ALUEELLISEN KOKOELMAKESKUKSEN SELVITYSHANKE, SATAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISEN KOKOELMAKESKUKSEN SELVITYSHANKE, SATAKUNTA"

Transkriptio

1 ALUEELLISEN KOKOELMAKESKUKSEN SELVITYSHANKE, SATAKUNTA LOPPURAPORTTI Laatija: Maarit Grahn projektisuunnittelija Satakunnan Museo

2 1. HANKKEEN TAUSTAA Satakunnassa toimii tällä hetkellä 10 ammatillisesti hoidettua museota: Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman museo, Rauman taidemuseo, Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön museot, Rauman merimuseo, Emil Cedercreutzin museo, Huittisten museo, Kankaanpään kaupunginmuseo ja Friitalan Nahkamuseo. Näiden päätoimisesti hoidettujen museoiden lisäksi maakunnassa on yli 30 ei-ammatillista paikallismuseota. Maakunnan museoiden esinekokoelmien yhteenlaskettu volyymi on karkeasti arvioituna noin esinettä. Ei-ammatillisesti hoidettujen paikallismuseoiden esinekokoelmien määrä tästä luvusta on vajaa neljännes eli noin esinettä. Museot ovat tallentaneet laajasti ja monipuolisesti maakunnan aineellista kulttuuriperintöä ja taidetta. Kokoelmat ovat Satakunnan kulttuurivarallisuutta, johon liittyy paitsi merkittäviä kulttuurihistoriallisia ja eettisiä niin myös mittavia taloudellisia arvoja, mutta joita ei kuitenkaan voida nykyisin säilyttää ja hoitaa arvonsa mukaisesti. Riittämättömät, olosuhteiltaan epäasianmukaiset ja hajasijoitetut kokoelmatilat ovat kuitenkin museoiden ongelma niin Satakunnassa kuin muualla Suomessa. Ratkaisuksi ongelmaan on esitetty alueellisia kokoelmakeskuksia. Alueellinen kokoelmakeskus on tallennus- ja palvelukeskus, joka tarjoaa kokoelmapalveluja, esimerkiksi varastotilaa ja konservointipalveluja, koko maakunnan museoille. Keskuksen palveluja voisivat hyödyntää museoiden ohella muutkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kokoelmia omistavat ja ylläpitävät tahot kuten yksityishenkilöt, yritykset tai säätiöt. Satakunnan alueellista kokoelmakeskushanketta on valmisteltu valtakunnallisesti. Hanketta valmisteleva työryhmä on kokoontunut Museoviraston Juhani Kostetin johdolla neljä kertaa kesästä 2010 lähtien. Hanketta esiteltiin Satakunnan kuntien edustajille ja alueen muille toimijoille 23. elokuuta Porissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajille 22. marraskuuta Helsingissä. Työryhmä on myös tutustunut Tampereen vuonna 2012 valmistuvaan kokoelmakeskukseen. 2. HANKKEEN PERUSTIEDOT Toteuttajat, toiminta-alue, rahoittajat ja hallinnointi Hankkeen nimi:alueellisen kokoelmakeskuksen selvityshanke. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Hanke on toteutettu yhteistyössä Museoviraston ja maakunnan ammatillisesti hoidettujen museoiden kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Satakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa euroa. Hankkeen omarahoitusosuudesta ( euroa) vastaavat seuraavat maakunnan ammatillisesti hoidetut museot: Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman museo, Rauman taidemuseo, Rauman merimuseo, Emil Cedercreutzin museo, Kankaanpään kaupunginmuseo ja Huittisten museo. Hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista ja rahaliikenteestä on vastannut Satakunnan Museo. Yhteyshenkilönä on toiminut Satakunnan Museon johtaja Juhani Ruohonen. Hanke on ollut tasa-arvo- ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali projekti. 2

3 Projektihenkilöstö Hankkeessa on työskennellyt kokopäivätoimisesti projektisuunnittelija Maarit Grahn (5 kk). Hänen tehtävänään on ollut ohjausryhmän ohjauksessa ja valvonnassa vastata hankkeen selvitys- ja tiedotustyöstä sekä hankkeen koordinoinnista. Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmänä on toiminut hanketta valmistellut työryhmä, joka koostuu hankkeen rahoittajatahojen museoiden edustajista, Museoviraston edustuksesta sekä Satakuntaliiton edustajasta. Ohjausryhmä on valvonut hankkeen toteutumista hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenet: Juhani Kostet, pääjohtaja, Museovirasto Marianne Koski, koordinaattori, Museovirasto (siht.) Esko Nummelin, museonjohtaja, Porin taidemuseo Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer, museonjohtaja, Rauman museo Henry Flinkman, Emil Cedercreutzin museo, Harjavalta Markku Teinonen, Huittisten museo Eeva-Kaisa Haikonen, Kankaanpään kaupunginmuseo Juhani Ruohonen, museonjohtaja, Satakunnan Museo (pj.) Janne Koski, intendentti, Rauman taidemuseo Hannu Vartiainen, museonjohtaja, Rauman merimuseo Ilkka Tarvainen, museoamanuenssi, Friitalan nahkamuseo (Ulvila) ( lähtien) Tuula Telin, maakunta-asiantuntija, Satakuntaliitto Ohjausryhmä on kokoontunut seuraavasti: , , , , ja Hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot Hankkeessa on tehty yhteistyötä Jyväskylän kokoelmakeskuksen (yhteyshenkilö intendentti Olli Lampinen) ja Tampereen museoiden kokoelmakeskuksen (yhteyshenkilö museoamanuenssi Tiina Paavola) kanssa. Molemmilta yhteistyötahoilta on saatu arvokasta tietoa kokoelmakeskushankkeiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Hankkeessa on yhteistyössä Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa tuotettu ammattimuseoita koskeva tarveselvitys. Lisäksi Oy Audiapro Ab:ltä on ostettu asiantuntijapalveluita investointihankkeen rahoittamiseen ja hallinnointiin liittyvän yhteistoimintamallin selvittämiseksi. Hankkeessa on tehty yhteistyötä myös syksyllä 2010 käynnistyneen valtakunnallisen Paikallismuseoiden kehittämishankkeen (PAMU) kanssa. PAMU-hankkeen kautta kerättiin tietoa seurakuntien museoista ja kokoelmista. 3

4 3. HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET Alueellisen kokoelmakeskuksen selvityshankkeen pääasiallisena tavoitteena oli luoda edellytykset sille, että Satakuntaan voidaan toteuttaa museoiden yhteinen alueellinen kokoelmakeskus. Tavoitteena oli ensinnäkin kartoittaa Satakunnan kokoelmavolyymi, eli kuinka paljon ja minkälaisia kulttuuriperintöaineistoja maakunnassa on. Samassa yhteydessä oli tavoitteena selvittää, minkälaisille kokoelmapalveluille maakunnassa on kysyntää ja minkälaisia kokoelmapalveluja on edellytykset toteuttaa. Tavoitteena oli myös selvittää, mitkä muut tahot museoiden ohella ovat halukkaat ja valmiit osallistumaan yhteistyökumppaneina varsinaiseen kokoelmakeskushankkeeseen ja sen rahoittamiseen tai ostamaan tai vuokramaan kokoelmapalveluja tulevasta keskuksesta. Hankkeen tavoitteena oli kartoitustyön yhteydessä tehdä kokoelmakeskushanketta laajemmin tunnetuksi ja informoida siitä maakunnan kulttuuriperinnön parissa toimivia tahoja. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tutkia, mikä olisi keskuksen toteuttamiskelpoisin rahoitusja toteutusmalli sekä kartoittaa valtakunnalliset rahoituskanavat. Tarkoituksena oli sitouttaa alueelliset toimijat ja alueellinen rahoitus sekä alueen kunnat ja muut museoita ylläpitävät tahot hankkeeseen niin että rahoitus investointeihin voidaan hakea ja varata jo vuoden 2012 talousarvioihin ja että kokoelmakeskuksen suunnittelu- ja rakentamistyö voidaan aloittaa vuonna Tavoitteena oli lisäksi koota tietoja muualla toteutetuista kokoelmakeskushankkeista, niiden parhaista käytänteistä ja välittää tätä kerättyä tietoa hankkeen aikana myös muille museoille esim. seminaarin avulla. Suomessa ei toistaiseksi ole toteutettu laajemmalle alueelle palveluja tarjoavia alueellisia kokoelmakeskuksia. Tavoitteena oli olla uutta tietoa tuottava pilottihanke ja luoda malli kokoelmakeskuksien perustamiseksi myös muualla Suomessa. 4. KESKEISET TOIMENPITEET HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA Maakunnan kokoelmavolyymin ja kokoelmapalvelutarpeiden selvittämiseksi projektisuunnittelija tutustui kevään 2011 aikana ammattimuseoiden kokoelmiin, varastotilanteeseen, työskentelyolosuhteisiin ja edellytyksiin käyttää kokoelmakeskuksen palveluita. Selvitystyön pohjalta laadittiin yhteistyössä Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa ammattimuseoita koskeva tarveselvitys. Tarveselvitys toimitettiin kesäkuussa museoita ylläpitäviin kuntiin vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten. Myös paikallismuseoilla on tarvetta kokoelmapalveluille. Selvitystyön edetessä ilmeni, että kyseessä on mittava ja pilottiluonteinen hanke, minkä vuoksi päädyttiin siihen ratkaisuun, että varsinaisen kokoelmakeskushankkeen ensimmäisessä vaiheessa saatetaan kuntoon ammattimuseoiden kokoelmienhoito ja vasta tämän jälkeen selvitetään tarkemmin paikallismuseoiden tarpeet ja mahdollisuudet käyttää kokoelmakeskuksen palveluita. Selvityshankkeessa käytiin kuitenkin alustavasti yhdessä maakuntatutkijan kanssa läpi paikallismuseoiden tämänhetkistä tilannetta. Hankkeen aikana ei ehditty selvittää yksityishenkilöiden, yritysten, seurakuntien ja säätiöiden edellytyksiä ja halukkuutta osallistua kokoelmakeskushankkeeseen. Tätä 4

5 selvitystyötä jatketaan syksyn 2011 jatkoselvityshankkeessa. Ammattimuseoita ylläpitävien kuntien edustajille ja alueellisille liike-elämän toimijoille järjestettiin kuitenkin hanketta koskeva esittelytilaisuus Porin kaupungintalolla. Lisäksi hanketta käytiin esittelemässä Turussa arkkipiispa Kari Mäkiselle. Hankkeen aikana järjestettiin yksipäiväinen seminaari Emil Cedercreutzin museossa Harjavallassa. Seminaarissa esiteltiin esimerkkejä kotimaisista ja ulkomaisista kokoelmakeskuksista. Seminaariin osallistui noin 70 henkilöä. Mukana oli museoväkeä eri puolilta Suomea, muita kulttuurivarallisuutta omistavia tahoja tai niiden edustajia sekä kuntien luottamushenkilöitä ja päättäjiä Lisäksi kokemuksia ja käytänteitä muualla toteutetuista kokoelmakeskuksista kerättiin tutustumalla Jyväskylän ja Tampereen kokoelmakeskuksiin. Projektisuunnittelija tutustui Tampereen kokoelmakeskukseen. Jyväskylän kokoelmakeskukseen projektisuunnittelija tutustui yhdessä Rauman museon johtajan ja Rauman kaupungin arkkitehdin kanssa Hankkeen aikana kartoitettiin myös olemassa olevia kiinteistövaihtoehtoja. Toistaiseksi vain Porin läheisyydestä on löytynyt joitakin teollisuuskiinteistöjä, jotka ominaisuuksiensa (mm. kokonaisala, tilojen korkeus) puolesta soveltuisivat saneerattaviksi kokoelmakeskuksen tarkoituksiin. Toisena tilanhankintavaihtoehtona on uudisrakennus. Tätä selvitystyötä tullaan jatkamaan jatkohankkeen aikana. Yhteistyössä Oy Audiapro Ab:n asiantuntijan kanssa kartoitettiin alustavasti investointihankkeen vaihtoehtoisia hallinnointi- ja rahoitusmalleja. Hankkeessa selvitettiin alustavasti myös mahdollisuutta ns. avoimen kokoelmavaraston toteuttamiseen, mistä on esimerkkejä ulkomaisissa museoissa. Ns. avoimena varastona kokoelmakeskus palvelisi yleisöä hyvin laajasti ja tällöin sinne tallennetut aineistot olisivat entistä paremmin saavutettavissa. Avoin kokoelmavarasto -ajatukseen palataan hankesuunnittelun yhteydessä. 5. HANKKEEN KESKEISIMMÄT TULOKSET Kokoelmapalvelutarpeet Selvitystyön kuluessa kävi ilmi, että monella maakunnan ammattimuseolla on vakavia kokoelmienhoitoon liittyviä ongelmia, joiden taustalla on useimmiten asianmukaisten kokoelmatilojen puute. Asianmukaisia, uusia säilytystiloja tarvitsevat tällä hetkellä Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman museo, Rauman taidemuseo, Friitalan nahkamuseo ja Kankaanpään kaupunginmuseo. Lisäksi Satakunnan museo ja Rauman museo tarvitsevat asianmukaiset työskentelytilat esine- ja tekstiilikonservointia varten. Emil Cedercreutzin museo, Huittisten museo, Rauman merimuseo sekä Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön museot ovat ilmoittaneet, etteivät tällä hetkellä tarvitse uutta säilytystilaa. Museoiden varastot alkavat kuitenkin olla melko täynnä, joten tulevaisuudessa museoilla saattaa olla tarvetta lisäsäilytystilalle. 5

6 Kokoelmakeskuksesta säilytystilaa ovat halukkaita vuokraamaan Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman museo, Rauman taidemuseo ja Friitalan nahkamuseo. Rauman museoiden tilatarvearvioita tarkistetaan syksyn 2011 kuluessa. Mikäli Rauma lähtee mukaan hankkeeseen, Rauman museon tekstiilivarasto ja -konservointi eivät siirry kokoelmakeskukseen. Rauman kaupunki pyrkii löytämään näille toiminnoille paikalliset ja edullisemmat tilat. Kankaanpään kaupunginmuseo ilmoitti syksyllä 2011 irtautuvansa investointihankkeesta, koska Kankaanpäässä on ratkaistavana laajempi kysymys koskien kaupunginmuseon tulevaa sijaintia. Museo saattaa kuitenkin jatkossa vuokrata säilytystilaa kokoelmakeskuksesta. Turun museokeskus ilmoitti kesällä 2011 kiinnostuksestaan vuokrata kokoelmakeskuksesta säilytystilaa noin m 2. Turun kaupungin kulttuurilautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että Turku osallistuisi kokoelmakeskuksen suunnitteluun ja suunnittelukustannuksiin. Turun kaupunki on kuitenkin edellyttänyt museokeskukselta lisäselvityksiä paikallisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Selvitystyö on parhaillaan käynnissä. Kaikilla selvityksessä mukana olleilla museoilla on tarvetta ja halukkuutta käyttää kokoelmakeskuksen konservointi-, pakastus- tai pakkauspalveluita. Koko, kustannukset, aikataulu ja toteutus Kokoelmakeskukseen siirtyvien kokoelmien volyymiksi on alustavasti arvioitu esinettä, ja keskuksen pinta-alaksi m 2. Keskuksen lopullinen koko täsmentyy hankesuunnittelun kuluessa. Alustavan arvion mukaan kokoelmakeskuksen investointikustannukset olisivat noin euroa/m 2 (kustannustaso 05/11, Haahtela indeksi). Investointihanke rahoitettaisiin kuntien omarahoitusosuudella, mahdollisella lainarahoituksella ja valtion tuella (valtion tukitavoite noin 30 %). Sisäinen vuokra (pääoma- ja ylläpitovuokra) tulisi olemaan euroa/m 2 /kk. Pääomakustannuksen osuus on laskettu 4,5 %:n korolla investoinnista. Selvityshankkeen tuloksena on päädytty esittämään museoita ylläpitäville kunnille, että vuodelle 2012 varataan hanke- ja rakennussuunnittelua varten euroa. Selvityshankkeen tuottama tarveselvitys on toimitettu ammattimuseoita ylläpitäviin kuntiin, jotta kunnat voivat huomioida investointihankkeen vuoden 2012 talousarvioissaan. Tavoiteaikatauluna on, että keskuksen rakentaminen käynnistyisi vuonna 2013 ja kokoelmakeskus olisi valmis vuonna Kokoelmakeskuksen investointihanke voidaan toteuttaa yhteistoimintana vaihtoehtoisin tavoin. Vaihtoehtoina ovat yhteistoimintayhteisö (esim. osakeyhtiö), vastuukuntamalli tai yhden kunnan toiminta. Ratkaisua toteuttamiskelpoisimmasta yhteistoiminta- ja rahoitusmallista ei selvityshankkeen aikana vielä tehty, vaan selvitystyötä jatketaan jatkohankkeen aikana. Selvitystyön pohjana käytetään Oy Audiapro Ab:n tekemää lausuntoa vaihtoehtoisista yhteistoimintamalleista. 6

7 Etuja ja haasteita Selvityshankkeen aikana on käynyt selvästi ilmi, että kokoelmienhoidon keskittämisellä saavutettaisiin synergiaetuja (mm. aiempaa tehokkaammat näyttelyvaihdot ja näyttelyyhteistyö), saavutettaisiin kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä sekä voitaisiin parhaiten turvata maakunnan kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Kokoelmakeskus myös varmistaisi nykyaikaiset, turvalliset ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet museoiden henkilökunnalle. Valtakunnallisena pilottihankkeena kokoelmakeskushanke myös nostaisi ja vahvistaisi maakunnan imagoa. Kunnissa kokoelmakeskushankkeeseen on pääsääntöisesti suhtauduttu positiivisesti. Kysymyksiä ja epäilyjä ovat kuitenkin herättäneet hankkeen investointi- ja käyttökustannukset. Vallitseva taloudellinen epävarmuus tulee tuomaan omat haasteensa hankkeen toteuttamiselle, kun kunnat joutuvat tarkkaan puntaroimaan tulevia investointikohteitaan. Alueellisen kokoelmakeskuksen sijainti ja etäisyys museoiden toimipisteistä on herättänyt kysymyksiä museoiden henkilökunnan keskuudessa. Keskuksen sijainti ei kuitenkaan saisi muodostua kynnyskysymykseksi, sillä valtaosa varastoitavista esineistä on sellaisia, joita tarvitaan harvoin. Jatkosuunnittelussa on kuitenkin tärkeätä ottaa huomioon ne muutokset, joita kokoelmakeskus toteutuessaan tuo museoiden vakiintuneisiin työskentelytapoihin. Ensiarvoisen tärkeää on myös se, että kokoelmista vastaava henkilökunta osallistuu alusta alkaen keskuksen suunnittelutyöhön. 6. HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU Vaikka kaikilla maakunnan ammattimuseoilla ei tällä hetkellä ole tarvetta kokoelmakeskuksen säilytystilapalveluille, edellytykset alueellisen kokoelmakeskuksen pilottihankkeelle ovat olemassa. Hankkeen jatko edellyttää kuitenkin lisäselvityksiä, jotka tullaan tekemään toteutettavassa jatkohankkeessa. Jatkohankkeessa selvitetään toteuttamiskelpoisin yhteistoiminta- ja rahoitusmalli varsinaiselle investointihankkeelle ja jatketaan tilanhankintavaihtoehtojen kartoittamista. Lisäksi selvitetään muut kulttuurivarallisuutta omistavat ja ylläpitävät tahot, jotka ovat valmiita osallistumaan kokoelmakeskushankkeeseen ja toteutetaan tutustumismatka, jonka avulla kerätään tietoa jostakin ulkomailla toteutetusta kokoelmakeskuksesta. Jatkoselvityshankkeessa on tärkeä tehdä yhteistyötä kuntien kiinteistö- ja talousasioista vastaavien asiantuntijoiden kanssa sekä tarvittaessa hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta. Nyt päättyneen selvityshankkeen ja jatkohankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kokoelmakeskuksen hanke- ja rakennussuunnittelun pohjana. Selvitystyön tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa maakunnissa, joissa on vireillä suunnitelmia alueellisista kokoelmakeskuksista. 7

8 7. HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI Hanke on tuottanut materiaalia suunnitelman mukaisesti: Hankkeen www-sivut Hankkeella on omat www-sivut Satakunnan museon sivuilla (http://www2.pori.fi/smu/sivut/index.php?p=723). Sivuilta löytyy päivitettyä tietoa hankkeen etenemisestä. Kokoelmakeskushankkeen esite AARRE kokoelmakeskus & kulttuurivarallisuuspankki. Satakunta Suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto Jabadabaduu, Pori. Paino: Multiprint Oy, Pori. Kappalemäärä: kpl. Esitettä on toimitettu mm. museoille, kuntien päättäjille ja luottamushenkilöille, kuntien kulttuurivastaaville, maakuntaliitolle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Museovirastolle sekä median edustajille. Esitteen pdf-versio on myös ladattavissa hankkeen www-sivuilta Tarveselvitys Tarveselvitys sisältää kuvaukset selvityshankkeessa mukana olevista museoista, niiden kokoelmienhoidon nykytilasta, arviot tilatarpeista, kokoelmakeskuksen tavoitteet ja toimintavaihtoehdot, kustannusarvion ja toteutusaikataulun. Seminaariesitelmät Seminaarin esitelmät on ladattavissa hankkeen www-sivuilta Oy Audiapro Ab:n lausunto kokoelmakeskuksen yhteistoimintamallista Lausunnon laatija: erityisasiantuntija Annika Suorto TIEDOTTAMINEN Sisäinen tiedottaminen Ohjausryhmälle on tiedotettu sähköpostitse ohjausryhmän kokouksista sekä hankkeeseen liittyvistä asioista. Muihin hankkeessa mukana olleisiin toimijoihin yhteydenpito on hoidettu sähköpostitse tai puhelimitse. Ulkoinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen on toteutunut suunnitelman mukaan. Tietoa on jaettu tiedotteiden, hankkeen esitteen, hankkeen omien www-sivujen, seminaarin ja erillisten esittelytilaisuuksien avulla. Hankkeen käynnistymisestä, seminaarista, tarveselvityksen valmistumisesta ja hankkeen etenemisestä on tiedotettu yleisimpien päivälehtien ja sähköisten viestimien välityksellä. Lisäksi hankkeesta ja seminaarista on tiedotettu museopostin kautta. Museoliiton wwwsivuilla hankkeesta on uutisoitu

9 Kokoelmakeskushanketta on esitelty kuntien kulttuurilautakunnille ja/tai päättäjille seuraavasti: Porissa 10.3., Kankaanpäässä 23.5., Raumalla 26.5., Harjavallassa (ml. Huittinen) 8.6., Ulvilassa 7.9., Huittisissa Hanketta käsittelevä artikkeli on ilmestynyt Porin kaupungin henkilöstölehdessä (Karhunpalvelus) syyskuussa HANKKEEN KUSTANNUKSET Hankkeen kokonaiskustannukset pysyivät rahoitussuunnitelman mukaisina. Hankkeelle haettiin kustannusrakenteen muutosta koskien ostopalvelumenoja ja muita toteuttamismenoja, joita ei ollut osattu budjetointivaiheessa ennakoida riittävästi sekä matkakuluja ja vuokria, joita puolestaan toteutui budjetoitua vähemmän. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat ,17 euroa. 10. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Hankkeessa työskennelleen projektisuunnittelijan työpanosta sekä tiedonkulkua hankkeessa kiiteltiin. Projektisuunnittelijan monipuolinen paneutuminen selvitystyön eri osa-alueisiin ja näkökulmiin on ollut ansiokasta. Hanke on ollut osapuolille mielekäs ja ammatillisten museoiden sitoutuminen ja valmius yhteistyöhön on ollut toimivaa. Hankkeen lyhyen keston vuoksi paikallismuseoiden tilatarpeiden selvittäminen oli jätettävä ulkopuolelle, mutta asiaa pyritään osin selvittämään jatkohankkeessa. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan hanke on toteutunut hyvin ja tuloksiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Hankkeella on valtakunnallista merkitystä ja sen tuloksia odotetaan laajasti museokentällä. 9

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 6.3.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Varsinaissuomalaisen kuvataidekulttuurin tukeminen ja sen tunnettuuden lisääminen 2. Varsinais-Suomi on kuvataiteilijoiden näkökulmasta houkutteleva

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Paikallismuseotyön tukeminen: Paikallismuseoiden neuvonta Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Museoiden tukeminen 2. Kulttuuriperinnön vaalimisen osallistavien menetelmien kehittäminen 3. Kulttuuriperintötiedon saavutettavuuden kehittäminen

Lisätiedot

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015

Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Ajankohtaiset Kokoelmapoistohankkeet 23.9.2015 Emilia Västi, hankekoordinaattori Kokoelmapoistojen hyvät käytännöt -hanke (2014-2015) Kokoelmapoistojen yhteiset käytännöt -hanke (2015 2016) 1 Pikakysely

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI HANKKEEN LOPPURAPORTTI Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma (2000-2006) Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelma, siirtymäkauden tuki Maakunnan kehittämisraha 1. HANKKEEN PERUSTIEDOT Hankkeen nimi: ViherCenter kehittämishanke

Lisätiedot

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri

Museot yhdessä yhteinen perintö hanke. 10+ museot 18.3.2015. Kimmo Levä pääsihteeri Museot yhdessä yhteinen perintö hanke 10+ museot 18.3.2015 Kimmo Levä pääsihteeri Itsenäisyyden juhlavuoden projekti Yhteinen perintö hanke on museoalan yhteisesti toteuttama osa Valtioneuvoston koordinoimaa

Lisätiedot

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 26.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden esineellisen kulttuuriperinnön turvaaminen, laadullinen monipuolistaminen ja näyttelytoiminnan ja yleisötyön kehittäminen 2.

Lisätiedot

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 MUSEOVIRASTO

Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 MUSEOVIRASTO Paikallismuseotoiminnan kehittäminen hanke 2010-2011 Paikallismuseotoiminnan kehittäminen -hanke Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti työryhmän syyskuussa 2010 kehittämään säätiö- ja yhdistyspohjaisten

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014

Liite 2 Aluetaidemuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 13.2.2014 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Aluetaidemuseon asiantuntijaroolin ja alueellisen yhteistyöverkoston vahvistaminen 2. Kiertonäyttelytoiminnan sekä verkkonäyttelyiden kehittäminen

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 29.10.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Alueellisen yhteistyön edistäminen sekä ammatillisten että paikallismuseoiden parissa 2. Osallistava, vuorovaikutteinen tiedonvälitys kulttuuriperintöön

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita

VOS 10+ museot. Ajankohtaisia asioita VOS 10+ museot Ajankohtaisia asioita Juhani Kostet Pääjohtaja Museovirasto 23.9.2015 Museovirasto 2016 Toiminnan painopisteet Kulttuuriympäristön suojelun ja hoidon tehostaminen pyrkimys mahdollistavaan

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_03 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi Kulttuurimatkailun vientiverkosto

Lisätiedot

Alueellinen museotyö ja kuntauudistus. Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012

Alueellinen museotyö ja kuntauudistus. Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012 Alueellinen museotyö ja kuntauudistus Päivi Salonen Museonjohtajien tapaaminen 13.3.2012 Kuntauudistuksen valmistelu Peruspalveluiden arvioinnin kehittäminen Museopoliittiset linjaukset Kuntauudistus Hallitusohjelma:

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä

Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Satakunnan OpinOvi työelämätyöryhmä Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Aikuisohjauksen strategiatyöryhmä Ryhmä koostuu aikuisohjauksen asiantuntijoista

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys

Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys Hankesuunnitelma Utajärven alueen laajakaistaselvitys 1. Hankkeen perustiedot Hakija: Utajärven kunta, Kehittämispalvelut (Y-tunnus 190224-1) Yhteyshenkilö: Hankkeen nimi: Ohjelmayhteydet: Asko Merilä

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Museoiden jaottelu pääpiirteissään

Museoiden jaottelu pääpiirteissään Suomen museot Suomessa on yli tuhat museota (yksi museo 5000 asukasta kohden) Pääosa museoista on kulttuurihistoriallisia museoita Suuri osa museoista on pieniä Ammatillisesti hoidettuja (museoammatillinen

Lisätiedot

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä

Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti. - yhteisjärjestelmä ä Yhteistyötä yli rajojen, Turun linna 10.5.2012 Asko Hursti isatakirjastott - yhteisjärjestelmä ä Satakunnan kunnat Asukasmäärä Eura 12 500 Eurajoki 5 900 Harjavalta 7 500 Honkajoki 1 900 Huittinen 10 700

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi 2014 2017 Neuvottelupäivämäärä 22.11.2013 Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan edistäminen neuvonnan ja ohjauksen sekä suunnitelmallisen ohjelmatyön (työkirja) avulla 2. Museoportaalin kehittäminen (kieliversiot,

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA

RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA 1(6) RAHOITUSHAKEMUS BOTNIA-ATLANTICA-OHJELMA HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Uusi hakemus 1. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1

Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 07.03.2011 Sivu 1 / 1 1003/00.01.00/2011 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13 28.2.2011 91 Yhtiön perustaminen hallinnoimaan Opinmäen kiinteistöä Valmistelijat / lisätiedot: Jouni Majuri,

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSKUTSU 7 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 10.10.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 16.10.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, auditorio, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Toikkanen. vpj Esko Pelkonen (-) Olavi Tuikkanen. siht. Marjatta Suominen (x) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu markkinointitoimikunta Nro 6 / 2009 29 Kokousaika 30.06.2009 klo 9.00 9.50 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä -

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) Taidemuseon johtokunta TMJ/2 19.09.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) Taidemuseon johtokunta TMJ/2 19.09.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2014 1 (5) 51 Kokoelmakeskus HEL 2014-011018 T 12 02 03 00 Päätös päätti esittää, että kaupunginmuseon ja taidemuseon yhteinen kokoelmakeskushanke toteutetaan. Johtokunta

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska

Panelian museo Paneliantie 36 Avoinna 2.5. 30.9. ma klo 12 16 sekä sopimuksesta. Puh. 050 572 7304 Heiska SATAKUNNAN MUSEOT EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 5.6 3.8 ti pe klo 10 16 3.6 26.8 su klo 13 15 sekä sopimuksen mukaan. Puh. (050) 365 0341 Heikkilä, (0500) 592 226 Nummela

Lisätiedot

Satakunnan Museo Saavutettava Satakunta -hanke v

Satakunnan Museo Saavutettava Satakunta -hanke v Satakunnan Museo Saavutettava Satakunta -hanke v. 2008 2009 Museolehtori Carita Tulkki www.pori.fi/smu carita.tulkki@pori.fi, p. 044 701 1054 9.11.2011 1 Lyhyesti Satakunnan Museon historiaa Satakunnan

Lisätiedot

Valitse Siirry palveluun

Valitse Siirry palveluun Valitse Siirry palveluun Valitse tämä kohta mikäli haluat perustaa pääkäyttäjän organisaatiolle Pääkäyttäjätunnuksen voi luoda vain allekirjoituksen omaava henkilö. Kun olet lukenut tekstin valitse seuraava

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Sustainability in Tourism -osahanke

Sustainability in Tourism -osahanke 25.3.2013 Päivi Lappalainen Matkailun ja elämystuotannon osaamiskeskus Osaprojektin tavoitteet Osaprojektin tavoitteena oli työpajojen ja tilaisuuksien kautta koota yritysten näkemyksiä ja tarvetta vastuullisen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista

Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista Perusturvalautakunta 46 13.05.2014 Perusturvalautakunta 76 30.09.2014 Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista 1250/00.04.01/2014 Petu 13.05.2014 46 Euran perusturvalautakunnan 11.2.2014 hyväksymän

Lisätiedot

Museoala tänään ja huomenna

Museoala tänään ja huomenna Museoala tänään ja huomenna Museoiden toimintaympäristön tuore analyysi Museopäivät 2015 Lappeenranta 19.5.2015 Kimmo Levä Pääsihteeri Tavoite Tavoitteet: Ø Tietoa Suomen museoiden nykytilasta Ø Näkemyksiä

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN

POHJOIS-SUOMEN TALOKESKUS OY VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN VALMISTAUTUMINEN KORJAUSHANKKEESEEN Pekka Seppänen Oulu 2.9.2010 Oulu Pekka Seppänen LVI- Insinööri Kuntoarvioija, PKA Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA MITÄ ON HANKESUUNNITTELU - Korjaustarpeen

Lisätiedot

SATAKUNNAN MUSEOT 2015

SATAKUNNAN MUSEOT 2015 SATAKUNNAN MUSEOT 2015 EURA Hinnerjoen museot Luotteenperäntie, Hinnerjoki Avoinna 7.6. 30.8. su klo 13 15 Lisäksi 16.6 14.8. ti pe klo 10 16 sekä sopimuksen mukaan. Puh. 050-365 0341 Heikkilä, 0400-125971

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14)

Painopiste Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Etelä Savon kulttuuriympäristöohjelman toteuttaminen (2009 14) Neuvottelupäivämäärä 10.11.2010 Dnro 112/005/2010/21 Kauden 2011 2013 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseoiden tarkastuskäynnit 2. Museorakennusten kunnosta huolehtiminen 3. Etelä Savon

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy

elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Huittisten musiikkiopisto Tapahtumakalenteri elokuu 2014 - joulukuu 2014 Musiikkiopiston konsertteihin on pääsääntöisesti vapaa pääsy Elokuu su 31.8. klo 14 Kesäistä klassista jousilla,uusi Lahti Kamariorkesteri,

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden Painopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan ja yhteistyön

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 10/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 10/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (14) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 10/2016 Aika 13.9.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö

13.05.2013. 13.05.2013 Markku Savolainen. Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013. Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 13.05.2013 Markku Savolainen Jykesin Sijoittumispalvelut 7.5.2013 Markku Savolainen, yhteyspäällikkö 1 Kiinnostaako seudulle sijoittuminen nyt tai ensi vuonna? Markkinatutkimus keväällä 2011: noin 3000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous

OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen sisältö. 3. Hallinto ja talous OSAAVA SATAKUNNAN SEUDULLINEN TÄYDENNYSKOULUTUSSOPIMUS 1. Sopijapuolet Tämän täydennyskoulutuksen sopijapuolet ovat kunta ja Porin kaupunki. Tähän sopimukseen sitoutuneet kunnat ovat Pori, Ulvila, Nakkila,

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 29.4.2013 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on

Lisätiedot

Fingridin talouden periaatteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014

Fingridin talouden periaatteet. Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014 Fingridin talouden periaatteet Jan Montell, Talous- ja rahoitusjohtaja Neuvottelukunta 28. elokuuta 2014 2 Fingrid välittää. Varmasti. Fingridin keskeiset taloudelliset tavoitteet ovat kustannustehokkuus,

Lisätiedot

Villa Grankulla, Vanha Harmaalinnantie 2, Pori

Villa Grankulla, Vanha Harmaalinnantie 2, Pori KOKOUSKUTSU 11 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.12.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Villa Grankulla, Vanha Harmaalinnantie 2, Pori KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008

SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 SUVI-ESISELVITYSHANKE 4.5.2007 31.1.2008 PAIKALLISEN DIGIMEDIATUOTANNON JAKELUKANAVAT JA TEKNIIKAT, PALVELUT JA LIIKETOIMINTAMALLIT SEKÄ TOIMIJOIDEN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET SUUPOHJAN SEUTUVERKOSSA SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ

YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ YLIOPISTOJEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS JA UPJ Tampere 1.3.2007 Opetusneuvos Juhani Dammert Opetusministeriö 1 Taustaa palvelukeskushankkeelle Palvelukeskushanke on osa tuottavuusohjelmaa

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA

OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA OPETUSMINISTERIÖN TIETOYHTEISKUNTA-OHJELMA Valtionavustukset museoiden tietoyhteiskuntahankkeisiin Opetusministeriö on myöntänyt museoille tietoyhteiskuntarahaa vuonna 2001 yhteensä 4 590 000 mk, josta

Lisätiedot

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruuseminaari, Turku, 31.8.2015 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Nykytilanne OKM:n tiedonkeruussa kerättyjen open access -tietojen laadussa

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pohjois-Pohjanmaan Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_01 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi PERKKU

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA

TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 27.8.2010 hyväksyttäväksi 1 (8) TALOUDEN- JA OMAISUUDENHOITOPOLITIIKKA 2010 ASUINKIINTEISTÖPOLITIIKKA 1. KIINTEISTÖOMAISUUS 1.1. Asuinkiinteistökanta 1.1.2010 1.2. Asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille

RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE. on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille RAJUPUSU KEHITTÄJÄ- KOORDINAATIOHANKE on suunnattu toiminta-alueen kustannuksiltaan pienille yleishyödyllisille kehittämishankkeille Tällaisia kehittämishankkeita ovat mm. maisemahoitosuunnitelmien laatiminen

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisohjelma 2007-2013 Voimaa luonnosta ja yhteisöllisyydestä Innovaatioita eri toimijoiden yhteistyöstä Sivu 1 2.3.2011 Sivu 2 2.3.2011 Aktiivinen Pohjois-Satakunta

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla

Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010. Ammatillisen kuntoutusprosessin. asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Ammatillisen kuntoutuksen päivät Peurungassa 30.11.-1.12.2010 Ammatillisen kuntoutusprosessin tehostaminen sähköisen asiakaskohtaisen tietojärjestelmän avulla Matti Tuusa koulutuspäällikkö, YTL, Innokuntoutus

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot