TTS LYHYESTI. Sisällys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TTS LYHYESTI. Sisällys"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 TTS LYHYESTI T TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 185 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toimintaajatuksenamme on parantaa yksilöiden, yritysten ja yhteisöjen tuottavuutta, kilpailukykyä ja hyvinvointia kehittämällä niiden osaamista. Olemme keskittyneet niille ydinaloille, joilla meillä on vahva osaaminen. TTS muodostuu kahdesta tulosyksiköstä, TTS tutkimuksesta ja TTS koulutuksesta. Lisäksi tulosyksiköiden asiakaskeskeistä toimintaa tukevat tukipalveluyksiköt. 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Sisällys 4 TTS KOULUTUS, Rajamäki, Vantaa ja Sammatti 6 Auto- ja pienkoneala 8 Kuljetusala 10 Logistiikka-ala 12 Maarakennusala 14 Puu- ja sisustusala 16 Puutarha-ala 18 Yrityspalvelu 20 TTS KOULUTUS, Lönnrot Opisto 22 Matkailuala 23 Ravintola-ala 24 Kuluttajapalveluala 25 TTS Lounasravintolat 26 TTS TUTKIMUS 28 Luonnonvara-ala 30 Kodin toiminnallisuus, teknologia ja palvelut 2 32 Organisaatio 34 Jäsentoiminta 36 Talouslukuja

3 Toimitusjohtajan katsaus TTS:n 84. toimintavuosi V uonna 2007 aloitettiin edellisenä vuonna päätetyn strategian mukainen toiminta sekä uudella organisaatiorakenteella että strategian jalkauttamisessa suunnitelluilla toimenpiteillä. Kertomusvuoden aikana organisaatiorakennetta kehitettiin ja tarkennettiin toimintojen tehostamiseksi. Rakenteen kehittäminen ja tehostaminen tulee edelleen olemaan välttämätöntä toiminnallisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Toimintoja ohjattiin ja kehitettiin BSC:n mukaisesti asiakasnäkökulman, sisäisen tehokkuuden, talouden sekä kehittymisen ja oppimisen näkökulmista. Toimintojen uudistaminen strategian mukaiseksi näkyi sisäisen koulutuksen huomattavana lisääntymisenä. Työllisyyden paraneminen johti useilla aloilla työvoiman saatavuuden heikkenemiseen ja jopa työvoimapulaan. Tämä näkyi TTS:n koulutustoiminnassa erityisesti niin sanotun rekrytointikoulutuksen ja yritysyhteishankintakoulutuksen kasvuna. Koulutustoiminnan kehittämisessä painottui erityisesti yhteistyö eri oppilaitosten ja yritysten kanssa. TTS koulutus toimi aktiivisesti joko partnerina tai koordinaattorina useissa Opetushallituksen kehittämisprojekteissa. Kertomusvuonna perustettiin osakeyhtiö TTS Kehitys Oy liiketoiminnallisesti tapahtuvien koulutus-, tutkimus- ja kehittämispalveluiden markkinoinnin ja toiminnan tehostamiseksi. TTS on osakkaana ajoneuvosimulaattoreita kehittävässä ja markkinoivassa STC Simulator Training Oy:ssä. Yhteistyössä kyseisen yrityksen kanssa kehitettiin simulaattorikäyttöön soveltuvia koulutusohjelmia. Kertomusvuonna ostettiin STC Simulator Training Oy:ltä jo aiemmin omassa vuokrakäytössämme ollut linja-autosimulaattori. Tarmo Luoma toimitusjohtaja Tutkimusorganisaatiot uudistettiin kertomusvuoden alussa. Tutkimustoiminta rakennettiin tiimiorganisaatioiden varaan. Tiimimäisen toimintatavan kehittäminen oli yksi keskeisimmistä tutkimusalojen kehittämiskohteista. Entiset maatalous- ja metsäosastot yhdistettiin luonnonvara-alaksi. Kotitalousosastosta muodostettiin kodin toiminnallisuus, teknologia ja palvelut -ala. Erityisesti asuntoihin ja asumiseen liittyvät tutkimukset vahvistuivat toimialalla kertomusvuoden aikana. Luonnonvara-alalla bioenergiatutkimuksen resursseja vahvistettiin bioenergiakoordinaattorilla. Samalla TTS:lle siirtyi Puuenergiayhdistys ry:n talous- ja hallinnointipalvelut. Strategian mukaisia tutkimuksen ja koulutuksen yhteisiä hankkeita syntyi erityisesti tuottavuuslähtökohdista. Kokonaisuudessaan kertomusvuotta leimasi vahvasti sekä omaan että asiakasyritysten toimintaan kohdistuneet kehitystyöt. Voimakas oman toiminnan kehittäminen sitoi voimavaroja, mutta oli välttämätöntä, jotta strategiassa asetetut tavoitteet pystytään toteuttamaan. 3

4 TTS KOULUTUS Toimintaympäristön muutokset TTS koulutuksen haasteena vuonna 2007 Esko Nousiainen rehtori, koulutusjohtaja T TS koulutukselle vuosi 2007 oli haasteellinen monestakin syystä. Työvoimapula eri ammattialoilla on todellisuutta. Yritysten henkilöstön eläkkeelle siirtyminen lähivuosina ei ole ollut ainoa työvoiman riittävyyteen vaikuttava tekijä. Esimerkiksi uusien EU-määräysten tuomat velvoitteet ammattitaidon todentamiseksi ja päivittämiseksi, yritysten erikoistumisesta johtuvat, entistä vaativammat työtehtävät sekä yleisesti hyvä taloudellinen suhdannetilanne Suomessa ovat aiheuttaneet sen, että yritysten henkilöstön osaamisen varmistaminen sekä uuden työvoiman rekrytointi on ollut jatkuva kehittämisen kohde monissa yrityksissä vuonna Muun muassa edellä mainituista tekijöistä johtuen TTS koulutuksen koulutuskysyntä pysyi korkealla koko vuoden. Koulutustoimintamme rakentui neljän peruspilarin, työvoimapoliittisen, omaehtoisen, oppisopimuksen ja yrityskoulutuksen, varaan. Lisäksi nuorten koulutus on viidentenä pilarina tukemassa TTS koulutuksen toimintaa kolmella koulutusalalla. Eri koulutusalojen kokonaistoimintavolyymi, opiskelijatyöpäivillä mitaten, kasvoi noin 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tulos on hyvä, vaikka kilpailu on entisestään kiristynyt eri koulutusaloilla. Vuonna 2007 TTS koulutus investoi joko suoraan koulutuksiin soveltuvaan ICT-oppimisympäristöön tai oli kehittämässä erilaisten yhteistyöverkostojen avulla muun muassa simulointiin perustuvia oppimisympäristöjä useilla sadoilla tuhansilla euroilla. Näillä toimenpiteillä TTS koulutus haluaa osoittaa, että innovatiivisten toimintatapojen integrointi koulutuksiin on edesauttamassa myös asiakkaittemme kilpailukykyä markkinoilla. Jotta pystyisimme edelleen vastaamaan toimintaympäristömme asettamiin haasteisiin, tulee meidän luoda entistä vahvempia ja räätälöidympiä palvelukonsepteja asiakkaillemme. Tämä edellyttää myös toimivia ja usein kumppanuuteen pohjautuvia yhteistyöverkostoja. Silloin kunkin kumppanioppilaitoksen tai -yrityksen henkilöstön osaaminen voi parhaimmillaan täydentää juuri sitä tietotaitoa, jota meidän asiakkaamme tai kumppanimme asiakas juuri sillä hetkellä tarvitsee. Yksi suurimmista haasteista vuonna 2007 oli ja tulee olemaan ammattitaitoisen ja itsensä kehittämiseen motivoituneen lisäopetushenkilöstön rekrytoiminen. Koulutusala vaatii henkilöstöltä paljon, mutta koulutusten onnistuessa ne antavat valtavasti erilaisia elämyksiä. Vuosi 2008 tulee olemaan tavoitteiltaan ja toimintaympäristöltään TTS koulutukselle uusi, mutta entistä vaativampi haaste. Uskon, että henkilöstön yhteistyöllä ja vahvalla ammattitaidolla saavutamme meille asetetut vaateet, sillä vain osaava ja motivoitunut työyhteisö voi tuottaa lisäarvoa asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme. Kiitän lämpimästi TTS koulutuksen koko henkilökuntaa sekä erilaisia sidosryhmiä hyvin tehdystä työstä vuonna

5 AUTO- JA PIENKONEALA Autoalan perustutkinto; ajoneuvoasentaja, automaalari, autokorinkorjaaja, automyyjä, varaosamyyjä Autoalan ammattitutkinto; henkilöautomekaanikko, automekaanikko (raskaskalusto), autosähkömekaanikko (raskaskalusto), autokorimekaanikko, automaalari, raskaskalustomekaanikko, pienkonemekaanikko (moottoripyörät, moottorikelkat yms.), automyyjä, varaosamyyjä Autoalan erikoisammattitutkinto; automekaanikon erikoisammattitutkinto, automaalarimestari, autokorimestari, autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto, autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Maatalouskonehuoltoasentaja Matkailuajoneuvokorjaajan koulutus Auto-, korikorjaus ja pienkonealan asiakaskohtaiset koulutukset Tulityökoulutus KULJETUSALA Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Kaupunkiliikenteen linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Kuljetusalan koulutukseen valmentava koulutus maahanmuuttajille Trukinkuljettaja Taksinkuljettaja Maahanmuuttajien taksinkuljettajakoulutus ADR-ajolupakurssit Tieturva 1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Ammatilliset näyttötutkinnot työssä oleville Kuljettajien ammattipätevyyden perus- ja jatkokoulutukset LOGISTIIKKA-ALA Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Varastoalan erikoisammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Hygieniapassi Työturvallisuuskorttikoulutus Logistiikan toimialakohtaiset koulutukset -huolinta, -terminaalitoiminnot MAARAKENNUSALA Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja; -aikuiskoulutuksena, -nuorisoasteen koulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto; maarakennuskoneiden käyttö, liikennealueiden kunnossapito, maarakennuskoneiden 3 D -paikannus ja ohjaus, piha- ja viherrakentaminen, kunnallistekniikan työt Tieturva 1 ja 2 -koulutukset Työturvallisuuskorttikoulutukset PUU- JA SISUSTUSALA Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisutusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Pintakäsittelyalan perustutkinto PUUTARHA-ALA Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Puistopuutarhurin ammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Kukka- ja puutarhakaupan myyjä Puutarhatuotteiden myyjä Puutarhatyöntekijä MATKAILUALA Matkailualan perustutkinto, matkailupalvelujen tuottaja -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta), -nuorisoasteen koulutuksena Matkailun ohjelmapalveluiden ammattitutkinto RAVINTOLA-ALA Ravintola-alan perustutkinto, ravintolakokki -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) -nuorisoasteen koulutuksena Ravintola-alan perustutkinto, tarjoilija -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) -nuorisoasteen koulutuksena Ravintolakokin ammattitutkinto Tarjoilijan ammattitutkinto KULUTTAJAPALVELUALA Kotitalous- ja kuluttajapalvelujen perustutkinto, tuoteneuvoja -aikuiskoulutuksena (1-2 vuotta) Kotityöpalvelujen ammattitutkinto YRITYSPALVELU Autoalan perustutkinto; automyyjä, varaosamyyjä Yrittäjän ammattitutkinto Myynnin ammattitutkinto, myyntitaidon ja tuotteistamisen koulutus Automyyjän ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto, LOGTET esimiesvalmennus Johtamisen erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto 5

6 Auto- ja pienkoneala A utoalan koulutustarjonta kattaa tekniset koulutukset pienkone-, henkilöauto-, matkailuajoneuvo-, korikorjaus-, maalaus-, raskaskalusto- ja työkonetekniikan osa-alueilta. Koulutustarjonta jakautuu tasapuolisesti kolmeen pääryhmään: työvoimapoliittiseen yleiskoulutukseen, työvoimapoliittiseen yritysten rekrytointikoulutukseen ja työssä olevien täydennyskoulutukseen. Auto- ja pienkonealalla työvoiman tarve jatkuu ja tämä näkyy edelleen oppilashankinnan vaikeutena. Alan kasvu sekä eläköityminen on johtanut kasvavaan rekrytointitarpeeseen. Autoalan Keskusliiton tekemän ennusteen mukaan vuoteen 2011 mennessä eläköityy yli työntekijää. Kasvun ja eläköitymisen kattamiseksi alalle pitäisi saada noin henkeä vuodessa. Aktiivisimmat yritykset ovat tehneet henkilöstösuunnitelman ja hyödyntävät rekrytoivaa koulutusta. Yritysten täydennyskoulutustarpeeseen on vaikuttanut voimakkaasti myös ryhmäpoikkeusasetuksen kilpailurajoitusten vaiheittainen poistuminen. Merkkihuoltojärjestelmien vapautuminen ja nopeasti kehittynyt tekniikka on johtanut autovalmistajien omiin koulutusjärjestelmiin ja osaamisvaatimuksiin. Yritysten kasvanut koulutustarve näkyy myös aikuiskoulutusten lisääntyneenä tarjontana erityisesti pääkaupunkiseudulla. Uusien korirakenteiden ja korikorjaustekniikoiden vyöry jatkuu. Ilman TTS Koriakatemian tutkimus- ja koulutustyötä sekä yhteistyökumppaneiden tukea ei Suomessa olisi kyetty pysymään ajan tasalla korikorjaustekniikassa uusien automallien rantautuessa toinen toisensa jälkeen. Turvalaite-, viestintä- ja lisävaruste-elektroniikan voimakas kasvu jatkuu. Se luo lisäkoulutustarpeita ammatissa jo toimiville. Autosähkötekniikan perusteiden ymmärtämisen tärkeys havaittiin auto- ja pienkonealan yrityksissä ja koulutusten kysyntä säilyi hyvänä. 6

7 Toinen MAT-matkailuajoneuvokorjaajan -rekrytoiva koulutus saatiin päätökseen ja työllistyminen kurssilta oli hyvä. Koulutus jatkaa suosiotaan hakijoiden ja työnantajien keskuudessa ja kolmas kurssi käynnistettiin elokuussa. Autoalan pätevöitymisohjelmaan sertifioitujen oppilaitosten yhteisenä Opetushallituksen tukemana projektina kehitettiin autoalan rekrytointikoulutuksen oppilashankintaa. TTS koulutus rakensi ja pilotoi Internet-pohjaisen haku- ja valintaprosessipalvelun osana projektia. Uutta mallia käytettiin menestyksekkäästi raskaankaluston ja henkilöautojen merkkikorjaamoiden kanssa toteutetuissa rekrytointikoulutuksissa. Koulutustoiminta rakentui neljän peruspilarin varaan; työvoimapoliittinen, omaehtoinen, oppisopimuskoulutus sekä yrityskoulutus. Koulutusalan oppilastyöpäivien (otp) määrä kasvoi 10 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Työvoimapoliittisen koulutuksen määrä säilyi edellisen vuoden tasolla, mutta kasvu syntyi oppisopimuskoulutusten ja yrityskoulutusten kautta. Vastaanotettujen tutkintojen määrä kasvoi yli 10 prosenttia edellisvuoteen. Vuosi 2007 syvensi yhteistyötä TTS koulutuksen ja yritysten välillä. Erityisesti uudet rekrytointikoulutusmallit tukevat yhteisiä tavoitteita ja luovat pohjaa tuleville kehityshankkeille. Auto- ja pienkonealan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2007 Autoalan perustutkinto ajoneuvoasentaja automaalari autokorinkorjaaja Autoalan ammattitutkinto automekaanikko autosähkömekaanikko autokorimekaanikko automaalari raskaskalustomekaanikko pienkonemekaanikko (MP-asentaja) maatalouskoneasentaja Autoalan erikoisammattitutkinto automaalarimestari autokorimestari automekaanikko Matkailuajoneuvonkorjaajan koulutus Tulityökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia Korikorjaustekniikka Cabas-laskenta Vaurioanalyysi vahinkotarkastajille Autosähkötekniikka ja ohjausjärjestelmät Ilmastointilaitteet 7

8 Kuljetusala K uljetusala tarjoaa henkilö- ja tavaraliikenteen sekä ympäristöpalvelujen ammattikuljettajakoulutusta niin perus- kuin ammattitutkintoon ja työammatteihin valmistavina alan liikennettä harjoittavien yritysten tarpeiden mukaan räätälöityinä koulutuksina. Kyseisiä koulutuksia toteutetaan työvoimapoliittisena ja omaehtoisena koulutuksena sekä myös lisääntyvässä määrin oppisopimuskoulutuksina. Työvoimakoulutus ja omaehtoiset lisäkoulutukset alkavat säännöllisesti seitsemän viikon välein ja sisältävät aina työssäoppimisjakson sekä mahdollisuuden ammatillisten tutkintojen näyttökokeiden suorittamiseen. Oppisopimuskoulutukset ovat pääosin logistiikan perustutkinnon autonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tutkintoon valmistavia yritysten osaamisvaatimusten mukaisesti räätälöityjä. Kuljetusalan yrityksille koulutusala tarjoaa lisäksi lyhytkursseina vaarallisen aineiden ajolupakoulutuksia, ennakoivan ja taloudellisen ajotavan koulutusta, kuljettajien ammattipätevyyden edellyttämää jatkokoulutusta sekä trukinkuljettajan ja ensiavun koulutuksia. Ennakoivan ajon koulutuksessa käytetään myös linja-auto- ja kuorma-auto-/ yhdistelmäajoneuvosimulaattoreita. Toiminnan kehittämisen painopistealueina olivat kertomusvuonna eri koulutustuotteiden suunnitelmallinen kehittäminen ja toteutus, sekä uusien koulutustuotteiden käynnistäminen ja toteutus. Erityisesti alkusyksystä paneuduttiin kuljettajien ammattipätevyysdirektiivin edellyttämien perus- ja jatkokoulutusten järjestämisluvan hakemiseen liittyvien koulutusten opetus- ja toteutussuunnitelmien laatimiseen. Loppuvuodesta laadittiin esitykset myös linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvon ammattitutkintojen sekä logistiikan perustutkinnon autonkuljettajan, linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajien tutkintojen järjestämislupien hakemuksiin. Ajoneuvosimulaattoreilla toteutettavia koulutusosia ja niihin liittyviä koulutusohjelmia kehitettiin kertomusvuonna edelleen yhteistyössä simulaattoreiden ohjelmistojen laatijan kanssa. Kehittämiseen saatiin uutta ideointia STC Simulator Training Oy:n ja Tampereen yliopiston kanssa käynnistyneessä kehityshankkeessa. Myös Internet-pohjaista lukujärjestysohjelmaa kehitettiin edelleen ja uusia vastuuhenkilöitä koulutettiin järjestelmän ylläpitäjiksi ja kehittäjiksi. Samalla perehdytettiin kouluttajia hyödyntämään järjestelmää koulutusten toteutuksessa. Oppilaitosten välisen yhteistyön painopisteenä jatkui edelleen Sokkaprojekti, johon kuljetusala osallistui 8

9 viiden muun kuljettajakoulutusta toteuttavan aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Hankkeen avulla luodaan yhdessä puolustusvoimien kanssa perusteet sotilaskuljettajasta kuljetusalan ammattilaiseksi koulutuksen toteutusprosessille. Kertomusvuonna toteutettiin Vantaan toimipisteessä linja-autonkuljettajan ammattitutkinnon osatutkintoon valmistavana koulutuksena citybussin- ja rekrytointikoulutuksena kaupunkiliikenteen linja-autonkuljettajakoulutuksia. Valmistuneiden kuljettajien määrä oli edellisvuoteen verrattuna jonkin verran pienempi, johtuen henkilöliikenteeseen soveltuvien hakijoiden niukkuudesta. Uusina koulutustuotteina käynnistettiin Vantaalla taksinkuljettajakoulutukset niin suomalaisille kuin maahanmuuttajille. Lisäksi uudistettuna koulutuksena käynnistyi kuljetusalalle valmentava koulutus maahanmuuttajille. Jakeluautonkuljettajia koulutettiin työvoimapoliittisena koulutuksena. Oppisopimuskoulutuksena toteutettiin yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa konekuormausajoneuvonkuljettajakoulutukset. Ajotapakoulutusta ja ennakoivan ajon koulutusta järjestettiin Etelä-Suomen Linja Oy:n kuljettajille. Helsingin kaupungin rakennusviraston kuljettajille järjestettiin ennakoivan ajon ja lainsäädännön koulutusta. Rajamäen toimipisteessä toteutettiin niin työvoimakoulutusta kuin omaehtoisena koulutuksena linja-auton- ja yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutuksia. Oppisopimuskoulutuksena jatkettiin yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutusta perustutkintotasoisena yhteistyöyrityksen kanssa. Koulutus laajennettiin Keslog Oy:lle ja sen sopimusliikennöitsijöille elintarvikekuljetuksiin. Loppuvuodesta toteutettiin Innolog Finland Oy:lle oppisopimuskoulutuksena yhdistelmäajoneuvonkuljettajakoulutus. Lyhytkursseina toteutettiin ADR-ajolupakoulutusta sekä työvoimahallinnon että yritysten ja osallistujien kustantamana. Trukkikursseja järjestettiin tarpeen mukaan yhden kahden päivän kestoisina. Toimintavuoden aikana toteutettiin suoraan työelämästä tuleville kuljettajille ammattitutkinnon näyttötilaisuuksia menestyksekkäästi. Kuljettajakoulutuksiin hakeutui yhä lisääntyvässä määrin B-ajokortin omaavia henkiöitä, joten C-ajo-oikeuskoulutuksen määrä kasvoi edelleen voimakkaasti. Työllistyminen kuljettajakoulutuksista oli edelleen erinomainen. Henkilöstöresursseissa tapahtui jossain määrin vaihtumista kokonaishenkilöstömäärän pysyessä jokseenkin samansuuruisena koko toimintavuoden. Henkilöstöstä merkittävä osa valmistui opettajakoulutuksesta ja samalla osa hakeutui opettajakoulutukseen ja osallistui opettajakoulutukseen sisältyvänä näyttötutkintomestarikoulutukseen. Kuljetusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2007 Citybussinkuljettaja Linja-autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto, jakelu- / kuorma-autonkuljettaja Trukinkuljettaja ADR-ajolupakurssit Taksinkuljettaja Taksinkuljettaja, valmentava koulutus maahanmuuttajille Tieturva 1 -koulutus Key-ajotapakoulutus Laatu- ja ympäristökoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 9

10 Logistiikka-ala P ääkaupunkiseudun logistiikka-alan työntekijätarve ja työntekijöiden osaamisvaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti. Varastoalan monipuoliset työtehtävät kiinnostavat niin ammatinvaihtajia kuin maahanmuuttajia. Tämä näkyy suurina hakijamäärinä alan koulutuksiin. Koulutustarpeet ja kysyntä ovat kasvaneet koko sen ajan kun TTS koulutus on tuottanut varastoalan koulutuspalveluja Vantaalla. Yhteistyö alan yritysten kanssa on tiivistynyt, mikä näkyy yritysten suoraan rahoittamien sekä yhteishankintakoulutusten kysynnän kasvuna. Vantaan Nuolikujan toimipiste sijaitsee keskeisellä paikalla ajatellen logistiikka-alan yrityksiä ja toimijoita. TTS koulutuksen Vantaan toimipisteeseen on myös opiskelijoiden helppo tulla hyvien julkisten liikenneyhteyksien ansiosta. Logistiikka-alan koulutuspalvelumme kohdentuvat yksittäisille opiskelijoille, jotka haluavat täydentää omaa osaamistaan parantaakseen asemiaan työmarkkinoilla sekä yrityksille, jotka haluavat lisätä ja päivittää henkilöstönsä osaamista. Toimintavuoden painopisteet keskittyivät koulutussisältöjen ja oppimisympäristöjen edelleen kehittämiseen sekä koulutustarjonnan monipuolistamiseen. Yhteistyötä alalla toimivien muiden oppilaitosten sekä alueella toimivien yritysten kesken tiivistettiin. TTS koulutus kehitti yhdessä pääkaupunkiseudulla toimivien muiden varastoalan koulutuspalveluja tarjoavien oppilaitosten sekä paikallisten työvoimatoimistojen kanssa henkilöstöpalveluyrityksille koulutustuotteita, jotka tuotetaan oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä. Tässä määriteltiin kullekin oppilaitokselle niiden omiin vahvuusalueisiin liittyvät koulutussisällöittäin määritellyt koulutustuotteet. TTS koulutuksen koulutustuotteet määrittyivät ammatillisiin ja resursointia vaativiin sisältöihin, kuten trukkikoulutukset ja teknologiset varastoympäristössä olevat ratkaisut. Muille oppilaitoksille määrittyi kielikoulutukset, maahanmuuttajien opintojen ohjaustoiminta sekä varastotoimintojen kaupalliset osa-alueet. Työpaikoilla suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi ja sen myötä yhteistyö yritysten kanssa tiivistyi. Tiiviin yritysyhteistyön kautta oppilaitoksen työelämäosaaminen pysyy ajan tasalla ja kehittää näin osaltaan koulutuspalvelujamme. Yhteistyötä kehitettiin myös koulutuspalvelujamme käyttävän työhallinnon kanssa. Tavoitteena tässä yhteistyössä on edelleen kehittää koulutuspalvelujamme niin opiskelijan kuin työnantajien näkökul- 10

11 masta. Käytännössä tämä tarkoittaa opiskelijoiden yksilöllisten tarpeiden parempaa huomioimista. Tällä kehitystyöllä tavoittelemme opiskelijoiden sitouttamista heidän itsensä koulutukselle asettamiin tavoitteisiin ja valitsemiinsa koulutussisältöihin. Oppilaitokselta tämä edellyttää hyvää koulutustarjonnan ennakkosuunnittelua, toteutusta sekä resursointia opiskelijoiden opiskelijahuoltopalveluihin kuten opinto-ohjaukseen. Työnantajia uskomme tämän palvelevan siten, että yhä useampi koulutukseen valittu opiskelija suorittaa valitsemansa opinnot loppuun, saavuttaa hyvän alan työtehtävissä vaadittavan ammattitaidon ja jää alan työtehtäviin. Logistiikka-alan koulutukseen hakevien opiskelijoiden määrä on pysynyt hyvänä ja työpaikkatarjonta erinomaisena. Koulutukseen hakeutuvien opiskelijoiden tarpeet ovat moninaiset ja asettavat oppilaitokselle sekä kouluttajille omat haasteensa. TTS koulutus panosti toimintavuonna muun muassa opiskelijahuoltopalveluihin. Logistiikka-alalla tähän asiaan kiinnitettiin myös erityistä huomiota. Logistiikka-alan kouluttajat osallistuivat useisiin aihetta käsitteleviin koulutustilaisuuksiin ja tekivät yhteistyötä muiden TTS koulutuksen koulutusalojen kesken. Kouluttajamme suorittavat toimintavuonna lisäksi pedagogisia opintoja, näyttötutkintomestarikoulutuksia sekä osallistuivat useisiin varastoalan ammatillisiin koulutustilaisuuksiin. Logistiikka-alan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2007 Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja Varastoalan ammattitutkinto Trukinkuljettajakoulutus Työturvallisuuskorttikoulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 11

12 Maarakennusala P erus- ja ammattitutkintoihin valmistava koulutus ja tutkinnon näytöt aikuisille sekä opetussuunnitelmaperusteinen koulutus peruskoulutusta valmistuville nuorille muodostaa perusrungon maarakennusalan koulutustarjonnalle. Koulutustarjontaan sisältyy myös eri viranomaistahojen ja alan toimijoiden auktorisoimat koulutukset, kuten tieturva- ja työturvallisuuskortit. Aikuisille suunnattu näyttötutkintoihin valmistavan koulutuksen jaksottaminen yksittäisiin opintojaksoihin sekä selkeisiin tutkinnon osiin mahdollistaa koulutukseen osallistujille aikaisempaa paremmat ja joustavammat mahdollisuudet ammattitaidon täydentämiseen sekä tutkinnon suoritukseen. Maarakennusalalle hankitut ja toimintavuonna uusitut tutkintojen järjestämissopimukset mahdollistavat myös pelkkien näyttöjen vastaanoton henkilöiltä, jotka ovat hankkineet osaamisensa työkokemuksen ja mahdollisen muun koulutuksen kautta. Yritysten ja yksittäisten henkilöiden täydennyskoulutustarpeisiin pystymme vastaamaan joustavasti yksittäisistä kursseista koostuvalla koulutustarjonnallamme. Vuonna 2006 ammatillisessa nuorisoasteen koulutuksessa otettiin käyttöön ammattiosaamisen näytöt. Perusajatus ja tavoitteet ammattiosaamisen näytöissä ovat samat kuin aikuisille suunnatussa näyttötutkintoperusteissa koulutuksessa. Näytöissä opiskelijat näyttävät osaamisensa tekemällä koulutusalaan liittyviä oikeita työtehtäviä aidoissa olosuhteissa oikeilla työmailla. Näyttöihin sisältyy ennakkosuunnitelman laadinta, työtehtävän suorittaminen, lopputuloksen arviointi sekä vertaus laadittuun ennakkosuunnitelmaan. Ammattiosaamisen näyttöjen myötä nuorisoasteen koulutussisällöt ovat kehittyneet ja osaamisemme lisääntynyt suhteessa työelämään. Ammattiosaamisen näytöt ja aikuisten näyttötutkintoihin valmistava koulutus kehittää osaltaan opetustyötämme ja pedagogisia valmiuksiamme suhteessa opiskelijoiden ja työelämän odotuksiin. Maarakennusalan ammattitutkinnon valtakunnalliset perusteet uudistuivat, ja ne otettiin käyttöön toimintavuonna. Uusissa tutkinnon perusteissa on yhteensä 38 erillistä tutkinnon osaa. Tutkinnon osat on määritelty keskeisimmille maarakennuksen osa-alueille, kuten esimerkiksi asfalttityöt, liikennealueiden kunnossapito, viheraluetyöt, pohjanvahvistus, mittaus, 3 D -koneohjaus jne. Tämä uusi tutkintorakenne edellyttää yhteistyön tiivistämistä ja verkostoitumista alan oppilaitosten kesken. Koulutusten toteutukseen tarvitaan myös yrityksissä olevaa ajantasaista osaamista sekä siellä olevaa kalustoresurssia. TTS koulutuksen maarakennusala vastasi tähän haasteeseen koordinoimalla alan oppilaitosten kesken yhteistyöhankeen, jossa on mukana 12 oppilaitosta eri puolilta maata. Hanke käynnistyi vuonna 2006 ja jatkuu vuoden 2008 loppuun saakka. Hankkeissa tehdään tiivistä valtakunnallista sekä alueellista yhteistyötä laitetoimittajien, urakoitsijoiden ja eri tuottaja- 12

13 sekä tilaajatahojen kesken. Yhteistyötä tehdään myös ammattikorkeakoulujen sekä korkeakoulujen kanssa. Hankkeen aikana on määritelty 2 3 oppilaitoksen tiimejä, jotka kukin määrittelevät omille osa-alueilleen uuden ammattitutkinnon sisältöjen mukaiset koulutustuotteet. Tällä määrittelyllä saamme tuotettua kaikkiin 38 osa-alueeseen yhtäläiset koulutuspalvelut sekä riittävän ammatillisen osaamisen. Oppilaitokset jakavat olemassa olevan ja hankkeen aikana syntyneen osaamisen sekä resurssit toistensa kesken ja näin parantavat merkittävästi koulutuspalvelujaan niin alan opiskelijoiden kuin elinkeinoelämän tarpeisiin. TTS koulutus on mukana kahdessa tiimissä; mittaus ja 3 D -koneohjausjärjestelmät yhdessä Tavastian (Hämeenlinna) kanssa sekä liikennealueiden kunnossapito yhdessä Jyväskylän, Oulun ja Jalasjärven kanssa. Toimintavuonna maarakennusalan kehittämisen painopiste keskittyi koulutuspalvelujen kehitystyöhön ja ennakkosuunnittelun sekä markkinoinnin parantamiseen. Kouluttajien määrä kasvoi, tiimimäisiä työskentelytapoja ja henkilöstön osaamista kehitettiin. Ammattitutkintoihin valmistavan koulutuksen ja oppisopimuskoulutusten tarjonta käynnistettiin ja koulutusten toteutustapoja kehitettiin. Ammattitutkintojen järjestämissopimukset uusittiin ja samalla käynnistettiin näyttöjen kehitystyö, tavoitteena siirtää näyttöjen vastaanotto kokonaan työmaaympäristöihin. Tavoitteena on kehittää myös eri koulutussisältöjen toteutusta vastaamaan nykyistä paremmin näyttötutkintoperusteiselle koulutukselle asetettuja vaatimuksia. Toimintavuonna maarakennusalan koulutusmäärät kasvoivat voimakkaasti. Kalustohankinnat painottuivat lisälaitteisiin, esimerkkinä 3 D -koneohjausjärjestelmät kaivukoneeseen ja tiehöylään. Tavoitteenamme on kehittää Vihtijärven harjoitusalueelle 3 D -koneohjausjärjestelmien käytön koulutukseen hyvät harjoitusalueet ja -kohteet sekä osaaminen. Tavoitteena on, että laitekantaa ja ympäristöjä voivat hyödyntää myös yritykset, jotka ottavat tätä uutta teknologiaa tuotantokäyttöön. Korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa on käyty neuvotteluja näiden oppimisympäristöjen hyödyntämisestä muun muassa koneohjausjärjestelmiä käsittelevien kurssien toteutuksessa ja opinnäytetöiden muodossa. Maarakennusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2007 Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljettaja; aikuiskoulutuksena nuorisoasteen koulutuksena Maarakennusalan ammattitutkinto; maarakennuskoneiden käyttö, liikennealueiden kunnossapito, maarakennuskoneiden 3 D -paikannus ja ohjaus, piha- ja viherrakentaminen, kunnallistekniikan työt Tieturva 1 ja 2 -koulutukset Työturvallisuuskorttikoulutukset 13

14 Puu- ja sisustusala K oulutusalalla järjestetään puusepänalan, pintakäsittelyalan ja verhoilualan koulutusta. Puusepänalan koulutus on suuntautunut puusepänteollisuuden lisäksi erityisesti kalusteasentamiseen ja puurakentamiseen. Verhoilualan koulutus on suuntautunut perinteiseen huonekaluverhoiluun ja rajoitetusti ajoneuvoverhoiluun sekä kasvavasti sisustusverhoiluun. Pintakäsittelykoulutuksen painopiste on sisämaalaus- ja remontointityössä. Koulutukset ovat tutkintotavoitteisia ja kaikissa koulutuksissa on mahdollisuus suorittaa joko koko tutkinto tai sen osia. Koulutusalalla voi suorittaa puualan perustutkinnon, puusepänalan ammattitutkinnon sekä verhoilualan perustutkinnon, verhoilijan ammattitutkinnon ja verhoilijamestarin erikoisammattitutkinnon. Lisäksi voi suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinnon. Koulutuksiin hakeutui alasta kiinnostuneita henkilöitä, jotka halusivat joko vaihtaa ammattia ja kouluttautua alalle, tai alalla jo työskenteleviä henkilöitä, jotka halusivat täydentää osaamistaan. Puu-, pintakäsittely- ja verhoilualan koulutuksen suorittaminen ja alalla työskenteleminen edellyttää käden taitoja, muototajua ja ongelmanratkaisukykyjä. Allergia puupölylle ja liuottimille rajoittaa työskentelyä. Toimintavuonna puualan koulutusta suunnattiin edellisvuoden tapaan kalusteasentamiseen ja sisustuspuusepäntyöhön. Varsinkin Uudellamaalla vilkas rakentaminen jatkui ja tämän seurauksena alalla on tarvetta osaavista tekijöistä. Opiskelijoiden työhönsijoittuminen olikin toimintavuonna varsin hyvä. Myös hakijoita koulutukseen oli runsaasti, hyvästä työllisyystilanteesta huolimatta. Perustutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin oppilaitoksen puu- ja sisustusalan opetustiloissa sekä alan työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoon valmistavat koulutukset toteutettiin monimuotokoulutuksena, jossa oman työpaikan työtehtävät liittyivät opiskeluun. Syyskuussa aloitettiin uutena tuotteena pintakäsittelyalan perustutkintoon valmistava koulutus, joka lähti reippaasti käyntiin. Pintakäsittelyalalla, varsinkin korjausrakentamisen ja asuntojen remontoinnin alalla, on huutava työvoimapula, ja siksi tämän koulutuksen aloittaminen oli hyvin perusteltua. Koulutustoiminta on kasvanut jo kolmena perättäisenä vuotena, ja opiskelijatyöpäivien määrä kasvoikin noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämä johtui ennen kaikkea lisääntynees- 14

15 tä oppisopimuskoulutuksesta eikä omaehtoisesta perus- ja lisäkoulutuksesta. Työvoimakoulutuksen osuus pieneni ja siitäkin toteutettiin jo noin 40 prosenttia yritysyhteistyökoulutuksena. Suoritetuista näyttötutkinnoista toteutettiin noin puolet työpaikoilla ja puolet oppilaitoksessa. Alalla on paljon pieniä yrityksiä, joiden resurssit eivät vielä riitä tutkinnon kaikkien osien suorituksiin, mutta tavoitteena on lisätä työpaikalla suoritettavia näyttötutkintoja. Toimintavuonna tehtiin yhteistyötä TTS yrityspalvelun kanssa opetussisältöihin kuuluvien yritystoiminnan perusteiden koulutuksessa. Yhteistyötä käynnistettiin myös TTS tutkimuksen kanssa. Myös yritysyhteistyö- ja oppisopimuskoulutusta järjestettiin alan johtavien toimijoiden kanssa ovi- ja ikkunateollisuudessa sekä kalusteasennusalalla. Oppimisympäristöä kehitettiin edelleen toimintavuoden aikana. Myös vanhentunutta konekantaa uusittiin. Opiskelutilat ja muut resurssit ovat nyt tehokkaassa käytössä ja muunneltavissa nopeasti muuttuvien koulutustarpeiden mukaisesti. Myös oppilaitoksen verkko-oppimisalusta Moodle on vakiintunut oppisopimuskoulutuksen käyttöön. Kouluttajat osallistuivat oppilaitoksen yhteisiin koulutuspäiviin aktiivisesti. Toimintavuonna perehdyttiin erityisesti opintojen ohjauksen perusteisiin. Tällä hetkellä kaikki kolme vakituista kouluttajaa ovat pedagogisesti päteviä ja kaikki ovat myös suorittaneet näyttötutkintomestarin tutkinnon. Oleellisen osan opetuksesta toteuttivat myös sivutoimiset, työelämässä toimivat kouluttajat, jotka varmistivat ajantasaisen osaamisen koulutusalallamme. Puu- ja sisustusalan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2007 Puualan perustutkinto, puuseppä ja kalusteasentaja Puusepänalan ammattitutkinto Verhoilu- ja sisutusalan perustutkinto, huonekaluverhoilija Verhoilijan ammattitutkinto Verhoilijamestarin erikoisammattitutkinto Verhoilijan ATK-koulutus Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia Pintakäsittelyalan perustutkinto, pintakäsittelijä 15

16 Puutarha-ala P uutarha-alalta valmistui puutarhureita, puistopuutarhureita, puistomestareita, floristeja sekä kukka- ja puutarhakaupan myyjiä. Puutarhurin perustutkintoon valmistavaan koulutukseen hakeutuu henkilöitä, joilla on joko kokemusta alan töistä tai he ovat ammatinvaihtajia. Ammatti- tai erikoisammattitutkintoihin hakeutuvilla henkilöillä on suoritettuna perustutkinto ja työssä saatua alan kokemusta. Kertomusvuonna päättyi Opetushallituksen rahoittama Viheralan kehittämispolku -hanke. Sen aikana kehitettiin alan mikroyrityksille verkosto-osaamiselle perustuvaa palvelua. Hankkeen toteutimme yhdessä Viherympäristöliitto ry:n, Viheraluerakentajat ry:n, Viheraluesuunnittelijat ry:n sekä 10 viheralan pilottiyrityksen kanssa. Syyskuussa järjestettiin Puutarhatalossa kukkasidonnan Suomenmestaruuskilpailu, joka keräsi noin 250 alan ammattilaista ja harrastajaa paikalle. Samassa tilaisuudessa paljastettiin Puutarhatalon opettajahuoneen seinälle kiinnitetty taiteilija Minna Soinisen paperimassatyö Maariankämmekkä. Hakijamäärät vakiintuneisiin koulutuksiin pysyivät samana edelliseen vuoteen verrattuna. Puutarha-alan koulutuksiin haki yhteensä noin 160 henkilöä ja koulutuksen aloitti noin 60 henkilöä. Oppisopimusopiskelijoiden osuus koulutettavien määrästä oli noin 40 henkilöä. Keskeyttäneiden määrä laski hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosin keskeyttämiset ajoittuvat kurssien alkuun. Puutarha-alan koulutuksen keskimääräinen vahvuus oli 90 opiskelijaa. Opiskelijatyöpäivien määrä laski jonkin verran edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkinnot suoritetaan näyttötutkintoina oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Näyttötilaisuuksien henkilökohtaistaminen ja niiden vieminen tutkinnon suorittajan työpaikalle lisääntyi kertomusvuonna. Oppisopimusopiskelijoiden ja lisäkoulutuksen näytöt järjestetään lähes kokonaan henkilökohtaistettuna opiskelijoiden työpaikoilla. Henkilökohtaisen ohjauksen osuus opiskelijoiden tutkintosuorituksissa ja oppimisprosessissa kasvaa. Heinäkuussa valmistuivat oppilaitoksen ensimmäiset floristit. Henkilöstökoulutuksena toteutettiin työturva- ja tieturvakorttikoulutusta, viheralan kivityöt -kurssi sekä laadukas kukkakauppakurssi. Kertomusvuonna jatkettiin Puutarhatalon ympäristön rakentamista opiskelijoiden kanssa. Piha-alueen kasvillisuus toimii sekä opetusmateriaalina että viihtyvyyden lisääjänä. Puretun opetusrakennuksen paikalle tulevan paikoitusalueen rakennustyöt hävittivät osan kasvillisuudestamme. Autopaikkojen väliin suunnitellut viherkaistat korvaavat osittain 16

17 menetystä ja tulevat palvelemaan opetusta. Piha-alueen hoidosta vastaavan puutarhurin johdolla opiskelijat suorittivat niin kutsuttuja puutarhurinpäiviä tehden piha-alueella rakentamis- ja ylläpidon töitä. Opetusmyymälä on lisännyt opetuksen käytännönläheisyyttä. Keväällä opiskelijat tekivät tilaustyönä pääsiäisrusetit Riihimäen kaupungille. Opiskelijat osallistuivat myös KevätPuutarha 07 -näyttelyn yleiskoristeluun Helsingin messuhallissa sekä yksityistilaisuuksien somistuksiin. Puutarhatiimiin kuuluu seitsemän kouluttajaa, puutarhuri, koulutussihteeri ja esimiehenä koulutuspäällikkö. Tutkintojärjestelyissä ja opetuksessa tiimin osaamista täydentävät TTS koulutuksen muiden koulutusalojen kouluttajat ja ulkopuoliset luennoitsijat muista oppilaitoksista ja työelämästä. Vuoden aikana näyttötutkintomestarikoulutuksen suoritti yksi henkilö ja kaksi henkilöä näyttötutkintomestareiden päivityskoulutuksen. Yksi kouluttaja aloitti pedagogiset opinnot ja kaksi kouluttajaa sai pedagogiset opinnot päätökseen. Yksi henkilö aloitti opinto-ohjaajaopinnot. Puutarha-alan tutkinnot ja koulutukset vuonna 2007 Puutarhatalouden perustutkinto, puutarhuri Puistopuutarhurin ammattitutkinto Puistomestarin erikoisammattitutkinto Floristin ammattitutkinto Kukka- ja puutarhakaupan myyjä 17

18 Yrityspalvelu Y rityspalvelu suunnittelee ja tuottaa palveluita yrittäjien ja yritysten henkilöstön osaamisen kehittämiseksi. Koulutusalamme päätuotteita ovat automyyjille, varaosamyyjille ja autoalan työnjohdolle suunnatut perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Muiden tuotteiden osalta koulutustarjontamme suuntautuu strategiamme mukaisesti alemmalle esimiestasolle tarkoitettuun koulutukseen sekä yrittäjäkoulutukseen. Opiskelijat ovat pääasiassa työssä olevia aikuisia. Koulutusta toteutetaan sekä tutkintoon johtavana että henkilöstökoulutuksena. Yrityspalvelu toimii TTS:n Vantaan ja Rajamäen yksiköissä. Yrityspalvelun toiminnassa on ollut painopistealueena auto- ja varaosamyyjille sekä autoalan työnjohdolle suunnatut koulutukset. Autoliikkeiden kasvava kiinnostus oppisopimukseen perustuvaan rekrytointikoulutukseen on ollut lisäämässä omalta osaltaan automyyjien perustutkintoon valmistavaa koulutusta. Myönteistä kasvua on ollut tekniikan erikoisammattitutkintoon ja johtamisen erikoisammattitutkintoon valmistavissa koulutuksissa. Yrittäjän ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen lisäksi toteutettiin muiden koulutusalojen kanssa perustutkintojen yrittäjäjaksojen koulutuksia ja tutkintojen vastaanottoja. Koulutukset toteutettiin suurimmaksi osaksi monimuotomenetelmällä, jossa opetus jakaantuu lähiopetukseen, etäopiskeluun ja työssä oppimiseen. Yrityspalvelun kaikissa koulutusohjelmissa on ollut myös käytössä verkossa tapahtuva oppiminen. Menetelmä mahdollistaa asiakkaille opiskelun työn ohessa ajasta ja paikasta riippumatta. Oppiminen yhdistyy oman työpaikan kehittämiseen etätehtävien avulla. Yrityspalvelun tehtäviin kuuluu myös aktiivinen koulutuksen kehittäminen koko oppilaitoksen tasolla. Tätä tehtävää on toteutettu esimerkiksi henkilökohtaistamisen ja verkossa tapahtuvan oppimisen kehittämistoimenpiteillä. Yrityspalvelu on myös vastannut myös yrityksille suunnatun arvioijakoulutuksen käytännön toteutuksesta. Yrityspalvelu on ollut myös mukana Tuottavuuden kehittäjäverkosto -hankkeessa, johon saatiin Opetushallituksen kehittämisavustusta. Hankkeessa on mukana neljä aikuiskoulutuskeskusta ja TTS toimii hankkeen koordinaattorina. Hankkeen tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin ja tuloksellisen toiminnan parantaminen niin, että yritysten kilpailukykyyn voidaan vaikuttaa positiivisesti. Osatavoitteena on luoda kehittäjäverkosto työyhteisö- 18

19 jen ja oppilaitosten välille yhteistyön syventämiseksi. Hanke toimii myös pilottiprojektina, jossa hyödynnetään sekä TTS:n koulutuksen että tutkimuksen henkilöstön asiantuntemusta. Yrityspalvelun henkilöstön määrässä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia toimintavuoden aikana. Ulkopuolisten kouluttajien verkostoa olemme laajentaneet myös vuoden 2007 aikana. Toimintavuoden aikana henkilöstömme on suorittanut seuraavia tutkintoja: pedagoginen pätevyys (1), johtamisen erikoisammattitutkinto (1) ja näyttötutkintomestari (2). Edellä mainittujen lisäksi yksi henkilö aloitti pedagogiset opinnot. Tutkintoihin valmistavien koulutusten lisäksi henkilöstömme osallistui useisiin ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Oppisopimuskeskus Yrityspalvelu on vastannut myös TTS koulutuksen oppisopimuskeskuksen toiminnasta. Sen tehtävänä on kehittää ja ohjata oppilaitoksen oppisopimuskoulutusta sekä vastata siihen liittyvästä viranomaistehtävästä. Oppisopimuskoulutus tarjoaa työelämässä jo oleville mahdollisuuden ammatin hankkimiseen sekä lisäkoulutukseen. Oppisopimuksen kautta voi myös rekrytoida ja kouluttaa uuden henkilön täysin uusiin tehtäviin. TTS koulutus toimii itsenäisenä oppisopimuskeskuksena, joten oppisopimuksen voi solmia suoraan TTS koulutuksen kanssa. Oppisopimuskoulutusta toteutetaan kaikilla koulutusaloilla. Yrityspalvelun tutkinnot ja koulutukset vuonna 2007 Autoalan perustutkinto automyyjä varaosamyyjä Yrittäjän ammattitutkinto Automyyjän ammattitutkinto Varaosamyyjän ammattitutkinto Autoalan myyjän erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto, LOGTET -esimiesvalmennus Johtamisen erikoisammattitutkinto Autoalan työnjohdon erikoisammattitutkinto Asiakaskohderyhmille räätälöityjä koulutuksia 19

20 Lönnrot Opisto S ammatissa sijaitseva Lönnrot Opisto toimii nuorten ja aikuisten kouluttajana matkailu-, ravintola- ja talousalojen ammatteihin. Toimintavuoden aikana koko TTS koulutuksen nuorten koulutus organisoitiin Lönnrot Opiston vastuulle, joten uutena koulutusalana kokonaisuuteen tuli maarakennusala. Muutoksen kautta yhtenäistetään ja kehitetään nuorten koulutuksen ja opiskeluhuollon prosesseja sekä toimintatapoja koko TTS koulutuksessa. Maarakennusala toteuttaa edelleen Rajamäellä maarakennuskoneen kuljettajakoulutusta. Hauskasti voisi ilmaista, että Lönnrot Opiston vastuulle kuuluu nyt erilaisilla kauhoilla tehtävä työ ulkona ja sisällä. Toimintavuonna panostettiin erityisesti yhteistyöhön muiden koulutuksenjärjestäjien kanssa sekä yhteistyöhön TTS koulutuksen sisällä. Kaksoistutkinto toteutetaan neljän koulutuksenjärjestäjän ja Lohjan Yhteislyseon lukion kanssa. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän hankkeissa yhteistyö toteutuu useiden aikuiskoulutuskeskusten ja yritysten kanssa. Lisäksi hankkeiden projekti- ja ohjausryhmissä on eri toimijatahojen edustajia. Lönnrot Opisto on myös yksityisen koulutuksen verkostoissa aktiivisesti mukana. Lönnrot Opiston matkailu- ja ravintola-alan koulutuksessa nostetaan esiin ruokakulttuuri, elämysten tuottaminen, kansainvälisyys ja soveltuvin osin myös työympäristöön liittyvä tutkimus. Oppimisympäristöt suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan toiminnallisiksi, mikä tarkoittaa opittavien asioiden integroimista asiakastilaisuuksiin ja erilaisiin yritysten kanssa yhdessä toteutettaviin kehittämisprojekteihin. Näin ammattiin valmistuva voi harjaantua tilaisuuden suunnitteluun, nähdä käytännössä mistä osista kokonaisuus syntyy, olla yhtenä tekemässä, oppia toimimaan yhdessä erilaisten osaajien kanssa ja kohdata asiakaan. Toiminnan kautta ammatin oppimisesta tulee kokonaisvaltaista ja monipuolista. Kansainvälinen työssäoppiminen on toteutettu pääosin Leonardo-hankkeen rahoituksella. Opiskelijoita on työssäoppimassa yhdeksän viikon jaksoja muun muassa Kyproksella, Unkarissa, Belgiassa, Norjassa ja suoran yritysyhteistyön kautta myös Espanjassa. Kaikkiaan työssäoppimisen ulkomailla suoritti toimintavuonna yhdeksän opiskelijaa. Oppilaitoksen toimintaan kansainvälisyydellä on ollut selvä vetovoimamerkitys. Monet opiskelijat ovat hakeutuneet oppilaitokseen juuri kansainvälisyyden ja kansainvälisen toiminnan vuoksi. Kansainvälinen työssäoppiminen kiinnostaa aloille hakeutuvia nuoria ja aikuisia. Kansainvälinen toiminta jatkuu AIKE:n verkostossa, jossa 12 oppilaitosta yhdessä toteuttaa hanketta Leonardo Adult Student Mobility Pool LAMP 2. Ammattiosaamisen näytöt otettiin käyttöön kevään työssäoppimisjaksossa. Matkailu- ja ravintola-alan kaikki ammattiosaamisen näytöt suoritettiin yrityksissä. Maarakennuksen ammattiosaamisen näytöt suoritettiin oppilaitok- 20

21 sessa. Arviointimenetelmänä ammattiosaamisen arvioiminen työelämässä näyttömällä koettiin mielekkäänä, mutta haasteellisena. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat - työprosessin hallinta - työtehtävän hallinta (työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) - työn perustana olevan tiedon hallinta - työturvallisuuden hallinta - kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen - yhteiset painotukset. Työelämän osuus opiskelijan osaamisen arvioijana kasvaa tätä kautta merkittävästi ja edellyttää työelämän arvioijien kouluttamista. Ammatinopettaja vastaa työelämäarvioijien arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin perehdyttämisestä. Saadun palautteen perusteella tässä onnistuttiin hyvin. Koulutusta ja hankkeita toteuttava henkilöstö on kuvattu koulutusaloittain. Henkilöstö toimii tehtävänsä mukaisissa tiimeissä tai työryhmissä. Hallinnossa ja tukipalveluissa Lönnrot Opistossa on koulutussihteeri, asumisen- ja vapaa-ajan ohjaaja, osa-aikainen kuraattori ja opintokoordinaattori sekä rehtori. Tulossa olevia toimintaympäristömuutoksia Lönnrot Opiston osalta ovat E18-tien valmistuminen marraskuussa 2008 ja Sammatin liittyminen Lohjaan vuoden 2009 alusta alkaen. Näihin on toimintavuoden aikana varauduttu muun muassa maankäytön suunnittelulla ja laatimalla kaavaehdotus, joka kattaa Lönnrot Opiston tulevien toimintojen suunnittelun ja asuntokoerakentamisen. Lisäksi työelämän kehittämis- ja palveluhankkeen kautta aloitettiin pienyritysten verkottumishanke, Voittaja. Sen tavoitteena on edistää moottoritien myötä tulevien uusien liikenneasemien ja yritysten verkottumista olemassa olevien matkailu- ja ravintolayritysten kanssa sekä edistää perustettavien liikenneasemien kahvila- ja ravintolapalvelujen henkilöstön rekrytointia koulutuksen kautta. Opiskeluhuollon johtaminen ja organisointi koko TTS koulutuksessa on Lönnrot Opiston vastuulla. Opiskeluhuolto on hyvinvointityötä, joka rakentuu yhteisöllisestä työstä ja henkilökohtaisesta opiskelijahuollosta. Opiskeluhuoltoryhmät on perustettu Sammatin lisäksi myös TTS koulutuksessa Vantaan ja Rajamäen toimipisteisiin. Opiskeluhuollon palvelut on tarkoitettu sekä nuoriso- että aikuisopiskelijoita varten. Tärkeä osa opiskeluhuoltoa ovat toimivat verkostot sosiaali- ja terveysalan paikallisiin tahoihin. Toimintavuoden aikana näitä verkostoja alettiin rakentaa myös Nurmijärven ja Vantaan toimipisteiden osalta. Sammatissa Lohjan seutukunnassa nämä verkostot ovat jo useita vuosia olleet luonteva osa kuraattorin toimintaa. Opiskelun ohjauksen tavoitteena on, että opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat otetaan huomioon, niin että oppimisprosessi olisi sujuva, opiskelumenetelmät mielekkäitä ja opiskelussa koetaan onnistumista ja parannetaan henkilökohtaisia työelämävalmiuksia. Ohjauksen kautta opiskelija saavuttaa ammatillisten tavoitteet kokonaisuutena. Ohjauksessa painotetaan ennakoivia toimenpiteitä kartoittamalla henkilökohtaisia oppimisvalmiuksia ja taustoja erilaisilla testeillä ja kyselyillä. Ohjaustoimintaa on toteutettu projektitoimintana, jossa projektipäällikkönä on toiminut Lönnrot Opiston opintokoordinaattori. Aikuiskoulutuksessa henkilökohtaistamisen toimintamallia on rakennettu yhteistyössä aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. TTS koulutuksen pedagogisessa tiimissä sihteerinä toimii Lönnrot Opiston suunnittelija. 21

22 Matkailuala M atkailualan perustutkinnosta valmistuvilla on monipuolinen osaaminen toimia matkailualan eri tehtävissä ja erikoistunut osaaminen matkailun ohjelmapalveluihin. Lönnrot Opiston painopisteenä on kulttuurimatkailuosaaminen. Koulutuksessa opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan matkailijoille elämyksiä tuottavia ohjelmapalvelukokonaisuuksia. Matkailualan perustutkinnon suorittanut voi toimia matkailun ohjelmapalveluyrityksissä, loma- ja matkailukeskuksissa tai majoituspalveluyrityksissä. Tutkintonimikkeenä on matkailupalvelujen tuottaja. Lönnrot Opistolla on vahva osaaminen elämysten tuottamisessa ja tuotteistamisessa. Opiskelijat oppivat koulutuksessa soveltaman Lapin Elämysteollisuuden Osaamiskeskuksessa (LEO) kehitettyä elämystuotannon kolmiomallia. Mallin kautta opitaan sisällyttämään tuotteeseen jo suunnitteluvaiheessa elementit, joiden kautta tuotteen elämyksellisyyden kokeminen varmistetaan. Lönnrot Opistossa opiskelija oppii tuottamaan kulttuurimatkailutuotteita erilaisten teemojen ympärille. Toimintavuonna painopistettä alettiin suunnata erityisesti luontoon liittyviin teemoihin. Nuorten tutkinnossa luontomatkailussa opiskeltiin 10 ov:n kokonaisuus, johon sisältyi myös terveysmatkailun teemoja. Lohjan seutukunnassa matkailun merkittävä vetovoimatekijä on liikunta luonnossa ja luontokohteet. Lönnrot Opisto onkin Kisakallion Urheiluopiston Karnaisten korpi -hankkeessa tuottamassa opiskelijatyönä luontoon liittyviä tarinoita ja hahmoja. Suunnittelutyö aloitettiin keväällä opiskelijan työssäoppimisen kautta ja jatkuu edelleen koko matkailualan opiskelijoiden yhteisenä oppimisprojektina, jonka lopputulos on nähtävissä toteutuvassa Karnaisten korvessa ja E18-tien avajaisissa marraskuussa Näin Lönnrot Opisto on koulutustoimintansa kautta vahvasti mukana myös alueen matkailustrategian toteuttamisessa. Toimintavuoden aikana toteutettiin kulttuurimatkailun tuotteistamisen kehittäjäverkosto -hanke, KUTU, työelämän kehittämis- ja palvelutehtävärahoituksella. Hankkeen avulla luotiin työkalu, jolla yritys voi arvioida omia resursseja, omia tuotteita ja osaamistaan elämysten tuotteistamisessa sekä arvioida verkottumistarpeita. Lomakkeisto ja toimintamalli ovat käyttökelpoisia ja siirrettävissä myös kumppanioppilaitosten kautta laajempaan käyttöön, jolloin yrittäjiä voidaan kouluttaa elämysajatteluun ja arviointityökalun käyttöön. Hankkeen asiantuntijaryhmissä matkailuyrittäjät nostivat vahvasti esiin alueellisten yrittäjätapaamisten merkityksen ja tutustumiskierrokset alueen matkailuyrityksiin ja matkailukohteisiin. Opiskelijamäärä matkailualalla nuorten osalta pysyi edellisen vuoden tasolla. Nimenomaan aikuisopiskelijat hakeutuvat Lönnrot Opistoon hankkiakseen osaamista kulttuurimatkailu- ja elämystuotantoon. Yhteistyö yritysten kanssa toteutuu työssä oppimisen kautta. Aikuisten näyttötutkinnoissa opiskelijat ovat työssä oppimisen aikana tehneet tuotekehitystyötä osana tutkintotilaisuuksia. Kansainvälisiä työssä oppimisjaksoja suoritettiin Belgiassa, Kyproksella, Unkarissa ja Norjassa. Teemoina näissä yhdeksän viikon jaksoissa olivat matkailun peruspalvelut ja ohjelmapalvelujen tuottaminen. Kulttuurikeskus Lönnrot on valittu alueen kulttuurirenkaan kehittämishankkeeksi strategiakaudella Hanke sen osalta ei vielä toimintavuonna käynnistynyt, mutta toteutuessaan se vahvistaa merkittävästi myös matkailualan koulutusta. 22 Matkailualan ammatinopetuksessa on kaksi opettajaa ja yritystoiminnan opettaja yhteisenä ravintola-alan kanssa sekä suunnittelija. Lisäksi syksyn ajan luontomatkailussa oli sivutoiminen tuntiopettaja vahvistamassa luontomatkailun koulutusta. Luontomatkailun edelleen kehittämisessä myös TTS tutkimuksen luonnonvara-ala on jatkossa entistä merkittävämpi kumppani.

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio,

TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, Toimintakertomus 2006 TTS LYHYESTI TTSon valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 200 työntekijää ja liikevaihto on noin 15 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on

Lisätiedot

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

TTS LYHYESTI. Sisällys 2 TTS LYHYESTI 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Vuosikertomus 2008 TTS LYHYESTI TS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka palveluksessa on 220 työntekijää ja liikevaihto on noin 18 miljoonaa euroa. Toiminta-ajatuksenamme on parantaa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2004

TOIMINTAKERTOMUS 2004 TOIMINTAKERTOMUS 2004 AIKUISKOULUTUS TYÖTEHOSEURAN AIKUISKOULUTUSKESKUS Yleistä tietoa Työtehoseura ry:stä Työtehoseuran toiminta jakaantuu tutkimus- ja koulutustoimintaan. Koulutustoimintaa johtaa koulutusjohtokunta,

Lisätiedot

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti

Toiminta-ajatuksemme mukaisesti VUOSIKERTOMUS 2014 1 YHTEYSTIEDOT KOTEKON KAMPUS, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka Kymen Konservatorio ja oppisopimuskoulutus, Kymenlaaksonkatu 29, 48100 Kotka HAMINAN KAMPUS, Erottajankatu 21, 49400 Hamina

Lisätiedot

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni

Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni 1 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista koulutusta. Säätiötä oli perustamassa 52 perustajajäsentä,

Lisätiedot

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki

Adulta Oy 24.3.2007 liikkeenjohto ja hallinto. Wärtsilänkatu 63, 04440 JÄRVENPÄÄ. Kaikukatu 3, 00530 Helsinki Fabianinkatu 7, 00130 Helsinki Toimintakertomus 2006 Adulta oy Adulta Oy on Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Tuusulan ja Mäntsälän kuntien omistama Keski-Uudenmaan aikuiskoulutuskeskus. Yhtenä maamme suurimmista ammatillisista

Lisätiedot

vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia

vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia vuosikertomus 2009 TTS 85 v Tehokkuudella hyvinvointia 1 sisältö 3 TTS:n 85. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2009 TTS:n 85. toimintavuosi

Lisätiedot

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0

K i i p u l a s ä ä t i ö Vu o s i ker t o m u s 2 0 1 0 Kiipulasäätiö Vuosikertomus 2010 Kiipulasäätiö Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,7 milj. euroa Henkilöstö: 396 2 Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Talouden taantumasta kasvuun...4

Lisätiedot

Kiipula. Kiipulasäätiö

Kiipula. Kiipulasäätiö Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta

Lisätiedot

Toimintakertomus 2008

Toimintakertomus 2008 Toimintakertomus 200 Täysillä mukana. Tule rohkeasti vaan, yhdessä onnistutaan! Sisältö 1 Johtajan katsaus 1 Johtajan katsaus 3 2 Erityisen tärkeille henkilöille 4 3 Luovi toimii 6 4 Luovin eurot 7 5 Ammatillinen

Lisätiedot

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 18.11.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 1 LUONNOS 19.9.2011 JEDU - JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 2012-2014 SLOGAN esitys: Enemmän Yhdessä JEDU STRATEGIA STRATEGIA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 2 A. KUNTAYHTYMÄN YHTEINEN OSA Sisältö

Lisätiedot

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2011-2013 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409

Kiipulasäätiö. Kiipula. Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 Kiipulasäätiö Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Päätoimipaikka: Janakkala Vuosivaihto: n. 28,4 milj. euroa Henkilöstö: 409 2 Sisältö Kiipulasäätiö...2 Sisältö...3 Muutoksesta voimaa uuteen kasvuun...4 Työtä

Lisätiedot

Toiminta- kertomus 2013 1

Toiminta- kertomus 2013 1 1 Toimintakertomus 2013 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö -konserni Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö perustettiin Haapavedellä syyskuussa 1990 kehittämään alueellista aikuiskoulutusta. Säätiötä oli

Lisätiedot

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 204 206 JA TALOUSARVIO VUODELLE 204 Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.9.203 Liite 9/ Yhtymävaltuusto 23.0.203

Lisätiedot

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO

STRATEGIA 2010-2012 TALOUSARVIO KAM STRATEGIA Verkko-opetus Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt Opiskelijahuolto Opinto-ohjaus Keskeiset opetusta ja oppimista tukevat prosessit Kansainvälisyys Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä,

Lisätiedot

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA

JOHDANTO... 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 ESEDUN NYKYTILA Hallitus 12.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 2 2 AMMATILLINEN KOULUTUS MUUTOKSESSA... 3 3 ESEDUN NYKYTILA 2010 2013... 4 3.1. Esedun strategia... 4 3.2. Koulutuksen tunnuslukuja... 7 3.3. Koulutuksen

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010

SISÄLTÖ. 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 SISÄLTÖ 3 TTS:n 86. toimintavuosi 5 TTS lyhyesti 7 TTS koulutus 15 TTS tutkimus 20 TTS:n organisaatio 22 TTS:n jäsentoiminta 2010 TTS:N 86. TOIMINTAVUOSI Alkuvuotta 2010 leimasi vielä

Lisätiedot

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla

Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla 2015 Uudistua vai surkastua - ammatillinen koulutus säästökuurilla Sisällysluettelo 1 Johdanto UUDISTUA VAI SURKASTUA 1.1 Selvityksen toteutus AMMATILLINEN KOULUTUS SÄÄSTÖKUURILLA 1.2 Muutoksen ajurit

Lisätiedot

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010

Tekemisen meininki. Toimintakertomus 2010 Tekemisen meininki Toimintakertomus 21 johtajan katsaus Sisällys 2 Tekemisen meininki jatkui Amiedussa vuonna 21... Ami-säätiö on vahva toimija pääkaupunkiseudulla... 4 Palvelujen laadunvarmistus kasvavalle

Lisätiedot

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö.

Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. Menestyksen kulmakivi on osaava henkilöstö. 1 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö merkittävä alueellinen ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjä POHJOIS-SUOMEN KOULUTUSKESKUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf)

TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12. ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) TOPO hanke Työssäoppimisen portaat 2009-2012 Omnian julkaisuja C 12 ISBN: 978-952-5745-11-5 (nid.) ISBN: 978-952-5745-12-2 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Ville Krannila Kaisa Aho,

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI

VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI VAKKA-SUOMEN AMMATTI-INSTITUUTTI NOVIDAN STRATEGIA VUOSILLE 2007-2012 Hyväksytty ammatillisen koulutuksen johtokunnassa 12.4.2007 SISÄLTÖ Sivu 1. Johdanto 3 2. Missio 3 3. Visio 3 4. Arvot 3 5. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot