JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto, hienopuusepänala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JEDU- tutkintokohtainen opetussuunnitelma, käsi ja taideteollisuusalan perustutkinto, hienopuusepänala"

Transkriptio

1

2 2

3 3 Sisältö JOHDANTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, Hienopuusepänala Kuvaus koulutusalasta Tutkinnon muodostuminen/lukusuunnitelma... 5 Tutkinnon osat/ Pakolliset tutkinnon osat ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 ov Yritystoiminta/kustannuslaskenta 2 ov Asiakkaan kohtaaminen 1 ov Uniikkituote 7 ov KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 ov OPO 0,5 ov Kulttuurituote 6,5 ov Käsityön historia ja kulttuuritieto 3 ov TUOTTEEN SUUNNITTELU 10 ov Suunnittelun ja visualisoinnin välineet 2 ov Sarjatyön valmistaminen 5 ov Visuaaliset perusteet 3 ov TUOTTEEN VALMISTAMINEN 20 ov Suuntautuminen ammattialaan 6 Ov Opinto-ohjaus 1 ov Yrittäjyys 1 ov Tieto- ja viestintätekniikan perusteet 1 ov Työturvallisuus-, tulityö- ja EA1 koulutus 1 Ov Kuvallinen ilmaisu 2 Ov Puutyön perusteet (hipu ja muotoiluassistentti ) 8 ov Tekninen piirustus 2 ov Tuotteen valmistaminen 5 ov Tuotesuunnittelun perusteet 1 ov Piirustuksesta valmiiksi tuotteeksi 3 Ov Valinnaiset tutkinnon osat KULTTUURIN SOVELTAMINEN KÄSITYÖHÖN 10 ov Työssäoppiminen 10 ov ASIAKASPALVELU JA MYYNTITYÖ 10 Ov Työssäoppiminen 10 ov PALVELUN TUOTTEISTAMINEN 10 Ov Työssäoppiminen 10 Ov AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ... 58

4 4 11 OHJAUSTOIMINTA 10 Ov Työssäoppiminen 10 Ov TUOTTEEN VALMISTAMINEN KÄSITYÖNÄ 10 ov Yritystoiminta/ kustannuslaskenta OPO/ työhönhakuvalmennus 1 ov Hienopuusepän syventävät opinnot 8 ov TILAUSTÖIDEN VALMISTAMINEN 10 ov Opinnäytetyö 5 ov Opinnäytetyön suunnittelu ja portfolio 1 ov Työssäoppiminen 4 ov Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Liitteet:... 80

5 5 JOHDANTO (Ops hyväksytty / Siika-Pyhä kky, JEDU) 1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, HIENOPUUSEPÄNALA Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana Käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisen perustutkinnon perusteita OPH:n määräys pvm , Dno 25/011/2009 ja Siika- Pyhäjoklialueen opetus-suunnitelman yhteistä osaa Opetussuunnitelma on hyväksytty Jokilaakson koulutuskuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevaksi Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuun-nitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. 2 KUVAUS KOULUTUSALASTA Hienopuusepänalalla työskentelevä henkilö suunnittelee ja valmistaa erilaisia puutuotteita. Työ on laaja-alaista ja monipuolista sekä edellyttää monien eri taitojen samanaikaista hallintaa. Hienopuusepänala perustuu kunniakkaaseen käsityöperinteeseen ja ottaa huomioon uuden tekniikan. Kulttuurin tuntemus, kuvallinen ilmaisu, liiketalouteen liittyvät asiat ja erilaiset yhteistyötaidot antavat peruslähtökohdan alalla toimimiseen. 3 TUTKINNON MUODOSTUMINEN/LUKUSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto-artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma ala: HIENOPUUSEPÄNALA 1 2. vuosi vuosi 3.vuosi AMMATILLISET PAKOLLISET TUTKINNON OSAT OPINTO YHT KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT JAKSON 1. ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 OV Yritystoiminta ja kustannuslaskenta Asiakkaan kohtaaminen Uniikkituote Ammattiosaamisen näyttö 2, tutkinnonosat 1 ja 2 0 KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN OPO 0,5 0,5 0,5 2.2 Kulttuurituote 6, Käsityön historian ja kulttuuritieto TUOTTEEN SUUNNITTELU Suunnittelun ja visualisoinnin välineet Sarjatyön valmistaminen Visuaaliset perusteet 3 3 3

6 6 4. TUOTTEEN VALMISTAMINEN Suuntautuminen ammattialaan Työturvallisuus-, tulityö- ja EA1-koulutus Kuvallinen ilmaisu Ammattialan perusteet Piirustuksesta valmiiksi tuotteeksi Ammattiosaamisen näyttö 1, tutkinnonosa 4 ja 3 0 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT KULTTUURIN SOVELTAMINEN 6. KÄSITYÖHÖN ASIAKASPALVELU JA MYYNTITYÖ 6.1 Työssäoppiminen Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö3, tutkinnonosa Ammattiosaamisen näyttö3, tutkinnonosa 6 8. PALVELUN TUOTTEISTAMINEN OHJAUSTOIMINTA 8.1 Työssäoppiminen Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö 4, tutkinnonosa Ammattiosaamisen näyttö 4, tutkinnonosa 7 0 TUOTTEEN VALMISTAMINEN 14. KÄSITYÖNÄ 10 Lukio, tutkinnon osia ammtillisesta tutkinnosta Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista Tutkinnon osa ammattitutkinnoista 14.1 Yritystoiminta/ Kustannuslaskenta OPO/työhönhakuvalmennus Hienopuusepänalan syventävät harjoitukset TILAUSTYÖN VALMISTAMINEN Opinnäytetyö Opinnäytetyön suunnittelu ja portfolio Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö 5, tutkinnonosat 12 ja 14 =opinnäytetyö x AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT PAKOLLISET OV äidinkieli 4 1. äk äk äk äk Toinen kotimainen kieli Vieras kieli 2 1. en 1 1 1

7 7 2. en Matematiikka 3 1. Perusmatematiikka Geometria Taulukkolaskenta 1 1 Fysiikka ja kemia 2 1. Fysiikka Kemia 1 1 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Liikunta 1 1 Terveystieto 1 1 Taide ja kulttuuri VALINNAISET TUTKINNON OSAT 4 Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat YMPÄRISTÖTIETO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA ETIIKKA KULTTUURIEN TUNTEMUS PSYKOLOGIA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT YHTEENSÄ

8 8 TUTKINNON OSAT/ PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4 ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 OV 4.1 Yritystoiminta/kustannuslaskenta 2 ov 4.2 Psykologia; asiakkaan kohtaaminen 1 ov 4.3 Uniikkituote 7 ov Ammattiosaamisen näyttö 2, tutkinnon osat 1, 2 Ammattitaitovaatimukse t Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteitteet valita materiaalit laskea materiaalien kulutuksen tehdä hinta-arvion ja tarjouksen neuvotella asiakkaan kanssa o o o o esitellä toteutusvaihtoehtoja esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen havainnollistaa tuotetta tai palvelua sopia asiakastapaamisista noudattaa työaikoja ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. Arviointi ammattiosaamisen näyttö Näytetään yhdessä tutkinnon osat 1ja 2 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Arviointi suoritetaan ko. ammattitaitovaatimusten avulla. muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

9 9 Opintojaksot 4.1 Yritystoiminta/kustannuslaskenta 2 ov Tavoitteet Opiskelija vertailee vaihtoehtoja ja asettaa työlleen kestävän kehityksen huomioivia laatu- ja kustannustavoitteita. Hän osaa käyttää toimintasuunnitelman edellyttämiä työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja vuorovaikutuksessa työyhteisönsä kanssa hyödyntäen tietotekniikkaa. Hän osaa toimia kustannustehokkaasti aika- ja muut käytettävissä olevat resurssit huomioiden sekä laskee toiminnan kustannukset ja oman työpanoksen osuuden niistä. Sisältö Yritystieto 2 ov Asiakaslähtöinen markkinointi Markkinoinnillinen liikeidea Hinnoittelu Tekijänoikeudet ja kuluttajansuoja Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Luennot, tehtävät, harjoitukset Verkko-oppimisympäristö, liiketoimintasuunnitelma alan kirjallisuus, opetusmonisteet, internet Muuta huomioitavaa Arvioidaan erillisenä opintojaksona ( 1-3 )

10 Asiakkaan kohtaaminen 1 ov Tavoitteet Opiskelijan tulee tiedostaa vuorovaikutuksen peruslähtökohdat ja hänen on kyettävä toimimaan erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössään ja asiakaspalvelutilanteissa. Hänen on tiedostettava hyvään asiakaspalveluun liittyvät perustekijät ja kyettävä toimimaan niiden mukaisesti (käytös, yleiset hyvät tavat, ulkoinen olemus...) Opiskelijan tulee selviytyä erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa perehtymällä niihin vaikuttaviin psykologisiin tekijöihin. Hänen on osattava tunnistaa asiakaspalvelutilanteeseen ja ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä ja kyettävä kehittämään omaa toimintaansa niiden mukaan. Hänen on perehdyttävä asiakaspalvelutapahtuman rakenteeseen ja hyvän asiakassuhteen luomiseen vaikuttaviin tekijöihin. Hänen tulisi ymmärtää asiakaspalvelutapahtuma prosessina. Sisältö - asiakaspalvelu (prosessi, vaiheet, hyvän asiakaspalvelun kriteerit) - yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot - verbaalinen ja nonverbaalinen vuorovaikutus Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali - yksilötyöskentely, ryhmätyöt, parityöt, Luennot, tehtävät, harjoitukset - alan opetusmateriaali; monisteet, videot Verkko-oppimisympäristö, liiketoimintasuunnitelma Muuta huomioitavaa opintojakso arvioidaan erikseen S- merkillä, arvioidaan näytössä Uniikkituote 7 ov. Uniikkituotteen valmistus 4 ov Puusepänalan rakenteet 1 ov Tuotesuunnittelu/ käyttäjäkeskeinen 1 ov Puun kuivaus 1 ov Tavoitteet Opiskelija osaa valmistaa asiakkaalle yksilöllisen ja laadukkaan tuotteen. Hän osaa suunnitella tuotteen muotoilua ja valmistusta. Hän osaa valita tuotteen valmistukseen oikeat materiaalit, rakenteet, koneet, laitteet ja työmenetelmät. Hän osaa laskea tuotteelle kustannukset, neuvotella asiakkaan kanssa sekä kehittää ja arvioida omaa toimintaansa. Hän noudattaa työaikoja, aikatauluja ja työturvallisuusohjeita. Sisältö Uniikkituotteen valmistus 4 ov esteettisesti ja teknisesti laadukkaiden ja viimeisteltyjen tuotteiden valmistus Puusepänalan rakenteet 1 ov hyllyn rakenteet; sidottu ja vapaa hylly, vetohylly huonekaluovien rakenteet; peili-, liuku-, rulo-, ja säleovet

11 11 laatikon rakenteet; liitokset, ohjaus ja kannatus, sovitus, vetolevyt rakenteen sitominen; sidelistat ja kehykset, kansi, pohja ja tausta jalustat ja jalkarakenteet Tuotesuunnittelu/ käyttäjäkeskeinen 1 ov käyttäjäkeskeinen suunnittelu ergonomia skissit, esityskuvat, pienoismalli Puun kuivaus 1 ov puunkaadon paras ajankohta ulkokuivaus ja puutavaran säilytys keinokuivaus puun kuivauksen tarkoitus ja kuivausmenetelmät, puun kuivumisprosessi, kuivaamotyypit, kuivauskuorma kosteuden mittaaminen kuivauskaavat kuivausviat Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Harjoitustyöt, demonstraatiot, teoriaopetus Opiston koneet, laitteet ja välineet Alan opetusmateriaali mm. Puualan perusoppi 5. Kuivaus Puutekniikka 1. Muoto, rakenne ja tekninen piirustus Opintojaksot arvioidaan S-merkillä, opintojaksot arvioidaan näytössä 2.

12 12 Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu suunnittelee ohjattuna omaa työtään asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee ohjattuna toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen suunnittelee omaa työtään ja tekee toteuttamiskelpoisen työsuunnitelman asiakkaan tarpeet huomioon ottaen sekä muuttaa suunnitelmaa tarpeen vaatiessa Tuotteen tai palvelun valmistus valmistaa ohjattuna tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun valmistaa tavoitteen mukaisen tuotteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee asetettujen latutavoitteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista Hinnoittelu ratkaisee ohjattuna työhön liittyviä laskutoimituksia ratkaisee ohjattuna ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset ratkaisee ammattityöhön liittyvät laskutoimitukset laskee materiaalien kulutuksen ja tekee ohjattuna hinta-arvion materiaalikustannuksista laskee materiaalien kulutuksen ja tekee hintaarvion materiaalikustannuksista ja arvioi ohjattuna työhön käytettävän ajan laskee materiaalien kulutuksen ja tekee hinta-arvion kokonaiskustannuksista ja tekee tarjouksen, joka sisältää materiaalikustannukset ja työhön käytettävän ajan Itsearviointi arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi ja kehittää ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

13 13 Työmenetelmien ja välineiden valinta neuvottelee ohjattuna asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen neuvottelee asiakkaan kanssa tuotteelle asetettavista vaatimuksista ja esittelee eri toteutusvaihtoehtoja ja valitsee työmenetelmät ja -välineet toteutukseen Materiaalien valinta ja käyttö valitsee ohjattuna ja käyttää työhön soveltuvia ammattialalla käytettäviä materiaaleja. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja keskustellen ohjattuna asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan. valitsee ja käyttää toteutukseen soveltuvia materiaaleja keskustellen asiakkaan kanssa niistä ja valintojen vaikutuksesta tuotteen toimivuuteen, kestävyyteen, ulkonäköön, laatuun ja hintaan. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Havainnollistaminen havainnollistaa ohjattuna tuotetta tai palvelua asiakkaalle havainnollistaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä havainnollistaa tuotetta tai palvelua asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä, jotka herättävät asiakkaan kiinnostukseen tuotetta tai palvelua kohtaan Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa valmistaa ohjattuna asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat muodoltaan, mittasuhteiltaan ja väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. valmistaa asiakkaalle tuotteita, jotka ovat viimeisteltyjä ja muodoltaan, mittasuhteiltaan sekä väritykseltään tasapainoisia kokonaisuuksia. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä Vuorovaikutus ja yhteistyö huolehtii ohjattuna asiakastapaamisista luontevasti huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti ja joustavasti huolehtii ja sopii asiakastapaamisista luontevasti. joustavasti ja rakentavasti

14 14 Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja etsii tietoa tekijänoikeuksista ja kuluttajansuojalaista Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden.

15 15 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinnasta Asiakaslähtöinen valmistaminen: -puualan tuotteen valmistus ja hinnoittelu työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta Asiakaslähtöinen valmistaminen: -materiaalien valinta ja käyttö työn perustana olevan tiedon hallinnasta Asiakaslähtöinen valmistaminen: -estetiikan huomioonottaminen valmistuksessa elinikäisen oppimisen avaintaidoista Asiakaslähtöinen valmistaminen: -ammattieettinen ja yrittäjämäinen työskentely terveyden ja työturvallisuuden ja toimintakyvyn huomioon ottaminen työskentelyssä Näytön/näyttöjen toteuttaminen tehtävän kuvaus Näyttöympäristö Opiston puuosaston tilat, tai toteutetaan työssäoppimispaikan työtehtävien mukaan Näytön ajoitus Toisen lukuvuoden aikana Näytön arvioijat Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, ja opettajat. tutkinnon arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja opiskelun loppuvaiheen osaamisen muusta arvioinnista. Muu arviointi voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. Samassa näytössä näytetään 1.Asiakaslähtöinen valmistaminen 2.Kulttuurilähtöinen valmistaminen Etenemisen ehdot Harjoitustöinä tehtävien puualan tuotteiden tuotesuunnitteluosiot on oltava suoritettuina ennen näyttöön osallistumista.

16 16 5 KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 10 OV 5.1 OPO 0,5 ov 5.2 Kulttuurituote 6,5 ov 5.3 Käsityön historia ja kulttuuritieto 3 ov Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja - välineitä hankkia asiantuntijan apua ratkaista ongelmatilanteita toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa o o ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja työskennellä tehtyjen sopimusten mukaan noudattaa työaikoja ja aikatauluja noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita. Arviointi ammattiosaamisen näyttö Näytetään yhdessä tutkinnon osat 1ja 2 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä näyttötyön ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Arviointi suoritetaan ko. ammattitaitovaatimusten avulla. muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

17 17 Opintojaksot 5.1 OPO 0,5 ov Tavoitteet Opiskelija tarkentaa opiskelu- ja urasuunnitelmansa, seuraa opintojensa etenemistä sekä kantaa vastuun omasta oppimisprosessistaan. Opiskelija osaa hakea ohjausta ja tukea opiskeluun ja elämään liittyvissä ongelmatilanteissa. Opiskelija tutustuu kansainväliseen opiskeluun ja työhön. Opiskelijalla on valmiudet tehdä opintoihin, jatko-opintoihin ja työllistymiseen liittyviä valintoja. Sisältö Opintojen seuraaminen ja urasuunnittelu Opiskelijana tai työntekijänä ulkomailla Työssäoppiminen kotimaassa ja ulkomailla Ammatti-identiteetti Työllistyminen työntekijänä tai yrittäjänä Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa HOPS keskustelu ja hopsin täydentäminen, opetuskeskustelut, yhteistoiminnalliset oppimistehtävät, opintomatkat, vierailevat luennoitsijat Opetusvideot/-cd, netti, media, sanomalehdet Alan julkaisut ja kirjallisuus Kurssin hyväksytysti suorittamisen edellytyksenä on opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien tekeminen. Arviointina käytetään S merkintää. Opo (toinen lukuvuosi 1 ov) Toteutus osin opon (0,5ov) ja osin ryhmänohjaajan/luokanvalvojan tunteina. Opintokokonaisuus arvioidaan S- merkillä 5.2 Kulttuurituote 6,5 ov Puualan erityistekniikat 2 ov Sorvaus 1 ov Metallityöt 1 ov Tuotesuunnittelu ja perinnetyön valmistaminen 2,5 ov Tavoitteet Opiskelija osaa käyttää ja soveltaa ammattialansa perinteen mukaisia materiaaleja, rakenteita ja työmenetelmiä valmistamiinsa tuotteisiin. Hän työskentelee suunnitelmallisesti, kustannustehokkaasti sekä annettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työturvallisuusohjeita. Hän osaa soveltaa kulttuuritietoa tuotevalmistuksessa. Opiskelija osaa ottaa työskentelyssään huomioon kestävän kehityksen käyttäen tuotteissa mahdollisuuksien mukaan kierrätys- ja luonnonmateriaaleja. Sisältö

18 18 Puualan erityistekniikat 2 ov taivutetut rakenteet; massiivinen ja laminoimalla taivutettu, muottien mitoitus ja valmistus viilutus; viilujen paloittelu, saumaus sekä liimaus, kuvioviilutus; intarsian perusteet koristeveiston perusteet sekä työkalut verhoilu -satulavyöt - joustimet - täytteet - sidokset - ompeleet - kankaat - työkalut Sorvaus 1 ov sorvit käyttö, rakenne ja työturvallisuus lieriösorvauksen ja ontelosorvauksen perusteet sorvitaltat ja niiden teroitus Metallityöt 1 ov metallitöiden perusteet; koneet, laitteet ja työturvallisuus taontatyöt Tuotesuunnittelu ja perinnetyön valmistaminen 2,5 ov huonekalutyylien piirteitä omaava tuote uusin menetelmin tai uusi tuote perinteisin menetelmin Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Harjoitustyöt/ parityöskentely, demonstraatiot, teoriaopetus, tutustumiskäynnit Opiston koneet, laitteet ja välineet Alan opetusmateriaali mm. Leena Nokela. Sisustustyylit Puutekniikka 1. Muoto, rakenne ja tekninen piirustus Ernest Scott. Suuri puutyökirja Tämä jakso toteutetaan käsityön historian ja kulttuuritiedon jälkeen. Huonekalutyylit- kurssi ennen verhoilua. Metallityöt harjoitustyön lomassa. Koristeveisto valinnaiskurssina. Arvioidaan erillisinä opintojaksoina ( 1-3 ) Tuotesuunnittelu ja perinnetyön valmistaminen arvioidaan näytössä 2.

19 Käsityön historia ja kulttuuritieto 3 ov Tavoitteet Johdatus kulttuurihistoriaan 1 ov Käsityöalan historia 1 ov Huonekalutyylit 1 ov Opiskelija hankkii käsityöalan historiaan ja kehitykseen liittyvää tietoa. Hän tuntee tuotteen valmistamiseen ja käyttöön liittyvää kulttuurihistoriaa, ammattialansa perinteisiä tuotteita sekä käyttötapoja. Hän osaa käyttää ja soveltaa kulttuuritietoa työskentelyssään. Sisältö Johdatus kulttuurihistoriaan 1 ov suomalaisen kulttuurin juuret; aikakaudet, tyypilliset materiaalit ja esineet käsi- ja taideteollisuuden vaiheet ja käsitteistö suomalaisuus / kansainvälisyys tyylien vaikutteita materiaalit ja tekniikat suomalainen tyyli käsityössä ja muotoilussa tutustuminen johonkin omavalintaiseen vieraaseen kulttuuriin; tiedon kerääminen, tuotteisiin tutustuminen ja kokonaisuuden esittely muille Käsityöalan historia 1 ov keskeisiä piirteitä suomalaisen käsityön historiasta sekä käsija taideteollisuusalan esineistöstä ammattialan esineistöön perehtyminen esim. museossa käsityövälineiden historia Huonekalutyylit 1 ov länsimaisten sisustus- ja huonekalutyylien erityispiirteiden tunnistaminen ja ajoittaminen, valitun tyylin mukaisen kalusteen tai kalusteen osan valmistus. Pieni muotoinen tutkielma, museo käynti. Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Harjoitustyöt, demonstraatiot, teoriaopetus, tutustumiskäynnit Opiston koneet, laitteet ja välineet Alan opetusmateriaali ja ammattikirjallisuus Muuta huomioitavaa Arvioidaan erillisinä opintojaksoina ( 1-3 )

20 20 Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus valmistaa ohjattuna kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun sekä työskentelee suunnitelmallisesti työskentelee ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden saavuttamiseksi sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja työskentelee suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja sovittuja aikatauluja ja neuvottelee niiden poikkeamisista Itsearviointi arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin. arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. arvioi ja kehittää ohjattuna omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö käyttää ohjattuna ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti valitsee ohjattuna ja käyttää ammattialansa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialan sopimuskäytänteiden mukaisesti valitsee ja käyttää, tarvittaessa yhteistyössä muiden alojen toimijoiden kanssa kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä ammattialojen sopimuskäytänteiden mukaisesti noudattaa asiantuntijan ohjeita ottaa tarvittaessa vastaan asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessan hankkii tarvittaessa asiantuntijan apua työtä suunnitellessaan ja toteuttaessaan Materiaalien käyttö käyttää ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja käyttää ja valitsee ohjattuna ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja käyttää ja valitsee ammattialan perinteisiä ja nykyisin käytössä olevia materiaaleja Kestävän kehityksen huomioon ottaminen käyttää ohjattuna elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, - käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä käyttää elinkaariajattelun huomioon ottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ja kehittää

21 21 työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien valinnassa Arvioinnin kohde 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta välineitä ja materiaaleja. ja materiaaleja. ohjattuna toimintaansa. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa hankkii ohjattuna ammattialan kulttuuritietoa hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa ohjattuna huomioon kohderyhmän hankkii ammattialan kulttuuritietoa ja ottaa huomioon kohderyhmän tunnistaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä ja niiden tyylipiirteitä käyttäen lähdeaineistoja tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita tai tyylipiirteitä tunnistaa ja ajoittaa eri aikakausien tuotteita tai ympäristöjä sekä niiden materiaaleja, rakenteita ja tyylipiirteitä käyttää ohjattuna hankkimaansa tietoa toteuttamisessa. käyttää hankkimaansa tietoa toteuttamisessa ja ohjattuna suunnittelussa. käyttää hankkimaansa tietoa suunnittelussa ja toteuttamisessa. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjattuna valintoja ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden avulla päätöksiä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä erilaisissa tilanteissa Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja ohjeita toimiessaan yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa toimii tilanteen vaatimalla tavalla työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti esille erilaisia näkökantoja työskennellessään yhdessä eri alojen ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa toimii ohjattuna eri kulttuurialueilta tulevien kanssa toimii eri kulttuurialueilta tulevien kanssa toimii ja tekee ammattityötä eri kulttuurialueilta tulevien kanssa Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja huomioi ohjattuna kulttuurierot sopimuksissa Terveys, turvallisuus ja toimintakyky noudattaa ohjattuna työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden.

22 22 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinnasta Kulttuurilähtöinen valmistaminen: -puualan kulttuurilähtöisen tuotteen suunnittelu ja valmistus työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta Kulttuurilähtöinen valmistaminen: -kulttuurilähtöisen puualan tuotteen valmistuksessa työmenetelmien, - välineiden ja materiaalien hallinta työn perustana olevan tiedon hallinnasta Kulttuurilähtöinen valmistaminen: -ammattietiikka: työajan tarkoituksen mukainen käyttö ja vastuullinen toiminta elinikäisen oppimisen avaintaidoista Kulttuurilähtöinen valmistaminen: - terveys ja turvallisuus ja toimintakyky Näytön/näyttöjen toteuttaminen Näyttöympäristö Näytön ajoitus Tehtävän kuvaus Opiston tilat, tai työssäoppimispaikan työtehtävien mukaan Toisen lukuvuoden aikana Näytön arvioijat Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, ja opettajat. tutkinnon arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja opiskelun loppuvaiheen osaamisen muusta arvioinnista. Muu arviointi voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. Samassa näytössä näytetään Asiakaslähtöinen valmistaminen Kulttuurilähtöinen valmistaminen Etenemisen ehdot Harjoitustöinä tehtävien puualan tuotteiden tuotesuunnitteluosiot on oltava suoritettuina ennen näyttöön osallistumista.

23 23 6 TUOTTEEN SUUNNITTELU 10 OV 6.1 Suunnittelun ja visualisoinnin välineet 2 ov 6.2 Sarjatyön valmistaminen 5 ov 6.3 Ammattialan visuaaliset perusteet 3 ov (päivitetty EV) Muotoilun plastinen paja Graafinen suunnittelu ja värioppi Studiovalokuvaus ja kuvankäsittely Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa toteuttaa ammattialan tavanmukaisia suunnitelmia dokumentoida suunnitteluprosessin käyttää suunnittelun ja dokumentoinnin työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja valita valmistusmenetelmän, materiaalit ja tarvikkeet suunniteltuun tuotteeseen käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita työskennellä aikataulun ja sopimusten mukaan. Arviointi ammattiosaamisen näyttö Näytetään yhdessä tutkinnon osat 1 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Arviointi suoritetaan ko. ammattitaitovaatimusten avulla. muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

24 24 Opintojaksot 6.1 Suunnittelun ja visualisoinnin välineet 2 ov Cad- perusteet 1 ov 3D- mallintaminen 1 ov Tavoitteet Opiskelija osaa havainnollistaa tuotetta asiakkaalle käyttäen ammattialalle soveltuvia visualisointimenetelmiä, jotka herättävät asiakkaan kiinnostuksen tuotetta kohtaan. Hän suunnittelee ja valmistaa tuotteita jotka ovat viimeisteltyjä muodoiltaan, mittasuhteiltaan sekä väritykseltään. Sisältö Cad- perusteet 1 ov käyttöliittymä perusasetukset yleistäpiirtämisestä piirtotoiminnot Muokkaus kuvien hallinta tulostus tekstitoiminnot mitoittaminen 3D- piirto symbolit harjoitukset 3D- mallintaminen 1 ov käyttöliittymä näytönhallinta sketchin piirtäminen osamallinnus piirustukset kokoonpanot kirjasto-osat konfiguraatiot weldments ohutlevysuunnittelu DWGeditor edrawings Totuttamistapa Menetelmät Välineet harjoitukset Koulun ATK-laitteet

25 25 Oppimateriaali CADS Planner ohjelman peruskurssin oppaat SolidWorks ohjelman peruskurssi 2008 oppaat tai uudemmat Muuta huomioitavaa Arvioidaan erillisinä opintojaksoina harjoitustöiden perusteella ( 1-3 ) Opintojaksot 6.2 Sarjatyön valmistaminen 5 ov Sarjatyö 3 ov sisältää tuotesuunnittelu/ sarjatuotantokelpoinen tuote CNC- kurssi 1 ov Koneiden huolto 1 ov Tavoitteet Opiskelija suunnittelee ja valmistaa tuotteita sarjatyönä. Hän dokumentoi suunnitteluprosessia ja käyttää suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa. Hän ratkaisee koneiden käyttöön ja huoltoon liittyviä ongelmatilanteita, suunnittelee aikatauluja ja toimii vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti yksin ja ryhmän jäsenenä. Opiskelija ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo työskentelyssään esille erilaisia näkökantoja ja toteuttamiskelpoisia ideoita. Opiskelija osaa käyttää CNC- työstötekniikkaa tuotteen osa valmistuksessa. Sisältö Sarjatyö 3 ov sarjatuotantokelpoisen tuotteen suunnittelu materiaalien ja koneistuksen suunnittelu ja valinta tuote soveltuu sekä myyjäis- sekä lahjatuotteeksi CNC- kurssi 1 ov ohjelmiin tutustuminen terien, liikeratojen ja syöttönopeuksien valinta kappaleiden erilaiset kiinnitykset harjoitukset Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Koneiden huolto 1 ov peruskoneiden terien vaihto ja huolto Harjoitustyöt, demonstraatiot, teoriaopetus Opiston koneet ja laitteet Tuotesuunnittelu kirjallisuus Koneiden käyttö ja huolto oppaat Muuta huomioitavaa Arvioidaan erillisinä opintojaksoina harjoitustöiden perusteella ( 1-3 )

26 Visuaaliset perusteet 3 ov Muotoilun plastinen paja 1 ov Tavoitteet Opiskelija muotoilee luonnosten tai kuvien pohjalta kolmiulotteisen muodon. Opiskelija pohtii tuotteen mittasuhteita, muotoja huomioiden niiden vaikutuksen valmistukseen ja käytettävyyteen. Sisältö Tiedon hankinta muotoiluprosessi: ulkonäön muodonanto muodon merkitys tuotteessa Valmistus plastisen muodonannon työtavat Laatuvaatimukset esteettisyys, tarkoituksenmukaisuus, käytettävyys Muotoilun ja valmistuksen yhteys materiaalien, rakenteiden ja valmistuksen yhteys muodonantoon Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali harjoitustyöt oppikirjat, kurssimonisteet Muuta huomioitavaa arvioidaan näytössä Graafinen suunnittelu ja värioppi 1 ov Tavoitteet Opiskelija valitsee luonnosten tai kuvien pohjalta joko yksittäis- tai sarjavalmisteisen tuotteessa käytettävät värit huomioiden niiden vaikutuksen käytettävyyteen sekä markkinointiin. Opiskelija tekee tuotegrafiikan luonnosten tai kuvien pohjalta joko yksittäis- tai sarjavalmisteiseen tuotemalliin. Sisältö Tiedon hankinta väri taiteessa ja graafinen suunnittelu osana muotoilua värien viestit tuotteessa Tuotegrafiikan tekeminen ja käyttö tuotegrafiikan esityskuvien tekeminen / käyttö tuotegrafiikan liittäminen tuotekokonaisuuteen kuvankäsittelyn avulla Valmistus väriaineet ja tuotteen pintakäsittelytavat

27 27 Esittely tuotegrafiikan suullinen esittely Laatuvaatimukset esteettisyys, värin merkitys tuotteen kaupallisuuteen Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Muotoilun ja valmistuksen yhteys materiaalien, tekniset rakenteiden ja valmistuksen vaikutus tuotegrafiikkaan harjoitustyöt tietokonelaiteet ja ohjelmistot oppikirjat, kurssimonisteet Muuta huomioitavaa arvioidaan näytössä Studiovalokuvaus ja kuvankäsittely 1 ov Tavoitteet Opiskelija valokuvaa tuotteen ja muokkaa tuotekuvan kuvankäsittelyohjelman avulla tallentamista varten. Sisältö Valokuvaus tuotteen studiovalokuvauksen laitteet ja niiden käyttö kuvankäsittelyohjelman käyttö ja kuvanmuokkaustavat tallentamisvaiheessa Esittely Totuttamistapa Menetelmät Välineet tuotekuvan suullinen esittely harjoitustyöt valokuvauslaitteet Oppimateriaali oppikirjat, kurssimonisteet Muuta huomioitavaa arvioidaan näytössä 1.

28 28 Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohde 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Suunnitteluprosessin toteuttaminen toteuttaa ohjattuna ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ohjattuna esteettisiä ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia ammattialalle soveltuvilla visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoilla ammattialalle keskeisissä suunnitteluprosessin vaiheissa toteuttaa ammattialan tavan mukaan, ohjattuna asiakkaan tavoitteet huomioon ottavia esteettisiä suunnitelmia ammattialalle soveltuvin visuaalisen ilmaisun ja teknisen toteuttamisen keinoin useisiin suunnitteluprosessin vaiheisiin Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö dokumentoi ohjattuna suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää ohjattuna suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa dokumentoi suunnitteluprosessinsa ja käyttää suunnitelmiaan perusteluina vuorovaikutustilanteissa Kestävän kehityksen arviointi suunnitelmissa arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja - ikään tai ympäristöön. arvioi ohjattuna suunnitelmien materiaalisia tai visuaalisia ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja - ikään tai ympäristöön. arvioi suunnitelmien visuaalisia, materiaalisia ja valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja suhteessa tuotteen käyttötarkoitukseen ja -ikään ja ympäristöön. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 2. Työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö käyttää ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä keskeisimpiä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprosessin vaiheissa, mutta tarvitsee muissa vaiheissa ohjausta käyttää ja valitsee ohjattuna ammattialan suunnitelmien tekemiseen liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja keskeisissä ammattialan suunnitteluprosessin vaiheissa valitsee ammattialan suunnitelmien tekemiseen sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja soveltaa niitä ohjattuna ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheissa käyttää ohjattuna tietotekniikkaa käyttää ohjattuna ammattialan käyttää ammattialan teknologiaa ja tietotekniikkaa

29 29 tiedonhallinnan, tallentamisen ja tuottamisen sekä tiedon siirtämisen ja vastaanottamisen välineenä teknologiaa ja tietotekniikkaa suunnittelussa suunnittelussa Visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö käyttää ohjattuna visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muototai tila-sommittelua käyttää visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muototai tila-sommittelua ja hyödyntää ajoittain ohjattuna omaa luovuuttaan tai persoonallista ilmaisuaan käyttää visuaalisessa ilmaisussaan ammattialan tavan mukaista väri-, muototai tila-sommittelua ja hyödyntää ajoittain ohjattuna omaa luovuuttaan ja persoonallista ilmaisuaan Dokumentoinnin työmenetelmien ja - välineiden käyttö laatii ohjattuna käsin tai koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. laatii käsin tai ohjattuna koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. laatii käsin ja koneella ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä esimerkiksi teknisiä piirroksia, malleja, materiaalinäytteitä tai esityskuvia. Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Tiedonhankinta tekee ohjattuna luonnoksia ympäristöstään tai ohjattuna havainnoi muulla ammattialalle soveltuvalla tavalla ympäristöään ja käyttää lähdeaineistoja tekee luonnoksia ja toteuttaa ohjattuna muita ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä ympäristöstään ja käyttää lähdeaineistoja tekee luonnoksia ja toteuttaa muita ammattialan tavan mukaisia visuaalisia esityksiä ympäristöstään ja käyttää lähdeaineistoja sekä tulkitsee ohjattuna kuvia ja luonnoksia Valmistusmenetelmien, materiaalien ja tarvikkeiden valinta etsii ohjattuna tuotteen suunnitelmaan sopivia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ottaa huomioon tuotteen valmistusmahdollisuude t etsii ja ohjattuna vertailee tuotteen suunnitelmaan sopivia vaihtoehtoisia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ottaa ohjattuna huomioon tuotteen toteuttamiskelpoiset valmistusmahdollisuude t etsii, vertailee ja valitsee tuotteen suunnitelmaan sopivia vaihtoehtoisia materiaaleja ja tarvikkeita sekä ottaa huomioon tuotteen toteuttamiskelpoiset valmistusmahdollisuudet Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne ja työtaparatkaisuissa ottaa ohjattuna huomioon väri-, muoto- tai tilasommittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, tai rakenne- tai ottaa huomioon väri-, muoto- tai tilasommittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, tai rakenne- tai ottaa huomioon väri-, muototai tilasommittelun vaikutukset valitessaan ammattialan materiaali-, rakenne- ja

30 30 työtaparatkaisuja. työtaparatkaisuja. työtaparatkaisuja. Arvioinnin kohde 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu ratkaisee ohjattuna suunnitelmien ongelmatilanteita ratkaisee suunnitelmien ongelmatilanteita ja tekee valintoja ratkaisee suunnitelmien ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja päätöksiä Vuorovaikutus ja yhteistyö tekee hänelle annetut tehtävät tekee vastuullaan olevat tehtävät ja toimii yhteistyökykyisesti toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työyhteisön ja ryhmän jäsenenä Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehtyjen sopimusten ja sovitun aikataulun mukaan. työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan ja sopii aikataulumuutoksista etukäteen. työskentelee tehtyjen sopimusten mukaan sekä suunnittelee ohjattuna aikatauluja ja noudattaa niitä.

31 31 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään: työprosessin hallinnasta Tuotteen suunnittelu: - puualan tuotteen suunnitteluprosessin hallinta -joko suunnitteluprosessin toteuttaminen tai dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta Tuotteen suunnittelu: -ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö ja visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö tai dokumentoinnin työmenetelmien ja välineiden käyttö ja visuaalisen ilmaisun menetelmien hallinta. työn perustana olevan tiedon hallinnasta Tuotteen suunnittelu: -visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö - puualan tuotteen suunnittelun perustana olevan tiedon hallinnasta muut paitsi tiedon hankinta elinikäisen oppimisen avaintaidoista Tuotteen suunnittelu: -vuorovaikutus ja yhteistyö sekä ammattietiikka Näytön/näyttöjen toteuttaminen Näyttöympäristö Näytön ajoitus Tehtävän kuvaus Opiston tilat Toisen lukuvuoden keväällä Näytön arvioijat Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, ja opettajat. tutkinnon arvosana muodostuu näytön arvosanasta ja opiskelun loppuvaiheen osaamisen muusta arvioinnista. Muu arviointi voi vaikuttaa korottavasti arvosanaan. Tutkinnon osan arvosanasta päättävät arviointikeskustelussa opettaja/t. Samassa näytössä näytetään Asiakaslähtöinen valmistaminen Kulttuurilähtöinen valmistaminen

32 32 Etenemisen ehdot Harjoitustöinä tehtävien puualan tuotteiden tuotesuunnitteluosiot on oltava suoritettuina ennen näyttöön osallistumista. 7 TUOTTEEN VALMISTAMINEN 20 OV 7.1 Suuntautuminen ammattialaan 6 ov 7.2 Työturvallisuus-, tulityö- ja EA1 koulutus 1 ov 7.3 Kuvallinen ilmaisu (piirustus ja valokuvaus) 2 ov 7.4 Ammattitaidon perusteet ( yhdessä hipu / da )8 ov 7.5 Piirustuksesta valmiiksi tuotteeksi 3 ov Ammattiosaamisen näyttö 1, tutkinnonosa 4 Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen o o o o valita työhön sopivat työmenetelmät ja työotteet valmistaa tuotteita työohjeiden ja työpiirustusten mukaan valita ja hankkia tuotteeseen materiaalit huoltaa työvälineitä tehdä työohjeita ja työpiirustuksia valmistamastaan tuotteesta viimeistellä tuotteen luovutuskuntoon käyttää turvallisia työmenetelmiä noudattaa työturvallisuusohjeita. Arviointi ammattiosaamisen näyttö Näytetään tutkinnon osa 4 Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisissa työtehtävissä. Arviointi suoritetaan ko. ammattitaitovaatimusten avulla. muu arviointi Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla.

33 33 Opintojaksot 7.1 Suuntautuminen ammattialaan 6 Ov Opo 1 ov Työsuojelu 0,5 Oppimaan oppiminen 0,5 ov Yrittäjyys ( yritys-, yhteiskunta ja työelämätieto) 1 ov Ammattialaan tutustuminen 2 ov Tieto ja viestintätekniikan perusteet 1ov Tavoitteet Opiskelija saa riittävästi tietoa koulutuksestaan. Opiskelijan tulee tietää tutkintoonsa sisältyvät tutkinnon osat ja opinnot ja niiden valinnan mahdollisuudet. Lisäksi opiskelija osaa toimia oppilaitosyhteisössään, osaa kehittää opiskelu- ja vuorovaikutustaitojaan ja itsetuntemustaan sekä arvioida omaa toimintaansa ja tuotoksiaan. Opiskelija osaa oman ammattialansa yleiset työturvallisuus-, palo- ja pelastusohjeet. Opiskelija tutustuu erilaisiin puusepänalan ammatteihin. Sisältö Työsuojelu 0,5 ov lakitieto; työturvallisuus laki, työaikalaki, laki nuoren työntekijän suojelusta haitat ja niiden torjunta; melu, pöly, vaaralliset aineet, henkilökohtaiset suojavälineet koneturvallisuus; puuntyöstökoneet suojavarusteineen, sähköturvallisuus, paineilma työympäristö; valaistus, paloturvallisuus, siisteys palo- ja pelastusohjeet ergonomia; työasennot Oppimaan oppiminen 0,5 ov Ammattialaan tutustuminen 2 ov vierailut puusepänalanyrityksissä käsityövälineet ja käyttöharjoitukset - mittaus- ja merkitsemisvälineet - käsityövälineet - taltat; puusepän-, koristeveisto-, sorvitaltat - sähkötyövälineet - hiomakoneet -, välineet

34 34 Totuttamistapa Menetelmät Välineet luennot, demonstraatiot ja harjoitustyöt työkalukaapin sisältö Oppimateriaali Muuta huomioitavaa Arviointina käytetään S merkintää Opinto-ohjaus 1 ov Tavoitteet Opiskelija perehtyy ammatillisiin opintoihin ja opiskeluun Opiskelija toimii opiskeluympäristössään Opiskelija suunnittelee opintonsa ja laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman ryhmänohjaajan kanssa ja ottaa vastuun opinnoistaan Opiskelija seuraa opintosuoritusten kertymistä ja hakee ohjausta opintojen suunnitteluun Opiskelija vahvistaa tai selkeyttää ammatillista suuntautumista Opiskelija osaa tunnistaa opiskeluunsa ja elämän tilanteeseensa liittyviä ongelmatilanteita ja osaa hakea tukea ja ohjausta mm. opiskelijahuollon palveluista, ohjaus- ja neuvontapalveluista Sisältö Oppilaitoksen toimintaan perehtyminen Oppimisympäristöön tutustuminen: Opiskelijapalveut esittäytyvät: opo, kuraattori, vapaa-aika, opintojen rahoituksesta vastaava ohjaaja, ATKtuki, erityisruokavaliot info Opiskelijayhdistystoiminta tutuksi Eritystuen tarpeen selvittäminen Ryhmäyttäminen Ammattialaan tutustuminen Tutkintorakenne ja aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (hyväksiluvut), kaksoistutkintoinfo Arviointi: ammattiosaamisen näyttö, portfolio Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali Opiskelijaoppaaseen tutustuminen, opetuskeskustelut, yhteistoiminnalliset oppimistehtävät, vierailevat luennoitsijat, infot, tiloihin ja henkilökuntaan tutustuminen, ryhmävastaavan valinta opiskelijayhdistyksen hallitukseen, opiskelijakorttihakemukset ja passivalokuvaus Henkilötietolomakkeen täyttäminen Primus -oppilashallintojärjestelmää varten Salasanat, sähköposti, Wilma, verkkoympäristö. SAKKI -esitteet ja materiaalit, Tuutoreiden esittäytyminen, opiskelijoiden yhteinen ja ryhmän oma ryhmäyttämispäivä Alkukartoitukset ja oppimisvaikeuksien tunnistaminen

35 35 HOPS ja HOJKS, Niilo Mäki instituutin LUKI -testit Opiskelijaopas, alan kirjallisuus ja julkaisut. Muuta huomioitavaa toteutus ensimmäisenä lukuvuotena Kurssin hyväksytysti suorittamisen edellytyksenä on opiskelijan aktiivisuus ja annettujen tehtävien tekeminen. arvioidaan erillisenä opintojaksona Arviointina käytetään S merkintää Yrittäjyys 1 ov Tavoitteet Opislelija osaa punnita oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja sekä yrittäjäksi ryhtymisen vaikutuksia työuraansa ja yksityiselämäänsä. Hänen tulee hallita tavallisimpia yritysmuotojen perusominaisuudet ja erot sekä niihin liittyvät vastuut ja verotus, niin että hän hallitsee yrityksen perustamiseen liittyvät menettelyn ja alan yrittämisen erityispiirteet. Hänen on osattava laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat Sisältö liikeidean ja tuotteen kehittäminen yrittäjyys yksilön ja yhteiskunnan kannalta sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys yritystoiminnan luvanvaraisuus yritysmuodot yrityksen perustamistoimet Totuttamistapa Menetelmät Välineet Oppimateriaali teoriaopetus, harjoitustyöt, itsenäinen opiskelu verkko-oppimisympäristö opetusmonisteet, alan kirjallisuus, internet Muuta huomioitavaa arvioidaan erillisenä opintojaksona ( 1-3 ) Tieto- ja viestintätekniikan perusteet 1 ov Tavoitteet Opiskelija osaa käyttää työvälineohjelmia tiedon tuottamiseen ja muokkaamiseen. Hän osaa käyttää soveltaen verkkoviestinnän mahdollisuuksia, ottaen huomioon vastuu- ja tietoturvanäkökulmat. Sisältö käyttöjärjestelmä tiedostot, siirrot ja kopiointi

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2014 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala Artesaani Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 9. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala. Artesaani OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 11. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiopisto, Nivalan

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1 OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ARTESAANI Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, vaatetusala 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt muutokset 22.9.2010 Rehtori hyväksynyt muutokset

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA:

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP

OPETUSSUUNNITELMA. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP 1 OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO huonekalupuuseppä VHP Sivu 2 (122) SISÄLLYSLUETTELO 1. HUONEKALUPUUSEPÄN AMMATIN JA KOULUTUKSEN KUVAUS... 4 2. TUTKINNON RAKENNE... 5 3. HUONEKALUPUUSEPÄN

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalalla suunnitellaan ja valmistetaan asiakkaille tuotteita sisustukseen, vaatetukseen ja elinympäristöön.

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä

tulkitsee musiikillisen muokkaa musiikkia esittämistä ARVIOINNIN KOHDE 1. Työprosessin Musiikkiohjelmiston harjoittelu Musiikillisen ilmaisun yleisimpien tulkintatapojen tulkitseminen Musiikin muokkaaminen esitystä varten Itsearviointi ARVIOINNIN KOHDE 2.

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Muotoiluala Artesaani Hyväksytty 19.5.2015 2 Sisällys 2.1

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Forssan ammatti-instituutti

Forssan ammatti-instituutti Forssan ammatti-instituutti Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, tekstiili- ja vaatetusartesaani Koulutuksenjärjestäjän tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 2009 Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, Ympäristön suunnitelun ja rakentamisen koulutusohjelma/osaamisala, artesaani Hyväksytty

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI

OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI OPETUSSUUNNITELMA KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO VISUALISTI SISÄLLYSLUETTELO 1 VISUALISTIN AMMATTIALAN KUVAUS 2 TUTKINNON RAKENNE 3 TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Rehtorin hyväksymä käsi- ja taideteollisuusalan opetussuunnitelman perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI TUOTTEEN SUUNNITTELU JA VALMISTUS TEKSTIILI JA VAATETUS OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, ARTESAANI

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala Artesaani

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma / Artesaani, VAATETUS SISÄLLYS

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma / Artesaani, VAATETUS SISÄLLYS 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALA... 3 2. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon tavoitteet...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Kalajoen ammattiopisto Piippolan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurilähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp. Artesaani

Matti Meikäläinen 13.5.2015. Opetussuunnitelma. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp. Artesaani Matti Meikäläinen 13.5.2015 Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto 180 osp Artesaani Hyväksytty johtokunnassa 20.5.2015 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma SISÄLLYS

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma SISÄLLYS 5 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO... 2. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 2.1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, ARTESAANI Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma/osaamisala, sisustusala 2 SISÄLLYLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani... 4. 2 Tutkinnon toteuttaminen... 7. 3 Opiskelijan arviointi... 12

1 Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani... 4. 2 Tutkinnon toteuttaminen... 7. 3 Opiskelijan arviointi... 12 Opetussuunnitelma Käsi- ja taideteollisuusalan, artesaani Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, vaatetusala

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, vaatetusala 2 3 JOHDANTO... 4 1. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, VAATETUSALA... 4 1.1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 4 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET...

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

JOHDANTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS... 9

JOHDANTO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS... 9 3 JOHDANTO... 4 1. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, METALLIALA... 4 1.1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Korukivi-jalometalliala Hyväksytty 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA on käsitelty ja hyväksytty. Kouvolan seudun ammattiopisto / 2015 KÄSITTELY Ammatillisen peruskoulutuksen koulutuksen järjestäjän tulee ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 14 :n mukaisesti hyväksyä näiden tutkinnon perusteiden mukainen opetussuunnitelma. KÄSI-

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen koulutusohjelma ARTESAANI, METALLIKALUSTEET Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö:

4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 4.3.1 YRITYSTOIMINTA Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu osallistuu yrityksen toiminnan suunnitteluun ja toimii ryhmän jäsenenä ottaa vastuun töistään

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

JOHDANTO... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

JOHDANTO... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3 JOHDANTO... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot