Parasta Pöytään Pirkanmaalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Parasta Pöytään Pirkanmaalta 1.11.2010-31.12.2014"

Transkriptio

1 Parasta Pöytään Pirkanmaalta

2 PPP lyhyesti Parasta Pöytään Pirkanmaalta on yleishyödyllinen kehittämishanke, jota rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalla (80 %), Tampereen kaupungin osuudella (7,22 %) sekä yksityisen rahoituksen osuudella (12,79 ), josta suurimman osan kattaa Ahlmanin koulun Säätiön omarahoitus. Hanke perustuu esiselvitykseen, jonka mukaan mikroyritysten toiminnassa haasteellisimpina koettiin markkinointiin, logistiikkaan ja tuotetietoisuuteen liittyvät asiat. Kohderyhmänä ovat pirkanmaalaiset mikroelintarviketuottajat ja tuottamista harkitsevat asukkaat mukaan lukien puolijalosteiden ja jalosteiden valmistajat.

3 PPP lyhyesti 2 Hankkeessa kehitetään lähiruuan saatavuuden logistiikkaa, mikä parantaa kilpailukykyä, lisää kustannustehokkuutta ja vähentää ympäristökuormitusta. Samalla verkostoidutaan ja tehdään käytännön yhteistyötä lähiruuan markkinoinnissa kuluttajille asti ja kehitetään lähiruuan tuottamista tamperelaisille suurostajille.

4 Mihin tähdättiin? Päämääränä maaseutualueiden elinkeinoelämän monipuolistaminen ja etenkin paikallisen ruokatalouden edistäminen Pirkanmaalla Elintarviketuottajien ja -yrityksien menestyminen maaseudulla, minkä ansiosta koko Pirkanmaa elävöityy Tavoitteen saavuttamiseksi kehitetään lähiruokalogistiikkaa Pirkanmaalla kehittämällä ja testaamalla lähiruokatukun toimintaa ja edistämällä lähiruoan paikallisia markkinoita tukun kannattavuuden lisäämiseksi hankkeen vetäydyttyä tukun toiminnasta. Samalla lähiruokahanke vahvistaa yhteistyötä tuottajien ja muiden organisaatioiden, kuten oppilaitosten, viranomaisten ja muiden alojen yrittäjien välillä.

5 Toteuttajaorganisaatio Hankkeen toteuttaja on Ahlmanin koulun Säätiö. Ahlmanin koulun Säätiön keskeisenä strategiana on toimia elintarvikeyrittäjien, kouluttajien ja kehittäjien verkostoitumisen edistäjänä. Hankehenkilöstössä aloitti projektipäällikkönä Laura Enbom ja projektiasiantuntijana Anette Mellin, myöhemmin projektipäällikkönä Anette ja -asiantuntijana Eeva Ylinen. Ohjausryhmässä rahoittajan edustajana Mervi Lehtonen, Tampereen kaupungilta Jukka Järvinen, lähiruokatuottajien edustaja Mika Hävölä, lähiruokatuottaja ja viljelijä Marko Taipale, Pirkanmaan Yrittäjien edustaja Tapani Kaskela, ravintola-alan yrittäjien edustaja Saara Sinivuori, logistiikka-asiantuntija Jari Saarenpää sekä Ahlmanin koulun Säätiöltä Tarja Hovila.

6 Selvitykset Pirkanmaan lähiruokatuotannon volyymien ja myyntikanavien selvitys (haastattelut toteutti TNS Gallup Elintarviketieto ja Katja Koponen, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu) Lähiruokakysely Ahlmanin Tilapuodissa: selvitettiin kuluttajien käsityksiä mm. lähiruoan ostopaikoista ja kulutustottumuksista Lähiruokakysely pirkanmaalaisten ravintoloiden hankinnoista vastaaville

7 Toimenpiteet Lähiruokaa tuottavien mikroyritysten osaaminen, teemapäivät Tehoa tuotteistamiseen Pakkausmerkinnät osat 1 ja 2 Tehoa tuotteistamiseen Elintarvikepakkaus markkinointivälineenä PTY tuotekorttiin liittyvät: Tuotekorttityöpaja Maidon suoramyynnin infopäivä maitotilallisille Tapahtumamarkkinoinnin teemapäivä Sähköisen markkinoinnin te lat pientuottajille Viivakoodi-info Sisältöä someen markkinointi ja tiedotus netissä teemapäivä Elintarvikelainsäädännön ja puhtaanapidon teemapäivät Yrittäjän päivä Tulossa vielä: Pakkausmerkinnät: enarit, etiketin suunnittelu, painatus ja merkitys, Aitoja Makuja suoramyyntioppaan jalkauttaminen ja esittely

8 Toimenpiteet Lähiruokaa tuottavien mikroyritysten osaaminen - Retket ja matkat: - Tutustumisretki Helsingin Tukkutorille ja Teurastamolle - Pohjois-Karjalan lähiruokaretki - Tutustumismatka Italiaan Kevät Keski-Suomi: tutustuminen paikalliseen lähiruokaosuuskuntaan sekä tuottajien yhteiseen lihataloon - Tulossa vielä: Tutustuminen lähiruokatukku Remekseen, tuottajat & ravintolat

9 Toimenpiteet - Lähiruokatuottajien logistiikan ja yhteistyön kehittäminen Lähiruokatukun liiketoimintasuunnitelma Pirkanmaan yrittäjät Henry Järvenpää Toimintamalli vaativan lähiruokaraaka-aineen käytön lisäämiseksi ja logistiikan kehittämiseksi Lähiruokatukkumalli - Keskustelutilaisuus Lähiruokatukkumallin kehittäminen ja testaus yhteistyössä tuottajien kanssa Julkisten keittiöiden projekti ja siihen liittyvät teemapäivät - Miten lisää lähiruokaa julkisiin keittiöihin -työpaja - Lisää lähiruokaa julkisiin keittiöihin konkreettiset toimet

10 Lähiruokatukkumalli Yhteistyössä Luomulaatikko Yhteistyössä Luomulaatikko Oy:n ja paikallisten luomutuottajien kanssa testattiin LUOMUA LÄHELTÄ -tuoteperheen avulla käytännössä toimivaa lähiruokatukkutoimintaa Pirkanmaalla syksyllä Tuloksena toivottiin syntyvän entistä parempia ja kannattavampia tapoja välittää lähellä tuotettuja ja laadukkaita elintarvikkeita muun muassa vähittäiskaupoille ja näin vastata yhä kasvavaan lähiruoan kysyntään. Työn osana toteutettiin seuraavat toimenpiteet: 1. Liiketoimintasuunnitelman laatiminen lähiruokatukkutoiminnan perustamiseksi 2. Luotiin yhteinen brändi, markkinointimateriaali- ja tuotepakkausmallit pirkanmaalaiselle lähiruoalle 3. Tehtiin selvitys pirkanmaalaisen kuljetustarjonnan vaihtoehdoista ja logistiikkaketjun testaus käytännössä, pilottina lähiluomuruoka.

11 Lähiruokatukkumalli Yhteistyössä Luomulaatikko Projektin tuloksina syntyivät Lähiruokatukun liiketoimintasuunnitelma, markkinointisuunnitelman pohja ja Tuotepakkausten yleisilmeet (Lähiruokaa ja Luomua Läheltä -merkit, paperikassit, paperipussit, tuottajatarrat, muovipussit, verkkopussit, lasipurkit, pahvipakkaus ja myymälänäkyvyys) Osaprojektissa neuvoteltiin kahden ison kauppaketjun kanssa valikoimaan pääsemisestä: toinen oli halukas ottamaan jakeluunsa tuotteet Johtopäätökset: Projekti onnistui hyvin tavoitteissaan, eli tietoa lähiruokatukun toimivuudesta saatiin paljon. Kysyntää lähiruokatukkutoiminnalle on, mutta kannattavaan tukkutoimintaan on vielä matkaa ja haasteita. Riskittömin vaihtoehto olisi rakentaa tukkutoiminta osaksi muuta liiketoimintaa, jolloin liiketoiminnan kiinteitä kuluja saadaan jyvitettyä muullekin toiminnalle (esim. toimitilat, myyntihenkilöstä jne.). Itsenäisenä toimivan lähiruokatukun liikevaihtotavoite minimissään on miljoonan euron luokkaa ja liikevaihdon saavuttamiseksi tuotevalikoima ja asiakaskunta tulisi olla laaja. Toisaalta suuruus mahdollistaa kustannustehokkaan toiminnan, johon pienimuotoisessa toiminnassa on vaikeaa päästä. Osaprojekti onnistui hyvin, koska toteutuksesta hankkeen tuen jälkeen vastaa yrittäjä.

12

13 Markkinointimateriaali ja pakkausilme ovat vapaasti käytettävissä, materiaalista on tiedotettu tuottajille ja kattava materiaali on kokonaisuudessaan otettavissa käyttöön hankkeen sivuilla

14 Julkisten keittiöiden projekti ammattikeittiön logistiikka Parasta Pöytään Pirkanmaalta -hankkeessa toteutettiin osaprojekti, jossa pyrittiin lisäämään pirkanmaalaisten elintarviketuottajien ja julkisten keittiöiden välistä yhteistyötä ja alueen tuotteiden raakaaineiden käyttöä julkisissa keittiöissä. Osaprojekti aloitettiin vuoden 2012 alussa nimellä Toimintamallin kehittäminen lähiruoan tuottajien ja julkisten keittiöiden välille Pirkanmaalla. Osaprojektissa julkaistiin tarjouspyyntömalli julkisten keittiöiden käyttöön.

15 Julkisten keittiöiden projekti ammattikeittiön logistiikka osa 1 Miten lisää lähiruokaa julkisiin keittiöihin? Tampereen Ateria oli juuri julkaisut ennakkoilmoituksen elintarvikkeiden hankinnasta Kaupungin hankinta toimi projektimme punaisena lankana koko osaprojektin 1. osan ajan > tarkoituksena oli auttaa pieniä tuottajia osallistumaan tarjouskilpailuun ja toisaalta luoda ilmapiiriä myönteisemmäksi Työpajoja järjestettiin useita: erityisesti Kati Myllyniemi oli aktiivinen osallistuja hankintaosaamisensa vuoksi

16 Julkisten keittiöiden projekti ammattikeittiön logistiikka osa 2 Ensimmäisen vaiheen jälkeen todettiin, että aihealuetta on Tavoitteena lisätä hankintaosaamista tukemalla käytännön prosessia, joka voitaisiin samalla kirjoittaa auki tueksi muille kunnille = TARJOUSPYYNTÖMALLI Osan 2. yhteistyökumppaneiksi valikoitu Ikaalisten kaupunki ja Hämeenkyrön kunta, joilla tärkein tarvittava työkalu olemassa: STRATEGIA LÄHI- JA LUOMURAAKA- AINEIDEN OSUUDEN LISÄÄMISEKSI KUNTIEN RUOKAPALVELUISSA Koska oli epävarmaa, löytyisikö toimittajia, jotka pystyisivät vastaamaan koko tarjouspyyntöön, päätettiin testata neuvottelumenettelyä > mahdollisti uusien tapojen kehittämisen tarjouspyyntömallin luomisessa Neuvottelumenettely onnistui: kunnat saivat kehittämishankkeen avulla paikalliset, pienet tuottajat tavarantoimittajikseen. Myös tapoja ja tottumuksia rikottiin, pieni paikallinen tukku ja kunnat tekivät myönnytyksiä mm. toimitusaikojen suhteen ja hakivat uusia toimintamalleja yhdessä

17 Uutta logistiikkaa kehittämässä -REKO REKO Lähiruokarengas toimii ruokapiirin tapaisesti, mutta ilman välikäsiä Tuottaja ja kuluttaja kohtaavat, ruoka saa kasvot ja tuottaja sen summan, jonka kuluttaja maksaa. Toiminta-alustana facebook-ryhmä, jossa tilaukset tehdään Tuottaja tuo ja kuluttaja noutaa tuotteet sovitusta paikasta Hankkeessa perustettu vuoden 2014 aikana viisi lähiruokarengasta Pirkanmaalle: Vesilahti, Lempäälä, Akaa, Nokia ja hiljattain Valkeakoski. Näissä tällä hetkellä 1400 kuluttajajäsentä, tuottajia n. 50.

18 Toimenpiteet - Lähiruokatiedotusta kuluttajille ja ammattilaisille Tiedotuksessa on keskitytty sekä hankkeen kohderyhmälle että kuluttajille ja medialle suuntautuvaan tiedotukseen: Elintarviketuottajat: Ajankohtaiset paikalliset ja valtakunnalliset uutiset ja tapahtumat Kauppa: PTY tuotekorttiyhteistyö sekä lähiruoan esittelymateriaalit Ammattikeittiöt ja ravintola: Ajankohtaiset retket, tapahtumat Kuluttajat: Lähiruokatapahtumat Päättäjät: Mm. oma maa mansikka -vetoomus, julkisten keittiöiden projekti Hanketoimijat: Valtakunnallista ja paikallista yhteistyötä Oppilaitokset: Erityisesti TAMK Media: Säännölliset lehdistötiedotteet ja radio Lisäksi mm. kaksi roskakala -työpajaa sekä useita hankkeen ja pirkanmaalaisen ruoantuotannon esittelyä kouluille, maakunnan ulkopuolisille hanketoimijoille, muille hankkeille, yhdistyksille, järjestöille, yksityisille kuluttajaryhmille, paikallisille matkailuoppaille

19 Toimenpiteet - Lähiruokatiedotusta kuluttajille ja ammattilaisille Läheltä Hyvää- 11 tapahtumaa kuudella paikkakunnalla , mittava yhteistyö Aamulehden kanssa Herkkujen Suomi 2012 ja 2014 Tampere-talon lähiruokatapahtuma 2013 yhteistyössä Tampere-talon kanssa Lähiruokatapahtuma Ravintola Mylläreissä Ravintoloille suunnatut tutustumisretket paikallisten tuottajien tarjontaan mm: Laitikkala, Koillis-Pirkanmaa ja Hämeenkyrö Juhannustorit, Puutarhapäivät sekä Lehmien laitumellelaskut Ahlmanilla Yhteistyö Ekokumppanit: Lähiruokasafarin ja Kyläraitti -tapahtuma Pellolta Pöytään tapahtumat Kauppahallissa

20 Toimenpiteet - Yhteistyöverkosto Hankkeen puitteissa ja Ahlmanin koulun Säätiön antamien mahdollisuuksien avulla on luotu mittava yhteistyöverkosto pirkanmaalaisista ruokatoimijoista Verkostossa mukana alkutuottajia ja jatkojalostajia n. 220, ammattikeittiöiden edustajia n. 100, yhteistyökumppaneina kymmeniä muita alan toimijoita ja järjestöjä, mm. Ekokumppanit ja MKN Yhteistyöfoorumi: Yhteistyöllä ovi auki pirkanmaalaiselle ruoalle Valtakunnallinen verkostoituminen muiden alan toimijoiden kanssa, mm. Ruoka-Suomi -teemaryhmä ja Aitoja Makuja yhteistyö

21 Mitä nyt? Yhteistyöverkostoa tulee edelleen tiivistää ja yhteistyötä kehittää, yhteistyöfoorumi tapaa vielä ja miettii yhdessä suuntaviivoja tulevaisuuteen Tulevaisuudessa tulee ja on mahdollista keskittyä vielä paremmin kentän tarpeisiin ja toiveisiin Paikallisen ruokakulttuurin edistäminen Logistiikkaa tulee yhä edelleen kehittää onko aika tulevaisuudessa kypsä lähiruokatukulle, vai onko paras toimintatapa joku muu? REKO Lähiruokarenkaita ympäri Pirkanmaata, levittäytyminen etenkin Ylä- Pirkanmaalle Suoramyynnin ja siihen liittyvän osaamisen kehittäminen Tiedottamiseen ja viestintään tulee edelleen panostaa enemmän Osaamiskeskuksen toimintaa vahvistetaan edelleen

22 Kiitos!