Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Arvioitava aihealue: Opetus ja työelämäyhteydet. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "29.2.2012. Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Arvioitava aihealue: Opetus ja työelämäyhteydet. 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot"

Transkriptio

1 ProLänsi-hanke Itsearviointiraportti Tutkinto: Prosessiteollisuuden perustutkinto Arvioitava aihealue: Opetus ja työelämäyhteydet 1. Itsearvioinnin kohde ja yhteystiedot Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Oulun seudun ammattiopisto, Kaukovainion yksikkö, tekniikka Prosessiteollisuuden perustutkinto, Kemiantekniikan koulutusohjelma Kemianteollisuuden ammattitutkinto, kaikki osaamisalat Kemianteollisuuden erikoisammattitutkinto koulutusjohtaja Juha Virsiheimo, opettaja Antti Pöyry, opettaja Timo Suorsa, ohjaaja Janne Yrjönheikki, Organisaation ja arvioitavan koulutusalan yleiskuvaus Oulun seudun ammattiopisto (OSAO) on monialainen ammatillinen oppilaitos, jossa opiskelee v nuorta perustutkinnoissa ja n aikuista aikuiskoulutuksessa. Koulutamme osaavia ammattilaisia työmarkkinoille 12 yksikössä Oulun seudulla ja Koillismaalla. Henkilökuntaa OSAO:ssa on 870 henkilöä. Prosessiteollisuuden pt:ssä on myös mahdollisuus suorittaa ammattilukio. Useimmat suorittanet kaksoistutkinnon kolmessa vuodessa. Urheiluakatemiassa harjoittelee myös prosessinhoitajaopiskelijoita.

2

3 Lähimmät prosessiteollisuuden perustutkinnon koulutuksen järjestäjät nuorisokoulutuksessa löytyvät Kemistä (109 km pohjoiseen), Kokkolasta(198 km etelään) ja Kuopiosta(288 km kaakkoon). Lähimmät aikuisten näyttötutkintoja järjestävät prosessiteollisuuden perustutkinnossa ovat Ammattiopisto Lappia, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto, Kuopio. Kemianteollisuuden

4 ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestäjäluettelo ei ole OPH:ssa ajantasainen, lähimmät lienevät Kokkola ja Kuopio. Taulukko. Opiskelijaryhmät ja määrät Tutkinto Ryhmät Lukumäärä Kemiantekn pt, kemiantekn sv KTktph09 15 Prosessiteoll pt, kemiantekn ko KTptph10a 9 KTptph10b 16 KTptph11 19 KTptph12 20 KTptph11aik 1 Kemianteoll at KTAT11 4 Kemianteoll eat KTEAT11 7 Yht. 91 Työssäoppimispaikkojen saatavuus ja laatu viime vuosina kaikille on löytynyt hyvä työssäoppimispaikka viime vuosina työssäoppimispaikkojen laatu on säilynyt korkealla Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus-tutkinnon osan työprosessin hallinta, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta ja työn perustana olevan tiedon hallinta - ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa osin tai kokonaan oppilaitoksessa Yksikköprosessien hallinta-osan yksikköprosessien ohjaus ja yksikköprosessin laitteiston hallinta ammattiosaamisen näyttö voidaan suorittaa osin tai kokonaan oppilaitoksessa Primus-opiskelijahallintojärjestelmään Oppimisen arviointi-dokumenttiin osaamista arvioidaan myös ammattiosaamisen näytön arviointikriteereillä sekä laadullisesti että määrällisesti 3. Lyhyt kuvaus koulutusalan toimintatyöstä Prosessiteollisuuden perustutkinnossa ei ole aiempaa dokumentointia itsearvioinneista. OSAOn toimintajärjestelmän rakentaminen on jäänyt kesken. Nykyisin näytettäisiin suosittavan verkkokovalevyillä olevia kansiorakenteita. Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikkö on auditoinut sisäisesti aikuisten näyttötoiminnan henkilökohtaistamisen. Yksikkö osallistuu aktiivisesti aikuisten näyttöjen ohjausryhmätoimintaan. Tekniikan ja liikenteen alalla A&TK-yksikkö on nimennyt alaa tuntevan ja osaavan näyttötutkintomestari-koulutusjohtajan yhdyshenkilöksi. Hän on ollut mukana tutkintojen markkinoinnissa ja myynnissä yhdessä kemian osaston kanssa.

5 Lähiopetus ov Työssäoppiminen ov Lukuvuosi 1 Lukuvuosi 2 TOP Lukuvuosi 3 TOP 4. Arvioitavan aihealueen kuvaus Arvioitava aihealue: Opetus ja työelämäyhteydet 4.1. Opetuksen suunnittelu ja toteutus Toimintatavan kuvaus: OPETUSSUUNNITELMAN JAKAUTUMINEN KOLMELLE VUODELLE HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA RYHMÄ KTptph11 Opiskelija NN Ops Toteutus OPETUSSUUNNITELMA PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO, 2011 ALOITTANEET AMMATILLISET OPINNOT 90ov Pakolliset opinnot Käynnissäpito 20 ov Käynnissäpidon tekniset piirustukset Käynnissäpidon fysikaaliset perusteet Sähkötekniikka Hydrauliikka ja pneu matiikka Kunnonvalvonta ja huolto Automaation kenttälaitteet ja huolto Taakan nosto ja siirto Tehdaskohtainen työssäoppiminen Tuotprosessit ja prosessin ohjaus, 30 ov Raporttien laatiminen Toimintajärjestelmät Automaatio Automaatio Prosteoll tuotteet ja tuotantoprosessit Vesien käsittely Selluteollisuuden prosessit Käyttöhyödykkeet Pap ja kartonkiteollisuuden prosessit Tehdaskoht tuotprosessi ja sen ohj 4 4

6 Lähiopetus ov Lukuvuosi 1 Lukuvuosi 2 TOP Lukuvuosi 3 TOP Kemiantekniikan koulutusohjelma Yksikköprosessien hallinta, 20 ov Kemian perusteet ja kem ykspros Yksikköprosessit Yksikköprosessit 2, opinntyö Tehdaskoht ykspros hallinta 2 2 Kaikille valinnaiset Paik prosteoll tuotpros hallinta, 10 ov Paik prosteoll tuott ja tuotprosessit Energian tuotanto Tehdkoht tuotprosessien hallinta Ammtaitoa syv ja laaj tutk osat, 10 ov Syv tuotprosessien hallinta Ops Toteutus OPETUSSUUNNITELMA PRO- SESSITEOLLISUUDEN PERUS- TUTKINTO, 2011 ALOITTANEET Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Pakolliset opinnot, 16 ov Äidinkieli 1: opiskelutaidot Äidinkieli 2: vuorovaikutustaidot Äidinkieli 3: ammattikieli Äidinkieli 4: kieli ja kulttuuri Suomi toisena kielenä opinnot Toinen kotimainen kieli, ruotsi Vieras kieli, englanti/saksa Vieras kieli, englanti/saksa Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto Liikunta Terveystieto Taide ja kulttuuri Valinnaiset lisäosat Äidinkieli Ruotsi Englanti Matematiikka Fysiikka ja kemia Yhteiskunta-, yritys ja työelämätieto Liikunta ja terveystieto 0-4

7 Taide ja kulttuuri Ympäristötieto Tieto- ja viestintätekniikka Etiikka Kulttuurien tuntemus Psykologia Yritystoiminta 0-4 Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Tietotekniikan perusteet Tiedon käsittely ja muokkaus ATK, ammatilliset sovellukset Alle 18-v nuorilla työssä oppiminen suunnitellaan kolmannen vuoden joulukuulta alkamaan. Aikaisemmin 18v täyttäneet menevät sopivassa saumassa työssäoppimaan, opettajan harkinnan mukaan myös osittain kesätöiden aikana. Näyttö ja arviointi tapahtuvat kuitenkin työjärjestykseen merkittyinä aikoina. Työssäoppimisen pituus on vähintään 24 viikkoa (= 3 x 8 viikkoa, jakso, kolmannen vuoden joulukuun alusta lukuvuoden loppuun). Järjestely on paikallisen teollisuuden hyväksymä ja noudattaa esim. Paperin TESiä. Opetuksen välineet, laitteistot, tilat sekä seinät yksikköprosessien ilmiöiden kuvaamiseen yksikköprosesseja voisi olla enemmänkin koulutuksen laajuuden huomioiden esim. prosessilaitteiden huollon, hydrauliikan ja pneumatiikan, kuljettimien, laitteiden erottamisen sekä voimansiirron laitteiden laitteistokapeikko ei kaikille pakollisessa tutkinnon osassa vaikuta ammattiosaamisen näytössä, vaikka ne ovat tutkinnon osan keskeistä sisältöä ICT-infraa, ohjelmia, laitteita, langatonta ja lankaverkkoa sekä luokkia on kiitettävästi osoitettu kemiantekniikkaan opettajien ICT-koulutus on monilta ammattiaineiden osilta jäänyt pitämättä, Siemens PC S7, Metso DNA, SmartBoard, Office- ja Adobe-työvälineet; ACP:ssä ei riitä kaistaleveys koulun sisälläkään varsinainen kemian laboratoriotila on ahdas 18 hengelle opetustehtaassa tulee ahdasta, kun siellä työskentelee kolme ryhmää samanaikaisesti käymällä opetustehtaassa ja vertaamalla opetussuunnitelman/tutkinnon perusteisiin voi havaita, kuinka hyvin meillä asiat ovat, osallistujat: Altim Alcont, MetsoDNA, Siemens PC S7, biodiesel-valmistuslaitteisto. viime aikoina on saatu uutta laitteistoa, kun koulutuksen järjestäjä on huolehtinut investoinnit maaliin saakka Maksulliset suoritettavat kortit lautakunnan päätöksen mukaisesti (opetusjaksojen sisällä): Tulityökortti (kone- ja metalli) Työturvallisuuskortti (kemiantekniikka) Vesityökortti (kemiantekniikka) Ensiapu 1-kortti (sosiaali- ja terveys) Tietokoneen käyttäjän A-kortti (kemiantekniikka) Trukin ajokortti (kemiantekniikka)

8 Maksuton opintokortti (opetusjakson sisällä) (kemiantekniikka) Prosessiteollisuuden perustutkinnon ohjaajapalvelut Yksikkö on järjestänyt ohjaajan prosessinhoitajaopetuksen ohjaukseen ryhmänohjaajan ja opettajien tueksi Toiminta on lähtenyt liikkeelle onnistuneesti, ohjaaja on ollut järjestämässä teollisuuskäyntejä vsk:lla, ohjannut HOJKS-opiskelijoita, osallistunut ammattitaidollaan ammattiaineiden käytännön tehtävien ohjaukseen, edistänyt omalta osaltaan opiskelijaa löytämään oman ammattialansa oppilaitoksesta tai sen ulkopuolelta, edistänyt opiskelijoiden elämänhallinnan taitoja ja ryhmäytymistä sekä edistänyt opiskelijoiden työllistymistä. Ohjaaja on havainnut matemaattisten taitojen tason hälyttävän laskun, esim. peruslaskutoimituksissa. Desimaali- ja murtolukulaskut tuottavat harmia monelle yläasteelta tulleelle. Yhtälöparienkin ratkaiseminen vaatii matematiikan taitojen pitkäjänteistä opetusta perustutkinnossa. Dokumentit: Opetussuunnitelman yhteinen osa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Opinto-ohjaussuunnitelma Yksikön henkilökuntaluettelo jaetaan arviointiin osallistuville Toimielimen hyväksymä näyttösuunnitelma jaetaan arviointiin osallistuville Opiskelijan tukena oppilaitoksessamme - ohje jaetaan arviointiin osallistuville Opinto-ohjauksen tuntisuunnitelma jaetaan arviointiin osallistuville Yksikköprosessien hallinta opinpolkuja Vahvuudet (max 3): Runsaasti hyviä työssäoppimispaikkoja, joissa on osaavat työpaikkaohjaajat Osaavat opettajat ja hyvä työelämäyhteistyö Opetuksen järjestäminen. erityisopetus (esim. osaston mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun, ohjaajatoiminta), verkko-opetuksen ja sosiaalisen median hyödyntäminen lähiopetuksen tukena Kehittämiskohteet (max 3): HOJKS-opiskelijoiden opintojen eteneminen ja työssäoppiminen, ohjaajan palkkaaminen turvattava Tukiopetuksen ja ammattirästipajan sovittaminen työjärjestykseen Kulttuuri-, tapa-, laillisuus- ja siisteyskasvatus

9 4.2. Ammatilliset valinnaisuudet Toimintatavan kuvaus: Nuori valitsee yrityksen ja syventyy siellä tarkemmin yrityksen prosesseihin. Työssäoppimista on pakollisissa opetusjaksoissa: Käynnissäpito 4 ov, Tuotantoprosessit ja prosessinohjaus 4 ov, Yksikköprosessien hallinta, 2 ov. Kaikille valinnaiset ammatilliset opinnot Paikallisen prosessiteollisuuden tuotantoprosessien hallinta 10 ov Paikallisen prosessiteollisuuden tuotteet ja tuotantoprosessit 4 ov Energian tuotanto, 2 ov Tehdaskohtainen tuotantoprosessien hallinta, TOP, 4 ov Ammattitaitoa syventävät ja laajentavat tutkinnon osat, 10 ov Syventävä tuotantoprosessien hallinta, TOP, 10 ov 6. Vapaasti valittavat opinnot, 10 ov Tietotekniikan perusteet, 1 ov, (=osaston opettama atto-valinnainen) Tiedon käsittely ja muokkaus, 1 ov, (=osaston opettama atto-valinnainen) ATK, ammatilliset sovellukset, 1 ov, (=osaston opettama atto-valinnainen) Opetustehtaan tuotantoprosessien hallinta, 0-10 ov Valinnaisuuden lisäämiseksi opiskelijoita ei riitä perinteisten alojen ulkopuolelle työssäoppimaan. Uusimpia työssäoppimispaikkoja voisi löytyä kaivosteollisuudesta, jos löytyy lähtijöitä. Sotkamon Talvivaara on jo mennen talven lumia, koska siellä on paikallisesti sovittu henkilöstöpolitiikka. Lisäkoulutuksen hoitaa Keski-Pohjanmaan aikuisopisto. Porvooseen ja Naantaliin lähtijöitä alkaa ilmaantua, ja se on haaste! Dokumentit: - Vahvuudet(max 3): Nykyisellä valinnaisuudella tyydytetään paikallisen teollisuuden tarpeet (laaja-alaisuus); Osaavat opettajat (pakolliset ja valinnaiset); Erilaisten työssäoppimispaikkojen runsaus. Kehittämiskohteet (max 3): Valinnaisten opintojaksojen dokumentointi ja hyväksyttäminen Innovatiivisiin yrityksiin ja tuotteisiin tutustuminen (älykäs paperi, älykkäät vaatteet) Kansainvälisyys

10 4.3. Erityispiirteet Toimintatavan kuvaus: Alan opettajien saatavuus ja osaaminen yliopistosta on saatu alan opettajat kemiantekniikan opettajille on ammatillisen opettajakorkeakoulun projektissa määritetty alalla vaadittava substanssiosaaminen kehityskeskustelujen tueksi koulutuksen järjestäjän määrittelemään opettajan yleispedagogiseen sekä yksikönjohtajan määräämän muun työn osaamiseen kuuluu paljon sellaista, minkä tekeminen ei mahdu työjärjestykseen merkityn opetusjakson sisältöön eikä yhteistoiminta-aikaan opetusvelvollisuuteen perustuvassa työajassa. Aikuiskoulutus kemianteollisuuden AT, 4 tutkinnon suorittajaa, oppisopimus kemianteollisuuden EAT, 7 tutkinnon suorittajaa, 6 oppisopimus, 1 vos-rahoitus prosessiteollisuuden PT, 1 tutkinnon suorittaja, oppisopimus opettajat ja näyttötutkintomestarit opettavat myös nuorten perustutkinnossa aikuiskoulutusresurssit haasteellisesti liitettävissä nuorten lukuvuosisuunnitelmaan Aikuiskoulutukseen on suunniteltu aikuiskoulutusjohtajan ja koulutussuunnittelijan tehtäviä OSAO, Kau, t:lle, toimenkuviin tulisi kuulua budjetointi, myynti ja markkinointi, laskutus, raportointi pl. varsinaiset näyttötutkintomestarin raportit, arkistointi, palautteet, näyttötoiminnassa tapahtuvien muutosten seuranta ja niiden koulutus/opastus, järjestämissopimusten ja suunnitelmien laadinta, toimintajärjestelmän rakentaminen ja ylläpito, OPH:n auditoinnit sekä henkilökohtaistaminen kuukausipalkkaisessa työajassa valmistavaa koulutusta ja näyttöjä on myytävä paljon, jotta palkkakustannukset tulevat uusien toimenkuvien osalta katetuiksi, vrt. näyttötoiminnan yksikköhinnat ja aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön tehtävät: yksi yksikönjohtaja, kaksi koulutuspäällikköä, yksi yhteyspäällikkö, kaksi koulutusjohtajaa, seitsemän koulutussuunnittelijaa, kolme koulutussihteeriä, yrityspalvelu- ja taloussihteerit sekä toimistoharjoittelijat Työssäoppimis- ja näyttöpaikat työssäoppimaan lähdetään 18v, mikä ei ole ongelma työssäoppimispaikat ovat laadukkaita ja niitä on riittävästi paikat ovat laajasti ottaen paperi-, sellu-, elektroniikka-, muovi-, kumi-, voimalaitos- ja kemianteollisuudessa sekä vedenkäsittelyssä työpaikkaohjaajien koulutusta järjestetään työssäoppimispaikoilla työssäoppimista ohjaavan opettajan toimesta ja opettajan työelämäjaksojen aikana

11

12

13 Työelämäyhteistyö ja -koulutus työelämä-diplomin suorittamiseen on kannustettu, 1 valmiina työssäoppimisen ohjauskokemusta hankitaan työnkierrolla, 1. opettaja 10v, 2.opettaja 5v, 3. opettaja 3v ja 4. opettaja aloittaa kemiantekniikassa on kaksi näyttötutkintomestaria on laajeneva osa opettajan työtä Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valinnut OSAO, Kau, t:n opettajaopiskelijaharjoittelupaikaksi opettajille tarjotaan 8 viikon työelämäjaksoa erityisesti yhteistyön kehittämiseksi eikä enää esim. prosessinhoitajan työhön tutustumiseksi. Työelämäjaksosta opettaja laatii raportin. Osastolla kannustetaan jaksolle lähteviä, nyt kemiantekniikan opettaja lähtee ensi lukuvuonna jaksossa 4, sijaisasiat on suunniteltu etukäteen. Sosiaalinen media blokit on aloitettu syksyllä 2011 perustutkinnon tukiprojektissa, ks. prosessistars.wikispaces.com opettajille on tarjolla koulutusta ammatillisessa opettajakorkeakoulussa Lähiopetustuntien määrä lukuvuodesta lähtien lähiopetustunnit ovat h/viikko esim. kasvatustieteen 15 vuotta kestäneen pitkittäistutkimuksen mukaan pitkäkestoisilla lähiopetustunneilla, pienillä ryhmillä yhteiskuntaan syntyy työssään viihtyviä, menestyviä ja kehittäviä ihmisiä tuntimäärän vähentäminen ei kasvata kunta-alan tuottavuutta, lisää entisestään opettajan kokemaa riittämättömyyttä ja opettajien ammatista pakoa; ei kasvata bruttokansantuotetta opintoviikko ei ole määritelmänsä mukainen, pitäisi olla opintovenymä lisää opintojen pitkittymistä heikommilla oppijoilla; opetusjaksojen sisällöt kapenevat; työssäoppiminen lyhenee, mistä seuraa nuoren joutilaisuuden lisääntyminen Dokumentit: Liity Osaava opettaja-joukkoon, Vahvuudet (max 3): Työssäoppimisasiat hyvin Osastolla kannustetaan työelämäjaksoille Uusista vermeistä kiinnostuneita opettajia on riittävästi Kehittämiskohteet (max 3): Uusien vermeiden prosessinhoitajaosaamista edistävät piirteet esille..

14 4.4. Työelämäyhteyksien kehittäminen Toimintatavan kuvaus: Vetovoimaisuus osastolla on kemiantekniikan työelämäyhteistyön kehittämistyöryhmä, johon on saatu kiireisiä yritysten edustajia ja kiireisiä opettajia video valmisteilla prosessinhoitajista tukiprojektissa, yhteishaun yhteydessä videopätkiä laborantin, tulevan sahaprosessinhoitajan ja logistiikan opettajan nykyhetkistä Opetuksen kehittäminen työelämän kanssa laitteistolahjoituksia, Eka Synthomer; Kemira Chemicals, Oulun toimipaikka; Fermion, Oulun tehdas, Altim Alcont-huoltomiespalvelut ja toimintaohjeita, Stora Enso Oyj, Oulun tehdas; puolivalmisteita ja raaka-aineita, Stora Enso Oyj, Oulun tehdas; Kemira Chemicals, Oulun toimipaikka stipendit, Stora Enso Oyj; Paperiliiton Oulun osasto 43; Oulun ammatillisen koulutuksen säätiö, hyvin suoritettu työssäoppiminen, ensimmäinen kesätyöpaikka kaikille monia hyvin suoritettuja työssäoppimisia yrityksessä; nuorelle vakituinen työpaikka Palaute työpaikoilta ja miten kerätään yksi päivä ennen opiskelijan valmistumista, ei systemaattista näyttötutkinnoissa tutkintotoimikunnan määritysten mukaan näytössä, oppisopimuksessa työnantajan arvion yhteydessä ja AIPAL-palautteet Työelämäyhteistyön hankkeet ja tulokset opettajat aktiivisesti yhteydessä yrityksiin, jonka seurauksena järjestetään näyttöperusteista koulutusta perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa Johdon yhteistyöhankkeet työelämään prosessiteollisuuden perustutkinnon toimeenpanon tukiprojektissa on mukana pedagogisen johdon edustajana koulutusjohtaja koulutusjohtaja on mukana näyttöperusteisen koulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä Dokumentit Vahvuudet (max 3): Hyvillä työelämäyhteyksillä ja muutamalla opettajalla on kehitetty nykyinen toimintatapa Opetussuunnitelmien/Tutkintojen perusteissa ei ole enää kuin priorisointitarpeita ei heti tarvita uusia. Kehittämiskohteet (max 3): Kehittämistyöryhmän kokoontumiset ja sen laajentaminen esim. yritysten nuoremmilla työntekijöillä Koulutuksen järjestäjien välinen yhteistapaaminen (nyt Lappia ja OSAO), Tku, Vkoski ja Tre mukaan.

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Rehtorin hyväksymä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Käytön tuen koulutusohjelma Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma DATANOMI Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov

SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SÄHKÖ- ja AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120ov Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma Automaatioasentaja Hyväksytty Näyttötoimikunnassa

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Liiketalouden perustutkinto Rehtorin hyväksymä liiketalouden perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää arviointitoimikunnan hyväksymän

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot