Koulutuksen johtaminen kohti vuotta 2020

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutuksen johtaminen kohti vuotta 2020"

Transkriptio

1 Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen Koulutuksen johtaminen kohti vuotta 2020 Rinnakkaisryhmät torstaina 9.6. klo

2 Tavoitteena Tuottaa ratkaisukeskeisiä ideoita opetuksen ja koulutuksen johtamisen kehittämiseksi Jakaa hyviä käytänteitä Tuottaa uutta tietoa Suuntautua tulevaisuuteen

3 Miten? Yhdessä Keskustellen Innovoiden Innostaen Osallistaen Jakaen Kooten keskeiset asiat yhteen

4 Yleissivistävä koulutus - Kansallisen ja kunnan tason tavoitteiden tulisi olla tarpeeksi selviä - Pedagoginen johtajuus, ajan löytäminen - Johtajuuden selkiyttäminen - Työaikakysymykset ( opettajat ) - Jaettu johtajuus ja sen määritteleminen, rehtorin oman roolin kirkastaminen - Kaikkien tasojen dialogi, osallistuminen ja sitoutuminen (koulu, kunta ja valtakunnan taso, myös oppijat) - Rohkeutta ajatella toisin

5 Tavoitteena yhtenäinen, tasa-arvoinen mahdollisuus viestintäteknologiaan eri koulutuksen ja opetuksessa vanhempien, opettajien ja oppilaiden kesken Modernin teknologiaopetuksen tarjoaminen luontevana osana koulukulttuurin arkea Hyödyntää koulun opettajayhteisöön ja toimintasuunnitelmaan koulun rehtorin vaatimuksen ja innostuksen kautta. Voi tarvita pienen tönäisyn Tieto- ja viestintäteknologian tulisi olla tarkoitus- ja tarveperäistä Haasteina ja esteinä voivat olla esimerkiksi koulutustaso, rahoitus, täydennyskoulutus, laitteet, tavotteet, oman mukavuusalueen ylittäminen, rajoitut ohjelmat, opettajien haluttomuus, epävarmuus TVT:n käyttämistä voivat edesauttaa esimerkiksi rehtorin innostus, pisaratartunta, palkkiot, yhteistyöt ja tukiverkostot, koulutukset, sovitut yhteiset ohjelmat, valtakunnallinen panostus, rohkeus, yhteiset projektit, oppilaiden halukkuus, tiimityöskentely Suurin merkittävä tekijä on opettajien oma halukkuus ja innostus tieto- ja viestintäteknologiaan ja sen hyödyntämiseen monipuolisesti useissa eri aineissa

6 Koulutuksen johtaminen kohti työelämän tarpeita 1. Opettajien työelämäyhteyksien parantaminen ja työelämän aktivointi yhteistyöhön (myös OPH) sekä vastavuoroisen hyödyn kirkastaminen 2. Mahdollisuus opettajille siirtyä opiskelijoiden mukana työpaikoille itse oppimaan ja ohjaamaan opiskelijoita 3. Työelämässä toimineiden opiskelijoiden palautteen kautta mahdollisuus strategisiin ideoihin ja tutkinnon kehittämiseen yhteistyössä työelämän kanssa 4. Lähiesimiesten osaamisen kehittäminen keskeisintä johtamisen kehittämisessä (mahdollistava johtajuus) 5. Rahoitusjärjestelmän kehittäminen tukemaan oppilaitoksen johtamista 6. Kaikki koulutustasot ja työelämän yhdistävät alueelliset kehittämis- ja ennakointifoorumit

7 Kansallinen arviointipolitiikka, case ylioppilaskirjoitukset Johtamisen Foorumi 2011 Tiedolla johtaminen avain opetuksen ja oppimisen tulevaisuuteen Ylioppilastutkinnon tehtävä on oltava selvä: päättökoe vai pääsykoe? Punnitseminen tutkinnon yleissivistävyyden ja valinnaisuuden välillä: valinnaisuus mahdollistaa varhaisen erikoistumisen, muttei ole ongelmaton vaihtoehto. Yo-arvosanojen yhteismitattomuuteen liittyy ongelmia. Arvosanaskaalan on oltava tarkoituksenmukainen, jolloin on huomioitava myös tutkinnon tehtävä (päättö- vai pääsykoe). Yo-tutkintoa hyödynnetään tällä hetkellä vain osittain korkeakoulujen sisäänotossa. Samanaikaiset päättö- ja pääsykokeet ovat hidas, hintava ja opiskelijan kannalta rankka prosessi. Lukiokoulutuksen on joka tapauksessa palveltava jatkokouluttautumista, jolloin oppimisvalmiuksien opettamisen merkitys korostuu.

8 6. Osaamisen johtaminen 1. Koulutus- ja opetusalan suurimmat haasteet vuoteen 2020 mennessä? - Sosiaalisuuden ja teknologian tasapaino, huomioiden myös sopusointu tunne-tieto-taito akselilla. - Toimintakulttuurin muutos: Koulu ulospäin avautuva opettajien, oppilaiden, huoltajien sekä koko maailman yhteinen kasvuyhteisö. - Opettajakoulutuksen muutos: opettajuuden korostaminen, rohkeus tehdä sitä mitä sydän palaa, välineet yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistämiseen. 2. Millaisella johtamisella haasteisiin vastataan? - Jaettu johtajuus ja yhdessä työskentely: jokaisen mielipide on tärkeä, ja virheet ovat sallittuja - Rehtori ovien avaajana mahdollisuuksien tarjoajana, mutta aina lopulta viimeisen päätöksen tekijä - Haasteisiin vastaaminen ja muutos vaativat aikaa, eivätkä tapahdu hetkessä

9 7. Tulevaisuuden opettajuus henkilöjohtamisen näkökulmasta Tulevaisuuden opettajuudessa muut tehtävät ovat osana ammattia ja jaetaan omaa opettajuutta Toimintaympäristön muutos vaikuttaa johtamiseen: johtajan oltava pari askelta edellä ja hallittava kokonaisuudet Henkilöstöjohtamisen haasteena: yhteinen näkemys perustehtävästä, ammatillisuudesta ja arvoista Työkalut tulevaisuuden johtamiselle: työyhteisötaidot, vertaistuki ja opettajankoulutuksen kehittämien työelämälähtöiseksi

10 Yhteenveto ryhmä 8 SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖTÄKIN TULEE JOHTAA On johtamisen ja osamisen alue, jota tulee vahvistaa ja oppia Työemäyhteistyö on merkittävä prosessi koko koulun oppimiprosessissa On kokonaisvaltaista, tulisi olla osa opetussuunnitelmatyötä On oltava koulutuksen järjestäjän tasolla laadittu suunitelma/ strategia työelämäyhetistyön merkityksestä

11 Yhteenveto ryhmä 8 KOULUN SISÄLLÄ KÄYTÄVÄ KESKUSTELU SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖSTÄ koulun oltava itse aktiivinen sidosryhmäyhteistyössä koulun sisällä märitettävä tahtotila tulee olla myös osa opetussuunnitelmatyötä ja sillä tulee olla merkitystä oppimisen kannalta, tulee liittyä koulun perustehtävään Opiskelijan/ oppijan ja alueellisen kehittämisen näkökulma huomioitava

12 Yhteenveto ryhmä 8 KOULUN TIEDOTTAMINEN JA VIESTINTÄ AKTIIVISTA, JOHDONMUKAISTA JA SELKEÄÄ Koulu laatii yhteistyössä sidosryhmien kanssa pelisääntöjä yhteistyöhön

13 Johtajuus ja talous, ryhmä 9 Koulutuksen järjestämisen talouden ennakoitavuus ja vakaus ovat keskeisiä pitkäjänteisen esim. 3-vuotisen tutkinnon järjestämisessä Taloudenkin johtamisessa tarvitaan toiminnanohjausjärjestelmää sekä tietovarastoa mm. opetushallinnon ohjelmien ja taloushallinnon ohjelmien raporttien yhdistämiseksi. Tuloksellisuudella palkitsemisella tulisi olla rooli kaikissa koulutusmuodoissa Kustannusvertailut ovat johtamisessa keskeisiä mm. henkilöstökustannukset ja toimitilakulut (varauksin) yhteismitallisuus erittäin tärkeää vertailussa (=käsitemäärittelyt). Koulutustakuu eli koulutuspaikka kaikille peruskoulun päättäville tarvitaan myös kokonaistalouden näkökulmasta.

14 10. Tulevaisuuden koulutuksen ohjausjärjestelmä Lainsäädäntö ja työehtosopimukset eivät saa rajoittaa oppilaan oppimista. Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö on uusittava ja vastuu siirrettävä sosiaali- ja terveysministeriöltä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Learning society myös koulun ulkopuolella opitaan. Opettajankoulutuksen kehittäminen ja koulujen voimaannuttaminen. Valtakunnallisesti vastuu mm. lainsäädännön karsinta, keskitetyt kehityshankkeet, rakenteet, tasa-arvo, keskeisen koulutuspoliittiset tavoitteet sekä arviointijärjestelmä. Kunnallisesti vastuu mm. pedagogisten yhteisöjen luominen, yksikkökohtainen budjetti sekä uudistettu johtamismalli.

15 Yhteenveto& mitä tehtiin (6 tärkeintä pointtia) Muuttuvan maailman paineet kasvatuksen ja koulutuksen innovoimiseksi, kehittämiseksi. Mm. ympäristön muutos, globalizaatio, demografiset paineet.. Pohdittiin ryhmissä ne vaikuttavat tekijät jotka ajavat innovoimaan: mm. huoli lasten/koulutettavien hyvinvoinnista, teknologinen muutos ja sukupolvien välinen ero sekä teknologian kehitys, elinikäinen oppiminen, puutteellinen lahjakkuuden/erityisosaamisen tukeminen Käytiin läpi kolme keissiä: New York, Kunskoppskolen (ruotsi) sekä Harris- Federation Schools (UK). Aspektit keisseistä jotka nähtiin tärkeinä/mielenkiintoisina: oppilaskeskeisyys, oppilaiden kanssa tekeminen (suunnitteleminen), koulukulttuurin uudistaminen, oppilaat vahvasti mukana, koulut ja yhteisö Mitä suomessa seuraavaksi ryhdytään: tuudittautuminen hyvään maineeseen on vaarallista, itsevarmuus ei ole hyväksi. Opetussuunnitelman uudistus (puoliksi uudistettu jo..) Miten innovoidaan johtajia: Rohkeutta ajattelemaan isosti ja tekemällä aloittaen pienistä asioista. Just do it! Yes we Can!

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020

1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA. Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 1:2015 OPETUSVIRASTON JULKAISUJA Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Ilmiömäinen Helsinki Tulevaisuuden koulun suuntaviivat 2015 2020 Helsingin kaupungin opetusvirasto Käyntiosoite

Lisätiedot

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10

Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017. OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 OSA 1 LAADULLINEN KEHITTÄMINEN Luonnos 10 Kokkolan opetuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2017 Sisältö Taustaa strateginen lähtökohta 3 Opetuspalvelujen

Lisätiedot

Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013

Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016. Eija Mäenpää 15.4.2013 1(11) Salon lukioiden tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia 2013-2016 Eija Mäenpää 15.4.2013 2(11) 1. JOHDANTO Lukion perustehtävänä on antaa opiskelijoille tarvittavat valmiudet jatko-opintoihin

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota

Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota ISBN 978-952-272-778-7 Nimike Digitalisaation kynnyksellä: Kohti tulevaisuuden lukiota - selvitys Julkaisijat Helsingin kaupungin opetusvirasto

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

Tarinoita KuntaKesusta

Tarinoita KuntaKesusta Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat OPSIA ry Tulevaisuus näyttää tuloksen, mutta prosessi itsessään on ollut antoisa. Tässä prosessissa sekä matkalla että päämäärällä on merkityksensä. Tarinoita KuntaKesusta

Lisätiedot

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ

TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Kymenlaakson ammattikorkeakoulu TULEVAISUUTEEN SUUNTAAVA TUTKIVA JA KEHITTÄVÄ OPPIMINEN AVOIMISSA AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMISYMPÄRISTÖISSÄ Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Mirja Nurmi Kotka 2007 Kymenlaakson

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit

Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit Laatukäsikirja 2013 - final2 Virtain kaupungin Perusopetuksen laatukriteerit 2013 Laatu on toiminnan arviointia ja kehittämistä. 1 JOHDANTO Perusopetuksen laatukriteereiden taustaa Perusopetuksen laatutyö

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus

Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus ammatillinen ja innovatiivinen koulutus Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO KUNTAMARKKINAT 9.9 10.9.2015. Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija 040 526 9362

LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO KUNTAMARKKINAT 9.9 10.9.2015. Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija 040 526 9362 KUNTAMARKKINAT 9.9 10.9.2015 LUKIOKOULUTUS UUDISTUU - VAI UUDISTUUKO Lieselotte Eskelinen, erityisasiantuntija 040 526 9362 lieselotte.eskelinen@kuntaliitto.fi 1 SISÄLTÖ Lukiokoulutuksen nykytilasta Talousarvioesityksestä

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10313 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja

Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Varhaiskasvatuksen laatukäsikirja Sastamalan kaupunki 2014 SASTAMALAN KAUPUNKI Aarnontie 2 A, PL 23, 38201 SASTAMALA, puh. (03) 521 31, faksi (03) 5213 4099 sastamala@sastamala.fi, etunimi.sukunimi@sastamala.fi,

Lisätiedot

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015

Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 Lempäälän kunnan TVT-suunnitelma 2012-2015 1 Johdanto Lempäälän kunnan koulutuspoliittinen ohjelma 2012 2016 KOULUTUS KUULUU KAIKILLE http://www.lempaala.fi/opetus_ja_vapaa-aika/koulutus/koulutuspoliittinen_ohjelma/

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Mänttä-Vilppulan perusopetuksen TVT-suunnitelma 2013-2016 Sisällysluettelo 1 VISIO...1 2 TAVOITETILA...1 3 NYKYTILAN KUVAUS...1 4 KEHITTÄMISTAVOITTEET 2013-2016...1 4.1 Johtaminen...1 4.2 Sähköisen toimintakulttuurin

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa

Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Näkökulmia kestävään kehitykseen oppilaitoksissa Ekologinen kestävyys Taloudellinen kestävyys Sosiaalinen kestävyys Erkka Laininen, Laura Manninen & Risto Tenhunen OKKA-säätiö 2006 Sisältö Johdanto...

Lisätiedot

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma

Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma Oriveden perusopetuksen ja lukiokoulutuksen TVTsuunnitelma 2014-2016 1. Johdanto Oriveden koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiat sekä opetustoimen kuntatason tietostrategiat laadittiin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen

HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Mari Räkköläinen HUIPUT KEHIIN WORKSHOP Näkökulmia lahjakkaiden koulutukseen Turengin asema 17.1.2013 Opetusneuvos Mari Räkköläinen Opetushallitus / Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen Valtion

Lisätiedot

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet

Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet 1 Uudenmaan koulutuspoliittiset tavoitteet Uudenmaan liitto 15.2.2013 Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Tavoitteet... 3 Syrjäytymisen ehkäiseminen koulutuksen avulla... 3 Yhteiskuntatakuu... 4 Syrjäytyneiden

Lisätiedot

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen

koulujen käytössä oleviin laitteistoihin verkkoyhteyksiin ohjelmistoihin opetushenkilöstön koulutukseen tekniseen ja pedagogiseen tukeen 0 1 Sisällys Johdanto 2 VISIO 2018 3 Tavoitteet oppijan näkökulmasta 3 Esi- ja alkuopetus leikkien oppimaan 4 1-2 luokat tieto- ja viestintätekniikka tutuksi 4 3-6 luokat tieto- ja viestintätekniikka oppimisen

Lisätiedot

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 TEKIJÄ: Strategiaprosessin työskentelyn

Lisätiedot