Farmasian oppimiskeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Farmasian oppimiskeskus"

Transkriptio

1 Farmasian oppimiskeskus FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

2 Sisällys Puheenjohtajan katsaus 1. Strategia Ammatillisen kehityksen tukeminen Farmasian Päivät Kehittämishankkeet Muu toiminta Hallinto ja toimisto Taloudellinen toimintakertomus Alamme elää voimakkaan muutoksen aikaa. Muutoksissa selviämisessä tarvitaan näkemystä ja osaamista. Farmasian oppimiskeskus alan yhteisenä täydennyskoulutusorganisaationa on keskeisessä roolissa tuottamassa uutta osaamista. Apilahanke, e-resepti, palveluiden kehittäminen, henkilöstön uudet toimintatavat, lainsäädännön muutokset, lääkekehityksen haasteet, terveydenhuollon yhteistyö ja rakennemuutokset on tuotu Farmasian oppimiskeskuksen keskuksen esityslistalle ja muutettu koulutukseksi. Tämä työ jatkuu tehtävänä on kehittää ja ylläpitää alamme henkilöstön FOKssa uuden strategian mukaisesti. ammatillista osaamista ja uudistumis- sekä uudistamiskykyä tarjoamalla eri ryhmille Hallitus vahvisti oppimiskeskuksen strategian vuoteen 2015 koko räätälöityä täydennyskoulutusta. vuoden jatkuneen valmistelutyön jälkeen. Strategiatyön ohella hallitus on vuoden 2011 aikana keskittynyt yhteistyön tiivistämiseen sidosryhmien kanssa ja talouden pitkän tähtäimen suunnitteluun. Farmasian Päivien suunnittelu on uudistettu ja päivien ohjelmatarjontaa on kehitetty. Myös tiedottaminen on ollut hallituksen asialistalla keskeisessä roolissa. Farmasian oppimiskeskuksen tehtävänä on kehittää ja ylläpitää alamme henkilöstön ammatillista osaamista ja uudistumis- sekä uudistamiskykyä tarjoamalla eri ryhmille räätälöityä täydennyskoulutusta. Koulutusmenetelmien ja -aiheiden tulee olla käyttäjien tarpeiden mukaisia ja tukea koko alan kehittämistavoitteita. Oppimiskeskuksen hallituksen tavoitteena onkin ollut koulutuksen tarkka kohdentaminen eri asiakasryhmille ja oppimistavoitteiden selkeä määrittely, jotta sopivien kurssien löytäminen olisi helppoa. Myös koulutuksen tuominen työpaikoille on jatkunut. Verkkokoulutus sekä iltaluennot ovatkin olleet suosittuja. Haluan kiittää hallitusta, eri työryhmiä ja toimiston osaavaa ja ahkeraa henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä ja innostuneesta hengestä, jolla alan täydennyskoulutusta on viety eteenpäin. Farmasian oppimiskeskus on erinomainen esimerkki oppivasta organisaatioista, joka ei vain sopeudu ajan vaatimuksiin vaan luo tulevaisuutta! Eeva Teräsalmi Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtaja 2 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

3 Strategiset tavoitteet Yhteistyö Asiantuntijuus Riippumattomuus Farmasian Päivien vetovoimaisuuden lisääminen ja kannattavuuden säilyttäminen Farmasian oppimiskeskuksen toiminta on organisoitunut tarkoituksenmukaisella tavalla ja jäsenyhteisöt ovat sitoutuneet oppimiskeskuksen toimintaan. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kytketty organisaation tavoitteisiin. Laatu 1. STRATEGIA Toiminta-ajatus Farmasian oppimiskeskuksen tehtävänä on tuottaa laadukasta ja oppimista aktivoivaa koulutusta lääkealan ammattilaisille ja kannustaa osallistujia elinikäiseen oppimiseen ja opiskeluun. Arvot Laadukas koulutus perustuu laajan yhteistyöverkoston hyödyntämiseen koulutuksen suunnitteluvaiheessa, luennoitsijoiden ja kouluttajien asiantuntemukseen, koulutuksen riippumattomuuteen, ja koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen. Laadukkaan koulutuksen suunnittelun, järjestämisen ja kehittämisen tukena on toimiva johtamisjärjestelmä, joka perustuu toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden seurantaan. Oppimista aktivoiva koulutus on käytännönläheistä, luo mahdollisuuksia vertaisoppimiselle, tukee pitkäjänteistä oppimisprosessia ja oman oppimisen reflektointia (esim. oppimispolut ja portfoliot). Koulutuksessa käytetään oppimista aktivoivia menetelmiä kuten ongelmalähtöistä oppimista ja vuorovaikutuksellisia ja yhteistoiminnallisia opetusmenetelmiä. Visio vuoteen 2015 Farmasian oppimiskeskus on edelläkävijä, tunnetuin ja tunnustetuin toimija omalla alallaan. Koulutustoimintaa laajennetaan tilaustyyppiseen täydennyskoulutukseen strategian uudistamiseen liittyvän esiselvityksen pohjalta Koulutustarjonnan laajentaminen harkitusti uusille kohderyhmille strategian uudistamiseen liittyvän esiselvityksen pohjalta 2. AMMATILLISEN KEHITTYMISEN TUKEMINEN 2.1. KOULUTUSTOIMINTA Farmasian oppimiskeskus tukee lääkealan ammattilaisia kehittämään osaamistaan muuttuvassa toimintaympäristössä Farmasian oppimiskeskus järjesti toimintavuonna koulutusta ammatillisen asiantuntijuuden eri osa-alueilta. Ammattiosaamiseen liittyvän koulutuksen lisäksi järjestettiin koulutusta, joka tukee työyhteisön ja toiminnan kehittämistä ja antaa välineitä oman toiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Toimintavuonna järjestettiin ajankohtaisseminaareja kuten sähköiseen reseptiin liittyvää koulutusta. Koulutuksen saatavuutta ja alueellisuutta tuettiin verkkokoulutuksella ja iltaluennoilla. Koulutuksiin osallistui toimintavuonna yhteensä henkilöä. Toimintavuonna oppimiskeskus järjesti 41 koulutusta. Lisäksi saatavilla oli 11 verkkokoulutusta. Koulutuspäivien/iltojen lukumääräksi tuli 61. Koulutuspäiviin on laskettu mukaan iltaluennot (6 päivää), Farmasian Päivät (4 päivää) ja FarmaForum (5 päivää). Farmasian oppimiskeskus järjestää jäsenyhteisöjen koulutustarpeita vastaavaa koulutusta 4 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

4 Verkkokoulutus Osallistujat yhteensä: Osallistujat kurssit ja iltaluennot: Osallistujat verkkokoulutus: Farmasian oppimiskeskus on järjestänyt verkkokoulutusta vuodesta Vuonna 2008 otettiin käyttöön kaupallinen oppimisalustasovellus (Optima), joka mahdollisti verkkokoulutuksen kehittämisen. Vuonna 2010 verkkokoulutustarjontaa lisättiin ja monipuolistettiin. Toimintavuonna tarjolla oli 11 erilaista verkkokoulutusta, joista uusia oli: Menestyvän apteekin resepti taitava asiakaskohtaaminen, Itsehoitoasiakas apteekissa intiimivaivat ja Apteekin työturvallisuus. Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä ja jakautuminen eri koulutusmuotojen kesken. Osallistujat Farmasian Päivät 2012 Verkkokoulutuksiin osallistui toimintavuonna kouluttautujaa, joista (63,5 %) suoritti verkkokoulutuksen loppuun ja sai todistuksen. Koko henkilöstölle suunnatuissa verkkokoulutuksissa (Forte Novum ja Remix) suoritusprosentti jäi alhaisemmaksi kuin Mite Tieto ja Toiminta -koulutuksissa, jotka on kohdennettu kapeammalle kohderyhmälle. Koulutustapahtumiin osallistuneiden henkilöiden (6 512 henkilöä) kokomaismäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 140 osallistujalla. Osallistujamäärän lasku kohdentui kursseille ja erityisesti lääkehoitokoulutuksiin. Verkkokoulutusten ja Farmasian Päiville osallistuneiden henkilöiden lukumäärät nousivat vuoteen 2010 verrattuna. Koulutuksen toteutustavat Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksissa käytettiin toimintavuonna erilaisia tarkoitukseen soveltuvia menetelmiä kuten ryhmäopiskelua, itseopiskelua, verkkoopiskelua, etäopetusta, työpajoja ja ongelmalähtöistä oppimista. Toimintavuonna toteutettiin monimuoto-opiskeluna oppimispolut apteekin sydän-, astma- ja diabetesasiantuntijoille. FarmaForum FarmaForum on apteekkareille ja proviisoreille suunnattu palvelu, joka tarjoaa osallistujille yhteistyöverkoston kokemusten ja ajatusten vaihtoon. FarmaFoorumissa osallistujia sparraa konsultti ja ryhmästä valittu puheenjohtaja vetää keskustelua. Toimintavuonna käynnistyi kaksi ryhmää, jotka kokoontuivat neljä kertaa. Lisäksi molemmat ryhmät kokoontuivat yhdessä kaksi kertaa. Astma erityispätevyysohjelma Astman erityispätevyysohjelma on astmaan perehtyneille farmaseuteille ja proviisoreille suunnattu täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka suorittaneella on valmius tuottaa astmapalvelua. Koulutuksen laajuus on 30 op ja suorittamiselle on varattu aikaa 3 vuotta. Koulutuksen suorittaneet voivat hakea astma erityispätevyyttä. Pätevöitymiseen johtavan koulutuksen keskeisiä periaatteita ovat elinikäinen oppiminen, työelämälähtöisyys ja aikaisemmin opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Opiskelijan on mahdollista hyödyntää aikaisempi, työssä hankittu osaaminen osaksi opintosuorituksia. Syksyllä 2009 alkaneessa ohjelmassa opiskelee 16 henkilöä, joista neljä valmistui alkuvuodesta Toimintavuonna aloitti myös uusi 16 opiskelijan ryhmä. Ryhmästä yksi keskeytti opintonsa. Iltaluennot videoneuvottelutekniikalla Toimintavuonna järjestettiin Helsingissä kuusi iltaluentoa, jotka välitettiin videoneuvottelutekniikalla 19 paikkakunnalle. Paikkakunnat näkyvät alla olevassa kartassa. Osallistumiskertoja iltaluennoilla oli 3 488, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna. Iltaluentojen tavoitteena on tiedottaa ajankohtaisista lääkehoitoon liittyvistä teemoista, lisätä alueellista täydennyskoulutusta ja tarjota mahdollisuuden tavata kollegoita. Vaasa 115 Pori 223 Kokkola 209 Kittilä 45 Tornio 85 Rovaniemi 166 Oulu 296 Ylivieska 201 Seinäjoki 277 Sodankylä 62 Jyväskylä 229 Lahti 253 Hämeenlinna 196 Helsinki 154 Kajaani 121 Kuusamo 114 Kuopio 247 Joensuu 163 Mikkeli 194 Lappeenranta 138 Iltaluentojen osallistujat (laskettu osallistumiskertojen perusteella) studioittain vuonna FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

5 Oppimispolut Oppimispolut tähtäävät monipuolisen asiantuntijuuden kehittymiseen huomioiden yksilölliset kehitystarpeet ja apteekkien osaamistarpeet. Koulutuskokonaisuudessa suoritetaan vähintään yksi koulutuspäivä jokaiselta asiantuntija-alueelta, jotka olivat työyhteisön toiminnan kehittäminen (toiminta), ammattiosaamisen kehittäminen (tieto) ja viestintä- ja asiakaspalvelutaitojen kehittäminen (taito). Koulutuskokonaisuudet toteutettiin monimuoto-opetuksena, johon kuului kolme lähiopetuspäivää, verkko-opiskelua ja portfoliotyöskentelyä. Lähiopetuspäivien lomassa jokainen osallistuja koostaa oman portfolion, johon opiskelija laatii oman henkilökohtaisen kehityssuunnitelman, reflektoi oppimistaan ja dokumentoi oman osaamisensa. Arvioinnit ja palautteet Farmasian oppimiskeskuksen järjestämistä koulutuksista kerättiin järjestelmällisesti palautetta. Osallistujapalautekysely toteutettiin lähettämällä kaikille koulutuksiin osallistuneille henkilöille sähköpostikysely koulutusta seuraavana arkipäivä. Vastausprosentti oli 56,7 %, mikä oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna (66,3 % ). Kokemuksia Farmasian oppimiskeskuksen verkkokoulutuksista Tämä oli jo niin viimeisen päälle hyvä koulutus etten edes keksi mitään kehitettävää. Kiitos! Edullinen tapa kouluttaa koko henkilökunta. Vanhakin innostui opiskelemaan. Koulutuksiin osallistuneet henkilöt kokivat Farmasian oppimiskeskuksen koulutukset laadukkaina, kurssitarjonnan monipuolisena ja tiedottamisen riittävänä. Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden arvio oppimiskeskuksen tiedotuksesta, koulutuksen laadusta ja koulutustarjonnasta asteikolla 1-6 vuosina (1 = ei pidä ollenkaan paikkansa ja 6 = pitää täysin paikkansa). Farmasian oppimiskeskuksen kurssitarjonta on monipuolista Farmasian oppimiskeskuksen kurssit ovat laadukkaita Farmasian oppimiskeskuksen kursseista tiedottaminen on riittävää 3 3,5 4 4,5 5 5, Antoi eväitä kehittää omaa asiakaspalvelutekniikkaa. Ei tarvitse lähteä minnekään, pystyy suorittamaan vaikka kotona. Pystyy tekemään kurssia silloin, kun itsellä on aikaa siihen. Monipuoliset asiantuntijaluennot ja mahdollisuus perehtyä asioihin myös lisämateriaalin avulla. Koko materiaali kätevästi kerralla saatavissa. Lyhytkestoiset koulutukset Asiakastyytyväisyys oli lähiopetukseen osallistuneiden keskuudessa hyvä. Kokonaisarvosana apteekeille kohdennetuista koulutuksista oli 4,9 (vuonna 2010: 4,8), teollisuudelle kohdennetuista 4,6 (vuonna 2010; 4,5) ja sairaala-apteekeille/lääkekeskuksille kohdennetuista koulutuksista 4,6 (vuonna 2010, 4,6) asteikolla 1-6. Osallistujien asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta tutkittiin nettosuositteluindeksin avulla. Kurssipalautteessa osallistujaa pyydettiin arvioimaan, kuinka todennäköisesti hän suosittelee Farmasian oppimiskeskuksen koulutuksia kollegalleen asteikolla 1-10 (1 = ei ollenkaan todennäköistä, 5 = mahdollisesti ja 10 = äärimmäisen todennäköisesti). Arvosanan 0-6 antaneet ovat parjaajia, 7-8 antaneet ovat passiivisesti tyytyväisiä ja 9-10 antaneet ovat suosittelijoita. Nettosuositteluindeksi saadaan vähentämällä suosittelijoiden määrästä parjaajien osuus (Nettosuosittelu % = Suosittelijat % - Parjaajat %). Farmasian oppimiskeskuksen nettosuositteluindeksiksi tuli 58,54 %. Verkkokoulutus Toimintavuonna Farmasian oppimiskeskuksen verkkokoulutuksen palautekeräysprosessi uudistettiin. Verkkokoulutuksen suorittaneista henkilöistä ainoastaan 11,3 % antoi palautetta. Vastausprosentti on alhainen verrattuna esim. lyhytkestoiseen koulutukseen, jossa vastausprosentti on 56,7 %. Verkkokoulutuksen asiakastyytyväisyys on hyvää. Verkkokoulutuksen hyödynnettävyys omassa työssä on myös korkealla tasolla. Yli 90 % vastanneista kertoo hyödyntävänsä oppimaansa omassa työssään. 8 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

6 LA LA SU SU LA+SU LA+SU Farmasian Päivien osallistujien jakautuminen tapahtuman eri päiville FARMASIAN PÄIVÄT 35. Farmasian Päivät järjestettiin Messukeskuksessa teemalla Voimavarat käyttöön Nyttja resurserna. Farmasian Päiville osallistui henkilöä. Farmasian Päivien osallistujamäärä on ollut laskussa useana perättäisenä vuotena, mutta toimintavuonna osallistujamäärän lasku taittui. Farmasian Päivien 2011 osallistujista 798 henkilöä (vuonna 2010: 850) osallistui molemmille päiville. Sunnuntaipäivälle osallistui 132 henkilöä (vuonna 2010: 150) ja lauantaipäivälle 894 henkilöä (vuonna 2010: 777). Toimintavuonna lauantaipäivälle osallistuneiden henkilöiden ryhmä nousi suurimmaksi ryhmäksi ohittaen sekä lauantai ja sunnuntai-päivälle osallistuneiden ryhmän lähes 100 henkilöllä. Näytteilleasettajia oli 86 ja näyttelyn laajuus oli 1410 m 2. Viikonlopun aikana näyttelyyn kävi tutustumassa kutsuvierasta. Näyttelyvieraiden lukumäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 150 henkilöllä. Farmasian Päivien osallistujille tehtiin TNS Gallup Oy:n toimesta osallistujatutkimus, joka toteutettiin sähköpostikyselynä. Farmasian Päivien asiakastyytyväisyys oli 3 asteikolla FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

7 Farmasian Päivien symposiumit Farmasian Päivien perjantaina järjestettiin kaksi symposiumia: Lääkehuolto osana sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää ja Lääkeväärennösdirektiivi mikä muuttuu. Osallistujat antoivat symposium I:lle arvosanaksi 3,06 ja symposiumille II arvosanan 3,52 asteikolla 1-5. Ohjelman ajankohtaisuus on tärkein yksittäinen tekijä päätettäessä osallistumisesta symposiumiin. Vastaajista 94 % piti I symposiumin ja 90 % II symposiumin ohjelmaa ajankohtaisena. Toimintavuonna symposiumien ohjelmat olivat osallistujien mielestä ajankohtaisia, mutta asiakastyytyväisyys alle 4 asteikolla 1-5. Farmasian Päivien 2011 ohjelmatyöryhmä Farmasian Päivien teeman, sessioiden aiheiden ja tavoitteiden suunnittelusta vastasi jäsenyhteisöjen edustajista ja oppimiskeskuksen omista asiantuntijoista koostuva ohjelmatyöryhmä. Sessioiden yksityiskohtaisten ohjelmien suunnittelusta vastasi session suunnitteluryhmä, joka muodostui session puheenjohtajasta ja ohjelmatyöryhmän nimeämistä henkilöistä. Sessioiden sisällön laadunarvioinnista vastasi Farmasian Päivien ohjelmatyöryhmä. 12 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

8 2.3. KEHITTÄMISHANKKEET ARMA- asiakashallintaohjelmiston käyttöönotto Toimintavuonna otettiin käyttöön ARMAS-asiakashallintaohjelmisto, jonka myötä koulutustuotantoon liittyvät prosessit uudistettiin. Uusi ohjelmisto vähensi koulutustuotantoon liittyvää manuaalista työtä, koska järjestelmän avulla asiakkaiden tekemät ilmoittautumiset siirtyvät suoraan asiakashallintajärjestelmään. Kansainvälinen toiminta Farmasian oppimiskeskuksesta osallistuttiin Lifelong Learning in Pharmacy kongressiin, joka pidettiin Uudessa Seelannissa. Kongressissa esiteltiin posteri Supporting Professional Development by Using e- Learning Courses (Nina Sevón-Vilkman ja Soile Tähtinen) Kaikille apteekeille ja muille halukkaille organisaatioille jaettiin käyttäjätunnukset ja salasanat Armas-järjestelmään. Organisaatiotunnusten avulla asiakkaat voivat itse hallinnoida ilmoittautumisia. Tunnuksilla tehdyt ilmoittautumiset päivittyvät myös koulutuskorttiin. Laatuhanke Toimintavuonna saatiin valmiiksi laatujärjestelmä Farmasian Päivien osalta ja aloitettiin avoimen koulutuksen laatujärjestelmän rakentaminen. Toimintavuoden aikana järjestettiin ensimmäiset sisäiset auditoinnit. Syyskuussa 2011 Inspectan edustaja arvioi Farmasian oppimiskeskuksen sertifiointivalmiutta ja totesi, että Farmasian Päiviä ei kannata sertifioida erikseen vaan sertifiointi kannattaa toteuttaa koko organisaation tasolla. 3. MUU TOIMINTA TIPPA koordinaatioryhmän toiminta Farmasian oppimiskeskus oli toimintavuonna vetovastuussa koordinaatioryhmän toiminnasta. Koordinaatioryhmä kokoontui säännöllisesti. Koordinaatioryhmä valitsi Vuoden opetusapteekin, joka palkittiin Farmasian Päivillä. Toimintavuonna aloitettiin Apteekkien Lääkitysturvallisuushankkeen (APILA) suunnittelu. APILA on farmasian alan yhteinen hanke turvallisen lääkehoidon edistämiseksi. Hanke on osa kansallista Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelmaa, jonka yhtenä tavoitteena on tukea potilasturvallisuuden ymmärtämistä ja edistämistä. Apila-hanke tukee myös Lääkepolitiikka asiakirjan ja tänä vuonna julkistetun lääkeinformaatiostrategian tavoitteita. Kongressissa esitelty posteri Supporting Professional Development by Using e-learning Courses. 14 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

9 4. HALLINTO JA TOIMISTO Varsinainen kokous Varsinainen kokous kokoontui Kokousedustajat olivat: Seppo Lapinjoki Eeva Leinonen Anna Alonen Marja Ritala Harri Ovaskainen Jari Kokkonen Marja Airaksinen Niklas Sandler Itä-Suomen yliopisto Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Lääketeollisuus ry Suomen Apteekkariliitto Suomen Farmasialiitto Yliopiston Apteekki Helsingin Yliopisto Åbo Akademi Apteekkitavaratukkukauppiaat ry:llä ei nimennyt edustajaa kokouksessa. Toimintavuonna hallituksesta erovuorossa olivat: Apteekkitavaratukkukauppiaat, Helsingin yliopisto ja Åbo Akademi Hallitus Farmasian oppimiskeskuksen hallituksen puheenjohtajana jatkoi apteekkari Eeva Teräsalmi ja varapuheenjohtajana laatujohtaja Harri Ikäläinen. Hallituksen varsinaiset jäsenet: Antti Vatanen, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry Marika Pohjanoksa-Mäntylä, Helsingin yliopisto Kirsti Vainio, Itä-Suomen yliopisto Harri Ikäläinen, Lääketeollisuus ry Hanna-Maija Koponen-Piironen, Lääketeollisuus ry Eeva Teräsalmi, Suomen Apteekkariliitto Maaret Varunki, Suomen Farmasialiitto ( asti) Sanna Passi, Suomen Farmasialiitto ( alkaen) Stiina Piirainen, Yliopiston Apteekki Ulla-Mari Parkkisenniemi-Kinnunen, Åbo Akademi Ohjausryhmä Ohjausryhmän ja asiantuntijatapaamisten tavoitteena on kartoittaa toimialan koulutustarvetta. Teollisuuden ohjausryhmään kuuluvat Anu Linna/Riitta Nevalainen (Orion Pharma), Kirsi Puhakka (Bayer Schering Pharma Oy), Eija Vartiainen (Santen Oy) ja Farmasian oppimiskeskuksesta Soile Tähtinen. Ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Toimisto Farmasian oppimiskeskuksessa työskenteli toimintavuonna: Toiminnanjohtaja Nina Sevón-Vilkman Koulutussuunnittelija Niina Laine (osa-aikainen) Koulutusproviisori Kristiina Kosola Koulutuskoordinaattori Päivi Kunttu Koulutusproviisori Heli Haaponiemi (entinen Nousiainen) Koulutussuunnittelija Virpi Sundqvist ( asti) Koulutussuunnittelija Soile Tähtinen Koulutussihteeri Ria Ukkonen Toimiston henkilökuntaa kannustettiin oman osaamisensa kehittämiseen henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman mukaisesti. Toimintavuonna panostettiin erityisesti laatu- ja markkinointiosaamiseen. Henkilöstön koulutuspäivien lukumäärä Vuosi Henkilöstö lkm Koulutuspäivät Koulutuspäivät/henkilö , ,9 Farmasian oppimiskeskus kannusti henkilöstöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnista tukemalla henkilöstönsä liikunta- ja kulttuuriharrastuksia liikunta/kulttuuriseteleillä. Hallituksen varajäsenet: Sari Westermarck, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ( alkaen) Mikko Surakka, Apteekkitavaratukkukauppiaat ry ( asti) Saija Leikola, Helsingin yliopisto Katri Hämeen-Anttila, Itä-Suomen yliopisto ( asti) Kirsti Laitinen, Itä-Suomen yliopisto ( alkaen) Anne Paavola, Lääkealan Turvallisuus- ja kehittämiskeskus Monica Toikka, Lääketeollisuus ry Katri Outinen, Lääketeollisuus ry Sinikka Kesseli-Pulkkinen, Suomen Apteekkariliitto Eija Heinonen, Suomen Farmasialiitto Marianne Lehtovaara, Yliopiston Apteekki Pia Vuorela, Åbo Akademi Farmasian oppimiskeskuksen hallitus kokoontui toimintavuonna neljä kertaa. 16 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

10 Toimitilat Farmasian oppimiskeskus toimii vuonna 2002 hankituissa tiloissa osoitteessa Ratakatu 1b A8, 5. krs. Hallituksen kokoukset ja ohjausryhmien kokoukset järjestettiin pääasiassa omissa tiloissa. 5. TALOUDELLINEN TOIMINTAKERTOMUS Tilikauden lopussa tilinpäätös osoitti ylijäämää ,49 euroa. Varsinaisen toiminnan tuotot olivat ,86 euroa. Tulot saatiin kokonaisuudessaan osallistujamaksuista. Tuloista 53 % tulee koulutustoiminnasta ja 47 % Farmasian Päivistä. Kuvat Farmasian oppimiskeskus Graafinen suunnittelu ja taitto Markkinointitoimisto Ideaflow Oy 18 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011 FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI

11 Ratakatu 1 b A HELSINKI Puh. (09) Fax (09) FARMASIAN OPPIMISKESKUS - VUOSI 2011

FARMASIAN OPPIMISKESKUS 2012. Vuosikatsaus. Farmasian oppimiskeskus. www.fok.fi

FARMASIAN OPPIMISKESKUS 2012. Vuosikatsaus. Farmasian oppimiskeskus. www.fok.fi Vuosikatsaus 2012 Farmasian oppimiskeskus www.fok.fi Sisällys 1. Strategia 2. Ammatillisen kehittymisen tukeminen 2.1. Täydennyskoulutustoiminta 2.2. Farmasian Päivät 3. Kehittämishankkeet ja muu toiminta

Lisätiedot

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015

FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 FARMASIAN ERIKOISTUMISKOULUTUS Korkeakoulujen erikoistumiskoulutusten kehittämisseminaari 9.6.2015 Professori Marja Airaksinen, Helsingin yliopisto Sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erikoistumiskoulutuksen

Lisätiedot

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012

Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa. Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Lääkehoidon tulevaisuus kotihoidossa Anne Kumpusalo-Vauhkonen 15.3.2012 Taustalla Suomessa tehdyt lääkepoliittiset linjaukset 1) Turvallinen lääkehoito Oppaita 2005: 32: Valtakunnallinen opas lääkehoidon

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta

Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Tutkimukseen perustuva OSKE-toiminta Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishanke Tutkimustiedon siirto -työryhmä 10.9.2009 Uusiutuva metsäteollisuus -klusteriohjelma 2007-2013 Teija Meuronen

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007

Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli. OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Oulun yliopiston laatujärjestelmä: Toiminnan kehittämisen malli OKTR-puheenjohtajien koulutus 10.12.2007 Korkeakoulut kehittävät laadunvarmistusjärjestelmiään siten, että ne täyttävät Euroopan korkeakoulutusalueen

Lisätiedot

Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena

Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena Mikkelin imagotutkimus Mikkeli matkailukohteena Taloustutkimus Oy Jari Pajunen Mikkelin elinvoima- ja kilpailustrategian ohjausryhmä 15.6.2011 1 15.6.2011 Jari Pajunen Esityksen sisältö 1. Kuntien imagotutkimus

Lisätiedot

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009

Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 Tietostrategia 15.11.2002 Päivitetty 27.5.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 1.1 Valkeakoski-opiston tietostrateginen visio...1 2 NYKYTILA JA TAVOITE...1 2.1 Tekniset valmiudet...1 2.1.1 Tavoite...1 2.2 Henkilökunnan

Lisätiedot

Opiskelijan parempaa terveyttä

Opiskelijan parempaa terveyttä Opiskelijan parempaa terveyttä FAKTA YTHS toimii aktiivisesti opiskelijoiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. YTHS on opiskeluterveydenhuollon asiantuntija Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS)

Lisätiedot

Yhdistyksen jäsenkysely 2013

Yhdistyksen jäsenkysely 2013 Yhdistyksen jäsenkysely 13 Yhdistys järjesti jäsenkyselyn loka marraskuussa 13. Kysely toteutettiin Googlella ja linkki välitettiin Uutiskirjeen kautta. Kysely toteutettiin myös ruotsinkielisenä. Ensimmäisen

Lisätiedot

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013

Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Erikoistumiskoulutus työelämän kasvun näkökulmasta Ultraäänikoulutuksen arviointi ja kehittäminen KASVATUSTIETEIDEN AINEOPINNOT PROSEMINAARI Katja Arro Sonograaferijaoston koulutuspäivä 20.9.2013 Tutkimuksen

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

CASE: Lumipalloefekti:

CASE: Lumipalloefekti: CASE: Lumipalloefekti: Korkea-asteen oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus terveysalalla Marja-Anneli Hynynen Projektisuunnittelija, lehtori Savonia-ammattikorkeakoulu 14.11.2012 Taustaa Diabeetikon hoidon

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico

Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa. toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Mitä ratkaisuksi? Taitoni-pilotti Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa toiminnanjohtaja Kristiina Patja, Pro Medico Pitääkö osaaminen osoittaa? Miten saisitte selville mitä minä osaan? Kysymällä minulta

Lisätiedot

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous

Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu. Tuija Toivakainen 16.2.2015 ISO ELO -kokous Ryhmien tehtävistä 2015-2016: Etelä-Savon elinikäinen oppiminen ja nuorisotakuu Tavoitteet Oppimisen ja ohjauksen yhteiset järjestelyt Läpinäkyvyys Helpot palvelut Oppimisen kannustavat vaihtoehdot Toimiva

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE)

KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) ELINIKÄINEN OPPIMINEN JA OHJAUS KAAKKOIS-SUOMEN ELO - TILAISUUDET SYKSY 2015 (KOOSTE) VARAATHAN KALENTERIISI AJANKOHDAT! OHJELMAT SAA MYÖHEMMIN. 20.8.2015 YHTEISTYÖSSÄ ASIAKKAAN PARHAAKSI! Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää

40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää 40. valtakunnalliset Kuntoutuspäivät Työtä ja elämää työelämää Työryhmä 6. Aikuisohjauksella tukea elinikäiseen opiskeluun ja työurien pidentämiseen 23.3.2012 1 Työryhmän ohjelma 9.00 Avaus 9.10 Opin ovista

Lisätiedot

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas

Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016. Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Kauppakamareiden jäsentyytyväisyyskysely 2016 Yhteenveto 14.6.2016 Pirjo Liukas Jäsentyytyväisyyskysely 2016 Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyhteisöiden yhteyshenkilöt. Kaikki 19 kauppakamaria

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011

LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 LAPSEN JA NUOREN HYVÄN KUNTOUTUKSEN TOTEUTUMINEN PALVELUVERKOSTOSSA PROJEKTI 2007-2011 VAJAALIIKKEISTEN KUNTO RY. WWW.VLKUNTO.FI 15.11.2007 HKI PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ EEVA SEPPÄLÄ 1. PROJEKTIN VISIO Lasten

Lisätiedot

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus

OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus OPStuki 2016 Paikallisen opetussuunnitelmaprosessin tukikoulutus Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 040-189 8959 OPStuki 2016 II-vaihe Hyvinvoiva koulu perusteista

Lisätiedot

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla

keho ja mieli Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Oulun Diakoniaopisto Innostavaa opiskelua Oulussa ja Ylitorniolla Ajankohtaiset koulutukset, kurssit ja hakuohjeet: www.oulundiakoniaopisto.fi keho ja mieli Monien mahdollisuuksien opisto Ammattikoulutus

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani. Kainuun ikäihmisten neuvottelukunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Ikääntymispoliittinen strategia -esiselvityshanke 1.5. 31.10.2010 PL 400 87070 Kainuu OHJAUSRYHMÄN 2. KOKOUS Aika: tiistai 3.8.2010 kello 9.06 11.07 Paikka:, Kauppakatu 1, neuvotteluhuone 2. krs, Kajaani

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

FINBIM: Koulutustarvekartoitus

FINBIM: Koulutustarvekartoitus Oppilaitokset vaikuttavat suoraan alan uusiin osaajiin. Laadukas opetus edellyttää myös sitä, että opettajat perehtyvät alan toimijoiden tarjontaan ja ratkaisuihin. (lainaus kartoituksen kommenteista)

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007

Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen. Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Tehokas monimuotokoulutus verkko- ja mobiilioppimisratkaisuja hyödyntäen Virpi Slotte, FT Corporate e-learning 26.9.2007 Monimuotokoulutuksesta tehokkuutta Vanhasta uutta kehittämisen kulttuuria Miten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020

Keski-Pohjanmaan toisen asteen. yhteistyöstrategia 2015-2020 Keski-Pohjanmaan toisen asteen yhteistyöstrategia 2015-2020 Taustaa Toisen asteen koulutuksen järjestäjien välinen yhteistyö on saanut alkunsa jo 1990-luvulla toteutetun nuorisoasteen koulutuskokeilun

Lisätiedot

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia

Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kuntien ja Liikenneviraston hankintojen yhteinen kehittäminen kohti julkisten hankintojen yhteistä portaalia Kirsi Rontu Infra-alasta tuottavampi yhteistyöllä 2 Kirsi Rontu 1 Julkiset hankkijat yhteistyöhön

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia

Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Lapin alueellinen verkostotapaaminen Pyhätunturi 14.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa

Lisätiedot

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen

KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen KV-PÄIVÄT OULU Aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen Terttu Virtanen Aikuiskoulutusjohtaja Helsingin tekniikan alan oppilaitos Ammatillisen aikuiskoulutuksen kansainvälistyminen oleellinen osa oppilaitosten

Lisätiedot

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa

Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Koulutusuudistusseminaari 15.4.2015 Vantaa Pelastustoimintaan osallistuvan vapaaehtois- ja sopimushenkilöstön opetussuunnitelmauudistus (2014-2015) Uudistuksen yleiskatsaus missä nyt mennään? Koulutussuunnittelija

Lisätiedot

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA TUTKINTOSUUNNITELMA Sivu 1 (7) SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinnon osa SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN Tutkinnon osan suorittaja Nimi

Lisätiedot

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa

JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa JOHTAMISEN JA ESIMIESTYÖN KEHITTÄMINEN Hr-toimintana Vaasa Hr-verkoston ideatyöpaja 2/2013 Kuntatyönantajat Helsinki Leena Kaunisto henkilöstöjohtaja, Ktm Työhyvinvointiohjelma 2009-2012: Tuottavuusohjelma

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp

Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013. SEEK/jp Elinvoimainen Seinäjoki Kuntamarkkinat 11.9.2013 SEEK/jp SEINÄJOKI PERÄSEINÄJOKI Seinäjoki + Peräseinäjoki + Nurmo ja Ylistaro 31.12.2004 1.1.2005 1.1.2009 Asukkaita 32.000 35.939 57.000 Työpaikkoja 19.206

Lisätiedot

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta

Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Opinnollistaminen oppilaitoksen näkökulmasta Marjut Nyström, lehtori Keskuspuiston ammattiopisto 23.9.2015 Erityisesti Sinulle Opinnollistamisen määritelmä Opinnollistamisella tarkoitetaan ammatillisen

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Kunta-alan tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus Bjarne Andersson Työelämän kehittämisen asiantuntija Kunnallinen työmarkkinalaitos Kuopio 19.11.2009 Miten suositus toimii? KT ja järjestöt

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset

Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Maakunnallisen aluemielikuvakartoituksen tulokset Brändiseminaari 7.11.2012 Hotelli Savonia, Kuopio Mielikuvatutkimus, vaihe 1 Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy. Tavoitteena oli selvittää sekä

Lisätiedot

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI

LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI LÄÄKEINFORMAATIOVERKOSTO TUTKIMUSTYÖRYHMÄ JÄSENTEN ILMOITETUT SIDONNAISUUDET, KAUSI 2015 2017 Nimi (ilmoituspäivämäärä) Toiminnan tyyppi Ilmoitetut sidonnaisuudet Kirsti Laitinen (5.1.2015) Jaana Martikainen

Lisätiedot

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea

Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön. Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Lääkelain keskeiset muutokset pykälistä käytäntöön Farmasian Päivät 2010 Eija Pelkonen Fimea Taustaa 08.2007 Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman apteekkityöryhmän muistio 03.2008 Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan

Ammatillisten oppilaitosten määrää vähennetään ja kunnallistetaan Tästä lähdettiin Vuonna 2006 tuli kuluneeksi kymmenen vuotta ammatillisten opettajakorkeakoulujen syntymisestä. Opettajakorkeakoulujen toiminta alkoi elokuussa 1996, jolloin laki ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2014 PROJEKTISUUNNITELMA

LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2014 PROJEKTISUUNNITELMA LÄÄKEHOIDON PÄIVÄ 19.3.2014 PROJEKTISUUNNITELMA Projektin nimi: Lääkehoidon päivä Projektityyppi: Valtakunnallisen teemapäivän suunnitteleminen ja toteuttaminen Projektin aloitus: 9.4.2013 Projekti päättyy:

Lisätiedot

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta

06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta 06-TPAJA: Mitä hyötyä laadunhallinnasta on opettajan työssä? Peda-Forum 20.8.2013 Vararehtori Riitta Pyykkö, TY, Korkeakoulujen arviointineuvoston pj. Yliopettaja Sanna Nieminen, Jyväskylän AMK Pääsuunnittelija

Lisätiedot

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys

Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Yritys- ja innovaatioympäristöselvitys Raportti 21.06.2006 1.0 Perustietoja kyselystä Vastausprosentti oli: 20.1 %. Oheiset ZEF-taulut on prosessoitu normitettuina niin, että keskiarvot asettuvat keskelle

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi

Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaation koordinaatioryhmä: Fimean esitys koordinaatioryhmän kokoonpanoksi Lääkeinformaatiofoorumi käyttäjät ja tuottajat 11.5.2012 Katri Hämeen-Anttila Kehittämispäällikkö Lääkehoitojen arviointi

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012

Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Rauman kauppakamarin koulutustarvekysely 2012 Koulutustarvekyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja täsmentää yritysten koulutustarpeita vuodelle 2012 ja 2013

Lisätiedot

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa

Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013

MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 MITEN RAHOITTAA HYVÄ HANKE? KIRSI KARJALAINEN ASIANTUNTIJA, HANKERAHOITUS KUOPIO 21.03.2013 Olettamuksia rahan ja kehityshankkeiden suhteesta Teoria 1: Kehityshankkeet pyrkivät tuloksiin, joita ainakin

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen

Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy Strategiset tavoitteet laadukkaaksi toiminnaksi pedagogisen toiminnan johtaminen Pedagogisen johtamisen hankkeen johtoryhmän jäsen Ritva Ylitervo ja AMKEn kehittämispäällikkö

Lisätiedot

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka

1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat. Myönnetyt luvat 16.12.2014. Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka 1 (5) Vuonna 2014 myönnetyt apteekkiluvat Myönnetyt luvat 16.12.2014 Kokkolan 3. apteekki apteekkari Birgitta Karita Måsabacka Paimion apteekki apteekkari Päivi Johanna Saarikivi Myönnetyt luvat 26.11.2014

Lisätiedot

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015

1/2015 YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA. Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 Määräys 17.06.2015 Dnro Fimea 001783/00.01.02/2015 1/2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen määräys YHTEISEN TUNNUKSEN KÄYTTÖ APTEEKIN VERKKOPALVELUSSA Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA

TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1 Liite 2 Työssäoppimisen alueellisen yhteistyösopimukseen TYÖPAIKKAOHJAAJIEN KOULUTUKSEN TYÖPAIKKAOHJAAJAKOULUTUS (2 ov) TYÖPAIKALLA 1. Koulutuksen toteutustapa ja kohderyhmä Koulutukset toteutetaan tällä

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa

Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Työkykypassin käyttöönotto Savon ammatti- ja aikuisopistossa Kuvaus prosessista Päivi Virtaharju Ritva Ylitervo Tiedottaminen työkykypassista henkilöstölle: läsnä 20 hlöä eri aloilta Tutustumiskokous työryhmään

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti

Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutus tänään ja tulevaisuudessa Timo Leino, LT, dos. Työterveyshuollon kliininen opettaja Hjelt instituutti Lääketieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / Esityksen nimi

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet

Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet 7..0 / Anu Vuorinen Osaamiskartoituksen yhteenveto: Oulunkaaren lähiesimiehet Kartoituksen osa-alueet:. Yleiset taidot esimiestyössä. Henkilöstöosaaminen. Talousosaaminen. Asiakaslähtöisyys. Kehittämisosaaminen

Lisätiedot

Johtaminen laadun tuottajana

Johtaminen laadun tuottajana Johtaminen laadun tuottajana Varhaiskasvatuksen seminaari 15.11.2010 Eeva Hujala Tampereen yliopisto 2010 JOHTAJUUS varhaiskasvatuksessa on toimijoiden sitouttamista perustehtävän tavoitteelliseen kehittämiseen

Lisätiedot

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010

9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Ohje 2/2010 1 (5) 9.12.2010 Dnro 2712/03.01.01/2010 Lääkkeiden haittavaikutusten ilmoittaminen Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika Ohje tulee voimaan

Lisätiedot

Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä

Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä Kohti laadukasta palvelua omavalvonta käyttöön sosiaalialan yksiköissä Mikkeli Kuopio Joensuu Kohderyhmä Tavoite 5.3., 26.3. ja 23.5.2012, Mikkelin kesäyliopisto, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli 6.3., 27.3. ja

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA

VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA VERKKO OPISKELUN MITOITUS YMMÄRTÄVÄN OPPIMISEN MAHDOLLISTAJANA 31.10.2007 Kirsi Keskisärkkä ja Tomi Kontio Yhteistyöhanke Kuopion yliopisto, Turun yliopisto ja Tritonia oppimiskeskus (Vaasan yliopisto,

Lisätiedot

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä

Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä Sosiaalinen media ja moniammatillisuus nuorille suunnatussa työssä ArctiChildren InNet -seminaari, Rovaniemi 25.1.2012 projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta, Verke projektisuunnittelija Heikki Lauha,

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005

KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 19.8.2004 Sivu 1/5 KESÄYLIOPISTOJEN TIETOSTRATEGIAHANKE IV 2004-2005 OPTIMA OPPIMISYMPÄRISTÖ -KOULUTUSOHJELMA II Tavoite Hankkeen tavoitteena on edelleen aktivoida ja tukea verkko-opetuksen käynnistämistä

Lisätiedot

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008

TURUN YLIOPISTO. Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.2008 TURUN YLIOPISTO Raportti Opetuksen kehittäminen ja tuki Harjoittelija Anna Vuolle PEDA-FORUM-PÄIVÄT TURUSSA 21-22.5.8 Peda-forumin valtakunnalliset opetuksen kehittämispäivät järjestettiin tänä keväänä

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa!

Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! 17.11.2014 Opetussuunnitelmat uudistuvat! OPStuki 2016 -koulutuksen toinen aalto alkamassa tervetuloa! OPStuki 2016 Hyvinvoiva koulu Perusteista paikalliseksi opetussuunnitelmaksi Tukikoulutus on enorssi-verkoston

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan oppisopimustyyppinen koulutus Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus Teknillinen korkeakoulu

Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan oppisopimustyyppinen koulutus Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus Teknillinen korkeakoulu Alue- ja yhdyskuntasuunnittelijan oppisopimustyyppinen koulutus Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus Teknillinen korkeakoulu 8.10.2009 Hanna Mattila Koulutuspäällikkö, TkL 1 YTK:n koulutus,

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Satamatoiminnot. 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille

Satamatoiminnot. 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille Satamatoiminnot 30 op, Satama-alalle räätälöity oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus korkeakoulutetuille 0 Koulutuksen lähtökohdat ja kohderyhmä satama-alan tutkintokoulutusta ei toistaiseksi Suomessa

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen

Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014. Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen Asiakastyytyväisyyskysely 2014 Pirkan opisto 10.12.2014 Anne Latomäki Minna Joutsen Jari Holttinen TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Pirkan opiston opiskelijoiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kansainväliset markkinat kutsuvat!

Kansainväliset markkinat kutsuvat! Kansainväliset markkinat kutsuvat! KANSAINVÄLINENKILPAILUKYKY - TIETOA, TUKEA JA TARINOITA 18.11.2010 MUSTION LINNAN TALLI KimmoAura Aluepäälikko, Uusimaa Finpro ry Lupauksemme sinulle Vauhditamme yrityksesi

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET. Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN ERITYISPIIRTEET Omnian oppisopimustoimisto Tarmo Välikoski, oppisopimusjohtaja Oppisopimuskoulutus on käytännönläheistä Oppisopimuskoulutus on ammatillisen koulutuksen järjestämismuoto,

Lisätiedot

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla

Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Osaamisen strateginen johtaminen on noussut esille eri tutkimuksissa 1990- luvulla Käsitteellisesti osaamisen johtaminen määritellään organisaation strategiaan perustuvaksi osaamisen kehittämiseksi, joka

Lisätiedot