JOULU NUIJA. OAJ:n Nokian paikallisyhdistyksen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOULU NUIJA. OAJ:n Nokian paikallisyhdistyksen"

Transkriptio

1 JOULU NUIJA OAJ:n Nokian paikallisyhdistyksen tiedotuslehti jouluna 2014

2 PUHEENJOHTAJAN PALSTA Tämä syksy on yhdistyksessä ja varsinkin puheenjohtajalla mennyt paljolti kaupungin talousarvioesityksen valmistelua seuratessa sekä yrityksissä vaikuttaa sen sisältöihin. Talousarvioesitystähän valmisteltiin kunnassa varsin tiukkojen talousraamien mukaan. Lomautuksia ei onneksi ole esityksissä ehdoteltu, mutta säästöjä ja leikkauksia ensi vuodelle tulee. Tätä kirjoittaessa säästöjen lopullinen laajuus ja kohdentuminen eivät vielä ole tiedossa, kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan Talousarvioesityksen valmistelun aikana paikallisyhdistys on lähestynyt päättäjiä ja valmistelevia virkamiehiä kannanotoin, sähköpostein ja henkilökohtaisin keskusteluin. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle yhdistys toimitti kaksi kannanottoa sekä lisäksi määräaikaisten opettajien palkkaamista vain koulun työajaksi vastustavan adressin, johon allekirjoituksia kerättiin kaikilta Nokian kouluilta ja päiväkodeilta. Pirkanmaan alueyhdistys on ollut mukana vastustamassa määräaikaisten epätasa-arvoista palkkaamista ja alueyhdistyksen ja paikallisyhdistyksen yhteinen kannanotto asiasta on toimitettu sekä kaupunginhallituksen että -valtuuston jäsenille. Kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenille on lähetetty myös paikallisyhdistyksen kannanotto muuhun talousarvioesitykseen. Paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenistä ja luottamusmiehistä koostunut ryhmä tapasi lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunnan jäseniä yhteisellä illallisella. Tapaamisessa käytiin vilkasta keskustelua ja uutta tapaamista valmistellaan jo keväälle. Välillä muut asiat ovat siis vähän jääneet talousasioiden jalkoihin. Yhdistyksen edustajia on ollut kuitenkin mukana mm. perusopetuksen ja lukion opettajien työnkuvia valmistelevissa työryhmissä. Tämä työ jatkunee vuodenvaihteen jälkeen, samoin silloin jatkuu haastavien oppilaiden opettamisesta maksettavan TVA-korvauksen arviointi ja kehittäminen sekä varhaiskasvatuksen TVA-järjetelmän uudistaminen. Tässä kohtaa vuotta yhdistys ja toimijat rauhoittuvat pikku hiljaa joulun viettoon ja palailevat toimintaan taas vuoden vaihduttua. Aina saa kuitenkin olla yhteydessä, jos joku asia painaa mieltä tai haluaa ehdottaa/toivoa jotain. Pikkujoulutkin häämöttävät jo ihan nurkan takana nähdäänhän siellä? Rauhaisaa ja rentouttavaa joulunaikaa toivotellen, pj Riikka TIEDOTTAJAN TUUMAILUJA Tiedottaminen on taitolaji. Varsinkin nykyään, kun ihmiset ovat tottuneet siihen, että kaikki maailman tieto on saatavilla heti ja kaikkialla. Älyluuri piippaa twiittauksen tai face-päivityksen merkiksi ja taas olemme yhtä informaatiovyöryä rikkaampia. Ei ihme, että yhä useampi kärsii informaatioähkystä. Tietoa tulvii tuuteista liikaa tai se on vääränlaista. Toisin on meillä OAJ Nokian paikallisyhdistyksessä! Me tiedotamme vain jäseniä koskevista ja kiinnostavista asioista. Tiedotuskanavamme ovat sähköposti, kotisivut ja facebook. Olemme lisänneet kotisivuille Ajankohtaista-osion, jossa kerrotaan Sinulle, mitä juuri nyt on meneillään, suurin osa kun työstämme on sitä näkymätöntä taustatyötä. Vielä muuten ehdit osallistua Joulukalenteri-kilpailuumme, palkintona on elokuvaliput ja lahjakortti ravintolaan! Kisan linkki löytyy osoitteesta Rauhallista joulujuhlaa toivottelee tiedotus-peksuli!

3 SYKSYISTÄ EDUNVALVONTAA Elokuussa otin vastaan helmikuun loppuun asti kestävän sijaisuuden JUKOn pääluottamusmiehenä Nokialla. Aikaisemmin olin varapääluottamusmiehenä vähän saanut alkutuntumaa, mistä tässä tehtäväkokonaisuudessa on kysymys. Kuitenkin olen pitkin syksyä saanut huomata ja monta kertaa yllättyä, miten laaja kokonaisuus on kyseessä. Vähitellen pöydälleni on kertynyt iso pino erilaisia kirjoja ja yhä tutummiksi ovat tulleet KVTES, OVTES, TS, LS sekä Työpaikan lakikirja. Myös erilaiset yhteistoimintamenettelyt, neuvottelut, palaverit, vaikuttamistilaisuudet ja monet muut tilaisuudet ovat täyttäneet päivät. Joka päivä on voinut todeta oppineensa jotain uutta ja vähitellen huomannut myös saavansa jotain konkreettista aikaan. Lähes koko syksyn kaupungin talousarvion valmistelu on ollut yksi tärkeimmistä vaikuttamisasioista. Pääluottamusmiehenä olen yhteistyössä paikallisyhdistyksen kanssa ottanut kantaa talousarvioesitykseen sen eri käsittelyvaiheissa. Olemme tehneet kannanottoja, luovuttaneet adressin sekä olleet yhteydessä eri luottamushenkilöihin. Tietysti talousarviota on käsitelty myös kaupungin eri yhteistyöryhmissä, joissa olen ollut mukana. Vaikuttamisen kautta olemme saaneet tiettyjä näkemyksiä esille, mutta edelleen on tehtävä paljon töitä. Tärkeää on keskustella koulutuksesta ja herätellä päättäjiä arvokeskusteluun, jossa oppiminen ja koulutuksen turvaaminen pitää nostaa sille kuuluvaan arvoon. Pelkkä keskustelu ei kuitenkaan riitä, vaan päätöksin pitää turvata koulutukselle ja kasvatukselle riittävät toimintaresurssit. Erityisen huolissani olen Nokian kaupungin aikeista palkata myös ensi lukuvuodelle määräaikaiset opettajat vain koulujen työajaksi. Se syrjii määräaikaisia opettajia ja asettaa heidät eriarvoiseen asemaan vakituiseen henkilöstöön nähden. Tämä asia on ollut paljon esillä ja puhututtanut pitkin syksyä. Olemme pyrkineet siihen osaltamme vaikuttamaan käytettävissä olevin keinoin ja toivon edelleen, että Nokian kaupunki tekisi tässä asiassa järkevän ja oikeudenmukaisen ratkaisun. Vain palkkaamalla määräaikaiset opettajat koko lukuvuodeksi, on Nokialla mahdollisuus saada päteviä ja motivoituneita opettajia myös jatkossa. Talousarvion lisäksi uusi eläkeratkaisu on ollut esillä pitkin syksyä ja siitä on riittänyt puhetta ja kysymyksiä joka työpaikalle. Neuvoteltu ratkaisu on meidän kannaltamme monelta osin huono ja erityisesti ratkaisu syrjii korkeasti koulutettuja ja naisia. Tämän vuoksi Akava hylkäsikin ratkaisun. Olennainen syy hylkäämiseen oli myös se, ettei ratkaisu kannusta pidentämään työuria, koska se ei tarjoa taloudellista kannustetta työuran loppuun. Paljon muutakin isompaa ja pienempää on syksyn aikana ollut esillä. Tärkeää on, että jokainen OAJ:n jäsen seuraa ajankohtaisia asioita ja pyrkii niihin myös omalta osaltaan vaikuttamaan. OAJ:n jäsensivut tarjoavat tällä hetkellä paljon tärkeää jäsenneltyä tietoa. Siksi jokaisen tulisikin käydä sivuilla säännöllisesti vierailemassa. Nyt sivuilta löytyy esim. tietoa OAJ:n vakuutusten siirtymisestä Ifistä Turvaan. Rauhallista talven ja joulun odotusta kaikille! Sami Pihlavirta, pääluottamusmies, JUKO

4 AJANKOHTAISTA VARHAISKASVATUKSESSA Suomi elää nyt lapsen näkökulmasta merkityksellistä aikaa. Kiinnostaako päätöksentekijöitä kaikkein kustannustehokkaimman järjestelmän kehittäminen? Kansainväliset tutkimukset todistavat kiistatta laadukkaan pedagogisen varhaiskasvatuksen merkityksen oppimiselle ja kehitykselle. Nykyinen taloudellinen tilanne ei saa olla este varhaiskasvatuksen laadun ja palvelujen kehittämiselle. Varhaiskasvatus halutaan nähdä vain menoeränä, ei ennalta ehkäisevänä, kehittämisen kohteena ja lapsuuden arvostuksena. Toisaalta halutaan lisätä joustoja ja toisaalta taas rajoittaa osallistumista varhaiskasvatukseen. Lapsen oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen nähdään merkityksettömänä. Varhaiskasvatus on lapsen subjektiivinen oikeus kasvatukseen ja opetukseen. Se on eri asia kuin vanhempien oikeus saada lapselle päivähoitopaikka. Rakennepoliittisessa esityksessä on, että subjektiivinen päivähoito-oikeus rajataan osaaikaiseksi silloin, kun lapsen vanhempi on joko äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella. Näidenkin lasten oikeus varhaiskasvatukseen on yhdenvertaisuuden vuoksi turvattava ja toteutettava laadultaan korkeatasoisena. Oppimista pelätään, keskusteluissa, mielipiteissä lapselta viedään lapsuus. Tärkeimmät ja herkimmät oppimisen vuodet ovat kuitenkin ennen kouluikää. Suomi on sitoutunut ja noudattaa EU:n direktiivejä ja ohjeistuksia kuuliaisesti. Tavoitteena on, että 95 % yli 4 vuotiaista osallistuisi varhaiskasvatukseen vuoteen 2020 mennessä. Tätä tavoitetta ei saavuteta, ellei maksutonta varhaiskasvatusta lisätä. Miksi Suomi ei halua sitoutua EU -komission tavoitteisiin liittyen varhaiskasvatuksen kehittämiseen? Tavoite on Suomessa melko kaukana. Nokialla luku on alle 60 %. YK:n lasten oikeuksien komitea on kehottanut Suomea vahvistamaan alle kouluikäisten lasten osallistumista pedagogisiin varhaiskasvatuspalveluihin ja lisäämään opettajien määrää. Varhaiskasvatuslakia odotellaan edelleen. Tuoko se muutoksia ja minkälaisia, jää nähtäväksi. Laki tulisi palauttaa uudelleen valmisteluun. Sosiaalihuollollinen ja päivähoitopainotteinen laki veisi Suomen täysin eri tielle muiden OECDmaiden kanssa ja erityisesti Ruotsin, Norjan ja Islannin valitseman koulutuksellista tasa-arvoa ja lapsen ehjää oppimispolkua korostavan linjan kanssa. Hallituksen ei tule antaa lakiesitystä, joka on hengeltään ja yksityiskohdiltaan ristiriidassa EU:n ja OECD:n varhaiskasvatusta koskevien linjausten kanssa. Lakia säädettäessä on otettava huomioon, että YK:n linjauksen mukaisesti varhaiskasvatuksen henkilöstöstä 50 %:lla tulisi olla varhaiskasvatuksen korkea-asteen koulutus. Suomessa lastentarhanopettajan tehtävissä toimivien osuus on alle 30 % ja sosiaalialan koulutettujen osuus tästä joukosta on hälyttävän suuri johtuen siitä, että lastentarhanopettajien koulutusmäärät ovat olleet pitkään riittämättömät ja sosiaalialan amk-koulutusten opiskelijamäärät puolestaan ylimitoitettuja. Lastenhoitajat ovat toinen keskeinen ammattiryhmä ja heitä tulee edelleen kouluttaa tarvetta vastaavasti. Esiopetuksen velvoittavuus luultavasti saadaan, mutta mitä se merkitsee Nokialla? Siirto kouluihin, jossa tilat ahtaat? Esiopetuksen lisäksi lapsen tarvitsema päivähoito on päivähoitolaissa määriteltyä toimintaa, sitä ei voi korvata kerhotoiminnalla. Aamu- ja/tai iltapäivähoidon järjestäminen kerhotoimintana esiopetuksen jälkeen ei ole nykyisen päivähoitolain mukaista toimintaa. Esiopetusta tulee kehittää vahvana osana varhaiskasvatusta (Sivistysvaliokunnan mietintö 11/2014 ). Ovatko vanhemmat ja päättäjät tietoisia tästä? Päiväkodin opettajia puhuttaa tällä hetkellä: 1. Lastentarhanopettajien määrä ryhmissä, yksi vai kaksi. 2. Ryhmäkoot, suuremmat kuin kouluissa, lasten vaihtuvuus pitkin vuotta

5 3. Esiopetuksen velvoittavuus, siirto koulun puolelle 4. Suunnittelutyöaika, mistä aika kun lapsimäärät suuria ja päivät pitkiä 5. Varajohtajien työmäärä, koska esimiehillä isot yksikkökokonaisuudet 6. Oppilashuoltolaki, miten toteutuu päiväkodeissa Päiväkotiryhmien lastentarhanopettajien määrä kahdesta opettajasta yhteen on jälleen kerran keskustelussa. Päiväkodin opettajilla on vastuu lasta vahvistavasta varhaiskasvatuksesta (Nokian varhaiskasvatussuunnitelma). Varhaiskasvatus korkealaatuisesti toteutettuna antaa yleisen tuen lapselle. Vahvistavalla varhaiskasvatuksella voidaan lasten tuen tarpeisiin vastata paljon ennen kouluunmenoa. Lastentarhanopettajien määrän vähentyessä ennaltaehkäisevä työ ja varhaisvuosien kuntoutus vaarantuu. Kuntoutuksen puute varhaisvuosina lisää kustannuksia perusopetuksessa. Tulevassa hallitusohjelmassa on oltava selkeä tahtotila varhaiskasvatuslain etenemiselle, jotta saamme laadukkaan varhaisvuosien lainsäädännön. Toteutus voisi tapahtua kuten perusopetusuudistus aikoinaan eli vaiheittain. Tavoitteena on oltava varhaiskasvatuksen opettajien määrällinen lisääminen lapsiryhmiin eli kaksi opettajaa ryhmää kohden ja tiukat ryhmäkokosäädökset. Hallitusohjelmaan tulee myös kirjata miten maksuttoman varhaiskasvatuksen eteneminen toteutuu. Merkittävää on myös se, että Opetushallitus voisi aloittaa sitovan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman valmistelun. Haastan kaikki opettajat puhumaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen puolesta. Huhtikuussa on eduskuntavaalit, osallistukaa vaalitilaisuuksiin, kannustakaa ehdokkaita puolustamaan koulutusta kaikilla tasoilla. Eira Viitanen varhaiskasvatusyksikön johtaja OAJ Nokian paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen OAJ Pirkanmaan alueyhdistyksen hallituksen jäsen LTOL-jaoksen pj EVITA - OAJ NOKIAN HALUTUIN AKTIVITEETTI KAUTTA AIKOJEN? Kun paikallisyhdistyksemme Kurviko-ryhmä viime keväänä sai idean tarjota jäsenilleen mahdollisuuden lähteä katsomaan Evita-musikaalia eksoottiseen kaupunkiin nimeltä Tampere, ei kukaan arvannut reissun menestystä. Paikkoja varattiin 50 niin kuin muillekin teatteriretkille on ollut tapana. Tiedotusvastaavamme Pekka Voltti sai kuitenkin kokea ennennäkemättömän ilmoittautumisruuhkan: jo kaksi tuntia sähköpostin lähettämisen jälkeen joutui Pekka toteamaan uudella viestillä, että paikat ovat menneet. Ties kuinka monta innokasta lähtijää jäi rannalle, valitettavasti. Nämä viisikymmentä onnekasta pääsivät reissuun, ja peruutuksiakaan ei juuri tullut, vaikka niitä aktiivisesti kyseltiinkin. Ensin monet teatterin ystävät kävivät syömässä jossakin Tampereen tasokkaista ruokaravintoloista. Ainakin oman seurueeni ruokapaikkavalinta osui nappiin, ja virityimme teatteri-iltaan innokkaan kulttuurikeskustelun myötä. Vatsat täynnä siirryimme Tampereen Työväen Teatteriin katsomaan kovasti mediassa kehuttua Evitaa. Musikaali on alun perin Andrew Lloyd Webberin ja Tim Ricen käsialaa, ja se on voittanut lukuisia palkintoja maailmalla. Tampereen Työväen teatterin suuri näyttämö on vaikuttava. Sen saimme jälleen todeta, kun esirippu avautui. Lavastus oli yksinkertaisin ideoin toteutettua, näyttävää ja vaikuttavaa koko esityksen ajan. Saimme nähdä työläisten arkista kurjuutta sekä vallanpitäjien elämän kimallusta vaihtuvissa näyttämökuvissa. Lavastuksen oli suunnitellut Teppo Järvinen. Päätähtinä musikaalin vaihtuvassa miehityksessä esiintyivät Maija Rissanen (Eva Duarte), Ilkka Koivula (Juan Peron), Jari Ahola (Che) ja Lari Halme (Magaldi). Kaikki laulajat osasivat asiansa. Erityisesti Maija Rissanen loisti laulunumeroissaan, samoin Jari Ahola.

6 Esityksen kokonaisuudessa yllätti se, että kaikki repliikit todella laulettiin. Puhuttuja repliikkejä odotti alussa, mutta joutui toteamaan, että niitä ei siis tullutkaan. Tämä oopperallinen tapa tuntui ensin teatterissa oudolta, mutta siihen kyllä tottui. Kertojan käyttö tarinan kuljettamisessa jakaa myös mielipiteitä: usein katsoja ymmärtää tapahtumat sitä ilmankin. Jari Aholan kertovaa laulua oli kuitenkin ilo kuunnella. Eva Duarten tarina on omalaatuinen ryysyistä rikkauksiin - tarina, oikeastaan ääritapaus tässäkin sarjassa. Tässä esityksessä korostui ainakin se, että tämä sosiaalinen nousu tapahtui reittä pitkin. Todelliset tapahtumat selviävät ehkä historiakirjoista tai sitten eivät. Eva Duarten monipuolinen hyväntekeväisyystyö sitä vastoin jäi melko pieneen osaan musikaalissa, eikä hänen vaikutuksestaan maan poliittisiin päätöksiin tullut kovin selvää kuvaa. Lopun dramaattiset tapahtumat etenivät nopeasti, ja esitystä ei lopun osalta ollut todellakaan pitkitetty. Millä mielellä poistuin esityksestä? Hyvällä mielin tietysti, kun olin väliajalla saanut nauttia yhdistyksen tarjoamat leivoskahvitkin kulturellissa seurassa. Itse esityksestä käteen jäi kokoelma taitavia lauluesityksiä ja vaikuttavia näyttämökuvia, mutta kokonaisuus ei lähtenyt kuitenkaan mielestäni lentoon. Kiitos joka tapauksessa yhdistyksen jäsenilleen tarjoamasta hienosta teatterikokemuksesta! Kirsi Isoranta SYÖKSYKIERRE, NOUSUKIERRE JA STRESSIPISTE? Lokakuisena iltana kuuntelimme lastentarhanopettajan Outi Katteluksen kertomia tärkeitä asioita stressinhallinnasta. Outi on opiskellut oman työnsä ohessa LCF Life Coach valmentajaksi. Lähdimme tutkimaan yhdessä sitä millaisia olemme kun hirveä stressi painaa päälle ja olemme SYÖKSYKIERTEESSÄ. Valmennuksen periaatteiden mukaisesti tarkoitus oli olla mahdollisimman rehellinen itselleen. Samoin tarkoituksena oli jakaa ajatuksia luottamuksellisesti muiden kuulijoiden kanssa, juuri sen verran kuin hyvältä tuntuu. Syöksykierteen aikana mielessä pyörii paljon negatiivista. Tunnetilamme ovat synkkiä ja usein toimintaamme kuvaa voimattomuus, kova väsymys ja haluttomuus kaikkeen tekemiseen. Kaikenlaista tekemistä on aivan liikkaa ja työt kuormittuvat. Toisinaan mielemme on kuin NOUSUKIERTEESSÄ. Ajatukset ovat ihanan positiivisia! Mielen valtaa olo siitä miten lähes kaikki on mahdollista. Olemme täynnä tarmoa ja olo tuntuu kevyeltä. Olisivatpa kaikki päivämme tällaisia, mutta näinhän ei voi aina olla. Outi valmensi meitä tutkimaan omaa STRESSIPISTETTÄMME. Stressipiste voi olla mikä tahansa luku nollan ja sadan välillä. Mitä lähempänä sataa olemme, sitä enemmän koemme olevamme stressaantuneita. Jos olemme lähellä nollaa, voimme olla enemmän kuin tyytyväisiä ja nauttia hyvästä olostamme. Meillä mukana olijoilla oli kiinnostus kuulla, mitä pitäisi sitten tehdä, jotta voisimme hallita omaa stressiämme? Outin ohjeiden mukaan kirjasimme ylös niitä asioita, jotka stressaavat meitä juuri sillä hetkellä. Tämän jälkeen aloimme kartoittaa muutosmahdollisuuksia eli 1.) Mistä asioista voin itse päättää? 2.) Mihin asioihin voin itse vaikuttaa? 3.) Mihin asioihin en voi vaikuttaa, enkä päättää? Tämän jälkeen pohdimme vielä sitä, millä tavoin pääsisimme kohti stressittömämpää elämää? Mitä asioita meidän pitäisi tehdä ja mitä voisimme jättää tekemättä? Ainoa mahdollisuus on ottaa SUUNTA ETEENPÄIN ja pohtia sitä millainen olisi oma, ensimmäinen askel kohti rennompaa elämää? Milloin tällaisen askeleen ottaminen olisi mahdollista? Milloin olet päättänyt ottaa tämän askeleen?

7 Outi kertoi lopuksi meille kuulijoille hetkessä pysähtymisen ja rauhallisen hengityksen merkityksestä. Jo kolmella tietoisella syvällä sisään- ja ulos hengittämisellä on merkitystä. Tärkeintä on tietoinen, lyhytkin arjessa pysähtyminen. Joulun lähestyessä myönnän kokevani näitä stressin tuntemuksia ja ehkä juuri nyt olisi hyvä pysähtyä hetkessä. Palaan ajatuksissani hyvän ystäväni toteamukseen tähän liittyen: Minä en koskaan ota stressiä joulusta, mutta pari päivää ennen aattoa pitää hommata itselleen oikein kunnon paniikki, sillä eihän joulu muuten tunnu miltään. Ihanan leppoisia päiviä kaikille lukijoille ja joulun odottajille!! Niina Hakkarainen MIELENSÄPAHOITTAJA Kyllä minä niin mieltäni piristin, kun kävimme syyskuussa katsomassa vuoden katsotuimmaksi nousseen komedian. Siinä Antti Litja teki huikean roolisuorituksen. Myös Mari Perankoski oli elokuvassa sellainen kuin miniän pitää olla. Mielensäpahoittajan sanoin: Se pelkää minua ja minä vähän häntä.moni katsojakin löytänee lähipiiristään mielensä helposti pahoittavia. Dome Karukosken 80-vuotias isä oli esikuvana Mielensäpahoittajan roolihahmolle. Hän pahoittaa mielensä kaikesta. Myös siitä, että poikansa ohjaamissa elokuvissa on yleensä hahmoina nuoria miehiä. Isä ihmetteli, etteikö hänen sukupolvestaan ole mitään kiinnostavaa kerrottavaa? He, kun ovat rakentaneet tämän maan. Ajattelin, että ennen kuin isä kuolee pois, niin teen yhden elokuvan hänelle, Karukoski kertoo Yle X:n Aamun haastattelussa. Isäni on mielestään aina oikeassa ja pahoittaa mielensä jokaisesta nykyajan lisälaitteesta sekä siitä, jos hän ei näe uutisia. Rutiinit ovat hänelle tärkeitä; kahvi keitetään illalla ja kaadetaan mukiin valmiiksi aamua varten odottamaan. Karukosken itseironinen isä keksi, Toronton elokuvajuhlilla Suomea edustaneelle, elokuvalle englanninkielisen nimen. Isäni sanoi, että kutsukaa sitä The Grumpiksi. Näin Karukoski pohjusti elokuvaa. Moni meistäkin voi, etenkin näin joulun alla, muistella lämmöllä hetkiä, jolloin on saanut vaieta puolisonsa kanssa monista asioista. Puhumattomuudella ja perunalla on Suomessa uskottu pitkään pärjättävän. Rauhaisaa joulua! Muista, että helposti tulee ongelmia ihmisten välille. Ja kansakuntien välille. Ja puun ja Voortti Eskortin välille. Marjo ja Mielensäpahoittaja KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN HISTORIAA Kankaantaan päiväkoti, Vikkulankatu 6, Nokia Perustuu eläkkeellä olevien vastaavan lastenhoitajan Sirpa Ahon ja johtaja Maire Seppälän haastatteluihin.

8 Yleistä Tällä paikalla on ollut Heikkilän tila, josta on historian kirjoissa merkintä jo 1500-luvulta. Heikkilän tilan isännän kuoltua 1912, leskiemäntä ei enää kyennyt tilaa pitämään ja perikunta myi sen Pirkkalan kunnalle. Päiväkotina nykyisin toimiva rakennus rakennettiin lastenkodiksi 1920-luvulla ja se toimi lastenkotina -30-luvun loppupuolelle luvun lopulla rakennuksessa toimi kulkutautisairaala ja sen jälkeen se oli pormestari Nykäsen asuntona. Kankaantaan päiväkoti on toiminut lastentarhana ja seimenä sekä nykyisin päiväkotina vuodesta 1955 vuoteen 2014, jolloin sen kohtaloksi koituivat sisäilmaongelmat ja se sai purkutuomion. Henkilökunta ja tilat Lastentarhan toiminnan alkaessa yläkerrassa oli seimi, jossa oli n. 25 lapselle tilat. Pikku vauvalassa oli 6-7 lasta, 1,5 kk ikäisistä alkaen ja Isossa vauvalassa n. 17 lasta. Henkilökuntaan kuului kolme lastenhoitajaa ja aputyttö. Lastenkodin johtajatarkin oli hetken aikaa vastaavana lastenhoitajana seimen alkaessa. Alakerrassa toimi tarhan puoli, jossa oli kokopäiväosasto (n lasta) ja puolipäiväosasto (n. 10 lasta). Henkilökuntana olivat johtajatar eli lastentarhanopettaja Eeva Järvinen, 2 lastenhoitajaa ja aputyttö. Keittiö toimi nykyisen pienten puolen henkilökunnan sosiaalitilojen paikalla. Keittäjänä toimi vuoteen 1961 asti Martta Korkeakoski. Tavarantoimitus tapahtui esim. läheisestä Voiman kaupasta takaoven kautta. Samasta eteisestä pääsi myös kellariin. Kellarissa oli pannuhuone, hiilikellari (jonka luukku on nykyisen askarteluvaraston alla) ja ruokakellarikomeroita. Nykyisen jätekatoksen etupuolella sijaitsi maakellari perunoiden säilytystä varten. Maakellari hajotettiin huonokuntoisena n. v Kellari toimi kulkutautisairaalan aikana ruumiskellarina. Martta Korkeakoski asui lastentarhan yläkerrassa nykyisen yläkerran ruokahuoneen paikalla ja hänen keittiönsä toimi myös vauvojen maitokeittiönä (nykyinen ruokahuoneen keittiö). Pihassa oli oma sauna, jossa pestiin lastentarhan pyykki. Huonokuntoisen saunan purkamisen jälkeen pyykki vietiin pestäväksi vanhainkodille. Pyykki vietiin likoon edellisenä iltana ja siivooja pesi pyykin käsin. Ns. Aravataloilla oli mankeli, jossa pyykki käytiin mankeloimassa. Lastentarha oli aluksi avoinna maanantaista lauantaihin klo tehtaiden mukaan. Lauantaina hoitopäivä oli klo ja myöhemmin asti. Lastenhoitajat olivat työssä niin, että aamuvuoro tuli 6.30 työhön ja pääsi pois. Välivuoro ja aputyttö tulivat klo 7.00 ja lähtivät ruokatunnille klo 12.00, pitivät 1,5 tunnin päivävapaan ja palasivat töihin klo Työpäivä päättyi klo Iltavuoro tuli töihin 8.30 ja pääsi töistä klo

9 Lapset Seimen lapset kylvetettiin joka aamu ja heille puettiin lastentarhan vaatteet. Vaatteet olivat aluspaita, takaa solmittava paita, sideharso ja flanellihousut. Tämä asu ei pissavahingoilta juuri suojannut, joten hoitajien oli lähes kuljettava rätti kourassa lätäköitä pyyhkimässä. Lapset nukkuivat rautasängyissä, joissa patjan päällä oli kumikangas, sen päällä lakana, sitten poikkilakana, sitten kumikangas ja sen päällä neliövaippa. Pääpuolella oli kolmiokangas ja peittona vieläkin niin tuttu pupunkuvapeitto. Pienet lapset laitettiin verannalle nukkumaan makuupusseissa, joissa oli irrotettava vuori (kesä ja talvikäyttöön). Sänkyyn laitettiin vyötärön kohdalle nauha kiinni, etteivät lapset pääse sängystä pois itse. Toiminta Toiminnan punaisen langan muodostivat keskusaiheet, joiden mukaan laulettiin, askarreltiin ja leikittiin. Keskusaiheissa olivat esillä etenkin vuodenkiertoon liittyvät asiat. Uskonto oli vahvasti mukana toiminnassa; ruokarukous ennen ruokaa ja siunaus nukkumaan mennessä sekä ns. hengelliset aamulaulut. Vuoden kohokohtia perheissä olivat joulu ja kevätjuhlat, joihin tultiin innokkaasti. Joulujuhlissa oli aina näytelmä ja juhlissa oli alkuosa, väliaika kahvituksineen ja loppuosa. Vanhemmat joivat kahvia todella paljon, jopa viisikin kuppia. Maire Seppälä muistelee, että alkuaikoina lastentarhanopettajat saattoivat pitää vapaapäivän lastenhoidosta koristellen salia hienoksi juhlapäivänä. Päivähoitomaksut Päivähoitomaksut kerättiin vielä pitkään paikan päällä lastentarhassa. Lapset toivat rahan tiettynä päivänä johtajalle ja saivat viedä kuitin kotiin. Myöhemmin vanhemmat toivat rahan itse, sillä Tampereella isommat pojat olivat alkaneet varastella rahoja niitä kuljettavilta lapsilta. Kanslian ovella oli pitkä jono, sillä kuitti kirjoitettiin käsin kaksinkertaisena kalkeeripaperin läpi kuittivihkoon. Rahat haki aluksi hankintapäällikkö henkilökohtaisesti lastentarhalta ja myöhemmin johtaja vei ne kaupungintalolle itse. Tämäkin järjestelmä lopetettiin, kun päiväkodille murtauduttiin ja hajotettiin paikkoja, kun oli etsitty rahoja rakennettiin päiväkotiin lisäosa, ns. isojen puoli. Tasakattoisena, aikansa tyypillisenä rakennuksena, se sai osakseen monta ongelmaa. Vesi valui katolta mm. kangaskomeroon ja vasta haju paljasti ongelman. Jo 1990-luvulta asti henkilökunta raportoi sisäilmatyöryhmälle hajuista ja iho- ja hengitystieoireista. Vuonna 2014 rakennus sai monen vaiheen jälkeen purkutuomion. Elättelimme toivetta uudesta paremmasta tilasta Vihnuksen alueella, mutta turhaan. Osa henkilökunnasta siirtyi pienoisen lapsijoukon mukana Pinsiöntie 26:een, entisen Asemantaan päiväkodin tiloihin Emme ehtineet juhlia päiväkodin 60-vuotisjuhlia. Kankaantaan päiväkoti on vähitellen katoamassa nokialaisesta maisemasta. Tuula Nieminen

10 OPETTAJIEN SALIBANDYN SM-KISAT Vierumäki tarjosi taas hyvät puitteet turnaukselle. Tuomarityöskentely oli sujuvaa, tunnelma hallissa hyvä ja viikonlopun aikana koettiin voittojen ja häviöiden mukanaan tuomia fiiliksiä. Joukkueita oli mukana miesten sarjassa sekä kahdessa sekasarjassa. Turnee tarjoaa siis myös hyvän mahdollisuuden moikata vanhoja tuttuja. Pirkkalan joukkue Turistit pelasi D-sarjassa sijoittuen neljänneksi. Joukkueen salainen ase oli hyvä tankkaus sekä paljon nakkeja ja pekonia ravinnoksi. Joukkue oli myös valmistautunut turnaukseen korkean paikan leirillä, jossa turnauskuntoa haettiin, kertoi Jan Hiltunen. Ikaalisten C-sarjan joukkue lähti puolustamaan edellisen vuoden mestaruuttaan. Tiimi on harjoitellut syksyn aikana paljon motivoituen juuri lähestyvästä turnauksesta. Salibandy on myös Ikaalisissa selkeästi opettajia eniten säännöllisesti liikuttava toiminto, joka nykyään tähtää vuosittaisiin kisoihin. Joukkueen salaiseksi aseeksi joukkueenjohtaja Janne Rantanen mainitsee salaisen tarkkailijan vastustajajoukkueesta sekä kovan keskittymisen lauantai-iltana, Avaran Luonnon sekä ravit. Joukkue sijoittui tänä vuonna hopealle. Iisalmen miesjoukkue mittasi taitojaan A-sarjassa. Heistä kisat on mukava pelata joka vuosi ja kisoissa näkee tuttuja. Tänä vuonna tuloksena oli neljäs sija. Iisalmen porukassa pelataan niin hyvin kuin osataan eikä pelaaminen saa olla liian vakavaa. Iisalmen joukkue taistelee ilman suurempaa pelitaktiikkaa, homma toimii parhaiten niin, sanoo Jari Hiltunen Iisalmen joukkueesta. Joukkue pelaa kotioloissa kerran viikossa, eikä unohda kisoissa myöskään iltamenojen merkitystä. Nokian opettajat pelasivat oman turnauksensa kanssa C-sarjassa. Mukana oli 6 naista ja 9 miestä. Lauantaipäivän tasaisten vääntöjen jälkeen ja maalierojen tarkastelun jälkeen monen tunnin tauon jälkeen joukkue vääntäytyi kentälle vielä lauantai-iltana puolivälieräotteluun. Lopulta mestariksi saakka edennyt Heinola antoi liian hyvän oppitunnin pallon liikuttelusta ja maalinteosta, joten saimme lähteä saunomaan tappio niskassa. Sunnuntaina pelattiin kuitenkin sijoista 5-8. Sunnuntaihin valmistauduttiin hyvin ja antaumuksella. Aamupelissä Asikkala saikin tuntea Nokian porukan voiman ja taidon. Turnauksen viimeisessä pelissä pelattaisiin siis sijoista 5-6. Peli oli tasainen eikä voittajaa saatu selville varsinaisella peliajalla. Rankkareissa vastustaja Sipoo-Pornainen oli aavistuksen onnekkaampi ja vei voiton. Turnauksen ja viikonlopun saaliina siis kuudes sija sekasarjassa. Hyvä me! Tapahtuma on kaiken kaikkiaan upea, joka kokoaa yhteen salibandyn harrastajia ympäri Suomen. Vierumäki ja urheiluopisto ovat tarjonneet puitteet jo monta vuotta peräkkäin. Ensi vuonna reikäpallon perässä juostaan kuitenkin Pohjois-Karjalan maisemissa Joensuussa. Harjoituskausi taitaa jo piakkoin alkaa? Mukaan ehtii vielä! Jouluisin terveisin Satu Pimiä PÄIVÄKODISSA ODOTELLAAN JOULUA Joulun lähestyessä lasten vauhti päiväkodissa kiihtyy ja jännitys tiivistyy, vaikka kuinka aikuiset yrittäisivät pitää vallalla kiireetöntä ja rauhallista meininkiä. Vauhtia ja ääntä riittää. Kiivasta keskustelua käydään mm. siitä, onko joulupukkia ja tonttuja olemassa vai ei? Lelulehtiä on kotona selailtu ja mietitty lahjatoiveita sekä kirjoiteltu kolmen metrin mittaisia kirjeitä joulupukille (sille, joka sitten kuitenkin on olemassa). Joskus ammoisina aikoina on päiväkodissa aamupiirissä rauhoituttu mukavasti sytyttämällä adventtikynttilä(t). On istuttu rauhallisesti aamuhämärässä kynttilän elävää liekkiä ihaillen. Kynttilän sytyttäminen on ollut jännittävää, mutta samalla rauhoittavaa. Näin siis oli aiemmin. Nyt on paloturvallisuuden nimissä kaikenlainen tulenteko sisätiloissa ehdottomasti kielletty. Kaiken maailman ledituikkuja ja sähkölamppuja sytytellään kynttilöinä. Niitä ei parhaalla tahdollakaan voi kynttilöiksi nimittää, nehän on lamppuja! Ei niillä aidon kynttilän tunnelmaa aikaiseksi saa. Nyt meillä siis palaa lamput ja lapset lepattaa.

11 Henkilökunta ei pääse joulunaikaan makeannälkää kärsimään eikä dieettejä ajattelemaan, siitä vanhemmat pitävät huolta. Sen verran monta suklaarasiaa, keksipakettia, kakkua yms. tulee kahvipöytään. Kiitos! Sydämelliset kiitokset myös niille vanhemmille, joilta saamme sanallista kiitosta tekemästämme työstä heidän lastensa hyväksi. Aina on sydäntä lämmittävää kuulla kuinka lapsi on oppinut uutta tai kuinka jo opitut taidot ovat vahvistuneet tekemämme työn ansiosta. Kyllä näistä voimia repii tilanteissa, joissa tuntuu että vain takoo päätään seinään näiden mussukoiden ja heidän vanhempiensa kanssa. Haluan toivottaa itselleni ja kaikille muillekin rentouttavaa ja rauhallista joulun odotusta. Poltelkaahan niitä kynttilöitä varovasti ja sen dieetin voi aloittaa sitten ensi vuoden puolella. T: Tarhantäti RAKASTUIN JOULUUN Kulkuset, tonttuset. Kuuletko jo pienet askeleet? Hiljaista, salaista. Malttaisi en nukkua. Leivotaan, siivotaan. Äidin kanssa ollaan kahdestaan. Kuusta pian haetaan isän kanssa ihanaa! Punaista, valkoista. Pukissa on jotain tuttua. Hopeista, kultaista. Kotona on juhlavaa. Aattona lahjoja. Paketteja kaikenlaisia. Avataan, iloitaan. Kiltti olla kannattaa! Joulua juhlitaan. Perheen kanssa ollaan rauhassa. Leikitään, lauletaan. Yhdessä on mahtavaa! Monenlaista mukavaa. Joulua saan odottaa. Jouluaaton taiassa olen mukana. Rakastuin jouluun, tontun nauruun. Tehkäämme paljon iloa. Rakastuin jouluun. Hyvän touhuun lahjoista suurimpaan! Pienen joulurunon myötä oikein hyvää ja rauhaisaa joulua kaikille kollegoille sekä kaikki toiveet täyttävää vuotta 2015! Lämpimästi toivottaa Myllyhaasta Malisen Jari OAJ Nokian pikkujoulut perjantaina klo Ankkurissa. Teemana Western goes rock. Tilaisuuteen voi pukeutua. Tilaisuudessa esiintyy yhtye Pointless Ignition. Tilaisuudessa voi nähdä rivitanssia. Tilaisuudessa soittaa levyjä DJ Bobo. Tilaisuudessa tarjotaan ruokaa ja juomaa. Tilaisuuteen on pääsymaksu. Tilaisuudesta voi ottaa vaarin tai valokuvan. Tilaisuuteen ei voi tarttua. Tilaisuus tekee varkaan. Olet tilaisuuteen tervetullut. Kuvassa Kike Elomaa.

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka

Alle kouluikäisellä. lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa. mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta. Montessoripedagogiikka Alle kouluikäisellä lapsella on ainutlaatuinen tapa ajatella ja rakentaa mieltään. Montessoriosaamista jo 30 vuoden ajalta Rantakaisla on Tikkurilan kupeessa Hiekkaharjussa toimiva yksityinen päiväkoti.

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Antoine de Saint-Exupéry

Antoine de Saint-Exupéry 14.2.2013 Kettu vaikeni ja katseli kauan pikku prinssiä. - Ole hyvä - kesytä minut! se sanoi. - Kyllähän minä mielelläni, pikku prinssi vastasi, mutta minulla ei ole paljon aikaa. Minun täytyy löytää ystäviä

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU

TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU TOIMINNALLINEN ESIOPETUS HENNA HEINONEN UITTAMON PÄIVÄHOITOYKSIKKÖ TURKU Toiminnallinen esiopetus on: Toiminnallinen esiopetus on tekemällä oppimista. Vahvistaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, sekä

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

PERFEKTIN JA PLUSKVAMPERFEKTIN KERTAUSTA

PERFEKTIN JA PLUSKVAMPERFEKTIN KERTAUSTA PERFEKTIN JA PLUSKVAMPERFEKTIN KERTAUSTA Miten perfekti muodostetaan? Perusmuoto Perfekti 1. verbityyppi ottaa olen, olet, on ottanut, olemme, olette, ovat en ole, et ole, ei ole ottanut emme ole, ette

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO

TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO TIEDOKSI PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoito on hoitajan kodissa, pienessä ryhmässä tapahtuvaa päivähoitoa. Perhepäivähoito tarjoaa lapselle kodinomaisen ja yksilöllisen kasvuympäristön, jossa lapsella on

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula

Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Juhla-,kokous- ja muistelumamatka Lappiin Teksti: Pekka Kneckt, Kuvat: Kari Niva ja Eero Aula Kukonlaulun aikaan syyskuun 19.päivänä aloitimme LaaksojenAutoteknillisen yhdistyksen matkan Rovaniemen suuntaan.

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Kokemuksia Unesco-projektista

Kokemuksia Unesco-projektista Kokemuksia Unesco-projektista Puheviestinnän harjoitusten tavoitteet Kuuden oppitunnin mittaisen jakson aikana asetin tavoitteiksi seuraavia oppimis- ja kasvatustavoitteita: Oppilas oppii esittämään omia

Lisätiedot

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun.

Kehitysvammaliitto ry. RATTI-hanke. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. RISKIARVIOINTILOMAKE 1. Henkilön nimi Pekka P. 2. Asia, jonka henkilö haluaa tehdä. Haluan lähteä kaverin luokse viikonlopun viettoon ja olla poissa ryhmäkodista koko viikonlopun. 3. Ketä kutsutaan mukaan

Lisätiedot

9.1. Mikä sinulla on?

9.1. Mikä sinulla on? 9.kappale (yhdeksäs kappale) 9.1. Mikä sinulla on? Minulla on yskä. Minulla on nuha. Minulla on kuumetta. Minulla on kurkku kipeä. Minulla on vesirokko. Minulla on flunssa. Minulla on vatsa kipeä. Minulla

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus

Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Varhaiskasvatuksen tila ja tulevaisuus Kotihoidon tuen puolittaminen Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus Varhaiskasvatuslain uudistaminen Jarkko Lahtinen jarkko.lahtinen@kuntaliitto.fi Syyskuussa

Lisätiedot

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ

VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ Sivistyslautakunta 56 31.05.2017 VASTAUS SILJA METSOLAN VALTUUSTOALOITEESEEN KOTIHOIDONTUEN KUNTALISÄSTÄ SIVLK 31.05.2017 56 Valmistelija: varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, leila.nyberg@porvoo.fi; 0400

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Preesens, imperfekti ja perfekti

Preesens, imperfekti ja perfekti Preesens, imperfekti ja perfekti ennen nyt Neljä vuotta sitten olin töissä tehtaassa. Nyt minä olen lähihoitaja. r Olen työskennellyt sairaalassa jo kaksi vuotta. J Joo, kävin toissapäivänä. Sinun tukka

Lisätiedot

Lucia-päivä 13.12.2013

Lucia-päivä 13.12.2013 Lucia-päivä 13.12.2013 Perjantai 13.12.2013 oli tapahtumarikas päivä: oli Lucia-päivä! Päivä alkoi klo 8.15 juhlasalissa, kun Luciat esiintyivät EKOn väen ja joulupuuroon kutsuttujen vieraiden edessä.

Lisätiedot

Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta

Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta Perhevapaalta työelämään - Terveiset Tampereen varhaiskasvatuksesta Sari Salomaa-Niemi ohjaajien haastattelun kautta Ohjaajien ajatuksia Tampereella päivähoitovetoista ylilääkäri Tuire Sannisto kuuluu

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako?

Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Varhaiskasvatus ja johtaminen vaikeaako? Kuntatalo 10.9.2015 Jarkko Lahtinen Kuntaliitto Twitter: #kuntamarkkinat Voimmeko onnistua? Onnistuminen on asenne. Se on avoimuutta uusille ideoille, halukkuutta

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Joukkue jossa lapsi pelaa

Joukkue jossa lapsi pelaa Seurakysely 2016 / Yhteenveto kaikista vastauksista Vanhemmat Vastaajia yhteensä 129 Joukkue jossa lapsi pelaa Muu, mikä? D-tytöt C-tytöt G6(-10)-nappulat F8-G7 (-08-09)-nappulat F9 (-07)-pojat/musta F9

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa.

JOULUN TUNNELMA. Ken saavuttaa nyt voi joulun tunnelmaa niin parhaimman lahjan hän itselleen näin saa. JOULUN TUNNELMA Nyt joulun kellot näin kaukaa soi, joulurauhaa julistaa. Äänet hiljentyvät kaupungin ja on kiire jäänyt taa. Nyt syttyy tähdet nuo miljoonat jokaiselle tuikkimaan. Jälleen kodeissa vain

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi

Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Verbien rektioita Haluaisin mennä nukkumaan Verbi + verbi + verbi Jos lauseessa on useita verbejä, missä muodossa 2. tai 3. verbi ovat? -Jos lauseessa on useita verbejä peräkkäin, 1. verbi taipuu normaalisti,

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10

Voimaantuminen 2h. Stressin nujertaja -valmennus. Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. 1 / 10 Voimaantuminen 2h Stressin nujertaja -valmennus Valmentaja Päivin rentoutusharjoitus sai erityistä kiitosta. Tuula Kortelainen, ammatinvalintapsykologi 1 / 10 Nykypäivän hektisessä arjessa eläminen sekä

Lisätiedot

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.5.2017 Liite 2 44 Varhaiskasvatuspalvelut Luottamuksellinen Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma Lapsi: Päiväkoti/perhepäivähoito: 2 Perustiedot perheestä Perheeseen kuuluvat

Lisätiedot

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä

VERBI + VERBI - LAUSE. -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä VERBI + VERBI - LAUSE -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä -maan/-mään, -massa/-mässä, -masta/-mästä MIHIN LIIA MENEE? LIIA MENEE RAVINTOLAAN SYÖMÄÄN. MISSÄ LIIA ON? LIIA ON RAVINTOLASSA SYÖMÄSSÄ.

Lisätiedot

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä

Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä Työntekijöiden ja asiakkaiden kohtaamiset asumisyksikössä PAAVO KEVÄTSEMINAARI 2014 Teema: Tutkimus ja käytäntö vuoropuhelussa 21.3.2014 Tutkija Riikka Haahtela, Tampereen yliopisto Esityksessäni vastaan

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä

KODIN JA KOULUN PÄIVÄ. Kodin ja Koulun Päivä Kodin ja Koulun Päivä 2 Kodin ja Koulun Päivä Kutsuimme isovanhemmat kouluun klo 8-11 väliseksi ajaksi tutustumaan lastenlastensa koulunkäyntiin. Tarjosimme heille myös kahvit ja rehtori kertoili nykypäivän

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014

Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 Jalkapallojaoston tiedote 2/2014 1 SISÄLTÖ 1) Uudet seura-asut 3 2) Yhteistyösopimus Aito Säästöpankin kanssa 3 3) Perjantaipalaverit 4 4) Varainhankintaa 5 5) Ajankohtaiset pelaaja- ja joukkueasiat 5

Lisätiedot

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS

PEDAGOGINEN JOHTAJUUS PEDAGOGINEN JOHTAJUUS Pedagogisen johtajuuden päätavoite on lapsen hyvä kasvu, oppiminen ja hyvinvointi. Pedagogisella johtajuudella tarkoitetaan laajasti ymmärrettynä oppimiskulttuurin kehittämistä, organisaation

Lisätiedot

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011

q-toset Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja 6a-luokan lehti numero 2/2011 q-toset 6a-luokan lehti numero 2/2011 Kosken koulut 135 vuotta osa 2 entisten koululaisten haastatteluja Kirsi Jokela Mitä koulua kävitte? -Kävin Sorvaston koulua. Millaista siellä oli? -Tosi kivaa. Siellä

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015 Paula Viljanen Valmentaja Paula Viljanen Ekonomi LCF Life Coach Mindfulness Tunnetaitovalmentaja NLP Practitioner (NLP Master opiskelija) 10 vuoden

Lisätiedot

Tekninen ja ympäristötoimiala

Tekninen ja ympäristötoimiala Lahden seudun ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala 6.11.2006 24.11. alkaa kaamos. Aurinko painuu alas Suomen pohjoisimmassa kolkassa, Nuorgamissa noustakseen seuraavan kerran taivaanrantaan

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS-

VASU LAPSEN SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- VASU LAPSEN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Hyvä Kotiväki, Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta huolehditaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka

MAOL 17.11.2012. Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka MAOL 17.11.2012 Ajankohtaiskatsaus Koulutusjohtaja Heljä Misukka Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö 2012-2017 2012 2013 2014 2015 2016 Esi-, 2017 perus- ja lisäopetuksen opsin perusteet

Lisätiedot

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa

Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa Hoito, kasvatus ja pedagogiikka vuorohoidossa OHOI- Osaamista vuorohoitoon Varhaiskasvatuslaki (2015) ja pedagogiikka Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen,

Lisätiedot

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin

Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Kotitehtävä 6 / Sivu 1 Nimi: PRIDE-kotitehtävä KUUDES TAPAAMINEN Lapsen oikeus hoivaan, kasvatukseen ja turvallisiin rajoihin Lapsen kehitystä tukevat kasvatusmenetelmät ovat yksi sijais- ja adoptiovanhemmuuden

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Varhaiskasvatuslautakunta Vakaj/4 29.04.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 6/2014 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 4 Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien

Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli Helena Hiila-O Brien Perhevapaiden haasteet ja Väestöliiton joustomalli 25.9.2012 Helena Hiila-O Brien KUKA LASTA KASVATTAA JA MITÄ VARTEN Lapsi työvoimana Lapsi rakentamassa kansakunnan tulevaisuutta Lapsi jatkamaan sukua

Lisätiedot

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi

Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Lenita-show veti lehterit täyteen Porissa Sali on aina täysi Julkaistu: 14.7. 14:07 IS SUOMIAREENA Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs Bruce Oreck vertasi Yhdysvaltain ja Euroopan asenne-eroa erikoisella

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin!

Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 1 Tervetuloa Kievarin päiväkotiin! 2 1.1 Yhteystiedot Postiosoite: Kievarin päiväkoti Kievarintie 13 04300 Tuusula Puhelin: Päiväkodin johtaja: 040-314 4858- Guldbaggarna 040-314 4859- Auringonkukat 040-314

Lisätiedot

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES.

SURF IDEA BOOK 2013. www.surfaces.fi YOUR IDEA. OUR SURFACES. SURF IDEA BOOK 2013 Arkkitehti: Ota yhteyttä saat 15 itunes App Store -lahjakortin käytettäväksi iphone ja ipad -applikaatioihin! Linkki sisällä 1 2 Vapaus keskittyä arkkitehtuurin suunnitteluun Puucomp

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 Sosiaalisesti kestävä Suomi 2012 KOMISSION TIEDONANTO 2011 On olemassa selkeää näyttöä siitä, että laadukas varhaiskasvatus johtaa huomattavasti parempiin tuloksiin perustaitoa mittaavissa kansainvälisissä

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo

Te r vetuloa. Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo Te r vetuloa Palometsän päiväkotiin! Palometsän päiväkoti Sahrankatu 3 24100 Salo T u l e m u k a a n Tervetuloa Palometsän päiväkotiin niin tutut kuin uudetkin perheet! Palometsän päiväkodissa on viisi

Lisätiedot

VEIJOLLA ON LASTENREUMA

VEIJOLLA ON LASTENREUMA VEIJOLLA ON LASTENREUMA T ässä on Veijo ja hänen äitinsä. Veijo on 4-vuotias, tavallinen poika. Veijo sairastaa lastenreumaa. Lastenreuma tarkoittaa sitä, että nivelet ovat kipeät ja tulehtuneet. Nivelet

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset

Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Varhaiskasvatuksen Asiakaskyselyn 2013 tulokset Kyselyyn vastaajia 3217 henkilöä Englanninkieliseen kyselyyn vastaajia 22 henkilöä Vastaajia yhteensä 3239 henkilöä Generated on 22.03.2013 07:50 Taustatiedot

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi

Työpahoinvoinnin alkeet. Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus Maija Saviniemi Työpahoinvoinnin alkeet Alueelliset nuorten työpajapäivät Syötekeskus 12.11.2014 Maija Saviniemi Miksi olen pessimisti? Miksi tarkastelemme työtä pahoinvoinnin näkökulmasta? Onko työpahoinvoinnissa edes

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

Islannin Matkaraportti

Islannin Matkaraportti Islannin Matkaraportti Olen aina haaveillut työskentelystä ulkomailla ja koulun kautta sain siihen mahdollisuuden! En itse oikein tiennyt mihin maahan haluaisin mennä mutta päädyin Islantiin koska opettaja

Lisätiedot

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi

Tekstaritupuun Marita Vainio Zappar mestat.fi/mammi MÄMMI Videovihko Mämmi on noin 10-vuotias ihan tavallinen koululainen, vaikka ulkomuodoltaan hän voi jonkun mielestä näyttääkin oranssilta läjältä. Mämmi pohtii kaikkien alakoululaisten tavoin elämän iloja

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää

Kun isä jää kotiin. Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Teksti: Liisi Jukka Kuvat: Iida Vainionpää Kun isä jää kotiin Mikko Ratia, 32, istuu rennosti olohuoneen tuolilla, samalla kun hänen tyttärensä Kerttu seisoo tuolista tukea ottaen samaisessa huoneessa.

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

Ilonan ja Haban aamu Pariskunnalle tulee Aamulehti, mutta kumpikaan ei lue sitä aamulla: ei ehdi, eikä jaksa edes lähteä hakemaan lehteä kauempana sijaitsevasta postilaatikosta. Haba lukee Aamulehden aina

Lisätiedot

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana

Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Sykleissä mennään tiedotuksessakin olet tarkkana Keväällä tapahtuu paljon (touko-kesäkuu) Heinäkuussa hiljenee vaikka kv-kisoja ympäri maailmaa- nyt olisi tiedottamisen paikka Elokuussa jälleen tahti kiihtyy

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry

RAY TUKEE BAROMETRIN KYSELYLOMAKE Rauman MTY Friski Tuult ry Tässä kyselyssä järjestötoiminta = Rauman Friski Tuult ry:n toiminta Kyselyitä lähetettiin marraskuussa yhdistyksen jäsenkirjeen mukana kappaletta. Kyselyn vastausprosentti oli, % JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti!

Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Maanantai 14.7.2014 Heitä sitä valkoista palloa kohti! Ensimmäinen kohteemme tällä viikolla oli Anttolan palvelukeskus. Aloitimme aamun reippaasti pihapeleillä. Yksi asukkaista ymmärsi petanquen idean

Lisätiedot

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakasraati. Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut Asiakasraati Jyväskylän kaupunki Varhaiskasvatuspalvelut 21.9.2016 Asiakasraati aloittanut toimintansa maaliskuussa 2008 on kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen asiakkaiden osallisuus-

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA

KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA KITISENRANNAN POJAT SAIVAT ELOKUVAOPPIA IRLANNISSA Lähdimme vappuaamuna 1.5.jännittävälle elokuvamatkalle Irlantiin Kitisenrannan koulun pihalta. Mukana olivat Taneli Juntunen (9b), Joonas Tuovinen (9b),

Lisätiedot

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua!

Marraskuussa pääsimme lumihommiin, mikä oli aivan huippua! Elokuussa aloitimme 24 lapsen ollessa listoilla, yksi aloittaisi sitten tammikuussa 2017. Ensimmäinen kuukausi meni todella nopeasti ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin syksyä. Tutustuimme erilaisten leikkien

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010

Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Kerhojen ja leikkitoiminnan asiakastyytyväisyyskysely 2010 Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito Hanna Sulonen-Ahonen ja Mirella Korhonen Taustatietoja kyselyyn» Kysely toteutettiin lasten

Lisätiedot