Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016 Arto Koski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016 Arto Koski 12.11.2010"

Transkriptio

1 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA , LIITE 6 Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016 Arto Koski

2 1. Muistion valmistelu Tähän muistioon on koottu keskeinen valmisteluaines niistä kokouksista (5), joissa Turun kaupunkiseudun viiden kunnan liikuntatoimen johtavat virkamiehet - Turun Arto Sinkkonen, Kaarinan Tapio Svärd, Raision Reijo Hakorinta, Naantalin Eija Laurila ja Liedon Mika Närvi sekä Lounais- Suomen LiikU:n Jari Haapanen ja Suomen Kuntaliiton Arto Koski työstivät Turun kaupunkiseudun liikuntayhteistyöhanketta. Ryhmän viimeiseen kokoukseen ( ) osallistui myös Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahean Sari Koski. 2. Kuntayhteistyön alue Tämä puheena oleva kuntien liikunnan yhteistyöhanke on osa Paras-uudistuksen mukaista kaupunkiseutujen kuntarajat ylittävää palveluyhteistyötä. On tärkeää, että liikuntayhteistyöhankkeeseen osallistuisi tässä alkuvalmistelussa mukana olevien viiden kunnan lisäksi mahdollisimman monta Turun kaupunkiseudun ja Turun seutukunnan kuntaa (kuva 1). Tämä asia tullee ratkeamaan kuukauden kuluessa. 2

3 3. Valmistelevien työryhmien ehdotukset Vuosina 2009 ja 2010 on työskennellyt kolme kuntien liikuntayhteistyötä valmistelevaa työryhmää. Niiden tehtävät liittyivät liikuntaympäristöihin, järjestöliikuntaan ja liikkumisen aktivointiin. Työryhmien kymmenen ehdotusta tulevat olemaan pohja-aineistoa hankkeen jatkotyössä (kuva 2). Tärkeä ja hyvä seminaari puheena olevan kuntien liikunnan yhteistyöhankkeen käynnistämiseksi järjestettiin 9. kesäkuuta 2010 nimellä Turun seutukunta hyvinvoinnin malliseutukunta liikunnan keinoin vuonna Tämän seminaarin henki oli hyvin innostava ja antoi vahvan sysäyksen yhteistyön jatkokehittämiselle. 3

4 Kuva 1. Turun seudun rakennemalliyhteistyön 14 kuntaa. Mynämäki Masku Rusko Raisio Naantali Turku Aura Lieto Kaarina Nousiainen Tarvasjoki Paimio Sauvo Kunta Turku Kaarina Raisio Naantali Lieto Rusko As.luku Länsi-Turunmaa Aura Paimio Kaikki yht as as as Yht. 14 kuntaa Kuuluvat kaupunkiseudun Paras-kuntiin, Turun seutukuntaan ja rakennemalliyhteistyön kuntiin Kuuluvat Turun seutukuntaan ja rakennemalliyhteistyön kuntiin Kuuluvat ainoastaan rakennemalliyhteistyön kuntiin Masku Mynämäki Nousiainen Sauvo Länsi-Turunmaa Tarvasjoki

5 Kuva 2. Työryhmien linjaukset kuntien liikuntayhteistyöksi. Kolmen (3) työryhmän keskeiset linjaukset 1. Liikuntaympäristöt 2. Järjestöliikunta 3. Liikkumisen aktivointi 1.1. Liikuntapaikkojen ylläpito (mm. keskinäiset leasingjärjestelmät) 2.1. Yhtenäinen Avustusjärjestelmä (pohjana valmis selvitys avustusjärjestelmistä) 3.1. Ilmainen saattajakortti kuntarajat ylittäväksi palveluksi (saattajakortti Turussa) 1.2. Osaamisen kehittäminen (mm. koulutustarpeiden kartoitus) 1.3. Kuntarajat ylittävät palvelut (mm. ampumaurheilu ja moottoriurheilu) 2.2. Liikuntapaikkojen hinnoittelu ulkopaikkakuntalaisille (mm. jäähallit, kenonurmet) 2.3. Alueellinen järjestöyhteistyö ja liikuntapaikkojen suunnittelu (nykykäytännön tehostaminen) kortti kuntarajat ylittäväksi palveluksi (kortti Turussa, Liedossa Ja Kaarinassa) 3.3. Yhteiset tapahtumat ja koulutus (yhteistyössä erityisryhmien ryhmä- ja omatoimiliikuntaa edistävää koulutusta 3.4. Ylikunnallinen viestintä (edistetään säännöllisillä tapaamisilla ja internetillä) 5

6 4. Jari Haapasen ehdotukset Lounais-Suomen LiikU:n aluejohtaja Jari Haapaselta pyydettiin ehdotukset siitä, mihin asioihin yhteistyöhankkeessa pitäisi keskittyä, jotta Turun kaupunkiseutua voisi perustellusti kutsua hyvinvoinnin malliseuduksi liikunnan keinoin. Jari Haapasen ehdotukset on kiteytetty kuvassa 3. 6

7 Kuva 3. Jari Haapasen ehdotukset yhteistyöhankkeen tavoitteiksi. Päätavoitteet 1. Seudun asukkaat liikkuvat muita enemmän ja ovat terveempiä 2. Seudun asukkailla on käytössään maan parhaat liikuntapaikat 3. Liikunta on noussut kuntien päätöksenteon raskaaseen sarjaan 4. Liikunta nähdään parhaana terveyden edistämiskeinona ja sairauksien ennaltaehkäisijänä 5. Kuntien liikunnan valtionosuudet tulevat täysimääräisinä liikunnan käyttöön Alatavoitteet Yht. 33 alatavoitetta A. Päivähoito (4 alatavoitetta) B. Alakoulu ja kerhotoiminta (10 alatavoitetta) C. Nuoret (7 alatavoitetta) D. Aikuiset ja seniorit (4 alatavoitetta) E. Liikunnan täydennyskoulutus (8 alatavoitetta) Kumppaniverkosto Sosiaalitoimi, terveystoimi, neuvolat, liikuntatoimi, Liiku, Lastentalo Heideken, muut hankkeet Päivähoito, opetustoimi, kouluterveydenhuolto, rehtorit, opettajat, urheiluseurat, nuoret Lajiliitot, seuraparlamentti, valmentajaverkosto. Kansanterveysjärjestöt. Kaavoitustoimi. 7

8 5. Kuuden vuoden vahvistuva kuntien liikuntayhteistyöhanke Tämä Turun kaupunkiseudun kuntien liikuntayhteistyöhanke on kaksivaiheinen siten, että ensimmäisessä vaiheessa, vuosina , keskitytään kuntien liikuntayhteistyöllä raja-aitojen ylittämiseen ja kuntayhteistyökulttuurin vahvistamiseen. Toisessa vaiheessa, vuosina , rimaa korotetaan asteittain ja kuntayhteistyötä laajennetaan ja tehostetaan niin paljon, että vuonna 2016 ylletään hankkeen tavoitteeseen eli Turun kaupunkiseutu voidaan perustellusti nimittää hyvinvoinnin valtakunnalliseksi malliseuduksi liikunnan keinoin (kuva 4). Koska tämä kuntien liikuntayhteistyöhanke on selvästi kaksivaiheinen, vuodelle 2012 on tarpeen asettaa jo tässä vaiheessa selventävä välitavoite (kuva 5). 8

9 Kuva 4. Turun kaupunkiseudun kuntien kuuden vuoden vahvistuva liikuntayhteistyöhanke. v v v v v v vaihe: Raja-aitojen ylittäminen ja liikunnan kuntayhteistyön selkeä vahvistaminen 2. vaihe: Kuntayhteistyön suunnitelmallinen tehostaminen ja nousu hyvinvoinnin malliseuduksi liikunnan keinoin Arto Koski

10 Kuva 5. Kuntien liikuntayhteistyöhankkeen välitavoite vuodelle 2012 ja varsinainen tavoite vuodelle Vuonna 2012 Turun kaupunkiseudun kunnat ovat ylittäneet monia vaikeina pidettyjä rajaaitoja ja tekevät tuloksekasta liikuntayhteistyötä. Vuonna 2016 Turun kaupunkiseutu nousee valtakunnalliseksi hyvinvoinnin malliseuduksi ja tämän liikuntayhteistyöhankkeen keskeiset työmuodot on vakiinnutettu kuntien perustoimintaan. 10

11 6. Rajattomasti liikuntaa Turun seudulla Tämän liikuntayhteistyöhankkeen yhdeksi slouganiksi ehdotetaan jo tässä vaiheessa rajattomasti liikuntaa Turun kaupunkiseudulla. Se tarkoittaisi yhtäältä liikunnan lisäämistä seudun asukkaiden keskuudessa ja toisaalta toimintaa heikentävien rajojen tehokasta madaltamista (kuva 6). 11

12 Kuva 6. Rajattomasti liikuntaa Turun kaupunkiseudulla - toimintaa heikentävien rajojen tehokas madaltaminen. 8. Hyvinvointirajat (hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla) 1. Kuntien rajat (kuntayhteistyön tehostaminen kuntalaisten parhaaksi) 2. Toimijoiden rajat (kuntalaiset, kuntien henkilöstö, luottamushenkilöt, seurat, järjestöt ja yritykset mukana) 7.Syrjäytymisrajan siirtäminen (syrjäytymisen ehkäiseminen ja maahanmuuttajien kotouttaminen liikunnan avulla) Rajattomasti liikuntaa Turun kaupunkiseudulla 3. Toimintatapojen rajat (osa tehdään yhdessä ja osa yhteisillä tavoitteilla) 6. Vuodenaikojen Syrjäytyminen rajat (ympärivuotisen liikunnan suunnitelmallinen vahvistaminen) 5. Väestön ikäryhmien rajat (elämänkaariajattelun mukaisesti lapset, nuoret, aikuiset ja seniorit mukaan eli vauvasta vaariin!) 4. Toimialojen rajat (yhteistyötä erityisesti SOTE:n ja sivistystoimen suuntaan) 12

13 7. Liikuntayhteistyöhankkeeseen vahva prosessi Turun kaupunkiseudun liikuntayhteistyöhankkeesta tehdään näkyvä ja eri toimijatahot vahvasti osallistava. Hankkeen liikkeellelähtö tulee olemaan ratkaisevan tärkeä ja sen vuoksi alkuvalmisteluihin tulee panostaa aivan erityisellä huolella. Jotta hanke pystytään rajaamaan onnistuneesti, on syytä kuulla heti hankkeen alussa tärkeimpiä toimijoita. Tämän Turun kaupunkiseudun kuntien liikuntayhteistyöhankkeen tulosten varmistamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota innostavan prosessin rakentamiseen, tehokkaaseen viestintään, säännölliseen tulosten arviointiin ja sen perusteella toiminnan jatkuvaan kehittämiseen (kuva 7). 13

14 Kuva 7. Liikuntayhteistyöhankkeen eteneminen vahvana prosessina Miten kehitetään? 10. Dokumentointi ja jatkuva kehittäminen Mihin hankkeella pyritään? 1. Selkeä rajaus (päätavoitteet ja alatavoitteet) Miten arvioidaan? 9. Säännöllinen tulosten arviointi Keiden kanssa? 2. Hyvä kumppaniverkosto Miten viestitään? 8. Tehokas viestintä Turun kaupunkiseutu hyvinvoinnin malliseutu liikunnan keinoin vuonna 2016 Miten kuullaan ja osallistetaan? 3. Vahvat vaikuttamismahdollisuudet Ketkä toteuttavat? 7. Selkeät toteutusvastuut Millainen tarina, punainen lanka? 4. Innostava prosessi Miten etenee? 6. Realistinen aikataulu (2 + 4 vuotta) Mitä tehdään? 5. Konkreettiset toimenpiteet 14

15 8. Vahva prosessi vaatii hihojen käärimistä Turun kaupunkiseudun kuntien liikuntahankkeen 1. vaiheen prosessin alustava aikataulu vuosille antaa jo vahvan vaikutelman siitä, että prosessista tehdään vahva ja se etenee hyvin suunnitelmallisesti (kuva 8). Esimerkiksi tiedotusvälineille tullaan kertomaan hankkeen etenemisestä ja tuloksista säännöllisesti, vähintään neljän kuukauden välein. 15

16 Kuva 8. Kuntien liikuntayhteistyöhankkeen 1. vaiheen prosessiaikataululuonnos Toiminta Vuosi 2011 Vuosi 2012 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Hankkeen 1. vaih. suunnittelu ( ) 2. Hankkeeseen osallistaminen ( ) 3.Kuulemistilaisuudet (#) 4. Viranhaltijaseminaarit 5. Luottamushenkilöseminaarit 6. Toiminnan dokumentointi 7. Hankkeen sisäinen arviointi 8. Hankkeen ulkoinen arviointi 9. Tiedotustilaisuudet medialle 10. Hankkeen 2. vaih. suunnittelu ( ) ( ) mm. kotisivut, (#) Kuntalaiset, kuntien liikunnan henkilöstö, liikunnan seuraväki ja liikunta-alan yrittäjät 16

17 9. Liikuntayhteistyöhankkeen valmistelun jatkaminen 1. Tässä vaiheessa on tärkeätä laajentaa hankkeen valmistelua siten, että hyvin nopealla aikataululla osallistetaan osa viiden kunnan liikuntatoimen henkilökunnasta arvioimaan ja ideoimaan tätä liikuntayhteistyöhanketta. Samalla henkilökunta saa kaipaamaansa tietoa siitä, mistä tässä hankkeessa on kysymys. 2. Hankkeen valmistelua haastaa osaltaan se, että Turun kaupunkiseudulla on Parasuudistuksen vuoksi kova tarve ja kiire saada tehostettua kuntien välistä yhteistyötä. Näin ollen kiire saattaa osaltaan hankaloittaa hankkeen valmistelua ja sen vuoksi tähän työhön on varattava riittävät valmisteluresurssit. 3. Ensimmäisten asioiden joukossa on hankkeeseen mukaan lähtevien kuntien rekrytointi. Tätä varten on sovittava, millä tasolla kuntien osallistumispäätökset tulee tehdä eli riittävätkö lautakuntien päätökset, vai tarvitaanko kunnanhallitusten tai jopa kunnanvaltuustojen Päätökset. Hankkeen profiilin vahvistamisen kannalta olisi hyväksi vähintään hallitustasoinen sitoutuminen. 4. Hankkeen ohjausryhmän nimeäminen: Liikunnan johtavat virkamiehet kaikista osallistuvista kunnista muodostavat hankkeen ohjausryhmän vahvistettuna Lounais-Suomen LiikU:n Jari Haapasella. Ohjausryhmä täydentää tarvittaessa itse itseään työn edetessä ja muodostaa tarpeen mukaiset työryhmät. Hankkeeseen palkataan päätoiminen hankepäällikkö. 5. Hankkeen rahoitus: Ensisijaiseksi tavoitteeksi otetaan maakunnan kehittämisrahan saaminen. Kuntien palveluyhteistyön vahvistaminen Turun kaupunkiseudulla on mitä suurimmassa määrin koko maakunnan yhteinen asia. Kaupunkiseudun Paras-organisaatiolta pyydetään suositukset. 17

18 Turun Seutu- hyvinvoinnin malliseutukunta liikunnan keinoin kustannukset ovat 0,30 senttiä/asukas/vuosi eli yhteensä 0,60 senttiä/asukas vuosien kuluessa. Määrärahalla on tarkoitus palkata ulkopuolista työvoimaa viemään prosessia eteenpäin sekä myös kattaa tilaisuuksien käytännön järjestelyistä syntyviä kuluja. Lisäksi jokaisen kunnan tulee nimetä (virkahenkilö)edustajansa työryhmään tuomaan kuntanne liikuntatoimen asiantuntemus ja näkemykset työryhmän käyttöön. Kokouksia, seminaareja tai vastaavia tulee olemaan noin kerran kuukaudessa ja osallistuminen edellyttää kuntanne edustajan sitoutumista yhteiseen työhömme yhdessä vielä tarkentuvien tavoitteiden saavuttamiseksi. 18

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Toiminta ja taloussuunnitelma 2013 1 2 Toiminta ja taloussuunnitelma vuodelle 2013 Suomen hallitusohjelmassa todetut kehittämiskohteet sopivat LiikUn toimintaan

Lisätiedot

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (LiikU) Vuosikertomus 2012 Puheenjohtajalta Liikunnan järjestökenttää on viime vuonna leimannut vahvasti vuonna 2011 aloitettu rakennemuutoskeskustelu. Se eteni varsin

Lisätiedot

Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4

Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TIIVISTELMÄ... 4 1 JOHDANTO... 6 1.1. SEUTUSELVITYSTEHTÄVÄ... 6 1.2. KAUPUNKISEUDULLISEN KOULUTUSSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 7 1.2.1. Seudullisuuden näkökulma

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

MEIDÄN JYKÄ -KASVATUSYHTEISTYÖN JATKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2004 2005. Meidän Jykä kasvatusyhteistyöhanke Jyväskylän kaupunki

MEIDÄN JYKÄ -KASVATUSYHTEISTYÖN JATKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2004 2005. Meidän Jykä kasvatusyhteistyöhanke Jyväskylän kaupunki MEIDÄN JYKÄ -KASVATUSYHTEISTYÖN JATKOSUUNNITELMA VUOSILLE 2004 2005 Meidän Jykä kasvatusyhteistyöhanke Jyväskylän kaupunki Yleistä... 1 Suunnitelmassa esiintyvien käsitteiden määrittelyä... 2 1. Hankkeen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016

MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 MASKUN, MYNÄMÄEN JA NOUSIAISTEN HYVINVOINTIKERTOMUS VALTUUSTOKAUDELLE 2013 2016 0 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 HYVINVOINTITIEDON JA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Sairastavuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008

PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 PÖYTÄKIRJA JT 14/2008 Järjestelytoimikunta Paikka Halikon kunnanvirasto, valtuustosali Aika 5.8.2008 klo 8.30 10.55 Läsnä Nummentalo Juhani puheenjohtaja Pölönen Päivi varapuheenjohtaja Aaltonen Helena

Lisätiedot

Kunnat muutosjohtajina

Kunnat muutosjohtajina Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kunnat toteuttavat uudistuksen Kunnat muutosjohtajina Uudistusten valmistelut käyntiin välittömästi Kunnat ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen muutosjohtajia. Uudistus

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään?

Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Juha Karvonen, Lieselotte Eskelinen, Anu Aunola Kunta- ja palvelurakenne uudistuu, miten opetuspalvelut järjestetään? Perusopetus ja lukiokoulutus Paras-uudistuksessa Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-432-5

Lisätiedot

KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA

KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 279 Tinja Saarela KOULUTTAJAVERKOSTO PAIKALLISYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN TUKENA Valtakunnallinen kouluttajaverkosto soveltavan liikunnan tueksi -hankkeen 2011

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän

Yhdessä vielä enemmän Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA

KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN PALVELUSTRATEGIA 17.12.2004 Keski-Suomen liitto 1 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä puhelin 014-652 200, vaihde Yhteydet:

Lisätiedot

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004

Hyviä käytäntöjä Varsinais-Suomessa 2004 Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 2/2005 Varsinais-Suomen Syrjästä toiminnan keskipisteeseen SYKE2004-hanke PÄIVÄHOIDON JA LASTENSUOJELUN TILA VARSINAIS-SUOMEN KUNNISSA

Lisätiedot

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys

Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Turun, Kaarinan, Raision, Liedon ja Ruskon yhdistymisselvitys Kuntajakoselvittäjät: Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen Marraskuu 2014 ESIPUHE Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen

Lisätiedot

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155

-mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 -mielenterveystyön kehittämishankkeen loppuraportti 30.4.2010 Työelämän kehittämisohjelma Tykes Projektinumero T80155 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto 2 2 Erityisestä edistävään mielenterveystyön kehittämishankkeen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA 1 (19) HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA Tekijä(t) Heikki Voutilainen, Sirpa Palamaa, Veli Ylitalo, Nordic Healthcare Group Oy Suunnitelmaa ovat

Lisätiedot

2.2.3 Seudullisesti keskeisten kehittämiskohteiden valinta ja yhteistyötahojen kuuleminen... 16

2.2.3 Seudullisesti keskeisten kehittämiskohteiden valinta ja yhteistyötahojen kuuleminen... 16 Ohjelmatyön käynnistyessä Oulun seudulla oli vuonna 2009 noin 97 000 alle 30- vuotiasta ja 27 500 lapsiperhettä. Lasten ja nuorten tuen ja palveluiden järjestämiseen käytetään 600 800 milj. eroa vuodessa.

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja

Ilo kasvaa liikkuen. Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma. Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Ilo kasvaa liikkuen Varhaiskasvatuksen uusi liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Ohjelma-asiakirja Tutkimusmatkalla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2005 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 1.12.2004 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä... 3 2. Vasson perustehtävä ja painopistealueet...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys

15.12.2014. Lahti. Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys YHDISTYMISSOPIMUS 15.12.2014 Lahti Nastola Lahden alueen kuntajaon jatkoselvitys Sisällysluettelo 1. Lahden ja Nastolan yhdistymissopimus... 1 1.1. Sopimuksen tarkoitus... 1 1.2. Sopimuksen sitovuus ja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004

PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KY PYSYVÄN TOIMINTAMALLIN LUOMINEN PERHEVÄKIVALLAN EHKÄISYTYÖHÖN FORSSAN SEUDULLE - HANKE 1.10.2003-31.12.2004 LOPPURAPORTTI Arja Heittola Työryhmä 26.5.2005 2 SISÄLLYS

Lisätiedot

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita

Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Varsin Hyvä ry Yhdessä vielä enemmän Ihmisen kokoisia ja elämänmakuisia hankkeita Yhteystiedot: Varsin Hyvä ry Liedon vanha kunnantalo Kirkkotie 11, PL 24 21421 Lieto www.varsinhyva.fi Toiminnanjohtaja:

Lisätiedot

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys

Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Mynämäen, Nousiaisten ja Vehmaan kuntien yhdistymisselvitys Risto Kortelainen Oiva Myllyntaus Antero Ritvanen 21.12.2014 SISÄLLYS YHTEENVETO JA KUNTAJAKOSELVITTÄJIEN EHDOTUS 1 KUNTAJAKOSELVITYKSEN VIREILLEPANO

Lisätiedot