NorthPassTool. Sovellus hyvin energiatehokkaiden rakennusten menetelmien esittelyyn. Menetelmät, käyttöohje ja rakennustarvikeluettelo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NorthPassTool. Sovellus hyvin energiatehokkaiden rakennusten menetelmien esittelyyn. Menetelmät, käyttöohje ja rakennustarvikeluettelo"

Transkriptio

1 NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market NorthPassTool Sovellus hyvin energiatehokkaiden rakennusten menetelmien esittelyyn Menetelmät, käyttöohje ja rakennustarvikeluettelo 10/05/2012 Kaisa Svennberg, Daniel Holm, Erica Bloom, Johanna Fredén IVL Swedish Environmental Research Institute

2 NorthPass NorthPassTool Sivu 2 / 29 Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Sisällysluettelo 1 Menetelmät ja suositukset Johdanto Perusolettamuksia ja rajoituksia Elinkaaren arviointi Käyttökustannusten ja ympäristövaikutuksien yhdistämisen hyöty Suositukset NorthPassTool Käyttöohje Lähtötiedot Asunnon tyyppi Sijainti Ulkoseinät Ikkunat Ovet Katto ja ullakko Välipohjat Perustukset Sisäiset kuormat Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia Lämmöntalteenoton hyötysuhde Lämmitysenergia Tulokset Johtumislämpöhäviöt Ilmanvaihdon lämpöhäviöt Tilojen lämmöntarve Aurinkolämpö Aurinkosähkö Energiakustannukset Ilmaston lämpenemispotentiaali Elinkaarikustannukset Viitteet Liite 1 Rakennustarvikeluettelo Perustukset Ulkoseinät Ikkunat Katto ja ullakko... 27

3 NorthPass NorthPassTool Sivu 3 / 29 1 MENETELMÄT JA SUOSITUKSET 1.1 Johdanto NorthPassTool on NorthPass-projektissa kehitetty Excel-pohjainen esittelysovellus. Sen tarkoituksena on mahdollistaa yksinkertainen vertailu hyvin energiatehokkaiden ja tavanomaisten rakennusten välillä energiatehokkaampien ja ympäristöystävällisempien ratkaisujen edistämiseksi. NorthPass sovelluksen on kehittänyt IVL (Swedish Environmental Research Institute) eri osanottajamaiden antamiin lähtötietoihin perustuen: materiaalivalinvat, energian kulutus sekä rakentamis- ja käyttökustannukset. Sovelluksen avulla voidaan simuloida rakennuksen elinkaarikustannuksia ja ympäristövaikutuksia ja niiden vaikutusta ilmaston lämpenemiseen verrattuna kansalliseen tyyppirakennukseen. Kansalliset tyyppirakennukset perustuvat osanottajamaiden tyypillisiin, perinteisiin rakennuksiin ja niitä ei pidä yhdistää kansallisten rakentamismääräysten mukaisiin tyyppirakennuksiin. Laskurin tuloksena saadaan seuraavat tiedot: - Johtumishäviöt - Ilmanvaihdon häviöt - Tilojen lämmityksen tarve (mukaan lukien aurinko ja sisäiset kuormat) - Aurinkokeräinten tuottama lämpö - Aurinkokennojen tuottama sähkö - Energiakustannukset - Vaikutus ilmaston lämpenemiseen Tämä raportti esittelee esittelysovelluksen taustana olevat perusoletukset ja menetelmät. Raportti sisältää myös NorthPassToolin käyttöohjeen sekä sovelluksen sisältämien rakennuskomponenttien luettelon kuvauksineen. Sovelluksen sisältämät tiedot ja tulokset perustuvat NorthPass-projektin osanottajien antamiin tietoihin. NorthPassTool on kehitetty esittelemään eri tekijöiden vaikutuksia rakennuksen taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin. Tarkemman tason suunnittelutyökaluna tulee käyttää muita, näihin tarkoituksiin kehitettyjä menetelmiä. Vastuuvapaus NorthPassTool on tarkoitettu ainoastaan konsepti-ideoiden vertailuun varhaisen vaiheen päätöksentekoprosessissa. SITÄ EI OLE TARKOITETTU SUUNNITTELUUN

4 NorthPass NorthPassTool Sivu 4 / Perusolettamuksia ja rajoituksia NorthPassTool perustuu rakennustietoihin (komponentit, käyttökustannukset ja energian käyttö), jotka kerättiin vuonna 2010 NorthPass-projektiin osallistuneiden maiden osanottajilta: Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola). Vertailun pohjana oli kaksi konseptirakennusta: omakotitalo ja kerrostalo, mikä mahdollistaa rakennuskomponenttien vaihtelun erilaisista rakentamisperinteistä johtuen. Sovelluksessa on käytössä useita eri rakennevaihtoehtoja, mutta rakentamistekniikan kehittyessä ne eivät välttämättä tulevaisuudessa enää sovellu perinteisten ja hyvin energiatehokkaiden rakennusten vertailuun. Käytetty toiminnallinen yksikkö on 1 m 2 lämmitettyä (lämmitysjärjestelmän piirissä olevaa) lattiapinta-alaa, eli ulkoseinän paksuus on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Elinkaarikustannuslaskennassa (LCC) ja ympäristövaikutuslaskennassa (LCA) käytetty elinkaari on 30 vuotta. Hyvin energiatehokkaan rakennuksen rakentamiskustannukset on arvioitu laskentasovelluksessa 10 % suuremmiksi perinteiseen rakennukseen verrattuna, perustuen NorthPass raporttiin Economic and environmental impact assessment of very lowenergy house concepts in the North European countries [1]. 1.3 Elinkaaren arviointi Rakennuksen realistinen elinikä ei ole yksiselitteinen asia. Koska rakennus on tuote, jolla on pitkä käyttöikä ja yleensä korkea taloudellinen arvo (jonka säilyttämiseksi vaaditaan peruskorjauksia, modernisointeja ja uudelleenrakentamista), sen elinkaari voidaan määrittää sekä taloudellisen että teknisen eliniän kautta. Erilaisilla rakennuksen komponenteilla on myös sekä taloudellinen että tekninen elinikä. Keskeisimpiä olettamuksia elinkaarilaskennassa on päättää mitä elinkaarta käytetään ja käyttää samaa aikajaksoa kaikkien vertailujen tekoon. Elinkaaren aikaiset komponenttien uusinnat tulee huomioida tarkasti, jotta lasketut elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset ovat realistisia. Mitä pidempää elinkaarta laskennassa käytetään, sitä suurempia ovat esimerkiksi kustannuksiin ja laitehyötysuhteisiin liittyvät epävarmuustekijät. Esimerkiksi energianhintojen kehitystä on helpompaa arvioida lähitulevaisuudelle kuin pitkälle ajanjaksolle. Monet elinkaarilaskelmien epävarmuustekijät liittyvät laskentakoron suuruuteen ja energian hintaan tulevaisuudessa. Nämä muuttujat tulisikin valita huolellisesti ja mielellään tehdä useita laskentoja erilaisilla skenaarioilla. Kun haetaan realistista investoinnin tuottoa, on olennaista ottaa huomioon energiansäästötoimen eliniän ja sen takaisinmaksuajan välinen yhteys. EU:lla on monia kunnianhimoisia tavoitteita ja säännöksiä energian käytöstä ja rakennetusta ympäristöstä. Järjestelmällinen, sekä talous- että ympäristövaikutukset yhdistävä elinkaarinäkökulman käyttö voisi tukea paikallisviranomaisia, osanottajamaita ja EU:ta näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 1.4 Käyttökustannusten ja ympäristövaikutuksien yhdistämisen hyöty Selkeä etu käyttökustannusten ja ympäristövaikutusten yhdistämisestä on osaoptimoinnista aiheutuvan riskin pienentyminen. Osaoptimoinnin riski voi toteutua joka tasolla yksittäisestä asunnon omistajasta ja rakennusliikkeestä koko yhteiskunnan tasolle. Elinkaarinäkökulman hyödyntäminen antaa paremman arvion eri vaihtoehtojen kustannustehokkuudesta ja tukevamman pohjan päätöksentekoon investoijalle tai rakennuksen omistajalle. Ympäristövaikutuksen huomioiminen lisää ymmärrystä eri ratkaisujen aiheuttamasta ympäristöjalanjäljestä.

5 NorthPass NorthPassTool Sivu 5 / Suositukset Vertaa hyvin energiatehokkaita ratkaisuja perinteisiin ratkaisuihin mukaan lukien käyttökustannukset ja ympäristövaikutukset. Älä rajoita arviointia pelkästään rakennuksen energiankulutukseen huomio myös energian tuotantotapa minimoidaksesi primäärienergian käytön ja kasvihuonepäästöistä johtuvat ympäristövaikutukset. Rakennuksen energiankulutus riippuu käyttäjästä. Ohjeistus rakennuksen taloudellisesta sekä ympäristöä säästävästä käytöstä ja huollosta on tärkeää. Kiinnitä huomiota valittuun elinkaareen ja rakennuksen eri komponenttien tekniseen ja taloudelliseen elinikään. Käytä realistista laskentakorkoa ja energian hinnan nousua. Jos mahdollista, tee useita tarkasteluja eri vaihtoehdoilla. Muista, että rakennuksilla on pitkä elinikä ja suhteuta tähän odotettu investointien takaisinmaksuaika.

6 NorthPass NorthPassTool Sivu 6 / 29 2 NORTHPASSTOOL KÄYTTÖOHJE 2.1 Lähtötiedot Käyttäjä täydentää oranssin väriset kentät. Harmaissa kentissä näkyvät käyttäjän valitsemien komponenttien ominaisuudet Asunnon tyyppi Tässä osiossa käyttäjä valitsee alasvetovalikosta onko kyseessä omakotitalo vai kerrostalo/rivitalo/paritalo. Käyttäjä antaa rakennuksen pituuden, leveyden, kerrosluvun, kerroskorkeuden ja alapohjan paksuuden (sisältäen asunnustilan) Sijainti Käyttäjä voi sijoittaa rakennuksen haluamaansa pohjoiseurooppalaiseen kaupunkiin, joita ovat: - Kööpenhamina, Tanska (Dk) - Jyväskylä, Suomi (Fi) - Kiiruna, Ruotsi (Se) - Oslo, Norja (No) - Riika, Latvia (Le) - Tukholma, Ruotsi (Se) - Tallinna, Viro (Est) - Trondheim, Norja (No) - Varsova, Puola (Po) - Vilna, Liettua (Li) Laskuriin on määritelty joka kaupungille omat säätiedot Ulkoseinät Tässä osiossa voi valita neljä erilaista ulkoseinätyyppiä. Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden seinätyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas seinä. Esimerkiksi TaHet Ulkoseinä on tanskalainen hyvin energiatehokas ulkoseinä. Seinätyyppi valitaan alasvetolistasta. Seinän lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen seinän leveys ja korkeus oranssinväriseen kenttään Ikkunat Tässä osiossa voi valita neljä erilaista ikkunatyyppiä. Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden ikkunatyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas ikkuna. Esimerkiksi ViTav-ikkuna on virolainen tavanomainen ikkuna. Ikkuna valitaan alasvetolistasta. Ikkunan lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen ikkunan leveys ja korkeus oranssinväriseen kenttään.

7 NorthPass NorthPassTool Sivu 7 / Ovet Tässä osiossa voi valita kaksi erilaista ovityyppiä. Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden ovityypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas ovi. Esimerkiksi SuTavovi on suomalainen tavanomainen ovi. Ovi valitaan alasvetolistasta. Oven lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen oven leveys ja korkeus oranssiin kenttään Katto ja ullakko Tässä osiossa valitaan kattotyyppi. Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden kattotyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas katto. Esimerkiksi LiHet on liettualainen hyvin energiatehokas katto. Katto valitaan alasvetolistasta. Katon lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Katon ala on rakennuksen pituus kerrottuna rakennuksen leveydellä. Luvut on annettu osiossa Rakennuksen tyyppi Välipohjat Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden välipohjatyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas välipohja. Esimerkiksi LiTav-välipohja on liettualainen tavanomainen välipohja. Välipohja valitaan alasvetovalikosta. Välikaton lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen välipohjan leveys ja korkeus oranssiin kenttään. Välipohja vaikuttaa laskennassa vain ilmaston lämpenemisvaikutukseen, ei energiankulutukseen Perustukset Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden perustustyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas. Esimerkiksi NoTav-perustus on norjalainen tavanomainen perustus. Perustus valitaan alasvetovalikosta. Perustusta vastaava näkyy oikean puoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen perustuksen korkeus oranssiin kenttään. Perustuksen leveys ja pituus ovat samat kuin Rakennuksen tyyppi-osiossa annetut rakennuksen leveys ja pituus. Perustus vaikuttaa laskennassa vain ilmaston lämpenemisvaikutukseen, ei energiankulutukseen Sisäiset kuormat Ihmisistä ja laitteista johtuvat sisäiset kuormat valitaan oletusarvoista. Arvot annetaan kilowattitunteina (kwh) lattianeliömetriä kohden vuodessa, joten ne ovat suhteessa rakennuksen lattiapinta-alaan. Käyttäjä voi muuttaa arvoja oranssin värisissä kentissä Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia Tässä kentässä käyttäjä voi valita käytetäänkö rakennuksessa paikan päällä tuotettua uusiutuvaa aurinkoenergiaa (aurinkolämpö tai -sähkö). Aurinkokeräinten (aurinkolämpö) ja -kennojen (aurinkosähkö) määrä ja pinta-ala neliömetreinä syötetään oransseihin kenttiin. Energian yksikkönä on kilowattitunti (kwh). Käyttäjän tulee myös valita alasvetovalikosta mihin kulmaan

8 NorthPass NorthPassTool Sivu 8 / 29 aurinkokeräimet ja -kennot on sijoitettu pohjoiseen nähden. Tämä tieto näkyy oranssissa kentässä. Sovelluksessa oleva kuva opastaa, kuinka kulma määritetään. Auringosta saatavan energian määrä lasketaan rakennukselle valitun sijainnin leveysasteen perusteella. Aurinkokeräinten (tasokerääjät) hyötysuhteeksi on oletettu 40 % ja aurinkokennojen (polykristalliset kennot) hyötysuhteeksi 14 % Lämmöntalteenoton hyötysuhde Tässä kentässä valitaan onko rakennuksen koneellinen ilmanvaihto varustettu poistoilman lämmöntalteenotolla. Mahdollisen lämmöntalteenoton hyötysuhteeksi on asetettu 85 %, jota käyttäjä ei voi muuttaa Lämmitysenergia Käyttäjä voi valita rakennuksen energianlähteen kolmesta vaihtoehdosta: - Kaukolämpö - Lämpöpumppu ja - Suora sähkölämmitys Lämpöpumpulle on oletettu, että se tarvitsee 33 % lasketusta energian tarpeesta tuottaakseen tarvittavan energiamäärän, toisin sanoen sen lämpökerroin (COP) on 3. Käyttäjä ei voi muuttaa lämpökerrointa. Lämpöpumppu toimii sähköllä. 2.2 Tulokset Johtumislämpöhäviöt Johtumislämpöhäviöt on laskettu rakennuksen vaipan ja sijainnin perusteella. Laskelmat perustuvat ulkoilman vuorokauden mitoituslämpötilaan (24 h), joka on rakennukselle oletettu karkeahko aikavakio Ilmanvaihdon lämpöhäviöt Ilmanvaihdon lämpöhäviöt aiheutuvat koneellisesta ilmanvaihdosta ja ilmavuodoista. Lähtötietoina on rakennuksen sijainti, lattiapinta-ala, huonekorkeus ja mahdollinen rakennuksen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. Ilmanvaihtuvuudeksi on asetettu 0.5 1/h ja rakennuksen vaipan läpi tapahtuvaksi ilmavuodoksi on 0.8 dm 3 /m 2 s. Käyttäjä ei voi muuttaa näitä arvoja Tilojen lämmöntarve Tämä on tilojen lämmöntarve sisältäen myös lämpimän käyttöveden lämmitysenergian tarpeen. Tilojen lämmöntarpeen laskennassa otetaan huomioon ikkunoista tuleva auringonsäteily ja sisäiset lämpöenergiat. Tilojen lämmöntarve riippuu rakennuksen sijainnista, johtumisen ja ilmanvaihdon häviöistä, sisäisistä lämpökuormista ja mahdollisesta aurinkoenergian hyödyntämisestä Aurinkolämpö Aurinkokerääjistä saatavan lämmön määrä riippuu kerääjämäärästä, pinta-alasta ja suuntauksesta. Aurinkokerääjistä on lisätietoa ohjeen kohdassa Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia.

9 NorthPass NorthPassTool Sivu 9 / Aurinkosähkö Aurinkokennoista saatavan sähkön määrä riippuu kennomäärästä, pinta-alasta ja suuntauksesta. Aurinkokennoilla tuotetusta sähköstä on lisätietoa ohjeen kohdassa Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia Energiakustannukset Energiakustannuksissa otetaan huomioon ainoastaan tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmöntarve, eikä niissä huomioida rakennuksen käyttämää sähköä (järjestelmät /laitteet/valaistus). Energiakustannus riippuu energianlähteestä. Kaukolämmön energiakustannus perustuu paikalliseen kaukolämmön hintaan ja suoran sähkölämmityksen sekä lämpöpumpun energiakustannus paikalliseen sähkönhintaan. Hinnat ovat samat ympäri vuoden Ilmaston lämpenemispotentiaali Kaikki rakennuksen materiaalit vaikuttavat ilmaston lämpenemispotentiaaliin (Global Warming Potential, GWP). Ilmastonlämpenemisvaikutukset on laskettu jokaiselle rakenteelle ja laitteelle ympäristövaikutuslaskennalla (Life Cycle Assessment, LCA) [1]. Toiset kasvihuonekaasut vaikuttavat ilmaston lämpenemispotentiaaliin enemmän kuin toiset, joten eri kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen kuvataan hiilidioksidiekvivalentin avulla: paljonko vaikutus on hiilidioksidiin verrattuna. Sovelluksessa ilmaston lämpenemispotentiaali esitetään kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä kuvaavana hiilidioksidiekvivalenttina (kg CO 2 e) neliömetriä kohden. Laskettu rakennuksen ilmastonlämpenemisvaikutus on rakennusmateriaalien tuotannosta ja rakennuksen energiankulutuksesta aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen kokonaissumma Elinkaarikustannukset Elinkaarikustannukset ovat tuotteiden kokonaiskustannus koko niiden elinkaaren ajalta. Elinkaarikustannukset muodostuvat tuotteen investointikustannuksesta sekä lämmityksen energiakustannuksista (sähkö tai kaukolämpö). Elinkaarikustannukset perustuvat nykyarvolaskelmiin. Kustannuksia korjataan inflaation vaikutuksesta ja muutetaan sitten nykyarvoksi. Valittujen rakennusten elinkaarikustannukset ovat esitetty kuvassa, josta näkyy kustannusten kehitys ajan suhteen. Kuvassa on vertailun vuoksi mukana myös kansallinen tyyppitalo. Kansallisen tyyppitalon kustannukset perustuvat valitulla paikalla sijaitsevan tavanomaisen rakennuksen investointikustannukseen. Energiakustannukset perustuvat valitulla alueella sijaitsevan tavanomaisen rakennuksen käyttämään energiaan. Elinkaarikustannukset on laskettu 30 vuoden ajalle. Kustannusten arvioinnissa on käytetty 5 % korkoa ja inflaatioksi on arvioitu 2 %. Energian hinnan nousu (sähkö ja kaukolämpö) on ennalta arvioitu ja perustuu näkemykseen, että energiahintojen ennustetaan nousevan voimakkaasti seuraavan 30 vuoden aikana (Axelsson & Harvey [4]). Huom. Eri energianlähteiden investointikustannuksia ei ole huomioitu elinkaarikustannuksissa. Rakennuksen investointikustannukset sisältyvät elinkaarikustannuksiin, mutta esim. kaukolämmön, varaajien, lämpöpumppujen, aurinkokerääjien ja aurinkokennojen asennuskustannukset eivät sisälly.

10 NorthPass NorthPassTool Sivu 10 / 29 3 VIITTEET [1] IVL Swedish Environmental Institute (2011), Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries, North Pass project, [2] Axelsson, E. Harvey, S. (2010) Scenarios for assessing profitability and carbon balances of energy investments in industry, AGS Pathways report 2010:EU1, AGS office Chalmers, Göteborg, ISBN , [3] VIP Energy, StruSoft AB 2010

11 NorthPass NorthPassTool Sivu 11 / 29 LIITE 1 RAKENNUSTARVIKELUETTELO Alla olevat rakennusosat on kuvailtu käsitteellisellä tavalla. Komponentit, joiden vaikutus lämpöhäviöihin on pieni (esim. sisälevy), on jätetty pois. t on laskettu VIP Energy:n avulla [3]. 3.1 Perustukset Maanvarainen perustus DkCon Slab Kevytsora 120 mm 0,18 W/(m 2 K) DkVl Slab Kevytsora 550 mm 0,06 W/(m 2 K) DkCon Slab Kevytsora 120 mm 0,18 W/(m 2 K) DkVl Slab Kevytsora 550 mm 0,06 W/(m 2 K)

12 NorthPass NorthPassTool Sivu 12 / 29 EstCon Slab 50 mm 0,65 W/(m 2 K) EstVl Slab 0,19 W/(m 2 K) EstCon Slab 50 mm 0,65 W/(m 2 K) EstVl Slab 0,19 W/(m 2 K) FiCon Slab 150 mm 150 mm 0,21 W/(m 2 K) FiVl Slab 150 mm 300 mm 0,11 W/(m 2 K)

13 NorthPass NorthPassTool Sivu 13 / 29 FiCon Slab Puulattia (lämmitetty) 15 mm 150 mm 0,23 W/(m 2 K) FiVl Slab Puulattia 15 mm 350 mm 0,10W/(m 2 K) LeCon Slab 150 mm 0,16 W/(m 2 K) LeVl Slab 150 mm 250 mm 0,09 W/(m 2 K) LeCon Slab 150 mm 75 mm 0,27 W/(m 2 K)

14 NorthPass NorthPassTool Sivu 14 / 29 LeVl Slab 300 mm 250 mm 0,08 W/(m 2 K) LiCon Slab (lämmitetty) 270 mm 0,17 W/(m 2 K) LiVl Slab (lämmitetty) 250 mm 0,17 W/(m 2 K) LiCon Slab (lämmitetty) 250 mm 50 mm 0,57 W/(m 2 K) LiVl Slab (lämmitetty) 250 mm 0,31 W/(m 2 K)

15 NorthPass NorthPassTool Sivu 15 / 29 NoCon Slab (lämmitetty) 150 mm 0,22 W/(m 2 K) NoVl Slab 350 mm 0,10 W/(m 2 K) NoCon Slab 150 mm 0,23 W/(m 2 K) NoVl Slab 400 mm 0,09 W/(m 2 K) PlCon Slab 50 mm 80 mm 0,43 W/(m 2 K)

16 NorthPass NorthPassTool Sivu 16 / 29 PlVl Slab 50 mm 0,36 W/(m 2 K) PlCon Slab 50 mm 0,36 W/(m 2 K) PlVl Slab 50 mm 0,19 W/(m 2 K) SeCon Slab 180 mm 0,20 W/(m 2 K) SeVl Slab 300 mm 0,12W/(m 2 K)

17 NorthPass NorthPassTool Sivu 17 / 29 SeCon Slab 300 mm 0,12 W/(m 2 K) SeVl Slab (lämmitetty) 150 mm 300 mm 0,12 W/(m 2 K) 3.2 Ulkoseinät DkCon External wall Tiili Ilmaväli 110 mm 20 mm 190 mm 0,14 W/(m 2 K) DkVl External wall Tiili Ilmaväli 110 mm 20 mm 290 mm 0,10 W/(m 2 K)

18 NorthPass NorthPassTool Sivu 18 / 29 DkCon External_wall Tiili Ilmaväli 110 mm 20 mm 150 mm 0,19 W/(m 2 K) DkVl External_wall Tiili Ilmaväli 110 mm 20 mm 380 mm 0,08 W/(m 2 K) EstCon External wall Tuuletettu julkisivu OSB + puurunko Lastulevy 30 mm 8 mm 145 mm ,22 W/(m 2 K)

19 NorthPass NorthPassTool Sivu 19 / 29 EstVl External wall Tuuletettu julkisivu OSB + puurunko + puurunko + puurunko Lastulevy 30 mm 8 mm 145 mm 255 mm 70 mm 10 mm 13 mm 0,08 W/(m 2 K) EstCon External_wall Tuuletettu julkisivu OSB + puurunko Lastulevy 30 mm 8 mm 145 mm ,22 W/(m 2 K) EstVl External_wall Tuuletettu julkisivu OSB + puurunko + puurunko + puurunko Lastulevy 30 mm 8 mm 145 mm 255 mm 70 mm 10 mm 13 mm 0,08 W/(m 2 K)

20 NorthPass NorthPassTool Sivu 20 / 29 FiCon External wall Tiili Polyuretaani 20 mm 65 mm 160 mm 150 mm 13 mm 0,16 W/(m 2 K) FiVl External wall 5 mm 430 mm 80 mm 13 mm 0,10 W/(m 2 K) FiCon External_wall Tiili Ilmaväli + puurunko 130 mm 4 mm 50 mm 150 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K) FiVl External_wall Tiili Ilmaväli + puurunko + puurunko 130 mm 4 mm 50 mm 300 mm 50 mm 13 mm 0,09 W/(m 2 K)

21 NorthPass NorthPassTool Sivu 21 / 29 LeCon External wall 10 mm 50 mm 440 mm 0,31 W/(m 2 K) LeVl External wall 10 mm 270 mm 440 mm 0,11 W/(m 2 K) LeCon External_wall 10 mm 50 mm 440 mm 0,31 W/(m 2 K) LeVl External_wall 10 mm 350 mm 440 mm 0,09 W/(m 2 K) LiCon External wall Tiili 10 mm 180 mm 250 mm 10 mm 0,18 W/(m 2 K)

22 NorthPass NorthPassTool Sivu 22 / 29 LiVl External wall Tiili 10 mm 360 mm 250 mm 10 mm 0,10 W/(m 2 K) LiCon External_wall 25 mm 180 mm 420 mm 10 mm 0,11 W/(m 2 K) LiVl External_wall 25 mm 250 mm 420 mm 10 mm 0,094 W/(m 2 K) NoCon External wall Massiivipuu + puurunko 20 mm 130 mm 85 mm 45 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K)

23 NorthPass NorthPassTool Sivu 23 / 29 NoVl External wall Tuuletettu julkisivu + puurunko (3 kerrosta) 358 mm 13 mm 0,120 W/(m 2 K) NoCon External_wall Tuuletettu julkisivu + puurunko 230 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K) NoVl External_wall Tuuletettu julkisivu + puurunko + puurunko + puurunko 13 mm 150 mm 50 mm 13 mm 0,11 W/(m 2 K) PlCon External wall 15 mm 240 mm 15 mm 0,28 W/(m 2 K)

24 NorthPass NorthPassTool Sivu 24 / 29 PlVl External wall 15 mm 240 mm 15 mm 0,16 W/(m 2 K) PlCon External_wall 15 mm 240 mm 15 mm 0,26 W/(m 2 K) PlVl External_wall 15 mm 240 mm 15 mm 0,13 W/(m 2 K) SeCon External wall Massiivipuu + puurunko 20 mm 180 mm 85 mm 45 mm 13 mm 0,15 W/(m 2 K)

25 NorthPass NorthPassTool Sivu 25 / 29 SeVl External wall Tuuletettu julkisivu + puurunko Massiivipuu + puurunko 17 mm 340 mm 82 mm 45 mm 13 0,09 W/(m 2 K) SeCon External_wall Tuuletettu julkisivu + puurunko OSB-levy 50 mm 215 mm 11 mm 0,16 W/(m 2 K) SeVl External_wall Tuuletettu julkisivu + puurunko + puurunko OSB-levy 80 mm 170 mm 70 mm 11 mm 13 mm 0,12 W/(m 2 K)

26 NorthPass NorthPassTool Sivu 26 / Ikkunat Rakennus Kuvaus Ikkunan U- arvo, W/(m 2 K) DkCon Window 2-lasinen, puurunko 1,2 DkVl Window 3-lasinen, puurunko 0,9 DkCon Window 2-lasinen, puurunko 2,0 DkVl Window 3-lasinen, puurunko 0,7 EstCon Window 2-lasinen, puurunko 1,6 EstVl Window 2-lasinen, puurunko 0,9 EstCon Window 2-lasinen, puurunko 1,65 EstVl Window 2-lasinen, puurunko 0,9 FiCon Window 2+1-lasinen, puu-/alumiinirunko 1,0 FiVl Window 4-lasinen, puu-/alumiinirunko 0,7 FiCon Window 2-lasinen, puu-/alumiinirunko 1,0 FiVl Window 4-lasinen, puu-/alumiinirunko 0,7 LeCon Window 2-lasinen PVC-runko 1,75 LeVl Window 3-lasinen PVC-runko 0,65 LeCon Window 2-lasinen PVC-runko 1,64 LeVl Window 3-lasinen PVC-runko 0,6 LiCon Window 3-lasinen PVC-runko 1,6 LiVl Window 3-lasinen PVC-runko 0,8 LiCon Window 3-lasinen puurunko 1,6 LiVl Window 3-lasinen puurunko 0,8 NoCon Window 2+1-lasinen, puurunko 1,2 NoVl Window 3-lasinen puurunko 0,7 NoCon Window 2-lasinen puurunko 1,2 NoVl Window 3-lasinen puurunko 1,0 PlCon Window 2-lasinen PVC-runko 1,6 PlVl Window 3-lasinen PVC-runko 1,0 PlCon Window 3-lasinen PVC-runko 1,8 PlVl Window 3-lasinen PVC-runko 1,0 SeCon Window 3-lasinen, puu-/alumiinirunko 1,25 SeVl Window 3-lasinen, puu-/alumiinirunko 1,0 SeCon Window 3-lasinen puurunko 1,0 SeVl Window 3-lasinen puurunko 0,9

27 NorthPass NorthPassTool Sivu 27 / Katto ja ullakko Rakennus Rakenne W/(m 2 K) DkCon Roof DkVl Roof DkCon Roof DkVl Roof EstCon Roof EstVl Roof EstCon Roof EstVl Roof FiCon Roof FiVl Roof 300 mm mineraalivilla betonilaatta 400 mm mineraalivilla 140 mm betonilaatta 130 mm puurunko + mineraalivilla 140 mm betonilaatta 515 mm puurunko + mineraalivilla Levy 16 mm lastulevy puurunko + mineraalivilla 26 mm kipsilevy 380 mm mineraalivilla 220 mm puurunko + mineraalivilla 16 mm lastulevy 16 mm lastulevy puurunko + mineraalivilla 26 mm kipsilevy 16 mm lastulevy 500 mm puurunko + mineraalivilla 26 mm kipsilevy 450 mm mineraalivilla betonilaatta 13 mm kipsilevy 550 mm mineraalivilla betonilaatta 13 mm kipsilevy 0,12 0,09 0,28 0,08 0,37 0,06 0,37 0,08 0,09 0,07

28 NorthPass NorthPassTool Sivu 28 / 29 FiCon Roof FiVl Roof LeCon Roof LeVl Roof LeCon Roof LeVl Roof LiCon Roof LiVl Roof LiCon Roof LiVl Roof NoCon Roof 400 mm mineraalivilla 50 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 600 mm mineraalivilla 50 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 30 mm bitumikate 165 mm mineraalivilla 220 mm kevytbetoni 30 mm bitumikate 320 mm mineraalivilla 220 mm kevytbetoni 30 mm bitumikate 165 mm mineraalivilla 220 mm kevytbetoni 30 mm bitumikate 400 mm mineraalivilla 220 mm kevytbetoni 5 mm bitumikate 180 mm mineraalivilla 220 mm betoni 5 mm bitumikate 350 mm mineraalivilla 220 mm betoni 250 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 250 mm mineraalivilla 250 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 190 mm mineraalivilla 90 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 0,09 0,06 0,21 0,12 0,21 0,09 0,18 0,10 0,15 0,07 0,12

29 NorthPass NorthPassTool Sivu 29 / 29 NoVl Roof NoCon Roof NoVl Roof PlCon Roof PlVl Roof PlCon Roof PlVl Roof SeCon Roof SeVl Roof SeCon Roof SeVl Roof Kate Levy 500 mm runko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 270 mm mineraalivilla + puurunko 13 mm kipsilevy Kate 500 mm -eriste Profiloitu teräslevy kipsilevy 150 mm mineraalivilla 250 mm betoni 300 mm mineraalivilla 230 mm betoni 160 mm mineraalivilla 240 mm betoni 300 mm mineraalivilla 250 mm betoni 340 mm puurunko + mineraalivilla 28 mm kipsilevy Erikoisrakenteinen puurunko, 240 mm mineraalivilla 330 mm mineraalivilla 170 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 445 mm puurunko + mineraalivilla 26 mm kipsilevy 0,08 0,13 0,07 0,212 0,12 0,22 0,12 0,11 0,07 0,08 0,09

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku

LUONNOS ENERGIATODISTUS. kwh E /(m 2 vuosi) energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku LUONNOS 6.9.07 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Energiatehokkuusluokka A B C D E F G Rakennuksen

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Korkeakoulunkatu 10 33720, TAMPERE. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kampusareena, toimistorakennusosa Korkeakoulunkatu 0 70, TAMPERE Rakennustunnus: - Rakennuksen valmistumisvuosi: 05 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Toimistorakennukset

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 9 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämpö, vesikiertoinen lattialämmitys Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Matalaenergiarakentaminen

Matalaenergiarakentaminen Matalaenergiarakentaminen Jyri Nieminen 1 Sisältö Mitä on saavutettu: esimerkkejä Energian kokonaiskulutuksen minimointi teknologian keinoin Energiatehokkuus ja arkkitehtuuri Omatoimirakentaja Teollinen

Lisätiedot

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen

Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Aurinko Maalämpö Kaasu Lämpöpumput Uusiutuvan energian yhdistäminen kaasulämmitykseen Kaasulämmityksessä voidaan hyödyntää uusiutuvaa energiaa käyttämällä biokaasua tai yhdistämällä lämmitysjärjestelmään

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Mäkkylänpolku 4 02650, ESPOO. Uudisrakennusten määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asunto Oy Aurinkomäki Espoo_Luhtikerrostalo Mäkkylänpolku 4 0650, ESPOO Rakennustunnus: Rak _Luhtikerrostalo Rakennuksen valmistumisvuosi: 96 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Taubenkuja , HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asokodit Taubenkuja 4 A Taubenkuja 4 00870, HELSINKI Rakennustunnus: 9-49-75-0 Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo

FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo FInZEB- laskentatuloksia Asuinkerrostalo ja toimistotalo Erja Reinikainen, Granlund Oy FInZEB- työpaja 1 Laskentatarkastelujen tavoileet Tyyppirakennukset Herkkyystarkastelut eri asioiden vaikutuksesta

Lisätiedot

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10.

Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 ASTA 2010 30.9.2010. Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto 1.10. Vuoden 2012 uudet energiamääräykset LUONNOKSET 28.9.2010 1 ASTA 2010 30.9.2010 Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Huomautukset 2 Esityksen valmisteluun on ollut lyhyt aika Joissain kohdissa voi

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1

24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 1 UUSIA OHJEITA, OPPAITA JA STANDARDEJA KAASULÄMMITYS JA UUSIUTUVA ENERGIA JOKO KAASULÄMPÖPUMPPU TULEE? 24.5.2012 Gasum Petri Nikkanen 2 Ajankohtaista: Ympäristöministeriö:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS 00550, HELSINKI. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: 8 Berliininkatu 5 Berliininkatu 5 00550, HELSINKI Rakennustunnus: 09-0-000-0075-- Rakennuksen valmistumisvuosi: 00 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Leinelänkaari 11 A 01360, VANTAA. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy / Leinelän Paletti A Leinelänkaari A 060, VANTAA Rakennustunnus: 066945Y Rakennuksen valmistumisvuosi: 06 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:

Lisätiedot

FInZEB-kustannuslaskenta

FInZEB-kustannuslaskenta FInZEB-kustannuslaskenta Asuinkerrostalo ja toimisto Teemu Salonen, Optiplan Oy 5.2.2015 1 Sisältö Laskennan lähtötiedot Ratkaisuvaihtoehtojen kannattavuus Herkkyystarkastelut Kustannusoptimaalisuuteen

Lisätiedot

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)

ENERGIATODISTUS. Pentintie 3 62200 Kauhava. 2312-123-12-123-T 1987 Kahden asunnon talot. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Pentintie 600 Kauhava Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: T 987 Kahden asunnon talot Rakennuksen laskennallinen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 155 Majurinkulma 2 talo 1 Majurinkulma , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 55 Majurinkulma talo Majurinkulma 0600, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 00 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX

ENERGIATODISTUS. Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka XX-XXXX-XX XXXX. Yhden asunnon talot (tms) XXXX ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Asuinrakennus Xxxxxxxxxx Katuosoite Postinumero Postitoimipaikka Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 146 Timpurinkuja 1 Timpurinkuja 1 A 02650, Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 46 Timpurinkuja Timpurinkuja A 0650, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 986 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 205 kwh E /m²vuosi 1.6. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka 5 Otavankatu 4 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--78-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 984 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.crossborderbioenergy.eu www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry BIOENERGIAPÄIVÄT 2011, Helsinki Contract

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Elinkaariarvio pientalojen kaukolämpöratkaisuille Sirje Vares Sisältö Elinkaariarvio ja hiilijalanjälki Rakennuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys:

ENERGIATODISTUS. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) Yritys: ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 65 Koy Oma Pesä, Kirjanpitäjänkuja 4 Kirjanpitäjänkuja 4 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 166 Kurkisuontie 9, talo 1 Kurkisuontie , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 66 Kurkisuontie 9, talo Kurkisuontie 9 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 99 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT

Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT Materiaalien merkitys korjausrakentamisen ympäristövaikutusten kannalta Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.04.12 Sirje Vares, VTT 2 Korjaustarve kuntotarkastus - konsepti Korjattavien talojen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 198 kwh E /m²vuosi 31.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Viuhanhaka E Kangasvuokontie 5 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-0-5-6 Rakennuksen valmistumisvuosi: 974 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Cross Border Bioenergy

Cross Border Bioenergy www.aebiom.org Cross Border Bioenergy Markkinatukea Eurooppaan toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry KEVÄTPÄIVÄ 2010-seminaari, 7.4.2011, Helsinki Contract number:

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma

KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma KANKAANPÄÄN LIIKUNTAKESKUS ELINKAARIKUSTANNUSLASKELMA Ylläpitokustannukset Energialaskelma RAPORTTI Miro Kivioja Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 263 Katajanokanranta 21 Katajanokanranta , Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 6 Katajanokanranta Katajanokanranta 0060, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku)

RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (E-luku) RAKENNUKSEN KOKONAISENERGIANKULUTUS (Eluku) Eluku Osoite Rakennuksen käyttötarkoitus Rakennusvuosi Lämmitetty nettoala E luku E luvun erittely Käytettävät energialähteet Sähkö Kaukolämpö Uusiutuva polttoaine

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 226 kwh E /m²vuosi 25.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kiurunkatu 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-69- Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. HOAS 153 Pohjoinen Rautatiekatu 29 Pohjoinen Rautatiekatu , Helsinki. Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 5 Pohjoinen Rautatiekatu 9 Pohjoinen Rautatiekatu 9 0000, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 000

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 145 Kurkisuontie 12 Kurkisuontie 12 A 00940, Helsinki. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 45 Kurkisuontie Kurkisuontie A 00940, Helsinki Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 984 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 10 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 0 Rasinkatu 0 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 974 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ainolankaari Jyväskylä D Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Ainolankaari 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-040-000-D 998 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014

Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Tulevaisuuden kaukolämpöasuinalueen energiaratkaisut (TUKALEN) Loppuseminaari 16.10.2014 Kaukolämpökytkennät Jorma Heikkinen Sisältö Uusiutuvan energian kytkennät Tarkasteltu pientalon aurinkolämpökytkentä

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Ritalanmäentie 62 57600 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka 0, talo A Ritalanmäentie 6 57600 Savonlinna Rakennustunnus: 740-6-90- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Keskisentie 3 A Jyväskylä / Talo A Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Keskisentie A 4050 Jyväskylä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-0-0087-000 / Talo A 99 Muut

Lisätiedot

Tulevaisuuden vaatimukset rakentamisessa

Tulevaisuuden vaatimukset rakentamisessa Tulevaisuuden vaatimukset rakentamisessa Rakennusneuvos Erkki Laitinen Ympäristöministeriö Aluerakentamisen uudet energiaratkaisut seminaari Vaasa 27.8.28 1 Suomea koskevat ilmasto- ja energiansäästövelvoitteet

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 297 kwh E /m²vuosi 6.4. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 54-56 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 06 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Puukattila / Varaaja Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä:

ENERGIATODISTUS. Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN. Asuntojen lukumäärä: ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Erillinen pientalo Valmistumisvuosi: 1961-1965 Osoite: Rakennustunnus: EPÄVIRALLINEN Lohja Asuntojen lukumäärä: Energiatodistus perustuu laskennalliseen kulutukseen

Lisätiedot

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT

Passiivitalo. Jyri Nieminen VTT Passiivitalo VTT Tulevaisuuden muutokset Haaste: Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen edellyttää CO2 päästöjen vähentämistä vuoteen 2050 mennessä 90% Muutokset lähitulevaisuudessa 2010: Asuinrakennusten energiantarve

Lisätiedot

Energiaremontti investointi vai kustannus?

Energiaremontti investointi vai kustannus? Energiaremontti investointi vai kustannus? Taloyhtiöiden hallitusforum 24.09.2011, Messukeskus Helsinki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry Tarjolla tänään Suunnitelmallinen energiatehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.

ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11. ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Everlahdentie 25 57710 Savonlinna. Uudisrakennusten. määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Everlahdentie 5, talo A Everlahdentie 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740-5-9-4 Rakennuksen valmistumisvuosi: 990 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Rivi-

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot

ENERGIATODISTUS. Harju, Rakennus A-D Harju 1 02460 Kirkkonummi. 257-492-25-0 1965 Muut asuinkerrostalot ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Harju, Rakennus AD Harju 0460 Kirkkonummi Rakennustunnus: Valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 574950 965 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015

ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET. Antti Lakka 10.2.2015 ENERGIATEHOKKAAN KORJAUSRAKENTAMISEN KOMPASTUSKIVET Antti Lakka 10.2.2015 KOUKKUNIEMEN VANHAINKOTI KOUKKUNIEMEN JUKOLA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN IMPIVAARA 2012 2013 KOUKKUNIEMEN JUKOLA JA IMPIVAARA Asukaspaikkoja

Lisätiedot

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut

Lämpöilta taloyhtiöille. Tarmo. 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali. Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Lämpöilta taloyhtiöille Tarmo 30.9. 2013 Wivi Lönn Sali Lämmitysjärjestelmien ja energiaremonttien taloustarkastelut Juhani Heljo Tampereen teknillinen yliopisto Talon koon (energiankulutuksen määrän)

Lisätiedot

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5)

ENERGIASELVITYS KOHDETIEDOT 1(5) ENERGISELVITYS 1(5) KOHDETIEDOT Kohteen nimi Honkanen Janne Osoite Pahnatie 7 Rakennustunnus Hailuoto 153 Valmistumisvuosi 2010 Selvityksen laatija Mikko Laitala RI Pvm. 25.10.2010 Säävyöhyke 1 HelsinkiVantaa

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1

ENERGIATEHOKKUUS 25.03.2009 ATT 1 ENERGIATEHOKKUUS Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustalla on Kioton ilmastosopimus sekä Suomen energia ja ilmastostrategia, jonka tavoitteena on kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. EU:n

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 113 Vieraskuja 5 Talo 1 Vieraskuja , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS Vieraskuja 5 Talo Vieraskuja 5 0770, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 98 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 105 Maininkitie 4 talo 1 Maininkitie , Espoo. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 05 Maininkitie 4 talo Maininkitie 4 00, Espoo Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan

Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan 1 Lähes nollaenergiatalo EPBD:n mukaan Lähes nollaenergiatalo on hyvin energiatehokas Energiantarve katetaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla rakennuksessa tai sen lähellä Kustannusoptimi

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. HOAS 106 Rasinkatu 7 Rasinkatu , Vantaa. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: HOAS 06 Rasinkatu 7 Rasinkatu 7 060, Vantaa Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: 97 Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti

Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti Kristiina Kero, Toni Teittinen TIETOMALLIPOHJAINEN ENERGIA-ANALYYSI JA TAKAISINMAKSUAJAN MÄÄRITYS Tutkimusraportti II SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Tietomallipohjainen määrä- ja kustannuslaskenta... 2 3.

Lisätiedot

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy

Kohti nollaenergiarakentamista. 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy Kohti nollaenergiarakentamista 28.04.2015 SSTY Sairaaloiden sähkötekniikan ajankohtaispäivä Erja Reinikainen / Granlund Oy 1 Lähes nollaenergiarakennus (EPBD) Erittäin korkea energiatehokkuus Energian

Lisätiedot

Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset

Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset Energiaremonttien mahdollisuudet ja korjausrakentamisen energiamääräykset Energiaremontit säästöä ja arvonnousua kiinteistöille 09.10.2012 Jyväskylän Paviljonki DI Petri Pylsy Suomen Kiinteistöliitto ry

Lisätiedot

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä.

Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta. Simpeleen Lämpö Oy. Kaukolämpö lämmitysvaihtoehtona Simpeleellä. 1 Sisällysluettelo: 1. Kiinteistön lämmitysjärjestelmän valinta... 1 2. Simpeleen lämpö Oy lämmön toimitus ja tuotanto... 2 3. Kaukolämmön hinta Simpeleellä, perusmaksu ja kulutusmaksu,... sekä vertailu

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Kirrinkydöntie 5 D Jyskä / Talo D Rivi- ja ketjutalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Kirrinkydöntie 5 D 4040 Jyskä Rakennustunnus: Rakennuksen valmistumisvuosi: Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: 79-40-007-0540- / Talo D 997 Rivi-

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 20.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 20.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Laivatalo Kaartilantie 76 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740--45- Rakennuksen valmistumisvuosi: 97 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen

Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet. Vuoden lähienergiaratkaisu -palkinnonjakotilaisuus, Janne Hirvonen Aurinkoenergia ja lämmön kausivarastoinnin mahdollisuudet, Janne Hirvonen Taustaa Rakennusten energiantarve on 40% EU:n kulutuksesta Energiatehokkuudella merkittävä vaikutus Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö. TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008

Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö. TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008 Rakennuskannan ja rakennusten energiankäyttö TkT Pekka Tuomaala 25.11.2008 Kiinteistöjen ja rakennusten osuus Suomen energian loppukäytöstä on lähes 40 % 2 RAKENNUSTEN KÄYTTÄMÄN LÄMMITYSENERGIAN LÄHTEET

Lisätiedot

Yhteenveto laskennasta. Lähiretu Loppukokous

Yhteenveto laskennasta. Lähiretu Loppukokous 1 Yhteenveto laskennasta Lähiretu Loppukokous 20.6.2017 Säästö 2 Kuvaaja I. Säästö yhteisen maalämpöjärjestelmän elinkaarikustannuksissa verrattuna erillisiin järjestelmiin eri tarkastelujaksoilla. 80%

Lisätiedot

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen

Passiivirakenteet ja elinkaaritalous 18.9.2014 Jussi Jokinen Passiivirakenteet ja elinkaaritalous Jussi Jokinen RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS Eristeteollisuus 2014 1 Rakennuksen energiatehokkuuteen vaikuttavat Rakennusvaippa Suunnitteluratkaisut (muoto, sijainti, suuntaus)

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 204 kwh E /m²vuosi 25.7. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Husaari Kaartilantie 66 570 Savonlinna Rakennustunnus: 740-9-4-5 Rakennuksen valmistumisvuosi: 978 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot Todistustunnus:

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 229 kwh E /m²vuosi 24.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Hilkanhaka Keskussairaalankuja 5 5770 Savonlinna Rakennustunnus: 740--8- Rakennuksen valmistumisvuosi: 980 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2

Tuovi Rahkonen 27.2.2013. Lämpötilahäviöiden tasaus Pinta-alat, m 2 Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelma D3-2007 Rakennuskohde Rakennustyyppi Rakennesuunnittelija Tasauslaskelman tekijä Päiväys Tulos : Suunnitteluratkaisu Rakennuksen yleistiedot Rakennustilavuus Maanpäälliset

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. Päilahden Koulu Pajukannantie 18 35100 ORIVESI. Yhden asunnon talot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Päilahden Koulu Pajukannantie 8 500 ORIVESI Rakennustunnus: 56-4--76 Rakennuksen valmistumisvuosi: 98 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Yhden

Lisätiedot

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy

14.4.2014 Ranen esitys. Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy 14.4.2014 Ranen esitys Antero Mäkinen Ekokumppanit Oy Energiatehokas korjausrakentaminen Tavoitteena pienentää olemassa olevien rakennusten energiankulutusta Energiatehokkuusvaatimuksilla on vaikutusta

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3.

ENERGIATODISTUS. Uudisrakennusten. määräystaso 2012. Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 220 kwh E /m²vuosi 26.3. ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: Miekonhaka Annikinkatu 9 5700 Savonlinna Rakennustunnus: 740--44- Rakennuksen valmistumisvuosi: 979 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Muut asuinkerrostalot

Lisätiedot

ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie Hyvinkää. Muut asuinkerrostalot

ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie Hyvinkää. Muut asuinkerrostalot ID 06085.895.4859.87.ju ASOKODIT Iltatuulentie 4 Iltatuulentie 4 05440 Hyvinkää - 06 Muut asuinkerrostalot 09 Ari Virnes LVI-insinööri LVI-Suunnittelu Amplan Oy Vapaalanrtie B 4 0650 Vantaa Vaatii sähköisen

Lisätiedot

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua

Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua Aurinkoenergia osana Vuores-talon energiaratkaisua VUORES-TALO VUORES-TALO VAIHE 2 VAIHE 1 2013 RAKENNUTTAJAN TAVOITTEET LIITTYEN ENERGIATEHOKKUUTEEN 1. Rakentaa energialuokan A 2007 rakennus. 2. Täyttää

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä

ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA. Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä ENERGIATEHOKKUUS OSANA ASUMISTA JA RAKENTAMISTA Energiatehokkuusvaatimukset uudisrakentamisen lupamenettelyssä Jari Raukko www.kerava.fi 1 15.4.2011 2 Uudisrakentamisen energiatehokkuuden perusvaatimustaso

Lisätiedot