NorthPassTool. Sovellus hyvin energiatehokkaiden rakennusten menetelmien esittelyyn. Menetelmät, käyttöohje ja rakennustarvikeluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NorthPassTool. Sovellus hyvin energiatehokkaiden rakennusten menetelmien esittelyyn. Menetelmät, käyttöohje ja rakennustarvikeluettelo"

Transkriptio

1 NorthPass NorthPass Promotion of the Very low-energy house Concept to the North European Building Market NorthPassTool Sovellus hyvin energiatehokkaiden rakennusten menetelmien esittelyyn Menetelmät, käyttöohje ja rakennustarvikeluettelo 10/05/2012 Kaisa Svennberg, Daniel Holm, Erica Bloom, Johanna Fredén IVL Swedish Environmental Research Institute

2 NorthPass NorthPassTool Sivu 2 / 29 Disclaimer The information in this document is provided as is and no guarantee or warranty is given that the information is fit for any particular purpose. The user thereof uses the information at its sole risk and liability. The sole responsibility for the content of this publication lies with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein. Sisällysluettelo 1 Menetelmät ja suositukset Johdanto Perusolettamuksia ja rajoituksia Elinkaaren arviointi Käyttökustannusten ja ympäristövaikutuksien yhdistämisen hyöty Suositukset NorthPassTool Käyttöohje Lähtötiedot Asunnon tyyppi Sijainti Ulkoseinät Ikkunat Ovet Katto ja ullakko Välipohjat Perustukset Sisäiset kuormat Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia Lämmöntalteenoton hyötysuhde Lämmitysenergia Tulokset Johtumislämpöhäviöt Ilmanvaihdon lämpöhäviöt Tilojen lämmöntarve Aurinkolämpö Aurinkosähkö Energiakustannukset Ilmaston lämpenemispotentiaali Elinkaarikustannukset Viitteet Liite 1 Rakennustarvikeluettelo Perustukset Ulkoseinät Ikkunat Katto ja ullakko... 27

3 NorthPass NorthPassTool Sivu 3 / 29 1 MENETELMÄT JA SUOSITUKSET 1.1 Johdanto NorthPassTool on NorthPass-projektissa kehitetty Excel-pohjainen esittelysovellus. Sen tarkoituksena on mahdollistaa yksinkertainen vertailu hyvin energiatehokkaiden ja tavanomaisten rakennusten välillä energiatehokkaampien ja ympäristöystävällisempien ratkaisujen edistämiseksi. NorthPass sovelluksen on kehittänyt IVL (Swedish Environmental Research Institute) eri osanottajamaiden antamiin lähtötietoihin perustuen: materiaalivalinvat, energian kulutus sekä rakentamis- ja käyttökustannukset. Sovelluksen avulla voidaan simuloida rakennuksen elinkaarikustannuksia ja ympäristövaikutuksia ja niiden vaikutusta ilmaston lämpenemiseen verrattuna kansalliseen tyyppirakennukseen. Kansalliset tyyppirakennukset perustuvat osanottajamaiden tyypillisiin, perinteisiin rakennuksiin ja niitä ei pidä yhdistää kansallisten rakentamismääräysten mukaisiin tyyppirakennuksiin. Laskurin tuloksena saadaan seuraavat tiedot: - Johtumishäviöt - Ilmanvaihdon häviöt - Tilojen lämmityksen tarve (mukaan lukien aurinko ja sisäiset kuormat) - Aurinkokeräinten tuottama lämpö - Aurinkokennojen tuottama sähkö - Energiakustannukset - Vaikutus ilmaston lämpenemiseen Tämä raportti esittelee esittelysovelluksen taustana olevat perusoletukset ja menetelmät. Raportti sisältää myös NorthPassToolin käyttöohjeen sekä sovelluksen sisältämien rakennuskomponenttien luettelon kuvauksineen. Sovelluksen sisältämät tiedot ja tulokset perustuvat NorthPass-projektin osanottajien antamiin tietoihin. NorthPassTool on kehitetty esittelemään eri tekijöiden vaikutuksia rakennuksen taloudellisiin ja ympäristövaikutuksiin. Tarkemman tason suunnittelutyökaluna tulee käyttää muita, näihin tarkoituksiin kehitettyjä menetelmiä. Vastuuvapaus NorthPassTool on tarkoitettu ainoastaan konsepti-ideoiden vertailuun varhaisen vaiheen päätöksentekoprosessissa. SITÄ EI OLE TARKOITETTU SUUNNITTELUUN

4 NorthPass NorthPassTool Sivu 4 / Perusolettamuksia ja rajoituksia NorthPassTool perustuu rakennustietoihin (komponentit, käyttökustannukset ja energian käyttö), jotka kerättiin vuonna 2010 NorthPass-projektiin osallistuneiden maiden osanottajilta: Ruotsi, Tanska, Norja, Suomi, Viro, Latvia, Liettua ja Puola). Vertailun pohjana oli kaksi konseptirakennusta: omakotitalo ja kerrostalo, mikä mahdollistaa rakennuskomponenttien vaihtelun erilaisista rakentamisperinteistä johtuen. Sovelluksessa on käytössä useita eri rakennevaihtoehtoja, mutta rakentamistekniikan kehittyessä ne eivät välttämättä tulevaisuudessa enää sovellu perinteisten ja hyvin energiatehokkaiden rakennusten vertailuun. Käytetty toiminnallinen yksikkö on 1 m 2 lämmitettyä (lämmitysjärjestelmän piirissä olevaa) lattiapinta-alaa, eli ulkoseinän paksuus on jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Elinkaarikustannuslaskennassa (LCC) ja ympäristövaikutuslaskennassa (LCA) käytetty elinkaari on 30 vuotta. Hyvin energiatehokkaan rakennuksen rakentamiskustannukset on arvioitu laskentasovelluksessa 10 % suuremmiksi perinteiseen rakennukseen verrattuna, perustuen NorthPass raporttiin Economic and environmental impact assessment of very lowenergy house concepts in the North European countries [1]. 1.3 Elinkaaren arviointi Rakennuksen realistinen elinikä ei ole yksiselitteinen asia. Koska rakennus on tuote, jolla on pitkä käyttöikä ja yleensä korkea taloudellinen arvo (jonka säilyttämiseksi vaaditaan peruskorjauksia, modernisointeja ja uudelleenrakentamista), sen elinkaari voidaan määrittää sekä taloudellisen että teknisen eliniän kautta. Erilaisilla rakennuksen komponenteilla on myös sekä taloudellinen että tekninen elinikä. Keskeisimpiä olettamuksia elinkaarilaskennassa on päättää mitä elinkaarta käytetään ja käyttää samaa aikajaksoa kaikkien vertailujen tekoon. Elinkaaren aikaiset komponenttien uusinnat tulee huomioida tarkasti, jotta lasketut elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset ovat realistisia. Mitä pidempää elinkaarta laskennassa käytetään, sitä suurempia ovat esimerkiksi kustannuksiin ja laitehyötysuhteisiin liittyvät epävarmuustekijät. Esimerkiksi energianhintojen kehitystä on helpompaa arvioida lähitulevaisuudelle kuin pitkälle ajanjaksolle. Monet elinkaarilaskelmien epävarmuustekijät liittyvät laskentakoron suuruuteen ja energian hintaan tulevaisuudessa. Nämä muuttujat tulisikin valita huolellisesti ja mielellään tehdä useita laskentoja erilaisilla skenaarioilla. Kun haetaan realistista investoinnin tuottoa, on olennaista ottaa huomioon energiansäästötoimen eliniän ja sen takaisinmaksuajan välinen yhteys. EU:lla on monia kunnianhimoisia tavoitteita ja säännöksiä energian käytöstä ja rakennetusta ympäristöstä. Järjestelmällinen, sekä talous- että ympäristövaikutukset yhdistävä elinkaarinäkökulman käyttö voisi tukea paikallisviranomaisia, osanottajamaita ja EU:ta näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 1.4 Käyttökustannusten ja ympäristövaikutuksien yhdistämisen hyöty Selkeä etu käyttökustannusten ja ympäristövaikutusten yhdistämisestä on osaoptimoinnista aiheutuvan riskin pienentyminen. Osaoptimoinnin riski voi toteutua joka tasolla yksittäisestä asunnon omistajasta ja rakennusliikkeestä koko yhteiskunnan tasolle. Elinkaarinäkökulman hyödyntäminen antaa paremman arvion eri vaihtoehtojen kustannustehokkuudesta ja tukevamman pohjan päätöksentekoon investoijalle tai rakennuksen omistajalle. Ympäristövaikutuksen huomioiminen lisää ymmärrystä eri ratkaisujen aiheuttamasta ympäristöjalanjäljestä.

5 NorthPass NorthPassTool Sivu 5 / Suositukset Vertaa hyvin energiatehokkaita ratkaisuja perinteisiin ratkaisuihin mukaan lukien käyttökustannukset ja ympäristövaikutukset. Älä rajoita arviointia pelkästään rakennuksen energiankulutukseen huomio myös energian tuotantotapa minimoidaksesi primäärienergian käytön ja kasvihuonepäästöistä johtuvat ympäristövaikutukset. Rakennuksen energiankulutus riippuu käyttäjästä. Ohjeistus rakennuksen taloudellisesta sekä ympäristöä säästävästä käytöstä ja huollosta on tärkeää. Kiinnitä huomiota valittuun elinkaareen ja rakennuksen eri komponenttien tekniseen ja taloudelliseen elinikään. Käytä realistista laskentakorkoa ja energian hinnan nousua. Jos mahdollista, tee useita tarkasteluja eri vaihtoehdoilla. Muista, että rakennuksilla on pitkä elinikä ja suhteuta tähän odotettu investointien takaisinmaksuaika.

6 NorthPass NorthPassTool Sivu 6 / 29 2 NORTHPASSTOOL KÄYTTÖOHJE 2.1 Lähtötiedot Käyttäjä täydentää oranssin väriset kentät. Harmaissa kentissä näkyvät käyttäjän valitsemien komponenttien ominaisuudet Asunnon tyyppi Tässä osiossa käyttäjä valitsee alasvetovalikosta onko kyseessä omakotitalo vai kerrostalo/rivitalo/paritalo. Käyttäjä antaa rakennuksen pituuden, leveyden, kerrosluvun, kerroskorkeuden ja alapohjan paksuuden (sisältäen asunnustilan) Sijainti Käyttäjä voi sijoittaa rakennuksen haluamaansa pohjoiseurooppalaiseen kaupunkiin, joita ovat: - Kööpenhamina, Tanska (Dk) - Jyväskylä, Suomi (Fi) - Kiiruna, Ruotsi (Se) - Oslo, Norja (No) - Riika, Latvia (Le) - Tukholma, Ruotsi (Se) - Tallinna, Viro (Est) - Trondheim, Norja (No) - Varsova, Puola (Po) - Vilna, Liettua (Li) Laskuriin on määritelty joka kaupungille omat säätiedot Ulkoseinät Tässä osiossa voi valita neljä erilaista ulkoseinätyyppiä. Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden seinätyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas seinä. Esimerkiksi TaHet Ulkoseinä on tanskalainen hyvin energiatehokas ulkoseinä. Seinätyyppi valitaan alasvetolistasta. Seinän lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen seinän leveys ja korkeus oranssinväriseen kenttään Ikkunat Tässä osiossa voi valita neljä erilaista ikkunatyyppiä. Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden ikkunatyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas ikkuna. Esimerkiksi ViTav-ikkuna on virolainen tavanomainen ikkuna. Ikkuna valitaan alasvetolistasta. Ikkunan lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen ikkunan leveys ja korkeus oranssinväriseen kenttään.

7 NorthPass NorthPassTool Sivu 7 / Ovet Tässä osiossa voi valita kaksi erilaista ovityyppiä. Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden ovityypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas ovi. Esimerkiksi SuTavovi on suomalainen tavanomainen ovi. Ovi valitaan alasvetolistasta. Oven lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen oven leveys ja korkeus oranssiin kenttään Katto ja ullakko Tässä osiossa valitaan kattotyyppi. Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden kattotyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas katto. Esimerkiksi LiHet on liettualainen hyvin energiatehokas katto. Katto valitaan alasvetolistasta. Katon lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Katon ala on rakennuksen pituus kerrottuna rakennuksen leveydellä. Luvut on annettu osiossa Rakennuksen tyyppi Välipohjat Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden välipohjatyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas välipohja. Esimerkiksi LiTav-välipohja on liettualainen tavanomainen välipohja. Välipohja valitaan alasvetovalikosta. Välikaton lämmönläpäisyä kuvaava näkyy oikeanpuoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen välipohjan leveys ja korkeus oranssiin kenttään. Välipohja vaikuttaa laskennassa vain ilmaston lämpenemisvaikutukseen, ei energiankulutukseen Perustukset Käyttäjä voi tehdä valinnan kahden perustustyypin välillä joka maasta: tavanomainen tai hyvin energiatehokas. Esimerkiksi NoTav-perustus on norjalainen tavanomainen perustus. Perustus valitaan alasvetovalikosta. Perustusta vastaava näkyy oikean puoleisessa harmaassa kentässä. Käyttäjän tulee syöttää lähtötietona jokaisen perustuksen korkeus oranssiin kenttään. Perustuksen leveys ja pituus ovat samat kuin Rakennuksen tyyppi-osiossa annetut rakennuksen leveys ja pituus. Perustus vaikuttaa laskennassa vain ilmaston lämpenemisvaikutukseen, ei energiankulutukseen Sisäiset kuormat Ihmisistä ja laitteista johtuvat sisäiset kuormat valitaan oletusarvoista. Arvot annetaan kilowattitunteina (kwh) lattianeliömetriä kohden vuodessa, joten ne ovat suhteessa rakennuksen lattiapinta-alaan. Käyttäjä voi muuttaa arvoja oranssin värisissä kentissä Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia Tässä kentässä käyttäjä voi valita käytetäänkö rakennuksessa paikan päällä tuotettua uusiutuvaa aurinkoenergiaa (aurinkolämpö tai -sähkö). Aurinkokeräinten (aurinkolämpö) ja -kennojen (aurinkosähkö) määrä ja pinta-ala neliömetreinä syötetään oransseihin kenttiin. Energian yksikkönä on kilowattitunti (kwh). Käyttäjän tulee myös valita alasvetovalikosta mihin kulmaan

8 NorthPass NorthPassTool Sivu 8 / 29 aurinkokeräimet ja -kennot on sijoitettu pohjoiseen nähden. Tämä tieto näkyy oranssissa kentässä. Sovelluksessa oleva kuva opastaa, kuinka kulma määritetään. Auringosta saatavan energian määrä lasketaan rakennukselle valitun sijainnin leveysasteen perusteella. Aurinkokeräinten (tasokerääjät) hyötysuhteeksi on oletettu 40 % ja aurinkokennojen (polykristalliset kennot) hyötysuhteeksi 14 % Lämmöntalteenoton hyötysuhde Tässä kentässä valitaan onko rakennuksen koneellinen ilmanvaihto varustettu poistoilman lämmöntalteenotolla. Mahdollisen lämmöntalteenoton hyötysuhteeksi on asetettu 85 %, jota käyttäjä ei voi muuttaa Lämmitysenergia Käyttäjä voi valita rakennuksen energianlähteen kolmesta vaihtoehdosta: - Kaukolämpö - Lämpöpumppu ja - Suora sähkölämmitys Lämpöpumpulle on oletettu, että se tarvitsee 33 % lasketusta energian tarpeesta tuottaakseen tarvittavan energiamäärän, toisin sanoen sen lämpökerroin (COP) on 3. Käyttäjä ei voi muuttaa lämpökerrointa. Lämpöpumppu toimii sähköllä. 2.2 Tulokset Johtumislämpöhäviöt Johtumislämpöhäviöt on laskettu rakennuksen vaipan ja sijainnin perusteella. Laskelmat perustuvat ulkoilman vuorokauden mitoituslämpötilaan (24 h), joka on rakennukselle oletettu karkeahko aikavakio Ilmanvaihdon lämpöhäviöt Ilmanvaihdon lämpöhäviöt aiheutuvat koneellisesta ilmanvaihdosta ja ilmavuodoista. Lähtötietoina on rakennuksen sijainti, lattiapinta-ala, huonekorkeus ja mahdollinen rakennuksen ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. Ilmanvaihtuvuudeksi on asetettu 0.5 1/h ja rakennuksen vaipan läpi tapahtuvaksi ilmavuodoksi on 0.8 dm 3 /m 2 s. Käyttäjä ei voi muuttaa näitä arvoja Tilojen lämmöntarve Tämä on tilojen lämmöntarve sisältäen myös lämpimän käyttöveden lämmitysenergian tarpeen. Tilojen lämmöntarpeen laskennassa otetaan huomioon ikkunoista tuleva auringonsäteily ja sisäiset lämpöenergiat. Tilojen lämmöntarve riippuu rakennuksen sijainnista, johtumisen ja ilmanvaihdon häviöistä, sisäisistä lämpökuormista ja mahdollisesta aurinkoenergian hyödyntämisestä Aurinkolämpö Aurinkokerääjistä saatavan lämmön määrä riippuu kerääjämäärästä, pinta-alasta ja suuntauksesta. Aurinkokerääjistä on lisätietoa ohjeen kohdassa Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia.

9 NorthPass NorthPassTool Sivu 9 / Aurinkosähkö Aurinkokennoista saatavan sähkön määrä riippuu kennomäärästä, pinta-alasta ja suuntauksesta. Aurinkokennoilla tuotetusta sähköstä on lisätietoa ohjeen kohdassa Paikan päällä tuotettu uusiutuva energia Energiakustannukset Energiakustannuksissa otetaan huomioon ainoastaan tilojen ja lämpimän käyttöveden lämmöntarve, eikä niissä huomioida rakennuksen käyttämää sähköä (järjestelmät /laitteet/valaistus). Energiakustannus riippuu energianlähteestä. Kaukolämmön energiakustannus perustuu paikalliseen kaukolämmön hintaan ja suoran sähkölämmityksen sekä lämpöpumpun energiakustannus paikalliseen sähkönhintaan. Hinnat ovat samat ympäri vuoden Ilmaston lämpenemispotentiaali Kaikki rakennuksen materiaalit vaikuttavat ilmaston lämpenemispotentiaaliin (Global Warming Potential, GWP). Ilmastonlämpenemisvaikutukset on laskettu jokaiselle rakenteelle ja laitteelle ympäristövaikutuslaskennalla (Life Cycle Assessment, LCA) [1]. Toiset kasvihuonekaasut vaikuttavat ilmaston lämpenemispotentiaaliin enemmän kuin toiset, joten eri kasvihuonekaasujen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen kuvataan hiilidioksidiekvivalentin avulla: paljonko vaikutus on hiilidioksidiin verrattuna. Sovelluksessa ilmaston lämpenemispotentiaali esitetään kokonaiskasvihuonekaasupäästöjä kuvaavana hiilidioksidiekvivalenttina (kg CO 2 e) neliömetriä kohden. Laskettu rakennuksen ilmastonlämpenemisvaikutus on rakennusmateriaalien tuotannosta ja rakennuksen energiankulutuksesta aiheutuneiden kasvihuonekaasupäästöjen kokonaissumma Elinkaarikustannukset Elinkaarikustannukset ovat tuotteiden kokonaiskustannus koko niiden elinkaaren ajalta. Elinkaarikustannukset muodostuvat tuotteen investointikustannuksesta sekä lämmityksen energiakustannuksista (sähkö tai kaukolämpö). Elinkaarikustannukset perustuvat nykyarvolaskelmiin. Kustannuksia korjataan inflaation vaikutuksesta ja muutetaan sitten nykyarvoksi. Valittujen rakennusten elinkaarikustannukset ovat esitetty kuvassa, josta näkyy kustannusten kehitys ajan suhteen. Kuvassa on vertailun vuoksi mukana myös kansallinen tyyppitalo. Kansallisen tyyppitalon kustannukset perustuvat valitulla paikalla sijaitsevan tavanomaisen rakennuksen investointikustannukseen. Energiakustannukset perustuvat valitulla alueella sijaitsevan tavanomaisen rakennuksen käyttämään energiaan. Elinkaarikustannukset on laskettu 30 vuoden ajalle. Kustannusten arvioinnissa on käytetty 5 % korkoa ja inflaatioksi on arvioitu 2 %. Energian hinnan nousu (sähkö ja kaukolämpö) on ennalta arvioitu ja perustuu näkemykseen, että energiahintojen ennustetaan nousevan voimakkaasti seuraavan 30 vuoden aikana (Axelsson & Harvey [4]). Huom. Eri energianlähteiden investointikustannuksia ei ole huomioitu elinkaarikustannuksissa. Rakennuksen investointikustannukset sisältyvät elinkaarikustannuksiin, mutta esim. kaukolämmön, varaajien, lämpöpumppujen, aurinkokerääjien ja aurinkokennojen asennuskustannukset eivät sisälly.

10 NorthPass NorthPassTool Sivu 10 / 29 3 VIITTEET [1] IVL Swedish Environmental Institute (2011), Economic and environmental impact assessment of very low-energy house concepts in the North European countries, North Pass project, [2] Axelsson, E. Harvey, S. (2010) Scenarios for assessing profitability and carbon balances of energy investments in industry, AGS Pathways report 2010:EU1, AGS office Chalmers, Göteborg, ISBN , [3] VIP Energy, StruSoft AB 2010

11 NorthPass NorthPassTool Sivu 11 / 29 LIITE 1 RAKENNUSTARVIKELUETTELO Alla olevat rakennusosat on kuvailtu käsitteellisellä tavalla. Komponentit, joiden vaikutus lämpöhäviöihin on pieni (esim. sisälevy), on jätetty pois. t on laskettu VIP Energy:n avulla [3]. 3.1 Perustukset Maanvarainen perustus DkCon Slab Kevytsora 120 mm 0,18 W/(m 2 K) DkVl Slab Kevytsora 550 mm 0,06 W/(m 2 K) DkCon Slab Kevytsora 120 mm 0,18 W/(m 2 K) DkVl Slab Kevytsora 550 mm 0,06 W/(m 2 K)

12 NorthPass NorthPassTool Sivu 12 / 29 EstCon Slab 50 mm 0,65 W/(m 2 K) EstVl Slab 0,19 W/(m 2 K) EstCon Slab 50 mm 0,65 W/(m 2 K) EstVl Slab 0,19 W/(m 2 K) FiCon Slab 150 mm 150 mm 0,21 W/(m 2 K) FiVl Slab 150 mm 300 mm 0,11 W/(m 2 K)

13 NorthPass NorthPassTool Sivu 13 / 29 FiCon Slab Puulattia (lämmitetty) 15 mm 150 mm 0,23 W/(m 2 K) FiVl Slab Puulattia 15 mm 350 mm 0,10W/(m 2 K) LeCon Slab 150 mm 0,16 W/(m 2 K) LeVl Slab 150 mm 250 mm 0,09 W/(m 2 K) LeCon Slab 150 mm 75 mm 0,27 W/(m 2 K)

14 NorthPass NorthPassTool Sivu 14 / 29 LeVl Slab 300 mm 250 mm 0,08 W/(m 2 K) LiCon Slab (lämmitetty) 270 mm 0,17 W/(m 2 K) LiVl Slab (lämmitetty) 250 mm 0,17 W/(m 2 K) LiCon Slab (lämmitetty) 250 mm 50 mm 0,57 W/(m 2 K) LiVl Slab (lämmitetty) 250 mm 0,31 W/(m 2 K)

15 NorthPass NorthPassTool Sivu 15 / 29 NoCon Slab (lämmitetty) 150 mm 0,22 W/(m 2 K) NoVl Slab 350 mm 0,10 W/(m 2 K) NoCon Slab 150 mm 0,23 W/(m 2 K) NoVl Slab 400 mm 0,09 W/(m 2 K) PlCon Slab 50 mm 80 mm 0,43 W/(m 2 K)

16 NorthPass NorthPassTool Sivu 16 / 29 PlVl Slab 50 mm 0,36 W/(m 2 K) PlCon Slab 50 mm 0,36 W/(m 2 K) PlVl Slab 50 mm 0,19 W/(m 2 K) SeCon Slab 180 mm 0,20 W/(m 2 K) SeVl Slab 300 mm 0,12W/(m 2 K)

17 NorthPass NorthPassTool Sivu 17 / 29 SeCon Slab 300 mm 0,12 W/(m 2 K) SeVl Slab (lämmitetty) 150 mm 300 mm 0,12 W/(m 2 K) 3.2 Ulkoseinät DkCon External wall Tiili Ilmaväli 110 mm 20 mm 190 mm 0,14 W/(m 2 K) DkVl External wall Tiili Ilmaväli 110 mm 20 mm 290 mm 0,10 W/(m 2 K)

18 NorthPass NorthPassTool Sivu 18 / 29 DkCon External_wall Tiili Ilmaväli 110 mm 20 mm 150 mm 0,19 W/(m 2 K) DkVl External_wall Tiili Ilmaväli 110 mm 20 mm 380 mm 0,08 W/(m 2 K) EstCon External wall Tuuletettu julkisivu OSB + puurunko Lastulevy 30 mm 8 mm 145 mm ,22 W/(m 2 K)

19 NorthPass NorthPassTool Sivu 19 / 29 EstVl External wall Tuuletettu julkisivu OSB + puurunko + puurunko + puurunko Lastulevy 30 mm 8 mm 145 mm 255 mm 70 mm 10 mm 13 mm 0,08 W/(m 2 K) EstCon External_wall Tuuletettu julkisivu OSB + puurunko Lastulevy 30 mm 8 mm 145 mm ,22 W/(m 2 K) EstVl External_wall Tuuletettu julkisivu OSB + puurunko + puurunko + puurunko Lastulevy 30 mm 8 mm 145 mm 255 mm 70 mm 10 mm 13 mm 0,08 W/(m 2 K)

20 NorthPass NorthPassTool Sivu 20 / 29 FiCon External wall Tiili Polyuretaani 20 mm 65 mm 160 mm 150 mm 13 mm 0,16 W/(m 2 K) FiVl External wall 5 mm 430 mm 80 mm 13 mm 0,10 W/(m 2 K) FiCon External_wall Tiili Ilmaväli + puurunko 130 mm 4 mm 50 mm 150 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K) FiVl External_wall Tiili Ilmaväli + puurunko + puurunko 130 mm 4 mm 50 mm 300 mm 50 mm 13 mm 0,09 W/(m 2 K)

21 NorthPass NorthPassTool Sivu 21 / 29 LeCon External wall 10 mm 50 mm 440 mm 0,31 W/(m 2 K) LeVl External wall 10 mm 270 mm 440 mm 0,11 W/(m 2 K) LeCon External_wall 10 mm 50 mm 440 mm 0,31 W/(m 2 K) LeVl External_wall 10 mm 350 mm 440 mm 0,09 W/(m 2 K) LiCon External wall Tiili 10 mm 180 mm 250 mm 10 mm 0,18 W/(m 2 K)

22 NorthPass NorthPassTool Sivu 22 / 29 LiVl External wall Tiili 10 mm 360 mm 250 mm 10 mm 0,10 W/(m 2 K) LiCon External_wall 25 mm 180 mm 420 mm 10 mm 0,11 W/(m 2 K) LiVl External_wall 25 mm 250 mm 420 mm 10 mm 0,094 W/(m 2 K) NoCon External wall Massiivipuu + puurunko 20 mm 130 mm 85 mm 45 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K)

23 NorthPass NorthPassTool Sivu 23 / 29 NoVl External wall Tuuletettu julkisivu + puurunko (3 kerrosta) 358 mm 13 mm 0,120 W/(m 2 K) NoCon External_wall Tuuletettu julkisivu + puurunko 230 mm 13 mm 0,18 W/(m 2 K) NoVl External_wall Tuuletettu julkisivu + puurunko + puurunko + puurunko 13 mm 150 mm 50 mm 13 mm 0,11 W/(m 2 K) PlCon External wall 15 mm 240 mm 15 mm 0,28 W/(m 2 K)

24 NorthPass NorthPassTool Sivu 24 / 29 PlVl External wall 15 mm 240 mm 15 mm 0,16 W/(m 2 K) PlCon External_wall 15 mm 240 mm 15 mm 0,26 W/(m 2 K) PlVl External_wall 15 mm 240 mm 15 mm 0,13 W/(m 2 K) SeCon External wall Massiivipuu + puurunko 20 mm 180 mm 85 mm 45 mm 13 mm 0,15 W/(m 2 K)

25 NorthPass NorthPassTool Sivu 25 / 29 SeVl External wall Tuuletettu julkisivu + puurunko Massiivipuu + puurunko 17 mm 340 mm 82 mm 45 mm 13 0,09 W/(m 2 K) SeCon External_wall Tuuletettu julkisivu + puurunko OSB-levy 50 mm 215 mm 11 mm 0,16 W/(m 2 K) SeVl External_wall Tuuletettu julkisivu + puurunko + puurunko OSB-levy 80 mm 170 mm 70 mm 11 mm 13 mm 0,12 W/(m 2 K)

26 NorthPass NorthPassTool Sivu 26 / Ikkunat Rakennus Kuvaus Ikkunan U- arvo, W/(m 2 K) DkCon Window 2-lasinen, puurunko 1,2 DkVl Window 3-lasinen, puurunko 0,9 DkCon Window 2-lasinen, puurunko 2,0 DkVl Window 3-lasinen, puurunko 0,7 EstCon Window 2-lasinen, puurunko 1,6 EstVl Window 2-lasinen, puurunko 0,9 EstCon Window 2-lasinen, puurunko 1,65 EstVl Window 2-lasinen, puurunko 0,9 FiCon Window 2+1-lasinen, puu-/alumiinirunko 1,0 FiVl Window 4-lasinen, puu-/alumiinirunko 0,7 FiCon Window 2-lasinen, puu-/alumiinirunko 1,0 FiVl Window 4-lasinen, puu-/alumiinirunko 0,7 LeCon Window 2-lasinen PVC-runko 1,75 LeVl Window 3-lasinen PVC-runko 0,65 LeCon Window 2-lasinen PVC-runko 1,64 LeVl Window 3-lasinen PVC-runko 0,6 LiCon Window 3-lasinen PVC-runko 1,6 LiVl Window 3-lasinen PVC-runko 0,8 LiCon Window 3-lasinen puurunko 1,6 LiVl Window 3-lasinen puurunko 0,8 NoCon Window 2+1-lasinen, puurunko 1,2 NoVl Window 3-lasinen puurunko 0,7 NoCon Window 2-lasinen puurunko 1,2 NoVl Window 3-lasinen puurunko 1,0 PlCon Window 2-lasinen PVC-runko 1,6 PlVl Window 3-lasinen PVC-runko 1,0 PlCon Window 3-lasinen PVC-runko 1,8 PlVl Window 3-lasinen PVC-runko 1,0 SeCon Window 3-lasinen, puu-/alumiinirunko 1,25 SeVl Window 3-lasinen, puu-/alumiinirunko 1,0 SeCon Window 3-lasinen puurunko 1,0 SeVl Window 3-lasinen puurunko 0,9

27 NorthPass NorthPassTool Sivu 27 / Katto ja ullakko Rakennus Rakenne W/(m 2 K) DkCon Roof DkVl Roof DkCon Roof DkVl Roof EstCon Roof EstVl Roof EstCon Roof EstVl Roof FiCon Roof FiVl Roof 300 mm mineraalivilla betonilaatta 400 mm mineraalivilla 140 mm betonilaatta 130 mm puurunko + mineraalivilla 140 mm betonilaatta 515 mm puurunko + mineraalivilla Levy 16 mm lastulevy puurunko + mineraalivilla 26 mm kipsilevy 380 mm mineraalivilla 220 mm puurunko + mineraalivilla 16 mm lastulevy 16 mm lastulevy puurunko + mineraalivilla 26 mm kipsilevy 16 mm lastulevy 500 mm puurunko + mineraalivilla 26 mm kipsilevy 450 mm mineraalivilla betonilaatta 13 mm kipsilevy 550 mm mineraalivilla betonilaatta 13 mm kipsilevy 0,12 0,09 0,28 0,08 0,37 0,06 0,37 0,08 0,09 0,07

28 NorthPass NorthPassTool Sivu 28 / 29 FiCon Roof FiVl Roof LeCon Roof LeVl Roof LeCon Roof LeVl Roof LiCon Roof LiVl Roof LiCon Roof LiVl Roof NoCon Roof 400 mm mineraalivilla 50 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 600 mm mineraalivilla 50 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 30 mm bitumikate 165 mm mineraalivilla 220 mm kevytbetoni 30 mm bitumikate 320 mm mineraalivilla 220 mm kevytbetoni 30 mm bitumikate 165 mm mineraalivilla 220 mm kevytbetoni 30 mm bitumikate 400 mm mineraalivilla 220 mm kevytbetoni 5 mm bitumikate 180 mm mineraalivilla 220 mm betoni 5 mm bitumikate 350 mm mineraalivilla 220 mm betoni 250 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 250 mm mineraalivilla 250 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 190 mm mineraalivilla 90 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 0,09 0,06 0,21 0,12 0,21 0,09 0,18 0,10 0,15 0,07 0,12

29 NorthPass NorthPassTool Sivu 29 / 29 NoVl Roof NoCon Roof NoVl Roof PlCon Roof PlVl Roof PlCon Roof PlVl Roof SeCon Roof SeVl Roof SeCon Roof SeVl Roof Kate Levy 500 mm runko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 270 mm mineraalivilla + puurunko 13 mm kipsilevy Kate 500 mm -eriste Profiloitu teräslevy kipsilevy 150 mm mineraalivilla 250 mm betoni 300 mm mineraalivilla 230 mm betoni 160 mm mineraalivilla 240 mm betoni 300 mm mineraalivilla 250 mm betoni 340 mm puurunko + mineraalivilla 28 mm kipsilevy Erikoisrakenteinen puurunko, 240 mm mineraalivilla 330 mm mineraalivilla 170 mm puurunko + mineraalivilla 13 mm kipsilevy 445 mm puurunko + mineraalivilla 26 mm kipsilevy 0,08 0,13 0,07 0,212 0,12 0,22 0,12 0,11 0,07 0,08 0,09

PIENTALON EKOMITTARIT

PIENTALON EKOMITTARIT ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2354 PIENTALON EKOMITTARIT 1. VAIPAN JOHTUMISHÄVIÖLUKU 2. PIENTALON LÄMMÖNTARVE 3. ENERGIATEHOKKUUDEN HINTA 4. ILMAVUOTOLUKU 5. ENERGIATEHOKKUUDEN JA YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN LAATUTÄHDET

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI

HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö HIRSIRAKENTEISEN OMAKOTITALON HIILIJALAN- JÄLKI The Carbon Footprint Assessment of a Log Framed

Lisätiedot

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings

MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS Low-Energy Building and The Energy Certification of Buildings LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari MATALAENERGIARAKENTAMINEN JA RAKENNUSTEN ENERGIALUOKITUS

Lisätiedot

Ekotaajaman suunnitteluperiaatteet. Åsa Nystedt Mari Sepponen Mikko Virtanen

Ekotaajaman suunnitteluperiaatteet. Åsa Nystedt Mari Sepponen Mikko Virtanen S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 24 Ekotaajaman suunnitteluperiaatteet Åsa Nystedt Mari Sepponen Mikko Virtanen VTT TECHNOLOGY 24 Ekotaajaman suunnitteluperiaatteet Åsa Nystedt, Mari Sepponen

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio

ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio 6.2.2013 ArchiCAD 16 KO. - 1 Energia-analyysi ArchiCAD-mallinnusympäristön osaksi tullut Energia-arvio tarjoaa suoraviivaisen lähestymistavan dynaamiseen energiankulutuslaskentaan kaikenkokoisissa projekteissa.

Lisätiedot

PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti

PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti Eija Mäntymäki PERUSTALOSTA PASSIIVITALOKSI Puutalokympin projekti Opinnäytetyö Ympäristöteknologian koulutusohjelma Huhtikuu 2009 Opinnäytetyön päivämäärä 19.3.2009 Tekijä Eija Mäntymäki Koulutusohjelma

Lisätiedot

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö

SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA. Diplomityö SANNA SAARELA TALOTEKNISET JÄRJESTELMÄT KIINTEISTÖN HALTUUNOTOSSA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Automaatio-, kone- ja materiaalitekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

TEM raportteja 28/2013

TEM raportteja 28/2013 TEM raportteja 28/2013 Aurinkolämmön liiketoimintamahdollisuudet kaukolämmön yhteydessä Suomessa Pöyry Management Consulting Oy Energiaosasto Raportti 5.7.2013 LOPPURAPORTTI 52X116181 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ,

Lisätiedot

Toukovuori - Majberget

Toukovuori - Majberget Toukovuori - Majberget asemakaavatyön taustaselvitykset utredningar som gjorts som grund för planarbetet 1. Rakennusten energiankulutuksen ilmastovaikutusten arviointi 2. Rakenteiden hiilijalanjälkitarkastelut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEN KIVITALON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Tietoa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja ympäristötehokkuutta edistävistä valinnoista kivitalojen suunnittelijoille ja rakennuttajille Bionova Consulting - Your partner for sustainable performance

Lisätiedot

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ

Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Ympäristöministeriö SELVITYS POHJOISMAISISTA RAKENTAMISMÄÄRÄYKSISTÄ Projekti nro H0414.P081 Viimeisin muutos Laadittu 8.6.01 Laatija VGr Tark. / Hyv. EAR GRANLUND OY Victoria Grönlund Erja Reinikainen

Lisätiedot

Hyvin energiatehokkaan talon ratkaisut Pohjois-Euroopassa

Hyvin energiatehokkaan talon ratkaisut Pohjois-Euroopassa Hyvin energiatehokkaan talon ratkaisut Pohjois-Euroopassa www.northpass.eu Mikä on hyvin energiatehokas talo? Erilaisia suomalaisia ja kansainvälisiä määritelmiä «Matalaenergiatalo» Rakennus, jonka ominaislämpöhäviö

Lisätiedot

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN

JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN JUHO LINSURI KIINTEISTÖN ENERGIAJÄRJESTELMÄN VAIKUTUS ENERGIAKUSTANNUKSIIN Diplomityö Tarkastaja: dosentti Hannu Ahlstedt Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa

Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa Ossi Tikkala Lämmitysmuotojen vertailu pientaloissa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 3.1.2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Ossi Tikkala

Lisätiedot

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit

Suomalaisten rakennusten energiakorjausmenetelmät ja säästöpotentiaalit ESPOO 2007 VTT TIEDOTTEITA 2377 Pientalon vuotuinen öljyenergiankulutus Energiankulutus, kwh/a 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Ennen korjauksia

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 173 Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo Hankinta, suunnittelu ja toteutus Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen

Lisätiedot

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014

ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 ONE1 Oy HAMINAN KAUPUNKI TERVASAAREN ALUEEN ALOITUSKORTTELIEN UUSIUTUVAN ENERGIAN RATKAISUSELVITYS 20.11.2014 2/28 Tervasaaren alueen aloituskorttelien uusiutuvan energian ratkaisuselvitys Sisällys 1.

Lisätiedot

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus

Lähes nollaenergiatasoinen vanhusten palvelutalo. Hankinta, suunnittelu ja toteutus SEARCH 173 O HL I G H T S VI S I Mari Sepponen Pekka Tuominen Antti Ruuska Antti Knuuti Jarmo Laamanen Timo Kauppinen Teemu Vesanen G Hankinta, suunnittelu ja toteutus HI NS SC I E N CE T RE Lorem ipsum

Lisätiedot

Energiaa säästävä pientalo

Energiaa säästävä pientalo Matalaenergiarakentaminen Energiaa säästävä pientalo Suunnitteluohje matalaenergiarakentamiseen Versio 1.0 1 Matalaenergiarakentaminen Alkusanat Suomessa kiinteistöjen energiankulutus on lähes 30 % energian

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 81/18 Euroopan unionin virallinen lehti 21.3.2012 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 244/2012, annettu 16 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA. Diplomityö

TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA. Diplomityö TIINA SAHAKARI KESKITETYN LÄMMITYKSEN KUSTANNUKSET ERÄISSÄ YLEISKAAVOITUKSEN VAIHTOEHDOISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Timo Kalema Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden ja ympäristötekniikan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Energiajunior 12 pikakäyttöopas. Energiajunior 12 version 12.1 www.energiajunior.fi

Energiajunior 12 pikakäyttöopas. Energiajunior 12 version 12.1 www.energiajunior.fi Energiajunior 12 pikakäyttöopas Energiajunior 12 version 12.1 www.energiajunior.fi 1.10.2012 Tästä oppaasta Tässä pikakäyttöoppaassa opit käyttämään Energiajunior 12 energialaskentaohjelmistoa seuraamalla

Lisätiedot

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa

Sähkölämmitys ja lämpöpumput sähkönkäyttäjinä ja päästöjen aiheuttajina Suomessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO TAMPERE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Rakentamistalouden laitos. Raportti 2005:2 Institute of Construction Economics. Report 2005:2 Juhani Heljo, Hannele Laine Sähkölämmitys

Lisätiedot

Joni Koistinen ÖLJYLÄMMITYKSEN MUUTTAMINEN UUSIUTUVIIN LÄMMÖNLÄHTEISIIN. Opinnäytetyö Talotekniikka

Joni Koistinen ÖLJYLÄMMITYKSEN MUUTTAMINEN UUSIUTUVIIN LÄMMÖNLÄHTEISIIN. Opinnäytetyö Talotekniikka Joni Koistinen ÖLJYLÄMMITYKSEN MUUTTAMINEN UUSIUTUVIIN LÄMMÖNLÄHTEISIIN Opinnäytetyö Talotekniikka Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 20.4.2009 Tekijä(t) Joni Koistinen Koulutusohjelma

Lisätiedot