Toimintakertomus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimintakertomus 2012"

Transkriptio

1 Toimintakertomus 2012

2 Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena on liikenneturvallisuuden edistäminen tiedotuksen, valistuksen ja koulutuksen keinoin. Liikenneturvan päättäviä toimielimiä ovat keskusjärjestön kokous ja hallitus. Toiminnan rahoitukseen käytetään liikennevakuutuslain(n:o 279/1959) mukaisella liikenneturvallisuuden edistämiseen tarkoitetulla maksulla kerättyjä varoja. Liikenneturvalla on 12 aluetoimistoa eri puolella Suomea sekä 57 jäsenyhteisöä. Sitratie 7, Helsinki Postiosoite: PL 29, Helsinki Sähköposti: Trafikskyddet är en offentligrättslig förening som är riksomfattande centralorganisation för trafiksäkerhetsarbetet (Lag om Trafikskyddet Nr. 278/2003). Trafikskyddets syfte är att främja trafiksäkerheten genom information, upplysning och utbildning. Trafikskyddets beslutande organ utgörs av centralorganisationens möte och styrelsen. För finansiering av verksamheten används intäkter av den avgift för främjande av trafiksäkerheten som nämns i trafikförsäkringslagen (Nr. 279/1959). Trafikskyddet har 12 distriktsbyråer runt om i Finland och 57 medlemssamfund. Cittervägen 7, FI Helsinki Postadress: PB 29, FI Helsingfors Liikenneturva, the Central Organization for Traffic Safety in Finland, is an association which functions as the central organization for traffic safety work (Law on Liikenneturva N:o 278/2003) under public law. The purpose of Liikenneturva is to promote the cause of traffic safety through communication, education and training. The decision-making bodies of Liikenneturva are the General Assembly of the Central Organization and the Board of Directors. The operations are financed by funds collected via traffic insurance fee in accordance with the Law on Traffic Insurance (N:o 279/1959). Liikenneturva has 12 regional offices located around Finland and 57 member communities. Sitratie 7, FI Helsinki Postal Address: P.O. Box 29, FI Helsinki first

3 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus Tieliikenteen turvallisuus 2012 Liikenneturvan toiminta Väestöviestintä Sidosryhmät ja päättäjät Poimintoja vuoden varrelta Lasten liikenneturvallisuus Työikäisten liikenneturvallisuus 26 Kansainvälinen toiminta 32 Hallinto- ja muut toimielimet Iäkkäiden liikenneturvallisuus 27 Talous Rapport från verkställande direktör Kuntatyö Henkilöstä Managing Director s review Nuorten liikenneturvallisuus Tiedon tuotanto Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit Toimintakertomustyöryhmä:oi Kare Ojaniemi, Pasi Anteroinen ja Sisko Väyrynen-Hämäläinen Ulkoasu ja taitto: Toni Itkonen Paino: Erweko Oy, 2013

4 Toimitusjohtajan katsaus Liikenneturvallisuus näkyi ja kuului - hyvän turvallisuuskehityksen taustalla useita tekijöitä Vuosi 2012 oli Suomen tieliikenteen turvallisin vuosi sitten vuoden Liikennekuolemat ja loukkaantumiset vähenivät edellisistä vuosista. Myös vakavasti vammautuneiden määrä pieneni selvästi. Myönteinen suunta näkyy monilla osa-alueilla. Mopoilun ja moottoripyöräilijöiden turvallisuus parani, samoin jalankulkijoiden turvallisuus. Liikenteessä oli myös aikaisempaa vähemmän rattijuopumusonnettomuuksia. Turvallisuuden kehitys on hyvä osoitus määrätietoisesta ja monipuolisesta työstä, jota useat toimijat ovat tehneet yhtäaikaisesti samaa päämäärää tavoitellen. Kuva: Liikenneturva/ Nina Mönkkönen LIIKENNETURVA onnistui työssä omalta osaltaan. Olimme mukana valtakunnallisessa liikenneturvallisuustyön suunnittelussa ja toteutuksessa. Liikenneturva on ollut omalla toiminnallaan toteuttamassa uutta liikennepolitiikkaa liikenne- ja viestintäministeriön linjaamalla tavalla. Liikenneturvan rooli noteerattiin niin valtioneuvoston antamassa periaatepäätöksessä tieliikenteen turvallisuuden parantamiseksi kuin myös eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan mietinnössä, joka koskee liikennepoliittista selontekoa. Jäsenyhteisötyö oli otettu toimintasuunnitelmassa painopistealueeksi. Kertomusvuonna valmisteltiin kokonaisarvio sidosryhmätyöstä sen kehittämisen pohjaksi. Toteutimme useita yhteistyöhankkeita eri jäsenyhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikenneturva, valtakunnallisena keskusjärjestönä, onnistui jälleen kokoamaan useiden eri alojen toimijoita tieliikenteen turvallisuustyöhön. Tuimme jäseniämme tuottamalla erilaisia aineistoja ja toimintamalleja. Suomen Vanhempainliitto ry tuli jäseneksemme toimintavuoden alussa ja toteutimme yhdessä Loistava isä -valokuvauskilpailun. Liikenneturva lähti mukaan kehittämään autourheilun 4 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

5 kansallisen lajiliiton, AKK-Motorsportin vetämää yläkoululaisille suunnattua Turvassa tiellä -tieliikenneturvallisuuskampanjaa valmentamalla AKK:n kouluttajia koulutustilaisuuksia varten. Liikenneturvalla oli yhteisiä hankkeita myös monen muun jäsenensä kanssa. Nuorten Akatemian kanssa loimme Päätä itse! -hankkeen, joka käynnistää kymmeniä nuorten omia liikenneturvallisuusaiheisia projekteja. Kunnissa tekemämme työ oli edelleen aktiivista. Vain viisi prosenttia suomalaisista asui sellaisissa kunnissa, joissa Liikenneturvalla ei ollut toimintaa lainkaan. Paikallinen työ on yksi tärkeimmistä Liikenneturvan aluetoimistojen tehtävistä. Liikenneturva oli kysytty yhteistyökumppani kunnan eri tehtävissä ja eri ikäryhmien liikkumiseen liittyen. Yritysyhteistyöstä onnistunut esimerkki on Rovio, joka halusi lähteä Liikenneturvan kanssa tekemään vapaaehtoista liikenneturvallisuustyötä. Järjestimme yhteisen suojatiekampanjan, jonka myötä Liikenneturva kiersi Angry Birds -hahmojen kanssa 12 paikkakunnalla esittelemässä hyvää suojatiekäyttäytymistä. Olimme mukana UPM:n työliikenneprojektissa ja toteutimme Nokia renkaiden ja Oulun yliopiston kanssa raskaan kaluston rengastutkimuksen. Olemme ansainneet paikkamme luotettavana tiedontuottajana. Suuri määrä mediakontakteja perustuu oikeaan ja ajantasaiseen tietoon. Annoimme lähes tuhat haastattelua, taustoitimme median liikenneaiheita ja olimme mukana laajoissakin juttusarjoissa. Alkuvuodesta huomiota herättävin liikenneturvallisuusaihe oli rattijuopumuksen torjuminen. Aiheen nosti kärkeen rattijuopon aiheuttama lapsen kuolema. Liikenneturva vastasi tiedotustarpeeseen nopeasti ja reagoi joustavasti aiheen käsittelyn edetessä. Väsymys tieliikenteessä oli kesän iso ajankohtaisteema. Aihetta käsiteltiin MTV3:n Suomi- Areenalla Porissa ja kiinnostus siihen säilyi pitkään tämän erikoisviikon jälkeenkin. Syksyllä nostimme viestinnässä esiin lasten turvallisen liikkumisen otsikolla Jokainen tie on koulutie. Avasimme aiheesta vilkkaan keskustelun myös sosiaalisessa mediassa. Myöhemmin syksyllä kärkiteemana oli suojateiden turvallisuus, jossa muistutimme sekä autoilijoiden että jalankulkijoiden vastuusta. Sekä viestinnän että koulutuksen tärkeimpien hankkeiden vaikuttavuutta selvitettiin niin pitkälle kuin mahdollista. Turvavyökampanjan huomioarvomittaukset näyttivät ennätyslukuja. Selvitys osoittaa, että viesti osui tavoiteltuun kohderyhmään, se nähtiin, se muistettiin ja siitä keskusteltiin. Kampanjaan liittyvä Hyppy-elokuva palkittiin Voitto-mainoselokuvakilpailun parhaana tietoiskuna Yhteiskunnallinen- ja kulttuurisarjassa. Koulutuspuolella vaikuttavuutta arvioitiin myös pidemmän ajan kuluttua koulutusten päättymisestä. Vuonna 2011 järjestettyä ja suosiota niittänyttä opettajien täydennyskoulutushanketta jatkettiin kertomusvuonna päivän mittaisella onnistuneella seminaarilla. Seminaarissa tiedusteltiin edellisvuoden koulutuksessa mukana olleilta, miten oppeja oli vuoden aikana hyödynnetty. Koulutus miellettiin erittäin hyödylliseksi ja saadut opit oli otettu käyttöön. Opettajat toivoivat myös uusia koulutustilaisuuksia. Koulutimme kouluttajia moottoripyöräilijöille, henkilöautoille ja raskaiden ajoneuvojen kuljettajille tarkoitettuun jatkokoulutukseen. Kevään 2012 alussa Liikenneturva ja enduron 13-kertainen maailmanmestari Juha Salminen kannustivat motoristeja pohtimaan, miten tulevasta ajokaudesta tehdään turvallinen. Samalla toimittajille tarjottiin mahdollisuus tutustua moottoripyöräilijöille tarkoitettuun koulutusmalliin Liikenneturvan järjestämässä esittelytilaisuudessa. Hallinnossa toimintamallien kehitystyötä jatkettiin. Kehittämisen kulmakivinä ovat talouden läpinäkyvyys, avoimuus ja tehostaminen. Vuoden aikana laadittiin työsuojelun toimintaohjelma ja uusi hankintaohje. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma uudistettiin varhaisen tuen periaatteiden mukaisesti. Talouskoulutusta annettiin koko henkilöstölle. Useita palvelusopimuksia uusittiin, mikä johtaa säästöihin. Myös johtamis- ja toimintakulttuuria kehitettiin. Henkilöstön koulutustilaisuuksissa ja eri yhteyksissä johdon ja yksiköiden yhteistyössä korostettiin keskittymistä Liikenneturvan ydintehtäviin. Henkilöstöstrategiassa linjataan sekä valmistautuminen henkilöstön eläköitymiseen että siihen, miten varmistetaan Liikenneturvan strategian toteuttamisen kannalta tarpeellinen osaaminen. Työhyvinvointiin panostetaan jatkuvasti. Kehitys on ollut myönteistä kahtena edellisenä vuonna. Koko työyhteisön arvioissa edistystä on ollut kaikilla selvitetyillä osa-alueilla: työn määrä, vaikutusmahdollisuudet, palkitsevuus, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja arvojen yhteensopivuus. Myös tyytyväisyys esimiehiin sekä heiltä saatuun tukeen ja palautteeseen oli lisääntynyt. Syksyn aikana esimiehiä valmennettiin suoritusarviointien tekemisessä ja palautteen antamisessa. Kiitokseni Liikenneturvan henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille. Turvallisuustyö perustuu yhteistyöhön myös tulevaisuudessa. Anna-Liisa Tarvainen Liikenneturvan toimintakertomus

6 Tieliikenteen turvallisuus 2012 TIELIIKENNE kehittyi onnettomuustietojen valossa turvallisempaan suuntaan vuonna Sekä tieliikenteessä kuolleiden että loukkaantuneiden määrä väheni yli kymmenellä prosentilla. Kuolemien määrä laski kolmellatoista prosentilla ja loukkaantumisten yhdellätoista prosentilla. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä kuoli 255 ja loukkaantui ihmistä. Pelastuslaitoksen tietoon tulleiden vakavien loukkaantumisten määrä väheni neljänneksellä. Vakavia loukkaantumisia kirjattiin yhteensä 926. Liikenteen määrä pääteillä on pysynyt lähes ennallaan Kansantalouden muutokset heijastuvat tieliikenteeseen. Talouskasvun myötä ajamisen määrä eli altistus kolareille kasvaa ja ajotavat muuttuvat. Liikennemäärien kasvaessa turvallisuushaasteet lisääntyvät. Toimintavuoden aikana liikenteen määrä pääteillä pysyi lähes ennallaan. Raskaan liikenteen määrä laski 1,3 prosentilla. Autojen keskinopeudet ovat pysyneet toimintavuoden aikana ennallaan. Tilastoissa erottuvia piirteitä vuonna rattijuopumustapausta. Tämä on 11 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Moottoripyöräilijöiden liikennekuolemien määrä laski. Kuolleita oli ennakkotietojen mukaan 21. Pyöräilijöitä menehtyi yksi vähemmän kuin edellisenä vuonna, yhteensä 18. Jalankulkijoita menehtyi liikenteessä 12 edellisvuotta vähemmän, yhteensä 29. Mopo-onnettomuuksissa kuoli seitsemän ihmistä, kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna. Loukkaantuneiden määrä laski viime vuosina selvästi. Loukkaantuneita oli ennakkotietojen mukaan 752, mikä on 32 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Hyvä turvallisuuskehitys jatkui Suomen lisäksi myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Suomen, ja koko Euroopan, kuluvan vuosikymmenen tavoitteena on puolittaa liikennekuolemien määrä vuoden 2010 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Tieliikenteessä vakavasti loukkaantuneet loukkaantuneet Tieliikenteen uhreista 58 prosenttia (147 henkilöä) menehtyi matkustaessaan henkilöautolla. Henkilöautossa kuolleiden määrä laski 15 prosentilla. Onnettomuustyypeittäin tarkasteltuna eniten ihmisiä menehtyi nokkakolareissa ja tieltä suistumisissa. Nokkakolareissa kuoli 87 ihmistä, kolme edellisvuotta enemmän. Tieltä suistumisonnettomuuksissa kuoli 69 ihmistä, 18 edellisvuotta vähemmän. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli ja loukkaantui ennakkotietojen mukaan vähemmän ihmisiä kuin vuotta aiemmin. Poliisin tietoon tuli noin Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva 6 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

7 Tieliikenteessä kuolleet Tieliikenteessä loukkaantuneet Tilastointiperusteet muuttuneet Tieliikenteessä kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin Kuolleet Henkilöauto, kulj. Henkilöauto, matk. Jalankulkija Polkupyörä Moottoripyörä Muu Mopo Tieliikenteessä kuolleet onnettomuustyypeittäin Kuolleet Kohtaaminen Suistuminen Risteävät ajosuunnat Muu Jalankulkijaonn Samat ajosuunnat Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

8 Liikenneturvan toiminta Lähtökohdat Vaikuttavuus LIIKENNETURVA on julkisoikeudellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää tieliikenneturvallisuutta toimimalla ihmisten turvallisen liikkumisen puolesta. Liikenneturva on valtakunnallinen valistus- ja etujärjestö sekä vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön palvelu- ja keskusjärjestö, jolla oli 57 jäsenyhteisöä vuonna Liikenneturva on luotettava, joustava ja yhteistyötä arvostava kumppani. Järjestömme verkostoituu ja käy yhteistyöhön vapaasti yli hallinto- ja intressirajojen. Pyrimme yhteistyössä aktivoimaan ja auttamaan yhteisöjä, yrityksiä ja yksilöitä ottamaan turvallisuuden edistämisen osaksi omaa toimintaansa. Vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön kannustaminen tapahtuu kohtaamalla tuhansia ihmisiä tapahtumissa, tempauksissa ja teemapäivillä. Ydinosaamistamme ovat liikennekulttuuriin vaikuttaminen, ihmisten turvallisen liikkumisen edistäminen sekä ihmisen roolin ymmärtäminen ja puolustaminen liikkumista koskevissa ratkaisuissa. Asiantuntemuksemme, riippumattomuutemme ja työmme laatu perustuvat tieteelliseen tutkimus- ja tilasto-osaamiseen. Toimimme yhteisesti määritettyjen arvojemme mukaan: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Turvallisen liikkumisen perusta luodaan elinikäisellä liikennekasvatuksella. Työmme on ennalta ehkäisevää ja se perustuu ensisijassa tiedon lisäämiseen ja suostutteluun. Liikenneturva vaikuttaa kansalaisten arvoihin, asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen sekä liikenneturvallisuustietouden ja turvallisuuden arvostuksen parantamiseen yhteiskunnassa. Työtämme ohjaa turvallisuusvisio, tavoite, ettei kenenkään tule kuolla tai vakavasti loukkaantua tieliikenteessä. Tieliikenteen turvallisuutta tulee kuvata myös muiden kuin onnettomuustilastojen kautta. Liikenneturva kerääkin vuosittain laajan tietopohjan tielläliikkujien kokemuksista, koetusta turvallisuudesta sekä liikennekäyttäytymisestä. Koettu turvallisuus on yksi merkittävä, laadullinen indikaattori, jolla voidaan seurata turvallisuuskehitystä. Onnettomuuksien taustalla on yhä merkittävä määrä liikennekäyttäytymiseen liittyviä valintoja, joita kokemukset, tunteet ja arvot ohjaavat. Arviolta joka toisen kuolonkolarin taustasyistä löytyy yhä tietoinen riskinotto. Liikennekäyttäytymiseen vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä. Se on luonteeltaan suostuttelevaa ja motivoivaa. Yksi vaikutuskanava on laajemman asenneilmaston ja liikennekulttuurin muokkaaminen turvallisuusmyönteisemmäksi. Myös sosiaaliseen normiin vaikuttaminen eli yleisesti epätoivottavan käyttäytymisen paheksunnan vahvistaminen, on yksi keino torjua liikennettä vaarantavaa käyttäytymistä, kuten rattijuopumusta. Tutkimusten perusteella on nähtävissä, miten pitkällä tähtäyksellä kampanjoinnin seurauksena suhtautuminen liikennesääntöjen rikkomiseen muuttuu. Muun muassa rattijuopumukseen suhtaudutaan tänä päivänä aiempaa kielteisemmin. Suhtautuminen eri liikenneturvallisuuden ilmiöihin on toinen valistustyön seurantaan käytettävä mittari. Asenneilmapiiriä on kartoitettava työn kohdennuksen ja tuloksellisuuden selvittämiseksi. 8 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

9 Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen Kuva: Liikenneturva Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen Liikenneturvan toimintakertomus

10 Väestöviestintä LIIKENNETURVA on osallistunut ja ylläpitänyt omalta osaltaan asiantuntevaa liikenneturvallisuuskeskustelua viestimällä ja kampanjoimalla aktiivisesti. Erityisen laaja keskustelu käynnistyi vuoden 2012 alussa rattijuopon yliajettua 11-vuotiaan tytön Helsingin Viikissä. Tällöin otimme tehtäväksemme rattijuopumuksen asenneilmapirin yleisyyden ja onnettomuuskehityksen taustoittamisen, jotta julkinen keskustelu perustuisi tutkittuun tietoon. Läpi vuoden seurasimme ja ohjasimme toimintasuunnitelman ja liikenteen vuosikellon mukaisesti liikenneturvallisuuskeskustelua julkisuudessa lähettämällä viikoittain tiedotteita tai ajankohtaisia liikennevinkkejä, joissa nostettiin esiin onnettomuustilastoja, liikennekäyttäytymisen seuranta- ja tutkimustuloksia sekä tapahtumia. Jatkuvaa hakukonenäkyvyyttä ylläpidettiin Google Display ja Google Ads -mainonnalla. Myös ymmärrettävän, luotettavan, ajankohtaisen ja perustelevan liikenneturvallisuustiedon ylläpito on oleellinen osa työtämme. Liikenneturvan verkkosivuilla vierailikin vuoden aikana satojatuhansia suomalaisia. Suunnitelman mukaisesti aloitimme laajan verkkosivu-uudistuksen valmistelun. Kertomusvuonna jatkoimme yhteiskunnallista kampanjointia allekirjoituksella Välitä, muista ennakoi. Toimintavuoden pääteemoja noudattaen toimme esiin turvavyön käytön tarpeellisuutta jatkamalla Musta vyö -kampanjaa. Pitkäjänteinen kampanjointi on todettu taloudelliseksi ja tavoitteelliseksi. Seurantatutkimusten mukaan tavanomaisiin yhteiskunnallisiin kampanjoihin verrattuna Musta vyö -kampanjan tv-mainonnan viestin läpimeno ja siihen suhtautuminen olivat selvästi keskimääräistä myönteisempiä. Viestimme kuultiin, ymmärrettiin ja hyväksyttiin. Liikenneturvan Hyppy-mainoselokuva palkittiin Voitto-mainoselokuvakilpailun parhaana tietoiskuna yhteiskunnallinen- ja kulttuurisarjassa. Kampanja oli Suomen paras myös laadullisin kriteerein. Television lisäksi kampanja levisi myös radion ja verkon välityksellä sekä paikallisten tapahtumien, kuten toisen asteen oppilaitoksien vierailuiden ja yleisötapahtumien sekä messujen kautta. Toimintavuoden aikana teimme uuden, rohkean avauksen yritysten vapaaehtoisen liikenneturvallisuustyön tukemiseksi. Saimme myös poikkeuksellista vetoapua kampanjoinnillemme, kun yksi Suomen suurimmista yritysbrändeistä, Rovion Angry Birds, lähti mukaan vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Yhteistyöstä syntyi 12 tapahtuman Suojatie-kiertue sekä mediakampanja. Liikenneturvallisuuden esiintuominen mediassa oli iso osa työtämme. Haastatteluista, tietopyynnöistä, kyselyistä, radiojutuista, toimittajatapaamisista ja tiedotustilaisuuksista koostuvien henkilökohtaisten mediakontaktien määrä pysyi vuoden aikana edellisvuoden tasolla (830). Kartoitimme myös tavallisten kansalaisten yhteydenottojen vuosittaista määrää kahden kuukauden seurannalla. Tämän perusteella vastasimme vuoden aikana tuhansiin tavallisten tienkäyttäjien kysymyksiin ja palautteisiin. Kasvatimme sosiaalisen median painoarvoamme laajentaen Facebook-ryhmämme seuraajien ja vaikutuksen piirin tulevien määrää moninkertaiseksi. Vuoden 2012 aikana Liikenneturva kolminkertaisti Facebook-ryhmänsä jäsenmäärän yli keskustelijan ja kommentoijan joukoksi. Parhaimman viikon aikana tavoitimme sosiaalisessa mediassa yli miljoona suomalaista. Paikallisuus on merkittävä tekijä vaikuttavan liikennevalistuksen kannalta. Siksi hyödynsimmekin läpi vuoden aluetoimistojemme vahvaa, paikallista osaamista ja verkostoja yhteistyössä eri medioiden ja paikallisten toimijoiden kanssa. Kaikkialla Suomessa jatkoimme tiivistä yhteistyötä Yleisradion, paikallisradioiden ja sanomalehtien kanssa. Asiakaslehtemme Liikennevilkku ilmestyi vuoden aikana neljä kertaa. Sen kärkiteemoja olivat ennakoivan ajon koulutus, lasten ja pyöräilyn liikenneturvallisuus sekä ajokorttiuudistus. Suomen ainoana tieliikenteen turvallisuuteen keskittyvänä julkaisuna Liikennevilkku toimii keskustelufoorumina ja äänitorvena koko alalle. 10 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

11 Sidosryhmät ja päättäjät VUONNA 2012 Liikenneturva sai uuden jäsenen Suomen Vanhempainliiton liittyessä Liikenneturvan 57. jäseneksi. Uusi jäsenyys sinetöitiin yhteistyöhankkeella Loistava isä, jonka valokuvauskilpailu käynnistettiin juuri ennen isänpäivää. Kilpailulla haluttiin herättää aikuisia pohtimaan, miltä asenteemme ja käyttäytymisemme liikenteessä näyttävät lasten ja nuorten näkökulmasta. Jäsenyhteisömme kanssa tehty yhteistyö on hyvä tapa parantaa liikenneturvallisuutta, sillä näin hyödynnämme jäsenyhteisöjemme erityisosaamista ja kontakteja. Yhteistyön hedelminä syntyivät muun muassa rattijuopumuskampanja, rengasratsia, Auton päivä, Auton vapaapäivä, vanhusten viikko ja tapaturmapäivä. Tämän lisäksi tarjosimme osaamistamme ja asiantuntemustamme kymmenien pienempien kampanjoiden ja tapahtumien järjestämisessä. Jäsenyhteisöjen lisäksi osallistuimme myös viranomaisten ohjaamaan viestintäyhteistyöhön muun muassa Eläköön-kampanjan osalta. Nuorille kohdistetun Eläköön-kampanjan teemoja olivat mopoilu ja vesiturvallisuus, eli vesillä ja veden äärellä liikkuminen, sekä päihteet. Liikenneturvallisuusalan 37. tutkijaseminaari järjestettiin huhtikuussa. Seminaarissa käsiteltiin muun muassa riskikuljettajia ja riskinottoa, temperamentin vaikutusta liikennekäyttäytymiseen sekä ikäkuljettajia. Osallistuimme valtakunnalliseen Liikenneraittiuspäivään Liikkuvan poliisin ja Liikennevakuutuskeskuksen kanssa. Kesällä olimme mukana Porin Suomi Areenatapahtumassa, jossa korostimme väsymyksen merkitystä liikenneturvallisuudessa sekä järjestimme onnistuneen infotilaisuuden kesäliikenteestä pääkaupunkiseudun kesätoimittajille. Sidosryhmille jaettiin ajankohtaista tietoa toiminnastamme Eturengas-uutiskirjeellä kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Liikenneturvan toimintakertomus

12 19.4 Opettajien täydennyskoulutusseminaari, Tampere Poimintoja vuoden varrelta 11.1 Pysy pystyssä -seminaari REAKkouluttakurssi, Rovaniemi REAKkouluttakurssi, Rovaniemi Hiihtoloma Selkä menosuuntaan on taaperolle turvallisin 17.2 Särmänä Liikenteessä -tiedotustilaisuus, Vekarajärvi 16.3 Hyppy valitaan vuoden yhteiskunnalliseksi mainokseksi 13.4 Tapaturmapäivä 10.4 Turvallisen ajokauden koulutusstartti moottoripyöräilijöille 28.5 Tyhmä saa muttei rat 21.5 Munapääkampanja alk MPEAKkouluttakurssi, Joutsa Valtakunnallinen pyöräilyviikko, Jyväskylä 12.3 Turvavyökampanja alkaa TAM HEL MAA HUH TOU K 12 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

13 Seminaarit, tapahtumat Kampanjat Kurssit, Muut tilaisuudet olla tijuoppo 30.7 Jokainen tie on koulutie Hyvä Ikä -messut Ikänsä ratissa aa 14.6 Kesätoimittajatapahtuma 16.7 Suomi Areena: Väsymysteltta 12.9 Suojatiekiertue alkaa (Angry birds) 3.9 Rengasratsia Neuvolapäivät EAKkouluttakurssi, Tampere Radiokampanja Tarkkaamattomuus 5.10 Varhaiskasvatusmessut ES HEI ELO SYY LOK MAR JOU Liikenneturvan toimintakertomus

14 Lasten liikenneturvallisuus Alle kouluikäiset (0 5-vuotiaat) PÄÄVASTUU pienten lasten turvallisuudesta on vanhemmilla. Liikenneturvassa tuemme kodin, päivähoidon ja koulun liikennekasvatusta. Teimme alle kouluikäisten lasten vanhemmille ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten tueksi uuden Lapsi liikenteessä -esitteen. Esite havainnollistaa, miten liikennekasvatuksen voi helposti liittää osaksi arkea. Työn tueksi valmistui lapsuuden ja nuoruusiän kehitys- ja oppimisteorioihin sekä liikenne- ja riskikäyttäytymisen tutkimukseen perustuva, Esko Keskisen toteuttama selvitys Lapset ja nuoret liikenteessä kehitykselliset edellytykset ja liikenneturvallisuus. Kehitimme lapsille suunnatuista verkkoaineistoista osallistavan Turvapupu-sivuston, johon lisäsimme talviliikenteeseen liittyvää tietoa lapsille ja heidän vanhemmilleen. Turvapupua markkinoitiin lokakuussa Helsingissä Varhaiskasvatusmessuilla. Opettajaopiskelijoiden liikennekasvatusperehdytys jatkui Oulun, Jyväskylän ja Tampereen opettajankoulutuslaitoksilla. Neuvoloille markkinoitiin sekä Lapsi turvallisesti autossa -esitettä että Liikenneturvan palveluita lokakuussa Helsingissä järjestetyillä Valtakunnallisilla neuvolapäivillä. Teimme myös koulujen, päiväkotien ja neuvoloiden käyttöön turvavyö-, heijastin- ja pyöräilykypäräaiheisia julisteita. Kouluttajat vierailivat päiväkodeissa ja kouluissa tuoden esiin heijastimen käyttöä ja näkyvyyttä lapsille tarinallisuuden ja elämyksellisyyden keinoin. Lisäksi toimitimme kouluille ja päiväkodeille neljä sähköistä Turvauutiset-uutiskirjettä, jotka tarjoavat toimintamalleja ja ideoita opettajille siitä, miten liikennekasvatus on helppo ottaa osaksi koulupäivää. 14 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

15 Kouluikäiset (6 17-vuotiaat) KOULUJEN alkaessa suuntasimme kampanjoinnilla huomiota suojatieturvallisuuteen. Jokainen tie on koulutie -kampanja yhdisti perinteisen tienvarsimainonnan ja sosiaalisessa mediassa tehdyn osallistavan viestinnän. Sosiaalisessa mediassa saimmekin yli suomalaista jakamaan kampanjaviestiämme omalle lähipiirilleen ja ystävilleen. Jatkoimme suojatieteemaista kampanjointia 12 paikkakunnan kiertueella, jossa mukana olivat myös Angry Birds -hahmot. Kampanjaa tuettiin radio-, lehti- ja verkkomainonnalla. Näkyvän ja positiivisen kampanjan aikana tien päällä tavattiin tuhansia suomalaisia ja saatiin mukaan tuhansia verkkokommentoijia samalla kun radio- ja lehtimainonta näkyivät ja kuuluivat sadoissa tuhansissa suomalaisissa aamiaispöydissä. Keskitimme pyöräilykypäräkampanjointiamme toista vuotta peräkkäin teini-ikäisille, sillä siinä iässä kypärän käyttöaste laskee rajusti. Munapää-kampanja kutsui nuoret osallistavalle kampanjasivustolle jonka sisältö purki kypärään liittyviä myyttejä ja esitteli muun muassa tyylikkäitä pyöräilykypäriä. Pyöräilykypärän käyttö oli myös aiheena Snapper Films Oy:n tuottaman Ella ja kaverit elokuvan alussa nähtävässä Liikenneturvan spotissa. Järjestimme suuren opettajankoulutusseminaarin huhtikuussa Tampereella. Se oli päätös Ehyt Ry:n kanssa tehdylle yhteistyölle Liikenne hurahti verkostoon ja opettajat menivät mukana. Opettajat kokivat seminaarin erittäin korkeatasoiseksi ja sisällöt helposti omassa työssään hyödynnettäviksi. Vuoden aikana järjestimme myös kaksi ruotsinkielistä opettajien täydennyskoulutuspäivää. Opettajien motivoiminen vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön on yhä tärkeämpää. Paikallistasolla vierailimme myös monissa yläkoulun ja ammattioppilaitoksen opettajille tarkoitetuissa Virkaehtosopimuksen mukainen koulutus (VESO) -päivissä. Toimitimme tilausten perusteella koulutulokkaiden vanhemmille tarkoitettua Kirje vanhemmille -esitettä kouluihin. Lisäksi olimme mukana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hyvä alku koulutielle -kampanjassa. MLL:n toteuttamassa palautekyselyssä ekaluokkalaisten vanhemmat pitivät Liikenneturvan aineistoa tärkeänä ja arvioivat sen kampanjaan osallistuneiden yhteistyökumppaneiden aineistoista parhaaksi. Hyvä alku koulutielle -yhteistyökampanjasta saatujen hyvien tulosten perusteella käynnistimme yhteistyön Mannerheimin Lastensuojeluliiton (MLL) kanssa myös seiskaluokkalaisten vanhemmille suunnatulla suorapostituskampanjalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Ehkäisevän päihdetyö Ehyt ry:n kanssa suunnittelimme nuorten vertaisoppimisen hyödyntämistä nuorisoohjaajien työssä. Nuoriso-ohjaajat ovat tärkeä vaikuttamisen kanava, sillä he kohtaavat työssään paljon nuoria. Syksyn aikana osallistuimme asian tiimoilta kolmeen työpajaan. Lisäksi aloitettiin oppilastyönä kouluille tarkoitetun sähköisen vaaranpaikkakartoitustyökalun kehittämisen Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa. Kuva: LVM Liikenneturvan toimintakertomus

16 Nuorten liikenneturvallisuus (15 24-vuotiaat) TAVOITIMME lähes varusmiestä Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton kanssa yhteistyössä toteutetulla Särmänä liikenteessä -koulutusmallilla. Teimme koulutusmallista toimintavuonna selvityksen, joka osoitti, että koulutus toimii hyvin ja koetaan tärkeäksi. Yhteistyötä vaalien järjestimme Vekaranjärven varuskunnassa lomakuljetuksien turvavyöratsian, joka herätti kiinnostusta myös mediassa. Tuimme hanketta myös seitsemällä alueellisella koulutustilaisuudella. Särmänä liikenteessä on merkittävin, yksittäinen nuorille suunnattu liikenneturvallisuustoimi Suomessa ja siitä on tullut kiinteä osa Puolustusvoimien liikenneturvallisuuskoulutusta. Osana liikenneraittiuskampanjointia jatkettiin Tyhmä saa olla -liikenneraittiuskampanjaa, jonka radiomainos syntyi nuorten toimesta Raiku-radiomainoskilpailussa. Juhannuksena ja loppuvuodesta toteutettu kampanjointi vahvisti sosiaalista paheksuntaa, joka liittyy päihtyneenä ajamiseen. Nuorten mopoilijoiden liikenneturvallisuus ja päihteettömyys tuli huomion kohteeksi alan yhteiskampanjassa Eläköön. Mopoilijoiden liikenneturvallisuus oli keskiössä myös AKK-Motorsport ry:n kanssa tekemässämme mopoilijoiden koulutusmallin pilottiprojektissa, jonka laajennamme vuonna 2013 valtakunnalliseksi Turvassa tiellä -kampanjaksi. Lisäksi Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa pi- Kuva: Liikenneturva 16 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

17 Särmänä liikenteessä on merkittävin, yksittäinen nuorille suunnattu liikenneturvallisuustoimi Suomessa detyt Tappomopo -taikuriesitykset kohtasivat 8000 yläkouluikäistä. Haimme uutta tarttumapintaa nuorten arkeen Nuorten Akatemian kanssa, käynnistämällä Päätä itse -hankkeen, jossa nuoret pääsevät itse miettimään oman liikenneturvallisuutensa kehittämistä. Liikenneturvan vuorovaikutus nuorten kanssa mahdollistaa uusien ideoiden ja mielipiteiden saamisen sekä liikenneturvallisuuden nostamisen puheenaiheeksi nuorten parissa. Hanke jatkuu vuonna 2013 nuorten omilla projekteilla. Toteutimme lukuisissa kouluvierailuissa Ennakoitu katumus -koulutusmallia, joka hyödyntää teatterin ja draaman keinoja liikennekasvatuksessa. Kuva: Liikenneturva Kuva: Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

18 Työikäisten liikenneturvallisuus (25 64-vuotiaat) LÄPI vuoden teimme ajotapaan, turvaväliin, turvavyöhön ja säähän liittyviä radiotietoiskuja. Radio Iskelmän liikennetiedotteiden yhteydessä toteutimme erityisen laajan ohjelmayhteistyön. Kokonaisvaltainen radiomainonta on yhä erinomainen väylä tavoittaa laaja joukko autoilevia, työikäisiä suomalaisia liikenteessä. Uudistimme Jalan ja pyörällä -oppaan. Opas käy läpi yleisimmät jalankulun ja pyöräilyn liikennetilanteet ja säännöt kansankielisesti kuvien kera. Tutkimme pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemusta ja viestimme epäkohdista pyöräilykauden alkaessa. Teimme kävelyn ja pyöräilyn säännöistä myös monipuolisia tuotteita opettajien käyttöön. Kampanjoinnin lisäksi tarjosimme eri ajoneuvoilla räätälöityjä ennakoivan ajon koulutuksia (EAK). Olemme vuosikymmenten saatossa luoneet Suomeen vahvan perustan ennakoivalle ajotavalle. Vuonna 2012 koko EAK-tuoteperheen ulkoinen ilme uudistettiin entistä yhteneväisemmäksi ja selkeämmäksi. Jatkoimme henkilöautolla liikkuville tarkoitetun ennakoivan ajon koulutuksen sisällön ja materiaalin kokonaisuudistuksen kurssitestausta. Kurssin palautteet nousivat yli Liikenneturvalle asetetun tavoitetason. Esittelimme ennakoivan ajotavan koulutusta turvallisuusalan ammattilaisille Turvallisuus- ja puolustusmessuilla Lahdessa. Toteutimme UPM:n kanssa työliikenteen turvallisuuteen liittyvän hankkeen eri puolella Suomea. Olemalla mukana yhteiskampanjassa Eläköön Ammattilainen-kampanjassa herättelimme tieliikenteen ammattilaisia toimimaan henkilökohtaisesti liikenneturvallisuuden edistämiseksi. Jatkoimme vuoden 2011 lopulla aloitettua motoristien ennakoivan ajon koulutukseen (MPEAK) liittyvän materiaalin kokonaisuudistusta. Toteutimme viikon mittaisen MPEAK-kouluttajakurssin kertomusvuoden toukokuussa Joutsassa. Myös tämän kurssin palautearviointi ylitti Liikenneturvalle asetetun tavoitetason. Lisäksi jatkoimme uudemman Mitä moottoripyöräilijöiden kuolemankolareista voi oppia? -koulutuksen markkinointia. Järjestimme iltapäivän koulutustilaisuuden motoristitoimittajille sekä MP Arkadian jäsenille. Koulutukseen osallistui myös enduron 13-kertainen maailmanmestari Juha Salminen, joka vastasi myös motoristien liikenneturvallisuuskysymyksiin Liikenneturvan Facebook-sivuilla ajokauden kynnyksellä. Raskaan liikenteen tarpeisiin kehittämämme raskaiden ajoneuvojen ennakoivan ajon koulutus (REAK) on käytössä sekä raskaiden ajoneuvojen ajokorttien suorittamiseen tähtäävässä opetuksessa että ammattikuljettajien jatkokoulutuksessa. REAK on vakiinnuttanut paikkansa ammatillisten oppilaitosten, kurssikeskusten ja puolustusvoimien opetuksessa. Aloitimme toimintavuonna koulutuksiin liittyvän laajan materiaalin uudistamisen. Tammi-helmikuussa järjestimme kaksi REAK-kouluttajakurssia Rovaniemellä. Lisäksi REAK-kouluttajana toimiville järjestettiin huhtikuussa Jyväskylässä kahden päivän mittainen täydennyskoulutus. Kaikkien REAK-kouluttajakurssien arvioinnit ylittivät Liikenneturvalle asetetun tavoitetason. Olemme vuosikymmenten saatossa luoneet Suomeen vahvan perustan ennakoivalle ajotavalle 18 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

19 Kuva: Liikenneturva Kuva: Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

20 Iäkkäiden liikenneturvallisuus (yli 65-vuotiaat) PAINOTIMME heijastinkampanjointiamme iäkkäille tielläliikkujille, sillä Liikenneturvan seurantatietojen mukaan iäkkäät käyttävät heijastimia muuta väestöä vähemmän. Näytä loistavalta -lehtimainonta ja -ulkomainonta saivat tukea myös mainonnasta radiossa ja apteekkien Terve-TV:ssä. Jatkoimme ikäkuljettajien helppokäyttöisen, turvallisen ja ajoergonomialtaan sopivan auton valintaan keskittyneen Ikänsä ratissa -aineiston ja tunnetuksi tekemistä. Sivusto valmistui myös ruotsiksi. Esimerkiksi ajoneuvon oikea valinta voi parantaa iäkkäiden liikenneturvallisuutta. Markkinoimme Liikenneturvan sähköisiä verkkopalveluja iäkkäille Hyvä Ikä messuilla sekä iäkkäille tarkoitetuissa lehdissä. Ikäkuljettajien ajamisen oman arvioinnin avuksi tarkoitettu opas jaettiin kaikille ajokortin uusijoille Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kautta. Päivitetty opas ilmestyi toimintavuoden keväällä. Liikenneturvan aluetoimistot järjestivät lisäksi runsaasti muita, paljon mielenkiintoa herättäneitä, iäkkäille suunnattuja tapahtumia. Tammikuussa järjestetty Pysy pystyssä -kampanjan seminaari nosti esiin kaatumisonnettomuuksien ennaltaehkäisyn keinoja. Yhteiskampanjaa tuettiin muun muassa radiomainonnalla. Kuva: Liikenneturva / Sini Aarnio-Kurki 20 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

21 Kuva: Liikenneturva / Sini Aarnio-Kurki IKÄNSÄ RATISSA IKÄNSÄ RATISSA Liikenneturvan uusi verkkosivusto Tietoa helppokäyttöisistä ja turvallisista autoista. Vinkkejä ajomukavuuden parantamiseen. Apuvälineitä auton arviointiin. Klikkaa ja lue vinkit! Sisäänkäynti Säädöt Näkyvyys Mittaristo Tavaratila Uusi teknologia Liikenneturvan toimintakertomus

22 Kuntatyö LIIKENNETURVAN toiminnan perustana on monipuolinen kuntatyö, jonka kautta tavoitamme merkittävän osan kunnista ja kuntalaisista. Monilla alueilla tukena on liikenneturvallisuustoimijatyö, joka jäntevöittää työtä kunnissa. Iso osa työstä tapahtuu Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vetämissä liikenneturvallisuusryhmissä. Paikallisuus, läsnäolo ja ihmisten aito kohtaaminen ovat kuntatyömme keskiössä. Liikenneturvan tapahtuma- ja kontaktipäiväkirjaan kertyikin yli 1400 merkintää toimintavuoden aikana. Kaikkialla Suomessa yksi työmme painopisteistä on kuntien liikenneturvallisuustyön tukeminen. Osallistuimme kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmien tekoon liikenneturvallisuusryhmien kokouksissa. Järjestimme myös monenlaista koulutusta sekä tapahtumia yhteistyössä kuntien ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Liikenneturvan edustajat ohjasivat ja kannustivat kuntia liikenneturvallisuustyöhön päivittäin. Kunta- tai seutukuntakohtaisten liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys ja toteuttaminen vaatii yhteistyötä ja ammattitaitoa. Liikenneturvan kuntatyöllä on välillisesti hyvin merkittävä osa kuntalaisten liikkumisen turvallisuuden edistämisessä. Yhtenä toimintamallina käymme paikallisissa seminaareissa läpi parhaita käytäntöjä ja opimme toisiltamme. Paikallisesti järjestimme lukuisia eri tavoin liikkuville ja eri-ikäisille suunnattuja turvallisuustapahtumia. Paikalliset tapahtumat ja yhteistyö aktivoivat alueiden toimijoita ja yhteisöjä liikenneturvallisuustyöhön. Tavoitteemme on kannustaa muita tahoja vapaaehtoiseen liikenneturvallisuustyöhön. Veimme turvalaiteasioita ja liikenneturvallisuusviestiä oikeaan aikaan ja paikkaan kytkettyinä osaksi ihmisten arkea. Järjestimme keväällä runsaasti tilaisuuksia, joissa toimme esille erityisesti pyöräilyn sääntötuntemusta. Syksyllä taas kiinnitimme huomiota polkupyörien valojen käyttöön. Alkukesällä korostimme turvavöiden merkitystä muun muassa pyörähtävän auton ja törmäysvaa an avulla ja iltojen pimetessä käynnistyi puolestaan heijastinkampanjointi. Liikenneturva kohtasi ihmisiä lukuisilla messuilla ja tapahtumissa. Ihmisten arkeen osallistuminen vei Liikenneturvan mukaan niin Turvaa tenaville -suurtapahtumaan, 112-päivään, Etnosoi! -festivaaleille kuin Lucia-kulkueeseen. Elinikäinen liikennekasvatus konkretisoitui Liikenneturvan aluetoimistojen kouluttaessa neuvoloiden, päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten, nuorisotoimen sekä työsuojelun henkilöstöä ja iäkkäiden kanssa toimivia. Lisäksi koulutusta saivat koululaisautonkuljettajat, liikennepuistojen työntekijät, toimittajat, kodinhoitajat, maahanmuuttajat, vaihto-oppilaat ja lukuisat muut liikenteen turvallisuudesta innostuneet ryhmät. Liikenneturvan tapahtuma- ja kontaktipäiväkirjaan kertyikin yli 1400 merkintää toimintavuoden aikana. Kuva: Liikenneturva 22 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

23 Kuva: Liikenneturva Liikenneturvan toimintakertomus

24 Tiedon tuotanto Tiedontuotantoyksikkö tuottaa ja kokoaa liikenneturvallisuuteen liittyviä aineistoja viestinnän ja koulutuksen suunnittelun ja kohdentamisen tueksi sekä arvioi toteutettujen toimenpiteiden tuloksellisuutta. Tutkimus- ja tilastotiedoilla palvelemme laajasti median ja viranomaisten tarpeita liikenneturvallisuuskysymyksissä. Keräsimme toimintavuonna kyselytutkimuksilla taustoittavaa tietoa muun muassa pyöräilyn väistämissääntöjen tuntemisesta, suhtautumisesta rattijuopumukseen, mopoautoiluun ja pyöräilykypärän käyttöön sekä siitä, mitä liikenteessä pelätään ja mikä suututtaa. Hyödynnämme kerättyjä tietoja Liikenneturvan viestinnässä ja kampanjoinnissa. Kertomusvuoden lopulla käynnistimme nuorille suunnatun kyselytutkimuksen yhteistyössä TNS Gallup Oy:n kanssa. Tutkimuksella selvitetään vuotiaiden liikkumista ja asenteita liikenteessä. Tulokset valmistuvat keväällä Tutkimus Liikennekäyttäytymisen seurantatutkimukset KERÄÄMME ja analysoimme vuosittain tietoa liikennekäyttäytymisen muutoksista. Omilla seurantamittauksillamme tarkkailemme pyöräilykypärän, turvavyön ja heijastimen käyttöä sekä punaista päin ajamista ja kävelemistä. Hyödynnämme myös muun muassa Liikenneviraston nopeusmittauksia ja poliisin puhallusratsiatutkimuksen tietoja. Liikenneturvan turvalaitteiden käytön seurantamittaukset otettiin mukaan myös Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kehitteillä olevaan liikenteen indikaattorijärjestelmään. Liikenteen ilmapiiri ja muut kyselytutkimukset Liikenneturva toteuttaa joka vuosi Liikenteen ilmapiiri kyselytutkimuksen, joka kuvaa tavallisten kuljettajien kokemuksia liikenteestä, koettua turvallisuutta sekä liikenteeseen liittyviä tuntemuksia. Muut tutkimukset Tekemämme seurantatutkimus liikenteen riskikäyttäytymisestä valmistui ja se esiteltiin liikennepsykologian kansainvälisessä kongressissa elokuussa. Lisäksi käynnistimme Helsingin yliopiston kanssa yhteistyötutkimuksen Vertaiskasvatuksen käytöstä turvallisuuskasvatuksessa (Heini Sarias). Tuloksellisuuden arvioimiseksi ja Liikenneturvan toiminnan ohjausta varten, keräsimme toiminnan tehokkuutta kuvaavia tietoja. Tässä yhteydessä keräsimme käyttäjäarvioita muun muassa uudistetuista Pidä pelivaraa ja Jalan ja pyörällä -oppaista. Samoin keräsimme jälkipalautetta opettajille vuonna 2011 järjestetystä liikennekasvatuksesta. Liikenneturva tekee tutkimusta myös yhteistyönä. Kertomusvuonna käynnistimme Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin kanssa kuljettajaopetussuunnitelman uudistamiseen liittyvän seurantatutkimuksen, jonka tulokset valmistuvat vuonna Tampereen yliopiston kanssa käynnistyi selvitys pyöräilymäärien vaikutuksesta pyöräilyn turvallisuuteen. Tulokset valmistuvat keväällä Lisäksi Liikenneturva, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, Rahtarit ry, Liikennevakuutuskeskus, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Liikennevirasto ja Työterveyslaitos käynnistivät yhteistyössä selvityksen raskaan liikenteen ajo- ja lepoaikamääräysten vaikutuksesta turvallisuuteen. 24 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

25 Tietopalvelu Tietopalvelumme perusta on tiedon luotettavuus ja ajantasaisuus. Koemme, että tunnemme liikenneturvallisuuden nykytilan, sillä päiväkohtainen onnettomuusseurantamme sekä ketterästi kerätyt kysely- ja seurantatietomme antavat ajankohtaisen tiedon siitä, miten suomalaisen liikenteen pulssi sykkii. Suomen virallisen tilaston Tieliikenneonnettomuudet 2011-vuosikirja laadittiin jälleen Tilastokeskuksen ja Liikenneturvan yhteistyönä. Julkaisu sisältää tietoja poliisin tietoon tulleista tieliikenteen onnettomuuksista sekä niissä kuolleista ja loukkaantuneista henkilöistä vuonna Teimme Tilastokeskuksen kanssa yhteistyötä myös kuukausittain julkaistavien liikenneonnettomuuksien ennakkotietojen tiedottamisessa. Kokoamme ja ylläpidämme Tilastokeskuksen tietokannasta laadittuja tienkäyttäjä- ja ikäryhmäkohtaisia sekä alueellisia ja eri aiheisiin keskittyviä tilastokatsauksia. Virallisen tilaston tietopohjaa laajennamme pelastuslaitosten resurssi- ja onnettomuustilastojärjestelmän Pronton tiedoilla, joita hyödynnetään etenkin liikenteessä vakavasti vammautuneiden määrän arvioinnissa. Teemme yhteistyötä myös Liikennevakuutuskeskuksen kanssa ja hyödynnämme tutkijalautakuntien onnettomuusaineistoja onnettomuuksia tarkentavien tietojen lähteenä. Reaaliaikaisen onnettomuustilanteen seuraamiseksi keräsimme myös sähköisesti tietoja eri medioiden julkaisemista onnettomuusuutisoinneista. Toimimme kansallisena tiedonkeruun koordinaattorina Maailman terveysjärjestö WHO:n Global Status Report on Road Safety raportin koostamisessa. Raportti julkaistaan vuoden 2013 alussa. Kolmannen, sisäisen turvallisuuden ohjelman valmistelun yhteydessä toimimme arjen ja asumisen turvallisuuden asiantuntijaryhmässä, jonka yhtenä tehtävänä oli liikkumisen turvallisuuden parantaminen. Sisäasianministeriö julkaisi ryhmän työstä raportin Arjen ja asumisen turvallisuuden parantaminen. Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti/2012. Ylläpidämme Suomen laajinta, yksinomaan liikenneturvallisuuteen erikoistunutta yli nimekeestä koostuvaa kirjastoa. Seuraamme alan kansallista ja kansainvälistä kehitystä julkaisujen sekä verkkopalvelujen avulla. Kirjastomme palvelee alan tutkijoita, liikenneturvallisuudesta kiinnostuneita kansalaisia ja yhteistyökumppaneita. Erilaisia tiedonhakuja tehtiin lähes päivittäin. Liikenneturvan kirjasto oli mukana myös valtakunnallisessa Kysy kirjastonhoitajalta -palvelussa. Jatkoimme liikenneturvallisuusalan historiallisen aineiston tallentamista ja digitoimista yhteistyössä auto- ja tiemuseo Mobilian kanssa. Jalankulkuliikenne Kevytliikenne Autoliikenne Nuoret jalankulkijat Jalankulkijat Polkupyöräilijät Mopoautoilijat Joukkoliikenne Henkilöautoliikenne Liikenneturvan toimintakertomus

26 Kansainvälinen toiminta POHJOISMAIDEN yhteistyöjärjestö NTR (Nordiska Trafiksäkerhets Rådet) piti johtajiston kokouksen maaliskuussa Tukholmassa ja vuosikokouksen elokuussa Kööpenhaminassa. Kokouksiin osallistui tiedottaja Lena von Knorring. Yhteyspäällikkö Heli Lintamo ja Lena von Knorring osallistuivat Trygg Trafikkin järjestämään liikenneturvallisuuskonferenssiin huhtikuussa Oslossa. Tiedottaja Kaisa Hara ja Lena von Knorring osallistuivat NTR:n nuorisotyöryhmän kokoukseen kesäkuussa Kööpenhaminassa. Suunnittelija Petri Jääskeläinen osallistui Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumin liikenneturvallisuusjaoston toimintakauden päätöstapahtumaan sekä Via Nordica-konferenssiin kesäkuussa Reykjavikissa. Tylosand / MHF - liikenneturvallisuusseminaariin syyskuussa Halmstadissa osallistuivat toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen, yhteyspäällikkö Heli Lintamo sekä toimitusjohtajan assistentti Sisko Väyrynen-Hämäläinen. Seminaarin keskeisenä aiheena oli pyöräilyturvallisuus. ETSC (European Transport Safety Council) piti Safe and Sober -seminaarin maaliskuussa Helsingissä. Petri Jääskeläinen piti tilaisuudessa esityksen rattijuopumustilanteesta ja liikenneturvallisuuskampanjoinnista. Tiedottaja Pasi Anteroinen osallistui ETSC:n PIN-raportin julkistamistilaisuuteen sekä Main Councilin tapaamiseen marraskuussa Bresciassa. Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen osallistui Suomen edustajana Serbian liikenneturvallisuuskonferenssiin huhtikuussa Donji Milanovacissa. Hän piti esityksen aiheesta Local Traffic Safety Work in Finland. Suomen Pietarin pääkonsulaatti kutsui Liikenneturvan edustajan syyskuussa Anitshovin palatsissa järjestettyyn Eurooppa-päivän tapahtumaan. Suunnittelija Katariina Rahikainen osallistui tilaisuuteen ja piti esityksen pyöräilystä ja liikenneturvallisuudesta. Tiedotusalan neuvottelukunta teki opintomatkan Englantiin syyskuussa. Matkalla saatiin monipuolinen kuva brittiläisestä liikenneturvalli- suustutkimuksesta, -ajattelusta, -suunnittelusta ja -valvonnasta sekä kuljettajien vapaaehtoisesta jatkokoulutuksesta. Neuvottelukunta tutustui myös Liikennevakuutuskeskusta vastaavaan organisaatioon ja hälytysajoneuvojen kuljettajien koulutukseen, joka tapahtuu muun liikenteen seassa. Liikenneturvan pohjoismaisten sisarjärjestöjen edustajat kokoontuivat marraskuussa Oslossa keskustelemaan nuorten liikenneturvallisuuteen liittyvistä uusimmista tutkimuksista ja suunnittelemaan tulevaa toimintaa. Liikenneturvasta osallistui tilaisuuteen Katariina Rahikainen. Kiinan liikenneturvallisuusvaltuuskunta Gansu Province Transport Department vieraili maaliskuussa Liikenneturvassa tutustumassa Liikenneturvan työhön. Valtuuskuntaa kiinnosti erityisesti turvalaitteet. Bulgarian apulaisliikenneministerin johtama valtuuskunta vieraili toukokuussa tutustumassa Liikenneturvan toimintaan. Liikenneturva erosi PRI:n (La Prévention Routìere Internationale) jäsenyydestä toimintavuoden lopussa. 26 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

27 Liikenneturvallisuusalan ansiomitalit LIIKENNEMINISTERI Merja Kyllönen myönsi Liikenneturvan hallituksen esityksestä liikenneturvallisuusalan ansiomitalit 11 alalla ansioituneelle henkilölle. Mitalit luovutettiin pidetyssä lounastilaisuudessa Helsingissä. Mitalin saivat seuraavat henkilöt: liikenneturvallisuussuunnittelija Aila Alahuhtala, päätoimittaja Velimatti Honkanen, kunnossapitopäällikkö Heikki Ikonen, kapteeni evp. Markku Kallatsa, lääninoikeuslääkäri Jarmo Lipasti, kehitysjohtaja Pasi Pellikka, ylikomisario Simo Pukkila, toimitusjohtaja Lasse Säynäjoki, aluepäällikkö Reijo Tarkiainen, vanhempi konstaapeli Martti Väänänen ja insinööri, tekninen johtaja Antti Westersund. Kuva: Liikenneturva Kuva: Liikenneturva/Nina Mönkkönen Liikenneturvan toimintakertomus

28 Henkilöstö Yleistä HENKILÖSTÖHALLINNON ohjaavat arvot ovat: turvallisuus ensin, asiantuntijuus ja yhteistyö. Pääsanomamme on: asiantuntijuutemme syntyy yhdessä. Liikenneturvan uuteen henkilöstöstrategiaan on määritelty Liikenneturvan tavoitteet, periaatteet ja menettelytavat, joita noudatamme Liikenneturvan henkilöstöasioiden hoidossa ja joilla lisäämme Liikenneturvan tehokkuutta, luotettavuutta ja henkilöstön viihtyvyyttä. Työsuojelun uusi toimintaohjelma vuodelle 2013 valmistui kesäkuussa. Ohjelma jatkaa kertomusvuonna aloitettua aluetoimistojen työpaikkaselvitysten loppuunsaattamista, pelastussuunnitelmien tekoa yhdessä taloyhtiöiden kanssa ja ajantasaisten turvallisuuskansioiden laadintaa. Muita asioita vuoden 2012 tapaan ovat sairauspoissaolot, työterveyshuollon kustannukset, työterveyshuollon toimintasuunnitelman seuranta, työtapaturmat, työilmapiirikysely, työhön liittyvien riskien arviointi sekä henkilöstöltä tulevat palautteiden ja aloitteiden käsittely. Työterveyshuollon toimintasuunnitelma vuosille valmistui marraskuussa. Toimintasuunnitelma painottaa varhaisen tuen ohjelmaa, jonka merkitys arjen käytännöissä käytiin läpi koko henkilökunnan kesken syksyn henkilöstöpäivien yhteydessä. Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan sisältyvä, uusi Liikenneturvan päihdeohjelma noudattaa Suomen Terveystalo Oy:n ja työmarkkinajärjestöjen suosittelemaa hoitoonohjausmallia. Kehityskeskustelut pidettiin henkilökunnalle tammi-maaliskuun aikana. Esimiehet osallistuivat syksyn aikana suoritusarviointivalmennukseen. Uudistetun palkkausjärjestelmän rakennemuutokset tulevat päätökseen vuoden 2013 aikana, kun suoritusarvioinnit toteutetaan osana kehityskeskusteluja. Henkilöstön määrä ja rakenne Liikenneturvan henkilöstön määrä toimintavuoden lopussa oli 47 henkilöä. Aluetoimistoissa oli yhteensä 19 henkilöä ja keskustoimistossa 28. Henkilötyövuosien määrä oli 45. Henkilötyövuosien määrällä tarkoitetaan säännölliseen normaaliin työaikaan suhteutettua henkilötyövuosien yhteismäärää. Määräaikaisia työsuhteita oli vuoden lopussa kolme ja osa-aikatyössä oli yksi työntekijä. Liikenneturvan henkilöstöstä naisia oli 57,4 ja miehiä 42,6 prosenttia. Henkilöstön keski-ikä oli 46,9 vuotta; naisten 46,4 ja miesten 47,5 vuotta. Liikenneturvan koulutustasoindeksi oli 5,6 vuoden lopussa asteikolla yhdestä kahdeksaan. Korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneiden osuus koko henkilöstöstä oli 60 prosenttia. Liikenneturvaan tuli toimintavuoden aikana kuusi uutta henkilöä vakinaiseen tai määräaikaiseen työsuhteeseen. Vanhuuseläkkeelle jäi yksi henkilö. Eläkkeelle siirtymisten yhteydessä on koettu tärkeäksi varmistaa osaamisen siirtyminen rekrytoitaville henkilöille. Työhyvinvointi ja työterveyshuolto Työhyvinvointikyselyllä tiedusteltiin edellisen vuoden tavoin määrällisestä työkuormituksesta, vaikutusmahdollisuuksista, työn palkitsevuudesta, yhteisöllisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja arvojen yhteensopivuudesta. Kyselyssä käytetyn Areas of Worklife Survey (AWLS) -menetelmän perusteella ei voida antaa yhtä työhyvinvoinnin arvoa. Mutta jos edellä mainituista työelämän keskeisistä alueista 28 Liikenneturvan toimintakertomus 2012

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Liikenneturvan strategia

Liikenneturvan strategia 1 Liikenneturvan strategia 2015-2017 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan strategia 3 Liikenneturvan arvot 3 Toiminta-ajatus 4 Liikenneturvan visio 4 Toimintaa ohjaavat strategiset linjaukset 5 Strategian

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 SISÄLTÖ Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2016 6 Painopisteet 6 Yhteistyö 6 Pienet lapset (alle 7-vuotiaat)

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta

Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta Valtioneuvoston periaatepäätös liikenneturvallisuudesta ja sen seuranta Riikka Rajamäki 14.11.2017 Tampere Liikenneturvallisuustyön hyvät käytännöt kaikkien käyttöön -seminaari Vastuullinen liikenne. Rohkeasti

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara

Kampanjoinnilla vaikuttaminen. Viestintäpäällikkö Kaisa Hara Kampanjoinnilla vaikuttaminen Viestintäpäällikkö Kaisa Hara 21.5.2014 Liikenneturva Edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen Keinoina viestintä, valistus ja koulutus Valtakunnallinen

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUDESTA

LIIKENNETURVALLISUUDESTA AJANKOHTAISIA ASIOITA LIIKENNETURVALLISUUDESTA NÄKÖKULMIA ITÄ-SUOMEN POLIISILAITOKSELTA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Ylikomisario Petri Pahkin 2 Tietojohtoisuus liikenneturvallisuustyössä Poliisien

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2011

Toimintakertomus 2011 LIIKENNETURVAN Liikenneturva on julkisoikeudellinen yhdistys, joka toimii valtakunnallisena liikenneturvallisuustyön keskusjärjestönä (Laki LiikenneturvastaNo 278/2003). Liikenneturvan tarkoituksena on

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio

2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 1 2012 Toimintasuunnitelma- ja talousarvio 2 Sisältö sivu Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 3 Liikenneturvan toiminta 2012 5 Kohderyhmät 5 Tiedontuotanto 9 Alueellinen ja paikallinen

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma

Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma Liikenneturvan toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 1 Sisällysluettelo Liikenneturvan rooli ja tehtävät 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2015 5 Painopisteet 5 Yhteistyö 5 Pienet lapset

Lisätiedot

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012

Turvauutiset kouluille. Helmikuu 2012 Turvauutiset kouluille Helmikuu 2012 Sisällysluettelo Opettaja, tule liikennekasvatuksen seminaariin!..................... 3 Oppia ikä kaikki..................................... 5 Rattijuopumus puhututtaa................................

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma 1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2 Sisällysluettelo Liikenneturvan toiminta-ajatus 3 Toiminnan lähtökohdat 4 Liikenneturvan toiminta 2014 6 Toiminta kohderyhmittäin 8 Jäsenyhteistyö 11 Kansainvälinen

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET

TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET TIELIIKENTEESSÄ KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET MOOTTORIPYÖRÄILIJÄT 2000 2008* Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva. Tilastointiperusteet muuttuneet loukkaantuneiden osalta 2003. Vuosi 2008 ennakkotieto TIELIIKENTEESSÄ

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA

Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia. Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Tieliikenteen turvallisuudesta ajankohtaisia ajatuksia Ylivieskassa 11.11.2014 Toimitusjohtaja Anna Liisa Tarvainen LIIKENNETURVA Hyvä suunta Katse taakse pitkiä kehityskaaria hyviä tuloksia tukeva pohja

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA

KAUNIAISTEN KAUPUNKI KUNTATEKNIIKKA LIIKENNETURVALLISUUSRAPORTTI 2017 Tieliikenneonnettomuudet koko maassa ja valtakunnalliset tavoitteet Vuonna 2016 tapahtui Suomessa kaikkiaan 4 709 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT

Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT Kouvolan liikenneturvallisuussuunnitelma 2017 VISIO, TAVOITTEET, PAINOPISTEALUEET JA MITTARIT VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET VISIO PAINOPISTE- ALUEET Kenenkään ei

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski

Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen. Satu Tuomikoski Turvalliset koulumatkat ja aktiivisten koulumatkojen edistäminen Satu Tuomikoski satu.tuomikoski@liikenneturva.fi 2 Lasten liikenneturvallisuus on aikuisten vastuulla 3 NOLLAVISIO Ihminen tekee liikenteessä

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 3. 22.9.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Mopoilu ja liikenneraittius

Mopoilu ja liikenneraittius Mopoilu ja liikenneraittius Parannamme liikenneturvallisuutta vaikuttamalla ihmisen käyttäytymiseen 2 Kuolleet tienkäyttäjäryhmittäin ja liikenneturvallisuustavoite Lähde: Tilastokeskus ja Liikenneturva,

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 205 Tieliikenneonnettomuustilasto 204 Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 229 ja loukkaantui vakavasti 59 ihmistä vuonna 204 Tilastokeskuksen mukaan vuonna 204 tapahtui 5 24 henkilövahinkoon

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Liikkujan viikko 2014

Liikkujan viikko 2014 Liikkujan viikko 2014 Omilla poluilla ja radioaalloilla 19.5.2014 Sirpa Mustonen ja Kaisa Kauhanen 1 Euroopan yhteinen Liikkujan viikko Kansainvälistä Liikkujan viikkoa vietetään vuosittain 16. 22.9. Viikon

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö

Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Rattijuopumus on Suomessa hana -ilmiö Päihdeseminaari 4.9.2014, Sampola, Tre Matti Joki Yhteyspäällikkö, Liikenneturva, Tampere Käyttäytymistiedejäsen, liikennevahinkojen Tutkijalautakunta, Pirkanmaa,

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnittelua kuntarajat ylittävänä yhteistyönä Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat Suomessa työpaja Sonja Heikkinen 8.10.2014 Valtakunnallisia liikennepoliittisia

Lisätiedot

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta

Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastuslaitosten ulkoinen viestintä 2017 Ulkoisen viestinnän tila sekä koettuja haasteita ja kehittämisideoita laitoksilta Pelastustoimen viestintä 2020 -työpaja 27.11.2017, Kuopio Aino Harinen, Pelastusopisto

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014

Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Tieliikenneonnettomuustilasto 2014 Tieliikenteessä menehtyi 224 ihmistä vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuonna 2014 tapahtui 5 294 henkilövahinkoon johtanutta

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

LIIKENNEKASVATUS

LIIKENNEKASVATUS <PVM> LIIKENNEKASVATUS Liikennekasvatus 1. Liikennekasvatus 2. Turvallisuus taataan perustuslaissa 3. Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 4. Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma 5. Liikennekasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari

Sirpa Rajalin. tutkijaseminaari Sirpa Rajalin 35. Liikenneturvallisuusalan tutkijaseminaari Helsingissä 20.5.2010 2010 Tieliikenteessä kuolleet 100 000 asukasta kohden eräissä maissa 2008 0 5 10 15 20 25 Islanti Iceland Malta Malta

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015

Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Oikeus liikkua omin jaloin Kangasalla myös bussipysäkille 2015 Nostot liikkumisenohjauksen teemoista 2015 Kangasalan kestävän liikenteen toiminta Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin kunnanhallituksessa

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma. Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma Osaraportti 3: Tavoitteet liikennekasvatustyölle ja liikennekasvatuksen toimintamalli Joulukuu 2016 Turvallisuuskehitykselle oikea suunta Lähtökohtana on nk. nollavisio:

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013

Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Ethän päästä irti? En. Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen, liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa?

Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Miten ehkäisevän päihdetyön rakenteet pitäisi järjestää kunnassa? Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöpäivä 28.9.2017 Rokua PSAVI, ylitarkastaja Raija Fors 2.10.2017 1 Kunnat vastaavat paikallisen ehkäisevän

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Hyvinvointi- ja turvallisuustyö OULU 10.11.2015 Tomi Timonen TAUSTAA Arjen turvaa kunnissa -hanke Arjen turvaa.. Arjen turvaa kunnissa -hankkeessa

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Anders Granfelt 24.9.2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Henkilöautoilun kysyntään vaikuttavia tekijöitä Lähde: Pöllänen M. 2012 (Väylät ja liikenne 2012) 5.10.2012

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI

LIIKKUMISEN OHJAUKSEN OHJELMA 2012-2013 LOHJELMA2 TULOSKORTTI Hankkeen nimi: Liikkuva 2012-2013 Hankkeen lyhyt yleiskuvaus ja tavoitteet Hankkeen päämääränä oli kannustaa 13-19-vuotiaita nuoria tekemään viisaita liikkumisvalintoja koulu- ja vapaa-ajanmatkoillaan.

Lisätiedot

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 - Yhteistyötä vuodesta 2012 - Tuetaan 13-24 vuotiaiden nuorien omia liikenneturvallisuusprojekteja rahallisesti - Vuonna 2016 haetaan etenkin videoprojekteja

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella. Toimenpiteitä kuvataan tavoitteiden yhteydessä. Tässä esityksessä

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Lausunto koskien ehdotusta laiksi liikenneturvallisuusmaksusta ja Liikennevakuutuskeskuksesta. Timo Tervo Liikennelääketieteen professori

Lausunto koskien ehdotusta laiksi liikenneturvallisuusmaksusta ja Liikennevakuutuskeskuksesta. Timo Tervo Liikennelääketieteen professori Lausunto koskien ehdotusta laiksi liikenneturvallisuusmaksusta ja Liikennevakuutuskeskuksesta Timo Tervo Liikennelääketieteen professori Käsittelyssä Hallituksen esitys liikennevakuutuslaiksi (HE 2015

Lisätiedot

Toimintakertomus 2014

Toimintakertomus 2014 Toimintakertomus 2014 Sisällys Liikenneturva edistää tieliikenteen turvallisuutta vaikuttamalla liikennekäyttäytymiseen ja liikennekulttuuriin. Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014

Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014 Kainuun liikenneturvallisuustoimija Kainuun liikenneturvallisuustoimija Vuosikertomus 2014 22.12.2014 Toimijamalli ja liikenneturvallisuustyön organisointi Kainuun maakunnan ja Kainuun kuntien liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Tieliikenteen turvallisuus

Tieliikenteen turvallisuus Liikenneneuvos Anneli Tanttu 1 Tieliikenteessä ovat mukana kaikki kansalaiset Tieliikennejärjestelmä on avoin järjestelmä, jossa jokainen tienkäyttäjä tekee päätöksiä ja valintoja Rautatie- ja tieliikenteen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä

Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Aikuisten kokemuksia mopoilun riskeistä Kysely vuonna 2010 Leena Pöysti Sisältö Johdanto... 3 Kokemuksia mopoilusta osana muuta liikennettä... 3 Mikä olisi mopolle sopiva huippunopeus liikenteessä... 3

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula

Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma. Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Kansallinen lasten ja nuorten tapaturmien ehkäisyn ohjelma Tapaturmapäivä 13.8.2010 Tutkija Jaana Markkula Alle 25-vuotiaiden tapaturmat Suomessa Keskimäärin vuosittain tapaturmissa Vajaat 200 kuolee 14

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

Miksi kuntien liikenneturvallisuustyö polkee paikoillaan? Yhteyspäällikkö Anna-Maija Hinkkanen Liikenneturva Kouvolan toimipiste

Miksi kuntien liikenneturvallisuustyö polkee paikoillaan? Yhteyspäällikkö Anna-Maija Hinkkanen Liikenneturva Kouvolan toimipiste Liikenneturva Julkisoikeudellinen yhdistys valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö Elinikäisen liikenneturvallisuustyön edistäjä 75 vuotta liikenneturvallisuustekoja Liikenneturvan tavoitteena

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016

Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 Nuorten Akatemian ja Liikenneturvan yhteistyöhanke 2016 - Yhteistyötä vuodesta 2012 - Tuetaan 13-24 vuotiaiden nuorien omia liikenneturvallisuusprojekteja rahallisesti - Vuonna 2016 haetaan etenkin videoprojekteja

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - vain yksi työryhmä, työryhmän

Lisätiedot

LINTU tutkimusohjelman teesit

LINTU tutkimusohjelman teesit LINTU tutkimusohjelman teesit Tieliikenteen turvallisuuden pitkän aikavälin tutkimus- ja kehittämisohjelma LINTU on liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston ja Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa

Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Selostus 1 (5) Selostus valtuustoaloitteeseen opiskelijoiden yhteisöllisyyden lisäämisestä oppilaitoksissa Koulutuskuntayhtymän opiskelijakunta Pyro ja kuntayhtymän edustajat ovat kartoittaneet nykyisen

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8)

Nuoret liikenteessä 25.1.2016 1(8) 25.1.2016 1(8) Nuoret liikenteessä Liikenneturvan, Puolustusvoimien ja Sotilaskotiliiton yhteistyössä suunnittelema varusmiesten liikenneturvallisuuskampanja Särmänä liikenteessä on toteutettu varusmieskoulutusta

Lisätiedot

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy

Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua. Sara Lukkarinen, Motiva Oy Asukkaiden ja sidosryhmien osallistaminen osana kestävän kaupunkiliikenteen suunnittelua Sara Lukkarinen, Motiva Oy Alustuksen sisältö Kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmat eli SUMPit, mistä kyse? Mitä

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot