1. Etevan henkilökunta JHL ry Vanhat ammattinimikkeet... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Etevan henkilökunta JHL ry 630... 4 Vanhat ammattinimikkeet... 4"

Transkriptio

1 Kevätkokousaloitteet

2 2

3 Edustajiston kevätkokoukselle tehtiin määräaikaan mennessä 13 aloitetta. Kaikki aloitteet ovat yhdistysten tekemiä. Neljä aloitetta käsittelee muutosesityksiä voimassa olevaan sopimukseen, joten ne siirretään vakiintuneen käytännön mukaan edunvalvontaosastolle otettavaksi huomioon, kun asetetaan sopimuskierroksen tavoitteita. Aloitteeseen 13 on hallitus antanut vastauksen tammikuussa Sisältö 1. Etevan henkilökunta JHL ry Vanhat ammattinimikkeet Porin kunnalliset JHL ry (062)... 6 Pitkäaikaisesta jäsenyydestä muistaminen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL ry (212)... 8 Neuvottelutavoitteet liiton yhdistyksille ennen sopimusneuvottelujen aloittamista Rovaniemen kaupunkiseudun JHL ry (632)...10 Perhepäivähoitajaliitettä koskevat koulutustilaisuudet Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat (850)...12 Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan perustaminen Vaasan kaupungin kunnalliset JHL ry / Vasa stad kommunalanställda JHL rf (127)...14 Aloite opiskelijayhdistyksen tarpeellisuuden selvittämiseksi Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat JHL ry (850)...16 Liitolle päätoiminen nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta vastaava toimitsija Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL ry...18 JHL:n osallistuminen mielenterveysmessuille Limingan JHL ry (531)...20 Oman lapsen asema hoitoryhmässä ja perhepäivähoitajien ylityökorvaus Haapajärven JHL ry (395)...20 Toimistohenkilöstön palkkauksen ajan tasalle saattaminen Haapajärven JHL ry (395)...22 Sivistystoimen peruspalvelutehtävien palkkauksen ajan tasalle saattaminen Keuruun Kunnalliset JHL ry (362)...22 Jaksotyön sopimusmääräysten uudistaminen Keuruun kunnalliset JHL 362 ry...23 Keski-Suomen aluetoimiston resurssit

4 Aloite 1 Etevan henkilökunta JHL ry 630 Vanhat ammattinimikkeet Jäsenistömme keskuudessa on herännyt kysymys mihin ovat hävinneet vanhat ammattinimikkeet työmarkkinoilta (nimikkeillä tarkoitamme mm. vajaamielish., mielisairaanh., kehitysvammah., apuhoitaja.) Vanhat ammattinimikkeet tulevat eteen varsinkin rekrytointitilanteessa, kun töihin ottaja ei tunne nimikkeitä. Asia vaikeuttaa esim. palkkauksen tasoa sekä mahdollisesti muitakin ammattihenkilöstölle kuuluvia etuuksia tai velvoitteita määritellessä, esim. lääkehoito. Vaikka laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksesta määritellään jo vuonna 2005, niin vanhoilla nimikkeillä olevia työntekijöitä on vielä töissä ja jopa hakeutumassa uusiin tehtäviin. Onhan myös niin, että yleensä vanhalla ammattinimikkeellä oleva henkilö on nimenomaisesti täsmäkoulutettu kyseiseen tehtävään sekä omaa yleensä pitkän työkokemuksen. Täten toivommekin JHL:n edustajiston ottavan kyseisen asian esille kevätkokouksessa muistutuksena siitä, että vanhat ammattinimikkeet pysyisivät tasavertaisina uusien kanssa työmarkkinoilla Hallitus Vastaus aloitteeseen 1 Kouluasteen tutkinto on vanha ammatillisista tutkinnoista käytetty nimitys luku oli suurta ammatillisen koulutuksen muutosta. Kouluasteiset tutkinnot muuttuivat vähitellen toisen asteen tutkinnoiksi ja siinä yhteydessä vanhat tutkintonimikkeetkin muuttuivat merkittävästi. Kouluasteen tutkinnon oli peruskoulupohjaisilla 2,5 v. ja ylioppilaspohjaisilla 1,5 v. Nykyinen toisen asteen tutkinto on kolmivuotinen ja laajuudeltaan 120 opintoviikkoa. 1. Nimikesuojatut ammattinimikkeet Vanhoista ammattinimikkeistä vajaamielishoitaja, mielisairaanhoitaja, ja apuhoitaja on poistettu nimikesuojattujen ammattihenkilöiden listalta vuoden 2008 alusta voimaan tulleen asetuksen mukaisesti (1338/2007). Nimikkeet poistettiin, koska kyseisiä koulutuksia ei Suomessa enää järjestetä. Muita poistettuja ammattinimikkeitä olivat: hammashoitaja, jalkojenhoitaja, kuntohoitaja, lastenhoitaja, lääkintävahtimestari-sairaankuljettaja, mielenterveyshoitaja ja perushoitaja nimikkeet. Asetusmuutos ei vaikuta ko. ammattinimikkeiden asemaan vaan nimikesuojauksen saaneet katsotaan edelleen terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain ja asetuksen tarkoittamiksi terveydenhuollon ammattihenkilöiksi ja heillä on oikeus käyttää ammattinimikettään. 2. Kehitysvammahoitajan ammattinimike Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuuslaissa (272/2005) tehtävissä vaadittavia kelpoisuuksia on myös täsmennetty ja saatettu vastaamaan uudistuneita koulutusraken- 4

5 teita. Laissa määritellään kelpoisuudet keskeisimpiin sosiaalialan tehtäviin. Lain pykälät esim. 8 lähihoitaja kertoo ko. ammatin nimikkeet, ei siihen vaadittavaa koulutusta. Koska kehitysvammahoitajan koulutusta ei enää ole, tutkinnon suorittaneen henkilön kelpoisuus on turvattu siirtymäsäännöksellä. Kehitysvammahoitaja voi hoitaa edelleen tehtäviä, joissa vaaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkintoa, jos hän on ennen lain voimaantuloa suorittanut aikaisemman kouluasteisen tutkinnon. Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kelpoisuuslain yhtenä tavoitteena on ollut myös yhtenäistää ammattinimikkeistöä, joten monet kunnat ovat muuttaneet esim. kodinhoitajien ja kehitysvammahoitajien ammattinimikkeet lähihoitajaksi. 3. Lääkehoito-oikeudet STM:n työryhmä laati valtakunnalliset ohjeet lääkehoidon toteuttamiseksi vuonna Turvallinen lääkehoito oppaan tarkoituksen on yhtenäistää lääkehoidon toteuttamisen periaatteet ja selkeyttää lääkehoitoon liittyvää vastuunjakoa. Ohjeet ovat samat kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon julkisille ja yksityisille toimintayksiköille sekä lääkehoitoa toteuttaville muille alueille. Opas luokittelee lääkehoitoa toteuttavan henkilöstön valmiudet ja edellytykset osallistua lääkehoidon toteuttamiseen nykyisten koulutusvaatimusten pohjalta. Näin ollen lääkehoitoon koulutetun nimikesuojatun terveydenhuollon ammattihenkilön tehtävät lääkehoidossa ovat laajemmat kuin lääkehoitoon koulutusta saaneen sosiaalihuollon ammatilliseen henkilöstöön kuuluvan työntekijän. Lisäkoulutuksen avulla henkilöstö voi laajentaa valmiuksiaan ja tehtäviään lääkehoidossa. Lisäksi koko henkilöstöltä edellytetään jatkuvaa lisä- ja täydennyskoulutusta sekä säännöllistä lääkehoitoluvan uusimista. Lisä- ja täydennyskoulutuksella turvataan ajantasaiset lääkehoitovalmiudet myös niillä työntekijäryhmillä, joiden aikaisemmin hankittu ammatillinen koulutus ei vastaa vastaavantasoista nykyistä koulutusta. Alojen täydennyskoulutuslait antavat työntekijöille oikeuden, mutta myös velvollisuuden osallistua ammattitaitonsa kehittämiseksi järjestettävään koulutukseen ja työnantajalla on velvollisuus mahdollistaa henkilöstön täydennyskoulutukseen osallistuminen. JHL on ollut yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön kehitysvammahoitajan rajallisen lääkehoito-oikeuden vuoksi. Kehitysvammahoitajan tutkinnossa on suoritettu laaja terveydenhuollon oppimäärä (494 tuntia). Peruspalveluministeri Paula Risikko vastasi maaliskuussa 2008 asiaan liittyen: Turvallinen lääkehoito -oppaan mukaan vajaamielis- ja kehitysvammahoitajien vastuualueina lääkehoidon toteuttamisessa ovat valmiiksi jaettujen lääkkeiden antaminen luonnollista tietä, injektioiden antaminen ihon alle ja lääkkeiden jako dosettiin potilaan kotona. Vajaamielis- ja kehitysvammahoitajille on järjestettävä näihin vastuualueisiin liittyvä tarvittava lisäkoulutus, ja heidän on annettava osaamisestaan näyttö. Niiden perusteella terveydenhuollon toiminnasta vastaava lääkäri antaa kirjallisen luvan lääkehoidon toteuttamiseen. Edustajisto toteaa, että erilaiset siirtymäsäännökset sekä sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutusvelvoitteet pyrkivät siihen, että myös vanhat ammattinimikkeet pysyvät tasavertaisina uudistuneiden tutkintojen rinnalla työmarkkinoilla. 5

6 Aloite 2 Porin kunnalliset JHL ry (062) Pitkäaikaisesta jäsenyydestä muistaminen Nykytilanne: Pitkäaikaiseksi jäsenyydeksi katsotaan liitossa oloaikaa 30 vuotta ja edeltäjäliittoon (KTV, VAL, VTY) tuloaika pitää olla ennen Liiton hallituksen työvaliokunta on tehnyt päätöksen, jonka mukaan em. jäsenille luovutetaan kiitoksena ja huomionosoituksena JHL:n tunnuksin varustettu rannekello. Nykytilanteen mukaan tämä tarkoittaa sitä, että liiton muistaminen 30 vuoden jäsenyydestä päättyy vuonna Aloitteemme: Käytäntöä muutetaan poistamalla tuo päiväraja. Näin jokainen, joka täyttää käytännön muut ehdot, tulee jatkossakin saamaan liiton huomionosoituksen pitkäaikaisesta 30 vuoden jäsenyydestään. Palkitseminen on perusteltua 30 vuoden jäsenyydestä Ulla Pynnä puheenjohtaja Kaisu Plaami sihteeri 6

7 Vastaus aloitteeseen 2 Porin kunnalliset esittää, että yli 30-vuoden jäsenyydestä JHL:ssä tai sen edeltäjäliitoissa pitäisi jäseniä palkita liiton kellolla myös jälkeen. Nykymuotoinen pitkäaikaisjäsenyydestä palkitseminen otettiin käyttöön siinä yhteydessä kun KTV:n säännöistä vapaajäsenyys poistettiin myös ennen liittyneiltä jäseniltä. Tämä sääntömuutos toteutettiin JHL:lää perustettaessa ja JHL:n jäsenyysehdot yhdenmukaistuivat silloin VAL:lin jäsenyyskäytäntöjen kanssa. Vapaajäsenyyden poistamisella on ollut merkittävä tervehdyttävä vaikutus liiton ja yhdistysten talouteen. Koska osa jäsenistöä joutui silloisessa sääntömuutostilanteessa tietyllä tavalla väliinputoajiksi, niin tämän kompensoimiseksi päätettiin ottaa käyttöön kellolla palkitseminen. Vuonna 2012 ollaan siinä tilanteessa, että vapaajäsenyysväliinputoajia ei enää tule ja siksi myös kelloilla palkitseminen päättyy. Palkitseminen, palautteen anto ja huomioiminen ovat tärkeitä asioita yhdistystoiminnassa ja asiaan on hyvä kiinnittää huomiota liiton ja yhdistysten toiminnan kaikilla tasoilla, mutta siihen on hyvä pohtia uusia dynaamisempia muotoja ja perusteita. Liitto on vastannut kelloilla palkitsemisen kustannuksista ja ne ovat olleet vuositasolla yli Samaan aikaan liitto on painiskellut talouden tiukkenemisen kanssa eivätkä jäsenmaksutulot ole kattaneet JHL:ssä varsinaisen toiminnan menoja lukuun ottamatta vuotta Liiton maksavien jäsenten määrän ennakoidaan edelleen laskevan 2 % vuodessa ja riski suurempaankin nopeaan jäsenkatoon on kasvamassa julkisen talouden tiukentuessa ja palvelutuotannon rakenteita muokattaessa. Näin ollen jäsenmaksutulojen ja varsinaisen toiminnan menojen välinen erotus tullee jatkossa vain kasvamaan huolimatta tiukasta menokurista liiton toiminnassa ja voimakkaasta henkilöstökulujen hallinnasta. Edustajisto toteaa, että jos Porin kunnallisten aloite toteutettaisiin niin sen aiheuttamat kustannukset aikavälillä olisivat noin 1,5 miljoonaa euroa eli vuositasolla se heikentäisi liiton taloutta vajaalla eurolla. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa ja epävarmassa jäsenkehityksessä ei ole perusteltua jatkaa palkitsemiskäytäntöä, joka jo alun perinkin oli tarkoitettu tilapäiseksi siirtymävaiheen toimeksi. 7

8 Aloite 3 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL ry (212) Neuvottelutavoitteet liiton yhdistyksille ennen sopimusneuvottelujen aloittamista Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL 212 on hallituksen kokouksessaan päättänyt tehdä seuraavan aloitteen JHL:n edustajistolle. Aloite: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän JHL ry (212) esittää Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistolle, että jatkossa liiton yhdistyksille lähetetään neuvottelutavoitteet ennen alkavia sopimusneuvotteluja Kuntatyönantajan ja muiden työnantajien kanssa. Perustelut: Viimeisimpien sopimusneuvottelujen käynnistyessä tammikuussa ei ainakaan niille yhdistyksille, joilla ei ole edustajaa liiton hallituksessa, tullut tietoa neuvottelutavoitteista. Jäsenet kuitenkin kyselevät tavoitteista ja aiempien edustajiston hyväksymien sopimusten yhteydessä asettamista tavoitteista luottamusmiehiltä ja edustajiston jäseniltä. Vuonna 2010 edustajiston hyväksyessä silloisen sopimuksen, edustajisto asetti tavoitteeksi korjata silloin kokonaan ilman 0,7 %:n palkankorotusta jääneet ammattiryhmät ja pienemmän palkankorotuksen saaneet ryhmät kuten teknisen sopimuksen piiriin kuuluvan tammihelmikuussa käydyissä sopimusneuvotteluissa. Toisin kuitenkin kävi ja jäsenistön keskuudessa, etenkin ko. ammattiryhmien osalta onkin oikeutetusti tullut kriittinen palaute, miksi liiton neuvottelijat ja edustajisto ei noudattanut aiempia päätöksiään, hyväksyessään neuvotellun sopimuksen Tarja Kareinen sihteeri 8

9 Vastaus aloitteeseen 3 JHL:n sääntöjen 12 pykälän 7 momentin c-kohdan mukaan liiton hallitus johtaa ja valvoo liiton työehto-, virkaehto- ja muuta jäsenistön edunvalvontaan liittyvää sopimustoimintaa. Sääntöjen 12 pykälän 7 momentin d-kohdan mukaisesti liiton hallitus myös asettaa sopimustavoitteet. Neuvotteluihin valmistauduttaessa asetettuja neuvottelutavoitteita sovitetaan sopimusalasta ja neuvottelutilanteesta riippuen eriävässä määrin yhteen muiden järjestöjen tavoitteiden kanssa. Virka- ja työehtosopimuksen hyväksymisestä päättää liiton sääntöjen mukaisesti edustajisto tai liiton hallitus. JHL:n sopimustavoitteiden määrittelyssä noudatetaan vuosien kuluessa kehittynyttä yhteistoiminnallista ja eri tahoja (hallitus, luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut) osallistavaa valmistelutapaa. Tätä sopimustavoitteiden määrittelyä voidaan kuvata prosessina, jossa jokainen prosessin osa on oma työvaihe, joka tuottaa lisäarvoa seuraavaan vaiheeseen. 1. Liiton sisäinen seminaari, jossa kartoitetaan esille nostettavia teemoja. Materiaalina: a. Sopimuskaudella edustajistolle lähetetyt aloitteet. b. Sopimuskaudella tulleet yhdistysten kirjeet muutosesityksistä ja epäkohdista. c. Sektoreiden omat arviot ajankohtaisista ja soveltamisessa ongelmallisista teemoista 2. Liiton hallituksen seminaari, jossa haetaan painotuksia ja täydennetään teemoja. 3. Aktiivitoimijoiden alueelliset edunvalvontapäivät. Päivillä arvioidaan kuluneen sopimuskauden onnistumisia ja esille nousseita epäkohtia. Tilaisuudet ovat foorum, jossa luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut voivat kertoa kokemuksistaan neuvottelijoille. 4. Täydentävät sähköiset tiedustelut ja kyselyt Sopimusten soveltamisesta ja paikallisten erien kohdentumisesta tiedustelut lähetetään pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. 5. Eri sektoreiden tavoitteiden yhteensovitus Edunvalvontaosasto arvio mitkä teemat on mahdollista nostaa kaikille sektoreille yhteisiksi tavoitteiksi. Samalla suoritetaan vertailua eri sopimusalojen kesken. 6. Hallitus käsittelee ja päättää tavoitteiden hyväksymisestä 7. Edustajisto saa tavoitteet tiedoksi 8. Sektorit valmistautuvat neuvotteluihin tarkentaen yhteisiä tavoitteita Sektorit joutuvat tarkentamaan asetettuja tavoitteita sopimusalakohtaisesti. Samalla kärkitavoitteet täsmennetään sopimusaloille toimiviksi. 9. Kaikilla niillä sektoreilla, joilla on yhteisiä neuvottelujärjestöjä, tavoitteet sovitetaan yhteen 10. Kaikilla sektoreilla tehdään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa Edustajisto toteaa, että JHL neuvottelee yli 130 työ- ja virkaehtosopimusta, joiden sopimuskaudet ja neuvotteluaikataulut poikkeavat toisistaan. JHL:n neuvottelijat arvioivat kunkin sopimuksen ja neuvottelutilanteen osalta tapauskohtaisesti missä neuvottelujen vaiheessa ja kuinka yksityiskohtaisesti neuvottelutavoitteista on mahdollista tiedottaa yhdistyksille ja julkisuuteen. 9

10 Aloite 4 Rovaniemen kaupunkiseudun JHL ry (632) Perhepäivähoitajaliitettä koskevat koulutustilaisuudet Liiton koulutukset/tiedotustilaisuudet Lapin alueella ovat sopimusten muuttuessa puutteelliset. Esim. perhepäivähoitajien uusi sopimus. Toivomme tiedotusta ja koulutusta ympäri Suomen heti sen jälkeen, kun päätökset uusista sopimuksista ovat tulleet voimaan Anne Ylinampa puheenjohtaja Tarja Aavio-Järvelä sihteeri 10

11 Vastaus aloitteeseen 4 JHL:n edunvalvontaosastolla arvioidaan aina tapauskohtaisesti sopimusmuutoksien määrästä ja merkittävyydestä riippuen, onko uusista tai muuttuneista sopimusmääräyksistä tarve järjestää koulutusta luottamusmiehille ja/tai toimitsijoille. Samalla tehdään päätös siitä, hoitavatko luottamusmiehille suunnatun koulutuksen kyseisen sopimuksen neuvottelijat, muut edunvalvontaosaston toimitsijat vai aluetoimitsijat. Edustajisto toteaa, että laadukkaan, syvällisesti muuttuneisiin määräyksiin paneutuvan ja erilaisia esimerkkejä sisältävän koulutus- ja tiedotusaineiston tuottaminen kestää aikansa ja työllistää neuvottelijoita ja muita edunvalvontaosaston toimitsijoita sopimusten hyväksymisen jälkeen. Joissain tapauksissa sopimusmääräyksien tulkinnasta käydään jatkokeskusteluja sopijaosapuolten välillä vielä sopimusten hyväksymisen jälkeenkin. Sopijaosapuolet tuottavat koulutusmateriaaleja joskus myös yhdessä. Tästä johtuen välittömästi sopimusten hyväksymisen jälkeen järjestetyt koulutus- ja tiedotustilaisuudet jäävät joskus pintapuolisiksi. 11

12 Aloite 5 Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat (850) Valtakunnallisen nuorisotoimikunnan perustaminen Esitämme, että liittoon on perustettava valtakunnallinen nuorisotoimikunta. Toimikunta olisi hallituksen koolle kutsuma asiantuntijaelin. Kaikki JHL:n alueet olisivat tasapuolisesti edustettuina nuorisotoimikunnassa. Edustajat toimisivat myös alueidensa nuorisotoiminnan vetäjinä. Toimikunta kokoontuisi pohtimaan nuorten asioita, tekemään aloitteita ja suunnittelemaan tempauksia ja tapahtumia. Toimikunta voisi tehdä esityksiä, kirjelmiä ja kannanottoja sekä tiedottaisi omalta osaltaan nuorten tapahtumista ja asioista. Toimikunnan tehtävänä olisi muun muassa pyrkiä aktivoimaan nuoria aytoimintaan, sitouttaa jo liittyneitä, ajaa nuorten asiaa yhdistyksissä, pitää yhteyttä muihin yhteistyöjärjestöihin, näkyä jäsenkunnalle aktiivisena toimijana erilaisissa liiton nuorten tapahtumissa ja alueiden toiminnoissa sekä pitää yhteyttä JHL:n hallintoon (esim. edustajistoon, hallitukseen, työpaikkojen luottamushenkilöihin, yhdistyksiin). Toimikunta toisi nuorten asioita ja näkökulmia liiton päätöksentekoon. Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsenistä oli kesäkuussa 2010 alle 30- vuotiaita yli Liiton päätöksenteossa tämä ei näy, juhlapuheissakin nykyään harvemmin. Yhdistyksissä tapahtuva toiminta ei vastaa kaikkiin niihin tarpeisiin, joilla nuoria saataisiin aktivoitumaan liiton toimintaan. Nykyiset alueelliset nuorisojaostot toimivat hyvin vaihtelevasti ja alueellisen toiminnan rinnalle tarvitaan valtakunnallinen työrukkanen. Toimikunnan on syytä olla hallituksen koolle kutsuma asiantuntijaelin, jotta toimikunta saisi elävän yhteyden päättäjiin, vastaisi tekemisistään suoraan hallitukselle ja sitä kautta edustajistolle. Asiantuntijaelimenä toimikunta voisi ottaa myös toimeksiantoja liiton päättäjiltä. Muilla SAK:laisilla suurilla liitoilla on omat valtakunnalliset nuorisoorganisaationsa. JHL erottuu kummajaisena tästä porukasta. Tätä taustaa vasten olisi hämmästyttävää, jos edustajisto päättäisi olla perustamatta nuorisotoimikuntaa. Järjestöosasto tulee velvoittaa aloittamaan pikaisesti toimikunnan perustamiseen tähtäävä valmistelutyö. Vetoamme erityisesti kaikkiin edustajiston yli 35-vuotiaisiin jäseniin, että olisitte myönteisiä aloitteellemme. Helsingissä Ville Ruotsalainen puheenjohtaja Yasmina Moujid sihteeri 12

13 Vastaus aloitteeseen 5 JHL:n nykyinen nuorisotoiminta perustuu aluetoimistojen toimialueilla toimiviin nuorisojaostoihin ja valtakunnallisiin nuorisotapahtumiin. Toimistoorganisaatiossa nuorisotoiminta on vastuutettu muiden tehtävien ohella kussakin aluetoimistossa yhdelle aluetoimitsijalle ja keskustoimiston järjestöyksikössä yhdelle järjestötoimitsijalle. Alueellisten nuorisojaostojen toiminta on väljästi ohjattua ja toiminnan taso vaihtelee, kuten aloitteessa todetaan, huomattavasti alueittain. Yhdistystasolla vain muutamissa yhdistyksissä on vakiintunutta nuorisotoimintaa. Valtakunnallisiin tapahtumiin osallistuminen on suhteellisen aktiivista. Alueellisten jaostojen taholta on kaivattu vahvempaa ohjausta toiminnan tason ja laajuuden kohottamiseksi sekä aloitteessa esitettyä toiminnan valtakunnallista organisoimista. JHL:n organisaatiossa ei ole toimintokohtaisia pysyviä valtakunnallisia toimikuntia tai jaostoja. Niistä on aikanaan luovuttu niiden toimintaa jäykistävien muodollisuuksien vuoksi. Tilalle ovat tulleet kevyemmin ja vapaamuotoisemmin ohjeistetut ja toimivat valtakunnalliset verkostot esim. ammattialaverkostot, joiden toimintamalleja soveltaen voisi syntyä ratkaisu aloitteessa esitettyihin liiton tulevaisuuden kannalta keskeisiin tarpeisiin. Edustajisto esittää, että liiton hallitus käynnistää valtakunnallisen nuorisotoiminnan organisoinnin valmistelun siten, että valmistelutyöhön osallistuu myös alueellisen nuorisotoiminnan aktiiveja. 13

14 Aloite 6 Vaasan kaupungin kunnalliset JHL ry / Vasa stad kommunalanställda JHL rf (127) Aloite opiskelijayhdistyksen tarpeellisuuden selvittämiseksi Yhdistyksen pitäisi uusien sääntöjen mukaan ottaa yhdistykseen opiskelijajäseniä ja koemme tämän ristiriitaisena, koska on perustettu opiskelijayhdistys palvelemaan opiskelijoita. Ennen valtakunnallisen opiskelijayhdistyksen perustamista paikalliset yhdistykset ottivat opiskelijat automaattisesti jäseniksi ja hoitivat heidän edunvalvontansa. Asiassa ei ollut epäselvyyksiä ja kaikki hoitui hyvin. Opiskelijayhdistyksen perustamisen jälkeen on opiskelijat ohjattu liittymään suoraan heille perustettuun yhdistykseen 850. Yhdistyksessämme ei ole ollut aikaisemmin ongelmia asian suhteen. Nyt kuitenkin jostain syystä on katsottu aluetoimiston ja koulutiedottajien toimesta viisaammaksi ohjata muutama opiskelija liittymään paikalliseen yhdistykseen. Aluetoimisto on perustellut asiaa sillä, että nämä kyseiset opiskelijat ovat aikuisopiskelijoita, pian valmistuvia ja ruotsinkielisiä. Aluetoimiston mukaan opiskelijayhdistys tarjoaa opiskelijatoimintaa enemmänkin pääkaupunkiseudulla, eikä niinkään ruotsinkielisille. Lisäksi he perustelevat opiskelijoiden ottamista paikalliseen yhdistykseen sillä, että jäävät varmimmin JHL:n jäseneksi, kun kuuluvat paikallisyhdistykseen. Olemme ja olimme asiasta täysin samaa mieltä ja kyseenalaistimme aikanaan valtakunnallisen yhdistyksen perustamista, koska paikallisuus ei pääse siellä samalla tavoin esiin. Haluamme selvittää, onko meillä päällekkäisiä toimintoja? Onko syytä palata entiseen ja poistaa päällekkäiset toiminnot? Paljonko jäsenmaksuvarjoja käytetään opiskelijayhdistyksen toimintaan? Miten opiskelijayhdistys toimii Pohjanmaan alueella? Miten opiskelijayhdistys toimii ruotsinkielisten parissa? Mitä toimintaa on ollut viime vuonna ja miten toimivat tänä vuonna? Opiskelijayhdistyksen nettisivuilla vieraillessa jäi sellainen olo, että mitään sellaista erityistä ei ollut tarjolla, jota paikallisyhdistys tai liitto ei voisi tarjota. Emme halua asettaa opiskelijoita eriarvoiseen tilanteeseen kielen tai koulutustaustan perusteella. Petteri Oksan kokoamasta koulutiedotuksen raportista kohdasta yhdistykset löytyy seuraavaa: Suositeltavaa on kuitenkin se, että opiskelijoita ei oteta muiden kuin opiskelijayhdistyksen jäseneksi, ellei näillä muilla yhdistyksillä ole selkeästi toiminnallista tarjontaa juuri ja myös opiskelijoille. Vaasassa Raija Tuomaala varapuheenjohtaja Liisa Sirén sihteeri 14

15 Vastaus aloitteeseen 6 Opiskelijajäsenyyttä koskeva sääntömuutos tehtiin 2005 osana JHL:n muodostamishanketta. Sääntömuutoksen seurauksena uusista opiskelijajäsenistä tuli normaalit jäsenoikeudet omaavia JHL:n perusyhdistysten jäseniä. Valtakunnallinen opiskelijayhdistys perustettiin alkuvuodesta 2006 siihen tarpeeseen, että merkittävälle osalle opiskelijajäsenistä ei löytynyt luontevaa yhdistystä JHL.n perusyhdistyksistä. Opiskelijayhdistyksellä haettiin myös suurempaa mahdollisuutta vaikuttaa JHL:n koulutuspoliittisiin kannanottoihin ja opiskelijoiden sosiaalisen ja taloudelliseen aseman vahvistamiseen. Koulutiedottamishankkeen myötä opiskelijajäsenten määrä on kasvanut voimakkaasti. Tällä hetkellä JHL:ssä on n opiskelijajäsentä, joista kuuluu opiskelijayhdistykseen ja muihin yhdistyksiin. Jäsenhankinnan ohella tavoitteena on vahvistaa opiskelijajäsenten kiinnittymistä ja jäsenyyden jatkumista heidän siirtyessään työelämään JHL:n järjestämisalalle. Opiskelijayhdistyksen toiminta on valtakunnallista eikä sillä ole organisoitua alueellista tai paikallista toimintaa eikä aloitteessa viitattua ruotsinkielistä toimintaa. Aluetoimistoilla on yhteystiedot alueillaan asuviin opiskelijayhdistyksen jäseniin ja ne kutsuvat vaihtelevasti myös opiskelijayhdistyksen jäseniä alueellisiin tapahtumiin. Varsinaiseen paikalliseen toimintaan osallistuminen edellyttää kuitenkin paikallisen yhdistyksen jäsenyyttä. Nykyinen vuoden 2005 sääntömuutoksen jälkeen vallinnut käytäntö, jossa opiskelijajäsen voi valita opiskelijayhdistyksen tai, jos luonteva vaihtoehto löytyy paikallisen yhdistyksen, on osoittautunut käytännössä toimivaksi. Kuten aloitteessa todetaan kiinnittyminen JHL:n alueelliseen tai paikalliseen yhdistykseen on yleensä vahvempaa ja samalla tulee mahdolliseksi osallistua yhdistys- ja aluetoimintaan omalla paikkakunnalla. Edustajisto toteaa, että JHL:n nykyinen käytäntö, jossa opiskelijajäsenet voivat halutessaan valita opiskelijayhdistyksen sijasta heille soveltuvan muun yhdistyksen, on tarkoituksenmukainen opiskelijajäsenten jäsenkiinnittymisen ja osallistumismahdollisuuksien kannalta. Samalla edustajisto velvoittaa liiton toimiston jatkuvasti seuraamaan ja kehittämään toimintamuotoja, joilla vahvistetaan opiskelijajäsenten hankintaa ja jäsenkiinnittymistä. 15

16 Aloite 7 Julkisten ja hyvinvointialojen opiskelijat JHL ry (850) Liitolle päätoiminen nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta vastaava toimitsija Esitämme, että Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon järjestetään päätoimisesti nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta vastaavan toimitsijan toimi. JHL:n opiskelijayhdistyksessä on pelkästään yli jäsentä ja alle 30- vuotiaitakin liitosta vielä toistaiseksi löytyy. Viime vuosina tavoitteet, muun muassa nuorten sitouttamisessa liiton toimintaan, ovat olleet suorastaan kohtuullisen kovalla tasolla. Tämän vuodenkin toimintasuunnitelmaan on lisätty jäsensitouttamisen elementtejä. Mikäpä se siinä. Toinen kysymys kuitenkin on, että millä resursseilla ko. työtä oikein tehdään. Yhteydenpito nuoriin on ammattiliitoissa järjestetty eri tavoin. Osalla on palkattuja, vain nuorten asioihin keskittyviä työntekijöitä, osalla ei yhtään. Esimerkkinä mainittakoon Metalliliitto, jolla on peräti kaksi valtakunnallista nuorisosihteeriä. Rakennusliitto on puolestaan palkannut eri alueille kolme toimitsijaa, joiden tehtävänä on vain ja ainoastaan tavata nuoria ja organisoida heille toimintaa. PA- Mista löytyy yksi täysipäiväinen nuorisosihteeri, joka hoitaa nuoriso- ja opiskelijatoimintaa. Meillä JHL:ssä, Suomen suurimmassa ammattiliitossa täysipäiväisiä nuorisotoimitsijaa tai sihteeriä ei ole. Tehyllä, Uudella insinööriliitolla ja OAJ:lla on puolestaan opiskelija-asiamies, JHL:lla ei tätäkään ole. Ymmärrämme toki sen, että kaikkia ongelmia ei ratkota uusia toimia perustamalla; toiminnan kehittämiseksi vaaditaan muutakin. JHL:ssa ei kuitenkaan ole edes valtakunnallista nuorisotoimikuntaa, joka koostuisi alueiden aktiiveista ja näin auttaisi kehittämään nuorten ja opiskelijoiden toimintaa. Helsingissä Ville Ruotsalainen puheenjohtaja Yasmina Moujid sihteeri 16

17 Vastaus aloitteeseen 7 Liiton nuoriso- ja opiskelijatoiminta on jaettu järjestöyksikössä kahden eri toimisijan vastuulle, joista toinen vastaa muiden tehtäviensä ohella nuoriso- ja opiskelijatoiminnasta ja toinen koulutiedottamisesta ja opiskelijajäsenhankinnasta. Lisäksi aluetoimistoissa on nimetty vastuutoimitsijat em. tehtäväalueisiin. Järjestöyksikön sisäisessä kehittämiskeskustelussa nykytilanne on aloitteen tavoin todettu jossain määrin epätyydyttäväksi ja tarvetta vastaamattomaksi. Samalla on todettu kuitenkin myös se, ettei nykyiset resurssit ja henkilöstö huomioon ottaen ole edellytyksiä aloitteessa esitettyyn nuoriso- ja opiskelijatoiminnan mukaan lukien koulutiedottaminen ja opiskelijajäsenhankinta keskittämiseen yhdelle päätoimisesti tehtäväaluetta hoitavalle toimitsijalle. Vuonna 2012 järjestöyksikössä eläköitymisten myötä tapahtuvat henkilöstövaihdokset antavat mahdollisuuden tehtävien ja työnjaon uudelleen määrittelyihin. Edustajisto kehottaa liiton hallitusta ja toimistoa ottamaan huomioon nuoriso- ja opiskelijatoiminnan tarpeet toimiston tehtäviä ja työnjakoa uudistettaessa. 17

18 Aloite 8 Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL ry JHL:n osallistuminen mielenterveysmessuille Mielenterveysalan suurin vuotuinen koulutus- ja messutapahtuma järjestetään tänä vuonna Wanhassa Satamassa Helsingissä. Tiedämme, että JHL osallistuu useisiin jäsenistön ammattialaan liittyviin messutapahtumiin, joihinkin toistuvammin ja toisiin vaihdellen. Ymmärrämme ettei suurenkaan liiton ole mahdollista osallistua kaikkiin tärkeinäkään pitämiinsä tapahtumiin, vaan harkintaa osallistumisen osalta joudutaan tekemään vuosittain. Haluamme kuitenkin muistuttaa vuosittain järjestettävästä valtakunnallisesta mielenterveysalan messutapahtumasta. Tietääksemme liittona (KTV/JHL) emme ole koskaan osallistuneet mielenterveysalan messuille. Olemme omana yhdistyksenä (580) olleet yhtenä vuonna näytteille asettajana kyseisillä messuilla. Valtakunnallisten messujen kohdeyleisö ja kustannustaso ovat kuitenkin perusyhdistyksen näkökulmaan sopimattomat. Mielenterveysala ja sen työntekijöiden ammatillinen edunvalvonta liittyy vahvasti myös liittomme toimintaan. Mielenterveys- ja kehitysvamma-alan liitto (MKL) fuusioitui KTV:hen ensimmäisenä VTY:n ammattialakohtaisista liitoista jo kolmekymmentä vuotta sitten. Mielenterveystyöntekijöidenkään järjestäytyminen ei ole säästynyt järjestöllisiltä paineilta. Kuitenkin edustamme edelleen merkittävää osaa mielenterveystyöntekijöistä ja järjestäytymisemme JHL:ssä on vahvistunut erityisesti kasvavalla mielenterveyspalveluja tuottavalla kolmannella sektorilla. Kolmannen sektorin mielenterveysalan työnantajat ja työntekijät ovat erityisen aktiivisesti mukana vuosittaisessa alan messutapahtumassa. Messuille osallistuu valtakunnallisesti eri työpaikkojen mielenterveystyöntekijöitä sekä alan opiskelijoita. Ammatillisista järjestöistä messuille osallistuu yleensä ainakin Tehyyn järjestäytynyt Suomen mielenterveyshoitoalan liitto ry (SMTHL). Edellä mainittuihin seikkoihin viitaten ehdotamme, että JHL jatkossa osallistuu ainakin jollain aikavälillä myös mielenterveysmessuille. Yhdistyksemme on osaltaan valmis olemaan mukana järjestelyissä jos liitto päättää osallistumisestaan mielenterveysmessuille. Toivomme vastauksessa selkeää viestiä siitä katsotaanko liiton/järjestöosaston osallistuminen kyseisille messuille tarkoituksenmukaiseksi. Toivomme siis konkreettisempaa vastausta kuin, että asia harkitaan ja ratkaistaan vuosittain päätettäessä messuille osallistumisesta. Helsingissä Eeva Japola puheenjohtaja Miikka Wagner sihteeri 18

19 Vastaus aloitteeseen 8 Helsingin mielenterveystyöntekijät JHL ry esittää, että JHL jatkossa osallistuu ainakin jollakin aikavälillä mielenterveysmessuille. JHL:ssä on yli osastorajojen rakennettu messutyöryhmä, jonka tehtävänä on ammatillisin ja järjestöllisin perustein suunnitella JHL:n osallistumista ja näkymistä eri messuilla ja tapahtumissa. Työryhmä tekee vuosittain esityksensä liiton johtoryhmälle, joka päättää osallistumisista. Kuten aloitteessa todetaan, osallistuminen vaihtelee siten, että osaan messuista osallistutaan säännöllisesti ja osa vaihtelee vuosittain. Esimerkkinä säännöllisestä osallistumisesta on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma TerveSos, joka kokoaa JHL:n näkökulmasta kaikki Sosiaali- ja terveysalan ammatit ja, jossa JHL ja sen edunvalvonta ovat vuosittain laajasti esillä. Edustajisto esittää, että messutyöryhmä ottaa huomioon mielenterveysmessut suunnitellessaan tulevien vuosien messu- ja tapahtumaosallistumista. 19

20 Edunvalvontaosaston valmisteluun siirrettävä sopimustavoite Aloite 9 Limingan JHL ry (531) Oman lapsen asema hoitoryhmässä ja perhepäivähoitajien ylityökorvaus 1. Limingan JHL ry 531 esittää, että tulevissa perhepäivähoitajien työehtosopimusneuvotteluissa otetaan esille perhepäivähoitajan mahdollisuus hakea oma alle kouluikäinen lapsensa omaan hoitolapsiryhmäänsä tasavertaiseksi hoitolapseksi muiden hoitolasten rinnalle. Hoitomaksut määräytyisivät perheen tulojen mukaan, kuten muillakin kuntalaisilla. Tämä auttaisi nuoria perhepäivähoitajia työllistymään, palkka olisi oikeudenmukaisempi ja omat lapset olisivat tasavertaisia hoidossa olevien lasten kanssa (vakuutukset, kustannuskorvaukset ym.). 2. Ylitöistä maksettava korvaus tulee olla yhtä suuri kuin muillakin kvtes:n alaisilla työntekijöillä. Limingassa Hallitus Aloite 10 Haapajärven JHL ry (395) Toimistohenkilöstön palkkauksen ajan tasalle saattaminen Esitämme edustajistolle eteenpäin vietäväksi toimistohenkilöstön 01TOI010 ja 01TOI020 palkkauksen ajan tasalle saattamista (peruspalkkojen korottamista). Toimistohenkilökunnan palkkaus on jäänyt auttamattomasti jälkeen verrattuna yksityisen-, valtion-, vakuutus- ja pankkialanpalkkauksista jopa kunnan muiden alojen palkkauksesta. Mistä saadaan uusia työntekijöitä, kun vanhat jäävät pois. Nuorilla ei ole kiinnostusta kunnalliseen toimistotyöhön esim. ammattiopiskelijat eivät edes kysy harjoittelupaikkaa kuntapuolelta. Toimistohenkilökunta tekee nykypäivänä atk:n mukaan tulon jälkeen hyvin paljon sellaisia tehtäviä, mitkä ovat aikaisemmin kuuluneet esimiesten tehtäviin, ovat kylläkin esimiesten toimenkuvissa ja tva:ssa. Nykyään toimistohenkilökunta valmistelee/tekee päätökset ja esimiehet lukevat ja allekirjoittavat tai pelkästään allekirjoittavat. Eli nyt on vallalla sellainen, että allekirjoituksesta maksetaan; työstä ei. Esimerkkejä toimistohenkilökunnan työntehtävistä (tehtävät ovat kunnissa aivan perustoimistohenkilökunnan töitä): 20

21 - lautakuntien esityslistojen ja asioiden valmistelu, aivan itsenäisesti, vaatii lakien ja asetusten osaamista (vaaditaan jo aivan peruspalvelusihteereiltä), - lautakuntien pöytäkirjanpitäminen itsenäisesti (vaatii lakien ja asetusten osaamista) - viranhaltijapäätösten laatimista, erilaisia hankinta- ja henkilöstöpäätöksiä; Kvtes, Ovtes, Tes, teknisten, lääkäreiden sopimusten osaamiset - palvelujen ostopäätöksiä ja irtisanomispäätöksiä - urakkasopimusten- ja tarkastuspöytäkirjojen laatimista (vastaanotto- ja takuutarkastuksia) - talousarvion laadintaa; laskelmat, tallentaminen ohjelmiin - määrärahojen seuranta ja raportointi - laskujen tarkistamista, hyväksymistä ja kierrättämistä - arkistointia - osto- ja myyntireskontran hoitoa ja seurantaa, vastuu siirtynyt kuntapuolen rahaliikenteen hoidosta - laskujen valmisteleminen ja laskuttaminen - asiakaspalvelua, puhelinneuvontaa ja ilmoittautumisten vastaanottoa - muita osastokohtaisia erityisosaamista vaativia tehtäviä, hallinto-, sivistys-, terveys-, teknisen- ja perusturvanpuolilta - valtava määrä eri atk-ohjelmien hallintaa, ohjelmien vaihtuvuus suurta - ohjelmien pääkäyttäjävastuita ja käyttöoikeuspäätöksiä - nettisivujen tekoa ja ajan tasalla pitämistä - toimistohenkilökunnalle palkataan harvoin sijaisia, vain kiireellisimmät tehtävät saattaa toinen henkilö tehdä, mutta pääsääntöisesti tekemättömät työt odottavat esim. lomalta palattua ja ennen lomaa pitää tehdä tavallaan kaikki mahdollinen eteenpäin, että pystyy jäämään lomalle. Toimistohenkilökunta on moniosaajia ja heidän täytyy hallita paljon lakeja, asetuksia, säädöksiä ja eri atk-ohjelmia jne Nyt pitää saada peruspalkkoihin korotuksia. Henkilökohtaiset lisät lisäävät vain eriarvoisuutta ja ovat täällä käytännön tasolla tulleet pärstäkerroinlisäksi jota maksetaan; ei töiden mukaan vaan muuten työntekijän sopivuuden mukaan. Nykypäivänä esimies ei edes tiedä mitä kaikkea perustoimistotyöntekijä tekee koska väkeä on aina vähennetty ja vähennetty ja työt on pitänyt vain tehdä pienemmällä väellä. Haapajärvi Seija Ainassaari puheenjohtaja Satu Jaakonaho pääluottamusmies 21

22 Aloite 11 Haapajärven JHL ry (395) Sivistystoimen peruspalvelutehtävien palkkauksen ajan tasalle saattaminen Esitämme edustajistolle eteenpäin vietäväksi sivistystoimen peruspalvelutehtävien 02PER010 palkkauksen ajan tasalle saattamista (peruspalkkojen korottamista). Esim. uinninvalvojat ja uimahallin työntekijät, jotka joutuvat tekemään töitä kuumassa ja kosteassa tilassa. Työ vaatii koko ajan tarkkaavaisuutta ja ohjaamista, ettei pääse sattumaan onnettomuuksia. Pienemmissä uimahalleissa on usein töissä vain kaksi työntekijää, jotka vuorottelevat uimahallin ja lipunmyynnin välillä tietyin aikavälein. Haapajärvi Seija Ainassaari puheenjohtaja Satu Jaakonaho pääluottamusmies Aloite 12 Keuruun Kunnalliset JHL ry (362) Jaksotyön sopimusmääräysten uudistaminen Esitämme, että seuraaviin virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin saataisiin korjaus jaksotyön sopimusmääräyksiin siten, että keskeytyneen jakson määräyksiä sovellettaessa työnantajan hyväksymään palkalliseen ammatilliseen täydennyskoulutukseen tai palkalliseen ammattiyhdistyskoulutukseen kulunutta aikaa ei pidettäisi keskeytysaikana siitä riippumatta, onko koulutusaikaa varten annettu virkamatkamääräys vai virka-/työvapaa. Tällä hetkellä KVTES:n 4 2 momentin 3 kohdan määräyksessä todetaan, että koulutukseen käytettyä aikaa ei lueta työajaksi elleivät tietyt edellytykset täyty. Jaksotyötä tekeville viranhaltijoille/työntekijöille työnantajan myöntämä virka-/työvapaa muodostaa aina keskeytyneen jakson, jolloin työaikajakson säännöllinen työaika ja samalla ylityöraja alenee. Muissa työaikamuodoissa ei ole keskeytynyttä jaksoa. Jaksotyötä tekevät luottamusmiehet ovat tällä hetkellä eriarvoisessa asemassa muuta työaikamuotoa tekeviin nähden. Esim. jos ammattiyhdistyskoulutus kestää maanantaista perjantaihin, jaksotyötä tekevälle lasketaan lauantaille ja sunnuntaille keskeytyneen jakson mukaan työaikaa yht. 16 tuntia, muuta työaikamuotoa tekeville lauantai ja sunnuntai ovat vapaapäiviä. Aloite: Keuruun Kunnalliset JHL 362 ry pyytää Julkisten ja Hyvinvointialojen Liittoa (JHL) ryhtymään toimenpiteisiin mainitun epäkohdan korjaamiseksi ja täten edesauttamaan jäsenten jaksamista ja koulutushalukkuutta. Keuruulla Leena Laurila puheenjohtaja Tiina Salomaa pääluottamusmies 22

23 Hallitus on antanut vastauksen tähän aloitteeseen tammikuussa 2011 Aloite 13 Keuruun kunnalliset JHL 362 ry Keski-Suomen aluetoimiston resurssit Keuruun Kunnalliset 362 ry on huolissaan huhuista, joiden mukaan liitto suunnittelisi joidenkin aluetoimistojen lakkauttamista tai henkilökunnan/toimitsijoiden vähentämistä. Pidämme erittäin tärkeänä, että aluetoimisto säilyy Jyväskylässä. Jyväskylä on keskellä pieniä kuntia/kaupunkeja ja on onnistunut hyvin luomaan verkostoa kuntien aktiivien välille. Aluetoimiston henkilökunta käy sovittaessa yhdistysten kokouksissa kertomassa ajankohtaisista asioista ja pyydettäessä tulevat paikkakunnalle mukaan esimerkiksi vaikeisiin neuvotteluihin. Tuttuihin ja luotettaviin työntekijöihin on aktiivien helppo olla yhteydessä! Keski-Suomen aluetoimistolla on 1 aluepäällikkö, 1 aluetoimitsija ja 1 toimistosihteeri. Melko laajalla alueella toimii 32 JHL:n yhdistystä. Yhden toimitsijan lisäys takaisi yhdistyksille nopeamman yhteyden- ja avunsaannin. Esitämme, että edustajisto säilyttää Keski-Suomen aluetoimiston Jyväskylässä ja toivomme yhden toimitsijan lisäystä kyseiseen toimistoon Leena Laurila puheenjohtaja Maija-Leena Yltiö sihteeri 23

24 Hallituksen tammikuussa 2011 antama vastaus aloitteeseen 13 Kirjeessänne liiton hallitukselle ja edustajistolle tuotte esiin huolenne sekä aluetoimiston säilymisestä Jyväskylässä että aluetoimiston henkilöstöresurssien riittävyydestä. Liiton toimintaorganisaatiosta päättää liiton hallitus ja näin ollen mm. aluetoimistoverkon laajuudesta ja kattavuudesta päätetään hallituksessa. Kuluvan edustajistokauden aikana on tehty kaksi aluetoimistoverkkoa koskevaa päätöstä. Toinen oli Kaakkois-Suomen aluetoimiston perustaminen, jossa yhdistettiin aikaisemmat Etelä-Savon ja Kymen aluetoimistot Kaakkois-Suomen aluetoimistoksi, säilyttäen kuitenkin molemmat aikaisemmat toimipisteet Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Samassa yhteydessä henkilöstörakennetta muutettiin niin, että uudelle alueella saatiin yksi toimitsija lisää. Vastaavan tyyppinen muutos tehtiin yhdistämällä Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan aluetoimistot Itä-Suomen aluetoimistoksi. Mainitut aluetoimistouudistukset valmisteltiin työryhmätyönä yhteistyössä alueen aktiivien ja henkilöstön kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Itä- Suomen aluetoimiston osalta uutta toimintamallia seurataan ja keväällä 2012 sen toimivuudesta tehdään arviota. Tällä hetkellä ei ole meneillään eikä ole suunnitteilla uusia muutoksia liiton toimintaorganisaatioon tai aluetoimistoverkkoon. Näin ollen kirjeessä mainitut huhut ovat vain huhuja vailla tosipohjaa. Liiton henkilöstömäärä ja henkilöstömenot ovat olleet jo pidemmän aikaa tarkassa seurannassa ja pyrkimys on ollut sopeuttaa niitä aleneviin jäsenmääriin ja supistuviin jäsenmaksutuottoihin. Aikaisemmin henkilöstömäärää vähennettiin eläköitymisiin sidotulla tavoitteella, mutta nyt liiton hallinto on asettanut tavoitteen henkilöstömenojen kasvulle. Tämä tavoite on niin kireä, että sen saavuttaminen tarkoittaa liiton palveluksessa olevan henkilöstömäärän supistumista. Tähän asti alueilla olevan henkilöstön määrää ei ole pienennetty ja rakenteellisilla uudistuksilla on voitu toimitsijoiden määrää jopa kasvattaa. Liiton johtoryhmä määrittelee tehtävien täyttötarpeen aina eläköitymisien tai muutoin päättyneiden työsuhteiden yhteydessä. Samoin johtoryhmä päättää kokonaan uusien tehtävien täyttämisestä. Ottaen huomioon edellä mainitun tavoitteen henkilöstökulujen kasvun rajaamisesta oleellisesti pienemmäksi kuin ansiotason kehityksen, on todettava, ettei Keski-Suomen aluetoimistoon olla palkkaamassa lisätyövoimaa. On myös todettava, että Keski-Suomen aluetoimiston henkilöstöresurssit suhteessa jäsen- ja yhdistysten määrään ovat suurin piirtein samoilla tasoilla kun vertaillaan niitä muiden aluetoimistojen tilanteeseen. 24

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toisen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi

Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi 15.12.2009 1 (5) Esitys ja malli päivähoidon / varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelman tuottamiseksi Sosiaali- ja terveysministeriön opas Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä

SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER. Työtä lähellä ihmistä SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER Työtä lähellä ihmistä SuPer Lähi- ja perushoitajan oma liitto Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan

Lisätiedot

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy

edustajistovaalit 2012 Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit 2012 AANESTa Ja Hyvinvointi Lisääntyy edustajistovaalit koko suomessa Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajistovaalit järjestetään 12. - 28.3.2012. Vaaleissa Suomen suurin

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

JHL:n Nuorisofoorumi. Vaikuttava porukka. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL JHL:n Nuorisofoorumi Vaikuttava porukka JHL:n nuoret näkyy ja kuuluu Noin 20 000 alle 30 vuotiasta Noin 10 000 opiskelijajäsentä 300 nuorta luottamusmiestä Opiskelijatoiminta Valtakunnallinen opiskelijayhdistys

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133

liittyä liittoon kuulua yhdistykseen Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Helsingin kunnallisten koulujen henkilökunta JHL ry 133 Ammattina hyvinvointi Tiedotuslehti Lehden toimitus: Levikki: Kohderyhmä: Merja Patokoski Vesa Vento 200 kpl Opetustoimen henkilöstö, pois lukien

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimisto-, hallinto- ja IT-alan ammattilaiset Toimintasuunnitelma 2014 Carita Bardakci 14.11.2013 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Toimisto-, hallinto ja IT-alan ammattilaiset 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. JOHDANTO

Lisätiedot

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet

hallitus, vaalitoimikunta hallitus, vaalitoimikunta toimistonhoitaja järjestämisvastaava hallituksen jäsenet jäsenhankkijat luottamusmiehet Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Jäsenkokous ehdokasasettelusta Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 27.11.2017 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2018 - JHL YHTEENVETO KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit, 3 kpl - Uuden luottamusmiehen kurssi, kaikki

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA

TEHYYN ON OIKEUS KUULUA TEHY ON VAHVA VAIKUTTAJA TEHY EDUSTAA SINUA TEHY OPISKELIJAT ON OIKEUS KUULUA TEHYYN Tehy on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto. Jäseninä voivat olla kaikki alan tutkinnon suorittaneet sekä alaa opiskelevat toisesta asteesta korkeakoulututkintoon

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja

Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, Marja-Leena Arffman Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkehoidon toteuttaminen vanhuspalveluissa Vanhustyön johdon päivä, PSAVI, 20.3.2014 Terveydenhuollon ylitarkastaja Lääkkeen käyttötarkoitukset Lievittää oireita Lääke Auttaa terveydentilan tai sairauden

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi!

Tahto Rohkeus Tulevaisuus. Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tahto Rohkeus Tulevaisuus Olet nyt yksi meistä. Tervetuloa jäseneksi! Tehy on koulutettujen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten etujärjestö Tehy on jäsentensä edunvalvoja: Aina ei kaikki mene työsuhteessa

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto

Lääkehoito vanhuspalveluissa Turku. Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lääkehoito vanhuspalveluissa 8.11.2017 Turku Ruut Virtanen Lääninlääkäri Lounais-Suomen aluehallintovirasto Lounais-Suomen aluehallintovirasto 8.11.2017 1 Lääkehoidon toteuttaminen Toteutetaan erityyppisissä

Lisätiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista

Lisätiedot

Yleinen järjestökoulutus:

Yleinen järjestökoulutus: Tervehdys Sinulle luottamusmies tai muuten vaan liittosi toiminnasta kiinnostunut fiksu henkilö! Olen alle listannut hieman liiton järjestämää alkuvuoden 2018 koulutusta; listasta löytyy ihan varmasti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos

NEUVOTTELUTULOS. Helsinki xx.yy.2013. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. LIITE neuvottelutulos NEUVOTTELUTULOS Energiateollisuus ry, Ammattiliitto Pro ry sekä Suomen Konepäällystöliitto ry ovat 21.10.2013 saavuttaneet neuvottelutuloksen keskusjärjestöjen 30.8.2013 solmiman työllisyys- ja kasvusopimuksen

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA

TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA TYÖTERVEYSLAITOSTA KOSKEVAN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIR- JOITUSPÖYTÄKIRJA Yleistä Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 30.8.2013 allekirjoittaneet työllisyys- ja kasvusopimuksen vuosille 2013 2016/2017. Tällä

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi

Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi LUONNOS 1 (8) Hallituksen esitys Kevasta annetun lain muuttamiseksi Esityksen pääasiallinen sisältö Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kevasta annettua lakia siten, että itsehallintoalueet olisivat Kevan

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015

Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 14.11.2014 Yksityisen sosiaalialan palkallisiksi hyväksymät kurssit vuodelle 2015 Yksityinen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2015 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310

Toimintasuunnitelma. Joensuun seudun JHL 310 Toimintasuunnitelma 2012 Joensuun seudun JHL 310 TOIMIHENKILÖT 2012 2013 2 (10) (: etunimi.sukunimi@jns.fi tai poikkeavat mainittu erikseen) Puheenjohtaja Helena Timoskainen.............. 050 452 0013

Lisätiedot

Bioanalyytikon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajentuminen. Kaija Sopenlehto Bioanalyytikko (yamk) Suomen Bioanalyytikkoliitto ry

Bioanalyytikon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajentuminen. Kaija Sopenlehto Bioanalyytikko (yamk) Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Bioanalyytikon tehtäväsiirrot ja tehtäväkuvan laajentuminen Kaija Sopenlehto Bioanalyytikko (yamk) Suomen Bioanalyytikkoliitto ry Sisältö käsitteet kevään 2014 tutkimuksen tuloksia Mitä, miksi, milloin?

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 1 / 5 TEHYN ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN AO 668 RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 2 / 5 1. JOHDANTO Ammattiosaston tarkoituksena on koota toimialueensa terveydenhuoltoalan koulutuksen saaneet

Lisätiedot

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013

KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 JOHTOSÄÄNTÖ sivu 1(6) KUULOLIITTO RY:N JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty liittovaltuustossa 20.4.2013 I JOHTOSÄÄNNÖN SOVELTAMISALA 1 Johtosäännössä määrätään siitä luottamusjohdon toiminnasta, joka ei sisälly sääntöihin,

Lisätiedot

Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos Marja Lehtonen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos Marja Lehtonen. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 KVTES Liite 12:n neuvottelutulos 30.05.2016 Marja Lehtonen Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Kilpailukykysopimuksen mukainen 24h:n työajan lisäys Sopimuksen

Lisätiedot

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto

Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto Puheenjohtajan ja hallituksen tehtävistä ja vastuista & työnantajana toimimisesta Salibandyliitto 10.11.2017 Hyvä hallinto on yhdistyksen organisaation hallintojärjestelmä Järjestelmällä yhdistystä johdetaan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyvä jäsen on aika iloita tästä ajasta, kuluneista vuosista - kaikesta saavutetusta ja siitä, mikä on vielä edessä. Yhdistyksemme viettää75-vuotisjuhlaa joulukuun

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Suomen Motoristit ry. Toimialueena on Suomi ja kotipaikkana Forssan kaupunki. Suomen Motoristit ry Kuusimäenkatu 21 33560 TAMPERE 1 (6) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Suomen Motoristit ry Kotipaikka: Forssa Osoite: Kuusimäenkatu 21 33560 Tampere Rekisterinumero: 151.543 Merkitty rekisteriin:

Lisätiedot

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL

Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna JHL 21.11.2016 tarkistettu ja korjattu Yksityisen sosiaalipalveluala Työnantajan tuen piiriin kuuluva koulutus vuonna 2017 - JHL YHTEENVETO ESITYKSEEN SISÄLTYVISTÄ KURSSEISTA 1. LUOTTAMUSMIESKOULUTUS Peruskurssit,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016

Kiuruveden JHL ry toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 311 Jäsenten työpaikat Kiuruveden kaupunki, Iisalmen kaupunki, Seurakunta, Yksityiset hoivakodit, Fysikaaliset hoitolaitokset, Toimi-säätiö

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA

YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA YHTEISTYÖSSÄ ON VALOVOIMAA TORJUNTAVOITTOJA JA BANAANIPOTKUJA ROHKEITA PELINAVAUKSIA JYTY PELAA SUJUVASTI MONILLA PELIKENTILLÄ JA TEKEE ROHKEITA PELINAVAUKSIA JÄSENTENSÄ HYÖDYKSI. ME EMME TYYDY VAIN TURVAAMAAN

Lisätiedot

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3.

Hallituksen kokoukset puheenjohtaja hallitus 4-5 kertaa vuodessa / tarvittaessa. Kevätkokous hallitus kaikki osaston jäsenet 1.2. 31.3. JYTT ry TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 JYTT ry toimii jäsentensä ammatillisten, taloudellisten, sosiaalisten, koulutuksellisten ja oikeudellisten etujen puolesta. Osaston toiminnan tavoitteena on inhimillinen

Lisätiedot

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011

Organisaation uudistaminen 2011-2012. Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Organisaation uudistaminen 2011-2012 Keskusseurojen ja KN-piirien kevätkokoukset 2011 Nykyinen organisaatio Palvelut ja osaaminen Piirijärjestö esim. Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry Nuorisoseura

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen JHL 212 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Yhdistyksen toiminnallisen tilan kuvaus Yhdistyksen jäsenmäärä 877 henkilöä (12.11.14 tilanne) Jäsenten ammattialat Jäsenten työpaikat: toimisto, puhtauspalvelu, tekniikka, ravintohuolto, hoitotyö, Tikkamäki,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016

SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE. syksy 2015 ja kevät 2016 Hyvinvointi ja palveluala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Otavankatu 4 50100 MIKKELI SOSIAALI-, TERVEYS- ja LIIKUNTA-ALAN KOULUTUS TYÖELÄMÄN ARVIOIJILLE syksy 2015 ja kevät 2016 Työelämän edustajina,

Lisätiedot

Vammaisala Talentia ry. Säännöt

Vammaisala Talentia ry. Säännöt Vammaisala Talentia ry Säännöt 1 NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vammaisala Talentia ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys on Sosiaalialan korkeakoulutettujen

Lisätiedot

Mauno Rahikainen 2009-09-29

Mauno Rahikainen 2009-09-29 SISÄLTÖ - Alustus - Tutustutaan toisiimme - Omat odotukset (mitä minä haluan tietää) - Vaalivaliokunnan tehtävät (sääntöjen vaatimat) - Miksi vaalivaliokunta on tärkein vaikuttaja järjestöissä? - Järjestön

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia

Tuloksellisuuserä 1.9.2010. Akavan Erityisalojen linjauksia Tuloksellisuuserä 1.9.2010 Akavan Erityisalojen linjauksia Linjauksia Järjestelyerän käytöstä sovitaan paikallisesti järjestöjen edustajien ja työnantajan kesken Työnantajan tarjottava tuloksellisuushankkeita

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Raahen JHL ry 055 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toiminnan painopisteitä ja tavoitteita - paikallisen edunvalvonta- ja työsuojeluorganisaation toimintaedellytysten ja toimintakyvyn kehittäminen ja vahvistaminen, tavoitteena pitää mahdollisimman kattava

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit

Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Sote ja maakuntauudistus henkilöstön asema, uudet työnantajakonsernit Kuormitus hallintaan, Kuntatalo 5.6.2017 Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Maakunnille siirtyvä henkilöstö tehtäväalueittain

Lisätiedot

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta

HE 230/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 2 ja 3 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työeläkeasioiden

Lisätiedot

Ajankohtaista edunvalvonnasta

Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen Ajankohtaista edunvalvonnasta Jouko Karhunen 13.5.2015 Jyväskylä Ammatilliset opettajat, AO, ry varapuheenjohtaja OAJ:n ammatilliset opettajat, OAO 2. varapuheenjohtaja OAJ:n valtuutettu

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 59/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi terveydenhuollon

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen

Paikallinen sopiminen Paikallinen sopiminen Puheenjohtajien neuvottelupäivät Kevät 2017 Kirsti Hietaranta Järjestöasiamies, OAJ Kilpailukykysopimus /Paikallinen sopiminen Alakohtaisesti sovitaan virka-ja työehtosopimuksissa:

Lisätiedot

TES: 322104. 1 Soveltamisala

TES: 322104. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TYÖEHTOSOPIMUS TES: 322104 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet työehtosopimuksen Geologian tutkimuskeskuksen työsopimussuhteista henkilöstöä

Lisätiedot

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon.

Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Miksi ei? Mieti (ja kirjoita paperille)paras kuulemasi (TEKO-)syy miksi ei joku kuulu liittoon. Järjestäminen MIKSI?????? Jäsenmäärän ja järjestäymisasteenlasku Mitä? Mitä Sinä tarvitset, että olet valmis

Lisätiedot

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö

P A L K K I O S Ä Ä N T Ö 1 SUONENJOEN KAUPUNKI P A L K K I O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.06.2017 67 Voimaantulo: 1.6.2017 1 Soveltamisala Tätä sääntöä sovelletaan kaupungin luottamustehtävissä toimiviin henkilöihin

Lisätiedot

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja.

Ulkomailta toteutetussa rekrytoinnissa ei ole riittävän ä vakiintuneita aiemman osaamisen ja koulutuksen täydentämisen malleja. Kielitaidon ja EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun osaamisen täydentäminen terveysalalla -työryhmä Laatia nykytilan kuvaus EU-/ETA maiden ulkopuolella hankitun terveydenhuollon ammattipätevyyden tunnistamisen

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot