Farmasian oppimiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Farmasian oppimiskeskus"

Transkriptio

1 Farmasian oppimiskeskus FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

2 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 1. Strategia Ammatillisen kehityksen tukeminen Farmasian Päivät Kehittämishankkeet Muu toiminta Hallinto ja toimisto Taloudellinen toimintakertomus Alamme elää voimakkaan muutoksen aikaa. Muutoksissa selviämisessä tarvitaan näkemystä ja osaamista. Farmasian oppimiskeskus alan yhteisenä täydennyskoulutusorganisaationa on keskeisessä roolissa tuottamassa uutta osaamista. Apilahanke, e-resepti, palveluiden kehittäminen, henkilöstön uudet toimintatavat, lainsäädännön muutokset, lääkekehityksen haasteet, terveydenhuollon yhteistyö ja rakennemuutokset on tuotu Farmasian oppimiskeskuksen keskuksen esityslistalle ja muutettu koulutukseksi. Tämä työ jatkuu tehtävänä on kehittää ja ylläpitää alamme henkilöstön FOKssa uuden strategian mukaisesti. ammatillista osaamista ja uudistumis- sekä uudistamiskykyä tarjoamalla eri ryhmille Hallitus vahvisti oppimiskeskuksen strategian vuoteen 2015 koko räätälöityä täydennyskoulutusta. vuoden jatkuneen valmistelutyön jälkeen. Strategiatyön ohella hallitus on vuoden 2011 aikana keskittynyt yhteistyön tiivistämiseen sidosryhmien kanssa ja talouden pitkän tähtäimen suunnitteluun. Farmasian Päivien suunnittelu on uudistettu ja päivien ohjelmatarjontaa on kehitetty. Myös tiedottaminen on ollut hallituksen asialistalla keskeisessä roolissa. Farmasian oppimiskeskuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää alamme henkilöstön ammatillista osaamista ja uudistumis- sekä uudistamiskykyä tarjoamalla eri ryhmille räätälöityä täydennyskoulutusta. Koulutusmenetelmien ja -aiheiden tulee olla käyttäjien tarpeiden mukaisia ja tukea koko alan kehittämistavoitteita. Oppimiskeskuksen hallituksen tavoitteena onkin ollut koulutuksen tarkka kohdentaminen eri asiakasryhmille ja oppimistavoitteiden selkeä määrittely, jotta sopivien kurssien löytäminen olisi helppoa. Myös koulutuksen tuominen työpaikoille on jatkunut. Verkkokoulutus sekä iltaluennot ovatkin olleet suosittuja. Haluan kiittää hallitusta, eri työryhmiä ja toimiston osaavaa ja ahkeraa henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä ja innostuneesta hengestä, jolla alan täydennyskoulutusta on viety eteenpäin. Farmasian oppimiskeskus on erinomainen esimerkki oppivasta organisaatioista, joka ei vain sopeudu ajan vaatimuksiin vaan luo tulevaisuutta! Eeva Teräsalmi Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtaja 2 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

3 Strategiset tavoitteet Yhteistyö Asiantuntijuus Riippumattomuus Farmasian Päivien vetovoimaisuuden lisääminen ja kannattavuuden säilyttäminen Farmasian oppimiskeskuksen toiminta on organisoitunut tarkoituksenmukaisella tavalla ja jäsenyhteisöt ovat sitoutuneet oppimiskeskuksen toimintaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kytketty organisaation tavoitteisiin. Laatu 1. STRATEGIA Toiminta-ajatus Farmasian oppimiskeskuksen tehtävänä on tuottaa laadukasta ja oppimista aktivoivaa koulutusta lääkealan ammattilaisille ja kannustaa osallistujia elinikäiseen oppimiseen ja opiskeluun. Arvot Laadukas koulutus perustuu laajan yhteistyöverkoston hyödyntämiseen koulutuksen suunnitteluvaiheessa, luennoitsijoiden ja kouluttajien asiantuntemukseen, koulutuksen riippumattomuuteen, ja koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Laadukkaan koulutuksen suunnittelun, järjestämisen ja kehittämisen tukena on toimiva johtamisjärjestelmä, joka perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden seurantaan. Oppimista aktivoiva koulutus on käytännönläheistä, luo mahdollisuuksia vertaisoppimiselle, tukee pitkäjänteistä oppimisprosessia ja oman oppimisen reflektointia (esim. oppimispolut ja portfoliot). Koulutuksessa käytetään oppimista aktivoivia menetelmiä kuten ongelmalähtöistä oppimista ja vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä. Visio vuoteen 2015 Farmasian oppimiskeskus on edelläkävijä, tunnetuin ja tunnustetuin toimija omalla alallaan. Koulutustoimintaa laajennetaan tilaustyyppiseen täydennyskoulutukseen strategian uudistamiseen liittyvän esiselvityksen pohjalta Koulutustarjonnan laajentaminen harkitusti uusille kohderyhmille strategian uudistamiseen liittyvän esiselvityksen pohjalta 2. AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN 2.1. KOULUTUSTOIMINTA Farmasian oppimiskeskus tukee lääkealan ammattilaisia kehittämään osaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä Farmasian oppimiskeskus järjesti toimintavuonna koulutusta ammatillisen asiantuntijuuden eri osa-alueilta. Ammattiosaamiseen liittyvän koulutuksen lisäksi järjestettiin koulutusta, joka tukee työyhteisön ja toiminnan kehittämistä ja antaa välineitä oman toiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Toimintavuonna järjestettiin ajankohtaisseminaareja kuten sähköiseen reseptiin liittyvää koulutusta. Koulutuksen saatavuutta ja alueellisuutta tuettiin verkkokoulutuksella ja iltaluennoilla. Koulutuksiin osallistui toimintavuonna yhteensä henkilöä. Toimintavuonna oppimiskeskus järjesti 41 koulutusta. Lisäksi saatavilla oli 11 verkkokoulutusta. Koulutuspäivien/iltojen lukumääräksi tuli 61. Koulutuspäiviin on laskettu mukaan iltaluennot (6 päivää), Farmasian Päivät (4 päivää) ja FarmaForum (5 päivää). Farmasian oppimiskeskus järjestää jäsenyhteisöjen koulutustarpeita vastaavaa koulutusta 4 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

4 Verkkokoulutus Osallistujat yhteensä: Osallistujat kurssit ja iltaluennot: Osallistujat verkkokoulutus: Farmasian oppimiskeskus on järjestänyt verkkokoulutusta vuodesta Vuonna 2008 otettiin käyttöön kaupallinen oppimisalustasovellus (Optima), joka mahdollisti verkkokoulutuksen kehittämisen. Vuonna 2010 verkkokoulutustarjontaa lisättiin ja monipuolistettiin. Toimintavuonna tarjolla oli 11 erilaista verkkokoulutusta, joista uusia oli: Menestyvän apteekin resepti taitava asiakaskohtaaminen, Itsehoitoasiakas apteekissa intiimivaivat ja Apteekin työturvallisuus. Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ja jakautuminen eri koulutusmuotojen kesken. Osallistujat Farmasian Päivät 2012 Verkkokoulutuksiin osallistui toimintavuonna kouluttautujaa, joista (63,5 %) suoritti verkkokoulutuksen loppuun ja sai todistuksen. Koko henkilöstölle suunnatuissa verkkokoulutuksissa (Forte Novum ja Remix) suoritusprosentti jäi alhaisemmaksi kuin Mite Tieto ja Toiminta -koulutuksissa, jotka on kohdennettu kapeammalle kohderyhmälle. Koulutustapahtumiin osallistuneiden henkilöiden (6 512 henkilöä) kokomaismäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 140 osallistujalla. Osallistujamäärän lasku kohdentui kursseille ja erityisesti lääkehoitokoulutuksiin. Verkkokoulutusten ja Farmasian Päiville osallistuneiden henkilöiden lukumäärät nousivat vuoteen 2010 verrattuna. Koulutuksen toteutustavat Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksissa käytettiin toimintavuonna erilaisia tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä kuten ryhmäopiskelua, itseopiskelua, verkkoopiskelua, etäopetusta, työpajoja ja ongelmalähtöistä oppimista. Toimintavuonna toteutettiin monimuoto-opiskeluna oppimispolut apteekin sydän-, astma- ja diabetesasiantuntijoille. FarmaForum FarmaForum on apteekkareille ja proviisoreille suunnattu palvelu, joka tarjoaa osallistujille yhteistyöverkoston kokemusten ja ajatusten vaihtoon. FarmaFoorumissa osallistujia sparraa konsultti ja ryhmästä valittu puheenjohtaja vetää keskustelua. Toimintavuonna käynnistyi kaksi ryhmää, jotka kokoontuivat neljä kertaa. Lisäksi molemmat ryhmät kokoontuivat yhdessä kaksi kertaa. Astma erityispätevyysohjelma Astman erityispätevyysohjelma on astmaan perehtyneille farmaseuteille ja proviisoreille suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka suorittaneella on valmius tuottaa astmapalvelua. Koulutuksen laajuus on 30 op ja suorittamiselle on varattu aikaa 3 vuotta. Koulutuksen suorittaneet voivat hakea astma erityispätevyyttä. Pätevöitymiseen johtavan koulutuksen keskeisiä periaatteita ovat elinikäinen oppiminen, työelämälähtöisyys ja aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Opiskelijan on mahdollista hyödyntää aikaisempi, työssä hankittu osaaminen osaksi opintosuorituksia. Syksyllä 2009 alkaneessa ohjelmassa opiskelee 16 henkilöä, joista neljä valmistui alkuvuodesta Toimintavuonna aloitti myös uusi 16 opiskelijan ryhmä. Ryhmästä yksi keskeytti opintonsa. Iltaluennot videoneuvottelutekniikalla Toimintavuonna järjestettiin Helsingissä kuusi iltaluentoa, jotka välitettiin videoneuvottelutekniikalla 19 paikkakunnalle. Paikkakunnat näkyvät alla olevassa kartassa. Osallistumiskertoja iltaluennoilla oli 3 488, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna. Iltaluentojen tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista lääkehoitoon liittyvistä teemoista, lisätä alueellista täydennyskoulutusta ja tarjota mahdollisuuden tavata kollegoita. Vaasa 115 Pori 223 Kokkola 209 Kittilä 45 Tornio 85 Rovaniemi 166 Oulu 296 Ylivieska 201 Seinäjoki 277 Sodankylä 62 Jyväskylä 229 Lahti 253 Hämeenlinna 196 Helsinki 154 Kajaani 121 Kuusamo 114 Kuopio 247 Joensuu 163 Mikkeli 194 Lappeenranta 138 Iltaluentojen osallistujat (laskettu osallistumiskertojen perusteella) studioittain vuonna FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

5 Oppimispolut Oppimispolut tähtäävät monipuolisen asiantuntijuuden kehittymiseen huomioiden yksilölliset kehitystarpeet ja apteekkien osaamistarpeet. Koulutuskokonaisuudessa suoritetaan vähintään yksi koulutuspäivä jokaiselta asiantuntija-alueelta, jotka olivat työyhteisön toiminnan kehittäminen (toiminta), ammattiosaamisen kehittäminen (tieto) ja viestintä- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäminen (taito). Koulutuskokonaisuudet toteutettiin monimuoto-opetuksena, johon kuului kolme lähiopetuspäivää, verkko-opiskelua ja portfoliotyöskentelyä. Lähiopetuspäivien lomassa jokainen osallistuja koostaa oman portfolion, johon opiskelija laatii oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, reflektoi oppimistaan ja dokumentoi oman osaamisensa. Arvioinnit ja palautteet Farmasian oppimiskeskuksen järjestämistä koulutuksista kerättiin järjestelmällisesti palautetta. Osallistujapalautekysely toteutettiin lähettämällä kaikille koulutuksiin osallistuneille henkilöille sähköpostikysely koulutusta seuraavana arkipäivä. Vastausprosentti oli 56,7 %, mikä oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna (66,3 % ). Kokemuksia Farmasian oppimiskeskuksen verkkokoulutuksista Tämä oli jo niin viimeisen päälle hyvä koulutus etten edes keksi mitään kehitettävää. Kiitos! Edullinen tapa kouluttaa koko henkilökunta. Vanhakin innostui opiskelemaan. Koulutuksiin osallistuneet henkilöt kokivat Farmasian oppimiskeskuksen koulutukset laadukkaina, kurssitarjonnan monipuolisena ja tiedottamisen riittävänä. Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden arvio oppimiskeskuksen tiedotuksesta, koulutuksen laadusta ja koulutustarjonnasta asteikolla 1-6 vuosina (1 = ei pidä ollenkaan paikkansa ja 6 = pitää täysin paikkansa). Farmasian oppimiskeskuksen kurssitarjonta on monipuolista Farmasian oppimiskeskuksen kurssit ovat laadukkaita Farmasian oppimiskeskuksen kursseista tiedottaminen on riittävää 3 3,5 4 4,5 5 5, Antoi eväitä kehittää omaa asiakaspalvelutekniikkaa. Ei tarvitse lähteä minnekään, pystyy suorittamaan vaikka kotona. Pystyy tekemään kurssia silloin, kun itsellä on aikaa siihen. Monipuoliset asiantuntijaluennot ja mahdollisuus perehtyä asioihin myös lisämateriaalin avulla. Koko materiaali kätevästi kerralla saatavissa. Lyhytkestoiset koulutukset Asiakastyytyväisyys oli lähiopetukseen osallistuneiden keskuudessa hyvä. Kokonaisarvosana apteekeille kohdennetuista koulutuksista oli 4,9 (vuonna 2010: 4,8), teollisuudelle kohdennetuista 4,6 (vuonna 2010; 4,5) ja sairaala-apteekeille/lääkekeskuksille kohdennetuista koulutuksista 4,6 (vuonna 2010, 4,6) asteikolla 1-6. Osallistujien asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta tutkittiin nettosuositteluindeksin avulla. Kurssipalautteessa osallistujaa pyydettiin arvioimaan, kuinka todennäköisesti hän suosittelee Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksia kollegalleen asteikolla 1-10 (1 = ei ollenkaan todennäköistä, 5 = mahdollisesti ja 10 = äärimmäisen todennäköisesti). Arvosanan 0-6 antaneet ovat parjaajia, 7-8 antaneet ovat passiivisesti tyytyväisiä ja 9-10 antaneet ovat suosittelijoita. Nettosuositteluindeksi saadaan vähentämällä suosittelijoiden määrästä parjaajien osuus (Nettosuosittelu % = Suosittelijat % - Parjaajat %). Farmasian oppimiskeskuksen nettosuositteluindeksiksi tuli 58,54 %. Verkkokoulutus Toimintavuonna Farmasian oppimiskeskuksen verkkokoulutuksen palautekeräysprosessi uudistettiin. Verkkokoulutuksen suorittaneista henkilöistä ainoastaan 11,3 % antoi palautetta. Vastausprosentti on alhainen verrattuna esim. lyhytkestoiseen koulutukseen, jossa vastausprosentti on 56,7 %. Verkkokoulutuksen asiakastyytyväisyys on hyvää. Verkkokoulutuksen hyödynnettävyys omassa työssä on myös korkealla tasolla. Yli 90 % vastanneista kertoo hyödyntävänsä oppimaansa omassa työssään. 8 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

6 LA LA SU SU LA+SU LA+SU Farmasian Päivien osallistujien jakautuminen tapahtuman eri päiville FARMASIAN PÄIVÄT 35. Farmasian Päivät järjestettiin Messukeskuksessa teemalla Voimavarat käyttöön Nyttja resurserna. Farmasian Päiville osallistui henkilöä. Farmasian Päivien osallistujamäärä on ollut laskussa useana perättäisenä vuotena, mutta toimintavuonna osallistujamäärän lasku taittui. Farmasian Päivien 2011 osallistujista 798 henkilöä (vuonna 2010: 850) osallistui molemmille päiville. Sunnuntaipäivälle osallistui 132 henkilöä (vuonna 2010: 150) ja lauantaipäivälle 894 henkilöä (vuonna 2010: 777). Toimintavuonna lauantaipäivälle osallistuneiden henkilöiden ryhmä nousi suurimmaksi ryhmäksi ohittaen sekä lauantai ja sunnuntai-päivälle osallistuneiden ryhmän lähes 100 henkilöllä. Näytteilleasettajia oli 86 ja näyttelyn laajuus oli 1410 m 2. Viikonlopun aikana näyttelyyn kävi tutustumassa kutsuvierasta. Näyttelyvieraiden lukumäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 150 henkilöllä. Farmasian Päivien osallistujille tehtiin TNS Gallup Oy:n toimesta osallistujatutkimus, joka toteutettiin sähköpostikyselynä. Farmasian Päivien asiakastyytyväisyys oli 3 asteikolla FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

7 Farmasian Päivien symposiumit Farmasian Päivien perjantaina järjestettiin kaksi symposiumia: Lääkehuolto osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja Lääkeväärennösdirektiivi mikä muuttuu. Osallistujat antoivat symposium I:lle arvosanaksi 3,06 ja symposiumille II arvosanan 3,52 asteikolla 1-5. Ohjelman ajankohtaisuus on tärkein yksittäinen tekijä päätettäessä osallistumisesta symposiumiin. Vastaajista 94 % piti I symposiumin ja 90 % II symposiumin ohjelmaa ajankohtaisena. Toimintavuonna symposiumien ohjelmat olivat osallistujien mielestä ajankohtaisia, mutta asiakastyytyväisyys alle 4 asteikolla 1-5. Farmasian Päivien 2011 ohjelmatyöryhmä Farmasian Päivien teeman, sessioiden aiheiden ja tavoitteiden suunnittelusta vastasi jäsenyhteisöjen edustajista ja oppimiskeskuksen omista asiantuntijoista koostuva ohjelmatyöryhmä. Sessioiden yksityiskohtaisten ohjelmien suunnittelusta vastasi session suunnitteluryhmä, joka muodostui session puheenjohtajasta ja ohjelmatyöryhmän nimeämistä henkilöistä. Sessioiden sisällön laadunarvioinnista vastasi Farmasian Päivien ohjelmatyöryhmä. 12 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

8 2.3. KEHITTÄMISHANKKEET ARMA- asiakashallintaohjelmiston käyttöönotto Toimintavuonna otettiin käyttöön ARMAS-asiakashallintaohjelmisto, jonka myötä koulutustuotantoon liittyvät prosessit uudistettiin. Uusi ohjelmisto vähensi koulutustuotantoon liittyvää manuaalista työtä, koska järjestelmän avulla asiakkaiden tekemät ilmoittautumiset siirtyvät suoraan asiakashallintajärjestelmään. Kansainvälinen toiminta Farmasian oppimiskeskuksesta osallistuttiin Lifelong Learning in Pharmacy kongressiin, joka pidettiin Uudessa Seelannissa. Kongressissa esiteltiin posteri Supporting Professional Development by Using e- Learning Courses (Nina Sevón-Vilkman ja Soile Tähtinen) Kaikille apteekeille ja muille halukkaille organisaatioille jaettiin käyttäjätunnukset ja salasanat Armas-järjestelmään. Organisaatiotunnusten avulla asiakkaat voivat itse hallinnoida ilmoittautumisia. Tunnuksilla tehdyt ilmoittautumiset päivittyvät myös koulutuskorttiin. Laatuhanke Toimintavuonna saatiin valmiiksi laatujärjestelmä Farmasian Päivien osalta ja aloitettiin avoimen koulutuksen laatujärjestelmän rakentaminen. Toimintavuoden aikana järjestettiin ensimmäiset sisäiset auditoinnit. Syyskuussa 2011 Inspectan edustaja arvioi Farmasian oppimiskeskuksen sertifiointivalmiutta ja totesi, että Farmasian Päiviä ei kannata sertifioida erikseen vaan sertifiointi kannattaa toteuttaa koko organisaation tasolla. 3. MUU TOIMINTA TIPPA koordinaatioryhmän toiminta Farmasian oppimiskeskus oli toimintavuonna vetovastuussa koordinaatioryhmän toiminnasta. Koordinaatioryhmä kokoontui säännöllisesti. Koordinaatioryhmä valitsi Vuoden opetusapteekin, joka palkittiin Farmasian Päivillä. Toimintavuonna aloitettiin Apteekkien Lääkitysturvallisuushankkeen (APILA) suunnittelu. APILA on farmasian alan yhteinen hanke turvallisen lääkehoidon edistämiseksi. Hanke on osa kansallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on tukea potilasturvallisuuden ymmärtämistä ja edistämistä. Apila-hanke tukee myös Lääkepolitiikka asiakirjan ja tänä vuonna julkistetun lääkeinformaatiostrategian tavoitteita. Kongressissa esitelty posteri Supporting Professional Development by Using e-learning Courses. 14 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

9 4. HALLINTO JA TOIMISTO Varsinainen kokous Varsinainen kokous kokoontui Kokousedustajat olivat: Seppo Lapinjoki Eeva Leinonen Anna Alonen Marja Ritala Harri Ovaskainen Jari Kokkonen Marja Airaksinen Niklas Sandler Itä-Suomen yliopisto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Lääketeollisuus ry Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Yliopiston Apteekki Helsingin Yliopisto Åbo Akademi Apteekkitavaratukkukauppiaat ry:llä ei nimennyt edustajaa kokouksessa. Toimintavuonna hallituksesta erovuorossa olivat: Apteekkitavaratukkukauppiaat, Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi Hallitus Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtajana jatkoi apteekkari Eeva Teräsalmi ja varapuheenjohtajana laatujohtaja Harri Ikäläinen. Hallituksen varsinaiset jäsenet: Antti Vatanen, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry Marika Pohjanoksa-Mäntylä, Helsingin yliopisto Kirsti Vainio, Itä-Suomen yliopisto Harri Ikäläinen, Lääketeollisuus ry Hanna-Maija Koponen-Piironen, Lääketeollisuus ry Eeva Teräsalmi, Suomen Apteekkariliitto Maaret Varunki, Suomen Farmasialiitto ( asti) Sanna Passi, Suomen Farmasialiitto ( alkaen) Stiina Piirainen, Yliopiston Apteekki Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen, Åbo Akademi Ohjausryhmä Ohjausryhmän ja asiantuntijatapaamisten tavoitteena on kartoittaa toimialan koulutustarvetta. Teollisuuden ohjausryhmään kuuluvat Anu Linna/Riitta Nevalainen (Orion Pharma), Kirsi Puhakka (Bayer Schering Pharma Oy), Eija Vartiainen (Santen Oy) ja Farmasian oppimiskeskuksesta Soile Tähtinen. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Toimisto Farmasian oppimiskeskuksessa työskenteli toimintavuonna: Toiminnanjohtaja Nina Sevón-Vilkman Koulutussuunnittelija Niina Laine (osa-aikainen) Koulutusproviisori Kristiina Kosola Koulutuskoordinaattori Päivi Kunttu Koulutusproviisori Heli Haaponiemi (entinen Nousiainen) Koulutussuunnittelija Virpi Sundqvist ( asti) Koulutussuunnittelija Soile Tähtinen Koulutussihteeri Ria Ukkonen Toimiston henkilökuntaa kannustettiin oman osaamisensa kehittämiseen henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti. Toimintavuonna panostettiin erityisesti laatu- ja markkinointiosaamiseen. Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä Vuosi Henkilöstö lkm Koulutuspäivät Koulutuspäivät/henkilö , ,9 Farmasian oppimiskeskus kannusti henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista tukemalla henkilöstönsä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia liikunta/kulttuuriseteleillä. Hallituksen varajäsenet: Sari Westermarck, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ( alkaen) Mikko Surakka, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ( asti) Saija Leikola, Helsingin yliopisto Katri Hämeen-Anttila, Itä-Suomen yliopisto ( asti) Kirsti Laitinen, Itä-Suomen yliopisto ( alkaen) Anne Paavola, Lääkealan Turvallisuus- ja kehittämiskeskus Monica Toikka, Lääketeollisuus ry Katri Outinen, Lääketeollisuus ry Sinikka Kesseli-Pulkkinen, Suomen Apteekkariliitto Eija Heinonen, Suomen Farmasialiitto Marianne Lehtovaara, Yliopiston Apteekki Pia Vuorela, Åbo Akademi Farmasian oppimiskeskuksen hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. 16 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

10 Toimitilat Farmasian oppimiskeskus toimii vuonna 2002 hankituissa tiloissa osoitteessa Ratakatu 1b A8, 5. krs. Hallituksen kokoukset ja ohjausryhmien kokoukset järjestettiin pääasiassa omissa tiloissa. 5. TALOUDELLINEN TOIMINTAKERTOMUS Tilikauden lopussa tilinpäätös osoitti ylijäämää ,49 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat ,86 euroa. Tulot saatiin kokonaisuudessaan osallistujamaksuista. Tuloista 53 % tulee koulutustoiminnasta ja 47 % Farmasian Päivistä. Kuvat Farmasian oppimiskeskus Graafinen suunnittelu ja taitto Markkinointitoimisto Ideaflow Oy 18 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

11 Ratakatu 1 b A HELSINKI Puh. (09) Fax (09) FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS

SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS SUOMEN FARMASIALIITON HALLITUKSEN KERTOMUS 2013 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2013 oli Farmasialiitossa suuren organisaatiomuutoksen vuosi. Liittovaltuuston hyväksymän sääntömuutoksen aiheuttamat toimenpiteet

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015

VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 VUOSIKERTOMUS 2014 Hyväksytty kevätkokouksessa 26.4.2015 Adoptioperheet-yhdistyksen perustivat 1997 adoptiovanhemmat, jotka huomasivat hyötyvänsä toistensa kokemuksista. Kahdeksantoista vuotta myöhemmin

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus

momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus LOPPURAPORTTI momutoko monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutus Perustiedot projektista Projektin nimi: ESR-Momu-toko Monimuotoinen työpaikkaohjaajien koulutusprojekti Projektikoodi: 85159 Tavoiteohjelma:

Lisätiedot

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu

Työ, verkot ja verkostot. Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Osaamisen kehittäminen monimuotoistuu EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu Mikä on EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu? Elinkeinoelämän keskusliitto EK selvittää vuosittain jäsenyritystensä työvoima-

Lisätiedot

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013

Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatin toimintakertomus 2013 1 Kehittämistä ja kestäviä ratkaisuja Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17. Vuosikertomus 2014

ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17. Vuosikertomus 2014 ASKO 2 -hanke 2013 2015 Avomuotoinen SopeutumisvalmennusKurssi Osteoporoosi- ja osteopeniakuntoutujille C 17 Vuosikertomus 2014 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE... 3 3 ASKO-TOIMINTA...

Lisätiedot

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä

JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TERTTU HARAKKA Tässä on JÄRKEÄ! Koulutusta lähelläsi. Kevät JÄRJEN kirkastaa! JÄRKEÄ päähän! JÄRJESTÄ MENESTYSTÄ! JÄRKI-hanke mallina alueellisesta yhteistyöstä TÄSSÄ ON JÄRKEÄ! Vaasan yliopiston avoin

Lisätiedot

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8

1. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin ja elinolojen edistäminen s. 8 Lapsi- ja perhepoliittinen vaikuttaminen ja viestintä s. 8 Vuosikertomus 2014 Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 Tampere p. (03) 254 5400 f. (03) 254 5419 etunimi.sukunimi@mll.fi hameenpiiri.mll.fi Teksti: MLL:n

Lisätiedot

YRITYSKOHTAAMO - tuettu tie yrittäjyyteen. Projektin loppuraportti. Projektikoodi: SO1859

YRITYSKOHTAAMO - tuettu tie yrittäjyyteen. Projektin loppuraportti. Projektikoodi: SO1859 YRITYSKOHTAAMO - tuettu tie yrittäjyyteen Projektin loppuraportti Projektikoodi: SO1859 1 Yrityskohtaamo - tuettu tie yrittäjyyteen Projektikoodi: SO1859 www.pkamk.fi/yrityskohtaamo Sisältö: LOPPURAPORTTI

Lisätiedot

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014

TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS JOHDANTO...1 1 JÄRJESTÖLÄHTÖINEN AUTTAMISTYÖ...2 1.1 VERKKOPALVELUT...3 1.1.1 Verkkosivut...3 1.1.2 Nettiryhmät...4

Lisätiedot

KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA

KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen 2011

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen

Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen. Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen Työpaikkaohjaaja- ja mentorikoulutusmallin kehittäminen Marja-Anneli Hynynen ja Merja Jokelainen KIRJOITTAJAT Marja-Anneli Hynynen, TtM, Savonia-ammattikorkeakoulu Terveysalan lehtori Savonia-ammattikorkeakoulussa.

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.

LOPPURAPORTTI. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no. Työelämälähtöinen teollisuuden tuotannonohjaajien koulutusmallin laadinta ja pilotointi Etelä-Savossa ESR-projekti no.84534 LOPPURAPORTTI 30.1.2008 Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä 1. Yhteenveto projektin

Lisätiedot

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE

OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE OPAS T Ä Y D E N N Y S K O U L U T U K S E N JÄRJESTÄJÄLLE SISÄLLYS 1 TÄYDENNYSKOULUTUKSEN TAVOITTEET 4 1.1 Tiedosta taidoksi 7 2 KOULUTUSTILAISUUDEN SUUNNITTELU JA JÄRJESTÄMINEN 8 2.1 Koulutuksen järjestämisestä

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi

Vuosikertomus 2013. Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi Vuosikertomus 2013 Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku. www.vslapset.fi 2 VUOSIKERTOMUS 2013 Sisältö 1. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 2. JÄRJESTÖ YHTEISTYÖ- JA ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ... 3 2.1 Toiminnan

Lisätiedot

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa

DEHKO-raportti 2006:1. Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa DEHKO-raportti 2006:1 Diabeteshoitotyön osaamisen tehostaminen terveysalan koulutuksessa Tuula-Maria Rintala Outi Himanen Kaija Jokela Marjatta Luukkanen Hilkka Niittyniemi Paula Nikkanen Salla Seppänen

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Yli 900 000 Uniikkiasiakasta. Reseptit sähköistyivät. Erityistehtävänä lääkevalmistus

Vuosikertomus 2013. Yli 900 000 Uniikkiasiakasta. Reseptit sähköistyivät. Erityistehtävänä lääkevalmistus Vuosikertomus 2013 Yli 900 000 Uniikkiasiakasta Reseptit sähköistyivät Erityistehtävänä lääkevalmistus sisällys 2 4 6 10 14 18 YLIOPISTON APTEEKKI LYHYESTI Strategia, erityistehtävät ja avainluvut TOIMITUS-

Lisätiedot

1) ehdotus vankeinhoidon ja kriminaalihuollon täydennyskoulutuksen yleisistä suuntaviivoista

1) ehdotus vankeinhoidon ja kriminaalihuollon täydennyskoulutuksen yleisistä suuntaviivoista Oikeusministeriölle Oikeusministeriön kriminaalipoliittinen osasto asetti 8 päivänä huhtikuuta 2002 työryhmän selvittämään rikosseuraamusalan täydennyskoulutuksen kehittämistä. Työryhmän tuli tehdä 1)

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta

b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta 5 L AADUNvARMISTUSjäR j ESTELMä N TUOTTAMAN TIEDON TARKOITUKSENMUKAISUUS ja SAATAv UUS a) korkeakoulun sisällä b) korkeakoulun ulkoisten sidosryhmien näkökulmasta 5A. Laadunvarmistusjärjestelmän tuottaman

Lisätiedot

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN

KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN 1 KUVAUS VASTUULLISEN JOHTA- MISEN TÄYDENNYSKOULUTUK- SEN SUUNNITTELUSTA KOULU- TUKSEN TOTEUTUKSEEN JA AR- VIOINTIIN Pilottikoulutuksen hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet Korkeasti koulutettujen oppisopimustyyppisen

Lisätiedot