LIONS-KLUBIN JÄSENHUOLTO. 107I-piiri Koulutus- ja jäsentoimikunta. Sisällys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIONS-KLUBIN JÄSENHUOLTO. 107I-piiri Koulutus- ja jäsentoimikunta. Sisällys"

Transkriptio

1 LIONS-KLUBIN JÄSENHUOLTO 107I-piiri Koulutus- ja jäsentoimikunta Sisällys 1. Johdanto 2. Jäsenhuollon kokonaisuus 3. Jäsenhuollon kehittäminen/haasteet 4. Toimikuntatavoitteet ja suunnitelma 5. Klubin hyvinvoinnin kokonaisuus Viihtyvyyden elementit ja parantamisen keinot Laatutyökalut ja kyselyt klubin tukena Sisäinen viestintä 6. Jäsenhankinta ja Jäsenten pysyvyys 7. Yhteenveto 1

2 1. Johdanto Lions-klubien jäsentoiminta on suurten haasteiden edessä sekä uusien että jo jäsenenä olevien jäsenten osalta. Klubien hyvinvointi ja toiminnan tuloksellisuus eli näkyvyys ovat avainasioita jäsentoiminnan kehittämisessä. Monet asiaan liittyneet perinteet kuten kummius, jäsenjohtajuus, opaslionismi eli etc ovat paikoin näivettyneet. Näiden asioiden virkistämiseksi I-piirin koulutus- ja jäsentoimikunta on koonnut eri lähteistä ja oman kokemuksensa pohjalta oppaan käytettäväksi klubien kehittämiseen ja toimintasuunnitelman tekemiseen. Motivation management on hyvä termi uusiutumisen tukemiseen. I-piiri päivittää oppaan keskeiset liitteet vuosittain. Tukiaineistoa löytyy runsaasti lions-liiton ja kv-sivuilta, joihin tekstissä on viitteet. Toivomme, että tämä opaskirjanen tukee sekä klubin että sen jäsenhuollon kehittymistä ja kasvua Leijonina niin yksilöinä kuin ryhmänäkin. Oletteko klubina vastanneet seuraaviin tärkeisiin kysymyksiin: Toteuttaako vuosisuunnittelu klubin tahtotiloja ja perustehtävää? Ovatko brändi, tiedotus ja jäsenasiat osana suunnitelmissa? Onko tavoitteet asetettu toimikunnille ja roolit toimijoille? Sisältyykö klubinne toimintaan suunnitelmalliset aktiviteetit ja yhteistyö eri tahojen kanssa: piiri, lohko, naapuriklubit, yhdistykset, rahoittajat, alueen toimijat, halutut asiantuntijat? Huolehditaanko klubin ja jäsenten hyvinvoinnista tietoisesti ja eri menettelytapoja käyttäen? Oulussa lokakuussa 2015 Harri Hirvelä Hannu Anttonen Sanna Suomela I-piirin pk I-piirin GLT-d I-piirin GMT-d 2

3 2. JÄSENHUOLLON KOKONAISUUS Jatkuva jäsenhuolto on tärkeä klubin terveyden ja elinvoiman varmistamiseksi ja sen kyvylle palvella paikkakuntaa. Hyvään jäsenhuoltoon liittyy saumattomasti myös hyvät klubikokouskäytännöt. Ilman hyviä ja jäsenistön tarpeelliseksi kokemia aktiviteetteja ei tuloksellista jäsenhuoltoa voida toteuttaa. Hyvin suunnatut ja toteutetut aktiviteetit ovat koko toimintamme peruspilari mielekkyys mukana olemiseen löytyy vahvimmin sieltä. Uusien jäsenten rekrytointi on jokaisen jäsenen velvollisuus. Jäsenen perehdyttäminen alkaa jo rekrytointivaiheessa, jolloin ehdokkaalle tulee kertoa perustiedot järjestöstä, oman klubin toiminnasta ja jäsenyyden tuomista oikeuksista ja velvollisuuksista. Uuden jäsenen vastaanottojuhlaseremonian tulee olla samankaltainen kaikille uusille jäsenille (ohje vuosikirjassa). Jäseneksiottotilaisuus on symbolinen alku lions-jäsenyydelle ja se on tärkeä uuden jäsenen säilyttämiselle. Uusien jäsenten opastamisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Perehdytys antaa uusille jäsenille perustiedot, jotta he voivat ymmärtää klubin toiminnot, heidän omat roolinsa ja saavat yleiskäsityksen piirin, liiton ja järjestön toiminnasta. Hyvän perehdytyksen saanut jäsen tuntee itsensä tervetulleeksi, osallistuu aktiviteetteihin ja pysyy lions-jäsenenä kauemmin. Uusi jäsen on myös otettava mukaan toimikuntatehtäviin, koska klubiin liitytään pääasiassa tekemisen vuoksi. Jäsenhuoltoon liittyy myös vastavuoroisuus, eli uusi jäsen kertoo huomionsa ja ensivaikutelmansa klubin toiminnasta ja vastavuoroisesti klubi saa tietää, onko toiminta vastannut jäsenen odotuksia. Tällainen selventävä tilaisuus, ns. kehityskeskustelu, tulisi järjestää muutaman kuukauden kuluttua liittymisestä. Tilaisuudessa on hyvä kartoittaa myös jäsenen erityisosaamista klubitoiminnan kannalta ja tiedustella halukkuutta kouluttautua järjestön tarjoamiin erilaisiin tehtäviin. Myös mahdollisten eroamisten syyt tulee selvittää ja kehittää klubitoimintaa annetun palautteen perusteella. Tiivistetysti: Hanki jäseniä - huolehdi entisistä pidä toiminta mielekkäänä. 3. JÄSENHUOLLON KEHITTÄMINEN Jäsenten hyvinvointiin ja pysyvyyteen kiinnitetään paljon huomiota piirin, liiton ja kansainvälisen presidentinkin taholta. Piirissämme järjestetään laajasti koulutusta sekä uusille että vanhoille jäsenille. Klubeja kannustetaan huomioimaan jäsenviihtyvyyttä, koska jäsenmäärä on pudonnut jo usean vuoden ajan. Kyseessä on kansallinen ilmiö, johon on useitakin syitä. Jäsenistö ikääntyy, joten syntyy luonnollista poistumaa ja aktiivisten jäsenien määrä laskee. Uusien jäsenien hankkiminen säännöllisesti on siis välttämätöntä, jotta klubi pysyy elinvoimaisena. Työikäisten jäsenten vapaa-ajan valikoiva käyttö sekä 3

4 ansiotyön luomat paineet asettavat omat haasteensa lions-toiminnalle. Lisäksi monet ihmiset eivät ole valmiita sitoutumaan "elämänmittaiseen" harrastukseen. Jäsentoimikunnan tehtävänä on suunnitella klubin elinkaarta eteenpäin huolehtien siitä, että klubi voi lunastaa jäsenilleen antamansa lupauksen, tuottaa hyvää mieltä heille ja toimintaympäristölleen. Myös jäsenyyden eri muotoja voi käyttää jäsenten pysyvyyden parantamisessa, esim ulkojäsenyys ylikiireisessä elämäntilanteessa.(kts vuosikirja s. A52) 4. TOIMIKUNNAN TAVOITTEET JA SUUNNITELMA Kun klubin tulevalle kaudelle muodostetaan hallitusta ja toimikuntia, on ensimmäiseksi huolehdittava, että klubille on valittu jäsenjohtaja sekä ainakin kaksi muuta henkilöä jäsentoimikuntaan. Toimikunta vastaa jäsenhankinnasta, jäsenten viihtyvyydestä ja huolehtii jäsenten pysyvyydestä. Jotta jäsentoimikunta voisi toimia johdonmukaisesti ja täyttää klubipresidentin sille asettamat tavoitteet (määrälliset ja/tai laadulliset), toimikunnalla tulisi olla vuosisuunnitelma, jota päivitetään vuosittain. Suunnitelman tulisi sisältää ainakin seuraavat asiat: Klubin jäsenrakenteen kartoitus: määrä, ikä, kiinnostusten kohteet, erityistaidot jne. Jäsenten viihtyvyyden määrittely klubissa -> Mitä asioita jäsenet odottavat klubin toiminnalta? Miten viihtyvyyttä mitataan? Jos mittariksi valitaan jäsenkysely, se tulisi laatia ja toteuttaa säännöllisesti. Suunnitelma jäsentyytyväisyyden parantamiseksi hyödyntäen niitä asioita, joita klubista eronneet jäsenet ovat maininneet eronsa syyksi. Esim. huonot kokoukset, liian korkeat jäsenmaksut jne. Jäsensuunnitelma tulisi aika ajoin tarkistaa ja seurata tuottaako se haluttuja tuloksia. Kun jäsenistöön tulee muutoksia, suunnitelmaa tulee myös muuttaa. Uudet jäsenet tuovat uusia näkökulmia ja erilaisia mielenkiinnon kohteita ja kykyjä, joten heitä kannattaa käyttää hyväksi. Uusien jäsenten hankkimissuunnitelma, miten, missä ja kuka rekrytoi? Kohderyhmä? 5. KLUBIN HYVINVOINNIN KOKONAISUUS Viihtyvyystekijöiden kehittäminen Vapaa-ajan mielekäs toiminta on sekä jäsenen että klubin tavoite. Hyvin suunnatut ja toteutetut aktiviteetit ovat koko toimintamme peruspilari mielekkyys mukana olemiseen löytyy vahvimmin sieltä. Klubiin tullaan, koska uskotaan, että sen kautta voidaan tehdä jotain konkreettista apua tarvitsevien ihmisten hyväksi. Lions-järjestön lähtökohta oli vaikuttaminen ympäröivään yhteiskuntaa. Se on tarpeellista vielä nytkin. Verkostoituminen antaa laaja-alaista mielekkyyttä jäsenten toimintaan. 4

5 Keskeistä on klubi-iltojen mielekkyys ja vaihtelevuus - hyvin valmistellut tiiviit kokoukset, ei liian pitkiä. Klubin hallituksella ja toimikunnilla on oltava riittävästi vastuuta pienien asioiden hoitamiseksi. Klubi-illat ovat siis jäsenistön toiveiden mukaisesti viihtyisiksi tehdyt. Sitouttaminen toimintaan tulee olla suunniteltua ja jatkuva osa klubin toimintaa. Viihtyvyys, motivoituminen sekä sitoutuminen eivät ole itsestään selvyys vaan tietoisesti ja suunnitellusti ylläpidettävää klubitoimintaa. Apuna siinä voi käyttää järjestömme kehittämiä pelejä, kyselyjä ja laatuarvointimalleja. Niissä kaikissa selvitetään jäsenten tyytyväisyys klubin toimintaan ja sen kehittämiseen. Aikaajoin asian selvittäminen on välttämätöntä. Selvitys tulisi tehdä ennen kuin on urauduttu liiaksi. Esimerkiksi istumapaikkojen vaihtelu kokouksissa estää klikkiytymisiä. Klikkiytyminen koetaan suurena esteenä uuden jäsenen sopeutumisessa klubiin. Klubikummin tai klubimestarin toimenkuvaan kuuluu osaltaan huolehtia hyvien klubikokouskäytäntöjen juurtumisesta klubin toimintatapoihin. Myös presidentin kehityskeskustelu uuden ja kokeneemmankin lionin kanssa on hyvä motivointikeino. Niinikään klubin lupaus jäsenelleen on tärkeää kokonaisuuden hahmottamiseksi. Kummin rooli on aivan keskeinen uuden jäsenen sopeutumisessa joukkoon ja sitoutumisessa klubin toimintaan. Jokaisen klubilaisen on tunnettava kummin velvollisuudet. LISTA KLUBIN SISÄISISTÄ VAHVUUSTEKIJÖISTÄ antaa hyvän kuvan viihtyvyystekijöiden luonteesta. Keskinäinen luottamus Toisistamme huolehtiminen Jokainen tekee oman osuutensa Ristiriitojen rakentava ratkaiseminen Toistemme huomioiminen, kiitoksen antaminen Yhteydet muihin klubeihin ja toimijoihin Armollisuus ja joustavuus tarvittaessa Kummin tehtävän sisäistäminen Koulutuksiin osallistuminen Piirin ja liiton tapahtumiin osallistuminen Yhdessä touhuaminen Yhteishengen ylläpitäminen Yhteiset retket ja juhlat Huumori, leikkimieli ja rentous Sisäisesti vahva ja yhteiset tavoitteet sisäistänyt klubi saa hyvää aikaan ja näkyy Jokainen klubin jäsen, myös Sinä, vaikuttaa klubin hyvinvointiin. Toimikautemme teemat sopivat myös hyvin jäsenhuollon kehittämisen lähtökohdiksi. Monta tapaa tehdä hyvää Ihmisyys Sopusointu Arvokkuus Menestystarina olemme me Elinvoimaa yhteistyöllä Arvioi oman suunnittelukauden aikana, toimivatko seuraavat asiat klubissasi: Hoidetaanko kokoukset tehokkaasti? Onko päätöksenteko läpinäkyvää? Ovatko klubin kokoontumiset kiinnostavia? Osallistuvatko jäsenet säännöllisesti klubin tilaisuuksiin? Pitääkö meidän miettiä klubikokousten/iltojen muotoa? 5

6 Ovatko klubin palveluprojektit relevantteja paikkakunnan tarpeille? Ottavatko jäsenet innostuneesti osaa klubin tarjoamiin palveluprojekteihin? Voidaanko klubin palvelun vaikutusta kasvattaa? Onko klubin johto valmis kuuntelemaan jäsenten uusia ideoita palveluprojekteiksi? Mainostetaanko palveluaktiviteetteja ja niiden vaikutusta Laatu, kyselyt ja viihtyvyys Viihtyvyyteen liittyvien arviointien ja kyselyjen tarkoitus on oman tilan pohdinta ja ideoiden hankinta kehittymiseen sekä yhteenkuuluvaisuuden tunteen lisääminen. Tavoitteet saavutetaan toteuttamalla Klubin strategiaprosessi (suomalainen aineisto / kts. klubin käsikirja). Se kannattaa tehdä klubin nimeämän ryhmän tuella koko jäsenistöä apuna käyttäen. Klubille strategian eli pitemmän aikavälin suunnitelman tekemisestä on hyviä kokemuksia, kunhan se tehdään huolella ja jäsenten kanssa. Prosessin toteutuksesta on hyvät ohjeet liiton sivuilla ja se koulutetaan presidenteille heidän koulutuksensa yhteydessä. Järjestön kansainvälisillä sivuilla olevan laatuprosessin (KLP, kv-aineistossa) kuvaus on ohessa. Klubin laatuprosessin sisältö Klubin laatuprosessi (KLP) on hauska vuorovaikutteinen prosessi, joka yhdistää jäsenet katsomaan, mitä klubi on tänään ja mitä siitä tehdään huomenna. Se on samankaltainen kuin strategiaprosessi, mutta siihen liittyy erilaista palkitsemis- ja 6

7 koulutusaineistoa runsaasti. Se antaa keinoja vahvistaa palvelua ja parantaa klubitoiminnan tuloksellisuutta. Erilaiset klubin laatu- ja tyytyväisyyskyselyt ovat edellisiä nopeampia toteuttaa ja ne on syytä tehdä toistuvasti tyytyväisyyden seuraamiseksi. Strategia- ja laatuprosessit usein sisältävät ko. kyselyt. Jatkossa annetaan linkit kyselyihin. Klubin laatukriteerit (kts klubin käsikirja I-piirin sivulta) on tarkoitettu klubin sisäiseen käyttöön. Arviointi on tarkoitettu tehtäväksi ryhmässä esim. koko klubin kanssa, myös hallitus voi tehdä tämän arvioinnin. Seuraava arviointi voidaan tehdä esim. vuoden kuluttua, jolloin nähdään onko kehitystä tapahtunut. Arvioinnissa käydään lävitse klubin resurssit, johtaminen, suunnittelu, näkyvyys ja suhteet paikkakunnalla sekä toiminnan tulokset. Laatuarviointi noudattaa pääosin samoja kriteereitä kuin eurooppalainen erilaisille yhteisöille tarkoitettu EFQMjärjestelmä. Tässä yhteydessä ei oteta kantaa siihen, mikä on klubin laatu verrattuna muihin, koska arviointi on klubin sisäinen. Tehtäessä seuraava arviointi nähdään ovatko parannustoimenpiteet nostaneet klubin laatua. Tarvittaessa piiristä löytyy myös vertailutietoa. Opas jäsentyytyväisyyden varmistamiseksi Haluatteko varmistaa, että uudet jäsenet pysyvät jäseninä kauemmin kuin vuoden? Vai haluatteko varmistaa, että harvemmat jäsenet eroavat klubista? Vai haluatteko, että useammat jäsenet osallistuvat klubin tapahtumiin ja palveluun? Jäsenet tuntevat osallistuvansa, kun heidän mielipiteitään kuunnellaan. Kysy jäseniltä: Miksi klubi on olemassa? Kertovatko aktiviteetit samoista syistä? Jos eilion katsoisi klubimme aktiviteetteja vuoden ajalta, mikä hänen mielestään olisi klubillemme tärkeää? Harkitkaa tarkoin heijastavatko klubin tavoitteet ja tehtävälausunto mitä nykyiset jäsenet haluavat klubin olevan. Ko. oppaassa on esimerkki Jäsenkyselylomakkeesta, jonka voitte muokata omalle klubillenne sopivaksi. Opas jäsenen tyytyväisyyden varmistamiseksi löytyy paikasta - Jäsenten menettäminen on ongelma monelle klubille, mutta jäsenten lähdön syyt ovat usein samat. Opas käsittelee viittä yleistä syytä, jotka entiset jäsenet ovat maininneet syiksi erota klubista: 1. Huonot kokoukset 2. Henkilökohtaiset syyt 3. Jäsenyyteen liittyvät asiat 4. Klubin kulttuuri 5. Palvelu. Tässä oppaassa annetaan ehdotuksia, miten voidaan helposti tehdä muutoksia, jotka kannustavat jäseniä pysymään klubissa. Mieti, onko aika tehdä klubissa tyytyväisyyskysely. Malli siihen on myös tässä oppaassa Opas KLUBIN ARVOSANAT- Oleellinen arviointityökalu klubeille - 7

8 Tässä oppaassa on esimerkki Jäsenkyselylomakkeista, jotka voitte muokata omalle klubillenne sopivaksi. Se sisältää arvioinnin ja arvosanan antamisen toimintaan, klubi-iltoihin jne Seuraavassa on erään suomalaisen klubin analyysin tulokset klubien toiminnan parantamiseksi. - Apua kyselyn tekemiseen voi kysyä piiristä tai lohkosta. Sisäinen viestintä Klubin sisäisellä viestinnällä vahvistetaan klubin toiminnan päämäärää sekä yhteenkuuluvuuden tunnetta. Presidentti linjaa hallituksen kanssa strategiset tavoitteet, jotka sisäisen viestinnän keinoin tuodaan klubilaisille käytännön toimenpiteiksi. Keinoja ovat klubikokousten lisäksi puhelin, sähköposti, posti sekä erilaiset tapaamiset. Klubin www-sivuja ja sosiaalisen median keinoja voidaan käyttää myös sisäisessä viestinnässä. Tärkeää on, että muistaa päivittää niin wwwsivuja kuin SOME-kanavia säännöllisesti. Päivityksiä varten on nimettävä henkilö hoitamaan niitä. 6. JÄSENHANKINTA JA JÄSENTEN PYSYVYYS Uusien jäsenien hankkiminen on klubin toiminnan jatkuvuuden edellytys ja se on kaikkien klubin jäsenien tehtävä. Joissain klubeissa on käytössä klubin toiminnasta kertova esite, jotkut klubit käyttävät järjestön kansainvälisesti tuottamaa materiaalia. Oleellista jäsenhankinnassa on näkyvyys ja se, että mahdolliselle jäsenehdokkaalle annetaan riittävästi tietoa klubin toimintatavoista, tavoitteista ja yleistä Lionsjärjestöstä. Muista, että pyytäessäsi uutta jäsentä mukaan, kerrot hänelle selkeästi, että hänen oletetaan osallistuvan toimikuntatoimintaan alusta asti ja hallitustyöskentelyyn omalla vuorollaan. Näin vastuutehtävät eivät tule yllätyksenä vaan normaalina osana järjestön toimintaa. Mistä uusia jäseniä sitten voisi hankkia? Tässä yksi työkalu siihen, rekrytointiympyrä. Ympyrässä on kahdeksan lohkoa ja kaikissa jokin sidosryhmä jäsenien elämästä. Jos jokainen jäsen voi nimetä yhden potentiaalisen jäsenen joka lohkoon, klubilla on helposti kymmeniä jäsenehdokkaita, joita voidaan kysyä mukaan. Muistathan kysyä! Mitä odotuksia jäsenehdokkaalla on Lions-toiminnasta? Mitä klubinne vastavuoroisesti lupaa ja miten odotukset ja todellisuus kohtaavat? Tyypillisesti jos jäsen eroaa klubista, se tapahtuu ensimmäisen parin vuoden aikana. Yleisimmistä syistä löytyy tarkempia tietoja aiemmin tässä oppaassa. Jäsenviihtyvyys on siis avainasemassa klubin elinvoimaisuuden varmistamisessa. Kun jäsenet viihtyvät, aktiviteetteja on helpompi järjestää, niihin löytyy klubista tekijöitä ja näin ollen tehtävät eivät jää aina samojen jäsenien hartioille. 8

9 Kuinka vanhassa klubissa hankimme uusia jäseniä. Tässä hyvä resepti piirikuvernööriltämme: - tee päätös: me saamme uusia jäseniä - kerro mitä me olemme tulevaisuudessa - itsellesi - selvitä mielenkiintoiset henkilöt - taustoitus tärkeää - päätä, että NN on uusi jäsenemme - opetelle hissipuhetekniikka - valmistaudu kohtaamaan "asiakas" vaikka kaupan hyllyjen välissä, rautakaupassa, lounaalla, neuvottelun jälkeen jne. (sinä yllätät "asiakkaan positiisesti") - ole valmis tekemään "tarjous", josta ei voi kieltäytyä - kerro mitä me olemme tulevaisuudessa (tekomme tunnetaan jo entuudestaan) - olet myyjä/kauppias - pyri tekemään "kauppa" kandidaatin kanssa heti - tee sopimus heti jäsenyydestä ja asia kätellään - sovi pelisäännöt jatkosta - esitelle presidentille ylpeänä, että olen hankkinut uuden jäsenen. Miten toimin klubin arjessa uusien jäsenten hankinnassa? Tässä vinkki LPJ:ltä: 1. Klubi-illassa jokainen kirjaa nimiehdotuksia omasta lähipiiristä ja seuraavalla kerralla keskustellaan kokemuksesta. Toistetaan kausittain. 2. Mietitään yhdessä, ketä kysymme jäseneksi esim. lähikouluista, seurakunnasta, kaupasta jne 3. Uudet, nuoret jäsenet pyytävät omia ystäviään yms. mukaan 4. Mennään lähikauppaan, kirjastoon jne (lupa) esittelemään lions-toimintaa (banderollit, esitteet, arvontaa) 5. Hyödynnetään omia tilaisuuksia jäsenhankintaan, aina oma esittelypöytä (arvonta) 6. Puolisot vaikka rinnakkaisklubiksi ja heiltä ehdotuksia uusiksi jäseniksi 9

10 7. Pyytäkää naisklubia vierailulle kertomaan omista kokemuksistaan 8. Ennenkaikkea KYSY. Jäsenhankintaan pitää "valjastaa" leijona, jolla on luontainen kyky tehdä "kauppaa" Jäsenhankinta on hauskaa leijonatoimintaa ja asenne ratkaisee. Jäsenkasvun lisäämiseksi puhumme klubin näkökulmasta myös ilmeen muuttamisesta (face change). Näkyvyys, sisäinen ja ulkoinen yhteistyö ja positiivinen henki (iloisuus, inspiraatiot) tuottavat normaalisti jäsenkasvun klubiin kahdessa vuodessa. Hengen nostatus vaatii toiminnan keskittämistä (kohde, toimintamuoto) vaikuttavuuden ja näkyvyyden aikaansaamiseksi. Tuloksista on tiedotettava ja jotain uutta sekä yllättävää on tempaistava. 7. YHTEENVETO Hyvin suunniteltu ja hoidettu jäsenhuolto takaa klubin menestyksen ja jatkuvan palvelukyvyn. Klubi muodostuu jäsenistä ja jokainen jäsen on yhdistyksen arvokkain omaisuus. Silloin kun klubissa ei ole jäseniä, silloin ei ole mitään. Jäsenhuollon tehtävänä on varmistaa, että jäsen saa, mitä hän on tullut lions - jäsenyydestä hakemaan. Voidakseen tietää, mitä varten jäsen on liittynyt klubiin, on sitä kysyttävä häneltä. Jokaisella mukaan kutsutulla lionilla on omat odotuksensa jäsenyydestä, eikä mikään niistä yleensä ole väärä. Yleensä olemme liittyneet leijoniin saadaksemme jäsenyydestä iloa, elämänsisältöä ja nautintoa sekä kokeaksemme vastapainoa työlle ja arjelle. Jäsenten sitouttaminen on yhtä tärkeää kuin uusien hankkiminen. Jäsenet, jotka ovat sitoutuneita, aktiivisia ja motivoituneita tekevät klubista hauskemman ja saavat jäsenkehityksen todennäköisemmin pysymään positiivisena. Saadaksemme uusia jäseniä liittymään klubiin ja entiset pysymään siinä, on selvitettävä, miksi jotkut jäsenet ovat eronneet klubista. Hyvin toimivassa lionsklubissa jäsenet tietävät miksi klubi on olemassa ja mikä on lions-toiminnan tarkoitus. Toimivassa klubissa toteutetaan järjestön perustehtävää ja toiminta on niin jäsenistön kuin aktiviteettienkin osalta monipuolista ja kiinnostavaa. Jäsenet tekevät klubin asioita yhdessä ja sitoutuvat toimintaan osallistumalla ja vaikuttamalla klubissa sekä luomalla kumppanuuksia keskenään ja muiden toimijoiden kanssa. Hyvässä klubissa jäseniä ja heidän osaamistaan arvostetaan. Toimiva klubi haluaa myös oppia ja kehittää toimintaansa jatkuvasti. Jäsenhuoltosuunnitelma tulee tarkastaa säännöllisin väliajoin, jolla varmistetaan että tulokset ovat haluttuja. Myös jäsenten muuttuessa suunnitelmaa tulee muuttaa. Uudet jäsenet tuovat klubin toimintaan uusia näkökulmia ja erilaisia mielenkiinnon kohteita. Jäsenten viihtyvyyden ja klubin toiminnan varmistamiseksi jäsenhuollon tulee olla jatkuva osa klubin toimintaa. 10

11 Liite Jäsentoimintaan liittyvista tehtävistä Koulutettu opaslion -ohjelma luotiin, jotta opaslion voi auttaa uutta klubia vahvistumaan, ja hän myös: 1. Auttaa klubia määrittelemään sen tehtävät ja tarkoituksen 2. Parantaa uusien jäsenten säilyttämistä 3. Parantaa uuden klubin jäsenten sopeutumista lionien järjestörakenteeseen 4. Parantaa kummiklubin ja uuden klubin välisiä suhteita 5. Parantaa neuvonantajien tukisysteemiä kahden vuoden ajan 6. Parantaa opaslionien tietoja ja taitoja Kurssi sopii lioneille jotka tekevät töitä uusien klubien kanssa; lioneille jotka ovat asemassa, jossa he voivat vahvistaa olemassa olevaa klubia tai palvelevat piirikuvernööritiimissä. Kummi vahvistaa, että lionsklubiin jäseneksi pyrkivä henkilö on moraalisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullinen henkilö ja että hän uskoo uuden lionjäsenen olevan aktiivinen jäsen ja tukevan lionien tavoitteita ja eettisiä sääntöjä. Mentorit auttavat aktiivisesti kasvattamaan jäseniä ja he ovat kokeneita ja omistautuneita lioneita, jotka ovat palvelleet eri tehtävissä klubissa ja järjestössä. Mentorien täytyy olla halukkaita ja kyvykkäitä kehittämään toisen jäsenen kykyjä ja sitoutumista antamalla neuvoja, valmentamalla ja tukemalla jäsentä niin, että hän pystyy ottamaan vastaan erilaisia tehtäviä klubin tasolla ja ylempänä. Mentorilion on vastuussa mentoroitavan lionin kehittymisestä pidemmälle kuin kummi. Kaikkien lionien tulisi aktiivisesti rekrytoida uusia hyviä jäseniä, mutta kaikilla lioneilla ei ehkä ole kokemusta tai aikaa mentoroida kaikkia uusia jäseniä, joiden kummeja he ovat. Jäsenjohtaja vastaa jäsenten viihtyvyydestä, vastaa jäsenten pysyvyyden elementeistä, vastaa uusien jäsenten hankinnan organisoinnista (yhteys piirin jäsenjohtajaan), vastaa jäsenten koulutusten järjestämisestä sekä vastaa jäsenyyteen liittyvästä kehittämistoiminnasta. Suositus toimikunnan jäsenten rooleista: 1. kauden jäsen / jäsenhuolto 2. kauden jäsen =vpj / koulutus ja pysyvyys = säilyttäminen 3. kauden jäsen = pj / uusien jäsenten hankinta = laajennus Klubikummi: jäsenjohtajan rooli tai delegoi 11

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenjohtajakoulutus 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenhuollon ohjaus Suuntaa antamassa liiton / piirin 1. strategia 2. toimintasuunnitelma 3. tavoitteet Oman klubin 1. strategia

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Aihe: I-PIIRIN koulutustoimikunnan 1. kokouksen muistio

Aihe: I-PIIRIN koulutustoimikunnan 1. kokouksen muistio Vahvempina yhdessä - Palvelulla hyvinvointi Sitoutuneesti palvellen & Hetkeen tarttuen Aihe: I-PIIRIN koulutustoimikunnan 1. kokouksen muistio Aika: Keskiviikkona 13.10. 2014 klo 14:00-17:00 Susannan toimisto

Lisätiedot

Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu. Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen

Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu. Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Johtaminen/ vuosisuunnittelu Toimikuntia 1-8 (ka 4), 50% tehokkaita Riittäisi

Lisätiedot

Varapresidentti- ja jäsenjohtajakoulutus Piiriforum Sääksjärvi, Lempäälä

Varapresidentti- ja jäsenjohtajakoulutus Piiriforum Sääksjärvi, Lempäälä Varapresidentti- ja jäsenjohtajakoulutus 13.9.2014 Piiriforum Sääksjärvi, Lempäälä Marja Sundström-Pullinen. CM, presidentti LC Lempäälä / Sääksjärvi Aiheet: Varapresidentin sekä jäsenjohtajan tehtävät

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi

Lions Clubs International MD 107 Finland. Derby Forum. Klubitoiminnan kehittäminen. Kausi Lions Clubs International MD 107 Finland Derby Forum Klubitoiminnan kehittäminen Kausi 2012-2013 Klubitoiminnan kehittäminen Kummin rooli ja kummiklubien rooli Jäsentoimikunnan rooli Kehityskeskustelut

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus 20.4.2013 GMT-koordinaattori 107E -piiri Marja Sundström-Pullinen LC Lempäälä / Sääksjärvi MSP 1 Valmennuksen tavoitteet Valmennetaan klubien jäsenjohtajia

Lisätiedot

Kauden 2015-2016 tapahtumista. Virkailijakoulutus 2015 I-piirin GLT-d Hannu Anttonen

Kauden 2015-2016 tapahtumista. Virkailijakoulutus 2015 I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Kauden 2015-2016 tapahtumista Virkailijakoulutus 2015 I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Koulutus- ja jäsenkysely Klubikysely 26/52= 50% vastasi Syy: Halu vaikuttaa ja antaa palautetta Nyt virkailijakoulutukseen

Lisätiedot

I-piirin KOULUTUS. D 107-I 15.12.2014 Hannu Anttonen

I-piirin KOULUTUS. D 107-I 15.12.2014 Hannu Anttonen I-piirin KOULUTUS D 107-I 15.12.2014 Hannu Anttonen Koulutuksen toteutuminen Syksyllä osallistuneita n 300 henkilöä Elokuu LPJ 23.8 Oulu Syyskuu Lohko-/ aluekokous 24.9, aiheena mm brandiasiat uusien koulutus

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias.

Derby Forum -kysely TAUSTAMUUTTUJAT. Ikäsi. 20-24 -vuotias. 25-29 -vuotias. 30-34 -vuotias. 35-39 -vuotias. 40-44 -vuotias. Derby Forum -kysely Onnittelut meille, sillä juuri Sinut on valittu kehittämään Lions toimintaa piirissämme. Etenemme kahdessa vaiheessa. Aluksi toivomme Sinun vastaavan tähän kyselyyn. Täyttämällä tämän

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

Kauden varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu. Virkailijakoulutus 2015 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen

Kauden varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu. Virkailijakoulutus 2015 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Kauden 2015-2016 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu Virkailijakoulutus 2015 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Lions Clubs International MD 107 Finland 1. Tervetulemaks Esittelyt Virittyminen

Lisätiedot

Aihe: I-PIIRIN koulutus- ja jäsentoimikunnan 1. kokouksen muistio

Aihe: I-PIIRIN koulutus- ja jäsentoimikunnan 1. kokouksen muistio Vahvempina yhdessä - Palvelulla hyvinvointi Sitoutuneesti palvellen & Hetkeen tarttuen Aihe: I-PIIRIN koulutus- ja jäsentoimikunnan 1. kokouksen muistio Aika: Tiistaina 8.9. 2015 klo 14:30-16:30 Paikka:

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille. Klubi ja klubin virat

Lions tietoa uusille jäsenille. Klubi ja klubin virat Lions tietoa uusille jäsenille Klubi ja klubin virat KLUBIN TARKOITUS Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken. Edistää yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa.

Lisätiedot

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen Derby Forum 2012-2013 DG Jukka Kärkkäinen Idea 2009-2010 Hahmottelu Kevät 2012 Työryhmän kokoaminen Syksy 2012 Kyselykaavakkeen suunnittelu Syksy 2012 Nettikysely 27.11. - 7.12.2012 Tulosten yhteenveto

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle

Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle Liite Hannu Anttonen 28.3.2016 Koulutustoimikunnan suunnitelma kaudelle 2016-2017 Koulutuksella ja valmennuksella kehitämme ja uudistamme klubien ja piirin johtamista tavoitteena tuloksellinen toiminta

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 2007 TEEMAT Kansainvälinen teema: Liiton teema: Piirin teema: Klubin teema: Taidolla tavoitteisiin Skickligt goda resultat Passion to Excel Turvallinen tulevaisuus En trygg framtid

Lisätiedot

Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunta 2009 2010 107 D-piiri Päivi Nieminen e-mail: paivi.nieminen@lions.fi gsm +358 40 5457 335 28.8.

Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunta 2009 2010 107 D-piiri Päivi Nieminen e-mail: paivi.nieminen@lions.fi gsm +358 40 5457 335 28.8. Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunta 2009 2010 107 D-piiri Päivi Nieminen e-mail: paivi.nieminen@lions.fi gsm +358 40 5457 335 28.8.2009 1 (3) Jäsenohjelma- ja koulutustoimikunnan TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016. Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset

TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016. Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset TULEVIEN PRESIDENTTIEN VALMENNUS KAUDELLE 2015-2016 Hyviä käytäntöjä, kyselyn tulokset Pressan kestokansio, myös sähköisenä Puolisot mukana toiminnassa Klubin viihtyvyys / iloinen tekemisen meininki Kokoukset

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki

PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki PrePets 2016 Kauniainen Mäntsälä - Helsinki Klubipresidentin avaintehtävät PrePETS 2016 10.2. 16.2. - 18.2.2016 2016-17 TITLE 2 Periaatteet - Tiedosta päämäärät - Keskity olennaiseen TITLE 3 Presidentin

Lisätiedot

JÄSENTUTKIMUS 2014 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson

JÄSENTUTKIMUS 2014 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson JÄSENTUTKIMUS 214 VCC Jari Rytkönen PRC Thorleif Johansson Jäsenkyselyn lähettäminen Kysely lähetettiin 14.1.214 LION-viestinä 19.863 vastaanottajalle Uudelleen muistutuksena LION-viestin yhteydessä 1.11.214

Lisätiedot

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden Asioiden ja ihmisten johtaminen F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden JÄSEN- JA KOULUTUSASIAT 30.6.2011 M embership Uusien jäsenten hankkiminen jo olemassa oleviin klubeihin

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi

Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Pets 2017 Herttoniemi Hertonäs rotaryklubi Klubipresidentin avaintehtävät 2017-2018 TITLE 2 Presidentin avaintehtävä 1. Klubin toiminnan organisointi ja johtaminen - Toimintasuunnitelman laadinta hallituksen

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA 1 KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvan byrokratian Sitoudut hoitamaan tehtävän Tiedät mistä olet vastuussa 2 Piirikuvernöörisi

Lisätiedot

Piirin valmennuskatsaus Laatuhyvinvointikysely. Koulutuspalautteista ja LPJ-koulutukseen liittynyt kysely Yhteenveto GLT-d Hannu Anttonen

Piirin valmennuskatsaus Laatuhyvinvointikysely. Koulutuspalautteista ja LPJ-koulutukseen liittynyt kysely Yhteenveto GLT-d Hannu Anttonen Piirin valmennuskatsaus Laatuhyvinvointikysely Koulutuspalautteista ja LPJ-koulutukseen liittynyt kysely Yhteenveto GLT-d Hannu Anttonen Klubikysely 2014 - koulutus Tuloksellisuustieto ok: 50% sanoo ei

Lisätiedot

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma

Lionsklubin strategian teko-ohje. Ossi Eloholma Lionsklubin strategian teko-ohje Ossi Eloholma 2010 2 Lionsklubin strategian teko-ohje Johdanto Sana strategia on peräisin antiikin Kreikasta 510 eaa, jolloin heimon johdossa oli Strategos, jonka tärkein

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

GLT-D, muva, opaslion,glt pres. dos Hannu Anttonen

GLT-D, muva, opaslion,glt pres. dos Hannu Anttonen JOVA 2 2017 I-piiri GLT-D, muva, opaslion,glt pres. dos Hannu Anttonen Presidentti Varapresidentti 2015, Hannu Anttonen 2 Lions Clubs International MD 107 Finland Päivän kulku Tervetuloa Tilaisuuden avaus,

Lisätiedot

Johtamisvalmennus 7.8.2010

Johtamisvalmennus 7.8.2010 Johtamisvalmennus 7.8.2010 Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Kauden 2010 2011 teema: Eteenpäin yhdessä toimien Framåt tillsammans 1 ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2010 2015 Arvot Isänmaa

Lisätiedot

GLT-D, muva, opaslion,glt pres. dos Hannu Anttonen

GLT-D, muva, opaslion,glt pres. dos Hannu Anttonen JOVA 2 2016 I-piiri GLT-D, muva, opaslion,glt pres. dos Hannu Anttonen Presidentti Varapresidentti 2015, Hannu Anttonen 2 Lions Clubs International MD 107 Finland Päivän kulku Tervetuloa Tilaisuuden avaus,

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja johtaminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2013-2014 Johtaminen Fasilitointijohtaminen 6.11.2013 Varpu Ylhäinen

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2013 2016 Hyväksytty piirihallituksessa 22.2.2014 Sivu 2 / 7 Sisällysluettelo 1. Missio... 3 2. Perusarvot... 3 3. Nykytila-analyysi... 3 4. Pelikenttä... 4 5. Visio ja päämäärät...

Lisätiedot

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen Viestintä osana johtamista Ulla Karppinen Liiton viestintästrategia Viestinnän avulla lionsjärjestö lisää tunnettuuttaan ympäristön ja kansalaisten luottamusta toimintaansa kohtaan sekä toimintansa vaikuttavuutta

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Piirifoorum, E-piiri , Lempäälä

Piirifoorum, E-piiri , Lempäälä Lions Clubs International MD 107 Finland Piirifoorum, E-piiri 13.9.2014, Lempäälä Suomen Lions-liitto Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Esityksen sisältö Lions-toiminnan kriittiset menestystekijät Toiminnan

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut moninkertaispiirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan

Lisätiedot

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E

Klubin kehittämistyöpaja Marja Sundström-Pullinen GMT 107-E Klubin kehittämistyöpaja 2013 Työpajan tavoitteet Klubin toiminnan laadun parantaminen Jäsentyytyväisyyden nostaminen Jäsenten sitouttaminen Mitä klubi tekee ja miten tekee? LAADUKKAASTI TOIMIVASSA KLUBISSA

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus

Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus Klubivirkailijoiden täydennyskoulutus Meri-Karina 10.10.2013 2013-10-19 1 2013-2014 We serve Me palvelemme Vi Hjälper Seuraa unelmaasi Följ din dröm Yhdessä tekemällä tavoitteisiin! Tillsammans når vi

Lisätiedot

Jäsenyyskomitean mietteitä

Jäsenyyskomitean mietteitä Jäsenyyskomitean mietteitä Kari Koski, Presidentti 2016-2017, 2017-2018 Turku Samppalinnan Rotaryklubi ry Piirin jäsenyyskomitean pj 2017-2018 JÄSENYYSKOMITEA 2017-2018 PP Kari Koski, Turku Samppalinna

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Auttaminen, palvelu, idealismi

Auttaminen, palvelu, idealismi Auttaminen, palvelu, idealismi Kyselyssä nousi tärkeäksi syyksi liittymiselle järjestömme idealistinen puoli, auttaminen ja tuen antaminen heikompiosaisille. 1. Ideoikaa konkreettisia tekoja ja toimintakäytäntöjä,

Lisätiedot

Lionsklubin presidentti

Lionsklubin presidentti Lionsklubin presidentti MD-GLT Antti Forsell Copyright Varpu Ylhäinen 27.5.2015 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä Kannat vastuuta

Lisätiedot

Piirin 107-G toimintasuunnitelma

Piirin 107-G toimintasuunnitelma Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle LIONS-JÄRJESTÖN TUNNUS: We serve. Me palvelemme. LIONS-JÄRJESTÖN TOIMINTA-AJATUS (missio) (lions-vuosikirja/liiton sivut) LIONS-JÄRJESTÖN TAVOITETILA

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2015-2016 29.10.2014 Copyright Varpu Ylhäinen 2 Lions Clubs International

Lisätiedot

107 N-PIIRI PTS

107 N-PIIRI PTS Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 24.4.2010 107 NPIIRI PTS 2010 2015 www.lions.fi/n Npiiri/ Holopainen Tuomo/ Ruissalo Jouko/Tuomikoski Antti/ Viinikainen Esko 1 Vaikka Lionstoiminta on vakaalla

Lisätiedot

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti

Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti Kiitos veteraanit! -palveluaktiviteetti 2014-2015 Tausta Vuosikokous 2013 Heinolassa päätti yksimielisesti toteuttaa kauden 2014-2015 aikana palveluaktiviteetin sotiemme veteraaneille (Tammenlehväsukupolvi)

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015. PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN

PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015. PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN PIIRIKOKOUS PORI 25.4.2015 PUOLISOKOULUTUS 7th FLOOR DC HILVE REIJONEN 1 Yleistä Suomen Lions-liitto r.y:n ohjesäännön 20 mukaan perheenjäsenten osallistuminen klubien palvelutoimintaan on lionstoimintaan

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Perustason mentorointiopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä

Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä Miten tehdä onnistunut projektisuunnitelma 10 vinkkiä Consultor Finland Oy Aluksi Suunnitelmien tekeminen on meille jokaiselle arkipäivää. Suunnitelmiin voi kuulua ostoksille menoa, illallista ja television

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA

107 G-PIIRIN STRATEGIA 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2015-2018 Hyväksytty piirihallituksessa 09.04.2016 Sivu 2 / 9 Sisällysluettelo 1. Missio...3 2. Perusarvot...3 3. Nykytila-analyysi...3 4. Pelikenttä...4 5. Visio ja päämäärät...4

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp

Suunnittelu. llä suunnittelulla pääp Suunnittelu Vain hyväll llä suunnittelulla pääp äästään vapaaehtoistoiminnassakin tuloksiin. Suunnittelun perustana on tilanteen analysointi. Analyysin jälkeen j tehdää ään n suunnitelma (strategia). Suunnitelma

Lisätiedot

Piiri G. Puolisokoulutus. Piirikokous 26.4.2014 Muurame. Taru Rytkönen

Piiri G. Puolisokoulutus. Piirikokous 26.4.2014 Muurame. Taru Rytkönen Puolisokoulutus Piirikokous 26.4.2014 Muurame Taru Rytkönen Lions-periaatteet Pidä päivätyötäsi kutsumuksena ja hoida työsi niin, että herätät luottamusta Pyri tekemään työsi menestyksellisesti. Olet oikeutettu

Lisätiedot

LC - VANTAA/VERNISSAN

LC - VANTAA/VERNISSAN LC - VANTAA/VERNISSAN STRATEGIA Päivitetty maaliskuussa 2012 Työryhmä: Terttu Harlu, Ritva Nepponen, Aija Lehmusvaara, Varpu Ylhäinen, Ritva Laakso-Liukkonen ja Marketta Korhonen 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Rotaryklubin jäsenkysely 20

Rotaryklubin jäsenkysely 20 Rotaryklubin jäsenkyselylomake Päiväys: 3.6.2010/REk Ryhmä: Jäsenyys Rotaryklubin jäsenkysely 20 Tämän jäsenkyselyn tarkoituksena on kartoittaa klubimme jäsenten mielipiteitä ja näkemyksiä koskien klubimme

Lisätiedot

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille HALLINNOINTIOPAS KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas Olette päättäneet arvioida klubinne toimintaa. Pienten

Lisätiedot

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin?

Mikä ihmeen brändi? Mitä brändäämisellä tarkoitetaan? Miten erottautua? Entä kannattaako brändäys yksin? KTT, dosentti Saila Saraniemi, Oulun yliopisto, markkinoinnin laitos Rokua 24.8.2013 Mikä ihmeen brändi Mitä brändäämisellä tarkoitetaan Miten erottautua Entä kannattaako brändäys yksin 1 2 Jokainen tuo

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen

Viestintä on mahdollisuus. Auvo Mäkinen Viestintä on mahdollisuus Auvo Mäkinen Sisäinen viestintä, visio Jäsenistö tietää toimintamme tavoitteet Jäsenistö saa aktiivisesti tietoa yhteisistä hankkeista Jäsenistö pystyy vaikuttamaan asioihin Syntyy

Lisätiedot

PETS D 1400 14.-15.3.2009

PETS D 1400 14.-15.3.2009 PETS D 1400 14.-15.3.2009 SERVICE ABOVE SELF RI on maailmanlaajuinen rotaryklubien yhteisö, joka palvelee, vaalii korkeita eettisiä arvoja, edistää maailman yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa johtavien

Lisätiedot

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset

Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Rotaryvuoden 2009-2010 teema ja linjaukset Jorma Nykänen, Presidentti, Jyväskylä Päijänne rk 23.7.2009 Presidentin esitelmä klubin kokouksessa (Lähde pääosin: DG Eero Piipponen) Rotaryn tulevaisuus on

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

SIHTEERIT 26.4.2014. Antti Raitaniemi. 21.4.2014 Sihteerikoulutus

SIHTEERIT 26.4.2014. Antti Raitaniemi. 21.4.2014 Sihteerikoulutus SIHTEERIT 26.4.2014 Antti Raitaniemi 21.4.2014 Sihteerikoulutus 1 Koulutuksen tavoite Antaa vinkkejä tehtävän hoitamiseksi Kokemusten ja ajatuksien vaihto Verkostoituminen Ideat 21.4.2014 Sihteerikoulutus

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet

SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet SRI LANKAN LIONS YSTÄVIEN SEURA Tarkoitus ja toimintaperiaatteet MIKSI YSTÄVÄSEURA SRI LANKALLE? 1. KUMMILAPSITOIMINTA Toiminta alkoi jo vuonna 1986, projekti on toiminut 26 vuotta Käynnistäjinä Lion Seppo

Lisätiedot

Jova 2 helmikuu 2017

Jova 2 helmikuu 2017 Jova 2 helmikuu 2017 Piiri 107-I 1VDG Seppo Saarela Suomen lionstoiminnan arvot 2017-2022 2012-2017 (kaikki 6 arvoa) Luotettavuus Talkoohenki Ihmisläheisyys Paikallisuus Palveluhalu Kansainvälisyys Missiomme

Lisätiedot

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle.

Kaikki toimintamme perustuu aitoon rotaryhenkeen, jonka ytimessä ovat neljän kysymyksen koe ja mottomme Palvelumieli itsekkyyden edelle. ROTARYPIIRI 00 Toiminta rotaryvuonna 200 20 n rotaryvuoden teemana on RIP Ray Klinginsmithin teema Rakentaa yhteiskuntaa, yhdistää maanosia tai vapaasti muokaten Rotary toimii lähellä ja kaukana n toimintaa

Lisätiedot

Kauniainen Grankulla Rotary Club

Kauniainen Grankulla Rotary Club Kauniainen Grankulla Rotary Club Toimintasuunnitelma Rotaryvuosi 2008-2009 Juha Pulkkinen Toteuta unelmasi Förverkliga drömmen Make Dreams Real Yleistä Toiminta jatkuu noudattaen klubissa hyviksi koettuja

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot