Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Urakkaohjelma. Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012 29.2.2012"

Transkriptio

1 Urakkaohjelma Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus 2012

2 Sisältö 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA URAKKAKOHDE JA -RAKENNUSPAIKKA TILAAJA SUUNNITTELIJAT JA MUUT OSAPUOLET URAKKAMUOTO URAKAN LAAJUUS LAAJUUS TILAAJAN MATERIAALIT JA MUUT HANKINNAT Tilaajan toimittamat materiaalit ja muut hankinnat Poistettavat materiaalit SAMANAIKAISESTI TEHTÄVÄT TYÖT OLEMASSA OLEVIEN RAKENTEIDEN SUOJAAMINEN SOPIMUSASIAKIRJAT TARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT SOPIMUSASIAKIRJAT MÄÄRÄLUETTELOT TYÖMAAOHJEET URAKKA-AIKA YLEISTÄ URAKKA-AIKA VÄLITAVOITTEET VIIVÄSTYMINEN Viivästyksen välttäminen Viivästyssakko URAKKA-AJAN MUUTTAMINEN TYÖSKENTELYAIKA URAKOITSIJAN VELVOITTEET TAKUUAIKA (POIKKEAA YSE:STÄ) VAKUUDET TYÖNANTAJAN TODISTUKSET Työnantajavelvoitteiden täyttäminen ja rekisteröityminen Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Selvitykset aliurakoitsijoilta VAKUUTUKSET Rakennuskohteen vakuuttaminen Vastuuvakuutus VARTIOINTI VAHINGOT JA KORVAUKSET URAKOITSIJAN RAPORTOINTIVELVOLLISUUS IMMATERIAALIOIKEUDET TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS ENNAKKO KOKONAISHINTAURAKKA YKSIKKÖHINTAURAKKA

3 7.3.1 Maksut MAKSUERIEN PIDÄTYKSET JA VÄHENNYKSET KUSTANNUSTASON MUUTOSTEN VAIKUTUS URAKKAHINTAAN LISÄ- JA MUUTOSTYÖT VASTUU MÄÄRÄTIEDOISTA URAKOITSIJAN OMAAN SUUNNITELMAAN PERUSTUVISSA TÖISSÄ LASKUILLE ASETETUT VAATIMUKSET Laskutuksen pääperiaatteet Laskun hyväksymiskelpoisuus KESKINÄISET VELVOITTEET VIRANOMAISYHTEYDET, TARKASTUKSET JA LUVAT Luvat Viranomaisyhteydet Vastaanottotarkastus Taloudellinen loppuselvitys Takuutarkastus AIKATAULUJEN LAADINTA JA RESURSSIT SUUNNITELMAT Pysyvien rakenteiden suunnitelmat MITTAUSTYÖT JA TARKEMITTAUKSET LAADUNVARMISTUS URAKOITSIJAN LAADUNVARMISTUS TILAAJAN LAADUNVALVONTA Tilaajan valvojat Tilaajan asiantuntijat Valvonnan työajat ARVONALENNUS TOIMINNALLISET LAATUPOIKKEAMAT YMPÄRISTÖ TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET URAKOITSIJAN ORGANISAATIO TYÖMAAPÄIVÄKIRJA TYÖMAAKOKOUKSET ERI URAKOITSIJOIDEN TÖIDEN YHTEENSOVITUS TYÖVOIMA YLEISTÄ NOUDATETTAVAT PALKKA- YM. EHDOT ULKOMAALAINEN TYÖVOIMA Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen Urakoitsijan muut velvollisuudet TERVEYDENTILAVAATIMUS ALIURAKAT HENKILÖTUNNISTE KULKULUVAT YLEISET TYÖMAAJÄRJESTELYT TYÖMAA-ALUE JA LIIKENNEJÄRJESTELYT Työmaa-alue Tieliikenne Tieyhteydet Läjitysalueet

4 Varamaaottopaikat Vesi- ja ilmaliikenne Tietoliikenne Raideliikenne SIISTEYS TOIMISTO-, SOSIAALI- JA VARASTOTILAT VALVOJAN JA KOKOUSTEN VAATIMAT TILAT SÄHKÖ- JA VESILIITTYMÄT LÄMMITYS, KUIVATUS JA VALAISTUS PUHELIN JA TIETOLIIKENNEYHTEYDET TYÖTURVALLISUUS TILAAJAN TURVALLISUUTEEN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT Yleistä Turvallisuusasiakirja Menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt YLEISET TURVALLISUUSVAATIMUKSET Henkilöstön pätevyys ja osaaminen Turvallisuuskoulutus Perehdyttäminen Henkilön suojaus Kemikaalien käsittely Turvallisuussuunnittelu ja riskienhallinta Turvallisuusseuranta Turvallisuusjohtaminen Käyttö- ja huolto-ohjeet Tilaajan turvallisuuspalaverit Turvallisuuspoikkeamat Onnettomuusvalmius Turvamiehen ja tieliikenteen liikenteenohjaajan tehtävien hoitaminen ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

5 1 TIEDOT URAKKAKOHTEESTA 1.1 Urakkakohde ja -rakennuspaikka 1.2 Tilaaja Urakkakohde sijoittuu Mäntsälän kunnan alueelle, urakkakohde on tarkemmin selvitetty liitteissä 3 ja 4 sekä Toimivuus- ja tuotevaatimusten kohdassa 1. Urakan nimi on Mäntsälän kunnan katuvalaistuksen perusparannus Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tutustuu urakkakohteeseen ja rakennuspaikkoihin ennen tarjouksen antamista. Urakkakohdetta pyydettäessä esittelee katupäällikkö Asko Määttänen Mäntsälän kunta puh Tilaajana toimii Mäntsälän kunta. Urakan valvonnasta vastaa katupäällikkö Asko Määttänen. Turvallisuuskoordinaattori ilmoitetaan urakkasopimusta laadittaessa. Tilaaja pidättää oikeuden nimetä projektiin asiantuntijoita ja muita valvojia tarvittaessa. 1.3 Suunnittelijat ja muut osapuolet Energiatehokkuuusselvityksen laati: LiCon-AT Oy Hämeenkatu HYVINKÄÄ puh URAKKAMUOTO Urakkamuotona on kokonaishintaurakka Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Velvollisuudet ovat esitelty turvallisuusasiakirjassa kohdassa

6 3 URAKAN LAAJUUS 3.1 Laajuus Urakoitsija suorittaa kaikki ne työt ja niihin liittyvät hankinnat, jotka asiakirjojen mukaisen työsuorituksen valmiiksi saattaminen edellyttää ja joista ei nimenomaan asiakirjoissa mainita, etteivät ne kuulu urakoitsijan suoritusvelvollisuuksiin. Urakkaan kuuluvat kaikki sopimusasiakirjojen edellyttämät sekä muut asiakirjoissa esitetyt työt aputehtävineen (YSE 1 ja 2 ) Urakkaan kuluvat kaikki suunnitelma-asiakirjojen -työt (Urakkaohjelman Liite 1 Toimivuusja tuotevaatimukset) ja niihin liittyvät hankinnat. Em. velvollisuuksia ovat mm.: - toimivuus- ja tuotevaatimuksissa mainitut työt edellä mainitulla urakka-alueella kaikkine vaadittavine työvaiheineen - tarvittavat mittaustyöt - urakoitsija hankkii luvat tarvitsemiensa yleisten- ja yksityisteiden käyttöön, pitää tarvittavat katselmukset, sekä vastaa käyttämiensä teiden kunnosta työmaan keston ajan - purku- yms. jätteen poiskuljettaminen ja hävittäminen viranomaisten hyväksymällä tavalla - rakennuspaikan siistiminen töiden päätyttyä - tarvittavien materiaalien hankinta - urakoitsijan on hankittava luvat kaivu-, yö- ja meluaviin töihin, sekä hoitaa tiedottaminen ja yhteydenpito Mäntsälän kunnan kanssa - urakoitsijan on esitettävä suunnitelmat viranomaisille työmaanaikaisista liikennejärjestelyistä - rakenteet, jotka on urakan toteuttamisen mahdollistamiseksi purettava tai poistettava käytöstä, on palautettava entiselleen ja toimintakuntoon 3.2 Tilaajan materiaalit ja muut hankinnat Tilaajan toimittamat materiaalit ja muut hankinnat Tilaaja ei toimita materiaalia Poistettavat materiaalit Kaikki purettava materiaali jää urakoitsijan omaisuudeksi, ja urakoitusijan tulee huolehtia sen poisviennistä ja ympäristölain mukaisesta hävittämisestä. 6

7 3.3 Samanaikaisesti tehtävät työt Seuraavat samanaikaisesti tehtävät tilaajan tai muiden osapuolten työt tulee ottaa huomioon urakkatarjouksessa ja toteutuksessa: - Ei ole Töiden yhteensovitus on kuvattu kohdassa Olemassa olevien rakenteiden suojaaminen Työalueella sijaitsee Mäntsälän kunnan lisäksi myös muiden omistajien omaisuutta (Liikennevirasto, teleyhtiöt, sähkölaitokset, vesilaitokset jne.). Olemassa olevien rakenteiden, esim. putkien ja kaapeleiden paikallistamiseksi ja vahingoilta suojaamiseksi on urakoitsija velvollinen ennen töihin ryhtymistä suorittamaan tarvittavat mittaukset ja merkitsemiset. Urakoitsijan tulee varmistaa urakka-alueella olevien rakenteiden sijainnit ja suojeluohjeet niiden omistajilta. Urakka-alueella olevat kaapelit, johdot yms. rakenteet on urakoitsijan paljastettava käsikaivuna, tuettava, kannatettava ja suojattava siten, etteivät ne pääse vahingoittumaan. Siirtämättä jätetyt rajapyykit ja kiintopisteet on suojattava ja mahdollisista siirtotarpeista sovittava etukäteen. Syntyneistä vahingoista tulee ilmoittaa välittömästi rakenteen tai kohteen omistajalle ja urakan valvojalle. Urakoitsija korvaa rikkomansa rakenteet ja aiheuttamansa muut vahingot kustannuksellaan. Urakoitsijan tulee välttää liikennemerkkien siirtoa ja/tai poistoa, jos merkkejä joudutaan siirtämään tai poistamaan, tulee urakoitsijan esittää pyyntö liikennemerkkien siirrosta tilaajalle. Tilaajalle pitää antaa kahden (2) viikon aika merkkien siirtämiseen. Jos urakoitsija joutuu itse siirtämään ja/tai poistamaan valaisin pylväissä olevia liikennemerkkejä, tulee kaikki siirrot kellonaikoineen dokumentoida työmaapäiväkirjaan ja esittää valvojalle. 4 SOPIMUSASIAKIRJAT 4.1 Tarjouspyyntöasiakirjat Tarjouspyyntöasiakirjat luovutetaan urakoitsijalle maksutta sähköisessä muodossa. Tarvitsemansa paperiversiot urakoitsija hankkii omalla kustannuksellaan. Urakan tarjouspyyntöasiakirjat on lueteltu tarjouspyyntökirjeessä tai sen liitteenä olevassa Laskenta-asiakirjat -luettelossa. 7

8 4.2 Sopimusasiakirjat Sopimusasiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on seuraava (YSE 13 ) Kaupalliset asiakirjat 1. Urakkasopimus 2. urakkaneuvottelupöytäkirja 3. Yleiset sopimusehdot YSE 1998 (myöh. YSE) 4. Lisä- ja muutostöiden yksikköhintaluettelot 5. Tarjouspyyntö ja mahdollisesti ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäkirjeet 6. Urakkaohjelma 7. Urakoitsijan tarjous 8. Määräluettelo Tekniset asiakirjat 4.3 Määräluettelot 4.4 Työmaaohjeet 5 URAKKA-AIKA 5.1 Yleistä 1. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset (Toimivuus- ja tuotevaatimukset) 2. Työkohtaiset laatuvaatimukset ja hyväksyttävät valaisimet 3. Yleiset laatuvaatimukset Lisäksi urakassa on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisten antamia määräyksiä. Urakassa noudatetaan pääosin InfraRYL 2006 määrämittausohjetta. Työ toteutetaan kokonaishintaurakkana. Urakkaa koskevat työmaaohjeet ovat: - Toimivuus- ja tuotevaatimukset Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen annettavien työmaaohjeiden vaikutukset urakan ehtoihin sovitaan niiden antamisen yhteydessä. Teoreettisten työmäärien kasvun varalta on urakoitsijan mitoitettava työaikataulunsa ja kapasiteettinsa siten, että teoreettisten kokonaismassamäärien kasvu 20 %:lla ei vielä oikeuta urakoitsijaa saamaan urakka-ajan pidennystä. 8

9 5.2 Urakka-aika 5.3 Välitavoitteet 5.4 Viivästyminen Työt voi aloittaa välittömästi, valitusajan umpeuduttua. Ne on aloitettava kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluessa sopimuksen allekirjoituksesta. Urakan tulee olla täysin valmis Urakan sakolliset välitavoitteet ovat seuraavat: 1. Valaisinvaihdosta 40 % valmiina Viivästyksen välttäminen Mikäli tilaaja toteaa työn suorituksen viivästyvän urakoitsijasta johtuvista syistä toteutusaikatauluun nähden, on urakoitsijan lisättävä kalustoa, työvoimaa ja työnjohtoa sekä tehtävä työtä poikkeavina työaikoina (mm. viikonlopputyötä tai vuoro-, ilta- ja yötyötä) ilman eri korvausta niin, että toteutusaikataulussa pysytään Viivästyssakko Viivästymissakko valmistumisen ja sakollisten välitavoitteiden osalta YSE:n mukainen. 5.5 Urakka-ajan muuttaminen Urakoitsijan on tarjousta tehdessään otettava huomioon, että tilaaja ei katso lyhyiden, muutamia tunteja kerrallaan kestävien työntekijöiden työn keskeytysten, kuten istumalakkojen, kokousten tai muiden vastaavien työnseisausten, elleivät ne ole pidemmän ajan kuluessa jatkuvasti toistuvia, olevan yleisten sopimusehtojen tarkoittamia, urakoitsijan suoritusta olennaisesti estäviä työtaistelutoimenpiteitä, jotka oikeuttaisivat urakka-ajan pidentämiseen. Jos koko urakan keskeytysaikojen summa on suurempi kuin seitsemän (7) työpäivää, on urakoitsijalla oikeus saada kohtuullinen pidennys suoritusaikaansa. 5.7 Työskentelyaika Normaalityöaika on klo välisenä aikana. Mikäli urakoitsija muulloin haluaa tehdä töitä normaalityöajan ulkopuolella, on urakoitsijan ilmoitettava asiasta seitsemän (7) vrk etukäteen valvojalle, jotta tilaaja voi järjestää tarvittavan valvonnan. 9

10 6 URAKOITSIJAN VELVOITTEET 6.1 Takuuaika (poikkeaa YSE:stä) Urakan yleinen takuuaika on kaksi (2) vuotta. Urakoitsija vastaa myös niistä suorituksensa asennus- ja mittavirheistä, jotka paljastuvat vasta käyttövaiheessa huolimatta siitä, että työ on tarkastettu ja vastaanotettu. Takuun nojalla korjatuille tai uusituille rakenteille, laitteille ja/tai osille annetaan yhden (1) vuoden lisätakuu samoin ehdoin ja edellytyksin kuin alkuperäinen takuu. Maalattujen pylväiden ja valaisimien pintakäsittelylle tulee antaa kymmenen (10) vuoden sävy ja kestävyys takuu. 6.2 Vakuudet Rakennusajan vakuus on arvoltaan 10 % sopimuksen mukaisesta urakkahinnasta ja takuuajan vakuus 2 % urakkahinnasta, johon lisätään lisä- ja muutostyöt. Vakuudet lasketaan arvonlisäverottomasta urakkahinnasta. Työnaikaisen vakuuden on oltava voimassa 3 kuukautta yli urakan valmistumispäivämäärän. Mikäli vastaanottotarkastus viivästyy urakoitsijasta johtuvasta syystä yli 15 vuorokautta sovitusta urakan valmistumisajasta, on urakoitsija velvollinen jatkamaan vakuuden voimassaoloaikaa viiveen määrällä. Hyväksytyn vastaanoton ja takuuajan vakuuden hyväksymisen jälkeen työnaikainen vakuus palautetaan vakuuden antajalle. Takuuajan vakuuden tulee olla voimassa kolme (3) kuukautta takuuajan päättymisen jälkeen ja lisäksi niin kauan, että takuuajan työt on hyväksyttävästi suoritettu. Tarjousvakuutta ei vaadita. Tilaaja ei anna urakoitsijalle vakuutta. Urakoitsijan antaman vakuuden tulee olla joko pankki- tai vakuutuslaitoksen antama omavelkainen takaus, tilaajan nimiin asetettu talletus tai muu tilaajan hyväksymä vakuus. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä annettu vakuus. Urakoitsijan on vaadittaessa annettava vuosittain selvitys antamiensa omavelkaisten takausten arvosta, jotta tilaaja voi varmistua vakuuden arvosta. Jos urakoitsijan taloudellinen tilanne tai vakavaraisuus heikkenee ja vakuus menettää arvoaan, voi tilaaja vaatia omavelkaisen takauksen vaihdettavaksi pankkitakaukseen. 10

11 Tilaajalla on oikeus urakoitsijaa enempää kuulematta käyttää vakuutena olevat varat tästä sekä muistakin tilaajan ja urakoitsijan välisistä sopimuksista johtuvien saatavien suorittamiseksi. 6.3 Työnantajan todistukset Työnantajavelvoitteiden täyttäminen ja rekisteröityminen Urakoitsijalla tulee olla joko Rakentamisen Laatu RALA ry:n toteama pätevyys tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla tai urakoitsijan tulee muuten toimittaa vastaavat pätevyyden osoittamiseksi tarvittavat tiedot. Vastaavat tiedot pitävät sisällään ainakin: - tiedon yhteiskunnallisten velvoitteiden suorittamisesta (TyEL-todistus, verotodistus), - tiedon yrityksen referensseistä tarjouspyynnön edellyttämällä toimialalla, - luotettavan selvityksen yrityksen laadunvarmistuksen tasosta Urakoitsijan tulee toimittaa em. tiedot tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Vero- ja TyEL-todistus ei saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on aina pyydettäessä toimitettava tilaajalle uudelleen vastaava selvitys. Tilaaja tarkastaa edellä kerrotut tiedot Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystietopankista, jos urakoitsija on merkitty rekisteriin. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä tarjouksessaan Urakoitsijatietojen luovuttaminen viranomaisille Tilaaja ilmoittaa urakoitsijan nimi- ja yhteystiedot (mm. urakoitsijan nimen, LY-tunnuksen, osoitteen, vastuuhenkilön nimen, työmaan nimen, urakointilajin, urakan aloittamispäivän ja arvioidun valmistumisajankohdan ja urakkahinnan) lääninverovirastoon Selvitykset aliurakoitsijoilta Urakoitsijan tulee toimittaa aliurakoitsijoistaan samanlaiset selvitykset kuin siltä itseltään vaaditaan. Määräys tästä on sisällytettävä aliurakoita koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväksymästä sellaista urakoitsijaa tai aliurakoitsijaa, joka ei ole toimittanut vaadittua selvitystä ennen töihin ryhtymistä. 11

12 6.4 Vakuutukset Rakennuskohteen vakuuttaminen Rakennuskohteen vakuuttamisessa noudatetaan YSE:n määräyksiä. Rakennustyövakuutuksen tulee kattaa koko urakkalaajuus. Vakuutus tulee ottaa tilaajan nimiin ja sen tulee joka hetki vastata vähintään rakennustyön senhetkistä täyttä arvonlisäverotonta arvoa Vastuuvakuutus 6.5 Vartiointi Vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä urakkasopimuksen voimassaoloaikana on Vastuuvakuutuksen sopimusehdot on toimitettava pyydettäessä tilaajalle. Tilaaja ei järjestä vartiointia. 6.6 Vahingot ja korvaukset Urakoitsija on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot täysimääräisenä. Urakoitsijan on ilmoitettava vastaanottotarkastuksessa työn suorittamisesta johtuvat kolmansia osapuolia koskevat selvittämättömät asiat. Urakoitsija vastaa myös vastaanottotarkastuksen jälkeen kolmansille osapuolille urakan toteuttamisessa aiheuttamistaan vahingoista. 6.7 Urakoitsijan raportointivelvollisuus Urakoitsijan tulee laatia tilaajan edellyttämät urakan aikataulua, töiden etenemistä, laskutusta, kassavirtaa, määräennusteita, tilaajan materiaaleja, laadunvarmistusta, turvallisuutta, riskienhallintaa ja resursseja koskevat raportit. 6.8 Immateriaalioikeudet Urakoitsijan urakkasopimuksen perusteella laatimien piirustuksien, suunnitelmien ja muiden vastaavien asiakirjojen mahdolliset tekijänoikeudet ja muut mahdolliset immateriaalioikeudet kuuluvat urakoitsijalle. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarjouksessa tai urakkasopimuksen aikana ne asiakirjat tai asiakirjan osat, jotka urakoitsijan käsityksen mukaan sisältävät tekijäoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Urakkasopimuksen aikana urakoitsijan on tehtävä ilmoitus välittömästi, kun tieto immateriaalioikeuksia sisältävästä asiakirjasta on tullut urakoitsijan tietoon. 12

13 Urakoitsijan ja tilaajan yhdessä toteaman tekijän- ja immateriaalioikeuden rajoittamatta tilaajalla on kuitenkin oikeus lisäveloituksetta käyttää kaikkia urakkasopimuksen perusteella laadittuja asiakirjoja muissakin vastaavissa projekteissaan. Jos tilaaja käyttää asiakirjoja urakkasopimuksen ulkopuolella muissa rakennusprojekteissa, tulee asiakirjojen kopioiden sisältää samat tekijänoikeus yms. merkinnät kuin alkuperäisessä asiakirjassakin on. Tarjouspyynnössä vaaditut rakennussuunnitelmat eivät sisälly näiden asiakirjojen joukkoon, niiden immateriaalioikeudet siirtyvät tilaajalle. 7 TILAAJAN MAKSUVELVOLLISUUS 7.1 Ennakko Pääsääntöisesti tilaaja ei maksa ennakkoa. 7.2 Kokonaishintaurakka Urakkahinta maksetaan maksuerätaulukon mukaan ja tilaajan hyväksymiä laskuja vastaan. Urakoitsija laatii maksuerätaulukkoehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi urakkaneuvottelussa sovitussa ajassa. Maksuerätaulukon tulee rakentua seuraavien periaatteiden mukaisesti: - Taulukon maksuerät ovat arvonlisäverottomia. Arvonlisävero maksetaan arvonlisäverolain mukaisesti kunkin maksuerän yhteydessä. - Ensimmäinen maksuerä maksetaan, kun urakkasopimus on allekirjoitettu, rakennusaikainen vakuutus ja -vakuus sekä työaikataulu ovat tilaajan hyväksymät sekä työt on aloitettu. Ensimmäinen maksuerä on 5 % urakkahinnasta. - Seuraavat maksuerät maksetaan työn edistymisen ja suoritetun valmiin työn arvon mukaan. - Viimeisen maksuerän suuruus on 10 % urakkahinnasta. Viimeinen maksuerä maksetaan, kun työ on valmis ja vastaanotettu, tilaaja on hyväksynyt takuuajan vakuuden ja kun mahdolliset vastuu- ja myöhästymiskysymykset on selvitetty ja kun urakoitsijan laadittavaksi määrätyt piirustukset ja kaikki loppudokumentit ja muut vastaavat asiakirjat on laadittu, tilaaja on ne vastaanottanut ja hyväksynyt. Lisäksi rekisteritiedot tulee olla päivitetty ja urakassa kotiin kutsuttujen materiaalien yhteenveto toimitettu tilaajalle. Viimeinen maksuerä on maksukelpoinen sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksymiskirjeellään ilmoittanut työn ja muiden edellä selostettujen seikkojen hyväksymisestä. 13

14 7.3 Yksikköhintaurakka Maksut Kyseessä on kokonaishintaurakka 7.4 Maksuerien pidätykset ja vähennykset Sen lisäksi mitä YSE 42:ssa on mainittu, tilaajalla on oikeus pidättää urakan maksueristä: - Urakoitsijalta suorittamatta jääneet tätä työtä koskevat työntekijöiden palkat sekä aliurakoitsijoiden työntekijöiden palkat ja niihin liittyvät ennakkoperintälain 7 :ssä tarkoitetut ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut - Urakoitsijan hyvityslasku - Kolmansien osapuolien taloudelliset vaatimukset Jos maksuerästä ei päästä yksimielisyyteen, maksetaan siitä riidaton osa. 7.5 Kustannustason muutosten vaikutus urakkahintaan Urakkahintaa ei sidota indeksiin. 7.6 Lisä- ja muutostyöt Lisä- ja muutostyöt korvataan määräluettelon mukaisilla yksikköhinnoilla. Yksikköhintoja noudatetaan sellaisenaan niin vähennyksissä kuin lisäyksissäkin. Urakkasopimuksen mukaiset yksikköhinnat ovat voimassa myös urakka-alueen ulkopuolella tehtävissä vastaavissa olosuhteissa suoritettavissa vastaavissa töissä. Urakoitsijan on ennen työhön ryhtymistä annettava yksikköhintoihin perustuva yksilöity tarjous lisä- ja muutostöistä sekä tilaajan on kirjallisesti tilattava työ. Lisätöitä ei makseta ilman em. sopimusta. Tilaajalla on oikeus teettää muutos- ja lisätöitä muulla kuin tämän urakkaohjelman tarkoittamalla urakoitsijalla tai tehdä ne itse. 7.7 Vastuu määrätiedoista urakoitsijan omaan suunnitelmaan perustuvissa töissä Urakoitsijan omien suunnitelmiensa perusteella laskemat aine- ja työmäärät eivät sido tilaajaa, vaikka tilaaja olisi tarkastanut ja hyväksynyt suunnitelmat. 14

15 7.8 Laskuille asetetut vaatimukset Laskutuksen pääperiaatteet Ensisijaisesti sähköinen laskutus, josta sopimuskatselmuksen yhteydessä annetaan erillinen laskutusohje Laskun hyväksymiskelpoisuus Lasku on hyväksymiskelpoinen, kun - laskua vastaava työsuoritus on tehty ja työn valvoja on sen kirjallisesti tarkastanut; ja - laskutukseen oikeuttava työalueen viimeistely ja siivous on tehty ja muut sopimuksessa vaaditut velvoitteet on suoritettu, esim. tarkemittaukset; ja - kaikista laskuun sisällytetyistä töistä on esitetty hyväksytty laatuaineisto kuten työsuunnitelmat, väliaikaisten rakenteiden suunnitelmat, paalutus-pöytäkirjat, tarkemittaukset, tutkimus- ja aineenkoestustulokset. Viimeistä maksuerää koskevan laskun osalta katso kohta Maksuaika Laskut maksetaan 14 päivän kuluessa, sähköisessä laskutuksessa ja 21 päivää paperilaskuilla valvojan tarkastuspäivämäärästä lukuun ottamatta viimeistä maksuerää. 8 KESKINÄISET VELVOITTEET 8.1 Viranomaisyhteydet, tarkastukset ja luvat Luvat Urakoitsija valmistelee tarvittavat kaivuu luvat, ja hakee ne kunnalta ohjeiden mukaisesti. Tilaaja on hankkinut / hankkii seuraavat luvat: - hankkii viranomaisluvat, jotka urakoitsija on valmistellut valmiiksi tilaajalle Urakoitsijan on laadittava ja jaettava melua aiheuttavista töistä tiedotteet ympäristön asukkaille. Urakoitsijan on itse hankittava kaikki työmenetelmiensä tai kalustonsa edellyttämät luvat Viranomaisyhteydet Viranomaisyhteyksien osalta noudatetaan seuraavia menettelytapoja, urakoitsija on velvollinen olemaan tarvittaessa yhteydessä: - työsuojelutarkastajaan - pelastusviranomaisiin Muilta osin noudatetaan YSE:n määräyksiä 15

16 8.1.3 Vastaanottotarkastus Työ katsotaan vastaanotetuksi, kun kumpikin sopijaosapuoli on allekirjoittanut vastaanottopöytäkirjan ja siinä mainitut puutteet ovat korjattu. Muilta osin vastaanotto suoritetaan YSE 71 :n mukaan Taloudellinen loppuselvitys YSE:n 73 :n mukaan Takuutarkastus YSE 74 :n mukaan. 8.2 Aikataulujen laadinta ja resurssit 8.3 Suunnitelmat Tilaaja voi antaa urakoitsijalle alustavan aikataulun tarjouspyynnön yhteydessä urakoitsijan työsuunnittelua varten. Urakoitsija on velvollinen toimittamaan urakan yleisaikatauluehdotuksen tilaajan tarkastettavaksi tarjouspyynnön mukaisesti tai tilaajan muuten ilmoittamassa ajassa Pysyvien rakenteiden suunnitelmat Vaaditut rakennussuunnitelmat ovat esitetty Toimivuus- ja tuotevaatimuksissa (Liite 1). Kokonaishintaurakka Tilaaja on teettänyt lähtöaineisto suunnitelmat ja toimivuus- ja tuotevaatimukset. 8.4 Mittaustyöt ja tarkemittaukset Kaikki asennettavat kaapelit tulee kartoittaa, erillisiä tarkemittauksia ei projektissa toteuteta. Mittaukset tulee tehdä suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. 9 LAADUNVARMISTUS 9.1 Urakoitsijan laadunvarmistus Urakoitsijan on esitettävä tilaajan antamien ohjeiden mukainen koko urakan kattava kirjallinen laatusuunnitelma ennen työn alkamista sekä työvaihekohtaiset kirjalliset työ- ja laadunvarmistussuunnitelmat ennen kunkin työvaiheen alkua. Urakoitsija kokoaa laatuaineiston urakkakohtaiseksi kelpoisuuskirjaksi tilaajan ohjeiden mukaan. 16

17 Jos urakoitsija haluaa käyttää uusia, vähän tunnettuja materiaaleja tai työtapoja, hänen on suoritettava kustannuksellaan kaikki tilaajan vaatimat kokeet niiden käyttökelpoisuuden osoittamiseksi. 9.2 Tilaajan laadunvalvonta Tilaajan valvojat Tilaaja nimeää työmaalle valvojat, jotka valvovat työsuoritusta tilaajan vaatimusten noudattamista. Valvojan toimivalta määritellään nimettäessä. Urakoitsijan tulee esittää piiloon menevät rakenteet valvojalle tarkastamista varten ennen toimenpidettä tai peittämistä. Valvojalle tulee esittää sitä ennen työtä koskevat tarketiedot (esim. tiedot kaivu- ja täyttötasoista, työalueiden rajoista ja putkista). Tilaajan valvonta ei vähennä urakoitsijan vastuuta Tilaajan asiantuntijat Tilaaja voi halutessaan käyttää apunaan asiantuntijoita. Asiantuntijoiden tehtävät ja valtuudet ilmoitetaan urakoitsijalle työtä aloitettaessa tai sitä mukaan, kun heidät määrätään tehtäviinsä Valvonnan työajat Tilaaja edellyttää, että urakoitsija tekee työtä yhteisesti sovittuna työaikana, ja järjestää valvonnan sen mukaan. Jos urakoitsija tekee säännöllisesti työtä sopimuksessa mainitun työajan ulkopuolella, tilaaja järjestää valvonnan ao. työhön. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tästä tilaajan edustajalle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen sen aloittamista. Jos urakoitsija laiminlyö em. ilmoitusvelvollisuutensa, tilaajalla on tällöin oikeus laskuttaa urakoitsijalta valvontahenkilökunnalle maksettavat ylimääräiset korvaukset. 9.3 Arvonalennus Mikäli työtulos ei täytä kaikkia sille asetettuja laatuvaatimuksia, mutta voidaan kuitenkin hyväksyä käyttöön otettavaksi, noudatetaan arvonalennuksessa YSE 27 :ä. Turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei voida hyväksyä arvonalennuksiin, vaan urakoitsijan on poistettava virheet kustannuksellaan. 9.4 Toiminnalliset laatupoikkeamat Liikennejärjestelyjen puutteista ja henkilökohtaisten turvavälineiden käytössä havaituista puutteista on tilaajalla oikeus ensimmäisen kirjallisen huomautuksen jälkeen periä sakkoa 200 / havaittu puute. 17

18 10 YMPÄRISTÖ Laatusuunnitelman yhteydessä urakoitsijan tulee myös esittää ympäristöasioissa noudatettavat menettelyt ja rakentamisen ympäristötavoitteet ja tuottaa rakentamiseen liittyvät ympäristöraportit tilaajan edellyttämällä tavalla. Urakoitsijan tulee laatia jätteiden käsittelystä ympäristöraportti ja ympäristölle vaarallisista aineista sekä ongelmajätteistä selvitys, joka kattaa loppu-/uudelleen käytön tai käsittelyn asianomaisessa käsittelylaitoksessa. Lisäksi urakoitsijan tulee seurata työmaan materiaalivirtoja ja raportoida näistä tilaajalle tilaajan edellyttämässä laajuudessa. Syntyvät purkujätteet tulee lajitella teräs-, puu-, betoni-, asfaltti- ja sekajätteeseen. Mikäli työstä voi aiheutua melu- tai tärinähaittoja (esimerkiksi sepelin kuormaus, paalutus), tulee urakoitsijan huolehtia kustannuksellaan, että ko. töihin on hankittu lupa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristönsuojelulain sekä kuntien ympäristösuojelumääräyksien mukaisesti. Lupaan liittyvät tiedotusvelvoitteet sisältyvät urakkahintaan. Pilaantuneen maaperän puhdistaminen on ympäristönsuojelulain mukaan luvanvaraista. Mikäli työalueen kaivutöiden, maa-ainesten poiston tms. työn yhteydessä epäillään maaainesten olevan pilaantuneita, tulee urakoitsijan olla yhteydessä ympäristöviranomaiseen. Mikäli työalueella on tai siellä epäillään olevan pilaantuneita maita, toimitaan tilaajan ja ympäristöviranomaisen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Töissä noudatetaan seuraavia vesien ja maaperän suojelua koskevia varotoimenpiteitä: - öljyjen, polttoaineiden, bitumiliuosten, liuottimien ja haitallisten lisäaineiden käsittelyssä noudatetaan varovaisuutta. Näiden haitallisten aineiden pääsy suoraan maaperään ja vesistöön on estettävä - öljyjen tai muiden em. haitallisten aineiden päästessä vahinkotapauksessa maahan, tulee saastunut maa-aines käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla - työkohteessa tulee olla imeytysturvetta tai öljyn imeytykseen tarkoitettua materiaalia. Imeytetty aine tulee käsitellä kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla. 11 TYÖMAAN HALLINTO JA TOIMITUKSET 11.1 Urakoitsijan organisaatio Urakoitsijan tulee esittää urakan organisaatio nimettyine vastuuhenkilöineen sekä heidän työkokemuksensa ja ansioluettelonsa sekä työn tekemiseen vaadittavat kelpoisuudet. Tiedot tulee antaa viimeistään urakkaneuvottelussa, ellei tarjouspyynnössä toisin edellytetä. Projektiorganisaation tulee nimetä vähintään: - Projektipäällikkö 18

19 - Työnjohtaja - Sähkötöiden johtaja - Turvallisuudesta vastaava Urakoitsijan halutessa vaihtaa vastuuhenkilön, on siihen saatava tilaajan hyväksyntä. Urakoitsijan henkilökunnan tulee täyttää työn tekemisen edellyttämät kelpoisuus- ja pätevyysvaatimukset ja eri viranomaisten edellyttämät työhön liittyvät pätevyydet Työmaapäiväkirja Työmaan päiväkirjassa esitetyt huomautukset, joilla katsotaan olevan taloudellisia tai aikataulullisia vaikutuksia, on urakoitsijan tuotava seuraavan työmaakokouksen käsittelyyn uhalla, että puhevalta asiassa muutoin menetetään. Urakoitsija on velvollinen pitämään työmaapäiväkirjaa koko projektin ajalta ja kirjattava siihen, liikenteenohjaukset, nopeusrajoitukset ja muut työmaan tapahtumat omien laatuohjeidensa mukaisesti Työmaakokoukset Työmaakokouksia pidetään neljän (4) viikon väliajoin tai tarvittaessa. Urakoitsija on velvollinen viikoittain raportoimaan vaihdetut valaisimet. Raportti tulee toimittaa edellisestä viikosta seuraavan viikon tiistain aikana. Raportti toimitetaan tilaajalle ja valvojalle sähköisesti Urakoitsija on velvollinen ilmoittamaan ennakolta valvojalle työmaakokouksessa esille tulevat asiat vähintään kaksi (2) arkipäivää ennen kokousajankohtaa. Työmaakokousten puheenjohtajana ja sihteerinä toimivat tilaajan edustajat. Urakoitsijan on työmaakokouksissa annettava tilaajan määrittelemässä laajuudessa mm. seuraavat tiedot, jotka merkitään pöytäkirjaan: - päivitetty yleisaikataulu - turvallisuus ja riskienhallinta - turvallisuus- ja laatupoikkeamat - MVR-mittaustiedot - työmaan resurssit - työtilanne - viimeksi tehty - mitä tehdään - tilaajan materiaalien käyttö - turvallisuuspoikkeamat ja näistä aiheutuneet toimenpiteet 19

20 Urakoitsija antaa tiedot edellisestä ilmoituksesta seuraavaan ilmoituspäivään sekä lisäksi tahdistavien töiden kumulatiivisen tilanteen. Työmaakokouspöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan viimeistään seuraavassa työmaakokouksessa. Tällöin on myös esitettävä sitä koskevat huomautukset Eri urakoitsijoiden töiden yhteensovitus Kohdassa 3.3 on mainittu alueella mahdollisesti käynnissä olevat urakat, jotka voivat vaikuttaa tähän urakkaan. Urakoitsijan on velvollinen, päätoteuttajan vastuun mukaisesti, olemaan yhteydessä käynnissä oleviin urakoiden vastuuhenkilöihin ja sopimaan aikataulutuksen. Urakat eivät saa olla esteenä toisten projektien toteuttamiseen. 12 TYÖVOIMA 12.1 Yleistä Tilaaja edellyttää, että urakoitsijan työmaalla toimiva henkilökunta on todistettavasti ammattitaitoista ja tuntee työhön ja urakoihin liittyvät vaarat, turvallisuusmääräykset ja - ohjeet. Urakoitsija sitoutuu huolehtimaan henkilökuntansa kitkattomasta yhteistyöstä tilaajan sekä toisten urakoitsijoiden kanssa sekä siitä, että urakoitsijan henkilökunta ja aliurakoitsijat noudattavat tilaajan antamia yleis- ja erikoisohjeita Noudatettavat palkka- ym. ehdot Työssä on noudatettava vähintään niitä palkka- ja muita ehtoja, jotka ovat Suomen lain ja työehtosopimusten määräysten mukaan noudattava samanlaatuisessa työssä. Ehto koskee myös työtä, jonka alihankkija teettää työntekijöillään Ulkomaalainen työvoima Ulkomaalainen työntekijä voi olla joko työsuhteessa Suomessa toimivaan yritykseen tai olla ulkomailla toimivan yrityksen palveluksessa oleva ns. lähetetty työntekijä Työntekijä EU/ETA-maan kansalainen Työnteko ei edellytä erillistä lupaa tai päätöstä, oli kyseessä lähetetty työntekijä tai Suomeen palkattu ulkomaalainen työntekijä Työntekijä on kolmansien maiden kansalainen Suomalaisen yrityksen palveluksessa tai lähetettynä työntekijänä työskentelevällä kolmansien maiden kansalaisella tulee lähtökohtaisesti aina olla oleskelulupa. 20

21 Jos kolmannen maan kansalainen työskentelee vakituisena työntekijänä EU/ETAvaltiossa toimivassa yrityksessä ja yritys lähettää työntekijän tilapäisesti töihin Suomeen, on Suomessa tapahtuvan työn aikana oltava oleskelu- ja työluvan voimassa siinä EU/ETA-jäsenvaltiossa, josta työntekijä lähetettiin Suomeen. Lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdoista säädetään laissa lähetetyistä työntekijöistä (1146/1999) Urakoitsijan muut velvollisuudet Tässä kohdassa yrityksellä tarkoitetaan tilaajaan sopimussuhteessa olevaa urakoitsijaa ja sen aliurakoitsijoita tai niiden aliurakoitsijoita. Yrityksen on sisällytettävä omiin alihankintasopimuksiinsa alla oleva sopimuslauseke. Ulkomaalainen yritys on velvollinen ottamaan työntekijöilleen tapaturmavakuutukset, jotka kattavat mahdollisesta työtapaturmasta ja ammattitaudista aiheutuvat vahingot. Jos yrityksellä on työmaalla palveluksessaan ulkomaalainen työntekijä, on hän velvollinen toimittamaan pyydettäessä tilaajan edustajalle työntekijästä voimassa olevan työntekijän oleskeluluvan, selvityksen oleskeluoikeuden rekisteröimisestä tai muun lainsäädännön edellyttämän selvityksen. Urakoitsijan tulee huolehtia, että työhön liittyvät keskeiset työ- ja sähköturvallisuussuunnitelmat on tarvittavilta osin käännetty ja muuten riittävän hyvin perehdytetty ulkomaisille työntekijöille. Milloin yritys ei ole suomalaisen työmarkkinajärjestön jäsen eikä sen vuoksi ole jäsenyytensä perusteella sidottu minkään työehtosopimuksen noudattamiseen, tulee sen noudattaa toimialansa työehtosopimusta sekä työ- ja sosiaalilainsäädäntöä Mikäli työmaalla syntyy epäselvyyttä siitä, onko yritys maksanut palveluksessaan olleille työntekijöille ao. työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja muita työehtosopimuksen edellyttämiä korvauksia, on yritys velvollinen esittämään palkan ja muiden korvausten maksusta asian selvittämiseksi tarvittavat luotettavat tositteet tilaajalle. Mikäli yritys - ei esitä valvojalle palveluksessaan olevasta työntekijästä asianmukaista työntekijän oleskelulupaa tai selvitystä oleskeluoikeuden rekisteröimisestä taikka selvitystä siitä, että lupaa ei tarvita, - ei ole ottanut työntekijöilleen tässä sopimuksessa tarkoitettua tapaturmavakuutusta, - ei noudata tämän sopimuksen tarkoittamalla työmaalla ulkomaalaisten työntekijöidensä työsuhteissa tässä sopimuksessa hänen noudatettavakseen mainittua työehtosopimusta, 21

22 - ei ole esittänyt kahden viikon kuluessa tilaajan esittämästä vaatimuksesta lukien asian selvittämiseksi tarpeellista selvitystä työntekijöille maksamistaan palkoista ja muista korvauksista tai - ei ole sisällyttänyt omiin alihankintasopimuksiinsa tätä sopimuslauseketta, tilaajalla on oikeus purkaa tämä urakkasopimus välittömästi Terveydentilavaatimus 12.5 Aliurakat 12.6 Henkilötunniste Urakoitsija vastaa siitä, että työntekijät täyttävät työtehtävien edellyttämät terveydentilavaatimukset. Urakoitsija vastaa terveystarkastusten kustannuksista. Urakoitsijan liikenneturvallisuustehtävissä toimivien työntekijöiden tulee lisäksi työlle määräyksissä asetetut terveydentilavaatimukset. Urakoitsija tulee pitää yllä ajantasaista luetteloa aliurakoitsijoistaan ja näiden työntekijöistä tilaajan antamien ohjeiden mukaan ja arkistoi kaikkien aliurakoitsijoiden kohdassa 6.3 mainitut todistukset. Urakoitsija huolehtii osaltaan tilaajavastuulain (1233/2006) mukaisten velvollisuuksien toteuttamisesta. Tilaaja ei salli aliurakoitsijoiden ketjutusta. Päätoteuttajan on huolehdittava siitä, että jokaisella rakennustyömaalla työskentelevällä on työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen henkilötunniste. Tunnisteessa tulee olla lisäksi työntekijän ja työnantajan nimi sekä yrityksen y-tunnus. Päätoteuttajan on myös ylläpidettävä ajantasaista luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. Luettelossa tulee näkyä työntekijän työnantaja ja työntekijän turvallisuuteen liittyvät pätevyydet. Henkilötunnistetta ei edellytetä henkilöiltä, jotka vain kuljettavat tavaraa työmaalle (eli eivät tee työtä tai asioi säännöllisesti työpaikalla vaan käyvät siellä tilapäisesti). Henkilöntunnisteeseen liittyvät lisävaatimukset: - Päätoteuttajan pitää olla valokopiot työmaalla työskentelevien henkilötunnisteista. - Henkilöntunnisteesta tulee näkyä turvallisuuspätevyydet. 22

23 12.7 Kulkuluvat Päätoteuttaja huolehtii työmaalla asianmukaisesta kulkulupakäytännöstä. Jokaisen urakoitsijan on ilmoitettava ennen työvaiheen aloittamista omien ja alihankkijoidensa työmaalla työskentelevien työntekijöiden nimet ja syntymäajat pääurakoitsijalle työmaalla tarvittavien kulkulupien myöntämiseksi. Päätoteuttaja myöntää työmaalle kulkuluvan vain työmaahan perehdyttämisen jälkeen, samassa yhteydessä tarkastetaan henkilön kaikki turvallisuuspätevyydet. 13 YLEISET TYÖMAAJÄRJESTELYT 13.1 Työmaa-alue ja liikennejärjestelyt Työmaa-alue Työmaa-alue on kuvattu kohdassa 1.1 ja suunnitelma-asiakirjoissa. Urakoitsijan tulee laatia kirjallinen työmaasuunnitelma työhön käyttämästään alueesta ja toimittaa se tilaajalle ennen töiden aloittamista. Työmaasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon liikenteen järjestelyt. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä useisiin tonttiliittymiin alueella. Kaivuu töistä ja tonttiliittymien kohdalla tulee informoida asukkaita hyvissä ajoin. Tonttiliittymien katkaisun tulee olla lyhytaikainen tai kulku tontille tulee turvata apusillalla. Työmaasuunnitelman laadinnassa noudatetaan tilaajan turvallisuusohjetta "Turvallisuussuunnitelmien laadinta". Urakoitsijan on hankittava kustannuksellaan kaikki työssä tarvittavat alueet. Urakoitsijan on hankittava alueiden käytölle alueen omistajan ja/tai haltijan kirjallinen lupa sekä tilaajan hyväksyminen. Urakoitsijan on hankittava yksityisen tien käyttöä varten tienpitäjän suostumus. Kaikkiin solmittaviin sopimuksiin tulee sisällyttää tilaajalle oikeus käyttää tietä valvontatehtävien hoitamiseksi. Urakoitsijan on valittava työhön liittyvien alueiden sijaintipaikka ja myös käytettävä näitä alueita siten, että yleistä tai yksityistä liikennettä ei vaaranneta, estetä tai tarpeettomasti häiritä. Samalla urakoitsijan on varmistettava, ettei siinä yhteydessä aiheuteta häiriötä ympäristölle, eikä haittaa tai vaaraa yleiselle sekä rautatieliikenteelle että muille osapuolille. 23

24 Urakoitsija vastaa työmaa-alueiden, työkohteiden, varastojen ja varastopaikkojen järjestyksenpidosta. Urakoitsijan pitää valvoa sitä, ettei asiattomia pääse liikkumaan urakoitsijan käytössä olevilla alueilla (myös silloin, kun työmaalla ei työskennellä). Urakoitsijan on huolehdittava liikennejärjestelyin, liikennemerkein, varoitusmerkinnöin ja tarvittaessa sulkuaidoilla, että ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tahattomasti työmaaalueelle. Urakoitsijan pitää erityisesti huolehtia työmaan suojaamisesta alueilla, joissa liikkuu paljon henkilöitä. Kevyen liikenteen väylien, koulujen, päiväkotien, palvelu- ja liikerakennusten, rautatieasemien ja matkakeskusten läheisyydessä työmaa-alue pitää suojata verkkoaidalla tai vastaavalla muulla menettelyllä. Urakoitsijan on merkittävä työmaa-alueella olevat kaivannot tai muut vastaavat vaarapaikat lippusiimalla tai muulla vastaavalla menettelyllä. Urakoitsijan on luovutettava alueet työn valmistumisen jälkeen ja saatettava alkuperäiseen kuntoon, ellei muuta ole määrätty. Mikäli tilaaja osoittaa työmaatukikohta-alueet, urakoitsija saa sijoittaa urakassa tarvittavat sosiaalitilat sekä työkone- ja työkaluvarastot alueille tilaajan kanssa tarkemmin sovittaviin paikkoihin. Urakoitsijalla ei ole tilaajan luovuttamiin alueisiin sen laajempaa käyttöoikeutta kuin mihin tilaajalla on laillinen oikeus. Tilaaja informoi urakoitsijaa näistä oikeuksista viimeistään alueiden luovutuksen yhteydessä. Mahdollisten muiden urakassa tarvittavien lisäalueiden hankinta ja sopimusten tekeminen kuuluu urakoitsijalle. Urakoitsijan on toimitettava kopiot näistä sopimuksista tilaajalle Tieliikenne Tie Urakoitsijan tulee suunnitella, järjestää ja ylläpitää työnaikaiset liikennejärjestelyt Mäntsälän kunnan sekä Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeiden mukaan. Tietä tai katua ei saa sulkea rakennustyön ajaksi. Urakoitsijan on laadittava ja hyväksytettävä suunnitelma työnaikaisista liikennejärjestelyistä. Työmaa on oltava myös iltaisin ja viikonloppuisin siinä kunnossa, että ajoneuvoliikenne ja kevyt liikenne on esteettömästi järjestetty ja ohjattu. 24

25 Urakoitsijan tulee hyväksyttää työnaikaiset liikennejärjestelyt ja niihin liittyvät suunnitelmat Mäntsälän kunnalla tai Uudenmaan ELY-keskuksella näiden tahojen antamien ohjeiden tai lupaehtojen mukaan. Urakoitsija vastaa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat urakoitsijalle kuuluvista tieliikennejärjestelyistä ja tiealueella tehtävistä töistä. Mikäli urakoitsija laiminlyö hänelle kuuluvat liikennejärjestely- ja kunnossapitotehtävät on tilaajalla oikeus suorittaa tai teettää ne urakoitsijan kustannuksella Tieyhteydet Alueelle kulkee yleisiä teitä ja katuja Läjitysalueet Tilaaja ei osoita läjitysaluetta. Maankaatopaikan tai läjitysalueen hankinta tai käytöstä sopiminen kuuluu urakoitsijalle Varamaaottopaikat Tilaaja ei osoita varamaaottopaikkaa. Varamaanottopaikan hankinta tai käytöstä sopiminen kuuluu urakoitsijalle Vesi- ja ilmaliikenne Ei vaikutusta tämän työmaan osalta Tietoliikenne Työt on suunniteltava ja toteuttava haittaamatta tai vaarantamatta tietoliikennettä ja tietoliikenneyhteyksiä. Urakoitsijan tulee noudattaa tietoliikenteen turvaamiseen liittyviä vaatimuksia Raideliikenne 13.2 Siisteys Ei vaikutusta tämän työmaan osalta. Urakoitsijalla on velvollisuus huolehtia urakka-alueensa siisteydestä työn aikana. Jätehuoltosuunnitelma (Kaivannaisjätemaa-aineslaki 555/ a ). 25

26 Urakoitsijan velvollisuuteen kuulua siistiä ja tarvittaessa maisemoida käytössään olleet alueet heti, kun urakoitsijan työt ovat päättyneet tällä alueella. Useamman urakoitsijan käyttäessä samaa aluetta he vastaavat yhdessä päätoteuttajan johdolla alueen siisteydestä ja loppusiistimisestä. Urakoitsija on velvollinen järjestämään toimintansa osalta jätehuollon. Urakoitsija on velvollinen lajittelemaan tuottamansa jätteen, kuten pakkaustarvikkeet tai työn aikana syntyneet jätemateriaalit ja kuljettamaan jätteet pois jätteenkäsittely- ja kaatopaikkamaksuineen. Työssä syntyneet jätteet mukaan lukien purkujätteet on välittömästi kuljetettava pois työmaa-alueelta. Työmaa-alue on pidettävä sellaisessa kunnossa, ettei siellä ole helposti saatavilla materiaalia tai laitteita, jota voidaan käyttää tieliikenteelle kohdistuvaan tuhotyöhön. Urakka-alueen siisteyttä ja järjestystä seurataan tilaajan valvojien toimesta. Mikäli puutteita ei korjata valvojan huomautuksesta huolimatta, voi tilaaja teettää siivoustyöt urakoitsijan kustannuksella Toimisto-, sosiaali- ja varastotilat Tilaaja ei järjestä toimisto-, sosiaali- eikä varastotiloja Valvojan ja kokousten vaatimat tilat Urakoitsijan tulee järjestää kokoustilat työmaakokouksia varten. Tilaaja voi antaa kokouspaikaksi omia neuvotteluhuoneita, jos niitä on vapaana Sähkö- ja vesiliittymät Urakoitsija hankkii itse tarvitsemansa sähkön ja veden Lämmitys, kuivatus ja valaistus Urakoitsija hoitaa työmaalle tarvittavat työ- ja sosiaalitilat sekä työmaalla tarvittavan lämmityksen, kuivatuksen ja valaistuksen. Valaistusvelvoite kattaa myös yleis-, kohde- ja ulkovalaistuksen (myös tievalaistus työmaan osalta) sekä tarvittaessa varavalaistuksen, esimerkiksi tunneleissa. 26

27 13.7 Puhelin ja tietoliikenneyhteydet Urakoitsijalla on oltava käytössään työn edellyttämät puhelin- ja tietoliikenneyhteydet. Valvojalla on oikeus työhön liittyvissä asioissa käyttää maksutta urakoitsijan faksia ja tietoliikenneyhteyttä. 14. TYÖTURVALLISUUS 14.1 Tilaajan turvallisuuteen liittyvät asiakirjat Yleistä Urakoitsijan on noudatettava tilaajan turvallisuusohjeita sekä turvallisuusasiakirjan (Urakkaohjelman Liite 2) vaatimuksia Turvallisuusasiakirja Tilaajan laatima turvallisuusasiakirja on Urakkaohjelman liitteenä 2. Urakoitsija on velvollinen laatimaan työmaan turvallisuussuunnitelman turvallisuusasiakirjan pohjalta. Turvallisuussuunnitelman tulee sisältää riskikartoituksen ja sen pohjalta tehdyn riskianalyysiin. Tilaaja täydentää tarvittaessa turvallisuusasiakirjaa urakan aikana, kun esille tulee uusia työmaahan tai urakkaan liittyviä vaara- ja haittatekijöitä tai muita turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Urakoitsijan on otettava työssään huomioon nämä muutokset ja täydennykset. Urakoitsijan velvollisuutena on välittää omalta osaltaan tilaajalle ne turvallisuustiedot, joilla on vaikutusta turvallisuusasiakirjan sisältöön Menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt Tilaajan laatimat menettelyohjeet ja turvallisuussäännöt ovat: - yleiset turvallisuusvaatimukset urakkaohjelman kohdassa kohde- ja yksityiskohtaiset turvallisuusvaatimukset, joihin on viitattu urakkaohjelman kohdassa 14 Tilaaja antaa tarvittaessa menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä urakan toteutuksen aikana liittyen asioihin, olosuhteisiin tai turvallisuusasioihin, jotka eivät ole olleet tilaajan tiedossa urakkasopimusta tehtäessä. Tilaaja voi antaa menettelyohjeita ja turvallisuussääntöjä urakan toteutuksen aikana myös turvallisuuslainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta tai työmaan turvallisuuden varmistamiseksi. Urakoitsijan on noudatettava näitä turvallisuusvaatimuksia. 27

28 14.2 Yleiset turvallisuusvaatimukset Henkilöstön pätevyys ja osaaminen Urakoitsijan henkilöstöllä tulee olla tehtävien edellyttämät Liikenteen turvallisuusviraston ja muiden viranomaisten vaatimat kelpoisuudet ja pätevyydet. Urakoitsijan henkilöstöllä tulee olla voimassa oleva työturvallisuuskortti. Tie- ja katualueella sekä muilla vastaavilla alueilla tehtävissä töissä urakoitsijan henkilöstön tulee täyttää tienpitäjän (Liikenneviraston tieosasto, kunnat) asettamat turvallisuuspätevyydet. Tieosaston osalta nämä ovat Tieturva-pätevyydet. Tulitöitä tekevillä henkilöillä tulee olla työn edellyttämä tulityökortti Turvallisuuskoulutus Tilaajalla on oikeus järjestää urakkaan liittyen turvallisuuskoulutusta tai vaatia urakoitsijaa pitämään turvallisuuskoulutusta, jos urakassa on ilmennyt turvallisuusmääräysten tai tilaajan turvallisuusvaatimusten vastaisia menettelyjä. Tilaajalla on myös oikeus järjestää tai vaatia urakoitsijan pitämään turvallisuuskoulutusta, jos urakan yhteydessä on sattunut työtapaturmia tai muita vakavia turvallisuuspoikkeamia kuten vaarannettu tieliikenteen turvallisuutta. Turvallisuuskoulutukseen osallistuminen tai järjestäminen ei pidennä urakka-aikaa Perehdyttäminen Urakoitsijan tulee perehdyttää henkilökuntansa ja alihankkijansa työmaahan ja urakan kohteeseen sekä työmaan olosuhteisiin ja vaaroihin ennen töiden aloittamista. Urakoitsijan on huolehdittava työn aikana muusta tarvittavasta perehdyttämisestä. Perehdyttämisestä tulee tehdä kirjallinen dokumentti, josta ilmenee perehdyttämisen laajuus, laatu, ajankohta sekä perehdyttämiseen osallistuneet. Perehdyttämiseen liittyvät dokumentit on oltava työmaalla ja urakoitsijan mukana työmaakokouksissa. Ne on esitettävä tilaajalle pyydettäessä. Urakoitsijan henkilökunnan on osallistuttava tilaajan tai päätoteuttajan järjestämiin perehdyttämistilaisuuksiin. 28

29 Henkilön suojaus Henkilönsuojainten käyttövelvoitteet on esitetty turvallisuusasiakirjassa kohdassa 4.3 Henkilön suojaimet Kemikaalien käsittely Urakoitsijalla tulee olla työssä käytettävistä kemikaaleista työmaalla käyttöturvallisuustiedotteet, joista kopio toimitetaan tarvittaessa päätoteuttajalle. Päätoteuttajan tehtävänä on pitää työmaakohtaista kemikaaliluetteloa, joka on esitettävä tilaajalle pyydettäessä. Kopio kemikaaliluettelosta toimitetaan tilaajalle työmaan päätyttyä Turvallisuussuunnittelu ja riskienhallinta Urakoitsijan on suunniteltava ja toteuttava urakkansa osalta riittävät riskienhallintamenettelyt. Urakoitsijan tulee laatia ennen töiden aloittamista kirjallinen turvallisuussuunnitelma, jonka osana on kattava ja järjestelmällinen turvallisuutta uhkaavien riskien tunnistaminen ja arviointi. Urakoitsijan on osallistuttava tilaajan järjestämiin työmaata tai urakkaa koskeviin riskienhallintatilaisuuksiin ja -menettelyihin Turvallisuusseuranta Päätoteuttajan on tehtävä viikoittain koko työmaata koskeva turvallisuustason mittaus (MVR -mittaus). Päätoteuttajan tulee ylläpitää tiedostoa työmaalla tehtyjen MVR - mittausten tuloksista. Tilaaja tekee tarvittaessa urakan aikana turvallisuusvalvontaan liittyviä turvallisuuskierroksia, joihin urakoitsijan on osallistuttava. Tilaajalla on oikeus osallistua urakoitsijan toteuttamiin MVR-mittauksiin tai muihin turvallisuustarkastuksiin ja -kierroksiin Turvallisuusjohtaminen Urakoitsijan tulee nimetä teettämänsä työn johtoa ja valvontaa varten pätevä ja vastuunalainen työnjohto. Päätoteuttajan tulee nimetä vastuuhenkilö, joka huolehtii päätoteuttajan turvallisuustehtävistä. Vastuuhenkilö huolehtii työmaan osalta myös liikenneturvallisuuteen liittyvästä yhteensovittamisesta, tiedonkulusta, tiedottamisesta ja turvallisuussuunnittelun koordinoinnista. 29

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa

URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa LIIKENNEVIRASTO URAKKAOHJELMAN OSA I 1 (43) URAKKAOHJELMAN OSA I Yleinen osa Tätä urakkaohjelmaa noudatetaan Liikenneviraston tilaamissa töissä. Urakkaohjelma on jaettu osaan I (Yleinen osa, UO I) ja osaan

Lisätiedot

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE

PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE URAKKAOHJELMA. Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE Urakkaohjelma PELTOKAAREN KAAVA-ALUEEN MELUESTE SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 6 1.1 Rakennuskohde... 6 1.2 Tutustuminen rakennuspaikkaan... 6 2 YHTEYSTIEDOT... 6 2.1 Tilaaja... 6 2.2 2.3 Rakennuttajakonsultti...

Lisätiedot

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka

Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Kauppakeskus Paletin pysäköintialueen laajennuksen maanrakennusurakka Urakkaohjelma 4.7.2014 SISÄLTÖ 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 3 1.1 Rakennuttaja / tilaaja 3 1.2 Rakennuskohde 3 2 URAKKAMUOTO JA SUORITUSVASTUUN

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN

Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi. URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN Pelkosenniemen kunta Tekninen toimi URAKKAOHJELMA Pyhän FIS-rinne URAKKALASKENTAAN 29.3.2010 1 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttaja / tilaaja... 4 1.2 Suunnittelijat...

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö PUNKALAITUMEN KUNTA Tekniset palvelut SARKKILAN KYLÄN VESIHUOLLON RAKENTAMINEN VESIHUOLTOSUUNNITELMA ASIAKIRJALUETTELO Piir.nro Mittakaava Piirustus Pvm. 22.5.2015 1 TARJOUSPYYNTÖ JA LISÄSELVITYKSET Tarjouspyyntö

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN

PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN PYHÄMÄENTIEN JA KUKKULAPOLUN KUNNALISTEKNIIKAN JA KATURAKENTEIDEN PERUSPARANTAMINEN URAKKAOHJELMA 7.3.2011 JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS JANAKKALAN KUNTA JANAKKALAN VESI LIIKELAITOS URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA

IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA IRJANKUJAN RAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA HATTULAN KUNTA 1 HATTULAN KUNTA 19.09.2014 HATTULAN KUNTA 2 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Tietoja rakennushankkeesta 2.1 Rakennuskohde 2.2 Rakennuttaja, valvonta 2.3 Tilaaja 2.4 Suunnittelija 2.5 Alueet

Lisätiedot

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014

MIKKELIN VESILIIKELAITOS. Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo Kitereentien liittymä plv. 0-445. Urakkaohjelma 27.6.2014 MIKKELIN VESILIIKELAITOS Brahentien vh-saneeraus välillä pumppaamo plv. 0-445 Urakkaohjelma 27.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema

Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema MIKKELIN VESILIIKELAITOS Valtatien 5 Parantaminen välillä Pitkäjärvi Asema Urakkaohjelma 4.6.2014 Sisällysluettelo 1 Rakennushankkeen yhteystiedot... 1 1.1 Rakennusurakan tilaaja... 1 1.2 Rakennuttaja...

Lisätiedot

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE

HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE HATTULA PÄIVÄRINTEEN KAAVA-ALUE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKAOHJELMA 21.5.2014 Urakkaohjelma Päivärinteen kunnallistekniikan rakentaminen 2014 1/19 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Rakennuttajat...4

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015

POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 1 (17) POIKKITIEN YRITYSALUEEN ESIRAKENTAMINEN URAKKAOHJELMA 10.3.2015 URAKKAOHJELMA 2 (17) SISÄLLYSLUETTELO 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja ja tilaaja... 4 1.2. Rakennuskohde...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662

Vastaanottaja: Siuntion kunta, Tekninen toimisto. 02570 Siuntio. Puhelin: 040 713 0662 1/6 Vastaanottaja:..2015 URAKKATARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNTA KARLSÅKERIN ASEMAKAAVA-ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien asiakirjojen mukaan.

Lisätiedot

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT

LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT URAKKAOHJELMA 11.4.2011 Jari Kinnunen URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO KITTILÄN KUNTA URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS

KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS KARVIAN KUNTA URAKKAOHJELMA AUKUSTINKADUN VESIHUOLLON JA KADUN SANEERAUS Tekninen toimi 6.5.2013 Sivu 2 / 17 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen,

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 Urakkaohjelma 1 ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - urakkaohjelma 28.8.2015 15561 15560 Urakkaohjelma 2 ja Sisällys Sisällys... 2 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1. Rakennuttaja

Lisätiedot

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA

NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA Urakkaohjelma 1 (20) NURMIJÄRVI, MAANTIEN 1321 (RAALANTIE) PARANTAMINEN LEHTORINTEEN LIITTYMÄSSÄ RAKENNUSURAKKA URAKKAOHJELMA Urakkaohjelma 2 (20) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

KIRKONKYLÄN KADUT 2012

KIRKONKYLÄN KADUT 2012 Tekninen osasto URAKKAOHJELMA 14.3.2012 Sivu 2 / 18 SISÄLLYSLUETTELO 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1 Tilaaja/Rakennuttaja... 4 1.2 Rakennuttaminen, valvonta ja suunnittelu... 4 1.3 Muut osapuolet...

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa

Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa Skanskan vakiosopimusehdot aliurakassa 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. EHTOJEN TULKINTA... 3 2. URAKOITSIJAN SUORITUSVELVOLLISUUS... 3 Sivuvelvollisuudet... 3 Skanskan Code of Conduct -eettinen ohjeisto...

Lisätiedot

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17.

KOKONAISURAKKA URAKKAOHJELMA. Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna. Evo, Asuntola Kivelän saneeraus. 30.6.2015 Sivu 1/17. 30.6.2015 Sivu 1/17 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKKA Sivu 2/17 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA... 4 1.1

Lisätiedot