Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Esimerkkejä sähköisestä asioinnista ja palvelusta julkishallinnossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Esimerkkejä sähköisestä asioinnista ja palvelusta julkishallinnossa"

Transkriptio

1 Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Esimerkkejä sähköisestä asioinnista ja palvelusta julkishallinnossa

2 Sähköisen palvelun aika on tässä ja nyt Maailmantalouden mullistusten ja väestön ikääntymisen myötä julkisella sektorilla on edessään radikaaleja rakennemuutoksia palveluroolinsa täyttämisessä. Uusien toimintamallien rakentaminen palvelusektorille on välttämättömyys ja tässä tehtävässä informaatioteknologialla ja sähköisillä palveluilla on keskeinen rooli. Suomalainen julkishallinto on tunnistanut toiminnan tehostamisen haasteet ja tarjolla olevat mahdollisuudet. Rehellistä on todeta myös se, että toimeenpanon aikataulua on välttämätöntä tiivistää, sillä meillä ei ole enää aikaa hukattavaksi. Tarvittava teknologia, osaaminen ja ihmisten halu käyttää näitä palveluja ovat jo olemassa, nyt vain tarvitsee ryhtyä tuumasta tekoihin. Palveluiden tuottamisen näkökulmaa on myös syytä reivata uuteen suuntaan. Hallinto- ja tuotelähtöinen lähestyminen pitää kääntää ihmislähtöiseksi ja tuloksia pitää mitata sen perusteella, miten ne ovat lisänneet ihmisten hyvinvointia ja keventäneet hallinnon manuaalityötä. Kuten muutkin palvelut, sähköiset palvelut saavat oikeutuksensa vain ja ainoastaan tyytyväisiltä käyttäjiltä. Tässä esitteessä tuomme esille esimerkkejä, miten Microsoft-teknologian päälle rakennetut sähköiset palvelut ovat helpottaneet suomalaisten elämää. Lisäksi olemme liittäneet mukaan muutamia esimerkkejä, jotka ovat parantaneet organisaation sisäistä tuottavuutta. Toivottavasti löydät näistä tarinoista inspiraatiota oman yhteisösi kehittämiseen, sillä uuden tekemisen aika on tässä ja nyt. 2 Eero Noroviita 3 Microsoft Oy sisällysluettelo 2 Sähköisen palvelun aika on tässä ja nyt 4 Sähköinen asiointi on osa hyvinvointimme ja kilpailu kykymme turvaamista 6 Helppous tuo käyttäjät 8 Pikaviestintä rauhoitti välitys keskuksen 10 Messi on Turun AMK:n virtuaalisen tiedon kotipesä 12 Maisa pitää maistraattien asiat hallinnassa 14 Sähköinen Omahoito varmistaa potilaan hoidon laadun 15 Microsoft tuottavuusratkaisut: Tanska näyttää tietä sähköisessä asioinnissa Sitra löysi online-hyödyt Yhdistetyt viestäratkaisut HUSin apuna Vaasan sairaanhoitopiiri laittoi dokumentit järjestykseen

3 Sähköinen asiointi on osa hyvinvointimme ja kilpailukykymme turvaamista Helposti, nopeasti, kustannustehokkaasti ja käyttäjälähtöisesti. Tästä kaikesta on sähköisessä asioinnissa eli tietoverkossa tapahtuvassa palvelussa kyse. Kehittyvä tietotekniikka, ihmisten lisääntyvät tietotekniset taidot sekä halu käyttää sähköisiä palveluja varmistavat, että lähitulevaisuudessa arkeemme kuuluu yhä enemmän sähköisiä palveluja. Tutut palvelut, kuten esimerkiksi sähköiset ajanvaraukset, pikaviestinten käyttö, sähköi nen lasku tai vaikkapa yhteisöllistävä intranet saavat rinnalleen uusia ja entistä monipuolisempia palveluja. Myös julkishallinnossa sähköisiä palveluja otetaan käyttöön kiihtyvällä tahdilla. Tämä on välttämätöntä, sillä väestön ikääntyessä ja taloudellisten resurssien pienentyessä ei valtio-, kunta- ja terveydenhuollon päättäjillä ole muita vaihtoehtoja ylläpitää laadukasta ja tasa-arvoista palveluverkostoa. Sähköisen asioinnin piiriin kuuluu julkishallinnossa kansalaisen tai kuntalaisen ja viranomaisen välinen asiointi ja olennaisena osana myös virkamiesten ja organisaation sisäiset palvelut sekä asiointi sidosryhmien, kumppanien ja kaupallisten yritysten kesken. Sähköinen asiointi ei siis ole vain verkkosivulla oleva lomake, vaan monikanavainen asiointikeino, joka voidaan toteuttaa erilaisilla välineillä. Tulevaisuudessa myös kansalaisten rooli korostuu asiointiprosessissa, kantaen omalta osaltaan vastuuta asioiden etenemisestä ja yhteistyöstä viranomaisen kanssa. Sähköinen asiointi ja kanssakäyminen mahdollistavat nopeamman tiedonvälityksen, oikea-aikaiset toimenpiteet ja inhimillisen vuorovaikutuksen koko julkishallinnon kanssa. Eri viestintätapojen yhdistyminen on keskeinen osa sähköistä palvelukulttuuria. Yhdistetty viestintä koostuu keskitetyistä ja läpinäkyvistä viestintäratkaisuista, jotka yhdistävät sähköpostin, kalenterin, internetpuhelut, pikaviestinnän, läsnäolotiedon ja verkkokokoukset. Kaikki tämä rakentuu ihmisten, ei teknologian ympärille. Kustannussäästöjä saadaan, kun kaikilla on käytössä helppokäyttöiset verkkokokousten ja pikaviestinnän välineet ja matkustustarve vähenee. Työntekijöiden tuottavuuden nostamisen kannalta relevantin tiedon helpompi löytä -minen on ratkaisevaa. Tiedon haku ei voi enää olla vain linkkilista, jossa käyttäjän pitää rajata hakua kirjoittamalla oikeita hakusanoja. Haun pitää olla yhteneväinen kokemus, jossa relevantti tieto löytyy huolimatta siitä, tietääkö loppukäyttäjä täsmällisesti hakemastaan asiasta tietoa. Helposti, nopeasti, kustannustehokkaasti ja käyttäjälähtöisesti. Tästä kaikesta on sähköisessä asioinnissa kyse. Microsoftin sähköinen asiointialusta sisältää kaikki tarvittavat työkalut tuottaa uusia palveluita kansalaiselle, sidosryhmille ja sisäiseen käyttöön. Alusta tukee prosessien sähköistämistä, työnkulun hyödyntämistä sekä etätyöskentelyä. Sähköinen asiointialusta on vahvasti sitoutunut avoimiin rajapintoihin ja standardeihin, joiden avulla voidaan rakentaa palvelupohjainen arkkitehtuuri. Microsoftin yhdistetyn viestinnän ratkaisut integroituvat saumattomasti sähköiseen työpöytään sekä muihin työvälineisiin, kuten tuttuun Outlookiin, tarjoten näin tuottavimman ratkaisun tietotyöntekijälle. 4 5 Juha Vermaja Microsoft Oy Juha Vermaja on sähköisiin palveluihin erikoistunut ratkaisuasiantuntija.

4 Verohallinnon sähköinen veroilmoitus on saanut nopeasti käyttäjien suosion. Raija Myllys-Kauppisen mukaan 97 % käyttäjistä aikoo käyttää palvelua jatkossakin. Verohallinto Suurimman osan veroista kerää Suomessa Verohallinto. Hallinnonala pyrkii toimimaan niin, että asiakkaat voivat ja haluavat hoitaa veroasiansa omatoimisesti ja oikein. Keräämänsä verot Verohallinto tilittää yhteiskunnan palveluja ylläpitäville veronsaajille. Verohallinnolla on yli viisi miljoonaa asiakasta, joita se palvelee sähköisesti sekä yli ihmisen voimin yli sadassa palvelupisteessä. Haaste: Valtionhallinnon tuottavuusvaatimusten kasvaessa piti löytää korvaavia keinoja vanhoille työtavoille, jotta verohallinnon henkilöstön työaika vapautuisi vaativampiin tehtäviin. Ratkaisu: Yksi ratkaisu tuottavuuden nostamiseen on mekaanisen työn korvaaminen sähköisillä ratkaisuilla kuten esimerkiksi sähköisellä veroilmoituksella. Ratkaisussa mukana Microsoft ASP.NET -sovellus ja Visual Studio Hyöty: Satojen tuhansien eurojen vuosittaiset säästöt tallennus-, käsittely- sekä postituskustannuksissa. Lisäksi oman henkilöstön aika säästyy vaativimpiin töihin ja asiakaspalvelun taso nousee. Kumppani: Digia Helppous tuo käyttäjät Haaveile suurista, mutta etene askel kerrallaan. Tätä vanhan kansan viisautta noudattaen on Verohallinnossa menestyksekkäästi sähköistetty veroilmoitusta. Pala palalta eteneminen tekee käytön helpoksi ja tuo käyttäjät palveluun toisenkin kerran. Kukapa ei muistaisi aikaa, jolloin veroilmoitus tehtiin käsipelillä: palautuspäivää edeltävänä iltana suomalaiskodeissa valo paloi myöhään yöhön kun viimeisiä tietoja ja kuitteja etsittiin kuumeisesti. Noista ajoista on menty valtavasti eteenpäin. Nyt joka vuosi viisi miljoonaa suomalaista saa esitäytetyn veroilmoituksen. Näistä 1,5 miljoonaa asiakasta tekee siihen korjauksia. Ennen sähköisen palvelun aikaa muutosten tallentaminen vaati verotoimistoissa 150 henkilötyövuotta. Sellaiseen ei nyky- eikä tulevilla resursseilla ole varaa. Eikä onneksi ole tarvettakaan, koska suuren osaa muutoksista voi nyt tehdä verkossa. Nyt meillä on kaikkiaan jo 1,3 miljoonaa asiakasta, jotka voisivat ilmoittaa jotain tietoa verkossa ja noin miljoona ihmistä, jotka pärjäisivät pelkällä sähköisellä ilmoituksella, Verohallinnon ylitarkastaja Raija Myllys-Kauppinen iloitsee. Vuonna 2007 matkakuluvähennyksillä aloitettuun palveluun on lisätty joka vuosi uusia ominaisuuksia ja vastaanotto on ollut hyvä: ensimmäisenä vuonna käyttäjiä oli ja toisena Tänä vuonna palveluun on lisätty uusia tietoja ja odotetaan taas kasvua käyttäjämäärissä. Olemme valinneet pala kerrallaan -etenemistavan, vaikka aluksi mietimmekin, että siirtäisimme koko veroilmoituksen kerralla verkkoon. Onneksi teimme näin, sillä se on mahdollistanut käytettävyyden perinpohjaisen testauksen ja tarvittavien muutosten nopean toteutuksen, Myllys-Kauppinen kertoo. Pitemmän aikavälin tavoite meillä on myös kirkkaana mielessä: koko veroilmoitus verkkoon ja vieläpä niin, että se olisi reaaliaikainen ja sitä voisi korjata matkan varrella tilanteiden muuttuessa, hän jatkaa. Myllys-Kauppisen mukaan näin ison projektin onnistumisen edellytyksiä ovat talon johdon vankka sitoutuminen hankkeeseen, selkeä ja yhtenäinen etenemissuunta sekä vanhan ja uuden nivoutuminen luontevasti toisiinsa. Myös viestinnällä ja asiakaspalvelulla on keskeinen rooli: asiakasta ei saa jättää yksin ja tukea ja ohjeita pitää tarjota useiden kanavien kautta. Selkeys on myös ollut yksi ohjenuoristamme. Kaikissa sähköisissä palveluissa on tietty formaatti, jolloin käyttäjä tunnistaa heti tavan toimia. Tästä olemme saaneet myös paljon positiivista palautetta. Käyttäjäkyselyn mukaan 97 % aikoo käyttää palvelua uudelleen ensi vuonna. Veroilmoitus verkossa -palvelu säästää Verohallinnolle vuosittain tallennus-, käsittely- sekä postituskustannuksina käyttäjämääristä riippuen sadoista tuhansista jopa 2 miljoonaan euroon. Veroilmoitus verkossa -palvelu säästää Verohallinnolle tallennus-, käsittely- sekä postituskustannuksina satoja tuhansia euroja vuosittain. Raija Myllys-Kauppinen, ylitarkastaja, Verohallinto Sähköiset palvelut leviävät varmasti kaikkialle valtionhallintoon lähivuosina. Se vain vie oman aikansa, mutta on kokemustemme perusteella erittäin hyödyllistä, Myllys-Kauppinen alleviivaa. 6 7

5 Pikaviestintä rauhoitti välityskeskuksen Helsingin kaupungin liikelaitos Palmia nosti vanhusten ja vammaisten henkilöiden kuljetuspalvelun välityksen tehokkuuden uudelle tasolle pikaviestinnän avulla. Ratkaisusta hyötyvät niin asiakkaat kuin henkilökuntakin. Palmian kuljetuspalveluja koordinoivassa välityskeskuksessa viestien täytyy kulkea nopeasti, kun asiakkaan kyydin järjestämiseksi tarvitaan lisätietoa tai matkaan tulee syystä tai toisesta mutkia. Puhelimessa työskentelevien asiakaspalvelun työntekijöiden ja ajojärjestelijöiden välinen yhteistyö onkin tiiviistä. Aiemmin asiakaspalvelun väki haki tarvittavat lisätiedot käymällä ajojärjestelijän luona. Tieto kulki paperinpaloilla ja käytävät ruuhkautuivat. Samaan aikaan asiakkaat odottelivat linjoilla - usein liian kauan. Pikaviestinnän myötä Palmiassa ei enää tarvitse siirtyä puhelimen äärestä tiedon perässä. Kuljetusten järjestely sujuu huomattavasti aiempaa tehokkaammin, kun asiakaspalvelu kommunikoi pikaviestein ajojärjestelijöiden kanssa. Läsnäolotieto kertoo ketkä ajojärjestelijöistä ovat paikalla ja kysymyksiin saadaan vastaukset saman tien. Ryhmäkeskustelussa työntekijät jakavat päivän aikana kaikille yhteistä ajankohtaista tietoa. Muutos on ollut merkittävä: pikaviestintä rauhoittaa uskomattoman paljon tilannetta välityskeskuksessamme. Tämä yksikön sisäinen työväline tehostaa työtä, parantaa asiakaspalvelua ja edistää myös tiedon kulkua, kertoo puhelin- ja hyvinvointiyksikön johtaja Riitta Karvinen. Henkilöstö on ottanut uuden viestintävälineen mutkattomasti vastaan. Käyttöönotto sujui ilman koulutusta nuorille työntekijöille tutussa ympäristössä, ja myös hieman varttuneempi väki on ollut innoissaan ratkaisun tuomasta hyödystä. Uskon näihin erilaisiin viestintäkanaviin täysillä: palautteen määrä puhelinpalvelumme laadusta on vähentynyt dramaattisesti ja kaiken kaikkiaan tuloksemme paranevat kuukausi kuukaudelta. Yksi tekijöistä on Microsoftin Office Communication Server, Karvinen toteaa. Pikaviestintä on meillä todella aktiivisessa käytössä. Ja sen käyttöarvo on huikea! Riitta Karvinen, puhelin- ja hyvinvointiyksikön johtaja, Palmia Kuljetuspalvelun pikaviestintäratkaisu on osa laajempaa Helsingin kaupungin tietohallinnon kehityshanketta, joka tuo vuoden 2010 aikana kaupungin työntekijöiden käyttöön sähköisen työpöydän. Helsingin Matkapalvelu Palmia tarjoaa kuljetuspalveluja Helsingin Matkapalvelun kautta asiakkaalle. Helsingin Matkapalvelu toteutetaan yhteistyössä sosiaaliviraston ja Palmian välillä siten, että sosiaalivirasto hankkii kuljetuspalvelujen järjestämiseen liittyvät välityspalvelut Palmialta. Päivittäin matkoja tehdään noin Haaste: Kuljetuspalveluja koordinoivassa välityskeskuksessa viestien täytyy kulkea nopeasti, kun asiakkaan kyydin järjestämisek si tarvitaan lisätietoa tai matkaan tulee syystä tai toisesta mutkia. Ratkaisu: Microsoftin Office Communication Server ja pikaviestintäratkaisut. Hyöty: Kuljetusten järjestely sujuu tehokkaammin, kun asiakaspalvelu kommunikoi pikaviestein ajojärjestelijöiden kanssa. Riitta Karvinen on tiiminsä kanssa huomannut nopeasti pikaviestinnän hyödyt. Tilanne pysyy viestinvälityskeskuksessa rauhallisena, kun tiedon perässä ei tarvitse juosta, vaan halutun tiedon saa helposti pikaviestinä. 8 9

6 Turun AMK Turun ammattikorkeakoulu on hakijoiden keskuudessa yksi maan vetovoimaisimmista ammattikorkeakouluista. Kahdeksassa eri toimipisteessä toimivalla koululla on liki opiskelijaa ja henkilökunnan jäsentä. Vuosittain Turun AMK:sta valmistuu noin oppilasta työelämään 37 koulutusohjelman kautta. Haaste: Tiedot hajallaan eri järjestelmissä, ei yhtenäistä tiedonvälityskanavaa oppilaille ja henkilökunnalle. Ratkaisu: Microsoft SharePoint Server 2007:n päälle rakennettu opiskelijoiden ja henkilöstön intranetportaali Messi. Hyöty: Messi kokoaa opiskelijoille tärkeän ja päivitetyn tiedon yhteen paikkaan. Palvelu on helppo käyttää ja sinne on helppo tuottaa sisältöä. Kumppani: Education Support Center Virpi Kankaanpää ja Juha Venho iloitsevat yhdessä opiskelijoiden kanssa uuden intranetin sulavasta käyttöliittymästä ja yhteen paikkaan kootusta tiedosta. Messi on Turun AMK:n virtuaalisen tiedon kotipesä Intranetin menestyksen salaisuus löytyy sen käyttäjälleen tuottamasta hyödystä. Jos käyttöliittymä on helppo ja käyttäjä saa sieltä kootusti juuri hänelle tärkeät ajankohtaiset tiedot, on varmaa että intranetistä tulee suosittu. Korkealaatuisen ja ajantasaisen sisällön puolestaan varmistaa se, että intraan on helppo tuottaa erilaisia sisältöjä. Turun ammattikorkeakoulussa toivottiin ennen uuden intranetin julkaisemista, että he saisivat ihmisen palveluun sisällöntuottajaa. Kun Messiksi nimetty intranet syksyllä 2009 lanseerattiin, ryhtyi intraan tuottamaan sisältöjä heti yli sata ihmistä. Sisällöntuottajien runsas määrä kertoo innostuksesta ja projektin onnistumisesta. Samalla se on näyte siitä, miten helppoa Microsoft SharePoint Server 2007:n päälle rakennettuun intraan on tuottaa sisältöä. Suomenkieliset selkeät ohjeet tekevät sisällöntuotannosta helppoa. Hyvät tiedonhakuominaisuudet puolestaan auttavat löytämään kaivatun tiedon nopeasti, projektipäällikkö Virpi Kankaanpää Turun ammattikorkeakoulusta kertoo. Turun ammattikorkeakoulussa uutta intranettia ryhdyttiin suunnittelemaan vuoden 2008 kesällä. Valmista tuli noin vuodessa, mikä on todella ripeä aikataulu varsinkin kun Turun AMK:lla ei ollut erillistä toteutuskumppania hankkeessa. Vauhdikas toteutus ei myöskään nostanut kustannuksia, vaan budjetti piti loppuun saakka. Projektin nopean toteutuksen mahdollisti koko koulun vahva tahtotila ja selkeä projektijohto. Kaikki olimme samaa mieltä, että uusi palvelu tarvitaan ja nopeasti. Tietämme tasoitti lisäksi muilta ammattikorkeakouluilta saamamme sparrausapu. Heidän vinkkien avulla vältimme monta sudenkuoppaa. Myös Microsoftin tuki oli alkuvaiheessa tärkeää, koulun IT-päällikkö Juha Venho sanoo. Intranet elää hyvästä sisällöstä. Odotimme saavamme sisällöntuottajaa, saimme yli 100. Virpi Kankaanpää, Projektipäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu Venho ja Kankaanpää suosittelevat tämän kokoluokan käyttöönottoihin selkeää vaiheistamista. Toimintatapojen muutos vie aikansa. Vaikka tarjoamme nyt parempaa kuin ennen, emme halua rysäyttää kaikkia mahdollisia toiminnallisuuksia ulos yhdellä kertaa, koska ihmisten omaksumiskyky on rajallinen. Esimerkiksi personoidut kotisivut ovat mahdollisia jatkoaskelia myöhemmin. Turun ammattikorkeakoulussa yhtenäisen tietohallintoinfrastruktuurin tuomat käytettävyys- ja kustannushyödyt ovat hyvin Venhon tiedossa. Tietohallintomme keskeinen periaate on rakentaa mahdollisimman yhtenäinen tietotekninen infrastruktuuri. Ympäristömme oli jo ennestään Microsoft-painotteinen ja siihen kenttään SharePoint sopii saumattomasti. Se taipuu kaikkiin tärkeimpiin tarpeisiin: sähköposti-integraatio on yksinkertaista, kaikki asiat saadaan toimimaan Exchangen kautta, sitä on sujuvaa käyttää myös Office-ohjelmistojen kanssa ja niin edelleen. Nyt meillä on hyvä intra, josta käyttäjä löytää juuri hänelle tärkeän tiedon ja tieto on kaikkien saatavilla

7 Maistraatit tarjoavat laajan joukon palveluita kaikille kansalaisille. Yhä useampi palvelu on käytettävissä myös sähköisesti. Maistraatit ovat osa valtion paikallishallintoa ja ne vastaavat alueensa väestötietojärjestelmästä, holhousasioista, kauppa ja -yhdistysrekisteristä sekä vesikulkuneuvorekisteristä. Maistraattien muita tehtäviä ovat mm. avioliiton esteiden tutkinta, nimenmuutosasiat ja perukirjojen osakasluetteloiden vahvistaminen. Suomessa on 24 maistraattia. Haaste: Maistraattien asianhallinta on ollut hajanaista, koska ne ovat saaneet viime vuosien aikana lukuisten lainmuutosten myötä hoitaakseen jatkuvasti uusia tehtäviä ja toimialueita on yhdistetty. Ratkaisu: Hajanainen asianhallinta yhtenäistettiin räätälöimällä maistraattien käyttöön Microsoft-teknologioihin (ASP.NET, MS SQL Server ja Windows Server) perustuva sähköisen asianhallinnan järjestelmä Maisa. Hyöty: Sähköisen asianhallinnan avulla maistraatit ovat saavuttaneet isoja säästöjä henkilötyövuosina mitattuna ja sen myötä niille asetetut tuottavuustavoitteet on mahdollista toteuttaa. Kumppani: Affecto Maisa pitää maistraattien asiat hallinnassa Maistraatit ovat saaneet viime vuosien aikana lukuisten lainmuutosten myötä hoitaakseen jatkuvasti uusia tehtäviä ja toimialueita on yhdistetty. Hajanainen asianhallinta yhtenäistettiin räätälöimällä maistraattien käyttöön Microsoft-teknologioihin perustuva sähköisen asianhallinnan järjestelmä Maisa. Tavoitteenamme oli, että Maisa olisi koko henkilöstön helppokäyttöinen ja työprosesseja monipuolisesti tukeva ajantasaisen asiakirjahallinnan työväline. Samalla Maisa on myös viraston toiminnan seurantaväline, sanoo Maisan kehityksestä vastaava järjestelmäsuunnittelija Sisko Määttä. Maisa otettiin maistraateissa käyttöön vaiheittain. Haasteellisen mutta onnistuneen konversion jälkeen järjestelmästä luotiin sähköinen yhteys väestötietojärjestelmään. Näin saavutettiin Maisaan kuuluvien dokumenttien yhden kirjauksen periaate ja automaattinen tietojen vaihto rekistereiden kanssa. Sähköinen diaari- ja asianhallintajärjestelmä Maisa huolehtii Suomen maistraattien asianhallinnasta nimenmuutoksista edunvalvontaan. Maisan avulla sähköinen tiedonsiirto toimii, maistraattien toiminta on yhdenmukaistunut ja viranomaistyö tehostunut kansalaisen eduksi. Maistraatit ovat saavuttaneet sähköisen asianhallinnan avulla isoja säästöjä henkilötyövuosina mitattuna. Aiemmin samoja tietoja vietiin esimerkiksi kolmeenkin eri järjestelmään manuaalisesti. Edunvalvonnan eli valvovan viranomaisen tehtävissä tämä työväline on ollut aivan ehdoton. Maisan myötä yhden kirjauksen periaate on toteutunut aika pitkälle, Määttä toteaa. Sähköistämisen myötä meille asetetut tuottavuustavoitteet on mahdollista toteuttaa. Maisan avulla olemme myös voineet jakaa työtä siirtämällä sitä resurssien luokse, hän jatkaa. Määtän mielestä maistraatit ovat olleet aikaansa edellä luomalla yhdenmukaisen järjestelmän avulla sähköisiä integrointeja eri järjestelmien välillä. Olemme saavuttaneet sähköisen asianhallinnan avulla isoja säästöjä henkilötyövuosina mitattuna. Aiemmin samoja tietoja vietiin esimerkiksi kolmeenkin eri järjestelmään manuaalisesti. Sisko Määttä, järjestelmäsuunnittelija, Itä-Suomen aluehallintovirasto 12 13

8 Sähköinen Omahoito varmistaa potilaan hoidon laadun Espoossa potilaat osallistuvat aktiivisesti omaan hoitoonsa sähköisen Omahoito-portaalin avulla. Palvelua käyttävät pitkäaikaissairaat saavat oman Terveyskansion, joka antaa mahdollisuuden hoitaa terveyteen ja sairauksiin liittyviä asioita sähköisesti suoraan oman terveysaseman kanssa. Ylilääkäri Tuomo Lehtovuoren mukaan Omahoito-hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat parantaneet hoidon vaikuttavuutta ja palvelujärjestelmän tuottavuutta. Potilas voi omasta Terveyskansiostaan tarkistaa mm. laboratoriotulokset lääkärin kommentein, oman terveyden perustiedot ja hoitosuunnitelman. Sähköinen asiointi säästää näin monelta lääkärikäynniltä ja puhelinsoitolta. Tiedon ja Espoon yhdessä kehittämässä Terveyskansiossa potilaan hoitohistoria pysyy ajan tasalla. Potilas voi itse kirjata tietoja terveydentilastaan ja Espoon terveyskeskusten ulkopuolisista lääkärikäynneistä. Terveyskansion kautta potilas voi lähettää kysymyksiä tai kommentteja hoitotiimilleen ja saada vastauksen kolmen päivän sisällä. Kun potilaalla on ei-akuuttia kysyttävää esimerkiksi lääkitykseensä liittyen, soveltuu sähköinen asiointi siihen hyvin, Lehtovuori kuvailee. Pystymme antamaan parempaa palvelua asiakkaille ja samalla myös henkilökunnan työnteko tehostuu ja työajan käyttö järkeistyy, Omahoitohankkeen projektipäällikkö Anna-Mari Leppäkoski kiteyttää. Potilaan kohdalla ajansäästö voi olla jopa kymmeniä minuutteja, kun hänen ei tarvitse jonottaa puhelimessa. Espoossa uskotaan vahvasti, että niin omahoito kuin digitaalinenkin omahoito ovat tulevaisuuden suuntia. Omahoidon kautta potilas pääsee lähemmäksi ja vahvemmin osalliseksi omaan hoitoonsa ja sen suunnitteluun. Näin potilaita myös sitoutetaan terveytensä vaalimiseen, Lehtovuori ja Leppäkoski sanovat. Espoo Espoo on noin ihmisen kotikaupunki, joka työllistää lähes henkilöä. Kaupunki luo edellytyksiä kuntalaisten hyvälle elämän laadulle mm. kehittämällä terveydenhuollon sähköisiä palveluja. Haaste: Resurssien kutistuessa terveydenhuollossa joudutaan pohtimaan, miten potilaat saataisiin osallistumaan aktiivisemmin omaan hoitoonsa, kuinka palvelujärjestelmän tuottavuus paranisi ja hoidon vaikuttavuus tehostuisi. Ratkaisu: Omahoito-portaalissa on Terveyskansio, joka antaa mahdollisuuden hoitaa terveyteen ja sairauksiin liittyviä asioita sähköisesti oman terveysaseman kanssa. (SharePoint-tegnologia) Hyöty: Espoo pystyy tarjoamaan parempia terveyspalveluja kaupunkilaisille ja samalla myös henkilökunnan työnteko tehostuu ja työajan käyttö järkeistyy. Kumppani: Tieto Tanska näyttää tietä sähköisessä asioinnissa Tanska on maailman kärkeä julkisen hallinnon sähköisessä asioinnissa. Maan tavoitteena on, että vuoteen 2012 mennessä kaikki kirjallinen viestintä kansalaisten ja organisaatioiden kanssa tapahtuu sähköisesti. Yksi Tanskan kärkihankkeista on kansalaispalveluportaali borger.dk, jonka kautta kaikki hallintopalvelut, kuten esimerkiksi terveydenhuolto-, verotus-, koulutus- ja päivähoitopalvelut, ovat yhden luukun kautta kansalaisten saavutettavissa. Palveluportaali on Tanskassa tehty niin helpoksi, että jokainen pystyy sitä hyödyntämään - IT-taidoista riippumatta. Tietoturva on varmennettu sähköisellä allekirjoituksella. Borger.dk:n toimittajaksi valtio valitsi NNIT:n ja alustaksi Microsoft SharePoint Serverin. Yhdistetyt viestintäratkaisut HUSin apuna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri panostaa kuntayhtymän sisäiseen ja ulkoiseen viestimiseen. Hyvällä viestinnällä kuntayhtymä haluaa tarjota työntekijöilleen innovatiivisen ja motivoivan työympäristön. Tavoitteena on myös työnteon tehostaminen, matkustuksen vähentäminen ja kustannussäästöt. Ratkaisuiksi HUS on valinnut Microsoftin yhdistetyt viestintäratkaisut. Tavoittelemme uudella ratkaisulla ajan säästöä: verkkokokousten ja läsnäolon seurannan avulla pystymme vähentämään matkustusta ja tehostamaan keskinäistä viestintäämme - pystymme jakamaan tietoa ja osaamista organisaation sisällä huomattavasti entistä helpommin, HUS-Tietotekniikan asiakaspalvelujohtaja Jouko Virtanen kuvailee. Sitra löysi online-hyödyt Sitran tärkeän tehtävän hoitaminen edellyttää edistyksellisiä IT-työvälineitä. Organisaatio onkin panostanut merkittävästi sähköisiin tuottavuusratkaisuihin ottamalla käyttöön Microsoftin online-palveluna mm. verkkoneuvotteluyhteyksiä, pikaviestintäja tiedonjakoratkaisuja. Sitra valitsi Microsoftin online-palvelun niiden helpon käytettävyyden, teknisen varmuuden ja kustannustehokkuuden takia. Henkilöstömme liikkuu paljon ja tarvitsee liikkuvuutta tukevat työvälineet. Onlineratkaisuja on turvallista käyttää internet-yhteydellä ja ne ovat myös kustannustehokas vaihtoehto, Sitran tietohallintojohtaja Peter Bergström kertoo. Vaasan sairaanhoitopiiri laittoi dokumentit järjestykseen Sairaanhoidossa tuotetaan valtavasti erilaisia dokumentteja. Suuren määrän vuoksi niiden kierrättäminen ja hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla on usein haasteellista. Microsoft Office Sharepoint Server 2007 on moderni dokumentinhallintaratkaisu, jonka avulla Vaasan Sairaanhoitopiiri sai järjestelmistään löytyvän tiedon järjestykseen. Nyt käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedon nopeasti ja sitä on helppo jäsennellä, jakaa, päivittää ja hallinnoida. Kun tieto on järjestyksessä, myös projektien hallinta yhtenäistyi. Uusien hankkeiden dokumentaatio tulee nyt käyttöön aina saman kaavan mukaan. Tämä tehostaa työtämme valtavasti ja ajansäästö on merkittävä, kertoo Olle Pursiainen Vaasan Sairaanhoitopiiristä

9 Haluatko kuulla lisää Microsoftin sähköisistä palveluista ja tuottavuusratkaisuista? Ota meihin yhteyttä: Microsoft Oy Johtaja, Julkishallinto, Eero Noroviita Ratkaisumyyntipäällikkö, Juha Vermaja Keilaranta 7, Espoo Puhelin (09)

JULKINEN ICT JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN HAITIA

JULKINEN ICT JULKISET PALVELUT TULEE TUOTTAA TEHOKKAAMMIN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Terveyttä tiedosta ja tekniikasta Tietotekniikan avulla kohti parempaa terveydenhuoltoa Kaupungin puhelinjärjestelmä Case Varkaus:

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä

Circle. Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä Circle Microsoft Circle Magazine nro 2/2012 Pekka Mattila uuden suomalaisen tuottavuuden jäljillä > AinaCom on kommunikaation ytimessä > Valmistaudu Kansallinen etätyöpäivä tulee > Talouden kasvu piilee

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT

ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE JULKINEN ICT ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Pilvipalvelut Suomessa Keveyden ohella kustannussäästöjä Aki Siponen: Tietoturva kehittyy vauhdilla Hyvästit jonoille Puhelinpalvelu

Lisätiedot

5vinkkiä. future communications. nopeammin ja laadullisesti paremmin

5vinkkiä. future communications. nopeammin ja laadullisesti paremmin ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Yhdistetty viestintä Tehosta kommunikaatiota kaikilla tasoilla Toimiva vaihdepalvelu Huolehdi asiakkaastasi vieläkin paremmin

Lisätiedot

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit

Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Menestykseen tarvitaan oikeat ratkaisut ja kumppanit Asiakasreferenssejä Miten parantaa edelleen työn tuottavuutta? Yllä on esitetty kilpailukyvyn keskeisin kysymys. Syksyllä 2004 julkistetun kansainvälisen

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI

Hyödynnä tieto tehokkaasti Business Intelligence -ratkaisut täsmäaseeksi päätöksentekoon s. 3-5 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 3/2010 INNOFACTORIN ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI Kokonaisvaltaisen näkemyksen muodostaminen edellyttää monipuolisen tiedon käsittelyyn kykeneviä ratkaisuja s. 2 Uudet innofactorilaiset esittäytyvät s. 6-8

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen

VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI NRO 2/06. Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen. L7 - harppaus tulevaisuuteen NRO 2/06 VISMA SOFTWARE OYJ:N ASIAKASLEHTI Visman tuotestrategia Projektin- ja projekteilla johtaminen L7 - harppaus tulevaisuuteen PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA... 3 VISMAuutuus L7 - harppaus tulevaisuuteen...

Lisätiedot

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia

Microsoft Circle Magazine nro 1/2012. Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Circle Microsoft Circle Magazine nro 1/2012 Jouko Karvinen: Rethink on elämänfilosofia Atea: Työtä yhdessä erillään Suomi tarvitsee lisää pelle pelottomia Windows Phone on yrityksille houkutteleva mahdollisuus

Lisätiedot

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu?

KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on jo täällä. nro 1 2015. 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja. 20 Millainen on 2100-luvun koulu? nro 1 2015 16 IoT luo uusia liiketoimintamalleja 20 Millainen on 2100-luvun koulu? 24 Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Pekka Horo ja avaimet uuteen tuottavuuteen KONEen Kati Hagros: Asioiden internet on

Lisätiedot

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi

haastoiuudet mobiiliratkaisut Digitalisoidaan kaikki mahdollinen mobiiliratkaisut digitalisoidaan Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi RATKAISU CGI:N ASIAKAS- JA SIDOSRYHMÄLEHTI 01.2015 Paula Risikko Rakenteet rohkeasti uusiksi s. 16 Harri Karjalainen Robert Robert Andersson Andersson Hanna Hanna Nikkilä Nikkilä L&T L&T haastoi haastoiuudet

Lisätiedot

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta

10 Pekka Sivonen. nro 3 2012. Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta nro 3 2012 10 Pekka Sivonen Suomi tarvitsee rohkeutta ja roviolaista asennetta 6 Mullistavan erilainen Windows 8 17 Elisa tie Windows maailmaan 20 Puolustusministeriö: pilvi yhdistää tietoturvan ja kustannustehokkuuden

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA

TTT. tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA TTT 2008 tapamme_tehdä_töitä MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Sisällysluettelo Tapamme tehdä töitä 1 Pääjohtajan katsaus 2 Maanmittauslaitos on asiakkaita varten 4 Rekisterit ja tietokannat huippuvireessä

Lisätiedot

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Vuosikertomus 2013 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2013 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management

Business Intelligence ja Document/ Knowledge Management maaliskuu 2002 Sisällysluettelo: Metsä-Botnia: Kuitutietäjille ja puukuidun tuottajille tehokas dokumenttien hallintajärjestelmä s. 4 Viestintävirasto halusi tietovarastonsa hyötykäyttöön s. 5-6 Varma-Sampo:

Lisätiedot

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN

4VINKKIÄ TIEDON ORGANISOINTIIN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Parempia päätöksiä Oikean tiedon avulla oikeat ratkaisut Tulevaisuuden trendit Business intelligence ja ECM yhdistyvät? Case

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille TOUKOKUU 2013 KIRJOITUKSIA DIGITAALISESTA SUOMESTA Avoimen datan aarteet auki kehittäjille Viranomaiset avaavat tietovarantojaan. Yhdistämällä ja jalostamalla avointa dataa voidaan kehittää uusia palveluita

Lisätiedot

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti

20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut. THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma. Palautepalvelut. Esiselvitysraportti THL / Market-Visio Oy SADe-ohjelma 20.9.2011 Esiselvitysraportti Palautepalvelut Palautepalvelut Esiselvitysraportti 2(23) Versiohistoria versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 7.3.2011 Perusversio

Lisätiedot

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä.

Huomisen sote. Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään. tulisi pyrkiä ja miten se tehdään. Sitran selvityksiä. Sitran selvityksiä 92 Huomisen sote Millaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmään meidän tulisi pyrkiä ja miten se tehdään Huhtikuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 92 ISBN 978-951-563-913-4 (nid.)

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen

Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Hinthaaran päiväkodin kotisivujen suunnittelu ja laatiminen Jääskeläinen, Nina 2009 Laurea Porvoo Laurea ammattikorkeakoulu Laurea Porvoo HINTHAARAN PÄIVÄKODIN KOTISIVUJEN SUUNNITTELU JA LAATIMINEN Nina

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palveluverkkosuunnitelmien toteutus ja strategian toimeenpano Eksotessa 2014 2018 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ EKSOTEN PALVELUVERKKOSUUNNITELMASTA

Lisätiedot

ASIAKASLEHTI 01/2010. Tapio Hakanen, äänisuunnittelija ja DJ Orkidea: Isoveli kotipäätteelle? Älyä taskuun ja kasvua mobiilista

ASIAKASLEHTI 01/2010. Tapio Hakanen, äänisuunnittelija ja DJ Orkidea: Isoveli kotipäätteelle? Älyä taskuun ja kasvua mobiilista ASIAKASLEHTI 01/2010 Tapio Hakanen, äänisuunnittelija ja DJ Orkidea: Yrityksen äänimaailma Isoveli kotipäätteelle? FONECTA AUTTAA IHMISIÄ JA YRITYKSIÄ LÖYTÄMÄÄN TOISENSA Älyä taskuun ja kasvua mobiilista

Lisätiedot

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet

S I S Ä L L Y S. 6-7 Trainers House lyhyesti. 8-9 Toimitusjohtajan katsaus. 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot. 16-18 SaaS-tuotteet 2 S I S Ä L L Y S 4-5 Trainers House autamme asiakkaitamme kasvamaan 6-7 Trainers House lyhyesti 8-9 Toimitusjohtajan katsaus 10-11 Missio, visio, strategia ja arvot 12-15 Palvelut 16-18 SaaS-tuotteet

Lisätiedot