Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Arvioitava aihealue: Opetus ja työelämäyhteydet. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29.2.2012. Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Arvioitava aihealue: Opetus ja työelämäyhteydet. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot"

Transkriptio

1 ProLänsi-hanke Itsearviointiraportti Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Arvioitava aihealue: Opetus ja työelämäyhteydet 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka Prosessiteollisuuden perustutkinto, Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemianteollisuuden ammattitutkinto, kaikki osaamisalat Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto koulutusjohtaja Juha Virsiheimo, opettaja Antti Pöyry, opettaja Timo Suorsa, ohjaaja Janne Yrjönheikki, Organisaation ja arvioitavan koulutusalan yleiskuvaus Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) on monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa opiskelee v nuorta perustutkinnoissa ja n aikuista aikuiskoulutuksessa. Koulutamme osaavia ammattilaisia työmarkkinoille 12 yksikössä Oulun seudulla ja Koillismaalla. Henkilökuntaa OSAO:ssa on 870 henkilöä. Prosessiteollisuuden pt:ssä on myös mahdollisuus suorittaa ammattilukio. Useimmat suorittanet kaksoistutkinnon kolmessa vuodessa. Urheiluakatemiassa harjoittelee myös prosessinhoitajaopiskelijoita.

2

3 Lähimmät prosessiteollisuuden perustutkinnon koulutuksen järjestäjät nuorisokoulutuksessa löytyvät Kemistä (109 km pohjoiseen), Kokkolasta(198 km etelään) ja Kuopiosta(288 km kaakkoon). Lähimmät aikuisten näyttötutkintoja järjestävät prosessiteollisuuden perustutkinnossa ovat Ammattiopisto Lappia, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio. Kemianteollisuuden

4 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestäjäluettelo ei ole OPH:ssa ajantasainen, lähimmät lienevät Kokkola ja Kuopio. Taulukko. Opiskelijaryhmät ja määrät Tutkinto Ryhmät Lukumäärä Kemiantekn pt, kemiantekn sv KTktph09 15 Prosessiteoll pt, kemiantekn ko KTptph10a 9 KTptph10b 16 KTptph11 19 KTptph12 20 KTptph11aik 1 Kemianteoll at KTAT11 4 Kemianteoll eat KTEAT11 7 Yht. 91 Työssäoppimispaikkojen saatavuus ja laatu viime vuosina kaikille on löytynyt hyvä työssäoppimispaikka viime vuosina työssäoppimispaikkojen laatu on säilynyt korkealla Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus-tutkinnon osan työprosessin hallinta, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta ja työn perustana olevan tiedon hallinta - ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa osin tai kokonaan oppilaitoksessa Yksikköprosessien hallinta-osan yksikköprosessien ohjaus ja yksikköprosessin laitteiston hallinta ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa osin tai kokonaan oppilaitoksessa Primus-opiskelijahallintojärjestelmään Oppimisen arviointi-dokumenttiin osaamista arvioidaan myös ammattiosaamisen näytön arviointikriteereillä sekä laadullisesti että määrällisesti 3. Lyhyt kuvaus koulutusalan toimintatyöstä Prosessiteollisuuden perustutkinnossa ei ole aiempaa dokumentointia itsearvioinneista. OSAOn toimintajärjestelmän rakentaminen on jäänyt kesken. Nykyisin näytettäisiin suosittavan verkkokovalevyillä olevia kansiorakenteita. Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö on auditoinut sisäisesti aikuisten näyttötoiminnan henkilökohtaistamisen. Yksikkö osallistuu aktiivisesti aikuisten näyttöjen ohjausryhmätoimintaan. Tekniikan ja liikenteen alalla A&TK-yksikkö on nimennyt alaa tuntevan ja osaavan näyttötutkintomestari-koulutusjohtajan yhdyshenkilöksi. Hän on ollut mukana tutkintojen markkinoinnissa ja myynnissä yhdessä kemian osaston kanssa.

5 Lähiopetus ov Työssäoppiminen ov Lukuvuosi 1 Lukuvuosi 2 TOP Lukuvuosi 3 TOP 4. Arvioitavan aihealueen kuvaus Arvioitava aihealue: Opetus ja työelämäyhteydet 4.1. Opetuksen suunnittelu ja toteutus Toimintatavan kuvaus: OPETUSSUUNNITELMAN JAKAUTUMINEN KOLMELLE VUODELLE HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA RYHMÄ KTptph11 Opiskelija NN Ops Toteutus OPETUSSUUNNITELMA PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO, 2011 ALOITTANEET AMMATILLISET OPINNOT 90ov Pakolliset opinnot Käynnissäpito 20 ov Käynnissäpidon tekniset piirustukset Käynnissäpidon fysikaaliset perusteet Sähkötekniikka Hydrauliikka ja pneu matiikka Kunnonvalvonta ja huolto Automaation kenttälaitteet ja huolto Taakan nosto ja siirto Tehdaskohtainen työssäoppiminen Tuotprosessit ja prosessin ohjaus, 30 ov Raporttien laatiminen Toimintajärjestelmät Automaatio Automaatio Prosteoll tuotteet ja tuotantoprosessit Vesien käsittely Selluteollisuuden prosessit Käyttöhyödykkeet Pap ja kartonkiteollisuuden prosessit Tehdaskoht tuotprosessi ja sen ohj 4 4

6 Lähiopetus ov Lukuvuosi 1 Lukuvuosi 2 TOP Lukuvuosi 3 TOP Kemiantekniikan koulutusohjelma Yksikköprosessien hallinta, 20 ov Kemian perusteet ja kem ykspros Yksikköprosessit Yksikköprosessit 2, opinntyö Tehdaskoht ykspros hallinta 2 2 Kaikille valinnaiset Paik prosteoll tuotpros hallinta, 10 ov Paik prosteoll tuott ja tuotprosessit Energian tuotanto Tehdkoht tuotprosessien hallinta Ammtaitoa syv ja laaj tutk osat, 10 ov Syv tuotprosessien hallinta Ops Toteutus OPETUSSUUNNITELMA PRO- SESSITEOLLISUUDEN PERUS- TUTKINTO, 2011 ALOITTANEET Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset opinnot, 16 ov Äidinkieli 1: opiskelutaidot Äidinkieli 2: vuorovaikutustaidot Äidinkieli 3: ammattikieli Äidinkieli 4: kieli ja kulttuuri Suomi toisena kielenä opinnot Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti/saksa Vieras kieli, englanti/saksa Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri Valinnaiset lisäosat Äidinkieli Ruotsi Englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto Liikunta ja terveystieto 0-4

7 Taide ja kulttuuri Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0-4 Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Tietotekniikan perusteet Tiedon käsittely ja muokkaus ATK, ammatilliset sovellukset Alle 18-v nuorilla työssä oppiminen suunnitellaan kolmannen vuoden joulukuulta alkamaan. Aikaisemmin 18v täyttäneet menevät sopivassa saumassa työssäoppimaan, opettajan harkinnan mukaan myös osittain kesätöiden aikana. Näyttö ja arviointi tapahtuvat kuitenkin työjärjestykseen merkittyinä aikoina. Työssäoppimisen pituus on vähintään 24 viikkoa (= 3 x 8 viikkoa, jakso, kolmannen vuoden joulukuun alusta lukuvuoden loppuun). Järjestely on paikallisen teollisuuden hyväksymä ja noudattaa esim. Paperin TESiä. Opetuksen välineet, laitteistot, tilat sekä seinät yksikköprosessien ilmiöiden kuvaamiseen yksikköprosesseja voisi olla enemmänkin koulutuksen laajuuden huomioiden esim. prosessilaitteiden huollon, hydrauliikan ja pneumatiikan, kuljettimien, laitteiden erottamisen sekä voimansiirron laitteiden laitteistokapeikko ei kaikille pakollisessa tutkinnon osassa vaikuta ammattiosaamisen näytössä, vaikka ne ovat tutkinnon osan keskeistä sisältöä ICT-infraa, ohjelmia, laitteita, langatonta ja lankaverkkoa sekä luokkia on kiitettävästi osoitettu kemiantekniikkaan opettajien ICT-koulutus on monilta ammattiaineiden osilta jäänyt pitämättä, Siemens PC S7, Metso DNA, SmartBoard, Office- ja Adobe-työvälineet; ACP:ssä ei riitä kaistaleveys koulun sisälläkään varsinainen kemian laboratoriotila on ahdas 18 hengelle opetustehtaassa tulee ahdasta, kun siellä työskentelee kolme ryhmää samanaikaisesti käymällä opetustehtaassa ja vertaamalla opetussuunnitelman/tutkinnon perusteisiin voi havaita, kuinka hyvin meillä asiat ovat, osallistujat: Altim Alcont, MetsoDNA, Siemens PC S7, biodiesel-valmistuslaitteisto. viime aikoina on saatu uutta laitteistoa, kun koulutuksen järjestäjä on huolehtinut investoinnit maaliin saakka Maksulliset suoritettavat kortit lautakunnan päätöksen mukaisesti (opetusjaksojen sisällä): Tulityökortti (kone- ja metalli) Työturvallisuuskortti (kemiantekniikka) Vesityökortti (kemiantekniikka) Ensiapu 1-kortti (sosiaali- ja terveys) Tietokoneen käyttäjän A-kortti (kemiantekniikka) Trukin ajokortti (kemiantekniikka)

8 Maksuton opintokortti (opetusjakson sisällä) (kemiantekniikka) Prosessiteollisuuden perustutkinnon ohjaajapalvelut Yksikkö on järjestänyt ohjaajan prosessinhoitajaopetuksen ohjaukseen ryhmänohjaajan ja opettajien tueksi Toiminta on lähtenyt liikkeelle onnistuneesti, ohjaaja on ollut järjestämässä teollisuuskäyntejä vsk:lla, ohjannut HOJKS-opiskelijoita, osallistunut ammattitaidollaan ammattiaineiden käytännön tehtävien ohjaukseen, edistänyt omalta osaltaan opiskelijaa löytämään oman ammattialansa oppilaitoksesta tai sen ulkopuolelta, edistänyt opiskelijoiden elämänhallinnan taitoja ja ryhmäytymistä sekä edistänyt opiskelijoiden työllistymistä. Ohjaaja on havainnut matemaattisten taitojen tason hälyttävän laskun, esim. peruslaskutoimituksissa. Desimaali- ja murtolukulaskut tuottavat harmia monelle yläasteelta tulleelle. Yhtälöparienkin ratkaiseminen vaatii matematiikan taitojen pitkäjänteistä opetusta perustutkinnossa. Dokumentit: Opetussuunnitelman yhteinen osa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opinto-ohjaussuunnitelma Yksikön henkilökuntaluettelo jaetaan arviointiin osallistuville Toimielimen hyväksymä näyttösuunnitelma jaetaan arviointiin osallistuville Opiskelijan tukena oppilaitoksessamme - ohje jaetaan arviointiin osallistuville Opinto-ohjauksen tuntisuunnitelma jaetaan arviointiin osallistuville Yksikköprosessien hallinta opinpolkuja Vahvuudet (max 3): Runsaasti hyviä työssäoppimispaikkoja, joissa on osaavat työpaikkaohjaajat Osaavat opettajat ja hyvä työelämäyhteistyö Opetuksen järjestäminen. erityisopetus (esim. osaston mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, ohjaajatoiminta), verkko-opetuksen ja sosiaalisen median hyödyntäminen lähiopetuksen tukena Kehittämiskohteet (max 3): HOJKS-opiskelijoiden opintojen eteneminen ja työssäoppiminen, ohjaajan palkkaaminen turvattava Tukiopetuksen ja ammattirästipajan sovittaminen työjärjestykseen Kulttuuri-, tapa-, laillisuus- ja siisteyskasvatus

9 4.2. Ammatilliset valinnaisuudet Toimintatavan kuvaus: Nuori valitsee yrityksen ja syventyy siellä tarkemmin yrityksen prosesseihin. Työssäoppimista on pakollisissa opetusjaksoissa: Käynnissäpito 4 ov, Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus 4 ov, Yksikköprosessien hallinta, 2 ov. Kaikille valinnaiset ammatilliset opinnot Paikallisen prosessiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta 10 ov Paikallisen prosessiteollisuuden tuotteet ja tuotantoprosessit 4 ov Energian tuotanto, 2 ov Tehdaskohtainen tuotantoprosessien hallinta, TOP, 4 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 10 ov Syventävä tuotantoprosessien hallinta, TOP, 10 ov 6. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Tietotekniikan perusteet, 1 ov, (=osaston opettama atto-valinnainen) Tiedon käsittely ja muokkaus, 1 ov, (=osaston opettama atto-valinnainen) ATK, ammatilliset sovellukset, 1 ov, (=osaston opettama atto-valinnainen) Opetustehtaan tuotantoprosessien hallinta, 0-10 ov Valinnaisuuden lisäämiseksi opiskelijoita ei riitä perinteisten alojen ulkopuolelle työssäoppimaan. Uusimpia työssäoppimispaikkoja voisi löytyä kaivosteollisuudesta, jos löytyy lähtijöitä. Sotkamon Talvivaara on jo mennen talven lumia, koska siellä on paikallisesti sovittu henkilöstöpolitiikka. Lisäkoulutuksen hoitaa Keski-Pohjanmaan aikuisopisto. Porvooseen ja Naantaliin lähtijöitä alkaa ilmaantua, ja se on haaste! Dokumentit: - Vahvuudet(max 3): Nykyisellä valinnaisuudella tyydytetään paikallisen teollisuuden tarpeet (laaja-alaisuus); Osaavat opettajat (pakolliset ja valinnaiset); Erilaisten työssäoppimispaikkojen runsaus. Kehittämiskohteet (max 3): Valinnaisten opintojaksojen dokumentointi ja hyväksyttäminen Innovatiivisiin yrityksiin ja tuotteisiin tutustuminen (älykäs paperi, älykkäät vaatteet) Kansainvälisyys

10 4.3. Erityispiirteet Toimintatavan kuvaus: Alan opettajien saatavuus ja osaaminen yliopistosta on saatu alan opettajat kemiantekniikan opettajille on ammatillisen opettajakorkeakoulun projektissa määritetty alalla vaadittava substanssiosaaminen kehityskeskustelujen tueksi koulutuksen järjestäjän määrittelemään opettajan yleispedagogiseen sekä yksikönjohtajan määräämän muun työn osaamiseen kuuluu paljon sellaista, minkä tekeminen ei mahdu työjärjestykseen merkityn opetusjakson sisältöön eikä yhteistoiminta-aikaan opetusvelvollisuuteen perustuvassa työajassa. Aikuiskoulutus kemianteollisuuden AT, 4 tutkinnon suorittajaa, oppisopimus kemianteollisuuden EAT, 7 tutkinnon suorittajaa, 6 oppisopimus, 1 vos-rahoitus prosessiteollisuuden PT, 1 tutkinnon suorittaja, oppisopimus opettajat ja näyttötutkintomestarit opettavat myös nuorten perustutkinnossa aikuiskoulutusresurssit haasteellisesti liitettävissä nuorten lukuvuosisuunnitelmaan Aikuiskoulutukseen on suunniteltu aikuiskoulutusjohtajan ja koulutussuunnittelijan tehtäviä OSAO, Kau, t:lle, toimenkuviin tulisi kuulua budjetointi, myynti ja markkinointi, laskutus, raportointi pl. varsinaiset näyttötutkintomestarin raportit, arkistointi, palautteet, näyttötoiminnassa tapahtuvien muutosten seuranta ja niiden koulutus/opastus, järjestämissopimusten ja suunnitelmien laadinta, toimintajärjestelmän rakentaminen ja ylläpito, OPH:n auditoinnit sekä henkilökohtaistaminen kuukausipalkkaisessa työajassa valmistavaa koulutusta ja näyttöjä on myytävä paljon, jotta palkkakustannukset tulevat uusien toimenkuvien osalta katetuiksi, vrt. näyttötoiminnan yksikköhinnat ja aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön tehtävät: yksi yksikönjohtaja, kaksi koulutuspäällikköä, yksi yhteyspäällikkö, kaksi koulutusjohtajaa, seitsemän koulutussuunnittelijaa, kolme koulutussihteeriä, yrityspalvelu- ja taloussihteerit sekä toimistoharjoittelijat Työssäoppimis- ja näyttöpaikat työssäoppimaan lähdetään 18v, mikä ei ole ongelma työssäoppimispaikat ovat laadukkaita ja niitä on riittävästi paikat ovat laajasti ottaen paperi-, sellu-, elektroniikka-, muovi-, kumi-, voimalaitos- ja kemianteollisuudessa sekä vedenkäsittelyssä työpaikkaohjaajien koulutusta järjestetään työssäoppimispaikoilla työssäoppimista ohjaavan opettajan toimesta ja opettajan työelämäjaksojen aikana

11

12

13 Työelämäyhteistyö ja -koulutus työelämä-diplomin suorittamiseen on kannustettu, 1 valmiina työssäoppimisen ohjauskokemusta hankitaan työnkierrolla, 1. opettaja 10v, 2.opettaja 5v, 3. opettaja 3v ja 4. opettaja aloittaa kemiantekniikassa on kaksi näyttötutkintomestaria on laajeneva osa opettajan työtä Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valinnut OSAO, Kau, t:n opettajaopiskelijaharjoittelupaikaksi opettajille tarjotaan 8 viikon työelämäjaksoa erityisesti yhteistyön kehittämiseksi eikä enää esim. prosessinhoitajan työhön tutustumiseksi. Työelämäjaksosta opettaja laatii raportin. Osastolla kannustetaan jaksolle lähteviä, nyt kemiantekniikan opettaja lähtee ensi lukuvuonna jaksossa 4, sijaisasiat on suunniteltu etukäteen. Sosiaalinen media blokit on aloitettu syksyllä 2011 perustutkinnon tukiprojektissa, ks. prosessistars.wikispaces.com opettajille on tarjolla koulutusta ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Lähiopetustuntien määrä lukuvuodesta lähtien lähiopetustunnit ovat h/viikko esim. kasvatustieteen 15 vuotta kestäneen pitkittäistutkimuksen mukaan pitkäkestoisilla lähiopetustunneilla, pienillä ryhmillä yhteiskuntaan syntyy työssään viihtyviä, menestyviä ja kehittäviä ihmisiä tuntimäärän vähentäminen ei kasvata kunta-alan tuottavuutta, lisää entisestään opettajan kokemaa riittämättömyyttä ja opettajien ammatista pakoa; ei kasvata bruttokansantuotetta opintoviikko ei ole määritelmänsä mukainen, pitäisi olla opintovenymä lisää opintojen pitkittymistä heikommilla oppijoilla; opetusjaksojen sisällöt kapenevat; työssäoppiminen lyhenee, mistä seuraa nuoren joutilaisuuden lisääntyminen Dokumentit: Liity Osaava opettaja-joukkoon, Vahvuudet (max 3): Työssäoppimisasiat hyvin Osastolla kannustetaan työelämäjaksoille Uusista vermeistä kiinnostuneita opettajia on riittävästi Kehittämiskohteet (max 3): Uusien vermeiden prosessinhoitajaosaamista edistävät piirteet esille..

14 4.4. Työelämäyhteyksien kehittäminen Toimintatavan kuvaus: Vetovoimaisuus osastolla on kemiantekniikan työelämäyhteistyön kehittämistyöryhmä, johon on saatu kiireisiä yritysten edustajia ja kiireisiä opettajia video valmisteilla prosessinhoitajista tukiprojektissa, yhteishaun yhteydessä videopätkiä laborantin, tulevan sahaprosessinhoitajan ja logistiikan opettajan nykyhetkistä Opetuksen kehittäminen työelämän kanssa laitteistolahjoituksia, Eka Synthomer; Kemira Chemicals, Oulun toimipaikka; Fermion, Oulun tehdas, Altim Alcont-huoltomiespalvelut ja toimintaohjeita, Stora Enso Oyj, Oulun tehdas; puolivalmisteita ja raaka-aineita, Stora Enso Oyj, Oulun tehdas; Kemira Chemicals, Oulun toimipaikka stipendit, Stora Enso Oyj; Paperiliiton Oulun osasto 43; Oulun ammatillisen koulutuksen säätiö, hyvin suoritettu työssäoppiminen, ensimmäinen kesätyöpaikka kaikille monia hyvin suoritettuja työssäoppimisia yrityksessä; nuorelle vakituinen työpaikka Palaute työpaikoilta ja miten kerätään yksi päivä ennen opiskelijan valmistumista, ei systemaattista näyttötutkinnoissa tutkintotoimikunnan määritysten mukaan näytössä, oppisopimuksessa työnantajan arvion yhteydessä ja AIPAL-palautteet Työelämäyhteistyön hankkeet ja tulokset opettajat aktiivisesti yhteydessä yrityksiin, jonka seurauksena järjestetään näyttöperusteista koulutusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa Johdon yhteistyöhankkeet työelämään prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tukiprojektissa on mukana pedagogisen johdon edustajana koulutusjohtaja koulutusjohtaja on mukana näyttöperusteisen koulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä Dokumentit Vahvuudet (max 3): Hyvillä työelämäyhteyksillä ja muutamalla opettajalla on kehitetty nykyinen toimintatapa Opetussuunnitelmien/Tutkintojen perusteissa ei ole enää kuin priorisointitarpeita ei heti tarvita uusia. Kehittämiskohteet (max 3): Kehittämistyöryhmän kokoontumiset ja sen laajentaminen esim. yritysten nuoremmilla työntekijöillä Koulutuksen järjestäjien välinen yhteistapaaminen (nyt Lappia ja OSAO), Tku, Vkoski ja Tre mukaan.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA ELÄINTENHOITAJA Peruskoulupohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Eläintenhoidon koulutusohjelma, Eläintenhoitaja, 3-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ilmoittautuminen: www.osao.fi/koulutuskalenteri Lisätietoja: Anu Hultqvist Koulutuspäällikkö, OSAO anu.hultqvist@osao.fi Koulutuksen toteutus Kontaktiopetuksena: Oppilaitoksella

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto

Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 18.11.2014 Tekstiili- ja vaatetusalan ammatillinen perustutkinto 1.8.2015 Heljä Järnefelt erityisasiantuntija Tutkinnon perusteet perustuvat uusiin lakeihin Avaa hyperlinkki Laki ammatillisesta koulutuksesta

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto

osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien (aik. yhteiset opinnot) uusi muoto Tiedotustilaisuus koulutuksen järjestäjille Susanna Tauriainen Tiedotustilaisuus 15.9.2008 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset

Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistus - tavoitteet ja uudet säädökset Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue 18.11.2014 Muutosten kokonaisuus ammatillisessa koulutuksessa

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 5 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Henkilökohtaistaminen sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen Laki ammatillisesta

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti

Kahden tutkinnon kotiväenilta ti Kahden tutkinnon kotiväenilta ti 11.10.2016 Kahden tutkinnon opinnot Jyväskylän ammattiopistossa koulutuspäällikkö Taina Roivainen Arjessa sattuu ja tapahtuu opinto-ohjaaja Tarja Nykänen ja Sirpa Puikkonen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET UUDISTETUT TUTKINNON JA OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 17.3.2008 Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen Näyttötutkintona

Lisätiedot

Laajennettu työssäoppiminen

Laajennettu työssäoppiminen Laajennettu työssäoppiminen Liiketalouden perustutkinto Esityksen nimi / Tekijä 13.11.2013 1 Nykyisin käytössä olevat mallit Koulutuskeskus Sedu, Seinäjoki, Koulukatu, liiketalouden perustutkinto Tieto-

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen esittely

Oppisopimuskoulutuksen esittely Oppisopimuskoulutuksen esittely Jyväskylän oppisopimuskeskus Oppisopimuskoulutus on työpaikalla käytännön työssä toteutettavaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä

Lisätiedot

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun

evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Esimerkkejä tutkinnon muodostumisesta ammatillisessa koulutuksessa evästyksiä toteutusvaiheen käyttöliittymäsuunnitteluun Diat tuottanut Jukka Söderdahl Winna Tutkinnon osa kerrallaan - esimerkki tutkinnon

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO Ammatillinen peruskoulutus AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN JA VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN OPETUSSUUNNITELMIEN TOIMEENPANO 2008 10 I VASTAAJAN TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi - valitkaa

Lisätiedot

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus

Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Miten turvallisuusosaamista kehitetään Stadin ammattiopistossa? Tuija Levlin Stadin ammattiopisto Prosessiteollisuus Työtä ohjaavat: - perustutkinnon perusteet (OPH) sekä - oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 3 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Uudistuneet yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa 18.-20.4.2016 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Esityksen sisältö: Säädösmuutokset voimaan 1.8.2016, koska lukion

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 1. JOHDANTO... 2 2. KANSALLISET OPPIMISTULOKSET... 2 3. OPPILAITOSKOHTAISET OPPIMISTULOKSET... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 3.1 Rakennusalan perustutkinto... 4 4. ERITYISOPISKELIJOIDEN OPPIMISTULOKSET...

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus

Työpaikkaohjaajakoulutus Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 1 Luksia, Leena Rantanen- Väntsi Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus psykologisen sopimuksen murros Työelämän muuttuvat

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja tietoliikennetekniikan osaamisala ICT-asentaja Hyväksytty 9.05. 205 2 Sisällys. JOHDANTO...3 2. TIETO-

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot

Työpaikkaohjaajakoulutus. Aikuisten näyttötutkinnot Työpaikkaohjaajakoulutus Aikuisten näyttötutkinnot 21.11.2016 1 Ammatillisen koulutuksen kehityshaasteet Reformi 2018?: Ammatillisen toisen asteen koulutuksen yhtenäistäminen Arvomuutos ja kulutuskansalaisuus

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu

PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI , Oulu PERUSTUTKINNOT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN MENESTYSTEKIJÄKSI 22.9.2009, Oulu Työelämälähtöisten perustutkintojen toteuttaminen - Opetussuunnitelmat ja näyttötutkintojen järjestämissuunnitelmat johtamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä

Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Ammatillinen koulutus muutospyörteessä Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 18.11.2016 Soila Nordström OPH/ Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Ammatillisen koulutuksen reformi Tutkintorakenteen

Lisätiedot

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku

Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset. ECVET Round Table 2014 Helsinki ma opetusneuvos Seija Rasku Kansalliset ECVET-linjaukset ja säädökset ECVET Round Table 2014 Helsinki ma 1.12.2014 opetusneuvos Seija Rasku etunimi.sukunimi@minedu.fi Lähde: Cedefop 2012 1 Kansalliset ECVET-linjaukset (1) Hallitusohjelma

Lisätiedot

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto

Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto ECVET Round Table 2016 Osaamisperusteisuus ja eurooppalaiset suositukset muutoksessa Arja Pietikäinen Savon ammatti- ja aikuisopisto Mitä tunnustettavaksi haettavat opinnot ja osaaminen voivat ammatillisessa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset

Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Oppimisen aikainen arviointi Osallistumistodistukset Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998,

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTAMINEN Opetusneuvos Seppo Hyppönen Aikuiskoulutuksen kehittäminen Osaamisen ja sivistyksen asialla Ammatillisten perustutkintojen kehittämisen

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE

TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE TUTKINTOKOHTAISTEN OPETUSSUUNNITELMIEN ARVIOINTIVÄLINE Tämä väline on tarkoitettu tutkintokohtaisten opetussuunnitelmien arviointiin. Arviointivälineellä opetussuunnitelmavastaavat arvioivat laatimiaan

Lisätiedot

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat...

Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla Hankkeen tavoitteet Kohderyhmät ja hyödynsaajat... 1 (5) Päivämäärä: Suunnitelman laatija(t): Salme Lehtinen Osahankkeen nimi Työssäoppimisen laajentaminen kokeilumallilla 2 + 1 Valtionavustus 346/422/2008 13.10.2008 Hankkeen hallinnointi, kustannuspaikka,

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto

Autoalan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (10) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma (ops) kuvaus opiskelijalle...

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA

TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA TUTKINTOJEN UUDISTUKSEEN LIITTYVÄ OSAAMISPERUSTEISUUS PEDAGOGISEN KULTTUURIN MUUTTAJANA Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta ja

Lisätietoja ja syvempää tietoa työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta ja koulutuksesta  ja Starttikoulutus 1 Sisällys Mitä oppisopimuskoulutus tarkoittaa? 2 Yhteistyön osapuolet, roolit ja tehtävät 3-5 Oppisopimuksen alussa sovittavat asiat 7-8 Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen suunnittelu

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OSAO Työelämään tutustuminen

OSAO Työelämään tutustuminen OSAO Työelämään tutustuminen TYÖPAIKKAKUVAUS 1. Työssäoppimispaikan kuvaus Yrityksen / Työssäoppimispaikan nimi Y-tunnus Yrityksen postiosoite Yrityksen postinumero Yrityksen postitoimipaikka Yrityksen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja)

UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka. (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) UUDET KANSALLISET OPPIMISTULOKSET Sähkö- ja automaatiotekniikka (hiusalan ja maatalousalan vertailuja) Anu Räisänen 22.3.2013 Opetushallitus ARVIOINTIIN OSALLISTUNEET JÄRJESTÄJÄT JA OPISKELIJAT Arvioinnin

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa

Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Osaamisperusteisuus kansainvälistymistä vahvistamassa Kansainvälisyys tutkinnon perusteista OPSiin ja OPSista HOPSiin Hanna Autere Kv-strategian virkistyspäivä ammatilliselle koulutukselle 5.2.2016, Helsinki

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta

Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Uusimmat tiedot puhtausalan tutkintouudistuksesta Puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät Hotelli Haaga 20.1.2017 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Perustetyöryhmän eteneminen Toimikausi

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.

VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11. VAO LUOTSI2 Laajennetun työssäoppimisen hanke 2012-2013 Työssäoppimisen kartoitus Vaasan ammattiopistossa Hillevi Kivelä 7.11.2013 7.11.2013 2 Miten vastataan työelämälähtöisyyteen?? 7.11.2013 3 7.11.2013

Lisätiedot