SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLTÖ YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA."

Transkriptio

1 2014 VUOSIKERTOMUS

2 SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus 10 Hallituksen toimintakertomus 12 Tilinpäätös 23 Energialiiketoiminta 25 Verkkoliiketoiminta Kansikuva: Hannu Ahokas Taitto Helena Hämäläinen Painopaikka: PunaMusta Oy 2015 YHTEYS TIEDOT Keskustoimipaikka Parikkalantie Parikkala puh Janne Rouvinen toimitusjohtaja ASIAKASPALVELU JA TALOUSHALLINTO Nina Laine talouspäällikkö Eeva Pajari-lmmonen palkanlaskija Osakeasiat Sanna Hallikainen kirjanpitäjä Sähköliittymät Ritva Reinikainen myyntiassistentti Anne Varis asiakasneuvoja Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen asiakasneuvoja Tiina Neuvonen asiakasneuvoja Leena Paajanen asiakasneuvoja

3 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Pitkään jatkunut talouden matalasuhdanne ja taantuma vaikuttivat vuoden 2014 sähkönkäyttöön ja taloudellisiin tuloksiin. Maassamme sähköä käytettiin 83,3 terawattituntia, joka oli 0,8 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2014 normaalia lämpimämpi säätila pienensi voimakkaasti sähkönkulutusta. Teollisuuden sähkönkulutus supistui taantuman johdosta noin 1,2 prosenttia. Muilla asiakkailla kulutus aleni lämpimän sään vuoksi 0,5 prosenttia. Sähkön markkinahinta oli hyvin alhaisella tasolla. Viimeksi näin alhaisella tasolla hinnat olivat Sähköä tuotiin lähes viidennes kulutuksesta. Tuonnin määrään vaikutti pohjoismaiden hyvä vesitilanne. Suomen merkittävimmät tuotantomuodot olivat sähkön ja lämmön yhteistuotanto, ydinvoima ja vesivoima. Näiden osuus koko maan kulutuksesta on lähes 80 prosenttia. Tuulivoiman osuus oli ainoastaan 1,3 prosenttia. Yhtiömme tulos jäi selvästi budjetoidusta tuloksesta. Sähkön hankinta väheni lähes 5,2 prosenttia edellisvuodesta. Normaalia lämpimämpi sää ja talouden taantuma vaikuttivat voimakkaasti sähkönkäyttöön. Verkostopalveluissa pääsimme budjetoituun tulokseen. Toimintavarmuuden ja palvelun laadun kehittäminen olivat meidän tärkeimpiä tavoitteitamme. Energialiiketoiminnan tulos jäi tappiolliseksi. Heikkoon tulokseen vaikuttivat alhainen sähkönhinta, sähkönkulutuksen aleneminen ja voimantuotanto-osuuksien heikko kannattavuus. SÄHKÖNMYYNTIOSASTO VERKOSTO-OSASTO Sähkönmyynti ja -markkinointi, sähkönkäytön neuvonta ja sähkösopimukset Mika Lirkki myyntipäällikkö Olli Mattila osastopäällikkö Rakennus, kunnossapito Pekka Suomalainen työpäällikkö Verkoston suunnittelu Hannu Ahokas suunnittelupäällikkö Helena Hämäläinen suunnitteluassistentti Mittarointi Timo Karhinen tiimipäällikkö

4 4 Verkkoliiketoiminnassa investoimme toimitusvarmuuteen Verkkoliiketoimintamme liikevaihto oli 5,3 milj. euroa ja kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 6 prosenttia. Verkkoliiketoiminnan liikevoitto oli ,36 euroa. Tulos oli budjetoidun mukainen. Verkostorakentamisen ja perusparannuksen investoinnit vuoden aikana olivat 1,9 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin toimintavarmuuden parantamiseen. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi valmistui vuoden aikana. Punkaharjun taajamassa kaapelointityöt aloitettiin ja Parikkalan taajaman suunnittelu käynnistyi. Verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Lisäksi sähköverkon toimitus- ja käyttövarmuutta parannettiin vierimetsien raivauksella ja erottimien lisäämisellä. Maakaapelointiasteemme on pienjänniteverkossa noin 50 prosenttia. Etäluettava mittari oli vuoden vaihteessa lähes kaikilla asiakkaillamme. Sähköverkon kehittämissuunnitelman mukaisesti olemme lähteneet toteuttamaan sähkömarkkinalain mukaista kehittämisvelvoitetta. Tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan suuria investointeja sähköverkkoon tulevina vuosina. Energialiiketoimintaa rasittavat tuotanto-osuuksien tappiot Energialiiketoimintamme liikevaihto oli 4,2 milj. euroa, laskua edellisvuoteen nähden oli 11,7 prosenttia. Liiketoiminnan tulos jäi tappiolliseksi. Energian hankinta laski yli 5,2 prosenttia. Toiminnan tulokseen vaikuttivat myyntimäärien lasku ja alhaisesta markkinahinnasta johtuva kilpailun kiristyminen. Voimantuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi ja tulos tappiolliseksi alhaisesta markkinahinnasta johtuen. Kiristyvästä kilpailutilanteesta riippumatta asiakasuskollisuus säilyi edelleen hyvällä tasolla ja kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa Vuoden aikana vahvistimme edelleen kanta-asiakasohjelmaamme yhteistyöverkostoilla. Taloudellinen tulos Yhtiömme kokonaisliikevaihto oli 9,6 milj. euroa, laskua oli 2,4 prosenttia edellisvuoteen nähden. Yhtiömme liikevoitto oli ,37 euroa ja tilikauden voitto oli ,86 euroa. Yhtiön tulos jäi alle budjetoidun tuloksen. Sähkönmyyntitoiminta jäi selvästi budjetin mukaisesta tulostavoitteesta. Verkkoliiketoiminnan tulos oli budjetoidun mukainen. Sijoitustoiminnassa kirjasimme arvonalennusten palautuksia ja sijoitustoiminnan nettotuotot olivat ,84 euroa. Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 1,9 milj. euroa ja muihin sijoituksiin noin 0,8 milj. euroa. Voimaosuuksiin sijoitimme Kaakon Energia Oy:n kautta Puhuri Oy:n Kopsa 2:n tuulivoimaan. Yhtiön rahoitus ja maksuvalmius säilyi edelleen hyvällä tasolla. Tulevaisuuden näkymät Yhtiön toimintaa kehitämme edelleen paikallisena, luotettavana energia-alan osaajana. Pyrimme omalta osaltamme vaikuttamaan seutukunnan kehittymiseen. Tulokseen tulevat lähivuosina vaikuttamaan kasvavat investoinnit, seutukunnan taloudellinen kehitys, markkinahinnan muutokset ja markkinariskien vaikutukset. Myös kilpailu sähkömarkkinoilla tulee edelleen kiristymään, jonka johdosta asiakassuhteiden hoito ja pysyvyyden varmistaminen tulevat olemaan painopistealueitamme. Tulemme edelleen panostamaan kanta-asiakastoimintaan ja kehittämään siihen liittyen paikallisia yhteistyöverkostoja. Verkkoliiketoiminnan sähkön toimitusvarmuuden parantaminen on edelleen yksi päätavoitteestamme. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tulemme investoimaan edelleen voimakkaasti kehittämissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteenamme on, että toimintaamme kehittämällä voimme varmistaa asiakkaillemme kohtuullisen verkkopalvelujen hintatason. Yhteistyöverkostojen avulla tehostamme edelleen toimintaamme sähkönhankinnassa, tuotannossa ja tietojärjestelmissä. Uskomme, että yhteistyön kautta saamme merkittäviä etuja liiketoimintojemme kehittämiseen. Yhteistyöstrategiamme mukaisesti osallistumme Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta tuotantohankkeisiin. Olemme mukana Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeessa sekä panostamme vesi- ja tuulivoimaan SV Vesivoima Oy:n ja Puhuri Oy:n projekteissa. Nykyinen markkinahintataso, tukipolitiikka ja päästöoikeuksien hinnat vaikuttavat voimakkaasti uusien voimalaitoshankkeiden kannattavuuteen ja investointihalukkuuteen. Omavaraisuuden ja kohtuullisen hinnan varmistamiseksi tulemme edelleen tarvitsemaan perusvoimantuotantoa. Toivoisin, että sähköntuotannossa pyrittäisiin vahvemmin markkinaehtoiseen toimintaan. Verkkoliiketoiminnassa nykyinen valvontamalli ei anna riittävää tuottoa tuleviin investointeihin. Valvontamallia tulisi kehittää siten, että rahoitus tuleviin verkostoinvestointeihin voitaisiin varmistaa ja verkkoyhtiöiden riskejä pienentää nykyisestään. Esitän parhaat kiitokseni yhtiön hallinnolle, henkilöstölle, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme luottamuksesta ja hyvästä yhteistyöstä vuonna Arto Tiainen toimitusjohtaja

5 5 YRITYSHALLINTO YHTIÖKOKOUS Parikkalan Valo Oy:n varsinainen yhtiökokous pidettiin maanantaina Parikkalassa. Kokouksessa edustettu osakemäärä oli eli 22,9 prosentin osuus osakkeista ja äänimäärä eli 21,0 prosenttia äänistä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Sakari Paakkinen ja sihteerinä Nina Laine. OMISTUSSUHTEET Yksityiset 73 % Kunnat 17 % Yhtiökokous päätti hallintoneuvoston jäsenmääräksi 21. Erovuorossa olleista hallintoneuvoston jäsenistä valittiin uudelleen: Martti Airas Jari Laamanen Katja Silvennoinen Sami Sinkkonen Jani Terävä Taavetti Tuunanen Ruokolahti Savonlinna Savonlinna Parikkala Rautjärvi Savonlinna Seppo Variksen tilalle valittiin Unto Tiainen Savonlinnasta. Omistajat/kpl Osakeomistus% Kunnat 4 17 Yksityiset Yritykset ja yhteisöt Yritykset ja yhteisöt 10 % JÄSENYYDET ERI YHTIÖISSÄ Energiateollisuus ry Parikkalan yrittäjät ry Rautjärven yrittäjät ry Sähköenergialiitto ry Etelä-Karjalan Kauppakamari Veronmaksajain keskusliitto ry Paikallisvoima ry TILINTARKASTAJAT VARSINAISET TILINTARKASTAJAT: Tilintarkastustoimisto KPMG Oy Ab Päävastuullinen tilintarkastaja Heikki Tuomi KHT Alpo Kosunen HTM, JHTT Parikkala Energiajohtajat ry Suomen tilaajavastuu Oy

6 HALLINTONEUVOSTO HALLINTONEUVOSTOON OVAT KUULUNEET Jari Laamanen Savonlinna yrittäjä 2013-(2017) puheenjohtaja Tommi Tervonen Parikkala yrittäjä 2011-(2016) varapuheenjohtaja Martti Airas Ruokolahti asennuspäällikkö 1999-(2017) Juha Anttonen Parikkala maanviljelijä 2004-(2016) Maaret Berg-Tynkkynen Parikkala yrittäjä 2012-(2015) Jari Heinonen Parikkala maanviljelijä 2013-(2016) Paula Hinkkanen Rautjärvi talouspäällikkö 2012-(2016) Tapani Hämäläinen Rautjärvi maanviljelijä 2010-(2016) Pirkka Laamanen Parikkala tietoliikenneasentaja 2003-(2015) Kari Laukkanen Savonlinna koneasentaja 2010-(2016) Risto Luukkonen Rautjärvi maanviljelijä 2000-(2015) Hallintoneuvosto kokoontui tilivuoden aikana 2 kertaa. Paula Neuvonen Parikkala sos.tt/maatal.yrittäjä 2009-(2015) Kyösti Niiranen Parikkala rakennusinsinööri 2007-(2016) Varpu Rissanen Parikkala laborantti 2012-(2015) Katja Silvennoinen Savonlinna HR-päällikkö 2011-(2017) Sami Sinkkonen Parikkala yrittäjä 2011-(2017) Jani Terävä Rautjärvi insinööri 2011-(2017) Unto Tiainen Savonlinna verkostoasentaja 2014-(2017) Janne Tirronen Savonlinna toimitusjohtaja 2003-(2015) Taavetti Tuunanen Savonlinna liikennöitsijä 1990-(2017) Miia Vilska Parikkala metsätalousinsinööri 2007-(2015) HALLITUS Ari Berg Parikkala puheenjohtaja 2004-(2017) toiminnanjohtaja Jouni Heltimoinen Parikkala toimitusjohtaja 2006-(2015) Matti Hämäläinen Rautjärvi metsätaloustarkastaja 1995-(2015) Kari Pekonen Parikkala maaseutuyrittäjä 2010-(2016) Pasi Pulkkinen Savonlinna metsätalousyrittäjä 2011-(2017) Hallitus on kokoontunut tilivuoden aikana 17 kertaa.

7 PARIKKALAN VALO OY YHTIÖKOKOUS HALLINTONEUVOSTO 21 jäsentä pj Jari Laamanen TILINTARKASTAJAT Heikki Tuomi Alpo Kosunen HALLITUS 5 jäsentä pj Ari Berg TOIMITUSJOHTAJA Arto Tiainen SÄHKÖKAUPPA Arto Tiainen oto TALOUSHALLINTO Nina Laine VERKKOPALVELU Olli Mattila SÄHKÖNHANKINTA Mika Lirkki TALOUSHALLINTO Eeva Pajari-Immonen Sanna Hallikainen VERKONKÄYTTÖ Verkonkäyttö ja taseselvitys Olli Mattila SÄHKÖNMYYNTI JA MARKKINOINTI Mika Lirkki ASIAKASPALVELU Sähkölaskutus Kirsi Suomalainen Tiina Neuvonen Leena Paajanen Mari Laukkanen Liittymänmyynti Ritva Reinikainen Anne Varis VERKONRAKENNUS JA KUNNOSSAPITO Pekka Suomalainen 11 asentajaa SUUNNITTELU Atk-, tietoliikennekehitys -projektit Hannu Ahokas Dokumentointi Helena Hämäläinen Maastosuunnittelu 2 asentajaa MITTAROINTI Timo Karhinen 2 asentajaa

8 8 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUS HENKILÖSTÖ Kertomusvuoden lopussa yhtiömme palveluksessa oli 32 henkilöä, joista 15 toimihenkilöitä ja asentajia 17. KOULUTUSTOIMINTA Toimintavuoden koulutuksessa pääpaino oli ammatillisien valmiuksien kehittämisessä. Lisäksi oli esim. sisäisenä koulutuksena sähköisen arkistointijärjestelmän käyttöönottokoulutusta. Henkilöstölle kertyi koulutuspäiviä yhteensä 114 päivää, mikä on keskimäärin 3,5 pv työntekijää kohden. TYÖSUOJELU JA TYKY -TOIMINTA Työsuojelupäällikkönä toimi Olli Mattila ja muina jäseninä ovat toimihenkilöiden valitsema työsuojeluvaltuutettu Helena Hämäläinen ja asentajien valitsemat työsuojeluvaltuutetut Veijo Makkonen ja Pasi Pulkkinen. Työsuojelutoimikunta kokoontui 2 kertaa. Vuoden 2014 aikana päivitettiin Parikkalan Valon päihdeohjelma ja uudistettiin työkyvyn tukemisen periaatteet. Edellä mainitut ohjeet on luettavissa yhtiön Intrassa, toimitalon kahvion seinällä ja varastorakennuksen eväshuoneessa. Vuoden aikana sattui 4 työtapaturmaa, onneksi ei kovin vakavia; haava käteen, kaksi nilkan nyrjähdystä ja työkalun osuminen korvaan aiheuttivat yhteensä n. kahden viikon sairauslomat. Läheltä piti tilanteita kirjattiin 3. Yhdessä tapauksessa tuntemattoman kanisterin haistelu aiheutti myrkytysoireita, toisessa tapauksessa pylväskengän ote lipesi ja asentaja tuli n. 2 metriä pylväässä liukumalla alaspäin ja kolmannessa tapauksessa juuri asennettu astianpesukone aiheutti sähköiskun. Vähentääksemme työtapaturmia öljymonttuun on asennettu putoamissuojat ja varastorakennuksen lastauslaiturille ja kävelytasanteelle suojakaiteet. Kevään työkyky -päivät pidettiin Tanhuvaarassa, jossa oli monipuolista liikuntaa sisällä ja ulkona sekä luentoja, joissa kuultiin ravinnon ja liikunnan merkityksestä työssä jaksamiseen. Työhyvinvointi työryhmä kokoontui 3 kertaa. Eri henkilöstöryhmien asioita käsiteltiin monipuolisesti, isompia asioita ei noussut esille. Sihteeri Auli Soikkeli tuli Ladalla yhtiölle ja lähti myös eläkkeelle Ladalla.

9 9 TYÖTERVEYSHUOLTO Etelä-Karjalan Työkunto Oy:n kanssa tehtiin jatkosopimus työterveysasioiden hoidosta vuosille Työterveyshuollon toimintasuunnitelma päivitettiin vuosille Toimintasuunnitelman mukaiset henkilöstön työterveystarkastukset tehtiin ajallaan ja kaikki halukkaat rokotettiin influenssan varalle. TIIMIT JA LAATUJÄRJESTELMÄ Tiimien pääasiallisena tarkoituksena on kehittää talon sisäistä toimintaa eteenpäin. Tiimien vetäjissä, eikä jäsenissä tapahtunut muutoksia vuoden 2014 aikana. Tiimit: Käyttö- ja kunnossapito Olli Mattila Suunnittelu Hannu Ahokas Rakennus Pekka Suomalainen Myynti Mika Lirkki Mittarointi Timo Karhinen Tietojärjestelmä/ICT Hannu Ahokas CAB-tiimi Tiina Neuvonen Talous Nina Laine Johto Arto Tiainen Tasehallinta Olli Mattila Tiimien toimintaa seurataan vuoden mittaan viidesti ns. seurantapalavereissa. Laatujärjestelmän läpikäyntiä tehtiin vuoden aikana useammassa palaverissa. Laatujärjestelmää sovitetaan paremmin kuvaamaan käytössä olevia prosesseja. LUOTTAMUSHENKILÖT Sähköliiton pääluottamusmies: Anssi Rita Toimihenkilöiden luottamusmiehet: Tuotanto Helena Hämäläinen Taloushallinto Ritva Reinikainen TARKASTUSTOIMI Elspecta Oy:n valtuutettu tarkastaja Pertti Kukkonen kävi tarkastamassa vuoden 2013 aikana Parikkalan Valon sähköverkkoon rakennetut sähkölaitteistot. Kyseisessä varmennustarkastuksessa käytiin läpi Änkilän sähköasema, useita Simpeleen taajaman muuntamoita sekä jakokaappeja ja Kaukolan erotinasema. Mukana tarkastuksessa olivat Hannu Ahokas, Pekka Suomalainen ja Olli Mattila. Tarkastus tehtiin KTMp 517/1996 ja SFS 5825 mukaisesti. Sähkölaitteistot todettiin rakennetun yleensä hyvin niitä koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Poikkeamia oli mm. Änkilän sähköaseman maadoituskaaviossa ja suomenkielisiä laiteohjeita puuttui. Muuntamoiden ja kaapelijakokaappien merkinnöissä oli myös korjattavaa. Tarkastuksessa havaitut puutteet on korjattu kohtuullisen ajan kuluessa. VAPAA-AJAN TOIMINTA Vuonna 2014 vapaa-ajantoimikunta järjesti tutustumisretken Prysmian kaapelitehtaalle Kirkkonummelle. Retkellä tutustuttiin sähkökaapelien valmistukseen ja tuotantoprosesseihin. Paluu matkalla vierailtiin Porvoon vanhassa kaupungissa ja Brunbergin makeistehtaalla. Pikkujoulut vietettiin Tallinnan tunnelmallisessa vanhassa kaupungissa, jonne tehtiin risteilymatka. Verkostoasentaja Reino Poutanen saateltiin eläkepäiville 50-luvun tyyliin.

10 10 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Parikkalan Valo Oy:n sähkön hankinta, verkostohäviöt ja oma käyttö mukaan lukien oli 79,5 GWh. Sähkön hankintamäärä väheni yli viisi prosenttia edellisvuoteen nähden. Määrän alenemiseen vaikuttivat talouden taantuma sekä poikkeuksellisen lämmin sää. Sähkön markkinahinta oli hyvin alhaisella tasolla. Viimeksi hinnat olivat näin alhaisella tasolla vuonna Sähkön hintavaihtelut aluehinnoissa olivat edelleen suuria ja vaikuttivat olennaisesti sähkön hankinnan keskihintaan. Alhaisen markkinahinnan johdosta voimatuotanto-osuuksien tuotanto jäi alhaiseksi, joka osaltaan nosti sähkön hintaamme. Energialiiketoiminnan tulos jäi heikoksi. Tulokseen vaikuttivat sähkön hankintahinnan muutos ja oman tuotannon alhainen käyttöaste. Sähkönmyynnissä energian hintoja korotettiin vuoden alussa noin kolme prosenttia. Kanta-asiakkaita oli vuoden lopussa 5285 kpl ja kanta-asiakasalennus säilyi kuudessa prosentissa. Verkkoliiketoiminta saavutti budjetoidun tuloksen. h Sähköverkon toimitusvarmuuden parantamiseksi investoimme sähköverkkoon kehittämissuunnitelman mukaisesti. Simpeleen taajaman ja Mikkolanniemen alueen maakaapelointi valmistui vuoden aikana. Punkaharjun taajamassa kaapelointityöt aloitettiin ja Parikkalan taajaman suunnittelu käynnistyi. Lisäksi verkostoautomaatiota vahvistettiin uusilla kaukokäytettävillä erotinasemilla. Sähköverkon toimitus- ja käyttövarmuutta parannettiin vierimetsän raivauksella ja erottimien lisäämisellä. Verkkopalvelumaksuja korotettiin vuoden alussa keskimäärin seitsemällä prosentilla. Verkkoon liitettyjä käyttöpaikkoja vuoden lopussa oli kpl. hhhhhhhhhhh Koko yhtiön tilikauden liikevoitto oli ,37 euroa. Liikevoittoprosentti oli 2,65 prosenttia. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Kokonaisinvestointimme olivat 2,1 milj. euroa. Maakaapelointiin ja muuntamoiden rakentamiseen investoitiin 1,6 milj. euroa. Etäluettavia mittareita oli vuoden vaihteessa käytössä kaikilla asiakkaillamme. Kaakon Energia Oy:n omistusosuuden kautta yhtiömme on mukana Puhuri Oy:ssä, jonka Kopsa 2:n tuulipuiston kymmenen 3,3 MW:n tuulivoimalaa valmistui vuoden loppuun mennessä. OLENNAISET TAPAHTUMAT TILIKAU- DEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN Vuoden 2015 alussa korotimme sähkönmyyntihintaa kolmella prosentilla ja verkkopalveluhintoja keskimäärin seitsemällä prosentilla. hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Yhtiön taloudellisessa tilassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia tai muutoksia. ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ TULEVAS- TA KEHITYKSESTÄ Yhtiön tuloskehitykseen tulee lähivuosina vaikuttamaan eniten sähkön markkina- ja päästöoikeushintojen muutokset sekä markkinariskien vaikutukset. Ennustettavuutta vaikeuttaa sähkön markkinahinnan vaihtelu, tehdyt termiinisopimukset sekä lisääntyvä kilpailu myyntiasiakkaista. Omien tuotanto-osuuksien avulla pyrimme vähentämään riippuvuutta markkinahinnan muutoksista. Kaakon Energia Oy:n kautta olemme mukana useissa yhteisprojekteissa, joissa tavoitteena on hankkia lisää päästötöntä ja uusiutuvaa sähköntuotantokapasiteettia. hhhhh Fennovoima Oy:n ydinvoimaprojektissa o- lemme mukana Kaakon Energia Oy:n kautta. Käyttövarmuuden parantaminen ja häiriöaikojen lyhentäminen tulevat olemaan päätavoitteita tulevien vuosien toiminnassamme. Investointien määrä sähköverkkoon tulee kasvamaan ja se tulee vaikuttamaan parantuneen toimitusvarmuuden lisäksi myös verkkopalvelun hinnoitteluun. ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEIS- TÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA LIIKETOIMINNAN KEHITTYMI- SEEN VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ Yhtiön kannalta merkittävimmät riskit ovat sähkön hankinnan hintariskit sekä luonnonilmiöihin liittyvät sähköverkon materiaali- ja keskeytysriskit. Myös vakiokorvausten määrään liittyvä riski poikkeustilanteissa tulee kasvamaan. Sähköturvallisuuteen ja ympäristöasioihin liittyy myös merkittäviä riskejä. Poikkeuksellisten luonnonolosuhteiden aiheuttamien sähköverkon vikojen vaikutuksia pyrimme lieventämään käyttämällä pienjänniteverkostossa maakaapelointia, siirtämällä keskijänniteverkkoa teiden varsille ja maakaapelointia lisäämällä. Säännöllisillä kuntotarkastuksilla ja huoltoohjelmalla pyrimme estämään verkoston pääkomponenttien yllättäviä rikkoutumisia. Yhtiö ostaa merkittävän osan sähköntarpeestaan Kaakon Energian osakkuussähkönä Haapaveden turvevoimalaitokselta, jonka omistaa Kanteleen Voima Oy. Kanteleen Voima Oy:n tuotanto on hyvin riippuvainen turpeen saatavuudesta, verotuksesta ja markkinahintojen kehityksestä. Markkinahintojen alhainen taso alentaa Kanteleen Voima Oy:n tuotantomääriä, joka vaikuttaa myös yhtiömme tulokseen. Pörssisähkön hintariskeihin on varauduttu siten, että suojauskaupat on tehty käytettävissä olevilla johdannaistuotteilla hallituksen hyväksymien riskinhallintaperiaatteiden mukaisesti. hhhh Parikkalan Valolla on muiden riskien osalta hallituksen hyväksymä vakuutuspolitiikka, jossa on määritelty vakuuttamisen periaatteet materiaali- ja keskeytysvahinkojen osalta. Toiminnan riskikartoitukset ja vakuutuspolitiikka päivitetään kolmen vuoden välein. ARVIO TALOUDELLISESTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Yhtiön liikevaihto laski 2,4 prosenttia vuonna 2014 ollen ,46 euroa ( ,19 euroa). Liikevaihdosta sähkön myyntitoiminnan liikevaihto oli ,65 euroa ( ,91 euroa) ja sähköverkkotoiminnan liikevaihto ,24 euroa ( ,33 euroa). Sähkön hankinta aleni 5,2 prosenttia. Siirron hankinta väheni 2,0 prosenttia. Sähkön siirtohintoja korotettiin keskimäärin seitsemällä prosentilla. Energialiiketoiminnan liiketappio oli ,15 euroa (99.445,86 euroa). Verkkopalvelun liikevoitto oli ,36 euroa ( ,03 euroa). Koko yrityksen liikevoitto oli ,37 euroa ( ,23 euroa). Rahoitustuottoihin ja - kuluihin kirjattiin arvonalennusten palautuksia, joten nettotuotot olivat ,84 euroa ( ,64 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli ,20 euroa ( ,81 euroa). Vuoden aineelliset kokonaisinvestoinnit olivat n. 2,1 milj. euroa (2,2 milj. euroa). Valtaosa investoinneista kohdistui sähköverkon perusparannuksiin.

11 TUNNUSLUVUT LIIKKETOIMINNASTA SEKÄ TALOUDELLISTA ASEMASTA JA TULOKSESTA Liikevaihto EUR Liikevaihdon muutos % -2,40 % 5,40 % 6,70 % Liikevoitto EUR Liikevoitto % 2,65 % 7,68 % 7,10 % Oman pääoman tuottoaste % 3,03 % 8,12 % 8,52 % Omavaraisuusaste % 39,2 % 42,81 % 41,00 % HENKILÖSTÖ Henkilöstömäärä oli keskimäärin vuoden aikana 31 (32), joista naisia 9 ja miehiä 22. Keskeiset henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut on esitetty alla Henkilöstö keskimäärin Vakituisia Määräaikaisia Tilikauden palkat , , ,32 A-sarjan osakkeilla on oikeus ensiksi saada yhtiön vuosivoitosta osinkoa enintään kymmenen (10) prosenttia, minkä jälkeen sekä A-sarjan että S-sarjan osakkeilla on yhtäläinen oikeus osinkoon. 11 Yhtiön lunastusoikeus h Jos A-sarjan osake tahdotaan siirtää toiselle henkilölle, yhteisölle, laitokselle tai säätiölle, on siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle, jolla on oikeus kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun ilmoitus siirtoaikomuksesta tuli hallitukselle, yhtiön puolesta yhtiölle lunastaa A-sarjan osake viimeisen tilinpäätöksen osoittamasta arvosta osakepääomaa vähentämättä säästyneillä voittovaroilla. Ellei hallitus tahdo lunastaa osaketta yhtiölle, on siirto merkittävä osakeluetteloon. Samoin yhtiö voi osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa sille tehdystä tarjouksesta uudelle omistajalle siirtyvän S-sarjan osakkeen. YMPÄRISTÖTEKIJÄT Parikkalan Valo Oy:n lähtökohtana suhteessa ympäristöön on tuntea toimintansa ympäristövaikutukset sekä pyrkiä toimenpiteillään vähentämään aiheuttamaansa ympäristökuormaa. Yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa, mutta yhtiö on mukana sähköntuotanto-osuuksissa. Suurin osa sähköstä hankitaan omistusyhteisyritys Kaakon Energian kautta, joten sähköturvallisuus- ja ympäristöriskit liittyvät jakelutoimintaan. Yhtiö on liittynyt Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen energiapalvelujen toimenpideohjelmaan v Tavoitteena on tehostaa sekä omaa että asiakkaiden energiankäyttöä. Oman energiankäytön tavoite on 5 % tehostaminen verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ohjelmaan liittyen on mm. annettu asiakasneuvontaa, selvitetty verkostohäviöitä, järkeistetty ajoneuvojen ja työkalujen käyttöä, otettu verkonrakentamisessa ympäristönäkökohdat huomioon ja seurattu toimitilojen energian käyttöä. Yhtiöllä on verkossaan vanhoja CCA - kyllästettyjä puupylväitä vielä noin kpl. Käytöstä poistettavat pylväät käsitellään jätelain ja voimassa olevien määräysten mukaisesti. OSAKEYHTIÖLAIN TARKOITTAMAT TOIMINTAKERTOMUSTIEDOT: HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOKSI TILIKAUDELTA Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,08 euroa. Hallitus esittää, että voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa A-sarjan osakkeelle 0,55 /osake ja S- sarjan osakkeelle 0,45 /osake. Loppuosa tilikauden voitosta siirretään käyttörahastoon. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä. YHTIÖN OSAKKEET Yhtiön osakkeiden määrä osakelajeittain ja niitä koskevat pääasialliset määräykset Yhtiön osakepääoma jakaantuu osakelajeittain 2014 (kpl) 2013 (kpl) A-osakkeet (1 ääni/osake) S-osakkeet (20 ääntä/osake) Yhteensä A- ja S- sarjan osakkeet eroavat toisistaan seuraavalla tavalla: Yhtiöjärjestys: 3 Jokainen A-sarjan osake tuottaa yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden (1) äänen ja S-sarjan osake kaksikymmentä (20) ääntä. A-osakkeilla on etuoikeus kummankin sarjan osakkeiden merkintään omistusten suhteessa ja S-osakkeilla vain S-sarjan osakkeiden merkintään hhhhhhhhhh. 16 Osakkeen lunastusoikeus hhhhhhhhhhh Jos S-sarjan osake siirtyy yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle, ja osakkeen omistajille ensisijaisesti sekä yhtiöllä toissijaisesti on oikeus lunastaa osake. 17 Suostumuslauseke hhhhhhhhhhhhhhh Yhtiön S-sarjan osakkeen hankkimiseen vaaditaan yhtiön hallituksen yksimielisellä päätöksellä annettu suostumus. LÄHIPIIRIIN KUULUVILLE ANNETUT RAHALAINAT JA VASTUUT Osakkuusyhtiö Kaakon Energia Oy:lle ja SV Vesivoima Oy:lle myönnetyt lainat ja vastuut: Pääomalainat ,82 Muut vastuusitoumukset ,00 Vakuudet liittyvät sähkön hankintaan Mankala - periaatteella toimivan Kaakon Energia Oy:n kautta. Pääomalainalla ei ole vakuutta ja laina on koroton.

12 12 TASE V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Johtoaluekorvaukset , ,93 Muut pitkävaikutteiset menot , ,46 Ennakkomaksut , ,39 Aineelliset hyödykkeet: Maa- ja vesialueet , ,43 Rakennukset ja rakennelmat , ,55 Siirto- ja jakeluverkosto , ,01 Koneet ja kalusto , ,58 Muut ain.hyödykkeet 1 822, ,25 Enn.maksut ja keskener.hank , , , ,82 Sijoitukset: Osuudet omistusyht.yr , ,45 Saamiset omistusyht.yr , ,46 Muut osakkeet ja osuudet , , , ,76 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus: Aineet ja tarvikkeet , ,91 Saamiset: Pitkäaikaiset: Myyntisaamiset Lyhytaikaiset: Myyntisaamiset , ,94 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 0,00 0,00 Siirtosaamiset , , , ,90 Rahoitusarvopaperit: Muut arvopaperit , ,51 Rahat ja pankkisaamiset , ,55 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,84 PÄÄOMAN TUOTTOASTE OMARAHOITUSASTE OMAVARAISUUSASTE % % % , , ,4

13 13 V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 Käyttörahasto , , , ,22 Tilikauden voitto/tappio , ,64 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,88 VIERAS PÄÄOMA Liittymismaksut , ,87 Lainat rahoituslaitoksilta , , , ,07 Lyhytaikainen: Ennakot 211, ,58 Ostovelat , ,31 Velat omistusyhteysyrityksille 0, ,13 Muut lyhytaikaiset velat 670,714, ,72 Siirtovelat , , , ,03 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,84 INVESTOINTIEN OMARAHOITUS Investoinnit Omarahoitus % LIIKEVOITTO 2, MAKSUVALMIUS 4,

14 14 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,19 Valmistus omaan käyttöön (+) , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot , ,04 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,97 Varastojen muutos ,21 443,72 Ulkopuoliset palvelut , , , ,08 Henkilöstökulut: Palkat ja palkkiot , ,61 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , , , ,05 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,38 Arvonalennukset pysyvistä vastaavista ,51 Liiketoiminnan muut kulut , ,93 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,23 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot osuuks.omistusyhteysyr. Tuotot muista pysyvien vast.sij , ,00 Muut korko- ja rahoitustuotot , ,38 Korkokulut ja muut rah.kulut , , , ,64 VOITTO ENNEN SAT.ERIÄ TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,87 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lis(-) tai väh(+) , ,55 Tuloverot , ,68 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,64

15 15 RAHOITUSLASKELMA (1000 ) Liiketoiminnan rahavirta: Liikevoitto Poistot ja arvonalennukset Rahoitustuotot ja -kulut Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Vaihto-om.lis(-),väh(+) -2 0 Saamisten.lis(-),väh(+) Lyhytaik.korot.velkojen lis(+),väh(-) Liiketoiminnan rahavirta rahoituserien jälkeen Välittömät verot Rahoitusarvopapereitten muutos (netto) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) Investointien rahavirta: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin(-) Investoinnit muihin sijoituksiin (-) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) Rahoituksen rahavirta Osingonmaksu Korollisten velkojen muutos (netto) Korottomien liittymismaksujen muutos (netto) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) Rahavarojen muutos (A+B+C) Rahavarat Rahavarojen muutos RAHAVARAT Rahoitusarvopaperit

16 16 OTTEITA TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA 2014 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 1. Tilinpäätöstä laadittaessa noudatetut arvostusperiaatteet ja -menetelmät sekä jaksotusperiaatteet ja menetelmät: Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelmanmukaisilla poistoilla. Maa-alueisiin ja rakennuksiin sisältyy yhteensä ,22 euron arvonkorotukset. Suunnitelmanmukaiset poistot on laskettu tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoajat ovat: Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Asuin- ja hallintorakennukset Muut rakennukset Rakennelmat ja rak. tekniset laitteet Siirto- ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 10 vuotta 5-10 vuotta 40 vuotta 25 vuotta 10 vuotta 20 vuotta 5-10 vuotta Vaihtuvien vastaavien arvostus Vaihto-omaisuus esitetään fifo -periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. Rahoitusomaisuusarvopaperit on arvostettu hankintamenoon tai sitä alempaan käypään arvoon. TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Valmistus omaan käyttöön v v Aineet ja tarvikkeet , ,23 Palkat henkilösivukuluineen , ,55 Ulkopuoliset palvelut , ,75 Muut liiketoiminnan kulut , ,42 YHTEENSÄ , ,95 Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot 3 408, ,13 Vakuutuskorvaukset 3 536, ,03 Muut , ,88 YHTEENSÄ , ,04 Henkilöstöä ja toimielinten jäsenyyttä koskevat liitetiedot Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Toimihenkilöitä Työntekijöitä YHTEENSÄ Toimielinten palkat ja palkkiot Hallitus , ,00 Hallintoneuvosto 3 550, ,00 YHTEENSÄ , ,00

17 17 TASEEN LIITETIEDOT Sijoitukset Osakkeet omistusyhteysyritys Osakkeet muut Saamiset omistusyhteysyritys Hankintameno , ,46 Lisäykset ,30 0,00 0,00 Vähennykset Siirrot erien väl Hankintameno , , ,46 Kirjanpitoarvo , ,46 Osakkeet ja osuudet Omistusyhteysyritykset omistusosuus % oma pääoma kirjanpitoarvo Kaakon Voima Oy, Imatra 20 % 8 515, ,76 Kaakon Energia Oy, Imatra 26,80 % , ,99 Muut osakkeet ja osuudet ,85 Muihin osakkeisiin ja osuuksiin sisältyy kiinteistöjen liittymismaksuja 6.812,92 euroa (6.812,92 euroa v. 2011). v v Saamisten erittely Siirtosaamiset Eläkevakuutusmaksut v , ,65 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä , ,49 Muut siirtosaamiset , ,82 YHTEENSÄ , ,96 Rahoitusarvopaperit Markkina-arvo , ,40 Kirjanpitoarvo , ,51 Erotus , ,89 Oma pääoma ja sen muutokset Osakepääoma A -sarjan osakkeet kpl/ 1 ääni/os , ,84 S -sarjan osakkeet kpl /20 ääntä/os , ,72 Osakepääoma , ,56 Ylikurssirahasto , ,68 Vararahasto , ,30 + voittovarat Vararahasto , ,30 Muu oma pääoma Käyttörahasto , ,02 + voittovarat , ,76 - jaetut osingot , ,10 Käyttörahasto , ,68 TILIKAUDEN VOITTO , ,64 Oma pääoma yhteensä , ,86 Voitonjakokelpoiset varat , ,32

18 18 Lyhytaikainen vieras pääoma v v Siirtovelkoihin sisältyvät merkittävät erät Laskennalliset henkilöstökulujaksotukset tulospalkkoineen , ,79 Muut siirtovelat 9 273, ,50 SIIRTOVELAT YHTEENSÄ , ,29 MUUT LIITETIEDOT Vakuudet ja vastuusitoumukset Muiden sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset:kaakon Energian puolesta johdannaissopimusten, luotoll.shekkitilin, pankkitakauksen vak. ja SV Vesivoiman pankkitak. vak , ,00 KTM:N PÄÄTÖKSEN MUKAISET SÄHKÖLIIKETOIMINTOJEN ERIYTETYN TILINPÄÄTÖKSEN LISÄTIEDOT: Suunnitelmanmukaisten poistojen laskentaperusteet poistoryhmittäin. Poistot on jaettu samassa suhteessa kuin vastaava käyttöomaisuus. Poistot on laskettu tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta samoin laskentaperustein kuin koko yrityksen taseessa. v v Verkkotoiminnan tunnusluvut Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin Verkkotoiminnan investoinnit: Aineettomat hyödykkeet , ,04 Rakennusten tekniset laitteet ,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet Siirto- ja jakeluverkosto , ,68 Koneet ja kalusto 6 700, ,88 YHTEENSÄ , ,60 Sijoitetun pääoman tuotto % 9,4 6,1 Sijoitetun pääoman tuotto % = 100*(Tulos ennen sat. eriä + korko- ja muut rahoituskulut) taseen loppusumma-korottomat velat+verkkovastuut

19 Parikkalan Valo Oy SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS LIIKEVAIHTO , , , , , , ,46 Valmistus omaan käyttöön (+) , , ,06 Liiketoiminnan muut tuotot , , , , , , ,45 Materiaalit ja palvelut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö , , , ,94 Muut ostot tilikauden aikana , , , , , , ,18 Varaston lisäys(-) / vähennys(+) ,21-443, ,21 Ulkopuoliset palvelut Verkkopalvelumaksut , , ,71 Muut ulkop.palv , , , ,24 331, ,06 96, , , , , , , ,06 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , , , , , , ,01 Henkilösivukulut Eläkekulut , , , , , , ,58 Muut henkilösivukulut , , , , , , , ,39 964, ,41 734, , , ,53 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Suunn muk poistot liikearvosta Suunn.mukaiset poistot sähköverkosta , , ,04 Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , , ,18 994, ,65 Arvonalentumiset 0, , , , , , ,18-994, ,69 Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut 9 846, ,72 0,00 0, ,07 Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Muut liiketoiminnan muut kulut , , , , , , , , , , , , , ,32 LIIKEVOITTO(-TAPPIO) , , , , , , ,37 Rahoitustuotot ja -kulut: Tuotot os.om.yht.yr Tuotot muista pys.vast.sij , , , , ,00 Muut korko-ja rah.tuotot , , , , , , ,31 Arvonalentumiset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut rahoituskulut , , , , , , , ,87-62, , , , , ,83 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISERIÄ , , , , , , ,20 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA , , , , , , ,20 JA VEROJA Poistoeron lis (-) tai väh (+) liikearvosta Poistoeron lis (-) tai väh (+) sähköverkosta , , ,19 Poistoeron lis (-) tai väh (+) muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä , , , ,14 485, ,04 Vapaaehtoisten varausten lis (-) tai väh (+) , , , ,14 0,00 485, ,23 Välittömät verot , ,72 0,00 0, , , ,11 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , , , , , , ,86 Parikkalan Valo Oy SÄHKÖVERKKOTOIMINTA SÄHKÖN MYYNTITOIMINTA MUU LIIKETOIMINTA KOKO YRITYS VASTAAVAA A.Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet , , ,32 Muut aineettomat hyödykkeet , ,46 0, ,80 Ennakkomaksut , ,39 0, ,12 Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet , , ,45 Muut aineelliset hyödykkeet , , , , ,30 Ennakkomaksut ja keskener.hank , , , , , , , ,84 Sijoitukset , , , , , , ,06 B.Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus , , ,12 Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Lyhyaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , , , , , ,72 Siirtosaamiset , , , , , , ,11 Muut saamiset 0, ,41 0, ,64 0, ,09 0, ,76 0, ,33 0, , ,83 Rahoitusarvopaperit , , , , , , ,96 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , ,19 VASTAAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,11 VASTATTAVAA A.Oma pääoma Osakepääoma , , , , ,56 Ylikurssirahasto , , , , ,68 Muut rahastot , , , , , , ,52 Tilikauden voitto (tappio) , , , , , , , , , , , , , ,62 B.Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , , ,11 C.Pakolliset varaukset D.Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma , , , , , , ,25 Palautettavat liittymismaksut , , ,27 Lyhytaikainen vieras pääoma 211, ,58 211,83 Lyhytaik.korollinen vieras pääoma Lyhytaik.koroton vieras pääoma Ostovelat , , , , ,61 Siirtovelat , , , , , , ,10 Muut velat , , , , , , , , , , , , , ,86 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , , , , , , ,11

20 20 HALLITUKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

21 TILINTARKASTUSKERTOMUS PARIKKALAN VALO OY:N YHTIÖKOKOUKSELLE Olemme tilintarkastaneet Parikkalan Valo Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja haliinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisaltää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. HaIlituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, etta noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko hallintoneuvoston tai hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätoksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. HALLINTONEUVOSTON LAUSUNTO Hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa tutustunut Parikkalan Valo Oy:n tilinpäätökseen tilikaudella ja tilintarkastuskertomukseen. Hallintoneuvosto puoltaa tilinpäätöksen vahvistamista, vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä tilikauden voiton käsittelemistä hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

22 22 TALOUDELLISIA TUNNUSLUKUJA Liikevaihto 1000 eur , , , , ,1 Liikevoitto 1000 eur ,7 1292,9 664,0 752,7 253,8 Tulos ennen sat.eriä 1000 eur ,4 1188,7 859,6 949,3 377,6 Korkokulut 1000 eur 18,0 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 1000 eur ,1 571,2 355,0 462,9 201,4 Investoinnit 1000 eur , , , ,4 2078,3 Oma rahoitus 1000 eur 1 822, , , , ,0 1654,3 Oma pääoma 1000 eur 2 590, , , , , ,985 Liittymismaksut 1000 eur 9 483, , , , , ,7 Poistoero 1000 eur 7 266, , , , , ,8 Poistoeron varaus 1000 eur 5 377, , , , , ,4 Taseen loppusumma eur , , , , , ,2 Oma pääoma ja poistoeron varaus 1000 eur 7 967, , , , , ,4 Rahoitusomaisuus 1000 eur 5 280, , , , , ,3 Vaihto-omaisuus 1000 eur 156,9 313,5 266,0 324,9 324,5 326,8 Lyhytaikainen vieras pääoma, koroton 1000 eur 767, , , , , ,2 Korolliset velat 1000 eur 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Verot 1000 eur 0,0 17,7 266,3 50,1 115,0 49,3 Poistot 1000 eur 955,6 1014,0 1044,9 1111, , ,3 Liikevaihdon muutos % 16,9-3,6 10,0 6,7 5,4-2,4 Omarahoitusaste % 133,0 178,0 128,4 101,8 96,8 79,6 Omavaraisuusaste (ml.liit.m) % 86,8 85,3 83,1 83,7 83,6 76,4 Omavaraisuusaste (ilman liit.m.) % 39,6 39,4 39,8 41,0 42,8 39,2 Maksuvalmius 7,1 5,3 3,7 3,0 2,9 4,3 Liikevoitto % 4,6 4,4 14,8 7,14 7,68 2,65 Pääoman tuottoaste % 5,7 6,1 8,8 6,53 7,58 5,88 Oman pääoman tuotto % (ROE) 8,9 6,6 10,5 8,52 8,12 3,03 Sij.pääoman tuotto % (ROI) 7,4 5,6 11,0 7,4 7,6 2,6 Liikevoitto % = liikevoitto liikevaihto tilikauden omarahoitus Omarahoitusaste % = x100 tilikauden investoinnit Omavaraisuusaste % = x100 rahoitusomaisuus + vaihto omaisuus Maksuvalmius = lyhytaikainen vieras pääoma tulos + poistot + korot + verot Pääomantuottoaste % = x100 taseenloppusumma tilikauden alussa voitto ennen satunaisia eriä verot Oman pääoman tuotto (ROE) % = x100 oma pääoma(keskiarvo) Sij. pääoman tuotto (ROI) % = omapääoma + liittymismaksut + varaukset x100 taseen loppusumma voitto ennen satunaisia eriä + korkokulut ja muut rahoituskulut taseen loppusumma korottomat velat(keskiarvo) x100

23 23 ENERGIALIIKETOIMINTA 2014 SÄHKÖN HANKINTA Toimintavuoden sähkönhankinta pieneni 5,22 % edellisestä vuodesta lämpimän talven ja menetettyjen asiakkuuksien johdosta. Energialiiketoiminnan kokonaisliikevaihto oli toimintavuonna 4,164 milj. euroa. Sähköenergiaa hankittiin kaikkiaan MWh, vuoteen 2013 verrattuna energian hankinta pieneni MWh. Sähköenergia hankittiin pääosin Kaakon Energia Oy:ltä, muilta toimittajilta sähköä hankittiin MWh. Kanteleen Voiman pieni käyttöaste sekä hinnan varmistuskustannukset nostivat merkittävästi sähköenergian hankintakustannuksia. SÄHKÖN MYYNTI JA MARKKINATILANNE Energialiiketoiminnan liiketappio oli kaikkiaan ,46 euroa. Heikko tulos johtui hinnan varmistuksista, arvioitua pienemmästä myyntimäärästä, aluehintaerosta ja alhaisesta oman tuotannon käyttöasteesta. Omalla jakelualueella myynnin asiakkaiden lukumäärä vuoden lopussa oli 9 219, jakelualueen ulkopuolisia käyttöpaikkoja myyntiasiakkaina oli 49. Toimitusvelvollisia listahintaisia sähkönmyyntihintoja korotettiin alkaen noin 3,5 %. Korotus ei koskenut määräaikaisia sopimuksia. Kanta-asiakastuotteiden alennus pysyi edelleen kuudessa prosentissa. Kanta-asiakkaiden lukumäärä vakiintui Vuoden loppuun mennessä kanta-asiakkaita oli Markkinahinnat laskivat 14,3 % 2013 vuoden tasosta, alhaisimmalle tasolle vuoden 2007 jälkeen. Tämä johtui hyvin lämpimistä talvikuukausista, pienehköstä kansallisesta kulutuksesta ja päästöoikeuksien hintojen säilymisestä alhaisina. Markkinahintojen voimakkaan laskun johdosta myös yksityisasiakkaiden sähkömarkkinat ovat muodostuneet erittäin kilpailuiksi. Markkinaosuutemme laski hiukan ja oli vuoden lopussa 92 % paikallisista markkinoista. Käyttöön otettiin olemassa olevien tuotteiden rinnalle myös määräaikaiset myyntituotteet asiakkaiden toiveista. Kanta-asiakasohjelmaa kehitettiin yhteistyökumppanien tarjoamien paikallisten etuisuuksien avulla. Kanta-asiakkaille myös postitettiin jäsenkortit, joilla edut ovat käytettävissä. Kanta-asiakaspäivä Kisapirtillä.

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012

HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 HERMO PHARMA OY TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma Rahayksikkö EURO 1.1. 31.12.2012 1.1. 31.12.2011 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 43 907,00 36 630,90 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -69

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta

Hyvigolf Oy, Tilinpäätös Hyvigolf Oy. Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta Hyvigolf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-001 1 HYVIGOLF OY Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka Hyvinkää Y-tunnus 0677032-1 Sisällys Sivu

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös

Joensuun Ravirata Oy. Tilinpäätös t:,?i J.. i*i Joensuun Ravirata Oy Tilinpäätös 31.12.2016 Y-tu nn us 0365190-9 Ravi rata Joensuu Tasekirja 31.12.2016 Tasekirja ja-eritteyt 31.12.2026 Tositeaineisto 31.12.2022 Knjanpitolurjat 31.12.2026

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus:

TE 1. Pohjois-Karjalan Teatteriyhdistys ry TASEKIRJA Joensuu. Rantakatu 20. Kotipaikka: Joensuu. Y-tunnus: Arkistoviite: 2015-001 Kotipaikka: Joensuu Tämä tasekirja on säilytettävä 31,12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti: Pohjois-Karjalan Teafteriyhdistys ry 1.1.2015-31.12.2015 TASEKIRJA Y-tunnus: 1033663-2

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti

Transkokko Oy - 17124311. Pvm Rating Limiitti Standard 2014-05-16 10:52 Teppo Testi TRANSKOKKO OY POSTIOSOITE: TESTITIE 17,99999 TESTILÄ, SUOMI Y-TUNNUS. 1712431-1 D&B D-U-N-S NR. 46-111-2222 PUHELIN 99-123456 TILINPÄÄTÖS 201212 A Luottokelpoinen

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Kiinteistöyhtiö - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot