Kirkkoneuvosto 4/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kirkkoneuvosto 4/2014 22.5.2014 82"

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto 4/ Paikka ja aika Vihtijärven kappeli, torstai klo Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Huitu Outi Hägglund-Viljanen Pia Ketola Jukka Kaarto Rakel Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko varajäsen Poissaolevat jäsenet Aspila Pentti Korpela Raija Muut läsnä olevat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Yliluoma Tapio, talousjohtaja Roms Timo, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Jokela Hanna, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Laakso Marko, seurakuntapuutarhuri :t Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi Mikko Yli-Rosti ja Outi Huitu Tarkistus suoritetaan Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pekka Valkeapää Pykälät Pöytäkirjanpitäjä Tapio Yliluoma Pöytäkirjan tarkistajat Mikko Yli-Rosti Outi Huitu

2 Kirkkoneuvosto 4/ KN 57 KOKOUKSEN AVAUS KN 58 Kokouksen alussa Kaarina Pullinen esitteli Vihtijärven kylää ja toi tervehdyksen seurakunnalle. Seurakuntapuutarhuri kertoi Vihtijärven hautausmaan ajankohtaisista asioista. Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka jälkeen Rauno Pulkkinen piti alkuhartauden. Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virsi 547. Sovittiin yksimielisesti, että Mikko Yli-Rosti pitää seuraavan kokouksen alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu on postitettu perjantaina Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja todetaan kokouksen päätösvaltaisuus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti ja todettiin, että kokous on päätösvaltainen. KN 59 KAHDEN NTARKASTAJAN VALINTA Tarkastusvuorossa ovat Mikko Yli-Rosti ja Outi Huitu. Valittiin yksimielisesti pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Yli-Rosti ja Outi Huitu. KN 60 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esityslista hyväksyttäneen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti työjärjestykseksi. Lisäyksenä päätettiin ottaa käsittelyyn yksi asia pykälä 74.

3 Kirkkoneuvosto 4/ KN 61 SANKARIHAUTAUSMAAN RISTIEN UUSIMINEN Vuoden 2014 talousarviossa on määräraha sankarihautausmaan ristien uusimiselle. Seurakuntapuutarhuri on tehnyt esityksen vaihtoehtoisista ristien perustamistavoista liite. Ristien ulkoasu ja materiaali (puu) säilyy muutoin ennallaan. Ennen vuotta 1917 rakennettu kirkko ja sitä ympäröivä hautausmaa on kirkkolain 14 luvun 5 mukaan suojelunalainen. Kirkkovaltuuston päätös olennaisista muutostöistä on alistettava Kirkkohallituksen vahvistettavaksi KL 14:2. Ennen päätöksen tekemistä on Museovirastolle varattava tilaisuus antaa asiasta lausunto KL 14:5a. Vaikka ristien ulkoasu säilyy ennallaan, voi muutos perustamistavassa (palkin näkyvyydessä) olla Kirkkohallituksen tai Museoviraston näkemyksen mukaan olennainen muutos. Tämän vuoksi asiasta on hyvä pyytää Museoviraston lausunto ennen kuin kirkkovaltuusto tekee asiassa päätöksen. Samoin on hyvä kertoa hankkeesta myös Kirkkohallituksen asiaa käsittelevälle viranhaltijalle ja saada näin etukäteen tieto miten hankkeeseen tullaan suhtautumaan. Seurakuntapuutarhuri kertoo kokouksessa tarkemmin ristien uusimisesta. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto päättää sankarihautausmaan ristien uusimisesta ja perustamistavasta. Asia annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi, mikäli ristien perustamistapa on olennaisesti erilainen kuin nykyinen perustamistapa. Tällöin kirkkoneuvoston esittämä uusimistapa annetaan myös tiedoksi lausuntoa varten Museovirastolle ja ennakkotietona Kirkkohallitukselle. Asian käsittely: Mikäli Museovirasto ja Kirkkohallitus puoltavat kirkkoneuvoston esitystä, viedään asia kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Jos Museovirasto ei puolla tai Kirkkohallituksen alustava kannanotto on kirkkoneuvoston esitystä vastaan, otetaan asia kirkkoneuvostoon uudelleen käsiteltäväsi. Seurakuntapuutarhuri kertoi ristien uusimisesta. Kirkkoneuvosto päätti yksimielisesti, että sankarihautausmaan ristit uusitaan. Ristit perustetaan siten, että ristit nousevat mulloksesta jolloin muutos ei ole olennainen.

4 Kirkkoneuvosto 4/ KN 62 KIRKKOHERRAN JA TALOUSJOHTAJAN PÄÄTÖKSET VUONNA 2014 Kirkkoneuvostolle annetaan tiedoksi millaisia päätöksiä kirkkoherra ja talousjohtaja ovat tehneet vuonna Tiedoksianto perustuu kirkkoneuvoston päätökseen. Talousjohtajan päätökset vuonna 1-4/2014 Hautausmaiden kesäkukkien hankinta Vuosisidonnaisen palkanosan myöntäminen 4 päätös Pankkitilien käyttöoikeus Saatavien poisto ja kirjaus luottotappioiksi Hautaustoimen kausityöntekijöiden palkkausperusteet Hautausmaiden kausi- ja kesätyöntekijöiden valinnat 2 päätös Leirikeskuksen kausityöntekijöiden valinnat As Oy Erkkolanpuisto B 4 huoneiston keittiö- ja pintaremontti Nummelan seurakuntakeskuksen käsilumitöiden suorittaminen Tiekirkkopäivystäjien valinnat Toimistopapereiden (kopiopapereiden) hankinta Sairauslomien myöntäminen 4 päätös Tilapäisen hoitovapaan myöntäminen Työsuhteen jatkaminen, sijaisuuden hoito yhteensä 2tä

5 Kirkkoneuvosto 4/ KN 62 Kirkkoherran päätökset vuonna 1-4/2014 Määräaikaisen viranhaltijan/työntekijän valinta Määräaikaisen nuorisotyönohjaajan valinnan vahvistaminen Työnohjauksen myöntäminen Lausunto hoitovapaata varten Virkamatkan myöntäminen Määräaikaisen kausityöntekijän valinta Perhevapaan myöntäminen Virkavapauden myöntäminen Lupa avustaa ehtoollisen jakamisessa Sairausloman myöntäminen Työloman myöntäminen Papiston vuosilomat Kolehtimuutokset yhteensä 4 päätöstä 4 päätöstä 19 päätöstä Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi annetut päätökset. Päätösluettelot-pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Kirkkoneuvosto merkitsi tietoon saatetuiksi talousjohtajan ja kirkkoherran päätökset 1-4/2014.

6 Kirkkoneuvosto 4/ KN 63 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Kirkkolain 10 luvun 1 :n 4 kohdan mukaan kirkkoneuvosto huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kirkkolain 10 luvun 6,1 :n mukaan, jos kirkkoneuvosto katsoo, että kirkkovaltuuston päätös on tehty virheellisessä järjestyksessä tai menee valtuuston toimivaltaa ulommaksi taikka muutoin on lainvastainen, kirkkoneuvoston tulee jättää päätös täytäntöön panematta ja syyn tähän ilmoittaen viipymättä saattaa asia valtuuston uudelleenkäsiteltäväksi. Jos valtuusto pysyy päätöksessään, kirkkoneuvoston on saatettava hallinto-oikeuden ratkaistavaksi, onko täytäntöön panemiselle laillista estettä. Hallinto-oikeus ei saa ratkaista asiaa, ennen kuin valitusaika valtuuston päätöksestä on kulunut umpeen. Kirkkoneuvosto toteaa, että kirkkovaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, eivät mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle tai ole muutoin lainvastaisia. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 4/ KN 64 PALKKAUSPERUSTEIDEN MUUTOKSET Kirkko on noudattanut uutta palkkausjärjestelmää vuodesta 2007 lähtien. Kunkin työntekijän palkkaus perustuu työn vaativuuteen, joka määritellään laatimalla työn vaativuutta kuvaava tehtävänkuvaus kriteereineen. On tärkeää, että työntekijät saavat palkkaa, joka vastaa heidän työnsä vaativuutta ja on sama, kuin vastaavissa tehtävissä toimivalla toisella työntekijällä. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVesTes) 23 :n mukaan palkkausperusteiden olennaiset muutokset näkyvät aina työntekijän palkassa. Pääsääntö on se, että tehtävän vaativuuden muuttuessa palkkaus muuttuu. Paikallisseurakunnalla on myös itsenäistä valtaa päättää palkan tasosta vaativuusryhmän sisällä tai sijoittaa työntekijä ylempään vaativuusryhmään, kuin naapuriseurakunnan työntekijät ovat, vaikka he tekisivät samoja töitä. Oleellista palkan määrittämisessä on tällöin tasapuolisuus seurakunnan sisällä. Työntekijän peruspalkka ja sen vaativuusosa määritetään vähintään tehtävän vaativuusryhmän vähimmäispalkan suuruiseksi. Vähimmäispalkkaa suuremmaksi työntekijän peruspalkka määritetään silloin, kun tehtävän vaativuus edellyttää sitä tai on olemassa tehtävään liittyvä erityinen peruste. Kirkon palkkausjärjestelmä elää vaihetta, jossa otetaan käyttöön harkinnanvarainen palkanosa. Harkinnanvaraista palkkaa maksetaan työsuorituksesta, siitä, miten työntekijä on tehnyt työnsä ja saavuttanut työlle asetetut tavoitteet. Siirtyminen harkinnanvaraiseen palkkaukseen edellyttää sitä, että työntekijän peruspalkka on sijoitettu ensin oikein sen vaativuuden perusteella. Kirkkoneuvosto tarkisti henkilöstön palkkausperusteita viimeksi syksyllä Kevään 2014 aikana on käyty henkilöstön kanssa et- (tehtävänkuvaus) ja kehityskeskusteluja. Keskustelujen sekä esimiesten näkemykset huomioiden ja harkinnan perusteella on tullut esille seuraavia liitteen mukaisia palkkausperusteiden muutosesityksiä.

8 Kirkkoneuvosto 4/ KN 64 Talousjohtaja esittää, että 1) erityisammattimiehen virkanimike on lukien tekninen isännöitsijä. Viran palkkaus määräytyy lukien vaativuusryhmän 502 vähimmäispalkan ja 12 % vuosisidonnaisen palkanosan mukaan. Erityisen perusteen maksaminen loppuu Asia annetaan kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkoherra esittää, että 1) seurakuntapastori Sampo Luukkoselle maksetaan Hehukoordinaattorin tehtävien hoitamisesta 50 euron palkanlisää takautuvasti alkaen siihen saakka, kunnes toinen viranhaltija palaa hoitamaan ko. tehtävää. 2) kanttori Kaisa-Leena Harjunmaa-Hannikaiselle maksetaan 150 euroa lisää peruspalkkaa alkaen, koska hänellä on kokonaisvastuu musiikkityöstä, mikä merkitsee töiden laajaa koordinointia ja johtokuntatyöskentelyä ja musiikkityön toimintasuunnitelmasta ja budjetista vastaamista. 3) Lastenohjaajien palkkaus perustuu työn vaativuuden arviointiin. Vaativuutta arvioitaessa otetaan huomioon millainen koulutus lastenohjaajalla on. Jos työntekijällä ei ole kasvatusalan koulutusta, perustuu palkkaus vaativuusryhmän 303 vähimmäispalkkaan. Kun työntekijällä on alaan soveltuva muu kuin kirkollinen kasvatusalan koulutus, perustuu palkkaus vaativuusryhmän 401 vähimmäispalkkaan. Kirkollinen kasvatusalan koulutus oikeuttaa palkkauksen vaativuusryhmän 402 vähimmäispalkkaan. Silloin kun työntekijällä on alaan soveltuva kasvatusalan koulutus, katsotaan hänen pätevöityneen tehtävän hoitamiseen työn kautta 1-7 vuoden kuluessa. Tällöin työntekijän palkkaus korotetaan esimiehen harkinnan jälkeen vaativuusryhmän 402 vähimmäispalkkaan. Lastenohjaajien uusia palkkausperusteita noudatetaan alkaen. 4) tiedotussihteeri Heikki Niemisen hoitaessa tiedotusta kokonaisuudessaan, on perusteltua, että hänen palkkansa nousee vaativuusryhmä 503:n ylärajaan takautuvasti alkaen. Henkilökohtaisen palkanlisän maksaminen loppuu takautuvasti

9 Kirkkoneuvosto 4/ KN 64 Asian käsittely: Pekka Nieminen poistui kokouksesta tiedotussihteerin palkkausasian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi talousjohtajan ja kirkkoherran esitykset yksimielisesti.

10 Kirkkoneuvosto 4/ KN 65 KAHDEN LASTENOHJAAJAN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN LAAJA-ALAISIKSI PER- HETYÖNOHJAAJAN VIROIKSI Lastenohjaajat ovat työsuhteisia työntekijöitä, joiden työajan käyttö on vahvasti säädeltyä ja samalla tietyissä tilanteissa epäkäytännöllistä ja kallista seurakuntatyön hoitamisen kannalta. Tämä koskee erityisesti leirejä ja seurakunnan jumalanpalveluselämää. Johtava lapsityönohjaaja Mirca Kukkasniemi ja lapsityönohjaaja Lotta Saine ehdottavat, että kaksi lastenohjaajan työsuhdetta muutettaisiin laaja-alaiseksi perhetyöntekijöiden (perhetyönohjaajan) viroiksi, liite. Lapsi- ja perhetyössä ja laajemminkin seurakuntatyössä on ajateltava ennen kaikkea töiden sujumista. Ei ole tarkoituksenmukaista, että työ kärsii, eivätkä sen sisällöt kehity toivotulla tavalla työaikajärjestelyjen kankeuden tähden. Lastenohjaajat ovat miltei ainut toiminnallisen puolen työntekijäryhmä, joka työskentelee työaikalain piirissä. Lapsityönohjaajien esitys kielii lapsi- ja perhetyön kentässä tapahtuvista voimakkaista muutoksista, joihin on vastattava mm. joustavalla työajalla. Esitys ei sisällä palkkavaikutusten arviointia, jos työsuhteet muutetaan viroiksi, mutta palkka ei tulisi nousemaan merkittävällä tavalla ottaen huomioon viroista saatava toiminnallinen hyöty. Seurakunnan virat perustetaan KL 9:1 ja 3 mukaisesti kirkkovaltuustossa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa alkaen kaksi laaja-alaista perhetyönohjaajan virkaa. Virkojen palkkaus määräytyy vaativuusryhmä 403 mukaisesti ja virkapaikkana on lasten ja perheiden pappila. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

11 Kirkkoneuvosto 4/ KN 66 NUORISOTYÖNOHJAAJAN VIRAN PERUSTAMINEN Kirkkovaltuusto perusti kokouksessaan määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran väliseksi ajaksi. Määräaikaisen viran perustaminen tuli ajankohtaiseksi nuoriso- ja rippikoulutyön liian vähäisten työvoimaresurssien tähden. Nuortenilloissa ja isoskoulutuksessa oli mukana viikoittain satoja nuoria. Ko. määräaikaisen viran perustamisen jälkeen nuorisotyön tilanne ei ole muuttunut. Nuoria on edelleen mukana toiminnassa runsaasti ja kolme työntekijää on mukana jokaisen Sankarlan nuortenillan toteuttamisessa. Vihdin seurakunnassa on tällä hetkellä kaksi nuorisotyönohjaajaa varsinaisessa nuorisotyössä, joista toinen on johtava nuorisotyönohjaaja hallinnollisine tehtävineen. Lisäksi meillä on kaksi nuorisotyönohjaajaa varhaisnuorisotyössä tai varhaiskasvatuksen tehtävissä. Edelleen nuorten parissa toimivat nuorisokappalainen ja rippikoulupappi, joiden työajasta huomattava osa menee kirkollisten toimitusten ja jumalanpalveluselämän hoitamiseen. Johtava nuorisotyönohjaaja teki määräaikaisen viran perustamisen yhteydessä selkoa nuorisotyön tämän hetken työvoimatarpeista ja vertasi Vihdin seurakunnan nuorisotyönohjaajien määrää naapuriseurakuntiin, liite. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt seurakunnan talouden vakauttamissuunnitelman, jossa todetaan, että seurakunnan viranhaltijoiden määrää ei jatkossa lisätä. Tämä on ollut kirkkovaltuustossa hyväksytyn henkilöstöstrategian mukainen päätös. Kun ja jos seurakuntaan päätetään perustaa nuorisotyönohjaajan virka, johonkin muualle työvoimaresurssointiin on tultava vähennystä. Tiedottaja on irtisanoutunut virastaan, tämä antaa mahdollisuuden vähentää resursseja sieltä. Joka tapauksessa virkojen kokonaismäärä ei aikaisemmin tehdyn henkilöstöstrategisen linjauksen mukaisesti voi kasvaa. Perustaessaan määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran kirkkovaltuusto arvioi pysyvän viran perustamisen olevan näköpiirissä vuoden 2014 aikana. Nuorisotyöntekijät toivovat, että kirkkovaltuusto perustaisi viran hyvissä ajoin ennen vuoden 2014 loppua, jotta työn suunnittelu ja toteutus olisi ennakoivaa ja perustuisi tiedossa olevaan virkarakenteeseen. Seurakunnan virat perustetaan KL 9:1 ja 3 mukaisesti kirkkovaltuustossa.

12 Kirkkoneuvosto 4/ KN 66 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa vuoden 2015 alusta nuorisotyönohjaajan viran varsinaiseen nuorisotyöhön virkaan kuuluvin palkkaeduin. Vaativuusryhmäsijoitus on 502 ja virkapaikka Nummelan seurakuntakeskus. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

13 Kirkkoneuvosto 4/ KN 67 MIRCA KUKKASNIEMEN JATKO VIRON KIRKON TYÖSSÄ Mirca Kukkasniemen jo kertaalleen jatkettu työyhteys Viron kirkkoon, sen lapsi- ja nuorisotyöhön lähetyskeskuksen työyhteydessä on jälleen katkolla kesäkuun alussa. Kukkasniemi on selvittänyt kirkkoneuvostolle lähettämässään kirjeessä Viron työn kuulumisia ja tulevaisuuden näkymiä. Kukkasniemi jättää kirkkoneuvoston harkittavaksi työn jatkon, johon hän näkee perusteita ja työstä nousevia tarpeita, liite. Mirca Kukkasniemi on pystynyt lyhyessä ajassa, noin vuodessa, käynnistämään aivan uusia toimintamuotoja ja tapoja Viron kirkossa. Viron kirkko arvostaa suuresti hänen tekemäänsä työtä ja toivoo, että ainakin konsultatiivinen yhteys niihin hankkeisiin, jotka hän on käynnistänyt pysyisi. Edelleen Kukkasniemi on pystynyt kytkemään ja innostamaan Vihdin seurakunnan työntekijöitä Viron kirkon ystäviksi ja virittelee työntekijöiden ja seurakunnan vapaaehtoisten välistä kanssakäymistä kirkkojen välille. Erityisesti tämä näkyy Viron kirkon rippikoulutyön kehittämisessä. Virolainen nuori on jo tulevana kesänä tulossa Vihdin seurakunnan rippikoululeirille saamaan oppia rippikoulun pitämisestä. Myös tulevat lähetysjuhlat kytkeytyvät Kukkasniemen ajattelussa ja suunnitelmissa Viron kirkon kontekstiin ja suomalaisten seurakuntien Viro-yhteyksiin. Kukkasniemi esittää, että hän käyttäisi jatkossa viikon kuukaudessa Viron kirkon työyhteyden ja konsultoinnin hoitamiseen ja olisi kolme viikkoa kuukaudessa johtavan lapsityönohjaajan tehtävissä Vihdissä. Tämän järjestelyn pituutta hän ei määrittele, vaan jättää asian kirkkoneuvoston harkittavaksi. Kirkkoneuvosto päättää, että Mirca Kukkasniemi toimii Viron kirkon lähetyskeskuksen työyhteydessä lapsi- ja nuorisotyön konsulttina viikon kuukaudessa vuoden 2014 loppuun saakka. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Asumiskuluja korvataan ulkomaanpäivärahan muodossa max. 7 vrk / kk.

14 Kirkkoneuvosto 4/ KN 68 VAALIKUULUTUSTEN JULKAISEMINEN Kirkkohallituksen laatiman seurakuntavaaliohjeistuksen mukaisesti päätöksen vaalien kuulutusten julkaisulehdestä tekee kirkkoneuvosto. KVJ 2: 35 :n mukaan tässä lehdessä tai näissä lehdissä julkaistaan mm. kuulutus kirkkovaltuuston jäsenten määrästä, ehdokkaiden vaalikelpoisuudesta ja valitsijayhdistysten perustamisasiakirjojen jättöajasta- ja paikasta. Kirkkoneuvosto päättää, että seurakuntavaalien kuulutukset julkaistaan Vihdin Uutisissa ja Luoteis-Uusimaa lehdessä. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti. KN 69 LÄHETYSJUHLIEN PITOPAIKKA Vuoden 2016 Lähetysjuhlista on tehty alustava varaus Kirkonkylään. Juhlateltta sijoitettaisiin urheilukentälle ja muina juhlatiloina olisivat kirkko, seurakuntatalo, pappila sekä paikalliset koulut ja kesäteatteri. Kirkonkylä on idyllinen miljöö lähetysjuhlille. Parkkialueeksi otettaisiin Evankeliumijuhlille aikanaan raivattu seurakunnan omistama peltoalue. Hakemus Vihdin kunnalle lähetysjuhlien pitopaikoista on liitteenä. Kirkkoneuvosto vahvistaa Lähetysjuhlien pitopaikaksi Kirkonkylän. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

15 Kirkkoneuvosto 4/ KN 70 VALTUUSTOALOITE SEURAKUNNAN SANOMALEHDISSÄ JULKAISTAVIEN KIRKOL- LISTEN ILMOITUSTEN KEHITTÄMISESTÄ Kirkkovaltuutettu Tiina Laitinen on tehnyt valtuustoaloitteen paikallislehtien kirkollisten ilmoituspalstan uudistamisesta. Valtuustoaloite Seurakunnan Kirkolliset ilmoituspalsta on paikallislehdessä (Vihdin uutiset) on todella sekava; paljon informaatiota peräkanaa kirjoitettuna. Toivon tässä aloitteessani, että Kirkolliset palstaa selkiytetään vaikka tummennetuin väliotsikoin. Nyt tekstiä on niin tiuhaan, ettei sitä viitsi edes lukea. Vihdissä Tiina Laitinen. Esimerkit kirkollisista ilmoituksista Vihdin uutiset ja Luoteis-Uusimaa liitteenä. Kirkkoherra esittää, että valtuustoaloite annetaan tiedotussihteerin valmisteltavaksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

16 Kirkkoneuvosto 4/ KN 71 LEIRIKESKUKSEN RANTASAUNAN HANKINNAN KESKEYTYS JA HANKINNAN TOTEUTUS OMANA TYÖNÄ PROJEKTINJOHTOPALVELUNA Talousarvion määräraha ja hankkeen arvioitu kustannusarvio Vihdin seurakunnan vuoden 2014 talousarviossa on euron määräraha leirikeskuksen rantasaunan rakentamiseen. Talousarviossa on lisäksi euron määräraha leirikeskuksen jätevesien puhdistusjärjestelmän uusintaa varten. Seurakunta teetti syksyllä 2013 hankinnan kustannusarvion ulkopuolisella asiantuntijalla. Rantasaunan hankintahinnaksi arvioitiin tällöin n Talousarvioon varattiin lisäksi suunnitteluun ja yllättäviin kustannuksiin euroa. Hankintamenettelyn kulku Koska hankinnan kokonaisarvo oli yli euroa (alv 0 %), oli hankinta kilpailutettava internetissä kansallisella Hilmahankintailmoituksella. Hankintamenettelyksi valittiin neuvottelumenettely. Koska kaikkia suunnitelmia ei ollut tehty loppuun, antoi neuvottelumenettely mahdollisuuden ottaa urakoisijaehdokkaiden hyvät ideat huomioon tarjouspyyntöä tehtäessä. Tarjous pyydettiin kokonaisurakkana. Urakkaan sisältyi rakennustöiden (rakennustekniset työt, sähkö, lvi, perustukset) lisäksi suunnitelmien loppuunsaattaminen. Ensi vaiheessa ehdokkaiden tuli ilmoittautua kilpailuun. Hankintailmoituksessa kerrottiin millä perusteella seurakunta valitsee sopivat neuvottelukumppanit tarjouspyynnön lähettämistä varten. Hilma-ilmoitus laitettiin atk-järjestelmään Ilmoittautumisaika päättyi pe Osallistumishakemuksen rakennusurakkaneuvotteluihin antoi kolme yritystä. Talousjohtaja ja Vihdin seurakunnan valitsema rakennuttajakonsultti arvioivat kaikkien kolmen yrityksen täyttävän taloudelliset ja tekniset valmiudet hoitaa urakan. Yritysten tilaajavastuulain mukaiset asiakirjat sekä referenssit vastaavista kohteista olivat Vihdin seurakunnan näkemyksen mukaan kunnossa ja riittäviä.

17 Kirkkoneuvosto 4/ KN 71 Hankkeen toteutusneuvottelut ja budjettihintatarjoukset Seurakunta kutsui neuvotteluihin seuraavat yritykset. Rakennusliike Jusmar Oy, Helsingistä, PTM-Talot Oy, Espoosta ja MM-Yritysrakentaja Oy, Vantaalta. Neuvottelut pidettiin seurakunnan leirikeskuksessa Seurakunnan edustajina neuvotteluissa olivat talousjohtaja Tapio Yliluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Timo Roms, rakennuttajakonsultti Seppo Kokkonen, rakennustöiden valvoja Jorma Kirveskallio ja erityisammattimies Christer Kairenius. Neuvotteluissa käytiin läpi rakennushankkeen laajuus, toteutus, suunnitelmatilanne ja aikataulut. Samalla esiteltiin rakennuspaikka ja kerrottiin rakennusluvan saamisen aikataulusta. Neuvotteluissa todettiin, että hankinta kannattaa toteuttaa projektinjohtourakkana. Kaikilta kolmelta yritykseltä pyydettiin budjettihintatarjous hankinnalle. Budjettihinta tuli antaa viimeistään Budjettihinta pyydettiin sekä rantasaunan että jätevedenpuhdistusjärjestelmän osalta. Budjettihinnan antoi kaksi yritystä. Rantasauna jätevesijärj. yht. Rakennusliike Jusmar Oy e e e PTM-Talot Oy ei eriteltyä hintaa e MM-Yritysrakentaja Oy ilmoitti, että heidän tilauskantaan on tullut niin paljon uusia töitä, että eivät tällä kertaa anna tarjousta Vihdin seurakunnan hankkeisiin. Urakoitsijaehdokkaiden budjettihinnat ylittivät seurakunnan talousarviomäärärahat n euroa. Ylitys on n % budjettiin verrattuna riippuen siitä otetaanko huomioon pelkkä rantasauna vai sekä rantasauna ja jätevedenpuhdistusjärjestelmä. Ylitys oli joka tapauksessa merkittävä.

18 Kirkkoneuvosto 4/ KN 71 Kirkkoneuvoston ja valtuuston informointi asiassa keväällä 2014 sekä luottamuselinten ohjaukset hankkeen jatkolle Talousjohtaja kertoi kirkkovaltuustolle rantasaunan hankintamenettelyn vaiheista Tällöin kirkkovaltuutetut pitivät tärkeänä, että kustannukset pysyisivät mahdollisimman lähellä alkuperäistä talousarviota. Kirkkoneuvoston kokouksessa, ilmoitusasioiden yhteydessä, todettiin, että urakoisijaehdokkaiden budjettihintatarjoukset olivat liian korkeita seurakunnan kannalta. Talousjohtaja selvitti ennen kirkkoneuvoston kokousta Kirkkohallituksen lakimieheltä mahdollisuutta keskeyttää hankinnan ja vaihtoehtoista hankintatapaa (hankinta omana työnä). Kirkkohallituksen lakimies totesi, että hankinta on mahdollista keskeyttää, koska hankinta tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin mihin seurakunta on talousarviossa varautunut. Kirkkoneuvosto piti hyvänä selvittää vaihtoehtoinen hankintatapa. Hankinnan keskeyttämisen perusteet hankintalain mukaan Hankinta voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä (Hankintalaki 73 a ). Markkinaoikeuden päätöksen mukaan /14 (antopäivä ) Joensuun kaupunki oli oikeutettu keskeyttämään hankinnan, (koulun uudisrakennus ja liikuntasalin peruskorjaus), koska hankkeen kustannusarvio oli saatujen tarjousten perusteella ylittynyt olennaisesti (n. 17 %) kaupunginvaltuuston hyväksymästä talousarviosta. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan 68/14 (antopäivä ) Rovaniemen kaupunki oli oikeutettu keskeyttämään hankinnan (Lappiatalon peruskorjaus ja laajennus), koska rakennusurakasta saatu tarjous ylitti budjetoidun määrärahan noin 20 prosenttia. Rovaniemen kaupunginhallitus oli päätöksessään edellyttänyt rakennusurakan käynnistämistä kaupunkikonsernin omana työnä. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut omaa työtä muilta osin kuin rakennuttajakustannusten osalta.

19 Kirkkoneuvosto 4/ KN 71 Hankintalain 73 a :ää koskevista esitöistä (HE 182/2010 vp s. 22) ilmenee, että hankintamenettelyn keskeyttämistä ei ole pidetty kotimaisessa oikeuskäytännössä julkisista hankinnoista annettujen säännösten vastaisena, kun tarjouskilpailun keskeyttäminen on perustunut hankintayksikön rahoitustilanteeseen (KHO taltio 2514). Edelleen esitöiden mukaan hankintayksikkö voi päätyä keskeyttämisen jälkeen toteuttamaan hankinnan omana työnään tai käynnistämään uuden hankintamenettelyn, joka on keskeytettyyn hankintamenettelyyn nähden kuitenkin erillinen ja uusi prosessi. Jos hankinta päätetään toteuttaa myöhemmin, hankintayksikön tulee esitöiden mukaan varmistaa, että aiempaa menettelyyn osallistuneet tarjoajat eivät saa uudessa tarjouskilpailussa perusteetonta etua tai haittaa keskeytettyyn menettelyyn osallistumisen johdosta. Hankintayksikön tulee tehdä hankinnan keskeyttämisestä hankintalain 73 :n mukainen perusteltu päätös, joka annetaan valitusosoituksineen tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneille. Hankinnan keskeyttämisen perusteet rantasaunan hankinnassa Vihdin seurakunnalla on todellinen ja perusteltu syy keskeyttää leirikeskuksen rantasaunan hankintamenettely ja tehdä työ omana työnä. Seurakunnan talousarvion määräraha perustui todellisiin kustannustasoihin. Kilpailutuksella haluttiin saada aikaan aito kilpailu, joka olisi voinut mahdollistaa seurakunnalle talousarviomäärärahaakin edullisemman kokonaiskustannuksen. Saadut tarjoukset ylittivät talousarviomäärärahat oleellisesti (noin euroa ja noin 40 prosenttia). Vihdin seurakunnan on siten perustelua tehdä hankinta omana työnä. Hankinnan suorittaminen omana työnä projektinjohtopalveluna Riuttarannan leirikeskuksen rantasaunan ja leirikeskuksen jätevesien puhdistusjärjestelmän rakentamien on tarkoituksenmukaisinta toteuttaa omana työnä projektinjohtopalveluna. Projektinjohtopalvelulla (PJP) tarkoitetaan toimintamallia, jossa palvelun tuottaja vastaa konsulttina rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksista.

20 Kirkkoneuvosto 4/ KN 71 Projektinjohtopalvelu on luonteeltaan konsulttitoimintaa, jossa tilaaja ja konsultti toimivat tiiviissä yhteistyössä tavoitteiden saavuttamiseksi. PJP toimii tilaajan edustajana hankkeessa ja sitoutuu suorittamaan tehtävänsä ammattitaidolla, huolellisesti ja taloudellisesti siten, että tilaajan määrittelemät tavoitteet toteutetaan. Hankkeen osapuolilta odotetaan vastuullista, aktiivista, avointa ja lojaalia yhteistoimintaa. (RT ) Projektinjohtopalvelussa rakennustyö toteutetaan tilaajan nimiin tehtyinä hankintoina. Hankintojen kilpailutus suoritetaan suunnittelun ja rakentamisen etenemisen myötä. PJP johtaa suunnittelun ohjausta ja vastaa hankintojen valmistelusta. Tilaaja tekee lopulliset valinnat suunnitteluratkaisuista ja hankinnoista ja sillä on valta päättää kaikista hankkeeseen liittyvistä asioista. Apunaan päätösten tekemisessä ja valinnoissa se käyttää PJP:n asiantuntemusta, ammatillista osaamista ja kokemusta. (RT ) Projektia johtaa ja valvoo projektipäällikkö ja valvoja. Työmaata johtaa vastaava työnjohtaja. Projektinjohtopalvelun tehtäväluettelo liitteenä Talousjohtaja esittää, että 1) Vihdin seurakunta keskeyttää Riuttarannan leirikeskuksen rantasaunan ja jätevesien puhdistusjärjestelmän hankintamenettelyn, koska hankkeen kustannusarvio on saatujen tarjousten perusteella olennaisesti korkeampi kuin mitä talousarviossa on varattu määrärahoja. 2) Vihdin seurakunta ei hyväksy Rakennusliike Jusmar Oy:n eikä PTM-Talot Oy:n tarjouksia. 3) Vihdin seurakunta toteuttaa leirikeskuksen rantasaunan hankinnan omana työnä projektinjohtopalveluna. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

21 Kirkkoneuvosto 4/ KN 72 LEIRIKESKUKSEN RANTASAUNAN PROJEKTINJOHTOPALVELUN VASTUUHENKI- LÖT Talousjohtaja esittää, että 1) Tilaajana ja rakennuttajana toimii Vihdin seurakunta. Tilaajan edustajana rakennus- ja hankinta-asioissa toimii talousjohtaja. Tilaajan käyttäjien ja toiminnallisten asioiden edustajana toimii kirkkoherra. 2) Projektinjohtopalvelun tuottajana / projektinjohtajana toimii Rakentajain Insinööritoimisto / Jorma Finér. 3) Vastaavana työnjohtajana ja valvojana toimii rakennusmestari Jorma Kirveskallio. 4) Rakennushankkeen käytännön suunnitteluun, toteutukseen ja hankintamenettelyyn osallistuu Vihdin seurakunnan puolesta myös erityisammattimies talousjohtajan alaisuudessa ja työmääräyksellä. 5) Hankintojen päätöksistä vastaa Vihdin seurakunnan hankintojen päätösvaltarajojen puitteissa kirkkovaltuusto / kirkkoneuvosto ja talousjohtaja. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

22 Kirkkoneuvosto 4/ KN 73 KIINTEISTÖSTRATEGIA Kirkkoneuvosto Vihdin seurakunnan kiinteistöstrategiassa, liite käsitellään kiinteistötoimen kokonaisuutta. Strategian osa-alueina ovat 1) maa-alueet, 2) rakennukset ja 3) kiinteistöjen hoito ja hallinto. Kiinteistöstrategiaa valmistellaan osissa. Ensimmäisessä vaiheessa käsitellään maa-alueet. Kiinteistöstrategiassa selvitetään seurakunnan kiinteistöjen nykytilanne ja päätetään tulevaisuuden linjauksista. Maa-alueiden kohdalla selvitetään mitä seurakunta omistaa ja missä sekä tehdään strateginen päätös siitä, mitkä maa-alueet ovat sellaisia, joista seurakunta voi tarvittaessa luopua ja mitkä maa-alueet ovat seurakunnan toiminnan toteuttamisen kannalta välttämättömiä pitää omassa omistuksessa. Kiinteistöstrategian valmistelusta on vastannut talousjohtaja. Käytännön selvittely- ja kokoamistyössä on ollut mukana taloustoimiston toimistosihteeri ja kirjanpidon arvonmääritysten osalta taloussihteeri. Asiantuntijana on ollut talousjohtajan kutsumana SKV:n myyntipäällikkö, LKV Kari Pitkänen. Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto käy kiinteistöstrategian ensimmäisestä osasta (maa-alueet) lähetekeskustelun. Valmistelua jatketaan lähetekeskustelun ohjeistuksien mukaan. Kirkkoneuvo keskusteli kiinteistöstrategian ensimmäisestä osasta (maaalueet). Kirkkoneuvosto oli pääsääntöisesti esityksen strategisten linjausten kannalla. Pohdittiin mm. puistoalueiden hoitamista, jotta metsäpuistot säilyisivät kulkukelpoisina. Asian käsittelyä jatketaan seuraavassa kirkkoneuvoston kokouksessa.

23 Kirkkoneuvosto 4/ KN 73 KIRKKONEUVOSTO Talousjohtaja esittää, että kirkkoneuvosto jatkaa kiinteistöstrategian käsittelyä kaavoitus ja maankäyttösuunnitelmien osalta ja esittää strategian hyväksymistä kirkkovaltuustolle. Strategian hyväksyminen tarkoittaa, että seurakunta voi ryhtyä toimenpiteisiin ja valmistelutöihin kaavoitus ja muissa kiinteistöasioissa. Maanmyynnit ratkaistaan tapauskohtaisesti erikseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi kiinteistöstrategian, liite yksimielisesti ja esittää kiinteistöstrategian kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

24 Kirkkoneuvosto 4/ KN 74 YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN MUUTOS Kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmä muuttuu lukien. Ylimmällä johdolla tarkoitetaan kirkkoherroja ja työnantajaa edustavaa johtavaa talous- henkilöstöhallinnon viranhaltijaa. Vihdin seurakunnassa muutos koskettaa sekä kirkkoherraa että talousjohtajaa. Työnantaja (kirkkoneuvosto) määrittää virkaehtosopimuksen edellyttämällä tavalla ylimmän johdon viranhaltijoiden peruspalkan siirtymävaiheessa lukien ja sen jälkeen palvelukseen otettaessa ja palvelussuhteen aikana. Aikaisemmin kirkkoherran ja talousjohtajan palkat on määritelty Kirkon työmarkkinalaitoksessa (KIT). Virkaehtosopimus on määräaikainen ja pääsopijaosapuolet (KIT ja ammattiliitot) seuraavat ja arvioivat kokeilun onnistumista ja sopivat jatkosta mennessä. Kirkkoherrojen palkkaus määräytyy lukien K- hinnoitteluryhmän mukaan ja talousjohtajan J-hinnoitteluryhmän mukaan. KIT on sijoittanut seurakunnat hinnoitteluryhmiin. Kirkkoherran viran K-hinnoitteluryhmä lukien K , ,00 K , ,00 K , ,00 K , ,00 Vihti sijoitettu K 40 ryhmään K , ,00 K , ,00 Johtavan talous- ja henkilöstöhallinnon viran J-hinnoitteluryhmä lukien J , ,00 J , ,00 J , ,00 J , ,00 Vihti sijoitettu J 40 ryhmään J , ,00 J , ,00 J , ,00

25 Kirkkoneuvosto 4/ KN 74 Seurakunta ei voi muuttaa omalla päätöksellään hinnoitteluryhmää. Hinnoitteluryhmään sijoittelussa on huomioitu jäsenmäärä, seurakuntamuoto sekä viranhoitoon vaikuttavat erityiset seikat (erityisiä seikkoja ei ole kerrottu seurakunnalle). Hinnoitteluryhmän asteikko (alaraja yläraja) luo puitteen srk:ssa tehtävälle peruspalkkapäätökselle. Yläraja voidaan kuitenkin perustellusta syystä ylittää. Seurakunta arvioi (kokonaisharkintaa) palkkaa määrittäessään - viran tehtävien vaativuutta - niiden laaja-alaisuutta ja vastuullisuutta sekä - viranhaltijan ammatinhallinnan ja työssä suoriutumisen kokonaisuutta. Peruspalkan on oltava vähintään hinnoitteluryhmän asteikon alarajan suuruinen. Seurakunta tarkistaa lukien omalla päätöksellään kirkkoherran ja talousjohtajan peruspalkkaa silloin, kun se arvioi viran tehtävien vaativuuden tai viranhaltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Myös määräaikainen palkantarkistus on mahdollista jos perustelut ovat voimassa määräajan. Asian valmistelu, esittely ja käsittely. Kirkkoherra ja talousjohtaja ovat esteellisiä käsittelemään omaa palkkaa. Asian valmistelussa ja esittelyssä on toimittava siten, ettei puolueettomuutta ole aihetta epäillä. Tämän vuoksi kirkkoherra ei voi esitellä virassa olevan talousjohtajan palkkaa eikä talousjohtaja vastaavasti virassa olevan kirkkoherran palkkaa. Ongelmana on se, kuka seurakunnassa voi esitellä ja valmistella ylimmän johdon palkkausta. Asiaan ei ollut Kirkon työmarkkinalaitoksella yksiselitteistä vastausta (KIT:n koulutus asiasta Helsingissä ).

26 Kirkkoneuvosto 4/ KN 74 Vihdin seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesäännön 15 :ssä todetaan seuraavaa: Kirkkoneuvoston puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ratkaisee taloushallinnon alaisten viran- ja toimenhaltijoiden esittämät asiat, jotka koskevat: talousjohtajan 13 pykälässä mainittuja päätöksiä talousjohtajan virkavapauden aikana tai tilanteessa, jossa virka on täyttämättä. (KL 10:4) Kirkkoneuvoston ohjesäännön 13 pykälässä on mainittu talousjohtajan päätösvallasta. Mm. että talousjohtaja käy virka- tai työehtosopimusten soveltamiseen liittyvät paikallisneuvottelut. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 15 pykälä tehtiin sitä tilannetta varten, että seurakunnassa ei ole talousjohtajaa ja kirkkoherrakin on estynyt hoitamaan virkaa. Tällöin talous- ja henkilöstöhallinnon asioista päättää kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja apunaan taloustoimiston muu henkilökunta. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 15 pykälää voidaan soveltaa ylimmän johdon palkkausjärjestelmän muutoksen valmistelussa ja esittelyssä. Asian valmistelua varten on hyvä perustaa työryhmä. Työryhmän jäseninä on hyvä olla sellaisia henkilöitä, jotka ovat aseman ja käytännön tasolla parhaiten perillä siitä millaista kirkkoherran ja talousjohtajan työ on ja millaisia vaatimuksia viranhoidolla on. Puheenjohtajistossa on keskusteltu laaja-alaisesti seurakunnan johtamisesta ja seurakunnan ajankohtaisista asioista. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ovat siksi luontevia työryhmän jäseniä. Talousjohtaja esittää, että Vihdin seurakunnan kirkkoherran ja talousjohtajan palkkausta valmistelee työryhmä, johon kuuluu kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Työryhmän vetäjänä toimii ja esittelyn kirkkoneuvostossa hoitaa kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Palkkausasia käsitellään heinäkuun 2014 kirkkoneuvoston kokouksessa. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

27 Kirkkoneuvosto 4/ KN 75 ILMOITUSASIAT 1) Helatorstain messussa Vihdin kirkossa siunataan tehtävään seurakuntapuutarhuri Marko Laakso, diakonissa Katja Holmsten, toimistosihteeri Henna Virtanen ja kirkkoväärti Mirja Ahlqvist. 2) Seuraavat kirkkoneuvoston kokoukset ovat viikolla 30 (päivä täsmentyy myöhemmin), 11.9., ja ) Seuraavat kirkkovaltuuston kokoukset ovat 3.6. ja Vihdissä sekä Nummelassa. Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saatetuiksi. KN 76 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja antoi pykälän 76 mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen kello

28 Kirkkoneuvosto 4/ Vihdin seurakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto määrä Pöytäkirjan pykälä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevat muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 5 :n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä hallintolainkäyttölain 5 :n 1 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Julkista hankintaa koskevasta päätöksestä ei saa tehdä julkisista hankinnoista annetun lain mukaista valitusta, koska päätös koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Pöytäkirjan pykälät: 57 60, 62-63, 64 erityismmattimiehen asia, 65 66, 70, Oikaisuvaatimusoikeudesta aiheutuva valituskielto Koska päätöksestä voidaan tehdä kirkkolain 24 luvun 3 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pöytäkirjan pykälät: 61, 67 69, 72 Alistusasiaa koskeva muutoksenhakukielto Kirkkolain 24 luvun 3 :n 2 mom. mukaan oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka alistetaan tuomiokapitulin tai kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Pöytäkirjan pykälät: Erikseen säädetyt muutoksenhakukiellot 1. Kirkkolain 24 luvun 14 :n 2 mom:n, 2. hallintolainkäyttölain 5 :n 2 mom:n, 3. kirkon virkaehtosopimuslain 19 :n, tai 4. muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. oikeudenkäymiskaari 1:1 Pöytäkirjan pykälät ja valituskieltojen perusteet: kohta kolme 64 Hankintoja koskevat muutoksenhakukiellot Hankintaa koskevista seuraavista päätöksistä ei kirkkolain 24 luvun 8a :n 2 mom. nojalla saa tehdä kirkkolain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kirkollisvalitusta, jos asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan. Asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon 1. Pöytäkirjan pykälät: 71 1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on (tavarat ja palvelut), (terveydenhoito ja sosiaalipalvelut) ja (rakennus ja käyttöoikeusurakat)

29 Kirkkoneuvosto 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään ja yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 61, 67 69, 72 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Seurakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Oikaisuvaatimuksen voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti (telekopioilla tai sähköpostilla). Oikaisuvaatimuksen on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi: oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot oikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan HANKINTAOIKAISU Hankintaoikaisun tekeminen Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun (Hankintalaki ). Toimitusosoite Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle. Hankintayksikön yhteystiedot: Vihdin seurakunnan kirkkoneuvosto Käyntiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Postiosoite: Niuhalanraitti 6 b, Vihti Telekopio: (09) Sähköposti: Pöytäkirjan pykälät: 71 Hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Hankintaoikaisun voi omalla vastuullaan lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankintaoikaisun on oltava perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Hankintaoikaisun sisältö Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi: oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi tiedot hankintaoikaisun kohteena olevasta päätöksestä millaista oikaisua päätökseen vaaditaan millä perusteilla oikaisua päätökseen vaaditaan Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

30 Kirkkoneuvosto 4/ VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Kirkollis- ja hallintovalitukset Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Helsingin hallinto-oikeus Käyntiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki Postiosoite: Ratapihantie 9, Helsinki Telekopio: Sähköposti: Kirkollisvalitus, pöytäkirjan pykälät: Hallintovalitus, pöytäkirjan pykälät: Valitusaika 30 päivää 30 päivää Kirkollisvalitus alistusasiassa Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Valitusviranomainen ja yhteystiedot: Espoon hiippakunnan tuomiokapituli, pöytäkirjan pykälät: Käyntiosoite: Kirkkokatu 10, Espoo Postiosoite: PL 203, Espoo Telekopio: (09) Sähköposti: Valitusaika 30 päivää Kirkkohallitus, pöytäkirjan pykälät: PL 185 (Satamakatu 11), Helsinki Telekopio: Sähköposti: Opetus- ja kulttuuriministeriö, pöytäkirjan pykälät: PL 29 (Meritullinkatu 10), Valtioneuvosto Telekopio: (kirjaamo) Sähköposti: 30 päivää 30 päivää Valitus markkinaoikeuteen Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon asemaansa vaikuttavasta ratkaisusta tai tarjousmenettelyn ratkaisusta ja sen perusteista sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi (valitusosoitus). Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei sen näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa viestin katsotaan saapuneen vastaanottajalle sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä siitä, että sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin. Hankinta-asiaan muutosta hakevan on lisäksi kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Hankintayksikön yhteystiedot ovat edellä hankintaoikaisua koskevassa kohdassa. Pöytäkirjan pykälä 71 Markkinaoikeuden yhteystiedot Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle osoitettuna osoitteeseen: Käynti/postiosoite: Radanrakentajantie 5, HELSINKI Puhelin: Faksi: Sähköpostiosoite: Valitusaika 14 päivää

31 Kirkkoneuvosto 4/ Muutoksenhakuajan laskeminen Valituskirjelmä Valitus- ja oikaisuvaatimusaika lasketaan päätöksen tiedoksisaannista, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valituskirjelmässä on ilmoitettava: valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä: päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa hankintalaissa (548/2007) tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua. Asia voidaan saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 :n mukaisen kynnysarvon. Valitusasiakirjojen toimittaminen Oikeudenkäyntimaksu Lisätietoja Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajassa päätöksessä mainitulle valitusviranomaiselle. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse, lähetin välityksellä tai sähköisesti. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 :n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa 90 euroa ja markkinaoikeudessa 226 euroa, jollei lain 6 tai 7 :stä muuta johdu. Lisätietoja pykälistä ja oikaisu- ja valitusasioista antaa kirkkoherra Pekka Valkeapää puh talousjohtaja Tapio Yliluoma puh Käyntiosoite Vihdin seurakunnan kirkkoherranvirastoon ja taloustoimistoon on Niuhalanraitti 6 b Vihdin seurakunnan kirkkoherranviraston ja taloustoimiston postiosoite on Niuhalanraitti 6 b VIHTI. Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 392/2016 23 Helsingin seurakuntien vuositilasto 2015 Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto merkitsee selvityksen tiedoksi. Päätös Merkittiin tiedoksi. Selostus Helsingin seurakuntayhtymän

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9. AIKA Torstai klo (Kahvitus klo 18.30) LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 7/ Seurakuntaneuvosto Sivu 1 / 9 AIKA Torstai 26.10. klo 19.00 (Kahvitus klo 18.30) PAIKKA Lohtajan pappila KOKOUSASIAT 71 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden

127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden 149/2015 127 Sitoumus liittymisestä KL-Kuntahankinnat Oy:n toimistotarvikkeiden puitesopimukseen Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto päättää, että Malmin seurakunta sitoutuu KL- Kuntahankinnat kilpailuttamaan

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 Kirkkovaltuusto 3/ / sivut 19-25 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.11.2017 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19/19 Alanen Margit Leppänen Reijo Heiska Virve Salo Miikka Salo Eija Talonen Tuula

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16.

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 Kirkkoneuvosto 5/ / sivut KOKOUSAIKA: torstai kello 16. IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 36 140 KOKOUSAIKA: torstai 31.5.2017 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Koivikko Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Majalahti Auli kirkkovaltuuston pj. Mansoniemi Juha Salo Miikka

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta

Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta 336/2016 40 Hoivamuusikko projektin jatkoanomus Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hakee käynnissä olevalle projektille vuodelle 2017 rahoitusta Päätös Päätettiin esityksen mukaisesti. Selostus Liitteet

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012

Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto KOKOUSKUTSU 5/2012 Kokousaika Tiistai kello 17.30 Kokouspaikka Outokummun seurakunnan seurakuntasali Käsiteltävät asiat Liite 44 Kokouksen avaaminen 45 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(8) Aika 8.2.2016 klo 17:15-17:45 Paikka Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa.

Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo. Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. 6 Muut asiat Ei muita asioita. 84/2017 7 Seuraavat kokoukset Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Teemu Laajasalo Päätös Seuraavat kokoukset sovitaan kokouksessa. Johtokunta päätti, että seuraava kokous

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

PUOLANGAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Aika Maanantaina 13.2.2017 klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1, Puolanka Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Terttu Herukka Pirjo-Riitta Kinnunen Arto Korkatti Reijo Mikkonen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7

Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7 Kirkkovaltuusto 2/2016 16.3.2016 7 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, keskiviikko 16.3.2016 klo 18.00 20.00. Läsnäolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa poistui klo 19.40 pykälän 13 aikana. Brännare Anna-Leena

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija. Nieminen Pekka ja Pulkkinen Rauno. Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 12/2014 16.12.2014 257 Paikka ja aika Seurakuntakeskus Nummela, tiistai 16.12.2014 klo 22.00-22.45 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto

Lisätiedot

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93

IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 Kirkkoneuvosto 10/ / sivut 86-93 IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 86 KOKOUSAIKA: keskiviikko 16.12.2016 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Hakala Taina Mansoniemi Juha Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen

365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen 467/2013 365 Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimittajan sopimuksen jatkaminen Päätösehdotus Kiinteistöjohtaja Kai Heinonen Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) jatkaa Helsingin seurakuntayhtymän sähköntoimitussopimusta

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 22.1.2013 1/2013 1 (15) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 4, Seurakunnantie 1, 22.1.2013 klo 18.00 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka Erkkilä Pentti Kaurila Tuija Lumijärvi Johanna Nieminen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 3/2017 Aika Tiistai 14.3.2017 klo 16.30-17.40. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen Tuula Lehikoinen

Lisätiedot

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017

Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä Yhteinen kirkkoneuvosto /2017 1 PÖYTÄKIRJA 6/2017 Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17.15-19.15 Paikka Ortodoksinen kulttuurikeskus, Alasali Kauppakatu 44 80100 Joensuu Läsnä Käyhkö Tuomo puheenjohtaja Ketonen Matti varapuheenjohtaja, poistui

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 8/2013 Aika Keskiviikko 11.12.2013 klo 17.00 17.48 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Koistinen Markku puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto

Hartolan seurakunta Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvoston kokous 8/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika torstaina 29.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali I, Kirkkotie 2, Hartola Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala

X Jouko Lepistö, puheenjohtaja, kirkkoherra. - Laila Aikio, jäsen X Aarre Vilponen. - Ulla Kemppainen, jäsen - Aslak Pekkala INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 5/2014 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Tiistai 9.12.2014. klo 17.30 17.37 Paikka: Ivalon kirkon alakerrassa Kirkkokuja 1, 99800 Ivalo Läsnä: Varsinainen jäsen Varajäsen X Jouko

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja

Seurakuntaneuvosto /2017. Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja 1 PÖYTÄKIRJA 2/2017 Aika Maanantai 13.2.2017 klo 17.00 Paikka Enon seurakuntatalo Yläpappilantie 1 81200 Eno Läsnä Markku Koistinen vs. kirkkoherra, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja Haaranen Paula Heiskanen

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto. Simeon-talo, kirkkoherran työhuone KOKOUSKUTSU 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Torstai 19.10.2017 klo 16.30 Kokouspaikka Simeon-talo, kirkkoherran työhuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 144 Kokouksen avaus 145 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/

Kirkkovaltuusto 1/ Kirkkovaltuusto 1/2017 12.1.2017 1 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti 12.1.2017 klo 18.00-20.05 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Ali-Mattila Liisa Aspila Pentti Brännare Anna-Leena Hacklin Seija

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013

HARTOLAN SEURAKUNTA Kirkkoneuvosto 9/7.11.2013 Hartolan seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään seurakuntatalolla torstaina 7. päivänä marraskuuta n. klo 17.00 kirkkovaltuuston kokouksen jälkeen. 105 Kokouksen avaus 106 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13. Kasvun johtokunta Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13. Kasvun johtokunta Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2017 1/13 Kasvun johtokunta 25.01.2017 Aika 25.01.2017 klo 17:30-19:55 Paikka Suoraman seurakuntakeskuksen takkahuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja

PYKÄLÄT KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja JÄMIJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 PYKÄLÄT 1-11 KOKOUSAIKA: Pe 3.2. klo 13.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakoti LÄSNÄ: Mariitta Lahti puheenjohtaja Lauri Kontti jäsen Anneli Moisio jäsen Ulla Sorvali jäsen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen

71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen 355/2014 71 Vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen tuotto ja seurakunnan tuotto-osuuden päättäminen Päätösehdotus Kirkkoherra Juha Rintamäki Seurakuntaneuvosto päättää 1) merkitä tiedoksi vuoden 2014 yhteisvastuukeräyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Järjestelytoimikunta Kokous 29.1.2014. Juhani Räsänen Päivi Salminen TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(9) Aika keskiviikko 29.1.2014 klo 17:30-18:15 Paikka Härmälän kirkko, Talvitie 26 Osallistujat Jäsenet Jussi Mäkinen puheenjohtaja Jarno Parviola Sirpa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Sivu 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 12.04.2017 klo 18:00-19:25 Paikka Henkilöstöjohtajan työhuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 17 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet

Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet 37 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen ja antoi liitteen mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevat

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014

Pöytäkirja Sylvi Aapasuo Ritva Asula-Myllynen yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Seurakuntatoimisto 30.9.-14.10.2014 TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 1(8) Aika 28.9.2014klo 16.00-18.15 Paikka Osallistujat Lielahden kirkko Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Asula-Myllynen, Ritva Järvinen, Asko Järvinen,

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 8 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Aika 28.02.2017 klo 17:30-18:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Rantakatu 20, Joensuu Käsitellyt asiat Sivu 7 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 143. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 143 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 43 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 15.04..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, kirkkosali Läsnä: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Mansoniemi Juha Mattila Esko

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 62 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 29.07.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Aila Juha, ovo kirkkoherra Alanen Margit Haveri Juhani Salo Miikka Majalahti Auli

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot