TopClean AS Hygieeniset, itseimevät Nesterengaspumput

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TopClean AS Hygieeniset, itseimevät Nesterengaspumput"

Transkriptio

1 Käyttöohjekirja TopClean AS Hygieeniset, itseimevät Nesterengaspumput Ennen tuotteen käyttöönottoa tai huoltotoimenpiteitä tulee tämä manuaali lukea ja ymmärtää.

2 EU Vaatimustenmukaisuusvakuutus Valmistaja SPX Process Equipment AB Box 1436 SE Örebro Sweden Täten vakuutamme, että Pumppusarja AS EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Ann.II.A, 98/37/EEC) on valmistettu EU-konedirektiivin 98/37/EG määräysten mukaisesti Valmistajan ilmoitus (Ann.II.B, 98/37/EEC) Pumppua ei saa ottaa käyttöön ennen kuin ne koneet tai se järjestelmä, johon pumppu liittyy, vastaa konedirektiivin 98/37/EEC määräyksiä. Örebro, Sweden, 01/07/2007 Gerwin Schaafsma Operational Manager, Europe

3 Sisältö 1.0 Esipuhe Merkkien selitykset Turvallisuuden kannalta huomioitava Tavaran kuljetus, vastaanotto ja siirtäminen Kuljetus Vastaanotto Siirtäminen Kuvaus Äänenpainetaso Sopimaton käyttö Asentaminen Imu- ja tulopuoli Putkisto Sähköliitäntä Valmistelevat toimenpiteet ja käynnistäminen Käynnin aikaiset tarkastukset Pitkäaikainen seisokki Pumpun puhdistaminen Varaosat Tiivisteet AS-sarjan purkaminen ja kokoaminen Yleiset ohjeet O-renkaat ja huulitiivisteet Pysäyttäminen Purkaminen Pumpun pesän ja juoksupyörän irroitus AS 40, 50, 60, 65 ja Pumpun pesän ja juoksupyörän irroitus AS 42 ja Tiivisteen purkaminen T malli V malli Q malli Laakerin irroitus...15

4 11.5 Kokoaminen Välykset Pumpun kokoaminen AS 40, 50, 60, Tiivisteen kokoaminen T malli V malli Q malli Pumpun pesän ja juoksupyörän asennus AS 40, 50, 60, 65 ja Pumpun pesän ja juoksupyörän asennus AS 42 ja Jätteiden käsittely/materiaalikierrätys Varaosaluettelo ja halkileikkauskuvat Varaosaluettelo AS 40, 50, 60-65, AS 40 Mallit T, Q, V AS 50 Mallit T, Q, V AS Mallit T, Q, V AS 80 Mallit T, Q, V Varaosaluettelo AS 42, AS 42 Mallit T, Q, V AS 52 Mallit T, Q, V Mitta- ja painotiedot AS moottorisuojalla 1450 rpm AS moottorisuojalla 1450 rpm AS moottorisuojalla 1450 rpm AS moottorisuojalla 1450 rpm Toimintahäiriöt Pumpun hävittäminen... 30

5 1.0 Esipuhe Tutustu ohjeisiin huolella ja säilytä ne tulevaa käyttöä varten. SPX Process Equipment pidättää itsellään oikeuden tehdä ohjeistukseen tarvittaessa muutoksia ilman tarvetta päivittää aikaisemmin julkaistuja ohjeita. Pyydettäessä tietoja, varaosia tai neuvontaa on pumpun tyyppi (*) ja sarjanumero (**) ilmoitettava poikkeuksetta. Tämä takaa huollon nopeuden ja tehokkuuden. Pumpun täydelliset tiedot löytyvät tyyppikilvestä sekä ostoasiakirjoista. TopClean Serial No. No. Item r.p.m. Pump type kw Volt Hz Nastagatan 19, Örebro, Sweden Tel +46 (0) Name plate 2.0 Merkkien selitykset Varoitus: Vaara:: Vaara: huomioi tarkasti tällä merkillä varustetut kohdat. ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa vakaviin henkilövahinkoihin ja/tai aineellisiin vahinkoihin laitteiston sähköisiin osiin liittyviä toimenpiteitä saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilöstö. 3.0 Turvallisuuden kannalta huomioitava Pumpun toiminnan aikana: Laitteen sähköisissä osissa on jännite. Laitteen mekaaniset osat liikkuvat. Pumpun runko, putkisto ja nivelliitokset ovat paineistettuja. Älä poista mitään suojia tai avaa lukituksia, irrota ruuviliitoksia tai kiinnikkeitä. Muussa tapauksessa on olemassa vakava henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen vaara. Pumpun pesän ja kannen yhdistävä kiristyspanta tulee kiristää hyvin, eikä sitä saa saada käsin auki. Kiristys tulee suorittaa tarkoitukseen sopivalla työkalulla ei käsin. Tarkastus- ja huoltotoimenpiteiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan henkilövahinkojen ja aineellisten vahinkojen vaaran etenkin vaarallisia tai myrkyllisiä aineita pumpattaessa. Mikäli pumpattavan nesteen lämpötila on yli 60 C, on laite varustettava asianomaisin suojuksin ja varoitusmerkein. Hankittaessa pumppu, johon kuuluu ainoastaan pelkkä akseli, liitännät moottoriin on tehtävä teknisten ohjeiden ja lain säännösten mukaan siten, että mm. liitokset ja hihnavälitykset on asianmukaisesti suojattu. Sähköisiin osiin liittyvät toimenpiteet saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen henkilökunta teknisten ohjeiden ja laillisten säädösten puitteissa vastaavan asentajan toimeksiannosta. 5

6 Asennuksessa tulee huomioida moottorin jäähdytyksen kannalta riittävä ilmanvaihto sekä huoltotoimenpiteiden edellyttämä vapaa tila. Ennen pumpun purkamista edellyttävien toimenpiteiden suorittamista (mm. tarkastus, puhdistaminen ja tiivisteiden vaihto), suorita seuraavat valmistelevat toimenpiteet: sammuta moottori ja irrota se virtalähteestä estä nesteen pääsy ympäristöön sulkemalla imu- ja poistoputkiston venttiilit mikäli pumppu sisältää terveydelle haitallisia nesteitä (esim. happoja tai liuotteita), käytä asianmukaisia käsi- ja kasvosuojaimia arvioi pumpun purkamisen yhteydessä sen sisältä vuotavan nesteen vaarallisuus ja ryhdy tarvittaessa asianmukaisiin turvatoimenpiteisiin. 4.0 Tavaran kuljetus, vastaanotto ja siirtäminen 4.1 Kuljetus Kaikkien SPX Process Equipment valmisteisten pumppujen pakkaukset määritellään tilauksen tekemisen yhteydessä. Mikäli toisin ei ennakolta sovita, tavara pakataan ainoastaan kuljetusta eikä pitkäaikaisvarastointia varten. Siinä tapauksessa, että pumppujen ulkovarastointi on tarpeen, asiakas vastaa pumppujen sähköosien (moottori) asianmukaisesta suojaamisesta mm. sateelta, pölyltä ja kosteudelta. 4.2 Vastaanotto Tavaran vastaanoton yhteydessä tulee pakkauksen sisältö varmistaa kokonaisuudessaan. Näin mahdollisesti ilmenevä sisällön kuljetuksen aikana tapahtunut vaurioituminen tulee saattaa välittömästi kuljetusliikkeen tietoon. Vaurioiden varmistuttua, toimi seuraavasti: ota tavara vastaan ja tee varauma ota kohteesta valokuvia, joista vauriot käyvät ilmi tee tapahtuneista vaurioista ilmoitus kuljetusliikkeelle käyttäen kirjattua lentopostia ja liitä ilmoitukseen valokuvat vaurioituneista osista. 4.3 Siirtäminen Siirrä pumput pakkauksissaan mahdollisimman lähelle asennuskohdetta käyttäen asianmukaisia nostolaitteita ja pura pakkaukset. Purkamisen aikana huomioi pakkauksesta mahdollisesti putoavat irtonaiset osat. Hävitä pakkausmateriaali (mm. puu, paperi tai muovikelmu) voimassa olevien säännösten mukaisesti. Pumpun pakkauksesta purkamisen jälkeen käytä tarkoitukseen sopivia nostohihnoja ja siirrä pumppu moottoreineen asennuskohteeseen. Älä käytä pumpun siirtämiseen sen moottorin silmukkapultteja. Nämä ontarkoitettu ainoastaan moottorin siirtämiseen. Koteloidun version tapauksessa ehkäise laitteen vahingoittuminen irrottamalla kotelo ennen pumpun ja moottorin siirtämistä. 6

7 5.0 Kuvaus AS-sarjan pumput ovat sivukanavalla varustettuja itseimeviä keskipakopumppuja, joissa on tähdenmuotoinen roottoriosa. Pumpun aukot sijaitsevat pitkittäisakselilla siten, että imuaukko on pumpun kannen etuosassa. Kaikissa malleissa on kiinnitysosia varten DIN standardin mukaiset kierreliitännät (mikäli tilauksessa ei ole toisin mainittu). Pumpun etukansi on puhdistamisen ja tarkastustoimenpiteiden helpottamiseksi vaivaton avata. Kaikissa malleissa on mekaaniset tiivisteet, joissa käytetyt materiaalit on valittu pumpattavan nesteen mukaan. Laippakytkentäisessä versiossa on erillinen vakiona B5-kiinnityksellä varustettu sähkömoottori, suojausluokka IP 55 (mikäli tilauksessa ei toisin mainittu). Kyseiset pumput on suunniteltu sovelluksiin, joissa pumpattava neste ei altistu lainkaan epäpuhtauksille on lämpötilaltaan -30 C C ei missään tapauksessa saa päästä kosketuksiin ympäristön kanssa on kemiallisesti syövyttävää. 5.1 Äänenpainetaso Mittaukset on tehty äänimittarilla, joka on sijoitettu 1 m etäisyydelle pumpusta 1,6 m korkeudelle lattiasta. Ennen mittausta on varmistettu, että pumppu on kiinnitetty asianmukaisesti. Taulukossa esitetyissä arvoissa ei ole huomioitu ulkoisten äänilähteiden vaikutusta (mm. venttiilit, äkilliset putkistosta peräisin olevat äänet). Itseimevien keskipakopumppujen äänenpainetaso on seuraava (katso oheinen taulukko): Pumpputyyppi db(a) AS 40 < 80 AS AS AS AS AS AS

8 6.0 Sopimaton käyttö Älä käytä pumppua olosuhteissa, joissa imupaine on ilmoitettua suurempi (0,5 kertaa pumpun muodostama painekorkeus). Pumppua tulee aina käyttää moottorin suojausluokkaa vastaavissa olosuhteissa. Tarkista suojausluokka moottorin tyyppikilvestä ennen asentamista. Pumppua ei saa käyttää ympäristössä, joka edellyttää korkeampaa suojausluokkaa ta i moottorin tai sen sähköisten osien korkeampaa suojausta. Käytettävien osien tulee turvaominaisuuksiltaan vastata käyttöympäristön vaatimuksia. 7.0 Asentaminen 7.1 Imu- ja tulopuoli (NPSH = Positiivinen imukorkeus, netto) Järjestelmän pienin vaadittava imukorkeus (käytettävissä oleva NPSH) Pumpun kavitoimisen välttämiseksi on huomioitava suurin sallittu imukorkeus ha geo max tai pienin sallittu nostokorkeus hc geo min. Pumpun vaatima positiivinen imukorkeus (tarvittava NPSH) Keskipakopumppujen asianmukainen toiminta edellyttää, että niiden sisään ei muodostu höyryä. Tästä syystä NPSH:n tarkistuspisteen staattinen nostokorkeus on juoksupyörän keskiössä eli pumpun akselin tason ja lapojen tulokulmien ulkopisteiden kautta kulkevan pystytason leikkauspiste. NPSHnec. on pumpun edellyttämä arvo metreinä. Kyseinen arvo saadaan suoritusarvokäyrästä. Käytännössä tähän lukuun tulee lisätä 0,5 m:n varmuusvara. 7.2 Putkisto Haitallisten rasitusten syntymisen ehkäisemiseksi imu- ja poistoputket tulee liittää pumpun aukkoihin siten, että liitoksiin ei kohdistu tarpeettomia voimia. Kyseiset putket tulee tukea siten, että pumppuun ei kohdistu rasitusta. Putkien sisähalkaisijan tulee olla sama kuin pumpun liitäntöjen. Missään tapauksessa putkiston sisähalkaisija ei saa olla pumpun liitäntöjä pienempi. Muussa tapauksessa seurauksena on painehäviö ja/tai pumpun heikko suoritusteho. Käytä putkistossa aina loivia taipeita. Mikäli putken läpimitta jossain kohtaa muuttuu, käytä supistuskartioita siten, että putken sisään ei pääse muodostumaan ilmataskuja (Kuva 1). Imuputken tulee olla mahdollisimman lyhyt ja sen tulee nousta kohden pumppua, mikäli pumppu imee säiliöstä. Jos taas pumppu on nesteen tason alapuolella, imuputken tulee laskeutua loivasti. Jos pumppua käytetään kuumien nesteiden siirtämiseen, asenna putkistoon paljetasaimia, jotka sallivat putkistossa tapahtuvan laajenemisliikkeen. Nesteen enimmäisnopeus imuputkessa ei saa olla enemmän kuin 3 m/s. Nopeudet välillä 1-2 m/s ovat suositeltavia. Imuputki tulee suunnitella siten, että pumppuun ei pääse ilmaa. Tästä syystä tilanteissa, joissa pumpattava neste imetään pumpun alapuolella olevasta säiliöstä, imuputken tulee ulottua vapaan nestepinnan alle. Poista nesteen tasaista virtausta mahdollisesti haittaavat imuhäviöitä aiheuttavat esteet. Varmista, että poistoputkessa ei ole pumpun läheisyydessä häiriöitä lisääviä kapeikkoja, jyrkkiä kulmia tai taipeita. NO El Kyllä YES Kuva 1 8

9 7.3 Sähköliitäntä Kytke pumppuun sähkö vasta putkiston liittämisen jälkeen. Moottorin ohjausjärjestelmän tulee olla teknisten standardien ja voimassa olevien säädösten (EN ) mukainen. Tämä koskee erityisesti pakollista käsikatkaisinta sekä ylivirta- ja ylikuormitussuojia (mm. varokkeet ja automaattikytkimet) ja tarvittaessa myös järjestelmää, jolla estetään pumpun tahaton uudelleenkäynnistyminen. Varmista, että verkkovirran taajuus ja jännite ovat käytettävän moottorin arvokilven mukaiset. Kaikki sähköiset liitännät (kaapelit, liittimet, vedonpoistimet, kytkimet ja suojaukset) ovat asennusympäristön edellyttämän suojausluokan mukaiset. Estä kaapeleiden liiallinen lämpeneminen käyttämällä moottorin arvokilvessä ilmoitettuja poikkileikkaukseltaan riittäviä kaapeleita. Aloita varmistamalla moottorin maadoitus käyttämällä moottorin tähän tarkoitukseen varattua liitintä ja poikkileikkaukseltaan riittävää kaapelia. Kaapelit voidaan kytkeä liitinalustaan käyttämällä joko kolmio- tai tähtikytkentää. Kytke moottori arvokilvessä ilmoitettuun ja kuvan 2 kaavion ilmoittamaan verkkojännitteeseen. Varmista, että liittimet ovat puhtaat, pitävät ja että niihin ei kohdistu vetoa. Käynnistymisen yhteydessä moottorin kuluttama virtamäärä lisääntyy nimellisarvoon nähden hetkellisesti 5-6-kertaiseksi. Mikäli käytettävä verkkojännitesyöttö ei riitä virtapiikin toimittamiseen, käytä tähti-kolmiokäynnistintä tai muuta vastaavaa laitetta (esim. säätömuuntaja). SPX Process Equipment ei vastaa teknisten standardien ja voimassa olevien säädösten laiminlyönnistä johtuvista henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista. Matala jännite Korkea jännite Kuva Toiminta 8.1 Valmistelevat toimenpiteet ja käynnistäminen Täytä pumppu nesteellä ennen ensimmäistä käynnistyskertaa, jolloin imun edellyttämä paine-ero saadaan aikaan. Pumpun tämän jälkeen tapahtuvien käynnistysten yhteydessä pumpun sisään jäävä neste riittää siemenvedeksi siinäkin tapauksessa, että putki on tyhjä. Varmista, että pumppu ei tyhjene täysin, mikäli asennuksen yhteydessä käytetään alipainetta tai lappoa. Varmista, että pumppu pyörii vapaasti kädellä pyöritettäessä. Tarkista että pumpun pesän ja kannen yhdistävä kiristyspanta on hyvin kiristetty, eikä sitä saa auki käsin. Kiristys tulee suorittaa tarkoitukseen sopivalla työkalulla ei käsin. Varmista, että pumppu pyörii merkinnän osoittamaan suuntaan. Varmista, että imu- ja poistopuolelle mahdollisesti asennetut kuristusventtiilit ovat auki. Käynnistä pumppu ja varmista, että sen kiertosuunta on oikea. On erittäin tärkeää, että pumpun liike on ennen sen uudelleenkäynnistämistä pysähtynyt täysin. 9

10 8.2 Käynnin aikaiset tarkastukset Jos pumppu ei käynnistyksen jälkeen nopeasti muodosta tarvittavaa virtausta, auta pumpun käynnistystäyttöä sammuttamalla pumppu ja lisäämällä nestettä. Varmista, että moottorin käyttämä virtapiikki ei ylitä nimikilvessä ilmoitettu arvoa. Pumpun tulee aina käydä tasaisesti ja ilman tärinää. Älä anna pumpun käydä tyhjänä. Vältä aina pumpun hetkellistä pitempää käyttöä siten, että poistopuolen kuristusventtiili on kiinni. Mekaaninen tiiviste: varmista, että tiiviste ei vuoda akselin kohdalta. Älä koskaan sulje AS-sarjan pumppujen poistopuolta täydellisesti. 8.3 Pitkäaikainen seisokki Kun pumppua ei käytetä pitkään aikaa, tyhjennä pumppu täysin ja pese se huolellisesti siten, että sen sisään ei pääse muodostumaan kuonaa ja/tai karstaa. Pumpun uudelleen käynnistyksen yhteydessä toimi edellä esitettyjen ohjeiden mukaan. 8.4 Pumpun puhdistaminen Tämä pumppu ei tarvitse erityisiä pesutoimenpiteitä. Pumpun käyttölaitoksella normaalisti noudatettava puhdistusaikataulu on täysin riittävä. Jos pumppua käytetään kovettuvien tai kiteytyvien nesteiden pumppaamiseen, varmista aina, että laite pestään aina sen käytön lopettamisen yhteydessä. Näin varmistetaan tiivisteen ja pumpun pitkäikäisyys. Käyttäjän vastuulla on varmistaa, että käytettävä pesuneste on yhteensopiva pumpun ja pumpattavan nesteen kannalta. 9.0 Varaosat Nimike Pumppujen määrä (Varasto mukaan lukien) Mekaaninen tiiviste Pumpun laakeri O-rengastiiviste O-rengastiivistemutteri Suositeltavat varaosat kahden käyttövuoden aikana asennettujen pumppujen määrän mukaan - vdma-standardi SPX Process Equipment ei vastaa aineellisista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttämisestä. 10

11 10.0 Tiivisteet Kaikki SPX Process Equipment AS-sarjan keskipakopumpuissa on vaihdettavuuden takaamiseksi (aksiaalivälys varmistettava) DIN ISO 3069 standardien mukaiset mekaaniset tiivisteet. Mekaanisen tiivisteen tyyppi ja materiaali valitaan pumpattavan nesteen mukaan. Varoitus: ennen pumpun käyttämistä muiden kuin valinnan ja tilauksen yhteydessä ilmoitettujen nesteiden pumppaamiseen on varmistettava, että mekaaniset tiivisteet ja muut tiivisteet soveltuvat kyseisen uuden nesteen käsittelyyn. 11

12 11.0 AS-sarjan purkaminen ja kokoaminen 11.1 Yleiset ohjeet Asennukset saa suorittaa vain koulutettu henkilökunta. Käytä aina sopivia suojavaatteita. Huolehdi että henkilökunta on koulutettua ja ohjeistettua. Virheellinen asennus voi johtaa pumpun toimintahäiriöihin. SPX Process Equipment ei ole vastuussa tapaturmista ja/tai vahingoista, jotka aiheutuvat ohjeiden huomioon ottamisen laiminlyömisestä. Työskentele aina puhtaassa ympäristössä. Säilytä kaikki herkät osat kuten akselitiivisteet, o- renkaat, laakerit, jne. pakkauksissaan mahdollisimman pitkään. Käytä puhdasta työalustaa. Tarkasta että käytettävät varaosat eivät ole vaurioituneet kuljetuksen aikana. Älä koskaan työskentele käynnissä olevan pumpun kanssa. Pumppua purettaessa vältä koskettamasta juoksupyörää pyöritettäessä pumppua manuaalisesti. Älä unohda että pumppu saattaa käynnistyä, vaikka etukansi on avattu esim. puhdistusta varten. Älä koskaan käytä pumppua ilman etukantta. Seuraa ohjeita pumpun pysäyttämiseksi ennen huoltotöiden aloittamista. Purkamisen jälkeen tarkasta huolellisesti kaikki osat mahdollisten vaurioiden varalta ja puhdista ne hyvin. Mikäli havaitset vaurioita osissa tulee ne uusia O-renkaat ja huulitiivisteet Huulitiivisteiden ja o-renkaiden kanssa työskenneltäessä on varottava niiden vaurioittamista teräviin reunoihin. Varmista että o-renkaat eivät pyöri, vaan liukuvat paikoilleen asennettaessa. Kaikki o-renkaat ja huulitiivisteet tulee voidella sopivalla liukasteella ennen asennusta. Sopivia liukasteita ovat esim. saippua ja vesiliuos sekä silikoni. PTFE materiaalista valmistetut o-renkaat on syytä lämmittää kuumassa vedessä ennen asennusta. Tämä tekee o-renkaista pehmeitä ja siten helpompia asentaa. Huomio että PTFE materiaalilla ei ole lämpötilamuistia Pysäyttäminen Ennen asennustöiden tai pumpun tutkimisen aloittamista seuraa seuraavat kohdat pumpun pysäyttämiseksi. 1. Sammuta pumppu. Estääksesi pumpun uudelleen käynnistymisen työskentelyn aikana seuraa seuraavia ohjeita. Sammuta pumpulle tuleva virta. Käännä pumpun päävirtakatkaisin asentoon off. Lukitse päävirtakatkaisin Poista sulake Laita varoittava viesti päävirtakatkaisimeen Pumpun pysähdyttyä poista tarvittaessa kytkimen suojus. Anna pumpun jäähtyä ympäristön lämpötilaan. Poista paine tiivisteen huuhtelujärjestelmästä ja irroita putket pumpusta. 5. Sulje tulo- ja paineputken venttiilit. 6. Kuivaa ja puhdista pumpun pesä ja putkisto. 7. Ennen pumpun purkamista puhdista pumppu ulkopuolelta. 12

13 11.4 Purkaminen Pumpun pesän ja juoksupyörän irroitus AS 40, 50, 60, 65 ja 80. Katso kuvat AS 40 sivu 18, AS 50 sivu Irroita mekaanisen tiivisteen huuhteluletkut (71) malleissa V ja Q. Poista suoja (44) avaamalla ruuvit (46), mikäli suoja asennettu. Avaa ruuvit (28) irroittaaksesi moottorin (50). Vedä moottori (50) varovasti laakeripesästä (5). Moottorikoot IEC 112 asti. Mikäli tarpeellista irroita säädettävä jalka avaamalla mutterit (30) ja ruuvit (29). Moottorikoot yli IEC 112. Mikäli tarpeellista irroita säädettävä etujalka (20) ja takajalat (23) avaamalla ruuvit (29). Avaa ja poista kiristyspanta (9). Poista pumpun kansi (2). Avaa juoksupyörän mutteri (10) kääntämällä vastapäivään ja poista juoksupyörä (3) varovasti. Poista juoksupyörän kiila (11). Poista tasauslevyt (19) Pumpun pesän ja juoksupyörän irroitus AS 42 ja 52. Katso kuvat AS 42 sivu 23, AS 52 sivu Irroita mekaanisen tiivisteen huuhteluletkut (71) malleissa V ja Q. Poista suoja (44) avaamalla ruuvit (46), mikäli suoja asennettu. Avaa ruuvit (28) irroittaaksesi moottorin (50). Vedä moottori (50) varovasti laakeripesästä (5). Moottorikoot IEC 112 asti. Mikäli tarpeellista irroita säädettävä jalka avaamalla mutterit (30) ja ruuvit (29). Moottorikoot yli IEC 112. Mikäli tarpeellista irroita säädettävä etujalka (20) ja takajalat (23) avaamalla ruuvit (29). Poista pultti (38). Poista pumpun kansi (2). Irroita ensimmäinen juoksupyörä (3) sekä juoksupyörän kiila (11). Poista poistopuolen pesä (35) sekä imupuolen pesä (34). Poista toinen juoksupyörä (3) sekä juoksupyörän kiila (11). 13

14 Tiivisteen purkaminen T malli 1. Vain AS 42 ja AS 52 mallit. Työnnä rengasta (31) poistaaksesi lukkorenkaan (32) akselilta (4). 2. Poista tiivisteen rotaatio-osa kääntämällä jousta myötäpäivään ja samalla vetämällä jousta ja tiivistettä. Käytä tarvittaessa pihtejä. 3. Avaa ruuvit (26). 4. Poista varovasti pumpun pesä (1) laakeripesästä (5). 5. Poista tiivisteen stationääriosa pumpun pesästä (1). Vedä heitin (14) pois V malli 1. Vain AS 42 ja AS 52 mallit. Työnnä rengasta (31) poistaaksesi lukkorenkaan (32) akselilta (4). 2. Poista tiivisteen rotaatio-osa kääntämällä jousta myötäpäivään ja samalla vetämällä jousta ja tiivistettä. Käytä tarvittaessa pihtejä. 3. Avaa ruuvit (26). 4. Poista varovasti pumpun pesä (1) laakeripesästä (5). 5. Avaa vaarnapultti (68). 6. Vedä varovasti mekaanisen tiivisteen pesä (65) pumpun pesästä (1). 7. Poista säteistiiviste (66) mekaanisen tiivisteen pesästä (65) Q malli 1. AS 40, 42, 60-65, 80 malleissa avaa vaarnapultit (68). AS 50, 52 malleissa avaa vaarnapultit (62). 2. Irroita mekaanisen tiivisteen pesä (60) pumpun pesästä (1) työntämällä sitä taaksepäin. 3. Avaa ruuvit (26). 4. Poista varovasti pumpun pesä (1) laakeripesästä (5). 5. Poista ensimmäisen mekaanisen tiivisteen stationääriosa pumpun pesästä (1). 6. Avaa tiivisteen rotaatio-osan ruuvit. 7. Poista tiivisteen rotaatio-osa akselilta (4). 8. Poista mekaanisen tiivisteen pesä (60) vetämällä se pois akselilta (4). 9. Työnnä ulos toisen mekaanisen tiivisteen stationääriosa tiivistepesästä (60). 10. Poista o-rengas (61). 11. Työnnä pois heitin (14). 14

15 Laakerin irroitus 1. Poista moottorisuojan adapteri (43) (mikäli asennettu) avaamalla ruuvit (45) Avaa ruuvit (27). Poista laakerin kansi (8). Paina akseli ja laakeriasetelma ulos laakeripesästä (5). Avaa rengasmutteri (17). Paina akseli (4) pois laakerista (7) Kokoaminen Huomautus: On suositeltavaa esiasentaa pumppu ilman mekaanista akselitiivistettä. Ensin säädetään pumpun välykset välystaulukon mukaisesti ja sitten vasta kootaan pumppu akselitiivisteen kanssa. Poikkeus: Mallit AS 42 ja AS 52 (kaksijaksoiset pumput), joissa on ns. kelluva juoksupyörä Välykset Välysten määritykset AS-sarjan pumpuille joissa välysten säätö. A = Juoksupyörän takana, välys juoksupyörän ja pumpun pesän välissä. B = Juoksupyörän edessä, välys juoksupyörän ja pumpun kannen välissä. C = Välys pumpun pesän ja kannen välissä. Huomioitavaa: C välys on koneistettu, B välys riippuu tasauslevyjen määrästä, A välys tulee aina olla oikein. Se on tärkein välyksistä. Poikkeamia voidaan hyväksyä vain B välyksessä. Ongelmatilanteissa ottakaa yhteys paikalliseen edustajaamme. Pumpun välysten säätötaulukko AS pumput A B C AS AS AS AS C B A 15

16 Pumpun kokoaminen AS 40, 50, 60, 65 Ennen asennuksen aloittamista lue kohdat 11.1 Yleiset ohjeet sekä 11.2 o-renkaat ja huulitiivisteet. Huom. Varmista että kaikki pinnat ovat puhtaat ja vioittumattomat. Kiillota tarvittaessa ja voitele esim. saippuavesiliuoksella o-renkaat ja kontaktipinnat Tarkista akselin kunto. Puhdista huolellisesti. Paina laakeri (7) akselille (4). Asenna rengasmutteri (17) ja kiristä se. Paina akseli (4) ja laakeriasetelma laakeripesään (5). Asenna laakerikansi (8). Paina heitin (14) akselille (4). Asenna moottorin suojuksen adapteri (43) (mikäli käytössä) ruuvein (46) Tiivisteen kokoaminen T malli V malli Asenna tiivisteen stationääriosa pumpun pesään (1) varovasti painaen. Asenna pumpun pesä (1) yhteen laakeripesän (5) kanssa varovasti painaen. Ole varovainen ettet kolhi akselitiivistettä akseliin. Kiristä ruuvit (26). Aseta tiivisteen rotaatio-osa akselille (4). Asenna tiiviste varovaisesti, että et vahingoita pintoja tai o-renkaita. Vain AS 42 ja AS 52 mallit. Asenna pidätin (31) akselille (4). Paina tiivisteen jousi pidätintä vasten ja lukitse se lukkorenkaalla (32). Paina tiiviste (66) mekaanisen tiivisteen kanteen (65). Kiinnitä pultti (68) pumppupesään (1). Aseta mekaanisen tiivisteen kansi (65) pulteille (68) ja kiristä ne. Aseta tiivisteen stationääriosa pumppupesään (1) painamalla varovasti. Asenna pumpun pesä (1) yhteen laakeripesän (5) kanssa varovasti painaen. Ole varovainen ettet kolhi akselitiivistettä akseliin. Kiristä ruuvit (26). Aseta tiivisteen rotaatio-osa akselille (4). Asenna tiiviste varovaisesti, että et vahingoita pintoja tai o-renkaita. Vain AS 42 ja AS 52 mallit. Asenna pidätin (31) akselille (4). Paina tiivisteen jousi pidätintä vasten ja lukitse se lukkorenkaalla (32). 16

17 Q malli Aseta o-rengas (61) mekaanisen tiivisteen kanteen (60). Asenna taaimmaisen tiivisteen stationääriosa mekaanisen tiivisteen kanteen (60). Aseta mekaanisen akselitiivisteen kansi (60) akselille ja työnnä se akselin päähän. Aseta tiivisteen rotaatio-osa akselille (4). Tarkista A mitta, koska se on tärkeä tiivisteen pinnoille suuntautuvan voiman kannalta. AS 40 = 16,0 mm AS 50 = 17,5 mm AS 60 = 15,5 mm AS 65 = 15,5 mm AS 80 = 19,5 mm Kiristä tiivisteen rotaatio-osa ruuvit. Asenna etummaisen akselitiivisteen stationääriosa pumpun pesän (1) taakse. Asenna pumpun pesä (1) laakeripesään (5). Varo vahingoittamasta tiivistettä. Kiristä ruuvit (26). Asenna mekaanisen tiivisteen kansi (60) pumpun pesään (1) Pumpun pesän ja juoksupyörän asennus AS 40, 50, 60, 65 ja Asenna oikea tasauslevymäärä (19) Asenna juoksupyörän kiila (11) ja paina juoksupyörä paikalleen. Asenna o-rengas (16) juoksupyörän kiinnitysmutteriin (10) ja kiristä juoksupyörä (3). Asenna o-rengas (13) pumpun pesän (1) uraan. Asenna pumpun kansi (2) ja lukitse se kiristyspannalla (9). Moottorikoot IEC 112 asti. Asenna säädettävät jalat ja kiristä ne mutterein (30) ja ruuvein (29). Moottorikoot yli IEC 112. Asenna etujalka (20) ja takajalka (23) kiristämällä ruuvit (29). Asenna moottori (50) työntämällä moottorin akseli pumpun akseliin (4) ja lukitsemalla se ruuvein (28). Asenna moottorin suoja (44) moottorin päälle ja kiinnitä se adapteriin (43) ruuvein (46). 10. V ja Q mallit. Asenna mekaanisen tiivisteen huuhteluletkut (70 ja 71) mekaanisen tiivisteen kanteen (65 ja 60). A 17

18 Pumpun pesän ja juoksupyörän asennus AS 42 ja Asenna taaemman juoksupyörän kiila (11) ja työnnä juoksupyörä (3) akselille (4) Asenna o-rengas pumpun pesän (1) uraan ja asenna sisäinen imukansi (34). Asenna o-rengas (36) sisäiseen imukanteen (34) ja asenna sisäinen poistokansi (35). Asenna etummaisen juoksupyörän kiila (11) ja paina juoksupyörä (3) akselille (4). Asenna o-rengas (36) sisäiseen poistokanteen (35). Asenna kansi (2) pulttien (38) avulla. Moottorikoot IEC 112 asti. Asenna säädettävät jalat ja kiristä ne mutterein (30) ja ruuvein (29). Moottorikoot yli IEC 112. Asenna etujalka (20) ja takajalka (23) kiristämällä ruuvit (29). Asenna moottori (50) työntämällä moottorin akseli pumpun akseliin (4) ja lukitsemalla se ruuvein (28). Asenna moottorin suoja (44) moottorin päälle ja kiinnitä se adapteriin (43) ruuvein (46). V ja Q mallit. Asenna mekaanisen tiivisteen huuhteluletkut (70 ja 71) mekaanisen tiivisteen kanteen (65 ja 60) Jätteiden käsittely/materiaalikierrätys Tuotteen tullessa elinkaarensa päähän hävitä tuote sovellettavan lain mukaisesti. Jos mahdollista, pura tuote ja kierrätä osamateriaalit. 18

19 12.0 Varaosaluettelo ja halkileikkauskuvat 12.1 Varaosaluettelo AS 40, 50, 60-65, 80 Pos Mrä Nimike Materiaali 1 1 Pumpun runko CF-3M / Q 1 Pumpun runko, Q-malli CF-3M / V 1 Pumpun runko, V-malli CF-3M / Kansi, rungon CF-3M / Juoksupyörä CF-3M / Akseli AISI 316 L / V 1 Akseli, V-malli AISI 316 L / Laakeripesä Valurauta %Ni 6 1 Mekaaninen tiiviste - 6 Q 1 Mekaaninen tiiviste, Q-malli Laakeri Teräs 8 1 Laakerin kansi Alumiini Kiinnike, kotelo AISI 304 / Mutteri, juoksupyörä AISI 316 L / Akselikiila, juoksupyörä AISI 316 / Tappi AISI 304 / O-rengas EPDM 14 1 Heitin NBR 15 1 Akselitappi NBR 16 1 O-rengas EPDM 17 1 Rengasmutteri Galvanoitu rauta 18 1 Rasvanippa Galvanoitu rauta 19 2 Välike AISI 316 L / Etujalka CF-8 / Säätöjalka AISI 304 / Takajalka CF-8 / AISI 304 / Jalka, säädettävä AISI 304 / Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Ruuvi, kuusiokanta Teräs 29 2 Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Mutteri AISI 304 / Huulitiiviste NBR 40 2 Öljyrenkaan suojus AISI 304 / Suojus, liitin AISI 304 / Suojus AISI 304 / Ruuvi, kuusiokolo AISI 304 / Ruuvi, uppokanta AISI 304 / Sähkömoottori - 60 Q 1 Mekaanisen tiivisteen kansi, Q-malli AISI 304 / Q 1 O-rengas, Q-malli NBR 62 Q 2 Ruuvi, kuusiokanta, Q-malli AISI 304 / V 1 Mekaanisen tiivisteen kansi, V-malli AISI 304 / V 1 Tiiviste, säteisakseli, V-malli - 68 Q 2 Vaarnaruuvi, Q-malli AISI 304 / V 2 Vaarnaruuvi, V-malli AISI 304 / V 1 O-rengas, V-malli NBR 71 Q 2 Mekaanisen tiivisteen huuhteluputki, Q-malli AISI 304 / V 2 Mekaanisen tiivisteen huuhteluputki, V-malli AISI 304 / V 1 Keraaminen karkaistu holkki, V-malli AISI 304 / V 1 O-rengas, V-malli NBR 87 V 3 Tappi, V-malli AISI 304 /

20 12.2 AS 40 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 60 Q 61 Q 6 Q 1 Q 66 V 71 V 70 V 71 Q 68 Q 65 V 68 V 1 V 4 V 20

21 12.3 AS 50 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli 62 Q 60 Q 6 Q 1 Q V-malli 66 V 71 V 65 V 1 V 61 Q 71 Q 4 V 70 V 68 V 21

22 12.4 AS Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 60 Q 71 Q 1 Q 66 V 71 V 1 V 61 Q 68 Q 6 Q 65 V 70 V 4 V 68 V 22

23 12.5 AS 80 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 61 Q 71 Q 6 Q 1 Q 87 V 86 V 71 V 70 V 1 V 60 Q 68 Q 85 V 66 V 65 V 68 V 23

24 12.6 Varaosaluettelo AS 42, 52 Pos. Mrä Nimike Materiaali 1 1 Pumpun runko CF-3M / Q 1 Pumpun runko, Q-malli CF-3M / V 1 Pumpun runko, V-malli CF-3M / Kansi, rungon CF-3M / Juoksupyörä CF-3M / Akseli AISI 316 L / V 1 Akseli, V-malli AISI 316 L / Laakeripesä Valurauta %Ni 6 1 Mekaaninen tiiviste - 6 Q 1 Mekaaninen tiiviste, Q-malli Laakeri Teräs 8 1 Laakerin kansi Alumiini Akselikiila, juoksupyörä AISI 316 / O-rengas EPDM 14 1 Heitin NBR 15 1 Akselitappi NBR 17 1 Rengasmutteri Galvanoitu rauta 20 1 Etujalka CF-8 / Säätöjalka AISI 304 / /2 Takajalka CF-8 / AISI 304 / /2 Jalka, säädettävä AISI 304 / Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Ruuvi, kuusiokanta Teräs 29 2 Ruuvi, kolokanta AISI 304 / Mutteri AISI 304 / Lukkorengas AISI 316 L / Rengas AISI 304 / Imukansi CF-3M / Painekansi CF-3M / O-rengas EPDM 38 2 Väkäpultti AISI 304 / Väkäpultin tappi AISI 304 / Suojus, liitin AISI 304 / Suojus AISI 304 / Ruuvi, kuusiokolo AISI 304 / Ruuvi, uppokanta AISI 304 / Sähkömoottori - 60 Q 1 Mekaanisen tiivisteen kansi, Q-malli AISI 304 / Q 1 O-rengas, Q-malli NBR 62 Q 2 Ruuvi, kuusiokanta, Q-malli AISI 304 / V 1 Mekaanisen tiivisteen kansi, V-malli AISI 304 / V 1 Tiiviste, säteisakseli, V-malli - 68 Q 2 Vaarnaruuvi, Q-malli AISI 304 / V 2 Vaarnaruuvi, V-malli AISI 304 / V 1 O-rengas, V-malli NBR 71 Q 2 Mekaanisen tiivisteen huuhteluputki, Q-malli AISI 304 / V 2 Mekaanisen tiivisteen huuhteluputki, V-malli AISI 304 /

25 12.7 AS 42 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 60 Q 61 Q 6 Q 1 Q 66 V 71 V 70 V 71 Q 68 Q 65 V 68 V 1 V 4 V 25

26 12.8 AS 52 Mallit T, Q, V T-malli Q-malli V-malli 62 Q 60 Q 6 Q 1 Q 66 V 71 V 65 V 1 V 61 Q 71 Q 4 V 70 V 68 V 26

27 13.0 Mitta- ja painotiedot 13.1 AS moottorisuojalla 1450 rpm K A F G DN J DN I I1 H Y C1 E1 B C E L1 L Pumppu kw DN A B C C1 E E1 F G K H J I I1 Y L L1 Paino, kg AS 40 1, , , AS 50 2, AS ,5 5, AS 65 5, ,5 7, ,5 AS Mitat eivät koske DN = DIN kierreyhteitä mallit IEC/EN moottorein 13.2 AS moottorisuojalla 1450 rpm K A F G DN J DN I H Y B C E D L Pumppu kw DN A B C D E F G K H J I Y L M N O Paino, kg AS 40 1, , , AS 50 2, AS , AS 65 5, ,5 7, AS Mitat eivät koske DN = DIN kierreyhteitä mallit IEC/EN moottorein 27

28 13.3 AS moottorisuojalla 1450 rpm K A F G DN J DN I I1 H Y C1 E1 L B C E L1 Pumppu kw DN A B C C1 E E1 F G K H J I I1 Y L L1 Paino, kg AS 42 2, AS 52 5, Mitat eivät koske DN = DIN kierreyhteitä mallit IEC/EN moottorein 13.4 AS moottorisuojalla 1450 rpm K A F G DN J DN I H Y * B C E D L Pumppu kw DN A B C C1 E E1 F G K H J I I1 Y L L1 Paino, kg AS 42 2, AS 52 5, Mitat eivät koske DN = DIN kierreyhteitä mallit IEC/EN moottorein 28

29 14.0 Toimintahäiriöt Pumppu ei ime (siemenvesi) Imuputkeen on päässyt ilmaa. Tarkista kiinnikkeiden tiivisteet ja kiristä ne riittävän tiiviiksi. Imuputken pää ei ole nesteen pinnan alla. Juoksupyörän ja kannen sekä juoksupyörän ja rungon välinen välys on kasvanut. Tarkista ja korjaa. Pumpussa ei ole nestettä. Lisää nestettä. Pienennä imupaineen häviötä. Vähennä imukorkeutta. Putkeen on muodostunut ilmataskuja. Poista ilmataskut ja asenna poistopuolelle tarvittaessa venttiili. Ei virtausta Pumpussa ei ole siemenvettä. Katso 8. sekä tätä edeltävä kohta. Pumppu pyörii väärään suuntaan. Imuaukko on tukossa. Sulkuventtiilit kiinni. Riittämätön virtaus Järjestelmän poistopuolen vastapaine on noussut. Asenna halkaisijaltaan suuremmat putket. Mekaaniseen tiivisteeseen pääsee ilmaa. Tarkista tiivisteen kunto. Pumpattavan nesteen viskositeetti on tilauksessa ilmoitettua suurempi. Ota yhteyttä valmistajaan. Juoksupyörän ja kannen sekä juoksupyörän ja rungon välinen välys on kasvanut. Tarkista ja korjaa. Nostokorkeuden häviö Poistopuolen vastapaine on pudonnut. Asenna imuputkeen kuristusläppä. Juoksupyörän ja kannen sekä juoksupyörän ja rungon välinen välys on kasvanut. Tarkista ja korjaa. Lisääntynyt ottoteho Virtausnopeus on liian alhainen. Pumppu pyörii tarkoitettua nopeammin. Juoksupyörä ei pyöri vapaasti. Tarkista. Pumpattavan nesteen ja/tai ominaispaino on ilmoitettua korkeampi. Laakereiden kunto on heikentynyt. Lisääntynyt ottovirta Virrantarve on kasvanut (katso edellinen kohta). Verkkojännite on laskenut. Sähköjärjestelmä on vikaantunut. 29

30 15.0 Pumpun hävittäminen Huomioi seuraavat ohjeet pumpun hävittämisen yhteydessä. Irrota kaikki sähkö- ja putkistoliitännät teknisten ohjeiden ja voimassa olevien säädösten mukaisesti. Pura pumppu osiin ja puhdista osat huolellisesti. Pumpun keskeiset osat on valmistettu seuraavista materiaaleista: Pumpun runko, Kansi ja Juoksupyörä Elastit Moottori Akseli juoksupyörän mutteri S.S Aisi 316L NBR, EPDM, Viton, Teflon Alumiini, valurauta, kupari Meidän tuotannossamme ei käytetä osia, jotka on valmistettu amiantista tai lyijystä. Pumpun osat tulee hävittää voimassa olevien säädösten mukaisesti. 30

31

32 Your local contact: SPX Process Equipment AB Nastagatan 19, Box Örebro, SWEDEN Phone: +46 (0) Fax: +46 (0) For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit and SPX Corporation reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing. Copyright 2005, 2008 SPX Corporation

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet

GRUNDFOS OHJEET. SE, SL, 9-30 kw. Asennus- ja käyttöohjeet GRUNDFOS OHJEET SE, SL, 9-30 kw Asennus- ja käyttöohjeet Suomi (FI) Suomi (FI) Asennus- ja käyttöohjeet Alkuperäisen englanninkielisen version käännös. SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleinen varoitus Sivu 1. Yleinen

Lisätiedot

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) 412555

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Malli 3700, API 610 10. versio/iso 13709 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Turvallisuus...3 Ympäristön

Lisätiedot

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ

Käyttöopas. Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ. Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ Käyttöopas A652 01 892 Julkaisu T Pyörivät keskipakopumput RV3, RV5, RV8 ja RV12 A 65X-YY-ZZZ Tyyppi Malli Moottorin kuvaus X YY ZZZ 2 = RV3 01 99 903 = 220-240 V, 50/60 Hz, yksivaiheinen 3 = RV5 904 =

Lisätiedot

Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput

Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput Käyttöohjekirja OptiFlo Paineilmatoimiset kalvopumput A.0200.405 IM-OF/03.00 FI (0610) EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus (Direktiivi 98/37/EG, liite IIA) Valmistaja Johnson Pump P.O. Box 1436 SE-701 14 Örebro

Lisätiedot

Asennus, käyttö ja huolto

Asennus, käyttö ja huolto Goulds Pumps Asennus, käyttö ja huolto Model VIT Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...3 Turvallisuus...3 Turvasanomien tasot...3 Ympäristön turvallisuus...4 Käyttäjän terveys ja

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huoltoopas

Asennus-, käyttö- ja huoltoopas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huoltoopas Model 3296 EZMAG Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Lisätietojen pyytäminen...4 Turvallisuus...4 Turvallisuustermit

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas

Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Goulds Pumps Asennus-, käyttö- ja huolto-opas Model 3600, API 610 10th Edition (ISO 13709) Sisällysluettelo Sisällysluettelo Johdanto ja turvallisuus...4 Johdanto...4 Toimituksen tarkistaminen...4 Tuotteen

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100.

Sähkötoimilaitteet. Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100. Sähkötoimilaitteet Venttiilien automatisointiin ydinvoimalaitoksissa suojarakennuksen sisällä SAI 6 SAI 100 SARI 6 SARI 100 Certificate Registration No. 12 100/104 4269 Käyttöohje Sähkötoimilaitteet SAI

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA

Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA Genie XS PROFESSIONAL MICRO AUTOSCRUBBER KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA ORIGINAL INSTRUCTION DOC. 00957 - Ver. AB - 0-05 HAKEMISTO HAKEMISTO... KÄSIKIRJASSA KÄYTETYT MERKIT... KÄYTTÖOPPAAN TARKOITUS JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet

HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet HYDROMATIC HPD200 Uppopumppu repijällä Käyttö- ja huolto-ohjeet KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET Pumput: Mallit: Myynti ja markkinointi: Varaosat ja huolto: Hydromatic uppopumput repijällä HPD200 1-vaihe HPD200

Lisätiedot

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja

Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY. huolto-ohjeet. käyttö-ja Tarkkuusnostin LIFTRONIC EASY käyttö-ja huolto-ohjeet Tämä dokumentaatio, jonka alkuperäiskieli on italia, on laadittu direktiivin 2006/42/EY mukaisesti. "Alkuperäisten ohjeiden käännös" SERIENUMMER: L.04.

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC

KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-2013. KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 10035670 Ver. AC KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA INNOVA 55B PAINOS. 03-03 FI KÄYTTÖOHJE ALKUPERÄINEN Dok. 0035670 Ver. AC Tässä julkaisussa olevat kuvaukset eivät ole sitovia. Yritys varaa oikeuden tehdä muutoksia milloin tahansa

Lisätiedot

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru

Wilo-Stratos GIGA. Pioneering for You. sv fi pl ru Pioneering for You Wilo-Stratos GIGA sv fi pl ru Monterings- och skötselanvisning Asennus- ja käyttöohje Instrukcja montażu i obsługi Инструкция по монтажу и эксплуатации 2 136 512-Ed.02 / 2013-11-Wilo

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Black Bruin -hydraulirotaattorit

KÄYTTÖOHJE. Black Bruin -hydraulirotaattorit KÄYTTÖOHJE Kaikki tässä julkaisussa olevat tiedot perustuvat uusimpaan julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen tietoon. Sampo-Hydraulics Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkovaroitusta. Tarkista

Lisätiedot

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI)

ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) ALKUPERÄISTEN OHJEIDEN KÄÄNNÖS (ISTRUZIONI ORIGINALI) JOHDANTO Arvoisa Asiakas, Kiitämme tuotteidemme valinnasta ja toivomme että ruohonleikkurisi vastaa odotuksiasi kaikilta osin. Tämän käyttöoppaan tarkoituksena

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Jätevesipumppaamo. Käyttöohje. UFB 200 -sarja UFB 200. Harmaat jätevedet

Jätevesipumppaamo. Käyttöohje. UFB 200 -sarja UFB 200. Harmaat jätevedet Jätevesipumppaamo Harmaat jätevedet UFB 200 -sarja UFB 200 Käyttöohje Sisällys Sivu Vaatimustenmukaisuusvakuutus... 3 1. Yleistä... 4 1.1 Johdanto... 4 1.2 Tuotetiedustelut ja tilaukset... 4 1.3 Tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR140. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR140 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje DXR270. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje DXR270 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Koneessa esiintyvät tunnukset VAROITUS! Kone voi virheellisesti tai huolimattomasti

Lisätiedot