teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) näyttelijäntyön, sekä teatteritaiteen kouluttaja monipuolinen draamatyöntekijä työnohjauksen opiskelija

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) näyttelijäntyön, sekä teatteritaiteen kouluttaja monipuolinen draamatyöntekijä työnohjauksen opiskelija"

Transkriptio

1 ansioluettelo / cv 1 HELENA PAVLOFF-MURTO teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) näyttelijäntyön, sekä teatteritaiteen kouluttaja monipuolinen draamatyöntekijä työnohjauksen opiskelija (~36 v.) espoolainen, kolmen lapsen äiti ammatillinen koulutus & kurssit : tutkin to + op in toj en kuv au s: kou lu / kouluttaja + arvosa n at: k es to : a jan ko hta: Peruskoulu luokka (perusopetuksen lisäopetus) kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen, elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja + 10.lk korot-taa arvosanoja, sekä vahvistaa opiskelu- ja arkielämäntaitoja Olarin koulu & Etelä-Tapiolan koulu & Leppävaaran koulu * keskiarvolla: 7,8 (arvostelu: 4-10) 10 v (6+3+1v) Vaatetusalan peruslinja mallipukineiden valmistajan ammatillisen peruskoulutuksen yleisjakso (ensimmäinen vuosi 3-vuotisesta koulutuksesta) Leppävaaran ammattioppilaitos * keskiarvolla: 3,3 (arvostelu: 1-5) ~ 55 op (37ov) Luovan toiminnan linja taide- ja kasvatusaineiden yleissivistävä ja ammatillissivistävä koulutus, vapaatavoitteinen opintolinja + työharjoittelu ilmaisutaidon ohjaajana > Varsinais-Suomen Kansanopisto * keskiarvolla: 4,1 (arvostelu: 1-5) Päivänkehrän ala-aste (perusopetuksen luokat) Tähtitarhan koulu (kehitysvammaisten luokat) ~ 40 op (1047 h) ~ 3 op (40+40 h) Näyttämötyön kesälukio -kurssi näyttelijäntyön perusharjoituksia, improvisaatiota, sekä dramaturgian opintoja kurssi päättyi esitykseen Seinän läpi! Lahden Kansanopisto & Kesälukioseura opettajina: Liisa Lampi, Leena Kemppi, Susa Saukko, Tommi Korpela, sekä Outi Mäenpää ~ 4,25 op (115 h) Hiusmuotoilija hiusmuotoilijan (parturi-kampaajan) ammatillinen peruskoulutus yksityisen koulun opetuksesta vastasivat alansa huiput Helsingin Hius Institut Oy Hiusmuotoilukoulu * keskiarvolla: 8,5 (arvostelu: 4-10) ~ 60 op (9 kk) Avantgarde-koulun peruskurssi ammattikampaajien jatkokoulutusta ja yhtiön edustamien tuotteiden käyttöön perehdyttämistä Goldwell AvantGarde-koulu (nyk. Goldwell Academy) * arvosanalla: hyvä ~ 1,25 op (4 pv) Taide- ja mediapajaohjaajaohjaajakoulutus ammatillinen peruskoulutus nuorisotoiminnan järjestämiseen, sekä erityisosaamiseen työpajatyyppisessä ohjaamisessa + taide- ja mediapajan perustaminen Teatteri Eeva Susi ry. & Espoon TE:n työvoimakoulutus ~ 29 op (6 kk)

2 2 Esittävän taiteen opetus -perusopinnot taide- ja taitoaineiden kokemuksellisen oppimisen opettamiseen ja organisoinnin taitamiseen keskittyvä aikuiskoulutuksen opintokokonaisuus esittävän taiteen ammattilaisille + valoilmaisun peruskurssi (teatterivalaistus) + alexander -tekniikan perusteet Teatterikorkeakoulu(TeaK) Avoin Korkeakoulu: Täydennyskoulutuskeskus opetus: Tarja Ervasti opetus: Soile Lahdenperä ~ 22,5 op (15 ov) ~ 1,5 op ~ 1 op Iloa ilmaisusta -kurssi ilmaisun peruskurssi, teemalla: energiat liikkeelle hulluttelusta Essi Tolonen kouluttaja, teatteri-ilmaisun ohjaaja ~ 0,5 op (12 h) Teatteritaide -luentosarja ammatillisesti sivistävä opintokokonaisuus johdattaa teatterin kehityksen ja taidelajin eri osa-alueiden tuntemukseen; antaa tietoa ja työvälineitä teatteriteosten analyysiin, yhdistäen tietoon oppimisen kannalta olennaisia käytännön harjoitteita + johdanto teatterin ja tanssin tuntemukseen + feministinen teoria ja esitysanalyysi + dramaturgia + esitysanalyysi + ulkoeurooppalaiset teatteritraditiot + ohjaustaide + teatterihistoria + ihminen ja taiteet + meditaatio Teatterikorkeakoulu (TeaK) - Avoin Korkeakoulu Raila Leppäkoski & Pentti Paavolainen & Raisa Rauhamaa & Tiina Suhonen & Kari Rentola opetus: Virve Sutinen opetus: Kirsi Porkka opetus: Hannu Harju opetus: Jukka O. Miettinen opetus: Anneli Ollikainen opetus: Lauri Meri opetus: Marja-Liisa Laine opetus: Marjaana Castrén ~ 23,5 op (16 ov) ~ 1,5 op ~ 3 op ~ 3 op ~ 3 op ~ 3 op ~ 1,5 op ~ 3 op ~ 3 op ~ 1,5 op Teatterityön kurssin ohjaajalinja ohjaajantyön ammatillisia työkaluja - sekä teoriassa, että käytännössä (sis. oman ohjauksen suunnittelu ja toteutus) opetus: Liisa Isotalo, Irja Korhonen Suomen Harrastajateatteriliitto -SHT & Vapaan Sivistystoiminnan Liiton Opintokeskus ~ 4,5 op (3 ov) Tuottajakurssi teatterin tuottamista teoriassa Suomen Harrastajateatteriliiton -SHT:n Koulutuspäivät ~ 0,25 op (6 h) Tuottajakurssi teatterin tuottamisesta teoriassa ja käytännössä Suomen Harrastajateatteriliiton -SHT:n Koulutuspäivät ~ 0,25 op (6 h) Teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) kulttuuri- ja palveluala: teatteri- ja tanssialan ammattikorkeakoulututkinto > teatteri-ilmaisun ohjaaja työskentelee taiteen tekemisen, sekä taidekasvatuksen eri työtehtävissä: esim. opetus-, koulutus- ja suunnittelutehtävissä, tai esiintyjänä, tai teatterin ohjaajana, tai soveltaa draaman työmenetelmiä esim. sosiaalija terveysalan hankkeissa, tai työyhteisön kehittämiseen, yms. + opinnäytetyö: NOTKA - Näyttelijäntyön koulutusohjelma länsimaisen teatterihistorian kautta Turun Amk:n Taideakatemia & Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia * opetusharjoittelun näyte: 5 (arvostelu: 1-5) * opinnäytetyö: 4 (arvostelu: 1-5) Psykkis-Teatterissa on opinnäytteessä esitetty koulutusohjelma kokeiltu käytännössä nuorten työpajakoulutuksena 240 op ~ 24 op (16vk*30h) (sis. välivuosia) Ohjaajuus ryhmässä: hahmometodin viitekehys - AMK teatterin ja tanssin ammatilliset erikoistumisopinnot ryhmänohjaajuudesta, sekä ryhmäprosesseista ja -ilmiöistä hahmometodin näkökulmasta ja konkreettisista ryhmätyövälineistä käsin + hahmoterapian perusteet Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia (nyk. Metropolia) opetus: Tuuja Jänicke 30 op Ohjaajantyö - AMK kulttuuriala: teatterin ja tanssin ammatilliset erikoistumisopinnot ohjaustaiteen ammatin käsityöläisyydestä, sekä esityksen muodon luomisessa hyödyttävistä konkreettisista työkaluista Helsingin Ammattikorkeakoulu Stadia (nyk. Metropolia) opetus: Pieta Koskenniemi & alan vierailijoita 30 op

3 Taikalamppu-elokuvakurssien iskuryhmäläiskoulutus valmiudet käyttää kys. metodia työkaluna ja opettaa sitä toisille. elokuvaopetuksen improvisaatiometodi kehittää dramaturgista ajattelua keskittyen tarinan juoneen/sisältöön: teknisen kikkailun sijaan elokuvasta tehdään helppo ja luonteva ilmaisutapa, tarinankerronnan väline - ja ensi-iltaan päästään neljässä tunnissa. + Taikalampputyöpajan opetusharjoittelu > Espoon Kaupungin Kulttuuritoimi & Valveen Elokuvakoulun kouluttajat (elokuvaohjaaja Kaija Juurikkalan kehit.metodi) palkallisen koulutuksen työnantajana: Espoon Kaupungin Sivistystoimi: Kulttuuritoimen Keskus & Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Merisaappaan koulu (ala-asteen luokka) ~ 0,5 op (13 h) Ratkaisukeskeinen työnohjaus valmiudet toimia työnohjaajana + valmennuksessa, asiakas- ja esimiestyössä, muutosjohtamisessa, henkilöstöhallinnossa, yms. Helsingin Psykoterapiainstituutti Oy 60 op (2.v) Ammatillinen opettajankoulutus pedagogiset kasvatustieteen opinnot Haaga-Helia Ammatillinen opettajakorkeakoulu 60 op (1,5 v) (Huom! ylle listattujen koulutusten opintoviikkomäärät on muunnettu nykyisen ilmoituskäytännön mukaan opintopisteiksi, siten että 1 opintopiste = 27 opiskelutyötuntia ja 1 opintoviikko = 40 opiskelutyötuntia, jolloin saadaan muuntamisen laskukertoimeksi: 1,481) työkokemus : työ na ntaja + ty ö pai kan kuv au s : työteh tä v ät: ke sto: aja nkoh ta: Espoon Teatteri (nyk. Espoon Kaupunginteatteri) Etelä-Tapiolan koulu: Työelämään tutustuminen -TET toimistoapulainen, sekä kuiskaaja (teatteriharjoituksissa) 2 vk (30 h /vk) Oy Stockmann Ab Tapiola Leppävaaran koulu: Työelämään tutustuminen - TET somistamon apulainen markkinointitehtävissä 2 vk (30 h /vk) perustamani, espoolainen kouluttava ja kokeellinen unelmatehdas, jonka teatteri- ja elokuvataiteen laaja koulutustoiminta, sekä produktiotuotannot olivat suunnattuja 15-25v. nuorille (toiminta lakkautettiin palkkausrahoituksen puutteeseen) toiminnanjohtaja, pj, teatteriohjaaja, näyttelijäntyön ja teatteritaiteen kouluttaja, työnohjaaja, sekä tuotannollisten ja hallinnollisten töiden vastaava (yms.) 16 v (35-90 h /vk) Shortcut Oy parturi-kampaamo hiusmuotoilija parturi-kampaaja 3 kk (40 h /vk) Matinkylän Taide- ja mediapaja Teatteri Eeva Susi ry. & Espoon Kaupungin Kulttuuritoimen keskus: Teatteritoimi työharjoittelua 17-25v. työttömille monipuolisessa taiteen työpajassa, jonka painopisteinä teatteritaiteet ja median tuottaminen valmentaa ja motivoi nuoria kouluttautumaan, työllistymään, sekä parantamaan arjen hallintaa. + kiertävänä kaikilla taide- ja mediapajoilla > taide- ja mediapajaohjaaja, työnsuunnittelija (teatterivastaava) ilmaisu- ja mediataitojen opettaminen, sekä työharjoittelun ohjaaminen pajajakson aikana improvisaation & valaisun kouluttaja ohjaajien improkoulutus, 1.pajojen välisten improkisojen organisointi & osallistujavalmennus + näyttämövaloilmaisun opetus lyhytkursseilla 11 kk (32,5 h /vk) 4 kk (10-20 h /vk) Kallahden Nuorisotila Helsingin Kaupungin Nuorisoasiainkeskus nuorisotyön kerho-ohjaaja, ilmaisukouluttaja ja teatteriohjaaja varhaisnuorten avoimen toiminnan teatterikerho 3 kk (15 h /vk) Päivänkehrän koulu Espoon Kaupungin Sivistystoimi: Suomenkielinen koulutuskeskus (peruskoulut) improvisaatio- & ilmaisukouluttaja, sivutoiminen tuntiopettaja, kerhotyö ala-asteelaisten teatterikerhoissa 3 kk (32,5 h /vk)

4 4 Matinkylän Nuorisotila Espoon Kaupungin Sivistystoimi ilmaisutaidon kouluttaja, sivutoiminen kerho-ohjaaja varhaisnuorten teatterikerhossa 7 h (1-2 h /kerta) Valtsikan 1. Speksi 2000: Karjala EdesTakaisin -näytelmätuotanto teatteriohjaaja, näyttelijäntyön & improvisaation kouluttaja 5 kk (8-20 h /vk) Kuurojen teatteri & Psykkis-Teatteri Espoon Viittomakieliset ry & Kulttuuritoimenkeskus näyttelijäntyön kouluttaja, ohjaaja yhteistyössä ohjaaja Marita S.Barberin kanssa 4 kk 2000 Salomo ja Ursula ammattilaisproduktio & kiertuenäytelmä käsikirjoitus: Juhani Peltonen, ohjaus: Ursula Hallas valo- ja äänisuunnittelija, sekä äänien ajaja esityksissä 50 h Pohjois-Tapiolan koulu Espoon Kaupungin Sivistystoimi: (peruskoulut) Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ilmaisutaidon opettaja, päätoiminen tuntiopettaja (sijaisuus) ilmaisutaitopainotteisella ylä-asteella 72 h (12 pv) TeatteriTapaus koulutuspäivät Espoon Kaupungin Sivistystoimi: Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö harrastajateattereiden 32.valtakunnalliset koulutuspäivät olivat osa työväenopiston 50v.-juhlavuoden tapahtumia. järjestäjät: SHT, Espoon Työväenopisto, Opintokeskus Kansalaisfoorumi. tapahtumasisällön suunnittelija & tutustumisillanvieton ohjelmavastaava, sivutoiminen ohjaaja 1 vk (30 h /vk) TeatteriTapaus koulutustapahtuma Suomen Harrastajateatteriliitto - SHT avausillanvieton ohjaaja ja juontaja & festivaalijärjestäjän avustaja 3 pv (4-14 h / pv) TeatteriTapaus: Valo- & äänitaiteen työpaja Suomen Harrastajateatteriliitto - SHT valotaiteen kouluttaja valoilmaisun opettajavastuu, kurssin veto äänitaiteen opettajavastaavan Juuso Voltin kanssa 8 h (4 h / pv) Lintulaakson koulu Espoon Kaupungin Sivistystoimi: (peruskoulut) Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Taikalamppu-elokuvatyöpajan ohjaaja iskuryhmäkouluttajien kanssa, 1.luokkalaisille 4 h Aarnivalkean koulu Espoon Kaupungin Sivistystoimi: (peruskoulut) Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö Taikalamppu-elokuvatyöpajan ohjaaja iskuryhmäkouluttajien kanssa, 4.luokkalaisille 4 h Valtsikan Speksi 2009: Vain muutaman marsun tähden -näytelmätuotanto dramaturgi, käsikirjoituksen & ohjauksen ohjaava opettaja ohjaus ja dramaturgi: Taneli Maljanen 150 h Valtsikan 10 -vuotisjuhlaspeksi 2011: Jumalainen näytelmä Pekka tulee kotiin ohjaaja, näyttelijäntyön kouluttaja, äänisuunnittelun & valaisun opettaja 150 h Non Fighting Generation (NFG) Neitsyt-Huora & Soturi-Sika -näytelmätuotanto ohjaaja & näyttelijäntyön kouluttaja, käsikirjoittaja 5 kk (15 h /vk)

5 5 Espoon Kaupungin Työväenopisto Espoon Kaupungin Sivistystoimi: Vapaan Sivistystyön tulosyksikkö Rakkaus Rakkaus -näytelmätuotanto ohjaaja & näyttelijäntyön kouluttaja, tuntiopettaja nuorten teatterikurssin opettajasuunnitelmassa seurattiin länsimaisen teatterihistorian kaarta 7 kk (4 h /vk) Valtsikan Speksi 2011: Arkadia -näytelmätuotanto ohjauksen ohjaava opettaja ohjaus ja käsikirjoittaja: Jaakko Laasanen 35 h Keskustaopiskelijoiden liitto aluejohtajatapaamisen illanvietto työpajakouluttaja, työnohjaaja ryhmäytymistavoitteellinen ja aluejohtamisen haasteita tutkiva ratkaisukeskeinen foorumpaja 4 h Helsingin Kaupunginkirjasto: Seudullinen nuortenkirjastotyön koulutusohjelma työpajakouluttaja, työnohjaaja ryhmäytyminen, ammatti-identiteetti ja arjen työssä kohdattavien haasteiden ratkaiseminen 9 h Espoon Kaupungin Työväenopisto Espoon Kaupungin Sivistystoimi: Vapaan Sivistystyön tulosyksikkö KOTI -näytelmätuotanto ohjaaja & näyttelijäntyön kouluttaja, tuntiopettaja nuorten teatteriryhmä improvisaatioista ryhmälähtöisen esityksen valmistamiseen, sekä näyttelijäntyön vaativampiin haasteisiin 7 kk (5 h /vk) Espoon Kaupungin Työväenopisto Espoon Kaupungin Sivistystoimi: Vapaan Sivistystyön tulosyksikkö Maailma jonka meille tarjositte -näytelmätuotanto Hahmometodin perus- ja jatkokurssi Valmennuskurssi esittävän taiteen alalle pyrkiville ohjaaja & näyttelijäntyön kouluttaja, tuntiopettaja nuorten teatteriryhmän opetus ja ryhmälähtöisen esityksen käsikirjoitus ja ohjaus, sekä hahmometodikurssit ja näyttelijäntyön yksityisopetus 7 kk (10-20h /vk) oppilastyönä työnohjaaja taiteellisen työn tekijöille (taiteilijoille) 8 kk (2-10h /vk) taiteellinen ja tuotannollinen työhistoria : n äytelmä + tu o tta va tea tteri: ty ö teh tävä t: teks ti : a ja n koh ta: Espoon Työväenopiston Näytelmäpiiri / opetus ja koulutus: Pirkko Railo näytelmäpiirin teatteriharrastajana näyttelijäntyön yksityisopetuksessa 4 h / vk + 15 h Valkeakosken Valentino / Espoon Työväenopiston Näytelmäpiiri vakaan veikon kosioretket maalta Hkiin (ohjaus: Pirkko Railo) näyttelijä (punkkarilesbon rooli) Lumikki ja seitsemän kääpiötä / Varsinais-Suomen Kansanopisto tuttu lasten musiikkinäytelmä (ohjaus: Tuula Lauri) näyttelijä (Jörön rooli) Aila Lavaste 1994 Unikarnevaali / Varsinais-Suomen Kansanopisto & TurkuTv nuken ääni & liikuttaja (Rape-raiskaaja) ohjaaja: Tiina Puumalainen & Markko Heinonen työryhmä 1994 Pimeä puoli / Varsinais-Suomen Kansanopisto psykodraamaproduktio (ohjaus: Olli Saaristo) näyttelijä (Henna Susanna Pajulan rooli) työryhmä 1994

6 6 Papin perhe / Varsinais-Suomen Kansanopisto kohtauksia näytelmästä (ohjaus: Marjo-Riitta Ventola) näyttelijä Minna Canth 1994 Kuka auttaisi? / Varsinais-Suomen Kansanopisto draamaproduktio (ohjaus: Marjo-RiittaVentola) näyttelijä 1994 Herätkää / episodeja siitä mikä jää arkielämässä useimmilta näkymättömiin ohjaaja, käsikirjoittaja, dramaturgi, lavastaja, äänisuunnittelija, tuottaja työryhmä 1994 Yhden ihmisen tarina / episodeja nuoren tytön elämästä eri rooleissa ohjaaja, dramaturgi, lavastaja, tuottaja työryhmä 1995 Minä 5000 / musiikkiteatterinäytelmä maailmasta jossa kaikki on täydellistä ohjaaja, dramaturgi, lavastaja, puvustaja, tuottaja työryhmä 1996, -97 Meidän kesken / episodeja erilaisuuden kohtaamisen vaikeudesta suljetussa tilassa, maanjäristyksen jälkeen ohjaaja, dramaturgi, lavastaja, tuottaja työryhmä 1996 Lumikki ja kolme kääpiötä / Matinkylän taide- ja mediapaja kiertävä lastenteatterinäytelmä on tuttu tarina turvallisuudesta ohjaaja, dramaturgi, lavastaja, puvustaja, tuottaja 1996 Jokainen Ajatus Nipistää Ihoa / Psykkis-Teatteri Seinäjoen Harrastajateatterikesässä omintakeisuudesta palkittu kuvaus kasvamisesta tuottaja, ohjaaja, dramaturgi & äänten ajaja Piipponen & Piiroinen 1997 Pehmeä harmaa sade / koskettava kuvaus hyväksymisestä ja vastuun ottamisesta kutsuttiin Triumph Arka teatterifestivaaleille Liettuaan ohjaaja, lavastaja, puvustaja, ääni- & valosuunnittelija, tuottaja Petra Oinonen 1997 Kohtaamisia / episodeja katuvilinästä, yhden bussipysäkin näkökulmasta ohjaaja, dramaturgi, lavastaja, tuottaja työryhmä 1997 Syntymäpäiväjuhlat / Teatteri Veitsenterä ohjaus: Jouni Nurminen näyttelijä (Lulun rooli) Harold Pinter 1997 (10 esitystä) Ruusunen I & II / kansantarinan mukaan pohdittu voiko lasta rakastaa liikaa ohjaaja, lavastaja, tuottaja, näyttelijäntyön kouluttaja työryhmä 1998 Mustan Pilven Vanki / homoseksuaalisuudesta kertova kiertue- ja nykyvalistustuotanto kutsuttiin "Seis!Toimintaa!" forumteatterifestivaaleille Turkuun ohjaaja, tuottaja, puvustaja, lavastaja, ääni- & valosuunnittelija Ilona Jokinen Tasavertaisuustyöpaja / osana Mustan pilven vanki kiertuetta > ratkaisukeskeinen forum -teatterityöpaja homoseksuaalisuudesta ja tasavertaisuudesta sisällön suunnittelija, työpajaohjaaja & kouluttaja (valistaja), tuottaja 1999 Hjort / Turun Taideakatemia AMK teatteri-ilmaisun ohjauksen 1.vuosikurssi näyttelijä (tykkimiehen rooli) ohjaus & dramatisointi: Juha Hurme J.J. Wecksell

7 Profiili / tutkimus- ja kokeiluprojekti ihmisen eri rooleista, sekä ympäristön vaikutuksesta niiden syntymiseen tutkija, käsikirjoittaja, dramaturgi, äänisuunnitelu, ohjaaja, tuottaja työryhmä Mielen rajat / Espoon Kesäteatteri & Todellisuuden tutkimuskeskus (ohjaus Jani-Petteri Olkkonen) puoliammattilaisten kesäteatterihanke koostui 6vk esityssarjasta kattoteemalla Limits of the mind jota kukin vk lähestyi omasta näkökulmastaan (esim. normaali, epänormaali, perverssi, fantasia ) hyödyntäen esityksessä alueen tiloja ja ympäristöä näyttelijä (enkelin rooli) Karhusaaren huvilalla, Espoossa työryhmä Karna / teatteria ja livemusiikkia yhdistävä sanaton esitys mielikuvista sai ensi-iltansa Taiteiden yönä Hki:n Makasiineilla, 600 katsojalle tutkija, dramaturgi, ohjaaja, lavastaja, tuottaja työryhmä 2000 Ihmistarinoita / ryhmätyönä valmistettu katuteatteriesitys tuntemattomien ihmisten toisiinsa linkittyvästä elämäntaipaleesta - syntymästä kuolemaan. Haminan teatteripäivillä &Teatteria Assalla tapahtumassa. dramatisoinnin & esitystaiteen kouluttaja, tuottaja työryhmä Synnytyskanava / Psykkis & Kuurojen teatteri episodeja luovuuden lähteestä ohjaaja, valo- & äänisuunnittelija työryhmä Karjala edestakaisin / Valtsikan Speksi musiikkiteatteri-iloittelu, jossa presidentti Riitta Uosukainen sai Karjalan hetkeksi takaisin ohjaaja, improvisaatiokouluttaja käsikirjoitustiimi 2001 Kakarat huumetodellisuus / tutkimus- ja kiertue-, sekä nykyvalistustuotanto huumemaailman onnesta ja painajaisesta rehellisesti tutkija, käsikirjoittaja, dramaturgi, ohjaaja, lavastaja, tuottaja työryhmä 2001 Huumetyöpaja / osana Kakarat-huumetodellisuusnäytelmän kiertuetta ratkaisukeskeinen foorum-teatterityöpaja puhui rehellisesti huumeiden houkutuksesta ja niiden vastustuksen vaikeudesta sisällön suunnittelija, työpajaohjaaja & kouluttaja (valistaja), tuottaja 2001 Kakarat huumetodellisuus / psykkis-elokuva elokuvaversio huumenäytelmästä, jossa jokaisen päivän on pakko olla karkkipäivä (ohjaus: Timo Elomaa) näyttelijäntyön opettaja, tuottaja, lavastaja psykkis + Timo Elomaa 2002 Pikku Prinssi / lapsille suunnattu metsässä kiertävä todellisuusseikkailu onnen etsimisestä ja löytämisestä lähempää kuin osasi ennen nähdä ohjaaja, dramaturgi, tuottaja jean saint antoine 2002 BRC - Ylpeesti Tavallinen / psykkis-elokuva dogmaelokuvan kokeiluprojekti murrosikäisten nuorten inhimillisestä tavallisuudesta ohjaaja, kuvaus, dramaturgi, tuottaja työryhmä 2002 Lasia ja marmoria / psykkis-elokuva elokuvataiteen koulutustuotanto vaikeista isäsuhteista (ohjaus: Sini Jääskeläinen) tuottaja, ohjaajatyön ohjaava opettaja Sini Jääskeläinen 2002 Teko opinnäytetyöt / esitys kuului päättötyönä näyttelijäntyö II -kurssille kouluttaja, tuottaja oppilaat

8 8 Taiteellinen mielenosoitus teknologiaa vastaan / Stadia Amk: Kulttuurin tuotantoyksikkö High Teck Centerissä, Helsingin Ruoholahdessa ohjaaja, käsikirjoittaja, kuvaaja, lavastaja Helena Pavloff Kuuleeko kiire / kiireestä ja sen aiheuttamasta kontaktittomasta olotilasta ohjaaja, tuottaja työryhmä Spes Unica - Ainoa toivomme / Psykkis-Teatteri musikaalinäytelmä kommuunista joka uskoo raamatun jumalan tarkoittaneen intuitiota, sisäistä ääntämme (ohjaus: Emma Klen) käsikirjoittaja, dramaturgi, tuottaja, näyttelijäntyön opettaja työryhmä 2003 Isä Meidän / lyhyt pantomiimisatu siitä miten tärkeää on elää nyt, eikä menneissä muistoissa (ohjaus: Petteri Wessmann) tuottaja, ohjaajatyön ohjaava opettaja Petteri Wessmann esitystä 200 katsojaa Improkimara / psykkiksen improjoukkue espoolaisten harrastajien väliset improvisaatiokilpailut improvisaationäyttelijä 2. sija Iltamia / Stadia Amk: Kulttuurin tuotantoyksikkö pitkät improvisaatiot (opetus: Simo Routarinne & Teijo Eloranta) improvisaationäyttelijä impro 2004 Rakkaus Rakkaus / tutkimus- ja kokeiluprojekti, sekä kiertue- ja nykyvalistustuotanto todellisesta rakkaudesta, sekä näyttelijäntyön historiasta tutkija, käsikirjoittaja, dramaturgi, ohjaaja, äänisuunnittelija, tuottaja työryhmä *) esitystä 1120 katsojaa Rakkauslaboratorio / osana Rakkaus Rakkaus -valistusnäytelmän kiertuetta ratkaisukeskeinen foorum-teatterityöpaja oikeasta rakkaudesta ja parisuhdeongelmien ratkaisumahdollisuuksista sisällön suunnittelija, työpajaohjaaja & kouluttaja (valistaja), tuottaja esitystä 300 osallistujaa Euroopparuokaa / ryhmä-/yhteistyön merkityksestä kertova esitys valmistettiin tilauksesta ala-asteen koulujen Eurooppa-päivää varten tuottaja, ryhmäohjauksen opettaja, ohjaaja (yhdessä oppilas Pirkka Konun kanssa) Pirkka Konu esitystä 250 katsojaa Kärpäsenä katossasi / psykkis-elokuva elokuvataiteen koulutustuotanto ihmisten itsekkyydestä maailmanlopun kynnyksellä käsikirjoittaja & sanoittaja, tuottaja, näyttelijäntyön & ohjauksen opettaja Helena Pavloff 2004 Lapsuuden manifesti / pienoisnäytelmä aikuismaailman ihmettelemisestä lasten silmin dramaturgi, ohjaaja, puvustaja, tuottaja työryhmä esitystä 100 katsojaa Improiltamat 2004 / psykkiksen improjoukkue päivä alkoi yhteisellä impro-ilakoinnilla ja päättyi yleisölle avoimeen improvisoitujen tarinoiden esitykseen. tuottaja, improvisaatiokouluttaja, improvisaationäyttelijä impro Improkimara / psykkiksen improjoukkue espoolaisten harrastajien väliset improvisaatiokilpailut improvisaationäyttelijä 2. sija Improiltamat 2005 / psykkiksen improjoukkue päivä alkoi yhteisellä impro-ilakoinnilla ja päättyi yleisölle avoimeen pitkien improvisoitujen tarinoiden esitykseen. tuottaja, improvisaatiokouluttaja, improvisaationäyttelijä pitkä impro St.Olavi / tutkimus- ja kokeiluprojekti, sekä kiertue- ja nykyvalistustuotanto sankaruuden tavoittelusta (ohjaus: Jani-Petteri Olkkonen) valosuunnittelija, tuottaja (& työn tilaaja) J.P. Olkkonen 2005

9 9 Sankaruustyöpaja / osana St.Olavi -näytelmän koulu- ja nuorisotilakiertuetta ratkaisukeskeinen foorum-teatterityöpaja sankaruuden tavoittelun ja todellisen sankaruuden eroista sisällön suunnittelija, työpajaohjaaja & kouluttaja (valistaja), tuottaja 2005 Klovnit / improryhmän miniklovneria itse luodusta masennuksesta jossa ei pysähdytä huomaamaan miten hyvin kaikki oikeasti onkaan tuottaja, ohjaajatyön ohjaava opettaja Hanna Mykkänen Improkimara / psykkiksen improjoukkue espoolaisten harrastajien väliset improvisaatiokilpailut improvisaationäyttelijä 1. sija Lumen Alla / psykkis-elokuva kauniilla kuvilla kerrottu elokuvataiteen koulutustuotanto tunnottomuudesta (ohjaus: Hannu Hurme) tuottaja, käsikirjoituksen ohjaava opettaja Hannu Hurme 2005 Elävä Peli / & Korkeasaaren eläintarhan Pääsiäissaari-tapahtuma elävinä eläinhahmonappuloina pelilaudalla, missä lapsiyleisö sai noppaa heittämällä liikuttaa meidät erilaisiin pääsiäissaariteeman tehtäviin, sekä auttaa meitä niiden ratkaisemisessa pelin suunnittelija, ohjaaja, näyttelijä esityksiä 8 kpl katsojia 100 kpl Tartu Hetkeen -improvisoitua tarinankerrontaa / Korkeasaaren eläintarhan Pääsiäissaari-tapahtuma impropohjaista teatteria jossa yleisö määrää tapahtumasuunnan tilaisuuden vetäjä & ohjaaja, esiintyjä, menetelmän kouluttaja työryhmälle esityksiä 4 kpl katsojia 50 kpl Rakkauslahja / katuteatterikurssin tuloksena syntynyt sanaton pienoisnäytelmä rakastuneista nukeista joille ilmestyvä vammainen lahja on liikaa dramaturgi, ohjaaja, lavastaja, äänisuunnittelija, tuottaja työryhmä Kuolemanleikki / psykkis-elokuva splätter-elokuvataiteen koulutustuotanto liian pitkälle menneistä toiveista (ohjaus: Jukka Palmen) käsikirjoittaja, ohjauksen & tuottamisen ohjaava opettaja, näyttelijäntyön kouluttaja, tuottaja Pavloff, Väkeväinen 2006 Hui Ihmistelee! / kiertävä lastenteatteriesitys hetkistä, jossa oikein katsottuna aikuiset on pelottavuutensa takana sittenkin vaan aika hupsuja ohjaaja, dramaturgi, lavastaja, äänisuunnittelija, tuottaja työryhmä 2006 Mark -toinen vuodenaika / teatteriohjauksen koulutustuotantona valmistunut perverssi perhetragedia (ohjaus: Taneli Maljanen) tuottaja, valosuunnittelija, näyttelijäntyön & ohjaajatyön ohjaava opettaja Maljanen, T.Mattila 2006 Nimpparit / psykkis-elokuva elokuvataiteen koulutustuotanto säpinähakuisuudesta (ohjaus: Jukka Huikari) tuottaja, valaisija, näyttelijäntyön opettaja Jukka Huikari 2006 Unelmaton maa / Höyrylän nukkehahmoihin perustuva improkurssin valmistama pienoisnäytelmä yhteiskunnasta, jossa ei ole aikaa unelmoida ohjaaja, tuottaja, äänisuunnittelija, ääninauhan tarinankertoja Kimmo Hokkanen Paratiisipako / teatteriohjauksen koulutustuotantona valmistunut esitys aikuiseksi suostumisen vaikeudesta (ohjaus: Katariina Jumppanen) tuottaja, käsikirjoittamisen & ohjauksen & tuotannon ohjaava opettaja, valo-& äänityön & näyttelijäntyön kouluttaja Katariina Jumppanen & työryhmä ensi-ilta 8.3. Ajatusten polku / kuunnelma Esasta -ahtaajasta, jolla kaikki oli ok, ennen kuin joku syötti ajatuksen alkaa epäillä sitä ohjaaja, käsikirjoittaja & dramaturgi, leikkaaja/editoija, tuottaja työryhmä

10 Lobotomia / tutkimus- ja kokeiluprojekti, sekä kiertue- ja nykyvalistustuotanto löysyyden ilmentymästä (ohjaus: Jani-Petteri Olkkonen) tuottaja (& työn tilaaja) työryhmä Olkkonen 1 Hyvinvointityöpaja / osana Lobotomia -valistusnäytelmän kiertuetta ratkaisukeskeinen foorum-teatterityöpaja nuorisoa vaivaavasta löysyyden ilmentymästä ja tod. hyvinvointiin liittyvistä valinnoista, sisällön suunnittelija, työpajaohjaaja & kouluttaja (valistaja), tuottaja Vika Juttu / hyväksyjäisnäytelmä kerrostalon aamuöisestä pihasta ja taianomaisesta aamuyön hetkestä ennen herätyskelloja käsikirjoittaja, dramaturgi, ohjaaja, laulujen sanoittaja, lavastaja, valoäänisuunnittelija, tuottaja työryhmä Yhden illan tyttö / psykkis-elokuva elokuvataiteen koulutustuotanto yhden illan jutuista (ohjaus: Juha Lankinen) tuottaja, alkuperäisidea J.Lankinen M.Jelinko Haapoja / murhamiehen ja jumalan lähettilään kaltaistensa kohtaaminen valittiin Työväen Näyttämöpäiville Mikkeliin ohjaaja, lavastaja, puvustaja, tuottaja Jussi Kylätasku Teatteritreffit / TeatteriTapaus SHT:n valtakunnallisten koulutuspäivien avausohjelma suunnittelija, juontaja, improvisoija Ruma yksinäinen peikko / festivaaliesittelyyn tarkoitettu pienoisnäytelmä kiukkuisten ihmisten takaa paljastuvasta yksinäisyydestä ohjaaja, tuottaja Kimmo Hokkanen Täydellinen Kiire / tutkimus- ja kokeiluprojekti, sekä kiertue- ja nykyvalistustuotanto ihmisten joukkopaosta kiireeseen maailmanlopun kynnyksellä tutkija, käsikirjoituksen & dramatisoinnin ohjaava opettaja, ohjaaja, lavastaja, äänisuunnittelija, tuottaja Maaria Kujala & työryhmä 2008 Ihmisenä valmis / osana Täydellinen Kiire -valistusnäytelmän kiertuetta ratkaisukeskeinen foorum-teatterityöpaja kiireen massailmiöstä, ympäristön vaikutuksesta ja sen vastustuksen vaikeudesta sisällön suunnittelija, työpajaohjaaja & kouluttaja (valistaja), tuottaja 2008 Kennel / teatteriohjauksen koulutustuotanto psykiatrisesta ihmiskennelistä (ohjaus: Tero Laaksonen) tuottaja, tuottamisen & käsikirjoituksen & ohjaajatyön & näyttelijäntyön ohjaava opettaja Tero Laaksonen 2008 Tuo minut takaisin! / psykkis-elokuva käsikirjoituksen ja ohjauksen opinnäytetyönä valmistuva lyhytelokuva rakkaudesta, joka on liian lähellä (ohjaus: Marie Sjöberg) ohjaajantyön & käsikirjoituksen ohjaava opettaja, tuottaja Marie Sjöberg 2008 Häilyvä Raja / psykkis-elokuvakäsikirjoitus käsikirjoituksen & dramatisoinnin & elokuvakäsikirjoituksen opinnäytetyönä valmistunut teksti nuorista, tuottamisen ohjaava opettaja, tuottaja joiden suunnitelmat menevät uusiksi Jevgeni Lensu 2008 Arkadia / Valtsikan Speksi 2009 musiikki- ja tanssipitoinen, karnevalistinen tiedekunta-iloittelu käsikirjoituksen & dramatisoinnin & ohjauksen ohjaava opettaja, näyttelijäntyön valmentaja, dramaturgi käsistiimi Maljanen

11 Himo Kiusata / tutkimus- ja kokeiluprojekti, sekä kiertue- ja nykyvalistustuotanto koulukiusaamisen ja -ammuskeluiden syvimmästä olemuksesta, joka kutsuttiin esiintymään lukuisille eri festivaaleille tutkija, käsikirjoittaja, dramaturgi, ohjaaja, puvustaja, lavastaja, tuottaja, äänien ajaja 1 työryhmä 2009 Himo kiusata = Halu kohdata / osana Himo Kiusata -valistusnäytelmänesityskiertuetta ratkaisukeskeinen foorum-teatterityöpaja koulukiusaamisesta, sekä valintojemme vaikutuksesta kiusaamisilmiön loppumiseen sisällön suunnittelija, työpajaohjaaja & kouluttaja (valistaja), tuottaja 2009 Ihmisenä Minä / teatteritaiteen koulutustuotantona valmistettu tarina minästä ja ihmisestä, joka ei ole vielä minä (ohjaus: Tytti Heino) tuottaja, tuottamisen & käsikirjoituksen & ohjauksen & näyttelijäntyön ohjaava opettaja Tytti Heino 2009 Vielä Kerran Vika Juttu / kesäteatterituotanto, psykkis-teatterin jäähyväisten hyväksyjäisnäytösinhimillisyydestä ja todellisuuden lämminhenkisyydestä ohjaaja, käsikirjoittaja, dramaturgi, äänisuunnittelija, tuottaja työryhmä 2009 Yövartija / psykkis-elokuva (ohjaus: Santeri Grönlund) elokuvataiteen koulutustuotantona valmistunut supersankarielokuva haaveista markkinatalouden keskellä käsikirjoituksen & ohjauksen & näyttelijäntyön ohjaava opettaja, tuottaja Santeri Grönlund 2009 Jumalainen näytelmä: Pekka tulee kotiin / Valtsikan Speksi 2010 musiikkiteatteri-iloittelu jumalista, jotka maailmanlopun kynnyksellä etsivät Zeusta Suomesta ohjaaja, dramaturgi, ääni- & valosuunnittelun ohjaava opettaja käsikirjoitustiimi 2010 Neitsyt-Huora & Soturi-Sika / Non Fighting Generation ry NFG tutkimus- ja kokeiluprojekti, sekä nykyvalistustuotanto nuorten keskuudessa lisääntyneestä seurusteluväkivallasta tutkija, käsikirjoittaja, dramaturgi, ohjaaja, lavastaja, puvustaja, ääni- & valosuunnittelun ohjaava opettaja työryhmä 2010 Rakkaus Rakkaus / Espoon Työväenopiston Nuorten Notka teatteri näyttelijäntyön historian läpi kulkeva näytelmä rakkaudesta ohjaaja, dramaturgi, puvustaja, äänisuunnittelija & äänien ajaja *) psykkistyöryhmä KOTI / Espoon Työväenopiston Nuorten teatteri siotiemme traumaperinnöistä nykyajan kodeissa, nuorten silmin ohjaaja, käsikirjoittaja-dramaturgi, äänisuunnittelija & äänien ajaja Pavloff & työryhmä Maailma jonka meille rakensitte / Espoon Työväenopiston Nuorten teatteri hyvinvointiyhteiskunnasta nuorten silmin ohjaaja, käsikirjoittaja-dramaturgi, äänisuunnittelija & äänien ajaja Pavloff & työryhmä koulutukset, kurssit & muut opetustyöt : Näyttelijäntyön tutkiva peruskurssi 3 h / vk Näyttelijäntyön tutkiva peruskurssi 3 h / vk Teatterileiri

12 Improvisaatiokoulutus taide- ja mediapajaohjaajille Teatteri Eeva Susi ry Näyttelijäntyön tutkiva peruskurssi 3 h / vk Näyttelijäntyön tutkiva peruskurssi 3 h / vk Näyttelijän ammattiin suuntautuvien kurssi teoriaa ja käytäntöä 2 x 4 h / vk Minäkö missi? monologikurssi lopuksi monologit esitettiin yleisölle & näyttelijäntyön ammattilaisraadille, joka antoi kullekin esiintyjälle palautteen näkemästään 4 h /vk Kesäprojekti 98 piiloteatteria, improja, performanceja, sekä seikkailurata lapsille 80 h (20pv x 4h) Kesäprojekti 99 piiloteatteria, improja, performanceja, katuteatteria 80 h (20pv x 4h) Näyttelijäntyön ammattiin suuntautuvien kurssi opetusta näyttelijäntyössä, ohjaajantyössä ja dramaturgiassa 2 x 4 h / vk Kesäprojekti 00 piiloteatteria, improja, performanceja, katuteatteria 40 h (10pv x 4h) Teatterin peruskurssi & Kuurojen teatteri / Espoon viittomakieliset 3 h / vk Näyttelijäntyönkurssi mm. tunneharjoitukset, kehon tuntemus ja hallinta, näyttämöolemus ja ilmaisu, itsetunto, improvisaatio, sekä äänenkäyttö 2 x 4 h / vk Kesäprojekti 01 piiloteatteria, improja, performanceja, katuteatteria 40 h (10pv x 4h) Käsikirjoitusprosessin opetus & ohjaus & näyttelijäntyön koulutus työryhmän ideatutkimuksen pohjalta työstettävässä musikaalinäytelmässä Spes Unica Ainoa toivomme ( Helämä ) Helämä / Spes Unica työryhmä :n koulutustuotanto Näyttelijäntyön kurssi I Näyttelijäntyön perusteita käytännössä ja teoriassa, sekä itsetunnon merkitys taiteellisessa työssä. Lopputyönä ryhmä dramatisoi ja esitti lapsille Pikku Prinssi todellisuusseikkailun 2 x 4 h / vk Dramaturgian peruskurssi käsikirjoittamista opiskeltiin sekä teoreettisesti että käytännössä. 32 h (8 x 4 h)

13 1 Ohjaajantyön & käsikirjoituksen ohjaava opetus käsikirjoittamisen ja ohjaustaiteen opinnäytetyönä valmistuneessa lyhytelokuvassa Lasia ja Marmoria Sini Jääskeläinen käsikirjoituksen & ohjaustaiteen harjoittelija psykkis-elokuvan koulutustuotanto 2002 Kesäprojekti 02 piiloteatteria ja näyttelijätyön koulutusta aidossa ympäristössä 40 h (10pv x 4h) Elokuvanäyttelemisen kurssi teoriaa ja käytäntöä 56 h (14 x 4 h) Näyttelijäntyön kurssi II jatkoa Näyttelijäntyön kurssi I:lle - näyttelijän työpalikat ja roolin rakentaminen, sekä pienryhmissä opinnäytetyöt 40 h (10 x 4 h) Terapiaviikonloppu maalla kontaktin löytäminen itseen terveellä ja arvostavalla tavalla, hahmometodin työtavat 3 pv Fyysisen ilmaisun koulutusviikonloppu teoriaa ja käytäntöä 10 h Improvisaation koulutusviikonloppu teoriaa ja käytäntöä 10 h Apurahakoulutus avustusten haku ryhmälle/yksityishenkilölle, teoriaa ja käytäntöä 8 h Teatteritaiteen koulutusviikonloput kunkin viikonlopun aihe päätettiin etukäteen osallistujien toiveiden ja tarpeiden pohjalta 120 h (12kk x 2pv x 5h) Kesäprojekti 03 piiloteatteria ja näyttelijätyön koulutusta aidossa ympäristössä 12 h (4pv x 4h) Elokuvanäytteleminen & kameratyöskentely teoriaa (mm. elokuvatyö, tyylilajit, näyttelijäntyö elokuvassa), kameraharjoituksia ryhmissä (kohtauksia Angels in America -näytelmästä), sekä näyttelijäntyön harjoituksia 80 h (10pv x 8h) Kesäprojekti 04 piiloteatteri, statukset, katsojan huomion ja mielenkiinnon ylläpito, hahmotyöskentely, sekä performanssin valmistaminen taiteiden yö h (7 x 4 h/pv) Pitkät & lyhyet improvisaatiotarinat kurssi pitkien ja lyhyiden improvisaatiotarinoiden tekniikat, joukkue osallistui improkisoihin & esitti pitkän improvisaationäytelmän Improkimara, 2.sija 48 h (12 x 4 h/vk) Hahmometodi näyttelijäntyössä kurssi läsnäolo, rooli-roolittomuus, impulssien esiintuominen 12 h (4 x 4 h/vk) Henkilökohtainen esityspalaute jäsenet saivat henkilökohtaista palautetta työskentelystään myös muualla toteutetuista tuotannoista 3 x 5 h 2004

14 1 NOTKA Näyttelijäntyön koulutusohjelma käytännönkokeilu kehittämästäni metodista, joka seuraa näyttelijäntyön historiankehityksen "opintoportaita" 336 h (4kk) (30h / vk) esitysdemoa Improvisaation koulutuspäivä v.04 improjoukkueen Improiltama aloitettiin koulutuksella, lämmitellen pelisäännöt ennen illan pitkää improesitystä 4,5 h Tekstilähtöinen teatteri koulutuspäivä tutkittiin mitä tekstilähtöisen esityksen valmistaminen vaatii, miten teema valitaan ja miten se kuljetetaan läpi koko esityksen 4,5 h Kesäprojekti 05 piiloteatteri, statukset, hahmotyöskentely, esityksen koukku, draaman kasvatus, jännitteen ja katsojan kiinnostuksen ylläpito, tekninen ja tunnepitoinen näyttelijäntyö, sekä improvisaatio 28 h (7 x 4 h) Visuaalisuus teatteriesityksessä -koulutuspäivä käytännön demonstraatioiden kautta, miten esitysilme muuttuu visuaalisia elementtejä (valo, lavastus, puvut, ääni) muuttamalla 4,5 h Improvisaation peruskurssi improvisaation perusrakenne: hyväksyminen, heittäytyminen ja tarinan palveleminen, sekä lisänä opetusta klovneriasta Improkimara, 1. sija 60 h (15 x 4 h) Piiloteatterikurssi käytiin läpi luontevaa esiintymistä, sekä katsojien huomion kiinnittämistä ja mielenkiinnon ylläpitämistä Kaira 3 h Tyylilaji näyttelijäntyön työväline komedian & tragedian erot näyttelijäntyössä + miten näyttelijän tulee huomioida tyylilajin vaatimukset roolia valmistaessaan Improkimara 4,5 h Pitkien improvisaatioiden koulutuspäivä pitkän improvisoidun tarinan perusteet: ongelmaton laiturikohtaus, tarinan elementtien luominen & yhteen sitominen tarinan syntyminen lahjana heittäytymisestä. 4,5 h Henkilökohtainen esityspalaute Psykkis-Teatteri tarjosi jäsenilleen mahdollisuuden saada hlökohtaista palautetta myös muualla suorittamistaan produktioista Elannon näyttämö: Pekka Töpöhäntä (J.Vinnari) Espoonlahden teatteri: Hypermarket (H.Hurme) Valokuvia (ohjaaja: Ilona Jokinen) Koti-ikävä (elokuvanäyttelijä: Hannu Hurme) 20 h (4 x 5 h) 2005 Tyylilajinäytteleminen koulutuspäivä satu, fantasia ja komedia 6 h kevät, 2006 Hahmometodinäytteleminen kurssi 18 h (3 x 6 h) kevät, 2006 Elokuvanäyttelemisen kurssi I ja II elokuva-ilmaisun perusteet tähtäsi kesällä kuvattavaan Nimpparit -elokuvaan, tapaamisten välillä pienryhmäharjoitustöitä opetus yhteistyössä Jukka Huikarin kanssa 12 h (2 x 6 h) Improvisaatiokurssi perusteet osaaville improvisaatiota hyvin monipuolisin menetelmin, eli ei pelkkää Johnstonen metodia, vaan myös avantgardea ja muita työtapoja Matinkylän Lähiöfestareiden Improskaba, 1. sija 32 h (8 x 4 h)

15 1 Katuteatterikurssi katuesiintymisen perusteet (katsojien huomion kiinnittäminen ja ylläpito esityksessä), tulostui katuteatteriesitys Rakkauslahja Matinkylän Raittikarnevaalit 12 h (4 x 4 h) Leikki-iltama leikkejä, helppoja improvisaatioita & lastenjuhlahumua nuorille aikuisille, jotka ikänsä puolesta ovat kasvaneet sellaisesta jo yli 4 h Ohjaajan- & näyttelijäntyön ohjaava opetus yhteistyössä teatteriohjaaja Jani-Petteri Olkkosen kanssa teatteriohjauksen opinnäytetyössä Mark Taneli Maljanen, ohjaajaharjoittelija Psykkis-Teatterin koulutustuotanto 2006 Ääni- & valosuunnittelun ohjaava opetus ohjauksen opinnäytetyönä valmistuvassa teatteritaiteen koulutustuotannossa Mark (ohjaus: Taneli Maljanen) Sakari Kauhanen, ääni-&valaisuharjoittelija Psykkis-Teatterin koulutustuotanto 2006 Lavastuksen ohjaava opetus ohjauksen opinnäytetyönä valmistuvassa teatteritaiteen koulutustuotannossa Mark (ohjaus: Taneli Maljanen) Satu Leskinen, lavastusharjoittelija Psykkis-Teatterin koulutustuotanto 2006 Kesäprojekti -06 piiloteatteria, katuteatteria ja improvisaatioita kesäisessä Helsingissä, elävässä ympäristössä luonnollista näyttelijäntyötä 28 h (7 x 4 h) Improvisaation jatkokurssi intensiivijatkokurssi peruskurssin käyneille, käytännön lisäksi opintoretki Improvisaatio Poreen Pitkien improjen iltamiin 32 h (3 x 8 h) Improvisaation peruskurssi tähtäsi espoolaisten harrastajateattereiden välisiin improkisoihin, lisäksi valmistettiin pienoisnäytelmä Unelmaton maa Improkimara, 1.sija 32 h (8 x 4 h) Kisaan johdattava lämmittelevä improkoulutus & improkisatapahtuman organisointivastuu espoolaisten harrastajien improkisavoitto ed.vuonna toi tapahtuman organisaatiovastuun täksi vuodeksi harteillemme Improkimara 2h Hahmometodikurssi näyttelijän läsnäolo & kontakti -itseen, vastanäyttelijään & tekstiin, sekä osallistujien ajankohtaiset kysymykset esiintyjyydestä 12 h (3 x 4 h) Henkilökohtaista opetusta ja koulutusta niihin teatteri-, tai elokuvataiteen eri osa-alueisiin joita jäsenet toteuttivat muissa teattereissa, palautetta, pääsykoemonologeja 4 yksityisoppilasta 40 h 2006 Valosuunnittelun ohjaava opetus & esityspalaute sofokleen oidipus oli sanaton naamionäytelmä, johon oppilaani suunnitteli ja toteutti valot, lisäksi annoin palautetta esityksestä (esitys valittiin Seinäjoen Harrastajateatterikesään 2006) Satu Leskinen, valaisun harjoittelija Psykkis-Teatterin opetusharjoittelu Espoonlahden Teatterin Sofokleen Oidipuksessa 20 h 2006 Talvibileet -raittiuskoulutus tarkoituksena on etsiä ja löytää keinoja, joiden avulla voidaan saavuttaa purkautumisen ja vapautumisen tila ilman päihteitä 20 h Hahmometodin koulutuspäivät jokainen koulutuspäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa 21 h (3 x 7h)

16 1 Improvisaation koulutuspäivät jokainen koulutuspäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa 35 h (5 x 7h) Näyttelijäntyön koulutuspäivät jokainen koulutuspäivä on oma itsenäinen kokonaisuutensa 28 h (4 x 7h) Kesäprojekti -07 piiloteatteria, katuteatteria ja improvisaatioita kesäisessä Helsingissä, elävässä ympäristössä luonnollista näyttelijäntyötä 20 h (5 x 4 h) Improvisaation peruskurssi improvisaatiota monipuolisin menetelmin Improkimara, 1. sija 32 h (8 x 4 h) Hahmometodikurssi näyttelijän läsnäolo & kontakti -itseen, vastanäyttelijään & tekstiin, sekä osallistujien ajankohtaiset kysymykset esiintyjyydestä 12 h (3 x 4 h) Devising-dramaturgian & näytelmäkäsikirjoituksen ohjaava opetus kiertue- ja nykyvalistusnäytelmässä Täydellinen kiire Maaria Kujala käsikirjoituksen & tuotannon harjoittelija Psykkis-Teatterin opetusharjoittelu Prosessikäsikirjoituksen & ryhmänohjauksen & ohjaajantyön & tuotannon ohjaava opetus yhteistyössä teatteriohjaaja Jani-Petteri Olkkosen kanssa ohjaustaiteen opinnäytetyö-näytelmässä Paratiisipako Katariina Jumppanen ohjaustaiteen harjoittelija Psykkis-Teatterin koulutustuotanto Foorum-teatterikurssi Kaira 64 h Valo- ja äänitaiteen kurssin valoilmaisun opetus opetus yhteistyössä äänisuunnittelija Juuso Voltin kanssa TeatteriTapaus -koulutuspäivät Suomen Harrastajateatteriliitto - SHT 8 h Ohjauksen & käsikirjoituksen ohjaava opetus pääopettajana yhteistyössä muiden alan ammattilaisten kanssa teatteritaiteen opinnäytetyö-näytelmässä Kennel Tero Laaksonen käsikirjoituksen & ohjaustaiteen harjoittelija Psykkis-Teatterin koulutustuotanto Näyttelijöiden koulutus teatterituotannossa osallistujia opetetaan toimimaan työtehtävissään ammattilaisina Kennel Psykkis-Teatterin koulutustuotanto Ohjaajantyön & käsikirjoituksen ohjaava opetus käsikirjoituksen ja ohjauksen opinnäytetyönä valmistuvassa lyhytelokuvassa Tuo minut takaisin! Marie Sjöberg käsikirjoituksen & elokuvaohjauksen harjoittelija psykkis-elokuvan koulutustuotanto 2008 Taikalamppu -työpajojen ohjaus elokuvatyön improvisaatiomenetelmätyöpaja, jossa elokuvan tuotantoprosessi käydään läpi 4 tunnissa: ideoinnista ensi-iltaan Espoon Kaupungin Kulttuuritoimi kiertävänä eri ala-asteilla 2008 Hahmometodin jatkokurssi 45 h (5kk x 9h) Improvisaation jatkokurssi 20 h (5kk x 4h) Elokuvanäyttelemisen kurssi valkokankaalle tähtäävää näyttelijäntyötä & eri työvälineitä teoriassa ja käytännössä, lisäksi pienryhmissä harjoitustöitä 96 h (4h/vko)

17 Katuteatterikurssi katuesiintymisen perusteet, katsojien huomion kiinnittäminen & ylläpitäminen, esityksen valmistus & groteskit karnevaalihahmot Matinkylän Raittikarnevaalit 1 16 h Käsikirjoituksen & tuotannon ohjaava opetus käsikirjoituksen opinnäytetyönä valmistetussa elokuvataiteen koulutustuotannossa Häilyvä Raja Jevgeni Lensu käsikirjoituksen & elokuvatuotannon harjoittelija psykkis-elokuvan koulutustuotanto 2008 Sekalaista nippelitietoa näyttelijäntyöstä I & II osallistujien kysymyksiä ja konkreettisia työvälineitä näyttämön tilanteisiin & roolitehtävien ja -hahmojen erityisvaatimuksiin 16 h (2 x 8h) Kesäprojekti 2008 piiloteatteria, katuteatteria, sekä improvisaatioita ulkona ja tutkittiin näiden kautta luonnollista näyttelijäntyötä 20 h (5pv x 4h) Muodon ohjaaminen & ohjaajan taide -kurssi ohjaajan taiteen konkreettiset työvälineet; mistä/miten esityksen muoto rakentuu, mitä muodolla voi kertoa, mitä muodon luominen ohjaajalle merkitsee, mikä on minun muotokieleni? 8 h Näyttelijän ja tilanteen ohjaaminen -kurssi ohjaajan ja näyttelijän välinen tiimityö, eri metodit joilla erilaiset näyttelijät voidaan ohjata kohti ohjaajan valitsemaa muotoa 8 h Pitkä improvisaatio dramaturgian työvälineenä esityksen kokonaisuuden dramaturgia, edellytys lopputuloksen muodolle: rytmisesti mielenkiint. kokonaisuus, tarinan kaipaa mien elementtien tunnistus, missä nostaa/purkaa jännitettä jne 8 h Hahmometodi näyttelijäntyössä -kurssi 16 h syksy, 2008 Elokuvataiteen kurssin vierailevana opettajana jokainen kerta keskittyi yhteen aihealueeseen, jonka pohjalta tehtiin vähintään yksi taikalamppuelokuva 28 h Näyttelijäntyön yksilöopetus 2-10h /vko vuodesta 1998 jatkuvasti Dramatisoinnin & teatteriohjauksen opetus ohjaajaoppilaan työstämässä tuotannossa Arkadia Taneli Maljanen, ohjaajantyön harjoittelija Valtsikan Speksi Ohjaajantyön & käsikirjoituksen ohjaava opetus käsikirjoittamisen ja ohjaustaiteen opinnäytetyönä valmistuvassa supersankarielokuvassa Yövartija Santeri Grönlund käsikirjoituksen & ohjaustaiteen harjoittelija psykkis-elokuvan koulutustuotanto Ohjaajantyön & käsikirjoituksen ohjaava opetus käsikirjoittamisen ja ohjaustaiteen opinnäytetyönä valmistuvassa postdraamallisessa näytelmässä Ihmisenä Minä Tytti Heino käsikirjoituksen & ohjaustaiteen harjoittelija Psykkis-Teatterin koulutustuotanto 2009 Näyttelijöiden koulutus teatterituotannossa osallistujia opetetaan toimimaan työtehtävissään ammattilaisina Ihmisenä Minä Psykkis-Teatterin koulutustuotanto kevät, 2009 Näyttelijöiden koulutus elokuvatuotannossa osallistujia opetetaan toimimaan työtehtävissään ammattilaisina Yövartija psykkis-elokuvan koulutustuotanto

18 Leikkimielinen työpaja vaikeiden tilanteiden kohtaamisesta teatterin keinoin Keskustaopiskelijoiden liitto opiskelija- ja ylioppilaskuntatoimijatapaaminen 1 3h Työnohjauksellinen työpaja ammatti-identiteetti, sekä työpaikan arjen haastavista tilanteista selviäminen Pääkaupungin kirjastotyöntekijät nuorten osaston työntekijöiden koulutus 9h 2011 Hahmometodin peruskurssi esiintyjän läsnäolo & kontakti -itseen, vastanäyttelijään & tekstiin, sekä osallistujien ajankohtaiset kysymykset esiintyjyydestä Espoon Kaupungin Työväenopisto 3 x 30h Esiintymiskoulutus kirjastotyöntekijöille kirjastotyön tarpeisiin vastaava esiintymistaidon koulutus Helsingin Kaupunginkirjasto 5 x 8 h Hahmometodin jatkokurssi taiteen tekijöille taiteen alueilla toimiville työvälineeksi taiteen tekemiseen ja taiteilija-identiteetin vahvistamiseen Espoon Kaupungin Työväenopisto 45h Valmennuskurssi esittävän taiteen koulutuksiin yksilö- ja ryhmäopetusta alan kouluihin hakeutuville Espoon Kaupungin Työväenopisto 45h NÄYTTELIJÄNTYÖN & ESIINTYJÄNTAITEEN YKSITYISOPETUSTA: Riina Piiroinen, Reeta Piipponen, Lilli Aro, Tuomas Tulikorpi, Anna Rosendahl, Hannu Hurme, Jesse Vinnari, Valpuri Nuolivirta, Santeri Grönlund, Olavi Kaste, Juulia Räme, Saija Meskanen, Kimmo Hokkanen, Pauliina Dravantti, Meri Kinnunen, Mikko Lehvilä, Antti Peltonen, Isa Hänninen, Iris Nylund, Anna Andersson, Ida Nieminen (nyk. Skarra), Sini Tunturisto, Marja Vehkanen, Miika Laakso, Toni Haakana, Toni Haakana, Josefina Rautiainen, Katariina Aho, Viivi Sihvonen (jne) DRAAMAKASVATUKSEN & PROSESSIDRAAMAN / DRAAMAPEDAGOGIIKAN YKSITYISOPETUSTA: Petteri Wessman, Jenni Kuustie, Taneli Maljanen, Nelli Engvist, Tytti Heino, Meri Kinnunen, Isa Hänninen VALOIMAISUN & VALOSUUNNITTELUN & VALOKALUSTON YKSITYISOPETUSTA: Joona Huuskonen, Satu Leskinen, Jari Backa, Marie Sjöberg, Tiia Laajisto, Jonni Laakso OHJAUSTAITEEN & TEATTERIOHJAAMISEN YKSITYISOPETUSTA: Hanna Mykkänen, Petteri Wessman, Marjo Väkeväinen, Jevgeni Lensu, Marie Sjöberg, Tero Laaksonen, Jukka Palmen, Katariina Jumppanen, Tytti Heino, Taneli Maljanen, Jaakko Laasanen, Santeri Grönlund, Aiju Pennanen ELOKUVAN LEIKKAUKSEN / - EDITOINNIN & VIDEOMUOKKAUSOHJELMIEN YKSITYISOPETUSTA: Marjo Väkeväinen, Tomi Koskialho, Santeri Grönlund KÄSIKIRJOITUKSEN & DRAMATISOINNIN & DRAMATURGIAN YKSITYISOPETUSTA: Säde Ervasti, Petteri Wessman, Kimmo Hokkanen, Santeri Grönlund, Jevgeni Lensu, Marie Sjöberg, Tytti Heino, Maaria Kujala, Taneli Maljanen festivaaliosallistumiset : Triumph Arka 1998 kansainväliset harrastajateatterifestivaalit Liettuan Kaunasissa Pehmeä Harmaa Sade / 1998 Teatteria Assalla teatterit valtasit Hki:n rautatieaseman taiteelle Ihmistarina / Haminan Teatteripäivät 2000 alueen taidetapahtuman täytti kaupungin teatteritaiteella Ihmistarina / 2000

19 Nuori Osaaja -teatterikatselmus Kansainvälinen koululaistapahtuma Helsingissä Hki:n kulttuuripääkaupungin kaikkien aikojen nuorisotapahtuma keräsi nuorta Suomesta, Ruotsista & Baltiasta. Mustan pilven vanki & Profiili / Espoon harrastajateattereiden teatteri- ja kulttuuripäivät Improvisaatiot / Nuori Kulttuuri - Loistefestari osa valtakunnallista Nuori Kulttuuri-aluetapahtumasarjaa, vuorovuosin tanssi-, teatteri- & musiikkitaiteen nuorille tekijöille 2009 Vernissa, Vantaa josta raati valitsi edustajat Teatris -tapahtumaan Himo Kiusata / jatkoon Nuori Kulttuuri - Teatris 2009 Lappeenranta raatien valitsemat edustajat Loiste -aluetapahtumasta Himo Kiusata / Matinraitti Raittikarnevaalit Matinkylän Asukaspuiston vuotuinen alueasukastapahtuma 2002 Matinkylän asukaspuisto 2003 Matinkylän asukaspuisto 2004 Matinkylän asukaspuisto 2006 Matinkylän asukaspuisto Elävä Patsas / Spes Unica-Ainoa Toivomme (katkelmia) Euroopparuokaa / Rakkauslahja / Matinkylän Lähiöfestivaalit Monitoimitalolla toimivien teatteriryhmien esitykset + improkisa 2006 Matinkylän Monitoimitalo Hui Ihmistelee / 1. sija Eurooppapäivä 2004 koulutapahtuma Hyökyvuoren puistossa, Espoossa Euroopparuokaa / Yhdessä Enemmän Mera Tilsammans Matinkylä-Olari-alueen harrastustoimintaa esittelevä tapahtuma 2002 Kauppakeskus Iso Omena 2003 Kauppakeskus Iso Omena 2004 Kauppakeskus Iso Omena 2005 Kauppakeskus Iso Omena 2006 Kauppakeskus Iso Omena Kauppakeskus Iso Omena 2008 Kauppakeskus Iso Omena Kuuleeko Kiire / Isä Meidän / Lapsuuden Manifesti / Klovnit / Unelmaton maa / Ruma yksinäinen peikko / Vaihtuvia tilanteita / Taiteiden yö 2004 Simonkenttä, Helsingissä Performanssi / Ootsä mun kaa? Vantaan Lumossa järjestetty kulttuuritekijöiden tapaaminen osallistuminen Peilipeli -valistusnäytelmäfestivaali perustamani festivaali esitteli kouluille valistusteatterin antia 2003 Matinkylän monitoimitalo, Espoo 2005 Narrin näyttämö, Helsinki avausesitys / Kakarat -huumetodellisuus / Psykkis-Teatteri Rakkaus Rakkaus / Psykkis-Teatteri 2003 &

20 2 Improkimara espoolaisten harrastajateattereiden improvisaatiokisat 2003 Leppävaaran Opistotalo 2004 Leppävaaran Opistotalo 2005 Leppävaaran Opistotalo 2006 Matinkylän Monitoimitalo Matinkylän Monitoimitalo improkurssini oppilaat joukkueena Isä Meidän / Lapsuuden Manifesti / Psykkis Klovnit / Unelmaton maa / joukkuejohtajamme Jussi Gustafsson sai kunniamaininnan: oikea improvisaatioasenne Ruma yksinäinen peikko / Psykkis 2. sija 2. sija 1. sija 1. sija sija Seinäjoen Harrastajateatterikesä harrastajateattereiden laadukas vuosittainen katselmus 1996 Seinäjoen Kaupunginteatteri 2009 Seinäjoen Kaupunginteatteri ammattiraati valitsee esitykset videohaun pohjalta Jokainen ajatus nipistää ihoa / Psykkis Himo Kiusata / Psykkis-Teatteri kunniakirja: Ajankohtaisesta näyttämöpuheenvuorosta ja ihon alle menevästä läsnäolosta Murros -nuorisoteatterifestivaali nuorisoteattereiden vuosittainen katselmus 2009 Tampere ammattiraati valitsee esitykset videohaun pohjalta Himo Kiusata / Psykkis-Teatteri Saarijärven Teatteripäivät Suomen Harrastajateatteriliiton vuosittainen katselmus 2004 Saarijärvi 2009 Saarijärvi ammattiraati valitsee esitykset videohaun pohjalta Rakkaus Rakkaus / Psykkis-Teatteri Himo Kiusata / Psykkis-Teatteri Työväen Näyttämöpäivät Työväen näyttämöiden liiton vuosittainen katselmus (arvostetuin) 2008 Mikkelin Kaupunginteatteri ammattiraati valitsee esitykset tapahtumaan Haapoja / Valtioneuvoston seminaari nuorten syrjäytymisuhista ja kulttuurista 2010 Helsingin yliopiston juhlasali Himo Kiusata / saavutukset & muut ansiot : Kunniakirja Seinäjoen Harrastajateatterikesästä, esityksestä Jokainen Ajatus Nipistää Ihoa Omintakeisuudesta Peilipeli valistusnäytelmäfestivaalit nuoret kaipaavat ja tarvitsevat sanomallisia ja totuudenmukaisia esityksiä ajankohtaisista ilmiöistä ja aiheista, joten kehitin festivaalin tarpeen täyttämiseen, sekä valistusteatterin tunnettavuuden lisäämiseen, kuin myös kannustukseksi sen tekemiseen Pelastakaa Lapset ry:n yhteistyöpyyntö Rakkaus Rakkaus -tuotannossa olemmehan samalla asialla pelastaessamme Suomen nuorisoa NOTKA näyttelijäntyön koulutusohjelmametodi länsimaisen teatterihistorian kautta metodi perustuu näyttelijäntyön historiankehityksen seuraamiseen, jonka samoja opintoportaita laitan nyt näyttelijäoppilaatkin kulkemaan: ensin opetetaan ne taidot, joita esiintyjä tarvitsi osallistuessaan rituaaliin, sen jälkeen tanssidraamaan, siitä komediaan ja tragediaan... jne... edeten aina asteittain kohti nykyajan muoti-ilmiötä: hahmometodia. Historian kirjoittaessa itseään lisää, jatketaan metodilla siihen saakka missä kohtaa näyttelijäntyön kehityksessä kunkin koulutuksen aikana seistään. Metodi on suunniteltu soveltumaan erityisesti kansanopistojen teatterilinjoille, jolloin historian portaat käytäisiin läpi yhden lukuvuoden aikana, mutta mikään ei estä käyttämästä menetelmää laajemmassakin koulutuksessa. Minimikesto on kuitenkin ehdottomasti 4 kk, jolloin kurakin opintoporrasta käsiteltäisiin viikon ajan (30-40h/vk). Notka metodin kirjaaminen opetussuunnitelmaksi oli AMK teatteri-ilmaisun ohjaaja-opintojeni kirjallinen lopputyö Hkin Amk Stadialle (2005), joka hyväksyttiin arvosanalla 4 (hyvä). Projektista valmistunut kansanopistolinjan opetussuunnitelma on saatavissa luettavaksi pyynnöstä: 2005

Taide siltana omakohtaisen kokemuksen tavoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen Taiteilija-kehittäjä Elina Aho

Taide siltana omakohtaisen kokemuksen tavoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen Taiteilija-kehittäjä Elina Aho Taide siltana omakohtaisen kokemuksen tavoittamiseen ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen Taiteilija-kehittäjä Elina Aho Unelmani on kehittää pitkäjänteisesti taiteen eri sovelluskäyttöjä, liittyen mm. oppimiseen,

Lisätiedot

Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet

Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet Perustelut erillisille pä ä äineille: Elokuvätäiteen pä ä äineet Elokuvakoulujen kansainvälisen käytännön mukaisesti elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitoksella opetetaan elokuvataiteen eri osaamisalueita

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI RY Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TIKKURILAN TEATTERI RY Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Tikkurilan Teatteri ry:n toimintavuoteen mahtui monta merkittävää tapahtumaa. Huomionosoituksena ansioista Vantaan kaupungin taiteen ja taide-elämän hyväksi voidaan pitää Tikkurilan Teatteri ry:lle luovutettua

Lisätiedot

Draamasta potkua luokkiin. draamaopetussuunnitelmasta uusia ideoita

Draamasta potkua luokkiin. draamaopetussuunnitelmasta uusia ideoita Draamasta potkua luokkiin draamaopetussuunnitelmasta uusia ideoita Oulun kaupungin Draamaopetussuunnitelma Saija Laukka, KM, draamaopettaja, erityisopettaja, luokanopettaja Jonna Mönkkönen, FM, draamaopettaja,

Lisätiedot

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa

TAITEEN PERUSOPETUS. TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Loimaan työväenopisto Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry TAITEEN PERUSOPETUS TEATTERITAITEEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA Loimaan työväenopistossa Tämä opetussuunnitelma täsmentää ja täydentää

Lisätiedot

Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti

Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti Luovaa musiikkiteatteria ryhmälähtöisesti Anne Maria Vesalainen Lisensiaatintutkimus Tutkijakoulutus Sibelius Akatemia Musiikkikasvatuksen osasto Kevät 2008 Mitä hyötyä on ihastella muurarin työtä suuren

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI RY Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TIKKURILAN TEATTERI RY Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu Vuosi 2006 sisälsi yhteistyötä, kokeiluja ja kiinnostavaa uuden ja vanhan vuoropuhelua. Uusien jäsenten intensiivinen näyttelijäntyö irlantilaisnäytelmässä oli ensikertalaisten upea tulkinta haastavasta

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2014

TOIMINTAKERTOMUS 2014 Tässä julkaisussa käytetyt kuvat ovat Laajasalon opiston entisten ja nykyisten opiskelijoiden ja työntekijöiden ottamia. Kaikki kuvat kuuluvat tekijänoikeuslain piirin ja niiden luvaton käyttö on kielletty.

Lisätiedot

TIKKURILAN TEATTERI ry VUOSIKERTOMUS 2013. Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu

TIKKURILAN TEATTERI ry VUOSIKERTOMUS 2013. Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TIKKURILAN TEATTERI ry VUOSIKERTOMUS 2013 Tikkurilan Teatteri Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu TIKKURILAN TEATTERI RY:N VUOSI- KERTOMUS 2013 Hallitustyöskentely Toimintavuoden aikana hallituksella oli

Lisätiedot

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007

Loimaan teatterilehti. Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Loimaan teatterilehti Loimaan Teatteri täyttää 20 vuotta 7.1.2007 Lämpimät kiitokset Salosille ja kaikille teatterin tekijöille, näkijöille, kokijoille, tukijoille! Loimaan Seudun Teatteriyhdistys ry.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2004 Kansi: Kuva Teatterikorkeakoulun esityksestä Kaikki vorot eivät tule varkaisiin, ohjaus Erkki Saarela, ensi-ilta 18.5.2004. Kuva: Susanna Kekkonen Ulkoasu: Jaana Forsström Sisällysluettelo

Lisätiedot

SASTAMALAN OPISTO 2015

SASTAMALAN OPISTO 2015 SASTAMALAN OPISTO 2015 Sastamalan Opisto pysyy ennallaan ja kehittyy 2 Vinkkejä ja pykäliä 4 Tapahtumia, opiston esiintyjäpankki, lava avoinna 7 Sastamalan opiston kirjoittajayhdistys 8 Pää kuntoon opiston

Lisätiedot

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna

ITK2015 TAO TULEVAISUUS. Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna ITK2015 TAO TULEVAISUUS Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssi 15. 17.4.2015 Kylpylähotelli Rantasipi Aulanko, Hämeenlinna Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B Interaktiivinen Tekniikka

Lisätiedot

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien)

partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet ja rahoitus vuodest 2009 lähtien) Valoaurinko ry:n hakemus Taikalamppu-verkostoon pääsemiseksi Loista Lys Shine: Tekemisen taikalamppu yhteistyöhanke lapsilähtöisen kulttuurin vahvistamiseksi partnerit: Aurinkoinen tulevaisuus ry (osa-hankkeet

Lisätiedot

Teatteria ilman lihasvoimia!

Teatteria ilman lihasvoimia! Teatteria ilman lihasvoimia! Teatteri-ilmaisun ohjaajana integroiduissa työryhmissä Esittävä taide Teatteri-ilmaisun ohjaaja Opinnäytetyö 17.11.2008 Outi Ivaska Kulttuurialat TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma

Lisätiedot

Taiteesta työhyvinvointia?

Taiteesta työhyvinvointia? !"#$%&'()"%&'"'*+*( Taiteesta työhyvinvointia?,-$&./'0""1'.2(3"(/%.&./"'4%1%04.%#%1%40+1(156571+'06'008( 9&.(:&";%(21%14'+#-"(

Lisätiedot

TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO

TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO TEATTERI-ILMAISUN OHJAAJAN AMMATTITAITO Mitä se on? Esittävän taiteen koulutusohjelma Opinnäytetyö 16.4.2007 Emmi Videnoja Kulttuuriala TIIVISTELMÄSIVU Koulutusohjelma Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT Asiantuntijalausuntoja pyydettiin seuraavilta nukketeatterialan toimijoilta: Ari Ahlholm ja Marja Susi (Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus, Turku),

Lisätiedot

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA

TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA Opinnäytetyö (AMK) Esittävä taide Teatteri 2012 Hanna Vähäniemi TEATTERI, JOKA MUUTTAA MAAILMAA katsaus teatteriin vaikuttamisen välineenä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävä

Lisätiedot

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö

TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT. Sisältö TEATTERIKORKEAKOULUN OPISKELIJAVALINNAT 2009 VIISIVUOTISET KOULUTUSOHJELMAT Sisältö Tahdotko taiteilijaksi? Teatterikorkeakoulu Opiskelukieli Teatteri- ja tanssialan tutkinnot Koulutusohjelmat Maisteriohjelmat

Lisätiedot

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013

PÄÄKIRJOITUS 11 SISÄLLYS. Metkun tekijät 2013 14 32 24 11 SISÄLLYS Kulttuuri Gallup 4 Media-assistentit 6 Kulttuuri-instituutti 12 Kuva-artesaanit 16 Pop & Jazz Konservatorio 22 Vaatetusartesaanit 28 Louen artesaanit 32 Aikuiset opiskelijat 36 Yrittäjyys

Lisätiedot

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011

Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma Opetusohjelma 2010 2011 Perustehtävä Koulutuksen perustehtävänä on tuottaa valo- ja äänisuunnittelijoita taide- ja kulttuurikentälle. Teatteri-, tanssi-, ooppera-,

Lisätiedot

teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1

teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 teatterikorkeakoulun vuosikertomus 2011 1 Esittävät taiteet, niiden harjoittaminen ja niistä nauttiminen kuuluvat kulttuurien ja yhteisöjen elämään. Niillä on oma

Lisätiedot

NUKKETEATTERIPÄIVÄN JULISTUS

NUKKETEATTERIPÄIVÄN JULISTUS NUKKETEATTERIPÄIVÄN JULISTUS Aluksi on pala puuta, tilkku kangasta, liimaa ja muuta elotonta materiaalia. Valmistuu teatterinukke. Ammattitaitoinen nukkenäyttelijä saa nuken liikkeet näyttämään eläviltä.

Lisätiedot

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN

ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN ILMAN HEITÄ EN OLISI LÖYTÄNYT TÄHÄN HETKEEN TAIDELÄHTÖISET JA TOIMINNALLISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN JA OSALLISUUDEN TUKENA OPPIMISOPAS OHJAAJILLE 1 SISÄLLYS TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT IDENTITEETTITYÖN

Lisätiedot

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa

Anni-Veera Aitolehti. THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Anni-Veera Aitolehti THIS IS HOW I AM Draamamenetelmät esiintymiskoulutuksessa Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma Toukokuu 2011 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Tikkurilan Teatteri Teatteri- ja Sirkuskoulu TIKKURILAN TEATTERI RY VUOSI KERTOMUS

Tikkurilan Teatteri Teatteri- ja Sirkuskoulu TIKKURILAN TEATTERI RY VUOSI KERTOMUS TIKKURILAN TEATTERI RY Tikkurilan Teatteri Teatteri- ja Sirkuskoulu VUOSI KERTOMUS 2009 TIKKURILAN TEATTERI RY:N HALLITUKSEN TOIMINTAKER- TOMUS VUODELTA 2009 Hallitustyöskentely Toimintavuoden aikana hallitus

Lisätiedot

LEENA KREKULA Johdanto

LEENA KREKULA Johdanto VOIMAA taiteesta HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU KULTTUURITUOTANTO LAPPEENRANNAN KAMPUS VOIMAA TAITEESTA HYVINVOINTIA TUOTTAMASSA Erikoistumisopinnot 30 op Leena Krekula (toim.): Voimaa taiteesta Humanistinen

Lisätiedot

Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2009 toimintakertomus 22.04.2010 y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org. Sisällys

Monitaideyhdistys Piste ry Vuoden 2009 toimintakertomus 22.04.2010 y-tunnus 2141971-6 www.pistery.org. Sisällys Monitaideyhdistys Piste ry TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällys 1 Lyhyesti...3 2 Organisaatio...3 2.1 Jäsenet...3 2.2 Yleiskokoukset...4 2.3 Hallitus...4 2.4 Työntekijät...4 3 Toiminnan tavoitteet vuonna 2009...4

Lisätiedot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot

Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot Tutkintovaatimukset 2007-2010 Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelma, kandidaattiopinnot 1 Koulutustavoitteet Valo- ja äänisuunnittelun koulutusohjelman tavoitteena on tukea opiskelijaa kasvamaan taiteilijana,

Lisätiedot