MATKAPALVELUKESKUS - YHTEISTYÖNEUVOTTELU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MATKAPALVELUKESKUS - YHTEISTYÖNEUVOTTELU"

Transkriptio

1 1/6 LIITE 37 Kunnanhallitus 6/ MATKAPALVELUKESKUS - YHTEISTYÖNEUVOTTELU Päiväys Aika Klo Paikka Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus, Kemi Läsnä Juha Tapio Lapin lääninhallitus Harri Telkki Tornion kaupunki Raimo Ahopelto Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus Jorma Viitala Kela, Pohjois-Suomen aluekeskus Pekka Honkanen Kemi Tornio alueen kehittämiskeskus Tiina Okkonen Kemi Tornio alueen kehittämiskeskus Anne Jokelainen Kemin kaupunki Marjatta Saramaa Kemin kaupunki Marika Lassila Tornion kaupunki Seija Mämmilä-Satta Tornion kaupunki Sirkka Tuunainen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Risto Luukinen Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri Helena Huhtala Simon kunta Anna-Leena Veteli Kela, Meri-Lapin vakuutuspiiri Seija Kadenius Kela, Meri-Lapin vakuutuspiiri Martti Ruotsalainen Kemi Tornio alueen kehittämiskeskus Mika Simoska Tervolan kunta Topi Hyötylä Kemin kaupunki Ville Mattanen Tornion kaupunki Arto Rautio Kela, Rovaniemen vakuutuspiiri Sirpa Salminen Rovaniemen kaupunki, matkapalvelukeskus Merja Michelsson Keminmaan kunta Seppo Saarinen Keminmaan kunta Raimo Ronkainen Tornion kaupunki Kirsi Ylipiessa Kemi Tornio alueen kehittämiskeskus 1. Neuvottelujen avaus 2. Järjestäytyminen Liikennehallintopäällikkö Juha Tapio avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. Juha Tapio asetti neuvottelun tavoitteeksi toimintasuunnitelman laatimisen matkapalvelukeskustoiminnan käynnistämiseksi Kemi-Tornio alueella. Juha Tapio lupautui neuvottelujen puheenjohtajaksi ja esitti Kirsi Ylipiessaa sihteeriksi. Esitys hyväksyttiin. Suoritettiin esittelykierros. 3. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista.

2 2/6 4. Matkapalvelukeskukset valtakunnallisesti, liikennehallintopäällikkö Juha Tapio, Lapin lääninhallitus Juha Tapio kertoi mpk-toiminnan taustasta, valtakunnallisista tavoitteista ja toiminnan hallinnoinnista. Mpk:n taustalla ovat yhteiskunnan kasvavat kuljetusmenot, vähenevät matkustajat ja ostomäärärahat. Kehityksen jatkuessa julkisen liikenteen peruspalvelutason ylläpitäminen etenkin maaseudulla vaikeutuu. Mpk yhdistelee ja ketjuttaa yhteiskunnan maksamia matkoja. Tavoitteena on perustaa koko maahan 20 matkapalvelukeskusta, jotka toimisivat yhtenäisten toimintatapojen mukaan. Valtakunnallisesti hankkeesta vastaa liikenne- ja viestintäministeriö, joka on solminut asiasta yhteistoimintasopimuksen yhteistyökumppaneidensa kanssa. Seurannasta vastaa seurantatyöryhmä, joka mm. laatii asiakirjamalleja ja suosituksia, kerää kokemuksia ja kehittää toimintaa. Seurantaryhmä on perustanut kotisivut osoitteeseen Koska käynnistämisongelmia on ilmennyt, työryhmä selvittää parhaillaan, voidaanko mpktoiminnasta antaa yhdenmukainen valtakunnallinen suositus vai tarvitaanko lakisääteisiä muutoksia. Läänitasolla koordinoinnista vastaavat lääninhallitukset yhteistyössä muiden osapuolten (kunnat, Kela jne.) kanssa. Operatiivisella tasolla toimivat lääninhallituksen vetämä johtoryhmä sekä mpk-operaattori. Lapissa toimii Rovaniemen matkapalvelukeskus, johon muut kunnat voivat halutessaan liittyä. Mpk:ta hallinnoi Rovaniemen kaupunki, mutta muuten toimitaan valtakunnallisten suositusten mukaisesti. Mpk-toiminta koskettaa monia tahoja ja yleensä käynnistysongelmat johtuvat riittämättömästä tiedonkulusta, mutta myös eturistiriitoja ja muutosvastarintaa on olemassa. Käynnistämisessä tärkeimmät asiat ovat yhteistyö ja tiedotus, jotta asiakas voidaan palvella parhaiten. 5. Kela ja sairaanhoitopiirit matkapalvelukeskustoiminnassa, Kelan Rovaniemen vakuutuspiirin johtaja Arto Rautio Tällä hetkellä Kela on mukana mpk-toiminnassa Suomessa viidellä alueella. Rovaniemellä (Lapin shp:n alue) toimintaan kuuluvat taksikimppojen sekä matkaketjujen tekeminen, muualla toiminta käsittää vain taksikimppojen tekemisen. Mpk:ista Rovaniemi ja Pohjois-Savo ovat kuntavetoisia, muualla operaattori on yksityinen. Rovaniemellä tavoitteena oli alusta alkaen älykortin käyttöön ottaminen ja paperittomaan käsittelyyn siirtyminen. Nykyisen paperittoman maksuliikenteen käyttöön ottaminen vei kuitenkin 10 vuotta. Kela haluaa palvella asiakkaitaan vaikka julkisen liikenteen palvelut supistuvat. Mpk on siihen hyvä väline. Esimerkiksi Rovaniemellä asiakaspalaute on ollut 98 prosenttisesti positiivista ja samalla Kela on säästänyt pelkällä ketjutuksella 27 euroa/matka. Jatkossa Kela haluaa lisätä ja syventää yhteistyötä kuntien kanssa, koska ketjutuksen lisäksi eri maksajatahojen kyytejä yhdistelemällä on mahdollista hillitä kuljetuskustannusten kasvua.

3 3/6 Lapissa Kelan korvausmenot kasvoivat vuodesta 2004 vuoteen ,7 miljoonasta eurosta 11,6 miljoonaan euroon. Kasvu on suurta ja jatkuu koko ajan väestön ikääntyessä. Selvitysten mukaan mpk-alueilla kuljetuskustannusten nousua on saatu hillittyä muihin alueisiin verrattuna. Erityisesti säästöjä tavoitellaan pitkissä kyydeissä, jolloin jo kahden matkustajan saaminen samaan taksiin pienentää kuljetuskustannuksia huomattavasti. Kela toivookin erityisesti sairaalahenkilökunnan sitoutuvan toimintaan, jotta toiminta onnistuisi. Tällä hetkellä Kela odottaa lvm:n seurantaryhmän selvitystä yhdenmukaisesta suosituksesta, mutta edellyttää tarvittaessa lainsäädännöllisiä toimenpiteitä asian etenemisen varmistamiseksi. Olemassa olevat kokeiluhankkeet jatkuvat toistaiseksi. 6. Rovaniemen matkapalvelukeskus, projektipäällikkö Sirpa Salminen, Rovaniemen kaupunki Sirpa Salminen esitteli matkapalvelukeskuksen käytännön työtä ja toimintaperiaatteita. Toiminta Rovaniemellä on aloitettu Kokeiluhankkeessa ovat mukana Rovaniemen kaupunki, Lapin lääninhallitus ja Kela. Käytännössä ainoa asia, mikä erottaa Rovaniemen matkapalvelukeskuksen ns. uusista valtakunnan mallin mukaisista mpk:ista on, että Rovaniemellä operaattoria ei ole kilpailutettu. Rovaniemen kaupunki on päättänyt jatkaa toimintaa omana palveluna myös kokeiluhankkeen jälkeen. Osaltaan päätökseen vaikuttivat muualta mpk:iden kilpailuttamisesta saadut huonot kokemukset. Mpk:n perustoimintaan kuuluvat mm. tilausten vastaanotto, matkojen yhdistely ja ketjutus, välitystietojen kerääminen, seuranta ja raportointi sekä kustannusten jyvittäminen. Tavoitteena on turvata palvelut ja minimoida kustannukset. Mpk toimii aina palvelun maksajan (kunta, Kela, sairaala) määrittämien palvelukriteerien puitteissa. Matkojen välittämisessä joukkoliikenne on ensisijainen vaihtoehto, seuraavaksi kimppakyyti ja viimeisenä yksittäiskuljetus. Kuljetusvälineen valinta tehdään asiakasprofiilien ja liikennetarjonnan perusteella. Maksuvälineenä toimii Matkahuollon matkakortti, joka mahdollistaa paperittoman laskutuksen. Terveydenhuoltoon liittyvillä matkoilla keskussairaalan lisäksi myös alueen terveyskeskukset käyttävät mpk:ta. Keskittämällä kyytitilaukset mpk:hon voidaan kirjallisista todistuksista luopua, pelkkä hoitohenkilökunnan ilmoitus mpk:lle potilaan kyydin tarpeesta riittää. Kaupungin kyydeistä mukana ovat mm. vpl- ja shl-kyydit, päiväkeskuskuljetukset, kiireettömät potilaskuljetukset ja laitoskuljetukset. Mpk:n hyödyiksi Sirpa Salminen listasi mm. tilausten keskittämisen, kuljetuksista saatavat tilastot, kustannussäästöt yhdistelystä, ja kustannusten oikeudenmukaisen jakamisen (Kela/kunnat). Kunnan tehtävänä on edelleen määritellä toiminnan puitteet eli kuljetustarve, asiakasprofiilit, kuljetuksen järjestämistapa, maksuvälineet jne. Mpk toimii annettujen ohjeiden mukaisesti. Lisäksi kunta voi sopia mpk:n kanssa erikseen tietyistä palveluista, kuten asiakaskorttien ylläpito, liikennöit-

4 4/6 sijöiden laskutusaineiston tuottaminen, asiakaspalautteen kerääminen, markkinointi jne. Lopuksi Sirpa Salminen esitteli Rovaniemen kaupungin (+ ent. mlk) kuljetuskustannusten kehitystä välisenä aikana mpk ei ollut toiminnassa ja kustannukset olivat euroa mpk toimii, kuljetukset on kilpailutettu (sopimusautot), asiakasmäärä on kasvanut noin 300:lla ja palvelulinjoja on yksi lisää. Kuljetuskustannukset ovat euroa. Kun otetaan huomioon myös mpk:n toiminnan kustannukset, voidaan todeta samalla rahalla saadun parempaa palvelua suuremmalle asiakasmäärälle. 7. Kemi-Tornion seutukunnan suunnittelutilanne, seutulogistikko Kirsi Ylipiessa, Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus Kirsi Ylipiessa kertoi Kemi-Tornio alueen kuntien mpkesiselvityksen valmistuneen ja olevan parhaillaan lausuntokierroksella vammaisneuvostoissa. Selvityksessä mpk-toiminnan käynnistäminen ensimmäisten kuntien kuljetusten osalta on aikataulutettu touko-kesäkuulle Toiveena on, että myös Kelan ja sairaanhoitopiirin kuljetukset alueella tulisivat mpk:hon. Selvitystyön käynnistämisen taustalla ovat kasvavat kuljetuskustannukset ja määrät väen vanhetessa. Nykyisin Kemi-Tornio alueella on kuntien kuljetuspalveluasiakkaita lähes yhtä paljon kuin Rovaniemellä tietojen perusteella laadittujen kustannusarvioiden perusteella esim. vpl-kuljetuksissa mpk:n avulla saatavat säästöt olisivat seudulla noin euroa vuodessa operaattorille maksettavasta perushinnasta riippuen. Välillisiä säästöjä on saatavissa mm. seuranta- ja laskutustyön yksinkertaistumisen kautta. Toiminnasta saatavat hyödyt ovat pitkälti samoja kuin Rovaniemellä, mutta riittävän volyymin saamiseksi ja kustannustehokkuuden maksimoimiseksi tulisi kaikkien osapuolten (kunnat, Kela, shp) lähteä toimintaan mukaan myös Kemi-Tornio alueella. Tämän yhteistyöneuvottelun yksi tavoite onkin selvittää eri osapuolten halukkuus sitoutua toimintaan. Varsinaista toteuttamista varten esiselvityksen laatinut työryhmä esittää perustettavaksi ohjausryhmän (maksajatahot, llh ja operaattori) sekä sen rinnalle laajemman työryhmän. 8. Alueen kuntien, sairaanhoitopiirin, Rovaniemen kaupungin sekä Kelan puheenvuorot mpk-toiminnan käynnistämisestä Puheenjohtaja pyysi eri osapuolten näkemyksiä asiasta. Todettiin, että yksikään osapuoli ei ole vielä tehnyt virallista päätöstä mukaan tulosta. Tornion sosiaali- ja terveystoimi suhtautuu asiaan myönteisesti ja toivoo, että toiminta käynnistettäisiin mahdollisimman pian. Perusteluina kuljetuskustannusten hillitseminen sekä Kelalle siirtyvistä kuljetuskustannuksista saavutettavat säästöt. Realistinen aikataulu olisi 2008 alusta. Nykyiset kuljetukset on kilpailutettu ja sopimukset ovat voimassa 2007 loppuun. Viimeisen vuoden aikana kuljetuspalveluasiakkaat ovat lisääntyneet noin 70 henkilöllä.

5 5/6 Keminmaalla tullaan esittelemään asia päättäjille myönteisessä mielessä. Liikennöitsijöiden nykyiset kuljetussopimukset katkeavat keväällä Kemissä asia koetaan positiivisena ja järkevänä. Aikataulu on vielä kysymysmerkki. Kuljetuspalveluasiakasmäärät kaupungissa ovat suuria ja kasvussa, 2005 lopussa oli 609 asiakasta, 2006 lopussa kasvua edellisvuodesta noin 100 asiakasta. Simossa asia on otettu esille sosiaali- ja terveyslautakunnassa edellisellä viikolla. Lautakunta suhtautuu asiaan myönteisesti, sopiva aloitusaikataulu olisi 2008 alusta. Tervola suhtautuu asiaan myönteisesti. Kuitenkaan esiselvityksen laatineen työryhmän suositus liittymisestä ei ole riittävä vaan tarvitaan tarkempia lukuja. Rovaniemen mpk:lta tulisi pyytää tarjous. Kaikkien osapuolten mukaantulo on tärkeää, mutta pienessä kunnassa, jossa kuljetuspalveluasiakkaita on suhteellisen vähän (n. 35) liittyminen tulee pystyä perustelemaan taloudellisesti paremmin. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kannanotto on myönteinen, sopiva aikataulu olisi Siirtokuljetukset on kilpailutettu vuodelle Sosiaali- ja terveyspiirihankkeen projektipäällikkö Pekka Honkanen totesi matkapalvelukeskuksen toteutuessaan palvelevan myös 2008 alusta perustettavaa sosiaali- ja terveyspiiriä. Sosiaali- ja terveyspiirin perustamisen myötä terveyspalveluiden järjestämiseen on tulossa muutoksia, palveluja keskitetään ja kuntien erityisosaamista tullaan hyödyntämään seudullisesti. Henkilökuljetusten lisäksi olennaista on myös tavarankuljetus (hoitotarvikkeet, apuvälineet). Sotepiin liitetään todennäköisesti mukaan myös vanhuspalvelut, kenties myös vammaispalvelut. Sotepin myötä kuljetusasiat siirtyvät kunnilta sotepin kustannusvastuulle. Sirpa Salminen/Rovaniemen mpk totesi tarjouksen laskemiseksi tarvittavan matkamäärätiedot. Kirsi Ylipiessa esitti, että tarjouksen pyytäminen annetaan perustettavan seudullisen mpktyöryhmän (kohta 9) tehtäväksi. Kela on vahvasti sitoutunut mpk-toiminnan eteenpäin viemiseen. Rovaniemen kokeilu jatkuu 2007 syksyyn. Koska kyseessä on kuntavetoinen kilpailuttamaton mpk, virallinen päätös jatkosta kokeilun jälkeen voidaan kuitenkin tehdä aikaisintaan lvm:n mpkseurantaryhmän selvityksen valmistuttua (02/2007). 9. Kemi-Tornion seutukunnan matkapalvelukeskus työryhmän tehtävät ja työryhmän kokoonpano ja 10. Lapin matkapalvelukeskuksen johtoryhmän tehtävät ja kokoonpano Juha Tapio esitteli lvm:n ohjeet mpk-toiminnan hallinnoinnista. Juha Tapio esitti, että Lapissa operatiivinen taso voitaisiin

6 6/6 organisoida johtoryhmän, operaattorin ja seututyöryhmän (- työryhmien) kesken. Lisäksi voitaisiin tarvittaessa perustaa vielä erillinen laatutyöryhmä, joka pystyisi nopeasti käsittelemään konkreettisia ongelmia. Työryhmät olisivat avoimia eli esim. kunnat voisivat liittyä myös matkan varrella. Johtoryhmä toimisi läänintasolla ja seututyöryhmä seututasolla. Keskusteltiin työryhmien tehtävistä ja kokoonpanosta. Esitettiin, että molempien työryhmien jäseniksi täydennetään myös seutukunnat ja mpk-operaattori. Päätettiin, että lääninhallitus pyytää osapuolia nimeämään edustajansa molempiin työryhmiin ja toimii koollekutsujana. Työryhmään osallistuminen ei sido kuntia liittymispäätöksen osalta, vaan tarkoituksena on perustaa hallinnolliset asiantuntijaorganisaatiot mpk-toiminnan eteenpäin viemiseksi. Kemi-Tornio alueella työtä jatkaa perustettava mpk-seututyöryhmä. 11. Muut asiat Ei ollut muita asioita. 12. Seuraavat kokoukset Lääninhallitus kutsuu työryhmät koolle, kun ne on nimetty. 13. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13. Motto: Vaikeuksien kautta voittoon. Muistiin kirjasi Kirsi Ylipiessa Jakelu Läsnä olleet Kutsutut

Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi

Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa. Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi Kuljetusten Kustannukset Kuriin Kunnissa ja Kelassa Ehdotus LVM:n johtamalle ohjausryhmälle yhteiskunnan korvaamien kuljetusten kehittämiseksi 21.5.2014 Sisällys 1. Taustaa 1 2. Hankkeen tavoite 3 3. Pilottialueet

Lisätiedot

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta

SOSIAALITURVA. Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Lokakuu 15/01 SOSIAALITURVA Kimppakyytejä vanhuksille ja vammaisille Miten vaikeavammaisten kuljetuspalvelut pitäisi järjestää? Joukkoliikenteen rahoituksesta yli neljännes tulee yhteiskunnalta Sosiaaliset

Lisätiedot

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ

Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun ja kaupunkiseutujen joukkoliikenteen organisointiselvitys JYVÄSKYLÄN SEUTUA KOSKEVA TIIVISTELMÄ Lokakuu 2010 Jyväskylän kaupunki Laukaan kunta Muuramen kunta Keski-Suomen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU Loppuraportti JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU A B C D Tilaaja Kyydinvälitys Liikennöinti huhtikuu 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUDUN KYYDINVÄLITYSPALVELU

Lisätiedot

ESITYS PERUSTEISTA MUODOSTAA LÄNSI-POHJAAN SOTE-ALUE

ESITYS PERUSTEISTA MUODOSTAA LÄNSI-POHJAAN SOTE-ALUE ESITYS PERUSTEISTA MUODOSTAA LÄNSI-POHJAAN SOTE-ALUE Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus Seutuvaltuusto 23.10.2013 2 Sisällys 1 ALUEEN TAHTOTILA... 3 1.1 Kuntien vastaukset lausuntopyyntöön sosiaali- ja

Lisätiedot

Henkilökuljetusten uudistaminen. Ohjausryhmän loppuraportti

Henkilökuljetusten uudistaminen. Ohjausryhmän loppuraportti Henkilökuljetusten uudistaminen Ohjausryhmän loppuraportti Julkaisuja 9/2015 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA

HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA HUS APUVÄLINETOIMINNAN HANKESUUNNITELMA 1 (19) HUS APUVÄLINETOIMINNAN ORGANISOINTI HANKESUUNNITELMA Tekijä(t) Heikki Voutilainen, Sirpa Palamaa, Veli Ylitalo, Nordic Healthcare Group Oy Suunnitelmaa ovat

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L. Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 39/2003 /L Matkojenyhdistelykeskuskokeilujen arviointi Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2003 ALKUSANAT Yhteiskunnan korvaamien matkojen yhdistelyä

Lisätiedot

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS

OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS OYS - ERITYISVASTUUALUEEN LABORATORIOTOIMINNAN YHTEISTYÖSELVITYS Selvityshenkilön ja työryhmien raportit Mukana suunnitelmassa: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Kainuun maakunta -kuntayhtymä Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti

SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti SYRJÄSEUTUJEN KIRJASTO AUTO PALVELUT KOTIOVELLE Loppuraportti Lapin maakuntakirjasto Sinikka Tuohino 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Taustaa...4 2.1. Tietoa Kittilän ja Kolarin kunnista...4 2.2.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän muistio

Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän muistio Perusterveydenhuollon yksikkö 2014 1(5) Perusterveydenhuollon yksikön ohjausryhmän muistio Aika: 17.9.2014 klo 9.30-12.00 Paikka: Selkäsaari, LPSHP:n hallinto Ohjausryhmän jäsenet ja varajäsenet Ylitornio:

Lisätiedot

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella

Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Yhteiskunnan korvaamien kuljetusten tehostaminen esiselvitys Pirkanmaan alueella Heikki Liimatainen, Pasi Metsäpuro, Lasse Nykänen Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto Alkusanat

Lisätiedot

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen

KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen KuntaTIME-työryhmän loppuraportista Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen annettujen lausuntojen yhteenveto Esipuhe Pääministeri Matti Vanhanen asetti

Lisätiedot

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

MUISTIO. Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus MUISTIO JOHTORYHMÄN KOKOUS 8, 4/2007 Aika 20.11.2007 klo 14.00 16.00 Paikka Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Rovaniemi Ryhmän jäsenet Läsnä: Mervi Kestilä MLL:n Lapin piiri Ristenrauna Magga

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 KUNNANHALLITUS 8.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 SISÄLLYSLUETTELO 155 VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET... 328 156 KAUKOLÄMMÖN KULUTUSMAKSUN KOROTUS... 329 157 VALTUUSTON 2.9.2013 JA 23.9.2013 PITÄMIEN KOKOUSTEN

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Joensuun seutukirjasto

Joensuun seutukirjasto Joensuun seutukirjasto Joensuussa 26.9.2008 Aluksi Alkuperäinen tavoite oli, että tämä raportti olisi valmistunut välittömästi käynnistämisvaiheen jälkeen kesällä 2007, mutta valmistuminen siirtyi yli

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 7/2004. Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Yhtymähallitus 16.06.2004 1 Aika 10:00-12:30 Paikka Tiittalan kartano,sulkava Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui klo 12:15 Auvinen Matti Haverinen

Lisätiedot

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat:

Aloitteita, joiden käsittely on ollut viime vuoden lopussa kesken, ovat seuraavat: Kunnanhallitus 80 10.03.2015 Kunnanvaltuusto 26 23.03.2015 Valtuutettujen aloitteet KHALL 80 Hallintojohtaja Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 2 luvun 5 :n mukaan valtuustoryhmillä ja valtuutetuilla on

Lisätiedot

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli

Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen toimintamalli Alue- ja kuntapalvelut Kehittämisselvityksiä 23/2006 Ritva Teräväinen Maijaliisa Junnila Markku Pekurinen Ulvilan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen hallinnollinen ja toiminnallinen yhdistäminen Väestölähtöinen

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen

Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Asumisessa syntyvän sako- ja umpikaivolietteen kuljetuksen järjestäminen Jatej 24.4.2013 Jätehuoltoinsinööri Anu Toppila: Alueellinen jätehuoltojaosto on 26.9.2012 20 päättänyt aloittaa selvitystyön sako-

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA

LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 LAPPEENRANNAN SEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN SUUNNITTELU YHTENÄ KOKONAISUUTENA 1 TAUSTAA... 4 2 LÄHTÖKOHTA... 4 2.1 TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 2.2 KOULU- JA OPISKELUMATKAT... 6 2.3 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN MATKAT...

Lisätiedot

Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena

Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne. Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena Arja Meltaus Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen rakenne Kaisi Peltoniemi Seudullinen sijais- ja tukiperhetyö lapsen ja vanhemmuuden tukena 1 SISÄLLYSLUETTELO Seudullinen lastensuojelun erityisosaamisen

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 )

KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) KEMIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (39 ) Kaupunginhallitus 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 klo 14:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, 2. kerroksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää

KUUMA-HALLITUS. Esityslista 4/2012. Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00. Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää KUUMA-HALLITUS Esityslista 4/2012 Aika Tiistai 4.9.2012 klo 18.00 Paikka Hyvinkään kaupungintalo, aula Kankurinkatu 4-6, Hyvinkää 2 SISÄLLYSLUETTELO Asia Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 30/2005 Liikenne. Matkapalvelukeskusten hankinta-asiakirjat

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 30/2005 Liikenne. Matkapalvelukeskusten hankinta-asiakirjat LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JULKAISUJA 30/2005 Liikenne Matkapalvelukeskusten hankinta-asiakirjat Liikenne- ja viestintäministeriö Helsinki, 2005 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 13.5.2005 Tekijät

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA 18.5.2009 klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 239 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot