High Light Smart System on kehittynyt kokonaisuudeksi, joka kattaa talotekniikan kaikki osa-alueet lämmityksestä kaukovalvontaa ja kaiken siltä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "High Light Smart System on kehittynyt kokonaisuudeksi, joka kattaa talotekniikan kaikki osa-alueet lämmityksestä kaukovalvontaa ja kaiken siltä"

Transkriptio

1 High Light Smart System on kehittynyt kokonaisuudeksi, joka kattaa talotekniikan kaikki osa-alueet lämmityksestä kaukovalvontaa ja kaiken siltä väliltä. Järjestelmälle ei ole väliä mitkä energiavaihtoehdot käyttäjä valitsee. Valittu energia käytetään mahdollisimman tehokkaasti, jolloin käyttökustannukset ovat edulliset. Esityksemme Vältä Karikot kanssamme auttaa rakentajia ja remontoijia valitsemaan toimivan kokonaisuuden. Eri osa-alueet toimivat myös yksittäisinä laitteina tai järjestelmän osana itsenäisestikin. Paras lopputulos saadaan kokonaisuudella.

2

3 A E n er g i at Pääsääntöisesti sähköä on kaikissa kohteissa, jolla toimivat koneet ja laitteet sekä myös osa lämmön ja /tai viilennyksen tuottajista. Monestikaan rakentaja ei voi valita lämmitysenergiaa, Se on usein määritelty tonttisopimuksissa. Yleisimmät energiat ovat sähkön lisäksi kaukolämpö, öljy, kaasu, puu eri muodoissaan. Nyt uusimpina energialähteinä ovat aurinkoa suoraan hyödyntävät aurinkopaneelit ja aurinkokeräimet.

4 A E n er g i at Tuulivoiman tehokkain hyödyntämistapa on tuottaa sähköä isoissa tuulivoimapuistoissa ja siirtää se kuluttajille sähkönä. Erilaiset lämpöpumppusovellutukset ovat hyvä esimerkki sähkön tehokkaasta käytöstä lämmitys- ja viilennysenergian tuottajana.

5 B E n er g i an teh o k as k äy ttö Oli energiamuodot mitkä tahansa, niin niiden tehokas käyttö todellisuudessa ratkaisee kiinteistön energiankäyttökustannukset. Pääasiassa rakentajille on tarjottu ratkaisuja, joissa peruste on ollut energiayksikön hinnassa eikä energian tehokkaassa käytössä. Energian hinnan muutokset saattavat olla hyvinkin suuria ja huonosti ennustettavia kiinteistön elinaikan.

6 B E n er g i an teh o k as k äy ttö Kun kiinteistö suunnitellaan toimivaksi pienillä ominaiskulutuksilla, niin silloin energian hinnan suurillakaan muutoksilla ei ole suurta merkitystä. High Light Smart System on aina lähtenyt pienistä ominaiskulutuksista ja korkeasta asumisviihtyvyydestä. Hyvä asumisviihtyvyys ja pienet energiakulut kulkevat käsi kädessä.

7 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät Hyvä säätöjärjestelmä on kiinteistön tärkein yksittäinen komponentti, tehokkaaseen energian käyttöön ja hyvään viihtyvyyteen. HL-Heat 100 on tarjonnut tulevaisuuden ominaisuudet jo vuosia. Jokaisen huoneen tai lämmityselementtiryhmän lämpötila voidaan asetella yksilöllisesti. Lämpötilan säätö perustuu pääasiassa huonelämpötilan mukaan tapahtuvaan säätöön. Patteri-ikkunoiden säätö perustuu ikkunan pintalämpötilan pysyttämisessä mahdollisimman vakiona. Lattialämmityksessä, jonka massa on suuri, niin säätö tapahtuu lattiamassan, ulkolämpötilan, huonelämpötilan sekä vuodenajan mukaan. Näin lattialämmityksen massan hitauden ongelmat on saatu minimoitua.

8 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät HL-Heat 100 säätöjärjestelmä muodostuu perusyksiköstä POP, joka sisältää 16 lämmitys-/ viilennyslähtöä, 6 viikkokelloa, 16 lämpötilamittausta ja 1 ulkolämpötilamittaus. Lisävarusteena on tehonvalvonta, jolloin päästään mahdollisimman pienellä sähköliittymällä. Näitä perusyksiköitä voidaan yhdistää liki rajattomasti. Ohjelmapuolella on erilaisia sovellutuksia perinteisen lämmityksen/ viilennyksen lisäksi mökkiohjelmat, kirkko-ohjelmat, autolämmityspistorasioiden ohjelmat.

9 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät Ehkä tärkeimmäksi ohjelmasovellutukseksi tulee lähivuosina olemaan POP:n ja älymittarin yhteiskäyttö. Silloin POP osaa ostaa energiaa halvimmilla hinnoilla ja varaa sitä vesi- ja massavaraajiin ja lattiamassoihin. Lämmitys-/ viilennyslähdöt voivat olla puolijohdelähtöjä, relelähtöjä, shunttomoottorilähtö tai binäärilähtöjä. Puolijohdelähtöjä käytetään sähkölämmityksissä. Sillä saadaan pienimmät kytkentäjaksot. Relelähtöjä käytetään vesikiertoisten toimilaitteiden hienosäätöön. Shunttilähtöjä käytetään vesikiertoisten järjestelmien karkeasäätöön. Binäärilähdöt ovat 4portaisia ja käytetään ilmanvaihtokoneen sähköpatterin säätöön.

10 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät Käyttölaitteena voidaan käyttää INF 100 näyttöpaneelia,joka soveltuu kahden POP:n ohjaamiseen. PC:tä voidaan käyttää useiden POP:ien ohjaamiseen. POP:tä voidaan käyttää erillisen kaukokäyttöohjelman avulla myös internetin kautta, jolloin kiinteistö on seurattavissa ja käytettävissä mistäpäin maailma tahansa, missä in internet yhteys. Myös mobiililaitteilla voidaan POP:a käyttää. Taloudellisin investointitapa on integroida POP suoraan sähkökeskukseen, jolloin kaikki suunnittelijan määrittelemät ohjaukset; ulkovalot, varaajat autolämmityspistorasiat, ilmanvaihtokoneet yms. kytkeä jo keskustehtaalla valmiiksi. Hyvin suunniteltu on puliksi tehty

11 B 1 H L -H eat 1 00 säätö j är j estel m ät HL-Heat 100:n säätöohjelmilla saadaan huomattavasti tasaisempi ja miellyttävämpi lämpö kuin perinteisillä termostaateilla. HL-Heat 100 on pääasiassa säätöjärjestelmä, mutta siinä on myös ohjausominaisuuksia; kellolähdöt, tariffiohjaukset. Kaukovalvonta saadaan kaukovalvontaohjelmalla. HL-Heat 100 tarvitsee toimiakseen optimaalisesti hyvän lämmönjakosuunnitelman ja oikein sijoitetut lämpötila-anturit.

12 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet Hyvä lämmöntalteenotto on toiseksi tärkein komponentti energian tehokkaaseen käyttöön. HL-AIR koneet ovat huomattavasti enemmän kuin perinteiset lämmöntalteenottolaitteet. HL-AIR koneissa on tehokkaan lämmöntalteenoton lisäksi kierrätysilmapuhallin sähkösuodattimen kanssa. HL-Air kone on siten myös ilmalämpökoje

13 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet Lämmöntalteenotto perustuu tehokkaaseen varaavaan ( regeneratiivinen ) lämmöntalteenottomenetelmään. Sen hyötysuhde on noin 80 % sekä energiasta että tehosta. Pieniin liittymiin ja ja pieniin perusmaksuihin päästään ainoastaan pienillä Huipputehoilla. Pieni huipputeho on erittäin tärkeä lämpöpumppuratkaisuissa, sähkölämpöratkaisuissa sekä aurinko- ja tuulienergiaratkaisuissa. HL-AIR koneissa kierrätysilmapuhallin kierrättää ilmaa sähkösuodattimen läpi ja puhdistaa sitä koko ajan. Kiinteistöjen energian kulutus koneiden ja laitteiden kautta on lisääntynyt, joten niistä syntyvä lämpö voidaan kierrättää ja puhdistaa. Silloin lämmönjakolaitteiden kautta kulkenut energia tarkalla säädöllä, HL-Heat 100:lla pienentyy.

14 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet Ilmanvaihto pidetään määräysten tai tarpeen mukaisena. Lämmintä ilmaa liikuttamalla saadaan miellyttävämmät olosuhteet pienellä energialla verrattuna ilman viilentämiseen koneellisesti. Ilmanvaihtokanavat pitää siten suunnitella minimiilmanvaihtomääräyksiä suuremmiksi. HL-AIR koneissa oleva lämmöntalteenottomenetelmä palauttaa tehokkaasti sisäilman kosteuden, joten sisäilma ei kuivu liiaksi talvellakaan.

15 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet Syksyllä 2009 toimituksiin tulevat uudet mallit, joissa on lisäksi poistoilmalämpöpumppu. Poistoilmalämpöpumpulla ( PILP ) otetaan energia tehokkaasti talteen jäteilmasta. Jäteilman lämpötila voi olla jopa 25 astetta. Näillä uusilla HL-AIR PILP malleilla pystytään kattamaan suurin osa lämmitystarpeesta nykyisillä eritevaatimuksilla olevissa taloissa. Ilmalämmitys ei yksistään riitä miellyttävään asumisviihtyvyyteen. Silloin on tärkeää asentaa kiinteistöön kattolämmittimet ikkunoiden eteen. Toinen ratkaisu on käyttää ikkunoissa patteri-ikkunoilla. HL-Heat 100 säätöjärjestelmä optimoi koko ajan lämmittimien kautta kulkevan energian.

16 B.2 H L -A I R i l m an v ai h to k o n eet HL-AIR koneiden huippuominaisuudet: Puhdas sisäilma Sisäilman suhteellinen kosteus pysyy terveellisellä tasolla Korkea energiahyötysuhde Pieni huipputehontarve ilman lämmittämiseen Tehokas vapaan lämmön hyödyntäjä PILP- malleissa tehokas veden lämmitys sekä lämmitykseen että käyttöveteen

17 C H L - C O N T R O L - o h j au s h el p o ttam aan p äi v i ttäi stä k äy ttö ä Päivittäistä talotekniikan käyttöä voidaan yksinkertaistaa helppokäyttöisellä radio-avaimella, joka on kaikille tuttua autoista monien vuosien ajalta. Tänä päivänä jo halvimmissakin autoissa on radioavain lukituksen, käynnistyksen eston ja turvajärjestelmän ohjauksessa. Peruskorttiin voidaan liittää langallisia antureita ja lisäkorteilla voidaan liittää langattomia antureita.

18 C H L - C O N T R O L - o h j au s h el p o ttam aan p äi v i ttäi stä k äy ttö ä HL-Control- ohjaus tekee talon käytöstä helpon. Ei jää sähkölaitteet päälle eikä taloon jää paineellista vettä verkostoon, kun olla pois talosta. Palo- ja vesivahingon vaara on minimoitu poissa ollessa. Ohjauksen laajuus voidaan jo suunnitteluvaiheessa huomioida, jolloin mitään kalliita jälkiasennuksia ei tarvita. HL-Control-keskuksessa on peruslaitteet, joita voidaan laajentaa talon koon mukaan. Peruskytkennät pysyvät aina samoina.

19 C H L - C O N T R O L - o h j au s h el p o ttam aan p äi v i ttäi stä k äy ttö ä Kaikki ne ohjaukset, jotka tehdään lähietäkäyttönä radioavaimella, voidaan suorittaa myös gsm- ja internetohjauksena. Samoin hälytykset voidaan siirtää vartiointiliikkeisiin tai vaikka naapuriin GSM:n kautta. Järjestelmä on akkuvarmistettu sähkökatkojen varalta. Järjestelmän tiedonsiirto toimii myös sähkökatkojen aikana

20 C.1 R ad i o av ai n Radioavain 4-kanavaisena on hyvä peruslaite lähietäkäyttöön. Tällä annetaan tieto ohjauskeskukselle, että ollaanko kotona tai pois, suljetaan ja avataan portit, autotallinovet ja talon ovet. Yksi avain ja tuhat käyttöä. Tämä tekee asumisesta helpon vauvasta vaariin. Ovien pieleen asennetaan INFO-LEDejä ilmoittamaan talon turva- ja lukitustilasta Radioavaimen kantama on lisäantenneilla liki rajaton ja soveltuu isommillekin tonteille. Yrityskäytössä tagit, kortit, yms tunnisteet voivat toimia rinnakkaiskäyttölaitteena.

21 C.2 P al o h äl y ty sl ai tteet Nämä ovat jo pakollisia keskitetyllä jännitteensyötöllä vuoden 2008 alusta. Suosittelemme huonekohtaisia paloilmaisimia, jolloin paloilmaisimen toimittua se katkaisee sähköt siitä huoneesta, jossa on paloa havaittu. Tämä on huomioitava tietenkin suunnitteluvaiheessa, jolloin johdotus suunnitellaan. Järjestelmäämme kuuluu myös langattomat ilmaisimet, joiden pattereiden kestoikä on jo riittävän pitkä. Kaikille hälytyksille on yhteinen peruskortti, jota voidaan laajentaa hyvinkin suureksi järjestelmäksi.

22 C.3 T u r v ah äl y ty sl ai tteet Tähän löytyy suuri joukko erilaisia antureita/ koskettimia: ovikoskettimet, kosteusanturit, liikeanturit, valoanturit, läsnäoloanturit, turvamattoja ja aitoja yms. Sisä ja ulkosireenit. Kaikki nämä anturit voivat olla langattomia tai langallisia. Uudisrakennuksessa langallisen anturit ovat järkeviä, mutta vanhoissa kiinteistöissä kustannustehokkain järjestelmä langattomalla antureilla.

23 C.4 S äh k ö i n en l u k i tu s Sähköinen lukitus helpottaa ovissa kulkemista merkittävästi. Radioavaimella ovi loksahtaa auki, jolloin myös lapsilta ja vanhuksilta onnistuu oven aukaisu vaivatta. Nyt uusi karmilukko mahdollistaa myös sähkölukituksen asentamisen helposti vanhoihinkin kiinteistöihin. Sähkölukituksen yhteyteen voidaan asentaa myös automaattinen ovenaukaisusysteemi. Samalla kun avataan lukko radioavaimella niin aukeaa myös ovi ja vastaavasti kun lukitus ohjataan päälle niin ovi sulkeutuu.

24 C.5 K am er av al v o n ta Erilaiset kameravalvontalaitteet voidaan yhdistää HL-Control keskuksen kautta toimimaan. Uusimpana toteutuksena on kuvan siirtäminen mokkulan välityksellä. Silloin kuvat siirtyvät Still-kuvina, päivitysnopeus on riippuvainen millä alueella kohde sijaitsee. Kuvan siirto onnistuu jopa 2g-alueeltakin. Erinomainen laite vapaa-ajan asuntojen tehokkaaseen valvontaan ja ohjaukseen.

25 C.6 E r i ty i sh äl y ty sl ai t teet Järjestelmä voidaan varustaa erillisillä hätäpainikkeilla, paniikkipainikkeilla, kutsupainikkeilla. Myös radioavain voi toimia mukana kannettavana paniikkipainikkeena. Apua voidaan hälyyttää nappia painalla pihapiirissä.

26 C.7 E r i ty i stu r v al ai tt eet Suuria omaisuusmassoja varten voidaan asentaa myös turvasavukoneita. Turvasavu tekee kohteessa työskentelyn mahdottomaksi, kun ei näe mitään. Turvasavu ei vahingoita tuotteita eikä rakenteita.

27 D L äm m i ty sl ai tteet Lämmityslaitteiden tehtävä on muodostaa tiloihin miellyttävä oleskelu. Erilaiset tilat vaativat erilaisia lämmönjakotapoja, jotta saadaan miellyttävät ja viihtyisät asumis- ja työolosuhteet. Yhdistelemällä eri lämmönjakotapoja päästään kussakin tilassa parhaaseen miellyttävyyteen. Nykymääräysten mukaan eristetyissä taloissa lämmitystehojen tarve on hyvin pieni, mutta suuret vuorokautiset ulkolämpötilojen vaihtelut mutkistavat toteutusta. Varsinkin ongelmat tulee olemaan ikkunoiden kohdalla. Seinien eristyskyky on noin 5 10 kertaa parempi kuin ikkunoiden. Tällöin ikkunan kohdalla tunnetaan vetoa, ilman liikettä. Tehokkaimmat tavat ikkunavedon poistamiseksi on kattolämmittimet ja/ tai patteri-ikkunat. Niiden säätö pitää olla nopeajaksoisella säätöjärjestelmällä tai elektronisella termostaatilla.

28 D.1 K at to l äm m i tti m et Näkymätön toimiva ratkaisu tilojen yleislämmittämiseen ja lisämiellyttävyyden luomiseen. Kattolämmitys on pääasiassa toteutettu Suomessa lämpöfolioilla, mutta Keski-Euroopassa vesikiertoinen kattolämmitys on hyvin suosittua. Varastoissa, tuulikaapeissa, yms. tiloissa lämpöpaneelit ovat nopeutensa takia erittäin käyttökelpoisia. Korkeissa tiloissa kuten teollisuushallit lämpöpaneelit eri muodoissa ovat kokonaistaloudellisia lämmönlähteitä. Suuri lämminpinta-ala antaa miellyttävimmän viihtyvyyden. HL-Heat 100- säätöjärjestelmän säädössä, ohjauksessa ja valvonnassa miellyttävyys ja energiataloudellisuus toteutuu parhaiten.

29 D.2 L atti al äm m i tt i m et Lattialämmittimet voivat olla kaapeleita, vesiputkia, ilmakanavia. Lattialämmityksestä asuintiloihin saavutetaan paras lopputulos, kun kaapelit ja putket on asennettu mahdollisimman pienellä asennusvälillä. Kaapelit noin 10 cm:n ja vesiputket noin 15 cm:n asennusvälillä. Silloin pintavalu voi olla ohut. Lämpö jakautuu tasaisesti koko lattiapinnalle. Ohut lattiamassa myös lämpenee ja jäähtyy nopeammin. Lattiafolioita voidaan käyttää rossilattiassa pintakerroksen alla tai ilmaraossa, jolloin se nopeampi säädettävä. Myös vesilämmitysputkia voidaan asentaa ilmatilaan.

30 D.3 P atter i -i k k u n a Mikäli halutaan suurta viihtyvyyttä ja nopeaa reagointia lämpötilan muutoksiin niin patteri-ikkunan pinnan lämpötila saadaan nopeasti miellyttävälle tasolle. Patteri-ikkunan säätöön säätöjärjestelmä on paras. Ohjaukseen voidaan lisätä läsnäolotunnistin. Muut peruslämmittimet hoitavat peruslämmön ja tultaessa tilaan saadaan nopeasti viileät lasipinnat lämpimiksi.

31 D.3 P atter i -i k k u n a Patteri-ikkuna pitää käyttää myös lasisissa ulko-ovissa, parvekkeen ovissa terassin ovissa. Muuten kylmemmät kohdat seinissä tunnetaan epämiellyttäviksi. Varsinkin matalaenergia ja passiivienergiataloissa suuret ikkunapinnat aiheuttavat suurta epämiellyttävyyttä ilman patteriikkunaa. HL-Heat 100- säätöjärjestelmän säädössä, ohjauksessa ja valvonnassa miellyttävyys ja energiataloudellisuus toteutuu parhaiten.

32 D.4 I l m al äm m i ty s Ilmalämmitys on osa kokonaistaloudellista lämmönjakojärjestelmää. Ilma lämmitys yhdessä kattolämmityksen kanssa luo miellyttävät olosuht sillä saadaan hyödynnettyä kaikki vapaa energia tehokkaasti ja miellyttävästi. HL-AIR ilmanvaihtolaitteet ovat varustettu kierrätyspuhaltimella, jolloin ilmanvaihtokone on samalla ilmalämmityskoje.

33 D.4 I l m al äm m i ty s HL-AIR PILP koneissa on myös lämpöpumppu, joka ottaa jäteilmasta energian tehokkaasti hyödyksi. Ulospuhallettava jäteilma voi olla jopa 25 C asteista. Jäteilmasta hyödyksi saatavalla energialla lämmitetään käyttövesi sekä tuloilma. HL-AIR PILP koneen lämpöpumppu on samassa kotelossa lämmöntalteenotto-osan kanssa, jolloin ei tarvita mitään erillisiä ulkoyksiköitä. Huollollisesti kaikki laitteet on sijoitettu siten lämpimään sisätilaan. Ilmanvaihtokanavat pitää suunnitella ilmalämmityksen ilmamääriä vastaaviksi. HL-Heat 100- säätöjärjestelmän säädössä, ohjauksessa ja valvonnassa miellyttävyys ja energiataloudellisuus toteutuu parhaiten.

34 D.5 P atter i l äm m i ty s Perinteiset vesi- ja sähköpatterit ovat jääneet pois uudisrakennuksista. Tämä on ollut lähinnä sisustuksellinen syy. Niiden yksikkötermostaatit ovat myös hankalia käyttää ja liittää muuhun talotekniikkaan. Teknisesti ei ole mitään ongelmia niiden liittämisessä keskussäätöön. Ongelmaksi muodostuu vain suureet muutos ja investointikustannukset. HL-Heat 100- säätöjärjestelmän säädössä, ohjauksessa ja valvonnassa miellyttävyys ja energiataloudellisuus toteutuu parhaiten.

35 D.6 T u l i si j at Tulisijat; takat, hellat, leivinuunit, kamiinat yms. ovat lähinnä energian tuottajia. Ne varaavat ja luovuttavat lämpöä huonetilaan paikallisesti. Näiden yhteydessä HL-AIR ilmanvaihtokoneiden kierrätyspuhallin jakaa lämmön tehokkaasti koko kiinteistöön. HL-AIR koneilla voidaan tehostaa runsaasti puun käytettävyyttä. Myös koneiden sähkösuodatus puhdistaa sisäilmaa koko ajan. Tulisijojen lämpimien pintojen nostattama pöly saadaan kerättyä tehokkaaseen suodattimeen. Sähkösuodatin voidaan pestä astianpesukoneessa.

36 E. E n er g i al äh teet Uudisrakennuksissa pitää pyrkiä käyttämään kotimaista energia niin paljon kuin mahdollista. Valtiovaltakin on kirjannut pääteemakseen kotimaisen energian lisäämisen. High Light Smart System on kehittynyt energian tehokkaaseen käyttöön. Ensin hyödynnetään asumisessa kulutettu sähkö niin tarkasti kuin se on mahdollista. Taloon paistaa aurinko suuren osan vuotta ja ihmiset toiminnalla tuottavat melkoisen paljon energiaa. Kaikki tämä vapaa lämpö saadaan hyödynnettyä tarkasti tarkalla säädöllä, ohjauksella ja valvonnalla eli HL-Heat 100 säätöyksiköllä. Se pitää huolen ettei varsinaisten lämmittimien kautta kulje energiaa ennenaikaisesti. HL-AIRilmanvaihtolaitteet hyödyntävät tehokkaasti elämisestä tulevan energian ja jakavat sen eri tiloihin tasaisesti. HLAIR PILP-koneet jopa jäähdyttävät jäteilman ja tuottavat tarvittavan käyttöveden ja tuloilman tarvitseman lämmön suurimmaksi osaksi vuotta.

37 E. E n er g i al äh teet Uudisrakennuksissa pitää pyrkiä käyttämään kotimaista energia niin paljon kuin mahdollista. Valtiovaltakin on kirjannut pääteemakseen kotimaisen energian lisäämisen. High Light Smart System on kehittynyt energian tehokkaaseen käyttöön. Ensin hyödynnetään asumisessa tarvittava sähkö niin tarkasti kuin se on mahdollista. Taloon paistaa aurinko suuren osan vuotta ja ihmiset toiminnalla tuottavat melkoisen paljon energiaa. Kaikki tämä vapaa lämpö saadaan hyödynnettyä tarkasti tarkalla säädöllä, ohjauksella ja valvonnalla eli HL-Heat 100 säätöyksiköllä. Se pitää huolen ettei varsinaisten lämmittimien kautta kulje energiaa ennenaikaisesti. HL-AIRilmanvaihtolaitteet hyödyntävät tehokkaasti elämisestä tulevan energian ja jakavat sen eri tiloihin tasaisesti. HLAIR PILP-koneet jopa jäähdyttävät jäteilman ja tuottavat tarvittavan käyttöveden ja tuloilman tarvitseman lämmön suurimmaksi osaksi vuotta.

38 E. E n er g i al äh teet Vasta sitten kun edellä mainitut elämiseen tarvittu energia riitä talon lämpöhäviöihin niin silloin tuodaan energiaa lämmityslaitteille. Kun energian käyttö on tehokasta talon sisällä niin silloin lämmityslaitteiden kautta kulkevan lisäenergian tarve on hyvin vähäinen. Lisäenergiana voidaan käyttää sähköä suoraan tai lämpöpumpuilla tehostettuna, puuta, kaukolämpöä, biopolttoaineita, öljyä, kaasua, yms. Lisäenergian hankkiminen on hyvin henkilökohtainen asia. Siihen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Kaikki ratkaisut ovat energiataloudellisesti samanarvoisia. Investoinneiltaan ja käytettävyydeltään niissä on hyvin suuria eroja.

39 F. V al ai stu s Valaistus on osa sisustamista ja miellyttävyyden lisääjä. High Light Smart Systemin kanssa voidaan käyttää mitä tahansa valaistusohjausjärjestelmää.useiden valmistajien valaistusohjausjärjestelmän tehokomponentit sijoitetaan samaan sähkökeskukseen kuin säätöjärjestelmän POP:t.

40 F. V al ai stu s Valaistusohjausjärjestelmissä langattomat tiedonsiirtomenetelmät ovat pikkuhiljaa syrjäyttämässä sekä langalliset että väyläpohjaiset järjestelmät. Tiedonsiirtotavalla ei ole merkitystä järjestelmän toimivuuteen tai se ei tee siitä toistaan paremmaksi. Usein valaistusohjausjärjestelmän valinnan ratkaisee huoneisiin sijoitettavien kytkimien ulkonäkö ja design. Teknisesti järjestelmät ovat liki tasalaatuisia.

41 F. V al ai stu s Hyvällä valaistussuunnittelulla on suuri merkitys asumisviihtyvyyteen sekä tietenkin työskentelyolosuhteisiin. valaistus on osa sisustamista ja miellyttävyyden lisääjä. High Light Smart Systemin kanssa voidaan käyttää mitä tahansa valaistusohjausjärjestelmää.useiden valmistajien valaistusohjausjärjestelmän tehokomponentit sijoitetaan samaan sähkökeskukseen kuin säätöjärjestelmän POP:t.

HL-HEAT Oy. Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 LAHTI PUH 03 525 7700 FAX 03 734 5830 www.hl-heat.fi

HL-HEAT Oy. Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 LAHTI PUH 03 525 7700 FAX 03 734 5830 www.hl-heat.fi HL-HEAT Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 LAHTI PUH 03 525 7700 FAX 03 734 5830 www.hl-heat.fi HIGH LIGHT SMART SYSTEM Kattaa alla mainittujen ohjauksen sekä valvonnan Lämmitykset Ilmanvaihdot Turvallisuuden

Lisätiedot

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite

Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Tarpeisiisi mukautuva kodin lämmityslaite Compact-sarja Aktiivinen ja passiivinen lämmön talteenotto Nilan Compact -sarja terveellisempi sisäilma kukkaroa säästäen Monipuoliset ratkaisut erilaisiin tarpeisiin

Lisätiedot

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin

Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin Scanvarm SCS-sarjan lämpöpumppumallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin 05/2013 SCS10-15 SCS21-31 SCS40-120 SCS10-31 Scanvarm SCS-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä

600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS. Smart-käyttöliittymä 600e-hp-co LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITE, POISTOILMALÄMPÖPUMPPU JA JÄÄHDYTYS 600e-hp-co Smart-käyttöliittymä Huippuunsa vietyä lämmöntalteenottoa ja jäähdytystä AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS

Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS Kattava valikoima sähkölämmitystuotteita 10 HYVÄÄ SYYTÄ VALITA LVI SÄHKÖLÄMMITYS 1 1. TURVALLINEN 2. HUOLETON LVI lämmittimet ovat suljetun rakenteensa ansiosta lapsija paloturvallisia. Lämmittimien ja

Lisätiedot

Sähkölämmityksen tehostaminen, Elvari-hanke. Tammikuu 2014 Päivi Suur-Uski, Motiva

Sähkölämmityksen tehostaminen, Elvari-hanke. Tammikuu 2014 Päivi Suur-Uski, Motiva Sähkölämmityksen tehostaminen, Elvari-hanke Tammikuu 2014 Päivi Suur-Uski, Motiva Mikä on tehostumista, tehostumisen ympäristövaikutus ja mikä on sen hinta? Tehostumisen määrä, kwh Ympäristökriteerit;

Lisätiedot

T-MALLISTO. ratkaisu T 0

T-MALLISTO. ratkaisu T 0 T-MALLISTO ratkaisu T 0 120 Maalämpö säästää rahaa ja luontoa! Sähkölämmitykseen verrattuna maksat vain joka neljännestä vuodesta. Lämmittämisen energiatarve Ilmanvaihdon 15 % jälkilämmitys Lämpimän käyttöveden

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin

Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Energiataloudellinen uudisrakennus tai lyhyt takaisinmaksuaika yhdistämällä energiasaneeraus Julkisen rakennuksen remonttiin Timo Luukkainen 2009-05-04 Ympäristön ja energian säästö yhdistetään parantuneeseen

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi)

Sähkölämmityksen toteutus. SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY ( www.lamminkoti.fi) Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra-tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset

Lisätiedot

SunAIR 450 e Smart. SunAIR 550 e Smart

SunAIR 450 e Smart. SunAIR 550 e Smart SunAIR Smart mallit SunAIR 450 e Smart Rivi- ja omakotitaloihin. Automaattinen kiertoilma, paineentasaus, talvi- ja kesäohitusautomatiikka, tasaa lämmön ja ilmanpainen kesät talvet, jakaa tulisijan lämmön

Lisätiedot

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen

Talotekniikan järjestelmiä. RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 08.10.2015 Jouko Pakanen Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 0 Jouko Pakanen Pientalon energiajärjestelmiä Oilon Home http://oilon.com/media/taloanimaatio.html Sähköinen lattialämmitys (1) Suoraa sähköistä

Lisätiedot

Testattuja keinoja sähkölämmityksen tehostamiseen, kokemuksia Elvari-hankkeesta Päivi Suur-Uski, Motiva Oy

Testattuja keinoja sähkölämmityksen tehostamiseen, kokemuksia Elvari-hankkeesta Päivi Suur-Uski, Motiva Oy Testattuja keinoja sähkölämmityksen tehostamiseen, kokemuksia Elvari-hankkeesta Päivi Suur-Uski, Motiva Oy Elvari-hanke 2008 2015 Sähkölämmityksen tehostaminen - Asukkaan omat käyttötoimenpiteet - Investoinneilla

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU

SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU SÄHKÖLÄMMITINRATKAISUN SUUNNITTELU 1. Tilan lämpöhäviöt lasketaan huone- tai tilakohtaisesti. Lämmittimen valinta voidaan tehdä huonelämmityksen tehontarpeen mukaan, koska lämmittimien hyötysuhde on n.

Lisätiedot

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120

Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 Lämpöässä T-mallisto ratkaisu pieniin ja suuriin kiinteistöihin T 10-15 T 21-31 T 40-120 T 10-31 Lämpöässä T-mallisto on joustava ratkaisu erityyppisiin maaenergiajärjestelmiin. Tyypillisiä T 10-31 -mallien

Lisätiedot

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali

Energia- ilta 01.02.2012. Pakkalan sali Energia- ilta 01.02.2012 Pakkalan sali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta liian suuri (kaukolämpökiinteistöt)

Lisätiedot

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57

Näytesivut. 3.2 Toimisto- ja liiketilojen. Ilmastointijärjestelmät 57 3.2 Toimisto- ja liiketilojen ilmastointijärjestelmät Toimisto- ja liiketilojen tärkeimpiä ilmastointijärjestelmiä ovat 30 yksivyöhykejärjestelmä (I) monivyöhykejärjestelmä (I) jälkilämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Energia Asteikot ja energia -Miten pakkasesta saa energiaa? Celsius-asteikko on valittu ihmisen mittapuun mukaan, ei lämpöenergian. Atomien liike pysähtyy vasta absoluuttisen

Lisätiedot

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy

Rakennusmääräykset. Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Talotekniikka ja uudet Rakennusmääräykset Mikko Roininen Uponor Suomi Oy Sisäilmastonhallinta MUKAVUUS ILMANVAIHTO ERISTÄVYYS TIIVEYS LÄMMITYS ENERGIA VIILENNYS KÄYTTÖVESI April 2009 Uponor 2 ULKOISET

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8

Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus. As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tapio Tarpio Tuloilmaikkunoiden edut ja kannattavuus As Oy Espoon Rauhalanpuisto 8 Tausta Asuinrakennuksen suurin lämpöhäviö on ilmanvaihto Koneellisessa poistossa tattava riittävä korvausilman saanti

Lisätiedot

Tyrnävä SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA

Tyrnävä SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA Tyrnävä 16.11.2017 SÄÄSTÖÄ JA MUKAVUUTTA Energiamurros on käynnissä Älykäs energia Tarve tehdä jotain! Puhtaan energian tuotanto Älykäs energian hallinta Sähkölämmitystä on joka puolella Pientalot 485.000

Lisätiedot

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry.

Suomen lämpöpumppuyhdistys. SULPU ry. . Petri Koivula toiminnanjohtaja DI 1 Palkittua työtä Suomen hyväksi Ministeri Mauri Pekkarinen luovutti SULPUlle Vuoden 2009 energia teko- palkinnon SULPUlle. Palkinnon vastaanottivat SULPUn hallituksen

Lisätiedot

SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT

SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT SunAIR RW 130 EC-LT ja RW 150 EC-LT LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Vuosihyötysuhde parasta A-luokkaa SunAIR RW 130 EC-LT SunAIR RW 150 EC-LT sisäkuva Elektroninen säädin (E) Kun ominaisuudet ratkaisevat AirWise

Lisätiedot

Lämpöpumput. Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi

Lämpöpumput. Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja. Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi Lämpöpumput Jussi Hirvonen, toiminnanjohtaja Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, www.sulpu.fi Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään

Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään Varaavan tulisijan liittäminen rakennuksen energiajärjestelmään DI, TkT Sisältö Puulla lämmittäminen Suomessa Tulisijatyypit Tulisijan ja rakennuksessa Lämmön talteenottopiiput Veden lämmittäminen varaavalla

Lisätiedot

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi

Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula. ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Mikä ihmeen E-luku? Energianeuvoja Heikki Rantula ENEMMÄN ENERGIASTA I Kuluttajien energianeuvonta I eneuvonta.fi Kymenlaakson energianeuvonta 2012- Energianeuvoja Heikki Rantula 020 615 7449 heikki.rantula@kouvola.fi

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja LVIkorjaukset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins Juha Brunnila

Energiatehokkuus ja LVIkorjaukset. Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins Juha Brunnila Energiatehokkuus ja LVIkorjaukset Tampereen kaupunki Rakennusvalvonta LVI-tark.ins Juha Brunnila Korjausten luvanvaraisuus Rakennuslupa edellytetään rakennuksen rakentaminen tai laajentaminen käyttötarkoitusmuutos

Lisätiedot

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY

Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Sähkölämmityksen toteutus 1.7.2012 jälkeen SÄHKÖLÄMMITYSFOORUMI RY Mihin rakennuksiin sovelletaan Normaalit asuinrakennukset Vuokra- tai vastaavaan käyttöön tarkoitetut vapaa-ajan rakennukset Yksityiskäyttöön

Lisätiedot

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet

Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet Kiinteistöhuolto taloyhtiössä ja säästötoimenpiteet 12.04.2012 Pakkalasali Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA energiatodistuksen antajan pätevyys, PETA Tyypilliset ongelmat -Tilausvesivirta

Lisätiedot

Sileka lämmittää. Lattialämmitys Kattolämmitys Elpan-listalämmitys Lämpöpaneelit Lämmönsäätö ja -ohjaus Kiinteistön sulanapito

Sileka lämmittää. Lattialämmitys Kattolämmitys Elpan-listalämmitys Lämpöpaneelit Lämmönsäätö ja -ohjaus Kiinteistön sulanapito Sileka lämmittää Lattialämmitys Kattolämmitys Elpan-listalämmitys Lämpöpaneelit Lämmönsäätö ja -ohjaus Kiinteistön sulanapito Sähkölämmön asiantuntija SILEKA-lattialämmitys Uudisrakentamiseen ja saneeraukseen

Lisätiedot

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140

EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 EXIMUS Mx 180, EXIMUS Jr 140 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONEET EXIMUS Mx 180 EXIMUS Jr 140 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden

Lisätiedot

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka -

Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen. - Älykäs, hallittu talotekniikka - Merkittävä energiansäästö & Mukavan huoleton ja turvallinen asuminen - Älykäs, hallittu talotekniikka - Agenda Mistä on kyse? Hyödyt Älykäs talotekniikan ohjaus käytännössä Miksi HomeSoft? Tekninen ratkaisu

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 3: 2000-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 3 on vuonna 2006 rakennettu kaksikerroksinen omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120

Ratkaisu suuriin kiinteistöihin. Lämpöässä T/P T/P 60-120 Ratkaisu suuriin kiinteistöihin Lämpöässä T/P T/P 60-120 T/P 60-120 Ratkaisu kahdella erillisvaraajalla T/P 60-120 -mallisto on suunniteltu suuremmille kohteille kuten maatiloille, tehtaille, päiväkodeille,

Lisätiedot

kansi Enerventin perusilmeellä

kansi Enerventin perusilmeellä Enervent Superior ja Premium Ilmanvaihtolaitteet ilmalämpöpumpulla kansi Enerventin perusilmeellä Fresh, hot & cool Enervent Superior- ja Premium -sarjat Ilmanvaihto lämmitys jäähdytys Ensto Enerventin

Lisätiedot

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat

Jäspi-Lämpöakku 500, 700, 1500, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Uutuus! Tehokas, kestävä ja kevyt haponkestävä käyttövesikierukka www.kaukora.fi Jäspi-Lämpöakku, 700, 1, 2000 ja 3000 l energiavaraajat Yli 30 vuoden

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Energiaremontti-ilta

Energiaremontti-ilta Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti-ilta 19.4.2011 Valtuustosali Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Juhani Heljo Jaakko

Lisätiedot

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti

Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti Hallitun ilmanvaihdon merkitys Lämmöntalteenotto ekologisesti ja tehokkaasti on ekologinen tapa ottaa ikkunan kautta poistuva hukkalämpö talteen ja hyödyntää auringon lämpövaikutus. Ominaisuudet: Tuloilmaikkuna

Lisätiedot

ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.

ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11. ENERGIATEHOKAAN TALON LÄMMITYSRATKAISUT PEP Promotion of European Passive Houses Intelligent Energy Europe seminaari 23.11.26 Espoo Mikko Saari, VTT 24.11.26 1 Energiatehokas kerrostalo kuluttaa 7 % vähemmän

Lisätiedot

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella

Uusi. innovaatio. Suomesta. Kierrätä kaikki energiat talteen. hybridivaihtimella Uusi innovaatio Suomesta Kierrätä kaikki energiat talteen hybridivaihtimella Säästövinkki Älä laske energiaa viemäriin. Asumisen ja kiinteistöjen ilmastopäästöt ovat valtavat! LÄMPÖTASE ASUINKERROSTALOSSA

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-8 ja -12 ec ilmanvaihtokoneet Fair-8 ja -12 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200

Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu. Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Käyttövalmis ratkaisu Maaenergiakeskus L 40 80 Maaenergiakeskus XL 120 200 Lämpöässä Maaenergiakeskus Uusi tuotesarja kiinteistöluokkaan Lämpöässä Maaenergiakeskus on tehtaalla

Lisätiedot

ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA. Pentti Kuurola, LVI-insinööri

ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA. Pentti Kuurola, LVI-insinööri ENERGIAMUODON VALINTA UUDIS- JA KORJAUSKOHTEISSA Pentti Kuurola, LVI-insinööri Tavoitteet ja termejä Tavoite Ylläpitää rakennuksessa terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto Lämmitysjärjestelmän mitoitetaan

Lisätiedot

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S

Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Poistoilmalämpöpumput EX35S EX50S EX65S Huolella suunniteltu Suunnittelun tavoitteet: Korkea COP (hyötysuhde) Hiljainen käyntiääni Tyylikäs ulkonäkö Selkeä ja yksinkertainen käyttöliittymä Enemmän lämmintä

Lisätiedot

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy

Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011. Sami Seuna Motiva Oy Maalämpöpumput suurissa kiinteistöissä mitoitus, soveltuvuus, toiminta Finlandia-talo 14.12.2011 Sami Seuna Motiva Oy Lämpöpumpun toimintaperiaate Höyry puristetaan kompressorilla korkeampaan paineeseen

Lisätiedot

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet

Kotimaiset, energiatehokkaat. Fair-80 ja -120 ec. ilmanvaihtokoneet Kotimaiset, energiatehokkaat Fair-80 ja -120 ec ilmanvaihtokoneet Fair-80 ja -120 ec -ilmanvaihtokoneet Miksi tinkiä terveellisistä olosuhteista omassa kodissa? Energiansäästöä raikkaasta sisäilmasta tinkimättä

Lisätiedot

Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari Sami Seuna, Motiva Oy. 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1

Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari Sami Seuna, Motiva Oy. 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1 Miten valitsen kohteeseeni sopivan lämpöpumpun Seminaari 25.10.2017 Sami Seuna, Motiva Oy 25/10/2017 Näkökulmia lämpöpumpun elinkaarilaskentaan 1 Maalämpö- ja ilma-vesilämpöpumpuille soveltuvat kohteet

Lisätiedot

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA

TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA TOTEUTUSKUVAUS EEMONTTI - REMONTISTA Kohdekiinteistö 2: 70-luvun omakotitalo Kiinteistön lähtötilanne ennen remonttia EEMontti kohdekiinteistö 2 on vuonna 1974 rakennettu yksikerroksinen, 139 m², omakotitalokiinteistö,

Lisätiedot

Nykykodin lämmitysjärjestelmät

Nykykodin lämmitysjärjestelmät yle Vattenfall Nykykodin lämmitysjärjestelmät energia-auringosta.fi Ilari Rautanen Antero Mäkinen Pirkanmaan kunnat Ympäristöterveys Tampereen kaupunki asuntotoimi Rakennusvalvonta www.neuvoo.fi www.facebook.com/raneneuvoo

Lisätiedot

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako

Näytesivut. Kaukolämmityksen automaatio. 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako 5 Kaukolämmityksen automaatio 5.1 Kaukolämmityskiinteistön lämmönjako Kaukolämmityksen toiminta perustuu keskitettyyn lämpimän veden tuottamiseen kaukolämpölaitoksella. Sieltä lämmin vesi pumpataan kaukolämpöputkistoa

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Turku 18.01.2010 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ilmanvaihdon parantaminen

Lisätiedot

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1

Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 Asennusohje AXC 40 IHB FI 1006-1 AXC 40 IHB FI 1 SISÄLTÖ 1 Yleistä Sisältö Komponenttien sijainti 2 Sähkökytkennät yleisesti Syötön kytkentä Tiedonsiirron kytkentä 3 Shunttiventtiilillä ohjattu lisälämpö

Lisätiedot

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite

Alternative Solutions. Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & lämmöntalteenottolaite Alternative - WRG Energiaa säästävä ilmanvaihto- & SÄÄSTÄÄ ENERGIAA lämmöntalteenottolaite HYVÄ SISÄILMA Ihminen hengittää vuorokaudessa noin 10 000 litraa ilmaa Ilmassa olevat pienhiukkaset ovat todistetusti

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Tarjolla tänään Ilmanvaihdon parantaminen Lämpöpumppuratkaisuja Märkätilojen vesikiertoinen

Lisätiedot

HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA

HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA HYVÄ SUUNNITTELU PAREMPI LOPPUTULOS SUUNNITTELUN MERKITYS ENERGIAREMONTEISSA AJOISSA LIIKKEELLE Selvitykset tarpeista ja vaihtoehdoista ajoissa ennen päätöksiä Ei kalliita kiirekorjauksia tai vahinkojen

Lisätiedot

www.scanoffice.fi Teollisuusrakennus Salon Meriniityn teollisuusalueella, (Teollisuuskatu, Örninkatu 15)

www.scanoffice.fi Teollisuusrakennus Salon Meriniityn teollisuusalueella, (Teollisuuskatu, Örninkatu 15) Teollisuusrakennus Salon Meriniityn teollisuusalueella, (Teollisuuskatu, Örninkatu 15) - Rakennus on kytketty kaukolämpöverkkoon - Lämmitettävän tilan pinta-ala on n. 2000 m 2 ja tilavuus n. 10 000 m 3

Lisätiedot

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen

Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen Joustavaa tehokkuutta kotisi lämmöntarpeeseen LÄMPÖÄSSÄ by ROTEX HPSU Compact on todistetusti monipuolinen ja energiatehokas ilma/vesilämpöpumppu patteri- ja lattialämmitysjärjestelmiin sekä käyttöveden

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

Kiinteistötekniikkaratkaisut

Kiinteistötekniikkaratkaisut Kiinteistötekniikkaratkaisut SmartFinn AUTOMAATIO SmartFinn Automaatio on aidosti helppokäyttöinen järjestelmä, joka tarjoaa kaikki automaatiotoiminnot yhden yhteisen käyttöliittymän kautta. Kattavat asuntokohtaiset

Lisätiedot

ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET. Lämpöpumput 1.10.2010

ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET. Lämpöpumput 1.10.2010 ENERGIAN VARASTOINTI JA UUDET ENERGIANLÄHTEET Lämpöpumput 1.10.2010 Lämpöpumpun toiminta ja pääkomponentit Lämpöpumppu ottaa lämpöä alemmasta lämpötilatasosta ja siirtää sitä korkeampaan lämpötilatasoon.

Lisätiedot

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA

TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA TIETOKARTOITUS - TALOTEKNIIKKA Jari Palonen Aalto yliopiston Teknillinen korkeakoulu, Energiatekniikan laitos 27.9.2010 TALOTEKNIIKAN MAHDOLLISUUDET ENERGIANSÄÄSTÖ ASUMISVIIHTYISYYS SISÄILMASTO-ONGELMAT

Lisätiedot

Talotekniikan järjestelmiä

Talotekniikan järjestelmiä Talotekniikan järjestelmiä RAK-C3004 Rakentamisen tekniikat 11.10.2016 Jouko Pakanen Rakennuksen sähköverkko - Myös pienoisjännitteinen sähköjärjestelmä on mahdollinen, vrt. kesämökki, jossa aurinkopaneeli

Lisätiedot

Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila

Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Lämmöntalteenoton asiantuntija Putki- ja energiaremontti Koulutustilaisuus 15.2.2012 Harjalämmönsiirtimet lämmöntalteenotossa Tomi Anttila Oy Hydrocell Ltd perustettiin vuonna 1993 Toimipaikka Järvenpäässä

Lisätiedot

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin

Like a Breath of Fresh Air. Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Like a Breath of Fresh Air Enervent Pingvin Kotilämpö Ilmalämmityslaite saneerauskohteisiin Uusi Pingvin Kotilämpö -laite Ja kotisi energiatehokkuus nousee ratkaisevasti Ilmalämmitysjärjestelmä uusiksi

Lisätiedot

Ekologinen kokonaisuus

Ekologinen kokonaisuus HYBRIDILÄMMITYS Ekologinen kokonaisuus Savumaxin elämäntehtävä on rahaa säästävien lämmitysratkaisujen toimittaminen kaikkiin koteihin Suomessa ja lähialueilla. SAVUMAX-HYBRIDILÄMMITYS Savumax-tuoteperhe

Lisätiedot

Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla. TimoKuusiola Ilmastotreffit 4.11.2014

Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla. TimoKuusiola Ilmastotreffit 4.11.2014 Säästöäenergiankäyttöä tehostamalla TimoKuusiola Ilmastotreffit 4.11.2014 Sisällys Mihinenergiaajavettäkuluu Mihinkiinnittäähuomiotaasumisenarjessa Ilmanvaihtojärjestelmäntoiminta Lämmönjakojärjestelmäntoiminta

Lisätiedot

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy

Tehokas lämmitys. TARMOn lämpöilta taloyhtiöille. Petri Jaarto. 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy Tehokas lämmitys TARMOn lämpöilta taloyhtiöille Petri Jaarto 30.9.2013 Jäävuorenhuippu Oy 1 Tekninen kunto Ohjaavana tekijänä tekninen käyttöikä KH 90 00403 Olosuhteilla ja kunnossapidolla suuri merkitys

Lisätiedot

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista

Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista Esimerkkejä energiatehokkaista korjausratkaisuista DI Petri Pylsy, Suomen Kiinteistöliitto Tee parannus!-aluekiertue Järvenpää 24.11.2009 Tarjolla tänään Energiatehokkaita korjausratkaisuja: Ulkorakenteiden

Lisätiedot

FinZEB-kustannuslaskenta

FinZEB-kustannuslaskenta FinZEB-kustannuslaskenta Kustannusten muodostuminen Asuinkerrostalo ja toimisto 20.11.2014 Optiplan Oy 1 Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto, hajautettu Asuinkerrostalo Perustapaus, LTO vuosihyötysuhde 69 %

Lisätiedot

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy

Hybridilämmitys. Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Tero Lindén Kaukomarkkinat Oy Hybridilämmitys Hybridi tarkoittaa yhdistelmää Hybridilämmitys on vähintään kahden eri energiamuodon yhdistelmä Usein hybridilämmitys koostuu päälämmönlähteestä

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Talonlämmityksen energiavaihtoehdot. Uudisrakennukset

Talonlämmityksen energiavaihtoehdot. Uudisrakennukset Talonlämmityksen energiavaihtoehdot Uudisrakennukset 1 Omakotitalo 140 + 40 m2 1½-kerroksinen Arvioitu kulutus 24 891 kwh/vuosi 56,4 % päivä ja 43,6 % yö 6324 kwh/v kotitaloussähköä (=kodin sähkölaitteet)

Lisätiedot

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com

Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY. www.sonnenkraft.com Aurinkolämpöjärjestelmät THE FUTURE OF ENERGY www.sonnenkraft.com w w w. s o n n e n k r a f t. c o m COMPACT aurinkolämpöjärjestelmät IHANTEELLINEN ALOITUSPAKETTI KÄYTTÖVEDEN LÄMMITTÄMISEEN COMPACT aurinkolämpöjärjestelmä

Lisätiedot

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E)

ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE. säädin (E) ECO130 LÄMMÖNTALTEENOTTOKONE ECO130 Elektroninen säädin (E) Parmair - puhtaan ilman puolesta 25 vuoden kokemuksella AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmistaja sekä Suomen johtava pientalojen

Lisätiedot

KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun.

KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun. KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun. Hyvän olon energiaa Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla

PRO Greenair Heat Pump -laitesarja. Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Ilmanvaihtolaitteet sisäänrakennetulla ilmalämpöpumpulla Raikas sisäilma energiatehokkaalla ilmanvaihdolla PRO Greenair Heat Pump -laitesarja Sisäänrakennettu ilmalämpöpumppu

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN.

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä

WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä WehoFloorlattialämmitysjärjestelmä Viihtyisä Ilmasto-olosuhteet Suomessa asettavat lämmitysjärjestelmän vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkasjaksojen aikana lämmitysjärjestelmän on toimittava energiataloudellisesti

Lisätiedot

Mahdollistaa nzeb rakentamisen

Mahdollistaa nzeb rakentamisen Mikä ala kyseessä? Kansalaiset sijoittivat 400M /vuosi Sijoitetun pääoman tuotto > 10 % Kauppatase + 100-200 M /vuosi Valtion tuki alalle 2012 < 50 M Valtiolle pelkkä alv-tuotto lähes 100 M /vuosi Uusiutuvaa

Lisätiedot

Edullisin tie energiatehokkuuteen

Edullisin tie energiatehokkuuteen Edullisin tie energiatehokkuuteen Kiinteistöpalvelut Maalämpöjärjestelmät IVT Turku LTO-järjestelmät Kaukolämmönvaihtimet Säätölaitteet IVT Turku - maalämpö Älä polta rahaa Asunto Oy Inkoistenrinne Ostettavan

Lisätiedot

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali

Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Jäspi GTV ja Jäspi Ovali Energiavaraajat lataa lämpöenergia talteen! jäspi gtv -energiavaraajat Jäspi GTV -energiavaraajat soveltuvat erinomaisesti niin uudis- kuin saneeraustalonkin lämmitysjärjestelmän

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä.

SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. SolarMagic M70 kesämökissä. Mökki sijaitsee Närpiön lähellä. Mökissä on yksi kerros jonka yläpuolella on avoin tila katteen alla. Kuvan vasemmalla puolella näkyy avoin terassi, sen yläpuolella olevaa kattoa

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

Teollisuusinfralämmitin IR

Teollisuusinfralämmitin IR Sähkölämmitys 3000 6000 W Teollisuusinfralämmitin IR INFRALÄMMITIN YLI 4,5 METRIÄ KORKEISIIN TILOIHIN 3 mallia Teollisuusinfralämmitintä IR käytetään kohde- tai kokonaislämmitykseen, tiloissa joiden korkeus

Lisätiedot

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P

Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu 100% Emi 28. Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ. Emi 43P Lämpöässä Emi Mahdollisuuksien maaenergiaratkaisu Emi 28 100% Emi 43 Emi 28P MAALÄMPÖÄ Emi 43P Lämpöässä Emi markkinoiden joustavin maalämpöpumppu Lämpöässä Emi-mallisto on ratkaisu monenlaisiin maaenergiajärjestelmiin.

Lisätiedot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot

Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 80200 Joensuu 167-5-562-21 1996. Erilliset pientalot Paritalo Kytömaa/Pursiainen Suojärvenkatu 11 a-b 8000 Joensuu 167-5-56-1 1996 Erilliset pientalot 5 Arto Ketolainen Uittopäälliköntie 7 80170 Joensuu 0400-67588 Rakennuspalvelu Ketolainen Oy Uittopäälliköntie

Lisätiedot

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet

LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN. Enston sähkölämmittimet LÄMPÖÄ JA MUKAVUUTTA KOTIIN Enston sähkölämmittimet Mukavaa lämpöä tehokkaasti Sähkölämmitys on joustava ratkaisu kodin kaikkien tilojen lämmitykseen. Se on helppo, luotettava ja tehokas lämmitysmuoto,

Lisätiedot

ÄssäStream. - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa. ÄssäStream-virtauslämmitin

ÄssäStream. - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa. ÄssäStream-virtauslämmitin R Suomalaisia maalämpöpumppuja vuodesta 1983 - käyttöveden kierron ja suurten käyttöetäisyyksien hallintaan maalämpöratkaisuissa -virtauslämmitin Lämpimän käyttöveden meno Lämpimän käyttöveden paluu -virtauslämmitin

Lisätiedot

Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä

Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Energiaekspertti Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Sisällys Mihin energiaa ja vettä kuluu Mihin kiinnittää huomiota asumisen arjessa Mihin kiinnittää taloyhtiön toiminnassa Lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE

Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Kotimaiset maalämpöpumput Oilon Geocube, MH, GT, SH ja RE Omakotitalot - Kerrostalot - Teollisuus Maalämpöpumppu Oilon Geocube 5 kw - 11 kw Rakennuksille 90-300 m² Suuri käyttöveden tuotto Oilon Geocube

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4

Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4 Flexit-ilmanvaihto K2 R UNI 2 UNI 3 UNI 4 Flexit Spirit Energiatehokkaat, hiljaiset ja helppokäyttöiset Spiritmallit on varusteltu korkean hyötysuhteen pyörivillä läöntalteenottokennoilla ja energiatehokkailla

Lisätiedot