TopClean AS Hygieeniset, itseimevät Nesterengaspumput

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TopClean AS Hygieeniset, itseimevät Nesterengaspumput"

Transkriptio

1 Käyttöohjekirja TopClean AS Hygieeniset, itseimevät Nesterengaspumput Ennen tuotteen käyttöönottoa tai huoltotoimenpiteitä tulee tämä manuaali lukea ja ymmärtää.

2 EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja SPX Process Equipment AB Box 1436 SE Örebro Sweden Täten vakuutamme, että Pumppusarja AS EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Ann.II.A, 98/37/EEC) on valmistettu EU-konedirektiivin 98/37/EG määräysten mukaisesti Valmistajan ilmoitus (Ann.II.B, 98/37/EEC) Pumppua ei saa ottaa käyttöön ennen kuin ne koneet tai se järjestelmä, johon pumppu liittyy, vastaa konedirektiivin 98/37/EEC määräyksiä. Örebro, Sweden, 01/07/2007 Gerwin Schaafsma Operational Manager, Europe

3 Sisältö 1.0 Esipuhe Merkkien selitykset Turvallisuuden kannalta huomioitava Tavaran kuljetus, vastaanotto ja siirtäminen Kuljetus Vastaanotto Siirtäminen Kuvaus Äänenpainetaso Sopimaton käyttö Asentaminen Imu- ja tulopuoli Putkisto Sähköliitäntä Valmistelevat toimenpiteet ja käynnistäminen Käynnin aikaiset tarkastukset Pitkäaikainen seisokki Pumpun puhdistaminen Varaosat Tiivisteet AS-sarjan purkaminen ja kokoaminen Yleiset ohjeet O-renkaat ja huulitiivisteet Pysäyttäminen Purkaminen Pumpun pesän ja juoksupyörän irroitus AS 40, 50, 60, 65 ja Pumpun pesän ja juoksupyörän irroitus AS 42 ja Tiivisteen purkaminen T malli V malli Q malli Laakerin irroitus...15

4 11.5 Kokoaminen Välykset Pumpun kokoaminen AS 40, 50, 60, Tiivisteen kokoaminen T malli V malli Q malli Pumpun pesän ja juoksupyörän asennus AS 40, 50, 60, 65 ja Pumpun pesän ja juoksupyörän asennus AS 42 ja Jätteiden käsittely/materiaalikierrätys Varaosaluettelo ja halkileikkauskuvat Varaosaluettelo AS 40, 50, 60-65, AS 40 Mallit T, Q, V AS 50 Mallit T, Q, V AS Mallit T, Q, V AS 80 Mallit T, Q, V Varaosaluettelo AS 42, AS 42 Mallit T, Q, V AS 52 Mallit T, Q, V Mitta- ja painotiedot AS moottorisuojalla 1450 rpm AS moottorisuojalla 1450 rpm AS moottorisuojalla 1450 rpm AS moottorisuojalla 1450 rpm Toimintahäiriöt Pumpun hävittäminen... 30

5 1.0 Esipuhe Tutustu ohjeisiin huolella ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. SPX Process Equipment pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeistukseen tarvittaessa muutoksia ilman tarvetta päivittää aikaisemmin julkaistuja ohjeita. Pyydettäessä tietoja, varaosia tai neuvontaa on pumpun tyyppi (*) ja sarjanumero (**) ilmoitettava poikkeuksetta. Tämä takaa huollon nopeuden ja tehokkuuden. Pumpun täydelliset tiedot löytyvät tyyppikilvestä sekä ostoasiakirjoista. TopClean Serial No. No. Item r.p.m. Pump type kw Volt Hz Nastagatan 19, Örebro, Sweden Tel +46 (0) Name plate 2.0 Merkkien selitykset Varoitus: Vaara:: Vaara: huomioi tarkasti tällä merkillä varustetut kohdat. ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin ja/tai aineellisiin vahinkoihin laitteiston sähköisiin osiin liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. 3.0 Turvallisuuden kannalta huomioitava Pumpun toiminnan aikana: Laitteen sähköisissä osissa on jännite. Laitteen mekaaniset osat liikkuvat. Pumpun runko, putkisto ja nivelliitokset ovat paineistettuja. Älä poista mitään suojia tai avaa lukituksia, irrota ruuviliitoksia tai kiinnikkeitä. Muussa tapauksessa on olemassa vakava henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen vaara. Pumpun pesän ja kannen yhdistävä kiristyspanta tulee kiristää hyvin, eikä sitä saa saada käsin auki. Kiristys tulee suorittaa tarkoitukseen sopivalla työkalulla ei käsin. Tarkastus- ja huoltotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vaaran etenkin vaarallisia tai myrkyllisiä aineita pumpattaessa. Mikäli pumpattavan nesteen lämpötila on yli 60 C, on laite varustettava asianomaisin suojuksin ja varoitusmerkein. Hankittaessa pumppu, johon kuuluu ainoastaan pelkkä akseli, liitännät moottoriin on tehtävä teknisten ohjeiden ja lain säännösten mukaan siten, että mm. liitokset ja hihnavälitykset on asianmukaisesti suojattu. Sähköisiin osiin liittyvät toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilökunta teknisten ohjeiden ja laillisten säädösten puitteissa vastaavan asentajan toimeksiannosta. 5

6 Asennuksessa tulee huomioida moottorin jäähdytyksen kannalta riittävä ilmanvaihto sekä huoltotoimenpiteiden edellyttämä vapaa tila. Ennen pumpun purkamista edellyttävien toimenpiteiden suorittamista (mm. tarkastus, puhdistaminen ja tiivisteiden vaihto), suorita seuraavat valmistelevat toimenpiteet: sammuta moottori ja irrota se virtalähteestä estä nesteen pääsy ympäristöön sulkemalla imu- ja poistoputkiston venttiilit mikäli pumppu sisältää terveydelle haitallisia nesteitä (esim. happoja tai liuotteita), käytä asianmukaisia käsi- ja kasvosuojaimia arvioi pumpun purkamisen yhteydessä sen sisältä vuotavan nesteen vaarallisuus ja ryhdy tarvittaessa asianmukaisiin turvatoimenpiteisiin. 4.0 Tavaran kuljetus, vastaanotto ja siirtäminen 4.1 Kuljetus Kaikkien SPX Process Equipment valmisteisten pumppujen pakkaukset määritellään tilauksen tekemisen yhteydessä. Mikäli toisin ei ennakolta sovita, tavara pakataan ainoastaan kuljetusta eikä pitkäaikaisvarastointia varten. Siinä tapauksessa, että pumppujen ulkovarastointi on tarpeen, asiakas vastaa pumppujen sähköosien (moottori) asianmukaisesta suojaamisesta mm. sateelta, pölyltä ja kosteudelta. 4.2 Vastaanotto Tavaran vastaanoton yhteydessä tulee pakkauksen sisältö varmistaa kokonaisuudessaan. Näin mahdollisesti ilmenevä sisällön kuljetuksen aikana tapahtunut vaurioituminen tulee saattaa välittömästi kuljetusliikkeen tietoon. Vaurioiden varmistuttua, toimi seuraavasti: ota tavara vastaan ja tee varauma ota kohteesta valokuvia, joista vauriot käyvät ilmi tee tapahtuneista vaurioista ilmoitus kuljetusliikkeelle käyttäen kirjattua lentopostia ja liitä ilmoitukseen valokuvat vaurioituneista osista. 4.3 Siirtäminen Siirrä pumput pakkauksissaan mahdollisimman lähelle asennuskohdetta käyttäen asianmukaisia nostolaitteita ja pura pakkaukset. Purkamisen aikana huomioi pakkauksesta mahdollisesti putoavat irtonaiset osat. Hävitä pakkausmateriaali (mm. puu, paperi tai muovikelmu) voimassa olevien säännösten mukaisesti. Pumpun pakkauksesta purkamisen jälkeen käytä tarkoitukseen sopivia nostohihnoja ja siirrä pumppu moottoreineen asennuskohteeseen. Älä käytä pumpun siirtämiseen sen moottorin silmukkapultteja. Nämä ontarkoitettu ainoastaan moottorin siirtämiseen. Koteloidun version tapauksessa ehkäise laitteen vahingoittuminen irrottamalla kotelo ennen pumpun ja moottorin siirtämistä. 6

7 5.0 Kuvaus AS-sarjan pumput ovat sivukanavalla varustettuja itseimeviä keskipakopumppuja, joissa on tähdenmuotoinen roottoriosa. Pumpun aukot sijaitsevat pitkittäisakselilla siten, että imuaukko on pumpun kannen etuosassa. Kaikissa malleissa on kiinnitysosia varten DIN standardin mukaiset kierreliitännät (mikäli tilauksessa ei ole toisin mainittu). Pumpun etukansi on puhdistamisen ja tarkastustoimenpiteiden helpottamiseksi vaivaton avata. Kaikissa malleissa on mekaaniset tiivisteet, joissa käytetyt materiaalit on valittu pumpattavan nesteen mukaan. Laippakytkentäisessä versiossa on erillinen vakiona B5-kiinnityksellä varustettu sähkömoottori, suojausluokka IP 55 (mikäli tilauksessa ei toisin mainittu). Kyseiset pumput on suunniteltu sovelluksiin, joissa pumpattava neste ei altistu lainkaan epäpuhtauksille on lämpötilaltaan -30 C C ei missään tapauksessa saa päästä kosketuksiin ympäristön kanssa on kemiallisesti syövyttävää. 5.1 Äänenpainetaso Mittaukset on tehty äänimittarilla, joka on sijoitettu 1 m etäisyydelle pumpusta 1,6 m korkeudelle lattiasta. Ennen mittausta on varmistettu, että pumppu on kiinnitetty asianmukaisesti. Taulukossa esitetyissä arvoissa ei ole huomioitu ulkoisten äänilähteiden vaikutusta (mm. venttiilit, äkilliset putkistosta peräisin olevat äänet). Itseimevien keskipakopumppujen äänenpainetaso on seuraava (katso oheinen taulukko): Pumpputyyppi db(a) AS 40 < 80 AS AS AS AS AS AS

8 6.0 Sopimaton käyttö Älä käytä pumppua olosuhteissa, joissa imupaine on ilmoitettua suurempi (0,5 kertaa pumpun muodostama painekorkeus). Pumppua tulee aina käyttää moottorin suojausluokkaa vastaavissa olosuhteissa. Tarkista suojausluokka moottorin tyyppikilvestä ennen asentamista. Pumppua ei saa käyttää ympäristössä, joka edellyttää korkeampaa suojausluokkaa ta i moottorin tai sen sähköisten osien korkeampaa suojausta. Käytettävien osien tulee turvaominaisuuksiltaan vastata käyttöympäristön vaatimuksia. 7.0 Asentaminen 7.1 Imu- ja tulopuoli (NPSH = Positiivinen imukorkeus, netto) Järjestelmän pienin vaadittava imukorkeus (käytettävissä oleva NPSH) Pumpun kavitoimisen välttämiseksi on huomioitava suurin sallittu imukorkeus ha geo max tai pienin sallittu nostokorkeus hc geo min. Pumpun vaatima positiivinen imukorkeus (tarvittava NPSH) Keskipakopumppujen asianmukainen toiminta edellyttää, että niiden sisään ei muodostu höyryä. Tästä syystä NPSH:n tarkistuspisteen staattinen nostokorkeus on juoksupyörän keskiössä eli pumpun akselin tason ja lapojen tulokulmien ulkopisteiden kautta kulkevan pystytason leikkauspiste. NPSHnec. on pumpun edellyttämä arvo metreinä. Kyseinen arvo saadaan suoritusarvokäyrästä. Käytännössä tähän lukuun tulee lisätä 0,5 m:n varmuusvara. 7.2 Putkisto Haitallisten rasitusten syntymisen ehkäisemiseksi imu- ja poistoputket tulee liittää pumpun aukkoihin siten, että liitoksiin ei kohdistu tarpeettomia voimia. Kyseiset putket tulee tukea siten, että pumppuun ei kohdistu rasitusta. Putkien sisähalkaisijan tulee olla sama kuin pumpun liitäntöjen. Missään tapauksessa putkiston sisähalkaisija ei saa olla pumpun liitäntöjä pienempi. Muussa tapauksessa seurauksena on painehäviö ja/tai pumpun heikko suoritusteho. Käytä putkistossa aina loivia taipeita. Mikäli putken läpimitta jossain kohtaa muuttuu, käytä supistuskartioita siten, että putken sisään ei pääse muodostumaan ilmataskuja (Kuva 1). Imuputken tulee olla mahdollisimman lyhyt ja sen tulee nousta kohden pumppua, mikäli pumppu imee säiliöstä. Jos taas pumppu on nesteen tason alapuolella, imuputken tulee laskeutua loivasti. Jos pumppua käytetään kuumien nesteiden siirtämiseen, asenna putkistoon paljetasaimia, jotka sallivat putkistossa tapahtuvan laajenemisliikkeen. Nesteen enimmäisnopeus imuputkessa ei saa olla enemmän kuin 3 m/s. Nopeudet välillä 1-2 m/s ovat suositeltavia. Imuputki tulee suunnitella siten, että pumppuun ei pääse ilmaa. Tästä syystä tilanteissa, joissa pumpattava neste imetään pumpun alapuolella olevasta säiliöstä, imuputken tulee ulottua vapaan nestepinnan alle. Poista nesteen tasaista virtausta mahdollisesti haittaavat imuhäviöitä aiheuttavat esteet. Varmista, että poistoputkessa ei ole pumpun läheisyydessä häiriöitä lisääviä kapeikkoja, jyrkkiä kulmia tai taipeita. NO El Kyllä YES Kuva 1 8

9 7.3 Sähköliitäntä Kytke pumppuun sähkö vasta putkiston liittämisen jälkeen. Moottorin ohjausjärjestelmän tulee olla teknisten standardien ja voimassa olevien säädösten (EN ) mukainen. Tämä koskee erityisesti pakollista käsikatkaisinta sekä ylivirta- ja ylikuormitussuojia (mm. varokkeet ja automaattikytkimet) ja tarvittaessa myös järjestelmää, jolla estetään pumpun tahaton uudelleenkäynnistyminen. Varmista, että verkkovirran taajuus ja jännite ovat käytettävän moottorin arvokilven mukaiset. Kaikki sähköiset liitännät (kaapelit, liittimet, vedonpoistimet, kytkimet ja suojaukset) ovat asennusympäristön edellyttämän suojausluokan mukaiset. Estä kaapeleiden liiallinen lämpeneminen käyttämällä moottorin arvokilvessä ilmoitettuja poikkileikkaukseltaan riittäviä kaapeleita. Aloita varmistamalla moottorin maadoitus käyttämällä moottorin tähän tarkoitukseen varattua liitintä ja poikkileikkaukseltaan riittävää kaapelia. Kaapelit voidaan kytkeä liitinalustaan käyttämällä joko kolmio- tai tähtikytkentää. Kytke moottori arvokilvessä ilmoitettuun ja kuvan 2 kaavion ilmoittamaan verkkojännitteeseen. Varmista, että liittimet ovat puhtaat, pitävät ja että niihin ei kohdistu vetoa. Käynnistymisen yhteydessä moottorin kuluttama virtamäärä lisääntyy nimellisarvoon nähden hetkellisesti 5-6-kertaiseksi. Mikäli käytettävä verkkojännitesyöttö ei riitä virtapiikin toimittamiseen, käytä tähti-kolmiokäynnistintä tai muuta vastaavaa laitetta (esim. säätömuuntaja). SPX Process Equipment ei vastaa teknisten standardien ja voimassa olevien säädösten laiminlyönnistä johtuvista henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista. Matala jännite Korkea jännite Kuva Toiminta 8.1 Valmistelevat toimenpiteet ja käynnistäminen Täytä pumppu nesteellä ennen ensimmäistä käynnistyskertaa, jolloin imun edellyttämä paine-ero saadaan aikaan. Pumpun tämän jälkeen tapahtuvien käynnistysten yhteydessä pumpun sisään jäävä neste riittää siemenvedeksi siinäkin tapauksessa, että putki on tyhjä. Varmista, että pumppu ei tyhjene täysin, mikäli asennuksen yhteydessä käytetään alipainetta tai lappoa. Varmista, että pumppu pyörii vapaasti kädellä pyöritettäessä. Tarkista että pumpun pesän ja kannen yhdistävä kiristyspanta on hyvin kiristetty, eikä sitä saa auki käsin. Kiristys tulee suorittaa tarkoitukseen sopivalla työkalulla ei käsin. Varmista, että pumppu pyörii merkinnän osoittamaan suuntaan. Varmista, että imu- ja poistopuolelle mahdollisesti asennetut kuristusventtiilit ovat auki. Käynnistä pumppu ja varmista, että sen kiertosuunta on oikea. On erittäin tärkeää, että pumpun liike on ennen sen uudelleenkäynnistämistä pysähtynyt täysin. 9

10 8.2 Käynnin aikaiset tarkastukset Jos pumppu ei käynnistyksen jälkeen nopeasti muodosta tarvittavaa virtausta, auta pumpun käynnistystäyttöä sammuttamalla pumppu ja lisäämällä nestettä. Varmista, että moottorin käyttämä virtapiikki ei ylitä nimikilvessä ilmoitettu arvoa. Pumpun tulee aina käydä tasaisesti ja ilman tärinää. Älä anna pumpun käydä tyhjänä. Vältä aina pumpun hetkellistä pitempää käyttöä siten, että poistopuolen kuristusventtiili on kiinni. Mekaaninen tiiviste: varmista, että tiiviste ei vuoda akselin kohdalta. Älä koskaan sulje AS-sarjan pumppujen poistopuolta täydellisesti. 8.3 Pitkäaikainen seisokki Kun pumppua ei käytetä pitkään aikaa, tyhjennä pumppu täysin ja pese se huolellisesti siten, että sen sisään ei pääse muodostumaan kuonaa ja/tai karstaa. Pumpun uudelleen käynnistyksen yhteydessä toimi edellä esitettyjen ohjeiden mukaan. 8.4 Pumpun puhdistaminen Tämä pumppu ei tarvitse erityisiä pesutoimenpiteitä. Pumpun käyttölaitoksella normaalisti noudatettava puhdistusaikataulu on täysin riittävä. Jos pumppua käytetään kovettuvien tai kiteytyvien nesteiden pumppaamiseen, varmista aina, että laite pestään aina sen käytön lopettamisen yhteydessä. Näin varmistetaan tiivisteen ja pumpun pitkäikäisyys. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että käytettävä pesuneste on yhteensopiva pumpun ja pumpattavan nesteen kannalta. 9.0 Varaosat Nimike Pumppujen määrä (Varasto mukaan lukien) Mekaaninen tiiviste Pumpun laakeri O-rengastiiviste O-rengastiivistemutteri Suositeltavat varaosat kahden käyttövuoden aikana asennettujen pumppujen määrän mukaan - vdma-standardi SPX Process Equipment ei vastaa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttämisestä. 10

11 10.0 Tiivisteet Kaikki SPX Process Equipment AS-sarjan keskipakopumpuissa on vaihdettavuuden takaamiseksi (aksiaalivälys varmistettava) DIN ISO 3069 standardien mukaiset mekaaniset tiivisteet. Mekaanisen tiivisteen tyyppi ja materiaali valitaan pumpattavan nesteen mukaan. Varoitus: ennen pumpun käyttämistä muiden kuin valinnan ja tilauksen yhteydessä ilmoitettujen nesteiden pumppaamiseen on varmistettava, että mekaaniset tiivisteet ja muut tiivisteet soveltuvat kyseisen uuden nesteen käsittelyyn. 11

12 11.0 AS-sarjan purkaminen ja kokoaminen 11.1 Yleiset ohjeet Asennukset saa suorittaa vain koulutettu henkilökunta. Käytä aina sopivia suojavaatteita. Huolehdi että henkilökunta on koulutettua ja ohjeistettua. Virheellinen asennus voi johtaa pumpun toimintahäiriöihin. SPX Process Equipment ei ole vastuussa tapaturmista ja/tai vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden huomioon ottamisen laiminlyömisestä. Työskentele aina puhtaassa ympäristössä. Säilytä kaikki herkät osat kuten akselitiivisteet, o- renkaat, laakerit, jne. pakkauksissaan mahdollisimman pitkään. Käytä puhdasta työalustaa. Tarkasta että käytettävät varaosat eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana. Älä koskaan työskentele käynnissä olevan pumpun kanssa. Pumppua purettaessa vältä koskettamasta juoksupyörää pyöritettäessä pumppua manuaalisesti. Älä unohda että pumppu saattaa käynnistyä, vaikka etukansi on avattu esim. puhdistusta varten. Älä koskaan käytä pumppua ilman etukantta. Seuraa ohjeita pumpun pysäyttämiseksi ennen huoltotöiden aloittamista. Purkamisen jälkeen tarkasta huolellisesti kaikki osat mahdollisten vaurioiden varalta ja puhdista ne hyvin. Mikäli havaitset vaurioita osissa tulee ne uusia O-renkaat ja huulitiivisteet Huulitiivisteiden ja o-renkaiden kanssa työskenneltäessä on varottava niiden vaurioittamista teräviin reunoihin. Varmista että o-renkaat eivät pyöri, vaan liukuvat paikoilleen asennettaessa. Kaikki o-renkaat ja huulitiivisteet tulee voidella sopivalla liukasteella ennen asennusta. Sopivia liukasteita ovat esim. saippua ja vesiliuos sekä silikoni. PTFE materiaalista valmistetut o-renkaat on syytä lämmittää kuumassa vedessä ennen asennusta. Tämä tekee o-renkaista pehmeitä ja siten helpompia asentaa. Huomio että PTFE materiaalilla ei ole lämpötilamuistia Pysäyttäminen Ennen asennustöiden tai pumpun tutkimisen aloittamista seuraa seuraavat kohdat pumpun pysäyttämiseksi. 1. Sammuta pumppu. Estääksesi pumpun uudelleen käynnistymisen työskentelyn aikana seuraa seuraavia ohjeita. Sammuta pumpulle tuleva virta. Käännä pumpun päävirtakatkaisin asentoon off. Lukitse päävirtakatkaisin Poista sulake Laita varoittava viesti päävirtakatkaisimeen Pumpun pysähdyttyä poista tarvittaessa kytkimen suojus. Anna pumpun jäähtyä ympäristön lämpötilaan. Poista paine tiivisteen huuhtelujärjestelmästä ja irroita putket pumpusta. 5. Sulje tulo- ja paineputken venttiilit. 6. Kuivaa ja puhdista pumpun pesä ja putkisto. 7. Ennen pumpun purkamista puhdista pumppu ulkopuolelta. 12

13 11.4 Purkaminen Pumpun pesän ja juoksupyörän irroitus AS 40, 50, 60, 65 ja 80. Katso kuvat AS 40 sivu 18, AS 50 sivu Irroita mekaanisen tiivisteen huuhteluletkut (71) malleissa V ja Q. Poista suoja (44) avaamalla ruuvit (46), mikäli suoja asennettu. Avaa ruuvit (28) irroittaaksesi moottorin (50). Vedä moottori (50) varovasti laakeripesästä (5). Moottorikoot IEC 112 asti. Mikäli tarpeellista irroita säädettävä jalka avaamalla mutterit (30) ja ruuvit (29). Moottorikoot yli IEC 112. Mikäli tarpeellista irroita säädettävä etujalka (20) ja takajalat (23) avaamalla ruuvit (29). Avaa ja poista kiristyspanta (9). Poista pumpun kansi (2). Avaa juoksupyörän mutteri (10) kääntämällä vastapäivään ja poista juoksupyörä (3) varovasti. Poista juoksupyörän kiila (11). Poista tasauslevyt (19) Pumpun pesän ja juoksupyörän irroitus AS 42 ja 52. Katso kuvat AS 42 sivu 23, AS 52 sivu Irroita mekaanisen tiivisteen huuhteluletkut (71) malleissa V ja Q. Poista suoja (44) avaamalla ruuvit (46), mikäli suoja asennettu. Avaa ruuvit (28) irroittaaksesi moottorin (50). Vedä moottori (50) varovasti laakeripesästä (5). Moottorikoot IEC 112 asti. Mikäli tarpeellista irroita säädettävä jalka avaamalla mutterit (30) ja ruuvit (29). Moottorikoot yli IEC 112. Mikäli tarpeellista irroita säädettävä etujalka (20) ja takajalat (23) avaamalla ruuvit (29). Poista pultti (38). Poista pumpun kansi (2). Irroita ensimmäinen juoksupyörä (3) sekä juoksupyörän kiila (11). Poista poistopuolen pesä (35) sekä imupuolen pesä (34). Poista toinen juoksupyörä (3) sekä juoksupyörän kiila (11). 13

14 Tiivisteen purkaminen T malli 1. Vain AS 42 ja AS 52 mallit. Työnnä rengasta (31) poistaaksesi lukkorenkaan (32) akselilta (4). 2. Poista tiivisteen rotaatio-osa kääntämällä jousta myötäpäivään ja samalla vetämällä jousta ja tiivistettä. Käytä tarvittaessa pihtejä. 3. Avaa ruuvit (26). 4. Poista varovasti pumpun pesä (1) laakeripesästä (5). 5. Poista tiivisteen stationääriosa pumpun pesästä (1). Vedä heitin (14) pois V malli 1. Vain AS 42 ja AS 52 mallit. Työnnä rengasta (31) poistaaksesi lukkorenkaan (32) akselilta (4). 2. Poista tiivisteen rotaatio-osa kääntämällä jousta myötäpäivään ja samalla vetämällä jousta ja tiivistettä. Käytä tarvittaessa pihtejä. 3. Avaa ruuvit (26). 4. Poista varovasti pumpun pesä (1) laakeripesästä (5). 5. Avaa vaarnapultti (68). 6. Vedä varovasti mekaanisen tiivisteen pesä (65) pumpun pesästä (1). 7. Poista säteistiiviste (66) mekaanisen tiivisteen pesästä (65) Q malli 1. AS 40, 42, 60-65, 80 malleissa avaa vaarnapultit (68). AS 50, 52 malleissa avaa vaarnapultit (62). 2. Irroita mekaanisen tiivisteen pesä (60) pumpun pesästä (1) työntämällä sitä taaksepäin. 3. Avaa ruuvit (26). 4. Poista varovasti pumpun pesä (1) laakeripesästä (5). 5. Poista ensimmäisen mekaanisen tiivisteen stationääriosa pumpun pesästä (1). 6. Avaa tiivisteen rotaatio-osan ruuvit. 7. Poista tiivisteen rotaatio-osa akselilta (4). 8. Poista mekaanisen tiivisteen pesä (60) vetämällä se pois akselilta (4). 9. Työnnä ulos toisen mekaanisen tiivisteen stationääriosa tiivistepesästä (60). 10. Poista o-rengas (61). 11. Työnnä pois heitin (14). 14

15 Laakerin irroitus 1. Poista moottorisuojan adapteri (43) (mikäli asennettu) avaamalla ruuvit (45) Avaa ruuvit (27). Poista laakerin kansi (8). Paina akseli ja laakeriasetelma ulos laakeripesästä (5). Avaa rengasmutteri (17). Paina akseli (4) pois laakerista (7) Kokoaminen Huomautus: On suositeltavaa esiasentaa pumppu ilman mekaanista akselitiivistettä. Ensin säädetään pumpun välykset välystaulukon mukaisesti ja sitten vasta kootaan pumppu akselitiivisteen kanssa. Poikkeus: Mallit AS 42 ja AS 52 (kaksijaksoiset pumput), joissa on ns. kelluva juoksupyörä Välykset Välysten määritykset AS-sarjan pumpuille joissa välysten säätö. A = Juoksupyörän takana, välys juoksupyörän ja pumpun pesän välissä. B = Juoksupyörän edessä, välys juoksupyörän ja pumpun kannen välissä. C = Välys pumpun pesän ja kannen välissä. Huomioitavaa: C välys on koneistettu, B välys riippuu tasauslevyjen määrästä, A välys tulee aina olla oikein. Se on tärkein välyksistä. Poikkeamia voidaan hyväksyä vain B välyksessä. Ongelmatilanteissa ottakaa yhteys paikalliseen edustajaamme. Pumpun välysten säätötaulukko AS pumput A B C AS AS AS AS C B A 15

16 Pumpun kokoaminen AS 40, 50, 60, 65 Ennen asennuksen aloittamista lue kohdat 11.1 Yleiset ohjeet sekä 11.2 o-renkaat ja huulitiivisteet. Huom. Varmista että kaikki pinnat ovat puhtaat ja vioittumattomat. Kiillota tarvittaessa ja voitele esim. saippuavesiliuoksella o-renkaat ja kontaktipinnat Tarkista akselin kunto. Puhdista huolellisesti. Paina laakeri (7) akselille (4). Asenna rengasmutteri (17) ja kiristä se. Paina akseli (4) ja laakeriasetelma laakeripesään (5). Asenna laakerikansi (8). Paina heitin (14) akselille (4). Asenna moottorin suojuksen adapteri (43) (mikäli käytössä) ruuvein (46) Tiivisteen kokoaminen T malli V malli Asenna tiivisteen stationääriosa pumpun pesään (1) varovasti painaen. Asenna pumpun pesä (1) yhteen laakeripesän (5) kanssa varovasti painaen. Ole varovainen ettet kolhi akselitiivistettä akseliin. Kiristä ruuvit (26). Aseta tiivisteen rotaatio-osa akselille (4). Asenna tiiviste varovaisesti, että et vahingoita pintoja tai o-renkaita. Vain AS 42 ja AS 52 mallit. Asenna pidätin (31) akselille (4). Paina tiivisteen jousi pidätintä vasten ja lukitse se lukkorenkaalla (32). Paina tiiviste (66) mekaanisen tiivisteen kanteen (65). Kiinnitä pultti (68) pumppupesään (1). Aseta mekaanisen tiivisteen kansi (65) pulteille (68) ja kiristä ne. Aseta tiivisteen stationääriosa pumppupesään (1) painamalla varovasti. Asenna pumpun pesä (1) yhteen laakeripesän (5) kanssa varovasti painaen. Ole varovainen ettet kolhi akselitiivistettä akseliin. Kiristä ruuvit (26). Aseta tiivisteen rotaatio-osa akselille (4). Asenna tiiviste varovaisesti, että et vahingoita pintoja tai o-renkaita. Vain AS 42 ja AS 52 mallit. Asenna pidätin (31) akselille (4). Paina tiivisteen jousi pidätintä vasten ja lukitse se lukkorenkaalla (32). 16

17 Q malli Aseta o-rengas (61) mekaanisen tiivisteen kanteen (60). Asenna taaimmaisen tiivisteen stationääriosa mekaanisen tiivisteen kanteen (60). Aseta mekaanisen akselitiivisteen kansi (60) akselille ja työnnä se akselin päähän. Aseta tiivisteen rotaatio-osa akselille (4). Tarkista A mitta, koska se on tärkeä tiivisteen pinnoille suuntautuvan voiman kannalta. AS 40 = 16,0 mm AS 50 = 17,5 mm AS 60 = 15,5 mm AS 65 = 15,5 mm AS 80 = 19,5 mm Kiristä tiivisteen rotaatio-osa ruuvit. Asenna etummaisen akselitiivisteen stationääriosa pumpun pesän (1) taakse. Asenna pumpun pesä (1) laakeripesään (5). Varo vahingoittamasta tiivistettä. Kiristä ruuvit (26). Asenna mekaanisen tiivisteen kansi (60) pumpun pesään (1) Pumpun pesän ja juoksupyörän asennus AS 40, 50, 60, 65 ja Asenna oikea tasauslevymäärä (19) Asenna juoksupyörän kiila (11) ja paina juoksupyörä paikalleen. Asenna o-rengas (16) juoksupyörän kiinnitysmutteriin (10) ja kiristä juoksupyörä (3). Asenna o-rengas (13) pumpun pesän (1) uraan. Asenna pumpun kansi (2) ja lukitse se kiristyspannalla (9). Moottorikoot IEC 112 asti. Asenna säädettävät jalat ja kiristä ne mutterein (30) ja ruuvein (29). Moottorikoot yli IEC 112. Asenna etujalka (20) ja takajalka (23) kiristämällä ruuvit (29). Asenna moottori (50) työntämällä moottorin akseli pumpun akseliin (4) ja lukitsemalla se ruuvein (28). Asenna moottorin suoja (44) moottorin päälle ja kiinnitä se adapteriin (43) ruuvein (46). 10. V ja Q mallit. Asenna mekaanisen tiivisteen huuhteluletkut (70 ja 71) mekaanisen tiivisteen kanteen (65 ja 60). A 17

18 Pumpun pesän ja juoksupyörän asennus AS 42 ja Asenna taaemman juoksupyörän kiila (11) ja työnnä juoksupyörä (3) akselille (4) Asenna o-rengas pumpun pesän (1) uraan ja asenna sisäinen imukansi (34). Asenna o-rengas (36) sisäiseen imukanteen (34) ja asenna sisäinen poistokansi (35). Asenna etummaisen juoksupyörän kiila (11) ja paina juoksupyörä (3) akselille (4). Asenna o-rengas (36) sisäiseen poistokanteen (35). Asenna kansi (2) pulttien (38) avulla. Moottorikoot IEC 112 asti. Asenna säädettävät jalat ja kiristä ne mutterein (30) ja ruuvein (29). Moottorikoot yli IEC 112. Asenna etujalka (20) ja takajalka (23) kiristämällä ruuvit (29). Asenna moottori (50) työntämällä moottorin akseli pumpun akseliin (4) ja lukitsemalla se ruuvein (28). Asenna moottorin suoja (44) moottorin päälle ja kiinnitä se adapteriin (43) ruuvein (46). V ja Q mallit. Asenna mekaanisen tiivisteen huuhteluletkut (70 ja 71) mekaanisen tiivisteen kanteen (65 ja 60) Jätteiden käsittely/materiaalikierrätys Tuotteen tullessa elinkaarensa päähän hävitä tuote sovellettavan lain mukaisesti. Jos mahdollista, pura tuote ja kierrätä osamateriaalit. 18

19 12.0 Varaosaluettelo ja halkileikkauskuvat 12.1 Varaosaluettelo AS 40, 50, 60-65, 80 Pos Mrä Nimike Materiaali 1 1 Pumpun runko CF-3M / Q 1 Pumpun runko, Q-malli CF-3M / V 1 Pumpun runko, V-malli CF-3M / Kansi, rungon CF-3M / Juoksupyörä CF-3M / Akseli AISI 316 L / V 1 Akseli, V-malli AISI 316 L / Laakeripesä Valurauta %Ni 6 1 Mekaaninen tiiviste - 6 Q 1 Mekaaninen tiiviste, Q-malli Laakeri Teräs 8 1 Laakerin kansi Alumiini Kiinnike, kotelo AISI 304 / Mutteri, juoksupyörä AISI 316 L / Akselikiila, juoksupyörä AISI 316 / Tappi AISI 304 / O-rengas EPDM 14 1 Heitin NBR 15 1 Akselitappi NBR 16 1 O-rengas EPDM 17 1 Rengasmutteri Galvanoitu rauta 18 1 Rasvanippa Galvanoitu rauta 19 2 Välike AISI 316 L / Etujalka CF-8 / Säätöjalka AISI 304 / Takajalka CF-8 / AISI 304 / Jalka, säädettävä AISI 304 / Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Ruuvi, kuusiokanta Teräs 29 2 Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Mutteri AISI 304 / Huulitiiviste NBR 40 2 Öljyrenkaan suojus AISI 304 / Suojus, liitin AISI 304 / Suojus AISI 304 / Ruuvi, kuusiokolo AISI 304 / Ruuvi, uppokanta AISI 304 / Sähkömoottori - 60 Q 1 Mekaanisen tiivisteen kansi, Q-malli AISI 304 / Q 1 O-rengas, Q-malli NBR 62 Q 2 Ruuvi, kuusiokanta, Q-malli AISI 304 / V 1 Mekaanisen tiivisteen kansi, V-malli AISI 304 / V 1 Tiiviste, säteisakseli, V-malli - 68 Q 2 Vaarnaruuvi, Q-malli AISI 304 / V 2 Vaarnaruuvi, V-malli AISI 304 / V 1 O-rengas, V-malli NBR 71 Q 2 Mekaanisen tiivisteen huuhteluputki, Q-malli AISI 304 / V 2 Mekaanisen tiivisteen huuhteluputki, V-malli AISI 304 / V 1 Keraaminen karkaistu holkki, V-malli AISI 304 / V 1 O-rengas, V-malli NBR 87 V 3 Tappi, V-malli AISI 304 /

20 12.2 AS 40 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 60 Q 61 Q 6 Q 1 Q 66 V 71 V 70 V 71 Q 68 Q 65 V 68 V 1 V 4 V 20

21 12.3 AS 50 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli 62 Q 60 Q 6 Q 1 Q V-malli 66 V 71 V 65 V 1 V 61 Q 71 Q 4 V 70 V 68 V 21

22 12.4 AS Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 60 Q 71 Q 1 Q 66 V 71 V 1 V 61 Q 68 Q 6 Q 65 V 70 V 4 V 68 V 22

23 12.5 AS 80 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 61 Q 71 Q 6 Q 1 Q 87 V 86 V 71 V 70 V 1 V 60 Q 68 Q 85 V 66 V 65 V 68 V 23

24 12.6 Varaosaluettelo AS 42, 52 Pos. Mrä Nimike Materiaali 1 1 Pumpun runko CF-3M / Q 1 Pumpun runko, Q-malli CF-3M / V 1 Pumpun runko, V-malli CF-3M / Kansi, rungon CF-3M / Juoksupyörä CF-3M / Akseli AISI 316 L / V 1 Akseli, V-malli AISI 316 L / Laakeripesä Valurauta %Ni 6 1 Mekaaninen tiiviste - 6 Q 1 Mekaaninen tiiviste, Q-malli Laakeri Teräs 8 1 Laakerin kansi Alumiini Akselikiila, juoksupyörä AISI 316 / O-rengas EPDM 14 1 Heitin NBR 15 1 Akselitappi NBR 17 1 Rengasmutteri Galvanoitu rauta 20 1 Etujalka CF-8 / Säätöjalka AISI 304 / /2 Takajalka CF-8 / AISI 304 / /2 Jalka, säädettävä AISI 304 / Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Ruuvi, kuusiokanta Teräs 29 2 Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Mutteri AISI 304 / Lukkorengas AISI 316 L / Rengas AISI 304 / Imukansi CF-3M / Painekansi CF-3M / O-rengas EPDM 38 2 Väkäpultti AISI 304 / Väkäpultin tappi AISI 304 / Suojus, liitin AISI 304 / Suojus AISI 304 / Ruuvi, kuusiokolo AISI 304 / Ruuvi, uppokanta AISI 304 / Sähkömoottori - 60 Q 1 Mekaanisen tiivisteen kansi, Q-malli AISI 304 / Q 1 O-rengas, Q-malli NBR 62 Q 2 Ruuvi, kuusiokanta, Q-malli AISI 304 / V 1 Mekaanisen tiivisteen kansi, V-malli AISI 304 / V 1 Tiiviste, säteisakseli, V-malli - 68 Q 2 Vaarnaruuvi, Q-malli AISI 304 / V 2 Vaarnaruuvi, V-malli AISI 304 / V 1 O-rengas, V-malli NBR 71 Q 2 Mekaanisen tiivisteen huuhteluputki, Q-malli AISI 304 / V 2 Mekaanisen tiivisteen huuhteluputki, V-malli AISI 304 /

25 12.7 AS 42 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 60 Q 61 Q 6 Q 1 Q 66 V 71 V 70 V 71 Q 68 Q 65 V 68 V 1 V 4 V 25

26 12.8 AS 52 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 62 Q 60 Q 6 Q 1 Q 66 V 71 V 65 V 1 V 61 Q 71 Q 4 V 70 V 68 V 26

27 13.0 Mitta- ja painotiedot 13.1 AS moottorisuojalla 1450 rpm K A F G DN J DN I I1 H Y C1 E1 B C E L1 L Pumppu kw DN A B C C1 E E1 F G K H J I I1 Y L L1 Paino, kg AS 40 1, , , AS 50 2, AS ,5 5, AS 65 5, ,5 7, ,5 AS Mitat eivät koske DN = DIN kierreyhteitä mallit IEC/EN moottorein 13.2 AS moottorisuojalla 1450 rpm K A F G DN J DN I H Y B C E D L Pumppu kw DN A B C D E F G K H J I Y L M N O Paino, kg AS 40 1, , , AS 50 2, AS , AS 65 5, ,5 7, AS Mitat eivät koske DN = DIN kierreyhteitä mallit IEC/EN moottorein 27

28 13.3 AS moottorisuojalla 1450 rpm K A F G DN J DN I I1 H Y C1 E1 L B C E L1 Pumppu kw DN A B C C1 E E1 F G K H J I I1 Y L L1 Paino, kg AS 42 2, AS 52 5, Mitat eivät koske DN = DIN kierreyhteitä mallit IEC/EN moottorein 13.4 AS moottorisuojalla 1450 rpm K A F G DN J DN I H Y * B C E D L Pumppu kw DN A B C C1 E E1 F G K H J I I1 Y L L1 Paino, kg AS 42 2, AS 52 5, Mitat eivät koske DN = DIN kierreyhteitä mallit IEC/EN moottorein 28

29 14.0 Toimintahäiriöt Pumppu ei ime (siemenvesi) Imuputkeen on päässyt ilmaa. Tarkista kiinnikkeiden tiivisteet ja kiristä ne riittävän tiiviiksi. Imuputken pää ei ole nesteen pinnan alla. Juoksupyörän ja kannen sekä juoksupyörän ja rungon välinen välys on kasvanut. Tarkista ja korjaa. Pumpussa ei ole nestettä. Lisää nestettä. Pienennä imupaineen häviötä. Vähennä imukorkeutta. Putkeen on muodostunut ilmataskuja. Poista ilmataskut ja asenna poistopuolelle tarvittaessa venttiili. Ei virtausta Pumpussa ei ole siemenvettä. Katso 8. sekä tätä edeltävä kohta. Pumppu pyörii väärään suuntaan. Imuaukko on tukossa. Sulkuventtiilit kiinni. Riittämätön virtaus Järjestelmän poistopuolen vastapaine on noussut. Asenna halkaisijaltaan suuremmat putket. Mekaaniseen tiivisteeseen pääsee ilmaa. Tarkista tiivisteen kunto. Pumpattavan nesteen viskositeetti on tilauksessa ilmoitettua suurempi. Ota yhteyttä valmistajaan. Juoksupyörän ja kannen sekä juoksupyörän ja rungon välinen välys on kasvanut. Tarkista ja korjaa. Nostokorkeuden häviö Poistopuolen vastapaine on pudonnut. Asenna imuputkeen kuristusläppä. Juoksupyörän ja kannen sekä juoksupyörän ja rungon välinen välys on kasvanut. Tarkista ja korjaa. Lisääntynyt ottoteho Virtausnopeus on liian alhainen. Pumppu pyörii tarkoitettua nopeammin. Juoksupyörä ei pyöri vapaasti. Tarkista. Pumpattavan nesteen ja/tai ominaispaino on ilmoitettua korkeampi. Laakereiden kunto on heikentynyt. Lisääntynyt ottovirta Virrantarve on kasvanut (katso edellinen kohta). Verkkojännite on laskenut. Sähköjärjestelmä on vikaantunut. 29

30 15.0 Pumpun hävittäminen Huomioi seuraavat ohjeet pumpun hävittämisen yhteydessä. Irrota kaikki sähkö- ja putkistoliitännät teknisten ohjeiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti. Pura pumppu osiin ja puhdista osat huolellisesti. Pumpun keskeiset osat on valmistettu seuraavista materiaaleista: Pumpun runko, Kansi ja Juoksupyörä Elastit Moottori Akseli juoksupyörän mutteri S.S Aisi 316L NBR, EPDM, Viton, Teflon Alumiini, valurauta, kupari Meidän tuotannossamme ei käytetä osia, jotka on valmistettu amiantista tai lyijystä. Pumpun osat tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti. 30

31

32 Your local contact: SPX Process Equipment AB Nastagatan 19, Box Örebro, SWEDEN Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit and SPX Corporation reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing. Copyright 2005, 2008 SPX Corporation

TopClean CS, CSK, CSX Hygieeniset Keskipakopumput

TopClean CS, CSK, CSX Hygieeniset Keskipakopumput Käyttöohjekirja TopClean CS, CSK, CSX Hygieeniset Keskipakopumput Ennen tuotteen käytöönottoa tai huoltotoimenpiteitä tulee tämä manuaali lukea ja ymmärtää. EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja SPX

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE MDG pumput

KÄYTTÖOHJE MDG pumput KÄYTTÖOHJE MDG pumput 30.07.2009 Nr. MDG0907-1-FI Sisällysluettelo 1. Tavaran vastaanotto.................................... 3 2. Yleistä...............................................3 2.1 Toimintaperiaate.........................................3

Lisätiedot

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP

VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT, 3x400V AS-, KN- ja KM-sarjat, laipalliset DN32-DN65. SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP SC-KÄYTTÖVESIPUMPUT - AEP, LP ja ALP LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø Ø Ø kw Total input power P VAAKA-ASENTEISET VAKIONOPEUSPUMPUT,

Lisätiedot

TopGear Hammaspyöräpumput

TopGear Hammaspyöräpumput TopGear Hammaspyöräpumput TopGear Kun luotettavuus on ensisijaista Hammaspyöräpumppuja käytetään kaikentyyppisissä teollisuuden sovelluksissa. Ne soveltuvat sekä ohuiden että paksujen nesteiden pumppaamiseen,

Lisätiedot

FIP Joustavat kumisiipipumput

FIP Joustavat kumisiipipumput FIP Joustavat kumisiipipumput FIP-sarja Joustava ratkaisu nesteiden pumppaukseen Johnson Pump on kehittänyt kumisiipipumpusta entistä paremman. Parannetut paine- ja tuotto-ominaisuudet, pumpunpesän ja

Lisätiedot

Huolto-opas Kuivausrumpu

Huolto-opas Kuivausrumpu Huolto-opas Kuivausrumpu T5190LE Malli N1190.. Alkuperäiset ohjeet 438 9098-10/FI 2015.09.11 Sisältö Sisältö 1 Merkinnät...5 2 Yleistä...5 3 Huolto...6 3.1 Puhdista nukkasuodattimet...6 3.2 Erikoissuodatin...6

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT 1. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI

Revisio 01 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L. Revisio 01 Marraskuu 2006 ASENNUSOHJEET B192 HEPA-PÄIVITYSSETTI 1 FI ASENNUSOHJEET B192 HEPA PÄIVITYSSETTI G BD UN L Revisio 01 Marraskuu 2006 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 2 Valmistaja/maahantuoja 3 Osat 4 Asennusohjeet 5 Varaosat 6 Takuu 7 Räjäytyskuva 3 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput. 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään

MVV-sarja MONIVYÖHYKEPUMPUT. MVV-pumput.  11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään MONIVYÖHYKEPUMPUT MVV-pumput 11/2012 Oikeus muutoksiin pidätetään 1 TEKNISET TIEDOT Yleiset tekniset tiedot MVV -sarjan pumput ovat pystyasenteisia monivyöhykepumppuja Sovelluskohteet MVV -sarjan pumppuja

Lisätiedot

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1

Max. nostokorkeus Teho (kw) LVR3-7-220V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 220 V G1. LVR3-7-380V 3 32 5 44 0,55 10 50Hz ~ 380 V G1 Kuvaus Virhehälytyksenestopumppu, jolla korvataan pienten vuotojen aiheuttama vedenhukka automaattisen sprinkleripumpun turhan käynnistymisen estämiseksi. Tekniset tiedot Tyyppi: Monivaiheinen keskipakopumppu

Lisätiedot

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje

Fig 1, Fig 12, Fig 13, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 160055/1 IM-S60-17 ST Issue 1 Fig 1, Fig 12, Fig 1, Fig 14, Fig 16 ja Fig 16L roskasihdit kierreliitoksin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n.

Imuyksikkö - moottoriteho 750 W - max. ilmamäärä 2210 m 3 /h - max. alipaine 920 Pa - jännite 230 V - virta 5.2 A - imyksikön paino n. KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjekirjaan huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300 imuria. Tämän ohjekirjan ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300 imuri:

Lisätiedot

VARISCO itseimevät keskipakopumput J

VARISCO itseimevät keskipakopumput J VARISCO itseimevät keskipakopumput J Teollisuuskäyttökohteet Nesteensiirto: puhtaat tai likaiset nesteet, neutraalit nesteet, hapot, emäkset; hiekka, muta- tai kiintoainesuspensiot; puhtaat tai likaiset

Lisätiedot

TopClean AS ATEX mukainen räjähdyssuojaus (94/9/EC)

TopClean AS ATEX mukainen räjähdyssuojaus (94/9/EC) Käyttöohjekirja TopClean AS ATEX mukainen räjähdyssuojaus (94/9/EC) Ennen tuotteen käyttöönottoa tai huoltotoimenpiteitä tulee tämä manuaali lukea ja ymmärtää. A.0201.105 Atex IM-AS/03.00 FI (09/2008)

Lisätiedot

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput

BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi. Huolto-ohjeet. Hydromatic repivät jätevesipumput BEVERA OY PL 78-02231 ESPOO Puh. (09) 884 5522 - Fax (09) 804 1263 www.bevera.fi 1 Huolto-ohjeet Pumput: Mallit: repivät jätevesipumput HPDY200M3-4 1-vaihe 230 V HPDY200M11-4 3-vaihe 400 V SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN

ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN ASENNUS-, HUOLTO- JA KÄYTTÖOHJEET ARCTIC BUFFET LINE DROP IN KEITTOLÄMMITIN MALLIT: BLDISH SISÄLLYSLUETTELO Vastaanotto 3 Asennus ja käyttöönotto 3 Käyttö 4 Puhdistus 4 Huolto 4 Jos laite ei toimi 4 Takuuehdot

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

KÄYTTÖVESIPUMPUT, VAKIONOPEUS, 3x400V AP-, AKP- ja AEP- sarjat, kierteelliset G1/2 G1 ¼ LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ. Head.

KÄYTTÖVESIPUMPUT, VAKIONOPEUS, 3x400V AP-, AKP- ja AEP- sarjat, kierteelliset G1/2 G1 ¼ LOREM IPSUM JE ZULT MAAR 60 HZ.  Head. LOREM IPSUM JE ZULT MAAR HZ m Head m/s m/s m/s m/s m/s Ø m Ø Ø Ø Ø l/s Flow kw Shaft power P Ø m/h Ø 9 Ø Ø kw 9 Total input power P Ø KÄYTTÖVESIPUMPUT, VAKIONOPEUS, xv AP-, AKP- ja AEP- sarjat, kierteelliset

Lisätiedot

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R

VARISCO itseimevät jätepumput ST-R VARISCO itseimevät jätepumput ST-R Varisco ST-R -sarjan pumput ovat itseimeviä kierrätyspumppuja ja soveltuvat suuria kiintoaineita sisältävien lietteiden pumppaamiseen. Pumput asennetaan pumpattavan nesteen

Lisätiedot

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT

DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖ- VENTTIILIT DRV LINJASÄÄTÖVENTTIILIT DRV VODRV Lämmitysverkostoissa on usein ongelmia, kun edellytetään tietty virtaama kuhunkin yksittäiseen liittymään. Tämä johtuu virtausvastusten eroista

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 0107050/1 IM-P010-08 ST Issue 1 AV21 ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA

ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE HÖGFORS 31300CS SARJA HÖGFORS 06/06/2014 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä... 2 Kuljetus ja varastointi... 3 Nostaminen... 4 Venttiilin paikka putkistossa... 5 Suositeltava asennustapa... 10 Hitsaus... 11 Huuhtelu... 12 Käyttöönotto...

Lisätiedot

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

DN15 - DN100 LE31 ja LE33 Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 00050/5 IM-P0-0 CH Issue 5 DN15 - DN100 LE1 ja LE Säätöventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Huolto. Tekniset tiedot 4. Varaosat Copyright 1998 IM-P0-0 CH Issue 5 1 1. Asennus

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1483250/1 IM-P148-10 ST Issue 1 CA16 vedenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Kuvaus 2. Suunnitteluarvot 3. Asennus 4. Varaosat 5. Huolto 6. Turvallisuustiedote Spirax Oy PL 127, 00811 Helsinki puh. (09)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide

Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310. Providing sustainable energy solutions worldwide 161 502 30-2 Providing sustainable energy solutions worldwide Asennus- ja käyttöohjeet CTC EcoTank 300/310 TÄRKEÄÄ LUE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ SÄILYTÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN 2016-04-25 Asennus-

Lisätiedot

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus

Muistin ja valinnaisten lisäkorttien asennus Näiden ohjeiden avulla voit poistaa muisti- tai valinnaisia lisäkortteja. Katso alla olevasta kuvasta, missä on poistettavan kortin liitin. Kiintolevyn liitin 1 Lisäkortin liitin Laiteohjelmakortin liitin

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Yleiskuvaus. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet Tekninen tuote-esite D6..W Läppäventtiili kierteettömillä korvakekiinnikkeillä Avoimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Lämmitys- ja jäähdytyskojeiden auki-kiinni -sovelluksiin Yleiskuvaus

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

NENTUOTETUKIp.0400244780

NENTUOTETUKIp.0400244780 PÄÄTÄI STUMAKORKEUSENNENASENNUSTA! TEKNI NENTUOTETUKIp.0400244780 SCHWAB ASENNUSOHJE Ennen asennusta: Tarkista, ettei tuotteessa ole kuljetuksen aikana tulleita halkeamia tai kolhuja. Märkätilassa elementti

Lisätiedot

Paineilmakäyttöiset kalvopumput. Asennus-, käynnistys-, käyttö-, huolto- ja korjausohjeet

Paineilmakäyttöiset kalvopumput. Asennus-, käynnistys-, käyttö-, huolto- ja korjausohjeet Pumppumallit T25 T220 T70 T420 T120 Metal series FIN Käyttöohje Paineilmakäyttöiset kalvopumput Alumiiniset, valurautaiset ja AISI 316 happoteräksiset pumput Edition 1/2006 C:\arbetsfiler\instruktioner\tapflo\pumpar\metal

Lisätiedot

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHS HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Vaakasuuntainen pyörreilmasuihku. Laite voidaan asentaa kattoon tai seinään. Paineenmittaus ja aerosolitestit voidaan tehdä etulevyn läpi.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein paitsi S42 malli. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija:

HUOLTO-OHJE SS/EN3. Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin. Sivu 1/10 Versio 09.2014. Lisenssinhaltija: Sivu 1/10 SS/EN3 HUOLTO-OHJE Firephant FP1V1 1 KG Jauhesammutin 1KG JAUHESAMMUTIN Sivu 2/10 MALLI HOUSEGARD FP1V1 SS/EN3 A: Yleistä. B: Tekniset tiedot. C: Täyttämisen toimenpiteet. D: Tarkistuksen toimenpiteet.

Lisätiedot

TopClean CS ATEX mukainen räjähdyssuojaus (94/9/EC)

TopClean CS ATEX mukainen räjähdyssuojaus (94/9/EC) Käyttöohjekirja TopClean CS ATEX mukainen räjähdyssuojaus (94/9/EC) Ennen tuotteen käyttöönottoa tai huoltotoimenpiteitä tulee tämä manuaali lukea ja ymmärtää. A.0201.205 Atex IM-CS/03.00 FI (04/2008)

Lisätiedot

Matkustamon pistorasia

Matkustamon pistorasia Ohje nro Versio Osa nro 30664329 1.0 Matkustamon pistorasia M3603136 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 M8703902 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Asennusohjeet KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Asennusohjeet Ennen jääkaapin asentamista 4 Vesiliitäntä 4 Sähköliitäntä 5 Jääkaapin sijoitus ja tasapainottaminen 6 Asennusmitat ja -vaatimukset 7 Pakastimen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA

Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle TURVALLISUUSTIETOJA Lue huolella koko käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa. Muista säästää käyttöohje tulevaisuuden varalle Pidätämme kaikki oikeudet teknisten tietojen muutoksiin, emme myöskään vastaa mahdollisista teksti

Lisätiedot

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Tuotenumero 184200 080580 Sisällys Käyttöohje 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy

Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje. Eräliike Riistamaa Oy Baikal MP-46 ilmapistooli käyttöohje Eräliike Riistamaa Oy 1. Yleistä 1.1 LUE ASEEN OHJEKIRJA HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA. Ohjekirjassa esitellään lyhyesti aseen tekniset tiedot, muotoilu ja käyttöohjeet.

Lisätiedot

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje

LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW. Asennus-, huolto- ja käyttöohje LUKINTALAITE SYLINTERI TOIMILAITTEILLE Malli B_Q, B_W ja B_QW Asennus-, huolto- ja käyttöohje 6 B 70 fi 4/2015 2 6 B 20 fi Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Osat ja liittimet...3 2 VAROTOIMENPITEET... 4 3 ASENNUS

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi

Malli Kierros- Max Nopeusalue 7 bar 70 bar 140 bar 210 bar Varastointi SIIPI KIINTEÄTILAVUUKSISET 1 runko 2 roottori 3 siivet 4 tasapainoitus levyt 5 akseli 6 imuaukko 7 paineaukko Toiminta-arvot 1450 rpm öljyllä ISO VG46 ja lämpötilalla 50 C. Malli Kierros- Max Nopeusalue

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914

XPi-pumput 10k - 03. Helsinki 0914 XPi-pumput 10k - 03 Helsinki 0914 XPi-sarjan pumput on suunniteltu vaikeisiin olosuhteisiin huomioiden: - Pumpun tilantarve - Pumpun kierrosnopeus - Tehontarve Ratkaisuksi HYDRO LEDUC on kehittänyt kulmapumpun,

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE

OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE OTSOSON WC-LAITTEEN ASENNUS- JA HUOLTOOHJE WC-LAITTEEN ASENNUS WC-laite on varustettu kiinnityspultein. Maahantuoja / valmistaja ei vastaa siitä, jos wc-laite on kiinnitetty vastoin määräyksiä (esim. asennettu

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin

DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin DHN HEPA-suodattimella varustettu hajotin Version: 16.02.2012 Radiaali- tai pyörreilmasuihku yksilöllisesti säädettävien suuttimien kautta, sopii myös poistoilmasovelluksiin. Laite voidaan asentaa kattoon

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS)

Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Ohje nro Versio Osa nro 31330604 1.7 31414189, 31201481 Rengaspaineiden valvontajärjestelmä (TPMS) Sivu 1 / 9 Erikoistyökalut T9513035 TPMS-TYÖKALU Työkalunumero: T9513035 Työkalun selostus: TPMS-TYÖKALU

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI

CCO kit. Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI kit Compact Change Over - 6-tievaihtoventtiili toimilaitteineen LYHYESTI Mahdollistaa lämmityksen ja jäähdytyksen tuotteille, joissa on vain yksi patteripiiri Tarkka virtaussäätö Jäähdytys/lämmitys 4-putkijärjestelmiin

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen

EXTOR 2300A asbesti-imuri alipaineistukseen KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Perehdy tähän ohjeeseen huolellisesti ennen kuin asennat, käytät tai huollat EXTOR 2300A asbesti-imuria. Näitä ohjeita tulee noudattaa. TEKNINEN ERITTELY EXTOR 2300A asbesti-imuri

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

LÄPPÄVENTTIILI HITSAUSYHTEIN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE LÄPPÄVENTTIILI 31300-SARJA ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO- OHJE 1. Yleistä Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin asentamista ja käyttöönottoa. Säilytä ohje venttiilin läheisyydessä venttiilin

Lisätiedot

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE

SL, SLK, SARJAN LÄPPÄVENTTIILIT P.E.D 97/23/EC / 0424 RYHMÄ 1-2 LUOKKA I, II, III ASENNUS, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. YLEISTÄ 1.1 RAKENNE Pieni koko ja kevyt rakenne tarjoavat etuja asennuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksessa. Koot DN 300-1200 on varustettu korvilla, jotka helpottavat keskitystä ja asennusta. SLK

Lisätiedot

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06

Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 Asennusohje PEM1366FIN 2012-06 SUOMI KYLMÄKUTISTE JATKO YKSIJOHDIN MUOVIKAAPELEILLE KUPARILANKASUOJALLA CJ11.42 Uo/U = 20.8/36 kv, Um = 42 kv 2/10 CJ11.42 PEM1366FIN 2012-06 YLEISTÄ - Tarkista, että olet

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä. öljyntäyttö/huohotinkorkki. Klassinen lohkoroottoripumppu

Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä. öljyntäyttö/huohotinkorkki. Klassinen lohkoroottoripumppu Modulaarinen rakenne helpottaa huoltoa ja käyttöä Valurautainen laakeripesä antaa vakautta kautta pumpun käyttöalueen Järeät perän neulalaakerien vierintäpinnat antavat täyttä vakautta hihna- tai ketjukäyttöisille

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT

WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT WALLMEK ERIKOIS TYÖKALUT TYÖSKENTELY OHJE POLTTO-AINEEN TYHJENNYS/ TÄYTTÖLAITTEELLE WL1050-E HYVÄKSYTYT POLTTOAINEET: BENSIINI, DIESEL JA ETANOLI SÄILIÖN TILAVUUS 115 LITRAA Imu toiminto Suljettu Uudelleentäyttö

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne)

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi haponkestävää terästä 411 (410) sarjat PN40 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) Operation WAFER tyyppi haponkestävää terästä 41101, 41001 sarjat höyrylle (fire safe rakenne) C ont R o L Käyttö ja rakenne Versio Wafer tyyppi 411 (410) läppäventtiiliä käytetään teollisuusputkistoissa

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet

TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet TS1 ja TS2 yleispatruunatiivisteet Yksinkertainen ja kestävä rakenne varmistaa luotettavan toimivuuden 1 TS1- ja TS2-yleispatruunatiivisteet on suunniteltu yleistiivisteiksi, jotka soveltuvat vakiopunostiivisteen

Lisätiedot

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään.

S-polven asennuksen jälkeen voit kiinnittää sen halutessasi metallilevyllä seinään. CREAVIT WC-ISTUIMEN ASENNUSOHJE WC-istuinten mitat Koti t Q2 Q3 WN 3141 175 235 235 DR3141 180 225 240 VT3641 175 230 230 SL 3141 180 220 225 KR 3141 180 210 220 SA 3141 185 235 235 MR 3641 175 185 215

Lisätiedot

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE

DC 500 E. Puruimuri KÄYTTÖOHJE DC 500 E Puruimuri KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo 1. Tekniset tiedot 2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Pakkauksen purkaminen 4. Toimitussisältö 5. Rakenne 5.1. Imurin kokoaminen 5.2. Sähköliitäntä 6. Varaosalista

Lisätiedot

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje

FT14 uimurilauhteenpoistimet ½ (DN15) - 1 (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1440013/9 IM-S02-13 ST Issue 9 FT14 uimurilauhteenpoistimet ½" (DN15) - 1" (DN25) Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE. Tuote No.: 96516599

Yhtiön nimi: - Luotu: - Puhelin: - Fax: - Päiväys: - Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE. Tuote No.: 96516599 Positio Laske Kuvaus 1 CR 3-12 A-A-A-E-HQQE Tuote No.: 96516599 Vaaka-asenteinen, monijaksoinen keskipakopumppu, jossa imu- ja paineaukko ovat samalla tasolla (in-line). Voidaan asentaa vaakasuuntaiseen

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin:

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on valmistettu ruostumattomasta

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT

Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT I.TBPA8. Asennus, kiertopumppu TBPA GOLD/COMPACT. Yleistä Patteripiirin toisiopuolella olevan kiertopumpun avulla varmistetaan jäätymisvahtitoiminto, kun käytetään pattereita, joissa ei ole jäätymishalkeamissuojaa.

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907

Yhtiön nimi: Luotu: Puhelin: Päiväys: Positio Laske Kuvaus 1 SP Tuote No.: 12A01907 Positio Laske Kuvaus 1 SP 17-7 Tuote No.: 12A197 Porakaivoon asennettava uppopumppu soveltuu puhtaan veden pumppaukseen. Pumppu voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti. Kaikki teräskomponentit on

Lisätiedot

Tyyppilistaus. Tekniset tiedot

Tyyppilistaus. Tekniset tiedot Tekninen tuote-esite R2..xx-S.. Säätöpalloventtiilit, 2-tie, sisäkierteellä voimiin ja suljettuihin kylmän ja lämpimän veden järjestelmiin Ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestelmien vesivirtojen säätöön

Lisätiedot