190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 192 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 192 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta"

Transkriptio

1 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 190 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 191 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 192 Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä (Satu Jokinen) ja uuden jäsenen valinta 193 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kuhmoisten vuokrakiinteistöt Oy:n lainalle Kuhmoisten Osuuspankista 194 Kuntalaisaloite sosiaali- ja terveystyön yhteistoiminta-alueen järjestelyistä / Keskinen Kari 195 Yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä 196 Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian hyväksyminen 197 Talouskatsaus 198 Vuoden 2012 määrärahamuutokset 199 1, 2 Suunnitteluohjeet talousarvion ja taloussuunnitelman laatimista varten 200 Aloite maapoliittisen ohjelman laatimisesta / Kokoomuksen valtuustoryhmä 201 Kuhmoisten keskustaajaman kaavoituksen käynnistäminen PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä kunnanviraston hallintotoimistossa sen aukioloaikana. PUHEENJOHTAJA Kimmo Malin

2 KOKOUSAIKA Ma klo KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Malin Kimmo puheenjohtaja JÄSENET Heinonen Mirja Hellstén Henna Huokonen Pentti Järvenpää Juha Salmi Ulla Simola Ossi MUUT SAAPUVILLA OLLEET Sarvala Silmu kunnanvaltuuston pj Jokinen Mira kunnanvaltuuston I vpj Vaskisalo Jouni kunnanvaltuuston II vpj Heusala Anne kunnanjohtaja, esittelijä Luukkanen Sanna hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖS- VALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TAPA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mirja Heinonen ja Henna Hellstén. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä JA VARMENNUS Kimmo Malin Sanna Luukkanen PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS- TOIMITUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON OLLUT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Mirja Heinonen Henna Hellstén Aika ja paikka kunnanviraston hallintotoimistossa Virka-asema Allekirjoitus Kanslisti

3 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 190 Ehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kunnanhallituksen puheenjohtaja teki seuraavan asioiden käsittelytapaa koskevan muutosehdotuksen: Ennen :ää 192 käsitellään 195. Lisäksi kokouskutsun mukana jaetun esityslistan 196 jätetään käsittelemättä. Asioiden käsittelytapaa koskeva muutosehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kokoukseen oli kutsuttu sivistystoimenjohtaja Pertti Terho :ään 195 liittyen, kehittämisasiamies Arto Kummala :ään 200 liittyen sekä taloussihteeri Reetta Talja :iin 197, 198 ja 199 liittyen. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Khall 191 Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi Mirja Heinosen ja Henna Hellsténin. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanhallitus ERON MYÖNTÄMINEN KESKUSVAALILAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ (SATU JOKINEN) JA UUDEN JÄSENEN VALINTA (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 192 Satu Jokinen on lähettänyt seuraavan kirjeen: Pyydän täten eroa Kuhmoisten keskusvaalilautakunnasta. Olen ehdokkaana tulevissa kunnallisvaaleissa, joten en voi toimia jäsenenä ko. lautakunnassa loppukautena. Vaalilain 13 :ssä todetaan, että jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puolueen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. Säännös koskee vain kunnallisvaaleja, koska vain niissä ehdokashakemus toimitetaan kunnan keskusvaalilautakunnalle. Suomen Kuntaliiton kirjeessä nro 7 todetaan, että ehdokkaaksi asettuvan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen on syytä harkita eron pyytämistä, jolloin hänen tilalleen voidaan valita uusi jäsen tai varajäsen. Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. Kunnanhallitus saa tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen, jos lautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Satu Jokiselle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi vuoden 2012 loppuun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanhallitus OMAVELKAISEN TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KUHMOISTEN VUOKRAKIINTEISTÖT OY:N LAINALLE KUHMOISTEN OSUUSPANKISTA (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 193 Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy / toimitusjohtaja Alli Peltonen on lähettänyt seuraavan kirjeen: Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:llä on Valtiokonttorin lainoja seuraavasti ( tilanne): 1. Kaskitie 9:lle 1991 myönnetty; jäljellä oleva pääoma on ,37 ; päättyy Kaskitie 7:lle 1993 myönnetty; jäljellä oleva pääoma on ,34 ; päättyy Jussilankuja 3:lle 1995 myönnetty; jäljellä pääomaa on ,69 ; päättyy 2030 Kaikkien edellä mainittujen lainojen voimassa oleva korko on 3,74 %. Lainojen vakuutena on kolmeen edellä mainittuun kiinteistöön perustettu kiinteistöpanttioikeus. Valtiokonttorin korkotaso heilahtelee vuosittain voimakkaasti. Tämän lisäksi lainat ovat ns. vuosimaksulainoja, joiden vuosittainen maksuerä nousee jatkuvasti. Lainojen lyhennykset aiheuttavat yhtiön kassanhallinnalle merkittäviä ongelmia. Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n hallitus päätti elokuussa 2012 kilpailuttaa kaksi (lainat 1 ja 2) Valtiokonttorin määrältään yhteensä euron suuruista lainaa uudelleen. Saaduista tarjouksista edullisin oli Kuhmoisten Osuuspankin lainatarjous (kokonaiskorko ,691 %). Kaikissa lainatarjouksissa edellytetään lainan vakuudeksi esinevakuuden sijaan kunnan takausta. Yhtiön hallitus on kokouksessaan päättänyt hyväksyä Kuhmoisten Osuuspankin lainatarjouksen, mikäli Kuhmoisten kunta myöntää lainan vakuudeksi omavelkaisen takauksen. Lainalla maksetaan pois kaksi (lainat 1 ja 2) edellä mainituista lainoista. Edellä mainitun johdosta Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy pyytää Kuhmoisten kunnalta omavelkaista takausta Kuhmoisten Osuuspankin (velkoja ) ja Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n (velallinen) välisen euron päävelan pääomasta, koroista ja viivästyskoroista sekä niistä muista maksuista ja palkkioista, joihin

6 Kunnanhallitus Kuhmoisten Osuuspankin vakioehtomuotoinen takaussitoumus takaajan edellyttää sitoutuvan. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Kuhmoisten kunnan vuokrakiinteistöt Oy:n ja Kuhmoisten Osuuspankin väliselle euron lainalle myönnetään Kuhmoisten kunnan omavelkainen takaus. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kimmo Malin totesi itsensä yhteisöjääviksi ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Mirja Heinonen.

7 Kunnanhallitus KUNTALAISALOITE SOSIAALI- JA TERVEYSTYÖN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JÄRJESTELYISTÄ / KESKINEN KARI (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 194 Kari Keskinen on saapuneessa kuntalaisaloitteessaan esittänyt seuraavaa: Jämsän ja Kuhmoisten kuntien sosiaali- ja terveystyön yhteistoiminta-alueen järjestelyissä on vuoden aikana ilmennyt yliolkaisia piirteitä. Jämsä on mm. yksipuolisesti sulkenut Kuhmoisten terveysaseman vastaanoton ns. loma-ajaksi. Kunta on sen toiminnan kuitenkin tilannut ja maksanut. Tällä hetkellä Jämsässä on harkinnassa vanhustenhuollon voimassa olevan strategian muutosta merkitsevää ulkoistusta sekä dialyysihoidon siirtoa seutu- ja maakunnan ulkopuolelle. Näistäkään toimenpiteistä ei ole kysytty kunnanhallituksen tai -valtuuston virallista kantaa. Aloite: Kuhmoisten kunta reklamoi terveysaseman vastaanoton sulkemisesta ja kunta ilmaisee selvän kantansa vanhushuollon osajärjestelyihin ja dialyysihoidon siirtoon. Perusturvajaos on käsitellyt Kari Keskisen kuntalaisaloitetta kokouksessaan ja esittää kunnanhallitukselle seuraavaa: Kuhmoisten kunnalla ei ole tarvetta reklamoida Jämsän kaupunkia Kuhmoisten terveysaseman vastaanoton sulkemisesta kesällä Kuhmoisten kunta oli tietoinen keväällä 2012 siitä valitettavasta tosiseikasta, että Kuhmoisten terveysaseman vastaanotto joudutaan sulkemaan kesällä 2012 tilapäisestä henkilöstövajeesta johtuen. Asiasta on käyty neuvotteluja Jämsän kaupungin kanssa kevään 2012 aikana ja terveysaseman sulusta on päätetty yhteisesti sen hetkisiin faktatietoihin perustuen. Neuvotteluihin on osallistunut Kuhmoisten kunnan virkamiesten lisäksi kunnan luottamushenkilöitä. Terveysaseman vastaanoton sulkemisesta on tiedotettu kuntalaisille hyvissä ajoin.

8 Kunnanhallitus Jämsän kaupungin harkinnassa oleviin vanhushuollon osajärjestelyihin ei ole syytä ottaa kantaa vielä tässä vaiheessa, koska ei ole tiedossa, että ko. järjestelyt koskisivat Kuhmoisten kunnan alueella toimivaa vanhustenhuoltoa. Kuhmoisten kunnan alueen vanhustenhuollon palvelutasosta keskustellaan syksyn 2012 aikana Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin välisissä sosiaali- ja terveystoimen palvelutilausneuvotteluissa vuodelle Keski-Suomen sairaanhoitopiiri luopuu dialyysitoiminnan järjestämisestä Jämsän alueella. Kuhmoisten kunta siirtyy vuoden 2013 alusta yhdessä Jämsän kaupungin kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseneksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on dialyysipotilaiden hoidon keskittäminen Mäntän sairaalaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valmistelee asiaa ja tekee asiassa päätöksen vuoden 2013 aikana. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käynyt asiassa neuvotteluja Jämsän kaupungin edustajien kanssa. Kuhmoisten kunta toivoo omalta osaltaan, että dialyysipotilaille annettaisiin mahdollisuus lähipalvelun saamiseen Jämsän alueella. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus toteaa vastineenaan Kari Keskisen kuntalaisaloitteeseen perusturvajaoksen kokouksessaan laatiman esityksen mukaisen vastineen. Päätös: Kunnanjohtaja muutti keskustelun tuloksena päätösehdotustaan seuraavasti: Kunnanhallitus toteaa vastineenaan Kari Keskisen kuntalaisaloitteeseen seuraavaa: Kuhmoisten kunta oli tietoinen keväällä 2012 siitä valitettavasta tosiseikasta, että Kuhmoisten terveysaseman vastaanotto joudutaan sulkemaan kesällä 2012 tilapäisestä henkilöstövajeesta johtuen. Asiasta on käyty neuvotteluja Jämsän kaupungin kanssa kevään 2012 aikana ja Kuhmoisten kunnan kantana on esitetty, että terveysaseman sulku on viimesijainen vaihtoehto. Neuvotteluihin on osallistunut Kuhmoisten kunnan virkamiesten lisäksi kunnan luottamushenkilöitä. Tulevaisuudessa terveysaseman vastaanoton aukioloajan tulee olla tilauksen mukainen, mikäli tulee tarvetta poiketa tilauksesta, tulee poikkeaman laajuudesta neuvotella tilaajan kanssa.

9 Kunnanhallitus Jämsän kaupungin harkinnassa oleviin vanhushuollon osajärjestelyihin ei ole syytä ottaa kantaa vielä tässä vaiheessa, koska ei ole tiedossa, että ko. järjestelyt koskisivat Kuhmoisten kunnan alueella toimivaa vanhustenhuoltoa. Kuhmoisten kunnan alueen vanhustenhuollon palvelutasosta keskustellaan syksyn 2012 aikana Kuhmoisten kunnan ja Jämsän kaupungin välisissä sosiaali- ja terveystoimen palvelutilausneuvotteluissa vuodelle Keski-Suomen sairaanhoitopiiri luopuu dialyysitoiminnan järjestämisestä Jämsän alueella. Kuhmoisten kunta siirtyy vuoden 2013 alusta yhdessä Jämsän kaupungin kanssa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin jäseneksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin suunnitelmissa on dialyysipotilaiden hoidon keskittäminen Mäntän sairaalaan. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valmistelee asiaa ja tekee asiassa päätöksen vuoden 2013 aikana. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käynyt asiassa neuvotteluja Jämsän kaupungin edustajien kanssa. Kuhmoisten kunta edellyttää, että dialyysipotilaille annettaisiin mahdollisuus lähipalvelun saamiseen Jämsän alueella. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - Kari Keskinen

10 Kunnanhallitus YKSITYISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUNTALISÄ (Valmistelija ja lisätiedot: sivistystoimenjohtaja, ) Siv.ltk 42 Vanhemmat voivat valita joko kunnallisen tai yksityisen lasten päivähoidon. Kuhmoisissa työskentelee yksi yksityinen perhepäivähoitaja, joka on anonut , että Kuhmoisten kunta alkaisi maksaa yksityisen päivähoidon kuntalisää (liite 1). Päivähoidon ohjaaja puoltaa kuntalisää ja on ehdottanut , että yksityisen perhepäivähoidon kuntalisä olisi kokopäivähoidosta 217 e/kk (yli 25 t viikossa) ja osapäivähoidosta 100 e/kk (alle 25 t/vk), liitteessä 2 mainituin edellytyksin. Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluvat hoitoraha, ansiotuloihin sidottu hoitolisä ja kuntalisä. Kuntalisän maksaminen on harkinnanvaraista ja lapsikohtaista. Kuntalisää maksetaan 137 kunnassa (43 % kunnista). Sen suuruus perhepäivähoidossa vaihtelee euroa/kk/lapsi, keskiarvona 202,25 e/kk (Kuntaliitto ). Yksityisessä päivähoidossa edellytetään noudatettavan samoja ryhmäkokoja ja kelpoisuussäännöksiä kuin kunnallisessa päivähoidossa. Siten päivähoidon ohjaajan ehdotuksen mukainen kuntalisä olisi vuositasolla 11 x 4 x 217 e (kokopäivähoito) ja 11 x 1 x 100 e (osapäivähoito) = euroa. Suuri osa kuntalisää maksavista kunnista (72 %) on asettanut erityisiä ehtoja kuntalisän maksamiselle. Ehtoja ovat mm. - hoito on kokopäiväistä (yli 5 t/pv) - oikeus tuen saamiseen edellyttää tietyn vähimmäisajan - vanhempi on työssä tai opiskelee - kuntalisä maksetaan vain täysistä kuukausista Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Kuhmoisten kunta maksaa alkaen yksityisen perhepäivähoidon kuntalisää 1. kokopäivähoidosta 217 e/kk (yli 25 t/vk) ja osapäivähoidosta 100 e/kk (alle 25 t/vk), enintään 4 ½ lapsesta sekä

11 Kunnanhallitus seuraavilla ehdoilla: - lapsi on subjektiivisen päivähoito-oikeuden piirissä, - kuntalisä maksetaan Kelan kautta, - kuntalisää ei makseta, jos vanhemmat saavat Kelan äitiyspäivätai vanhempainrahaa tai jotakuta perheen lasta hoidetaan kotihoidon tuella, - perheellä tai tuen saavalla palvelun tuottajalla on ilmoitusvelvollisuus mikäli tuen saamisen perusteissa tapahtuu muutos; virheellisin perustein maksettu tuki peritään takaisin, - kuntalisän suuruus vahvistetaan talousarviovuosittain, - kuntalisää maksetaan 11 kuukauden ajalta ja heinäkuu on tueton kuukausi. Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti sivistystoimenjohtajan ehdotuksen. Khall 195 Yksityisen perhepäivähoitajan anomus ja päivähoidon ohjaajan lausunto ovat erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää sivistyslautakunnan ehdotuksen valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

12 Kunnanhallitus Kunnanhallitus KUHMOISTEN KUNNAN ELINKEINO- JA TYÖLLISYYSSTRATEGIAN HYVÄKSYMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: kunnanjohtaja, ) Khall 88 Kuhmoisten kunta päätti elinkeinoasioiden uudelleenjärjestelyistä vuonna 2011 ja tässä yhteydessä käytiin keskustelua kunnan oman elinkeino- ja työllisyysstrategian laatimisesta. Kunnalla on voimassa oleva vuonna 2008 hyväksytty kuntastrategia. Elinkeino- ja työllisyysstrategiasta päätettiin seuraavaa: 1. Elinkeino- ja työllisyysstrategia laaditaan vuoden 2011 aikana. 2. Strategiatyötä laatimaan kunnanhallitus nimeää työryhmän, joka koostuu kunnan elinkeinoelämän edustajista sekä virka- ja luottamushenkilöistä. Tarvittaessa strategiatyöhön voidaan kutsua mukaan eri alojen asiantuntijoita strategiatyöryhmän näkemyksen mukaan. 3. Strategian laatimistyössä käytetään ulkopuolista konsulttia, joka vastaa strategian laatimisprosessista yhdessä nimetyn työryhmän kanssa. Kunnanhallitus valitsee strategian laatimiseen konsultin tarjousten perusteella. Kunnanhallitus päätti valita tarjousten perusteella strategian laatimiseen konsultointitoimisto Ramboll Management Consulting Oy:n. Lisäksi kunnanhallitus päätti nimetä strategiatyötä laatimaan ohjausryhmän, joka koostui seuraavista henkilöistä: Anne Heusala, Mira Jokinen, Henna Hellstén, Ossi Simola, Pentti Huokonen ja Tarja Vesikallio. Lisäksi yrittäjäjärjestöä pyydettiin nimeämään edustajansa ohjausryhmään. Yrittäjäjärjestöstä strategiatyöhön osallistui Unto Sarvala ja Seija Ruokola. Valmisteilla olevasta elinkeino- ja työllisyysstrategiasta järjestettiin avoin yleisötilaisuus Tilaisuuden vetäjänä toimi Ramboll Management Consulting Oy. Elinkeino- ja työllisyysstrategia valmistui helmikuussa 2012 hieman alkuperäistä aikataulua myöhemmin. Aikataulun viivästyminen johtui siitä, että loppuraportin työstämiseen meni suunniteltua kauemmin. Lisäksi kunnan kehittämisasiamies aloitti työnsä

13 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Aikamuutoksesta on informoitu sekä kunnanhallitusta että kunnanvaltuustoa. Erillisenä liitteenä on Ramboll Management Consulting Oy:n laatima Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian loppuraportti. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy erillisen liitteen mukaisen Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian. Päätös: Asian käsittelyä siirrettiin myöhempään ajankohtaan. Khall 196 Kehittämisasiamies Arto Kummala on tehnyt Ramboll Management Consulting Oy:n laatiman Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategian loppuraportin pohjalta ehdotuksen Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategiaksi (erillinen liite). Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy erillisen liitteen mukaisen kehittämisasiamiehen laatiman ehdotuksen Kuhmoisten kunnan elinkeino- ja työllisyysstrategiaksi. Päätös: Asiaa ei otettu käsiteltäväksi. Kts. pöytäkirjan 190.

14 Kunnanhallitus TALOUSKATSAUS (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 197 Taloussihteerin laatima talouskatsaus ajalta on erillisenä liitteenä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee talouskatsauksen tiedokseen. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kunnanhallitus VUODEN 2012 MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET (Valmistelijat ja lisätiedot: hallintojohtaja, ja taloussihteeri, ) Khall 198 Erillisenä liitteenä on jaettu valtuustolle esitettäväksi tarkoitetut kuluvan vuoden uudet määrärahamuutokset. Uudet määrärahamuutokset lisäävät käyttötalouden toimintakuluja eurolla ja toimintatuottoja eurolla. Vuosikate määrärahamuutosten jälkeen on euroa ja tilikauden tulos euroa. Toimialoja on ohjeistettu kesäkuussa määrärahamuutosten laatimiseksi. Vuoden 2012 talousarvion määrärahamuutosesitykset tuli toimittaa hallintotoimistoon viimeistään Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2012 määrärahamuutokset erillisen liitteen mukaisena. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kunnanhallitus SUUNNITTELUOHJEET TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISTA VARTEN (Valmistelijat ja lisätiedot: hallintojohtaja, ja taloussihteeri ) Khall 199 Kuntalain 65 :n mukaan Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Tavoitteena talousarviossa sekä jokaisella suunnitelmavuodella pitäisi olla ylijäämäinen tulos, joka mahdollistaa investointiohjelman toteuttamisen. Kunnan talouden tasapaino on mahdollista saavuttaa maltillisella ja tarkalla budjetoinnilla sekä toiminnan tehokkuuden lisäämisellä. Työ- ja elinkeinoministeriön kirjanpitolautakunnan kuntajaoston vuonna 2011 asettama yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista edellyttää, että suunnitelman

17 Kunnanhallitus mukaisista poistoista annettua uutta yleisohjetta on noudatettava Suomen kunnissa viimeistään vuoden 2013 alusta lähtien. Ohjeen mukaisista poistorajoista voidaan poiketa ainoastaan erityisestä syystä. Vuosien tavoitetalousarviossa on huomioitu uuden yleisohjeen asettamat vaatimukset Kuhmoisten kunnan poistosuunnitelmaa koskien. Kunnan vuosien tavoitetalousarvio on liitteenä 1. Vuoden 2013 talousarvion ja vuoteen 2015 ulottuvan taloussuunnitelman laadintaohjeet on liitteenä 2 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa hallintokunnille esityslistan liitteenä1 olevan tavoitetalousarvion ja liitteenä 2 olevan laadintaohjeen vuoden 2013 talousarvion ja vuoteen 2015 ulottuvan taloussuunnitelman laatimista varten. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Täytäntöönpano Ote - hallintokunnat

18 Kunnanhallitus Kunnanhallitus ALOITE MAAPOLIITTISEN OHJELMAN LAATIMISESTA / KOKOOMUKSEN VALTUUSTORYHMÄ (Valmistelija ja lisätiedot: hallintojohtaja, ) Khall 169 Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa seuraavan valtuustoaloitteen: Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää aloitteenaan, että kuntaan laaditaan maapoliittinen ohjelma. Kunta ratkaisee päätöksillään yhdyskuntarakenteen kehittymisen suunnan, laadun ja kustannukset. Harjoittamalla pitkäjänteistä maapolitiikkaa ja kaavoitusta kunta kykenee varmistamaan riittävän tonttitarjonnan sekä laadukkaan asuinympäristön asukkailleen. Tämä on myös kilpailuvaltti, kun kunta kilpailee uusista asukkaista ja yrityksistä. Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan, jonka avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muitakin kunnan toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maapolitiikan keskeinen tavoite on, että suunniteltu maa saadaan käyttöön suunniteltuna ajankohtana oikeaan hintaa. Parhaiten tavoite varmistuu siten, että kunnan vahva asema kaavoituksen piiriin tulevien alueiden omistajana säilyy. Jokaisen kunnan on hyvä päättää toimintatavoista, joita maapolitiikassa käytetään. Maapoliittisen toimintalinjan tulee olla johdonmukainen. Ilman sitoutumista tehtyihin maapoliittisiin linjavalintoihin tämä on vaikeaa. Ohjelmassa tulisi analysoida kunnan nykyinen asuin- ja teollisuustonttitarjonta ja laatia suuntaviivat, joiden pohjalta Kuhmoisten tonttitarjonnasta saataisiin uusia asukkaita houkutteleva. Ohjelmassa tulisi ottaa kantaa teollisuuden ja asuinrakentamisen tarpeisiin. Ohjelmassa tulisi linjata, miten Kuhmoisten kunnassa suhtaudutaan erilaisiin maapolitiikan toimintavaihtoehtoihin. Jatkossa ohjelma päivitettäisiin valtuustokausittain.

19 Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee aloitteen tiedokseen ja päättää siirtää asian maankäytön ohjaustyöryhmän valmisteluun. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 200 Maankäytön ohjausryhmä on kokoontunut Työryhmä esittää kunnanhallitukselle, että maapoliittinen ohjelma käynnistetään aluearkkitehti ( ) Marja Kuisman tekemän suunnitelman mukaisena (erillinen liite) ja esittää, että nimetään maapoliittisen ohjelman laatimista varten suunnittelutyöryhmä. Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että maapoliittinen ohjelma käynnistetään aluearkkitehti Marja Kuisman tekemän suunnitelman mukaisesti (erillinen liite). Mikäli kunnanvaltuusto hyväksyy esityksen, kunnanhallitus nimeää maapoliittisen ohjelman laatimista varten suunnittelutyöryhmän. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

20 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus KUHMOISTEN KESKUSTAAJAMAN KAAVOITUKSEN KÄYNNISTÄMINEN (Valmistelija ja lisätiedot: rakennusmestari, ) Tela 56 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) edellyttää, että asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla kunnan kehityksen edellyttämällä tavalla. Yleinen asemakaavojen ajan tasalla pitämisen velvollisuuden ja ajantasaisuuden arvioinnin (MRL 51 ja 60 1 ja 2 mom.) tarkoituksena on edistää kaavojen toteutumista ja vähentää jo pitkään voimassa olleiden kaavojen toteutumiseen liittyviä epäselvyyksiä. Asemakaavan ajanmukaisuuden arviointi tulee käynnistää viimeistään, kun kaava on ollut voimassa yli 13 vuotta. Aikaisemman lain mukaisten asemakaavojen osalta 13 vuoden määräajan laskeminen aloitetaan MRL:n voimaantulosta Kuhmoisten alkuperäinen rakennuskaava on vahvistettu ja siihen tehdyt muutokset ja lisäykset ja välisenä aikana. Suurin osa keskustaajaman asemakaavasta tulee arvioitavaksi vuoden 2013 alusta heti, kun sen alueella tulee rakennuslupia vireille. Osa Kuhmoisten yhdyskunnan tärkeistä toiminnoista (hautausmaa, koulukeskus, urheilukenttä ja jätevedenpuhdistamo) on heti kaavaalueen ulkopuolella. Suunniteltavana olevan kaukolämpövoimalan sijoituspaikkaa ei ole nykyisessä asemakaavassa. Rakennusmestarin ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vietäväksi, että: 1. Kuhmoisten keskustaajaman alueella tehdään osayleiskaavallinen tarkastelu. 2. Kuhmoisten asemakaavojen ajanmukaistamisen arviointi käynnistetään. 3. Kuhmoisten asemakaava-aluetta laajennetaan sisältämään yhteiskunnan tärkeät toiminnot, kuten hautausmaa, koulukeskus, urheilukenttä ja jätevedenpuhdistamo. Päätös: Rakennusmestarin ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kunnanhallitus Khall 201 Kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää teknisen lautakunnan ehdotuksen valtuustolle. Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475. Kunnanhallitus 03.12.2013. Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 20/2013 475 Kunnanhallitus 03.12.2013 Aika 03.12.2013 klo 16:00-21:00 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 298 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen

45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 47 Elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne -selvitys / Työryhmän nimeäminen KOKOUSAIKA Ma 5.3.2012 klo 16.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 47 Elinvoimainen kunta-

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 25.6.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 148 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 149 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 150 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356. Kunnanhallitus 09.09.2013. Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 14/2013 356 Kunnanhallitus 09.09.2013 Aika 09.09.2013 klo 17:00-20:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 223 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen

Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Seppo Alatörmänen ENONTEKIÖN KUNTA Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Kokousaika Maanantaina 19.8.2013 klo 14.00-17.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Sari Keskitalo pj olleet jäsenet Jaakko

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto. Kunnanvirastotalo I, valtuustosali. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kunnanvaltuusto Kokousaika Ma 18.5.2015 klo 18.00-18.55 Kokouspaikka Kunnanvirastotalo I, valtuustosali Käsiteltävät asiat 1. 2. 3. 4. liite 5. 6. liite 7. 8. liite 9. liite 10. liite

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00

Köyliön kunnan tekninen osasto 23.9.2013 klo 9.00 15.00 Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 43 KOKOUSAIKA 18.9.2013 klo 18.00 20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1

Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Utsjoen kunta Pöytäkirja 4/2013 1 Valtuusto Aika 14.11.2013 klo 13:00-17:20 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 57 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 58 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä 16.6.2014 klo 13.00-16. KOKOUSKUTSU 3/2014 Kunnanvaltuusto 4.6.2014 KOKOUSAIKA Torstai 12.6.2014 klo 18.30 20.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 54 1 17 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325. Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 327 194 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 328 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2014 325 Kunnanhallitus 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 18:30 20.27 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 193 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKOUSAIKA Ma 19.11.2012 klo 17.00 - KOKOUSPAIKKA Kuntala KÄSITELTÄVÄT ASIAT asia nro liite nro Asia 247 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 248 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 249 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308. Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 310 183 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 311 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2014 308 Kunnanhallitus 03.11.2014 AIKA 3.11.2014 klo 18:30 21.49 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 182 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 414 Kunnanhallitus 05.11.2013 AIKA 17:00-23:18 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 215 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 417 216 KUNTASTRATEGIA 2020 418

Lisätiedot

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Valtuusto 7/2013 177 (-197) Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 7/2013 177 (-197) Aika Keskiviikkona 18. joulukuuta 2013 klo 13.00-16.55 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 25 VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS (LIITE) 2 26 PORLAMMIN LUKION TOIMINNAN LOPETTAMINEN 6 KUNNANVALTUUSTO ESITYSLISTA 7/2014 Kokousaika 11.6.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Kapellby skola, Lapinjärventie 45 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012. 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012... PÖYTÄKIRJA 1/2012 Kunnanhallitus 9.1.2012 Käsiteltävät asiat 1. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2012...2 2. Valtuuston kokoukset...3 3. Kunnan ilmoitusten julkaiseminen...4

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto

ISOJOEN KUNTA Kunnanvaltuusto Kokouspöytäkirja 1 Nro Kunnanvaltuusto Sivu 74 KOKOUSAIKA: 17.12.2008 klo 17.00-18.35 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2014

KUNNANHALLITUS 10/2014 KUNNANHALLITUS 10/2014 Aika Maanantai 8.9.2014 klo 18.35-20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot