190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 192 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 192 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 192 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta 193 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuhmoisten vuokrakiinteistöt Oy:n lainalle Kuhmoisten Osuuspankista 194 Kuntalaisaloite sosiaali- ja terveystyön yhteistoiminta-alueen järjestelyistä / Keskinen Kari 195 Yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä 196 Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian hyväksyminen 197 Talouskatsaus 198 Vuoden 2012 määrärahamuutokset 199 1, 2 Suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista varten 200 Aloite maapoliittisen ohjelman laatimisesta / Kokoomuksen valtuustoryhmä 201 Kuhmoisten keskustaajaman kaavoituksen käynnistäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston hallintotoimistossa sen aukioloaikana. PUHEENJOHTAJA Kimmo Malin

2 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Malin Kimmo puheenjohtaja JÄSENET Heinonen Mirja Hellstén Henna Huokonen Pentti Järvenpää Juha Salmi Ulla Simola Ossi MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sarvala Silmu kunnanvaltuuston pj Jokinen Mira kunnanvaltuuston I vpj Vaskisalo Jouni kunnanvaltuuston II vpj Heusala Anne kunnanjohtaja, esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TAPA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Heinonen ja Henna Hellstén. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä JA VARMENNUS Kimmo Malin Sanna Luukkanen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mirja Heinonen Henna Hellstén Aika ja paikka kunnanviraston hallintotoimistossa Virka-asema Allekirjoitus Kanslisti

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 190 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan asioiden käsittelytapaa koskevan muutosehdotuksen: Ennen :ää 192 käsitellään 195. Lisäksi kokouskutsun mukana jaetun esityslistan 196 jätetään käsittelemättä. Asioiden käsittelytapaa koskeva muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokoukseen oli kutsuttu sivistystoimenjohtaja Pertti Terho :ään 195 liittyen, kehittämisasiamies Arto Kummala :ään 200 liittyen sekä taloussihteeri Reetta Talja :iin 197, 198 ja 199 liittyen. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Khall 191 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Heinosen ja Henna Hellsténin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ (SATU JOKINEN) JA UUDEN JÄSENEN VALINTA (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 192 Satu Jokinen on lähettänyt seuraavan kirjeen: Pyydän täten eroa Kuhmoisten keskusvaalilautakunnasta. Olen ehdokkaana tulevissa kunnallisvaaleissa, joten en voi toimia jäsenenä ko. lautakunnassa loppukautena. Vaalilain 13 :ssä todetaan, että jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Säännös koskee vain kunnallisvaaleja, koska vain niissä ehdokashakemus toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Suomen Kuntaliiton kirjeessä nro 7 todetaan, että ehdokkaaksi asettuvan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen on syytä harkita eron pyytämistä, jolloin hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Satu Jokiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMOISTEN VUOKRAKIINTEISTÖT OY:N LAINALLE KUHMOISTEN OSUUSPANKISTA (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 193 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy / toimitusjohtaja Alli Peltonen on lähettänyt seuraavan kirjeen: Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:llä on Valtiokonttorin lainoja seuraavasti ( tilanne): 1. Kaskitie 9:lle 1991 myönnetty; jäljellä oleva pääoma on ,37 ; päättyy Kaskitie 7:lle 1993 myönnetty; jäljellä oleva pääoma on ,34 ; päättyy Jussilankuja 3:lle 1995 myönnetty; jäljellä pääomaa on ,69 ; päättyy 2030 Kaikkien edellä mainittujen lainojen voimassa oleva korko on 3,74 %. Lainojen vakuutena on kolmeen edellä mainittuun kiinteistöön perustettu kiinteistöpanttioikeus. Valtiokonttorin korkotaso heilahtelee vuosittain voimakkaasti. Tämän lisäksi lainat ovat ns. vuosimaksulainoja, joiden vuosittainen maksuerä nousee jatkuvasti. Lainojen lyhennykset aiheuttavat yhtiön kassanhallinnalle merkittäviä ongelmia. Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n hallitus päätti elokuussa 2012 kilpailuttaa kaksi (lainat 1 ja 2) Valtiokonttorin määrältään yhteensä euron suuruista lainaa uudelleen. Saaduista tarjouksista edullisin oli Kuhmoisten Osuuspankin lainatarjous (kokonaiskorko ,691 %). Kaikissa lainatarjouksissa edellytetään lainan vakuudeksi esinevakuuden sijaan kunnan takausta. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Kuhmoisten Osuuspankin lainatarjouksen, mikäli Kuhmoisten kunta myöntää lainan vakuudeksi omavelkaisen takauksen. Lainalla maksetaan pois kaksi (lainat 1 ja 2) edellä mainituista lainoista. Edellä mainitun johdosta Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy pyytää Kuhmoisten kunnalta omavelkaista takausta Kuhmoisten Osuuspankin (velkoja ) ja Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n (velallinen) välisen euron päävelan pääomasta, koroista ja viivästyskoroista sekä niistä muista maksuista ja palkkioista, joihin

6 Kunnanhallitus Kuhmoisten Osuuspankin vakioehtomuotoinen takaussitoumus takaajan edellyttää sitoutuvan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n ja Kuhmoisten Osuuspankin väliselle euron lainalle myönnetään Kuhmoisten kunnan omavelkainen takaus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kimmo Malin totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Mirja Heinonen.

7 Kunnanhallitus KUNTALAISALOITE SOSIAALI- JA TERVEYSTYÖN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄRJESTELYISTÄ / KESKINEN KARI (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 194 Kari Keskinen on saapuneessa kuntalaisaloitteessaan esittänyt seuraavaa: Jämsän ja Kuhmoisten kuntien sosiaali- ja terveystyön yhteistoiminta-alueen järjestelyissä on vuoden aikana ilmennyt yliolkaisia piirteitä. Jämsä on mm. yksipuolisesti sulkenut Kuhmoisten terveysaseman vastaanoton ns. loma-ajaksi. Kunta on sen toiminnan kuitenkin tilannut ja maksanut. Tällä hetkellä Jämsässä on harkinnassa vanhustenhuollon voimassa olevan strategian muutosta merkitsevää ulkoistusta sekä dialyysihoidon siirtoa seutu- ja maakunnan ulkopuolelle. Näistäkään toimenpiteistä ei ole kysytty kunnanhallituksen tai -valtuuston virallista kantaa. Aloite: Kuhmoisten kunta reklamoi terveysaseman vastaanoton sulkemisesta ja kunta ilmaisee selvän kantansa vanhushuollon osajärjestelyihin ja dialyysihoidon siirtoon. Perusturvajaos on käsitellyt Kari Keskisen kuntalaisaloitetta kokouksessaan ja esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: Kuhmoisten kunnalla ei ole tarvetta reklamoida Jämsän kaupunkia Kuhmoisten terveysaseman vastaanoton sulkemisesta kesällä Kuhmoisten kunta oli tietoinen keväällä 2012 siitä valitettavasta tosiseikasta, että Kuhmoisten terveysaseman vastaanotto joudutaan sulkemaan kesällä 2012 tilapäisestä henkilöstövajeesta johtuen. Asiasta on käyty neuvotteluja Jämsän kaupungin kanssa kevään 2012 aikana ja terveysaseman sulusta on päätetty yhteisesti sen hetkisiin faktatietoihin perustuen. Neuvotteluihin on osallistunut Kuhmoisten kunnan virkamiesten lisäksi kunnan luottamushenkilöitä. Terveysaseman vastaanoton sulkemisesta on tiedotettu kuntalaisille hyvissä ajoin.

8 Kunnanhallitus Jämsän kaupungin harkinnassa oleviin vanhushuollon osajärjestelyihin ei ole syytä ottaa kantaa vielä tässä vaiheessa, koska ei ole tiedossa, että ko. järjestelyt koskisivat Kuhmoisten kunnan alueella toimivaa vanhustenhuoltoa. Kuhmoisten kunnan alueen vanhustenhuollon palvelutasosta keskustellaan syksyn 2012 aikana Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin välisissä sosiaali- ja terveystoimen palvelutilausneuvotteluissa vuodelle Keski-Suomen sairaanhoitopiiri luopuu dialyysitoiminnan järjestämisestä Jämsän alueella. Kuhmoisten kunta siirtyy vuoden 2013 alusta yhdessä Jämsän kaupungin kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseneksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on dialyysipotilaiden hoidon keskittäminen Mäntän sairaalaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valmistelee asiaa ja tekee asiassa päätöksen vuoden 2013 aikana. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käynyt asiassa neuvotteluja Jämsän kaupungin edustajien kanssa. Kuhmoisten kunta toivoo omalta osaltaan, että dialyysipotilaille annettaisiin mahdollisuus lähipalvelun saamiseen Jämsän alueella. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa vastineenaan Kari Keskisen kuntalaisaloitteeseen perusturvajaoksen kokouksessaan laatiman esityksen mukaisen vastineen. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus toteaa vastineenaan Kari Keskisen kuntalaisaloitteeseen seuraavaa: Kuhmoisten kunta oli tietoinen keväällä 2012 siitä valitettavasta tosiseikasta, että Kuhmoisten terveysaseman vastaanotto joudutaan sulkemaan kesällä 2012 tilapäisestä henkilöstövajeesta johtuen. Asiasta on käyty neuvotteluja Jämsän kaupungin kanssa kevään 2012 aikana ja Kuhmoisten kunnan kantana on esitetty, että terveysaseman sulku on viimesijainen vaihtoehto. Neuvotteluihin on osallistunut Kuhmoisten kunnan virkamiesten lisäksi kunnan luottamushenkilöitä. Tulevaisuudessa terveysaseman vastaanoton aukioloajan tulee olla tilauksen mukainen, mikäli tulee tarvetta poiketa tilauksesta, tulee poikkeaman laajuudesta neuvotella tilaajan kanssa.

9 Kunnanhallitus Jämsän kaupungin harkinnassa oleviin vanhushuollon osajärjestelyihin ei ole syytä ottaa kantaa vielä tässä vaiheessa, koska ei ole tiedossa, että ko. järjestelyt koskisivat Kuhmoisten kunnan alueella toimivaa vanhustenhuoltoa. Kuhmoisten kunnan alueen vanhustenhuollon palvelutasosta keskustellaan syksyn 2012 aikana Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin välisissä sosiaali- ja terveystoimen palvelutilausneuvotteluissa vuodelle Keski-Suomen sairaanhoitopiiri luopuu dialyysitoiminnan järjestämisestä Jämsän alueella. Kuhmoisten kunta siirtyy vuoden 2013 alusta yhdessä Jämsän kaupungin kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseneksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on dialyysipotilaiden hoidon keskittäminen Mäntän sairaalaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valmistelee asiaa ja tekee asiassa päätöksen vuoden 2013 aikana. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käynyt asiassa neuvotteluja Jämsän kaupungin edustajien kanssa. Kuhmoisten kunta edellyttää, että dialyysipotilaille annettaisiin mahdollisuus lähipalvelun saamiseen Jämsän alueella. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Kari Keskinen

10 Kunnanhallitus YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUNTALISÄ (Valmistelija ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja, ) Siv.ltk 42 Vanhemmat voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen lasten päivähoidon. Kuhmoisissa työskentelee yksi yksityinen perhepäivähoitaja, joka on anonut , että Kuhmoisten kunta alkaisi maksaa yksityisen päivähoidon kuntalisää (liite 1). Päivähoidon ohjaaja puoltaa kuntalisää ja on ehdottanut , että yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä olisi kokopäivähoidosta 217 e/kk (yli 25 t viikossa) ja osapäivähoidosta 100 e/kk (alle 25 t/vk), liitteessä 2 mainituin edellytyksin. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha, ansiotuloihin sidottu hoitolisä ja kuntalisä. Kuntalisän maksaminen on harkinnanvaraista ja lapsikohtaista. Kuntalisää maksetaan 137 kunnassa (43 % kunnista). Sen suuruus perhepäivähoidossa vaihtelee euroa/kk/lapsi, keskiarvona 202,25 e/kk (Kuntaliitto ). Yksityisessä päivähoidossa edellytetään noudatettavan samoja ryhmäkokoja ja kelpoisuussäännöksiä kuin kunnallisessa päivähoidossa. Siten päivähoidon ohjaajan ehdotuksen mukainen kuntalisä olisi vuositasolla 11 x 4 x 217 e (kokopäivähoito) ja 11 x 1 x 100 e (osapäivähoito) = euroa. Suuri osa kuntalisää maksavista kunnista (72 %) on asettanut erityisiä ehtoja kuntalisän maksamiselle. Ehtoja ovat mm. - hoito on kokopäiväistä (yli 5 t/pv) - oikeus tuen saamiseen edellyttää tietyn vähimmäisajan - vanhempi on työssä tai opiskelee - kuntalisä maksetaan vain täysistä kuukausista Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kuhmoisten kunta maksaa alkaen yksityisen perhepäivähoidon kuntalisää 1. kokopäivähoidosta 217 e/kk (yli 25 t/vk) ja osapäivähoidosta 100 e/kk (alle 25 t/vk), enintään 4 ½ lapsesta sekä

11 Kunnanhallitus seuraavilla ehdoilla: - lapsi on subjektiivisen päivähoito-oikeuden piirissä, - kuntalisä maksetaan Kelan kautta, - kuntalisää ei makseta, jos vanhemmat saavat Kelan äitiyspäivätai vanhempainrahaa tai jotakuta perheen lasta hoidetaan kotihoidon tuella, - perheellä tai tuen saavalla palvelun tuottajalla on ilmoitusvelvollisuus mikäli tuen saamisen perusteissa tapahtuu muutos; virheellisin perustein maksettu tuki peritään takaisin, - kuntalisän suuruus vahvistetaan talousarviovuosittain, - kuntalisää maksetaan 11 kuukauden ajalta ja heinäkuu on tueton kuukausi. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. Khall 195 Yksityisen perhepäivähoitajan anomus ja päivähoidon ohjaajan lausunto ovat erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää sivistyslautakunnan ehdotuksen valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUHMOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: kunnanjohtaja, ) Khall 88 Kuhmoisten kunta päätti elinkeinoasioiden uudelleenjärjestelyistä vuonna 2011 ja tässä yhteydessä käytiin keskustelua kunnan oman elinkeino- ja työllisyysstrategian laatimisesta. Kunnalla on voimassa oleva vuonna 2008 hyväksytty kuntastrategia. Elinkeino- ja työllisyysstrategiasta päätettiin seuraavaa: 1. Elinkeino- ja työllisyysstrategia laaditaan vuoden 2011 aikana. 2. Strategiatyötä laatimaan kunnanhallitus nimeää työryhmän, joka koostuu kunnan elinkeinoelämän edustajista sekä virka- ja luottamushenkilöistä. Tarvittaessa strategiatyöhön voidaan kutsua mukaan eri alojen asiantuntijoita strategiatyöryhmän näkemyksen mukaan. 3. Strategian laatimistyössä käytetään ulkopuolista konsulttia, joka vastaa strategian laatimisprosessista yhdessä nimetyn työryhmän kanssa. Kunnanhallitus valitsee strategian laatimiseen konsultin tarjousten perusteella. Kunnanhallitus päätti valita tarjousten perusteella strategian laatimiseen konsultointitoimisto Ramboll Management Consulting Oy:n. Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä strategiatyötä laatimaan ohjausryhmän, joka koostui seuraavista henkilöistä: Anne Heusala, Mira Jokinen, Henna Hellstén, Ossi Simola, Pentti Huokonen ja Tarja Vesikallio. Lisäksi yrittäjäjärjestöä pyydettiin nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Yrittäjäjärjestöstä strategiatyöhön osallistui Unto Sarvala ja Seija Ruokola. Valmisteilla olevasta elinkeino- ja työllisyysstrategiasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus Tilaisuuden vetäjänä toimi Ramboll Management Consulting Oy. Elinkeino- ja työllisyysstrategia valmistui helmikuussa 2012 hieman alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Aikataulun viivästyminen johtui siitä, että loppuraportin työstämiseen meni suunniteltua kauemmin. Lisäksi kunnan kehittämisasiamies aloitti työnsä

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aikamuutoksesta on informoitu sekä kunnanhallitusta että kunnanvaltuustoa. Erillisenä liitteenä on Ramboll Management Consulting Oy:n laatima Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian loppuraportti. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy erillisen liitteen mukaisen Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian. Päätös: Asian käsittelyä siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Khall 196 Kehittämisasiamies Arto Kummala on tehnyt Ramboll Management Consulting Oy:n laatiman Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian loppuraportin pohjalta ehdotuksen Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategiaksi (erillinen liite). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy erillisen liitteen mukaisen kehittämisasiamiehen laatiman ehdotuksen Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategiaksi. Päätös: Asiaa ei otettu käsiteltäväksi. Kts. pöytäkirjan 190.

14 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 197 Taloussihteerin laatima talouskatsaus ajalta on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee talouskatsauksen tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus VUODEN 2012 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET (Valmistelijat ja lisätiedot: hallintojohtaja, ja taloussihteeri, ) Khall 198 Erillisenä liitteenä on jaettu valtuustolle esitettäväksi tarkoitetut kuluvan vuoden uudet määrärahamuutokset. Uudet määrärahamuutokset lisäävät käyttötalouden toimintakuluja eurolla ja toimintatuottoja eurolla. Vuosikate määrärahamuutosten jälkeen on euroa ja tilikauden tulos euroa. Toimialoja on ohjeistettu kesäkuussa määrärahamuutosten laatimiseksi. Vuoden 2012 talousarvion määrärahamuutosesitykset tuli toimittaa hallintotoimistoon viimeistään Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2012 määrärahamuutokset erillisen liitteen mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus SUUNNITTELUOHJEET TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISTA VARTEN (Valmistelijat ja lisätiedot: hallintojohtaja, ja taloussihteeri ) Khall 199 Kuntalain 65 :n mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tavoitteena talousarviossa sekä jokaisella suunnitelmavuodella pitäisi olla ylijäämäinen tulos, joka mahdollistaa investointiohjelman toteuttamisen. Kunnan talouden tasapaino on mahdollista saavuttaa maltillisella ja tarkalla budjetoinnilla sekä toiminnan tehokkuuden lisäämisellä. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2011 asettama yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista edellyttää, että suunnitelman

17 Kunnanhallitus mukaisista poistoista annettua uutta yleisohjetta on noudatettava Suomen kunnissa viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien. Ohjeen mukaisista poistorajoista voidaan poiketa ainoastaan erityisestä syystä. Vuosien tavoitetalousarviossa on huomioitu uuden yleisohjeen asettamat vaatimukset Kuhmoisten kunnan poistosuunnitelmaa koskien. Kunnan vuosien tavoitetalousarvio on liitteenä 1. Vuoden 2013 talousarvion ja vuoteen 2015 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet on liitteenä 2 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa hallintokunnille esityslistan liitteenä1 olevan tavoitetalousarvion ja liitteenä 2 olevan laadintaohjeen vuoden 2013 talousarvion ja vuoteen 2015 ulottuvan taloussuunnitelman laatimista varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - hallintokunnat

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ALOITE MAAPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISESTA / KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 169 Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että kuntaan laaditaan maapoliittinen ohjelma. Kunta ratkaisee päätöksillään yhdyskuntarakenteen kehittymisen suunnan, laadun ja kustannukset. Harjoittamalla pitkäjänteistä maapolitiikkaa ja kaavoitusta kunta kykenee varmistamaan riittävän tonttitarjonnan sekä laadukkaan asuinympäristön asukkailleen. Tämä on myös kilpailuvaltti, kun kunta kilpailee uusista asukkaista ja yrityksistä. Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muitakin kunnan toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maapolitiikan keskeinen tavoite on, että suunniteltu maa saadaan käyttöön suunniteltuna ajankohtana oikeaan hintaa. Parhaiten tavoite varmistuu siten, että kunnan vahva asema kaavoituksen piiriin tulevien alueiden omistajana säilyy. Jokaisen kunnan on hyvä päättää toimintatavoista, joita maapolitiikassa käytetään. Maapoliittisen toimintalinjan tulee olla johdonmukainen. Ilman sitoutumista tehtyihin maapoliittisiin linjavalintoihin tämä on vaikeaa. Ohjelmassa tulisi analysoida kunnan nykyinen asuin- ja teollisuustonttitarjonta ja laatia suuntaviivat, joiden pohjalta Kuhmoisten tonttitarjonnasta saataisiin uusia asukkaita houkutteleva. Ohjelmassa tulisi ottaa kantaa teollisuuden ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Ohjelmassa tulisi linjata, miten Kuhmoisten kunnassa suhtaudutaan erilaisiin maapolitiikan toimintavaihtoehtoihin. Jatkossa ohjelma päivitettäisiin valtuustokausittain.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedokseen ja päättää siirtää asian maankäytön ohjaustyöryhmän valmisteluun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 200 Maankäytön ohjausryhmä on kokoontunut Työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että maapoliittinen ohjelma käynnistetään aluearkkitehti ( ) Marja Kuisman tekemän suunnitelman mukaisena (erillinen liite) ja esittää, että nimetään maapoliittisen ohjelman laatimista varten suunnittelutyöryhmä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että maapoliittinen ohjelma käynnistetään aluearkkitehti Marja Kuisman tekemän suunnitelman mukaisesti (erillinen liite). Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy esityksen, kunnanhallitus nimeää maapoliittisen ohjelman laatimista varten suunnittelutyöryhmän. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KUHMOISTEN KESKUSTAAJAMAN KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, ) Tela 56 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) edellyttää, että asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. Yleinen asemakaavojen ajan tasalla pitämisen velvollisuuden ja ajantasaisuuden arvioinnin (MRL 51 ja 60 1 ja 2 mom.) tarkoituksena on edistää kaavojen toteutumista ja vähentää jo pitkään voimassa olleiden kaavojen toteutumiseen liittyviä epäselvyyksiä. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi tulee käynnistää viimeistään, kun kaava on ollut voimassa yli 13 vuotta. Aikaisemman lain mukaisten asemakaavojen osalta 13 vuoden määräajan laskeminen aloitetaan MRL:n voimaantulosta Kuhmoisten alkuperäinen rakennuskaava on vahvistettu ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ja välisenä aikana. Suurin osa keskustaajaman asemakaavasta tulee arvioitavaksi vuoden 2013 alusta heti, kun sen alueella tulee rakennuslupia vireille. Osa Kuhmoisten yhdyskunnan tärkeistä toiminnoista (hautausmaa, koulukeskus, urheilukenttä ja jätevedenpuhdistamo) on heti kaavaalueen ulkopuolella. Suunniteltavana olevan kaukolämpövoimalan sijoituspaikkaa ei ole nykyisessä asemakaavassa. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vietäväksi, että: 1. Kuhmoisten keskustaajaman alueella tehdään osayleiskaavallinen tarkastelu. 2. Kuhmoisten asemakaavojen ajanmukaistamisen arviointi käynnistetään. 3. Kuhmoisten asemakaava-aluetta laajennetaan sisältämään yhteiskunnan tärkeät toiminnot, kuten hautausmaa, koulukeskus, urheilukenttä ja jätevedenpuhdistamo. Päätös: Rakennusmestarin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus Khall 201 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää teknisen lautakunnan ehdotuksen valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET

4.9.2012 klo 17.30-19.30. Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Sivistyslautakunta Sivu 54 KOKOUSAIKA 4.9.2012 klo 17.30-19.30 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Teva Tarja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Korvenranta

Lisätiedot

52 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 54 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta

52 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 54 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta KOKOUSAIKA Ma 17.9.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 52 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 54 Eron myöntäminen

Lisätiedot

9 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 12 Eron myöntäminen sivistyslautakunnasta / Heljä Järvinen

9 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 12 Eron myöntäminen sivistyslautakunnasta / Heljä Järvinen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 9 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 10 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 11 Valtuutettujen aloitteiden

Lisätiedot

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen

1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu, esityslista ja kokouksesta tiedottaminen KOKOUSAIKA Ma 30.1.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 1 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 Kunnanvaltuuston kokouskutsu,

Lisätiedot

28 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 31 Sivistyslautakunnan LAPE-työkohteet 2012 / Lisämäärärahan myöntäminen

28 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 31 Sivistyslautakunnan LAPE-työkohteet 2012 / Lisämäärärahan myöntäminen KOKOUSAIKA Ti 24.4.2012 klo 18.30 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 28 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 30 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Sivistyslautakunta Sivu 21 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Mäkinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

80 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Määräalan myyminen tilasta Rekola 2:233 / Olli Nummelin / Kauppakirjan hyväksyminen

80 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Määräalan myyminen tilasta Rekola 2:233 / Olli Nummelin / Kauppakirjan hyväksyminen KOKOUSAIKA Ma 10.12.2012 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 80 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 81 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 82 2 Määräalan myyminen

Lisätiedot

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

Arvola Anneli (kesk) Karila Juhani (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327. Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 327 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 13/2006 KOKOUSAIKA Perjantaina 10.11.2006 kello 9.00-10.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA sivu ELINKEINOLAUTAKUNTA 4/2013 0. Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN KOKOUSAIKA Maanantai 22.4.2013 klo 12.00-13.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana Valtuustosali, kunnanvirasto JÄSEN Kinnunen Rauno pj. X Vasalampi Maija

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 22.3.2010 kello 18.00-18.15 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 2/2015 Kokousaika: 20.4.2015 klo 13.00 16.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 158 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68

Lisätiedot

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12

Kunnanvirasto 20.3.2014 klo 9-12 Viranomainen No 2/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 22 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 18.00 19.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanvirasto,

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Tekninen lautakunta 27.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 27.3.2014 klo 16.30 17.20 Kunnanviraston kokoushuone Satu Hoffren Irja Keskinen Toni Aho

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014

KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 6/2014 KOKOUSAIKA 18.12.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 45 46 47 1 48 2 49 50 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä

tiistai klo Isonkyrön kunnanvirasto, kokoushuone I toimistosihteeri, pöytäkirjanpitäjä ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 6/2017 Tarkastuslautakunta 2017-2021 Sivu 31 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) tiistai 15.8.2017 klo 18.00

Lisätiedot

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen. Keskusvaalilautakunnan väliaikaisten varajäsenten valitseminen Kunnanhallitus ASIALISTA KOKOUSTIEDOT KÄSITELTÄVÄT ASIAT :t Aika Maanantai 6.3.2017 klo 15.00-17.00 Paikka Sähköpostikokous 58 59 60 61 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Tekninen lautakunta 29.02.2016 AIKA 29.02.2016 klo 17:00-17:40 PAIKKA Kirkonkylän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30

Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 30.08.2011 klo 9.00 14.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone

Torstaina klo Kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 8/2011 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Torstaina 29.09.2011 klo 18.00 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. liite 1 4. liite 2-4 5. 6. 7. liite 6-8 Kokouksen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 3 29.4.2015 18. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3 29.4.2015 18 Kokousaika 29.4.2015 klo 19.00-20.12 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 18.10 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Tekninen lautakunta 25.3.2015 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 25.3.2015 klo 16.30 17.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015. 07.09.2015 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 07.09.2015 klo 17.00 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala Paavo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 4336/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 33/2014 1 (1) 427 Asianro 4336/02.02.00/2014 Vuoden 2015 talousarvio sekä vuosien 2015-2018 toiminta- ja taloussuunnitelma Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja

Lisätiedot

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat

Maanantai klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Muut esille tulevat asiat KOKOUSKUTSU LUHANGAN KUNTA 2 /2014 Kaavatoimikunta Kokousaika Maanantai 3.2.2014 klo 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat 6 7 8 9 sivu 7 7 8 9 Kunnantalo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Valitaan

Lisätiedot

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo

Vanhusneuvoston kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona klo MULTIAN KUNTA 4/2017 PÖYTÄKIRJA n kokous Multian Palvelukeskus Poukama keskiviikkona 20.12.2017 klo 13.00 13.45 ASIAT 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 32

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 Tekninen lautakunta 6.3.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 6.3.2014 klo 16.30 17.55 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Päivi Heinilä Irja Keskinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.08.2014 klo 17.00 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

23.2.2012 klo 16.00 17.33

23.2.2012 klo 16.00 17.33 KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 Tekninen lautakunta 23.2.2012 Sivu 8 KOKOUSAIKA 23.2.2012 klo 16.00 17.33 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kuntala Jarkko Sumioinen Timo Karppinen Jaana

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2014 1 Aika 8.10.2014 klo 15:03 18:00 Paikka Kaupungintalo, kokoustila K1-K2 Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 28 29 30 31 32 33 Kaupungin talouskatsaus 1.1. 31.8.2014 Konserniyhtiöiden

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Sisällysluettelo 47. Saapuneet kirjeet...88 48. Sivistyslautakunnan talousarvioehdotus vuodeksi 2013 ja talous- ja henkilöstösuunnitelmat vuosiksi 2013 2015...89 49. Lasten päivähoitomaksujen määrittäminen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 29 / 2009 397 Kokousaika 19.10.2009 klo 16.00 19.25 (iltakoulu 16.00 18.10, 18.20 19.25) Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 36 Eron myöntäminen sivistyslautakunnasta / Heljä Järvinen

34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 36 Eron myöntäminen sivistyslautakunnasta / Heljä Järvinen KOKOUSAIKA Ma 20.2.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 36 Eron myöntäminen sivistyslautakunnasta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77 48 Ehdotus

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja Kokouskutsu / Esityslista Nro 1/2018 1 (9) KOKOUSAIKA Klo 9.00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSAIKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.08.2017 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Gynther Timo puh.johtaja JÄSENET Manninen Juhani varapuh.johtaja Salenius Leila

Lisätiedot

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN.

MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. MULTIAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUS SINERVÄN KOULUKESKUKSESSA 03.06.2015 KLO 19.00 ALKAEN. ASIAT: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 46 Luokanopettajan

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41

LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 LEMIN KUNTA Pöytäkirja Sivu 41 Tekninen lautakunta Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Torstaina 17.9.2015 klo 17-18.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (Ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kunnantalon

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin kello 8.18 Vastaukset: perjantai kello 12. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 14/2017 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 22.9.2017 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 22.9.2017 kello 8.18 Vastaukset: perjantai 22.9.2017 kello

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8. Kunnanhallitus ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 28. 6.2010 kello 17.00 19.12 Kunnan mökki Pyhäniemessä Törmä Tapani Keskinen Irja Aho Pirjo

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 05.09.2013 klo 9.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 364 188 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSKUTSU NRO 13/2014 Kunnanhallitus 14.07.2014 KOKOUSAIKA Perjantai 18.7.2014 klo 10.00 - KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT: Asia Sivu Liite 1 361 187 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 13.11.2014 klo 16.30 17.50 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 1 Suunnittelulautakunta sivu 1 Kokousaika 14.3.2012, kello 16.30 18.25 Kokouspaikka Erkin Haussi, Nikkolantie 114 Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Lahti Tapani, puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana

ASIAT Pykälät: Sivut: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Lahti Kari ja Pudas Jaana PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 11 / 2016 KOKOUSAIKA 7.12.2016 kello 8.00-13.55 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015

KIHNIÖN KUNTA Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Esityslista KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.09.2015 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi Helena

Lisätiedot

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA

Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA Tainion koulun neuvotteluhuone KOKOUPÖYTÄKIRJA KIVIJÄRVEN KUNTA Sivistystoimenlautakunta KOKOUSKUTSU Perjantaina klo 18.30 - Tainion koulun neuvotteluhuone 2 / 2006 LIITE 13 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä 03.06.2012 Lemin kunta 5/2012 7 Aika 30.05.2012 klo 20.00-20.10 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto I Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo Lepistö Minttu puheenjohtaja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50

Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Perjantai 11.3.2011 klo 10.00 11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 7/

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Valtuusto 7/ KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu 7/2017 109 KOKOUSAIKA Maanantai 11.12.2017 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kirjasto, Koulutie 1,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne.

Sivistyslautakunta Sivu 42. Yttilän Otta Lahti Sirpa Pelttari Marko Kotiranta Anna-Maija Ojala Jouni Saarinen Heikki Ilola Anne. Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta Sivu 42 KOKOUSAIKA Tiistai 18.6.2013 klo 17.30 18.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Yttilän

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 15.8.2016 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 45

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 13 / 2009 223 Kokousaika 27.04.2009 klo 17.00 17.55 Kokouspaikka Metsäpeuramaan Opastuskeskus, Yli-Lesti Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot