High Light Smart System on kehittynyt kokonaisuudeksi, joka kattaa talotekniikan kaikki osa-alueet lämmityksestä kaukovalvontaa ja kaiken siltä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "High Light Smart System on kehittynyt kokonaisuudeksi, joka kattaa talotekniikan kaikki osa-alueet lämmityksestä kaukovalvontaa ja kaiken siltä"

Transkriptio

1 High Light Smart System on kehittynyt kokonaisuudeksi, joka kattaa talotekniikan kaikki osa-alueet lämmityksestä kaukovalvontaa ja kaiken siltä väliltä. Järjestelmälle ei ole väliä mitkä energiavaihtoehdot käyttäjä valitsee. Valittu energia käytetään mahdollisimman tehokkaasti, jolloin käyttökustannukset ovat edulliset. Esityksemme Vältä Karikot kanssamme auttaa rakentajia ja remontoijia valitsemaan toimivan kokonaisuuden. Eri osa-alueet toimivat myös yksittäisinä laitteina tai järjestelmän osana itsenäisestikin. Paras lopputulos saadaan kokonaisuudella.

2

3 A E n er g i at Pääsääntöisesti sähköä on kaikissa kohteissa, jolla toimivat koneet ja laitteet sekä myös osa lämmön ja /tai viilennyksen tuottajista. Monestikaan rakentaja ei voi valita lämmitysenergiaa, Se on usein määritelty tonttisopimuksissa. Yleisimmät energiat ovat sähkön lisäksi kaukolämpö, öljy, kaasu, puu eri muodoissaan. Nyt uusimpina energialähteinä ovat aurinkoa suoraan hyödyntävät aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet.

4 A E n er g i at Tuulivoiman tehokkain hyödyntämistapa on tuottaa sähköä isoissa tuulivoimapuistoissa ja siirtää se kuluttajille sähkönä. Erilaiset lämpöpumppusovellutukset ovat hyvä esimerkki sähkön tehokkaasta käytöstä lämmitys- ja viilennysenergian tuottajana.

5 B E n er g i an teh o k as k äy ttö Oli energiamuodot mitkä tahansa, niin niiden tehokas käyttö todellisuudessa ratkaisee kiinteistön energiankäyttökustannukset. Pääasiassa rakentajille on tarjottu ratkaisuja, joissa peruste on ollut energiayksikön hinnassa eikä energian tehokkaassa käytössä. Energian hinnan muutokset saattavat olla hyvinkin suuria ja huonosti ennustettavia kiinteistön elinaikan.

6 B E n er g i an teh o k as k äy ttö Kun kiinteistö suunnitellaan toimivaksi pienillä ominaiskulutuksilla, niin silloin energian hinnan suurillakaan muutoksilla ei ole suurta merkitystä. High Light Smart System on aina lähtenyt pienistä ominaiskulutuksista ja korkeasta asumisviihtyvyydestä. Hyvä asumisviihtyvyys ja pienet energiakulut kulkevat käsi kädessä.

7 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät Hyvä säätöjärjestelmä on kiinteistön tärkein yksittäinen komponentti, tehokkaaseen energian käyttöön ja hyvään viihtyvyyteen. HL-Heat 100 on tarjonnut tulevaisuuden ominaisuudet jo vuosia. Jokaisen huoneen tai lämmityselementtiryhmän lämpötila voidaan asetella yksilöllisesti. Lämpötilan säätö perustuu pääasiassa huonelämpötilan mukaan tapahtuvaan säätöön. Patteri-ikkunoiden säätö perustuu ikkunan pintalämpötilan pysyttämisessä mahdollisimman vakiona. Lattialämmityksessä, jonka massa on suuri, niin säätö tapahtuu lattiamassan, ulkolämpötilan, huonelämpötilan sekä vuodenajan mukaan. Näin lattialämmityksen massan hitauden ongelmat on saatu minimoitua.

8 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät HL-Heat 100 säätöjärjestelmä muodostuu perusyksiköstä POP, joka sisältää 16 lämmitys-/ viilennyslähtöä, 6 viikkokelloa, 16 lämpötilamittausta ja 1 ulkolämpötilamittaus. Lisävarusteena on tehonvalvonta, jolloin päästään mahdollisimman pienellä sähköliittymällä. Näitä perusyksiköitä voidaan yhdistää liki rajattomasti. Ohjelmapuolella on erilaisia sovellutuksia perinteisen lämmityksen/ viilennyksen lisäksi mökkiohjelmat, kirkko-ohjelmat, autolämmityspistorasioiden ohjelmat.

9 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät Ehkä tärkeimmäksi ohjelmasovellutukseksi tulee lähivuosina olemaan POP:n ja älymittarin yhteiskäyttö. Silloin POP osaa ostaa energiaa halvimmilla hinnoilla ja varaa sitä vesi- ja massavaraajiin ja lattiamassoihin. Lämmitys-/ viilennyslähdöt voivat olla puolijohdelähtöjä, relelähtöjä, shunttomoottorilähtö tai binäärilähtöjä. Puolijohdelähtöjä käytetään sähkölämmityksissä. Sillä saadaan pienimmät kytkentäjaksot. Relelähtöjä käytetään vesikiertoisten toimilaitteiden hienosäätöön. Shunttilähtöjä käytetään vesikiertoisten järjestelmien karkeasäätöön. Binäärilähdöt ovat 4portaisia ja käytetään ilmanvaihtokoneen sähköpatterin säätöön.

10 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät Käyttölaitteena voidaan käyttää INF 100 näyttöpaneelia,joka soveltuu kahden POP:n ohjaamiseen. PC:tä voidaan käyttää useiden POP:ien ohjaamiseen. POP:tä voidaan käyttää erillisen kaukokäyttöohjelman avulla myös internetin kautta, jolloin kiinteistö on seurattavissa ja käytettävissä mistäpäin maailma tahansa, missä in internet yhteys. Myös mobiililaitteilla voidaan POP:a käyttää. Taloudellisin investointitapa on integroida POP suoraan sähkökeskukseen, jolloin kaikki suunnittelijan määrittelemät ohjaukset; ulkovalot, varaajat autolämmityspistorasiat, ilmanvaihtokoneet yms. kytkeä jo keskustehtaalla valmiiksi. Hyvin suunniteltu on puliksi tehty

11 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät HL-Heat 100:n säätöohjelmilla saadaan huomattavasti tasaisempi ja miellyttävämpi lämpö kuin perinteisillä termostaateilla. HL-Heat 100 on pääasiassa säätöjärjestelmä, mutta siinä on myös ohjausominaisuuksia; kellolähdöt, tariffiohjaukset. Kaukovalvonta saadaan kaukovalvontaohjelmalla. HL-Heat 100 tarvitsee toimiakseen optimaalisesti hyvän lämmönjakosuunnitelman ja oikein sijoitetut lämpötila-anturit.

12 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet Hyvä lämmöntalteenotto on toiseksi tärkein komponentti energian tehokkaaseen käyttöön. HL-AIR koneet ovat huomattavasti enemmän kuin perinteiset lämmöntalteenottolaitteet. HL-AIR koneissa on tehokkaan lämmöntalteenoton lisäksi kierrätysilmapuhallin sähkösuodattimen kanssa. HL-Air kone on siten myös ilmalämpökoje

13 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet Lämmöntalteenotto perustuu tehokkaaseen varaavaan ( regeneratiivinen ) lämmöntalteenottomenetelmään. Sen hyötysuhde on noin 80 % sekä energiasta että tehosta. Pieniin liittymiin ja ja pieniin perusmaksuihin päästään ainoastaan pienillä Huipputehoilla. Pieni huipputeho on erittäin tärkeä lämpöpumppuratkaisuissa, sähkölämpöratkaisuissa sekä aurinko- ja tuulienergiaratkaisuissa. HL-AIR koneissa kierrätysilmapuhallin kierrättää ilmaa sähkösuodattimen läpi ja puhdistaa sitä koko ajan. Kiinteistöjen energian kulutus koneiden ja laitteiden kautta on lisääntynyt, joten niistä syntyvä lämpö voidaan kierrättää ja puhdistaa. Silloin lämmönjakolaitteiden kautta kulkenut energia tarkalla säädöllä, HL-Heat 100:lla pienentyy.

14 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet Ilmanvaihto pidetään määräysten tai tarpeen mukaisena. Lämmintä ilmaa liikuttamalla saadaan miellyttävämmät olosuhteet pienellä energialla verrattuna ilman viilentämiseen koneellisesti. Ilmanvaihtokanavat pitää siten suunnitella minimiilmanvaihtomääräyksiä suuremmiksi. HL-AIR koneissa oleva lämmöntalteenottomenetelmä palauttaa tehokkaasti sisäilman kosteuden, joten sisäilma ei kuivu liiaksi talvellakaan.

15 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet Syksyllä 2009 toimituksiin tulevat uudet mallit, joissa on lisäksi poistoilmalämpöpumppu. Poistoilmalämpöpumpulla ( PILP ) otetaan energia tehokkaasti talteen jäteilmasta. Jäteilman lämpötila voi olla jopa 25 astetta. Näillä uusilla HL-AIR PILP malleilla pystytään kattamaan suurin osa lämmitystarpeesta nykyisillä eritevaatimuksilla olevissa taloissa. Ilmalämmitys ei yksistään riitä miellyttävään asumisviihtyvyyteen. Silloin on tärkeää asentaa kiinteistöön kattolämmittimet ikkunoiden eteen. Toinen ratkaisu on käyttää ikkunoissa patteri-ikkunoilla. HL-Heat 100 säätöjärjestelmä optimoi koko ajan lämmittimien kautta kulkevan energian.

16 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet HL-AIR koneiden huippuominaisuudet: Puhdas sisäilma Sisäilman suhteellinen kosteus pysyy terveellisellä tasolla Korkea energiahyötysuhde Pieni huipputehontarve ilman lämmittämiseen Tehokas vapaan lämmön hyödyntäjä PILP- malleissa tehokas veden lämmitys sekä lämmitykseen että käyttöveteen

17 C H L - C O N T R O L - o h j au s h el p o ttam aan p äi v i ttäi stä k äy ttö ä Päivittäistä talotekniikan käyttöä voidaan yksinkertaistaa helppokäyttöisellä radio-avaimella, joka on kaikille tuttua autoista monien vuosien ajalta. Tänä päivänä jo halvimmissakin autoissa on radioavain lukituksen, käynnistyksen eston ja turvajärjestelmän ohjauksessa. Peruskorttiin voidaan liittää langallisia antureita ja lisäkorteilla voidaan liittää langattomia antureita.

18 C H L - C O N T R O L - o h j au s h el p o ttam aan p äi v i ttäi stä k äy ttö ä HL-Control- ohjaus tekee talon käytöstä helpon. Ei jää sähkölaitteet päälle eikä taloon jää paineellista vettä verkostoon, kun olla pois talosta. Palo- ja vesivahingon vaara on minimoitu poissa ollessa. Ohjauksen laajuus voidaan jo suunnitteluvaiheessa huomioida, jolloin mitään kalliita jälkiasennuksia ei tarvita. HL-Control-keskuksessa on peruslaitteet, joita voidaan laajentaa talon koon mukaan. Peruskytkennät pysyvät aina samoina.

19 C H L - C O N T R O L - o h j au s h el p o ttam aan p äi v i ttäi stä k äy ttö ä Kaikki ne ohjaukset, jotka tehdään lähietäkäyttönä radioavaimella, voidaan suorittaa myös gsm- ja internetohjauksena. Samoin hälytykset voidaan siirtää vartiointiliikkeisiin tai vaikka naapuriin GSM:n kautta. Järjestelmä on akkuvarmistettu sähkökatkojen varalta. Järjestelmän tiedonsiirto toimii myös sähkökatkojen aikana

20 C.1 R ad i o av ai n Radioavain 4-kanavaisena on hyvä peruslaite lähietäkäyttöön. Tällä annetaan tieto ohjauskeskukselle, että ollaanko kotona tai pois, suljetaan ja avataan portit, autotallinovet ja talon ovet. Yksi avain ja tuhat käyttöä. Tämä tekee asumisesta helpon vauvasta vaariin. Ovien pieleen asennetaan INFO-LEDejä ilmoittamaan talon turva- ja lukitustilasta Radioavaimen kantama on lisäantenneilla liki rajaton ja soveltuu isommillekin tonteille. Yrityskäytössä tagit, kortit, yms tunnisteet voivat toimia rinnakkaiskäyttölaitteena.

21 C.2 P al o h äl y ty sl ai tteet Nämä ovat jo pakollisia keskitetyllä jännitteensyötöllä vuoden 2008 alusta. Suosittelemme huonekohtaisia paloilmaisimia, jolloin paloilmaisimen toimittua se katkaisee sähköt siitä huoneesta, jossa on paloa havaittu. Tämä on huomioitava tietenkin suunnitteluvaiheessa, jolloin johdotus suunnitellaan. Järjestelmäämme kuuluu myös langattomat ilmaisimet, joiden pattereiden kestoikä on jo riittävän pitkä. Kaikille hälytyksille on yhteinen peruskortti, jota voidaan laajentaa hyvinkin suureksi järjestelmäksi.

22 C.3 T u r v ah äl y ty sl ai tteet Tähän löytyy suuri joukko erilaisia antureita/ koskettimia: ovikoskettimet, kosteusanturit, liikeanturit, valoanturit, läsnäoloanturit, turvamattoja ja aitoja yms. Sisä ja ulkosireenit. Kaikki nämä anturit voivat olla langattomia tai langallisia. Uudisrakennuksessa langallisen anturit ovat järkeviä, mutta vanhoissa kiinteistöissä kustannustehokkain järjestelmä langattomalla antureilla.

23 C.4 S äh k ö i n en l u k i tu s Sähköinen lukitus helpottaa ovissa kulkemista merkittävästi. Radioavaimella ovi loksahtaa auki, jolloin myös lapsilta ja vanhuksilta onnistuu oven aukaisu vaivatta. Nyt uusi karmilukko mahdollistaa myös sähkölukituksen asentamisen helposti vanhoihinkin kiinteistöihin. Sähkölukituksen yhteyteen voidaan asentaa myös automaattinen ovenaukaisusysteemi. Samalla kun avataan lukko radioavaimella niin aukeaa myös ovi ja vastaavasti kun lukitus ohjataan päälle niin ovi sulkeutuu.

24 C.5 K am er av al v o n ta Erilaiset kameravalvontalaitteet voidaan yhdistää HL-Control keskuksen kautta toimimaan. Uusimpana toteutuksena on kuvan siirtäminen mokkulan välityksellä. Silloin kuvat siirtyvät Still-kuvina, päivitysnopeus on riippuvainen millä alueella kohde sijaitsee. Kuvan siirto onnistuu jopa 2g-alueeltakin. Erinomainen laite vapaa-ajan asuntojen tehokkaaseen valvontaan ja ohjaukseen.

25 C.6 E r i ty i sh äl y ty sl ai t teet Järjestelmä voidaan varustaa erillisillä hätäpainikkeilla, paniikkipainikkeilla, kutsupainikkeilla. Myös radioavain voi toimia mukana kannettavana paniikkipainikkeena. Apua voidaan hälyyttää nappia painalla pihapiirissä.

26 C.7 E r i ty i stu r v al ai tt eet Suuria omaisuusmassoja varten voidaan asentaa myös turvasavukoneita. Turvasavu tekee kohteessa työskentelyn mahdottomaksi, kun ei näe mitään. Turvasavu ei vahingoita tuotteita eikä rakenteita.

27 D L äm m i ty sl ai tteet Lämmityslaitteiden tehtävä on muodostaa tiloihin miellyttävä oleskelu. Erilaiset tilat vaativat erilaisia lämmönjakotapoja, jotta saadaan miellyttävät ja viihtyisät asumis- ja työolosuhteet. Yhdistelemällä eri lämmönjakotapoja päästään kussakin tilassa parhaaseen miellyttävyyteen. Nykymääräysten mukaan eristetyissä taloissa lämmitystehojen tarve on hyvin pieni, mutta suuret vuorokautiset ulkolämpötilojen vaihtelut mutkistavat toteutusta. Varsinkin ongelmat tulee olemaan ikkunoiden kohdalla. Seinien eristyskyky on noin 5 10 kertaa parempi kuin ikkunoiden. Tällöin ikkunan kohdalla tunnetaan vetoa, ilman liikettä. Tehokkaimmat tavat ikkunavedon poistamiseksi on kattolämmittimet ja/ tai patteri-ikkunat. Niiden säätö pitää olla nopeajaksoisella säätöjärjestelmällä tai elektronisella termostaatilla.

28 D.1 K at to l äm m i tti m et Näkymätön toimiva ratkaisu tilojen yleislämmittämiseen ja lisämiellyttävyyden luomiseen. Kattolämmitys on pääasiassa toteutettu Suomessa lämpöfolioilla, mutta Keski-Euroopassa vesikiertoinen kattolämmitys on hyvin suosittua. Varastoissa, tuulikaapeissa, yms. tiloissa lämpöpaneelit ovat nopeutensa takia erittäin käyttökelpoisia. Korkeissa tiloissa kuten teollisuushallit lämpöpaneelit eri muodoissa ovat kokonaistaloudellisia lämmönlähteitä. Suuri lämminpinta-ala antaa miellyttävimmän viihtyvyyden. HL-Heat 100- säätöjärjestelmän säädössä, ohjauksessa ja valvonnassa miellyttävyys ja energiataloudellisuus toteutuu parhaiten.

29 D.2 L atti al äm m i tt i m et Lattialämmittimet voivat olla kaapeleita, vesiputkia, ilmakanavia. Lattialämmityksestä asuintiloihin saavutetaan paras lopputulos, kun kaapelit ja putket on asennettu mahdollisimman pienellä asennusvälillä. Kaapelit noin 10 cm:n ja vesiputket noin 15 cm:n asennusvälillä. Silloin pintavalu voi olla ohut. Lämpö jakautuu tasaisesti koko lattiapinnalle. Ohut lattiamassa myös lämpenee ja jäähtyy nopeammin. Lattiafolioita voidaan käyttää rossilattiassa pintakerroksen alla tai ilmaraossa, jolloin se nopeampi säädettävä. Myös vesilämmitysputkia voidaan asentaa ilmatilaan.

30 D.3 P atter i -i k k u n a Mikäli halutaan suurta viihtyvyyttä ja nopeaa reagointia lämpötilan muutoksiin niin patteri-ikkunan pinnan lämpötila saadaan nopeasti miellyttävälle tasolle. Patteri-ikkunan säätöön säätöjärjestelmä on paras. Ohjaukseen voidaan lisätä läsnäolotunnistin. Muut peruslämmittimet hoitavat peruslämmön ja tultaessa tilaan saadaan nopeasti viileät lasipinnat lämpimiksi.

31 D.3 P atter i -i k k u n a Patteri-ikkuna pitää käyttää myös lasisissa ulko-ovissa, parvekkeen ovissa terassin ovissa. Muuten kylmemmät kohdat seinissä tunnetaan epämiellyttäviksi. Varsinkin matalaenergia ja passiivienergiataloissa suuret ikkunapinnat aiheuttavat suurta epämiellyttävyyttä ilman patteriikkunaa. HL-Heat 100- säätöjärjestelmän säädössä, ohjauksessa ja valvonnassa miellyttävyys ja energiataloudellisuus toteutuu parhaiten.

32 D.4 I l m al äm m i ty s Ilmalämmitys on osa kokonaistaloudellista lämmönjakojärjestelmää. Ilma lämmitys yhdessä kattolämmityksen kanssa luo miellyttävät olosuht sillä saadaan hyödynnettyä kaikki vapaa energia tehokkaasti ja miellyttävästi. HL-AIR ilmanvaihtolaitteet ovat varustettu kierrätyspuhaltimella, jolloin ilmanvaihtokone on samalla ilmalämmityskoje.

33 D.4 I l m al äm m i ty s HL-AIR PILP koneissa on myös lämpöpumppu, joka ottaa jäteilmasta energian tehokkaasti hyödyksi. Ulospuhallettava jäteilma voi olla jopa 25 C asteista. Jäteilmasta hyödyksi saatavalla energialla lämmitetään käyttövesi sekä tuloilma. HL-AIR PILP koneen lämpöpumppu on samassa kotelossa lämmöntalteenotto-osan kanssa, jolloin ei tarvita mitään erillisiä ulkoyksiköitä. Huollollisesti kaikki laitteet on sijoitettu siten lämpimään sisätilaan. Ilmanvaihtokanavat pitää suunnitella ilmalämmityksen ilmamääriä vastaaviksi. HL-Heat 100- säätöjärjestelmän säädössä, ohjauksessa ja valvonnassa miellyttävyys ja energiataloudellisuus toteutuu parhaiten.

34 D.5 P atter i l äm m i ty s Perinteiset vesi- ja sähköpatterit ovat jääneet pois uudisrakennuksista. Tämä on ollut lähinnä sisustuksellinen syy. Niiden yksikkötermostaatit ovat myös hankalia käyttää ja liittää muuhun talotekniikkaan. Teknisesti ei ole mitään ongelmia niiden liittämisessä keskussäätöön. Ongelmaksi muodostuu vain suureet muutos ja investointikustannukset. HL-Heat 100- säätöjärjestelmän säädössä, ohjauksessa ja valvonnassa miellyttävyys ja energiataloudellisuus toteutuu parhaiten.

35 D.6 T u l i si j at Tulisijat; takat, hellat, leivinuunit, kamiinat yms. ovat lähinnä energian tuottajia. Ne varaavat ja luovuttavat lämpöä huonetilaan paikallisesti. Näiden yhteydessä HL-AIR ilmanvaihtokoneiden kierrätyspuhallin jakaa lämmön tehokkaasti koko kiinteistöön. HL-AIR koneilla voidaan tehostaa runsaasti puun käytettävyyttä. Myös koneiden sähkösuodatus puhdistaa sisäilmaa koko ajan. Tulisijojen lämpimien pintojen nostattama pöly saadaan kerättyä tehokkaaseen suodattimeen. Sähkösuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa.

36 E. E n er g i al äh teet Uudisrakennuksissa pitää pyrkiä käyttämään kotimaista energia niin paljon kuin mahdollista. Valtiovaltakin on kirjannut pääteemakseen kotimaisen energian lisäämisen. High Light Smart System on kehittynyt energian tehokkaaseen käyttöön. Ensin hyödynnetään asumisessa kulutettu sähkö niin tarkasti kuin se on mahdollista. Taloon paistaa aurinko suuren osan vuotta ja ihmiset toiminnalla tuottavat melkoisen paljon energiaa. Kaikki tämä vapaa lämpö saadaan hyödynnettyä tarkasti tarkalla säädöllä, ohjauksella ja valvonnalla eli HL-Heat 100 säätöyksiköllä. Se pitää huolen ettei varsinaisten lämmittimien kautta kulje energiaa ennenaikaisesti. HL-AIRilmanvaihtolaitteet hyödyntävät tehokkaasti elämisestä tulevan energian ja jakavat sen eri tiloihin tasaisesti. HLAIR PILP-koneet jopa jäähdyttävät jäteilman ja tuottavat tarvittavan käyttöveden ja tuloilman tarvitseman lämmön suurimmaksi osaksi vuotta.

37 E. E n er g i al äh teet Uudisrakennuksissa pitää pyrkiä käyttämään kotimaista energia niin paljon kuin mahdollista. Valtiovaltakin on kirjannut pääteemakseen kotimaisen energian lisäämisen. High Light Smart System on kehittynyt energian tehokkaaseen käyttöön. Ensin hyödynnetään asumisessa tarvittava sähkö niin tarkasti kuin se on mahdollista. Taloon paistaa aurinko suuren osan vuotta ja ihmiset toiminnalla tuottavat melkoisen paljon energiaa. Kaikki tämä vapaa lämpö saadaan hyödynnettyä tarkasti tarkalla säädöllä, ohjauksella ja valvonnalla eli HL-Heat 100 säätöyksiköllä. Se pitää huolen ettei varsinaisten lämmittimien kautta kulje energiaa ennenaikaisesti. HL-AIRilmanvaihtolaitteet hyödyntävät tehokkaasti elämisestä tulevan energian ja jakavat sen eri tiloihin tasaisesti. HLAIR PILP-koneet jopa jäähdyttävät jäteilman ja tuottavat tarvittavan käyttöveden ja tuloilman tarvitseman lämmön suurimmaksi osaksi vuotta.

38 E. E n er g i al äh teet Vasta sitten kun edellä mainitut elämiseen tarvittu energia riitä talon lämpöhäviöihin niin silloin tuodaan energiaa lämmityslaitteille. Kun energian käyttö on tehokasta talon sisällä niin silloin lämmityslaitteiden kautta kulkevan lisäenergian tarve on hyvin vähäinen. Lisäenergiana voidaan käyttää sähköä suoraan tai lämpöpumpuilla tehostettuna, puuta, kaukolämpöä, biopolttoaineita, öljyä, kaasua, yms. Lisäenergian hankkiminen on hyvin henkilökohtainen asia. Siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Kaikki ratkaisut ovat energiataloudellisesti samanarvoisia. Investoinneiltaan ja käytettävyydeltään niissä on hyvin suuria eroja.

39 F. V al ai stu s Valaistus on osa sisustamista ja miellyttävyyden lisääjä. High Light Smart Systemin kanssa voidaan käyttää mitä tahansa valaistusohjausjärjestelmää.useiden valmistajien valaistusohjausjärjestelmän tehokomponentit sijoitetaan samaan sähkökeskukseen kuin säätöjärjestelmän POP:t.

40 F. V al ai stu s Valaistusohjausjärjestelmissä langattomat tiedonsiirtomenetelmät ovat pikkuhiljaa syrjäyttämässä sekä langalliset että väyläpohjaiset järjestelmät. Tiedonsiirtotavalla ei ole merkitystä järjestelmän toimivuuteen tai se ei tee siitä toistaan paremmaksi. Usein valaistusohjausjärjestelmän valinnan ratkaisee huoneisiin sijoitettavien kytkimien ulkonäkö ja design. Teknisesti järjestelmät ovat liki tasalaatuisia.

41 F. V al ai stu s Hyvällä valaistussuunnittelulla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen sekä tietenkin työskentelyolosuhteisiin. valaistus on osa sisustamista ja miellyttävyyden lisääjä. High Light Smart Systemin kanssa voidaan käyttää mitä tahansa valaistusohjausjärjestelmää.useiden valmistajien valaistusohjausjärjestelmän tehokomponentit sijoitetaan samaan sähkökeskukseen kuin säätöjärjestelmän POP:t.

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1

PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 PIENTALON LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 1 Sisältö 4 Valitse harkiten 5 Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen 6 Mihin energiaa tarvitaan? 7 Matalaenergia- ja passiivitalot yleistyvät 8 Toimiva kokonaisuus syntyy hyvällä

Lisätiedot

Rakennusten lämmöntuotantotavat

Rakennusten lämmöntuotantotavat Rakennusten lämmöntuotantotavat Markku Lappalainen, Tekn. tri, arkkitehti Tietopalvelujohtaja, Rakennustieto Oy markku.lappalainen@rakennustieto.fi Rakentajain kalenteri 2011 Rakennustietosäätiö RTS, Rakennustieto

Lisätiedot

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu

Saku Suvanto. Poistoilmalämpöpumppu Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 28.5.2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Saku Suvanto Poistoilmalämpöpumppu

Lisätiedot

7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS

7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS RIL XXX-2010 1 Rakennusten energiatehokkuus/juhani Heljo 20.8.2013 7. RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUS Tässä luvussa tarkastellaan rakennusten energian kulutusta ja energiatehokkuutta. Energian kulutuksen

Lisätiedot

Lämmitysjärjestelmän valintaopas

Lämmitysjärjestelmän valintaopas Lämmitysjärjestelmän valintaopas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Lämmönlähteen valintaan vaikuttavat tekijät... 3 Uudisrakentajan muistilista... 10 Saneeraajan muistilista... 11 Lämmitysjärjestelmät...

Lisätiedot

Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. Talotekniikkateollisuus ry

Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. Talotekniikkateollisuus ry Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä Talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5 Kaukolämpö...5

Lisätiedot

Lämmityslasku pienemmäksi

Lämmityslasku pienemmäksi 2013 Lämmityslasku pienemmäksi Jari Lehtinen Lämpövinkki Oy 6.2.2013 Sisältö Miksi lukisit tämän oppaan?... 3 Miksi energian hinta nousee?... 3 Oppaan sisältö... 5 Mihin energiaa kuluu?... 5 Mistä tietää,

Lisätiedot

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry

OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas. Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä. LVI-talotekniikkateollisuus ry OVH 14,90 (sis. alv) Talotekniikkaopas Perustietoa asuntojen taloteknisistä järjestelmistä LVI-talotekniikkateollisuus ry Sisällys Esipuhe...3 Mitä talotekniikka on...4 Lämmitys...5 Lämmöntuotanto ja lämmönkehitys...5

Lisätiedot

Lähienergian valintaopas

Lähienergian valintaopas Lähienergian valintaopas Ilmalämpö Ilma-vesilämpö Maalämpö Aurinkolämpö ja -sähkö Energiavaraajat Ohjausjärjestelmät SISÄLLYSLUETTELO Parhaasta sopivaksi Yhä useampi suomalainen käyttää uusiutuvaa, paikallisesti

Lisätiedot

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii?

Sisältö. Lukijalle 3. Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4. Yhteistyökumppanit. Toiveesta taloksi 6. Mitä hyvän talon tekeminen vaatii? Sisältö Lukijalle 3 Energiaa säästävä talo on hyvä talo 4 Energiatehokkaan kodin rakentamisen ei tarvitse maksaa enempää kuin tavallisen talon rakentamisen. Kysymys on viisaiden ja pitkäjänteisten valintojen

Lisätiedot

Enervent Premium ja Superior Ilmanvaihtoon integroidut lämpöpumput

Enervent Premium ja Superior Ilmanvaihtoon integroidut lämpöpumput Enervent Premium ja Superior Ilmanvaihtoon integroidut lämpöpumput Fresh, hot and cool 1 Ilmastoinnin uusi aika Ilmastoinnin uusi aika Raikas ilma Ohjausjärjestelmä Lämmön talteenotto Tuloilman lämmitys

Lisätiedot

LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA

LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA LÄMMITYSRATKAISUIDEN ENERGIANKULUTUS JA KÄYTTÖKUSTANNUKSET PIENTALOISSA Matias Kosunen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Talotekniikan koulutusohjelma Sähköinen suuntautumisvaihtoehto Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa

Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden osasto Diplomityö Päätöksentekomenetelmien hyödyntäminen pientalon lämmitysjärjestelmän valinnassa Työn tarkastajat: Professori Tuomo Kässi Professori

Lisätiedot

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu

Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden kustannusvertailu Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta Energiatekniikan koulutusohjelma BH10A0201 Energiatekniikan kandidaatintyö ja seminaari Uudisrakennuksen lämmitysenergiankulutus ja päälämmönkehityslaitteiden

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma. Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma. Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT School of Energy Systems Energiatekniikan koulutusohjelma Ville Mattila LÄMMÖNTUOTANNON ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN SOTEK-SÄÄTIÖN RAKENNUKSISSA Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu

Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita löytyy myös päälämmittäjiksi. Ilma-vesilämpöpumppu ja poistoilmalämpöpumppu Johdanto Ilmalämpöpumppu hyödyntää ilman ilmaista energiaa. Melko pienellä investoinnilla voidaan vähentää lämmityskustannuksia melkein puolella. Ilma-ilmalämpöpumppu on lisälämmityslaite, mutta laitteita

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Enervent Like a Breath of Fresh Air 2 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ilmanvaihto Kun hallitset kotisi, hallitset

Lisätiedot

Passiivienergiatalo harkoista

Passiivienergiatalo harkoista TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT R 0xxxx 09 3.11.2009 20 30 10 Ulkoilman lämpötila, C 5 0 +5 +10 +15 +20 Lämmitysteho, W/brm² 25 20 15 10 5 0 Passiivienergiatalon lämmitystarve Lämpökuorma 0 10 20 30 40 50 60

Lisätiedot

Passiivienergiatalo harkoista - LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje

Passiivienergiatalo harkoista - LVI-tekniikan ratkaisumallit ja suunnitteluohje TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-08496-09 16.11.2009-20 60-10 Ulkoilman lämpötila, C -5 0 +5 +10 +15 +20 Lämmitysteho, W/brm² 50 40 30 20 10 Passiivienergiatalon lämmitystarve Lämpökuorma Passiivienergiatalon

Lisätiedot

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja

Laura Lammert. Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Laura Lammert Kaukolämmön ja lämpöpumpun yhdistämisen kytkentävaihtoehtoja Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Talotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 9.5.2011 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Ilmanvaihtoratkaisut Like a Breath of Fresh Air Enervent Ilmanvaihtoratkaisut 2 Enervent Like a Breath of Fresh Air 3 Enervent tuo ulkoilman sisälle vielä puhtaampana ja raikkaampana Ensto on sähköjärjestelmien ja -tarvikkeiden

Lisätiedot

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas

Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Ilma-vesilämpöpumpun ostajan opas Sisällysluettelo Johdanto... 2 Mitä on ilmalämpö?... 3 Ilma-vesilämpöpumpun soveltuvuus... 4 Säästö... 5 Esimerkki 1. Rintamamiestalo Vantaa... 6 Esimerkki 2. Uudiskohde

Lisätiedot

Uutta lämpöä elämääsi

Uutta lämpöä elämääsi Uutta lämpöä elämääsi Sinun taloutesi ja ympäristömme takia IVT lämpöpumppu hyödyntää kallioon, maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta aurinkoenergiaa, tuottaen lämpöä ja käyttövettä taloosi. Hyödyntämällä

Lisätiedot

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa

Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa Energiakorjausten pitkäaikaistoimivuus asuinkerrostalossa KOY Kaari-Salpa, Oulainen Kimmo Aho Jenni Matilainen Martti Hekkanen Oulunseudun ammattikorkeakoulu 30.5.2009 ALKUSANAT Tämä selvitys liittyy ympäristöministeriön

Lisätiedot

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa

SUUNNITTELUOHJE. Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa SUUNNITTELUOHJE Ilmanvaihdon teoriaa & käytännön tietoa 4 Ensto Enervent Oy Kipinätie 1, 06150 PORVOO Puh 0207 528 800 www.enervent.fi 1. painos,

Lisätiedot

ILMANVAIHTOLÄMMITYKSEN SOVELTUVUUS KER- ROSTALOIHIN

ILMANVAIHTOLÄMMITYKSEN SOVELTUVUUS KER- ROSTALOIHIN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma Kandidaatintyö ILMANVAIHTOLÄMMITYKSEN SOVELTUVUUS KER- ROSTALOIHIN FORCED-AIR HEATING SUITABILITY FOR APARTMENT

Lisätiedot

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO

KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO K Ä Y T Ä N T Ö Ä 6 9 KESTÄVÄ EKOLOGINEN ASUINTALO Bruno Erat Maailmanlaajuisesti noin puolet energiankulutuksesta liittyy rakentamiseen. Raaka-aineiden hankinta ja kuljettaminen jalostettaviksi, rakennusmateriaalien

Lisätiedot

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro

161 502 37-1 2015-04-28. Providing sustainable energy solutions worldwide. Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoZenith i550 Pro 161 502 37-1 2015-04-28 Yleistä

Lisätiedot