KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1"

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Aika klo 16:00-19:48 Kokouksen alussa Sote iltakoulu 16:00-17:30; Leena Korhonen ja Anne Kosonen ja SPR:n info 17:30-18:50; Kaisu Haataja ja Ari Kuronen Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat :t Otsikko Sivu 164 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Vakuutussopimusten kilpailutus sopimuskaudelle Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta vuosina Rahoituspäätös hankkeeseen 158 hehtaaria mahdollisuuksia Määräaikaisen projektipäällikön työsuhteen täyttäminen ajalla Kontiolahden kunnan yhteistyötoimikunta Suomen Kuntaliiton ansiomerkin hakeminen Viranhaltijapäätökset Ilmoitusasiat Kunnanhallituksen edustajien terveiset lautakunnista 17

2 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Saapuvilla olleet jäse net Haukka Pertti puheenjohtaja Puumalainen Jukka 1. vpj. Saapui kokoukseen klo 16:30 Sihvonen Aulikki 2. vpj. Toppi Seppo jäsen Suvanto Johanna jäsen Hiltunen Mika jäsen Poistui kokouksesta klo 18:55 Paalanen Saara jäsen Sivonen Miitri jäsen Saapui kokoukseen klo 16:30, poissa kokouksesta 166 klo 19:11-19:14 Möntti Pirkko jäsen Muut saapuvilla olleet Kuusela Mika kv:n puheenjohtaja Saapui kokoukseen klo 16:30 Nyyssönen Leena kv:n 1. vpj. Tikkanen Mauri kv:n 2. vpj. Penttilä Jere kunnanjoht., esitt. Himanka Riitta hallintojoht., ptk:npit. Pietikäinen Pauliina talousjoht., as.tunt. Paikalla kokouksessa klo 16:00-19:16, poistui 167 käsittelyn jälkeen Päivinen Katriina tilaajajoht., as.tunt. Paikalla kokouksessa klo 16:00-18:57 Allekirjoitukset Pertti Haukka puheenjohtaja Riitta Himanka pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Kontiolahti Aulikki Sihvonen Saara Paalanen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kunnantalo, keskushallinto pöytäkirjanpitäjä Riitta Himanka

3 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kunnanhallitus 164 Puheenjohtajan ehdotus: Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Pöytäkirjantarkastajat Kunnanhallitus 165 Puheenjohtajan ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aulikki Sihvonen ja Saara Paalanen.

5 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Vakuutussopimusten kilpailutus sopimuskaudelle / /2015 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 166 Kontiolahden kunnan Hallintosäännön 22 mukaan kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kontiolahden kunnan vakuutukset on viimeksi kilpailutettu vuonna Kilpailutuksen hoiti KL-Kuntahankintojen kilpailuttama vakuutusmeklari. KL-Kuntahankinnat on valinnut sopimuskaudelle vakuutusmeklaripalveluihin kolmen toimittajan puitejärjestelyn siten, että asiakkaat minikilpailuttavat tarvitsemansa palvelut sopimuskaudella puitejärjestelyyn valittujen toimittajien kesken. Kontiolahden kunnan osalta minikilpailutuksessa tullaan huomioimaan ainoastaan vakuutusten kilpailutus, muita meklaripalveluja ei oteta huomioon. Vakuutusten kilpailutuksessa haetaan yhtä kokonaistaloudellisesti edullisinta yhtiötä. Kontiolahden kuntakonsernin tytäryhtiöt tekevät omat kilpailuttamispäätökset ja ne voivat liittyä KL-Kuntahankintojen meklarisopimukseen tai hoitaa kilpailutuksen itse. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kontiolahden kunnanhallitus päättää kilpailuttaa vakuutussopimukset sopimuskaudelle Kuntahankintojen vakuutusmeklarisopimuksen puitejärjestelyn kautta. Ensiksi kilpailutetaan meklari, joka saa kilpailutettavakseen Kontiolahden kunnan vakuutukset. Varsinainen vakuutusten kilpailutus toteutetaan siten, että haetaan yhtä kokonaistaloudellisesti edullisinta yhtiötä. Kunnanhallitus tekee lopullisen hankintapäätöksen vakuutussopimuksesta meklarin laatiman kilpailutuksen pohjalta. Lisäksi kunnanhallitus toteaa, että Kontiolahden kunnan tytäryhtiöt tekevät omat kilpailuttamispäätökset ja ne voivat käyttää kilpailutuksessa meklaria tai hoitaa kilpailutuksen itse. Kunnanhallitus on päättänyt kilpailuttaa Kontiolahden kunnan vakuutukset sopimuskaudelle vakuutusmeklarin avulla hyödyntäen KL-Kuntahankintojen vakuutusmeklaripalveluiden puitesopimusta. Joensuun seudun hankintatoimi kilpailutti KL-kuntahankintojen vakuutusmeklaripalveluiden puitesopimuksen meklarit yhteistyössä Kontiolahden kunnan taloustoimiston kanssa.

6 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Talousjohtaja teki toimeksiantosopimuksen (viranhaltijapäätös ) Kontiolahden kunnan vakuutusten kilpailuttamisesta hankintapäällikön tekemän päätöksen mukaisesti Meklaritalo Oy:n (osa Rewenda Oy ryhmittymää) kanssa. Meklarin palkkio on eur (alv 0 %). Meklaritalo Oy on suorittanut kesällä vakuutusten kilpailutuksen ja toimittanut yhteenvedon tarjouksista Kontiolahden kunnalle. Meklaritalo Oy:n suorittaman kilpailutuksen mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin yhtiö on Pohjola Oy. Tarjousten yhteenveto jaetaan kokouksessa, lisäksi tarjousasiakirjat nähtävillä kokouksessa. Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanhallitus päättää tehdä Kontiolahden kunnan vakuutussopimukset sopimuskaudelle tarjouksen mukaisesti Pohjola Oy:n kanssa alkaen. Irtisanotaan kunnan nykyiset vakuutukset päättymään Valtuutetaan kunnanjohtaja ja talousjohtaja allekirjoittamaan irtisanomisilmoitukset ja uudet sopimukset. Lisäksi kunnanhallitus päättää, että optioina kilpailutetuista vaihtoehdoista valitaan vuokratulokeskeytyksen vakuutus. Kunnanhallitus totesi Miitri Sivosen esteellisyyden syy; palvelussuhdejäävi. Miitri Sivonen oli poissa kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Liitteet Vakuutustarjousten yhteenveto

7 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisesta vuosina / /2013 Kunnanhallitus 167 Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa on siirtynyt Verohallinnolle alkaen. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan itsellään. Kontiolahden kunnanvaltuusto on päättänyt olla pidättämättä toimivaltaa itsellään aikavälillä Verosta vapauttamisella tarkoitetaan toimivaltaisen viranomaisen tekemää päätöstä, jossa vero- tai maksuvelvollinen vapautetaan osittain tai kokonaan suoritettavasta tai jo suoritetusta verosta. Verovelvollinen tekee verosta vapauttamista koskevan hakemuksen, jonka viranomainen ratkaisee. Hakemus voidaan myös hylätä. Verosta vapauttamista koskevat hakemukset ratkaistaan soveltaen veronkantolain 38 a :ää, jossa mm. säädetään vapautuksen myöntämisperusteista ja valituskiellosta. Verohallinto tulee ratkaisemaan kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevat ajalla vireille tulleet vapautushakemukset, ellei kunta pidätä itsellään ratkaisuvaltaa asiassa. Kunta voi niin halutessaan pidättää ratkaisuvallaan vain toisessa asiaryhmässä. Jos kunta päättää, että se ei pidätä ratkaisuvaltaa itsellään, kunnan ei tarvitse ilmoittaa asiasta Verohallinnolle. Ratkaisuvalta siirtyy Verohallinnolle alkaen suoraan lain nojalla. Toimivalta ratkaisuvallan pidättämistä koskevan päätöksen tekemiseen on valtuustolla, jollei valtuusto ole kuntalain 14 :n nojalla johtosäännössä siirtänyt toimivaltaansa kunnan muulle viranomaiselle. Kontiolahden kunnassa toimivaltaa ei ole siirretty, joten päätöksen toimivallan pidättämisestä tai sen siirtämisestä tekee kunnanvaltuusto. Ratkaisuvallan siirtyessä Verohallinnolle Verohallinto lähettää kunnallisveroa ja kiinteistöveroa koskevan päätöksensä tiedoksi asianomaiseen kuntaan. Kontiolahden kuntaan ei ole saapunut verostavapauttamispäätöksiä tiedoksi ajalla Lisätietoja: talousjohtaja Pauliina Pietikäinen, p Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Kontiolahden kunta ei pidätä itsellään ratkaisuvaltaa aikavälillä kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamishakemuksissa.

8 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Rahoituspäätös hankkeeseen 158 hehtaaria mahdollisuuksia 265/ /2015 Kunnanhallitus 168 Kontiorannan varuskunta lakkautui lukien. Alue siirtyi kunnan hallintaan Kunnan tavoite alueen kehittämisessä on saada korvattua menetetyt 300 työpaikkaa. Tällä hetkellä alueella toimii 15 yritystä ja työpaikkoja on n. 50. Merkittävin tuleva työllistäjä alueella on vapaa-ajankeskus. Kunnalla oli alueen kehittämistä varten EAKR-hanke ajalla Hankkeen avulla onnistuttiin luomaan konkreettinen ja toteutuskelpoinen suunnitelma alueen jalostamisesta Itä-Suomen johtavaksi matkailu- ja vapaa-aikakeskittymäksi. Kontiorannan varuskunta-alueen kehittämishankkeella on tehty tarvittavat yleissuunnitelmat, taustaselvitykset ja yhteistyökumppanihaut. Lisäksi alueen kehittämistä varten on perustettu Kontionloikka Oy, jossa kunnan osuus on 24,91 %. Yhtiön tehtävänä on hankkia rahoitus vapaa-ajankeskukselle ja tehdä sopimus pääoperaattorin kanssa Kontiolahden kunta haki uutta EAKR-hanketta (158 hehtaaria mahdollisuuksia), jolla tehdään konkreettisia toimenpiteitä alueen yritystoiminnan ja yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto myönsi Kontiolahden kunnalle rahoituksen hankkeelle ajalle Hanke toimenpiteet käynnistetään ja hanke päättyy Hankkeen nettokustannusarvio ja rahoitussuunnitelma on euroa, josta EAKR- ja valtion rahoitusosuus on 70 % ja enintään euroa ja kuntarahoitus euroa. Josek Oy on lupautunut kuntarahoitukseen euron osuudella ( euroa vuonna 2015 ja euroa vuonna 2016). Tälle vuodelle kunnan omarahoitusosuus saadaan järjesteltyä jo hyväksytyn talousarvion sisältä. Vuodelle 2016 kunnan omarahoitusosuus euroa tullaan huomioimaan talousarviossa. Hankkeen tavoitteena on, että Kontiorannan alue on Itä-Suomen kiinnostavin uusi matkailukohde vuoteen 2025 mennessä ja se luo Kontiolahden kunnalle merkittävän lisäyksen työllisyyteen, yrittäjyyteen ja kunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuuteen ja monipuolistumiseen. 158 hehtaaria mahdollisuuksia -hankkeen tehtävät tiivistetysti: - Kontiorannan matkailutoimijoiden liiketoiminnan käynnistäminen ja yhteistyöverkoston luominen. - Alueen investointien sekä ympärivuotisten teema- ja tapahtumamatkailun palvelutuotteiden kehittäminen (ampumahiihtostadion, golf, Höytiäinen, Jaamankangas yms. Hankkeessa yksi keskeinen teema on ampumahiihtokeskuksen käyttöasteen ja monikäyttöisyyden lisääminen). - Aluemarkkinoinnin suunnittelu, koordinointi ja hankinta

9 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanhallitus päättää saattaa hyväksyen tiedokseen liitteenä olevan Pohjois-Karjalan maakuntaliiton hyväksymän rahoituspäätöksen hankkeeseen 158 hehtaaria mahdollisuuksia. Vuodelle 2015 kuuluva kunnan omarahoitusosuus saadaan katettua Elinvoima- ja työllisyys tehtävän talousarvion sisältä. Vuoden 2016 omarahoitusosuus tullaan huomiomaan vuoden 2016 talousarviossa. Liitteet Rahoituspäätös hankkeeseen 158 hehtaaria mahdollisuuksia

10 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Määräaikaisen projektipäällikön työsuhteen täyttäminen ajalla / /2015 Kunnanhallitus 169 Pohjois-Karjalan maakuntahallitus on kokouksessaan hyväksynyt rahoituksen Kontiolahden kunnan hakemalle hankkeelle 158 hehtaaria mahdollisuuksia. Kontiolahden kunnan tulee palkata hankkeelle puolipäiväinen projektipäällikkö. HTM Mari Tarvainen on ollut Kontiolahden kunnassa projektipäällikkönä Kontiorannan varuskunta-alueen kehittämishankkeessa Mari Tarvainen toimii tällä hetkellä Kontionloikka Oy:n toimitusjohtajana. Puolipäiväiseksi projektipäälliköksi on edellä mainitun perusteella tarkoituksenmukaista valita HTM Mari Tarvainen, joka on toiminut projektipäällikkönä myös edellisessä hankkeessa. Puolet työajastaan hän toimii edelleen Kontionloikka Oy:n toimitusjohtajana. Kontiolahden kunnan hallintosäännön 10 :n mukaan lautakunta (kunnanhallitus hallinto-osaston osalta) valitsee toistaiseksi tai yli vuoden määräaikaiseen palvelussuhteeseen tulevat viran- tai toimen haltijat. Kontiolahden kunnan lomautuksista johtuen kyseistä työsuhdetta on tarjottu niille henkilöille joiden lomautukset toteutuvat syyskuussa. Lisätietoja: kunnanjohtaja Jere Penttilä, p Kunnanhallitus päättää, että 158 hehtaaria mahdollisuuksia hankkeen projektipäälliköksi ajalle valitaan HTM Mari Tarvainen. Työaika 50 %. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi vahvistetaan euroa/kk.

11 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kontiolahden kunnan yhteistyötoimikunta /00.00/2012 Kunnanhallitus Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) on perusta työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan järjestämisestä kunnissa ja kuntayhtymissä. Lain tarkoitus on työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan edistäminen, henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä kunnallisen palvelutuotannon tuloksellisuuden ja henkilöstön työelämän laadun edistäminen (1 ). Jokaisessa kunnassa tulee olla yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön edustajista (14 ). Työnantajan ja henkilöstöä edustavat lain 19 :ssä tarkoitetut yhdistykset tai niiden rekisteröidyt paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen kirjeen 7/2007 (päivätty ) antaman ohjeen mukaan asian luoteen vuoksi yhteistoimintaelimen jäsenyys ei sovellu poliittisille luottamushenkilöille, jotka useissa tapauksissa joutuvat myöhemmin tekemään päätöksiä yhteistoimintaelimessä käsitellyistä asioista. Yhteistoimintaelimen toimikausi on neljä vuotta. Kuntasektorilla on yleinen käytäntö,että yhteistoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta on käytännössä yhdistetty siten, että niillä on yhteinen yhteistoimintaelin. Kontiolahden kunnassa yhteistyötoimikunta toimii myös työsuojelutoimikuntana. Yhteistoiminnassa käsiteltävät asiat ovat selvitetty lain 4 :ssä. Yhteistoimintaelimessä käsitellään laajakantoiset ja henkilöstöä yleisesti koskevat asiat. Kontiolahden kunnan menettelytapaohjeiden koskien yhteistoimintaa mukaan yhteistyötoimikuntaan kuuluu 12 jäsentä, joista viisi edustaa työnantajaa ja viisi henkilöstöä. Lisäksi toimikuntaan kuuluvat työsuojeluvaltuutetut, joiden varajäseninä toimivat varavaltuutetut. Työnantajaa edustaa viisi kunnanhallituksen toimikaudekseen nimeämää edustajaa, joille kullekin nimetään henkilökohtainen varajäsen. Yksi työnantajan edustajista on työsuojelupäällikkö. Henkilöstön jäseninä toimii pääsopijajärjestöjen alayhdistysten valtuuttamaa henkilöä. Näiden henkilökohtaisina varajäseninä toimivat ko. yhdistysten valtuuttamat henkilöt. Yhteistyötoimikunta valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. Puheenjohtaja valitan vuorovuosin työnantajaa ja henkilöstöä edustavista jäsenistä. Kunnan johtoryhmä on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja esittänyt valittavaksi yhteistyötoimikuntaan työnantajan edustajiksi kunnanjohtajan, hallintojohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan ja työsuojelupäällikön. Viranhaltijajäsenten varajäseninä toimivat ao. viranhaltijoiden sijaiset.

12 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Järjestöjä on pyydetty nimeämään edustajansa ja varaedustajansa yhteistyötoimikuntaan mennessä. Jyty, JHL, Juko ry ja Ktn ovat nimenneet edustajansa yhteistyötoimikuntaan. Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, puh. (013) Va. kunnanjohtajan ehdotus: Kunnanhallitus päättää nimetä yhteistyötoimikuntaan toimikaudelle johtoryhmän ja järjestöjen ehdotusten mukaisesti jäseniksi seuraavat henkilöt: Työnantajan edustajina kunnanjohtajan, hallintojohtajan, sivistysjohtajan, teknisen johtajan ja työsuojelupäällikön. Viranhaltijajäsenten varajäseninä toimivat ao. viranhaltijoiden sijaiset. Henkilöstön edustajina Jyty ry Asko Kirjavaisen varajäsenenään Jani Loponen, JHL Seppo Kukkosen varajäsenenään Aarne Tanskanen, Juko ry Vesa Tapion varajäsenenään Anja Lukkarinen ja Ktn Ari Markkasen varajäsenenään Seppo Parkkonen. Lisäksi yhteistyötoimikuntaan nimetään työsuojeluvaltuutetut Arto Koskela varajäsenenään Markku Kailanheimo ja Teemu Piirainen varajäsenenään Anja Lukkarinen. Juko ry on tehnyt ilmoituksen, että Vesa Tapion varajäseneksi yhteistyötoimikuntaan tulee valita Anja Lukkarisen sijaan Helena Räty-Simonen saakka. Kunnanhallitus päättää valita yhteistyötoimikuntaan Vesa Tapion varajäseneksi Anja Lukkarisen sijaan Helena Räty-Simosen ajalle Juko ry:ltä tulleen tiedon mukaan Vesa Tapion varajäsenenä yhteistyötoimikunnassa jatkaa Helena Räty-Simonen saakka. Kunnanhallitus päättää, että Helena Räty-Simonen jatkaa yhteistyötoimikunnan varajäsenenä saakka.

13 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanhallitus 170 Juko ry on tehnyt ilmoituksen, että Vesa Tapion varajäseneksi yhteistyötoimikuntaan tulee Helena Räty-Simosen sijaan varapääluottamusmies Tiina Korhonen. Kunnanhallitus päättää valita yhteistyötoimikuntaan Vesa Tapion varajäseneksi Helena Räty-Simosen sijaan varapääluottamusmies Tiina Korhosen.

14 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Suomen Kuntaliiton ansiomerkin hakeminen 204/ /2015 Kunnanhallitus 171 Tekninen osasto on esittänyt kultaisen ansiomerkin hakemista liikuntapaikkamestari Seppo Parkkoselle. Kultainen ansiomerkki myönnetään sekä 40 että 30 vuoden palveluksesta. Kontiolahden kunnan muistamis- ja palkitsemissäännön mukaan viran- tai toimenhaltijoille voidaan anoa kultaisia ansio- ja kunniamerkkejä. Yleisenä sääntönä pidetään, että osastot huolehtivat oman henkilöstönsä kunnia- ja ansiomerkkiesitysten tekemisestä henkilöstöasiaintyöryhmälle. Kunniamerkkejä anotaan neljän vuoden välein. Mikäli henkilö jää eläkkeelle hakuajankohtien välissä, hänelle anotaan merkkiä ennen eläkkeelle jäämistä. Asian kiireellisyyden vuoksi asia tuodaan kunnanhallituksen käsiteltäväksi ilman henkilöstöasiaintyöryhmän valmistelua. Lisätietoja: hallintojohtaja Riitta Himanka, p Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen osaston esityksen mukaisesti, että liikuntapaikkamestari Seppo Parkkoselle haetaan Kuntaliiton kultaista ansiomerkkiä.

15 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Viranhaltijapäätökset Kunnanhallitus 172 Oheisena liitteenä hallintojohtajan, kunnanjohtajan, talousjohtajan ja tilaajajohtajan päätösluettelo ajalta Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen em. viranhaltijoiden päätökset ja päät tää, ett ei se käy tä kun ta lain 51 :n mukaista otto-oikeutta päätöksiin. Liitteet Hallinto-osaston viranhaltijoiden päätösluettelo

16 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Ilmoitusasiat Kunnanhallitus 173 Oheismateriaalin mukaan. Edellä olevat ilmoitusasiat annetaan kunnanhallitukselle tiedoksi.

17 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnanhallitus Kunnanhallituksen edustajien terveiset lautakunnista Kunnanhallitus 174 Kunnanhallitus on valinnut edustajansa lautakuntiin toimikaudelle Kunnanhallituksen edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa. Kunnanhallitus saattaa tiedokseen kunnanhallituksen edustajien terveiset kasvatus- ja koulutus-, vapaa-aika-, tekninen- ja ympäristölautakunnista sekä Joensuun sosiaali- ja terveyspalvelujen tilaajajaostosta.

18 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot ja niiden perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa: Pykälät 164, 165, 167, 168, Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 169 Hallintolainkäyttölain 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Kontiolahden kunta, kunnanhallitus Keskuskatu Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Pykälät 169 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Valitusosoitus Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annet tuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian osainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Itä-Suomen hallinto-oikeus Postiosoite: PL 1744, Kuopio Käyntiosoite: Puijonkatu 29 A, 2 krs., Kuopio Sähköposti: Puhelin: (vaihde) Faksi:

19 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Kunnallisvalitus, pykälät Hallintovalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Valitusaika Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusaika Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitetta va myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat il moitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikai semmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjojen toimittaminen Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras ton aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös; nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1); nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 97 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

20 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS Pykälät 166 Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkai suun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituk sella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mu kaisen kynnysarvon. I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyy tymä tön voi tehdä hankintalain :n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankin taoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osal listumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Hankintaoikaisun tekoaika Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa nut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä teh dystä ratkaisus ta. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi nen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katso taan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantota paa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Kontiolahden kunta, kunnanhallitus Keskuskatu 8, Kontiolahti Sähköposti: Faksi: (013) Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku luessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoi keuteen. II Valitusosoitus markkinaoikeuteen Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Julkisista hankinnoista annetun lain 86 :n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä sittelylupaa. Lu pa on myönnettävä, jos: 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asiois sa tär keää; tai

21 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ ) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksik kö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 :n 1 nojalla noudattamatta odotus aikaa. Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauk sessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitus osoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi nen viesti on vas taanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot tajalle myöhemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katso taan saa neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksi annon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantota paa, tiedoksianto katso taan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistuk seen merkittynä aikana. Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati mukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjel mässä on esitet tävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt tää hä nen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, vali tuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet tava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voi daan toimittaa. Valittajan, lailli sen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus kirjelmä. Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys va litusajan alka misen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti päivää ei lasketa mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäi vänä. Valituskielto Hankintalain 102 :n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkina oikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 :n mukaisesti. Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle Hankintalain 88 :n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitet tava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitet tava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markki naoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

22 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/ Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, Helsinki Sähköposti: Puh , faksi

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 118 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.08.2013 AIKA 27.08.2013 18:00-19:47 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1

KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 26.08.2014 klo 17:00-18:06 Paikka Virastotalo II:n kokoushuone Käsitellyt asiat :t 66-77 Otsikko Sivu 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 24.04.2013

Tekninen lautakunta 24.04.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 5/2013 75 Tekninen lautakunta 24.04.2013 Aika 24.04.2013 klo 18:00-18:15 Paikka Meislari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 77 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.01.2015 AIKA 13.01.2015 klo 17:30-18:45 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 7/2014 Aika: Maanantai 13.10.2014 klo. 18.00 21.25 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Harri Kontiainen

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 32 Tekninen lautakunta 26.03.2015 AIKA 26.03.2015 klo 18:30-19:25 PAIKKA Tekniikkakeskus, ent. valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Ylihärmän päiväkodin uudisrakennuksen

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 05.02.2015

Ympäristölautakunta 05.02.2015 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 1/2015 1 Ympäristölautakunta 05.02.2015 Aika 05.02.2015 klo 17:00-19:07 Paikka Kokoustila Viilari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot