SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA."

Transkriptio

1 2014 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus 10 Hallituksen toimintakertomus 12 Tilinpäätös 23 Energialiiketoiminta 25 Verkkoliiketoiminta Kansikuva: Hannu Ahokas Taitto Helena Hämäläinen Painopaikka: PunaMusta Oy 2015 YHTEYS TIEDOT Keskustoimipaikka Parikkalantie Parikkala puh Janne Rouvinen toimitusjohtaja ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö Eeva Pajari-lmmonen palkanlaskija Osakeasiat Sanna Hallikainen kirjanpitäjä Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti Anne Varis asiakasneuvoja Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja Tiina Neuvonen asiakasneuvoja Leena Paajanen asiakasneuvoja

3 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pitkään jatkunut talouden matalasuhdanne ja taantuma vaikuttivat vuoden 2014 sähkönkäyttöön ja taloudellisiin tuloksiin. Maassamme sähköä käytettiin 83,3 terawattituntia, joka oli 0,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2014 normaalia lämpimämpi säätila pienensi voimakkaasti sähkönkulutusta. Teollisuuden sähkönkulutus supistui taantuman johdosta noin 1,2 prosenttia. Muilla asiakkailla kulutus aleni lämpimän sään vuoksi 0,5 prosenttia. Sähkön markkinahinta oli hyvin alhaisella tasolla. Viimeksi näin alhaisella tasolla hinnat olivat Sähköä tuotiin lähes viidennes kulutuksesta. Tuonnin määrään vaikutti pohjoismaiden hyvä vesitilanne. Suomen merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on lähes 80 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan 1,3 prosenttia. Yhtiömme tulos jäi selvästi budjetoidusta tuloksesta. Sähkön hankinta väheni lähes 5,2 prosenttia edellisvuodesta. Normaalia lämpimämpi sää ja talouden taantuma vaikuttivat voimakkaasti sähkönkäyttöön. Verkostopalveluissa pääsimme budjetoituun tulokseen. Toimintavarmuuden ja palvelun laadun kehittäminen olivat meidän tärkeimpiä tavoitteitamme. Energialiiketoiminnan tulos jäi tappiolliseksi. Heikkoon tulokseen vaikuttivat alhainen sähkönhinta, sähkönkulutuksen aleneminen ja voimantuotanto-osuuksien heikko kannattavuus. SÄHKÖNMYYNTIOSASTO VERKOSTO-OSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö Olli Mattila osastopäällikkö Rakennus, kunnossapito Pekka Suomalainen työpäällikkö Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö

4 4 Verkkoliiketoiminnassa investoimme toimitusvarmuuteen Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 5,3 milj. euroa ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 6 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli ,36 euroa. Tulos oli budjetoidun mukainen. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 1,9 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimintavarmuuden parantamiseen. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi valmistui vuoden aikana. Punkaharjun taajamassa kaapelointityöt aloitettiin ja Parikkalan taajaman suunnittelu käynnistyi. Verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Lisäksi sähköverkon toimitus- ja käyttövarmuutta parannettiin vierimetsien raivauksella ja erottimien lisäämisellä. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 50 prosenttia. Etäluettava mittari oli vuoden vaihteessa lähes kaikilla asiakkaillamme. Sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti olemme lähteneet toteuttamaan sähkömarkkinalain mukaista kehittämisvelvoitetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan suuria investointeja sähköverkkoon tulevina vuosina. Energialiiketoimintaa rasittavat tuotanto-osuuksien tappiot Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,2 milj. euroa, laskua edellisvuoteen nähden oli 11,7 prosenttia. Liiketoiminnan tulos jäi tappiolliseksi. Energian hankinta laski yli 5,2 prosenttia. Toiminnan tulokseen vaikuttivat myyntimäärien lasku ja alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen. Voimantuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi ja tulos tappiolliseksi alhaisesta markkinahinnasta johtuen. Kiristyvästä kilpailutilanteesta riippumatta asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden aikana vahvistimme edelleen kanta-asiakasohjelmaamme yhteistyöverkostoilla. Taloudellinen tulos Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 9,6 milj. euroa, laskua oli 2,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli ,37 euroa ja tilikauden voitto oli ,86 euroa. Yhtiön tulos jäi alle budjetoidun tuloksen. Sähkönmyyntitoiminta jäi selvästi budjetin mukaisesta tulostavoitteesta. Verkkoliiketoiminnan tulos oli budjetoidun mukainen. Sijoitustoiminnassa kirjasimme arvonalennusten palautuksia ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat ,84 euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 1,9 milj. euroa ja muihin sijoituksiin noin 0,8 milj. euroa. Voimaosuuksiin sijoitimme Kaakon Energia Oy:n kautta Puhuri Oy:n Kopsa 2:n tuulivoimaan. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Tulemme edelleen panostamaan kanta-asiakastoimintaan ja kehittämään siihen liittyen paikallisia yhteistyöverkostoja. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen yksi päätavoitteestamme. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tulemme investoimaan edelleen voimakkaasti kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteenamme on, että toimintaamme kehittämällä voimme varmistaa asiakkaillemme kohtuullisen verkkopalvelujen hintatason. Yhteistyöverkostojen avulla tehostamme edelleen toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Yhteistyöstrategiamme mukaisesti osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta tuotantohankkeisiin. Olemme mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa sekä panostamme vesi- ja tuulivoimaan SV Vesivoima Oy:n ja Puhuri Oy:n projekteissa. Nykyinen markkinahintataso, tukipolitiikka ja päästöoikeuksien hinnat vaikuttavat voimakkaasti uusien voimalaitoshankkeiden kannattavuuteen ja investointihalukkuuteen. Omavaraisuuden ja kohtuullisen hinnan varmistamiseksi tulemme edelleen tarvitsemaan perusvoimantuotantoa. Toivoisin, että sähköntuotannossa pyrittäisiin vahvemmin markkinaehtoiseen toimintaan. Verkkoliiketoiminnassa nykyinen valvontamalli ei anna riittävää tuottoa tuleviin investointeihin. Valvontamallia tulisi kehittää siten, että rahoitus tuleviin verkostoinvestointeihin voitaisiin varmistaa ja verkkoyhtiöiden riskejä pienentää nykyisestään. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna Arto Tiainen toimitusjohtaja

5 5 YRITYSHALLINTO YHTIÖKOKOUS Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina Parikkalassa. Kokouksessa edustettu osakemäärä oli eli 22,9 prosentin osuus osakkeista ja äänimäärä eli 21,0 prosenttia äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sakari Paakkinen ja sihteerinä Nina Laine. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 73 % Kunnat 17 % Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 21. Erovuorossa olleista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin uudelleen: Martti Airas Jari Laamanen Katja Silvennoinen Sami Sinkkonen Jani Terävä Taavetti Tuunanen Ruokolahti Savonlinna Savonlinna Parikkala Rautjärvi Savonlinna Seppo Variksen tilalle valittiin Unto Tiainen Savonlinnasta. Omistajat/kpl Osakeomistus% Kunnat 4 17 Yksityiset Yritykset ja yhteisöt Yritykset ja yhteisöt 10 % JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Paikallisvoima ry TILINTARKASTAJAT VARSINAISET TILINTARKASTAJAT: Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala Energiajohtajat ry Suomen tilaajavastuu Oy

6 HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Jari Laamanen Savonlinna yrittäjä 2013-(2017) puheenjohtaja Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2016) varapuheenjohtaja Martti Airas Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2017) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2016) Maaret Berg-Tynkkynen Parikkala yrittäjä 2012-(2015) Jari Heinonen Parikkala maanviljelijä 2013-(2016) Paula Hinkkanen Rautjärvi talouspäällikkö 2012-(2016) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2016) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2015) Kari Laukkanen Savonlinna koneasentaja 2010-(2016) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2015) Hallintoneuvosto kokoontui tilivuoden aikana 2 kertaa. Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2015) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2016) Varpu Rissanen Parikkala laborantti 2012-(2015) Katja Silvennoinen Savonlinna HR-päällikkö 2011-(2017) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2017) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2017) Unto Tiainen Savonlinna verkostoasentaja 2014-(2017) Janne Tirronen Savonlinna toimitusjohtaja 2003-(2015) Taavetti Tuunanen Savonlinna liikennöitsijä 1990-(2017) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2015) HALLITUS Ari Berg Parikkala puheenjohtaja 2004-(2017) toiminnanjohtaja Jouni Heltimoinen Parikkala toimitusjohtaja 2006-(2015) Matti Hämäläinen Rautjärvi metsätaloustarkastaja 1995-(2015) Kari Pekonen Parikkala maaseutuyrittäjä 2010-(2016) Pasi Pulkkinen Savonlinna metsätalousyrittäjä 2011-(2017) Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana 17 kertaa.

7 PARIKKALAN VALO OY YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Jari Laamanen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosunen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Nina Laine VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Mika Lirkki TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Mika Lirkki ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen Tiina Neuvonen Leena Paajanen Mari Laukkanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 11 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitys -projektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 2 asentajaa MITTAROINTI Timo Karhinen 2 asentajaa

8 8 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS HENKILÖSTÖ Kertomusvuoden lopussa yhtiömme palveluksessa oli 32 henkilöä, joista 15 toimihenkilöitä ja asentajia 17. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuoden koulutuksessa pääpaino oli ammatillisien valmiuksien kehittämisessä. Lisäksi oli esim. sisäisenä koulutuksena sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönottokoulutusta. Henkilöstölle kertyi koulutuspäiviä yhteensä 114 päivää, mikä on keskimäärin 3,5 pv työntekijää kohden. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Veijo Makkonen ja Pasi Pulkkinen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden 2014 aikana päivitettiin Parikkalan Valon päihdeohjelma ja uudistettiin työkyvyn tukemisen periaatteet. Edellä mainitut ohjeet on luettavissa yhtiön Intrassa, toimitalon kahvion seinällä ja varastorakennuksen eväshuoneessa. Vuoden aikana sattui 4 työtapaturmaa, onneksi ei kovin vakavia; haava käteen, kaksi nilkan nyrjähdystä ja työkalun osuminen korvaan aiheuttivat yhteensä n. kahden viikon sairauslomat. Läheltä piti tilanteita kirjattiin 3. Yhdessä tapauksessa tuntemattoman kanisterin haistelu aiheutti myrkytysoireita, toisessa tapauksessa pylväskengän ote lipesi ja asentaja tuli n. 2 metriä pylväässä liukumalla alaspäin ja kolmannessa tapauksessa juuri asennettu astianpesukone aiheutti sähköiskun. Vähentääksemme työtapaturmia öljymonttuun on asennettu putoamissuojat ja varastorakennuksen lastauslaiturille ja kävelytasanteelle suojakaiteet. Kevään työkyky -päivät pidettiin Tanhuvaarassa, jossa oli monipuolista liikuntaa sisällä ja ulkona sekä luentoja, joissa kuultiin ravinnon ja liikunnan merkityksestä työssä jaksamiseen. Työhyvinvointi työryhmä kokoontui 3 kertaa. Eri henkilöstöryhmien asioita käsiteltiin monipuolisesti, isompia asioita ei noussut esille. Sihteeri Auli Soikkeli tuli Ladalla yhtiölle ja lähti myös eläkkeelle Ladalla.

9 9 TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa tehtiin jatkosopimus työterveysasioiden hoidosta vuosille Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuosille Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan ja kaikki halukkaat rokotettiin influenssan varalle. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Tiimien vetäjissä, eikä jäsenissä tapahtunut muutoksia vuoden 2014 aikana. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Mika Lirkki Mittarointi Timo Karhinen Tietojärjestelmä/ICT Hannu Ahokas CAB-tiimi Tiina Neuvonen Talous Nina Laine Johto Arto Tiainen Tasehallinta Olli Mattila Tiimien toimintaa seurataan vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän läpikäyntiä tehtiin vuoden aikana useammassa palaverissa. Laatujärjestelmää sovitetaan paremmin kuvaamaan käytössä olevia prosesseja. LUOTTAMUSHENKILÖT Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen TARKASTUSTOIMI Elspecta Oy:n valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen kävi tarkastamassa vuoden 2013 aikana Parikkalan Valon sähköverkkoon rakennetut sähkölaitteistot. Kyseisessä varmennustarkastuksessa käytiin läpi Änkilän sähköasema, useita Simpeleen taajaman muuntamoita sekä jakokaappeja ja Kaukolan erotinasema. Mukana tarkastuksessa olivat Hannu Ahokas, Pekka Suomalainen ja Olli Mattila. Tarkastus tehtiin KTMp 517/1996 ja SFS 5825 mukaisesti. Sähkölaitteistot todettiin rakennetun yleensä hyvin niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Poikkeamia oli mm. Änkilän sähköaseman maadoituskaaviossa ja suomenkielisiä laiteohjeita puuttui. Muuntamoiden ja kaapelijakokaappien merkinnöissä oli myös korjattavaa. Tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuonna 2014 vapaa-ajantoimikunta järjesti tutustumisretken Prysmian kaapelitehtaalle Kirkkonummelle. Retkellä tutustuttiin sähkökaapelien valmistukseen ja tuotantoprosesseihin. Paluu matkalla vierailtiin Porvoon vanhassa kaupungissa ja Brunbergin makeistehtaalla. Pikkujoulut vietettiin Tallinnan tunnelmallisessa vanhassa kaupungissa, jonne tehtiin risteilymatka. Verkostoasentaja Reino Poutanen saateltiin eläkepäiville 50-luvun tyyliin.

10 10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Parikkalan Valo Oy:n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 79,5 GWh. Sähkön hankintamäärä väheni yli viisi prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän alenemiseen vaikuttivat talouden taantuma sekä poikkeuksellisen lämmin sää. Sähkön markkinahinta oli hyvin alhaisella tasolla. Viimeksi hinnat olivat näin alhaisella tasolla vuonna Sähkön hintavaihtelut aluehinnoissa olivat edelleen suuria ja vaikuttivat olennaisesti sähkön hankinnan keskihintaan. Alhaisen markkinahinnan johdosta voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi, joka osaltaan nosti sähkön hintaamme. Energialiiketoiminnan tulos jäi heikoksi. Tulokseen vaikuttivat sähkön hankintahinnan muutos ja oman tuotannon alhainen käyttöaste. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin vuoden alussa noin kolme prosenttia. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 5285 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkoliiketoiminta saavutti budjetoidun tuloksen. h Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi investoimme sähköverkkoon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi valmistui vuoden aikana. Punkaharjun taajamassa kaapelointityöt aloitettiin ja Parikkalan taajaman suunnittelu käynnistyi. Lisäksi verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Sähköverkon toimitus- ja käyttövarmuutta parannettiin vierimetsän raivauksella ja erottimien lisäämisellä. Verkkopalvelumaksuja korotettiin vuoden alussa keskimäärin seitsemällä prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli kpl. hhhhhhhhhhh Koko yhtiön tilikauden liikevoitto oli ,37 euroa. Liikevoittoprosentti oli 2,65 prosenttia. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Kokonaisinvestointimme olivat 2,1 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin 1,6 milj. euroa. Etäluettavia mittareita oli vuoden vaihteessa käytössä kaikilla asiakkaillamme. Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiömme on mukana Puhuri Oy:ssä, jonka Kopsa 2:n tuulipuiston kymmenen 3,3 MW:n tuulivoimalaa valmistui vuoden loppuun mennessä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAU- DEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2015 alussa korotimme sähkönmyyntihintaa kolmella prosentilla ja verkkopalveluhintoja keskimäärin seitsemällä prosentilla. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVAS- TA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkina- ja päästöoikeushintojen muutokset sekä markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. hhhhh Fennovoima Oy:n ydinvoimaprojektissa o- lemme mukana Kaakon Energia Oy:n kautta. Käyttövarmuuden parantaminen ja häiriöaikojen lyhentäminen tulevat olemaan päätavoitteita tulevien vuosien toiminnassamme. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan ja se tulee vaikuttamaan parantuneen toimitusvarmuuden lisäksi myös verkkopalvelun hinnoitteluun. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMI- SEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Myös vakiokorvausten määrään liittyvä riski poikkeustilanteissa tulee kasvamaan. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja maakaapelointia lisäämällä. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huoltoohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta, verotuksesta ja markkinahintojen kehityksestä. Markkinahintojen alhainen taso alentaa Kanteleen Voima Oy:n tuotantomääriä, joka vaikuttaa myös yhtiömme tulokseen. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. hhhh Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto laski 2,4 prosenttia vuonna 2014 ollen ,46 euroa ( ,19 euroa). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli ,65 euroa ( ,91 euroa) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto ,24 euroa ( ,33 euroa). Sähkön hankinta aleni 5,2 prosenttia. Siirron hankinta väheni 2,0 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin seitsemällä prosentilla. Energialiiketoiminnan liiketappio oli ,15 euroa (99.445,86 euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli ,36 euroa ( ,03 euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli ,37 euroa ( ,23 euroa). Rahoitustuottoihin ja - kuluihin kirjattiin arvonalennusten palautuksia, joten nettotuotot olivat ,84 euroa ( ,64 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,20 euroa ( ,81 euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n. 2,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin.

11 TUNNUSLUVUT LIIKKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Liikevaihto EUR Liikevaihdon muutos % -2,40 % 5,40 % 6,70 % Liikevoitto EUR Liikevoitto % 2,65 % 7,68 % 7,10 % Oman pääoman tuottoaste % 3,03 % 8,12 % 8,52 % Omavaraisuusaste % 39,2 % 42,81 % 41,00 % HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 31 (32), joista naisia 9 ja miehiä 22. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut on esitetty alla Henkilöstö keskimäärin Vakituisia Määräaikaisia Tilikauden palkat , , ,32 A-sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A-sarjan että S-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus h Jos A-sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A-sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arvosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S-sarjan osakkeen. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Parikkalan Valo Oy:n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa, mutta yhtiö on mukana sähköntuotanto-osuuksissa. Suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoite on 5 % tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energian käyttöä. Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA - kyllästettyjä puupylväitä vielä noin kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI TILIKAUDELTA Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,08 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,55 /osake ja S- sarjan osakkeelle 0,45 /osake. Loppuosa tilikauden voitosta siirretään käyttörahastoon. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2014 (kpl) 2013 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) S-osakkeet (20 ääntä/osake) Yhteensä A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: 3 Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A-osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S-osakkeilla vain S-sarjan osakkeiden merkintään hhhhhhhhhh. 16 Osakkeen lunastusoikeus hhhhhhhhhhh Jos S-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke hhhhhhhhhhhhhhh Yhtiön S-sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VASTUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV Vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Pääomalainat ,82 Muut vastuusitoumukset ,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala - periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton.

12 12 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset , ,93 Muut pitkävaikutteiset menot , ,46 Ennakkomaksut , ,39 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , ,55 Siirto- ja jakeluverkosto , ,01 Koneet ja kalusto , ,58 Muut ain.hyödykkeet 1 822, ,25 Enn.maksut ja keskener.hank , , , ,82 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr , ,45 Saamiset omistusyht.yr , ,46 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,91 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,94 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,00 0,00 Siirtosaamiset , , , ,90 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit , ,51 Rahat ja pankkisaamiset , ,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,84 PÄÄOMAN TUOTTOASTE OMARAHOITUSASTE OMAVARAISUUSASTE % % % , , ,4

13 13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 Käyttörahasto , , , ,22 Tilikauden voitto/tappio , ,64 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,88 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,87 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,07 Lyhytaikainen: Ennakot 211, ,58 Ostovelat , ,31 Velat omistusyhteysyrityksille 0, ,13 Muut lyhytaikaiset velat 670,714, ,72 Siirtovelat , , , ,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84 INVESTOINTIEN OMARAHOITUS Investoinnit Omarahoitus % LIIKEVOITTO 2, MAKSUVALMIUS 4,

14 14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,19 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,97 Varastojen muutos ,21 443,72 Ulkopuoliset palvelut , , , ,08 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,61 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , , , ,05 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,38 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista ,51 Liiketoiminnan muut kulut , ,93 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,38 Korkokulut ja muut rah.kulut , , , ,64 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,87 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) , ,55 Tuloverot , ,68 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,64

15 15 RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) -2 0 Saamisten.lis(-),väh(+) Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen Välittömät verot Rahoitusarvopapereitten muutos (netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) Investoinnit muihin sijoituksiin (-) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta Osingonmaksu Korollisten velkojen muutos (netto) Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat Rahavarojen muutos RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit

16 16 OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2014 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maa-alueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä ,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat ja rak. tekniset laitteet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v v Aineet ja tarvikkeet , ,23 Palkat henkilösivukuluineen , ,55 Ulkopuoliset palvelut , ,75 Muut liiketoiminnan kulut , ,42 YHTEENSÄ , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 408, ,13 Vakuutuskorvaukset 3 536, ,03 Muut , ,88 YHTEENSÄ , ,04 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus , ,00 Hallintoneuvosto 3 550, ,00 YHTEENSÄ , ,00

17 17 TASEEN LIITETIEDOT Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno , ,46 Lisäykset ,30 0,00 0,00 Vähennykset Siirrot erien väl Hankintameno , , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515, ,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % , ,99 Muut osakkeet ja osuudet ,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2011). v v Saamisten erittely Siirtosaamiset Eläkevakuutusmaksut v , ,65 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,49 Muut siirtosaamiset , ,82 YHTEENSÄ , ,96 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,40 Kirjanpitoarvo , ,51 Erotus , ,89 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma A -sarjan osakkeet kpl/ 1 ääni/os , ,84 S -sarjan osakkeet kpl /20 ääntä/os , ,72 Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 + voittovarat Vararahasto , ,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto , ,02 + voittovarat , ,76 - jaetut osingot , ,10 Käyttörahasto , ,68 TILIKAUDEN VOITTO , ,64 Oma pääoma yhteensä , ,86 Voitonjakokelpoiset varat , ,32

18 18 Lyhytaikainen vieras pääoma v v Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen , ,79 Muut siirtovelat 9 273, ,50 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ , ,29 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak , ,00 KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v v Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet , ,04 Rakennusten tekniset laitteet ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto , ,68 Koneet ja kalusto 6 700, ,88 YHTEENSÄ , ,60 Sijoitetun pääoman tuotto % 9,4 6,1 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut

19 Parikkalan Valo Oy SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS LIIKEVAIHTO , , , , , , ,46 Valmistus omaan käyttöön (+) , , ,06 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , , , ,45 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , , , ,94 Muut ostot tilikauden aikana , , , , , , ,18 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) ,21-443, ,21 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , , ,71 Muut ulkop.palv , , , ,24 331, ,06 96, , , , , , , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , ,01 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , , , , ,58 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,39 964, ,41 734, , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta , , ,04 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , , ,18 994, ,65 Arvonalentumiset 0, , , , , , ,18-994, ,69 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 9 846, ,72 0,00 0, ,07 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , ,32 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) , , , , , , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij , , , , ,00 Muut korko-ja rah.tuotot , , , , , , ,31 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoituskulut , , , , , , , ,87-62, , , , , ,83 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ , , , , , , ,20 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , , , , , ,20 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta , , ,19 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,14 485, ,04 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) , , , ,14 0,00 485, ,23 Välittömät verot , ,72 0,00 0, , , ,11 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , ,86 Parikkalan Valo Oy SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , , ,32 Muut aineettomat hyödykkeet , ,46 0, ,80 Ennakkomaksut , ,39 0, ,12 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , , ,45 Muut aineelliset hyödykkeet , , , , ,30 Ennakkomaksut ja keskener.hank , , , , , , , ,84 Sijoitukset , , , , , , ,06 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , , ,12 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , , , ,72 Siirtosaamiset , , , , , , ,11 Muut saamiset 0, ,41 0, ,64 0, ,09 0, ,76 0, ,33 0, , ,83 Rahoitusarvopaperit , , , , , , ,96 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,19 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,11 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma , , , , ,56 Ylikurssirahasto , , , , ,68 Muut rahastot , , , , , , ,52 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , , , , , ,62 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , , ,11 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , , , , , , ,25 Palautettavat liittymismaksut , , ,27 Lyhytaikainen vieras pääoma 211, ,58 211,83 Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma Ostovelat , , , , ,61 Siirtovelat , , , , , , ,10 Muut velat , , , , , , , , , , , , , ,86 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,11

20 20 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

21 TILINTARKASTUSKERTOMUS PARIKKALAN VALO OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tilintarkastaneet Parikkalan Valo Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja haliinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisaltää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HaIlituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, etta noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut Parikkalan Valo Oy:n tilinpäätökseen tilikaudella ja tilintarkastuskertomukseen. Hallintoneuvosto puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä tilikauden voiton käsittelemistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

22 22 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA Liikevaihto 1000 eur , , , , ,1 Liikevoitto 1000 eur ,7 1292,9 664,0 752,7 253,8 Tulos ennen sat.eriä 1000 eur ,4 1188,7 859,6 949,3 377,6 Korkokulut 1000 eur 18,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 1000 eur ,1 571,2 355,0 462,9 201,4 Investoinnit 1000 eur , , , ,4 2078,3 Oma rahoitus 1000 eur 1 822, , , , ,0 1654,3 Oma pääoma 1000 eur 2 590, , , , , ,985 Liittymismaksut 1000 eur 9 483, , , , , ,7 Poistoero 1000 eur 7 266, , , , , ,8 Poistoeron varaus 1000 eur 5 377, , , , , ,4 Taseen loppusumma eur , , , , , ,2 Oma pääoma ja poistoeron varaus 1000 eur 7 967, , , , , ,4 Rahoitusomaisuus 1000 eur 5 280, , , , , ,3 Vaihto-omaisuus 1000 eur 156,9 313,5 266,0 324,9 324,5 326,8 Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton 1000 eur 767, , , , , ,2 Korolliset velat 1000 eur 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verot 1000 eur 0,0 17,7 266,3 50,1 115,0 49,3 Poistot 1000 eur 955,6 1014,0 1044,9 1111, , ,3 Liikevaihdon muutos % 16,9-3,6 10,0 6,7 5,4-2,4 Omarahoitusaste % 133,0 178,0 128,4 101,8 96,8 79,6 Omavaraisuusaste (ml.liit.m) % 86,8 85,3 83,1 83,7 83,6 76,4 Omavaraisuusaste (ilman liit.m.) % 39,6 39,4 39,8 41,0 42,8 39,2 Maksuvalmius 7,1 5,3 3,7 3,0 2,9 4,3 Liikevoitto % 4,6 4,4 14,8 7,14 7,68 2,65 Pääoman tuottoaste % 5,7 6,1 8,8 6,53 7,58 5,88 Oman pääoman tuotto % (ROE) 8,9 6,6 10,5 8,52 8,12 3,03 Sij.pääoman tuotto % (ROI) 7,4 5,6 11,0 7,4 7,6 2,6 Liikevoitto % = liikevoitto liikevaihto tilikauden omarahoitus Omarahoitusaste % = x100 tilikauden investoinnit Omavaraisuusaste % = x100 rahoitusomaisuus + vaihto omaisuus Maksuvalmius = lyhytaikainen vieras pääoma tulos + poistot + korot + verot Pääomantuottoaste % = x100 taseenloppusumma tilikauden alussa voitto ennen satunaisia eriä verot Oman pääoman tuotto (ROE) % = x100 oma pääoma(keskiarvo) Sij. pääoman tuotto (ROI) % = omapääoma + liittymismaksut + varaukset x100 taseen loppusumma voitto ennen satunaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut taseen loppusumma korottomat velat(keskiarvo) x100

23 23 ENERGIALIIKETOIMINTA 2014 SÄHKÖN HANKINTA Toimintavuoden sähkönhankinta pieneni 5,22 % edellisestä vuodesta lämpimän talven ja menetettyjen asiakkuuksien johdosta. Energialiiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli toimintavuonna 4,164 milj. euroa. Sähköenergiaa hankittiin kaikkiaan MWh, vuoteen 2013 verrattuna energian hankinta pieneni MWh. Sähköenergia hankittiin pääosin Kaakon Energia Oy:ltä, muilta toimittajilta sähköä hankittiin MWh. Kanteleen Voiman pieni käyttöaste sekä hinnan varmistuskustannukset nostivat merkittävästi sähköenergian hankintakustannuksia. SÄHKÖN MYYNTI JA MARKKINATILANNE Energialiiketoiminnan liiketappio oli kaikkiaan ,46 euroa. Heikko tulos johtui hinnan varmistuksista, arvioitua pienemmästä myyntimäärästä, aluehintaerosta ja alhaisesta oman tuotannon käyttöasteesta. Omalla jakelualueella myynnin asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli 9 219, jakelualueen ulkopuolisia käyttöpaikkoja myyntiasiakkaina oli 49. Toimitusvelvollisia listahintaisia sähkönmyyntihintoja korotettiin alkaen noin 3,5 %. Korotus ei koskenut määräaikaisia sopimuksia. Kanta-asiakastuotteiden alennus pysyi edelleen kuudessa prosentissa. Kanta-asiakkaiden lukumäärä vakiintui Vuoden loppuun mennessä kanta-asiakkaita oli Markkinahinnat laskivat 14,3 % 2013 vuoden tasosta, alhaisimmalle tasolle vuoden 2007 jälkeen. Tämä johtui hyvin lämpimistä talvikuukausista, pienehköstä kansallisesta kulutuksesta ja päästöoikeuksien hintojen säilymisestä alhaisina. Markkinahintojen voimakkaan laskun johdosta myös yksityisasiakkaiden sähkömarkkinat ovat muodostuneet erittäin kilpailuiksi. Markkinaosuutemme laski hiukan ja oli vuoden lopussa 92 % paikallisista markkinoista. Käyttöön otettiin olemassa olevien tuotteiden rinnalle myös määräaikaiset myyntituotteet asiakkaiden toiveista. Kanta-asiakasohjelmaa kehitettiin yhteistyökumppanien tarjoamien paikallisten etuisuuksien avulla. Kanta-asiakkaille myös postitettiin jäsenkortit, joilla edut ovat käytettävissä. Kanta-asiakaspäivä Kisapirtillä.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 2011. Parikkalan Valo Oy VUOSIKERTOMUS 2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan katsaus 3 Yrityshallinto 5 Organisaatio 7 Henkilöstö ja koulutus 8 Hallituksen toimintakertomus 10 Tilinpäätös 12 Energialiiketoiminta 23 Verkkoliiketoiminta

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: Meur = miljoonaa euroa 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h)

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Toimialue Jakelualue Kuntarajat PUUMALA PUNKAHARJU PARIK- KALA RUOKOLAHTI RAUTJÄRVI TAIPALSAARI JOUTSENO IMATRA LAPPEENRANTA Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti)

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus.. 4 Yrityshallinto. 6 Hallinto.. 7 Verkkotoiminta.. 9 Tietoja tilinpäätöksestä Toimintakertomus 10 Tuloslaskelma.. 11 Tase. 12 Rahoituslaskelma..

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2012 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU Hämeen Kuljetus Oy VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan kirje 4 Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6 Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Keminmaan Energia Oy

VUOSIKERTOMUS. Keminmaan Energia Oy VUOSIKERTOMUS 2014 Keminmaan Energia Oy Toimintavuosi lyhyesti SÄHKÖNSIIRTO- TOIMINNAN LIIKEVAIHTO 1936 k KAUKOLÄMPÖ- TOIMINNAN LIIKEVAIHTO 1591 k MUUN TOIMINNAN LIIKEVAIHTO 656 k TILAUSTYÖ- TOIMINNAN

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2010 Toimitusjohtajan katsaus ESP:lle päättynyt vuosi oli varsin samankaltainen viime vuosiin verrattuna. Liikevaihto väheni hieman, liikevoitto kasvoi ja tilikauden

Lisätiedot

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI

TOIMINTAVUOSI LYHYESTI V u o s i k e r t o m u s 2 0 1 3 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto kasvoi johtuen osakkuussähkön kirjauskäytännön muutoksesta, tuulivoiman liittymismaksusta ja siirtohintojen korotuksesta. Sähkön siirron

Lisätiedot

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI

TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI Vuosikertomus 2014 TOIMINTA- VUOSI LYHYESTI KSS-KONSERNI 2014 2013 Liikevaihto, milj. euroa 15,2 14,5 Liikevoitto, milj. euroa 2,1 1,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 4,1 3,9 Omavaraisuusaste 57,7 % 57,7

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014

Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja 2014 Puhelinosuuskunta LPO:n Tasekirja Julkaisemme tasekirjan pelkästään sähköisessä muodossa. Tasekirja on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun tasekirjan: asiakaspalvelu@lponet.fi

Lisätiedot

v u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2

v u o s i k e r t o m u s 2 0 1 2 vuosikertomus 2012 3 sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...7 Kontaktia Oy vuonna 2012...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2012...9 DNA Oy vuonna 2012...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2011 oli ESP:lle kuituinvestointien vuosi. Kuitua rakennettiin ns. kuitu 2015 hankkeen mukaisesti haja-asutusalueille Kämmäkän,

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2012 Toimitusjohtajan katsaus Vilkas julkinen rakentaminen on tuonut runsaasti töitä myös ESP:lle. Kulunvalvonta, murto- ja rikoshälytyslaitteiden kysyntä on

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot