TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 22.2.2007 102. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Lahti Marika jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Muurinen Heikki varajäsen Nieminen Mikko Mäntylä Heikki Rinne Heimo Vahtola Pirjo Riihimäki Seppo Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu kv:n vpj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kappalainen tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja Poissa Hlavatý Jari jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra Fager Mia Kosola Seppo lakimies, sihteeri kiinteistöjohtaja 106 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen.

2 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti neuvoston ensi kertaa mukana olevat jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Samoin hän toivotti tervetulleeksi sijoituspäällikkö Petri Ukkolan Tresor Oy:stä. 107 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden Kokous todettiin lailliseksi. 108 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 109 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN JA SIHTEERIN VALINTA Kn hyväksyy kokouksen esityslistan. Kirkkoneuvosto hyväksyi esityslistan. Samalla päätettiin, että asioista käsitellään ensin sijoitustoimintaa koskevat asiat. 110 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Puheenjohtaja totesi, että sihteeri Mia Fager on lomalla ja esitti, että talousja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kutsutaan sihteeriksi. hyväksyttiin. Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Seppo Isotalo ja Lars Runar Knuts. 111 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on myöntänyt pastori Salla Haataja Hynyselle jatkettua virkavapautta Kaarinan seurakunnan seurakuntapastorin (II) virasta [ ] ajalle Viransijaiseksi on määrätty suostumuksensa mukaisesti ajaksi , koska pastori Haataja Hynynen on ollut kirkkoherra, ro

3 vasti Pirjo Vahtolan hänelle ajaksi myöntämällä virkavapaalla, ja ajaksi pastori Hanna Vuorio hoidettavaan virkaan kuuluvien palkkaeduin (H 35). Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja diakoniatyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ kasvatusasiain johtokunnan pöytäkirja nro 1/ sielunhoitotyön johtokunnan pöytäkirja nro 1/ atk toimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 112 VALTUUTETTU PENTTI HUOVISEN ALOITE SIJOITUSTEN TUOTTOTAVOITTEIDEN TO TEUTUMISEN SEURANNAKSI Valtuutettu Pentti Huovinen on tehnyt kirkkovaltuustossa seuraavan aloitteen: Esitän aloitteena, että kirkkoneuvosto määrittelee seurakuntayhtymän erilaisille sijoituksille tuottotavoitteen, jonka toteutumista voidaan seurata tilinpäätöksen yhteydessä vuosittain. Kirkkoneuvosto on saanut aloitteen valmisteltavakseen ja on lähettänyt sen edelleen sijoitustoimikunnan valmisteluun. Sijoitustoimikunta on kokouksessaan todennut, että aloite on ensi näkemältä helppo toteuttaa. Seurakuntayhtymällä on kiinteistövarallisuuden ja kassavarojen lisäksi erilaisia sijoituksia, jotka on annettu eri varainhoitajille. Näiden kaikkien ohjeistaminen tai tavoitteiden asettaminen ei ole mahdollista. Sen sijaan seurakuntayhtymän pääsijoittajan, Varainhallinta Tresor Oy:n hoidossa oleviin salkkuihin voidaan antaa tuottotavoitteet. Vuonna 2006 oli salkuille 102 ja 103 laadittu tuottoennusteet. Osake ja korkosijoituksien tuottoennusteet on annettu minimi ja maksimihaarukkana. Kymmenen prosentin tuottotavoitteen arvioimme toteutuvan salkussa

4 nro 102, hautainhoitorahaston salkku, prosentin todennäköisyydellä ja salkussa nro 103, keskuskirjanpidon salkku, prosentin todennäköisyydellä. Tuottotavoitteiden määrittäminen ei ole yksiselitteistä vaan asiaan liittyy aina tietty todennäköisyys ja tietty riskiprofiili. Viimeksi mainittua kuvastaa ns. volatiliteettiluku. Sillä tarkoitetaan salkun arvon huojuntaa. Tresorin hoidossa olevat salkut tuottivat hyvin vuonna Testamenttirahaston salkun nro 1 tuotto oli 24 prosenttia, kun sen vertailuindeksin tuotto oli 19 prosenttia. Salkusta syntyi ylituottoa yli viisi prosenttiyksikköä. Hautainhoitorahaston tuotto oli 18 prosenttia ja sen vertailuindeksin tuotto oli 15 prosenttia. Ylituottoa tuli yli kolme prosenttiyksikköä. Keskuskirjanpidon salkun tuotto oli 12 prosenttia kun vertailuindeksi tuotti yli kahdeksan prosenttia. Ylituottoa tuli lähes neljä prosenttiyksikköä. Vuodelle 2007 on laadittu tuottoennusteet. Tuotto odotus testamenttirahaston salkulle on 21 prosenttia salkun volatitiliteetin ollessa 17. Hautainhoitorahaston salkun tuotto odotus on 17 prosenttia ja volatiliteetin 14. Keskuskirjanpidon salkun tuotto odotus on 11 prosenttia ja sen volatilitetti on 9. Sijoitustoimikunta ehdottaa, että kirkkovaltuustolle annetaan edellä oleva vastaus tehtyyn aloitteeseen. Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa vastauksena valtuutettu Pentti Huovisen aloitteeseen, että rahastoille on mahdollista etukäteen vahvistaa tuottoodotukset. Ne ovat aina kytköksissä johonkin todennäköisyyteen. Tuottoodotukseen liittyy myös kunkin salkun riskiprofiili, jota kuvastaa salkun volatiliteettiluku. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 113 VARAINHALLINTA TRESOR OY:N HOIDOSSA OLEVIEN SALKKUJEN TUOTTO ODOTUKSET VUODELLE 2007 Varainhallinta Tresor Oy:n edustajat ovat läsnä kokouksessa antamassa raporttia viime vuodesta ja kertomassa kuluvan vuoden näkymistä. Näihin liittyvät kuluvan vuoden tuotto odotusten vahvistaminen. Sijoituspäällikkö Petri Ukkola on lähettänyt tuotto odotuksista talousjohtajalle seuraavan kirjeen.

5 Liite Kirjeestä ilmenee, että tulosodotukset perustuvat pörssiyritysten omiin ennustuksiin sekä osakemarkkinoiden nykyiseen tasoon. Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa Tresorin salkuille seuraavat tuottoodotukset ja riskitasot: salkku 101, testamenttirahasto, tuotto odotus 21 %, volatiliteetti 17 salkku 102, hautainhoitorahasto, tuotto odotus 17 %, volatiliteetti 14 salkku 103, keskuskirjanpito, tuotto odotus 11 %, volatiliteetti 9. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Käsittely Puheenjohtaja antoi puheenvuoron sijoituspäällikkö Petri Ukkolalle Tresor Oy:stä. Petri Ukkola piti alustuksen, jossa hän esitteli Varainhallinta Tresor Oy:n, kertoi vuodesta 2006 sijoitusmarkkinoista ja salkkujen kehityksestä menneen vuoden aikana. Hänen esityksessään oli myös tuottokehitys vuodesta 1993 alkaen, jolloin varainhoitotehtävä oli annettu ensin ABB Investment Management Oy:lle ja sittemmin vuonna 1997 Tresor Oy:lle. Lisäksi hän kertoi vuoden 2007 salkkukohtaisesta tuottotavoitteista. Ukkola piti esityksensä Power Point esitelmänä ja hän luovutti käyttämänsä kalvot pöytäkirjaa varten. Ne ovat seuraavat: Liite Petri Ukkola vastaili kirkkoneuvoston jäsenten ja viranhaltijoiden tekemiin kysymyksiin koskien sijoitusten tuottoa ja niiden laskemistapaa. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 114 VARAINHALLINTA TRESOR OY:N EHDOTUS VERTAILUINDEKSIEN TARKISTAMISESTA Varainhallinta Tresor Oy:n kanssa on tehty varainhoitosopimus salkkujen hoidosta. Perussopimus on allekirjoitettu vuonna 1998 ja se on ollut voimassa vuodesta 1999 alkaen. Viimeksi on vertailuindeksejä tarkistettu vuonna 2004 uudistetulla liitteellä, joka on päivätty

6 Nyt on havaittu, että eräitä tuossa liitteessä mainittuja indeksejä ei enää lasketa ja niiden tilalle ovat tulleet uudet indeksit. Tässä yhteydessä on pyydetty, että vanhojen yleisindeksien tilalle otettaan tuottoindeksit. Vanha liite 3, päivämäärällä on seuraava: Liite Tresorin ehdotus uudeksi liitteeksi nro 3 on seuraava: Liite Uusi liite voidaan ottaa käyttöön alkaen. Käyttöönotto voidaan toteuttaa riippumatta siitä, että varainhoitajan kilpailutusprosessi on meneillään. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä varainhoitosopimuksen liitteen 3 käyttöönotettavaksi alkaen Tresorin ehdottamassa päivätyssä muodossa, joka on ollut esityslistan liitteenä nro 2. Talous ja suunnittelujohtaja oikeutetaan nimikirjoituksellaan vahvistamaan sopimuksen liitekappaleet, joista toinen arkistoon ja toinen Tresor Oy:lle. On muutoksenhakuoikeus. Ilmoitus talous ja suunnittelujohtajalle toimenpiteitä varten. Käsittely Juha Nappu pyysi, että varainhoitosopimuksen liitteessä 3 mainittu perusjakauma, eli liite 2 B jaetaan myöhemmin kirkkoneuvoston jäsenille. Lars Runar Knuts pyysi, että kirkkoneuvostolle kerrottaisiin paljonko Varainhallinta Tresor Oy:lle on maksettu palkkioita vuonna Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä varainhoitosopimuksen liitteen 3 käyttöönotettavaksi alkaen Tresorin ehdottamassa päivätyssä muodossa, joka on ollut esityslistan liitteenä nro 2. Talous ja suunnittelujohtaja oikeutetaan nimikirjoituksellaan vahvistamaan sopimuksen liitekappaleet, joista toinen arkistoon ja toinen Tresor Oy:lle. Kirkkoneuvosto pyysi samalla, että sille toimitetaan myöhemmin varainhoitosopimuksessa mainittu liite 2 B sekä selvitys Tresor Oy:lle maksetuista palkkioista vuodelta SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella:

7 Liite jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 32 henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 116 PEKKA RAUTIAISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Kasvatusasiain keskuksen vs. nuorisosihteeri Pekka Rautiainen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu Aurakadun nuorisokeskus Vimmaa osoitteessa Aurakatu 16. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs. nuorisosihteeri Pekka Rautiaisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Aurakadun nuorisokeskus Vimma osoitteessa Aurakatu 16. Ilmoitus Pekka Rautiaiselle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 117 MEHILÄISEN RAPORTTI TYÖPAIKKAKÄYNNISTÄ Työterveyslääkäri Jouko Heikkilä ja työterveyshoitaja Anne Kokkala ovat tehneet työpaikkakäynnin Katariinanseurakunnan toimipisteissä. Mukana tarkastuskäynnillä ovat olleet kirkkoherra Martti Hirvonen ja isännöitsijän sijainen Minna Männikkö kiinteistötoimistosta. Raportti on tullut kirjaamoon Raportti on seuraava: Liite

8 Raportti on osa toimivaa työsuojelua. Työsuojelupiirin tarkastaja Jaana Saarinen on tarkastuskäynneillä edellyttänyt, että työterveyshuollon tekemät tarkastukset on tehty. Mikäli näin ei ole tapahtunut on siitä annettu asianmukainen kehotus. Raportissa on asioita, joihin kiinteistötoimisto voi tehdä parannuksia. Tällaisia ovat mm. varoitusteippien uusimiset jyrkkien portaiden kohdalla. Kn merkitsee saaduksi Mehiläisen Työterveyden tekemän raportin työpaikkakäynnistä Katariinanseurakunnan toimipisteisiin Raportti lähetetään tiedoksi ja soveltuvin osin huomioon otettavaksi kiinteistötoimistoon sekä tiedoksi kirkkoherra Hirvoselle ja työympäristötoimikunnalle. Ilmoitus kiinteistötoimistoon, kirkkoherra Hirvoselle ja työympäristötoimikunnalle. hyväksyttiin. 118 LEHMOSEN TESTAMENTTIRAHASTON HOIDON UUDELLEEN JÄRJESTELYT Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa ja tehnyt siitä ehdotuksen. Viisi sivuinen pöytäkirjanote on seuraava: Liite Seurakuntaneuvosto on käsitellyt asiaa useita kertoja ja on nyt tehnyt päätöksen, joka on seurakuntayhtymän taloussäännön mukainen. Päätöksen mukaan testamenttirahaston kirjanpito siirretään vuoden 2007 alusta taloustoimiston hoidettavaksi. Lehmosen rahaston asuntojen hoito, vuokraustoiminta ym. siirtyvät niin ikään kiinteistötoimiston hoidettaviksi. Seurakuntaneuvosto nimeää erillisen testamenttitoimikunnan hoitamaan kyseisen rahaston varallisuutta. Tämä on hyvä asia ottaen huomioon hoidettava varallisuuden määrä. Seurakuntaneuvosto on edellyttänyt, että taloustoimiston palvelut saadaan maksuttomasti. Tämä on vallitseva käytäntö ja näin on menetelty kaikkien muidenkin testamenttirahastoon kuuluvien rahastojen osalta. Suunnittelun kohteena ei ole ollut nykyisen käytännön muuttaminen. Mikäli käytäntöä jossain myöhäisemmässä vaiheessa muutetaan, pyydetään asiasta etukäteen seurakuntaneuvostojen lausunnot. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Martinseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen Ester Lehmosen testamenttirahaston hoidon uudelleen järjes

9 tämisestä Kirkkoneuvosto hyväksyy kirjanpidon siirtämisen taloustoimiston hoidettavaksi lukien. Asuntojen hallinnointi siirtyy kiinteistötoimiston hoidettavaksi. Kirkkoneuvosto ilmoittaa Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolle, että testamenttirahaston alaisten rahastojen hoito on ollut veloituksetonta eikä tähän ole suunnitteilla muutosta. Martinseurakunnan seurakuntaneuvostolla on päätöksen mukaan edelleen yksin päätösvalta Lehmosen rahaston omaisuuden ostamisesta ja myymisestä. Ilmoitus Martinseurakunnan kirkkoherra Tuomo Norvasuolle, talouspäällikö Irma Hokalle ja kiinteistöjohtaja Seppo Kosolalle. On muutoksenhakuoikeus hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 119 TURUN JA KAARINAN N YHTEISEN DIAKONIATYÖN JOHTO KUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI Diakoniatyön johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintojohtajalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa arvo (KL 25:10a). Johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet seuraavat: puheenjohtaja: Mikkola Pirkko, hovioikeudenneuvos jäsenet: Hagman Tarja, diakoniatyöntekijä Huurre Birgitta, sosiaalityöntekijä

10 Jyväs Markku, toiminnanjohtaja Järvensivu Jukka, kirkkoherra Pispanen Reino, apulaisjohtaja Tuokko Sirkka, talous ja velkaneuvoja varajäsenet: Lahtonen Kiviranta Soile, vanhainkodin johtaja Nevalainen Paavo, opistoupseeri evp. Kirkkoneuvoston edustajana yhteisen diakoniatyön johtokunnassa on ollut osastosihteeri Kirsti Kari. on kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden neuvottelutulos. Kn päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteisen diakoniatyön johtokuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Nurmio Merja, psyk. sairaanhoitaja jäsenet: Korkka Keijo, teknikko Koskinen Sirkku, vanhusten palveluneuvoja Paavonperä Anja, hoitokodinjohtaja Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö Saarinen Pertti, pankinjohtaja Suikkanen Minna, projektikoordinaattori varajäsenet: Nevalainen Paavo, opistoupseeri Blom Birgitta, toiminnanjohtaja Käsittely Hallintojohtaja Kallio totesi, että ehdotus ei sisältänyt esitystä siitä, kuka kirkkoneuvoston jäsenistä osallistuu neuvoston edustajina kunkin johtokunnan työskentelyyn, koska tämä asia on kirkkoneuvostossa sisäisesti sovittavia. Lars Runar Knuts esitti, että kirkkoneuvoston edustajia ei tässä vaiheessa nimetä, vaan asiaan palataan sitten kun kirkkovaltuusto on johtokunnat nimennyt. Sovittiin, että kirkkoneuvoston edustuksiin palataan vasta valtuustokäsittelyn jälkeen.

11 Pirjo Vahtola tiedusteli, onko ehdotuksiin otettu uusi linja, jonka mukaisesti toimielimiin ei enää esitetä viranhaltijoita. Hannu Kallio totesi, että tämä on ollut neuvottelijoitten ajatus. Pentti Korhonen kertoi, että neuvottelijoiden valmisteluryhmässä oli linjana ollut, että virkamiehiä ei nimetä johtokuntiin päättäjiksi, koska heillä on järjestelmässä esittelyoikeus. hyväksyttiin. 120 TURUN JA KAARINAN N YHTEISEN KASVATUSASIAIN JOHTO KUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kasvatusasian johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen. Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintoviraston johtavalla viranhaltijalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa arvo (KL 25:10a). Yhteiseen kasvatusasiain johtokuntaan ovat vuosina kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja jäsenet: Halme Kaarina, ylikonstaapeli Isolauri Hannu, rehtori Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Knuuti Heikki, luokanopettaja Rajamäki Lassi, pastori

12 Torppa Mirkka, opettaja varajäsenet: Laitinen Aila, terveydenhoitaja Saarela Pekka, luokanopettaja Kirkkoneuvoston edustajana yhteisen kasvatusasiain johtokunnassa on ollut opetusneuvos Seppo Isotalo. on kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden neuvottelutulos. Kn päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteisen kasvatusasiain johtokuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Koponen Antti, pääsihteeri jäsenet: Grönberg Kirsti, lastentarhanopettaja Halme Kaarina, ylikonstaapeli Impivaara Marikki, fil.yo. Jaakola Jaana, erikoishammashoitaja Kiesiläinen Kari, kylänjohtaja Vallas Kalevi, eversti varajäsenet: Kallioniemi Taisto, lehtori Korpinen Riikka, usk. ja psyk.opettaja hyväksyttiin. 121 TURUN JA KAARINAN N YHTEISEN SIELUNHOITOTYÖN JOH TOKUNNAN VALITSEMINEN VUOSIKSI Sielunhoitotyön johtokunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kaksi varajäsentä. Johtokunnassa tulee olla monipuolisesti edustettuna sen tehtäviin kuuluva asiantuntemus. Johtokunnan jäsenten vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan toimikaudekseen.

13 Johtokunnan kokouksessa on läsnäolo ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, sillä kirkkoneuvoston edustajalla, jonka neuvosto toimikaudekseen valitsee, hallintoviraston johtavalla viranhaltijalla sekä yhteisten työmuotojen johtavalla viranhaltijalla. Yhteisen sielunhoitotyön johtokuntaan ovat toimikautena kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Laurén Mikko, pastori, merikapteeni jäsenet: Keinänen Matti, dosentti Kervilä Anja, psykologi Lemmetyinen Eeva Kaija, apulaisrehtori Ojanen Sirkka, psykologi Sepponen Eero, kirkkoherra Toivanen Auli, professori varajäsenet: Nikkilä Airi, ylihoitaja Sorsa Ilkka, myyntipäällikkö Kirkkoneuvoston edustajana yhteisen sielunhoitotyön johtokunnassa on ollut HuK, matkailuneuvoja Arja von Schöneman. on kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden neuvottelutulos. Kn päättää esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että yhteisen sielunhoitotyön johtokuntaan valitaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Laurén Mikko, pastori, merikapteeni jäsenet: Aaltonen Pirjo, osastosihteeri Keinänen Matti, dosentti Ojanen Sirkka, psykologi Sepponen Eero, kirkkoherra Siivonen Riitta, psykoterapeutti Uhinki Ailo, psykologi varajäsenet: Mähönen Tuulikki, lehtori Marjanen Anja, lehtori

14 hyväksyttiin. 122 KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VALITSEMINEN VUOSIKSI Kiinteistölautakunnan johtosäännön 2 kuuluu seuraavasti: Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kuusi muuta kirkkovaltuuston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan kolme varajäsentä. Jäsenten tule monipuolisesti edustaa lautakunnan toimialaa. Lautakunnan vaalin valmistelee kirkkovaltuustolle yhteinen kirkkoneuvosto. Lautakunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Kiinteistölautakunnan johtosäännön 3 :n mukaan lautakunnan kokouksissa on läsnäolo ja puheoikeus kirkkoneuvoston puheenjohtajalla, kirkkoneuvoston vuosittain keskuudestaan valitsemalla edustajalla, hallintojohtajalla, kiinteistöjohtajalla, talous ja suunnittelujohtajalla sekä hautaustoimen päälliköllä. Lautakunnan sihteerinä toimii hautaustoimen päällikkö. Seurakunnan toimielimiä valittaessa tulee huomioida sukupuolten tasa arvo (KL 25:10a). Kiinteistölautakunnan kokoonpano vuosina on ollut seuraava: puheenjohtaja: Luojola Ilari, putkiasentaja jäsenet: Hilkka Huiskala Hilkka, asianajaja Kukkonen Heimo, rakennusinsinööri Leino Arno, kanslianeuvos Paasikivi Iina, kaavoitusarkkitehti Pajula Raili, rakennusmestari Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö varajäsenet: Heikkinen Ainasoja Merja, julkinen oikeusavustaja, VT Itähaarla Sakari, maanviljelijä Tiensuu Pirjo, vahtimestari

15 Kirkkoneuvoston edustajana kiinteistölautakunnassa on ollut makeistyöntekijä Uolevi Lahti. on kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden neuvottelutulos. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistölautakuntaan vuosiksi valitaan seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Luojola Ilari, putkiasentaja jäsenet: Harjulahti Sarainmaa Katariina, asianajaja Huiskala Hilkka, asianajaja Itähaarla Sakari, maanviljelijä Lahti Uolevi, makeistyöntekijä Paasikivi Iina, kaavoitusarkkitehti Pajula Raili, rakennusmestari varajäsenet: Rantanen Matti, työsuojelupäällikkö Kukkonen Heimo, rakennusinsinööri Aaltonen Niko, asiakasvastaava Käsittely Hallintojohtaja Kallio ilmoitti, että hän ei esitä päätösehdotukseen muutosta, mutta varajäsenten osalta valinta voi tulla pian uudelleen käsittelyyn, koska Heimo Kukkonen on ilmoittanut, että häntä ei tyydytä kiinteistölautakunnan varajäsenyys. hyväksyttiin. 123 KUVATAIDETOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Kuvataidetoimikunnan johtosäännön mukaan toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan yksi varajäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan sihteerinä toimii kirkkoneuvoston määräämä viranhaltija. Toimikunnan tehtävät ovat seuraavat: 1. hankkia taideteoksia kirkkovaltuuston vuosittain myöntämän määrärahan puitteissa,

16 laatia kutakin toimintavuotta varten ehdotus toimialan talousarvioksi, 3. päättää toimintasuunnitelmastaan sekä antaa vuosittain työstään toimintakertomus kirkkoneuvostolle tammikuun loppuun mennessä, 4. valita keskuudestaan kaksi jäsentä asetettavien taidekilpailujen arvostelulautakuntiin, 5. käsitellä seurakuntaneuvostojen esitykset seurakuntatilojen taiteellista somistamista koskevissa asioissa ja antaa pyydettäessä lausuntoja kirkkoneuvostolle ja muille seurakunnallisille elimille toimikunnan toimialaan kuuluvissa asioissa, 6. tehdä ehdotuksia seurakuntien omistamien julkisten rakennusten ja huonetilojen sekä hautausmaiden varustamisesta taideteoksin ja samoin tehdä ehdotuksia niitten hankkimisesta joko ostoin, tilauksin tai kilpailuin, 7. käsitellä muut toimialaansa kuuluvat asiat. Kuvataidetoimikuntaan on vuosina kuulunut seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Kormano Riitta, FM jäsenet: Helenius Simo, kuvanveistäjä Holländer Tove, FM Lahti Ilpo, dosentti Snellman Simo, rehtori varajäsen: Bäckman Eero, kappalainen sihteeri: Kaisti Riikka, intendentti toimikunnan kokoonpanoksi on kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden neuvottelutulos. Sihteeriksi esitetään valittavaksi intendentti Riikka Kaisti. Kn päättää valita kuvataidetoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Kormano Riitta, FM jäsenet: Holländer Tove, FM

17 Kinnanen Marjatta, dosentti Lahti Ilpo, filosofian maisteri Pihl Helena, taidehistorioitsija varajäsen: Snellman Simo, rehtori Toimikunnan sihteeriksi nimetään intendentti Riikka Kaisti. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkovaltuutettujen keskuudesta valittujen neuvottelijoiden sihteeri Kaisti ilmoitti, että esityslistalle oli tullut ilmeisesti tekninen virhe kun varajäseneksi oli ehdotettu Simo Snellmania. Neuvottelijat esittävä kuvataidetoimikuntaan Simo Heleniusta, joka on kuvanveistäjä ja taiteilijoiden edustaja toimikunnassa. Todettiin, että Marjatta Kinnanen ei ole dosentti vaan ilmeisesti tällä hetkellä työttömänä oleva makeistyöntekijä ja Ilpo Lahti on dosentti. Edelleen todettiin, että esitetty kokoonpano ei täytä kirkkolain vaatimusta sukupuolijakautuman vuoksi. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi. 124 MUSIIKKITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Musiikkitoimikunnan johtosäännön mukaan toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja ja neljä muuta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä. Lisäksi valitaan yksi varajäsen. Jäsenistä yhden tulee olla seurakuntien kirkkomuusikkojen keskuudestaan esittämä jäsen. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Toimikunnan sihteerinä toimii kirkkoneuvoston määräämä viranhaltija. Toimikunnan tehtävät ovat seuraavat: 1. toimia seurakuntien musiikkitoimintaa kehittävänä ja koordinoivana elimenä, 2. laatia kutakin toimintavuotta varten ehdotus toimialan talousarvioksi,

18 päättää toimintasuunnitelmastaan sekä antaa vuosittain työstään toimintakertomus kirkkoneuvostolle tammikuun loppuun mennessä, 4. tehdä esityksiä ja antaa pyydettäessä lausuntoja kirkkoneuvostolle ja muille seurakunnallisille elimille toimikunnan toimialaan kuuluvissa asioissa, 5. ohjata ja valvoa seurakuntien yhteisen musiikkitoiminnan suunnittelua ja toteutusta, 6. seurata yhteisiin musiikkitehtäviin osoitetuin määrärahoin tehtävän työn suunnittelua ja suoritusta sekä tarvittaessa avustaa sitä ohjeilla ja neuvoilla, 7. seurata yhdessä kirkkomuusikkojen kanssa urkujen ja muiden soittimien kuntoa ja huoltoa, 8. käsitellä muut toimialaansa kuuluvat asiat. Musiikkitoimikuntaan vuosina ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: puheenjohtaja : Heikola Rauno, tuomiorovasti jäsenet: Hakanpää Marko, kanttori Koilisranta Helena, erityisopettaja Lehtinen Ilari, huilutaiteilija Tolvas Ilpo, intendentti Käsmä Jani, erityisnuorisotyönohjaaja, nuorisomusiikin edustaja varajäsen: Fredriksson Liisa, hammaslääkäri Toimikunnan sihteerinä on toiminut kielenkääntäjä Paula Montin. perustuu kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden neuvottelutulokseen, jota on täydennetty ehdottamalla varajäseneksi Liisa Fredriksson ja toimikunnan sihteeriksi Paula Montin. Kn päättää valita musiikkitoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Heikola Rauno, tuomiorovasti jäsenet: Koilisranta Helena, erityisopettaja Raaska Annika, opiskelija Santala Pekka, koulutusohjaaja Tolvas Ilpo, intendentti

19 Käsmä Jani, erityisnuorisotyönohjaaja, nuorisomusiikin edustaja varajäsen: Fredriksson Liisa, hammaslääkäri Toimikunnan sihteeriksi nimetään kielenkääntäjä Paula Montin. Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Puheenjohtaja Heikola ilmoitti, että hänen tietoonsa on musiikkitoimikunnan nykyisenä puheenjohtajana saatettu, että kanttoreilla on kolme ehdokasta toimikunnan jäseneksi. He ovat Marko Hakanpää, Jukka Kuninkaanniemi ja Markku Hietaharju. Arja von Schöneman ilmoitti, että kysymys musiikkitoimikunnan jäsenten lukumäärästä on ollut johtosääntötoimikunnassa esillä ja se on päätynyt esittämään toimikunnan jäsenmäärän kasvattamista yhdellä. Tämä johtuu siitä, että toimikuntaa on vuonna 2004 täydennetty nuorisomusiikin asiantuntijalla, nuorisosihteeri Erkki Rissasella. Tämä taas johtui siitä, että vuonna 2005 talousarvion kustannuspaikat 31565, Puhallinyhtyeet ja 39080, Yhteiset nuorten musiikkitilaisuudet, on siirretty musiikkitoimikunnan alaisuuteen. Rissasen tilalle on myöhemmin tullut Jani Käsmä. Asia päätettiin yksimielisesti palauttaa uudelleen valmisteltavaksi. Tällöin tulee ottaa huomioon toimikunnan kanttoriedustus ja oikea jakautuma miesten ja naisten välillä. Johtosäännön muuttaminen vaatii oman aikansa, joten sen vaikutusta ei voi välittömästi huomioida. 125 TIEDOTUSTOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUOSIKSI Tiedotustoimikunnan johtosäännön mukaan tiedotustoimintaa johtaa ja valvoo yhteisen kirkkoneuvoston alainen tiedotustoimikunta. Toimikuntaan kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi muuta kirkkoneuvoston kahdeksi vuodeksi valitsemaa jäsentä. Toimikunnan jäsenistössä tulee seurakuntatyön ja tiedotusalan tuntemus sekä ruotsalaisen seurakunnan olla edustettuina. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Tiedotustoimikuntaan ovat vuosina kuuluneet seuraavat:

20 puheenjohtaja: Winter Leena, ekonomi jäsenet: Elo Jarkko, virtuaaliasioiden koordinaattori Leppänen Päivi, toimittaja Lindroos Yrsa, toimittaja Rannikko Ann Mari, toimittaja Sirén Petri, kappalainen varajäsen: Landor Pär, mobiiliviestinnän lehtori Pär Landor on eronnut toimikunnan jäsenyydestä maaliskuussa 2006 muutettuaan Paraisille. Toimikunnan sihteerinä on alkaen toiminut tiedotuspäällikkö Paula Heino. on kirkkovaltuuston valtuuttamien neuvottelijoiden neuvottelutulos. Kn päättää valita tiedotustoimikuntaan vuosiksi seuraavat henkilöt: puheenjohtaja: Winter Leena, ekonomi jäsenet: Ann Mari Rannikko, toimittaja Elo Jarkko, virtuaaliasioiden koordinaattori Huldén Eivor Leppänen Päivi, toimittaja Raitis Harri, kirjailija Skogman Siv, uutispäällikkö Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Lars Runar Knuts totesi, että ehdotus ei ole kirkkolain mukaan oikein. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

21 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Asia oli esillä kirkkoneuvoston kokouksessa , jolloin se pantiin pöydälle. Asian esittely kuului seuraavasti: on kokouksessaan käsitellyt yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntöluonnosta seuraavasti: Ohjesäännön 1 :n sisällöstä käytiin keskustelua. Ruotsalaisen seurakunnan edustajan läsnäolo kokouksessa on turvattu. Käytiin laajasti keskustelua siitä, tulisiko kaikilla yhtymään kuuluvilla seurakunnilla olla edustus kirkkoneuvostossa. Se voitaisiin ilmaista esimerkiksi seuraavasti: Kirkkoneuvostossa tulee jokaisen yhtymään kuuluvan seurakunnan olla edustettuna. Ohjesäännön 14 :ssä on määräykset johtoryhmästä. Sen osalta päätettiin, että 2. momentin viimeinen virke muutetaan seuraavaan muotoon: Kirkkoneuvosto nimeää edustajansa johtoryhmään. Jäsen Knuts tiedusteli, miten kirkkoneuvoston kokouksessa on tarkoitus käsitellä esteellisyysasia silloin, kun luottamushenkilö ottaa osaa tietyn asian käsittelyyn kahdessa eri elimessä, seurakuntaneuvostossa ja kirkkoneuvostossa. Knutsin käsityksen mukaan luottamushenkilön tulisi etukäteen miettiä, kummassa kokouksessa hän mahdollisesti jäävää itsensä. Knuts ehdotti asian palauttamista vielä uuteen valmisteluun esteellisyysasian varmistamisen johdosta. Ehdotusta kannatettiin yleisesti. Asia palautettiin yksimielisesti. Muut osat ohjesäännössä voidaan katsoa jo kertaalleen käsitellyksi, mutta esteellisyysasia kaipaa lisää valmistelua. Kirkkolain 7 luvun 5 :n mukaan muiden luottamushenkilöiden kuin kirkkovaltuutettujen sekä seurakunnan viranhaltijoiden esteellisyydestä säädetään hallintolaissa. Esteellisyys merkitsee sitä, että luottamushenkilö/ virkamies on joko käsiteltävään asiaan tai siinä esiintyvään asianosaiseen sellaisessa suhteessa, joka voi saattaa hänen puolueettomuutensa kyseenalaiseksi. Esteellisyyssääntelyllä pyritään estämään henkilön myötävaikutus asian käsittelyyn tai ratkaisuun tapauksissa, joissa voidaan arvella epäasiallisten henkilökohtaisten sivuvaikuttimien mahdollisesti ohjaavan luottamusmiehen/ virkamiehen toimintaa. Esteellisyyssäännöksillä pyritään myös lisäämään yleisön luottamusta asialliseen hallintoasioiden käsittelyyn. Pääsääntönä on, että luottamushenkilö ilmoittaa esteellisyydestään itse, vaikka päätös esteellisyydestä onkin toimielimen.

22 Esteellisyysperusteet voidaan jakaa kuuteen ryhmään. Luottamushenkilö/ virkamies on esteellinen 1) jos hän itse tai hänen läheisensä on asianosainen (osallisuusjäävi) 2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa tai edustaa asianosaista tai erityisen hyödyn tai haitan kärsivää (edustusjäävi) 3) kun hänelle tai hänen läheiselleen on ratkaisusta odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa (intressijäävi) 4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai ratkaisusta aiheutuvan erityisen hyödyn tai vahingon kärsijään (palvelussuhdejäävi) 5) kun hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai rinnasteisen toimielimen jäsenenä, toimitusjohtajana tai vastaavana yhteisössä, säätiössä, tms., joka on asianosainen tai jolle ratkaisusta on erityistä hyötyä tai vahinkoa (yhteisöjäävi) 6) kun luottamus luottamushenkilön puolueettomuuteen muusta syystä vaarantuu (yleislauseke). Tilanteita, joissa luottamushenkilö/ virkamies on osallistunut saman asian käsittelyyn jo alemmassa viranomaisessa, tarkastellaan 6 kohdan yleislausekkeen perusteella. Tilannetta kutsutaan ns. toisen asteen esteellisyydeksi. Toisen asteen esteellisyys on jätetty tietoisesti esteellisyysperusteita koskevan luettelon ulkopuolelle. Tämän johdosta toisen asteen esteellisyyttä tulee tulkita suppeasti ja jääviyden syntyminen edellyttää aina erityisiä perusteita. Kirkollishallinnossa (kuten kunnallishallinnossakin) on tyypillistä, että samaa asiaa käsitellään useissa toimielimissä ja asian käsittelijä voi olla useamman toimielimen jäsen. Sama henkilö voi osallistua asian käsittelyyn sen kaikissa vaiheissa. Koska kirkollishallinnossa ei sovelleta toisen asteen jääviä, osallistuminen asian käsittelyyn useissa toimielimissä ei pääsääntöisesti aiheuta esteellisyyttä. Poikkeuksena on tilanne, jossa luottamushenkilö on seurakunnan tai seurakuntayhtymän viranhaltijana asian käsittelyn aikaisemmassa vaiheessa esitellyt tai muuten vastaavalla tavalla käsitellyt asiaa (kirkkolain 7 luku 5 2 momentti). Todettakoon myös, että oikaisuvaatimuksen käsittely on muutoksenhausta erillistä viranomaisen itseoikaisua eli käytännössä saman asian jatkokäsittelyä. Pääsääntönä on, ettei luottamushenkilön/ virkamiehen osallistuminen asian käsittelyyn johda esteellisyyteen oikaisuvaiheessa, kun asia ratkaistaan samassa viranomaisasteessa. Ohjesääntöluonnokseen on päivitetty kokouksessa päätetyt muutokset. Korjattu luonnos kuuluu seuraavasti: Liite Valmistelija: lakimies Mia Fager

23 Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön liitteen 1 mukaisessa muodossa ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti laittaa asian pöydälle. Ohjesääntö korjausehdotuksineen liitteenä: Liite Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön liitteen 1 mukaisessa muodossa ja lähettää sen edelleen kirkkovaltuuston ja tuomiokapitulin hyväksyttäväksi. Korjattu versio on liite hyväksyttiin. 127 YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN JA KIINTEISTÖLAUTAKUNNAN SEKÄ YHTEISEN LÄHE TYSTYÖN TOIMINTAKERTOMUKSET VUODELTA Yhteinen sielunhoitotyön johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon ja työnohjauksen toimintakertomukset vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomusten johdosta. 2. Yhteinen kasvatusasian johtokunta on kokouksessaan hyväksynyt kasvatusasiain keskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnan ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta 3. Yhteinen diakonityön johtokunta on hyväksynyt diakoniakeskuksen toimintakertomuksen vuodelta Johtokunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta. 4. Yhteinen lähetystyön toimikunta on hyväksynyt yhteisen lähetystyön toimintakertomuksen vuodelta Toimikunnalla ei ole ollut huomautettavaa toimintakertomuksen johdosta.

24 Kiinteistölautakunta on hyväksynyt kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimen toimintakertomukset vuodelta Toimintakertomusten laajuuden takia niitä ei ole monistettu esityslistan liitteiksi, vaan toimintakertomukset ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Tiivistelmät kertomuksista esitetään kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle aikanaan vuoden 2006 tilinpäätöskirjan alkuosassa. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat ilmoittaa kirkkoneuvoston sihteerille, mikäli haluavat saada koko toimintakertomukset luettavikseen paperiversiona tai sähköpostina. Kn merkitsee saaduksi palvelevan puhelimen, perheasiain neuvottelukeskuksen, retriittityön, sairaalasielunhoidon, työnohjauksen, kasvatusasiain keskuksen, diakoniakeskuksen, yhteisen lähetystyön, kiinteistölautakunnan ja kiinteistötoimen toimintakertomukset vuodelta Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 128 KIRKON TYÖMARKKINALAITOKSEN YLEISKIRJE A1 / 2007 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet siirtyvät Internetiin 2. Työnantajien ja palkansaajien sosiaalivakuutusmaksut Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeet tulevat lähtien seurakuntayhtymän sähköpostiosoitteeseen ja lisäksi paikallisseurakuntien työmarkkinalaitokselle ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. 2. Sosiaaliturvamaksut 2007 Työnantaja Työntekijä Sosiaaliturvamaksu 4,001 % Työttömyysvakuutusmaksu 0,75 2,95 % 0,58 % Tapaturmavakutuusmaksu 1,1 % keskim. Ryhmähenkivakuutusmaksu 0,08 % keskim. KiEL maksu 27,0 % noin 4,3 5,4 % Työnantajan työttömyysvakuutusmaksut ovat 0,75 % alle euron palkkasumman osalta ja 2,95 % tämä yli menevältä palkkasummalta.

25 Tapaturmavakuutusmaksu vaihtelee yhtiöittäin. Maksun suuruus on kysyttävä vakuutusyhtiöltä. Ryhmähenkivakuutusmaksu saattaa vaihdella vähäisessä määrin vakuutusyhtiökohtaisen hoitokustannusosan suuruuden perusteella. KiEL maksu on noin 27 %. Maksun suuruutta on porrastettu sen mukaan, paljonko seurakuntatyönantajan henkilöstölle on myönnetty työkyvyttömyyseläkkeitä. Palkansaajan sairausvakuutusmaksu jakautuu päivärahamaksuun ja sairaanhoitomaksuun. Maksu on sisällytetty verokorttiin merkittyyn pidätysprosenttiin, joten sitä ei erikseen pidätetä palkasta. Palkansaaajan eläkemaksun suuruus on 4,3 % enintään 52 vuotiailta ja 53 vuotta täyttäneiltä 5,4 %. 3. Luettelo Kirkon työmarkkinalaitoksen vuoden 2006 yleiskirjeistä. Yleiskirje liitteenä: Liite Kn merkitsee saaduksi Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen A1 / Ilmoitus taloustoimistolle noudatettavaksi. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kiinnitti huomiota siihen, että yleiskirjeessä oli todettu henkilöstösivukulujen vaikutus, vaikka sitä ei ollut laskettu yhteen. Ne yhteensä ovat yli 35 % maksetuista palkoista. Toisin sanoen 100 euron palkkion maksaminen merkitsee työnantajalle yli 135 euron kustannusta. Tämä on hyvä pitää mielessä erilaisia palkkoja ja palkkioita määriteltäessä. hyväksyttiin. 129 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 4 / 2007 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä on tullut voimaan Laki koskee myös seurakuntia niiden käyttäessä ulkopuolista työvoimaa. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Liite Lain tavoitteena on estää niin kutsutun harmaan talouden toiminta. Lailla asetetaan aikaisemmasta poikkeavia vaatimuksia tilaajalle, joka tekee urakkasopimuksia tai muuten hankkii palveluksia, joihin sisältyy työsuorituksia.

26 Selvitykset tulee hankkia koskien kaikkia niitä työsuorituksia, jotka sisältyvät tiettyyn hankintaan. Selvitys tulee vaatia myös aliurakoitsijoilta, joita pääurakoitsija tai aliurakoitsija käyttää oman työsuorituksensa tekijöinä. Selvitysvelvollisuus koskee kuitenkin vain työturvallisuuslain 738 / 2002 tarkoittamilla työsuorituksia, ei siis esimerkiksi valmiiden tuotteiden hankintasopimuksia. Pyydettävät selvitykset: 1. Kaupparekisterinote 2. Selvitys ennakkoperintä ja työnantajarekistereihin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkinnästä 3. Todistus verojen maksamisesta 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja maksujen suorittamisesta 5. Selvitys työhön sovellettavista keskeisistä työehdoista ai työehtosopimuksesta. Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 4 / 2007 saaduksi. Ilmoitus noudatettavaksi kaikille yksiköille. hyväksyttiin. 130 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 5 / 2007 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna Taloushallinnon perusohjeiden päivitys 3. Verohallituksen ohje kiinteistöstä tehtävistä vähennyksistä ja vähennysten oikaisemisesta 4. Vuodelle 2007 arvioitu jako osuus ansio ja pääomatuloista 1. Seurakunnille tilitetyt verotulot vuonna 2006 Tilintarkastajien tehtäviin kuuluu tarkastaa menojen ohella myös seurakunnille kuuluvat tulot sekä niiden kirjaustavan oikeellisuus. Verohallituksen antamat tiedot seurakunnille tilitetyistä kirkollisveroista ja yhteisöverojen osuudesta on seurakunnittain nähtävissä osoitteessa / Seurakuntatalous / Tietoa verotuloista ja verotilityksistä. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän osalta ja kaikkien seurakuntien yhteensä tiedot ovat seuraavat:

27 Tilitetyt kirkollisverot ja yhteisövero osuudet kalenterivuonna 2006 / tilitysjaksot Turun ja Kaarinan srk yhtymä ,9 % ,4 % ,5 % SEURAKUNNAT YHTEENSÄ ,8 % ,9 % ,0 % Tiedoissa ei ole mukana verotilityksiin liittyviä korkomenoja ja tuloja, joten seurakuntien verotulokirjausten pitäisi olla verohallituksen tilitysten mukaiset tilinpäätöksessä Taloushallinnon perusohjeiden päivitys Kirkkohallituksen virastokollegio hyväksyi ja seurakunnille lähetettävät taloushallinnon perusohjeet, jotka otettiin käyttöön alkavasta tilikaudesta alkaen. Annettuja ohjeita on katsottu aiheelliseksi tarkentaa vähäisin osin. Muutostarpeita ohjeisiin ovat aiheuttaneet kesäkuun 2006 jälkeen tulleet uudistukset mm. KiEL eläkevakuutusmaksun maksamisessa. Lisäksi ohjeissa on tarkennuksia ja korjauksia tililuettelomalliin ja kustannusten kohdentamiseen. 3. Verohallituksen ohje kiinteistöstä tehtävistä vähennyksistä ja vähennysten oikaisemisesta Verohallitus on antanut ohjeen kiinteistöstä tehtävistä vähennyksistä ja vähennysten oikaisemisesta. Annettu ohje perustuu KOH:n päätökseen, jonka mukaan arvonlisäverolaista puuttuvat säädökset kiinteistöjen vähennysten tarkistamisesta verovelvollisen eduksi. Tällaisissa tilanteissa verovelvollisella on oikeus vedota suoraan EU direktiivin säännöksiin. 4. Vuodelle 2007 arvioitu jako osuus ansio ja pääomatulosta Ennakonpidätyksistä, ennakonkannossa maksuun pantavista veroista, kertyneestä ennakon täydennysmaksusta ja ennen verotuksen päättymistä suoritetusta jäännösverosta kirkon arvioitu osuus on 3,41 % vuonna Arvioitu jako osuus tarkistetaan joulukuun 2007 verotilitysten yhteydessä, kun vuoden 2006 verolaskenta on valmistunut. Liite Kn merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 5 / 2007 saaduksi. Ilmoitus tilintarkastajille ja taloustoimistolle noudatettavaksi.

28 hyväksyttiin. 131 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 6 / 2007 Yleiskirjeessä Kirkkohallitus toteaa, että seurakuntien hallinto ja toimintarakenteisiin kohdistuu suuria muutospaineita, jotka nousevat osittain kuntaja palvelurakenneuudistuksesta, osittain seurakuntien omista tarpeista toimintaympäristön muuttuessa. Seurakunnissa on syytä toimia rinnakkain kunta ja palvelurakenneuudistuksen kanssa ja laatia oma tulevaisuuden suunnitelma riittävän pitkällä aikavälillä. Jokaista seurakuntaa ja seurakuntayhtymää sekä myös rovastikuntaa Kirkkohallitus kehottaa vuoden 2007 aikana laatimaan oman vision ja strategian Seurakunta Kirkkohallitus on asettanut seurakuntarakennetyöryhmän seuraamaan seurakuntien sisäisten toimintarakenteiden ja keskinäisen yhteistyön kehittymistä, edistämään kokemusten vaihtoa ja tarjoamaan kehitysratkaisuja. Työryhmän julkaiseman väliraportin Läsnäolon yhteisö Kirkkohallitus lähettää yleiskirjeen liitteenä työvälineeksi seurakuntien tulevaisuuden suunnitteluun. Raportin voi myös tulostettavissa osoitteesta evl.fi / keskushallinto / seurakuntarakenne sekä Kirkkohallituksen yleiskirjeet sivulta. Kirkkohallitus ja seurakuntarakennetyöryhmä järjestävät seurakuntarakenteiden kehittämisseminaarin Helsingissä. Seminaari on tarkoitettu lääninrovasteille, kirkkoherroille sekä seurakuntien talouden ja hallinnon johtaville viranhaltijoille. Seminaarissa puheenvuoroja käyttävät arkkipiispa Jukka Paarma, Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Pekka Nousiainen ja seurakuntarakennetyöryhmän puheenjohtaja, piispa Voitto Huoltari, hallintojohtaja Makrku Porvari, teol.tri Risto T. Nieminen, lääninrovasti Pekka Huokuna ja kirkkoneuvos Leena Rantanen. Ilmoittautumiset seminaariin mennessä liisa.aarni Väliraportti on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kn merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 6 / hyväksyttiin. 132 KIINTEISTÖJOHTAJA SEPPO KOSOLAN MATKA FRANKFURTIN KANSAINVÄLISILLE LVI MESSUILLE Frankfurtissa järjestetään LVI messut (lämpö, vesi, ilma) Kyseessä on Euroopan suurimmat messut. Näytteilleasettajia on yli 2300 yritystä ja kävijämäärä arviolta ammattilaista ympäri maailman.

29 Messujen painopistealueina ovat lämmitys, kylpyhuoneet ja LVIasennustekniikka. Ensimmäistä kertaa mukana on uudistuvat energiamuodot, joka on otettu pääteemaksi. Kiinteistötoimistolla on menossa eri kiinteistöjen energiakatselmukset ja niistä ilmenevät energiansäästötoimenpiteet. Lisäksi on menossa Pyhän Ristin kappelin lämmöntalteenotto ja ilmanvaihtotekniikan uusiminen ja krematorioon suunnitellaan uunien lämmöntalteenottoa. Edelleen Hannunniitun asuintalojen peruskorjaussuunnittelu on alkamassa ja tavoitteena on uusia huoneistojen kylpyhuone ja keittiötilat vuoteen 2010 mennessä. Messut antavat arvokasta tietoa LVI alan nykytilanteesta ja uusista kehitysalueista sekä energian säästömuodoista. Siksi kiinteistöjohtajan tutustuminen messuihin on perusteltua. Matkan järjestää Tekmanni Oy yhdessä saksalais suomalaisen kauppakamarin kanssa. Matkalle lähtee yhdessä yhteensä 15 kiinteistö ja rakennusalan ammattilaista. Matka alkaa perjantaina klo 5.45 ja päättyy sunnuntaina klo Perjantaina ja lauantaina tutustutaan messuihin ja lisäksi perjantai iltana ja lauantaiaamuna on erillinen seminaari lämmöntalteenotosta ja energian säästöstä. Sunnuntai on matkapäivä takaisin Turkuun. Messumatkan hinta on n. 460 sisältäen lennot ja yöpymisen sekä messujen sisäänpääsyliput. Matkan hinta katetaan kiinteistötoimiston koulutusmäärärahoista. Matka on virkamatka, josta maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen ulkomaan päiväraha. Perjantai lasketaan virka ajaksi ja lauantai ja sunnuntai omaksi ajaksi. Matkan kulut maksetaan kiinteistötoimiston koulutusmäärärahoista. Kirkkoneuvosto oikeuttaa kiinteistöjohtaja Seppo Kosolan osallistumaan Frankfurtin kansainvälisille LVI messuille Matka tehdään virka aikana ja siitä maksetaan virkaehtosopimuksen mukainen ulkomaan päiväraha. Ilmoitus Seppo Kosolalle, koulutustoimikunnalle ja taloustoimistolle. On muutoksenhakuoikeus. hyväksyttiin. 133 DIAKONIASIHTEERIN VIRANSIJAISEN VALINTA myönsi diakoniasihteeri Mervi Salin Inkiselle palkatonta virkavapautta ajalle Samalla kirk

30 koneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakoniasihteerin viransijaisuuden ajalle ja valtuutti diakoniakeskuksen valmistelemaan täyttöprosessia. Hakuajan kuluessa viransijaisuutta hakivat Katariinanseurakunnan diakoniatyöntekijän sijaisena toimiva diakoni Katri Elonheimo ja Maarian seurakunnan diakoniatyöntekijä diakoni Erja Perälä. Hakijoiden ansioluettelot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen ja vs. diakoniasihteeri Sari Leppälä ovat haastatelleet hakijat. Diakoniajohtaja esittää, että diakoniasihteerin viransijaiseksi väliseksi ajaksi valittaisiin diakoni Erja Perälä. Kn päättää valita diakoni Erja Perälän diakoniasihteerin viransijaiseksi väliseksi ajaksi. Hän siirtyy viransijaisuuteen Maarian seurakunnan diakoniatyöntekijän virasta, joten häneltä ei vaadita lääkärinlausuntoa terveydentilasta. Ilmoitus Erja Perälälle, Katri Elonheimolle, diakoniakeskukselle, Maarian seurakunnan kirkkoherralle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Kirkkoherra Heimo Rinne kertoi, että virkavapauden myöntäminen tulee käsittelyyn seurakuntaneuvoston seuraavassa kokouksessa. Hän on esittämässä virkavapauden myöntämistä vaikka Halisissa tehtävä diakoniatyö vaikeutuu Erja Perälän diakoniasihteerin sijaisuuden vuoksi. hyväksyttiin. 134 JAANET SALMISEN TERVEYSTARKASTUSTODISTUS Kirkkoneuvosto on valinnut kasvatustieteen maisteri erityisopettaja Jaanet Salmisen lapsityön johtaja Kaisa Rantalan viransijaiseksi ehdolla, että hän ennen työn aloittamista esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriotteen. Pyydetyt todistukset on toimitettu. Jaanet Salmisen viransijaisuusaika on Kn merkitsee saaduksi Jaanet Salmisen terveystilaselvityksen ja rikosrekisterinotteen. Samalla vahvistetaan viransijaisuusajaksi Ilmoitus Jaanet Salmiselle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle.

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.1.2009 34. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.1.2009 34 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 46 92 Aika torstai 29.1.2009 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.4.2011 199. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.4.2011 199 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 224 249. Aika torstai 28.4.2011 klo16.00 18.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20. Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20. Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 17.2.2005 20 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 17.2.2005 klo 18.00-18.55 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.4.2009 215. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.4.2009 215 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 229 263 Aika keskiviikko 8.4.2009 klo 16.00 18.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hovi Tauno jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 27.1.2011 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 27.1.2011 klo 18.00 19.30 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.9.2007 407 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 426 455 Aika torstai 6.9.2007 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.2.2008 56. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.2.2008 56 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 65 95 Aika torstai 7.2.2008 klo 16.00 17.55 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.6.2007 342. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.6.2007 342 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 347 376 Aika torstai 14.6.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2008 384. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.9.2008 384 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 395 434 Aika torstai 4.9.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2007 243. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.4.2007 243 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 233 256 Aika torstai 19.4.2007 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.2.2013 99. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.2.2013 99 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 21.2.2013 klo 16.00 18.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.9.2005 438. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.9.2005 438 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 440 462 Aika torstai 29.9.2005 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 17/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 14.10.2010 469. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 14.10.2010 469 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 498 530. Aika torstai 14.10.2010 klo16.00 17.25 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.4.2006 185. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.4.2006 185 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 229 Aika torstai 6.4.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.2.2006 104. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.2.2006 104 YHTEIEN KIRKKONEUVOTON KOKOU :t 108 139 Aika torstai 23.2.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot