ALUEELLISEN KOKOELMAKESKUKSEN SELVITYSHANKE, SATAKUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALUEELLISEN KOKOELMAKESKUKSEN SELVITYSHANKE, SATAKUNTA"

Transkriptio

1 ALUEELLISEN KOKOELMAKESKUKSEN SELVITYSHANKE, SATAKUNTA LOPPURAPORTTI Laatija: Maarit Grahn projektisuunnittelija Satakunnan Museo

2 1. HANKKEEN TAUSTAA Satakunnassa toimii tällä hetkellä 10 ammatillisesti hoidettua museota: Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman museo, Rauman taidemuseo, Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön museot, Rauman merimuseo, Emil Cedercreutzin museo, Huittisten museo, Kankaanpään kaupunginmuseo ja Friitalan Nahkamuseo. Näiden päätoimisesti hoidettujen museoiden lisäksi maakunnassa on yli 30 ei-ammatillista paikallismuseota. Maakunnan museoiden esinekokoelmien yhteenlaskettu volyymi on karkeasti arvioituna noin esinettä. Ei-ammatillisesti hoidettujen paikallismuseoiden esinekokoelmien määrä tästä luvusta on vajaa neljännes eli noin esinettä. Museot ovat tallentaneet laajasti ja monipuolisesti maakunnan aineellista kulttuuriperintöä ja taidetta. Kokoelmat ovat Satakunnan kulttuurivarallisuutta, johon liittyy paitsi merkittäviä kulttuurihistoriallisia ja eettisiä niin myös mittavia taloudellisia arvoja, mutta joita ei kuitenkaan voida nykyisin säilyttää ja hoitaa arvonsa mukaisesti. Riittämättömät, olosuhteiltaan epäasianmukaiset ja hajasijoitetut kokoelmatilat ovat kuitenkin museoiden ongelma niin Satakunnassa kuin muualla Suomessa. Ratkaisuksi ongelmaan on esitetty alueellisia kokoelmakeskuksia. Alueellinen kokoelmakeskus on tallennus- ja palvelukeskus, joka tarjoaa kokoelmapalveluja, esimerkiksi varastotilaa ja konservointipalveluja, koko maakunnan museoille. Keskuksen palveluja voisivat hyödyntää museoiden ohella muutkin kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kokoelmia omistavat ja ylläpitävät tahot kuten yksityishenkilöt, yritykset tai säätiöt. Satakunnan alueellista kokoelmakeskushanketta on valmisteltu valtakunnallisesti. Hanketta valmisteleva työryhmä on kokoontunut Museoviraston Juhani Kostetin johdolla neljä kertaa kesästä 2010 lähtien. Hanketta esiteltiin Satakunnan kuntien edustajille ja alueen muille toimijoille 23. elokuuta Porissa ja opetus- ja kulttuuriministeriön edustajille 22. marraskuuta Helsingissä. Työryhmä on myös tutustunut Tampereen vuonna 2012 valmistuvaan kokoelmakeskukseen. 2. HANKKEEN PERUSTIEDOT Toteuttajat, toiminta-alue, rahoittajat ja hallinnointi Hankkeen nimi:alueellisen kokoelmakeskuksen selvityshanke. Hankkeen toiminta-alueena on Satakunnan maakunta. Hanke on toteutettu yhteistyössä Museoviraston ja maakunnan ammatillisesti hoidettujen museoiden kanssa. Hankkeen kokonaisbudjetti on euroa. Satakuntaliitto on myöntänyt hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa euroa. Hankkeen omarahoitusosuudesta ( euroa) vastaavat seuraavat maakunnan ammatillisesti hoidetut museot: Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman museo, Rauman taidemuseo, Rauman merimuseo, Emil Cedercreutzin museo, Kankaanpään kaupunginmuseo ja Huittisten museo. Hankkeen hallinnoinnista, raportoinnista ja rahaliikenteestä on vastannut Satakunnan Museo. Yhteyshenkilönä on toiminut Satakunnan Museon johtaja Juhani Ruohonen. Hanke on ollut tasa-arvo- ja ympäristövaikutuksiltaan neutraali projekti. 2

3 Projektihenkilöstö Hankkeessa on työskennellyt kokopäivätoimisesti projektisuunnittelija Maarit Grahn (5 kk). Hänen tehtävänään on ollut ohjausryhmän ohjauksessa ja valvonnassa vastata hankkeen selvitys- ja tiedotustyöstä sekä hankkeen koordinoinnista. Ohjausryhmä Hankkeen ohjausryhmänä on toiminut hanketta valmistellut työryhmä, joka koostuu hankkeen rahoittajatahojen museoiden edustajista, Museoviraston edustuksesta sekä Satakuntaliiton edustajasta. Ohjausryhmä on valvonut hankkeen toteutumista hankesuunnitelman ja rahoituspäätöksen mukaisesti. Ohjausryhmän jäsenet: Juhani Kostet, pääjohtaja, Museovirasto Marianne Koski, koordinaattori, Museovirasto (siht.) Esko Nummelin, museonjohtaja, Porin taidemuseo Kirsi-Marja Siltavuori-Illmer, museonjohtaja, Rauman museo Henry Flinkman, Emil Cedercreutzin museo, Harjavalta Markku Teinonen, Huittisten museo Eeva-Kaisa Haikonen, Kankaanpään kaupunginmuseo Juhani Ruohonen, museonjohtaja, Satakunnan Museo (pj.) Janne Koski, intendentti, Rauman taidemuseo Hannu Vartiainen, museonjohtaja, Rauman merimuseo Ilkka Tarvainen, museoamanuenssi, Friitalan nahkamuseo (Ulvila) ( lähtien) Tuula Telin, maakunta-asiantuntija, Satakuntaliitto Ohjausryhmä on kokoontunut seuraavasti: , , , , ja Hankkeen tärkeimmät yhteistyötahot Hankkeessa on tehty yhteistyötä Jyväskylän kokoelmakeskuksen (yhteyshenkilö intendentti Olli Lampinen) ja Tampereen museoiden kokoelmakeskuksen (yhteyshenkilö museoamanuenssi Tiina Paavola) kanssa. Molemmilta yhteistyötahoilta on saatu arvokasta tietoa kokoelmakeskushankkeiden suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Hankkeessa on yhteistyössä Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa tuotettu ammattimuseoita koskeva tarveselvitys. Lisäksi Oy Audiapro Ab:ltä on ostettu asiantuntijapalveluita investointihankkeen rahoittamiseen ja hallinnointiin liittyvän yhteistoimintamallin selvittämiseksi. Hankkeessa on tehty yhteistyötä myös syksyllä 2010 käynnistyneen valtakunnallisen Paikallismuseoiden kehittämishankkeen (PAMU) kanssa. PAMU-hankkeen kautta kerättiin tietoa seurakuntien museoista ja kokoelmista. 3

4 3. HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET Alueellisen kokoelmakeskuksen selvityshankkeen pääasiallisena tavoitteena oli luoda edellytykset sille, että Satakuntaan voidaan toteuttaa museoiden yhteinen alueellinen kokoelmakeskus. Tavoitteena oli ensinnäkin kartoittaa Satakunnan kokoelmavolyymi, eli kuinka paljon ja minkälaisia kulttuuriperintöaineistoja maakunnassa on. Samassa yhteydessä oli tavoitteena selvittää, minkälaisille kokoelmapalveluille maakunnassa on kysyntää ja minkälaisia kokoelmapalveluja on edellytykset toteuttaa. Tavoitteena oli myös selvittää, mitkä muut tahot museoiden ohella ovat halukkaat ja valmiit osallistumaan yhteistyökumppaneina varsinaiseen kokoelmakeskushankkeeseen ja sen rahoittamiseen tai ostamaan tai vuokramaan kokoelmapalveluja tulevasta keskuksesta. Hankkeen tavoitteena oli kartoitustyön yhteydessä tehdä kokoelmakeskushanketta laajemmin tunnetuksi ja informoida siitä maakunnan kulttuuriperinnön parissa toimivia tahoja. Lisäksi hankkeen tavoitteena oli tutkia, mikä olisi keskuksen toteuttamiskelpoisin rahoitusja toteutusmalli sekä kartoittaa valtakunnalliset rahoituskanavat. Tarkoituksena oli sitouttaa alueelliset toimijat ja alueellinen rahoitus sekä alueen kunnat ja muut museoita ylläpitävät tahot hankkeeseen niin että rahoitus investointeihin voidaan hakea ja varata jo vuoden 2012 talousarvioihin ja että kokoelmakeskuksen suunnittelu- ja rakentamistyö voidaan aloittaa vuonna Tavoitteena oli lisäksi koota tietoja muualla toteutetuista kokoelmakeskushankkeista, niiden parhaista käytänteistä ja välittää tätä kerättyä tietoa hankkeen aikana myös muille museoille esim. seminaarin avulla. Suomessa ei toistaiseksi ole toteutettu laajemmalle alueelle palveluja tarjoavia alueellisia kokoelmakeskuksia. Tavoitteena oli olla uutta tietoa tuottava pilottihanke ja luoda malli kokoelmakeskuksien perustamiseksi myös muualla Suomessa. 4. KESKEISET TOIMENPITEET HANKKEEN TOTEUTUSAIKANA Maakunnan kokoelmavolyymin ja kokoelmapalvelutarpeiden selvittämiseksi projektisuunnittelija tutustui kevään 2011 aikana ammattimuseoiden kokoelmiin, varastotilanteeseen, työskentelyolosuhteisiin ja edellytyksiin käyttää kokoelmakeskuksen palveluita. Selvitystyön pohjalta laadittiin yhteistyössä Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen kanssa ammattimuseoita koskeva tarveselvitys. Tarveselvitys toimitettiin kesäkuussa museoita ylläpitäviin kuntiin vuoden 2012 talousarvion laadintaa varten. Myös paikallismuseoilla on tarvetta kokoelmapalveluille. Selvitystyön edetessä ilmeni, että kyseessä on mittava ja pilottiluonteinen hanke, minkä vuoksi päädyttiin siihen ratkaisuun, että varsinaisen kokoelmakeskushankkeen ensimmäisessä vaiheessa saatetaan kuntoon ammattimuseoiden kokoelmienhoito ja vasta tämän jälkeen selvitetään tarkemmin paikallismuseoiden tarpeet ja mahdollisuudet käyttää kokoelmakeskuksen palveluita. Selvityshankkeessa käytiin kuitenkin alustavasti yhdessä maakuntatutkijan kanssa läpi paikallismuseoiden tämänhetkistä tilannetta. Hankkeen aikana ei ehditty selvittää yksityishenkilöiden, yritysten, seurakuntien ja säätiöiden edellytyksiä ja halukkuutta osallistua kokoelmakeskushankkeeseen. Tätä 4

5 selvitystyötä jatketaan syksyn 2011 jatkoselvityshankkeessa. Ammattimuseoita ylläpitävien kuntien edustajille ja alueellisille liike-elämän toimijoille järjestettiin kuitenkin hanketta koskeva esittelytilaisuus Porin kaupungintalolla. Lisäksi hanketta käytiin esittelemässä Turussa arkkipiispa Kari Mäkiselle. Hankkeen aikana järjestettiin yksipäiväinen seminaari Emil Cedercreutzin museossa Harjavallassa. Seminaarissa esiteltiin esimerkkejä kotimaisista ja ulkomaisista kokoelmakeskuksista. Seminaariin osallistui noin 70 henkilöä. Mukana oli museoväkeä eri puolilta Suomea, muita kulttuurivarallisuutta omistavia tahoja tai niiden edustajia sekä kuntien luottamushenkilöitä ja päättäjiä Lisäksi kokemuksia ja käytänteitä muualla toteutetuista kokoelmakeskuksista kerättiin tutustumalla Jyväskylän ja Tampereen kokoelmakeskuksiin. Projektisuunnittelija tutustui Tampereen kokoelmakeskukseen. Jyväskylän kokoelmakeskukseen projektisuunnittelija tutustui yhdessä Rauman museon johtajan ja Rauman kaupungin arkkitehdin kanssa Hankkeen aikana kartoitettiin myös olemassa olevia kiinteistövaihtoehtoja. Toistaiseksi vain Porin läheisyydestä on löytynyt joitakin teollisuuskiinteistöjä, jotka ominaisuuksiensa (mm. kokonaisala, tilojen korkeus) puolesta soveltuisivat saneerattaviksi kokoelmakeskuksen tarkoituksiin. Toisena tilanhankintavaihtoehtona on uudisrakennus. Tätä selvitystyötä tullaan jatkamaan jatkohankkeen aikana. Yhteistyössä Oy Audiapro Ab:n asiantuntijan kanssa kartoitettiin alustavasti investointihankkeen vaihtoehtoisia hallinnointi- ja rahoitusmalleja. Hankkeessa selvitettiin alustavasti myös mahdollisuutta ns. avoimen kokoelmavaraston toteuttamiseen, mistä on esimerkkejä ulkomaisissa museoissa. Ns. avoimena varastona kokoelmakeskus palvelisi yleisöä hyvin laajasti ja tällöin sinne tallennetut aineistot olisivat entistä paremmin saavutettavissa. Avoin kokoelmavarasto -ajatukseen palataan hankesuunnittelun yhteydessä. 5. HANKKEEN KESKEISIMMÄT TULOKSET Kokoelmapalvelutarpeet Selvitystyön kuluessa kävi ilmi, että monella maakunnan ammattimuseolla on vakavia kokoelmienhoitoon liittyviä ongelmia, joiden taustalla on useimmiten asianmukaisten kokoelmatilojen puute. Asianmukaisia, uusia säilytystiloja tarvitsevat tällä hetkellä Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman museo, Rauman taidemuseo, Friitalan nahkamuseo ja Kankaanpään kaupunginmuseo. Lisäksi Satakunnan museo ja Rauman museo tarvitsevat asianmukaiset työskentelytilat esine- ja tekstiilikonservointia varten. Emil Cedercreutzin museo, Huittisten museo, Rauman merimuseo sekä Teresia ja Rafael Lönnströmin Säätiön museot ovat ilmoittaneet, etteivät tällä hetkellä tarvitse uutta säilytystilaa. Museoiden varastot alkavat kuitenkin olla melko täynnä, joten tulevaisuudessa museoilla saattaa olla tarvetta lisäsäilytystilalle. 5

6 Kokoelmakeskuksesta säilytystilaa ovat halukkaita vuokraamaan Satakunnan Museo, Porin taidemuseo, Rauman museo, Rauman taidemuseo ja Friitalan nahkamuseo. Rauman museoiden tilatarvearvioita tarkistetaan syksyn 2011 kuluessa. Mikäli Rauma lähtee mukaan hankkeeseen, Rauman museon tekstiilivarasto ja -konservointi eivät siirry kokoelmakeskukseen. Rauman kaupunki pyrkii löytämään näille toiminnoille paikalliset ja edullisemmat tilat. Kankaanpään kaupunginmuseo ilmoitti syksyllä 2011 irtautuvansa investointihankkeesta, koska Kankaanpäässä on ratkaistavana laajempi kysymys koskien kaupunginmuseon tulevaa sijaintia. Museo saattaa kuitenkin jatkossa vuokrata säilytystilaa kokoelmakeskuksesta. Turun museokeskus ilmoitti kesällä 2011 kiinnostuksestaan vuokrata kokoelmakeskuksesta säilytystilaa noin m 2. Turun kaupungin kulttuurilautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että Turku osallistuisi kokoelmakeskuksen suunnitteluun ja suunnittelukustannuksiin. Turun kaupunki on kuitenkin edellyttänyt museokeskukselta lisäselvityksiä paikallisten vaihtoehtojen kartoittamiseksi. Selvitystyö on parhaillaan käynnissä. Kaikilla selvityksessä mukana olleilla museoilla on tarvetta ja halukkuutta käyttää kokoelmakeskuksen konservointi-, pakastus- tai pakkauspalveluita. Koko, kustannukset, aikataulu ja toteutus Kokoelmakeskukseen siirtyvien kokoelmien volyymiksi on alustavasti arvioitu esinettä, ja keskuksen pinta-alaksi m 2. Keskuksen lopullinen koko täsmentyy hankesuunnittelun kuluessa. Alustavan arvion mukaan kokoelmakeskuksen investointikustannukset olisivat noin euroa/m 2 (kustannustaso 05/11, Haahtela indeksi). Investointihanke rahoitettaisiin kuntien omarahoitusosuudella, mahdollisella lainarahoituksella ja valtion tuella (valtion tukitavoite noin 30 %). Sisäinen vuokra (pääoma- ja ylläpitovuokra) tulisi olemaan euroa/m 2 /kk. Pääomakustannuksen osuus on laskettu 4,5 %:n korolla investoinnista. Selvityshankkeen tuloksena on päädytty esittämään museoita ylläpitäville kunnille, että vuodelle 2012 varataan hanke- ja rakennussuunnittelua varten euroa. Selvityshankkeen tuottama tarveselvitys on toimitettu ammattimuseoita ylläpitäviin kuntiin, jotta kunnat voivat huomioida investointihankkeen vuoden 2012 talousarvioissaan. Tavoiteaikatauluna on, että keskuksen rakentaminen käynnistyisi vuonna 2013 ja kokoelmakeskus olisi valmis vuonna Kokoelmakeskuksen investointihanke voidaan toteuttaa yhteistoimintana vaihtoehtoisin tavoin. Vaihtoehtoina ovat yhteistoimintayhteisö (esim. osakeyhtiö), vastuukuntamalli tai yhden kunnan toiminta. Ratkaisua toteuttamiskelpoisimmasta yhteistoiminta- ja rahoitusmallista ei selvityshankkeen aikana vielä tehty, vaan selvitystyötä jatketaan jatkohankkeen aikana. Selvitystyön pohjana käytetään Oy Audiapro Ab:n tekemää lausuntoa vaihtoehtoisista yhteistoimintamalleista. 6

7 Etuja ja haasteita Selvityshankkeen aikana on käynyt selvästi ilmi, että kokoelmienhoidon keskittämisellä saavutettaisiin synergiaetuja (mm. aiempaa tehokkaammat näyttelyvaihdot ja näyttelyyhteistyö), saavutettaisiin kustannussäästöjä pitkällä aikavälillä sekä voitaisiin parhaiten turvata maakunnan kulttuuriperinnön säilyminen tuleville sukupolville. Kokoelmakeskus myös varmistaisi nykyaikaiset, turvalliset ja asianmukaiset työskentelyolosuhteet museoiden henkilökunnalle. Valtakunnallisena pilottihankkeena kokoelmakeskushanke myös nostaisi ja vahvistaisi maakunnan imagoa. Kunnissa kokoelmakeskushankkeeseen on pääsääntöisesti suhtauduttu positiivisesti. Kysymyksiä ja epäilyjä ovat kuitenkin herättäneet hankkeen investointi- ja käyttökustannukset. Vallitseva taloudellinen epävarmuus tulee tuomaan omat haasteensa hankkeen toteuttamiselle, kun kunnat joutuvat tarkkaan puntaroimaan tulevia investointikohteitaan. Alueellisen kokoelmakeskuksen sijainti ja etäisyys museoiden toimipisteistä on herättänyt kysymyksiä museoiden henkilökunnan keskuudessa. Keskuksen sijainti ei kuitenkaan saisi muodostua kynnyskysymykseksi, sillä valtaosa varastoitavista esineistä on sellaisia, joita tarvitaan harvoin. Jatkosuunnittelussa on kuitenkin tärkeätä ottaa huomioon ne muutokset, joita kokoelmakeskus toteutuessaan tuo museoiden vakiintuneisiin työskentelytapoihin. Ensiarvoisen tärkeää on myös se, että kokoelmista vastaava henkilökunta osallistuu alusta alkaen keskuksen suunnittelutyöhön. 6. HANKKEEN HYÖDYNTÄMINEN JATKOSSA, JATKOTOIMENPITEET JA TOTEUTUSVASTUU Vaikka kaikilla maakunnan ammattimuseoilla ei tällä hetkellä ole tarvetta kokoelmakeskuksen säilytystilapalveluille, edellytykset alueellisen kokoelmakeskuksen pilottihankkeelle ovat olemassa. Hankkeen jatko edellyttää kuitenkin lisäselvityksiä, jotka tullaan tekemään toteutettavassa jatkohankkeessa. Jatkohankkeessa selvitetään toteuttamiskelpoisin yhteistoiminta- ja rahoitusmalli varsinaiselle investointihankkeelle ja jatketaan tilanhankintavaihtoehtojen kartoittamista. Lisäksi selvitetään muut kulttuurivarallisuutta omistavat ja ylläpitävät tahot, jotka ovat valmiita osallistumaan kokoelmakeskushankkeeseen ja toteutetaan tutustumismatka, jonka avulla kerätään tietoa jostakin ulkomailla toteutetusta kokoelmakeskuksesta. Jatkoselvityshankkeessa on tärkeä tehdä yhteistyötä kuntien kiinteistö- ja talousasioista vastaavien asiantuntijoiden kanssa sekä tarvittaessa hyödyntää ulkopuolista asiantuntemusta. Nyt päättyneen selvityshankkeen ja jatkohankkeen tuloksia voidaan hyödyntää kokoelmakeskuksen hanke- ja rakennussuunnittelun pohjana. Selvitystyön tuloksia voidaan hyödyntää myös muissa maakunnissa, joissa on vireillä suunnitelmia alueellisista kokoelmakeskuksista. 7

8 7. HANKKEESSA TUOTETTU MATERIAALI Hanke on tuottanut materiaalia suunnitelman mukaisesti: Hankkeen www-sivut Hankkeella on omat www-sivut Satakunnan museon sivuilla (http://www2.pori.fi/smu/sivut/index.php?p=723). Sivuilta löytyy päivitettyä tietoa hankkeen etenemisestä. Kokoelmakeskushankkeen esite AARRE kokoelmakeskus & kulttuurivarallisuuspankki. Satakunta Suunnittelu ja taitto: Mainostoimisto Jabadabaduu, Pori. Paino: Multiprint Oy, Pori. Kappalemäärä: kpl. Esitettä on toimitettu mm. museoille, kuntien päättäjille ja luottamushenkilöille, kuntien kulttuurivastaaville, maakuntaliitolle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Museovirastolle sekä median edustajille. Esitteen pdf-versio on myös ladattavissa hankkeen www-sivuilta Tarveselvitys Tarveselvitys sisältää kuvaukset selvityshankkeessa mukana olevista museoista, niiden kokoelmienhoidon nykytilasta, arviot tilatarpeista, kokoelmakeskuksen tavoitteet ja toimintavaihtoehdot, kustannusarvion ja toteutusaikataulun. Seminaariesitelmät Seminaarin esitelmät on ladattavissa hankkeen www-sivuilta Oy Audiapro Ab:n lausunto kokoelmakeskuksen yhteistoimintamallista Lausunnon laatija: erityisasiantuntija Annika Suorto TIEDOTTAMINEN Sisäinen tiedottaminen Ohjausryhmälle on tiedotettu sähköpostitse ohjausryhmän kokouksista sekä hankkeeseen liittyvistä asioista. Muihin hankkeessa mukana olleisiin toimijoihin yhteydenpito on hoidettu sähköpostitse tai puhelimitse. Ulkoinen tiedottaminen Ulkoinen tiedottaminen on toteutunut suunnitelman mukaan. Tietoa on jaettu tiedotteiden, hankkeen esitteen, hankkeen omien www-sivujen, seminaarin ja erillisten esittelytilaisuuksien avulla. Hankkeen käynnistymisestä, seminaarista, tarveselvityksen valmistumisesta ja hankkeen etenemisestä on tiedotettu yleisimpien päivälehtien ja sähköisten viestimien välityksellä. Lisäksi hankkeesta ja seminaarista on tiedotettu museopostin kautta. Museoliiton wwwsivuilla hankkeesta on uutisoitu

9 Kokoelmakeskushanketta on esitelty kuntien kulttuurilautakunnille ja/tai päättäjille seuraavasti: Porissa 10.3., Kankaanpäässä 23.5., Raumalla 26.5., Harjavallassa (ml. Huittinen) 8.6., Ulvilassa 7.9., Huittisissa Hanketta käsittelevä artikkeli on ilmestynyt Porin kaupungin henkilöstölehdessä (Karhunpalvelus) syyskuussa HANKKEEN KUSTANNUKSET Hankkeen kokonaiskustannukset pysyivät rahoitussuunnitelman mukaisina. Hankkeelle haettiin kustannusrakenteen muutosta koskien ostopalvelumenoja ja muita toteuttamismenoja, joita ei ollut osattu budjetointivaiheessa ennakoida riittävästi sekä matkakuluja ja vuokria, joita puolestaan toteutui budjetoitua vähemmän. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat ,17 euroa. 10. OHJAUSRYHMÄN ARVIO HANKKEEN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Hankkeessa työskennelleen projektisuunnittelijan työpanosta sekä tiedonkulkua hankkeessa kiiteltiin. Projektisuunnittelijan monipuolinen paneutuminen selvitystyön eri osa-alueisiin ja näkökulmiin on ollut ansiokasta. Hanke on ollut osapuolille mielekäs ja ammatillisten museoiden sitoutuminen ja valmius yhteistyöhön on ollut toimivaa. Hankkeen lyhyen keston vuoksi paikallismuseoiden tilatarpeiden selvittäminen oli jätettävä ulkopuolelle, mutta asiaa pyritään osin selvittämään jatkohankkeessa. Ohjausryhmän näkemyksen mukaan hanke on toteutunut hyvin ja tuloksiin ollaan erittäin tyytyväisiä. Hankkeella on valtakunnallista merkitystä ja sen tuloksia odotetaan laajasti museokentällä. 9

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010

Eurooppa investoi kestävään kalatalouteen. Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke. Hanke no: Dnro: 782/3561/2010 HANKERAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus Pyhäjärven Kalainvestointien esiselvitys hanke Hanke no: 1000778 Dnro: 782/3561/2010 3. Yhteenveto hankkeesta Pyhäjärven Kalainvestointien

Lisätiedot

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia

Tulevaisuuden Museo-Suomi. Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia Tulevaisuuden Museo-Suomi Kulttuuriasiainneuvos Päivi Salonen Tulevaisuuden museo seminaari, Mobilia 24.10.2010 Taiteen ja kulttuurin luova vaikutus säteilee elämän kaikille alueille. Hallitusohjelma Kattavin

Lisätiedot

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun

Osallistuminen oman erikoisalan keskusteluun Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Oman erikoisalan museo- ja tallennustoiminnan kehittäminen valtakunnallisesti 2. Oman erikoisalan museoiden keskinäisestä yhteistoiminnasta

Lisätiedot

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET

TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET TOIMITILOJEN SUUNNITTELUPERUSTEET Toimintamalli tarveselvitys ja hankesuunnitteluvaiheissa KV seminaari 14.9.2015 Tekninen johtaja Anu Näätänen MIKSI OHJEITA PÄIVITETÄÄN Edelliset ohjeet vuodelta 2002

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti

18 Satakunta Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Kulttuuria kartalla 18 Satakunta 18.1 Kuntatyypit ja kulttuuripalvelujen sijainti Taulukko 18.1. SATAKUNTA Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 3 kpl Taajaan asutut: 6 kpl Maaseutumaiset: 12 kpl Satakunnan

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio KOKOUSKUTSU 5 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.6.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 19.6.2012 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Yhdystie, Ulvila, auditorio

Lisätiedot

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry.

Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. Kaupunginhallitus 151 16.04.2013 Kaupunginhallitus 289 05.08.2014 Kaupunginhallitus 68 10.03.2015 Anomus koskien ikäihmisten päivätoiminnan toteuttamista 2015/Livokas ry. 71/02.45/2013, 348/02.45/2014,

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015

OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 OSAAVA-ohjelman mukaisen kehittämishankkeen arviointikysely2015 1. Raportoitavan Osaava-kehittämishankkeen nimi/ nimet - Osaava Pudasjärvi- hanke 1 TAUSTATIEDOT 2. Avustuksen hakija (hallinnollisesti vastuullinen

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE

Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE Perusturva Bia Kaski 27.10.2016 Lausuntopyyntö 1 (2) Satakunnan kunnat OHJAAMO SATAKUNTA HANKE VUOSILLE 2017 2019 Porin perusturva on valmistellut ja toiminut hallinnoijana Ohjaamo Satakunta nimisessä

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Paikallismuseotoiminnan kehittäminen ja aktivointi viemällä eteenpäin suunnitelmista esiin nousseita kehittämistavoitteita 2. Kulttuuriympäristöön

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2

-2, SOTEOHRY :00 Sivu 2 -2, SOTEOHRY 14.3.2016 9:00 Sivu 2 Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Euran kunta Eurajoen

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari

TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia. Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari TAKO-verkoston toimintavuosi ja tulevaisuuden strategia Johanna Lehto-Vahtera TAKO-seminaari 8.2.2017 Vastuu kulttuuriperinnöstä kuuluu aidosti kaikille Kulttuuriperinnön säilyttäminen on kaikkien asia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302c NAKKILAN KUNTA SÄKKIMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013

MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 MAL-verkoston toimintasuunnitelma 2013 Seminaarit ja työpajat Seminaarit ja työpajat toteutetaan niin, että ne tukevat kansallisia ja seudullisia politiikka- ja suunnitteluprosesseja. Ohjausryhmän kokouksessa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET Kunnanvaltuuston hyväksymä 12.4.2010 Dnro 1207/454/2008 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu voimaan 19.4.2010 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä...1 Talonrakennushankkeen prosessi...1 Hankkeen

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu

Kokoelmakeskus, hyllytys ja suunnittelu Tilakeskus ja suunnittelu Kalustehankinta, suunnittelu Hankenro 8037228 Tilakeskus Kaupunginmuseo Taidemuseo Sijainti 2 Yhteenveto Hankkeen nimi Hankenumero ja suunnittelu 8037228 Osoite Rakennustunnus

Lisätiedot

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella

PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella PERHE LAPSEN KUNTOUTUKSEN VOIMAVARANA perhetyön ja palveluiden kehittäminen Keski-Pohjanmaan erityishuoltopiirin alueella Kehitysvammahuolto/ Satu Seppelin-Kivelä Sisältö Sisältö 2 Lähtökohta 3 Projektin

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE

KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE KESKI-POHJANMAAN HYVINVOINNIN VALTATIE -HANKE Hankesuunnitelma LUONNOS 19.4.2010 I Tausta Hanke perustuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointistrategian laatimisprosessin tuloksena todettuun suureen tarpeeseen

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan

Hankekuvaus Hankkeen osa-alueet ympärivuorokautista Koordinoivan toiminnan Hankekuvaus Hanke Turvallisuus kotona vuorokauden ympäri alkoi elokuussa 2010. Kaksivuotinen hanke on Kristiinankaupungin oma ja sen osarahoittajana toimii Pohjanmaan liitto. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista

Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista Perusturvalautakunta 46 13.05.2014 Perusturvalautakunta 76 30.09.2014 Lausuntopyyntö seudullisesta perhehoitomallista 1250/00.04.01/2014 Petu 13.05.2014 46 Euran perusturvalautakunnan 11.2.2014 hyväksymän

Lisätiedot

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta

Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ajankohtaisia kuulumisia, talousasioita ja hankkeen loppuajan toimintaa KASPERI II hankejohdolta Ohjausryhmän kokous 29.4.2013 Ajankohtaisia kuulumisia Projektisuunnittelija Ulriika Kannas-Honkaniemi on

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (9) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 7/2016 Aika 12.9.2016 kello 09:00 Paikka Läsnäolijat Harjavalta-sali, Myllykatu 3 A, Harjavalta Euran kunta Eurajoen kunta Harjavallan

Lisätiedot

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI

Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI Kerässieppi-Liepimän kyläverkko LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Osuuskunta KeroKuitu 2. Hankkeen nimi/hanketunnus Kerässieppi-Liepimän kyläverkko/22657 3. Yhteenveto hankkeesta Kerässieppi-Liepimän

Lisätiedot

Rautjärven sotahistoria- hanke

Rautjärven sotahistoria- hanke Liite 1 74 HANKESUUNNITELMA Laadittu 4.3.2016 Rautjärven sotahistoria- hanke 1. Hakijan yhteystiedot Rautjärven kunta Projektijohtaja, Juha-Pekka Natunen Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE 040 581 8040 juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 8.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Kansallinen laatuverkosto 3-2012 Keuda 12.10. 2012 klo 9.00-15.00 Ajankohtaista ammattikoulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Opetusneuvos Opetushallitus Email: leena.koski@oph.fi KESU 85. Vahvistetaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Villa Grankulla, Vanha Harmaalinnantie 2, Pori

Villa Grankulla, Vanha Harmaalinnantie 2, Pori KOKOUSKUTSU 11 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 7.12.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 13.12.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Villa Grankulla, Vanha Harmaalinnantie 2, Pori KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =!

Saastamoinen Liisa. ystävällisin terveisin, Susanna Kaitanen, pj. Myllylammen vesiosuuskunta. 3L elokuuta 2015 13:21. Saastamoinen. =! Saastamoinen Liisa Lähettäjä: Lähetetty: Vastaanottaja: Kopio: Aihe: Liitteet: Setälä Kari 3L elokuuta 2015 13:21 Saastamoinen Liisa Luukkanen Antti; Nummela Hannu ; Lankinen Tapio; Napari Salme VL: Myllylammen

Lisätiedot

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma

Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma Kokoelmat ja museopoliittinen ohjelma TAKO-kevätseminaari 8.2.2017 Mirva Mattila Museopoliittinen ohjelmatyö (1/3) Työryhmän toimikausi 1.8.2015 31.12.2016 Tehtävät laatia linjaukset ja painopisteet museotoiminnalle

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015

MÄNTSÄLÄN KUNTA ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 ISONNIITYN PÄIVÄKOTI MÄNTSÄLÄ HANKESUUNNITELMA 31.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄJÄ... 3 1.1 Päiväkoti... 3 1.2 Päivähoidon järjestäjä... 3 2. HANKESUUNNITELMAN LAATIJA JA YHDYSHENKILÖT...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 22.2.2016 16:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Johtoryhmän

Lisätiedot

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa

Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Satakunnan OpinOven työelämäyhteistyöryhmä mukana rakentamassa aikuisohjauksen maakunnallista strategiaa Työelämäyhteistyö ja ohjaus yrityksissä teematyöryhmä Liisa Sarasoja ja Raija Vilponen Erilaiset

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA 25.10.2016 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Kun tanssin, tunnen oloni normaaliksi

Lisätiedot

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin OKM/209/523/2016 AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN RAHOITTAMASSA HANKKEESSA Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin 1 OSAPUOLET Tämä

Lisätiedot

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.

Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3. Satakunnan Museo Satakunnan Museo Rosenlew-museo Luontotalo Arkki Rakennuskulttuuritalo Toivo ja Korsmanin talo Satakunnan kulttuurifoorumi 12.3.2014 Satakunnan Museon tehtävä ja vastuualue Satakunnan

Lisätiedot

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät

Tavoite Alueelliset palvelut Alueelliset yleisöt Alueelliset sidosryhmät Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kulttuuriperinnön ja siihen liittyvän tiedon tallentamisen ja saavutettavuuden edistäminen 2. Kulttuuriperinnön arvostuksen lisääminen Alueellisen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 132-AK1302a NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELIT 4 JA 8 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.6.2013 Nosto Consulting Oy Suunnittelualue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (8)

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta

Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen

Keskiviikko klo Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto. Yhtymäkokouksen koollekutsuminen. Luottamushenkilöiden toimikauden jatkuminen Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 9 /2016 Kokousaika Kokouspaikka Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00 Siikalatvan kunta, Piippolan toimisto Käsiteltävät asiat liite 74 1 75 2 76 3 77 4 78 79 80 81 82 83 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali

Kehittämishankkeet. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo Kymmenen virran sali Kehittämishankkeet Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 5.5.2015 Kymmenen virran sali Sivu 1 6.5.2015 Hakujen alkaminen ja valintajaksot ELY-keskus

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto

Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruun avoin saatavuus -tieto Julkaisutiedonkeruuseminaari, Turku, 31.8.2015 Jyrki Ilva, jyrki.ilva@helsinki.fi Nykytilanne OKM:n tiedonkeruussa kerättyjen open access -tietojen laadussa

Lisätiedot

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä

Kansa-koulu. Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano. Helsinki 22.01.2016. Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano Helsinki 22.01.2016 Hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura Aluekoordinaattori Anna Väinälä Kansa-koulu-hankkeen tarkoitus Tukea kansallisten luokitusten

Lisätiedot

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä

Liite 2 Maakuntamuseoiden nelivuotisneuvottelut Suunnitelmamatriisi Neuvottelupäivämäärä Kauden 2014 2017 alueellisen toiminnan päätavoitteet: 1. Yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen kulttuuriympäristön vaalimisessa muiden toimijoiden kanssa: yhteistyösopimuksen toteuttaminen nykytasolla

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kaupunkiseutujen ylijäämä- ja uusiomaa-ainesselvitys. Arttu Koskinen Forum Marinum

Varsinais-Suomen kaupunkiseutujen ylijäämä- ja uusiomaa-ainesselvitys. Arttu Koskinen Forum Marinum Varsinais-Suomen kaupunkiseutujen ylijäämä- ja uusiomaa-ainesselvitys Arttu Koskinen Forum Marinum 27.4.2016 Määritelmiä Ylijäämämaa-aineksilla tarkoitetaan maanrakentamisen yhteydessä syntyviä maaaineksia,

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016

Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Työpajojen ja verkko-osallistujien havainnot ja muutosehdotukset reformin teemoista kesäkuussa 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetushallitus Raportti 30.6.2016 Janne Jauhiainen ja Anu Valtari / Fountain

Lisätiedot

Pelastustoimen uudistushanke

Pelastustoimen uudistushanke Pelastustoimen uudistushanke - Alueellinen yhteistoiminta pelastustoiminnassa ja poikkeusoloissa -työryhmä - Poikkeusolojen riskianalyysi -alatyöryhmä Pelastustoimen ajankohtaisseminaari 13.10.2016, Jyväskylä

Lisätiedot

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta!

Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digitoinnin laadun ja taloudellisuuden puolesta! Digiwiki seminaari 13.12.2011 21.11.2011 Elina Anttila museo 2015 Museo 2015 Museoiden yhteishanke, vetäjänä Museovirasto yhteistyössä Valtion taidemuseon

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010

VIESTINTÄSUUNNITELMA LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 LAPIN MUOTOILUOHJELMAN VALMISTELUHANKE 2009-2010 Lapin muotoiluohjelman valmistelu Viestinnän tavoite INNOVATIIVISTA MUOTOILUA LAPPILAISILLE HYVINVOINTIA - varmistaa Lapin muotoiluohjelman tunnettuus -

Lisätiedot

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen

Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen Asettamispäätös VM035:00/2012 16.5.2012 Toimialariippumattomien tieto- ja viestintäteknisten tehtävien kokoamishankkeen asettaminen 1 Asettaminen 2 Toimikausi 3 Tausta Valtiovarainministeriö on tänään

Lisätiedot

Porin seudun kuntarakenneselvitys

Porin seudun kuntarakenneselvitys Porin seudun kuntarakenneselvitys Poliittisen ohjausryhmän kokous 25.9.2013 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen FCG Konsultointi Oy 26.9.2013 Page 1 Merikarvia Siikainen Pomarkku Pori Lavia Ulvila Luvia Nakkila

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016

WWW-osoite www.tekes.fi Virallinen sähköpostiosoite kirjaamo@tekes.fi Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari 340/31/2016 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Elinkeinoelämän kanssa verkottuneeseen tutkimukseen Organisaation

Lisätiedot

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden

Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden iite 2 ainopiste toteuttaa seuraavia valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä: Kauden 2015 2018 museon koko toiminnan painopisteet valtakunnallinen tehtävä huomioiden 1) Valtakunnallisen museotoiminnan

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE

VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA INVESTOINTIHANKE 1.4.2016-30.6.2017 VETOVOIMAA ORTODOKSISESTA KULTTUURISTA - INVESTOINTIHANKE Toteutus: 1.4.2014-30.6.2017. Rahoitusohjelma: Euroopan aluekehitysrahasto

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria

Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria Koulutuspäivä Hippos/ProAgria ProAgria 9.4.2008 Vesa Niskanen Yksikönpäällikkö Uudenmaan TE-keskus/maaseutuosasto Sivu 1 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 (MAKE) Unohtakaa kaikki se mitä

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma

Viestintäsuunnitelma /lw. Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Jämsä ja Kuhmoinen kuntarakenneselvitys Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelma JÄMSÄ KUHMOINEN KUNTARAKENNESELVITYS Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Jämsä-Kuhmoinen kuntarakenneselvitykseen liittyvää

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Muistio 1 (11) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 3/2016 Aika 14.3.2016 kello 09:00-10:02 Paikka Huittisten kaupungintalo, Risto Rytin katu 36, Huittinen Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Satakunnan Museo Saavutettava Satakunta -hanke v

Satakunnan Museo Saavutettava Satakunta -hanke v Satakunnan Museo Saavutettava Satakunta -hanke v. 2008 2009 Museolehtori Carita Tulkki www.pori.fi/smu carita.tulkki@pori.fi, p. 044 701 1054 9.11.2011 1 Lyhyesti Satakunnan Museon historiaa Satakunnan

Lisätiedot

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä,

Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu. työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, Oma Häme- henkilöstöasioiden valmistelu työryhmä 7./henkilöstöasiatalatyöryhmä, 8.6.2016 Väliraportista: ed. kokous 25.5. Työryhmä tarkentaa loppuraporttiin mennessä henkilöstöasioiden valmistelun ja alatyöryhmien

Lisätiedot

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti

Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna. Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti Tilastot kehittämis- ja strategiatyökaluna Porin ja Satakunnan kirjastot Asko Hursti 3.12.2013 Mihin tilastotietoja tarvitaan? Budjetin laadinta Kokoelmatyö Henkilöstön mitoitus Aukioloajat Maakunnallinen

Lisätiedot

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén

Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila. Ilmastotalkoot Porin seudulla III Anu Palmgrén Ilmastokysymysten hallinta kunnassa Pori, Ulvila ja Nakkila Ilmastotalkoot Porin seudulla III 23.11.2011 Anu Palmgrén Kylmät ja lumiset talvet mikä ilmastonmuutos? Sää ilmasto - Ilmasto: tietyn alueen

Lisätiedot

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE

TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE 12940-2011 Liite 1 TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAN (474100,22404 ) HAKEMUSLOMAKE HUOM! Lomakkeiden kenttien välillä tulee liikkua F11-näppäimellä HAKIJAN PERUSTIEDOT Rahoituksen hakija Turun Seudun Työttömät TST

Lisätiedot