Kustannusten ja muiden seikkojen selvitys omaan pintakäsittelyyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kustannusten ja muiden seikkojen selvitys omaan pintakäsittelyyn"

Transkriptio

1 Juha Lauhikari Kustannusten ja muiden seikkojen selvitys omaan pintakäsittelyyn siirtymisestä Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tuotantotalous Maaliskuu 2009

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Tekniikan toimipiste, Ylivieska Koulutusohjelma Tuotantotalous Työn nimi Aika Tekijä/tekijät Juha Lauhikari Kustannusten ja muiden seikkojen selvitys omaan pintakäsittelyyn siirtymisestä Työn ohjaaja Sivumäärä Heikki Salmela 28 Työelämäohjaaja Aki Viiliäinen Ruukki Oyj:n Ylivieskan tehdas valmistaa rakennus- ja siltapalkkeja. Ylivieskan tehdas on erikoistunut suuriin palkkeihin. Nykyisin Ylivieskan tehtaalla valmistuvat palkit pintakäsittelee alihankkijana toimiva FSP Oy, joka toimii Ruukin tiloissa. Opinnäytetyössä on tavoitteena selvittää, mitä muutoksia omaan pintakäsittelyyn siirtyminen vaatisi. Opinnäytetyössä käsitellään omaan pintakäsittelyyn siirtymisen taloudellista merkitystä. Opinnäytetyössä on laskettu kustannukset jotka aiheutuisivat pintakäsittelystä tehtaan omana työnä. Työssä on arvioitu myös hyviä ja huonoja puolia nykyisessä toimintamallissa ja mallissa, jossa pintakäsittely tehdään itse. Työ sisältää salaiseksi määriteltyä tietoa. Asiasanat Pintakäsittely, pintakäsittelykustannukset, maalausprosessi

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska unit, Technology Degree programme Date Author Juha Lauhikari Industrial Management Name of thesis The report of costs and other matters to take in use own surfaces treatment Instructor Pages Heikki Salmela 28 Supervisor Aki Viiliäinen Ruukki Ltd Ylivieska factory produces girders for buildings and bridges. Ylivieska factory produces mainly large girders. FSP Ltd which is suplier, performs surface treatment for all girders in Ylivieska factory. The aim of this thesis was to report what changes Ruukki should to do if they want to perform surface treatment fo girders by self. Also this thesis finds out what own surface treatment cost. In this thesis there has been calculated costs which would come if the surface treatment has been made as own work. In this thesis there has been estimated good and bad sides in present operation model and if the surface treatment would make by self. The project includes confidential material. Key words surface treatment, surface treatment costs, painting prosess

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO Työn taustat Työn kuvaus Työn tavoitteet YRITYSESITTELY Ruukki Construction Ylivieskan tehdas Ylivieskan tehtaalla valmistettavat tuotteet NYKYTILANNE Lähtökohdat Kehittämismahdollisuudet ULKOISTAMISEN TEORIAA MAALAUSPROSESSIN KUVAUS Maalattavat kappaleet Pesu Raepuhallus Pohjamaalaus Pintamaalaus Pinnan tarkistus ja korjausmaalaus NYKYINEN SOPIMUS Pintakäsittelyn hinnoittelu Vuokra Vastuut ja velvollisuudet Maalaamon kuormitus OMA MAALAUS Hinnan muodostuminen yleisesti Hinnan muodostuminen Ylivieskan tehtaalla Kiinteät kulut Jätekustannukset TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUS Työntekijöiden määrän kartoittaminen Palkkakustannukset Työntekijöistä aiheutuvat muut kulut Joustavuus INVESTOINNIT... 24

5 9.1 Maalausvälineet Tietotekniikka laitteet Tilojen muutokset TULOKSET JA POHDINTA Yhteenveto Työn arviointi Tulokset LÄHTEET LIITTEET

6 1 1 JOHDANTO 1.1 Työn taustat Opinnäytetyö käsittelee Ruukin Ylivieskan tehtaan maalaamoa ja siihen liittyviä taloudellisia seikkoja. Nykyisin Ruukin Ylivieskan tehtaalla valmistettavat metallipalkit maalautetaan alihankkijana toimivalla FSP Oy:llä. FSP Oy on vuokrannut maalaamon toimitilat Ruukilta ja maalaamo sijaitsee samassa pihassa palkkitehtaan kanssa. Ruukin Ylivieskan tehdas on laajentanut huomattavasti toimintaansa, sillä syksyllä 2007 valmistui tehtaan laajennus, johon tuli lisää tilaa palkkien varusteluun. Lisäksi WQ-palkkeja valmistava hitsauslinja siirrettiin Kalajoelle, jolloin maalaamolle vapautui lisää tilaa. Maalattavien palkkien määrä on kasvanut, koska nykyään Ylivieskassa varustellaan suurempi määrä palkkeja valmiiksi. Maalauksen ottamista osaksi omaa liiketoimintaa on mietitty jo jonkin aikaa ja sen vuoksi pyydettiin tekemään opinnäytetyö aiheesta. 1.2 Työn kuvaus Insinöörityön tarkoitus on kartoittaa millaisen muutoksen maalaamon ottaminen omiin nimiin aiheuttaisi. Opinnäytetyössä pyritään kartoittamaan hyvät ja huonot puolet nykyisen toimintamallin ja oman maalauksen väliltä. Myös maalauksen hinnan muodostumista ja investointien tarvetta selvitetään niin teoriassa kuin käytännössäkin. Opinnäytetyössä on selvitetty hinnat maalattuja neliöitä kohti. Kustannusten laskenta onkin tämän työn päätehtävä. Opinnäytetyö tehdään tulevaisuutta varten ja tueksi päätöksentekoon kun mietitään maalaamon toimintaa jatkossa.

7 2 1.3 Työn tavoitteet Tavoitteena on tehdä selvitys maalaamon nykytilanteesta, sekä kartoittaa tulevaisuuden vaihtoehtoja maalaamolle. Työssä keskitytään laskemaan maalauksen neliöhintaa, jolla pystyttäisiin itse maalaamaan palkit. Tämä tieto auttaa tietenkin myös sopimusneuvotteluissa, jos päätetään jatkaa nykyisen toimintamallin mukaan. Tavoitteena on myös tuoda hyvät ja huonot puolet selvästi esille kummastakin vaihtoehdosta.

8 3 2 YRITYSESITTELY 2.1 Ruukki Construction Ylivieskan tehdas on osa Rautaruukki Oyj:n konsernia. Rautaruukissa on neljä eri divisioonaa ja Ylivieskan tehdas kuuluu Ruukki Construction divisioonaan. Muita divisioonia ovat Ruukki Engineering, Ruukki Metals ja Ruukki Production. Ruukki Construction toimittaa metalliin pohjautuvia ratkaisuja talonrakentamiseen, erityisesti kaupan, teollisuuden ja logistiikan tarpeisiin sekä infrastruktuurirakentamiseen. Ylivieskan tehtaalla tehdään pääsääntöisesti silta- ja rakennuspalkkeja. Asiakkaita Ruukki Constructionilla on ympäri maapalloa. Vahvuutena Ruukilla on mahdollisuus toimittaa suuria kokonaisuuksia suunnitteluineen ja pystytyksineen. Rakentamisesta Ruukki hakee voimakasta kasvua. Ydinmarkkinat sijoittuvat Pohjoismaihin, Baltian maihin, itäiseen Keski-Eurooppaan, Venäjälle ja Ukrainaan. Tavoitteena Ruukilla on kasvaa markkina-alueellaan johtavaksi toimijaksi metallipohjaisissa rakentamisen komponenteissa, järjestelmissä ja kokonaistoimituksissa. Teollisesti pitkälle esivalmistetuilla tuotteilla Ruukki pyrkii tuottamaan asiakkaille ratkaisuja, jotka nopeuttavat toteutusta työmaalla ja vähentävät riskejä rakennusprojekteissa. Infrastruktuurirakentamisessa Ruukilla on kokemusta mm. satamaja liikenneväylärakentamisen hankkeista sekä kulttuurirakennusten perustuksista, silloista, maantiekaiteista ja meluesteistä. (Ruukki Oyj 2008)

9 4 2.2 Ylivieskan tehdas Rautaruukki Oyj osti vuonna 2006 teräsrakennus yrityksen PPTH Norden Oy:n, johon Ylivieskan tehdas kuului. Kaupan jälkeen Ylivieskan tehtaalla on tehty monia muutoksia. Kalajoelle siirrettiin syksyn 2007 aikana Ylivieskasta WQ-palkkien hitsauslinja ja hiukan myöhemmin Ylivieskan tehtaalla valmistui laajennus, jolloin saatiin lisää tilaa palkkien varusteluun. Nykyisin tehtaan pinta-ala on noin m². WQ- hitsauslinjan siirryttyä Kalajoelle Ylivieskassa vapautui tuotantotilaa, joka remontoitiin maalaamon käyttöön. Näin maalaamo kolminkertaisti tilansa. Ylivieskan tehdas on laajentanut toimintaansa huomattavasti vuosien 2007 ja 2008 aikana. Logistiikkaan on kiinnitetty jo aikaisemminkin erityistä huomiota, sillä tehtaan pihaan tulee junarata. Junakuljetuksia käytetään lähinnä teräslevyjen kuljetukseen Raahesta Ylivieskaan. Muuten kuljetukset ovat järjestetty pääsääntöisesti maantiekuljetuksina Ylivieskan tehtaalla valmistettavat tuotteet Ylivieskan tehtaalla valmistetaan pääsääntöisesti rakennus- ja siltapalkkeja. Yleisimmät palkkiprofiilit ovat WI ja WB. Jonkin verran tehdään myös isoja WQ palkkeja. Kuviossa 1 on havainnollistavat poikkileikkaukset profiileista. Pääsääntöisesti rakennusteollisuudessa käytettävät WQ -palkit tehdään nykyään Kalajoen tehtaalla. Ylivieskassa on keskitytty tekemään isokokoisia palkkeja. Esim. LTlinjalla voidaan hitsata 4,2 m korkeita palkkeja.

10 5 WI-palkki WB-palkki WQ-palkki KUVIO 1. Yleisimmät Ylivieskan tehtaalla tehtävät profiilit.

11 6 3 NYKYTILANNE 3.1 Lähtökohdat Ylivieskan tehtaalla valmistuvat palkit pintakäsittelee alihankintana FSP Oy. Maalattavien palkkien määrä on noussut huomattavasti, koska nykyään Ylivieskassa tehdään enemmän palkkeja valmiiksi asti. FSP Oy on maalannut palkkeja vuodesta 2002 lähtien Ruukin tiloissa alihankintana. Vuokran suuruus on suoraan verrannollinen tuotannon arvoon. Maalaamon tiloja on laajennettu viimeisen vuoden aikana. Maalaamo on tilava ja se on jaoteltu väliseinillä useiksi pienemmiksi tiloiksi. Tämä mahdollistaa useiden palkkien maalaamisen samanaikaisesti. Kiinteistö on hyvässä kunnossa ja maalaamotilaa on riittävästi. Työntekijöiden taukotiloiksi on hankittu työmaakopit, jotka sijaitsevat maalaamon läheisyydessä. (tiedot saatu Ylivieskan tehtaalta) 3.2 Kehittämismahdollisuudet Vaihtoehtoja maalaamon tulevaisuudesta on kolme. Ensimmäinen vaihtoehto on jatkaa FSP Oy:n kanssa yhteistyötä samalla tavalla kuin tähänkin asti. Toinen vaihtoehto on ottaa maalaus osaksi omaa liiketoimintaa ja kolmas vaihtoehto on kilpailuttaa uudestaan halukkaat maalausta harjoittavat yritykset ja pyrkiä löytämään edullisempi alihankkija. Opinnäytetyössä pyritään selvittämään hinta, jolla maalaus pystyttäisiin hoitamaan itse. Tätä hintaa on hyvä verrata alihankkijoiden tarjouksiin.

12 7 4 ULKOISTAMISEN TEORIAA Ulkoistaminen on todettu monessa tapauksessa hyödylliseksi ja kustannustehokkaaksi tavaksi toteuttaa osa yrityksen toiminnasta. Esimerkkejä yleisistä ulkoistettavista palveluista ovat siivous, palkanlaskenta ja tietotekninen osaaminen. Ulkoistamisessa idea on päästä eroon toiminnasta, joka ei varsinaisesti ole yrityksen ydinosaamista. Yleensä ulkoistamisella haetaan säästöjä, mutta se voi olla myös väline välttää riskejä. Monesti se helpottaa yrityksen organisointia ja helpottaa kausiluontoisten tehtävien hoidossa. Ulkoistaminen koetaan monesti työntekijöiden keskuudessa negatiiviseksi asiaksi, koska silloin yrityksen omien työntekijä määrä vähenee. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että hyvin hoidetussa ulkoistamisessa yrityksen kilpailukyky kasvaa sen pystyessä keskittymään ydinosaamiseen. Ulkoistamista harkitsevien yritysten on tärkeää miettiä ulkoistamisen hyödyt ja haitat ennen ulkoistamista. Tärkeää on myös selvittää tarkasti mitä kannattaa ulkoistaa ja mikä kannattaa pitää itsellä. Suunnitteluvaiheessa kannattaa selvittää myös rajapinnat vieraan yrityksen kanssa. Koko ulkoistamisprosessi tulee suunnitella hyvin ja esivalmisteluihin pitää panostaa huolella. Neuvotteluissa kannattaa pyrkiä aina selkeään sopimukseen, jossa ei ole tulkinnan varaa. Sopimuksen tulisi myös kannustaa yhdessä oppimiseen ja kehittämiseen. Yhteistyötä tehdessä kannattaa seurata tiiviisti suoritustasoa ja antaa palautetta. Yhteistyötä tekevillä yrityksillä pitää olla luottamus toisiaan kohtaan, joten tämä vaatii reiluutta molemmin puolin. Mikäli luottamus toista kohtaan loppuu, siitä tulee helposti este yhteistyölle. (Juga 2005)

13 8 5 MAALAUSPROSESSIN KUVAUS 5.1 Maalattavat kappaleet Palkit hitsataan ja varustellaan Ruukin Ylivieskan tehtaalla. Hitsauslinjoja on kolme; yksi LT-linja ja kaksi I-linjaa. Poikkeuksia lukuun ottamatta kaikki palkit, jotka on tilattu varusteltuna, varustellaankin Ylivieskassa. Varustelun yhteydessä palkit viimeistellään mm. pyöristämällä terävät särmät. Varustelun jälkeen palkit tarkistetaan asiakkaan kanssa sovituin menetelmin. Tarkastuksen jälkeen palkit sijoitellaan kuljetuspukeille ja ne ovat valmiita siirrettäväksi maalaamoon. Levyt, joista palkkien osat poltetaan, otetaan halliin singon läpi. Singossa levyt puhdistuvat valssihilseestä, liasta ja pintaruosteesta. Singottujen levyjen hitsattavuus paranee ja myös maalauksessa esikäsittelyn työmäärä vähenee. Yleisesti on tavoitteena, että palkkeja ei säilytetä ulkona, vaan ne siirretään suoraan maalaushalliin niiden valmistuttua. Näin toimiessa palkit eivät pääse ruostumaan, vältytään turhasta palkkien siirtelystä ja talvella lämmityskustannuksissa säästetään. Mikäli talvella palkkeja joudutaan varastoimaan ulkona ennen maalausta, ne joudutaan lämmittämään uudestaan hallissa. Selvää on, että tämä lisää huomattavasti energian kulutusta. 5.2 Pesu Palkit puhdistetaan ylimääräisestä liasta ja ruosteesta ennen maalausta pesemällä ja raepuhaltamalla ne vaadittuun puhtausasteeseen. Samalla saadaan teräspinnalle myös riittävä profiili eli karheusaste, millä varmistetaan maalille riittävä tarttu-

14 9 vuus. Ruotsiin menevät siltarakenteet pestään ennen raepuhallusta, jotta saadaan taattua asiakkaille virheetön maalipinta. Normaalipalkkien osalta pesemisestä ei ole varsinaista hyötyä, sillä raepuhalluksessa irtoaa lähes kaikki lika. 5.3 Raepuhallus Esikäsittelyssä käytetään standardia SFS-ISO , joka määrittelee pinnan puhtauden esikäsittelyasteina visuaalisen tarkastelun perusteella. Standardissa suihkupudistuksesta käytetään lyhennettä Sa. Ylivieskassa käytetään kahta eri esikäsittelyastetta, jotka ovat Sa2,0 ja Sa2,5. Yleisesti voidaan sanoa, että rakennuspalkit esikäsitellään Sa 2,0 mukaisesti ja siltapalkit Sa 2,5 mukaisesti. Puhdistuksen jälkeen palkit siirretään maalaamoon. (Tunturi s.87) Raepuhallushallissa on lattiassa ritilät, jonne rakeet valuvat uudelleen käytettäväksi. Tämän vuoksi samassa hallissa ei voida pestä, eikä sulattaa talvella palkkeja. Jos rakeet joutuvat veden kanssa kosketuksiin ne ruostuvat ja tarttuvat toisiinsa kiinni, jolloin rakeet menevät käyttökelvottomiksi. Normaalisti samoilla rakeilla voidaan puhaltaa useita kertoja. Mikäli palkit kuitenkin asiakkaan vaatimuksesta pitää pestä, on muistettava, että työlle syntyy lisäkustannuksia huomattavasti mm. palkkien siirtelystä hallien välillä.

15 Pohjamaalaus Raepuhalluksen jälkeen palkit saavat pohjamaalin. Maalausmenetelmänä käytetään ruiskumaalausta. Korkeapaineruiskutuksessa maali syötetään paineen kestävää letkua pitkin maalipistooliin, jossa maali pakotetaan pienen suuttimen läpi. Maali hajoaa sumuksi paine-eron vaikutuksesta. Pohjamaaleina käytetään mm. sinkki- ja epoksimaaleja. 5.5 Pintamaalaus Pintamaali maalataan samassa tilassa kuin pohjamaali eli palkit ovat paikallaan koko maalauksen ajan. Maalin sävy ja ominaisuudet on aina neuvoteltu asiakkaan kanssa. Myös maalikalvon paksuus vaihtelee palkkien käyttötarkoituksesta johtuvista syistä. 5.6 Pinnan tarkistus ja korjausmaalaus Tarvittavat maalipinnan tarkistukset tekevät FSP Oy:n työntekijät maalauksen jälkeen ja toimittavat tarkastusdokumentit Ruukille. Tarkastukset pyritään tekemään heti maalin kuivuttua, kun palkit ovat vielä maalaamossa. Tällöin on helppo tehdä korjausmaalauksia, mikäli niihin on tarvetta. Lisäksi Ruukin tarkastajat tekevät tarkistuksia pistokoeluontoisesti.

16 11 6 NYKYINEN SOPIMUS 6.1 Pintakäsittelyn hinnoittelu Ruukkilla on sopimus FSP Oy:n kanssa maalauksesta. FSP on laskenut työlleen arvon ja ilmoittanut Ruukille maalauksen hinnan. Hinnat on ilmoitettu taulukossa, ja ne ovat kiinteät. Kalvojen määrä vaihtelee yhdestä viiteen. Hintaa nostavia tekijöitä ovat kalvojen määrä, maalin paksuus ja erikoismaalit. Jonkin verran asiakkaat haluavat palkkeja vain pohjamaalattuna, jolloin pintamaali maalataan työmaalla. Usein kuitenkin maalataan palkit tehtaalla mahdollisimman valmiiksi, jolloin työmaalla maalataan vain palkkien liitoskohdat. Seuraavalla sivulla on esitetty taulukko 1, jonka mukaan FSP laskuttaa Ruukkia. Liite 1 on taulukko, jossa numeroita ei ole peitetty.

17 12 TAULUKKO 1. FSP:n laskutustaulukko (hinnat peitetty) 6.2 Vuokra Vuokraa FSP Oy maksaa Ruukille xxx % tuotannon arvosta. Tähän päätökseen ollaan tultu sen vuoksi, että maalauksen määrä on vaihdellut kuukausittain niin paljon, että on ollut vaikea laskea kiinteää kuukausivuokraa. Aikaisemmin oli käytössä kiinteä vuokra, mutta maalausmäärien vaihtelun vuoksi on päädytty tällai-

18 13 seen vuokraan. Vuosien vuotuinen tuotannon arvo on ilmoitettu kuviossa 2. (Kuvio 2 salattu.) KUVIO 2. Maalaamon tuotannon arvo (Tiedot poimittu taulukosta: Pohjoinen Arto Tervola. Liite 2) Keskiarvo vuokran määrästä viiden vuoden ajalta on xxxx /kk. Vuokran keskiarvo vuodessa on siis xxxx. Vuokraan sisältyy kaikki energiakulut. 6.3 Vastuut ja velvollisuudet Pääsääntöisesti Ruukki omistaa ja kantaa vastuun kaikesta kiinteästä omaisuudesta, kun taas FSP:n omistuksessa ja vastuulla on kaikki kulutustarvikkeet. FSP:llä on kuitenkin omat maalauslaitteet käytössä. Maalaamon puolella palkkien siirtelyn tekevät Ruukin työntekijät Ruukin välineillä. Työnjohto FSP:llä on oma. Vastuut ja velvollisuudet on kirjattu taulukkoon, joka löytyy liitteistä. (LIITE 6)

19 Maalaamon kuormitus Maalaamon kuormitus on vaihdellut niin vuosien kuin kuukausienkin aikana. Sopimusvuosien aikana vaihtelu on ollut melko suurta. Vuosi 2004 oli maalattavien neliöiden suhteen paras. Silloin maalattavia neliömetrejä tuli xxxx, kun taas heikoimpana vuonna 2006 neliömetrejä maalattiin vain xxxx. (Tiedot poimittu taulukosta: Pohjoinen Arto Tervola. Liite 2) Kuukausittainen kuormien vaihtelu on myös suurta. Esimerkiksi vuoden 2007 tammikuussa maalattiin xxxx neliömetriä kun taas helmikuussa vain xxxx neliömetriä. Eniten maalattiin kuitenkin lokakuussa, jolloin maalattavia neliömetrejä oli xxxx. Kun otetaan tarkasteluun koko sopimusajan maalaamon kuormitus, voidaan huomata, että yleensä kevään ja kesän aikana on enemmän maalattavaa kuin syksyn ja talven aikana. (Tiedot poimittu taulukosta: Pohjoinen Arto Tervola. Liite 2) Tulevaisuudessa uskotaan maalausmäärien kasvavan. Lähivuosille uskotaan neliömetrejä tulevan n kuukaudessa eli vuodessa neliömetrejä tulisi silloin Arvion tulevaisuuden neliömääristä antoi Ylivieskan tehtaan johtaja Aki Viiliäinen.

20 15 Kuormituksen vaihtelu on suuri haaste, sillä maalaamon työntekijöitä on vaikea sijoitella muihin töihin silloin, kun maalausta on vähän. Kiireisinä aikoina on varmasti vaikea löytää nopeasti ammattitaitoisia henkilöitä maalaamoon määräajaksi.

21 16 7 OMA MAALAUS 7.1 Hinnan muodostuminen yleisesti Alla esimerkkejä kuinka kustannukset jakaantuvat yleisesti metallien pintakäsittelyssä. Kustannuksien jakaantumien on ilmoitettu prosenteissa. Epoksimaali 3 kerrosta 160µm Esikäsittely Sa 2,5 29% Pohjamaalaus 20% Pintamaalaus 10% Maalit 41% Alkydimaali 3 kerrosta 160µm Esikäsittely Sa 2 28% Pohjamaalaus 23% Pintamaalaus 12% Maalit 37% Sinkkisilikaattimaali 60µm Esikäsittely Sa 2,5 63% Maalaus 17% Maalit 20% (Tunturi s.27)

22 Hinnan muodostuminen Ylivieskan tehtaalla Pintakäsittelyn kustannukset siltapalkeissa ovat karkeasti 10-15% kokonaiskustannuksista. Tärkeää on saada pintakäsittely tehtyä mahdollisimman tehokkaasti, jolloin saadaan katetta tuotteissa paremmaksi. Myös pintakäsittelyssä, niin kuin muussakin Ylivieskan Ruukin tuotannossa, materiaalien osuus kustannuksista on suuri. Tämän vuoksi kustannuksia on hyvin vaikea vähentää. Maalauksen kustannuksia laskiessani käytin työntekijöiden tehokkuutena Ruukilta saadun taulukon arvoja. (Taulukko 3). Alkuperäinen taulukko on vuodelta 1995, joten maalauksen tehokkuus on varmasti parantunut jonkin verran. Taulukkoa on käytetty urakoiden laskemiseen silloin, kun Ylivieskan tehdas oli PPTH:n omistuksessa ja pintakäsittelyn teki oma henkilöstö. Mielestäni teholukutaulukko on kuitenkin käyttökelpoinen ja luotettava, koska maalausmenetelmät ovat pysyneet samana. Työn kustannuksissa on otettu huomioon esikäsittely. Keskimääräinen pintakäsittelijän palkka sekä tiedot sosiaalikuluista ovat peräisin Aki Viiliäiseltä.

23 18 TAULUKKO 3. Työn kustannukset (Taulukko 3 salattu) (Tiedot poimittu taulukosta: Maalaustyön tehokkuus Hannu Rautakoski. LIITE 4) Esimerkiksi kolmenkalvon maalauksen (silta/pesu) hinta lasketaan taulukkoa käyttäen seuraavasti: 1m² * 3 maalauskertaa / xxx * xxx = xxx Maalien hinnat sain tietooni Kalajoen tehtaalta. Hinnat ovat Ruukin sopimushintoja ja hinnasto on voimassa 2008 vuoden loppuun. Maalien ominaisuuksista ja riittoisuudesta tietoa löytyy Tikkurila Coatings- internet sivuilta sekä Tikkurilan kansiosta Korroosionesto- ja tuotemaalaus. Ilmoitetun teoreettisen riittoisuuden jaoin kuitenkin kahdella, koska Ruukin useilta henkilöiltä saadun tiedon mukaan ilmoitettu riittoisuus on harhaanjohtava. Tarkemmat tiedot laskuissa käytetyistä maaleista, sekä kalvojen paksuuksista löytyy liitteestä. Myös maalien riittoisuudet on kirjattu laskenta kaavioon. (Liite 5).

24 19 Alla laskettu hinnat vastaaville maalauksille kuin FSP:n sopimuksessa: TAULUKKO 4. Pintakäsittelyn hinnasto (Taulukko 4 salattu.) 7.3 Kiinteät kulut Edellisessä kappaleessa ilmoitetuissa hinnoissa ei ole otettu huomioon kiinteitä kustannuksia. Kiinteitä kustannuksia ovat mm. energia ja kiinteistöstä aiheutuvat kulut. Maalaamon lämmittämiseen menee huomattavan paljon energiaa, koska lämmitettävät tilat ovat suuret ja talvella maalattavat palkit pitää lämmittää. Myöskin valaistukseen menee huomattava määrä energiaa.

25 Jätekustannukset Jätteistä aiheutuvat kustannukset maksaa nykyään alihankkija. Tarkkoja tietoja jätteiden kustannuksista Ylivieskan maalaamosta ei ole saatavilla. Kalajoen Ruukin maalaamosta tiedot on kuitenkin saatavilla. Siellä jätteistä aiheutuvia kustannuksia vuonna 2007 tuli xxxx. Tätä ei voi suoraan verrata Ylivieskan maalaamon jätekustannuksiin, mutta antaa suuntaa, kuinka paljon jätekustannukset suunnilleen ovat. Jätekustannuksien hinnat ovat taulukosta: Kalajoen jätekustannukset Miia Tuominen. (Liite 3)

26 21 8 TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAUS 8.1 Työntekijöiden määrän kartoittaminen Maalaamon kapasiteettia pitää kasvattaa siten, että kuukaudessa saadaan pintakäsiteltyä m². Aikaisemman Ruukilla saadun kokemuksen mukaan tähän päästään neljällä maalarilla ja kahdella puhaltajalla. Tällöin maalaamo toimisi täysin kahdessa vuorossa, kummassakin vuorossa yksi puhaltaja ja kaksi maalaria. Kuormituksen vaihtelu on ollut ja tulee varmasti tulevaisuudessakin olemaan suuri, joten kuormitushuippujen tasaamiseen kannattaa käyttää vuokratyövoimaa. 8.2 Palkkakustannukset Laskelmissa olen käyttänyt työntekijän palkkana xx /h. Tähän olen lisännyt työntekijän sosiaali-, eläke- ja vakuutuskulut, jotka ovat yhteensä 1,78x palkka, eli tunti työtä maksaa xx /h x 1,78 =xx /h. Arvion keskipalkasta ja muista lakisääteisistä kuluista antoi Aki Viiliäinen. Kuukaudessa työtunteja on 365/ 12/ 7*40= n.174

27 22 TAULUKKO 5. Työntekijöiden palkkakustannukset: Työntekijöiden määrä /kk. /vuosi 1 xxxx xxxx 2 xxxx xxxx 3 xxxx xxxx 4 xxxx xxxx 5 xxxx xxxx 6 xxxx xxxx 7 xxxx xxxx 8 xxxx xxxx 9 xxxx xxxx 8.3 Työntekijöistä aiheutuvat muut kulut Palkkakulujen lisäksi työntekijöistä aiheutuu muitakin kuluja. Esimerkiksi koulutukseen ja työvaatteisiin kuluu joka vuosi huomattavia määriä rahaa. Alapuolella on esitetty taulukko, jossa on laskettu yhden työntekijän varusteiden aiheuttamat kulut vuodessa. Tiedot ovat saatu Kalajoen maalaamosta Kalapudaksen Jannelta. Kulut ovat varmastikin suurin piirtein samat myös Ylivieskassa. TAULUKKO 6. Työntekijän varustekustannukset vuodessa Kengät 3kpl xxx Haalarit 10kpl xxx Hanskat 60kpl xxx Huppu 120kpl xxx Kasvosuojain 1kpl xxx Kasvosuojus kulutusosat xxx Puhaltajan kypärä 1kpl xxx Suodattimet maalausmaskeihin xxx Paperi hengityssuojat xxx Yhteensä xxx

28 Joustavuus Mikäli maalarit olisivat Ruukin työntekijöitä, voitaisiin heitä käyttää myös muihin Ylivieskan Ruukin tehtaalla tehtäviin töihin aikoina, jolloin maalattavaa on vähän. Eriasia on miten heidät saisi motivoitua tekemään muutakin työtä kuin työtä, mihin he ovat kouluttautuneet ja jota he ovat tottuneet tekemään eli maalausta. Maalarin työ on myös haasteellista ja vaikea oppia. Kaikki eivät opi maalaamaan, vaikka kuinka kauan harjoittelisi. Lisäksi epäpätevä henkilö tai henkilö, jolla ei ole motivaatiota tehdä maalaustyötään kunnolla, tulee kalliiksi. Maalaustyön korjaaminen on erittäin kallista, varsinkin jos puutteet/virheet huomataan vasta työmaalla. Ruukin työntekijöinä maalarit voitaisiin kouluttaa esim. palkkien siirtelyyn trukeilla. Lisäksi palkkien pakkaamisen he voisivat tehdä, jolloin lähettäjien työmäärä vähenisi. Puhalluksen jälkeen esiin tulleet pienet korjaukset palkkeihin voisi tehdä puhaltaja tai maalarit (roiskeiden hionta yms.). Näin vältyttäisiin turhilta siirroilta hallien välillä ja tuotanto ei häiriintyisi pienten korjaustöiden vuoksi. Nyt, kun maalaus on ulkoistettu, alihankkija joutuu hinnoittelemaan maalaustyön siten, että se pystyy maksamaan palkan työntekijöille siitäkin ajasta kun heillä ei ole maalattavaa. Käsitykseni mukaan FSP Oy:llä on töissä vuokramiehiä, jolloin he voivat reagoida paremmin kuormituksen vaihteluihin.

29 24 9 INVESTOINNIT 9.1 Maalausvälineet Ruukin tulisi ostaa maalausvälineet mikäli maalaus otetaan osaksi omaa liiketoimintaa. Kuten vastuut ja velvoitteet -taulukosta näkyy, FSP:llä on omat välineet käytössä. Tarvittavia laitteita ovat ruiskut oheistarvikkeineen. Ruiskuja tarvitaan neljä ja jokaiseen ruiskuun kaksi suutinta. Neljää ruiskua ei ole tarvetta käyttää yhtä aikaa, mutta varmuuden vuoksi on hyvä olla ylimääräisiä. Mikäli jokin ruiskuista rikkoontuu, ei maalaus kuitenkaan pysähdy. 9.2 Tietotekniikka laitteet Tietoteknillisiä laitteita ei tarvitsisi juurikaan enempää laittaa. Riittää kun hankitaan tietokone työnjohtajalle ja työntekijöille puhelimet. Maalaamon työnjohtaja voisi käyttää Ruukilla jo olemassa olevia tulostimia sekä muita tarvikkeita. 9.3 Tilojen muutokset Työntekijöiden taukotilat tulisi uusia työntekijöiden viihtyvyyden parantamiseksi. Nykyiset taukotilat ovat epäsiistit ja muutenkin huonossa kunnossa. Lisäksi ne ovat hallista erillään ulkona olevia työmaakoppeja, joten niiden käytettävyyskin on huono. Mielestäni halliin sisälle sopisi johonkin nurkkaan taukotilat, jolloin ne saataisiin tehtyä pienellä vaivalla. Tällöin työn mielekkyys lisääntyisi, ja kustannuksetkin pysyisivät kohtuullisina. Taukotilojen ilmanvaihtoon tulisi kiinnittää suurta huomiota, jos ne sijoitetaan maalaamorakennuksen sisälle. Pukeutumistilat

30 25 Ruukilla ovat ajanmukaiset, joten maalarit voisivat käyttää niitä. Pukeutumistilat sijaitsevat ruokalan kanssa samassa rakennuksessa.

31 TULOKSET JA POHDINTA 10.1 Yhteenveto Suurimmaksi haasteeksi näen pintakäsittelyn osalta suuret kuormitusvaihtelut. Kuormitus vaihtelee niin vuosi kuin kuukausitasollakin. Tilaa Ylivieskan maalaamossa on suurienkin määrien käsittelyyn, mutta kuukausittaiset vaihtelut pintakäsittelyn määrässä vaikeuttaa ammattitaitoisten työntekijöiden rekrytoimista. Yhtenä vaihtoehtona näen että maalaamossa käytetään vuokratyövoimaa suurimpien kuormituspiikkien aikana. On kuitenkin muistettava että myös vuokratyövoiman saantikin voi olla rajallista. Aina ei välttämättä löydy ammattitaitoista työvoimaa. Pintakäsittelyn hintaan vaikuttaa moni tekijä, joita on aikaisemmin tässä työssä käyty läpi. Taulukkoon 4 on kerätty hinnat eri maaleille ja kerroksille. Lisäksi hintaa nostavat kiinteät kustannukset ja työntekijöistä aiheutuvat muut kuin palkka kulut. Kiinteistöstä aiheutuvia kuluja, energiakuluja ja jätekustannuksia en ole ottanut laskuissani huomioon. Kiinteistöstä aiheutuvia ja energiakuluja en huomioinut sen vuoksi, koska ne pysyvät samana huolimatta siitä pintakäsittelevätkö tuotteet alihankkija vai Ruukki. Ylivieskan maalaamon jätekustannuksista ei ollut saatavilla tietoa, mutta työssä on käytetty Kalajoen maalaamon tietoja.

32 Työn arviointi Työ oli haasteellinen, sillä aikaisempaa kokemusta vastaavanlaisesta työstä ei ollut. Lisäksi pintakäsittelykustannuksien laskeminen vaati yllättävän paljon vaivaa. Työn tarkoituksena oli selvittää kustannuksia ja muita seikkoja, jos pintakäsittely otetaan osaksi omaa liiketoimintaa. Työssä on tuotu näkemyksiä ja faktoja esille, jotka toivon mukaan helpottaa Ruukkia suunnittelemaan pintakäsittelyn tulevaisuutta Tulokset Nykyinen toimintamalli on todettu toimivaksi tavaksi suorittaa pintakäsittely. Yhteistyö on toimivaa. Nykyinen toimintamalli on myös tehokas, eli pintakäsittely ei ruuhkaannu ja pintakäsiteltävien tuotteiden läpimenoaika on hyvä. Maalauksen laatu on omien kokemuksieni mukaan myös hyvää. Huonoja puolia nykyisessä toimintamallissa on informaatio katkokset. Yhteistyö ja informaation kulku on suunniteltu toimiviksi, mutta inhimillisille unohduksille se on altis. Myös pintakäsittelyn hintojen nousu on luonnollisestikin Ruukin kannalta negatiivista kehitystä. Riskejä omaan pintakäsittelyyn siirtymisessä ovat laadun heikkeneminen ja pintakäsittelyn ruuhkaantuminen suurimpien kuormitushuippujen aikaan. Ruukilla on maalaamoja muilla paikkakunnilla, joten kannattaa selvittää esimerkiksi Kalajoen kanssa olisiko mahdollista tehdä yhteistyötä tasoittaakseen kuormitushuippuja siirtelemällä työntekijöitä.

33 28 Työn hintaa laskiessani en ole ottanut huomioon työntekijöiden joutoaikaa, eli laskelmien tulokset pätevät silloin kun henkilöstöä olisi koko ajan sopivasti pintakäsittelykuormitukseen nähden. Tämä selittää varmastikin jonkin verran nykyisten sopimushintojen ja tässä työssä laskettujen hintojen eroa. Omana toimintana pintakäsittely voitaisiin tehdä halvemmalla ainakin silloin, jos maalaamon työntekijöille voitaisiin hiljaisina aikoina osoittaa muuta työtä. Tulevaisuudessa kannattaa kilpailuttaa myös muut pintakäsittelyä alihankintana tekevät yritykset, jotta saadaan selville nykyisen alihankkijan kilpailukykyisyys työn hinnoittelussa.

34 29 LÄHTEET Painettu kirja Tunturi Pirjo, Tunturi Pekka Metallien pinnoitteet ja pintakäsittelyt 3. painos Tikkurila Coatings. Tikkurilan asiakkailleen toimittama kansio: Korroosionesto ja tuotemaalaus Sähköinen julkaisu Ruukki oyj esittelymateriaali. WWW-dokumentti B26FC!Opendocument&lang=1 Luettu Ruukki oyj esittelymateriaali. WWW-dokumentti D855E?openDocument&lang=1 Luettu Tikkurila Coatings. WWW-dokumentti. Luettu Jari Juga, Logex-koulutuksessa käytetty diaesitys Logistiset arvoketjut ja verkostot

35 30 LIITTEET Liite 1 (Salattu)

36 31 Liite 2/1 (Salattu)

37 32 Liite 2/2 (Salattu)

38 33 Liite 3 (Salattu)

39 34 Liite 4 (Salattu)

40 35 Liite 5 (Salattu)

41 36 Liite 6/1 (Salattu)

42 37 Liite 6/2 (Salattu)

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS METALLITUOTTEIDEN MAALAUS PINNALLA 2. 27.3.2014 Isto Jokinen 1 MAALAUKSEN TAVOITE Kaikkia tuotteita maalataan haluttaessa muuttaa niiden pinnan sävyä ja kiiltoa ja parannettaessa pinnan pitämistä puhtaana.

Lisätiedot

Liite 1. 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a)

Liite 1. 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a) 5222 Liite 1 3. Ajoneuvojen korjausmaalaus ja ajoneuvojen maalaus ( 15 t/a) Korjausmaalauksella tarkoitetaan teollista tai kaupallista maalaustoimintoa tai siihen liittyviä rasvanpoistotoimintoja, joilla

Lisätiedot

WBC Onnistunutta auton viimeistelyä

WBC Onnistunutta auton viimeistelyä Tulevaisuus perustuu veteen... Mipa WBC Sekoitusjärjestelmä WBC Onnistunutta auton viimeistelyä Aika ei koskaan pysähdy Vesiperustaiset pintamaalit ovat olleet luokkansa kärkeä siitä lähtien kun VOCsäädökset

Lisätiedot

KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET

KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET KORROOSIONESTOMAALAUKSEN PERUSTEET Tikkurila Opisto 12.2.2014 Juha Kilpinen Tikkurila Oyj SISÄLTÖ Pintakäsittelyjärjestelmän valinta CE-merkinnän tuomat vaatimukset pintakäsittelylle Teräsrakenteiden esikäsittelyt

Lisätiedot

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella

Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Sivu 1/6 Hitsausrailon puhtaus ja puhdistus raepuhalluksella Kirjoittaja Seppo Koivuniemi, Finnblast Oy Hyvän tuottavuuden yhtenä kulmakivenä on tehdä kerralla oikeaa laatua niin, että korjauksia ei tarvita.

Lisätiedot

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset

Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset Neomarkka Oyj Uusi strategia: teolliset sijoitukset SijoitusInvest 08 Sari Tulander Neomarkka Oyj, Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki Neomarkka lyhyesti Neomarkka Oyj:n on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa

Lisätiedot

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki.

Ruukki tänään. Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama. Sakari Tamminen. 14.11.2007 www.ruukki. Ruukki tänään Rautaruukki Oyj Sakari Tamminen, President & CEO Sijoitus Invest 2007, Wanha Satama 14.11.2007 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki tänään Liikevaihto vuonna 2006: 3,7 mrd euroa 14 700 työntekijää

Lisätiedot

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa

Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa 1 (6) Pintakäsittelyn huomioonottaminen teräsrakenteiden suunnittelussa P intakäsittelyn kestävyys riippuu aina tehdyistä kokonaisratkaisuista. Onnistuneeseen lopputulokseen vaikuttavat monet muutkin tekijät

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ

AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ AIR-MIX-RUISKUN PERUSKÄYTTÖ 1. Ruiskun pesu ennen käyttöönottoa 2. Maalin lisäys ja maalaus 3. Ruiskunpesu maalauksen jälkeen RUISKUN KÄYTTÖ MAALAUKSISSA Air-Mix-ruiskua käytetään lähinnä kalusteovien

Lisätiedot

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015

ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU 2. SELVITYSPYYNTÖ 3.3.2015 ULKOMAALAUSURAKKA 1, LINNOITUS VASTINE METICON OY:N OIKAISUVAATIMUKSEEN 1. TARJOUSHINTAVERTAILU Meticon Kakriainen Peuhkuri K2-Group Heiskanen Lääperi Ahtiainen Kattomestarit Hattulan Rakennus 22 julkisivut

Lisätiedot

WQ-palkkijärjestelmä

WQ-palkkijärjestelmä WQ-palkkijärjestelmä Sisällys 1. Toimintatapa 2 2. Valmistus 2 2.1. Materiaali 2 2.2. Pintakäsittely 2 2.3. Laadunvalvonta 3 3. Palkin käyttö rakenteissa 3 4. Suunnittelu 3 4.1. Palkin rakenne 3 4.2. Palkin

Lisätiedot

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA

PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA UUSI! PELTIKATTOMAALI PANSSARI AKVA Panssari Akva - uusien sinkittyjen peltikattojen suojaamiseen. Soveltuu vanhan, ehjän alkydimaalin päälle ilman pohjamaalausta sekä maalipinnoitettujen / muovipinnoitettujen

Lisätiedot

TEHOMET PINTAKÄSITTELY

TEHOMET PINTAKÄSITTELY TEHOMET PINTAKÄSITTELY MODERNI MAALAAMO Kangasniemellä, Tehometin valaisinpylvästehtaan vieressä sijaitseva maalaamo on yksi Suomen suurimpia. Kokonaispinta-ala on yhteensä 2 760 neliömetriä. Modernin

Lisätiedot

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus

Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus Miksi puuta pintakäsitellään Esteettinen ja suojaaminen Pinnan sinistyminen/ homehtuminen pohjusteen fungisidit (sinistymän- ja homeenestoaineet) Puun halkeilu sideaineet

Lisätiedot

Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy

Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy Antimikrobiaaliset jauhemaalit - case Abloy Harry Kouri Helsinki 10.09.2014 Teknos jauhemaalin valmistajana Jauhemaalien markkinointi aloitettiin 60-luvun lopussa ja valmistus 70-luvun alussa yhteistyössä

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen

Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt. Juha Kilpinen Teräksen kemialliset ja mekaaniset esikäsittelyt Juha Kilpinen Sisältö Fosfatointi esikäsittelynä Rautafosfatointi Sinkkifosfatointi Korvaavat esikäsittelyt Terästyön viimeistely Suihkupuhdistus Fosfatointi

Lisätiedot

Paljonko peltikaton maalaus maksaa?

Paljonko peltikaton maalaus maksaa? Paljonko peltikaton maalaus maksaa? Peltikaton hinta Peltikaton maalaus maksaa keskimäärin 5000-8000 Peltikaton maalauksen hintaan vaikuttavat tekijät Pohjatöiden määrä, hilseilevä maali ja ruosteen poisto

Lisätiedot

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen

TV-TASON MAALAUS. Copyright Isto Jokinen TV-TASON MAALAUS LÄHTÖTILANNE TV-taso on laadukas, hyväkuntoinen ja aidolla tammiviilulla pinnoitettu. TV-taso ei kuitenkaan sovi väriltään omistajan sisustukseen, joten se halutaan maalata kiiltävän valkoiseksi

Lisätiedot

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta

Esittäjän esittely. Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Esittäjän esittely Tämä ei ole opetusmateriaali, vaan Jussin näkemys lyhyellä kokemuksella ilman kyseisten urakkamuotojen koulutusta Kantapään kautta onnistumiseen, kolmas kerta toden sanoo PJP ja PJU

Lisätiedot

Pohjustettavana on etukansi ja kaksi etusuojaa. Etukannessa on vaurio, joka vaatii kittaamista.

Pohjustettavana on etukansi ja kaksi etusuojaa. Etukannessa on vaurio, joka vaatii kittaamista. Autonmaalaus 1. POHJUSTUSTYÖ Varattu aika on 2 h 15 min. Yleistä Pohjustettavana on etukansi ja kaksi etusuojaa. Etukannessa on vaurio, joka vaatii kittaamista. Työtehtävä Etukansi ja molemmat etusuojat

Lisätiedot

TALOUSMATEMATIIKKA. Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille.

TALOUSMATEMATIIKKA. Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille. TALOUSMATEMATIIKKA Perusasioita kustannuslaskennasta maalareille ja pintakäsittelijöille. KUSTANNUSLASKENNAN PERUSTEITA Yritysten on tehtävä kustannuslaskentaa voidakseen toimia kunnolla. Jos laskentaa

Lisätiedot

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali

HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali HENSOTHERM 4KS - Palosuojamaali OMINAISUUDET JA KÄYTTÖ: HENSOTHERM 4KS on paisuva, vesiohenteinen palosuojamaali. Maalin korkean viskositeetin ja hienojakoisuuden ansiosta palosuojamaalattu pinta on tasainen.

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI

LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI TUOTANTOPALVELUT LISÄÄ KILPAILUKYKYÄ YRITYKSELLESI BE Group Oy Ab on osa Pohjois- Euroopan johtavaa teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin kauppaan ja tuotantopalveluihin erikoistunutta BE Group

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona

MAALILINJA NEUVOO 07. KATOT ja metallipinnat ulkona MAALILINJA NEUVOO 07 KATOT ja metallipinnat ulkona Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat pinnat... 4 Vanhat maalattavat pinnat... 6 2 NIKSIT 1.1 Ennen käsittelyä NIKSIT Hyvä käsittelylämpötila

Lisätiedot

Fireflex -palosuojamaali

Fireflex -palosuojamaali Käyttöseloste uusittu 13.11.2007 VARMENNETTU KÄYTTÖSELOSTE Liitteet uusittu 14.2.2008 TRY-69-2007 Fireflex -palosuojamaali Valmistaja Tikkurila Coatings Oy Kuninkaalantie 1 01300 VANTAA Varmennetun käyttöselosteen

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009

PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 2005-2009 PÄÄSTÖKAUPAN VAIKUTUS SÄHKÖMARKKINAAN 25-29 /MWh 8 7 6 5 4 3 2 1 25 26 27 28 29 hiililauhteen rajakustannushinta sis CO2 hiililauhteen rajakustannushinta Sähkön Spot-markkinahinta (sys) 5.3.21 Yhteenveto

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys

Sisältö: Yleistä. Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja. Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Puulattiat Sisältö: Yleistä Alan nykytila Pintakäsittelyn merkitys Alustat ja rakenteet Käsittely-yhdistelmät Ongelmia ja ratkaisuja 13.2.2014 2 Yleistä Alan nykytila Käsiteltäviä puuvalmiita pintoja entistä

Lisätiedot

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen!

METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN. Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! METALLIMAALIEN AMMATTILAINEN ULOS&SISÄLLE ULOS&SISÄLLE Opas täydelliseen metallinsuojaukseen! Aina oikea maali metallille! Hammerite Hammerite metallimaaleilla voidaan käsitellä kaiken tyyppisiä metallipintoja

Lisätiedot

Maalausohjeiston perusteet

Maalausohjeiston perusteet Maalausohjeiston perusteet Maalausmenetelmät (2) Maalausmenetelmät Maalausmenetelmä 2, 2-kerros Maalausmenetelmä 3, 3-kerros Maalausmenetelmä 1 1-kerrosmaalaus, sovitaan tapauskohtaisesti 2-kerrosmaalaus

Lisätiedot

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan

Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Yhteenveto selvityksestä päästökaupan markkinavakausvarannon vaikutuksista sähkön tukkuhintaan Kesäkuu 215 Valtioneuvoston selvitysja tutkimustoiminnan julkaisusarja 9 /215 -yhteenveto Päästökauppajärjestelmän

Lisätiedot

SYNTEETTINEN KUMIMAALI

SYNTEETTINEN KUMIMAALI RUBBER comp SYNTEETTINEN KUMIMAALI AUTON MAALAUSOHJEET Alkuperäinen RUBBERcomp kumimaali on synteettistä erikoiskumipolymeeriseosta, joka muodostaa säätä- ja kulutusta kestävän kerroksen. Kerros on sen

Lisätiedot

Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys

Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys Luotettavuus Avoimuus Sitoutuneisuus Ekologisuus Rehellisyys Laserkeskus Oy Vuonna 2003 Laitilaan perustettu Laserkeskus Oy on erikoistunut metalliteollisuudessa toimivien tuotannollisten yritysten esikäsittelypalveluiden

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia

MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN. Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia MONIPUOLINEN ELINKEINORAKENNE => BIOTALOUDEN KEHITTÄMINEN Lähde: OEK 2020 osaamisstrategia Vieskan Metalli Oy Rautakone Esa Pudas Logmer Forest Kalajoen Teräs oy Kalajoen Teollisuusrakenne Oy Ferral Components

Lisätiedot

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla

METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT. Copyright Isto Jokinen. Käyttö opetuksessa tekijän luvalla METALLITUOTTEIDEN MAALAUS MAALATTAVAT METALLIT 1 YLEISIMMÄT MAALATTAVAT METALLIT 1. Kylmävalssattu teräs 2. Kuumavalssattu teräs 3. Sinkitty teräs 4. Valurauta 5. Alumiini Myös ruostumatonta terästä, anodisoitua

Lisätiedot

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa

Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Liikelaitostuvan laboratorion muutostarpeet tietojärjestelmäpalveluissa Lasse Lehtonen Hallinnollinen osastonylilääkäri HUSLAB 11.5.2004 Lasse Lehtonen 1 Laboratorion tietotekniikan kehitysnäkymiä 1. kilpailutus

Lisätiedot

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ www.ruukki.fi/flex RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ JA ALUMIINIA TOIVEIDESI MUKAAN Ruukki FLEX Ruostumaton teräs ja alumiini juuri sinun mittojesi mukaan Ajattele ratkaisua, jossa saat yhden kontaktin palveluna juuri

Lisätiedot

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta

Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kokemukset energiatehokkuusjärjestelmän käyttöönotosta Kommenttipuheenvuoro Helena Kivi-Koskinen Energia- ja ympäristöpäällikkö www.ruukki.com Ruukki tänään Liikevaihto 3,7 miljardia euroa vuonna 2006

Lisätiedot

SYNTEETTINEN KUMIMAALI

SYNTEETTINEN KUMIMAALI RUBBER comp SYNTEETTINEN KUMIMAALI AUTON MAALAUSOHJEET Alkuperäinen RUBBERcomp kumimaali on synteettistä erikoiskumipolymeeriseosta, joka muodostaa säätä- ja kulutusta kestävän kerroksen. Kerros on sen

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta 102 18.11.2014. 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (1) 102 Asianro 7308/10.03.02.01/2014 Kuopion kaupungin uimahalli- ja jäähallipalvelujen järjestäminen tulevaisuudessa Palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas Konsernipalvelu

Lisätiedot

Suuria säästöjä elpo-elementeillä

Suuria säästöjä elpo-elementeillä Suuria säästöjä elpo-elementeillä Säästöä rakentamisajassa Säästöä asuinneliöissä Säästöä materiaalikuluissa Säästää myös ympäristöä Elpotek Oy talotekniikan innovaatioita Elpotek Oy on talotekniikkaelementtien

Lisätiedot

Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen

Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa. Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen Valaistuksen saneeraus muovitehtaassa Valaistusmittausten tulokset ennen ja jälkeen valaistussaneerauksen YRITYSTIETOJA Parlok Oy, autoteollisuudelle muoviosia valmistava tehdas 25 henkilöä tuotannossa

Lisätiedot

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET

N:o 837 4123 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUVOJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET N:o 837 4123 Liite 1 SOVELTAMISALAAN KUULUVAT MAALIT, LAKAT JA AJONEUJEN KOR- JAUSMAALAUSTUOTTEET 1. Maalien ja lakkojen alaluokat a) Sisäseinien ja -kattojen himmeillä maaleilla ja pinnoitteilla tarkoitetaan

Lisätiedot

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia

Maalaustyökalut. Kysymyksiä ja vastauksia Maalaustyökalut Maalaustyökalut Hyvä ja pitkäikäinen lopputulos edellyttää hyviä työkaluja. Oikea sivellin on erityisen tärkeä niille, jotka eivät ole kovin harjaantuneita maalaajia. Tässä osiossa kerrotaan

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467

Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Kunnanhallitus 467 20.08.2007 Kunnanhallitus 644 10.12.2007 Kunnanhallitus 32 07.01.2008 PUHELINLIIKENTEEN KILPAILUTTAMINEN 464/01/013/2007 KHALL 467 Seutukunnan kunnille sekä kuntayhtymille on tullut

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Tikkurila ProHouse. Kestävien puutalojen puolesta

Tikkurila ProHouse. Kestävien puutalojen puolesta Tikkurila ProHouse Kestävien puutalojen puolesta Mitä ProHouse on? Ekologista ja asennusvalmista pintamaalattua ulkoverhouspaneelia Viimeisintä ympäristöystävällistä maaliteknologiaa sisältävät tuotteet

Lisätiedot

Näytön arvosanan muodostuminen:

Näytön arvosanan muodostuminen: 3 2.1.1. Rakennusten korjausmaalaus 45 osp Näytön suorittamiselle on etenemisehto, jossa opintojakson 4.1.1.1 Korjausmaalauksen perusteet 10 ov osaaminen on hankittu. Ennen ammattiosaamisen näyttöä hän

Lisätiedot

Kun vain paras riittää puutalollesi.

Kun vain paras riittää puutalollesi. TIKKURILAN ULTRA Kun vain paras riittää puutalollesi. Tikkurilan uudistuneen Ultra talomaalin saat nyt 3 eri kiiltoasteessa; himmeä Ultra Matt, puolihimmeä Ultra Classic ja kiiltävä Ultra Lux. Täydellisen

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla

Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Somerolla Sami Suikkanen, 7.3.2017 Yleistä uudistuksesta Uudistusta koskevat lait ovat tulossa keväällä eduskunnan käsittelyyn. Lakiluonnosten lähtökohtana

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Venäjälle suunnitellaan valmistuskapasiteetin lisäystä

Venäjälle suunnitellaan valmistuskapasiteetin lisäystä Paint with Pride Sisältö 2/2011 Venäjälle suunnitellaan valmistuskapasiteetin lisäystä...1 ABB aloittaa isojen tahtigeneraattoreiden valmistuksen Kiinassa... 2 3 TEKNODUR COMBI 3560:lle Prometey-hyväksyntä

Lisätiedot

Puupinnat ulkona TALOMAALIT

Puupinnat ulkona TALOMAALIT Puupinnat ulkona TALOMAALIT 2 Puutalojen Suomi Puutalo on perinteinen rakennusmuoto Suomessa ja muissa Pohjoismaissa materiaalin saatavuuden, edullisuuden ja rakentamisen helppouden ansiosta. Tänä päivänä

Lisätiedot

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa

Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on toimialueensa MARKKINAJOHTAJA konepajateollisuudessa Laikas Oy on vuonna 2005 perustettu tekniseen tukkukauppaan ja huoltopalveluihin erikoistunut perheyritys. Päätoimipaikkamme on Vieremällä

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

Henkilö- ja pakettiautojen maalaustutkimus

Henkilö- ja pakettiautojen maalaustutkimus Henkilö- ja pakettiautojen maalaustutkimus Slide 1 Sisältö Maalaus Tausta Maalausprosessi (vaatimukset aikatutkimusmaalaamot) Maalaus käsitteet, määritykset, CABAS Materiaalilaskenta Lisätyöt maalaus Maalauserittely

Lisätiedot

US Wood Oy Jäsperintie 6, MYLLYKOSKI

US Wood Oy Jäsperintie 6, MYLLYKOSKI SERTIFIKAATTI SUORITUSTASON PYSYVYYDESTÄ 0416-CPR-7326-08 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (eurooppalainen rakennustuoteasetus, CPR), annettu 9. päivänä maaliskuuta 2011, mukaisesti

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010

Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat. Jan Mattsson 18.03.2010 Erillisen energiatodistuksen antajan näkökulmat Jan Mattsson 18.03.2010 on nyt Samat ihmiset, samat palvelut, samat arvot Maailmanlaajuinen energianhallinnan asiantuntija 120 000 työntekijää sekä toimipaikkoja

Lisätiedot

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet

Kuntayhtymän omaisuus sekä vastuut ja velvoitteet Kunnanhallitus 332 25.08.2014 Kunnanvaltuusto 79 01.09.2014 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen 379/00.04.02/2013 Kunnanhallitus 25.08.2014 332 Selostus EVTEK-kuntayhtymä Kuntayhtymän jäsenkunnat sekä osuudet

Lisätiedot

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen

Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos. Loppuraportti Julkinen Pekka Pääkkönen Rajaville Oy:n Haukiputaan tehtaan energiatuotannon muutos Loppuraportti Julkinen 10.2.2014 Pekka Pääkkönen KÄYTÖSSÄ OLEVAN ENERGIATUOTANNON KUVAUS Lähtökohta Rajaville Oy:n Haukiputaan betonitehtaan prosessilämpö

Lisätiedot

Hiehoterveiset Wisconsinista. Antti Juntunen Faba Palvelu

Hiehoterveiset Wisconsinista. Antti Juntunen Faba Palvelu Hiehoterveiset Wisconsinista Antti Juntunen Faba Palvelu Hiehologistiikka tilojen välillä Lypsykarjatilat pääosin ulkoistaneet uudistushiehojen kasvatuksen -sopimuskasvatusta -yksikkökoot suuria tilakoko

Lisätiedot

CABAS - Maalausnäytöt

CABAS - Maalausnäytöt CABAS - Maalausnäytöt Maalausvalinta Ulkopinnan maalaus Sisäpinnan maalaus Ruostesuoja ja kiveniskusuoja Järjestelmä antaa maalausehdotuksen Uusi varaosan vaihdon yhteydessä, jos kyseessä on ruuvikiinnitteinen

Lisätiedot

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille

High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille High Class ratkaisu! Joustavat moduuliratkaisut kouluille ja päiväkodeille www.ramirent.fi Korkeat standardit Monipuolisiin High Class-tiloihin sovelletaan standardeja, jotka ovat lähes yhtä tiukat kuin

Lisätiedot

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset

Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020. Jätehuolto -määräykset Loimi-Hämeen jätehuollon yhteistoiminta-alueen jätepoliittinen ohjelma 2015-2020 Jätehuolto -määräykset Hannele Tiitto, jätehuoltosuunnittelija, Forssan kaupungin jätelautakunta Ohjelmatyön tekijät Jätelautakunta

Lisätiedot

Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta?

Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta? Mikä sitten on kallista? Milloin raha on viisaasti käytetty? Miten kallis määritellään toimintopistelaskennan näkökulmasta? ICT hyödyttämään liiketoimintaa siis oikeesti ja vähän äkkiä Mikko Paalasmaa,

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

SYNTEETTINEN KUMIMAALI

SYNTEETTINEN KUMIMAALI RUBBER comp SYNTEETTINEN KUMIMAALI RUISKUMAALAUS AUTON MAALAUSOHJEET Alkuperäinen RUBBERcomp kumimaali on synteettistä erikoiskumipolymeeriseosta, joka muodostaa säätä- ja kulutusta kestävän kerroksen.

Lisätiedot

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus

Alustan, akselien ja vanteiden jälkimaalaus Yleisiä tietoja maalauksesta Yleisiä tietoja maalauksesta TÄRKEÄÄ! Scania suosittelee, että pehmeistä ja taipuisista materiaaleista valmistettuja komponentteja ei maalata, sillä maali saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

Palvelusopimukset ja niiden laskuttaminen

Palvelusopimukset ja niiden laskuttaminen 1 Palvelusopimukset ja niiden laskuttaminen Johdanto On olemassa hyvin erilaisia palveluja ja tuotteita, ja laskutuksen peruste voi olla sovittu hyvin monella eri tavalla: Etukäteen sovittu maksu perustuen

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Pekka Sauramo. Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 TUTKIMUSLAITOS PALKANSAAJIEN

Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Pekka Sauramo. Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 TUTKIMUSLAITOS PALKANSAAJIEN Kuinka huono Suomen hintakilpailukyky oikein on? Vapaus Valita Toisin seminaari Helsinki 18.5. 2015 Pekka Sauramo Alustuksen tarkoituksena on Kommentoida suomalaisen kilpailukykykeskustelun tiettyjä piirteitä:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 185. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 16.06.2014 Sivu 1 / 1 2651/00.04.01/2014 185 EVTEK-kuntayhtymän purkaminen (Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tiina Pesonen, puh. 09 816 52204 Riikka Kiljander-Kiiskinen, puh. 09 816

Lisätiedot

Kuumasinkityn pinnan maalaus

Kuumasinkityn pinnan maalaus Kuumasinkityn pinnan maalaus Monet selvitykset ovat osoittaneet, että niin kutsuttu duplex-menetelmä, ts. kuumasinkys ja maalaus, on vuosikustannuksiltaan edullisin tapa suojata terästä. Kuumasinkityksellä

Lisätiedot

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa:

Kaukolämpötoiminta Siikalatvan kunnassa sisältää seuraavaa: Kunnanhallitus 236 08.12.2014 Kunnanhallitus 253 22.12.2014 Kunnanhallitus 18 12.01.2015 Kunnanvaltuusto 10 26.01.2015 KUNNAN KAUKOLÄMPÖTOIMINNAN YHTIÖITTÄMINEN Kunnanhallitus 08.12.2014 236 Kuntalain

Lisätiedot

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007

Pääpaino kannattavuuteen. Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.2007 Pääpaino kannattavuuteen Lasse Kurkilahti, Pääjohtaja 2.5.27 Sisältö Kemiran tammi-maaliskuu Liiketoiminta-alueet tammi-maaliskuu Näkymät 2 Kemiran tammi-maaliskuu Tunnusluvut Q1/7 Q1/6 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä

MAALILINJA NEUVOO 04. IKKUNAT JA OVET Sisällä MAALILINJA NEUVOO 04 IKKUNAT JA OVET Sisällä Sisällysluettelo Niksit...3 Uudet maalattavat ikkunat ja ovet... 4 Vanhat maalattavat ikkunat ja ovet... 6 Uudet lakattavat ikkunat ja ovet... 8 Vanhat lakattavat

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle

Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle Sosiaali- ja terveyslautakunta 75 15.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2 26.01.2016 Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Tekstinkäsittelyn toimintatapamuutos - palvelun siirtyminen HUS-Servis liikelaitokselle

Lisätiedot

Tilojen käyttöasteen kehitys. Edustajiston kokous 11.3.2015 Heikki Pulkkinen

Tilojen käyttöasteen kehitys. Edustajiston kokous 11.3.2015 Heikki Pulkkinen Tilojen käyttöasteen kehitys Edustajiston kokous 11.3. Heikki Pulkkinen PELTOLAN PONSI Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen selvittämään, miten kertavuokrattavien tilojen vuokrankorotukset

Lisätiedot

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5)

PARGAS FJÄRRVÄRME AB - LÄMPÖTARIFFI 1.1.2014 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY Rantatie 28 21600 PARAINEN 1(5) 21600 PARAINEN 1(5) YLEISTÄ Paraisten Kaukolämpö Oy:n hinnoittelu perustuu kolmeen tariffipohjaiseen maksuun: Liittymismaksu Perusmaksu Energiamaksu on kertaluonteinen maksu, jonka asiakas maksaa liittyessään

Lisätiedot

Miten saadaan tytöt kiinnostumaan tekniikasta? Tytöt ja teknologia hanke

Miten saadaan tytöt kiinnostumaan tekniikasta? Tytöt ja teknologia hanke Miten saadaan tytöt kiinnostumaan tekniikasta? Tytöt ja teknologia hanke Janne Ahtinen, Opinto-ohjaaja Tietotekniikan ja elektroniikan koulutusohjelmat Degree Programme in Information Technology Juha Kontio,

Lisätiedot

HINNASTO 2010 rakennusten seinät ja katot

HINNASTO 2010 rakennusten seinät ja katot peltikaton pintakäsittely hiekkapuhallus 15 / m 2 maalaus 12 / m 2 HINNASTO 2010 rakennusten seinät ja katot Hiekkapuhalluksessa käytetään kvartsihiekkaa ja maalaus suoritetaan korkeapaineruiskulla yhteen

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely

Ekovilla Oy 2010 multimediaesittely Puukuitupohjaisia lämmöneristeitä valmistava Ekovilla Oy on 30-vuotias rakennusteollisuusyritys, joka toimii Kuusan-koskella. Yhtiöllä on tehtaat myös Kiimingissä ja Ylistarossa. Ekovilla on orgaanisten

Lisätiedot