Sammon taonnasta Pohjolan pitoihin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sammon taonnasta Pohjolan pitoihin"

Transkriptio

1 GRAFiT-hanke / Kokoava selvitys ARMILIISA PAKARINEN PERTTI KIURU ILONA PITKÄNEN CHRISTIAN PELTONEN PETRI PARVINEN JARI HANDELBERG (TOIM.) Sammon taonnasta Pohjolan pitoihin Osaamisen kehittämistä painoalalla

2 Painotoimiala haasteista huolimatta täynnä mahdollisuuksia! Kolme vuotta sitten, talvella 2010, laadittiin graafisen teollisuuden toimiala strategia Painaminen Tässä raportissa määriteltiin toimialan visioksi: Suomen graafinen teollisuus on kilpailukykyisin palveluntarjoaja viestintä ratkaisuissa omalla toiminta-alueellaan (Pohjoismaat ja Venäjä). Olemme nyt puolivälissä vuoteen 2015, johon visio fokusoitiin, mutta olemmeko oikealla tiellä? Työhön kirjattiin joukko tavoitteita, joitten tulee kehittyä selvästi parempaan, jotta visio toteutuisi. Nyt päättyvää Grafit-hanketta ja sen räätälöityjä koulutusjaksoja suunniteltaessa pyrimme huomioimaan näitä tavoitteita. Toimialastrategiassa ja toteutuneessa koulutuksessa asiakkaan tarpeiden ja asiakasarvon ymmärtäminen ovat olleet keskeisesti esillä. Tavoitteisiin kirjattiin myös yhteistyön selvä vahvistaminen teollisuuden ja koulutus- ja tiedemaailman välillä. Tätähän juuri Grafit on. Se mitä olen eniten jäänyt alamme yrityksiltä kaipaamaan, on rohkeus keskittyä ydinosaamiseen. Harva yritys on miettinyt, mitkä ovat sen todelliset vahvuudet, missä asioissa ollaan muita parempia. Kun nämä kaksi, ehkä kolme, vahvuutta on määritelty tulisi rohkeasti unohtaa kaikki muu, keskittyä näitten edelleen kehittämiseen. Yhdellä yrityksellä vahvuudet saattavat olla asiakassegmentin perinpohjainen tuntemus ja räätälöityjen printtituotteiden kehittäminen parantamaan esimerkiksi matkatoimistojen myyntiä. Toisella yrityksellä vahvuus voi olla äärimmäisen tehokas tuotanto, jolloin pystyy kannattavaan toimintaan alenevilla hinnoilla. Keskeistä on kuitenkin luopuminen muusta, jolla ydinosaamisella ansaittu tulos yleensä tuhotaan. Grafit-yhteistyö on poikinut myös syvällisempää ymmärtämystä maamme ELYkeskusten yrityksille tarjoamiin asiantunteviin ja edullisiin palveluihin. On harmillista kuinka vähän osaamme hyödyntää näitä palveluita. Yhtenä osoituksena on myös pettymyksemme Grafit-hankkeen koulutusohjelmien osallistujamääriin. Jos yritys saa eurolla 4 5 koulutuspäivän tehopakkauksen ja lisäksi vielä räätälöityä tukea, voi vain ihmetellä, miksi tilaisuudet eivät ruuhkautuneet. Jotta visiomme toteutuu, tulee kaikki mahdollisuudet hyödyntää ja ennen kaikkea rakentaa oikea tekemisen innostus yrityksissä kattaen koko henkilökunnan. Työstään pitävä, ammattiylpeä henkilö on todettu olevan jopa kymmeniä kertoja tehokkaampi kuin vain palkan takia hommia puurtava. Esipuhe Lasse Krogell Liittojohtaja Graafinen Teollisuus ry 1

3 Mistä materiaalista raportti koostuu? Tämä GRAFiT-hankkeen kokoava selvitys koostuu kolmesta osasta: Graafisen painoalan nykytilan selvityksestä Yritysten kehittämiscase-kuvauksista GRAFiT-hankkeen toimenpiteiden kuvauksesta. Olemme valinneet raportin kirjoitusmuodoksi perinteisestä leipätekstistä poikkeavan muodon ja satsanneet sen sijaan asioiden teemalliseen ilmaisuun. Ajatuksenamme on, että tämän raportin lukija voi silmäilemällä löytää itselleen kiinnostavat asiat. Lukijalle Raportin päätteeksi olemme koostaneet toimenpidesuosituksia: graafisen painoalan yrityksille ja niiden kehittäjille huomioitavaksi yleisesti rakennemuutok sessa olevan alan kehittämisessä. GRAFiT-hanke LYHYESTI GRAFiT-hanke on rakennemuutostoimialaksi tunnistetun graafisen painoalan yritysten kehityshanke, jossa alkuvaiheen osaamistarveselvityksen kehittämistietoisuutta aktivoivien seminaarien pk-yritysjohdon kehitysohjelmien yritysten henkilöstön osaamisen kehittämisen avulla on tuettu toimialan kehityshaluisten yritysten uudistumista ja kilpailukykyä Uudellamaalla. Projektin lopuksi olemme laatineet kokoavan selvityksen, joka koostuu projektin toimenpiteiden kuvauksesta, toimialan tunnuslukuihin pohjautuvasta tiedosta sekä hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden yritysten kehityscaseista. Ideoita materiaalin käyttöön Suosittelemme, että tämä materiaali kuluu toimialan yritysten kahvihuoneissa ja kokoushuoneissa keskustelun virittäjänä ja kehittämistyön siivittäjänä yritysten kehittämistyötä tekevien materiaalina kehittämistyössään alan oppilaitosten opetusmateriaalina. Hankkeen aikana on tullut esiin, että myös alan opetus kaipaa uudistumista. Tavoitteena on antaa kuva toimialalla tapahtuneesta rakennemuutoksesta jatkokehittämistyön pohjaksi. Samalla lukija voi myös hahmottaa GRAFiT-kehityshankkeen toimenpiteitä ja vaikutuksia. 2

4 1 Esipuhe 2 Lukijalle 5 GRAFiT-hanke osana toimialan ja yritysten kehitystyötä 21 Toimialan viimeaikainen kehitys 25 Toimialan rakennemuutos mihin ollaan menossa? 31 Kehityscaset: Miten kehitystyötä käytännössä toteutetaan? 33 DMP 36 Erweko 39 Lönnberg 42 Pixmill 45 Solver 48 Suosituksia yrittäjille ja johtajille 50 Suosituksia kehittäjille Sisällys 3

5 4

6 GRAFiThanke osana toimialan ja yritysten kehitystyötä Armiliisa Pakarinen 5

7 GRAFiT-hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet TAVOITTEET: Osaamisen kehittämisellä liiketoiminnan uudistamiseen ja parempaan kilpailukykyyn GRAFiT-kehittämishankkeen tavoitteena oli selvittää rakennemuutostoimialan yritysten osaamistarpeet alkuselvityksen avulla tarjota yrityksille tukea liiketoiminnan kehittämiseen johdon kehitysohjelmien ja maksuttomien yrityskohtaisten osaamistarvekartoitusten avulla auttaa yrityksiä käynnistämään yrityskohtaisia kehittämistoimenpiteitä. Koska nähtiin, ettei kysymyksessä ollut vain yritysten osaamisen kehittyminen vaan yrityksen liiketoiminnan uudistaminen kilpailu edun varmistamiseksi, tarjottiin lähtökohdaksi yrittäjille ja yritysjohdolle Uudista ja menesty johdon kehitysohjelmia. Ohjelman kautta yritysjohto voi tunnistaa yrityksensä henkilöstön tarvitseman osaamistarpeen ja osaamisen kehittämistoimenpiteet voidaan kohdentaa tukemaan yrityksen kilpailukykyä. Ohjelman avulla yritysjohto on luonnostaan sitoutunut mukaan kehittämistyöhön. Kokemuksesta tiedetään, että johdon sitoutunut mukanaolo on kehittämistyön onnistumisen edellytys. TOIMENPITEET: Osaamistarveselvitys + johdon kehitysohjelmat + tukea osaamisen kehittämiseen Alkuselvitys rakennemuutostoimialan osaamistarpeiden kartoittamiseksi käynnistyi syksyllä 2010 ja se valmistui helmikuussa Verkostoseminaarit toimialan kehittämisdialogin käynnistämiseksi toteutettiin yrittäjien ja toimialajärjestöjen toivomuksesta. Innovatiiviset työpajat ja myynnin campusaamiainen tarjosivat mahdollisuuden vaikuttaa hankkeen sisältöön ja tutustua hankkeessa tarjolla oleviin kehittämistoimiin. Uudista ja menesty -johdon kehitysohjelmat toteutettiin johdon liiketoimintaosaamisen kehittämisen tueksi yritysjohdolle. Maksuttomat yrityskohtaiset osaamistarvekartoitukset ja niiden pohjalta hahmoteltu osaamisen kehittäminen hankkeen koulutusasiantuntijoiden tuella on ollut hankkeen keskeinen toimintamuoto, jossa yritykset ovat saaneet palveluohjausta ELYkeskuksen tukemaan pk-yritysten kehittämiseen. Nämä ovat johtaneet ELY-keskuksen taloudellisella tuella toteutettuihin TäsmäKoulutuksiin ja VaRa valmistelurahoituksiin. Hankkeen myötä on tehty yritysten kehittämisyhteistyötä Ammattienedistämislaitoksen, AEL:n ja muiden koulutustoimijoiden kanssa TäsmäKoulutusten toteuttamiseksi toimialan yrityksissä. Ne on toteutettu joko yrityskohtaisina tai verkostokoulutuksina, joissa on ollut osallistujia useammista yrityksistä. Kokoava selvitys käynnistyi syksyllä 2012 ja valmistuu tämän raportin myötä. PROTEK ELY Uusimaa on ollut GRAFiT-hankkeen keskeinen kehittäjäkumppani, sillä GRAFiT on yksi ELY Uudenmaan PROTEKhankkeista ja kehittämistoimenpiteitä on valmisteltu hankkeen koulutuspäällikön kanssa yrityskohtaisesti. Valtakunnallisen PROTEK yhteistyön kautta GRAFiT-hanke on verkottunut muihin pk-yritysten kehitystyötä tekeviin hankkeisiin kansallisesti ja ollut mukana myös kansainvälisessä verkostoitumisessa parhaiden käytäntöjen benchmarking-matkalla Walessissä

8 Tukea liiketoiminnan kehittämiseen Käynnistymishaasteita kehittämisessä Hankkeelle asetettiin rahoittajan ja toteuttajan toimesta kunnianhimoiset määrälliset tulostavoitteet. Hankkeen käynnistyessä meitä kehittäjätahoja ohjasi oletus, että alan yritykset ovat valmiita tarttumaan tuettuun kehittämiseen kiireen vilkkaan. Hankkeen etenemisen myötä olemme oppineet paljon pitkät perinteet omaavasta toimialasta ja sen rakennemuutosprosessista. Jo hankkeen hakuvaiheessa käynnistettiin yhteistyö toimialan työnantajaliittojen kanssa. Mukaan yhteistyön tulivat Graafinen Teollisuus ry, Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto KTT ry ja Erikoispainojen liitto SER- PA ry. Hankkeen käynnistyessä toimialalla elettiin todellisuudessa, jossa vallitsi kova hintakilpailu ja ylikapasiteetti. Painettavaa oli ollut vielä 90-luvun lopulla runsaasti, mutta digitaaliteknologian kehitys oli tuonut toimialan uusien, kiperien haasteiden eteen. Enää eivät liiketoiminnan kehittämisratkaisut löytyneet pelkästään uusista laiteinvestoinneista, vaan asiakashankinta, myyntityö ja asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen sekä liiketoiminnan uudistaminen hintakilpailusta irrottautumiseksi ovat nousseet menestystekijöiksi. Kuitenkin monet yrityksistä elivät vielä siinä toivossa, että voitaisiin jatkaa entiseen tapaan vahvoja kirjanpainajan perinteitä kunnioittaen. Kun toimialalla on vahvat perinteet ja monilla perheyrittäjillä kirjanpainajan identiteetti, on haastavaa lähteä uudistamaan liiketoimintaa. Kehittäjän näkökulmasta toinen merkittävä tekijä, joka nousi esiin hankkeen alkuvaiheessa, oli toimialan yritysten hyvin tiiviit suhteet paperitukkureihin ja laitetoimittajiin. Toimialan sisäistä keskustelua käytiin tässä verkostossa. Keskustelua leimasi hintakilpailu ja ylikapasiteettiongelmat. Kehittäminen tapahtui tekniikkaan investoimalla, mikä taas vahvisti entisestään hintakilpailupaineita. Mittavat investoinnit oli myös kustannettava nyt se tapahtui toimialan kannattavuuden kustannuksella. Viereisen sivun kuvassa olen kuvannut toimialalla 2010 havaitsemani tilanteen: liiketoiminta ja keskustelu siitä tasiin on osallistunut hen- Hankkeen toimenpiteipahtui punaisen kilöstöä kuudestakymmennestä yrityksestä. meren alueella, jossa vallitsee kova hintakilpailu. Kehittämis- osallistunut ja osallis- TäsmäKoulutuksiin on puhe koski lähinnä tuu 206 graafisen alan painotekniikassa tapahtuvaa kehitystä. työntekijää ja opiskelutyöpäiviä kertyy Asiakkaisiin, asiakkuuksien ja palvelujen kehitykseen liittyvä kehittämispuhe puuttui. Punaisen meren ilmaisua käyttäessäni viittaan W.Chan Kim ja Renée Mauborgen kirjaan Sinisen meren strategia. Tämän havainnon jälkeen ymmärsimme kehittäjinä paremmin toimialan kehittämishaasteita. Ymmärsimme keskustelun virittämisen ja kehittämistietoisuuden ja motivaation herättelyn tärkeyden verkostoseminaarien avulla. 7

9 Graafisen painoalan rakennemuutos uhka vai mahdollisuus? Mikä on asiakkaan rooli liiketoimintasi kehittämisessä? Mitä mahdollisuuksia syntyy muutoksen myötä? Miten ne löydetään? Ketä, mitä täällä on? Täydennä kuviota omien liiketoimintainnovaatioiden kehittämiseksi. Uudet liiketoimintamahdollisuudet Asiakkaat Alan yritykset Paperitukkurit Laitetoimittajat hintakilpailu ja ylikapasiteetti Uudet liiketoimintamahdollisuudet Miten päästään verisen kilpailun punaiselta mereltä siniselle merelle? Ja jopa vihreille niityille? Ketä tällä kehällä on? Mitä mahdollisuuksia toimintaympäristön muutos yrityksille antaa? Oheisessa kuvassa olen kuvannut hankkeen projektipäällikkönä tekemiäni havaintoja. Kirjassaan Sinisen meren strategia W.Chan Kim ja Renée Mauborgen nostavat esiin, että yritysten tulee liiketoimintaansa kehittäessä luoda katseensa kilpailemattomalle siniselle merellä päästäkseen pois kuluttavasta verisestä hintakilpailusta. Olen piirtänyt kuvaan mukaan vihreät niityt, houkutellakseni teitä, alan yrittäjät innovaatiotyöhön. Lähde: Sinisen meren strategia, W.Chan Kim ja Renée Mauborgen, Talentum

10 Kysymyksiä avuksi yritysjohdolle, kun on aika miettiä liiketoiminnan kehityssuuntaa. Onko hallituksen kokoonpanon muutos kehityskeinomme? Ketkä ovat kannattavia asiakkaita? Mitkä ovat yrityksessämme kannattavia toimintoja? Mikä on asiakkaan rooli liiketoimintamme kehittämisessä? Missä ovat meidän kannaltamme kiinnostavat yhteistyökumppanit? Mikä osaaminen on tärkeää tulevaisuutemme kannalta? Onko meillä sitä? Tarvitaanko osaamisen kehittämistä? Jos, niin mitä? Kannattaisiko benchmarkata onnistumisia muiden toimialojen onnistujilta? Tarvitaanko yrityksessämme uusia osaajia? Mitä tarvitaan onnistuneeseen muodonmuutokseen rakennemuutos toimialla? Mitä vielä pitää ymmärtää kysyä? Tarvitaanko ulkopuolista rahoitusta? Missä haluamme olla viiden vuoden päästä? Mitä mahdollisuuksia syntyy maailman muuttumisen myötä? Miten ne löydetään? Tässä muutamia kysymyksiä kehittämispohdintojen avuksi. Näitä kysymyksiä voit pohtia yksin työpöytäsi ääressä tai kävellessäsi huomioita tehden tuotantopajassa. Mehukkaampia ajatuksia syntyy, kun kutsut lähimmät kollegasi tai vaikka koko henkilökuntasi työpajaan kehittämään yhdessä asioita. 9

11 GRAFiT-hankkeen osaamisen kehittämistoimet pähkinän kuoressa Tukea liiketoiminnan kehittämiseen GRAFiT hankkeen tehtävänä on ollut tukea muutoksessa olevan graafisen painoalan yrityksiä niiden kilpailukyvyn kehittämisessä. Apu on ollut kolmivaiheinen: 1. Johdon kehitysohjelmissa yrittäjä on saanut tilan, tiedot ja tukea yrityksen liiketoiminnan arviointiin, strategian kirkastamiseen ja kehittämistarpeiden tunnistamiseen. Kun yrityksessä tunnistetaan strategisesti tärkeät kehittämiskohteet, voidaan osaamisen kehittämisellä parantaa yrityksen kilpailukykyä. 2. Yritysjohdolla on ollut mahdollisuus tehdä hankkeen koulutusasiantuntijoiden kanssa yhdessä yritykselle osaamistarvekartoitus ja osaamisen kehittämissuunnitelma. Yrittäjä on saanut neuvoja ELY:n palveluista ja tuen hakemisesta kehittämistoimenpiteiden toteuttamiseen. 3. Seuraava vaihe on ollut kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen, useimmiten TäsmäKoulutusten muodossa. Yritys on voinut valita sille sopivan kouluttajatahon joko aiemmin käyttämistään tai hankkeen asiantuntijan kanssa yhdessä etsien. Koulutusten myötä yrityksissä on tehty kehittämistyötä yhdessä henkilöstön kanssa strategisesti tärkeillä alueilla. Näin vahvistetaan yrityksen kilpailukykyä osaamista kehittämällä. GRAFiT kehittämiskonsepti Toimialan osaamistarvekartoitus Johdon liiketoimintaosaamisen kehittäminen Johdon liiketoimintaosaamisen kehittyminen antaa pohjan yrityksen liike toiminnan uudistamiselle ja....sitä tukevalle osaamisen kehittämiselle. Yritys karttoittaa osaamistarpeensa asiantuntijan tuella. ELY-keskus tukee osaamisen kehittämistä taloudellisesti. Yritysten kilpailukyky paranee. 10

12 GRAFiT osaamisen kehittämisellä liiketoiminnan uudistamiseen ja parempaan kilpailukykyyn Teemoja koulutuksissa ovat olleet ratkaisumyynti, asiakkuuksien kehittäminen, tuotannon esimiestyö, yrityksen asiakaslähtöinen työskentelykulttuurin ja toimintatapojen kehittäminen, sähköinen julkaisuosaaminen. Osaamistarvekartoitukset Johdon kehitysohjelmat TäsmäKoulutus -yrityskohtainen tai verkostokoulutukset ja VaRa-valmistelurahoitukset Johdon kehitysohjelmissa tarjosimme kehittäjinä yritysjohdolle tietoa, tilaa ja työkaluja uudistaa yrityksen strategiaa ja hahmottaa liiketoiminnan kehittämissuunta sekä siinä tarvittavia toimenpiteitä. Osaamistarvekartoituksien ja GRAFiT-hankkeen asiantuntijoiden avulla yrityksillä oli mahdollisuus selvittää henkilöstön strategian mukaisia osaamistarpeita ja hahmottaa niihin edellyttämiä koulutus- ja kehittämistoimenpiteitä. Osaamistarvekartoitusten pohjalta yrityksissä käynnistettiin ELY Uusimaan tuella yrityskohtaisia tai verkostona toteutettuja TäsmäKoulutuksia. Taloudellinen tuki yrityksille on huomattava: 70 80% pk-yrityksen koosta riippuen. 11

13 Johdon kehitysohjelmat 12 Johdon kehitysohjelmien tarkoitus kaksi erilaista ohjelmaa eri tarpeisiin GRAFiT Uudista ja menesty innovoimalla -johdon kehitysohjelma tarjosi kehittymisfoorumin, missä yritysjohtaja voi analysoida ja innovoida yrityksensä kehittämissuuntaa ja hahmottaa kilpailukyvyn edellyttämät kehittämistarpeet. Ohjelman tavoitteena oli: auttaa löytämään kilpailuetumahdollisuuksia toimintaympäristöstä auttaa kehittämään yrityksen liiketoimintastrategiaa antaa eväät toimintaympäristön analysoimiseen ja kilpailuedun löytämiseen antaa välineitä liiketoiminnan edistämiseen henkilöstön osaamista kehittämällä valmentaa yritystä kehittämään dynaamista kyvykkyyttään. Johdon kehitysohjelman lisäksi hanke tarjoaa asiantuntijatuen yrityksen henkilöstöosaamisen kehittämissuunnitelmien laatimiseen. Kehittämissuunnitelmat työstetään koulutusohjelmiksi ja asiantuntija auttaa TäsmäKoulutusrahoituksen ja tarvittaessa myös koulutuksen hankinnassa. GRAFiT Yritys parempaan tuloskuntoon -johdon kehitysohjelma tarjosi kehittymisfoorumin, missä yrittäjä voi analy soida yrityksensä nykytilaa ja hahmottaa vaihtoehtoja yrityksen tulevaisuuden suunnasta. Ohjelman tavoitteena oli antaa tiedot ja välineet yrityksen tarkoituksen kirkastamiseen sekä sen tulokselliseen toteuttamiseen. Ohjelman myötä yrittäjää tuettiin löytämään keinot liiketoiminnan ja tuloskunnon parantamiseen. Ajatuksena on ollut, että yrittäjän mahdollisuudet tehdä parempia valintoja yrityksen tulevaisuudesta kasvavat. Hyvä ellei loistava, jos olet itse valmis oppimaan. Koulutuspäivä pisti miettimään alan haasteellista nykytilannetta ja etsimään erilaisia vaihtoehtoja, joilla jokainen osallistuja voisi parantaa omaa bisnestään. Suosittelen, aika ei mene haaskoon. Luennot loistavia ja voit tehdä asioista oman näköisiä. Kurssi ei orjuuta sinua, se antaa ajattelun aihetta jonka mukaan voit toimia itsellesi ominaisella tavalla. Toteutuneet johdon kehitysohjelmat ja johdon kehityspäivät Ensimmäinen johdon kehitysohjelma käynnistettiin nimellä GRAFiT Uudista ja menesty innovoimalla. Mukaan ohjelmaan ilmoittautui kuusi osallistujaa. Joukko oli pieni (kuusi osallistujaa), mutta erittäin kehitysorientoitunut. Toimialaliittojen toiveet huomioiden tarjottiin toinen ohjelma syksyllä 2011 toisenlaisella painotuksella, korostaen yrityksen tuloskunnon parantamista. Ohjelman nimeksi annettiin GRAFiT Yritys parempaan tuloskuntoon. Ohjelmaan ilmoittautui vain yksi osallistuja ja KTT ry:n silloinen toiminnanjohtaja Maija Piiparinen totesi, että tilanne kentällä on muuttunut: ne jotka, lähtevät koulutuksiin haluavat toimia uudistamisnäkökulmasta. Keväällä 2012 käynnistettiin toinen GRAFiT Uudista ja menesty -johdon kehitysohjelma, johon ilmoittautui yhdeksän osallistujaa, joista tosin vain seitsemän osallistui ohjelmaan. Heistä neljä suoritti kurssin loppuun saakka. Koska hankkeen myötä kävi ilmeiseksi, että yrityksen talouteen liittyvät asiat ja yrityksen arvonmääritys mahdollisen yrityskaupan takia on tärkeä, järjestettiin syksyllä 2011 GRAFiT johdon kehityspäivä teemalla Yrityskaupat, yritysjärjestelyt ja hallitustyöskentelyn rooli. Ohjelmaan ilmoittautui 13 osallistujaa, joista 11 osallistui. Ohjelmaan osallistuneet olivat erittäin tyytyväisiä päivän antiin ja asiantuntija Toivo Koski, Tulosakatemia Oy:stä, sai osallistujien herkeämättömän huomion ja lukuisia tarkentavia kysymyksiä. Yrityksen arvonmääritys on pk-yrittäjälle yksi keskeinen työkalu: jos se näyttää punaista, on aika ryhtyä tositoimiin liiketoiminnan kehittämistyössä.

14 Yrityskohtaiset osaamistarvekartoitukset apu koulutusten käynnistämiseen yrityksissä Yritysten osaamistarvekartoituksilla tukea osaamisen kehittämisen käynnistämiseen Hankkeen keskeinen toimenpide on ollut auttaa graafisen painoalan ja sitä sivuavien toimialojen yrityksiä kehittämään osaamistaan siten, että yritysten kilpailukyky paranee ja toiminta voi uusiutua ja vastata toimintaympäristön muutoksiin. Voimakkaassa rakennemuutoksessa oleva graafinen painoala tarvitsee uusiutumista ja osaamisen päivittämistä, jotta yritysten uudistumiskyky ja henkilöstön osaaminen on kunnossa. Se on tärkeää elinvoimaisen yrityselämän ja työpaikkojen säilymisen kannalta. Tämän hankkeen käynnistävässä osaamistarveselvityksessä nousi esiin, että myynnin ja asiakkuuksien sekä johtamisen kehittäminen ovat keskeisiä osaamisen kehittämisteemoja. Yrityskohtaisen ohjauksen avulla ne konkretisoituvat käytännön toimenpiteiksi Yrityskohtaisen osaamistarvekartoitusen avulla tunnistettiin henkilöstön osaamistarpeet ja suunniteltiin yhdessä yritykselle sopiva TäsmäKoulutus. Miksi osaamishankekartoituksia? Haaste, johon tarvitaan ratkaisu: ELY-keskuksen osaamisen kehittämistuki ja yrityksen tarpeet eivät aina kohtaa. Tähän etsittiin ratkaisua tarjoamalla yrityksille maksuton apu yrityksen osaamistarpeiden tunnistamiseen. GRAFiT-hankkeen koulutusasiantuntijat tekivät yrityskäyntejä, joissa johdon kanssa hahmotettiin osaamisen kehittämistarpeet ja suunniteltiin niiden pohjalta yhdessä sopivat koulutus- ja kehittämistoimenpiteet. Tärkein instrumentti graafisen painoalan henkilöstön osaamisen kehittämisessä on ELY-keskuksen tukema TäsmäKoulutus. 13

15 GRAFiT Johdon kehitysohjelmat johdon liiketoiminnan uudistamisen välineinä Toteutuneet johdon kehitysohjelmat ja johdon kehityspäivät Marraskuussa 2012 järjestettiin johdon kehityspäivä teemalla Myynnin talousluvut pk-yrityksen johtamisen välineinä. Koulutuspäivän tavoitteena oli tarjota työvälineet tunnistaa kannattavan myynnin tekijät. Kouluttajana toimi jälleen kokenut, yrittäjäkylki edellä kouluttava ja itsekin yrittäjänä toimiva Toivo Koski. Koska halusimme aktivoida mukaan myös graafisen painoalan yritysten liiketoimintaketjun rinnakkaisia toimijoita, painotuotteiden sisällön tuottajia, markkinoimme koulutusta myös Viestinnän keskusliiton sivuilla. Mukaan ohjelmaan tuli 16 osallistujaa, joista puolet oli mainostoimistoista ja kustannusalan yrityksiä. Koulutuspäivä oli osallistujille palautteiden perusteella antoisa. Graafisen painoalan osallistujia huolestutti jälleen kerran huomio alan yrittäjien niukasta osallistumisesta tarjolla olevaan koulutukseen, joka hankkeen tuella on osallistujalle erittäin edullista. Hankkeen toimijoina olemme iloisia, että Graafinen Teollisuus ry:n toimitusjohtaja Lasse Krogell nosti koulutuksen annin Print & Media lehden pääkirjoituksen kautta laajempaan tietoisuuteen. Näin keskeiset näkökohdat voivat tulla useammille hyödyksi. Koska yrityksen osaavat työntekijät ovat keskeinen yrityksen menestystekijä, tarjosimme GRAFiT johdon kehityspäivän teemalla Taitoja ihmisten johtamiseen uudistuvan liiketoiminnan johtaminen. Tämä jakso sai johdon kehitysohjelmissa erittäin hyvän palautteen ja niiden pieni osallistujajoukko toivoi sen esittelemän ihmisten johtamisosaamisen työkalun tulevan laajemminkin hyödyksi alan yrityksissä. Valitettavasti emme saaneet liikkeelle riittävää määrää osallistujia. Koulutuksen esille tuomat kannattavuuden ja tuloksen tekoon vaadittavat opit olivat loistavia. Näin kaupallisen yrityksen täytyy toimia. Ongelma vain on siinä, että kurssilla oli vain muutama kirjapaino edustettuna. Tuntuu, ettei opeista ole alalla hajuakaan, koska hintakilpailu vain pahenee. Kaikki varmasti toivovat edes pientä korotusmahdollisuutta ja sitä kautta tuloksen parannusta. Mutta niin kauan kuin painot siirtävät maksutaakkaa eteenpäin hinnoittelullaan, ja toivovat sisäisissä palavereissaan joidenkin toisten nostavan alan hinnat oikealle tasolle, niin matka jatkuu. Kaikkien kustannusrakenteeseen osallistuvien pitäisi ymmärtää jatkuvuuden perusteet. Kehittäjän huomioita johdon kehitysohjelmista ja päivistä Vaikka uudistumisen ja liiketoimintaosaamisen kehittämisen tarve alan yrityksissä on ollut ilmeinen, on GRAFiT kehittämishankkeen suuri haaste ollut saada osallistujia tarjolla oleviin koulutuksiin. Olemme pohtineet, mistä tämä johtuu: onko kilpailijaksi koettu kollega este osallistumiselle. Toisaalta alalla toimijat ovat olleet toisille tuttuja pitkältä ajalta. Lisäksi tiedettiin, että verkottuminen ja yhteistyön löytyminen alan toimijoiden kesken voisi olla kilpailuetu yrityksille. Toisaalta niissä yrityksissä, joissa on lähdetty johdon kehitysohjelmiin, on aktivoiduttu myös mittaviin henkilöstön osaamisen kehittämistoimenpiteisiin. Johdon kehitysohjelmaan osallistujien yrityksistä osallistuttiin samaan aikaan myös yritysverkoston GRA- FiT MyyntiTäsmä valmennusohjelmaan. Lisäksi käynnistyi myös Tuotannon esimiesvalmennus TäsmäKoulutuksena tavoitteena viedä esimiestyön kehittämisen avulla eri tuotantoyksiköiden yhteistyö seuraavalle tasolle. Koska yritys tuottaa räätälöityjä ratkaisuja asiakkaille, on toimiva yhteispeli elinehto. Kun kehittäminen käynnistyy yrityksissä johdon suunnasta, siitä voi syntyä merkittävä uusiutumista tukeva työkalu. Myöhemmin tässä raportissa esitellään yritysten kehityscaseja, joille kaikille on yhteistä johdon aktiivinen rooli. Henkilöstö saadaan mukaan uudistamistyöhön koulutusten kautta. 14

16 TäsmäKoulutusta liiketoiminnan kilpailukyvyn takaamiseksi Mitä opin oivalsin? Mitä on täsmäkoulutus eli yhteishankintakoulutus TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta, joka tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten. TäsmäKoulutus on vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessä tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä. Kyseessä voivat olla joko teknologiset tai toiminnalliset muutokset. TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja keskisuuret yritykset. Lähde: ely-keskus.fi Mitä otan mukaan? Suunnitelmallisuuden tärkeys Priorisointi Analysoimaan asiakkaita Aktiivisuuden tärkeys Ajan tasalla oleminen Eri asiakastyyppien ymmärtäminen TäsmäKoulutuksia on tähän mennessä käynnistynyt 13 yrityksessä. Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 206 osallistujaa ja opiskelutyöpäiviä kertyy näistä Teemoina ovat: ratkaisumyynti, strategiset asiakkuudet, suurkuvatulostus, sähköinen julkaisuosaaminen, tuotannon esimiesvalmennus, responsive webdesign. Hartialeveyden Suunnitelmallisuuden Kilpailijaseurannan Aktiivisuuden Asiakasanalyysin Asiakaskyselyt Grafit-hankkeessa toteutuneet täsmäkoulutukset Voimme ilolla todeta, että kehittymishaluiset yritykset ovat ymmärtäneet osaamisen kehittämisinvestoinnin merkityksen uudistumisen välineenä. Vaikka osaamisen kehittäminen käynnistyi hitaasti, kehittäminen alan yrityksissä aktivoitui vuonna 2012 mittavaksi ja lukuisia yhteishankintakoulutuksia käynnistettiin. GRAFiT-hankkeen ja alan liittojen viestinnällä on ollut tässä positiivinen vaikutus. Se on aktivoinut alan yrityksiä ja myös koulutuksen tarjoajia omatoimiseen kehittämiseen. GRAFiT MyyntiTäsmä -valmennusohjelman osallistujia keväällä 2012 Tiina Mieskonen, Kyriiri Oy ja Hanne Kuusisto, Kopio-Niini Oy. Yllä osallistujien päätöspäivän mietteitä. On vaikea erottaa, mikä on suoraan ja epäsuorasti GRAFiT-hankkeen vaikutusta, koska hankkeessa panostettiin aluksi vahvasti toimialayhteistyön, seminaarin ja lehtikirjoittelun avulla keskustelun aktivoimiseen kehittämistietoisuuden lisäämiseksi. Merkityksellisintä on, että kentältä alkoi kantautua kehittämisuutisia käynnistyvistä TäsmäKoulutuksista ja yrityskaupoista. 15

17 Valmistelurahoitusta liiketoiminnan kehittämiseen VaRa-valmistelurahoitukset Kaksi yritystä on hyödyntänyt hankkeen myötä VaRa -valmistelurahoitusta. Valmistelurahoitukset on myönnetty markkinointiselvitysten tekemiseen. Myös muita on ollut vireillä, mutta valmistelurahoitus ei ole ollut mahdollista esim. yrityksen omistuspohjan takia. Yritysten tarve ja tarjolla olevat tuet eivät aina kohtaa tarvitaan kehittymistä yrittäjälähtöisempään toimintaan. Mikä on VaRa-valmistelurahoitus? Yrityksen kehittämisavustus VaRa-valmistelurahoitus Kehittämisavustus on harkinnanvarainen valtionavustus, jota yritys voi hakea investointeihin tai muihin kehittämis-toimenpiteisiin. Yrityksen kehittämisavustusta voidaan myöntää myös valmistelurahoituksena hankkeisiin, jolla valmistellaan pk-yritysten tutkimus- ja kehittämistoimenpiteitä. Avustus myönnetään kustakin hankkeesta erikseen tehtävän yritys- ja hankearvioinnin perusteella. Valmistelurahoitusta myönnetään tyypillisesti lyhytkestoisiin selvityksiin ja riippumattomilta ulkopuolisilta asiantuntijoilta ostettaviin palveluihin esim. Uudista ja menesty -johdon kehitysohjelmien osallistujia Yritykset voivat hakea koulutustukea ja valmistelurahoitusta hankkeen päätyttyäkin. 16 tutkimusta ja tuotekehitystä kansainvälistymistä uuden liiketoiminnan käynnistämistä teknologisen tai muun osaamisen valmisteleviin toimenpiteisiin. Lähde: ely-keskus.fi

18 GRAFiT-hankkeen tuloksia ja vaikutuksia Tahmeasta alusta aktiiviseen kehittymiseen Rakennemuutostoimialan yritykset edellyttävät hankkeelta alussa erityisponnisteluja kehittämistietoisuuden ja kehittämismotivaation herättämiseksi: keskustelua käynnistettiin rakennemuutosseminaarien ja selvitystulosten viestinnän avulla. Näiden toimien avulla onnistuttiin luomaan kehitysmyönteistä maaperää yhdessä toimialaliittojen kanssa. Toimialan kehittymishaluiset pk-yritykset käynnistivät liiketoiminnan uudistamista tukevia osaamisen kehittämistoimenpiteitä, TäsmäKoulutuksia ja uuden liiketoiminnan valmistelutoimenpiteitä vilkkaasti syksystä 2011 lähtien. Rakennemuustostietoisuus ja kehittämisvalmius konkretisoituivat, kun kehittämishaluisia yrityksiä löytyi: päästiin käynnistämään niiden osaamistarpeiden ja kehittämistoimenpiteiden tunnistaminen ja laatimaan yhdessä kehittämissuunnitelmia. GRAFiT -johdon kehitysohjelmiin osallistuneet yrittäjät ja johtajat olivat avainasemassa. Näiden suunnitelmien avulla ja Uudenmaan ELY-keskuksen tuella yrityksissä on käynnistetty liiketoiminnan ja osaamisen kehittämishankkeita kilpailukyvyn varmistamiseksi mittava määrä. GRAFiT: tapahtumia ja niissä käytävää keskustelua tarvitaan uudistumisen tueksi Hanke on toteutettu aikavälillä Hanketta käynnistettäessä oli jo vahvat merkit graafisen painoalan rakennemuutoksesta. Moni muukin toimiala on voimakkaan muutoksen kourissa. Rakennemuutoksen voimakkuus ja pelikentän muutokset ovat jopa olleet rajummat kuin yksittäisen yrittäjän kannalta soisi. Ne yritykset, jotka ovat tarttuneet härkää sarvista ja käyneet uudistustyöhön, ovat alkaneet erottua joukosta. Vuoden 2011 lopulta olemme saaneet uutisia alan yritysten fuusioista ja toimintastrategioiden suuntaamisesta. Kuten Pertti Kiuru tämän julkaisun graafisen painoalan kehityksen tarkasteluosiossa tuo esiin, on tämä aika ollut haastavaa liiketaloudellisesti lähes kaikille toimialoilla aina on kuitenkin joukossa niitä, jotka löytävät kilpailuedun haastavassa tilanteessa tai ehkä juuri siksi ja menestyvät. sen edellyttämässä osaamisen kehittämisessä. Hanke on ollut ELY Uusimaan työrukkanen pk-yritysten julkisen kehittämisrahoituksen kohdentamisessa kehityshaluisille yrityksille. Rakennemuutosalan yritykset hyötyvät eniten Täsmä Koulutuksista ja uuden liiketoiminnan kehittämiseen myönnettävästä VaRa- valmistelurahoituksesta. Toivomme, että johdon kehitysohjelmien osallistujaluvut olisivat olleet suuremmat, mutta uskomme että kentällä on käyty paljon yritysten kehittämiseen liityvää keskustelua, joka näkyy toimintakentän muutoksina ja virinneinä kehittämistoimina. Merkittävin vaikutus mielestämme on tämän rakennemuutostoimialan yritysten tietoisen kehittämisen vauhdittaminen ja edistäminen sekä halukkaiden yritysten kehittämisen tukeminen. GRAFiT-hankkeen tehtävänä on ollut tukea yrityksiä liiketoiminnan uusiutumisessa ja 17

19 Toimialadialogia verkostoseminaareissa GRAFiT Viisasten kiveä etsimässä Rakennemuutos seminaarin tavoitteena oli keskustelun käynnistäminen Seminaarin tavoitteena oli: kartoittaa alan nykytilaa täältä ponnistetaan tulevaan. tutkia tavoitetilaa minne halutaan 5 vuoden perspektiivillä. hahmottaa keinoja muutosmerellä navigointiin. antaa yrityksille käytännön välineitä ja uskallusta edetä omalla muutospolullaan. seminaarin avulla haluttiin avata keskustelu toimialan rakennemuutoksesta johtuvasta yritysten kehittämistarpeesta ja motivoida yrityksiä käyttämään kehittämistukea. Seminaarissa nostettiin esiin vielä kerran toimialan taloudelliset faktat, jotta tietoisuus yritysten uudistumistarpeesta heräisi esiteltiin yrityscaseja, joissa oli jo rohkeasti lähdetty uudistamaan toimintaa Solver Oy, DMP Oy esiteltiin GRAFiT-hankkeen aluksi tehdyn osaamistarveselvityksen tulokset. Seminaarin asiantuntija-alustusten teemat ja puhujat: Miten graafisella alalla menee? Mikko Grönlund, Turun kauppakorkeakoulu Mitä voidaan oppia muilta toimialoilta? Kaapo Seppälä, Turun yliopisto Verkostoseminaarit osoittautuivat hankkeessa tärkeiksi muutoskeskustelun foorumeiksi ja niihin on osallistunut mittava joukko alan yrityksiä ja kehittäjiä. Viestintäalan väkeä on ollut myös mukana, mutta jatkossa tarvitaan vuorovaikutusta lisää yli perinteisten toimialojen, sillä uudet innovaatiot syntyvät juuri näissä toimialojen rajapinnoissa. GRAFiT Uutta Sampoa takomaan Teemana uudistuminen ja sen esteiden poistamisen Seminaarin tavoitteena oli: rikkoa jumiutuneita ajatusrakennelmia, uskomuksia, esteitä liiketoiminnan kehittämiseltä tutkia ja analysoida kehittämiskeinoja kehittää ja ideoida keinoja luoda nahkansa uusiksi tukea siirtymistä eteenpäin muutospolulla. Asiantuntijateemoina olivat Jumiutuneet tavat muruiksi, tulevaisuus uusiksi, Ilkka Halava Yrittäjänä muuttuvassa toimintakentässä, Eero Lehti Strategian uudistamisella ja osaamisen kehittämisellä tarinoiden jalostamisen edelläkävijäksi, Henrikki Timgren kirjankustantajan näkökulmasta Yrittäjäpaneelissa pohdittiin johdon kehitysohjelman käyttökelpoisuutta ja Työstettiin Siirtymärituaalia uuden sammon takojaksi rituaalipedagogi Outi Häggin johdolla Viestinnän keskusliitto julkaisi ThinkInk kilpailun, jossa etsittiin graafisen painoalan innovaatioita. Tulokset julkaistiin 2012 syksyllä. GRAFiT Pohjolan pidot Päätösseminaari kokosi yhteen tapahtumia toimialalla, esitteli käynnistyneitä kehittämistoimia ja voimaannutti muodonmuutokseen Seminaari kokosi toimialan tapahtumia hankekaudelta, kertoi faktaa toimialan tapahtumista ja ideoi ja otti kantaa kehittämissuuntiin. Seminaari kannusti toimialan yrityksiä seuraavaan kehitysvaiheeseen sekä tarjosi tilaisuuden verkottua, keskustella ja viihtyä. Seminaarissa esiteltiin tämä GRAFiT-hankkeen kokoava selvitys tähysteltiin tulevaan Taneli Tikan ja Petri Parvisen alustusten johdolla mukana olijoille oli varattu tilaa keskusteluun ja yhdessä tulevaisuuden luomiseen. 18

20 Yhteistyöllä parempaa vaikuttavuutta pk-yritysten uudistumisen tueksi Yhteistyö toimialaliittojen kanssa Verkostomainen yhteistyö toimialan työnantajaliittojen kanssa oli rahoittajan asettama edellytys hankkeen käynnistämiseksi. Graafisen painoalan työnantajaliitot Graafinen Teollisuus ry ja Erikoispainojen liitto SERPA ry sekä saakka toiminut ja sittemmin Graafinen Teollisuus ry:hyn sulautunut Kirjatyönantajain keskusliitto KTT ry ovat olleet hankkeen alusta lähtien yhteistyökumppaneita. Toimialaliitot ovat tuoneet hankkeeseen merkittävää asiantuntemusta ja alan ruohonjuuritason tuntemusta. Lisäksi niillä on ollut keskeinen rooli hankkeen tiedottamisessa ja markkinoinnissa. Yhteistyö Protek-hankkeiden kanssa GRAFiT-hanke on yksi PROTEK Uusimaan hankkeen sateenvarjon alla toimivista kehittämisprojekteista. Yhteistyö ELY Uusimaan kanssa on koko hankkeen ajan ollut tiivistä ja kehittävää. Olemme kehittäneet yhdessä ELY:n PROTEK-hankkeen koulutuspäällikkö Minna Issa kaisen kanssa joustavia yhteistyötapoja, joilla olemme hakeneet ratkaisua käsillä oleviin yritysten kehittämistarpeisiin. Olemme käyttäneet yrityskohtaisissa osaamistarvekartoituksissa PROTEK Uusimaa hankkeen kehittämiä työkaluja. Myös tämä meidän verkostomainen yhteistyömme peilaa ajassa olevaa toiminnan muutosta. Yritykset, kehittäjät ja rahoittaja ovat parhaimmillaan tiimi, jossa kehittämistyön valmistelu ja toteutus tapahtuu. Hallinnoijien ja arjen sankareiden roolit muuttuvat tasavertaisiksi toimijoiksi. Yhteistyö valtakunnallisen Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnoiman PROTEK-hankkeen kanssa on tarjonnut mahdollisuuden verkostoitua muihin ruohonjuuritason pk-yritysten toimintaa kehittävien hankkeiden kanssa. Hankkeet toimivat ympäri Suomea ja ovat ELY-keskusten oman toiminnan hankkeita tai alueellisten kehittämisyhtiöiden toteuttamishankkeita. Yhteistyö on tukenut haastavan hankkeen toteuttamista ja muihin hankkeisiin ja hanketoimijoihin tutustuminen on antanut laajempaa perspektiiviä pk-yritysten kehittämiseen. Yhteistyö muiden koulutustoimijoiden kanssa GRAFiT yhteistyö on myös laajentunut hankkeen aikana täydennyskoulutusta tarjoaviin yrityksiin, sillä yrityksiin on toteutettu lukuisia TäsmäKoulutuksia hankkeen toimenpiteinä. GRAFiT-hanke on ELY Uusimaan toimeksiannosta koordinoinut osallistujatiedot, jotta syntyy näkemys määrällisistä toteutumista. Hankkeen puitteissa koulutuksia ovat toteuttaneet Aalto-yliopiston lisäksi myös AEL Ammattien edistämislaitos, Aspectum Oy, Educo Oy, JaOi valmennus Oy, Nordic Progress Consulting Oy, MIF Management Institute of Finland Oy, People Group Oy. Tässä yhteistyössä olemme saaneet mahdollisuuden kasvaa kilpailijoista verkostotoimijoiksi. 19

21 GRAFiT Yhteistyökumppanit ja -verkostot Tärkein yhteistyökumppani ovat olleet toimialan yrittäjät ja yritykset. GRAFiT-hanke on yksi PROTEK Uusimaan hankkeista ja siten sekä PROTEK Uusi maa että valtakunnallinen Työ- ja elinkeinoelämän toteuttaman PROTEKhanke ovat olleet tärkeitä yhteistyöverkostoja. tem.fi/protek TäsmäKoulutusta järjestäneet koulutustoimijat. Yhteistyökumppaneina hankkeen toimenpiteiden suunnittelussa ja markkinoinnissa ovat olleet graafisen painoalan liitot Graafinen Teollisuus ja SERPA ry Erikoispainojen liitto sekä 2011 vuoden loppuun Kirjapainoteollisuuden Työnantajaliitto KTT ry, joka sulautui GT ry:hyn. Graafinen Teollisuus ry graafinenteollisuus.fi SERPA ry Erikoispainojen liitto serpa.fi VKL Viestinnän keskusliitto on tukenut toimialan rakennemuutosta järjestämällä graafisen alan yrityksille ThinkInk innovaatiokilpailun. vkl.fi Hankkeen ovat rahoittaneet ESR Euroopan sosiaalirahasto ja ELY Uusimaa. rakennerahastot.fi/rakennerahastot/fi/02_eu_rr_ohjelmat/02_esr/index.jsp ely-keskus.fi/web/ely/ely-uusimaa Katso Työ- ja elinkeinoministeriön video Laadukasta tuloksellisuutta, jossa GRAFiT-hanke oli yhteistyökumppanina. tem.fi/tyo/tyoelaman_laatu ThinInk-innovaatiokilpailu ja Markkinointi liitto Mark:n Printin paluu Olemme ilolla olleet mukana myös muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa, kuten Viestinnän keskusliiton järjestämän ThinkInkkilpailun tilaisuuksissa ja Mark:n Printin paluu -tapahtumissa. Toivomme, että seuraavassa vaiheessa alan kehitys näkymien pohdintaverkosto laajenee ja monimuotoistuu. Graafisen alan yritysten kannattaa seurata aktiivisesti mediaalan kehittymistä ja olla kuulolla tämän foorumin tapahtumissa. 20 vkl.fi/thinkink

22 Toimialan viimeaikainen kehitys Pertti Kiuru 21

23 Graafisen alan pitkän aikavälin kehitys Graafisen alan tuotanto on seurannut varsin hyvin kaikkien toimialojen yleistä kehitystä koko tarkastelukauden. Verrattuna muihin teollisuuden toimialoihin ei graafisen alan kehitys ole ollut mitenkään poikkeavaa ,0 % 100 0,0 % -2,0 % 50-4,0 % -6,0 % ,0 % Graafisen alan yritysten kehitys -10,0 % Teollisuustuotannon volyymi-indeksin (trendi) kehitys vuosina (helmikuu) kuukausittain teollisuuden eri toimialoilla. Toimiala Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen erottuu paksulla mustalla viivalla kuvattuna. Todettakoon, että vasemmalta ylhäältä eniten putoava käyrä kuvaa tekstiiliteollisuuden tuotannon kehitystä (Lähde: Tilastokeskus) Toimiala 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen jakaantuu kahteen alatoimialaan: 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut sekä 182 Ääni-, kuva- ja atk-tallenteiden tuotanto. Toimialan 182 osuus toimialasta 18 on vaatimaton noin 10 % yrityksistä ja vain noin prosentti henkilöstöstä ja liikevaihdosta. -12,0 % 2,0 % -14,0 % 0,0 % -16,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % -12,0 % -14,0 % -16,0 % Yritysten lukumäärä Henkilöstö Liikevaihto Yritysten lukumäärä Henkilöstö Liikevaihto Toimialan 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut yritysten määrän, henkilöstön ja liikevaihdon kehitys vuosina (Lähde: Tilastokeskus) Yritysten määrä on vuodesta 2007 vuoteen 2011 vähentynyt runsaalla kymmenellä prosentilla, henkilöstön määrä ja liikevaihto ovat laskeneet noin 20 prosenttia. Henkilöstön ja liikevaihdon voimakkain supistuminen tapahtui vuonna 2009, mutta yritysten määrässä tapahtui merkittävin vähennys vasta vuonna Jos yritysten ja henkilöstön määrä edelleen vähenevätkin, alan liikevaihdon supistuminen on pysähtynyt. 22

24 Graafisen alan yritysten tuloksen kehitys 6,0 % 6,0 % 5,0 % 5,0 % 4,0 % 4,0 % 3,0 % 3,0 % 2,0 % 2,0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 0,0 % Toimialan 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut liiketoiminnan tuloksen (% liikevaihdosta) kehitys vuosina (Lähde: Tilastokeskus) Teollisuuden tilinpäätöstilaston mukaan graafisen alan liiketoiminnan tulos oli vuosina 2007 ja 2008 vielä välttävä, noin 5 % liikevaihdosta. Vuonna 2009 se on heikentynyt selvästi ja oli vain noin 2 % liikevaihdosta. Vuosina 2010 ja 2011 on nähtävissä liiketuloksen vähäinen paraneminen. Graafisen alan yritysten liikevaihdon kehitys 10,0 % 10,0 % 5,0 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % -5,0 % -5,0 % -10,0 % -10,0 % -15,0 % -15,0 % -20,0 % -20,0 % -25,0 % -25,0 % Arkkipainot Coldset -painot Heatset - ja syväpainot Muut painopalvelut Yhteensä Arkkipainot Coldset -painot Heatset - ja syväpainot Muut painopalvelut Yhteensä Toimialan 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut liiketoiminnan tuloksen (% liikevaihdosta) kehitys vuosina (Lähde: Tilastokeskus) Seuraavassa on tarkasteltu graafisen alan 100 suurimman (vuoden 2011 liikevaihdon mukaan) yrityksen kehitystä. Sata suurinta yritystä on poimittu Print&media -lehden talousvertailusta (Print&media nro 9 marraskuu 2012). Näiden yritysten vuosien tilinpäätöstietojen lähteenä on käytetty Asiakastieto Oy:n Voitto+ -tietokantaa. Parhaiten on liikevaihtoaan kohentanut segmentti Muut painopalvelut ennen Arkkipainoja. Tulos on samansuuntainen tehtäessä analyysi myös Voitto+ -tietokannassa olevien pienten yritysten (1 49 hlöä) kohdalla. 23

25 Graafisen alan yritysten henkilöstön kehitys 8,0 % 6,0 % 4,0 % 8,0 % 2,0 % 6,0 % 0,0 % 4,0 % -2,0 % 2,0 % -4,0 % 0,0 % -6,0 % -2,0 % -8,0 % -4,0 % -10,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % Arkkipainot Coldset -painot Heatset - ja syväpainot Muut painopalvelut Yhteensä Graafisen alan 100 suurimman yrityksen henkilöstön muutoksen mediaani (%) edellisestä vuodesta vuosina segmenteittäin. Arkkipainot Coldset -painot Heatset - ja syväpainot Muut painopalvelut Yhteensä Graafisen alan 100 suurimman yrityksen kohdalla henkilöstöään on lisännyt segmentti Muut painopalvelut. Arkkipainojen kohdalla henkilöstön väheneminen pysähtyi. Muiden segmenttien kohdalla henkilöstön väheneminen hidastui. Tulos on samansuuntainen tehtäessä analyysi myös Voitto+ -tietokannassa olevien pienten yritysten (1 49 hlöä) kohdalla. Graafisen 12,0 % alan yritysten tuloksen kehitys sektoreittain 10,0 % 12,0 % 8,0 10,0 % 6,0 8,0 % 4,0 6,0 % 2,0 4,0 % 0,0 2,0 % -2,0 0,0 % -2,0 % Arkkipainot Coldset -painot Heatset - ja syväpainot Muut painopalvelut Yhteensä Arkkipainot Coldset -painot Heatset - ja syväpainot Muut painopalvelut Yhteensä Graafisen alan 100 suurimman yrityksen liiketoiminnan tuloksen mediaani (%) liikevaihdosta vuosina segmenteittäin. Lisämateriaalia Grafit osaamistarveselvityksestä Lisämateriaalia Grafit osaamistarvekartoituksesta Graafisen alan 100 suurimman yrityksen liiketulosprosentti on laskenut vuoden 2007 kuudesta prosentista vuoden 2011 runsaaseen kolmeen prosenttiin. Kannattavuudeltaan parhaita näyttävät olevan coldset-painot, mutta niiden liiketulos on heikentynyt vuonna 2011 selvästi muita segmenttejä nopeammin. Vuoden 2011 lukujen perusteella näyttävät heatset- ja syväpanot olevan kannattavuudeltaan heikoimpia ja tekevän negatiivista liiketulosta. Tulos on samansuuntainen tehtäessä analyysi myös Voitto+ -tietokannassa olevien pienten yritysten (1 49 hlöä) kohdalla. 24

26 Toimialan rakennemuutos mihin ollaan menossa? Armiliisa Pakarinen, Jari Handelberg, Esa Torniainen 25

27 26

28 Graafisen painoalan rakennemuutos millaisille yrityksille on mahdollisuuksia? Markkinoinnin toteuttaja? Visuaalisten ratkaisujen toimittaja? Painotuotteiden palvelutalo? Ketä, mitä täällä on? Viestinnän ratkaisuntoimittaja? Uudet liiketoimintamahdollisuudet Asiakkaat Alan yritykset Paperitukkurit Laitetoimittajat hintakilpailu ja ylikapasiteetti Uudet liiketoimintamahdollisuudet Älykkäiden pakkausten ja logististen kokonaisratkaisujen toimittaja? Ketä tällä kehällä on? Erikoistunut alihankkija? Niche-toimija? Verkostoitunut palveluntarjoaja? Missä ovat sinisen meren alueet? Missä ovat vihreät niityt? Graafisen teollisuuden toimialastrategian mukaan strategisen asemoinnin vaihtoehtoja ovat: Kustannustehokas standardituotteiden toimittaja Kustannusjohtajuus Laajojen viestintäratkaisujen palveluntoimittaja Liiketoimintakumppani Valittuun segmenttiin erikois tunut toimija Valitse taistelusi. Lähde: Painaminen vuonna 2015 Graafisen teollisuuden toimialastrategia

29 Kehitystä toimialalla muuttuko toimialan nimikin? Olemme miettimässä juuri konsulttien avustuksella, missä busineksessä olemme. GRAFiT-hankkeen toimenpiteitä käyttänyt yrittäjä Graafinen paino ala/printing industry Print & media/ Print & digital communication Onko vahva perinne etu vai este kehitykselle? Miten käännämme sen eduksi toimialalle, vahvaksi pohjaksi, jolta ponnistamme uusiutumiseen? Alalta on poistunut rakennemuutoksen myötä toimijoita. Mitä toimialalla on tapahtunut viime vuosien aikana? Johdon liiketoimintaosaaminen on lisääntynyt. Osaamisen kehittäminen on arkipäivää osassa yrityksistä. Strategista liittoutumista ja fuusioitumista on tapahtunut vilkkaasti ja tapahtunee lisääkin. Liiketoimintastrategiat erilaistuvat. Asiakaskeskeisyys on lisääntynyt. On opittu benchmarkkaamaan muilta toimialoilta. Alalta on poistunut toimijoita. Alan kansainvälinen järjestö Inter graf on aiemmin käyttänyt printing industry (painoala) nimeä ja käyttää nykyisin ilmaisua print & digital communication (printti ja digitaalinen kommunikaatio). Graafinen Teollisuus ry:n lehti oli nimeltään aiemmin Painomaailma. Vuodesta 2012 he julkaisevat sen tilalla Print & media lehteä. Kehitys näyttää kulkevan siihen suuntaan, että printti ja media kulkevat käsi kädessä. Missä busineksessä sinä toimit? 28

30 Kehitystä graafisella painotoimialalla mikä kantaa eteenpäin? GRAFiT-hankkeen toteuttajien huomioita Johdon liiketoimintaosaaminen on tärkeää, jotta liiketoiminnan uudistaminen käynnistyy toden teolla. Benchmarkkaaminen muilta toimialoilta kannattaa, jotta saadaan uusia näköaloja oman toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on instrumentti, joka tukee yrityksen uudistumista kilpailukykyiseksi, mutta sen tulee lähteä yrityksen liiketoiminnan uudistumisen tarpeista käsin. Strateginen liittoutuminen on keino saada kilpailuetua rakennemuutostoimialalla. Liiketoimintastrategioiden uudistaminen ja palveluiden kehittäminen on keino päästä vapaampaan hinnoitteluun. Liiketoimintaetua voisi syntyä yhteistyötä lisäämällä ja yhteistä kehittämistoimintaa käynnistämällä laajemmalla foorumilla. Mark:n Printtiryhmä onkin tässä hyvä keskustelun eteenpäin viejä. Konkretisoiminen on kiinni yrityksistä itsestään. Alan kokenut kehittäjä tri Joseph Webb antoi Finngraf-messuilla Jyväskylässä seuraavia navigointivinkkejä. 1. Ole edellä asiakkaita, äläkä piittaa kilpailijoista. 2. Traditiot, korvaavat suunnitelmat, rajoittavat kykyä tehdä muutos. 3. Painoteollisuus, jonka veturina on arvon tuottaminen, on hyvin erilainen kuin nykyinen painoteollisuus. 4. Teknologioiden taloudellinen käyttöikä on lyhyempi kuin niiden tekninen käyttöikä. Kaupallinen printti on NYT niche-toimintaan perustuvaa: valtavirtaprintti on viime vuosisadan juttu. Tuotteet ovat ideoiden soveltamista luovalla tavalla asiakasspesifeihin tavoitteisiin. Muista! Säännöt sekä uusissa medioissa että printtimediassa kirjoitetaan uudelleen tässä ja nyt. Kaupalliset painoalan henkiinjääjäyritykset ovat; terveempiä, pienempiä, mediaintegroituneita, keskittyvät erikoistumiseen ja ovat laajasti levittäytyneitä niin taloudellisesti kuin maan tieteellisesti. Lähde: tri Joseph Webbin luento Finngrafmessuilla Jyväskylässä

31 Tulevaisuus on painoteknologioiden innovatiivisessa soveltamisessa! Viestintäalalla roolin muutos painajasta palveluiden ja ratkaisuiden tuottajaksi. Painotuotteiden aktivoinnilla uutta kilpailukykyä ja liiketoimintaa. Integroimalla tunnisteita (rfid, nfc) painotuotteisiin mahdollistetaan aktiiviset painotuotteet. Aktiiviset sovellukset luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lisätyn todellisuuden ja hybridimedian ratkaisut mahdollistavat käyttäjäkokemuksen ja tuotteen toiminnallisuuden nostamisen. Uutta liiketoimintaa viestintäalan ulkopuolelta. Toiminnalliset ratkaisut, kuten sensorit, aktiiviset pinnat, paristot ja muut painetun elektroniikan ratkaisut luovat liiketoimintamahdollisuuksia. 3-ulotteisten kappaleiden painaminen ja toiminnallisuuden lisääminen mahdollistaa asiakaskunnan laajentamisen kappaletavaroiden tuottajien suuntaan. Palveluliiketoiminnan merkitys kasvaa erityisesti uusille asiakastoimialoille laajennuttaessa. Tulevaisuuden painotalo on innovatiivinen teknologian soveltaja. 30 Tämän osuuden tuotti kehityspäällikkö Esa Torniainen, VTT:ltä

Hyvät eväät ETEENPÄIN

Hyvät eväät ETEENPÄIN Hyvät eväät ETEENPÄIN YRITYKSILLE SIIVET Yritysten kehittämispalvelut kaikissa ELY-keskuksissa UUSI PALVELUKOKONAISUUS pk-yrityksille Olipa yrityksesi minkä tahansa haasteen tai muutoksen edessä, saat

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen

YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014. 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMISPALVELUT 2014 SOTE yritysten kasvu ja kansainvälistyminen SOTE-yritysten kasvu ja kansainvälistyminen 2.4.2014 Anna-Liisa Heikkinen Esityksen sisältö Yritystoiminnan kehittämispalvelut

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen

Canon Essential Business Builder Program. Avain yrityksesi menestykseen Canon Essential Business Builder Program Avain yrityksesi menestykseen Essential Business Builder Program: esittely Painotoimintaan liittyy monenlaisia haasteita, ja toiminnan kasvattaminen on usein vaikeaa.

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen ROHKEASTI KASVUUN YRITYSTEN KEHITTÄMISPALVELVELUT APUNA? TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 ESITYKSEN SISÄLTÖ Mitä palveluja ja kenelle? Yritysten kehittämispalvelut kasvun tukena? Yhdessä

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ Anna-Liisa Heikkinen 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja,

Lisätiedot

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille

Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille Tuottavuutta henkilöstöä, osaamista ja työhyvinvointia kehittämällä - Työelämä 2020 aamukahvitilaisuus pk-yrityksille 27.5.2015, Tampere Technopolis, Häggman-Sali, Kalevantie 2, 33100 Tampere Regina Saari

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma

Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Digitaalinen Polku Johdon mentoripohjainen koulutus- ja valmennusohjelma Yritysjohdon tukena Digitaalinen Polku pilottiohjelma alkaa! Kilpailukyky 2014 Digitaalinen Polku 2014 Osallistuminen ja kriteerit

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

YHTEISHANKINTAKOULUTUS

YHTEISHANKINTAKOULUTUS Yhteishankintakoulutus on yritykselle sen eri muutostilanteisiin räätälöityä aikuiskoulutusta, joka suunnitellaan yhdessä Ely-keskuksen, yrityksen ja kouluttajan kesken. Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen

Lisätiedot

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus

TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET. 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ- PALVELUN MAHDOLLISUUDET 3D tulostus Pirkanmaalla 10.06.2014 Jari Peltoniemi / Pirkanmaan ELY-keskus TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos

Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Henkilöstön osaamisen kehittäminen Yhteishankintakoulutus: Rekry, Täsmä ja Muutos Bioenergia ja puukuljetusten tulevaisuus -seminaari Kemi 27.10.2010 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Loimu-projekti,

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry

Hallituspartnerit Itä-Suomi ry. Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä. 30.10.2014 Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Hallituspartnerit Itä-Suomi ry Itäsuomalainen hallitustyön kehittäjä Hallituspartnerit ry:n toiminta alkoi Tampereella vuonna 2003. Alueellisia yhdistyksiä on sen jälkeen perustettu mm. Turkuun, Ouluun,

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info

Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille. Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Tekesin rahoitus mediaalan yrityksille Minna Suutari ja Anna Alasmaa 27.1.2015 Median innovaatiotuen info Mikä on median innovaatiotuki? Mahdollisuus => Media-alalle korvamerkittyä lisärahoitusta Rahoitushakemusten

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen

ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen. kansainvälistymiseen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pkyrityksen kasvuun ja kansainvälistymiseen Kansainvälisen kasvun ja rahoituksen aamu 12.3.2014 Varsinais-Suomen ELY-keskus/Timo Mäkelä 13.3.2014 1 Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys

Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Case: Nuori hyvinvointipalveluyritys Yritys erikoistunut yritysten työhyvinvointipalveluihin. Tavoitteena kirkastaa oma liikeidea ja erottua muista palveluntarjoajista. Analyysin (1pv 220 + alv) mukaiset

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT

Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä. Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Osaamisen kehittäminen kuntaalan siirtymissä Workshop Suuret siirtymät konferenssissa 12.9.2014 Terttu Pakarinen, kehittämispäällikkö, KT Workshopin tarkoitus Työpajan tarkoituksena on käsitellä osaamista

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR)

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ , PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014-2020, PK- YRITYSTOIMINNAN KILPAILUKYKY (EAKR) Tavoitteena luoda yritystoiminnalle paras mahdollinen toimintaympäristö Tuetaan yritysten kasvua, kilpailukykyä ja uusiutumista

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä

Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Onko sinun ideasi seuraava menestystarina? Pyydä asiantuntija-arvio alueesi Tuoteväylä-tiimistä Tuo ideasi Tuoteväylän asiantuntijoiden arvioitavaksi Onko sinulla uusi innovatiivinen idea, josta voisi

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Yrittäjästä johtajaksi

Yrittäjästä johtajaksi Yrittäjästä johtajaksi Valmennusohjelma yrittäjille, jotka haluavat kehittää omia johtamisen valmiuksia uusien oppien ja ideoiden avulla. Kun yrittäjä mietti omaa ja yrityksensä tulevaisuutta, joudutaan

Lisätiedot

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT

www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT www.hankintatoimi.fi 21.06.2010 Juha-Pekka Anttila VTT Hankintatoimen kehittäminen teknologiateollisuudessa - VTT mukana kehitystyössä VTT:n Liiketoiminta ja teknologian johtaminen -osaamiskeskuksen toteuttamissa

Lisätiedot

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme

Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Matti Nykänen TeamFinland koordinaattori Päijät Häme Team Finland pähkinänkuoressa Team Finland verkosto kokoaa yhteen yrityksille suunnatut valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut Tarjolla on palveluita

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen -koulutus

Kasvuun johtaminen -koulutus Kasvuun johtaminen -koulutus Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen

TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012. TEM ja työelämän laatu. Antti Närhinen TYÖHYVINVOINTI VERKOSTO 30.3.2012 TEM ja työelämän laatu Antti Närhinen Antti Närhinen 30.3.2012 1 Esitykseni TEM ja työelämän laatu eli TYLA kavereiden kesken Mitä tarkoittamme? Miten palvelemme? Hallitusohjelma

Lisätiedot

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio

Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio Technopolis Business Breakfast Technopolis, Kuopio 27.9.2012 Oskari Uotinen Intosome Oy on yhteisöllisen bisneskehityksen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme ymmärtämään ja hyödyntämään yhteisöllisiä

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä

MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti. Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä MULTIPOLISPÄIVÄT 3.11.2005 Snowpolis, Vuokatti Juhani Kärkkäinen Kehittämisjohtaja Kainuun maakunta -kuntayhtymä Alueellisen kilpailukyvyn arviointimalli (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004:6) Kainuun maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2.

Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Parasta eurooppalaista liiketoiminnan osaamista pk-yritysten tarpeisiin FAST LANE PROGRAM PK-KOULUTUSOHJELMA 2. Strategia ja johtaminen kilpailijoita paremmaksi Pk-koulutusohjelma vastaa Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA

MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA MYYNNIN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma, jonka keskiössä ovat yrityksellesi ajankohtaiset asiat. Myyntikoulutuksessamme keskitytään asiakaslähtöisempien myynti- ja markkinointitoimenpiteiden

Lisätiedot

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille!

Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kevät 2013 ASIAKASTYYTYVÄISYYS Järjestimme asiakastyytyväisyyskyselyn maalis-huhtikuussa 2013. Vastauksia kertyi yhteensä 38 kappaletta. Kiitos kaikille vastanneille! Kokosimme tähän dokumenttiin yhteenvedon

Lisätiedot

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely

Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kasvua Kainuuseen - alustava hanke-esittely Kainuun Etu Oy, 5.11.2014 Kasvua Kainuuseen -hankekokonaisuus Hankekokonaisuus koostuu kahdesta eri hankkeesta: Kasvua Kainuuseen - Johdon ja henkilöstön kehittäminen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Satakunnan alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

Kehittämisen ja kasvun rahoitus

Kehittämisen ja kasvun rahoitus Kehittämisen ja kasvun rahoitus ELY- keskuksen rahoituspalvelut pk- yrityksille Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin 16.5.2017 Mistä suuntaa kasvulle? Kehittämiskartoitus Analyysi Yrityksen omatoimiseen kehittämistarpeiden

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Koulutustarpeen ennakointi ja alueellisten koulutustavoitteiden valmistelu www.omahäme.fi 1. Vaikuttavuus (miksi tätä tehtävää tehdään)

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Logistiikka-alan Ennakointikamari

Logistiikka-alan Ennakointikamari Logistiikka-alan Ennakointikamari 31.1.2014, Taitotalo, Helsinki Oikea tie osaamiseen Timo Karkola rehtori Amiedu Amiedu - ammatillinen aikuiskouluttaja Lähes 40 vuoden kokemus aikuiskoulutuksesta Vuonna

Lisätiedot

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus

Digitaalisen liiketoiminnan kehittäjä 30 op erikoistumiskoulutus Osaamistavoitteet Strategiana digitaalinen liiketoiminta tunnistaa oman liiketoimintasi kannalta merkittävät digitaalisaation megatrendit ja toimintaympäristön muutokset. kehittää oman pk-yrityksen liiketoimintastrategiaa

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Yrittäjäpolvenvaihdos

Yrittäjäpolvenvaihdos Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Yrittäjäpolvenvaihdos Koulutuksen toteutussuunnitelma Oppimistulokset (lähijakson tavoitteet osaamisena) Osallistuja oppii tarkastelemaan sekä yrittäjäksi

Lisätiedot

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN.

UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. UUSI PALVELUKOKONAISUUS ANTAA PK-YRITYKSILLE HYVÄT EVÄÄT ETEENPÄIN. 1 Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden avulla tuetaan pk-yritysten kasvua,

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 11/2012 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta keskisuomi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Susanne Forsberg susanne.forsberg@jao.fi +358 40 341 5146 www.yritystentaitava.fi

Lisätiedot

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun

Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Metsäklusteri muutosten kourissa - uusilla tuotteilla uuteen kasvuun Merenkulun ja tekniikan koulutuksen 250-vuotisjuhlaseminaari Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 16.10.2008 Teija Meuronen Suomen metsäteollisuuden

Lisätiedot

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta

Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat. Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Hevosyrityksen menestystekijät ja sudenkuopat Havaintoja hevosyritysten johtamisesta Miksi hanke ja tutkimus? Kasvava toimiala Harrastuksesta yritystoimintaa Suuret kiinteät kulut Suuret riskit Heikko

Lisätiedot

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO

Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO Toukokuu 2015 Hannu Mattinen, Steps Ahead Nina Hyyppä, Newborn Communications Lainaus, kopiointi ilman lupaa kielletty. Senioriasiakkuus 2018 SKENAARIO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia.

Seuraavat väitteet koskevat keskijohtoa eli tiimien esimiehiä ja päälliköitä tai vastaavia. KESKIJOHDON OSAAMISTARPEET Vastaajan taustatiedot: Vastaaja on: Vastaajan vastuualue: 1. Tiimin esimies tai vastaava 2. Päällikkö tai vastaava 3. Johtaja 1. Johto ja taloushallinto 2. Tutkimus ja kehitys

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta

Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta Metropolialueen kasvusopimus ja Innovatiiviset kaupungit ohjelma (2014 2020) KUUMA-kuntien näkökulmasta KUUMA-komission kokous 1.2.2013 Juha Leinonen Teknologiakeskus TechVilla Oy Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020

Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Yritysrahoitus ohjelmakaudella 2014-2020 Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus 13.3.2014 Jouko Lankinen/ Juha Linden Kaakkois-Suomen ELY-keskus 13.3.2014 Sisältö: Yritysrahoituksen suuntaamisen perusteet

Lisätiedot

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet

Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Yksityisen sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja johtamishaasteet Ennakointiselvityshanke 2 Tilaajan Uudenmaan ELY-keskus Kohteena yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelualan organisaatioiden 2010-luvun

Lisätiedot

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja

Asiakastarpeiden merkitys ja perusta. asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Asiakastarpeiden merkitys ja perusta asiakastarpeiden selvittämisen merkitys ja ongelmat asiakastarvekartoitus asiakastarvekartoitustyökaluja Mihin asiakastarpeiden selvittämistä tarvitaan yhteisen kielen/tarkastelutavan

Lisätiedot

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta

Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina. Kestävä yhdyskunta Toimintatapamuutokset ja verkostot mahdollistajina Kestävä yhdyskunta Tekesin ohjelma 2007 2012 Kestävä yhdyskunta Rakennus- ja kiinteistöalan kansantaloudellinen merkitys on suuri. Toimialalla on myös

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva

Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Kokeile Uudistu Kansainvälisty Kasva Tekesin rahoitus Tekesin rahoitus Rahoitamme yritysten kehitysprojekteja, jotka tähtäävät kasvuun ja liiketoiminnan uudistamiseen tai työelämän kehittämiseen.

Lisätiedot

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt.

Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Kasvun edellytykset omaavien, uusia kasvumahdollisuuksia kotimaasta tai kansainvälisesti etsivien pk-yritysten johto- ja avainhenkilöt. Koulutuksen tavoitteet: Saada kokonaisvaltainen

Lisätiedot

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013

6.6.2013. Green ICT käsitteestä. Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Hankkeen yleisesittely 5.6.2013 Jari Leppäniemi, Jari Soini, TTY Porin laitos Green ICT käsitteestä Green ICT tai myös Green by ICT tarkoittaa yleiskäsitteenä tieto- ja viestintä-teknologian käyttöä taloudellisesti,

Lisätiedot

Green Growth -palvelut yrityksille

Green Growth -palvelut yrityksille Green Growth -palvelut yrityksille GG-sessio 27.3. Tuomo Suortti Kehittää vihreän kasvun perustaksi strategisia osaamisia Tuottaa ja jalkauttaa tietoa yritysten liiketoimintastrategioiden uudistumisen

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen yrittäjyys

Asiakaslähtöinen yrittäjyys Asiakaslähtöinen yrittäjyys Lämpöyrittäjäpäivät 2012 Joensuu Kimmo Tolvanen 2012 Liiketoimintayksiköt Sähkökauppa Verkkopalvelu Sähköntuotanto PKS-konserni lukuina Liikevaihto 124 milj. Investoinnit 15,1

Lisätiedot

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013. Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus Maaseutu ja mikroyritysten rahoitus 2007-2013 Yritysten verkostoituminen Varjola 01.11.2011 Risto Piesala Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kehittämismahdollisuuksia yrityksille Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Lisätiedot

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin

Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Tekesin rahoitusmahdollisuudet demonstraatiohankkeisiin Martti Korkiakoski 24.5.2010 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin liittyviä selvityksiä 10/2009 Copyright Tekes Sähköisiin ajoneuvoihin

Lisätiedot

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab

SKI-kyvykkyysanalyysi. Kyvykäs Oy Ab SKI-kyvykkyysanalyysi Kyvykäs Oy Ab Sisällysluettelo STRATEGISEN KYVYKKYYDEN INDEKSI... STRATEGISET TAVOITTEET JA PÄÄAKSELIEN STRATEGISET PAINOARVOT... 5 PÄÄAKSELIT... 6 1. HENKILÖSTÖKYVYKKYYS... 7 1.1

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

Str at Mar k : Str at e g i n e n

Str at Mar k : Str at e g i n e n Henrikki Tikkanen Antti Vassinen Str at Mar k : Str at e g i n e n m a r k k i n o i n t i o s a a m i n e n TALENTUM HELSINKI 2009 Copyright Talentum Media Oy ja tekijät Kustantaja: Talentum Media Oy

Lisätiedot

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä

Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Hankintaosaamisesta kilpailukykyä Salon hankintaosaamiskartoituksen tuloksia, mitä seuraavaksi? Harri Lorentz, Kalle Väänänen Turun kauppakorkeakoulu Kartoitus hankintatoimen haasteista ja kehitystarpeista

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE

Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE Suunnitelma toiminnallisen tasa-arvon edistämisestä JNE 19.3.2014 Tekesin tasa-arvoraportointi Tasa-arvon valtavirtaistamisesta Tekesin toiminnassa raportoitu TEM:ille vuosina 2008-2009 ( 431070, 605198)

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä!

AJAN ILMIÖIDEN KIETOMINEN S-RYHMÄ- KONTEKSTIIN MONIKANAVAISUUS & SEN HYÖDYNTÄMINEN JOHDATKO TIEDOLLA VAI TUNTEELLA? T U L O S S A S Y K S Y L L Ä! S-TALENT V A L M E N N U S K O K O N A I S U U S, J O K A P U R E U T U U S - R Y H M Ä N S T R A T E G I A N T O I M E E N P A N O A T U K E V I I N T E E M O I H I N K U N K I N A I H E A L U E E N P

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) 2014-2020 rahoitusmahdollisuudet ja hankkeiden valintakriteerit Varsinais-Suomen ELY-keskus Ville Turta 10.11.2015 1 EMKR:n rahoitus Suomen toimintaohjelmassa

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot