Logistiikalle ISO sertifikaatti. Ulkoiset tuoteluettelot OSTARIin Henkilöliikenteelle uusia asiakkaita Logistiikka kilpailutti Tamperetalon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikalle ISO 9001 -sertifikaatti. Ulkoiset tuoteluettelot OSTARIin Henkilöliikenteelle uusia asiakkaita Logistiikka kilpailutti Tamperetalon"

Transkriptio

1 Tampereen Logistiikan asiakaslehti 3/2010 Lokakuu Ulkoiset tuoteluettelot OSTARIin Henkilöliikenteelle uusia asiakkaita Logistiikka kilpailutti Tamperetalon historiikin Infratuotanto ja Logistiikka yhteistyössä Logistiikalle ISO sertifikaatti

2 PÄÄKIRJOITUS Mielipide Toimimme verkostojen maailmassa, jossa valtamme muodostuu sidosryhmäsuhteiden laadun ja määrän mukaan. Tampereen Logistiikan toimitusjohtaja Reko Martti: Miten hoidat suhdettasi? Hankinnoissa pyrittävä järkeviin kokonaisuuksiin Monille meistä verkostomme tärkein suhde on parisuhteemme. Tiedämme suhteen vaalimisen edellyttävän vastavuoroisuutta ja molempien on koettava tyytyväisyyttä suhteen laatuun. Me panostamme työyhteisössämme huomattavan määrän huomiota esimiestyön edistämiseen. Lisäksi mittaamme innokkaasti asiakkaidemme ja alaistemme tyytyväisyyttä toimintaamme. Toimittajilta puolestaan edellytämme luotettavaa toimintaa ja avoimuutta. Toimivan sidosryhmäsuhteen edellytys on rikastava vuorovaikutus, jonka pohjana on luottamus. Tällöin mahdollistamme luovan ja innovatiivisen ilmapiirin. Tämä toimii kaikissa ihmisten välisissä suhteissa, molempiin suuntiin. Käytännössä riittää, kun olemme avoimia toisen osapuolen näkemykselle ja tarjoamme mahdollisuuden auttaa häntä hänen asiansa kanssa. Suhteemme laatu tuskin edistyy uhkaamalla vaihtaa kumppania tai esimies-alaissuhteemme muistuttamalla irtisanomisen mahdollisuudesta. Lehden julkaisija: Tampereen Logistiikka Päätoimittaja: Reko Martti Kannen kuva: Jyrki Mattila 2 Kaikki edellä mainitut piirteet istuvat niin organisaatiomme sisäisiin kuin ulkoisiinkin toimittajasuhteisiin. Toimittajamme kyselevät usein, mitä ajattelemme heistä. Vastavuoroisuuden nimissä kysyn, mitähän toimittajamme ajattelevat meistä asiakkaana? Palveluiden ja tarvikkeiden tuottajien innostus ja luovuuden taso määrittelee merkittävässä määrin oman onnistumisemme kaupunkiorganisaationa. Saimme Tampereen Logistiikalle ensimmäisenä kaupungin yksikkönä sertifioidun ISO 9001 laatujärjestelmän. Tämä on edistämässä Toimituskunta: Erkki Harju Leena Ronkainen Sami Tapanainen Reko Martti Lehden tuottaja: Sivumaailma Oy Antti Sokka Toimittajamme kyselevät usein, mitä ajattelemme heistä. Vastavuoroisuuden nimissä kysyn, mitähän toimittajamme ajattelevat meistä asiakkaana? osaltaan omia sidosryhmäsuhteitamme asiakkaidemme, toimittajiemme sekä oman henkilöstömme välillä. Menestyksekästä ja yhteistyörikasta syksyä kaikille Teille, lehtemme lukijat. Reko Martti Lehden paino: Kustannus Oy Aamulehti, Lehtipaino Aineisto-osoite: Ilmoitusmyynti: Osuuskunta Visio Puh Tommi Rasila toimitusjohtaja Tampereen kauppakamari Tampereen kauppakamari selvitti pari vuotta sitten, miten alueen yrittäjät suhtautuvat julkisiin hankintoihin. Vastauksista kävi ilmi, että monissa yrityksissä on kyllästytty ehdoiltaan vaikeisiin kilpailutuksiin, kun hinta kuitenkin lopulta määrää sen mikä yritys hankinnan saa. - Tarjousten tekeminen maksaa yrityksille ja on monessa yrityksessä pois käytettävissä olevasta työajasta. Olen sitä mieltä, että tarjouspyynnöistä ei pidä tehdä kovin vaikeita. Muuten kilpailutukseen osallistumista ei nähdä yrityksissä sen aiheuttaman vaivan arvoisena, pohtii Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja Tommi Rasila. Erityisen hankalaksi julkisiin kilpailutuksiin osallistuminen koetaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, missä ei ole käytettävissä laskentaosastoa laskemaan tarjouksia. - Tällä hetkellä me olemme tilanteessa missä ostajilla ja myyjillä on vielä oppimista. Lisäksi hankinnoissa halutaan nykyisin usein toteuttaa jättimäisiä kokonaisuuksia. Tämä käy erityisesti ilmi valtion yksikön Hansel Oy:n ja KL- Kuntahankinnat Oy:n laajoissa hankinnoissa. Tuntuu, että näissä yksiköissä halutaan tällä tavalla päästä hankinnoissa mahdollisimman helpolla, yhdellä isolla kilpailutuksella. Kauppakamareissa pelätään, että laajoissa ja mammuttimaisissa kilpailutuksissa alueelliset yritykset pelataan ulos ja menee suurille valtakunnallisille tai kansainvälisille yrityksille. Näin joudutaan alueen kannalta eräänlaiseen tytäryhtiötalouteen. - Mielestäni hankinnoissa pitäisi pyrkiä järkeviin kokonaisuuksiin. Pitkässä juoksussa pitäisi pitää huoli siitä, että kilpailu ei vähene sen takia, että paikalliset kilpailijat on pelattu ulos. Sen sijaan alueellinen, esimerkiksi Tampereen seudun kattava yhteistyö on Rasilan mielestä kannatettavaa. - Näen järkevänä mennä nykyistä isompaan yksikköön. Jos esimerkiksi Tampereen kaupungilla on erityisosaamista joissakin hankinnoissa ja vaikkapa Ylöjärvellä joissain muissa hankinnoissa, niin miksi niitä ei voitaisi yhdistää? - Tällaisessa yhteistyössä voisivat pienemmätkin kunnat olla mukana ihan senkin takia, että kilpailuttaminen on kunnille varsin raskas prosessi.

3 Toiminnan kehittäminen Tampereen Logistiikalle ISO 9001 sertifikaatti Tampereen Logistiikka liikelaitos sai käyttämälleen laatujärjestelmälle ISO 9001:2008 sertifikaatin kesäkuun puolivälissä. Logistiikka teki samalla historiaa, sillä sen laatujärjestelmä sai sertifikaatin ensimmäisenä Tampereen kaupungin yksiköistä ja laitoksista. Sertifikaatti on osoitus riippumattomasta järjestelmän arvioinnista ja todennuksesta. Sertifikaattia edelsi vuoden mittainen muutos- ja dokumentointivaihe. Laatujärjestelmän rakentamisesta vastannut Logistiikan kehitysinsinööri Leena Ylinen kertoo, että hyväksyntä tuli kolme päivää kestäneen arvioinnin tuloksena. Arvioinnin suoritti LRQA:n Ilkka Laaksonen. LRQA on järjestelmien sertifiointiin erikoistunut yritys, jonka toiminta on akkreditoitu, eli yrityksellä on tarvittava ammattitaito ja kokemus arviointien suorittamiseen. Vaativa mutta antoisa arviointi Arvioinnin ensimmäisenä päivänä tarkastettiin vastaako Logistiikan laatujärjestelmän dokumentointi ISO 9001:2008 standardin vaatimuksia. Ensimmäisnen päivä tuotti muutaman parannusehdotuksen, jotka liittyivät toiminnan Laatujärjestelmän rakentamisesta vastannut kehitysinsinööri Leena Ylinen, oikealla ja Jenni- Maria Viidanoja käyvät läpi sertifioinnissa käytettyä aineistoa. dokumentointiin. - Seuraavat kaksi arviointipäivää tarkasteltiin käytännön asioita, eli täyttääkö käytännön toimintamme standardin vaatimukset ja vastaako käytäntömme dokumentoitua toimintatapaa, toteaa Leena Ylinen. Arvioinnin tarkoituksena oli Ylisen mukaan laatujärjestelmän standardinmukaisuuden tarkastamisen lisäksi tuoda esiin kehittämiskohteita, joita Logistiikastakin löytyi useampia. - Sertifikaatti myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan, mutta sen aikana toimintaamme tullaan arvioimaan vähintään vuoden välein. Uusinta-arvioinneissa keskitytään etenkin edellisellä kerralla tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Tämä on jatkuvaa toimintaa ja arvioijat ovat alansa ehdottomia ammattilaisia, jotka löytävät toiminnan kehittämistarpeet. Toiminnan laadun osoitus sidosryhmille ISO 9001 laatujärjestelmä kertoo yrityksen sidosryhmille, että yritys on sitoutunut laatuun ja sen jatkuvaan parantamiseen. - Ajatuksena on, että asiakkaat voivat luottaa toimintamme laatuun ilman, että heidän tarvitsee tulla sitä itse arvioimaan. Laatujärjestelmä on hyvä työkalu laadun jatkuvaan kehittämiseen, joten sertifikaatti oli vasta ensimmäinen välitavoite pitkäjänteiselle laadun kehittämiselle. Vastuu jokaisella työntekijällä - Laatujärjestelmän rakentamisesta tehtiin Logistiikassa periaatepäätös jo kaksi vuotta sitten, mutta järjestelmällinen rakentaminen aloitettiin vajaa vuosi sitten. Laatujärjestelmä koskee kaikkea Logistiikan toimintaa ydinprosesseista tukitoimintoihin. Jokainen Tampereen Logistiikan työntekijä toimii omassa työssään laatujärjestelmän vaatimusten mukaisesti, joten vastuu laadusta on jokaisella työntekijällä. Tampereen Logistiikka Tursonkatu Tampere Puh tampere.fi Hankintapalvelut Hankintapäällikkö Sami Tapanainen Hankintalakimies Minna Kaipinen Materiaalihuolto Asiakaspalvelu puh Jakelujärjestelmä puh OSTARI puh Rakennuskonevuokraamo Viinikankatu Tampere puh Tässä lehdessä ilmoittavat yritykset ovat Tampereen Logistiikan sopimustoimittajia. Logistiikka ansaitsi sertifikaattinsa Tampereen Logistiikan sertifioinnin tarkastanut Lloyd s Register Quality Assurance yrityksen arvioija Ilkka Laaksonen kertoo, että Tampereen Logistiikan sertifiointiprosessi eteni alusta lähtien hyvin. - Asia oli yrityksessä hyvin valmisteltu, ISO 9001 työkalut ja hallittu prosessin ohjaus olivat olleet jo pidempään käytössä ja tuttuja asioita henkilöstölle. Päätimme myöntää tarkastuksemme jälkeen Logistiikalle ISO 9001:2008 sertifikaatin. Laaksosen mukaan kaikki sellaiset yritykset läpäisevät sertifiointiprosessin, joilla siihen on riittävä tahtotila. Sen sijaan prosessin pituus vaihtelee yrityksen järjestelmän kypsyysasteen ja lähtötilanteen mukaan. Joissakin yrityksissä havaitut puutteet joudutaan aina korjaamaan ja jos ne ovat suuria, se vie aikaa. Toiminnan ohjaus tärkeä Keskeisiä asioita sertifiointiprosessissa ovat Laaksosen mukaan toiminnan ohjaukseen liittyvät asiat, eli ovatko ne standardin määrityksen mukaiset. Tämä tarkoittaa muun muassa toiminnan kannalta tärkeiden prosessien tunnistamista ja sen tarkistamista ovatko ne vaikuttavassa ohjauksessa. Lisäksi selvitetään toimiiko henkilöstö ohjauksen mukaisesti ja onko tuotos haluttu, opitaanko mahdollisista poikkeamista ja toteutuuko toiminnan jatkuva parantaminen. - Me selvitämme myös pitääkö sertifioitava yritys asiakaslupauksensa, osaako henkilökunta työnsä ja miten käytössä olevista menetelmistä ja työkaluista huolehditaan. Tästä kaikesta pitää tietysti olla käytettävissä ajantasainen tieto ohjaamista ja korjaamista varten. Toimintaa seurataan Sertifikaatin saanut yritys ei voi huokaista helpotuksesta sertifioinnin hyväksymisen jälkeen, sillä tunnustus pitää ansaita aina vaan uudelleen. - Sertifikaatti on voimassa valvottuna. Tätä varten suoritamme yrityksiin määrävälein yhdessä suunniteltuja valvontakäyntejä. Ne ovat ikään kuin määräaikaistarkistuksia joissa varmistetaan, että kaikki toimii suunnitelmien mukaan ja kehitys on jatkuvaa. Laaksonen uskoo, että yrityksille on hyötyä arvostetun sertifioinnin hankkimisesta, kun tyytyväinen asiakaskunta takaa palveluiden jatkuvan kysynnän ja suunniteltu ja häiriötön toiminta mahdollistaa talouden pitämisen kunnossa. Tekstit: Antti Sokka Kuva: Susanna Lyly 3

4 FCG Hyvän elämän tekijät Sopimusoikeutta sopimusten valossa ja uudet Jyse ehdot ti , Seinäjoki, Sokos Hotel Lakeus to , Helsinki, Kuntatalo Kuntien logistiikkafoorumi to pe , Tampere-talo Hankintalakiuudistus ja hankintojen uudet yleiset sopimusehdot ke , Helsinki, Sokos Hotel Presidentti Yksityiskohtaiset ohjelmat ja ilmoittautuminen 4

5 Toiminnan kehittäminen Palautteet otetaan vakavasti Emma Sankari, oikealla, antaa palautetta suunnittelija Katriina Vartiaiselle Tampereen Logistiikka aloitti palautteiden järjestelmällisen keräämisen ja käsittelyn osana ISO 9001 laatujärjestelmänsä kehittämistä loppukeväästä Palautejärjestelmässä ovat mukana Logistiikan palvelut, materiaalihuolto ja rakennuskonevuokraus. Kuljetusten ohjauskeskuksella on oma palautteiden käsittelyjärjestelmänsä. - Olemme saaneet tähän mennessä palautetta tilauksista, toimituksista ja kilpailutuksista. Palautteet on kirjattu tietokantaan ja välitetty kunkin alueen vastuuhenkilöille toimenpiteitä varten, kertoo Tampereen Logistiikan suunnittelija Katriina Vartiainen. Akuuteissa tilanteissa esiin Uudet kotisivut käyttöön Tampereen Logistiikka ottaa käyttöön uudet www-sivut kuluvan syksyn aikana. tulleet puutteet korjataan heti ja toimenpiteet kirjataan nekin tietokantaan. Tilanteen ratkaisemisen jälkeen palaute lähetetään prosessinomistajalle tai esimiestasolle kuittaamista varten. Palautteet käydään läpi myös talon sisäisissä ryhmäpalavereissa. Kaikki kirjataan tietokantaan Logistiikan käyttöön ottama palautejärjestelmä valmistettiin TAMK:n International Business opiskelijan opinnäytetyönä. Tietokantaan kirjataan kaikki toiminnassa ilmenneet poikkeamat mukaan lukien sisäiset laatuilmoitukset. Ne käydään läpi tietyin väliajoin. - Tarkoituksemme on etsiä jokaiselle poikkeamalle niin sanottu juurisyy. Niiden avulla voimme löytää todelliset poikkeamien aiheuttajat niin prosesseissamme, kuin menettelytavoissammekin ja korjata ne. Tavoitteenamme on ehkäistä ennakkoon samasta syystä Uudistuksen yhteydessä käydään läpi sivuston käytettävyys ja sisältö. - Tarkoituksenamme on palvella asiakkaitamme entistä paremmin myös verkossa, toteaa henkilöliikennesuunnittelija Toni Bärman. Tietoa kilpailutuksista ja palveluista Logistiikan www-sivut palvelevat kaupungin sisäisiä ja ulkoisia toimijoita. Sivuilta löytyy tietoa Tampereen Logistiikan palveluista kuten kilpailuttamisesta ja palveluista. Sivuilta löytyvät myös Tampereen kaupungin avoimet tarjouspyynnöt. toistuvat palautteet. Kaikki palaute on koko Logistiikan henkilökunnan käsiteltävissä. Tietokantaan kirjataan palautteen kaikki käsittelyvaiheet niin, että jokainen palautetta tarkasteleva tietää mitä sen kanssa on viimeksi tehty. - Aikaisemmin me kirjasimme saamamme palautteet muun muassa Excel taulukoihin, mistä syystä niiden keskitetty hallinta ei ollut paras mahdollinen. Myös omat palautteet kirjataan Uusi tietokanta mahdollistaa myös niiden palautteiden kirjaamisen ja käsittelyn seuraamisen, jotka Logistiikka on antanut omille tavaran ja palveluiden toimittajilleen. - Koko palautejärjestelmä tukee toimintamme jatkuvaa kehittämistä ja tuotteiden, palveluiden ja toiminnan laadun parantamista laatupolitiikkamme mukaisesti. Tampereen kaupungin sisäisiä asiakkaita palvelee edelleen myös Tampereen kaupungin intranet Loora. Verkkosivusto toteutetaan Tampereen kaupungin käytössä olevalla Stato-julkaisujärjestelmällä. Sivuston teknisen toteutuksen tekee Staton avulla Abako Oy. Julkaisujärjestelmän etuna on sivujen helppo ylläpito ja nopea päivittäminen. Sivut löytyvät osoitteesta: Tampereen Logistiikan sopimukset Yhteishankinnat (päätöksen lainvoimaisuuspäivän mukaan) Monikameralaitteiston Avecom Media Oy Sinisten bussien matkassa tiedotuslehti Hämeen Kirjapaino Oy 360 esimiesarviointi Psycon Oy Maahanmuuttajien kielikoulutuksen AAC Global Oy, Tekmil Oy ja Tampereen Aikuiskoulutussäätiö Jokipohjantien varikon kiinteistöpalvelut RTK-Palvelu Oy Tampereen Aterian asiakastyytyväisyystutkimuksen FCG Finnish Consulting Group Oy Tarkastusajoneuvojen Autokeskus Oy ja Autosalpa Oy PIKI-yhteisjärjeselmäkirjastojen ja Pirkanmaan maakuntakirjastoalueen lainojen kuljetusten Enset Oy Ulkoaluehoidon Kiinteistöpalvelut KP-10 Oy, ISS Palvelut Oy Kalevan kotihoidon palvelut Mediverkko Hoivapalvelut Oy Endoskooppiset instrumentit ja troakaaret B. Braun Medical Oy, Covidien Finland Oy ja Endomed Oy Tukiasuminen päihde- ja mielenterveyskuntoutujille (Jussi-koti) Coronaria Hoitoketju Oy Tampereen Ammattiopiston hotelli-, ravintola- ja cateringalan työvaatteiden Putsiini Oy Kotihoidon työvaatteiden Jatkuu sivulla YHTEISHANKINNAT ERILLISHANKINNAT Puhelinnumeroiden julkaiseminen ja puhelinluettelot Fonecta Oy Sähkösäätöiset sängyt kotihoitoon Lojer Oy Henkilönostolaitteet ja liinat Useita toimittajia Suojaesiliinojen ja vuodemuovien Useita toimittajia Liikkumisen apuvälineiden Useita toimittajia Suihku-, wc- ja suihkupyörätuolien sekä suihkupaarien Useita toimittajia Keittiöhenkilökunnan työkenkien Lindström Oy Kertakäyttöastiat Officeday Finland Oy Puu- ja levytavaran Puumerkki Oy Sälekaihdinten ja rullaverhojen ja asennus Auran ST-Team Oy Naxos Oy Kehitysvammaisten henkiöiden asumis- ja päivätoimintapalveluiden Attendo MedOne Hoiva Oy Erikoishammasteknikkopalvelut Hammaslabora-torio Hyvä Hammas Oy Hydrauliset pelastusvälineet ja paineilmatoimiset nostotyynyt Useita toimittajia Pakettiauton Oy Veho Group Ab Nosturin ja vaihtolavalaiteen Cargotec Finland Oy Logistiikan kappaletavarakuljetukset Enset Oy, Liuttu Logistiikka Oy, Lähettipalvelu T.Mölsä Oy Vesieristystöiden Icopal Katto Oy ja Tampereen Katehuolto Oy Maalaustöiden Maalausliike Tanhuanpää Oy, Maalausliike Partanen Oy Maalausliike Vainiomäki Oy Uimarantojen ja pelikenttien jätehuollon Lassila & Tikanoja Oyj Åkerlundinkadun katusaneerausurakka YIT Rakennus Oy Kaupin tenniskenttien pinnoitusurakka Omni-Sica Oy Lahdespohja VT9 ramppien kaiteiden asennusurakka Iskutekniikka Oy Perustietotekniikka- ja järjestelmäpalvelut Fujitsu Services Oy Puhe- ja datapalvelut TeliaSonera Finland Oyj Levyleikkurin Tampereen Konepalvelu Oy 5

6 Rahareiän löytyessä Muuton helpoin siirto Hoidamme yritys-, koti- ja ulkomaanmuutot vuosikymmenien tuomalla vankkumattomalla ammattitaidolla. Lisäksi tarjoamme varastointia sekä yrityksille että yksityisille muutaman kuukauden mittaisesta välivarastoinnista vuosien pituiseen säilytykseen. ASIAKASYRITYKSEMME SÄÄSTÄVÄT MILJOONIA EUROJA VUODESSA. IHAN VAAN OLEMALLA ASIAKKAITAMME. Auditoimme 100 asiakkaamme lentomatkustuksen vuonna Pintapuolista syvällisemmän analyysin ja sen mukaisen toiminnan järkeistämisen tuloksena nämä asiakkaamme maksoivat lennoistaan 11% alle markkinahintojen. Heidän säästönsä olivat Aika suuri hyöty siitä, että uskoo liikematkojensa junailun hotelliketjuista sekä luottokortti- ja lentoyhtiöistä riippumattomalle Kaleva Travelille. Jos ette vielä ole asiakkaamme, teidän ei tarvitse arvailla paljonko säästöjä koituisi yrityksenne iloksi. Kerromme tarkan summan tavatessamme. Varaa siis aika ilmaiseen auditointiin: tai soita Kaleva Travel Tampere Liikematkailun riippumaton kannattaja 6

7 Hankinta Infratuotanto haluaa parantaa hankintojaan Vuoden 2009 alussa toimintansa aloittanut noin 700 työntekijän Tampereen Infratuotanto Liikelaitos haluaa kehittää hankintojaan nykyistä tehokkaammaksi. Laitoksen päämääränä on toteuttaa kymmenien miljoonien vuotuiset nsa niin, että niistä olisi veronmaksajille kustannussäästöjen kautta mahdollisimman suuri hyöty. Käytännössä tämä tarkoittaa katu- ja vihertuotantoyksikön johtaja Wille Siukon mukaan sellaisten käytäntöjen ja kilpailutusten luomista, jotka kiinnostavat tarjoajia ja tuovat mukanaan hyvän kilpailun tarjolla olevista hankinnoista. Infratuotanto tuottaa kaupunkikonsernille korjaamo-, kuljetus-, rakentamis- ja kunnossapito ja suunnittelupalveluita. Niistä euromääräisesti suurimmat ovat rakentaminen ja kunnossapito, joista molempien liikevaihto on noin 25 miljoonaa euroa. Loput noin 75 miljoonan vuotuisesta liikevaihdosta jakaantuu muille yksiköille. Infratuotanto Liikelaitos ostaa palveluita, aineita tarvikkeita ja tavaroita vuosittain yli 30 miloonan euron edestä. Hankintojen kilpailutukset hoitaa Tampereen Logistiikka. Tiedon kulku auttaa Tampereen Logistiikan päällikkö Sami Tapanainen kertoo, että Infran tavoitteiden saavuttaminen edellyttää hyvää yhteistyötä ja kommunikaatiota Logistiikan kanssa. Myös tiedot tulevista kilpailutuksista on saatava riittävän ajoissa. - Hyvä tarjouspyyntö on onnistuneen hankinnan edellytys. Hankinnan kohteen määrittelyllä sekä ehdottomien vaatimusten ja vertailuperusteiden suunnittelulla vaikutetaan suurelta osin lopullisen hankinnan onnistumiseen. Asiakkaamme voivat luottaa myös siihen, että toteutetaan lain ja kaupungin ohjeistuksen vaatimusten mukaisesti. - Odotamme tietysti myös - Me haluamme parantaa käytäntöjämme yhdessä Tampereen Logistiikan kanssa, sanoo Wille Siuko. tarjoajilta hyviä tarjouksia. Infratuotanto on jo suunnitellut tarjouskilpailujen kiinnostavuuden kasvattamista yhdessä Tampereen Logistiikan kanssa. Kehityshankkeet menossa Infratuotanto perustettiin yhdistämällä kaksi kaupungin liikelaitosta ja yksi nettobudjetoitu yksikkö yhdeksi liikelaitokseksi. Parhaillaan on menossa liikelaitoksen tulevaisuuden toimintamallien selvitystyö, joka tehdään erikseen kaikista liikelaitoksen toiminnoista. - Kaupunginhallituksen ja valtuuston päätösten odotetaan tulevan vielä tämän vuoden puolella. Mukana harkinnassa ovat olleet lähestulkoon kaikki vaihtoehdot ulkoisen toiminnan yhtiömuodosta, eli osakeyhtiöstä ja inhouse yhtiöstä aina nykyiseen liikelaitosvaihtoehtoon, toteaa Siuko. Infratuotanto asetti vuoden 2009 vuositavoitteikseen asiakastyytyväisyyden parantamisen, hintakilpailukyvyn muihin alan yrityksiin nähden ja liikennerakennushaittojen vähäisyyden. - Kilpailukyvyn kohdalla meillä on vielä parantamisen varaa, eli emme ole vielä hintavertailussa samoja palveluita tuottavien yksityisten kilpailijoidemme tasolla. Tähän vaikuttavat muun muassa tilaus- ja sopimuskäytäntömme, jotka ovat erilaiset yksityisiin toimijoihin verrattuna. - Me teemme lisäksi sellaisia töitä, joita asiakkaat eivät pysty töihin liittyvistä aikataulu-, tai muista syistä kilpailuttamaan markkinoilla. Me pyrimme tietysti näissäkin tapauksissa palvelemaan hyvin. Teksti: Antti Sokka Kuva: Susanna Lyly Hankintasopimukset jatkuu Mediatalon ylläpito- ja perussiivous N-Clean Oy Kuormalavahyllyjen Toyota Material Handling Finland Oy Tampereen Infratuotanto Liikelaitoksen, Tampereen kaupungin Liikuntapalveluiden, Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen tilojen ylläpito- ja perussiivous Uusi Era Palvelut Oy Hatanpään valtatien ja Nuolialantien kehäportaalien Tehomet Oy Tampereen jäähallin ja harjoitusjäähallin ylläpito- ja perussiivouksen sekä tapahtumasiivouksen Hansalaiset Tampere Oy Timanttiporausten ja sahausten puitesopimusperiaatteella Timanttiurakointi Hernesniemi Oy, Tampereen Porausteam Oy ja Mäkelän Timanttiporaus KÄYNNISSÄ OLEVAT KILPAILUTUKSET TULEVAT KILPAILUTUKSET - Kielistudioiden varustus - Teknisen työn opetuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden - Tampereen Aterian kylmien kotiaterioiden kuljetuspalvelun - Raskaiden pelastusajoneuvoalustojen - Kertakäyttöisten inkontinenssituotteiden - Painehaavapatjojen ja - istuintyynyjen - Kertakäyttöisten suojaus- ja peittelymateriaalien - Terveydenhoidon kuitukangas-, paperi- ja vanutuotteiden - Työvaatteiden vuokravaateja pesulapalvelut - Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen (Frans Emil) - Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen (Martinus-koti) - Tampereen seutukunnan ja Etelä-Pirkanmaan lastensuojelun sijaishuollon palvelujen - ESR-projektien ulkoisen arvioinnin - Tampereen Ammattiopiston tukipalveluhenkilöstön ja tekniikan koulutusohjelman opiskelijoiden työvaatteiden - Tampereen Aterian työvaatepalvelun - Terveyskeskustasoisen vuodeosastohoidon (Hatanpään sairaalan osasto U3) - Tekstipuhelimien ja tietokone-web-kamera yhdistelmien vuokraus - Tuolihissien, pyörätuolihissien ja kevythissien - Sosiaalitoimen asiakkaille hankittavat hautauspalvelut - Silmämikroskooppien (kerta) - Omalääkäripalvelujen - Voiteluaineiden ja jäähdytysnesteiden - Ultraäänilaitteen perhesuunnitteluneuvolaan - Ultraäänilaitteen erikoispoliklinikalle - Leikkaustasojärjestelmän erikoissairaanhoitoon - Laserlaitteen erikoissairaanhoitoon - Siivousaineet - Nalkalan rantamuurin korjausurakka - Ympäristöterveyden TVT ratkaisu - Verkkopohjaisen oppimisympäristön - Työajanmittaussovellus ja toimintolaskentaohjelmisto - Hervannan ja Linnainmaan aluepaloasemine ylläpito- ja perussiivouksen - Vihkolinjan - Kaupungin johdon ja keskijohdon rekrytointiin liittyvien soveltuvuusarviointien ja suorahakupalveluiden - Meluselvityksen LOKAKUU Raivausauton ja kalustokontin, Manuaalisorvien, Puuntyöstösolun, Hakkeenkuljetusperävaunujen, Kuorma-autoalustaisen hakkurin, Kyynärsauvojen, Seisomatelineiden, Henkilöhygieniatuotteiden, Hammasja oikomishoidon tarveaineiden, Hammashuollon hoitolaitteistot, Hammashoitopotilaiden anestesiapalvelut Käynnistysakut, Operaatiomikroskoopin, Magneettikuvauslaitteen - IV-laitteiden suodattimet, Valurautakansistot MARRASKUU Kulttuurituokiot ikäihmisten päivätoimintapaikoissa Koukkuniemi 2020 hankkeen konsulttipalvelut Matto- ja lattiatasoitetöiden puitesopimus Patjat, vuodevaatteet, liinavaatteet ja asiakkaiden päivävaatteet, Värikasetit, Matkapuhelimet JOULUKUU Rakennustarvikkeet 7

8 Materiaalihuolto OSTARIin ulkoiset tuoteluettelot käyttöön syksyn aikana Logistiikan varastotuotteita on voinut ostaa jo useiden vuosien ajan itsepalveluostamisjärjestelmällä, joka keväällä ristittiin nimikilpailun myötä OSTARIksi. Uusi järjestelmä yhtenäistää ja nopeuttaa prosessia Logistiikan asiakkaat tilaavat järjestelmän kautta jo 80 % Logistiikan myyntiriveistä. Tilausten määrä on edelleen kasvussa. Tätä pidetään osoituksena siitä, että järjestelmä on havaittu tehokkaaksi ja päivittäisiä rutiineja helpottavaksi. Sisäisten tuoteluetteloiden käytön rinnalla on jo jonkin aikaa valmisteltu ulkoisten tuoteluetteloiden julkaisemista. Niissä tuotteet ostetaan suoraan ulkopuolisten yritysten tuoteluetteloista. Logistiikan ylläpitämä järjestelmä välittää tilauksen toimittajalle ja toimittaja laskuttaa suoraan tilauksen tekijää. Logistiikkapäällikkö Erkki Harju kertoo, että valmistelu alkaa olla loppusuoralla ja ostoja päästään tekemään ensimmäisiltä ulkoisilta tuoteluetteloilta vielä kuluvan syksyn aikana. Ulkoiset tuoteluettelot laajentavat järjestelmän kautta hankittavien tuotteiden valikoimaa kymmenillä tuhansilla nimikkeillä. - Tuoteluettelon pohja-aineiston tuottaminen kuuluu tavaran toimittajillemme. Me tarkastamme, että aineisto on teknisesti ja sisällöllisesti oikein. - Luetteloissa voi olla vain tarjouskilpailuissa pärjänneitä tuotteita tai sellaisia, joille ei vielä löydy kilpailutettua vaihtoehtoa. Tämän jälkeen tuoteluettelo voidaan liittää ostotilausjärjestelmäämme ja avata käyttäjille. 8 Nopeutta ja varmuutta lisää Järjestelmässä toimittajien kilpailutetut tuotteet löytyvät nopeasti yhdestä ja samasta Logistiikan ylläpitämästä kauppapaikasta. Järjestelmää käyttävä voi olla varma, että siellä olevat tuotteet on asianmukaisesti kilpailutettu tai muuten Raholan päiväkoti hankkii ulkoisten katalogien tilausjärjestelmän kautta pääasiassa askarteluun liittyviä tavaroita. Tiina Honkala- Näppilä kertoo, että uusi järjestelmä on nyt hyvä. turvallisia ostaa, toisin kuin yritysten mielellään tarjoamilla omilla kauppapaikoilla. Toistaiseksi ostaminen on tapahtunut pääasiassa puhelimella ja sähköpostilla ja jonkin verran internetissä olevilla toimittajien kauppapaikoilla. OSTARI on otettu käyttöön myös Tampereen läntisellä alueella toimivassa Raholan päiväkodissa. Käyttö on helppoa 89 -paikkaisessa päiväkodissa hoidetaan 1-6 -vuotiaita lapsia. - Me ostamme pääasiassa askarteluun liittyviä asioita, mutta myös toimistotarvikkeita ja puhtaanapitoon ja hygieniaan liittyviä tuotteita, kertoo päiväkodin varajohtaja, lastentarhanopettaja Tiina Honkala-Näppilä. Päiväkodissa siirryttiin viime kesänä käyttämään OSTARIa Logistiikan varastosta tehtäviin tavaratilauksiin. Honkala-Näppilä kertoo, että hän on tullut mukaan OSTA- RIn käyttäjäksi vasta uusimman version myötä. - Kävin aika useassa koulutuksessa, mutta vasta tämä viimeisin versio tuntuu mukavalta käyttää. Se on mielestäni nyt hyvä, vaikka en ole vielä oppinut kaikkia järjestelmän hienouksia. Runsauden pulaa Päiväkodissa hankinnat tehdään muun työn ohessa, mistä syystä ne pitää tehdä mahdollisimman nopeasti. - Me olemme täällä henkilökunnan keskuudessa pohtineet, että katalogilla on kovin paljon tuotteita. Samalta listalta löytyy paljon sellaisiakin tuotteita, jotka eivät kuulu meidän toimialallemme. - Ehkä tämäkin asia helpottuu, kunhan opin järjestelmän käytön paremmin. - Myös se prosessina kaikista kallein järjestelmä lähdetään itse ostoksille, on ikävä kyllä edelleen käytössä joissakin kaupungin toimintayksiköissä. Uudessa järjestelmässä ostot voi tehdä mihin vuorokauden aikaan tahansa ja tuote toimitetaan sovittuun paikkaan sovittuna aikana. Samalla OSTARIn tilauksella voi suorittaa ostot useiden toimittajien tuoteluetteloista. Järjestelmä jakaa ostotilauksen kullekin toimittajalle automaattisesti. Prosessihyödyt selviä Ostamisen helpottumisen lisäksi järjestelmä tuottaa Harjun mukaan muitakin prosessihyötyjä. Oston kirjautuminen järjestelmään ja sen kuittaaminen vastaanotetuksi ja tilauksen mukaiseksi tekee laskunkäsittelyrutiinista nykyistä yksinkertaisemman. Laskun kohdistamisessa tarvittavat tili- ja kustannuspaikkatiedot saadaan ostotilauksen teon yhteydessä oletusarvoina automaattisesti käyttäjän ja tuotteen takaa. - Osa laskuista hyväksytään tulevaisuudessa järjestelmän toimesta automaattisesti, kunhan järjestelmän syövereissä olevat asiat vastaavat toisiaan. Teksti: Antti Sokka Kuva: Susanna Lyly

9 Henkilöliikenne Kehityshankkeet tuovat uusia asiakkaita Logistiikka laajentaa henkilöliikennepalvelujaan. Tampereen Logistiikan henkilöliikenneyksikkö järjestää saamiensa toimeksiantojen mukaisesti joukkoliikenteen ulkopuolista henkilöliikennettä Tampereen kaupungin ja muiden sopimuskuntien alueilla. Joukkoliikenteen ulkopuolinen liikennepalvelu on kaikille avointa, mutta se on suunnattu tietyille kohderyhmille. - Toimintamme on jo niin vakiintunutta, että olemme voineet käynnistää uusia kehityshankkeita. Yksi niistä toi syksyllä tullessaan erityislasten koulu- ja päivähoitokuljetukset. Suunnittelemme myös kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakuljetuksia, johon olemme parhaillaan kilpailuttamassa kalustoa. Tutkimme parhaillaan miten voisimme hyödyntää osaamistamme ja tekniikkaamme vuoden vaihteessa alkavien kuljetusten suunnittelussa ja toteutuksessa, kertoo Logistiikan henkilöliikennesuunnittelija Toni Bärman. Kuljetettavien määrä kasvaa Kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintakotikuljetusten aloittaminen voi johtaa myöhemmin tietojärjestelmien käytön laajentamiseen muihin vastaaviin kuljetuksiin. - Niitä voivat olla esimerkiksi erityislasten koulukuljetukset, jotka toteutetaan tällä hetkellä tietojärjestelmän ulkopuolella osittain manuaalisesti. Matkojen reitittäminen perustuu aika paljon palveluneuvojan paikallistuntemukseen. Kuljetusten määrät alkavat kuitenkin olla jo niin suuret, että tietojärjestelmän käyttö on jo perusteltua, pohtii henkilöliikennesuunnittelija Päivi Höglund. Tampereen Logistiikka kuljettaa tänä vuonna kuljetuksiin oikeutettuja eri kuljetuspalveluiden kohderyhmiin kuuluvia ihmisiä yli :n matkan verran. Viime vuonna matkoja tehtiin Logistiikan kautta erityislasten koulu- ja päivähoitokuljetusten verran vähemmän. Mikäli kehitysprojektit toteutuvat, lisää se asiakkaiden ja matkojen määrää entisestään. Keskittäminen tuo etuja Logistiikan kokemusten mu- Matkojenyhdistelyn kilometrisäästöt kaan henkilöliikenteen keskittäminen tuo tullessaan kiistattomia etuja. Niitä ovat muun muassa kuljetusten järjestämisen asiantuntemus ja palvelun korkea laatu. Myös kustannustehokkuus kasvaa, kun kalusto on yhteiskäytössä. Matkojen yhdistelyllä vuotuisiksi säästöiksi vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten puolella on arvioitu jopa kolme miljoonaa euroa verrattuna siihen, että kaikki matkat tehtäisiin yksittäisinä matkoina. Laaja toiminta voidaan toteuttaa käytössä olevien kehittyneiden tietojärjestelmien avulla. Ne mahdollistavat tarkan seurannan, raportoinnin ja valvonnan. Kuva on koottu lehden taitossa kahdesta erillisestä piirroksesta. Laki määrää kuljetuksista Tampereen Logistiikka järjestää yhteiskunnan kunnilta edellyttämiä lakisääteisiä kuljetuksia, kuten esimerkiksi vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset, sekä erityslasten koulu- ja päivähoitokuljetukset. Edellä mainittujen kuljetuspalveluiden lisäksi kunnat tarjoavat kuljetuksia muun toimintansa tukipalveluna. Niitä voivat olla esimerkiksi palveluliikenne, tai kuljetukset ikäihmisille tarkoitettuun päiväkeskustoimintaan sekä kehitysvammaisten työ- ja päivätoimintaan. Teksti: Antti Sokka Logistiikka hoitaa kaupungille tulevien tavaroiden jakelukuljetukset Tavarakuljetukset Logistiikalle Tampereen kaupungin kilpailutuksissa on perinteisesti edellytetty, että muut kuin varastotuotteet tarjotaan vapaasti kaupungin toimipisteissä. Jakelun on organisoinut tavaran toimittaja ja lisännyt siitä aiheutuneet kustannukset tavaran hintaan. Tällä tavalla toteutettuina piiloon jääneet jakelun todelliset kustannukset ovat riippuvaisia toimittajien jakeluvolyymeistä ja asiakasverkon tiheydestä. Logistiikan tavoitteena on käyttää kuljetuksissa nykyistä enemmän omaa varsin kattavaa jakelujärjestelmäänsä. Logistiikkapäällikkö Erkki Harju ennakoi, että tulevissa kilpailutuksissa tarjouksissa pyydetään erikseen hinnat tavaralle ja jakelulle. Tuloksen perusteella voidaan ratkaista kuka jakelun hoitaa. Toinen käypä tapa voisi olla se, että toimittaja ostaa kuljetukset suoraan Logistiikalta. - Uskon, että luomamme logistinen järjestelmä on kilpailukykyinen verrattuna toimittajien järjestelmiin. Me pystymme jo nyt ottamaan tällaisen vastuun itsellemme. - Mehän jaamme tavaraa joka päivä joka puolelle kaupunkia ja kaikki kaupungin toimipisteet ovat jakelumme saavutettavissa. 9

10 Turvallista Täydellistä suojaa - työvaate- ja henkilönsuojainpalvelua vaativille ammattilaisille puhtautta Turun Tekstiilihuolto Olemme mukana Nordic Welding Expo -messuilla Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa. Tule tutustumaan osastollemme A204. Lindström Oy Paroistentie HÄMEENLINNA puh fax LOPETA LIUKASTELU. MICHELIN X-ICE Pohjoismaisiin oloihin kehitetty kitkarengas MICHELIN X-ICE NORTH Täydellisen luotettava nastoitettu talvirengas 10 TAMPERE Lakalaiva, p. (03) , Lokomonkulma p. (03) NOKIA p. (03) YLÖJÄRVI p. (03)

11 Historiikki näyttää hienolta Tapahtuma- ja kongressipaikkana jo neljä kertaa Suomen parhaaksi valittu Tampere-talo juhli näyttävästi 20- vuotista taivaltaan 18. ja pidetyillä juhlakonserteilla. Niissä sopraano Karita Mattila esiintyi Tampere Filharmonian solistina. Juhlallisuuksiin liittyi myös Tampere-talon 20-vuotisjuhlahistoriikin julkaiseminen. Sen tekijäksi valittiin tietokirjailija Ari Järvelä. Kirjan painotyöt kilpailutti Tampereen Logistiikka. - Ja tulos näyttää hienolta, toteaa Tampere-talon johdon sihteeri Lisa Nordenswan. Painokilpailutuksessa kirjapainoilta edellytettiin hyvää laatutasoa kohtuulliseen hintaan. Lisäksi haluttiin nähdä painojen aikaisemmin tekemiä vastaavia töitä. Tarjouksia tuli noin kymmeneltä kirjapainolta. - Tällaisen työn kilpailuttaminen edellyttää sellaista ammattitaitoa, jota voi olla vain alan ammattilaisilla. Myös tässä suhteessa historiikin toteutus onnistui hyvin, sanoo Järvelä. Kummola teki aloitteen Aloitteen historiikin valmistamisesta teki Tampere-talon toimitusjohtaja Kalervo Kummola jo syksyllä Järvelän tueksi muodostettiin pieni historiikkitoimikunta, joka kävi kirjan tekstit läpi ja kommentoi niitä sitä mukaa kun tekstiä valmistui. - Koska kyseessä on aikalaishistoriikki, oli tekijällä arkistotietojen lisäksi mahdollisuus haastatella talon toiminnassa mukana olleita henkilöitä. Prosessi eteni kuin juna ja kirja valmistui viime tinkaan, mutta silti ajallaan. kertoo Nordenswan. Kirjaa painettiin 1500 kappaletta. Se on myynnissä Tampere-talon lipputoimistossa ja Tampere-seuran toimistossa. Talossa jo 5,3 miljoonaa kävijää Tampere-talon kävijämäärät ovat asettuneet noin henkilöön vuodessa. Tähän mennessä talossa on vieraillut noin 5,3 miljoonaa ihmistä. - Toimintamme kohokohtia ovat varmaan olleet Suomen Tampereen Logistiikka kilpailutti Tampere-talon juhlajulkaisun Tampere-talon toimitusjohtaja Kalervo Kummola teki aloitteen historiikin valmistamisesta syksyllä Historiikista tuli hieno, sanoo Lisa Nordenswan. itsenäisyyden 75-vuotisjuhlallisuudet ja EU-kokoukset ja tietenkin useat upeat maailmantähtien konsertit, oopperaesitykset ja baletit, toteaa Nordenswan. Tilaisuuksien huippuvuosi oli vuonna 2007, jolloin niitä oli yhteensä 716, viime vuonna niitä oli yhteensä 584. Teksti: Antti Sokka Kuva: Joonas Loueranta 34 vuotta täyteen Reijo Kilpinen Tampereen Logistiikan laatupäällikön virasta syyskuun alussa eläkkeelle jäänyt Reijo Kilpinen ehti työskentelemään Tampereen kaupungin palveluksessa yhteensä 34 vuotta. - Tulin kaupungille töihin vuoden 1976 alussa. Aloitin laskentakeskuksen nimellä olleella tietotekniikan osastolla toisena operaattorina. Samassa yksikössä työskenteli suuri määrä tallentajia, kaksi operaattoria ja joitakin suunnittelijoita ja ohjelmoijia. Kilpinen siirtyi vuoden 1980 alussa toimiston apulaispäälliköksi, virkanimike muuttui sittemmin ostopäälliköksi, varastopäälliköksi ja lopulta laatupäälliköksi. Ennen eläkkeelle jäämistään Kilpinen ehti käynnistää Logistiikan laatujärjestelmän luomisen, mutta se jäi sittemmin muiden loppuun saatettavaksi. Eläkkeelle jääminen ei merkinnyt Kilpiselle töiden loppumista, sillä hän on edelleen mukana muun muassa politiikassa, urheilussa ja asunto-osakeyhtiötoiminnassa. - Kotona minä käyn aina välillä vaihtamassa salkkua. Työkaverit antoivat minulle uuden salkun, kun entisen lukko meni hieman rikki. - Uusi salkku tuli tarpeeseen, kun hommat jatkuvat edelleen. Kiitän lämpimästi työtovereitani ja kaikkia yhteistyötahoja. Laajan valikoiman kangaskauppa Tekstiili Fihl/Tuominen Sammonkatu 43, Tampere Puh. (03)

12 MUSTA PÖRSSI TAMPERE E Luotettava Paikallinen Yrittäjävetoinen en Mika Sanisalo kauppias TURTOLA TOLA Martinpojankatu nkatu 4 Arkisin La Su Puh. (03) LIELAHTI Pahvitehtaankatu 2 Arkisin La Su Puh. (03) KOSKIKESKUS Arkisin La Puh. (03) Ongelmia tietotekniikan ekniikan kanssa? Ei hätää, Anvia avaa solmut. Palveluitamme: Kysy lisää: puh Anvia IT Oy Ab,, Laadukkaat tehopyyhkeet Jokema Oy Skaffarinkatu Kokemäki puh

13 Hankinta Tampereen Logistiikka Toimittajasuhteiden hallinta tärkeää Laajan palvelukokonaisuuden kilpailutus voi kestää jopa vuoden Tampereen Logistiikka kiinnittää erityistä huomiota toimittajasuhteiden hallintaan parhaillaan meneillä olevassa, erittäin laajassa ja moninaisessa pesulapalvelu- ja tekstiilihankinnassa. Tavoitteena on parantaa tilaajan ja toimittajan välistä informaationkulkua, minimoida kustannuksia ja vähentää toimituksiin liittyviä riskejä. - Tulevan sopimuksen piiriin kuuluvia kaupungin laitoksia ja osastoja on satoja, joissa työskentelee tuhansia työntekijöitä. Me kilpailutamme heille kaikille tekstiilit ja tekstiilihuollon tulevilta sopimustoimittajilta. - Itse prosessi ei suinkaan pääty palveluntuottajien valintaan, vaan sen jälkeen alkavat aikaa vievät vaatemalliston, vaatekokojen ja värien valinnat minkä lisäksi jokainen pääsee vielä sovittamaan omaa työvaatettaan. Tällaisen kilpailutuksen toteuttamiseen menee helposti vuosi, kertoo tuoteryhmävastaavaa Nina Wihlman. Kilpailutusta valmistelemaan on valittu kaksi työryhmää. Niistä ohjausryhmä vastaa hankinnan suurista linjoista ja kilpailutustyöryhmä kilpailuttamisen järjestämisestä käytännössä. Kaikki saatava hallintaan - Toivon kovasti, että tarjouksensa jättävät yritykset tutustuvat perusteellisesti tarjouspyyntöömme ja jättävät tarjouksensa määräaikaan mennessä. Huolimattomuus ja muotovirheet voivat tulla kalliiksi, sanoo tuoteryhmävastaava Nina Wihlman. Hankintapäällikkö Sami Tapanainen pitää toimittajasuhteiden hallintaa Tampereen Logistiikan kannalta tärkeänä. Jos se pettää, voi muuttua todella hankalaksi ja voimavaroja vaativaksi, eikä hankinnalle asetettuja tavoitteita saavuteta. - Päättyvä sopimuskausi on opettanut meille, että toimittajasuhde on hallittava kokonaisvaltaisesti. Materiaali- raha- ja informaatiovirrat on saatava toimimaan mahdollisimman tehokkaasti. Wihlman kertoo, että tarjoajien kelpoisuuden arvioinnissa tullaan huomioimaan myös yrityksen esittämän käynnistämissuunnitelman sisältö ja realistisuus. - Yhteistyö palveluntuottajan, Logistiikan ja asiakkaiden kesken ennen sopimuksen käynnistymistä on ensiarvoisen tärkeää, mutta yhtä tärkeää on sopimuksen aikainen yhteistyö. Palveluprosessin suunnittelu, käynnistäminen, koordinointi ja kehittäminen vaativat saumatonta yhteistyötä sopimuskumppaneiden kesken. Työvaatteiden vuokravaateja pesulapalvelut eivät tarkoita pelkästään vaatehuoltoa, sillä niihin liittyvät myös kuljetukset. Myös niiden on pelattava sopimusten mukaisesti. Tarjouspyyntö on tärkeä asiakirja Kilpailutuksen ensimmäisessä vaiheessa Tampereen Logistiikka tarkistaa tarjoajien kelpoisuuden ja tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. Lopullinen päätös tehdään tarjouspyynnön mukaisten tarjousten vertailun perusteella. Wihlman toivoo, että tarjouspyyntö luetaan jokaisessa tarjouksensa jättävässä yrityksessä todella huolellisesti ja tarjous toimitetaan määräaikaan klo 15:00 mennessä. Huolimattomuus ja muotovirheet tarjouspyynnössä voivat tulla kalliiksi, sillä hankinnan vuotuinen arvo on noin euroa. - Vastaamme mielellämme tarjoajien kysymyksiin. Jokainen kysymys ja vastaus on myös muiden tarjoajien nähtävissä kotisivuillamme. Tarjouspyyntöasiakirjat löytyvät osoitteesta: Vanha sopimus voimassa asti Vuosina 2007 ja 2008 toteutettuun kilpailutukseen, tuli neljä tarjousta. Potilas- ja liinavaatteiden vuokrauspalvelujen ja tilaajan omien tekstiilien pesulapalvelujen palveluntuottajaksi valittiin Turun Tekstiilihuolto Oy ja Ravanin Pesula Oy. Henkilökunnan työvaatteiden vuokrauspalvelujen palveluntuottajaksi valittiin Lindström Oy. Toukokuussa 2010 päätettiin ottaa käyttöön optio ajalle potilas- ja liinavaatteiden vuokrauspalvelujen ja tilaajan omien tekstiilien pesulapalvelujen osalta. Työvaatteiden vuokravaatepalvelut päätettiin kilpailuttaa. Kilpailukokonaisuuteen päätettiin samalla yhdistää tilaajan omistamien työvaatteiden pesulapalvelut. Teksti: Antti Sokka Kuva: Susanna Lyly Hankintaryhmä mittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä jatkuvasti. Palautteella paremmaksi Tampereen Logistiikan ryhmä on kerännyt asiakaspalautetta järjestelmällisesti tämän vuoden alusta lähtien. Olemme lähettäneet hankkeessa mukana oleville asiakkaillemme projektien päätyttyä pikakyselyn, jossa he ovat voineet arvioida prosessin sujuvuutta ja antaa kehitysehdotuksia. Kysely on tehty kevyeksi ja siihen vastaaminen vie nopeimmillaan alle puoli minuuttia. Asiakkaat voivat halutessaan antaa myös perusteellisempaa palautetta ja kehitysehdotuksia. Palautteet ja kehitysehdotukset kerätään Tampereen Logistiikan palautetietokantaan ja ne käydään läpi ryhmän sisäisissä palavereissa. Jokainen ryhmän jäsen saa yhteenvedon omien hankkeidensa arvioista. Kehityskeskusteluissamme käydään henkilökohtaisia tuloksia läpi yhdessä esimiehen kanssa. Hankintaryhmämme lähetti välisenä aikana yhteensä 142 kyselyä. Vastauksia palautui 76, joten vastausprosentti oli 54. Palautteiden mukainen yleisarvosana oli 8,6. Suuri kiitos kaikille vastaajille! Palautteet ovat aidosti tärkeä asia toimintamme kehittämisessä. Sami Tapanainen 13

14 TEHOKAS TOIMISTO Laatutarvikkeet alan asiantuntijalta Tampereen Konttorikone Oy Satakunnankatu 28, Tampere Puh. (03) Fax (03) PT-KESKUKSESTA APUVÄLINEET JOKA LÄHTÖÖN EASYSTAND EVOLV SOPUR ARGON BREEZY RELAX Monitoimituoli, joka antaa kokonaisvaltaisen hyvänolon tunteen. EasyStand seisomatelineiden perusajatus on tarjota liikuntavammaisille mahdollisimman helppo ja miellyttävä tapa suorittaa koko elimistölle tarpeellisia seisomaharjoituksia. FREEWHEEL NOKKAPYÖRÄ BREEZY RUBIX XL: Puoliaktiivipyörätuoli, jonka istuinleveydet cm ja maksimikäyttäjäpaino mikäyttäjäpaino 160 kg asennus kiinteärunkoisiin isiin pyörätuoleihin tärkeä apuväline pyörätuolilla ulkona aktiivisesti ja turvallisesti liikkumiseen helppo pikakiinnitysmekanismi katso video: wheel Koivuhaantie antie 2-4, Vantaa, a, puh , fax

15 Materiaalihuolto KÄTSY tuli jäädäkseen Pilottijakso käynnistyi lokakuun alussa -09. Hanke oli kuitenkin saanut lähtölaukauksensa jo saman vuoden keväällä. -Osastollamme tehtiin silloin aikatutkimus, jossa selvitettiin paljonko aikaa kuluu tuotetilausten hoitamiseen, sairaanhoitaja Sonja Isokääntä kertoo. Tutkimuksen pohjalta haluttiin kokeilla uudenlaista systeemiä. -Osastonhoitajamme Erja Mäkijärvi oli aktiivinen asiassa ja siksi tämä osasto päätyi Kätsyn pilottiosastoksi. -Ennen KÄTSYä sähköisten tilausten tekeminen oli pitkälti minun hommaani. Hatanpään sairaalassa ortopedian A2-osasto toimi KÄTSY-palvelun pilottiosastona. Aikaa säästyy Tämän vuoden tammikuussa ortopedian A2-osastolla tehtiin uusi aikatutkimus, joka selkeästi osoitti Kätsyn edut. -Hoitajilta säästyi enemmän aikaa varsinaiseen hoitotyöhön, kun ei enää tarvinnut plärätä tilauslistoja ja etsiä koodeja. Se on yllättävän hidasta puuhaa. Aikatutkimuksen tulokset esiteltiin erikoissairaanhoidon johtoryhmälle, joka näytti Kätsyn jatkolle vihreää valoa. -KÄTSY on nyt meillä ihan pysyvänä käytäntönä. Syksyn mittaan myös muita Hatanpään osastoja on tulossa mukaan palveluun. Isokääntä keksii palvelusta vain yhden huonon puolen ja sekin on hyvin pieni. -Jonkin verranhan tästä tulee kuluja. Mutta nekin ovat pieniä saavutettuihin hyötyihin nähden. Tilanne elää koko ajan Ortopedian A2-osastolla -Nyt tuotteet eivät lopu Hatanpään sairaalan ortopedian osastolla kesken. Akuutin tarpeen iskiessä niitä saa nopeasti lisää, sanoo sairaanhoitaja Sonja Isokääntä. KÄTSY -palvelun piiriin kuuluvat käytetyimmät tuotteet. -Haavanhoitotuotteet ovat pääryhmä. Muita tuotteita ovat ruiskut, neulat ja kanyylit sekä vaipat, myös siivouspuolen yleisimmät tuotteet ovat mukana. Palvelun perushintaan sisältyy kaksi varastopaikkaa tavaroille. -Meillä on niiden lisäksi vielä yksi lisämaksullinen varasto. Kun palvelu on käynnistynyt, se elää koko ajan osaston tarpeiden mukaan. -Uusia tuotteita tulee ja toisia poistuu. Myös hälytysrajoja muokataan tarpeen vaatiessa. Osaston henkilökunta on ottanut KÄTSYn hyvin vastaan. -Kovasti siitä on tykätty ja innokkaasti annetaan palautetta, että mitä uusia tuotteita voisi ottaa mukaan tai mitä voisi poistaa listalta. Ajan säästämisen lisäksi Isokääntä löytää palvelua muitakin plussapuolia. -Nyt tuotteet eivät lopu kesken. Ja akuutin tarpeen iskiessä Tampereen Logistiikan Milla Valkoselle saa nopeasti tiedon mitä tuotetta tarvitaan. Tekstit: Heli Haring Kuva: Susanna Lyly KÄTSY laajenee Hatanpään sairaalassa Uusia osastoja tulee mukaan palveluun loppuvuoden aikana. Hyvän vastaanoton saaneen pilottikokeilun jälkeen KÄTSY -palvelu on saamassa pysyvän jalansijan Hatanpään sairaalassa. -Tähän mennessä lähestulkoon kaikille Hatanpään erikoissairaanhoidon osastoille on tehty palvelusuunnitelmat, Tampereen Logistiikan kehitysinsinööri Milla Valkonen selvittää. Yksi uusista tulokkaista on Hatanpään sairaalan sisätautien vuodeosasto, jossa hoidetaan pääasiassa kardiologisia potilaita. -Henkilökunta on kesän ajan paneutunut asiaan ja laitellut hyllyjä sekä varastoja sellaiseen järjestykseen, että palvelu on helppo käynnistää, osastonhoitaja Jukka Lehtola selvittää. -Myös listauksia on tehty jo ennakkoon ja mietitty tilaus-, sekä kulutusmääriä. On muuten yllättävän vaikeaa arvioida, paljonko esimerkiksi jotain erikoisempaa tuotetta menee viikossa. -Toivon mukaan viimeistään marraskuun alusta palvelu olisi meillä toiminnassa. Lehtolan mukaan palvelun piiriin tulevat kaikki sydänosaston käytetyimmät tuotteet. -Meillä on tähän asti ollut käytössä kolme eri varastoa tarvikkeille. KÄTSYn myötä siirrymme kahden varaston käytäntöön. Selkeyttä systeemiin Lehtola kiinnostui palvelusta käytyään kuuntelemassa Tampereen Logistiikan järjestämää KÄTSY-infoa. -Juttelin myös ortopedian A2- osaston osastonhoitaja Erja Mäkijärven kanssa heidän kokemuksistaan palvelun pilottiosastona. Ajattelin, että meidänkin olisi hyvä saada palvelu käyttöömme. -Odotamme, että palvelun tuoma aikasäästö siirtyy puhtaasti hoitotyöhön. Toiveissa on myös tilaussysteemin ja varastonhallinnan selkeytyminen. -Kolmivuorotyössä ei voi langettaa tilausten tekoa joidenkin tiettyjen työntekijöiden kontolle. Hehän eivät välttämättä ole vuorossa juuri silloin, kun tilausta pitäisi tehdä. Tästä on Lehtolan mukaan aiheutunut monenlaista sählinkiä. -On tullut päällekkäisiä tilauksia, kun ei ole tiedetty, että joku onkin edellisessä vuorossa jo ehtinyt tilata tiettyjä tuotteita. Sitten on ihmetelty, että mihin näiden kaikkien tavaroiden kanssa joudutaan. Myös päinvastaisia tilanteita on sattunut. -Joskus on tullut paniikkitilanne, kun jotain tuotetta ei olekaan ollut varastossa. Sitten ei muuta kuin pikatilausta laatimaan ja siitähän on rapsahtanut ylimääräisiä kuluja. Lehtola onkin tyytyväinen, että palvelun myötä tavaraa tulee kerralla aina oikea määrä. -Hävikki vähenee ja tuotteita on varmasti tarjolla silloin, kun niitä tarvitaan. -KÄTSYyn valmistautumisen aikana henkilökunta on alkanut huomata aikaisemman systeemin hölmöyden. Niinpä täällä jo innolla odotetaan palvelun käynnistymistä. 15

16 Paras ratkaisu intiimiterveydenhoidon tarpeisiin Coloplastin korkealaatuiset intiimiterveydenhoidon tuotteet auttavat tuhansia suomalaisia elämään aktiivisesti ja laadukkaasti. Valikoimaamme kuuluvat urologiset tuotteet sekä avanne-, kontinenssi-, haavanhoito- ja ihonhoitotuotteet. Avanne Urologia ja kontinenssi Haavan- ja ihonhoito Coloplast kehittää tuotteita ja palveluja intiimiterveydenhoitoon alueella, jolla toimiminen vaatii käyttäjien tarpeiden ja toiveiden syvällistä tuntemista. Valmistamme, kehitämme ja markkinoimme avanne-, kontinenssi-, haavan- ja ihonhoitotuotteita sekä urologisia tuotteita. Toimintamme on maailmanlaajuista ja työllistämme noin 7000 henkilöä. Coloplast-logo on Coloplast A/S:n rekisteröimä tuotemerkki Kaikki oikeudet pidätetään Coloplast A/S, FI Vantaa. Coloplast A/S Rajatorpantie 41 C Vantaa Puh. (09)