Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi"

Transkriptio

1 Terveyttä ja hyvinvointia edistävät ja niiden eroja kaventavat palveluinnovaatiot metropolialueella kehittämishankkeiden metatason arviointi Tilannekatsaus Arja Häggman-Laitila 25/4/12 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1

2 Hankkeen tarkoituksena on kuvata ja arvioida hanketoiminnalla kehitettyjä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä tai terveyseroja kaventavia palveluinnovaatioita arvioida palveluinnovaatioiden käyttöönottoa ja kehittää vaikuttavia palveluinnovaatioita tuottava toimintamalli 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 2

3 Yhteenvetoa hankkeen toteutumisesta Kuntien ja ammattikorkeakoulujen ehdottamista 70 hankkeesta valittiin tutkija-arviointiin (dokumentit) 22 hanketta, joista 16 saatiin myös hanketoimijoiden itsearviointi Arviointia varten laadittiin teoriaperustainen arviointityökalu, jossa huomioitiin sekä prosessi- että lopputulosarviointi Hanketoimijoille järjestettiin kaksi kertaa puolen päivän seminaari arviointiin, arviointityökalua hiottiin yhdessä Hankearvioinnin määrälliset tulokset esiteltiin marraskuussa 2011 seminaarissa (+ työpaja) 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 3

4 Yhteenvetoa hankkeen toteutumisesta Systemaattiset tiedonhaut Cinahl-, Ovied Medline- ja Sociological Abstracts tietokannat, 2851 viitettä, lopulliseen analyysiin 31 kokotekstiä Artikkelien laadinta käynnistynyt (yhteensä 4) terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen arviointimalleista ja mittareista, vaikuttavuuteen yhteydessä olevista tekijöistä ja laadusta sekä hankearvioinneista (valmis 4/2012) Lisäaineiston hankinta käynnistynyt viidestä hankkeesta (valmis 5/2012) Alustavan toimintamallin laadinta käynnistynyt em. aineistot hyödyntäen (valmis 5/2012) 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 4

5 Yhteenvetoa hankkeen toteutumisesta ja lähiajan tavoitteet Toimintamallin pilotointikohteiden etsintä kunnissa käynnistynyt, päätös ohjausryhmässä Pilotointisuunnitelman laadinta yhteistoiminnallisesti osallistamalla ja toimintatutkimuksen periaatteita noudattaen, tutkimusluvat (valmis 6-9/2012) Lisärahoituksen anominen pilotointikohteisiin (valmis 6/2012) Nettisivut (kokonaiskuva hankkeista, info- ja tuki) Konferenssiesiintymiset (TerveSos, Terveyden edistämisen Euroopan konferenssi, Tallinna, HTTS) Tiedottaminen kuntien omissa julkaisuissa 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 5

6 Havaintoja hankeanalyyseistä Kehitetyt interventiot mielekkäitä, esim. Ikäihmisten kokonaisvaltaiset terveystarkastukset, fyysistä ja henkistä toimintakykyä palvelutaloissa edistävät ratkaisut, kulttuuri- ja liikuntapainotteista ryhmätoimintaa, omaishoitajille vertaistukea... Perheille verkkopohjaista neuvontaa ja ohjausta, sähköistä asiointia, tehostettuja vanhempainiltoja... Nuorille koulupudokkuutta ehkäseviä ja mielenterveyttä tukevia palveluja kouluissa, opiskelijahuoltopalvelujen tehostamista, stressinhallintakursseja... 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 6

7 Havaintoja hankeanalyyseistä Hyviä käytänteitä: Osa interventioista kuvattu selkeästi, uusien toimintojen selkeää roolitusta, parantaa levitystä ja käyttöönottoa Monitoimijaisia ja sektoraalisia, rajojen ylitystä, tehostaa työntekijöiden oppimista ja monipuolistaa interventioiden sisältöä, vahvistaa työntekijöiden yhteisöllisyyttä Asiakkaille kehitettyjen ratkaisujen rinnalla työntekijöiden koulutusta ja jonkun verran reflektiota, tukee oppivaa organisaatiota 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 7

8 Havaintoja hankeanalyyseistä Hyviä käytänteitä: Asiantuntevaa arviointia isomman ohjelman sisällä Kytköksiä poliittiseen vaikuttamiseen, näyttöön perustuvuuden ja yhteistyörakenteiden etsintää Hankkeiden ketjutusta, pidentää kehittämisjännettä, jää organisaation omaisuudeksi ja vastuuksi 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 8

9 Havaintoja hankeanalyyseistä Kehittämiskohteita: Tarve- ja teoriaperustaisuus ja kehittämiskohteiden nimeäminen niiden perusteella Palvelun käyttäjien profiilin tunnistaminen ja interventioiden valinta perustellusti Implementoinnin vaiheiden kuvaus, arviointi ja onnistumista tukevien edellytysten nimeäminen Seuranta pääasiassa määrällistä (osallistujat, koulutustilaisuudet, kokoukset jne.) Kuvaus siitä miten interventio toimii, mihin vaikuttaa ja millä mekanismilla (tavoiteasettelu) 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 9

10 Havaintoja hankeanalyyseistä Kehittämiskohteita: Arvioinnin puutteellisuudet, opinnäytetöitä hyödynnetty, koordinointi hankkeiden tarpeista ontuu Raportoidaan mitä on tehty, ei miten arvioitu ja mitä tuloksia on saatu Vaikuttavuuden osoittaminen, hajanaista ja ohutta (pääsääntöisesti osallisuus, kuulluksi tuleminen, tyytyväisyys) Osallisuus, tasa-arvo, valinnanvapaus, sitoutuneisuus heikosti huomioituja Juurrutus- ja käyttöönotto perinteisiä, kuvaus rakenteista ja prosesseista puutteellista 25/4/12 Metropolia Ammattikorkeakoulu 10

11 Kiitos kutsusta ja mielenkiinnosta! Lisätietoja: