MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto Elina.fonsen@ediva.fi"

Transkriptio

1 MITEN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA VOIDAAN JOHTAA? KT Elina Fonsén Ediva oy/tampereen yliopisto

2 MITÄ JOHDETAAN, KUN JOHDETAAN PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKKAA? Millaista on perhepäivähoidon pedagogiikka? Onko meillä yhteisesti keskusteltu näkemys perustehtävästä?

3 KESKEISIÄ KYSYMYKSIÄ JA AVAAMISEN AIHEITA Onko kaikille osapuolille selkeää, mikä määrittää perhepäivähoitajan perustehtävää? Näkyykö toteutuksessa: varhaiskasvatussuunnitelman perusteet? Lapsen osallisuus? Kasvatuskumppanuus? Mikä on laadukasta varhaiskasvatusta perhepäivähoidossa?

4 Elina Fonsén 2014 PEDAGOGISEN JOHTAJUUDEN VOIMANSIIRTO = JOHTAJUUS LAADUN PORTINAVAAJANA

5 Position mukaan laajenevat pedagogisen johtajuuden vastuualueet Elina Fonsén 2014

6 Elina Fonsén 2013 Pedagogisen keskustelun ylläpitäminen Ihmisten ja toiminnan johtaminen Varhaiskasvatussuunnitelmatyö Perustehtävän määrittely Pedagoginen johtajuus varhaiskasvatuksen kontekstissa (Fonsén 2009, 107) Palikkatorni-metafora Elina Fonsén

7 OLEELLISTA ON LUODA KANTAVAT RAKENTEET KESKUSTELULLE Perustehtävän avaamisen paikat => Toimintaa ohjaavien arvojen selkiyttäminen

8 LÄHDE: JÄÄSKELÄINEN & MAJURI-NAAPPI MATKALLA PERHEPÄIVÄHOIDON KEHITTÄMISEEN. OTTEITA SAANA WOLFIN GRADUSTA.

9 MITEN OHJAUS RAKENTUI Hoitajien illat kerran kuukaudessa 79,4 % Kaksi kertaa kuukaudessa 15,6 % Kotikäynti hoitosopimusten yhteydessä tai pyydettäessä 59,7 % 1-2 kertaa vuodessa 17,9 % Yhteistä suunnittelua hoitajilla kaksi kertaa vuodessa 35 % tai useammin 21 % kerran vuodessa 23 %

10 RIITTÄÄKÖ OHJAUS? Hoitajista 48 % tyytyväisiä ohjaukseen, 41,2 % piti ohjausta riittämättömänä Lisää kaivattiin: Tukea ongelmatilanteisiin lasten tai heidän vanhempiensa kanssa Erityislapsiin liittyvissä asioissa Ohjaajan aikaa ja läsnäoloa yleisesti

11 MARIKA SAASTAMOINEN ÄITIEN KOKEMUKSIA JA KÄSITYKSIÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSTA Pieni ryhmä, kodinomaisuus ja yksilöllisyys valtteja Erityisesti pienimpien lasten tarpeisiin vastaavaa Ryhmäperhepäivähoito ei saisi liiaksi jäljitellä päiväkotia (päivärytmi! ~ puolikuntoiset lapset)

12 HOITAJIEN TUKEMINEN TUKEMAAN VANHEMPIA: VANHEMPIEN ASEMAN VAHVISTAMINEN ENSISIJAISINA KASVATTAJINA (SAASTAMOINEN 2009) kuitenki se lapsen paras paikka on tulla sinne kotiin.jotenki sen korostaminen jäi sillä tavalla varjoon siinä tuli sitte välillä semmonen olo.jotenki tunkeileva jopa.että sitä neuvomista tulee välillä jopa liikaa. Jotenki ois toivonu enemmän semmosta kyselevää työotetta, et ois meidän tilanne otettu huomioon. (Ä2)

13 MILLAISIA OHJAUKSEN MUOTOJA VOISI OLLA? Aikaresurssi? Ohjausvastuu/ jaettua johtajuutta / opettajajohtajuutta? Rakenteet, koska, kuinka usein? Sisältö, missä asioissa ohjausta erityisesti tarvitaan?

14 MENETELMIÄ PEDAGOGISEEN JOHTAMISEEN Elina Fonsén 2014 Ulottuvuus Menetelmä Toimintatapa Arvo Ajan varaaminen pedagogiselle johtajuudelle Halu priorisoida aikaa pedagogiikan johtamiselle Toimenkuvassa väljyyttä pedagogiselle keskustelulle ja aikaa arjen pedagogiikan tuntemukselle Konteksti Rakenteiden luominen pedagogiselle keskustelulle Keskustelufoorumien organisointi Palaverien järjestäminen ja niistä kiinnipitäminen Vasutyön organisointi Pedatiimit yms. Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö Organisaatiokulttuuri Pedagogisen johtajuuden Vastuun jakaminen jakaminen Luottamus Henkilöstön asiantuntijuuden arvostus

15 Näitä rakenteita työyhteisössä ovat työyhteisön suunnittelupäivät, ns. kasvatukselliset illat, talopalaverit (teemoitetut) ja tiimipalaverit. Vastaavasti perhepäivähoidon puolella hoitajien kuukausi-illat ja kotikäynnit mahdollistavat pedagogisen keskustelutilaisuuden. Pelkkä rakenne ei riitä, vaan keskusteluaiheet ja keskustelua ohjaavat kysymykset on myös mietittävä tarkkaan. (aluejohtaja)

16 Johtajan ammatillisuus Oman kompetenssin ylläpitäminen ja johtajuuden haltuunotto Ajantasaisesta tietämyksestä huolehtiminen Jämäkkyys päätöksenteossa Elina Fonsén 2014 Substanssin hallinta Työhyvinvoinnista huolehtiminen Pedagogisen keskustelun herättäminen ja ylläpitäminen Tietämys hyvästä pedagogiikan laadusta Ilmapiiristä huolehtiminen Hyvä vuorovaikutus Myönteisen yhteisöllisyyden rakentaminen Työyhteisökoulutus Arvokeskustelun herättäminen Toiminnan reflektointi ja kehittäminen

17 Olennaisena nähdään myös varhaiskasvatuksen asiantuntijarooli - voiko ilman aitoa ja ajan tasalla olevaa tietoa pedagogiikasta tai varhaiskasvatuksesta olla uskottava pedagoginen johtaja varhaiskasvatuksessa? Miten ajatus ammattijohtajasta istuu varhaiskasvatuksen kontekstiin? Tässä korostuu johtajan kyky ja halu ylläpitää ja kehittää omaa osaamistaan - esimiehen on oltava tietoinen tuoreista varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksista ja kehityssuunnista ja oltava itse valmis kehittymään. (päiväkodin johtaja)

18 PERHEPÄIVÄHOIDON PEDAGOGIIKAN JOHTAMISMALLI (KEMPPI 2010) Hollolan malli s.67 https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/21040/kemppi_mi ia.pdf?sequence=2 Lähtökohtana yksilöhavainnointi, tiimihavainnointi ja työyksikkötason havainnointi Käynnistyy lapsitason havainnointina, dokumentointina, arviointina, ja toiminnan suuntaamisena näiden pohjalta Seuraavana tiimitason sykli

19 KEMPPI 2010 (JATKUU) Työyksikkötason arviointi, suunnittelu ja kehittäminen Kehittämiskeskustelut Osaamiskartoitukset Tiimisopimukset Näiden pohjalta eri tason osaamisen kehittämiseen suunnitelmat

20 ARVIOINTIIN PERUSTUVA VARHAISPEDAGOGIIKAN SUUNNITTELUPROSESSI (FONSÉN, HEIKKA, ELO 2014) Teoksessa: Heikka, Fonsén, Elo & Leinonen (toim.) Osallisuuden pedagogiikka varhaiskasvatuksessa 5. Pedagogiikan suunnittelu ja opetussuunnitelman kehittäminen 1. Havainnointi Varhaiskasvattaja havainnoi oppimisen ja tavoitteiden näkökulmasta merkityksellisiä tapahtumia ryhmässä 4. Tiimin yhteinen keskustelu, jossa arvioidaan toteutunutta pedagogiikkaa ja pohditaan tulevaa alustavan suunnitelman pohjalta 2. Dokumentointi Tehdään monipuolisia menetelmiä käyttäen ja eri näkökulmista 3. Dokumenttien analyysi ja alustavan suunnitelman tekeminen tiimipalaveria varten

21 PEDAGOGISELLA JOHTAJALLA ON SOSIAALISTA, AMMATILLISTA JA ÄLYLLISTÄ INHIMILLISTÄ PÄÄOMAA: Tietoa laadukkaasta pedagogiikasta koulutus, uuden tiedon aktiivinen etsiminen Tietoisuus toteutettavasta pedagogiikasta Seuraaminen, arviointi, erilaiset keskustelun muodot Taitoa ohjata henkilöstö toteuttamaan laadukasta pedagogiikkaa johtajuusosaaminen henkilöstöjohtamisena ja pedagogiikan (perustehtävän) johtamisena, perustehtävän kirkastaminen, yhteisen arvokeskustelun ohjaaminen, Vasu-työ, toiminnan reflektoinnin ohjaaminen, kehittämistyön ohjaaminen, koulutustarpeen arviointi ja täydennyskoulutuksen järjestäminen Kykyä pedagogiseen argumentointiin Elina Fonsén 2014 henkilöstön ja toiminnan johtamisen perustelu, resurssien takaaminen (henkilöstöresurssit, hallittavissa oleva vastuualue, muut laadukkaaseen toimintaan tarvittavat resurssit), lapsen edun ja varhaiskasvatuksen puolesta puhuminen

22 MITÄ ON JOHTAJUUS? https://www.youtube.com/watch?v=fw8ammcvajq

23 Koulutus, konsultaatio, tutkimus, kehittäminen, arviointi Sanna Parrila Elina Fonsén

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa.

Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa. Eerika Lehtolammi Pedagogiikan johtaminen koulutuksen vaikuttavuus Espoossa. Päivähoitoyksiköiden johtajien kokemuksia. Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi ylempi AMK Hyvinvointi ja toimintakyky Opinnäytetyö

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Eeva Hujala ja Elina Fonsén sekä hankkeen kirjoittajaryhmä Katri Aronen ja Riitta Ranta, Hanna Riihijärvi,

Lisätiedot

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2014-2015 LAULULINNUN PÄIVÄKOTI varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen VI johtajuusfoorumi

Varhaiskasvatuksen VI johtajuusfoorumi Varhaiskasvatuksen VI johtajuusfoorumi Tampere 18.-19.4.2012 Osallistava pedagoginen johtajuus ja henkilöstön sitoutuminen Hannu Päivinen - Päiväkodinjohtaja - Perhepäivähoitaja - Päiväkodinopettaja -

Lisätiedot

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA

SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA SOSIONOMI PÄIVÄKODIN JOHTAJANA Santra Kapanen Opinnäytetyö Marraskuu 2014 Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja terveysala Kuvailulehti Tekijä(t) Kapanen, Santra Työn nimi Sosionomi päiväkodin johtajana

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

AVAIMIA PÄIVÄHOIDON ARKEEN. erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski Uudellamaalla 2005-2007

AVAIMIA PÄIVÄHOIDON ARKEEN. erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski Uudellamaalla 2005-2007 AVAIMIA PÄIVÄHOIDON ARKEEN erityispäivähoidon kehittäminen osana varhaiskasvatusta Länsi- ja Keski Uudellamaalla 2005-2007 Loppuraportti Taija Pölkki 2008 Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ... 3 1 TAUSTAA...

Lisätiedot

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä

JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä JOHTAJANA KEHITTYMINEN Päiväkodin johtajien kokemuksia johtajana kehittymisestä Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Varhaiskasvatuksen koulutus Pro gradu -tutkielma Laura Pisto Kesäkuu 2013 Tampereen

Lisätiedot

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011

TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 TIKKAVASU Tikan päiväkodin ja perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Ydintehtävänä on huolehtia lapsen hyvinvoinnista järjestämällä lapsiperheille laadukkaita ja monipuolisia päivähoito- ja varhaiskasvatuspalveluita.

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA

KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ritva Heiskanen Proseminaari / 4.10.2008 Kasvatustieteen aineopinnot 55 op. Helsingin avoin yliopisto/ Vantaan toimipiste KOULUTTAJANA TOIMIMISEN KOKEMUKSET OMAN TYÖN OHELLA Ohjaaja Professori Merja Ikonen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå LAATUKÄSIKIRJA asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Tuusulan perusopetus ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Lisätiedot

PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TYÖNKUVAN SEKÄ TAITOJEN JA OMINAISUUKSIEN TÄRKEYS TYÖYHTEISÖN NÄKÖKULMASTA

PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TYÖNKUVAN SEKÄ TAITOJEN JA OMINAISUUKSIEN TÄRKEYS TYÖYHTEISÖN NÄKÖKULMASTA PÄIVÄKODIN JOHTAJAN TYÖNKUVAN SEKÄ TAITOJEN JA OMINAISUUKSIEN TÄRKEYS TYÖYHTEISÖN NÄKÖKULMASTA Miia Kauppinen Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Jyväskylän yliopisto Varhaiskasvatuksen laitos Syksy 2004

Lisätiedot

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS...

1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 1 Sisällys 1.JOHDANTO... 2. VARHAISKASVATUKSEN LAADUNARVIOINTIMALLI... 3. ARVIOINNISTA VARHAISKASVATUKSESSA... 4. LAATU JA ASIAKAS... 4.1 Tiedonsaanti... 4.2 Hakuprosessi... 4.3 Päivähoitomaksut... 4.4

Lisätiedot

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma)

2013-2015. varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2013-2015 varhaiskasvatussuunnitelma (toimintasuunnitelma) 2 Sisällysluettelo Johdanto 1. VARHAISKASVATUKSEN PERUSTA... 5 1.1 ARVOPOHJA... 5 1.2 TAVOITTEET... 6 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMISEN LÄHTÖKOHTIA...

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kauhajoen kaupunki KAUHAJOEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 KAUHAJOEN KAUPUNKI 2007 PERUSTURVA / PÄIVÄHOITO Piirrokset: Taina Ojaniemi Hyväksytty Kauhajoen perusturvalautakunnassa 18.12.2007 3

Lisätiedot

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä

YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä YHDESSÄ KASVAEN, KEHITTYEN JA OPPIEN Investors in People standardi päiväkodin johtamisen kehittämisvälineenä Päivikki Kahranaho Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Järvenpää

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI JOHTAJUUS JA VARHAISKASVATUKSEN LAATU PROJEKTI

LOPPURAPORTTI JOHTAJUUS JA VARHAISKASVATUKSEN LAATU PROJEKTI LOPPURAPORTTI JOHTAJUUS JA VARHAISKASVATUKSEN LAATU PROJEKTI Eeva Hujala ja Elina Fonsén Tampereen yliopisto Varhaiskasvatuksen yksikkö 2009 Sisältö Tiivistelmä... 1 1 Hankkeen lähtökohdat... 3 1.1 Johtamisen

Lisätiedot

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY)

TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Asko Leppilampi Oy www.leppilampi.com p. 040-8322552 KOHONEN, VILJO & LEPPILAMPI, ASKO TOIMIVA KOULU YHDESSÄ KEHITTÄEN (Opetus 2000, WSOY) Seuraavat osiot ovat lainausta yllä mainitusta kirjasta: 2.2.

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU

TOIMINNAN SUUNNITTELU TOIMINNAN SUUNNITTELU Varhaiskasvatus tarjoaa alle kouluikäiselle lapselle päivähoitoympäristön, jossa heidän tulee saada hoitoa, kasvatusta ja opetusta sekä ohjausta ja kannustusta kehittyäkseen minäkuvaltaan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIJOHTAJUUDEN MONET VALINNAT

PÄIVÄKOTIJOHTAJUUDEN MONET VALINNAT 1 PÄIVÄKOTIJOHTAJUUDEN MONET VALINNAT Päiväkodin johtajan työ ja lapsiryhmien sijoittamista koskevat päätökset päiväkodin johtajien kokemana Maria Makkonen Tässä kirjoituksessa esitetään tuloksia siitä,

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNKI SOSIAALI JA TERVEYSTOIMI JOENSUUN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2007 Ilo elää Joensuussa 2 Sisällysluettelo Saatteeksi 1.Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 1.1 Varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI

Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö Ruorin loppuraportti JOHANNA AURANEN JA TIINA KIRVESNIEMI 2008 SISÄLTÖ 1. Kaakkois-Suomen varhaiskasvatuksen kehittämisyksikön taustaa 1.1 Osaamisklinikasta

Lisätiedot

Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin 12.9.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Verkoston pääsuunnitteluryhmän ja teemaryhmien yhteinen työseminaari Aika 12.9.2012 klo 9.00-16.00 Paikka: Satakuntatalo, Kilta-sali,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD

VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2005 Lasten kommentteja Kivaa on Pihaleikit, kaverit, piirtäminen, majaleikki, välipala, keinuminen, retket UNO peli ja Afrikan tähti, jumppa

Lisätiedot