Suomesta ovelta ovelle -palveluiden edelläkävijämarkkina

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomesta ovelta ovelle -palveluiden edelläkävijämarkkina"

Transkriptio

1 Työpajaseminaari Suomesta ovelta ovelle -palveluiden edelläkävijämarkkina Helsinki OSALLISTUJIEN NÄKEMYKSET Mitä tarvitaan MaaS -liiketoiminnan edistämiseksi 1) maiden välisessä yhteistyössä, 2) Suomessa, 3) Liikkumisoperaattoreilta ja 4) mikä on organisaationi kontribuutio MaaS (r)evoluutiossa.

2 1. Mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joita tarvitaan MaaS -liiketoiminnan edistämiseksi maiden välisessä yhteistyössä? Suomalaisten yritysten etujen puolustaminen kv-neuvottelupöydissä. Tekesillä kokonaisnäkemys - valitkaa sopivin ja ohjatkaa yhteistyöhön. Olisiko helppoa tapaa aloittaa yhteistyö? Jos vaatii heti sopimusperustan tai uuden projektin, käy nopeasti liian raskaaksi. Konkreettiset teemat ja aiheet - kaikki ovat korkealla abstraktiotasolla samaa mieltä, mutta jalkautuminen ei onnistu konkretian puuttumisen vuoksi. Pitää ryhtyä toimeen. Verkostomainen yhteistyö eri palveluiden tarjoajilla on edelleen yllättävän vähän päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi ti tilaisuudessa olleista toimijoista, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kukaan ei kilpaile keskenään. Tätä kautta verkostomainen toiminta voisi tuottaa win-win-win -tilanteen kaikkien kannalta. Kyky ja osaaminen hahmotella sekä määritellä kokonaisuuksia. Maas regulaation harmonisointi: on ongelmallista, jos esim. Suomessa toimiva MaaS -palvelu ei voisi toimia jossain muualla (todennäköisesti tosielämässä tämä menee päinvastoin). Travel industrystä tutut säädökset kuten matkanjärjestäjien velvollisuudet, vastuukysymykset, matkustajien oikeudet. Yleisiä liiketoiminnan kehittämistä helpottavia asioita ovat mm.: Aktivointi: Kotimaisten MaaS -toimijoiden sparraaminen ja psyykkaaminen vientimarkkinoille. Tietoa saataville, liiketoiminnan kehitys helpottuu: Kansainvälisen dialogin avaaminen (yritykset, viranomaiset) ja sisällön (eri markkinoiden tilanne, hankkeet, rahoitusinstrumentit, tukiorganisaatiot) kommunikointi MaaS -kentässä läpinäkyvästi. Verkostojen luonti: kansainvälisten kontaktien luonti ja nimenomaan siten, että käsin poimitaan oikeat kontaktit oikeaa hanketta/yritystä silmälläpitäen. Avoin ja motivoiva yhdessä tekeminen Lainsäädäntöjen harmonisointi Rahoitus (pienemmillekin) yhteistyöhankkeille Benelux-maita lukuunottamatta tämä ei ole mielenkiintoinen kysymys Lainsäädännön reuna-ehtojen yhteensovittaminen, palvelumallien selvittäminen, mielellään puolueettoman integraattorin perustaminen Mikroyrityksen näkökulmasta toivomme, että pääsemme mukaan luomaan luomaan lisäarvoa ja osallistumaan Horizon hankkeisiin ja vaikuttamaan Euroopan laajuisesti. Maiden välinen yhteistyö MaaS-liiketoiminnan kehittämisessä on avointa tiedonvaihtoa ja osallistumista, kuten tässäkin tilaisuudessa Standarti liittymät, puolueeton integraattori joka jakaa busniestä tasapuolisemmin Konkretisointi Tiiviimpi yhteistyö

3 Yhdessätekeminen Kunnollista käytännön yhteistyötä esim. projekteja ym. ei vain verkostoitumistilaisuuksia. Piiri tuntuu hieman sisäälämpiävältä esim. kuulemma tapahtuu paljon asioita joista mainittiin, mutta kokonaiskuva on huono ainakin kun ajatellaan esim. omaa firmaani, joka ei pysty olemaan kovin kiinteästi kaikessa mukana. Avoimuutta myös sisäpiirin ulkopuolelle kaivataan. Partnerius Konkreetiset yhteistyöprojektit Tiedon jakaminen mitä tapahtuu missäkin maassa ja maailman laajuisesti Osallistuminen yhteisiin asian kannalta olennaisiin EU-hankkeisiin. Sääntelyn tarvittavat muutokset Yhteiset standardit Avoimet ohjelmistoalustat Tietopankki siitä, mitä dataa kenelläkin on tarjota. Resurssien keskittäminen riittävän vipuvarren aikaansaamiseksi. Harrastustoiminnalla ei kansainvälistä yhteistyötä saada liikkeelle. Ennakkoluuloton kontaktointi ja viestintä, lainsäädännön ennalta-arvattavuus, rohkeat palvelukonsepti innovoinit jotta syntyy jotain aivan uutta Konkreettinen suunnitelma: tavoite aina palvelu- ja järjestelmätasolla, aikataulu, osallistujat Standardointi Ei päällekkäisiä pilotteja Yhteisiä seminaareja Tietojärjestelmät Työnjako maiden välisessä kehittämistyössä.

4 2. Mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joita tarvitaan MaaS -liiketoiminnan edistämiseksi Suomessa? Vahva tuki suomalaisille kokeiluille ja lainsäädännön vapauttaminen niin paljon kuin mahdollista. Taloudellinen tuki MaaS palveluita ja kokeiluja tuottaville yrityksille. Pilotteja Palvelu pystyyn nopeasti selväsi rajatulle alueelle. Kuluttajilta näkemys - kokeilun ja käytännön tilanteiden kautta - mikä toimii. Onko kukaan laskenut kuluttajan matematiikkaa? Auto on paitsi helpoin usein myös halvin... missä voi aidosti säästää - suunnataan sinne! Kokeilulaki. Datat auki (julkiset ja yksityiset toimijat). API -kompetenssien varmistaminen. Uusien teknologioiden ja sovellusten hyödyntäminen Selkeät pelisäännöt = esimerkiksi tavaraliikenteen kuljetusten hoitamisen edellytyksenä ovat liikenneluvat ja lukuisat muut vaatimukset niin yrityksille kuin kuljettajillekin. Vakaa toimintaympäristö Avoin ja motivoiva yhdessä tekeminen Rahoitus (pienemmillekin) yhteistyöhankkeille Byrokratian purkaminen Taxilakimuutos, kilpailun vapauttaminen ja henkilöauton ammattikuljettaja -vaatimusten ja koulutuksen luominen eli jonkinlainen näyttötutkinto B-korttiin jolloin kimppakyyti ja taxi++ palvelut voisivat toimia jollain tavalla kontrolloidun kuljettajan varassa niin, että se olisi kuljettajan henkilökohtainen ominaisuus (kuten muissa liikennemuodoissa) eikä sidonnainen toimilupaan Puolueeton ja valtiorahoitteinen (=käyttäjille ilmainen) integraattorialustan luominen ja ylläpito tilausten, kapasiteettitietojen ja hinnoittelun välittämiseksi kaikkien halukkaiden kesken (vrt. lentojen hintavertailupalvelut) Ratkaisut kehitetään käyttäjien lähtökohdista vastaamaan tarpeisiin ja niiden ennakoitaviin muutoksiin. Ylivoimaisten käyttökokemusten luominen niin, että omaa autoa ei enää tarvitse ja että ratkaisut ovat niin laadukkaita (hyvin muotoiltuja), että ne myyvät myös kansainvälisesti. Kaupunkitilan uudistaminen kun matkustaja pääsee esim. suoraan palveluiden äärelle sisälle rakennuksiin ja kaupunkitilasta tulee liikenteeltään rauhallisempaa. Suunnitellaan itse uusia (älykkäitä) ratkaisuja kaupunkitilaan miten liikenteeltä vapautunut tila otetaan yhteiseen käyttöön. Esim. Pariisi ottaa testikäyttöön älykkään pysäkin vastapainoksi tavallisille ulkopysäkeille ja tanskalaiset ovat ideoineet pyöräparkkien sekoittamista katukuvaan. Pyörät voi parkkeerata tyylikkäästi myös seiniin, jne. IPR asioiden syvempi ymmärrys ja osaaminen Avauksia, kokeiluja ja regulaation löysäämistä

5 Tukemalla yrityksiä, jotka palkkaavat yli 45 pihalle potkitut pitkän ja monipuolisen työelämän kokemuksen omaavia henkilöitä. MaaS operaattori Tiedotus, tiedotus, tiedotus Lopettaa pirstaloituminen Puuttuu todellinen ja riittävästi käytäntöön menevä kuva asiasta mo. kv-näkökulma. Liikennettäajatellen on kuitenkin tosiasiassa vielä kysymys pikemminkin hypestä, jossa vaarana on jo että jossain muualla asia menee businekseksi nopeammin. Ei pelkkä systeemikuvaus riittä. jossain pitää olla se käytännön innovaatio joka tuottaa laajaa kv-tason lisäarvoa yrityksille ja sitä ei ole näkyvissä vielä ollaan vasta alussa. Eu tasoon ei sovi kovin kapea liikenteellinen näkemys jossa tavoitteena on päästä erityisesti eroon autosta, esim. Suomessa on jo kohta 4 milj. autoa. Hieman kapea on ajatusmalli vielä. ITS, Tekes ja MaaS Finland yhteistyö, lainsäädännön muutokset ja konkreettisia pilotteja Toimenpiteiden vaikuttavuusarviointiin eri näkökulmista olisi hyvä panostaa, jotta niiden perusteleminen omassa organisaatiossa ja sidosryhmille olisi toimivampaa. Riittävän isot kaupalliset toimijat, jotka panostavat ja valmistautuvat muutokseen MaaS-hankkeilla Vahva menetelmä- ja ohjelmisto-osaaminen alalla PKT-yritykset isojen alihankkijoiksi Tietopankki siitä, mitä dataa kenelläkin on tarjota ja missä. Rahoittajien houkuttelu alalle. Selkeä työnjako julkisten toimijoiden ja yksityisten yritysten välillä Julkinen ohjaus yhteen pisteeseen, ja julkisen rahoituksen päätöksenteko yhdelle toimijalle Jotain vipuvartta, jolla julkiset ja puolijulkiset organisaatiot saadaan omaksumaan mahdollistajan rooli MaaS:issa (kaupungit, kaupunkien liikelaitokset, liikennevirasto, VR, jne) Tahtotila palveluntuottajien yhteistyöhön, digitaaliset innovoinnit, rauhallinen toimintaympäristö Konkreettinen suunnitelma - nyt sellaista ei ole tai sitä ei esitelty Eri osapuolten yhteistyö, jalat maassa. Toimivat tietojärjestelmät, Riittävä kuljetuskapasiteetti Lainsäädännöillisten esteiden purkaminen pilotoimalla ennakkoluulottomasti uusia asioita. Palveutoiminnalle tarvitaan vetäjä, joka on kiinnostunut ensin kokeilemaan ja jatkossa kehittämään palvelua edelleen (esim. tavarankuljetus mukaan konseptiin jne.).

6 3. Mitkä ovat tärkeimpiä asioita, joika tarvitaan MaaS -liiketoiminnan edistämiseksi liikkumisoperaattoreilta? Tekesin rahoitus Lainsäädännön vapauttaminen ja kilpailun mahdollistaminen Julkisenliikenteen toimijoiden ehdoton tuki operaattoreille MaaS-yritysten konsortio Kaupunkien sitoutuminen pilottien pystyttämiseen Asiakaslähtöisyys Toimialarajojen rikkominen & avarakatseisuus & johtajuus (leadership) Datat ja rajapinnat auki taustajärjestelmiin (ei mahdollista kaikin osin ilmaiseksi, mutta ainakin mukaillen patenttimaailman FRAND -säännöin, eli fair, reasonable and non-discriminatory periaateella). Riittävän joustavat ja tehokkaat sovellukset ja toimintajärjestelmä Selkeät pelisäännöt (esimerkiksi sopimusvastuut, vakuutukset jne.) Avoimet rajapinnat tilaus ja maksujärjestelmiin Ulos siiloista! Avoimet rajapinnat ja niiden speksien julkistaminen - tätä voisi vaatia toimiluvissa jos sellaisia vielä jatkossa on Uskon että palveluja syntyy kun edellytyksiä niille luodaan integraattorin avulla. Ongelma tänä päivänä on yritysten sopimukset ja suljettu hinnoittelu, joka ajaa operaattorit puolustusasemiin. Tarvitaan vapaampaa lainsäädäntöä ja uusi avoin rajapinta uusien palvelujen kehittämistä varten. Start-Upit pääsevät näyttämään tietä vanhoille dinosauruksille, jotka pian joutuvat mukautumaan kehityksen suuntaan. Avoimuus kehittämiselle käyttäjien lähtökohdista (ei teknologian tai olemassa olevan järjestelmän mukaan) ja uudenlaisille kumppanuuksille. Yritysten tulee siirtyä kustannusviritteisestä hankinnasta muiden yritysten kanssa asiakastarpeiden ja mieltymysten ratkaisijoiksi ja arvon ymmärtäviksi toimijoiksi. Ennakkoluuloton yhteistyö Yhteisistä rajapinnoista sopiminen Businesstulos eli hyötyä ja kannattavuutta kaikille tuottava arvoketju, joka palvelee käyttäjän tarpeita eikä vain politiikkaa televien unelmia. Mahdollisuuksista kertominen, MaaS on muutakin kuin julkinen liikkuminen ja vaikuttaminen yleiseen ajattelumalliin ja kyseessä on koko Suomea auttava asia ei vain Helsinki keskeisyys On hyvä lähteä liikkeellee sellaisesta ongelmasta, jolle etsitään parasta aikaa ratkaisua. Myöhemmin rimaa on mahdollista nostaa ja edetä edistyksellisempiin ratkaisuihin.

7 Sääntelyn tarvittavat muutokset Yhteiset standardit Avoimet ohjelmistoalustat Sitoutuminen ja yhteistyöhalu Käytännön asiakasrajapinnan kokeilut ja projektit. Sellaiset jotka tuottavat lisäarvoa jo heti alusta alkaen. Aktiivista otetta, viestintää Tietojärjestelmä Avoimet rajapinnat

8 4. Mikä on yrityksemme/organisaatiomme kontribuutio ja päämäärä MaaS (r)evoluutiossa? Interface yritysten ja PKS-kaupunkien välillä Me haluamme helpottaa kuluttajan arkea osallistumalla tavaran liikuttamiseen osana MaaSia. Konkreettiset uudelleen käytettävät konseptit ja mallit verkostomaiseen yhteistyöhön: asiakaslähtöiset liiketoiminta- ja ekosysteemimallit, palveluarkkitehtuurit (mallit palveluketjuille). Toimialan pitkäjänteinen kehittäminen. Oikeudenmukaisten markkinoiden ylläpito tulevaisuudessakin. Toimimme kuljetusoperaattorina Tuoda vahvasti asiakas/käyttäjä tarpeet palvelujen kehittämisen keskiöön ja tehdä palveluista aidosti arkipäivää ilahduttavia tuokioita. Tehdä monimutkaisista palveluista ymmärrettävämpiä Loogisten palveluiden ja niitä tukevien teknologioiden konsultointi ja implementointi asiakkaillemme Haluamme olla mukana kehittämässä vastaavanlaista toimintaa tavaraliikenteelle. Erityisesti Last Mile ja Ovelta-Ovelle tyyppisiin tarpeisiin, erityisesti hankalasti kuljetettaville esineille Tunnistamme tämän mahdollisuudeksi nostaa liikenteen palvelutasoa merkittävästi ja luoda kansainvälisesti muotoilun edelläkävijäesimerkkejä, erottuvia kokemuksia ja tuloksia. Kontribuutio: Palvelumuotoilu (tulevaisuuden ennakointi ja skenaarioiden luominen, käyttäjätarpeiden selvitys), yhteiskehittely käyttäjien ja eri toimijoiden kesken, - teollinen muotoilu, Design for All, universaalisti houkuttavien tuotteiden ja ympäristöjen kehittäminen ja tuotantoon vieminen, - opastamisen suunnittelu, opasteiden muotoilu, - uusiin palveluihin soveltuvat pysäkit ja odotustilat, väliaikaisten tilojen ja pysäkkien luominen, tunnistuminen jne. Verkkoruokakauppiaana olemme erittäin kiinnostuneita edistämään autottomuutta ja pyrimme olemaan aktiivisia mallin soveltamisessa paikallisiin pienivolyymisiin tavaralähetyksiin Pystymme ratkaisemaan kaikki reitittämiseen liittyvät matemaatiset haasteet Tuoda tarvittava alusta käyttöön Tekesin pitäis olla vahvemmassa yhteistyössä julkisen sektorin kanssa käytäntöön asti, voi verrata vaikka ruotsiin jossa tämä homma hoituu PP -tasolla. Toimia omalla sektorillamme johtavat tuotteiden ja palveluiden toimittajana sekä Suomessa että maailmalla Maas on yksi lopputulema, kun älyliikenteen palvelut saadaan laajamittaisesti liikkeelle. Me pyrimme omassa hankkeessa seuraamaan Maas -revoluution edistymistä sekä sen mahdollisuuksia hankkeen tavoitteiden eteenpäin viemiseksi. Fokusoitu erikoisosaaja, joka kehittää ja myy korkean teknologian osaamista/komponentteja Olla globaalisti merkittävä Maas-käyttöliittymän tarjoaja.

9 Olla aito ja varteenotettava palvelutuoittaja joka toimii voimassaolevaa lainsäädäntöä kunnioittaen. Hyvin mielellämme annamme oman osaamisemme tämän aiheen käyttöön ja otamme haasteita vastaan. Olemme tekemisissä logistiikan kanssa ja sitä ei sovi unohtaa liikenteestä. Olemme liikennealan vahva järjestelmätoimittaja Alustatoimittaja

Liikenteen murros ja digitalisaatio

Liikenteen murros ja digitalisaatio Liikenteen murros ja digitalisaatio Think Tank Liikenteen murros ja digitalisaatio 04 ESIPUHE 24 MIKÄ RAJOITTAA? 05 THINK TANK JÄSENET 26 KUKA TUOTTAA PALVELUT? 06 LIIKENTEEN MURROKSET 28 VERKKOKAPASITEETTI

Lisätiedot

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

SELVITYSRAPORTTI. Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIAYRITYSTEN LIIKETOIMINTA OSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEET JA TOIMINTAMALLI JULKISEN TERVEYDENHUOLLON JA TERVEYS /HYVINVOINTI TEKNOLOGIAYRITYSTEN YHTEISTYÖLLE SELVITYSRAPORTTI

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT

ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT ITÄ-SUOMEN RAKENNERAHASTOPÄIVÄT 2013 RYHMÄTYÖ RAKENNE 1. Yhteenvedot työpajojen keskusteluista 2. Keskustelumuistiinpanot raakadatana YHTEENVEDOT TYÖPAJOJEN KESKUSTELUISTA TEEMAT Teema 1: ja yritysten

Lisätiedot

Tuottava ja uudistuva Suomi

Tuottava ja uudistuva Suomi www.arjentietoyhteiskunta.fi Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 Tuottava ja uudistuva Suomi Digitaalinen agenda vuosille 2011 2020 1. painos Julkaisija Arjen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA

KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KARTOITUS TERVEYS JA HYVINVOINTITEKNOLOGIA ALAN YRITYSTEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN TULEVAISUUDEN KEHITYSTARPEISTA KYSELYTUTKIMUKSEN JA TEEMAHAASTATTELUJEN TULOKSET Aalto EE Seija Hämäläinen Lisbeth Edlund

Lisätiedot

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011

Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Puutuotealan tulevaisuusverstas Toimintakehys puutuotealan kansainvälistymiselle ja kasvulle 6.6.2011 Tulokset, johtopäätökset ja jatkotoimenpide-ehdotukset Paula Tommila ja Pekka Pokela Gaia Consulting

Lisätiedot

Team Finland: Strategiapäivitys 2015

Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 1 2 Team Finland: Strategiapäivitys 2015 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2014 3 4 Sisällys Team Finland: Strategiapäivitys

Lisätiedot

Living Lab -toiminta Suomessa

Living Lab -toiminta Suomessa Aluekeskusohjelman verkostojulkaisu 3/2009 Living Lab -toiminta Suomessa Janne Orava aluekeskusohjelma innovaatio ja osaaminen -verkosto Living Lab -toiminta Suomessa Joulukuu 2009 Janne Orava, Javaro

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela

Palveluverkoston kehittämisen työkirja. Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Palveluverkoston kehittämisen työkirja Katri Valkokari, Tiina Valjakka, Taru Hakanen, Eija Kupi, Ilari Kaarela Copyright VTT 2014 JULKAISIJA UTGIVARE PUBLISHER VTT, Vuorimiehentie 3, PL 1000, 02044 VTT

Lisätiedot

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS

Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS Innovatiiviset kaupungit -ohjelma 2014 2020 OULUN OHJELMAESITYS... 3 Johdanto... 5 Oulun INKA-ohjelman tavoitteet lyhyesti... 6 A.1.Hyvinvointi

Lisätiedot

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA

FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA FOKUSOIMALLA KASVUA JA KANNATTAVUUTTA sparraajan opas yrittäjälle Petteri Huvio, Niku Oravainen, Pekka Krook, Helena Pekkarinen toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 10 Luova Suomi / Diges

Lisätiedot

Älykkään muutoksen Suomi

Älykkään muutoksen Suomi Älykkään muutoksen Suomi Sisällysluettelo Älykkäämmällä toiminnalla hyvinvointia 4 Julkisen sektorin tuottavuushyppy 5 Suomesta palvelujen maailmanmestari 8 Tietotekniikka kansalaistaidoksi ja luontevaksi

Lisätiedot

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle

Asenne voiko kone vastata palvelusta? Miten julkiset IT-hankinnat tulisi toteuttaa? Digitaalisuus luo mahdollisuuden uudenlaiselle liiketoiminnalle N:O 02 SOLITA THINK TANKIN LOPPURAPORTTI 2 SYYSKUU 2014 04 06 08 16 ESIPUHE THINK TANK -RYHMÄN JÄSENET JULKISHALLINTO JA DIGITALISAATIO MISSÄ MENNÄÄN VUONNA 2014 Julkishallintoa leimaa tehottomuus ja yhteistyön

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 soa -Palveluarkkitehtuuri Menestyksellisimmät yritykset rakentavat arkkitehtuuriaan liiketoimintalähtöisesti

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso

Suomi Teollisen Internetin Piilaakso Heikki Ailisto (toim.) Martti Mäntylä (toim.) Timo Seppälä (toim.) Jari Collin Marco Halén Jari Juhanko Marko Jurvansuu Raija Koivisto Helena Kortelainen Magnus Simons Anu Tuominen Teuvo Uusitalo Suomi

Lisätiedot

Uskallus & innovaatiot

Uskallus & innovaatiot katsaus 298/2013 Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Uskallus & innovaatiot Uusia näkökulmia suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Tekesin katsaus

Lisätiedot

VÄTSKÄRI. Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa. Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin. Yhteentoimivuutta avoimesti

VÄTSKÄRI. Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa. Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin. Yhteentoimivuutta avoimesti VÄTSKÄRI VÄTSK ÄRI 2/2012 Pelilabra tulemassa turkulaista pelialaa Juhlatunnelmista tulevaisuuden näkymiin Yhteentoimivuutta avoimesti VARSINAIS-SUOMEN TIETOJENKÄSITTELY-YHDISTYS ry SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus...3

Lisätiedot

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille

Avoimen datan aarteet auki kehittäjille TOUKOKUU 2013 KIRJOITUKSIA DIGITAALISESTA SUOMESTA Avoimen datan aarteet auki kehittäjille Viranomaiset avaavat tietovarantojaan. Yhdistämällä ja jalostamalla avointa dataa voidaan kehittää uusia palveluita

Lisätiedot

Museoiden johtamis- ja

Museoiden johtamis- ja Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Ulla Teräs, Eeva Teräsvirta Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa Keskustelunavaus Julkaisija:

Lisätiedot

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8

MILLAINEN VERKOSTO ON 5 VUODEN KULUTTUA? 8 SKENAARIOT, VAIHTOEHTOJA.8 2/11 SISÄLLYSLUETTELO VERKOSTON TOIMINTA 2014+... 3 1. YHTEISTYÖTÄ VAHVISTETTAVA... 3 2. VOIMAVARAOJA SUUNNATTAVA YHTEISESTI... 3 3. RÄÄTÄLÖIDYT TARPEET HUOMIOITAVA... 3 4. TARJOTTAVA VERTAISTUKEA... 3

Lisätiedot

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana

Meiltä meille. Ihminen julkishallinnon asiakkaana Meiltä meille Ihminen julkishallinnon asiakkaana Riitta Nieminen-Sundell marraskuu 2011 1 1. painos, marraskuu 2011 Sitra ISBN 978-951-563-788-8 (URL:http://www.sitra.fi) Helsinki 2011 Sisältö Esipuhe

Lisätiedot

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA

STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA STRATEGISEN KUMPPANUUDEN TOIMINTAMALLI ETELÄ-KARJALAN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN ALUEELLA Alueellisten toimintamallien kehittäminen ja jalkauttamisen vaatimat toimenpiteet, Eksoten kehittämisohjelma Aktivointi

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy

MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013. Työskentelyiden koonti Business Arena Oy MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 6.-7.11.2013 Työskentelyiden koonti Business Arena Oy ENSIMMÄINEN PÄIVÄ Osallistujat katsoivat menneen kauden oppeja ja loivat siltaa tulevaisuuteen.

Lisätiedot

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen

Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä. Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Palveluyritys ja yliopisto yhteistyössä Pontta liiketoimintaan, lisäarvoa tutkimukseen Elinkeinoelämän keskusliitto

Lisätiedot

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA

HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA 2015 HYVINVOINTIALAN TOIMINTAYMPÄRISTÖSUUNNITELMA HYVINVOINTIA LIIKKEELLÄ! HANKKEEN LOPPURAPORTTI HEIDI FREUNDLICH LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU OY SOSIAALI- JA TERVEYSALA SISÄLLYS Johdanto... 3 Tunnista tarve...

Lisätiedot

Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli

Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli Loppuraportti: Mediapolis-toimintamalli Mediapoliksessa 27.1.2015 Jan Kolkkinen Kehityspäällikkö Hermia Oy / Innovaatio Oy Uusi Tehdas Sisällys Johdanto... 3 Toimintamallityön vaiheet... 3 Oletuksia toimintamallin

Lisätiedot

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma

Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma EDUSKUNNAN TULEVAISUUSVALIOKUNTA Kestävä ja työllistävä kasvu Suomessa Uskalluksen politiikkaohjelma Olli Hietanen Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto Taustamuistio valtioneuvoston ilmasto- ja

Lisätiedot