HUOL TO- JA ASENNUSOHJE Oljylämmittimelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOL TO- JA ASENNUSOHJE Oljylämmittimelle"

Transkriptio

1 FROM HEATER NO : Oil pump: Suntee type AL35 Working pressure: 10 bar (kg/cm") / 34 kw Working pressure: 7,5 bar (kg/cm") / 30 kw Nozzle: 3,32 kg/h 80 0 S (0,85 Usgal) / 34 kw Nozzle: 2,94 kg/h 80 0 H (0,75 Usgal) / 30 kw HUOL TO- JA ASENNUSOHJE Oljylämmittimelle STROCO M Stroco ApS, Norgesvej 2. DK-8450 Hamrnel. tlf , Fax Typpi hyväksyntä numero SP 555 AD 05 Tanskan luonnonsuojeluministeriön edellytyksin kehitetty SFll/97

2 Sisältö Sivu:.. Selostus 1-2 Kaava kuva öljypolttimesta 2 Asennusmitat 3 Asennusohje 4-5 Liitännät 6 Sähkö liitännät 7 Tekninen erittely 8-9 Termien selvennys 9 Huolto Toiminta selostus 13 Toiminta kuva 14 Vian etsintä 15 Poltin osan irroitus 16 Kaavakuva toiminnasta 17 Häiriötoiminnot 18 Poltin osa 19 Elektrodien tarkistus 20 Valokenno 21 Ali/ylijännite 22 PuhalIin moottorin vaihto 23 Öljypumpun mahneettiventiilin tarkistus 24 Käyttötermostaatin tunnistin 25 Osa luettelo Sähkö kaavio Digitaalinen ajastinkello 30 Stroco M EL Takuu ehdot 35

3 Selostus Polttoaine Vesi Virta Ilma Yllämainittujen peruselementtien yhdistäminen oikeassa suhteessa on STROCO-öljylämmittimen lämmöntuotannon toiminnan edellytys. Sammumisen tai puutteellisen käynnin yhteydessä on siksi aina syytä ensin tarkistaa peruselementit. STROCO-öljylämmittimen ja ajoneuvon moottorin toiminta ovat toisistaan riippumattomia. Näin ollen ei toisen järjestelmän toimintahäiriöt vaikuta toiseen. Kuitenkin laitteessa oleva kaasuöljy tai diesel öljy vaikuttaa molempiin jos moottori ja öljypoltin ovat kytkettyna samaan akkuun ja öljy/polttoainetankiin. Öljypolttimen tehtävänä on lämmittää vesi lämmitysjärjestelmään. STROCO:n polttokammiossa poltetaan korkeassa lämpötilassa diesel-polttoainetta, joka lämmittää polttimen kattilassa olevan veden. Lämmitetty vesi pumpataan kattilasta eteenpäin lämmön luovuttajiin. Tämä on jatkuva prosessi, jossa vettä käytetään yhdistävän väliaineena lämmittimen ja lämmönluovuttajien vällilä. Lämmitintä voidaan käyttää myös ajoneuvon polttoaineen esilämmitykseen. Polttoaine kiertää silloin kattilaan asennetun lämpökierukan kautta ajoneuvon polttoainepumppuun. Öljylämmitimen sydän on poitinosa. Polttoaine pumpataan paineen alaisena suuttimelle, josta lähtevä öljysumu sytytetään ja poltin on toiminnassa. Oikea polttotapa riippuu muun muassa oikein säädetystä tuloilmasta. Toimintoja ohjaa ja valvoo elektroninen automatiikkakeskus. Mikäli peruselementtien jakautumassa tai muussa normaalissa toiminnassa tapahtuu muutoksia, katkaisee automatiikka lämmittimen toiminnan. Yksikkö takaa toiminnanohjelman mukaisasti. Jos toiminta poikkeaa ohjelmasta, poltin sammuu tai on viallinen johtuen peruselementtien puutteesta se automaattisesti katkaisee toiminnan. Pääasiallisesti jos kaikki peruselementit ovat olemassa poltin toimii. Polttimen tehokkuus ja luotettavuus varmistetaan tarkkailuila. Nämä ohjeet auttavat varmistamaan polttimen moitteettoman toimivuuden. Jos tulee toimintahäiriöitä tai poltin sammuu, mitä pitäisi tehdä? Huolto-ohjeiden vian etsintäkaavoit auttavat etsimään vian ja analysoimaan tilanteen. Korjausohjeet auttavat kuvin ja sanoin vian korjaamisessa. Huolto-ohjeet neuvovat kuinka viat voidaan ennakoida. Sivu 1

4 Aina on parempi ennekoida kuin korjata. Oikeilla huoltotoimenpiteillä varmistetaan polttimen täydellinen toiminta kaikkina aikoina. Katso huolto-ohjeet kohdasta. Ensimmäinen osa selittää öljypolttimen asennuksen, kuvaus varsinaisesta asennuksesta. Muut osat sisältävät lähinnä huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä asioita. Strocon periaateasennus 8 tw!',~. I./ I i._ ' \! \ :\.,..'\.~ :Dieselpolttoainetta, 2:Polttoainesuodatin, 3: Ilmaa, 4:Pakokaasut, 6:Moottori, 7: Lämmitysjärjestelmä, 8:käyttöyksikkö Sivu 2

5 Asennusmitat 365 mm 322 mm 245 mm 234 mm 1t:::~'F~~~~~rT:1lt-~71 mm 150mm 220 mm 95mm 625 mm 64mm E E ọ... N E E r-, <D.....,..- "t..l - - '\ I I I I I I E E o 0>.... E E... Ṇ mm 354 mm 434mm Sivu 3

6 AsennusohjelMalli Asennusohje on STROCO M lämmittimelie. * Putken ja letkun materiaalien ja mallien tulee olla TA max C/ C. Käytä öljyletkuja vain ulkoisesti kupariputkien tai vastaavien materiaalien konssa. * Eristämättömien pakoputkienlietkujen tulee olla vähintään 7,5 cm päässä kaikista helposti syttyvistä materiaaleista. * Ajoneuvon ulkopuoliset polttoaineletkut pitää suojata vaurioiden estämiseksi. Säkökaapeleita ei myöskään saa asettaa polttoaineletkujen viereen. * Varmista, että poltin on suojassa vedeltä, ajoneuvon pyörien roiskeelta, tuulelta sekä muilta vaurioilta. * Asenna poltin varmistaen, että sen ja ajoneuvon osien huoltotyöt voidaan suorittaa helposti. * Asennuksessa tulee varmistaa, ettei ajoneuvon moottorin kuumuuus eikä pakokaasujärjejestelmä vahingoita poltin ta. Yhtälailla ajoneuvon osat tulee suojata polttimen pakokaasujen osalta.. * Polttimeen johtavat sähköasennukset täytyy asentaa määrätyn SEN "Ajoneuvojen sähköasennukset" tai vastaavan standardin mukaisesti. * Polttimeen kytketyn vesijärjestelmän tulee olla varustettu ylipainekytkimellä. * Öljylämmitin tulee asentaa niin matalalle kuin mahdollista ajoneuvon lämmitysjärjestelmään nähden. * Mikäli öljylämmitin koteloidaan on kotelossa oltave vähintään 100 cm2 kokoinen raittiinilman sisääntulotuloaukko. Kotelon tulee olla valmistettu palamattomasta materiaalista. * Öljylämmittimen imuilmaa ei saa ottaa tilasta, jossa on ihmisiä. Sijoituksen tulee olla sellainen, etteivät ajoneuvon pakokaasut sekoitus lämmittimen imuilman kanssa. * Pakokaasujen ulostulo täytyy suunnata niin. Ettei palaminen vaikuta merkittävästi ilman kiertoon lämpövaurioiden estämiseksi auton muiden osien osalta ja ettei rasva tms. Voi syttyä. * Pakoputken tulee olla niin suunniteltu että paikallinen poistoilma voidaan yhdistää siihen. * Ajoneuvo tulle suojata niin, ettei pakokaasuja pääse tilaan jossa on ihmisiä. * Pakokaasuputken tulee olla korkeintaan 4000 mm pitkä ja sen ympärysmitta 90 mm. * Jos poltin on asennettu hyttiin, matkustaja- tai rahtitilaan tämän alueen öljyputken pitää olla teräksestä valmistettu. Sivu 4

7 Asennusohj elmalli * Jos lämmitin on asennettu hyttiin tai matkustamotilaan, ilmanoton täytyy johtaa ulos raittiiseen ilmaan. * Pako kaasuputken tulee olla kuumuutta ja korroosiota kestävästä materiaalista (AISI 304 SS 2333 AlIoy terästä joka kestää max C ja on vähintään 0,75 mm paksuinen). * Pakokaasujärjestelmän liitännät tulee ola tiiviit ja varmistaa kiinnittimillä. * Jos lämmitin asennetaan ohjaamoon matkustaja- tai rahtitilaan. Pakoputken täutyy olla yhtenäisestä putkesta tehty. * PAKOKAASUT TÄYTYY JOHTAA AJONEUVON ULKOPUOLELLE LETKULLA TAI PUTKELLA min.100 mm 625 mm min.125 mm, _r 1, ", ", II, " I II I I II II 337 mm _..J_, ' -: ~~==~~1===~ff=:~~~~~~~~~ \ I I Lämmitimen polttopäässä tulee olla riittävästi tilaa poltin osan ja poittoputken poistoon. Minimietäisyys on näytetty kaavio kuvassa. Lämmitin on asennettava joustinkumeille. Lämmitin liitetään putkistoihin joustavilla letkuliitännöillä. Sivu 5

8 Letku ja putkiliitännät Veden/öljyn liittäminen o t -- ".... /, I \ I \ \ I \ I, / ' ". Pos. 1: Polttoaineen tulo lämmittimen polttoainepumpulle (polttoainetankista öljypumppuun): Polltoaineletku 14 x 1,25 mm nipalla. Pos.2: Paluuöljyn meno (polttoainesäiliöön): Polttoaineletku 14 x 1,25 mm nipalla. Pos.3: Pos.4: Pos. 5: Veden imupuoli: Liitäntä 38/40 mm:n sään kestävä lle letkulle. Veden painepuoli: Liitäntä 38/40 mm:n sään kestävälle letkulle. Pakoputki: Ulkoiset mitat 090 mm. Pos. 6: Erikoisvarusteiden liitännät: Sähköpatruuna veden esilämmitykseen. Kierukkaputki moottoriöljyn esilämmitykseen. Sivu 6

9 Sähkökytkennät STROCOa on saatavana kahtena eri versiona, joko 24V tai 12V volttisena. Ulkopuoliset kytkennät on koottu 8-napaiseen liittimeen, joka on merkitty B:llä. STROCOn sisäiset kytkennät on esitetty erillisessä kaavio kuvassa sivulla 28. Liitin B kytketään seuraavasti. Napa Bl: Napa B2: Napa B3: Napa B4: Napa B5: Napa B6: Napa B7: Kytke diagnoossi valoon. Kytke toinen puoli diagnoosi valosta + (positiiviseen) katkaisimelle. Diagnoosi valo tulee olla led valo-diodi. Kytketään, jos halutaan matala lämpötila. Kytketään 8A-sulakkeella + :aan (virta). Kytketään 8A-sulakkeella + :aan (virta). Huom: +johdot kahdesta 8A sulakkeesta kytketään yhteen ja vedetään ajoneuvon akkuun 4mm2 johdolla. Kytketään sisäpuhaltimen releelle. Kytketään 8A sulakkeen kautta, jos halutaan erilliskäyttö vesipumpulle. Kytketään pääkataisijaan tai ajastimeen. Kytketään toinen puoli 8A sulakkeen kautta + :aan (positiiviseen). Napa B8: Maadoitetaan (negatiiviseen). HUOM: STROCO voidaan kytkeä kahteen alueeseen (ks. Sivu 8-9 korkea/matala lämpötila). Valitse matala-alue kytkemällä johto B2 maadoituspisteeseen M. Normaali alue valitaan siten, ettei B2 kytketä. Sivu 7

10 Tekninen erittely Tekniset tiedot: Stroeo öljylämmitin tyyppi M: Mitat (pxlxk): Paino: Kytkennät: Jännite: Polttoaine: Polttoaineen kulutus: Polttoainesuodatin: Lämpöteho: Virran kulutus: Pakokaasut: Kiertovesipumppu: Polttoainepumppu: Suutin: Valokenno: Ylikuumenemissuoja: Ohjaintermostaatti: MAX. YMPÄRÖIVÄ L.:\MPÖTILA: Öljylämmitin yksikkö jossa on sisäänrakennettu ohjausautomatiikka ja vesipumppu. 626 x 245 x 234 mm 27 kg Öljylämmitin kytketään ajoneuvon sähköjärjestelmään ja polttoainesäiliöön, sekä vesi- ja lämmitysjärjestelmään. 24 V tai 12 V De. Dieselöljy (kaasuöljy). 3,32 kg/h Suodatinpinta-ala 1937 em2 Suodatusaste: 0,02 mm Kytkentä: 1/4" RG n.34kw 8A 24V DC (sis. vesipumpun). l.ta 12V DC (sis. vesipumpun). C02: 11%, nokiluku: 0-1 Baeharaeh n l/h 0,3 baaria Sun tee tyyppiä AL35 10 baaria (kg/em2) 3,32 kg/h 800S (0,85 Usgal/h 800S) Tyyppiä LDR Tyyppiä "Therm-o-dise" Katkaisulämpötila llooc NTC 10 K tunnistin, käyttöalue: Korkea: kiinni/katkaisu n. 73/800C Matala: kiinni/katkaisu n. 55/60 0 C Ohjaamon tuuletus: Käynnistyy n. 500C/sammuu n. 450e. 80 C Sivu 8

11 Esipuhallus: Jälkipuhallus: Alijännite: Ylijännite: Varmistusaika: Maksimi kytkinrasitus: a/ensikäynnistyksen n.60 sek, b/uudelleen käynnistyksen aikana n. 10 sek. n. 120 sek. 24V laitteella: Katkaisee n. 20,5 V/uudelleen kytkee n.22 V 12V laitteella: Katkaisee n. 10,5 V/uudelleen kytkee n. 11,5 V 24V laitteella: Katkaisee n. 29,5 V/uudelleen n. 29 V 12V laitteila: Katkaisee n. 15 V/uudelleen n. 14,5 V 15 sek. 10A Sähkökytkentä: 15-napainen AMP pistoke (A sähkökaavassa). Käytettyjen ilmaisujen selostus Matala lämpötila vesikattilassa Termostaatti katkeaa lämpötilassa n. 600C ja kytkeytyy jälleen päälle n. 550C. Tämä on se matala lämpötila johon tekstissä viitataan. Huom: Jos halutaan matala lämpötila, on kytkettävä E2 johto. Korkea lämpötila vesi kattilassa Termostaatti katkaisee virran korkeassa lämpötilassa n. 800C ja kytkeytyy jälleen päällen. 730C. Tämä on se korkea lämpötila, johon tekstissä viitataan ja se lämpötila jota tavallisesti käytetään. Huom: Jos halutaan korkea lämpötila, on johto B2:n oltava irti. Ylikuumenemissuoja (maks. lämpötila) Veden keittyminen ehkäistään ylikuumenemissuojalla, joka katkaisee virran 1000C. Asteessa. Kun ylikuumenemissuoja on lauennut, voidaan se aktivoida ainoastaan manuaalisesti painamalla laitteen mustaa kytkintä. Vaikka veden lämpötila laskee, ei laite käynnisty ilman ylikuumenemissuojan mustan kytkimen sisäänpainamista. Turva-aika, jos liekki lepattaa Jos liekki, syttyy ja lepattaa, käynnistyy sytytys turvareleen kautta uudelleen. Jos liekki ei pala tasaisesti 15 sekunnin jälkeen, rele katkaisee ja jälkipuhallus käynnistyy. Jos turvarele katkaisee laitteen, syttyy varoitusvalo. Esipuhallus Lämmityslaitetta käynnistettäessä on ensin 60 sekunnin esipuhallusvaihe, jona aikana myös polttoaine lämmitetään. Esipuhallus lyhennetään 10 sek. kun poltin toimii normaalisti termostaatin valvonnassa. Sivu 9

12 Laitteen huoltoimenpiteet Varmistuaksesi öljypolttimen jatkuvasta luotettavasta toimivuudesta, seuraavat huoltoimenpiteet tulisi suorittaa kun varsinainen lämmityskausi on ohi tai hyvissä ajoin ennen kun kausi alkaa: * Polttoainesuodattimien vaihto. * Hiilien tarkistus puhallinmoottorissa. * Putki- ja letkuliitoksien tiiviyden tarkistus. Eritysien tärkeää on, että lämmittimen polttoaineen imuputki on ehdottoman tiivis. * Kattilan ja poltinputkien tarkistus. Jos kattila on nokinen, puhdistetaan se parhaiten korkeapainepesurilla tai höyryllä. Suojaa liitimet ja moottorit puhdistuksen ajaksi. Jos poltinputki on syöpynyt, tulee se vaihtaa. * Poltin osan tarkistus. Sytytyskärkien pidikkeen suuttimineen ja turbulaattoreineen tulee olle puhdas ja ehjä. Sytytyskärkien säätö tarkistetaan (ks. Sivu 20). Jos kattila on hyvin nokinen, voi se johtua virheellisestä poltosta ja suuttimen vaihto saattaa olla tarpeen. Suuttimen käyttöikä on rajoitettu. Älä yritä puhdistaa tai korjata sitä, vaan vaihda se uuteen. Ilmanotto ja ilmansäätö tulee tarkistaa suuttimen vaihdon jällkeen. Valokenno tarkistetaan ja puhdistetaan liasta ja noesta. * Lämmityskauden päätytyttyä poltinta pitäisi käyttää vähintään 15 min. viikossa. Sivu 10

13 Pumpun imupuolen tarkistus * Onko säiliössä polttoainetta? * Imeekö pumppu? * Tuleeko pumpun imupuolelle asennettuun läpinäkyyvään koeletkuun ilmaa? * Onko polttoainesuodatin tai imuputki tukossa? Pumppu ulvoo, jos imupuoli on tukossa. * Onko suutin tukossa? * Onko polttoaine kylmää ja jähmeää? Pumpun painepuolen tarkistus Polttoainepaineen tarkistus: Painemittari asetetaan pumppuun kuvan mukaisesti. Paine säädetään ruuvista P 9 baariin (kg/cm2). Epävakainen näyttö on merkki ilmasta imuputkessa. Ks.sivu 18 mikäli kyseessä on suutinvika. P: Paineen säätö p S: Imuputki 1I4"RG R: Paluuputki 1I4"RG Suuttimeen V: Alipainemittarin asennuskohta P--.r LI'L I P: Paine mittarin asennuskohta t R Polttoainesuodatin Suodatin on polttoaine putkessa polttoainepumpun ja polttoainesäiliön välissä. Asennuksessa osoittaa suodattimen Vaihdon yhteydessä varmistetaan, nuoli läpi virtaussuunnan. että asennus on tiivis. Sivu 11

14 Kiertovesipumppu Kiertovesipumppu kierrättää vettä lämmitusjärjestelmässä.. Pumppu käy jatkuvasti, kun pääkytkin/käynnistinkello on päällä ja lämmitin on käynnissä. Pumppu aktivoituu vesipumpun releestä. Rele saa ohjausvirtansa automatiikan liittimestä A, napa 7. Kun rele on aktivoitunut, tulee pumpun käyttövirta releen kautta liittimestä B napa 4 (ks. sivu 28). Käytön aikan tulee liittimen v navassa 1 olla 24V (12V). Moottorissa on kestomagneetit. Sivu 12

15 Toimintaselostus Lämmittimen käynnistys suoritetaan kojelaudan pääkytkimestä. Pääkytkin voi myös olla ajastinkello. Ohjausvirta kytkeytyy ajoneuvon virtalähteestä (12V tai 24V akku). Päävirta on suorassa yhteydessä STROCOn automatiikkaan, joka ohjaa virran saantia lämmittimelle. Virran kytkeydyttyä aktivoituu vesipumpun rele välittömästi ja käynnistää kiertovesipumpun, joka on toiminnassa koko sen, kun virta on kytkettynä. Ohjaintermostaatti käynnistää polttimen, kun kattilalämpötila on alle asetettujen arvojen. Esipuhalluksen aikana on sytytyselektrodeissa jännite (kipinä) puhallinmoottori käy ja suuttimen eseilämmittimessä on virta. Noin 60 sekunnin kuluttua käynnistyksestä kytkeyteyy öljypumpun magneettiventtiili ja polttoainetta ruiskutetaan suuttimesta. Samanaikaisesti tämän kansaa kytkeytyy suojareleen ajastin. Kun liekki on syttynyt, kytkeytyvät suuttimen esilämmitin ja sytytys pois päältä. Käynnistysohjelma on nyt käyty läpi ja poltin on käynnissä, kunnes ohjaintermostaatti katkaisee ja jälkipuhallusaika alkaa. Kun ohjaustermostaatti jälleen käynnistää lämmittimen, alkaa käynnistystapahtuma 10 sekunnin esipuhalluksella. Automatiikka ohjaa laitteen toimintaa läpi koko paloprosessin. Mikäli polttoaine ei käynnistyksessä syty, jää suojarele päälle. Noin 10 sekunnin kuluttua kytkeytyy suojarele pois ja jälkipuhallus käynnistyy. Mikäli liekki sammuu käytön aikana, kytkee suojarele sytytyksen uusintakäynnistykselle. Jos öljy ei syty, kytkeytyy suojarele pois, öljyntulo loppuu ja häiriövalo syttyy. Jos öljy sitävastoin syttyy uusintakäynnistysvaiheessa, jatkuu palaminen, kunnes ohjaintermostaatti katkaisee virran. Sähköisiä piirejä valvotaan jatkuvasti siten, että öljyn tulo estyy tai pysähtyy, jos komponenttivika syntyy valokennon tai moottorin piireissä. Kun liekki sammuu käytön aikana tai kun ilmenee virheellinen valoilmiö esipuhallusaikana, automatiikan, suojajärjestelmä pysäyttää lämmittimen. Lämmitin kytkeytyy häiriöile. Automatiikassa on sisään rakennettu puhaiiinmoottori regulaattori, joka säilyttää jännitteen vakiona n.2lv. Automatiikka ohjaa myös lämmittimen esi- ja jälkipuhallusta, sekä alijännitesoujausta. Sivu 13

16 Toimintaselostus =U-----f-----i mm 1 Tuulettimen pyörä 2 Tuulettimen kotelo 3 Moottori 4 Automatiikka 5 Öljypumppu 6 Valokenno 7 Öljyputki 8 Suuttimen kiinnike 9 Suutin 10 Sytyryskärjet 11 Kärkien kiinnikke 12 Ilmansäätölevy 13 Polttotila 14 Poltinputki 15 Lämpötilan kytkin 16 Ylikuumenemisyksikkö 17 Öljynsuodatin 18 Kiertopumppu 19 Polttimen ulko-osa mm kuparinastat 21 Polttimen sisäosa 22 Muovisuojus 23 Ilmapoisto 24 Öljyletkut 25 Öljyletkut 26 Pistoke Sivu 14

17 Vian etsintä Jos lämmitin ei toimi ja ryhdytään vian etsintään, on selvitettävä laitteen toiminta ennen ja jälkeen vian ilmestymisen. Tämä tehdään, ennenkuin tartutaan työkaluihin. * Onko pääkykin ja ajastinkello päällä? * Palaako merkkivalo? * Palaako häriövalo? * Onko ollut havaittavissa toimintahäiriöitä ja aikaisemmin? Hajua, ääniä tai näkyviä muutoksia? * Onko säiliössä polttoainetta? * Onko järjestelmässä vettä? * Tuleeko lämmittimelle oikea jännite 24V (12V) liittimen B navoissa 3, 4 ja 7 (ks. sivu 28). * Saako lämmitin polttoilmaa? * Ovatko sulakkeet ehjät? * Onko ylikuumenemissuoja lauennut? * Onko toivottu lämpötila-alue valittu oikein? Johto A13 (ks. Sivu 28). Ennenkuin ryhdytään lisätutkimuksiin, on tutustuttava automatiikan ohjaukseen. Tietyt toiminnot, kuten esim. esipuhallus ja sytytys ovat kytkettyinä tietyissä toimintavaiheissa. Jos automatiikka vian takia katkaisee toiminnon, jatkuu jälkipuhallus n. 120 sekuntia. niin häiriövalo viittaa vikaan (ks. sivu 17). Korjaukset ym.tulee suoritaa vain siihen työhön koulutettu henkilö. Sivu 15

18 I Poltinpään irroitaminen Irroita pistoke ylikuumenemisyksiköstä ja ohjaustermostaatin kytkimestä. Poltinputkeen pääsee käsiksi irroittamalla öljypolttimessa olevat kaksi 8 mm mutteria ( pos. 1). Vedä poltin irti ja poltinputki (pos. 2) vapautuu. I I Sivu 16

19 Kaavakuva toiminnasta Toimintavaihe varmuusaika :' jälkipuhallus Ajanjakso 15 sek. 120 sek Kytkinpaneeli Pääkytkin/kello Merkkivalo Häiriövalo Valokenno Ylikuumenemissuoja Ajastin Toiminta Kiertoves ipumppu/rele Puhallin/öljypumppu Sytytys Esilämmitys Magneettiventtiili/ öljypumppu Tapahtuma Tuuletus Poltto ~~770S7 [f)~-----~~ Huotn: Ensimmäisessä" kiiyrinist ykscssii on esipuhallusaika 60 sck. Kiiy nnlstettiiessii kiiyton aikana on esipuhallusaika 10 sek. Symbolit CD : Käsky joko päälle- tai pois-kytkentään ~ : : Poiskytkentä Huotn: ÖLJYLÄMMITJNTÄ EI SAA KÄYTu1Ä AUTOTALLEISSA, HUOLTOASE- MILLA TAI MUISSA PAIKOISSA, JOISSA AVOIMEN TULEN TEKO ON KIELLETTY! Sivu 17

20 \FJ ~t = <~.., e l""i'- Vian laatu 0 t 0 Normaali toiminta Turvaaika ylitetty -- 2 Syt.kärjct vialliset 2 Lcd iudikaatorilla (sekunttia) Näytöllä 8 Korjaus ohje o 2 Sivu 19 Sivu 20 =C'-l < ~-e ~ ~ ~< e 3 Valokenno viallinen :3 I Sivu 21 4 Alijännite -- 5 Ylijännite Lf I Sivu 22 5 I Sivu 22 6 PIIhallin vika _- Mungn.kcla 6 I Sivu 23 7 I Sivu 24 8 Tunnistin vika B I Sivu 25 9 Liian monta käyn.yrit (A) Y Iikuumenem inen 9 I Kuitaa käyttö ja valo R I Sivu 25 HUOM! Lämmittimct led merkillä Musta kenttä = punainen valo. Tyhjä kenitä = ei valoa. Katko kenttä = vilkkuva valo.

21 Poltinosa Poltinosa on palamisprosessin keskus. Siinä sekoittuu ilma ja polttoainesumu, jonka sytytyspuolan kipinä sytyttää. Valokenno rekisteröi liekin. Poltinosan oikea säätö on tehokkaan polttotapahtuman edellytyts: * Sytytyselektrodien sijoitus suuttimeen nähden. * Elektrodien välinen etäisyys. * Elektrodien sijoitus turbulaattoriin nähden. Miksi liekki ei syty? Mahdolliset syyt: - Polttoainetta ei ole säiliössä. - Imuputki vuotaa. - Ilmaa imuputkessa. - Polttoainepumppu ei ime. - Polttoainepumppu ei pyöri, koska kytkin on viallinen. - Polttoainepumpun paine on liian matala. - Pumpun magneettiventtiili ei avaa polttoaine tiehyettä suuttimeen. - Likaa imeytyy polttoainesäiliöstä ja tukkii suuttimen. - Polttoaine on hyvin kylmää ja sen vuoksi jähmeää. - Imu-ja paluuputki ovat keskenään ristissä. - Ei kipinää johtuen viallisesta sytytyspuolasta/oskillaattorista ja sytytyskaapelista. - Ei kipinää johtuen elektrodeista, jotka ovat oikosulussa tai kerrostumista posliinieristyksen päällä. Manuaalinen uudelleenkytkentä Jos turvarele katkaisee automaattiseen toiminnan se voidaan uudelleen kytkeä katkaisemalla virta mittaritaulun pääkatkasijasta n. 5 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen se kytketään uudelleen. Poltin käynnistyyy tämän jälkeen normaalisti. Sivu 19

22 Sytytyskärkien jännitemittaus Suoritetaan sytytyspuolan ja sytytysoskillaattorin tarkistuksen yhteydessä. Irroita pistoke ylikuumenemisyksiköstä, termostaatin vipu ja magneetti puola kun tarkistat sytytystä, ylikuumeneisyksikön pistokkeen tulisi olla oikosulussa jotta sytytys toimisi. Pääsy poltin osaan tapahtuu purkamalia polttimen laippa. Ruuvaa irti 2 kpl8 mm ruuvia ja irroita poltin. Kärkien kunnon voi nyt tutkia ja todeta. Sytytys, -puola ja oskillaattori saa virtansa automatiikasta liittimen A napa 2 (ks. sivu 28). Sytytyspuola ja oskillaattori ovat yhteydessä toisiinsa, eikä nittä voi käyttää erikseen. Sytytysoskillaattori "pilkkoo" käyttöjännitteen miinuksen ja nämä Impulssit muunnetaan sytytyspuolassa korkeajännitteeksi, joka purkaantuu kipinänä sytytyselektrodien välillä. Mikäli kipinää ei ole, se voi johtua: 1: Viallisesta sytytyskaapelista 2: Elektrodien asennuksesta. 3: Likaa elektrodeissa. 4: Viallisesta sytytyskärkien posliinista. 5: Sytytyspuolasta, oskillaattorista, automatiikkayksiköstä. Elektrodit tulee asettaa allaolevien ohjeiden mukaisesti: 2,0 +/- 0,5 3,0 +/- 0,5 Sivu 20

23 Valokenno Esipuhallusaikana ei valokenno saa aistia valoa, muutoin lämmititn ei käynnisty. Kun esipuhallusaika on ohi ja polttoainetta vapautuu polttoon, tulee valokennon aistia valoa. Muussa tapauksessa suojarele katkaisee virran ja prosessi. Valokenno on kytkettynä automaatisoituun ohjaukseen pistokkeen D kautta (ks. sivu 28). Säätö ja vianetsintä Jos valokenno valoherkkä LDR sensori on oikosulussa tai viallinen, ei lämmitin käynnisty, koska automatiikka katkaisee. Jos valokenno aistii liian vähän valoa, kun liekki palaa, katkaisee automatiikka ja häiriövalo syttyy. Tämä voi johtua liasta itse sensorissa tai siitä, ettei valokenno ole sijoitettu oikein poltinosaan. Valokenno vianetsintä suoritetaan vaihtoperiaatteella, t.s. vaihtamalla uuteen ja katsomalla, auttaako se. Valokenno on kytketty liittimeen D (ks. sivu 28). Sivu 21

24 Ali- ja ylijännite Alijännite Jos jännite on alle 22/11,SV (kohta 0) ja alle 20,S/I0,SV esipuhalluksen toiminnan ja jälkepuhalluksen aikana alijännite hälytin aktivoituu. Hälytin voidaan sammuttaa ainoastaan katkaisemalla virta jännitteen ollessa 22/11,SV. Ylijännite Jo sjännite on yli 29,S/lSV hälytin aktivoituu ja jos se on alle 29/14,SV se palutuu normaalitilaan Sivu 22

25 Puhallinmoottorin vaihto Moottori voidaan vaihtaa irroittamalla puhaltimen kotelon laippa no 1 ja purkaa puhaltimen kotelo. irroita puhallinpyörä ja sitten kaksi 4 mm ruuvia jotka pitävät moottoria paikoillaan. Ilmamäärän säätö Polttoilmamäärän säätö suoritetaan kiertämällä ruuveja 2 ja 3 kääntämällä ilmaventtiiliä nr. 4 + ja -. Ilmamäärän säädöllä on vaikutusta polttoaineen palamiseen. Polttoaine ei pala kokonaan ja sauutus on mustaa, jos ilmamäärä on liian vähäinen. Savutus on sinistä, jos laite saa liikaa ilmaa. Säädön ollessa oikea, on pakokaasujen C02 (hiilidioksidi) % ja nokiluku på 0-1 bacharach. Polttoaineen esilämmitys Esilämmitin on asennettu suuttimen suutinpidikkeeseen ja se lämmittää suuttimen. Esilämmitin on toiminnassa poltinta käynnistettäessä, mutta on poiskytkettynä käytön aikana. Esilämmitys varmistaa liekin syttymisen kylmäkäynnistykessä. Automatiikka ohjaa esilämmitintä ja se saa virtaa Iiitimestä F n. 3 Amp (ks. Sivu 28). Polttoainepumppu - Polttoainepumppu on asennettu pulhallinmoottoriin kahdella 6 mm ruuvilla. - Pumppu toimii kaksiputkijärjestelmällä, jolloin ilmaus tapahtuu automaattisesti paluuputken kautta. - Pumpun magneettiventtiili aktivoituu automatiikasta Iiittimen L kautta (ks. sivu 28). - Pumpun työpaineen tulee olla 9 baaria (kg/cm-). Paine voidaan säätää ruuvista P (ks. sivu 28). - Pumpun pyörii, kun puhallinmoottori pyörii, mutta polttoainetta ei tule suuttimelle, ennenkuin magneettiventtiili aktivoituu. - On tärkeää, että pumpun imuputki on ehdottoman tiivis ja että imuputkeen on asennettu polttoainesuodatin (Stroco malli 2000). Sivu 23

26 Polttoainepumpun magneettiventtiilin tarkistus Ennekuin magneettiventtiili tarkistetaan, mitataan kelalle tuleva jännite. Jännitteen tulee n. 24V (12V) liittimen L navassa 2 (ks. sivu 28). Huom: Napaan tulee jännite vasta esipuhallusajan jälkeen ja jännite katkeaa jälleen n. 10 sekunnin päästä, jollei valokenno rekisteröi polttoa (Katso normaalin käytön kaaviokuva s. 17.). Jos jännite L2 (ks. sivu 28) on kunnossa, tarkistetaan magneettikelan vetovoima. Kelan sydämen tulee tulla magneettiseksi, kun siinä on jännite (ruuvimeisseliä voidaan käyttää kokeilemisessa). Jos valokenno valaistuu esipuhalluksen aikana, tämä rekisteröidään vikana magneetti ventiilissä. Tämän voi kuitata vain kytkin off asennossa. Sivu 24

27 Käyttötermostaatin tunnistin Käyttötermostaatin tunnistin on kytketty automatiikan naapan C (ks. sivu 28). Tunnistin on asennettu uppoputkeen vesikattilan kylkeen. Tcrmostaatin voi vaihtaa kahteen toiminta-alueeseen: 1: Päälle/pois: n. 55/60oC Huom: Tämä käyttöalue valitaan kytkemiillä johto B2. 2: Päälle/pois: ca. 73/800C (normaali alue) H uom: Tämä käyttöalue valitaan jättämällä B2 johto kytkemättä. Säätö ja vianetsintä Jos termostaatti on viallinen nousee lämpötila säädetyn lämpötilan yli ja johtaa lopulta siihen, että ylikuumenemissuoja laukeaa. Jänniteen mittaus ehjällä tunnistimella antaa seuraavat arvot: Jännite putoaa lämpötilan noustessa. Kun jännite on pudonnut 2,5 V termostaatti virran (normaaliin lämpötila-alueeseen). Vaihtoehtoisesti taas jännite nousee, kun lämpötila laskee. N. 3.6V:ssa kytkeytyy termostaatti taas päälle. Jos mitattu jännite pysyy koko ajan samana on tunnistin viallinen ja sa tulee vaihtaa. Tunnistin vaihdetaan irroittamalla pistoke C (ks. sivu 28), jonka jälkeen tunnistin voidaan ruuvata ulos pidikkeestään. Ylikuumenemissuoja Tämä suoja valvoo, että veden lämpötila ei koskaan ylitä C. Ylikuumenemissuoja on asennettu kattilan kylkeen termostaatin tunnistimen viereen. Jos ylikuumenemissuoja laukeaa ylikuumenemisesta, syttyy varoitusvalo. Suojaa ei voida kytkeä uudelleen ohjaamosta, vaan on painettava suojan päällä sijaitsevaa mustaa kytkintä. Jälleenkytkentä tapahtuu vasta kun veden lämpötila on normaali. Säätö ja vianetsintä Ennen jälleenkytkentää ja sen jälkeen olisi hyvä tarkistaa, mistä poiskytkeytyminen johtui: 1: Onko kattilassa lainkaan vettä? 2: Onko laite ilmattu oikein? 3: Onko termostaatti ehjä? Sivu 25

28 Varaosaluettelo Pos. Nirnikee Tilausnumero II Poltin Kiertovesipumppu 24/12V Öljysuodatin Öljysuodattimen kiinnitysjalka Liitin 1/4 putkikierre + 12x 1,25 mm Öljysuodatin Liitin 1/4 x 1/4 putkikierre Panta Panta Kumiletku Öljyletkun tiiviste Öljyletku Öljyletku Lämpötilakytkin Ylikuumenemisyksikkö Ylikuumenemisyksikön kaapeli Tuki pultti 8 mm Vesipumpun tiiviste Tiivtsterengas Poltinputki Tulipesä Ruuvi 4 mm l\1utteri 8 mm / Sivu 26

29 Varaosaluettelo Pos. Nimike Tilausnumero / / / / Suutin Ilmalevy Esilämmittimen osa Täydellinen öljypaineputki Suuttimen pidike Elektrodien pidin Elektrodit LDR valokenno Oskillaattori Rele Kiertovesipumpun rele HP Automatiikka 24/12Y Laippa Sytytyskaapeli Sytytyspuola 12/6Y (24/12Y lämmitin) Johtosarja täyd. Puhallinmoottori 24/l2Y Puhaltimen suojus Puhaltimen pyörä Kutkentä Puhaltimen suojus Ilmaventtiili Öljypumppu Magneettikela 24/12Y Mutteri Muovikansi Sivu 27

30 [J) ~. c: N 00 A ~ - ~ AIKA KYTKIN ~ ERILLlSKÄ YTTÖ VESIPUMPULLE ~ RELE HUONEISTO TERMOSTAATILLE A MATALA TEHO ~ ~ I r-- DIAGNOOSSI VALO + AIKA KYTKIN p.9 ~ p.1 p.8 :-I=t' ~w_l~ J~I~-I~J~J~I~ rfl~ f~~,-~:'~.~~k ~-:,, -.'.' ; ~ '.'.- : B ~I~ ~~~-. ~~~::~.~~i ~~g - i <g-~'~ ~- e ~-~ I J K rj1 ~: =- ~ 0: ~ ~ ~ -e e ~ ~ ~:I! ~ ~ ~ fl ~ ~ : VI :J f" '1-' i--.-.~i '---<oe_::3c>-1 : _ : ~ ; 1, th ' 1 A i I 1.. _ -1 "-_ E ' r ; - " - j! I ' I - r -, ~.. 'ri_..... ::: '.. 1. ' 9 J~Y~_; 1 86 ~ L.;:I~.-., r- ~30;;--',1----t-, ~._._._.~ J I " ~l b'l-i: n --1: --. tt ~-r 1, ' : I CII_: II:] 0. I I I fi- ~ br ~r~ I :, ~, : I I '-, ' 1 I I. ~ '._~.... _.. T TO MS OV LOR FC1J ST BM VP

31 ( Lyhennyksien selvennykset Värikoodit rj) :;;0 ;:: N \0 A B BM C D E F H L LDR ST N F0 RVP T TO V VP DV MS 1 J K Autornatiikan liitin bl Automatiikka: Elektroninen ohjausyksikkö br Pääliitin ge Puhallinmoottori gn Käyttötermostaatin Iiitin gr Valokenno liitin or Sytytyskärjet rt Suutimen esilämmitimen liitin sw Pääsulakeen liitin ws Magneetti kelan liitin vi Valokenno Ylikuumenemissuoja Puhallinmoottorin liitin Käyttötermostaatin tunnistin Kiertovesipumpun rele Sytytyspuola Sytytysoskillaa tto loi Kiertovesipumpun liitin Kiertovesipumppu Suuttimen esilämmitin Magneetti kela Sulake 8A Akku Katkaisin sininen ruskea keltainen vihreä harmaa oranssi punainen musta valkoinen violetti o: ~: =- ~ 0: gr ~ ~..,. e

32 Digitaalinen ajastinkello Asennus Ajastinkello tulee asentaa sisätilaan suojattuun paikkaan siten, ettei se aiheuta henkilövahinkoja mahdollisessa kolari tilanteessa. Kello voidaan asentaa vaihtoetoisesti kojetauluun tai keskikonsoliin jon siinä on tilaa. Asennuksessa tarvitaan suorakulmainen reikä mitoiltaan 85 x 40 mm. Sähköiset arvot Jännite: Käyttölämpötilat: Kuormitus: 12V: 9 15 voit 24V: voit -40oC C (virta poissa): </= 1,OmA Sähköliitännät S A~A -- "'._~-..'~.",I.' ;':'" J x 0 E <{ co 15C ) 58( ) 31 (-) 30C I Navat 1-2 Napa 4 Napa 5 Napa 6-8 Napa 7 (etätermostaatti) sytytys + Miinus - Plus + kontrolli virta + Sivu 30

33 Merkinnät Stroco M EL Lämmittimen ohje tarrat kuvattuna alla sisältäen malli ja varoitus tarrat. streee '-. '- inqenier & handelsfirma OK 8450 HAMMEL TLF V N W 9000 Hz 50 TYPE 9 EL IP & KLI ~ Bus MAKUN TILSLUTTES STIKKONTAKT MEDJORD t "KYTKETIAvAKSI AINOASTAAN MAADOITEnUUN PISTORASIAAN" "FAR ENDAST ANSLUTAS TILL JORDAT UTIAG" t Sivu 31

34 Kuvaus ja tekniset tiedot Stroco M EL Kuvaus Stroco M EL sähkölämmitin on suunniteltu ensisijaisesti ajoneuvojen lämmittämiseen kylmissä autotalleissa tai paikoissa joisa ei ole keskuslämmitystä. Lämmitin on yhteensopiva ajoneuvon olemassaolevan lämmitysjärjestelmän kanssa ja voi näin ollen lämmittää sekä ajoneuvon, että ohjaamon. Lämmitin muodostuu polttimesta jossa sisäänrakennetut lämmityselementit, päätermostaatti ja turvatermostaatti. Mallikoodit 3,6 ja 9 kw vastaavat lämmittimen tuottamaa kw. Lämmitin saa virtansa EUROpistokkeen kautta kiertovesipumpun sähköistys asennetaan lämmittimeen, jotta veden kierto taataan. Veden virtauksen suunnan tulee seurata normaaliasennuksen vaiheita. Pumppaussuunta on merkitty kiertovesipumppuun nuoleila. Stroco M EL tulee asentaa niin, että sähköyksikön kansi on mahdollista avata. Tekniset määritykset Type Lämmötuotto Sähköliitännät Päätermostaatti Turvatermostaatti Stroco M EL 3,6 eiler 9kW 3 x 400 V via 5 polet EUROpistokken navan kautta (sis. vaiheen ja suojamaan). vaihtelee S-8SoC 1l00C uudelleenkäynnistys painamalla nappia Kiertovesipumppu Grundfos UPS tai 130: Sähköliitännät 1 x 230 V Ulostulo W 3 tasossa Tuotto 38 11m 2 m/s Mitat 180 x 130 x 140 mm pumppu tulee aina asentaa vaaka-akselin mukaisesti. Sivu 32

35 Sähköiset asennukset ja asetukset Alla kuvataan sähkökytkennät joista kaavio seuraavalla sivulla. 1. Sisäiset kytkennät Kolmen eri komponentin, lämmittimen, kiertovesi pumpun ja EURO liitimen väliset johdot täytyy olla vähintän 1 mm2 tavallista muovipäälysteistä H07 N-F johtoa. Johdot kiinnitetään lämmittimen virtakiskoon painamalla L kohdasta pienellä lruuvimeiselillä Johdotus pitää suojata 3/8" muovi pintaisella letkulla, jossa matallivahvistus (esim. Stroco no ) ja kierteiset liitimet ja päässä vedon estoa varten kiinnike (esim. Stroco no ). Jos johto on alttiina tärinälle tulee se vielä varmistaa esim. nippu siteellä. Tarkista että thermostaatti on käännetty ylös HUOM! Käämä termostaatti ylös ja paina ylikuumenemis suojasta ennen käynnistystä. 2. EURO pistoke Sähköverkostoon kytkemiseksi tulee käytää EURO pistoketta (esim. Stroco no ). Pistoke tulee asentaa paikkaan jossa se on suojassa vedeltä ja lialta. Pistokeen kansi on suunnattava alaspäin jotta vesi voi valua ulos. Mukana seuraava tarra "Vain maadoitettuun pistorasiaan" tulee sijoittaa näkyvään paikkaan pistokkeen päälle tai viereen. 3. Maadoitukset Maadoitukset voidaan suorittaa ainoastaan seuraavan sivun kaavion mukaan. Eri osien väliset johdot tulee aina olla suojattua. Maadoitus johdon H:sta K:hon ja siitä koriin tulee olla 4mm2 johdin. Maadoitus kohdasta korissa tulee poistaa maali ja mahd. Ruoste. Kiinnitä johdin esim. 03,5 mm itseporautuvalla ruuvilla käyttäen tähti aluslevyä. Maadoitusta G:stä polttimen kanteen ei saa poistaa. 4. Termostaatit Käyttötermostaatti D voidaan säätää välille 50C - 85 C. Termostaatin avauturnis ja sulkeutumisen väli on 120C. Käyttö lämpötila asetetaan ruuvimeiselillä kohdasta D. Turvatermostaatti E kytkeytyy pois kun lämpötila saavutaa 1100C, se voidaan kuitata napista E painamalla. Huom: Asetus ja uudelleenasetus voidaan suorittaa vain kun tulppa on poistettu yksiköstä. 5. Kiertovesi pumppu Kiertovesipurnpussa C on kolme nopeutta 1,2 ja 3 jotka asetetaan F kytkimestä. Jos paluu vesi on kuumaa voidaan valita hitaampi nopeus. Sivu 33

36 .~ r ~Jr <" C EURO liittin ~ A Lämmitin rj) B Kietovestpumppu ~ c w ~.Irrrn Jf 11 6 D Käyttötermostaatti -< ". E Ylikuumenemis suoja 0 F Kiertovesipumppun säätö G Kannen maa piste H Ulkopuolinen maa piste K Rungon maa piste L Kiinnitys kisko f] M Lämmitys vastus N Kapillaari putki sensorille bl- IW ge/gn... bl ge gn sw sininen keltainen vihreä musta I 9 N 16 N N fi I N T3 ~ LJ 1<, S2 L2 22: :~ R1 - L1 32 ::t 31. : *.. ~. + I 11 M.,

37 -.: STROCO-öljylämmitimenr takuumääräykset STROCO -oljylåmmittimille sekä sen osille myönnetään 12 kuukauden takuu laskettuna asennuspåivämååråstä, kuitenkin korkeintaan 2 vuotta toimitus päivämäärästä. Takuu käsittää valmistus-ja/tai materiaaliviat Mikäli laitteeseen tai sen osiin on tehty muutoksia, tai mikäli laite ei ole asennettu ohjeiden mukaisesti, raukeaa takuu. STROCO sitoutuu korjaamaan laitteen tai sen osia, jotka takuuaikana tarkistuksen jälkeen osottautuvat viallisiksi. Korjaus voidaan myös tehdä valtuutetuilla huoltokorjaamoilla. Takuu ei koske suuttimia. Työkustannuksia viallisen osan irroituksesta ja kiinnityksestä ei korvata Takuuaikana vaurioituneet osat on lähetettävä lähettäjän kustannuksella El-Car Oylle. Mukana tulee olla ilmoitus vian laadusta ja toimituspäivästä. sekä lämmittimen nro. STROCOn ratkaisu takuuasiassa on sitova. Seuraamukset STROCO irtisanoutuu kaikesta vastuusta koskien muuta omaisuutta tai henkilöä, huolimatta siitä, onko vaurion aiheuttanut takuunalainen tapahtuma. Sivu 35

38 .,. DAi\':\IARK, Denrnark: STROCO ApS Ingenior & Handelsfirma Norgesvej 2 DK Harnrnel Tlf. Fax ,... ;\ORGE. Norway: BL.;SSUPPLY NS Kloppaveien 20 Postboks 114 :\ Skårer Tlf. Fax F1:\LAND EL-CAR OY Jukka Eerola iii.. <jc ~08:!i'H mikki Bosch Car Service Jukka Eerola Tlf. Fax S\'ERIGE. Sweden: TK BUSSKLIMAT AB Järnringcn 2 ') Pertille HOLL.-\:\D. Netnerlands: DHZ. TECHNIEK Postbus 31-1 :\L-5700 Ah Helrnond Mittatie Vantaa Puhelin (09) Suora (09) Mobile Fax (09) T1f Fax T1f. Fax , i7 SCHWErz. Switzerland:.-\UOKOHLER AG \\ icsackerstrasse 133 <..: ;-s 1U5 Regcnsdor:' Tlf. Fax l\gla:\d: \UI\'AC LTD. r I~.:roti \\'ay E~~llbridge CiB-Kcl1l TN8 6EJ ru. Fax SP.-\:\IEi\'. Spain: '1 TR.-\K IBER1C.A S.L. k"llda de Mar. 36 [-.)3895 L 'Arnpolla ru. Fax (9) (9) PORTl:GAL: l'r,ujectiva Zona lndustrial P-~350 Torres Novas Tlf. Fax OSTRIG. Austria: JOSH ZI\I:VIER Hcrzendorfer Strasse 55.-\-1121 Wien Tlf. Fax

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1

Käyttöohje. Pellettipoltin EP-18 A1 - 1 - Käyttöohje Pellettipoltin EP-18 A1 Maahantuoja: Wahlroos Verkstad Grankärrvägen 10 66160 LÅNGÅMINNE Puhelin: 06-3657105 GSM: 0400-862493 Faksi: 06-3657188 sähköposti: pellets@wv.fi www.wv.fi - 2

Lisätiedot

Ohjekirja 2003. Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL

Ohjekirja 2003. Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL Ohjekirja 2003 SF Royal 720 GXL Royal 780 TDL Royal 780 GLE Royal 780 GXL ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että matkailuvaunu vastaa

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Ariterm Biomatic+ 20 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Yleistä... 2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen... 2 Tekniset tiedot... 3 Toiminnan kuvaus... 4 Turvallisuus ja hälytys...

Lisätiedot

Käyttöopas M2.02 M2.06

Käyttöopas M2.02 M2.06 M2 Käyttöopas M2.02 M2.06 ii Käyttöopas M2.02 M2.06 Sarjanumerot Vetus moottorinumero: Mitsubishi moottorinumero: Vaihteiston sarjanumero: Merkitse tähän sarjanumerot. Tämä yksinkertaistaa huoltopalvelulle

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Biomatic+ 50 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/28 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Toiminnan

Lisätiedot

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ

THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ THERMOTECH AURINKOLÄMPÖJÄRJESTELMÄ Hybridivaraaja 500 Käyttöohje ja asennusohjeet IA1006_1105 Sisällysluettelo Sisältö Yleistä Yleistä...3 Osat...4 Näkymä...5 Ennen asennusta Järjestelmän sisältö...6 Mitat

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja

Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 12 (24) Käyttäjän käsikirja Sisätilan lämmitin PLANAR 44D 2 (24) Käyttäjän käsikirja SISÄLLYSLUETTELO sivu Johdanto 3 2 Tärkeimmät arvot ja spesifikaatiot 3 3 Turvamääräykset 4 4 Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 5 5 Ohjausyksikkö

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Ohjekirja 2013 FI ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. KABE-matkailuvaununne on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti. Hyvin toteutetut sisustusratkaisut ja laatuajattelu

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA

OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA OHJE- JA HUOLTOKIRJA RUOTSI NORJA TANSKA SUOMI ISO-BRITANNIA SUOMI SISÄLLYSLUETTELO VALMISTELUT Matkalle lähtö 4 Tarkistukset ennen lähtöä 4 Kuormaus 4 Kytkeminen autoon 4 Ohjeita ajamiseen 5 Rengasrikko

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit. Comfort P70 & P70 h49 KÄYTTÖOPAS pellettiuunit Comfort P70 & P70 h49 /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa erittäin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BeQuem 12

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BeQuem 12 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 12 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen osat...4 Toiminnan kuvaus...5 Turvallisuus ja hälytys...5

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Pienet dieselmoottorit Beta 28, Beta 35 & Beta 38 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on sinulle

Lisätiedot

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN.

2. KUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ KÄYNNISTETÄÄN ENSIMMÄISEN KERRAN. Käyttöohje 67 Lämmitysjärjestelmän tarkastus ennen käyttöä 67 Kun lämmitysjärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran 67 Lämmittimen käynnistys 68 Lepoasento 68 Asetusvalikko 68 Aktivoidut toiminnot 71

Lisätiedot

POLTTOAINEKÄYTTÖINEN INFRAPUNALÄMMITIN

POLTTOAINEKÄYTTÖINEN INFRAPUNALÄMMITIN POLTTOAINEKÄYTTÖINEN INFRAPUNALÄMMITIN KÄYTTÖOHJE MALLIT : AH-300/600/700/800 Kiitämme Airrex-infrapunalämmittimen hankinnasta. Luethan nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE

ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Ohjekirja 2014 FI ONNEA UUDELLE KABE-MATKAILUVAUNULLENNE Onnea valintanne johdosta. KABE-matkailuvaununne on suunniteltu ja valmistettu erittäin huolellisesti. Hyvin toteutetut sisustusratkaisut ja laatuajattelu

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 33. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio:

VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT. mallisto SMART. Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje I_SMT_0909_FI. Ohjekirjan koodi: Julkaisu / Versio: VEDENJÄÄHDYTYSKONEET JA LÄMPÖPUMPUT mallisto SMART FI Asennus-, käyttö- ja ylläpito-ohje Ohjekirjan koodi: I_SMT_0909_FI Julkaisu / Versio: Sarjanumero: HAKEMISTO 1 YLEISET VAROITUKSET... 3 1.1 YLEISET

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F470. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1038-1 031573 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1038-1 031573 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 38. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL

KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL KÄYTTÖOPAS pellettiuunit INSERTO COMFORT PLUS CRYSTAL /FINLANDESE Kiitos, että valitsit yrityksemme. Tuotteemme on erinomainen lämmitysvaihtoehto, joka syntyy pitkälle kehittyneestä teknologiasta, jossa

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F470

Asentajan käsikirja NIBE F470 Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1338-1 231490 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 31. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK

Asentajan käsikirja NIBE F370. Poistoilmalämpöpumppu IHB FI 1301-3 031548 LEK Asentajan käsikirja Poistoilmalämpöpumppu LEK IHB FI 1301-3 031548 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 32. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan.

PERÄMOOTTORI. Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PERÄMOOTTORI Omistajan käsikirja F25W (F20W) Kiitos kun valitsit PARSUN-perämoottorin. Kiitos luottamuksesta yritystämme ja tuotteitamme kohtaan. PARSUN-perämoottorit ovat tehokkaita, taloudellisia ja

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN fi IVT 490, IVT 495 TWIN Käyttöohje Tuotenumero: 11163 Painos 1.0 Kiitos siitä, että olet valinnut lämpöpumpun, jonka on valmistanut IVT Industrier AB Toivomme, että lämpöpumppumme täyttää odotuksesi ja

Lisätiedot

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE

WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 1 WOLF ****** ILMANKÄSITTELYKOJEEN -ASENNUS -KÄYTTÖ JA -HUOLTO OHJE sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO 3. Toimitus / nosto ja asennus 4. Sulkupelti / suodatin 5.-10. Pyörivälämmönsiirrin 11. Levylämmönsiirrin

Lisätiedot