YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 3/2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 3/2015"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA SIVU 1(2) YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 3/2015 Aika klo 18:00 Paikka TYÖJÄRJESTYS Lintumetsän koulu, Lintumetsäntie 10, Espoo 1. Kokouksen avaus Hallituksen puheenjohtaja Atte Neuvonen avasi kokouksen 18: Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Atte Neuvonen ja sihteeriksi Mikko Jutila. 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta Valittiin Reetta Mikkonen ja Lauri Valkonen pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. 4. Kokouksen osanottajien toteaminen Todettiin kokouksen osanottajat ja tarkastettiin valtakirjat. Todettiin kokouksessa olevan läsnä 8 osakkeenomistajaa, jonka lisäksi valtakirjalla luovutettuna 4 osakkeenomistajaa. Todettiin kokouksessa olevan läsnä 386 osaketta ja ääntä yhtiön 711 osakkeesta ja äänestä. Merkittiin osanottajat osallistujaluetteloon, joka on tämän pöytäkirjan liitteenä. 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokouskutsut lähetettiin osakkaille sähköpostilla tai paperilla osakkaan pyynnön mukaisesti eli kaksi viikkoa ennen kokousta sekä vahvistettiin sähköpostien vastaanotto jokaisen osakkaan kohdalta, joten todettiin kokous näin ollen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin kokouksessa olevan läsnä vähintään yksi osakkeenomistaja tai hänen valtuuttamansa edusta, joten kokous todettiin myös päätösvaltaiseksi. 6. Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi Vahvistettiin yhtiökokouskutsun mukana toimitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 7. Esitetään hallituksen selvitys linjasaneerauksen remonttiavustuksista ja linjasaneerauksen korvaavista muista vaihtoehdoista Merkittiin kokouksessa käyty keskustelu tiedoksi. 8. Päätetään linjasaneerauksen jatkosta, suunnittelun käynnistämisestä ja hallituksen valtuutuksesta linjasaneerauksen suunnittelun osalta Keskustelussa osakkeenomistajat ohjeistivat työryhmää etenemään hankkeessa siten, että linjasaneerausurakka toteutettaisiin kokouskutsun mukana toimitetun aikataulun mukaisesti. Työryhmää myös kannustettiin kuulostelemaan rakennuksen korotuksesta kiinnostuneita rakennusyhtiöitä sekä ottamaan korotuksen huomioon suunnitelmissa niiltä osin, kuin se on järkevää. Päätös: Päätettiin yksimielisesti käynnistää linjasaneerauksen toteutussuunnittelu hankesuunnitelman pohjalta ja valtuuttaa hallitus valitsemaan parhaaksi katsomansa suunnittelijan. Päätettiin valtuuttaa hallitus käyttämään suunnitteluun ja suunnitteluun liittyviin selvityksiin enintään ja urakkakilpailutukseen enintään Päätetään linjasaneerauksen suunnittelun ja rakennusurakan rahoituksesta Päätös: Päätettiin valtuuttaa hallitus sopimaan enintään euron lainasta linjasaneerauksen suunnittelua ja urakkaa varten. Päätettiin lainan enimmäispituudeksi 20 vuotta. Päätettiin valtuuttaa hallitus sopimaan lainan tarkemmista ehdoista ja nostojärjestelyistä. Asunto Oy Aurinkomäki, kotipaikka Espoo, y-tunnus Hallituksen puheenjohtaja Atte Neuvonen, , isännöitsijä Mikko Jutila, ,

2 PÖYTÄKIRJA SIVU 2(2) 10. Päätetään kiinnitysten hakemisesta Päätös: Päätettiin hakea kiinnityksiä yhtiön omistamaan kiinteistöön lainanantajan määrittämällä tavalla yhteisarvoltaan enintään Päätettiin valtuuttaa isännöitsijää hoitamaan kiinnitysjärjestelyt ja allekirjoittamaan kiinnityshakemus. 11. Päätetään panttikirjojen käyttämisestä kohdassa 9 mainitun lainan vakuutena Päätös: Päätettiin valtuuttaa hallitus antamaan kohdassa 9 mainitun lainan vakuudeksi valitsemalleen lainanantajalle kohdassa 10 haetuista kiinnityksestä saatuja panttikirjoja riittävä määrä. 12. Päätetään korjausrahaston perustamisesta, korjausvastikkeen perimisestä sekä korjausvastikkeiden rahastoimisesta Päätös: Päätettiin yksimielisesti olla perustamatta korjausrahastoa ja olla perimättä korjausvastiketta. 13. Muut asiat 14. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen 19:22. Pöytäkirjan vakuudeksi Espoossa Atte Neuvonen puheenjohtaja Mikko Jutila sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun mukaiseksi, Reetta Mikkonen pöytäkirjantarkastaja Lauri Valkonen pöytäkirjantarkastaja Asunto Oy Aurinkomäki, kotipaikka Espoo, y-tunnus Hallituksen puheenjohtaja Atte Neuvonen, , isännöitsijä Mikko Jutila, ,

3 Osakkeet Lukumäärä Huoneisto Osakkeenomistaja Läsnä Edustetut osakkeet, lukumäärä Kutsu Vahvistettu Osakkeita paikalla A 1 Oy Emiron Consulting Ab 46 Sähköposti x A 2 Kalevi Rusanen x 46 Sähköposti x A 3 Seppo Pyörre 31 Paperi x A 4 Anja Rantanen x 31 Paperi x A 5 Lauri Valkonen x 31 Sähköposti x B 6 Leppävaaran VPK 31 Sähköposti x B 7 Jorma Lyyjynen 31 Sähköposti x B 8 Ritva Lehtonen 31 Paperi x B 9 Ari Uimonen 31 Paperi x B 10 Y-Säätiö 31 Sähköposti x A 12 Mikko Översti Valtakirjalla Carita Åhlgren-Översti 46 Paperi x A 13 Merja Eriksson x 46 Sähköposti x A 14 Pekka Pesola x 31 Sähköposti x A 14 Riitta Pesola Valtakirjalla Pekka Pesola A 15 Atte Neuvonen x 31 Sähköposti x A 16 Espoon Diakoniasäätiö 31 Sähköposti x B 17 Reetta-Leena Mikkonen x 31 Sähköposti x B 18 Mikko Jutila x 31 Sähköposti x B 19 Leena Raninen Valtakirjalla Osmo Raninen 31 Sähköposti x B 20 Antti Saarinen 31 Sähköposti x B 21 Y-Säätiö 31 Sähköposti x B 22 Lauri Toivio Valtakirjalla Mikko Jutila 31 Sähköposti x 31 Osallistujaluettelo / Asunto Oy Aurinkomäki Ylimääräinen yhtiökokous 3/2015, osaketta 386 osaketta

4 valtakırja 15 _ valtuutan/mme ii!- 'Sfım z ilta/mm edustamaan minua/meitä Asunto Oy Aurinkomäen ylimääräisessä yhtiökokouksessa _ Paikka ja aika, Zêfilfl'fifléf 1-:, g.syyskuuta 2015 Allekirjoitusja nimenselvennys EW "m Huoneisto nro B /g Jos osakkeet on merkitty useamman kuin yhden henkilön nimiin, on kokouksen osallistujan esitettävä poissaolevan osakkaan valtakirja ollakseen äänivaltainen edustaja kokouksessa....'ı-ı "'fi-ı-..f.~...--., -,..,._ J wm... VALTAKIRJÅ Valtuutan/mme (IA/ TA AHLLâEflpól/EÅJPÅ/ edustamaan minua/meitä Asunto Oy Aurinkomäen yiimääräisessä yhtiökokouksessa Paikka ja aika, t- idcjoss-a, h./?. syyskuuta 2015 Allekirjoitusja nimenselvennys l11/czá//l- M JA. ı Huoneisto nro All HL O Vtfifl Jos osakkeet orı merkitty useamman kuin yhden henkilön nimiin, on kokouksen osallistujan esitettävä poissaolevan osakkaan valtakirja ollakseen äänivaitainen edustaja kokouksessa. 'vamma - -f _, Valtuutan/mme 17% 'Fåowiu edustamaan minua/meitä Asunto Oy Aurinkomäen ylimääräisessä yhtiökokouksessa f- Paikka ja aika, #6m (a. I 3 syyskuuta 2015 Allekirjoitusja nimenselvennys WÅW HQ /f ı_ Huoneisto nro er [fra Weera; M '\ Jos osakkeet on merkitty useamman kuin yhden henkilön nimiin, on kokouksen osallistujan esitettävä poissaolevan osakkaan valtakirja ollakseen äänivaltainen edustaja kokouksessa.

5 KOKOUSKUTSU SIVU 1(3) YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 3/2015 Asunto Oy Aurinkomäki nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään Aika klo 18:00 Paikka Käsiteltävät asiat ESITYSLISTA 1. Kokouksen avaus Lintumetsän koulu, Lintumetsäntie 10, Espoo Kokouksessa käsitellään alla olevassa esityslistassa mainitut asiat. HALLITUS 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 4. Kokouksen osanottajien toteaminen 5. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 6. Esityslistan vahvistaminen kokouksen työjärjestykseksi 7. Esitetään hallituksen selvitys linjasaneerauksen remonttiavustuksista ja linjasaneerauksen korvaavista muista vaihtoehdoista Yhtiökokous päätti kokouksessaan 2/2015 kohdassa 9, velvoittaa hallituksen tekemään lisäselvityksen linjasaneerauksen remonttiavustuksista ja linjasaneerauksen korvaavista muista vaihtoehdoista sekä teettämään tarvittaessa rakennetutkimuksen. Hallitus on laatinut putkiremonttityöryhmän kautta selvityksen, joka on tämän kokouskutsun liitteenä toimenpideehdotuksineen. 8. Päätetään linjasaneerauksen jatkosta, suunnittelun käynnistämisestä ja hallituksen valtuutuksesta linjasaneerauksen suunnittelun osalta Hallituksen selvitys katsoo yhtiön osakkaiden edun mukaista olevan valita kolmesta vaihtoehdosta. Vaihtoehdot ovat 1) Teetetään lisäselvityksiä rakentamisvaihtoehdoista arkkitehtuuriluonnoksin sekä taloudellisin ja teknisin selvityksin. Näiden selvitysten kustannusarvio on eli noin 1700 /yksiö ja 2500 /kaksio. Nämä selvitykset rahoitettaisiin hoitolainalla. Edellä mainitusta kokonaissummasta on varmistunut noin , mikä sisältää taloudellisen selvityksen ja arkkitehtiselvityksen kahdesta vaihtoehdosta. Selvityksen tehtäisiin tämän vuoden aikana, ja selvityksen jälkeen olisi ainekset täydennysrakentamisen hankesuunnitelman viimeistelyyn tai suoraan rakennusoikeuden myyntiin, jos selvityksen tulos on positiivinen. 2) Ei tehdä mitään. Käynnistetään korjausvastikkeen kerääminen. Ehdotetaan yhdistettäväksi hanke kaupungin suunnitelmiin vieressä olevan kaavoituksen kanssa ja laaditaan talon strategia näitä suunnitelmia mielessä pitäen. 3) Käynnistetään linjasaneerauksen suunnittelu hankesuunnitelman ja vastaanotettujen tarjousten mukaisesti. Liitteenä oleva materiaali esittelee tämänhetkisen aikataulusuunnitelman sekä kustannussuunnitelman. Kustannusten jako tapahtuu urakkavaiheen jälkeen. Asunto Oy Aurinkomäki, kotipaikka Espoo, y-tunnus Hallituksen puheenjohtaja Atte Neuvonen, , isännöitsijä Mikko Jutila, ,

6 KOKOUSKUTSU SIVU 2(3) Putkiremonttityöryhmä on kilpailuttanut putkiremontin toteutussuunnittelun. Tarjouspyynnöt lähetettiin kymmenelle suomalaisella suunnittelutoimistolle. Hallitus esittää yhtiökokouksessa yhteenvedon tarjouksista. Suunnittelu rahoitetaan kohdassa 9 haettavalla lainalla. Päätösehdotus: Käynnistetään linjasaneerauksen toteutussuunnittelu hankesuunnitelman pohjalta ja valtuutetaan hallitus valitsemaan parhaaksi katsomansa suunnittelijan. Valtuutetaan hallitus käyttämään suunnitteluun ja suunnitteluun liittyviin selvityksiin enintään ja urakkakilpailutukseen enintään Päätetään linjasaneerauksen suunnittelun ja rakennusurakan rahoituksesta Putkiremonttityöryhmä on kilpailuttanut putkiremontin suunnittelun ja urakan toteuttamisen rahoituksen neljän rahoituslaitoksen välillä. Kilpailutuksen yhteenveto sekä hallituksen ehdotus valittavaksi luotonantajaksi toimitetaan kokoukseen. Hankesuunnitelman arvion mukaisesti tarvittavan rahoituksen suuruus on Jos yhtiökokous valitsee luotollisen tilin rahoitusmuodoksi, niin luotto muutetaan lainaksi kokonaiskustannusten selvittyä, jota ennen osakkailla on mahdollisuus suorittaa yhtiöjärjestyksen mukainen osuutensa kustannuksista lainaosuussuorituksena. Päätösehdotus: Päätetään rahoittaa putkiremontin suunnittelu ja urakka lainakilpailutuksen tuloksen mukaisella tavalla. Päätetään rahoituksen suuruudeksi enintään euroa. Päätetään lainan enimmäispituudeksi 20 vuotta. Päätetään valtuuttaa isännöitsijä hoitamaan rahoituksen nostamiseen liittyvät järjestelyt. Päätetään valtuuttaa hallitus sopimaan lainan tarkemmista ehdoista. 10. Päätetään kiinnitysten hakemisesta Kiinteistöön on haettava kiinnitys ennen sen panttaamista velan vakuudeksi. Kiinnityksestä annetaan todistukseksi panttikirja, joka voi olla kirjallinen dokumentti tai merkintä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä (sähköinen panttikirja). Kiinteistön kiinnitykset näkyvät rasitustodistuksesta. Panttikirja ei ole todistus velkasuhteesta eikä osoita velan määrää vaan panttioikeus syntyy vasta, kun panttikirja luovutetaan velkojalle saamisen vakuudeksi. Kiinnitys on voimassa pysyvästi, ellei kiinnitystä erikseen kuoleteta. Asunto Oy Aurinkomäen kiinnitykset, niiden keskinäinen järjestys, kiinnityksen arvo sekä panttioikeus on nähtävissä liitteessä. Lainanantajat määrittävät kiinnitysten tarpeellisen määrän. Päätösehdotus: Päätetään hakea kiinnityksiä yhtiön omistamaan kiinteistöön lainanantajan määrittämällä tavalla yhteisarvoltaan enintään Päätettiin valtuuttaa isännöitsijää hoitamaan kiinnitysjärjestelyt ja allekirjoittamaan kiinnityshakemus. 11. Päätetään panttikirjojen käyttämisestä kohdassa 9 mainitun lainan vakuutena Lainanantajalle vakuudeksi annetaan riittävä määrä panttikirjoja, jolloin syntyy panttioikeus. Hallitus ehdottaa, että kohdassa 10 haetuista kiinnityksistä saatuja panttikirjoja käytetään kohdassa 9 haetun lainan vakuutena. Päätösehdotus: Päätetään antaa kohdassa 9 valitulle lainanantajalle haetun lainan vakuudeksi kohdassa 10 haetuista kiinnityksestä saatuja panttikirjoja riittävä määrä. 12. Päätetään korjausrahaston perustamisesta, korjausvastikkeen perimisestä sekä korjausvastikkeiden rahastoimisesta Asunto-osakeyhtiö voi varautua tuleviin korjauksiin perimällä osakkailta ennakkoon varoja. Näitä kutsutaan korjausvastikkeiksi. Verotuksellisista syistä nämä vastikkeet kannattaa rahastoida taseeseen oman pääoman rahastoihin. Tässä tapauksessa ehdotetaan perustettavaksi korjausrahasto ja aktivoidaan korjausvastikkeiden tuotot siihen. Näitä varoja voi käyttää joko linjasaneerauksen rahoittamiseen tai muihin tuleviin korjaushankkeisiin, mutta näiden käyttämisestä on tehtävä erillinen päätös. Varoja voi rahastoida enintään korjausvastikkeen suuruisen määrän. Hallitus katsoo, että nyt kerättäviä varoja käytetään linjasaneerauksen rahoittamiseen ja ehdottaa vastikkeen suuruudeksi 2,2 /m2/kk (67,03 /kk yksiöt ja 100 /kk kaksiot) Päätösehdotus: Perustetaan korjausrahasto sekä käynnistetään korjausvastikkeen perintä lokakuun 2015 alusta alkaen. Korjausvastikkeen suuruudeksi päätetään 2,2 /m2/kk yhtiöjärjestyksen periaatteiden mukaisesti. Päätettiin kartuttaa korjausrahastoa korjausvastikkeita vastaavalla määrällä. Asunto Oy Aurinkomäki, kotipaikka Espoo, y-tunnus Hallituksen puheenjohtaja Atte Neuvonen, , isännöitsijä Mikko Jutila, ,

7 KOKOUSKUTSU SIVU 3(3) 13. Muut asiat 14. Kokouksen päättäminen Muut keskustelu- ja tiedotusasiat. VALTAKIRJA Valtuutan/mme edustamaan minua/meitä Asunto Oy Aurinkomäen ylimääräisessä yhtiökokouksessa Paikka ja aika,,. syyskuuta 2015 Allekirjoitus ja nimenselvennys Huoneisto nro Jos osakkeet on merkitty useamman kuin yhden henkilön nimiin, on kokouksen osallistujan esitettävä poissaolevan osakkaan valtakirja ollakseen äänivaltainen edustaja kokouksessa. Asunto Oy Aurinkomäki, kotipaikka Espoo, y-tunnus Hallituksen puheenjohtaja Atte Neuvonen, , isännöitsijä Mikko Jutila, ,

8 Selvitys linjasaneerauksen vaihtoehdoista / Putkiremonttityöryhmä, Asunto Oy Aurinkomäen ylimääräinen yhtiökokous 2/2015, joka pidettiin , päätti ottaa aikalisän ennen linjasaneerausurakan jatkamista ja velvoitti hallituksen tekemään lisäselvityksen muun muassa remonttiavustuksista, linjasaneerauksen korvaavista muista vaihtoehdoista kaavoittajan kanssa ja tekemään tarvittaessa runkorakennetutkimuksen. Selvitys tehtiin aikavälillä Selvityksen alussa putkiremonttityöryhmä kokosi tahoja, joilla on vaikutusta lopputulokseen. Näihin tahoihin kuului Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, rakennusyhtiöt, remonttiavustuksia tarjoavat yhteisöt, kiinteistövälittäjät sekä täydennys- ja korvausrakentamiseen erikoistuneet rakennuttajakonsultit sekä rakennetutkimusyritykset. Työryhmä selvitti ensin kaupunkisuunnittelukeskuksen kannan lisärakennusoikeuteen tontille. Kaupunkisuunnittelukeskus näki rakennuskannan tiivistämisen yhteisenä etuna ja katsoi, että rakennus olisi mahdollista korottaa kolmikerroksiseksi, kunhan häiriöt naapureille huomioidaan ja asukkaille löytyy riittävä määrä autopaikkoja. Kaupunkisuunnittelukeskus katsoi, että rakennusoikeuden lisäyksen määrä riippuu lopullisista suunnitelmista. Lisärakentamiselle suopean näkökannan johdosta työryhmä lähestyi 25 rakennusyritystä tiedustellakseen heidän kiinnostustaan lisärakennusoikeuden ostamiseksi yhtiöltä. Työryhmä etsi kumppania, joka ottaisi hankkeen kokonaisuudessaan hoitaakseen siten, että yhtiölle jäisi vain rakennusoikeuden myynti. Rakennusyhtiöistä neljän kanssa järjestettiin tapaaminen, jossa ideoitiin kiinteistön kehitystä. Tapaamisten perusteella selvisi, että yhtiön pitäisi sijoittaa uudis- tai täydennysrakentamisen selvitystyöhön sekä suunnitelmiin varoja noin Työryhmä otti yhteyttä myös kiinteistösijoittajiin tarjotakseen osakkaille vaihtoehtoa linjasaneerauksen sijasta. Tätä kirjoitettaessa tämä selvitys on vielä loppuun saattamatta. Selvityksen aikana työryhmä myös tutustui viemäreiden pinnoitusmenetelmiin, ja etsi sieltä vaihtoehtoa täydellisen linjasaneerauksen tekemiselle. Menetelmät ei kuitenkaan vaikuta lupaavalta yhtiömme tapauksessa, koska kylpyhuoneiden kalustus ja viemärien sijoitukset ovat tulevaisuuden kannalta väärissä paikoissa. Remonttiavustuksista työryhmälle selvisi, että niitä ei linjasaneerauksia varten ole tänä vuonna tarjolla eikä tulevista vuosista ole tietoa. Runkorakennetutkimusta työryhmä ei katso järkeväksi teettää ennen kunnollisia suunnitelmia jatkotoimenpiteistä. Työryhmä totesi tapaamisista ja selvityksen aikana löydetystä ja luodusta materiaalista sekä laskelmista, että rakennusyhtiöiden kiinnostus rakennusoikeuden mahdollisen lisäyksen ostamiseen ja sen käyttämiseen täydennysrakentamiseen oli nihkeää. Yhtiön osakkaiden edun mukaista olisi, että löytyisi kiinnostunut ostaja, jolle olisi liiketaloudellisesti kannattavaa rakentaa rakennuksen päälle yksi lisäkerros tai laajentaa taloa muuten. Nihkeä kiinnostus johtunee osittain siitä, että rakennuksen korottaminen vaatii paljon sellaista konsulttityötä, johon perinteiset rakennusyhtiöt eivät ole valmiita. Myös tarvittava kaavamuutos katsottaneen merkittäväksi haittatekijäksi. Yhteenvetona työryhmä katsoi, että ostajaehdokkaan löytyminen mahdolliselle rakennusoikeuden lisäykselle on epätodennäköistä. Myöskään uudisrakennuksen tekeminen tai osakkeiden myyminen kiinteistösijoittajalle ei ole osakkaiden edun mukaiseksi. Tästä syystä työryhmä suosittelee linjasaneerauksen aloittamista hankesuunnitelman mukaisesti, mutta hiljaisesti seuraavan mahdollisten rakennusoikeuden ostajaehdokkaiden liikkeitä sekä uusia linjasaneerausmenetelmiä.

9 Putkiremontti, aikataulu / Asunto Oy Aurinkomäki Päivitetty yhtiökokousta varten Suunnittelu Lokakuu - Tammikuu Projektipäällikön etsintä Joulukuu - Tammikuu Yhtiökokous - Toteutussuunnittelun hyväksyntä, :00 projektipäällikön valinta ja urakkakilpailutuksen käynnistys Urakkakilpailutus Helmikuu Maaliskuu 2016 Yhtiökokous - Urakoitsijan valinta, urakka-aikataulusta ja rahoituksesta päättäminen :00 Urakka Kesäkuu Joulukuu 2016 Yhtiökokous - Urakan päättäminen :00 Lainaosuussuoritusten maksu

10 Kustannusarvio Päivitetty: Laadittu hankesuunnittelun jälkeen Hinta-arvio 1318 e/m2 Asuinneliöitä 731 m2 Yksiöt Kaksiot Kokonaishinta e Laina, tasaerä Kuukausierä alussa Yksiö Kuukausierä alussa Kaksio Kuukausierä lopussa Yksiö Kuukausierä lopussa Kaksio Laina-aika 20 v, 4,5 % korko 330 /kk 490 /kk 180 /kk 270 /kk Laina-aika 25 v, 4,5 % korko 300 /kk 440 /kk 150 /kk 220 /kk Kuluerittely, arvio Toteutuma Vaihe Osuus kuluista [%] Euroa Osuus kuluista [%] Toteutuma Hankesuunnittelu 0,9 % % Suunnittelu 4,1 % Rakennuttaminen ja valvonta 5,2 % Toteutusvaihe 83,5 % Lisä- ja muutostyövaraus 6,2 % Summa 100 % % Tuloerittely Yksiöt Kaksiot Putkiremonttivastike 9720 e Korjausvastike

11 KIINNITYKSET SIVU 1(1) Kiinnitykset ja annetut vakuudet Kiinnitykset yhtiön omaisuuteen Erityispantatut panttikirjat Panttikirjan nro á Sijainti / Nordea (Yleisvakuus) / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5) / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5) / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5) / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5), Jutilan hallussa / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5), Jutilan hallussa / Nordea (Pääomalaina RL 3 ja RL4) / Nordea (Pääomalaina RL 3 ja RL4) / Nordea (Pääomalaina RL 3 ja RL4) / Nordea (Pääomalaina RL 3 ja RL4) / Nordea (Pääomalaina RL4) / Nordea (Pääomalaina RL4) / Nordea (Pääomalaina RL4) / Nordea (Pääomalaina RL4) / Nordea (Pääomalaina RL4) / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5) / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5) / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5) / Suomen Hypoteekkiyhdistys (Pääomalaina RL 5) Yhteensä Vapaat panttikirjat / Jutilan hallussa Asunto Oy Aurinkomäki, kotipaikka Espoo, y-tunnus Hallituksen puheenjohtaja Atte Neuvonen, , isännöitsijä Mikko Jutila, , Yhtiön posti- ja käyntiosoite Asunto Oy Aurinkomäki c/o Jutila, Mäkkylänpolku 4 B 18, Espoo.

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Hereditas. Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi Hereditas Elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi 1 Tänä päivänä Hereditas hallinnoi monipuolista sijoitusomaisuutta samoin periaattein kuin 110 vuotta sitten. 2 hereditas elinkorkolaitoksesta osakeyhtiöksi

Lisätiedot

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat

Yhtiojarjestyksen 20 :n talle kokoukselle maaraamat asiat Y-tunnus 0480996-6 KOKOUSKUTSU 2.4.2014 VARSINAINEN YHTIOKOKOUS Aika: Keskiviikko 16.4.2014 alkaen klo 18.00- Paikka: Suutarilan ylaaste, Ruokasali, Vaskiniitynkuja 2, 00740 Helsinki Yhtiokokouksessa kasitellaan

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S

ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ HAUHON YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Asunto-osakeyhtiö Hauho ja kotipaikka Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita

Lisätiedot

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen.

Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki. Hallituksen puheenjohtaja Pertti Ervi avasi kokouksen. 1 IXONOS OYJ VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikkona 2.4.2014 kello 15.30 16.35 Paikka Opus Business Park 3:n auditorio Aida, Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki 1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Luennon idea Luennolla käydään läpi: hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä

Lisätiedot

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely

Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Päivitetty 09/2013 Vastikesuoritusten kirjanpidollinen käsittely Tämän ohjeistuksen tarkoituksena on antaa vuokranantajille, isännöitsijöille sekä asunto-osakeyhtiöiden hallituksille ja osakkaille tietoa

Lisätiedot

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen.

Ehdotus: Hallituksen puheenjohtaja Risto Jormalainen avaa kokouksen. Päätös:Risto Jormalainen avasi kokouksen. SUOLAHDEN-SUMIAISTEN VESIOSUUSKUNTA Osuuskuntakokous PÖYTÄKIRJA 05.04.2009 Kokousaika Tiistaina 31.03.2009 klo 18.00-20.10 Kokouspaikka Suolahtisali Läsnä: Osuuskunnan jäsenet ( 43 ) liitteen nro 1. mukaisesti

Lisätiedot

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit

JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II. Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit JHTT-TUTKINTO 2014 OSA II Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastukseen liittyvät muut raportit 21.9.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TAUSTATIEDOT 2. TEHTÄVÄNANTO 2.1. TEHTÄVÄ 1 2.2. TEHTÄVÄ 2 2.3. TEHTÄVÄ 3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19. Yhteinen kirkkovaltuusto 24.9.2009 69 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2009 klo 18.00 19.00 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki.

1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 1 (19) ASUNTO OY KOSKENTIE Y H T I Ö J Ä R J E S T Y S Yhtiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhtiön toiminimi on Asunto Oy Koskentie ja kotipaikka Tampereen kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on Tampereen

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 25.3.2014 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 2 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2013 1 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.00 20.14 Paikka Kallaveden kirkko, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen 43 valtuutettua

Lisätiedot

Aika 4.12.2014 kello 18.00

Aika 4.12.2014 kello 18.00 1/4 Asunto Oy Unikkoketo YLlMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS KOKOUSKUTSU 18.11.2014 Asunto Oy Unikkokedon osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Aika 4.12.2014 kello 18.00 IImoittautuminen alkaa

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 5/2011 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 5/2011 1 Aika 13.12.2011 klo 18.00 22.15. Paikka Kallaveden seurakuntakeskus, Rauhalahdentie 21, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Ilkka Raninen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot

Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja

Paikalla: Jouni Komulainen puheenjohtaja 1 (6) AS. OY JUHANNUSRINNE HALLITUKSEN KOKOUS Aika: 28.2.2012 klo 08.00 9.40 Paikka: Taloyhtiössä, Tapio Penkkalan luona as. J 20 Kutsuttu: Jouni Komulainen puheenjohtaja Janne Maksimainen Tapio Penkkala

Lisätiedot

Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt

Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt Perustamiskirjan LIITE B, sivu 1(5) Koikkalan Kyläosuuskunnan säännöt YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Osuuskunnan toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Koikkalan Kyläosuuskunta. Näissä säännöissä Koikkalan

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2009 Kokousaika 4.5.2009 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot