöön liittyvistä, yhteiskunnallisista ja sosiaalisista vaikutuksista Ratkaisuehdotus: Suosia kasvisruokaa, lähellä tuotettua, luomua ja reilua kauppaa 3. Vaatekauppa, kirpputori - vaatteet Tavoite: Osallistuja ymmärtää vaatteiden tuotantoon liittyviä epäkohtia (ympäristö, yhteiskunnalliset ja sosiaaliset) aikaisempaa paremmin. Kertakäyttömuodin kyseenalaistaminen. Ratkaisuehdotus: Kulutuksen vähentäminen, tarkempi harkinta, vaatteiden hankkiminen käytettynä, paikallisen tuotannon suosiminen. 4. Kukkakauppa - mitä annamme lahjaksi? Tavoite: Osallistujat tutustuvat käsitteisiin vesikriisi ja vesijalanjälki. Kerrotaan vesikriisin syistä ja seurauksista. Kyseenalaistaan materia onnen ja rakkauden mittarina. Ratkaisuehdotukset: Millaisilla vaihtoehtoisilla tavoilla voimme osoittaa huomiota toisillemme kuluttamatta globaalin Etelän luonnonvaroja kestämättömällä tavalla. Vesijalanjäljen huomioiminen kulutusvalinnoissa. 5. Bensa-asema - fossiiliset polttoaineet ja ilmastonmuutos Tavoite: Avataan yhteiskunnan riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja kerrotaan niiden tuotantoon liittyvistä ongelmakohdista. Ratkaisuehdotukset: Vinkkejä fossiilivapaaseen elämään

4 6. Kauppakeskus ja julkinen tila Tavoite: Avataan kaupunkitilan kulutuskeskeisyyttä ja kulutuksesta vapaan tilan merkitystä ylikulutuksen purkamiseksi. Ratkaisuehdotukset: Kulutuksen vaihtoehdot ja niiden rooli elämässä. 1. Elektoniikkaliike -kulutuselektroniikka Montako elektroniikkatuotetta kullakin osallistujalla on mukanaan? Kuinka montaa elektroniikkatuotetta osallistujat käyttävät päivittäin? Mitä teette laitteille, joita ette enää käytä? Osallistujien tehtäväpaperissa veikataan oikeita vastauksia. Voidaan tehdä rastin alussa tai lopussa herättämään mielenkiinto tai rastin jälkeen testaamaan mitä jäi mieleen. Oikeat vastaukset: Kongon kobolttikaivoksilla työskentelee arviolta lasta. Kännykän painosta 44 % on metallia. Kiinalaisen kännykäkokoajan kuukausipalkka on 100 e. Kännykän ekologinen selkäreppu painaa 118 kg. Vuosittain maailmassa hankitaan n. miljardi kännykkää. Käsittely: (*2: elektroniikan elinkaaren eri vaiheet) Mistä elektroniikan raaka-aineet tulevat? Kerro metallien louhinnasta ja valmistuksesta ja metallijätteen määrästä. Metallit louhitaan paljolti globaalin Etelässä kuten Afrikassa, Kiinassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Työolot kaivoksilla ovat usein epäinhimilliset: työpäivät ovat pitkiä ja olot vaarallisia, esim. tinankaivajat joutuvat viettämään useita vuorokausia maanalaisissa luolissa. Lapsityövoiman käyttö on yleistä esim. Kongossa, jossa kobolttikaivoksilla työskentelee arviolta lasta. (Kobolttia tarvitaan akkuihin.) Palkkataso on alhainen ja ei riitä perustoimeentulon hankkimiseksi perheelle. Ihmisiä on myös pakkosiirretty pois asuinalueiltaan kaivosten tieltä. Kaivokset ja malmin rikastaminen myös saastuttaa ja kuivattaa pohjavesiä, vesistöjä, maaperää ja ilmakehää. Tuotanto Elektroniikan valmistuksessa on useita vaiheita: eri osat valmistetaan eri tehtaissa, jotka saattavat sijaita eri puolilla maailmaa. Yksi kännykkä voi olla peräisin kymmenistä eri tehtaista ympäri maailmaa. Elektroniikkatehtaat sijaitsevat pääosin halvan työvoiman maissa kuten Kiinassa ja Intiassa. Halvalla työvoimalla on hintansa: työpäivät ovat yleisesti tuntia pitkiä, kiireisinä sesonkeina jopa pidempiä. Vapaapäiviä ei välttämättä ole lainkaan. Kuukausipalkat ovat riittämättömiä hyvään elämään, esim. Kiinassa n. 100 euroa kuukaudessa. Työntekijät asuvat usein jopa 10 hengen pienissä huoneissa. Väsymyksestä, virheistä ja lakkoilusta sakotetaan tai jopa erotetaan. Pääosa Aasian elektroniikkatyöläisistä on nuoria naisia. Myös lapsityötä ja

5 pakkotyötä esiintyy. Mitä elektroniikalle tapahtuu käytön jälkeen? Elektroniikkajäte on ongelmajätettä, joka pitää toimittaa kierrätykseen. Jos kaikki maailman vuosittain tuotettu elektroniikkajäte lastattaisiin junavaunuihin, vaunujono yltäisi maailman ympäri. Kännykän ekologinen selkäreppu on noin 118 kg, tietokoneen 1800 kg. Euroopassa 3/4 elektroniikkajätteestä katoaa jäljettömiin. Osa jätteestä päätyy globaaliin Etelään, jossa sitä puretaan ja poltetaan ilman asiantuntemusta ja mahdollisesti välittämättä aiheutuvista haitoista ihmisille ja ympäristölle (saasteet, terveysongelmat). Eurooppalainen tuottaa neljä kiloa elektroniikkajätettä vuosittain. Mitä minä voin tehdä? Elektroniikkajäte pitää toimittaa kierrätykseen. Tämä vähentää kaivostoiminnan tarvetta, kun materiaalia voidaan kierrättää. Laitteita ei ole tarkoitettu kestämään, jotta ihmiset ostaisivat aina uusia. Korjauttaminen on aina ympäristön kannalta hyvä valinta. Voi myös harkita, että tarvitseeko niin monta laitetta tai aina uusimman mallin. 2. Ruokakauppa tai tori -mistä ruokamme tulee? Millaista ruokaa haluatte syödä? Mistä saatte sitä? Kuka ruoan tuottaa? Mitä on ekologisesti tuotettu ruoka? Osallistujien tehtäväpaperissa valitaan ruoantuotannossa ongelmia aiheuttavia asioita ja kestävämpään ruoantuotantoon liittyviä asioita. Käsittely: Mitä ruoan tuottamiseen tarvitaan? Mm. maa-alue, vettä, lannoiteet. Ruoantuotannolla on ympäristöön liittyviä ja yhteiskunnallisia ja sosiaalisia vaikutuksia. Kerro lyhyesti ruoantuotannon vaikutuksista ilmastonmuutokseen ja maailman vesivaroihin ja sen sosiaalisista vaikutuksista. Anna osallistujien pohtia, mikä taho hyötyy taloudellisesti, kun asiakas ostaa kaupasta esimerkiksi jonkin hedelmän tai vihanneksen. (Kauppias, tukkukauppa, kuljetusfirmat jne.) Jos tehtävä tehdään torilla voidaan laskea paljonko myynnissä on kotimaisia vaihtoehtoja ja ulkomailta tuotuja. Käy läpi osallistujien kanssa osio mitä minä voin tehdä. Ruoka ja ekologinen jalanjälki Suomalaisen ihmisen ekologisesta jalanjäljestä 34 % muodostuu liha- ja eläinperäisistä tuotteista ja 8 % ei-eläinperäisistä tuotteista, yhteensä siis 42 %. Sillä mitä syömme, on siis suuri vaikutus ympäristöön ja ekosysteemeihin.(*3 Mihin luonnonvaramme kuluvat) Ruoantuotannon vaikutukset ilmastonmuutokseen Eläintuotanto aiheuttaa 18 % maailman kasvihuonepäästöistä. Maapallon

6 maa-alasta 30% on peltoa, josta 2/3 käytetään rehun tuotantoon tai eläinten laiduntamiseen. Eläintuotannon lisäksi ilmastovaikutuksia syntyy pelloilla käytettävistä lannoitteista. Kasvihuoneiden lämmitys ja valaistus talvisaikaan Suomessa kuluttavat paljon energiaa. Myös ruoan kuljetuksesta syntyy päästöjä. Ruoantuotannon vaikutukset maailman vesivaroihin (*4:Makea vesi tuotteiden tuotantoon kuluva vesimäärä) Ruoantuotanto vaikuttaa myös maailman vesivaroihin. Suomessa vettä on paljon, mutta meille tuodaan ruokaa ja karjan rehua myös sellaisilta alueilta, joissa vettä on niukasti. 40 % suomalaisten vesijalanjäljestä muodostuu maamme ulkopuolella. Länsimaissa 30 % makean veden kulutuksesta menee maatalouteen. Globaalissa Etelässä 82 % makean veden kulutuksesta menee maatalouteen. Yhden kasviskilon tuottamiseen tarvitaan litraa vettä. Yhden naudanlihakilon tuottaminen kuluttaa litraa vettä. Pelloilla käytetyt lannoitteet ja torjunta-aineet leviävät ympäristöön ja aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja saastumista. Sosiaaliset vaikutukset Ruoantuotannossa on paljon myös ihmisoikeusrikkomuksia. Esimerkkinä tästä ovat Espanjan kasvihuoneissa työskentelevät siirtotyöläiset (pienet palkat, huonot työolot, altistuminen torjunta-aineille). Sama pätee Afrikkaan, Aasiaan ja Etelä-Amerikkaan. Vientiin tarkoitetun ruoan tuotanto globaalissa Etelässä vie peltoalaa ja vesivaroja alueiden ihmisten omalta ruoantuotannolta. Myös metsiä kaadetaan vientiin tarkoitetun ruoan tuotannon alta globaalissa Etelässä. Joka kahdeksas sekunti kaadetaan jalkapallokentän kokoinen alue sademetsää pelloksi, eniten karjankasvatuksen ja eläinten ruoaksi menevien soijaviljelmien tieltä. Mitä minä voin tehdä? Kasvisruuan suosiminen: Sen tuottaminen kuluttaa paljon vähemmän energiaa ja vettä kuin lihantuotanto. Lähellä tuotettu kausiruoka ja luomu: Se kuluttaa luonnonvaroja ja vettä Suomessa eikä globaalissa Etelässä. Talvella Suomessa kasvihuoneissa kasvaneen ruoan energiankulutus on suurta, ja ruoan kuljettaminen aiheuttaa kasvihuonepäästöjä. Lähellä tuotettua ruokaa voi ostaa usein torilta suoraan tuottajalta. Reilun kaupan suosiminen: Globaalissa Etelässä tuotettua ruokaa, jonka tuotannossa on huomioitu ympäristö ja ihmisoikeudet. Saatavilla on mm. reilun kaupan banaaneja, appelsiineja, kahvia, teetä, suklaata ja mysliä. Valikoima kasvaa jatkuvasti. Muita mahdollisuuksia: Ruoan kasvattaminen itse parvekkeella, kasvipalstalla tai pihalla. Joissakin kaupungeissa on myös kaupunkiviljelyprojekteja, joissa ihmiset perustavat oman viljelmän ja palkkaavat viljelijän sitä hoita-

7 maan. Ruokapiirin kautta luomuruokaa saa yleensä halvemmalla kuin kaupasta. 3. Vaatekauppa, kirpputori - vaatteet Mistä hankitte vaatteita? Mikä olisi ekologinen tapa hankkia vaatteita? Osallistujien tehtäväpaperissa raportoidaan kaverin vaatteesta raaka-aineet, valmistusmaa ja hinta. Käsittely: Jokaisella vaatteella on oma tarinansa: Osallistujat tarkistavat pareittain, mistä materiaalista vaate on tehty, missä vaate on tuotettu, mitä se maksoi (myös hankintapaikka jos muistaa). Jopa 80% vaatteistamme valmistetaan puuvillasta tai polyesteristä, joilla molemmilla on kyseenalaiset vaikutukset ympäristöön. Vaatteiden osuus ekologisesta jalanjäljestämme on 18%. Vaatteen elinkaaren ympäristövaikutukset Puuvillan tuotanto (5* puuvillapellolta intiasta) Kerro puuvillan tuotannosta. Puuvillaa tuotetaan paljolti globaalissa Etelässä: mm. Kiinassa, Intiassa, Pakistanissa, Uzbekistanissa ja Länsi- ja Keski- Afrikassa. Tuotanto kuluttaa paljon vesivaroja (73% puuvillasta kasvatetaan kastelun avulla) ja torjunta-aineet saastuttavat ympäristöä ja aiheuttavat vakavia terveysongelmia niin viljelijöille kuin puuvillan prosessoijillekin. Puuvilla valkaistaan ja värjätään vahvoilla kemikaaleilla, jotka saastuttavat vesistöjä ja aiheuttavat ihmisille terveysongelmia. Tuotanto vaatii paljon vettä. Kankaaksi puuvilla jalostetaan ensisijaisesti Kaakkois-Aasiassa. Polyesteri, polyamidi (nailon), akryyli, polypropeeni ja elastaani Polyesterin, polyamidin (nailon), akryylin, polypropeenin ja elastaanin materiaalina on uusiutumaton luonnonvara öljy, ja valmistuksessa on omat ympäristöhaittansa. Öljyä ei kulu kuitujen valmistukseen suuria määriä, mutta valmistuksessa käytetään erilaisia apu- ja lisäaineita, joista osa on ympäristölle haitallisia, esimerkiksi polyesterin valmistuksessa käytettävä myrkyllinen metallipohjainen antimoni. Valmistus kuluttaa enemmän energiaa kuin puuvillan valmistus. Tehtaista pääsee ilmaan myös haihtuvia orgaanisia yhdisteitä ja typen oksideja. Synteettiset kuidut eivät maadu luonnossa ja niiden kierrätys on hankalaa. Toisaalta niiden jalostuksessa tarvitaan vähemmän kemiallisia käsittelyjä kuin luonnonkuitujen. Esimerkiksi valkaisua ei tarvita. Tekokuituisen vaatteen käyttöikä voi myös olla merkittävästi pidempi kuin luonnonkuituisen, sillä esimerkiksi polyesteri kestää hyvin käyttöä. Vaatetuotanto Vaatetuotanto tapahtuu eri puolilla maapalloa halvan tuotannon maissa

8 (mm. Kiina, Bangladesh, Intia), joissa työolot ovat huonot. Palkka ei riitä kunnolla elämiseen, työajat ovat hyvin pitkät, ylitöistä ei makseta välttämättä korvauksia, työolot aiheuttavat terveysongelmia ja myös lapsityövoimaa käytetään. Työntekijöiden liittyminen ammattiliittoon ja työolojen parantaminen on hyvin vaikeaa. Vaatteen tuotantoketjussa on monta porrasta ja sitä on vaikea seurata: raaka-aineen tuotannon jälkeen se valkaistaan, värjätään, kudotaan kankaaksi, ommellaan vaatteeksi useassa eri vaiheessa jne. Lopuksi vaate viedään keskusvarastoista kauppaan myytäväksi. Vaatteen tuotantoketjuun kuuluu useita kuljetuksia. Farkut matkustavat tuotantoprosessinsa aikana kilometriä eli maapallon ympäri. Sesongin vaihtuessa ostamaton vaate muuttuu jätteeksi. T-paita maksaa usein vain 6-10 euroa. Työntekijöiden osuus tästä on erittäin pieni. Kalliimpi hinta ei tosin tarkoita välttämättä, että vaate olisi oikeudenmukaisesti tai eettisesti tuotettu. Mitä minä voin tehdä? - Suosi vaatteita, joiden alkuperän voit jäljittää ja lähellä tuotettua: (1) raaka-aineet (pellava, hamppu, villa) (2) Suomessa tai Euroopassa valmistettua: työlainsäädäntö kunnossa. Tosin hikipajoja on myös Euroopassa. - Jos ostat puuvillaa tai globaalissa Etelässä tuotettua, suosi luomutuotantoa ja reilun kaupan tuotteita. - Pohditaan osallistujien kanssa, miten he ovat pidentäneet vaatteiden käyttöikää. - Voit osallistua kampanjoihin, jotka pyrkivät parantamaan vaateteollisuuden toimintatapoja kuten työntekijöiden kohtelua ja työoloja. - Tulevaisuudessa keinokuidut ja puuvilla eivät saisi olla enää niin hallitsevia tekstiilimarkkinoilla. Puuvillaa ympäristöystävällisempiä luonnonkuituja käytetäänkin yhä enemmän. Tuloaan tekevät kuituhamppu, nokkonen, bambu, pellava ja lyocell, joka on biohajoava selluloosakuitu. 4. Kukkakauppa / lahjojen antaminen Mitä ainetta kukkien tuotantoon tarvitaan eniten? Miten kukkien tuotanto vaikuttaa ympäristöön alkuperämaassa? Osallistujien tehtäväpaperissa etsitään aineettomia lahjoja merkkipäivänä. Purkamisessa osallistujat saavat toisiltaan vinkkejä seuraaviin juhliin. Käsittely: Kukkien tuotanto vaatii paljon vettä. Avataan käsitteet vesikriisi ja vesijalanjälki. Suomalaisten vesijalanjäljestä 40 % tuodaan ulkomailta. Jokainen suomalainen kuluttaa päivittäin litraa vettä. Vesijalanjäljellä tarkoitetaan valtioiden tai ihmisten kaiken kulutuksen vaatimaa vesimäärää. Käsite on verrannollinen ekologiseen jalanjälkeen. Se

9 tarkoittaa siis talousvettä ja kaikkien kulutettujen tuotteiden vaatimaa piilovettä. Vesijalanjälki voi muodostua sekä kotimaisesta että ulkomaisesta vedenkulutuksesta. Tuotteen valmistuksen ja tuotannon kuluttama vesi lasketaan kuluttajan vesijalanjälkeen, ei tuottajan. Piilovesi tarkoittaa tuotteen kasvatuksen, tuotannon ja jalostuksen aikana kulutettua vesimäärää. Piiloveden määrä riippuu tuotteen lisäksi maantieteellisistä olosuhteista sekä viljely- ja tuotantotekniikoista. Vesikriisi tarkoittaa makean veden varantojen ehtymistä ja saastumista muun muassa Aasiassa ja Afrikassa. Kiinassa Pekingin alueella pohjavesi on laskenut 20 vuodessa lähes sata metriä ja Keltainenjoki ei enää virtaa mereen asti. Myös monet muut suuret joet kuten Niili Egyptissä ja Indus Pakistanissa eivät virtaa mereen saakka ympäri vuoden. Vesivarantojen väheneminen vaikeuttaa suoraan miljoonien ihmisten elämää. (*6 kuivunut Aral-järvi) Suomalainen leikkokukkatuotanto on vähentynyt 1990-luvulta alkaen, ja enenevissä määrin kukkia tuotetaan muualla ja tuodaan Suomeen. Kukkia tuotetaan esimerkiksi Afrikassa kuten Keniassa. On ongelmallista tuottaa kukkia vientiin alueilla, joissa muutenkin on usein pulaa vedestä. Kun ruusuja viljellään Keniassa, vie se tilaa ruoantuotannolta, kuluttaa ja saastuttaa vesivaroja. Pahimmillaan veden hupeneminen on johtanut maailmalla vesikriisiin ja ruokakriisiin. Mitä minä voin tehdä? - Suosia lähellä tuotettuja tuotteita, jotta ne eivät kuluttaisi vettä globaalista Etelästä. - Antaa luonnonkukkia kunhan ne eivät ole uhanalaisia. - Jos ostan kukkia, kannattaa suosia kotimaisia ja reilun kaupan tuotantoa. - Antaa läheisilleni kukkien sijaan jotain aineettomia lahjoja. Miettikää, mitä ne voisivat olla? Vaatiiko välittämisen osoittaminen jonkin materiaalisen lahjan antamista? - Kulutuksen vähentäminen ylipäätään pienentää aina myös omaa vesijalanjälkeä. 5. Bensa-asema / energia ja ilmastonmuutos Mikä aiheuttaa ilmastonmuutoksen? Miten bensa-asema liittyy ilmastonmuutokseen? Osallistujien tehtäväpaperissa yhdistetään eri energiamuotoja ja avataan esimerkein sitä, miten paljon arjessamme on vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Käsittely: Liikenne on merkittävä kasvihuonekaasupäästöjen lähde. Se aiheuttaa noin 13 % maailman kaikista kasvihuonepäästöistä. Sekä Euroopan unionissa että Suomessa liikenteen osuus päästöistä on noin 20 %. Liikennettä on monenlaista. Yli 80 % päästöistä tulee tieliikenteestä, joka voidaan jakaa matkustaja- ja tavaraliikenteeseen. Suomessa tieliikenteen

10 osuus hiilidioksidipäästöistä on yli 90 %. Joukkoliikenne tuottaa vain pienen osan päästöistä, ja erityisesti rautatieliikenne on vähäpäästöistä. Liikenne tuottaa ennen kaikkea hiilidioksidipäästöjä, koska lähes kaikki liikennemuodot perustuvat öljypohjaisiin polttoaineisiin. Öljyntuotanto aiheuttaa vakavia ympäristöongelmia globaalissa Etelässä. Esimerkiksi Shellin toiminta Nigeriassa on saastuttanut maaperää, vesistöjä ja ilmaa. YK:n arvion mukaan Nigerian Ogonimaan puhdistaminen öljytuhoista kestää kolmekymmentä vuotta. (*7 Öljyntuotanto Nigeriassa) Monet ovat joutuneet jättämään asuinalueensa joko öljynporauksen tai siitä aiheutuneiden ympäristöongelmien vuoksi. (Esimerkkejä tästä mm. Kolumbia ja Hantit Venäjällä.) Asukkaille aiheutuu myös terveysongelmia. Kokonaisia kulttuureja ja elämänmuotoja on tuhoutunut öljyntuotannon vuoksi. Näytä kuva eri energiatuotantomuodoista, (*8) pyydä oppilaita yhdistämään energiatuotantomuoto ja maa (tehtäväpaperi). Kerro lyhyesti muidenkin energiamuotojen ongelmista. Tehtävän kuvat ja taustaa energiamuodoille Vas. ylh. Öljyntuotannon vuoksi saastuu maaperää, vesistöjä ja ilmaa. Taustalla palaa maakaasua, joka pitää polttaa pois ennen kuin öljyä päästään pumppaamaan ulos maasta. Kuva Nigeriasta. Vas. alh. Palmuöljyplantaasien vuoksi tuhoutuu sademetsää, esim. Näistä Indonesian sademetsistä on enää 5% jäljellä. Myös maaperä saastuu lannoitteiden vuoksi. Kun suojaavaa metsää ei ole, myös eroosio köyhdyttää maaperää. Kuva Indonesiasta. Oik. ylh. Maakaasun tuotanto ei saastuta ympäristöä samaan tapaan kuin öljyn tuotanto, mutta on vaikeuttanut suuresti Siperiassa asuvien nenetsien elämää. Nenetsit ovat eläneet vaeltamalla (jutaamalla) porojen kanssa vuodenaikojen mukaan vaihtuvilla leireillä ja saaneet elinkeinonsa poroista. Maakaasuntuotannon mukana tulleet rakennusja tiehankkeet ovat häirinneet porojen vaellusreittejä ja sulattaneet ikiroutaista maata, jolloin liikkuminen on käynyt mahdottomaksi. Heidän elinkeinonsa on katoamassa maakaasuntuotannon vuoksi, samalla myös kokonainen kulttuuri on muuttunut uhanalaiseksi. Oik. alh. Tässä esimerkki uraanikaivoksen aiheuttamista terveyshaitoista. Kaivostoiminta saastuttaa ympäristöä, niin maita, vesistöjä kuin ilmaakin ja aiheuttaa paikallisille ihmisille erilaisia terveysongelmia, kuten epämuodostumia, keskenmenoja ja syöpiä. Kuva Intiasta. Mitä minä voin tehdä? Tehtäväpaperista tehtävä avaamaan miten paljon arjessamme on vaihtoehtoja yksityisautoilulle. Miten osallistujat säästävät energiaa? Mitkä liikkumismuodot ovat parempia ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta? Yhteys myös muuhun kuluttamiseen: vähentämällä kulutusta myös energian kulutus pienenee.

11 6. Kaupallinen tila vs. ei-kaupallinen julkinen tila Miksi kulutamme? Miksi kulutus on niin keskeinen osa suomalaista yhteiskuntaa? Mitkä tekijät yhteiskunnassamme kannustavat kuluttamaan jatkuvasti? Osallistujien tehtäväpaperissa on tehtävä, jossa havainnoidaan erilaisia tiloja. Vaihtoehdot ovat a) kaupallinen tila, esim. ostoskeskus ja b) julkinen tila esimerkiksi kirjaston, puiston tai muun neutraaliksi koetun julkisen palvelun tai kaupunkitilan äärellä. Tori on omanlaisensa paikka: Se on toisaalta kaupallinen tila, mutta toisaalta myös perinteisesti hyvinkin julkinen tila, jossa on kokoonnuttu, järjestetty erilaisia tilaisuuksia jne. Käsittely - kaupallinen tila: Kuvaile tilaa jossa olette. Kauppakeskuksessa on mainoksia, tarjouksia ja kuulutuksia. Sinne mennään tekemään ostoksia. Kauppakeskus on mukava ja lämmin tila, jossa voi viihtyä, mutta esimerkiksi istuaksesi ravintolassa sinun tulee ostaa purtavaa. Kauppakeskuksen yritykset ovat kansainvälisiä, samat liikkeet ja sesongin tuotteet ovat yhteisiä Suomessa, Ruotsissa ja muualla maailmassa. Kauppakeskuksissa voidaan järjestää myös joskus konsertteja, keskusteluja ja vaalitenttejä, koska niissä kuhisee ihmisiä jo valmiiksi paljon, mutta toisaalta myös jotta ihmiset tulisivat kauppakeskukseen niiden vuoksi. Käy läpi kuluttamisen syitä (kulutusyhteiskunta, mainonta, matkiminen, sosiaaliset ja psykologiset syyt). Kaupungeissa on hyvin vähän sisätiloja, joissa voi olla ostamatta mitään. Mitä tehdä, jos ei ole rahaa kuluttaa, mutta haluaa viettää aikaa julkisessa tilassa? Vaikuttaako se kulutuksen määrään, että niin suuri osa kaupungeissa olevista tiloista on kaupallisessa käytössä? Käsittely - ei-kaupallinen tila: Pohtikaa, miten paikka eroaa kaupallisesta tilasta. Mitä siellä tehdään? Mihin tarvitsee rahaa? Esim. voi tuoda omat eväät, voi lainata kirjaa, voi istua puiston penkillä, kuka vastaa toiminnan kuluista (esim. kunta), kuka tilaa voi käyttää ja mihin? Millaisia vetonauloja paikassa on ja miksi sinne tullaan? Miksi on tärkeää, että kulutuksesta vapaita tiloja on olemassa? Miten niitä voisi saada lisää? Mitä minä voin tehdä? Ekologisen velan purkamiseksi olisi tärkeä tunnistaa ja kyseenalaistaa luonnonvarojen ylikulutus. Vastuullinen kuluttaja pyrkii ensisijaisesti löytämään vaihtoehtoja ostamiselle. Jos ostaa jonkin tuotteen, kannattaa yrittää löytää ympäristön ja työntekijöiden kannalta hyvä vaihtoehto. Kerro millaisia vaihtoehtoja kaupungissa on. On tärkeää myös ylipäänsä pohtia kulutuksen merkitystä omassa elämässä. Tekeekö kuluttaminen meidät onnelliseksi? Mitä muuta voi tehdä kuin kuluttaa? Kierrätyskeskukset, kirpputorit, maailmankaupat ja ekokaupat tarjoavat

12 erilaisia vaihtoehtoja. Riippuvaisuutta rahataloudesta voi myös yrittää saada pienemmäksi erilaisten vaihtopiirien ja aikapankkien avulla. Nämä tarjoavat palveluja, joista ei tarvitse maksaa rahalla vaan tekemällä itse jokin vastaava työ. Yksinkertainen esimerkki: Liisa korjaa pyöräni, koska itse en osaa. Pyöräni tulee kuntoon, eikä minun tarvitse miettiä uuden ostamista. Minä taas hoidan hänen koiraansa vastaavan ajan. Lähteet ja lisätietoa: Manual of the guided city walk on sustainable consumption Eettistä elektroniikkaa. Luonto-liiton opas kulutuselektroniikan ihmisoikeus- ja ympäristökysymyksiin. %C3%B6ljyvuoto+vuosiin/a Opas on tuotettu osana hanketta Globaalia ympäristökasvatusta - ekologinen velka jäsentämässä tasa-arvoisempia Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita. Hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten ymmärrystä ekologisesta velasta, ympäristöoikeuden-mukaisuudesta ja vastuullisesta kuluttajuudesta, sekä edistää tasa-arvoisempaa vuorovaikutusta globaalin Etelän ja teollisen Pohjoisen välillä. Hanketta koordinoi Maan ystävät ry. Hankkeen yhteistyökumppanit ovat Uusi Tuuli ry, Luonto-Liitto ry, Emmaus Aurinkotehdas ry ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. Yläkouluille!

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. Yläkouluille! GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA Yläkouluille! Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 On vain yksi maapallo Näkyvää ja näkymätöntä kulutusta Iida on oikeilla jäljillä pohtiessaan kulutusta. Kulutamme joka päivä erilaisia

Lisätiedot

Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA

Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA Globaalin kuluttajan OPPIKIRJA 1 1. On vain yksi maapallo Kulutamme joka päivä erilaisia asioita kuten ruokaa, vaatteita ja elektroniikkaa. Kaikki kulutus ei näy päällepäin, vaan kulutamme tuotteiden mukana

Lisätiedot

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas

Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti kasvattajan opas Tervetuloa käyttämään Tuumasta toimeen opasta! Tuumasta Toimeen! Globaalia ympäristökasvatusta toiminnallisesti - kasvattajan

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA. lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille Päivi Pöyhönen/FinnWatch 2008 On vain yksi maapallo Näkyvää ja näkymätöntä kulutusta Iida on oikeilla jäljillä pohtiessaan kulutusta.

Lisätiedot

Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus

Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus Teema: ympäristöoikeudenmukaisuus Ympäristöoikeudenmukaisuudessa on lähtökohtana turvata globaalin Etelän ihmisten oikeus hyvään elinympäristöön ja elämään. Tällä hetkellä globaalin Etelän ihmiset voivat

Lisätiedot

Arki, valinnat ja tulevaisuus

Arki, valinnat ja tulevaisuus Johanna af Hällström Arki, valinnat ja tulevaisuus Kestävät elintarvikevalinnat ja kulutus Suomen luonnonsuojeluliitto ry Hei, kädessäsi on Suomen ensimmäinen aikuisille tarkoitettu Arki, valinnat ja tulevaisuus

Lisätiedot

NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA

NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA Pohjoismaiden ministerineuvosto IDEAVIHKONEN LUONNONTIETEIDEN JA TEKNISTEN AINEIDEN OPETUKSEEN NELJÄ JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ ESITTELEVÄÄ TEEMAA OPETTAJAN OHJE SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKSI JÄTTEEN SYNNYN EHKÄISYÄ

Lisätiedot

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa:

Ekologisella velalla on kaksi ulottuvuutta, jotka ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa: Teema: Ekologinen velka Teollinen Pohjoinen on valtavasti velkaa globaalille Etelälle, mutta tätä velkaa ei tunnisteta tai tunnusteta juuri lainkaan. Ekologisen velan sijasta puhutaan Etelän taloudellisesta

Lisätiedot

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA OPETTAJ OPAS!

GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA OPETTAJ OPAS! GLOBAALIN KULUTTAJAN OPPIKIRJA OPETTAJ AN OPAS! Hyvä opettaja, Globaalin kuluttajan ajokortti on Reilun kaupan puolesta Repu ry:n vuosina 2009 2010 toteuttama kehityskasvatushanke, jota tukee ulkoasiainministeriö.

Lisätiedot

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas

Tamperelaisen. opiskelijan. ympäristöopas Tamperelaisen opiskelijan ympäristöopas Sisällys Lukijalle Ympäristöuhat Merkittävimpiä ympäristöongelmia Muita ympäristöongelmia Ekologisesti yliopistolla Yliopiston ympäristötyö Mitä opiskelija voi tehdä

Lisätiedot

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen

Jätteet I. Vastaus. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä. jälkeen tulee kierrätys materiaalina ja sen jälkeen jätteen Jätteet I Jätelain tarkoituksena on, että jätteitä käsitellään ympäristön kannalta parhaalla tavalla. Mitä rikkinäisille farkuille pitää mieluiten tehdä jätelain mukaan? a) Farkut heitetään roskiin b)

Lisätiedot

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE

MUISTIINPANOT OPETTAJALLE NUUKUUSVIIKKO 2013. MUISTIINPANOT OPETTAJALLE Luonnonvarojen säästäväinen käyttö diasarjan esittämisen tueksi Aloitussivu Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN

Lisätiedot

Kestävien valintojen taito

Kestävien valintojen taito Kestävien valintojen taito Kati Vähä-Jaakkola ekotehokkuus ja kohtuus koulussa Kuvitus Seppo Leinonen 2 OSA I: KÄSIKIRJA Sisällys OSA I: KÄSIKIRJA Esipuhe... 3 1. Johdanto... 4 2. Kuluttamisen monet kasvot...

Lisätiedot

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy

2012 Julkaisija: Ekokumppanit Oy Teksti: Sanna Ovaska Kuvitus ja taitto: Kiira Käkönen, Nasta Design osk Paino: Kirjapaino Hermes Oy Lukijalle Jokainen meistä voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristön tilaan. Velvollisuutemme on huolehtia siitä, että maapallo säilyy elinkelpoisena myös tuleville sukupolville. Perheen kasvaessa tehdään

Lisätiedot

Kuluta harkiten. Alussa oli sademetsä Sivu 4. Sademetsä lautasellasi: Ranskanperunat Sivu 6. Sademetsä lautasellasi: Liha Sivu 10

Kuluta harkiten. Alussa oli sademetsä Sivu 4. Sademetsä lautasellasi: Ranskanperunat Sivu 6. Sademetsä lautasellasi: Liha Sivu 10 Kuluta harkiten WWF / Zig Koch Kuluta harkiten Alussa oli sademetsä Sivu 4 Sademetsä lautasellasi: Ranskanperunat Sivu 6 Sademetsä lautasellasi: Liha Sivu 10 Sademetsä lautasellasi: Banaani Sivu 12 Sademetsä

Lisätiedot

2/2009. LUOmUPUUvILLAn matka PeLLOLTA PAIDAKSI. ReILUn KAUPAn markkinat 15. 16.5. YLIvIeSKAn LIIKUnTAKeSKUKSeSSA vaatteet & AATTeeT

2/2009. LUOmUPUUvILLAn matka PeLLOLTA PAIDAKSI. ReILUn KAUPAn markkinat 15. 16.5. YLIvIeSKAn LIIKUnTAKeSKUKSeSSA vaatteet & AATTeeT 2/2009 LUOmUPUUvILLAn matka PeLLOLTA PAIDAKSI ReILUn KAUPAn markkinat 15. 16.5. YLIvIeSKAn LIIKUnTAKeSKUKSeSSA vaatteet & AATTeeT 2 2/2009 PÄÄKIRJOITUS Hitaasti hyvä tulee Käsillä tekeminen ja käsityö-

Lisätiedot

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö

VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas. Ympäristö VALINNOILLASI ON VALTAVA MERKITYS! Kulutusopas Ympäristö 2 Sisältö Kampanja 3 Luonnonvarojen tehokas käyttö 4 Mikä se on? 4 Miksi tarvitsemme sitä? 4 Jätteiden muuntaminen resursseiksi 4 Vesi: elintärkeä

Lisätiedot

Tulkaa mukaan viettämään nuukuusviikkoa!

Tulkaa mukaan viettämään nuukuusviikkoa! Tulkaa mukaan viettämään nuukuusviikkoa! Nuukuusviikko on kestävän kulutuksen teemaviikko, jonka tarkoituksena on tuoda esille luonnonvarojen säästäväistä käyttöä ja jätteiden synnyn ehkäisyä. Nuukuusviikko

Lisätiedot

Tarinoita muuttuvalta planeetalta

Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita muuttuvalta planeetalta 45 Tarinoita muuttuvalta planeetalta Tarinoita ovat kirjoittaneet Vaskivuoren lukion oppilaat ja WWF Suomen työntekijät. Toimitus: Essi Aarnio-Linnanvuori, Mira Hannuksela

Lisätiedot

Opettajan Opas Luokat 3 6

Opettajan Opas Luokat 3 6 Opettajan Opas Luokat 3 6 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 MITÄ KESTÄVÄ KEHITYS ON?... 3 Miksi kestävää kehitystä tarvitaan?... 4 Ekologinen jalanjälki... 4 KALVOSARJA... 5 Kalvosarjan lähteet... 13 PIIRUSTUSTEHTÄVIÄ

Lisätiedot

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus.

EKOLOGINEN VELKA -MITÄ SE ON JA MITEN SE KERTYY? Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Suurin uhka maailman köyhimmille on rikkaiden harjoittama ylikulutus. Käsilläolevassa kirjassa pureudutaan rikkaiden ja köyhien maiden välisiin suhteisiin ekologisen velan käsitteen näkökulmasta. Lähtökohtana

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA

OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA OPISKELUAINEISTO KIINTEISTÖNHOITOALA Päivitetty 11.11.2014 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Ruokaopas. Maailma lautasella. Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi

Ruokaopas. Maailma lautasella. Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi Ruokaopas Maailma lautasella Pieniä suuria valintoja ihmisen ja luonnon hyväksi Maankäyttö ilmasto oikeudenmukaisuus kala Luonnon monimuotoisuus Mitä tänään on ruuaksi? Tätä pohditaan joka päivä miljoonissa

Lisätiedot

Aineisto on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tuella.

Aineisto on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tuella. Aineisto on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön tuella. 1 Ammattikeittiöillä on tärkeä rooli koko elintarvikeketjun kestävyyden kehittämisessä. Ammattikeittiöiden valinnat vaikuttavat koko elintarvikeketjuun

Lisätiedot

HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille

HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille HYVINSYÖJÄKSI VIIDESSÄ VIIKOSSA - oppimateriaalia kotitalouden valinnaiskursseille 2 Sisältö Johdanto kampanjaan Minulle on paljastettava ruokani alkuperä Opetuskerta 1: Minulle on paljastettava ruokani

Lisätiedot

Taso 1: Pakkausjäte. Aktiviteetti: Eettinen ruoka. Ruohola, Junni, Reiman, Toivonen MSK. Ihmisen vaikutus ympäristöön

Taso 1: Pakkausjäte. Aktiviteetti: Eettinen ruoka. Ruohola, Junni, Reiman, Toivonen MSK. Ihmisen vaikutus ympäristöön Aktiviteetti: Eettinen ruoka Taso 1: Pakkausjäte Tavoite: Vartio suunnittelee, hankkii ja valmistaa aterian kokouksessa tai retkellä niin, että syntyy hyvin vähän tai ei ollenkaan pakkausjätettä. Tarpoja

Lisätiedot

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa

Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Ilmasto jäähylle! Tehtäviä ja vinkkejä ilmastonmuutoksen käsittelyyn koulussa Toimittanut Laura Dahlgren Suomen Ympäristökasvatuksen

Lisätiedot

TIEDOSTAVA KULUTTAJA

TIEDOSTAVA KULUTTAJA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE E-kierrättäminen Kehity mukana - kierrätys tehostuu Matkustaminen Selvitä tarjonta - valintasi merkitsevät Energiatehokkuus

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Kuvitus, taitto ja tekstin tarkistuttaminen alkuperäislähteillä: Päivi Kukkonen

Kuvitus, taitto ja tekstin tarkistuttaminen alkuperäislähteillä: Päivi Kukkonen SUOMEN KULUTTAJALIITTO RY 2009 Vastaava toimittaja: Juha Beurling Toimittaja: Jenni Vainioranta Kuvitus, taitto ja tekstin tarkistuttaminen alkuperäislähteillä: Päivi Kukkonen Kuvat: Stock.XCHNG julkaisuvapaiden

Lisätiedot