Melu ja melun torjunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Melu ja melun torjunta"

Transkriptio

1 Tässä numerossa: Tieliikelaitoksen kokemukset näkyvistä varoitusvaatteista...s. 5 Rekallinen turvallisuutta kulki länsirannikon halki...s. 7 Maailman suurimmat ja upeimmat laivat...s. 8 Sirpalesuojaa elintarviketeollisuuteen......s. 13

2 Melu ja melun torjunta Suomessa on puoli miljoonaa kuulovammaista ihmistä ja saman verran korvien soimisesta kärsivää. Arvioidaan, että noin suomalaista altistuu työssään melulle siinä määrin, että siitä voi tulla kuulovaurio ajan myötä. Vuosittain noin 800 henkilöstä ilmoitetaan ammattitaudiksi luokiteltava kuulovaurio. Melu häiritsee ja haittaa. Vaikka toimistomaisissa tai valvomoympäristöissä ei aiheudu kuulovauriota, melu koetaan kiusallisena ja työtehoa heikentävänä. Työhygieeniset vertailuarvot ovat 85 db jatkuvalle melulle ja 140 db melun huipputasoille. Arvot perustuvat lähinnä kuulovaurion vaaraan (VNp 1404/93). Uudessa Euroopan unionin direktiivissä (2003/10/EY) ehdoton raja-arvo on 87 db, ylempi toiminta-arvo 85 db ja alempi toiminta-arvo 80 db. Tähän liittyvä kansallinen valtioneuvoston asetus tulee Suomessa voimaan vuonna Kulmahiomakoneen aiheuttama melu käyttäjän korvan kohdalla on yli 100 db. Uusien raivaussahojen melu käyttäjän korvan kohdalla on db. Esimerkiksi huipputaso 140 db ylittyy kivääreillä, pistooleilla sekä haulikoilla ampujan korvan kohdalla, missä tyypilliset huipputasot ovat db. Huipputason 140 db ylittävien impulssien aiheuttamasta kuulovauriovaarasta tarvittaisiin lisätietoa. Melun impulsiivinen luonne lisää vaaran vakavuutta. Jos meluarvo 85 db ylittyy, työnantajan on lain mukaan selvitettävä syyt rajojen ylittymiseen, pantava toimeen meluntorjuntaohjelma, opastettava työntekijää melusta, hankittava työntekijän käyttöön kuulonsuojaimet, asetettava melualueen kulkutielle ilmoitus sekä tutkituttava työntekijän kuulo. Meluntorjuntaohjelmassa selvitetään raja-arvojen ylittymisen syyt, esitetään keinot melualtistuksen vähentämiseksi ja esitetään torjuntatoimenpiteiden toteuttamisen järjestys ja aikataulu. Koneiden, laitteiden ja prosessien melun vähentäminen ei ole helppoa. Teknisiä keinoja ovat melulähteen vaimentaminen, melulähteen koteloiminen, melun rajaaminen omaan huonetilaansa, melulle altistumisen vähentäminen valvomolla tai tarkkailuhuoneella, tilan absorptiota lisäämällä sekä viimekädessä kuulonsuojaimilla. Paitsi teknisiä toimenpiteitä melun torjuntaan liittyy olennaisesti työmenetelmistä syntyvä melu sekä meluun liittyvät asenteet. Kulttuuriarvoja tarkistamalla ja kaikkien henkilökohtaisia asenteita kehittämällä voidaan joskus saavuttaa hämmästyttäviä tuloksia myös melun alentumisen suhteen. Kuulonsuojaimet ovat kehittyneet voimakkaasti viime vuosina. Markkinoille on tullut elektronisia ja mekaanisia järjestelmiä, joilla pyritään muokkaamaan suojaimen läpi pääsevää äänikenttää. Useinkaan kysymys ei ole suurimman mahdollisen vaimennuksen aikaansaamisesta, vaan siitä, että suo- Hyvä lukija, Tämän lehden tarkoitus on omalta osaltaan helpottaa suojainten käyttämisen, hankkimisen tai suosittelemisen kanssa tekemisissä olevia henkilöitä saamaan tietoa suojaimista ja muista turvallisuustuotteista. Lukemalla 3M Turvallisuus lehteä et tule päteväksi suojainmyyjäksi tai -hankkijaksi, mutta annamme vastauksen kysymykseen, mistä tai keneltä voit kysyä lisää, tai miten voit kouluttautua päteväksi suojainmyyjäksi. Suomen 3M Oy tuo maahan n erilaista tuotetta, joista hyvin suuri osa liittyy tavalla tai toisella työturvallisuuteen. Lehden tarkoitus on myös informoida niistä työturvallisuuteen liittyvistä tuotteista ja palveluista, joita meillä on Sinulle tarjota. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Toivomme, että artikkeleista on Sinulle hyötyä! jaimeen pääsevä ääni on miellyttävää sekä suojain pystyy välittämään puhetta ja ääntä mahdollisimman hyvin. Kuulonsuojaimet säilyttävät asemansa monien meluisien töiden melunvaimennuksen välineenä. Esimerkiksi ulkoistetut siivous-, huolto- ja kunnossapitotyöt ovat sellaisia, missä työnantajalla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa työntekijöiden melualtistukseen. Myös sellaisissa töissä, joissa ei ole kuulovaurion vaaraa, mutta missä melu häiritsee, voidaan käyttää kuulonsuojaimia. Tällaisiin tehtäviin tarvitaan vähemmän vaimentavia kuulonsuojaimia, missä elektroniset ja mekaaniset säätöjärjestelmät voivat ohjata tarvittavaan melunvaimennukseen. Kuulonsuojaimien hyvä laatu on turvallisuusominaisuus eli kannattaa ostaa vain hyväksyttyjä suojaimia. Jos kuulonsuojain ei asetu hyvin tai suojain on viallinen, suojaimet saattavat luoda väärää turvallisuuden tunnetta. Lisäksi korvakäytävämme ja korvaa ympäröivä pään muotomme ovat hyvinkin erilaisia, joten on mahdollista, että suojain ei sovi fysiologisesti käyttäjälleen. Tällöin täytyy siirtyä käyttämään toisentyyppistä kuulonsuojainta, esimerkiksi tulppasuojaimen käyttämisestä kupusuojaimen käyttöön. Myös vapaa-ajan harrastuksissa ja tehtävissä voidaan altistua voimakkaalle melulle. Rakentaminen, käsityökalujen käyttäminen, ampumaharrastus tai moottoriurheilu ovat esimerkkejä, missä kuulonsuojainten käyttö on hyvin tarpeellista. Vapaa-ajan melualtistumista ei vain oteta riittävän vakavasti, joten asenteissa olisi tässä suhteessa kehitettävää. Asenteiden parantuminen on pitkän kehityksen tulos, joten melun vaaroista tulisikin puhua lapsuudesta alkaen. Mitä siis voimme tehdä pienentääksemme kuulovaurion vaaraa tai vähentääksemme melun häiritsevyyttä? Työssä kannattaa selvitellä hyvässä yhteistyössä kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla melulle altistumista voidaan vähentää. Oman työn ja toiminnan kautta syntyvän melun vähentämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vapaa-ajallakin kannattaa käyttää kuulonsuojaimia. Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos 2 Turvallisuus 2/2005

3 Päätoimittajan puheenvuoro 3M turvallisuuslehden numerossa 1/2005 päätoimittajan puheenvuorossa pohdittiin suojainmyyjien vastuuta ja alan vaatimaa erityisosaamista. Suojainmyyjien pitää tuntea tuotteensa ja niiden käyttöä säätelevät säännökset. Myös työnantajalla on oma vastuunsa. Valtioneuvoston päätös 1407/1993 määrittelee henkilösuojainten valinnan ja käytön työturvallisuuslaissa (299/58) tarkoitetussa työssä. Lain mukaan, mikäli vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä ratkaisuilla tai työn organisoinnilla, on työantajan hankittava riskien arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia siitä, että työssä käytettäväksi hankitaan vain sellaisia suojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat vaatimukset sen mukaan kun niistä erikseen säädetään tai määrätään. Sisältö 2/2005: Nyt heijastavuusmittaukset Työterveyslaitokselta Tieliikelaitoksella pitkä kokemus näkyvistä varoitusvaatteista Näkeminen ja näkyminen liikenteessä Työturvallisuus tärkeä osa Aker Finnyardsin toimintaa FFP3-luokan hiukkassuojainvalikoima kasvanut Sirpalesuojaa elintarviketeollisuuteen 3M Scotchield turvakalvojen avulla Työtilamatot lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta Riskien arviointi on jatkuva prosessi ja arviointi on uusittava, mikäli olosuhteet muuttuvat. On otettava huomioon ergonomian vaatimukset ja työntekijän terveydentila. Suojainten on oikein säädettynä oltava käyttäjälleen sopivat. Mikäli samanaikaisesti käytetään useampia erilaisia suojaimia on niiden sovittava yhteen ja edelleen suojattava ko. vaaroilta. Työnantajan on päätöksen mukaisesti huolehdittava suojainten käytön määrittelystä, järjestettävä työntekijälle riittävästi käytön opastusta ja varmistauduttava suojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Työntekijän vastuulla on käyttää suojaimia, hoitaa niitä huolellisesti, sekä ilmoittaa vioista ja puutteellisuuksista esimiehelleen. Näin sanoo laki. Käytännössä pallo vierii takaisin tavarantoimittajalle ja myyjälle. Kuka tuntee suojainten ominaisuudet ja niiden rajoitukset paremmin kuin suojainmyyjä? Suojainmyyjä pystyy auttamaan työnantajaa tekemään hyvän ja perusteellisen perehdytyskoulutuksen työntekijöille. Osaava suojainkauppias voi myös auttaa huoltorutiinien luomisessa. Hyvänkin suojainkauppiaan osaaminen on kuitenkin rajallista. Tulee tilanteita, jolloin lisätiedon hankkiminen on välttämätöntä. Turvallista ja rattoisaa loppuvuotta 2005! Peter Elg markkinointijohtaja 3M Turvallisuusasiantuntijat 15 Turvallisuus 2/2005 3

4 Nyt heijastavuusmittaukset saa Työterveyslaitokselta Työterveyslaitoksen optinen laboratorio on jännittävä, kauttaaltaan musta 30 metriä pitkä, kapea huone. Mikään muu, kuin sinne mitattavaksi tuotu heijastava tuote tai materiaali ei heijasta valoa. Täällä voidaan tarkkaan mitata ja todeta se mitä silmämäärin voimme heijastavan tuotteen toimivuudesta vain arvailla. Laitteet ovat uudet ja täysin automaattiset. Tarkkaa mittaustyötä Heijastin tai heijastava materiaali kiinnitetään käytävän päässä sijaitsevaan näytetelineeseen, joka on kiinni goniometrissä. Toisessa päässä käytävää on valolähde ja valonvoimakkuuden mittari. Mittauslaitteisto on täysin tietokoneohjattu, valonvoimakkuuden mittari ja goniometri liikkuvat annettujen ohjeiden mukaisesti. Näin saadaan mitattua heijastusarvot eri heijastus- ja havaintokulmilla. Tulokset kirjautuvat automaattisesti tietokoneelle. Tulos on tarkka ja luotettava. Laadunvalvontapalvelua Tähän asti käytössä olleista varoitusvaatteista on mitattu vain päivänäkyvän, fluoresoivan materiaalin näkyvyysarvoja. Uusilla laitteilla voidaan nyt vastaavasti mitata myös heijastavien nauhojen toimivuutta. Myös erilaisten pesujen vaikutusta voidaan näin tutkia. - Jotta olisi helpompi arvioida, milloin EN 471 vaate on vielä turvallinen, voisi mittauttaa yhden käytössä kuluneen vaatteen ja käyttää sitä vertailunäytteenä arvioitaessa yrityksen muiden EN 471 vaatteiden turvallisuutta, tutkimusinsinööri Erja Tammela Työterveyslaitoksen Fysiikan osastolta neuvoo. Perusheijastavuusmittauksen kustannus on vain 300. Standardinmukainen testaus mahdollinen Optisessa laboratoriossa voidaan suorittaa heijastimien lähes koko standardinmukainen testaus, johon sisältyy erilaisia esikäsittelyjä standardista riippuen. Esikäsittelyjä ovat esimerkiksi hankaus (eri menetelmiä), lämpökäsittely, veteenupotus, vapaa pudotus, pesut (sekä kotiettä teollinen pesu) ja taivutus kylmässä. Haluatko tietää lisää? Mikäli sinua kiinnostaa varoitusvaatteiden tai irtoheijastimien näkyvyys, kysy lisää: Erja Tammela, TTL, Fysiikan osasto puh tai ja/tai katso TTL:n www-sivuilta Fysiikan osasto/ajankohtaista. Muista Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijälle vaatimusten täyttävien suojainten saatavuus sekä niiden asianmukainen kunto. Työntekijän velvollisuus on käyttää suojaimia. TIEDOKSI: Uudistettu standardi EN 471: 2003 on virallisesti hyväksytty 10/2005. Työterveyslaitoksen toimitalo Helsingissä 4 Turvallisuus 2/2005

5 Tieliikelaitoksella pitkä kokemus näkyvistä varoitusvaatteista Tieliikelaitoksen edeltäjä Tielaitos otti työntekijöidensä käyttöön näkyvät varoitusvaatteet jo noin kaksikymmentä vuotta sitten. Aloite tuli silloinkin työsuojeluhenkilöiltä. Ensimmäinen mallisto suunniteltiin Taideteollisessa korkeakoulussa. Nykyisin Tieliikelaitoksella on vankka kokemus tilanteista joissa EN 471 vaatetus on tarpeen. Riskejä ei oteta. Vuokravaatetuksen edut Tieliikelaitoksen hankintapäälliköllä Mikko Eskolalla on kokemusta henkilökunnan työvaatettamisesta sekä vuokravaatteilla että omilla vaatteilla. Kun henkilökuntaa oli vielä paljon, vuokravaatteet palvelivat tarkoitustaan hyvin. Vuokravaatteen omistaja vastasi, että standardien asettamat vaatimukset täyttyivät. Vuokravaateyritys vastasi huollosta siten, että vaatteiden näkyvyys säilyi ja auenneet ompeleet ja muut viat korjattiin. Käytössä olleiden vaatteiden näkyvyyttä mittautettiin määrävälein. Omien vaatteiden edut Tämän päivän Tieliikelaitoksessa henkilökuntaa on huomattavasti vähemmän kuin vuosia sitten, käytetään enemmän urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Niinpä vaatteiden jakelukustannukset nousivat esille ja TLL laski omien vaatteiden olevan nykyiselle henkilömäärälle edullisempi vaihtoehto. Vaatteita ostetaan pienissä erissä se mitä tarvitaan. Omia puskurivarastoja ei pidetä. Tieliikelaitoksen kotimaiset vaatettajat Dimex Oy, PD-Service Oy, Sademan Oy, Keskimäki Oy ja Tavako Oy toimittavat edullisesti ja nopeastikin erityisesti pienet erät. Suurten määrien saatavuus tarkistetaan luonnollisesti toimittajilta tilauksen yhteydessä. Joskus projektityöryhmä pitää vaatettaa alle viikossa. Vaatteiden huolto riippuu kunkin paikkakunnan pesupalvelutarjonnasta ja eri yksiköiden tekemistä huoltopäätöksistä. Pesuja ja muuta huoltoa varten vaatevalmistajat toimittavat jokaiselle vaatteelle huolto-ohjeen. Luotettavat kotimaiset vaatevalmistajat vastaavat uusien vaatteiden standardinmukaisuudesta. Turvallisuusriskit kokemuksella hallinnassa Tieliikelaitoksella on niin pitkä kokemus näkyvien varoitusvaatteiden käytöstä, että yrityksellä on varma tuntuma, minkä suojausluokan vaatetus tarvitaan kussakin työssä. Riskejä ei oteta. Esimerkiksi liikenteen ohjaajilla ja riskinarviointiin perustuen muillakin on oltava korkeimman eli kolmosluokan asut ja työntekijät ovat hyvin sitoutuneita noudattamaan sääntöä! Myös toiminnallisuus ja laatu tunnetaan hyvin, esimerkiksi kirvesmiehien asuissa on oltava polvisuojat ja hitsareiden asut on oltava palosuojattuja. - Kenttä kyllä nopeasti reagoi, jos kangas ei miellytä tai kännykkätasku on väärässä paikassa, Mikko Eskola huomauttaa. Kotimaisten valmistajien kanssa yksityiskohdat saadaan hienosäädettyä vaativankin käyttäjän mieleiseksi. Selkeät pelisäännöt ja hyvä asenne Miten TLL on selvinnyt liikenteen kasvun myötä kasvaneesta onnettomuusriskistä? TTL: n Tieliikelaitoksen hankintapäällikkö Mikko Eskola turvallisuusvastaava Esko Kinnunen vastaa: - Työt tie- ja katualueella luokitellaan töihin, joihin liittyy erityisiä vaaroja työn tekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle, niinpä normaalien riskinarviointien ja perehdyttämistoimenpiteiden lisäksi kaikilta tiellä tehtävään työhön osallistuvilta vaaditaan Tieturva 1- koulutus. Vaatimus koskee myös aliurakointia, johon pätevyysvaatimus on jo urakkasopimuksessa. Tänä päivänä kaikki urakoitsijat kyllä täyttävät ehdon jo oman turvallisuutensakin vuoksi. Periaatteessa kaikissa jalkaisin tehtävissä töissä on oltava vähintään luokka 2:n mukainen varoitusvaatetus. Lisäksi kaikissa autoissa ja koneissa on oltava vastaava varoitusvaate kuljettajalle. Henkilönsuojainten käyttämättömyys voi jopa olla irtisanomisen peruste. Turvallisuus 2/2005 5

6 Näkeminen ja näkyminen liikenteessä Koska yli 90 % liikennetilanteista havainnoidaan silmillä, tiellä liikkujat ovat riippuvaisia siitä tiedosta, mitä he näkökykynsä kautta liikennetilanteista ja -merkeistä saavat. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää minkälaisia ja minkälaisessa kunnossa olevia liikennemerkkejä teillä on. Liikennemerkin näkymisen merkitys Liikennemerkki on käytännössä ainoa visuaalinen väline, jolla voidaan selkeästi välittää yksinkertainen ja ymmärrettävä viesti autoilijalle, joka saamansa tiedon pohjalta suoriutuu merkin edellyttämistä toimenpiteistä riittävässä ajassa ja turvallisesti. Jotta autoilija pystyy asianmukaisesti reagoimaan merkkeihin on niiden myös oltava oikeissa paikoissa, oikein asennettuina. Selvää on, että merkkien toimintakyky heikkenee vuosien myötä, mutta tätä heikkenemistä pitäisi myös järjestelmällisesti valvoa, jotta huonot ja ikääntyneet merkit voitaisiin vaihtaa uusiin ja toimiviin merkkeihin. Viallinen merkki ei toimi kunnolla, vaan sen havaittavuus ja luettavuus heikkenee kaukaa katsottuna. Tämä taas vaikuttaa autoilijan käyttäytymiseen liikenteessä ja yleiseen liikenneturvallisuuteen. Näkökyvyn merkitys liikennetilanteiden ja -merkkien havainnoimisessa Koska näkökyky näyttelee niin tärkeää osaa liikennekäyttäytymisessä olisi niin liikennemerkkien toimivuuteen kuin omaan näkökykyynkin kiinnitettävä enemmän huomiota. Ilmissilmän toimivuus on rajallinen ja fyysisestä vanhenemisesta johtuen silmän toimintakyky heikkenee koko ajan. Myös vuodenajoilla ja sääolosuhteilla on suuri vaikutus liikenteen havainnoimiseen. Pimeys, huonot ajo-olosuhteet kuten sade, sumu, lumisade ja hämärä tuovat hyvin esille ihmissilmän rajoittuneisuuden. Näemme pimeässä vain 5 % siitä mitä näemme päivällä. Sen vuoksi onkin tärkeää, että meitä opastavat merkit ja opasteet ovat nähtävissä ja luettavissa myös pimeällä, jotta pystymme selviytymään matkastamme turvallisesti. Iäkkäät kuljettajat Iäkkäiden kuljettajien määrä liikenteessä on koko ajan kasvussa. Kasvavat liikennemäärät ja nopeudet luovat keskivertoautoilijallekin uusia haasteita, saati sitten iäkkäille kuljettajille, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Hitaampi ajattelu- ja reagointikyky, alentunut kuulo ja näkökyky voivat kaikki saattaa iäkkään kuljettajan ja hänen ympäristönsä vaaralle alttiiksi. Iäkkäät kuljettajat näkevät merkit myöhemmin ja reagoivat näkemäänsä tietoon hitaammin kuin nuoret kuljettajat. Tämä silmän toimintakyvyn heikkeneminen ilmenee silmän valontarpeen kaksinkertaistumisena joka 13. vuosi, jotta näkisimme saman kuin 20 vuotiaana. Yli 60-vuotiailla hämäränäkö aiheuttaa ongelmia, joten tällainen kuljettaja tarvitsee kahdeksan kertaa enemmän valoa nähdäkseen saman merkin kuin 20-vuotias kuljettaja. Heidän, miksei myös muidenkin tielläliikkujien liikenneturvallisuutta voitaisiinkin parantaa lisäämällä liikennemerkkien ja tiemerkintöjen näkyvyyttä ja kontrastia. Oleellista tämä olisi etenkin risteysalueilla, joissa iäkkäille tapahtuu eniten henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia. Liikennemerkkien näkyvyyden parantaminen 3M on ollut mukana parantamassa liikenneturvallisuutta jo yli 60 vuotta kehittämällä mm. heijastavia kalvoja, joiden avulla liikennemerkeistä on pyritty tekemään entistä näkyvämpiä. Viime vuosina 3M on voimakkaasti panostanut prismateknologian kalvoihin, kehittämällä niiden toimintakykyä vastaamaan tämän päivän liikennetarpeita. Perinteiset lasihelmipohjaiset, heijastavat kalvot jäävät monessa suhteessa prismakalvon varjoon, mutta ovat riittäviä pimeille maanteille ja alueille, joissa on vähäisiä valonlähteitä. Mutta näidenkin merkkien parhaan toimintakyvyn edellytyksenä on, että se on ehjä ja puhdas, jotta sen viesti on selvästi luettavissa. Prismakalvot Prismateknologia on kalvoteknologian uudemmasta päästä, vaikka siitä tehtyjä merkkejä on teillä ollut käytössä mm. yläpuolisten opasteiden muodossa jo yli kymmenen vuoden ajan. Kalvon tuomat edut ovat kiistattomat. Prismakalvosta tehdyt merkit ovat kirkkaita, joten ne on helppo havainnoida jo kaukaa ja epäedullisista kulmista. Kalvon värikontrasti yöllä ja päivällä on erinomainen eli kirjaimet ja symbolit erottuvat taustastaan erinomaisesti, mikä tekee merkin luettavuudesta hyvän. Ja mikä parasta, ulkopuolista valaistusta ei tarvita, mikä aikaansaa huomattavia säästöjä mm. asennuksessa ja ylläpidossa. Alueilla, joissa on paljon erilaisia valonlähteitä kuten katuvaloja ja mainosvaloja, voi liikennemerkki useasti hävitä näiden visuaalisten häiriötekijöiden joukkoon. Tällaisilla alueilla ovat juuri kirkkaasta ja ympäristöstään erottuvasta prismakalvosta valmistetut liikennemerkit omiaan kertomaan sitä viestiä, mitä autoilijalle halutaan välittää. Ja kehitys jatkuu. Tänä vuonna 3M toi markkinoille alempaan kategoriaan luokitellun prismakalvon ja ensi vuonna markkinoille tulee ns. D³ -kalvo, joka korvaa aikaisemman version kirkkaamman luokan kalvoissa. Näillä kehitysaskelilla 3M pyrkii pitkäjännitteisesti parantamaan turvallisuutta teillämme. Kaikki ei aina ole sitä miltä näyttää. 6 Turvallisuus 2/2005

7 Tornio Kemi Oulu Raahe Kokkola Vaasa Rekallinen turvallisuutta kulki länsirannikon halki Syyskuussa Suomen 3M Oy järjesti työturvallisuustapahtuman kuudella paikkakunnalla niiden suurimpien teollisuuden alan yritysten työntekijöille. Ideana saada sellaisetkin työntekijät tutustumaan työturvallisuustuotteisiin, joiden on hankala päästä osallistumaan messuille ym. tapahtumiin. Rekassa oli esillä mm. 3M:n henkilökohtaisia suojaimia, turvakalvoja ja työtilamattoja, heijastavia varoitusasuja sekä teollisuuden kunnossapitoon soveltuvia tuotteita. Runsaan tuhannen henkilön kävijämäärä yllätti tapahtuman järjestäjät. Yleisö antoi turvallisuustapahtumasta paljon kiitosta ja se koettiin mielenkiintoisena ja hyvänä mahdollisuutena päästä kokeilemaan itse tuotteita. - Harvoin sitä lähdetään tuotantolinjalta kesken työpäivän tutustumaan uusiin tuotteisiin kahvikupin lomassa, totesi muuan vierailija tyytyväisenä. Outokumpu Kemin kaivoksen työntekijät tutustumassa rekan turvallisuusantiin. Kaikkien arvontaan osallistujien kesken arvottiin nimikirjaimin varustettu PULSAR-kello. Onnetar suosi seuraavia henkilöitä: Kerttu Renko Matti Lång Jarmo Röyttä Markku Alasaarela Seppo Timonen Kari Anttonen Maila Pursiainen Janne Koskela Kalevi Myllykangas Jyrki Huovinen Kimmo Sikanen ABB, Oy Vaasa Boliden Kokkola Oy Botnia Mill Service Oy Ab Fortek Oy Veitsiluoto Kemira Oyj, Oulu Kemira Oyj, Kokkola Outokumpu Chrome Oy/ISS, Kemi Outokumpu Stainless Oy, Tornio Rautaruukki Oyj, Raahe Stora Enso Oyj, Oulu Wärtsilä Finland Oy, Vaasa Turvallisuus 2/2005 7

8 Maailman suurimmat ja upeimmat laivat tehdään Aker Finnyardsilla Aker Finnyards on yksi maailman johtavista risteilyalusten ja matkustajalauttojen sekä muiden teknisesti vaativien alusten rakentajista. Suuri osa maailman risteilyaluksista on rakennettu yhtiön telakoilla. Yrityksellä on pitkä historia. Turun telakka on perustettu vuonna 1737, Rauman telakka vuonna 1945 ja Helsingin telakka vuonna Huippuosaaminen vaatii huipputekijöitä. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja siksi siitä huolehtiminen on avainasia. Työturvallisuus on tärkeä ja olennainen osa Aker Finnyardsin toimintaa. Yhtiön huikea osaaminen perustuu rakennetun laivan tuomaan kokemukseen. Laivojen tekeminen on vaatinut paljon suunnittelua, inspiraatiota, sitoutumista ja ennen kaikkea innovaatiota. Nykyään pääpaino on risteilyalusten ja matkustaja-autolauttojen suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta Aker Finnyards on rakentanut mm. 60 % maailman jäänmurtajista. Ja Suomen merivoimille alustoimituksia on ollut yli 100. Kolme modernia telakkaa Helsingissä, Raumalla ja Turussa kuuluvat Euroopan laajimpiin. Aker Finnyardsin liikevaihto on noin miljardi euroa. Yhtiön tilauskanta on kaksinkertaistunut vuoden kuluessa 2.7. miljardiin euroon. Telakalla on vakinaista omaa työvoimaa noin henkeä. Lisäksi tarvitaan paljon erilaisia yhteistyökumppaneita, sekä alihankkijoita että kokonaistoimittajia. Aker Finnyards on osa kansainvälistä Aker Yards -laivanrakennuskonsernia, joka kuuluu maailman suurimpien laivanrakennusryhmien joukkoon. Aker Yardsilla on vahva asema sekä innovaation, tuotteiden, teknologian, kokemuksen että kapasiteetin suhteen. Tuotevalikoimaan kuuluvat risteilijät ja matkustajalautat, kauppaalukset, offshore-alukset sekä teknillisesti vaativat alukset. Aker Yardsilla on 13 telakkaa, jotka sijaitsevat Suomessa, Norjassa, Saksassa, Romaniassa ja Brasiliassa. Ryhmän liikevaihto on noin miljardia euroa, ja sillä on noin työntekijää. Henkilöstö tärkein voimavara Laivanrakennusteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomen teollisuudelle ja koko kansantaloudelle. Aker Finnyardsin tärkein voimavara on henkilöstö. Työturvallisuus on olennainen osa yrityksen toimintaa. Työsuojelu ja työturvallisuus ovat myös osa henkilöstön ammattitaitoa. Ne eivät ole erillisiä toimintoja, joista vastaa vain työsuojeluorganisaatio. Parhaimmillaan hyvin toimiva työsuojelu on merkittävä osa työn laatua ja työn tuottavuutta. Moderni tuotantolaitos Nykypäivän laivanrakennus ei ole pelkkää metallin jalostamista. Se ei ole vain lujuuslaskelmia ja runkorakenteiden suunnittelua ja lopuksi kokoonhitsaamista. Aker Finnyardsin telakoilla se sisältää paljon innovatiivista ajattelua ja korkean teknologian osaamista ja tutkimista.telakoilla työskentelee monien eri alojen ammattilaisia. Vaikka jokainen on oman alansa spesialisti, on yhteistyön merkitys suuri. Luottamus ja toisen työn kunnioitus korostuu, koska samoissa tiloissa työskentelee oman väen lisäksi joukko yhteistyökumppaneita ja asiakkaan edustajia. Lohkotehtaan tehtävänä on toimittaa kaikille Aker Finnyardsin telakoille laivojen rungon terästyöt eli sovittuun asteeseen varustellut suurlohkot. Lohkotehdas koostuu osavalmistuksesta ja osakoonnista, lohkokoonnista ja suurlohkokoonnista sekä laivan rungon koonnista. Lohkotehtaan työt tehdään pääsääntöisesti sisätiloissa halleissa, joiden yhteinen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Tehtaan neljässä lohkonkoontihallissa on avattavat katot, joiden kautta jopa 600 tonnin siis viiden säköveturin painoisia ja maksimissaan 8 Turvallisuus 2/2005 Maailman suurin risteilyalus 339 metrinen M/S Freedom of the Seas luovutetaan Royal Caribbean -varustamolle Aker Finnyardsin Turun telakalta huhtikuussa Laivaan mahtuu matkustajaa.

9 Aker Finnyardsin työsuojelupäällikkö Petri Moisio ja suojainvälinehuoltaja Markku Metsäranta kolmikerroksisen kerrostalon kokoisia lohkoja voidaan liikutella pukkinosturin avulla. Lohkotehtaalla työskentelee noin 850 henkilöä, joista pääosa on levyseppiä ja hitsaajia. Lisäksi levyhallissa on kymmeniä teknikon ja insinöörin koulutuksen saaneita työnjohtajia ja osastopäälliköitä. Valtakunnallisten tapaturmatilastojen mukaan Suomen vaarallisinta työtä tekevät hitsaajat ja levysepät. Koulutuksella, töiden järjestelyillä ja hyvillä henkilönsuojaimilla työtapaturmia voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä merkittävästi. Muuttunut työturvallisuuskulttuuri - Viime aikoina turvallisuusajattelu on saanut Aker Finnyardsilla aivan uuden merkityksen, kertoo Turun telakan turvallisuuspäällikkö Petri Moisio. Yrityksellä on uusi käytäntö turvallisuusasioiden seurannassa. Turvallisuusasioita seurataan reaaliajassa kuten rahaa ja siitä raportoidaan eteenpäin. Turvallisuusasioihin reagoidaan välittömästi. Johtoryhmän viikottainen palaveri aloitetaan turvallisuusasioiden viikkoraportilla toimitusjohtaja Yrjö Julinin johdolla. Alunperin työympäristön puitteet on luotu telakalla laivanrakennukseen. Tänä päivänä henkilöstön hy- vinvointi on huomioitu työympäristön suunnittelussa. Ihminen on tärkeä osa työympäristöä. Työsuojelu on otettu osaksi laitteiden ja koneiden hankintaprosessia. Käyttäjät huomioidaan ennen kuin lopullisia hankintoja tehdään. Lohkotehtaan työturvallisuutta koskee linjavastuuperiaate. Käytännössä tämä merkitsee, että työsuojeluorganisaatio tukee ja avustaa linjaa suojainhankinnoissa ja koulutuksessa ja vastuu työsuojelusta on linjaorganisaatiolla. Työnjohtaja vastaa kussakin tiimissä suojainten käytöstä. Vaativa työympäristö Työsuojelun lohkotehtaalla tekee erityisen haastavaksi se, että tehtaalla työskentelee noin 200 yhteistyökumppania. Kullakin työtiimillä on ryhmänvetäjä, joka huolehtii omasta ryhmästään. Aker Finnyards vastaa osaltaan koko yrityksen tiloissa tapahtuvasta työsuojelusta. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti, myös turvallisuusasioissa. Erityisiä haasteita luo työntekijöiden erilainen kulttuuritausta, ajattelutapa ja kieli. Euroopan unionin myötä vaatimukset ovat edelleen kasvaneet. Kaikilta tehdasalueella työskenteleviltä tuotantotyöntekijöiltä vaaditaan työturvallisuuskortti alkaen. Työturvallisuuskortti osoittaa, että sen haltija on saanut yleisen perehdyttämiskoulutuksen työpaikan työturvallisuusasioihin. Työturvallisuuskortin avulla pyritään parantamaan erityisesti ulkopuolisten aliurakoitsijoiden työntekijöiden työturvallisuutta. Yleisimpiä vaaratilanteita lohkotehtaalla aiheuttavat nostot, käsityökalujen, erityisesti taljan käyttö, tulityöt ja niihin liittyvät kaasuriskit sekä telinetyöskentely. Hitsaustöitä ajatellen lohkotehdas eroaa merkittävästi ns. perinteisestä hitsaustyöympäristöstä. Työskentelyn mittakaava on erityisen suuri. Lohkotehtaalla on suuria ja korkeita kappaleita, kiipeilyä ja ahtaita paikkoja. Työkohteet vaihtelevat ja työskentely on prosessimaista. Tehtaalla tapahtuva työskentely sisältää paljon kappaleiden liikuttelua ja siirtämistä. Työhön liittyviä riskejä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti koulutuksen avulla. - Tehdään nostosuunnitelmia, järjestetään kaasukoulutuksia ja työkalujen käyttökoulutuksia, kertoo Moisio. Koulutustilanteissa työntekijät saadaan ymmärtämään työturvallisuuden merkitys. Tuore saavutus Turun telakalla työturvallisuuden parantamiseksi on 350-sivuinen kirja työtapaohjeista. Työntekijät ovat itse osallistuneet ohjeiden tekemiseen. Varsinaisten työskentelyohjeiden lisäksi kirja sisältää myös painavaa Turvallisuus 2/2005 9

10 asiaa henkilönsuojainten käytöstä, ergonomisista työasennoista ja venyttelystä. Työtapaturmat ovat vähentyneet Turun telakalla viimeisten kymmenen vuoden aikana yli 70 prosenttia. Osaltaan tähän on vaikuttanut henkilönsuojainten lisääntynyt käyttö. Kaikkien tehtaalla työskentelevien on käytettävä suojaimia. Minimivaatimimuksena on käyttää kypärää, haalaria, turvajalkineita ja suojalaseja. Näiden lisäksi on käytettävä työkohtaisia suojaimia, kuten hanskoja, hitsausmaskeja, hengityssuojaimia, kuulosuojaimia jne. - Telakan työympäristö ja työturvallisuuskulttuuri ovat muuttuneet vuosien saatossa. Työturvallisuus on yksi investointikohde siinä missä koneet ja laitteetkin. Tänä päivänä tietyt työturvallisuusasiat ovat jo itsestäänselviä. Turvallisuudesta on tullut osa telakan päivittäisrutiineja, sanoo Moisio. Lohkotehdas eroaa merkittävästi ns. perinteisestä hitsaustyöympäristöstä. Kuva: Juhani Niiranen Hitsaavaan teollisuuteen tarkoitettu tuotelinja laajenee 3M:llä on monipuolinen tuotevalikoima henkilökohtaisia suojaimia hitsaustyöympäristöön. Nyt tuotevalikoima on kasvanut edelleen. Uuteen 3M WS-300 -sarjaan kuuluu neljä hitsausmaskia: kolme automaattimaskia ja yksi tavallinen hitsausmaski. Kahdessa maskissa on kiinteä tummuusaste ja yhdessä kolme valinnaista tummuusastetta. WS-300 -sarjan hitsaus- maskit ovat kestäviä ja luotettavia perustason maskeja. Automaattisesti tummuva hitsauslasi WS-300-sarjan automaattisesti tummuvat hitsauslasit varmistavat jatkuvan, kirkkaan ja terävän hitsauskohteen näkyvyyden. Hitsauslasit tuottavat luotettavan, automaattisen muutoksen vaaleasta tummaan ja takaisin juuri niin kuin hitsaaja haluaa. Hitsauslasi tummenee valokaaren syttyessä. Kun hitsaus on valmis hitsauslasi palautuu automaattisesti vaaleaan tilaan. Näin hitsaaja voi tarkistaa hitsaussauman samalla kertaa turvallisissa olosuhteissa ja valmistella myös seuraavan hitsauksen. 10 Turvallisuus 2/2005

11 Turvallista ja suojattua hitsausta Silmävammat ovat hitsaajien yleisin akuutti vamma. Automaattisesti tummuva hitsauslasi suojaa tehokkaasti hitsaajan silmiä vahingoittumiselta. Hitsauslasit suojaavat vaaralliselta ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä. Automaattisesti tummuva hitsauslasi poistaa myös niskan rasitukset, joita suojaimen jatkuva nyökytteleminen aiheuttaa. Hitsaajan molemmat kädet ovat vapaina, mikä helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä. Jatkuvan näkyvyyden ansiosta vaikeistakin hitsauksista tulee helpompia. Uusi 3M Speedglas automaattisesti tummuva hitsauslasi Speedglas hitsauslasivalikoimaa on täydennetty uudella lasilla. Uudessa automaattisesti tummuvassa hitsauslasissa on kaksi valinnaista tummuus- ja herkkyystasoa. Hitsauslasi soveltuu mihin tahansa Speedglas sarjan hitsausmaskiin. Hitsauslasissa on tummuudet 9 ja 11. Speedglas 9002D hitsauslasissa on kaksi herkkyystasoa. Hitsaaja voi säätää herkkyystasoa juuri työolojen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi heikkovirtaisessa TIG-hitsauksessa on hitsauslasin herkkyystason oltava suurempi (20 ampeeriin asti). Uusi Speedglas 9002D -hitsauslasi antaa hitsaajalle mahdollisuuden joustavaan työskentelyyn erilaisissa työskentelyolosuhteissa. Jatkuvaa silmiensuojausta Speedglasin automaattisesti tummuvissa hitsauslaseissa on jatkuva suoja ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä riippumatta siitä, ovatko hitsaulasit päällä, ja tummana vai vaaleina. Hitsauslasin automaattinen tummuminen perustuu nestekideteknologiaan. Elektroniikkayksikkö tummentaa lasin 1/ sekunnissa valokaaren sytyttyä. Kaikki Speedglas lasit täyttävät eurooppalaisen hitsauslaseja koskevan EN 379 -standardin vaatimukset. Turvallisuus 2/

12 Yksillöllistä ja luotettavaa henkilönsuojausta Kun ilman epäpuhtauspitoisuudet eivät vähene riittävästi teknisin ratkaisuin on käytettävä hengityksensuojaimia. Hengityksensuojauksesta puhuttaessa on pyrittävä aina optimaalisen suojaustason saavuttamiseen. Mitä korkeampi suojausluokka suojaimella on, sitä parempi suojausteho. Riittävän suojaustehon saavuttamiseksi on valittava oikea, sopiva suojain ja sitä on käytettävä oikein ja koko altistumisajan. Tämän päivän henkilönsuojaukselta vaaditaan turvallisuuden lisäksi myös käyttömukavuutta. 3M:n hengityssuojainvalikoima on kattava. FFP3-suojainluokan tuoteperhe on kasvanut. Nyt valittavana on kolme erilaista hiukkassuojainta. 3M:n FFP3-luokan hiukkassuojaimet antavat käyttäjälleen miellyttävää ja turvallista suojausta. Suojainvalikoimassa yhdistyvät muotoilu ja edut, jotka soveltuvat yksilöllisiin tarpeisiin. Tuotekehityksessä on huomioitu eri kasvojen muodot ja piirteet niin että suojaimet sopivat hyvin mahdollisimman monelle käyttäjälle. FFP3-luokan huoltovapaiden hiukkassuojainten tuotevalikoimassa on nyt kolme erilaista tuotetta, jotka tarjoavat henkilönsuojausta erilaisiin käyttötarpeisiin henkilökohtaiset ominaisuudet huomioiden. Kaikki kolme FFP3-luokan hiukkassuojainta on kehitetty 3M: n oman suodatinmateriaalin kanssa sen suodatustehokkuuden ansi-osta haitallisia hiukkasia, savua ja jauhemaisia aineita (myös bakteereja ja viruksia) vastaan. 3M 8833 Classic Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Vankkarakenteinen kuppimuotoinen hiukkassuojain, Suojauskerroin: 50 3M 9332 Comfort Plus Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Ainutlaatuinen muotoilu kokoontaitettava hiukkassuojain Suojauskerroin: 50 3M 8835 Premium Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Uudelleenkäytettävä Suojauskerroin: 50 3M 8833 Classic FFP3 Huoltovapaa hiukkassuojain Vankkarakenteinen ja kuppimainen muotoilu Istuu hyvin erilaisiin kasvojenmuotoihin ja -kokoihin Säilyttää hyvin muotonsa käytön aikana myös kuumissa ja kosteissa olosuhteissa 3M Suodatinmateriaalin edut Suodattaa tehokkaasti haitalliset hiukkaset Alhainen hengitysvastus 3M Cool Flow - uloshengitysventtiili Vähentää lämmön muodostumista suojaimen sisälle, koska kostea ja lämmin ilma poistuvat tehokkaasti uloshengitysventtiilin kautta Hengityssuojainten käytössä on huomioitava, että suojain suojaa vain, mikäli se on asetettu tiiviisti kasvoille. Tutustu aina suojaimen käyttöohjeeseen ennen sen käyttöönottoa. Pehmeä sisempi kasvotiiviste Hyvä tiiviys kasvoja vasten Lisää käyttömukavuutta Puhdista kasvotiiviste kätevästi 3M 105 Suojainpyyhkeellä. 12 Turvallisuus 2/2005

13 Sirpalesuoja elintarviketeollisuuden lasipinnoille 3M Scotchield Turvakalvoilla BRC (British Retail Consortium) on kansainvälisesti tunnettu ja maailmanlaajuisesti käytetty kuluttajatuotteiden turvallisuusmääräyksiin ja tuotantohygieniaan liittyvä standardi. Standardin myöntäminen edellyttää tuotantolaitoksen henkilöstöön, prosesseihin sekä tuotteisiin liittyvää kontrollointia. Osana standardia määritellään, että elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten ikkunapintojen tulee olla suojattu rikkoutumista vastaan. Pandan makeistehtaalla standardi huomioitiin ja ISS Panda Oy kalvotti kahdessa Vaajaosken tuotantolaitoksessa noin 1700m²:n lasipinnat 3M Scotchshield turvakalvolla. - Tilojen kaikki lasiset väli- seinät, toimistotilojen ikkunat sekä koneiden lähellä olevat lasiset tarkistusluukut kalvotettiin, kertoo Riitta Saarentausta Panda ISS:ltä. Kalvot lisäävät lasituksen turvallisuutta ja vähentävät sirpaleista johtuvaa loukkaantumisriskiä pitäen rikkoutuneen lasin sirpaleet kasassa. Mahdollinen vahinko voidaan rajoittaa vain rikkoutuneen lasin poistoon. 3M Scotchield Turvakalvot Valikoimastamme löytyy useita turvakalvoja eri käyttökohteisiin. Turvakalvoja on saatavana myös harmaana, jolloin se toimii samalla auringonsuojakalvona. Pandan Vaajakosken tehtaan suunnittelupäällikkö Matti Ylönen ja ISS Pandan Riitta Saarentausta turvallisten lasipintojen äärellä 3M Scotchield Turvakalvotyyppi Näkyvän valon heijastus % Näkyvän valon läpäisy % 3M TM Safety-Walk TM Työtilamatot lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta Seisominen koko päivän ajan kovalla alustalla aiheuttaa kipua ja fyysistä väsymistä. 3M TM Safety-Walk TM Työtilamatot tuovat mukavuutta seisomatyöhön, vähentävät väsymistä ja lisäävät tehokkuutta. Mattojen turvallinen pinta estää liukastumista ja kaatumista, se suojaa myös putoavia työkaluja vaurioitumiselta ja vähentää näin ollen myös melua. Lue lisää aiheesta ensi numerossa. Lämmöntorjunta % Häikäisyn poisto % UV-säteilyn torjunta % Kalvokerroksia, kpl Kalvon paksuus, mm Standardi SCLARL ,1 EN B1 S20SIARL ,1 EN B1 S35NEARL ,1 EN B1 S50NEARL ,1 EN B1 ULTRA ,152 EN B1 SH14CLARL ,38 EN 356 P2A SH4CLARXL (ulkokäyttö) ,1 EN B1 Turvallisuus 2/

14 14 Turvallisuus 2/2005

15 Asiantuntijoita turvallisuuskysymyksiesi ratkaisuun Tiesitkö miten monta työturvallisuusalan ratkaisua ja asiantuntijaa löytyy Suomen 3M Oy:stä? Tässä lyhyt esittely pääpiirteissään tuoteryhmistä ja asiantuntijoista, jotka auttavat Sinua kiperien työturvallisuuskysymysten ratkaisuissa. Kysy meiltä, meidän tehtävä on auttaa Sinua! 3M Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet Lukuisia suojainvaihtoehtoja hengityksen- ja kuulon-, pään- ja silmiensuojaukseen. Ympäristönsuojelutuotteet ovat imeytystuotteita esim. öljylle. Asiantuntijat: Patrick Ekelund Johanna Paganus Saara Riipinen Fredrik Dettmann Milla Olo Pentti Siika-aho Hannu Mäki 3M Safety-Walk Liukuesteteipit- ja työtilamatot Itsekiinnittyviä liukuesteteippejä ehkäisemään liukastumisia ja kaatumisia sekä sisä- että ulkotiloissa. Työtilamatot pehmentämään askelluksesta ja seisomatyöstä aiheutuvaa rasitusta, sekä ehkäisemään liukastumista märillä lattioilla. 3M Scotchshield Turvakalvot, 3M Scotchtint Panther autokalvot Turvakalvot ja autokalvot suojaamaan ja turvaamaan ikkunoita ja lasipintoja, sekä ehkäisemään pirstaloitumista. Palokatkotuotteet tarjoamaan ratkaisuja ehkäisemään tulipalon edistymistä ja etenemistä rakennuksissa. Asiantuntijat: Asiakaspalvelu: Hannu Heikkilä Mika Saksi Palokatkotuotteet Turva- ja autokalvot Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet, Liukuesteteipit, matot, Turva- ja autokalvot, Palokatkotuotteet 3M Ergonomiatuotteet Näillä helpotat päätetyötä. Kysy lisää PC:n häikäisy- ja tietoturvasuojista, rannetuista, aineistotelineistä, ergonomiahiiristä. Asiantuntija: 3M Scotchlite Heijastavat Materiaalit Eri tarkoituksiin soveltuvia heijastavia materiaaleja mm. hyvin näkyviin työvaatteisiin (myös palosuojattuja), yritysasuihin, meripelastusvälineisiin, kenkiin, asusteisiin ja irtoheijastimiin. Thinsulate lämmöneritysmateriaali Ohuenohut patentoitu kuiturakenne pitää lämpimänä ja lisää työvaatteen liikkumamukavuutta. Asiantuntijat: Jutta Behm Matti Hasu Heijastavat materiaalit: Heijastavat materiaalit: vapaa-aika, irtoheijastimet, työvaatteet, Thinsulate -materiaali Merkintätuotteet 3M Merkintätuotteet Raskaan kaluston ajoneuvoteippaus- ja ääreismerkintätuotteet Asiantuntijat: Raimo Hannele Nygård Nyholm Merkintätuotteet, Liikenteenohjaustuotteet Henrik Ahlström Johan Elfving Heijastavat tuotteet, Thinsulate, Liikenteenohjaus- ja merkintätuotteet Janne Mertanen 3MLiikenteenohjaustuottet Heijastavia kalvoja liikennemerkkeihin ja -opasteisiin sekä jälkivalaiseva materiaali poistumisteiden merkitsemiseen Asiantuntija: Birgitta Rantamäki 3M Kuluttajatuotteet Kuluttajapakattuja suojaimia ja heijastimia vähittäiskaupalle Asiantuntijat: Matti Souri Esa Kivisoja Jari Pusenius Ari Ylkänen Riitta Selkamo Ergonomia- ja kuluttajatuotteet Turvallisuus 2/

16 Rastita haluamasi materiaalipyyntö ja faksaa Suomen 3M:lle numeroon (09) Lisätietoja tuoteryhmästä: Esite Esite 3M Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet: Hiukkassuojaimet Puoli- ja kokonaamarit Moottoroidut- ja paineilmakäyttöiset hengityksensuojaimet Kuulonsuojaimet Suojalasit Hitsauksen erikoistuotteet Ympäristönsuojelutuotteet Soita minulle Sovi tapaaminen kanssani 3M Liikenneturvatuotteet: 3M Scotchlite Heijastavat materiaalit Thinsulate lämmöneristysmateriaalit 3M Kiinteistönsuojatuotteet: 3M Safety-Walk Liukuesteteipit 3M Safety-Walk Työtilamatot 3M Scotchield Turvakalvot Palokatkotuotteet Nimi: Yritys: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Lähettäkää 3M Turvallisuus -lehti myös seuraavalle yrityksemme työntekijälle: Nimi: Tehtävä yrityksessä: Yritys: Yrityksen päätoimiala: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Annan luvan lähettää informaatiota tuotteistanne/palveluistanne sähköpostilla. osoitteeni: Osoitetarran yhteystiedot ovat oikein. Halutessasi voit myös postittaa lomakkeen osoitteeseen: Suomen 3M Oy / 3M Turvallisuus-lehden toimitus PL ESPOO Yhteystietomme olivat väärin. Rastita mikä: Omat yhteystietoni ovat muuttuneet Yrityksen nimi/osoite on muuttunut Poistakaa rekisteristä osoitetarran henkilö, syy: Poistakaa rekisteristä osoitetarran yritys, syy: Oikeat yhteystiedot: Nimi: Tehtävä yrityksessä: Yritys: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Annan luvan lähettää informaatiota tuotteistanne/ palveluistanne sähköpostilla. osoitteeni:

Turvallisuus. Turvallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 2/2006. www.3m.com/fi/turvallisuus

Turvallisuus. Turvallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! 2/2006. www.3m.com/fi/turvallisuus Turvallisuus 2/2006 www.3m.com/fi/turvallisuus Haluamme toivottaa lukijoillemme Turvallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta! Turvallisuus Laadukas heijastin auttaa erottumaan Kuluttajan on vaikea arvioida,

Lisätiedot

Lasitusalan työsuojelu

Lasitusalan työsuojelu Lasitusalan työsuojelu Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta Teksti ja kuvat: Jorma Hyvönen Taitto: Pen & Pen Oy Paino: Painojussit Oy 1. painos 2009 ISBN

Lisätiedot

Hitsauksen työturvallisuus

Hitsauksen työturvallisuus Hitsauksen työturvallisuus H I T S A U S U U T I S E T n R o 2 2 0 0 6 Terveys ja turvallisuus hitsauksessa UUTISET 2 2006 HITSAUS G l o b a l s o l u t i o n s f o r l o c a l c u s t o m e r s e v e

Lisätiedot

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa.

tapaturma Työturvallisuuden myönteinen kehitys pysähtyi vuonna 2004 paperi- ja selluteollisuudessa. 0 Tutkija Liisa Yrjämä: Vapaa-ajan tapaturmat vakavampia kuin työtapaturmat s. 8. Työsuojelupäällikkö Ari Hänninen, UPM Raflatac Oy: Tuottavuutta, laatua ja turvallisuutta yhtä aikaa s. 4. tapaturma Paperiteollisuuden

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta

TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari TYÖTURVALLISUUS KONEPAJASSA Työnjohtajan näkökulmasta Lappeenrannassa 28.3.2008 Marko

Lisätiedot

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus

JOHDANTO. Suuret kiitokset lehtori Teuvo Kärnälle ja kaikille työhön osallistuneille. Helsingissä 23.11.2004. Yli-insinööri Seppo Valio Opetushallitus TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 18/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN 952-13-2287-X (nid.) ISBN 952-13-2288-8 (pdf) ISSN

Lisätiedot

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10.

Työturvallisuusohje STO 1/2009. Työsuojelu sähköaloilla. Yleinen osa. 1. Työsuojelun yleiset tavoitteet. 15.11.2012 Korvaa: 8.10. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 1/2009 15.11.2012 Korvaa: 8.10.2009 Laatija: Jukka Tamminen Tietoliikenne Sähkön jakelu Energian tuotanto Sähköasennus Liittyvä

Lisätiedot

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus

SAK:n työsuojelutavoitteet. Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus 2 2014 SAK:n työsuojelutavoitteet Parempaan työympäristöön terveelliset ja turvalliset työolot ovat jokaisen työntekijän perusoikeus Maaliskuu 2014 Lisätiedot: Raili Perimäki raili.perimaki@sak.fi puhelin

Lisätiedot

metsässä Työ pitää yhä vireänä Turvallisesti 61-vuotias tervaskantometsuri Tapio Europeaus: Metsäalan työturvallisuuslehti 2007

metsässä Työ pitää yhä vireänä Turvallisesti 61-vuotias tervaskantometsuri Tapio Europeaus: Metsäalan työturvallisuuslehti 2007 Professori Jorma Saari, TTL: Työturvallisuuteen kaivataan nyt uutta otetta s. 3. Toiminnanjohtaja Markku Vaario: Tiimeistä työhyvinvointia metsänhoitoyhdistyksiin s. 8. Turvallisesti metsässä Metsäalan

Lisätiedot

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET

METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 Ruiskuvalettujen muoviosien palveleva moniosaaja. Syyskuu Joulukuu 4/2007 6/2011 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen

Lisätiedot

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle

Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Tuottavuus ja turvallisuus huipputasolle Työympäristökilpailu 2002 2005 Tekstit: Jukka Tiihonen (toim.) Petra Houghton Heikki Laitinen Arja Liinamaa Paula Maunumäki Jukka Muukkonen Terhi Saranen Johanna

Lisätiedot

Yritys- Oitin Valu Oy. Helsingin. www.lämpökamera.fi LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN. Joulukuu 4/2012

Yritys- Oitin Valu Oy. Helsingin. www.lämpökamera.fi LÄMPÖKAMERAT KIINTEISTÖKUVAUKSIIN. Joulukuu 4/2012 Helsingin Yritys- maailma Joulukuu 4/2012 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa, sillä jokaisella on oikeus hyvään ja turvalliseen työympäristöön. Pyydä työnantajaasi hankkimaan

Lisätiedot

Konebossilla avajaiset Turussa. Avant Tecno Oy laajentaa Ylöjärvellä. Muoviala lisää työpaikkoja Suomessa. Huoltokemikaalit ympäristöä huomioiden

Konebossilla avajaiset Turussa. Avant Tecno Oy laajentaa Ylöjärvellä. Muoviala lisää työpaikkoja Suomessa. Huoltokemikaalit ympäristöä huomioiden 4 /2015 ISSN 0780-7090 33.vuosikerta http://www.tn-lehti.fi e-mail: toimitus@tn-lehti.fi Muoviala lisää työpaikkoja Suomessa Huoltokemikaalit ympäristöä huomioiden Konebossilla avajaiset Turussa Avant

Lisätiedot

Kalasatama nousee s. 3

Kalasatama nousee s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 1 2012 Kalasatama nousee s. 3 02 Anna Hyvönen aloittaa Ramirent Finlandin toimitusjohtajana 04 Turvapuisto jakaa työturvallisuuden parhaita käytäntöjä 2 Ramirentin asiakaslehti

Lisätiedot

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala

Työsuojelu kiteytetysti. Kiinteistöpalveluala Työsuojelu kiteytetysti Kiinteistöpalveluala Sisältö Kiinteistöpalvelualan työsuojelu... 4 Työturvallisuus työpaikalla... 5 Työnantajalla huolehtimisvelvoite... 5 Työturvallisuus yhteisellä työpaikalla...

Lisätiedot

Tieturva 1. Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja

Tieturva 1. Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Tieturva 1 Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Tieturva 1 Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Toteuttamisvaiheen

Lisätiedot

Työkyvyn tuki vuokratyössä

Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Työkyvyn tuki vuokratyössä Työkyvyn tuki vuokratyössä Kimmo Terävä Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 5, PL 39, 00411 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi ISBN

Lisätiedot

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA

MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA MONISTE 6/2006 TYÖSSÄOPPIMISEN TYÖSUOJELU LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNOSSA Opetushallitus Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho ISBN 952-13-2788-X (nid.) ISBN 952-13-2789-8 (pdf) ISSN 1237-6590 Edita

Lisätiedot

Yritys- AC-Tilit. Oitin Valu Oy. Espoon-Vantaan

Yritys- AC-Tilit. Oitin Valu Oy. Espoon-Vantaan Espoon-Vantaan Yritys- maailma AC-Tilit Täyden palvelun tilitoimisto Sinikalliontie 12, Espoo 010 548 38 03 info@ac-tilit.fi Joulukuu 4/2012 Terveenä töissä! Ergonomiatuotteisiin kannattaa aina panostaa,

Lisätiedot

Mineraaliteknologiaan painottuva numero

Mineraaliteknologiaan painottuva numero Talvi 2012 Mineraaliteknologiaan painottuva numero N:o 1 2012 Tässä numerossa Päätoimittaja Juha Martikainen Toimitussihteeri Hanna-Mari Vuorisalo Toimituskunta Juha Myllärinen Juha Penttilä Pertti Turunen

Lisätiedot

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen

I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6. Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Risk Consulting I F S R I S K M A N A G E M E N T J O U R N A L 1 / 2 0 0 6 Nyt on aika valmistautua ilmastonmuutokseen Domsjö Fabriker huolehtii hyvin turvallisuusasioista Sisältö Pääkirjoitus TAVOITTEENA

Lisätiedot

Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa

Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa Vaatetusalan työturvallisuuden perusteet toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa SEINÄJOEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 1 Tämä teos on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston myöntämällä tuella. Teoksen kopioimisen

Lisätiedot

On the. Kumppanuuden. Yhteistyö. ABC s.14. Kupariteollisuuspuistossa s.06. ValtaSata tuottaa hallintopalveluita. Kaanaan teollisuuspuiston kehitys

On the. Kumppanuuden. Yhteistyö. ABC s.14. Kupariteollisuuspuistossa s.06. ValtaSata tuottaa hallintopalveluita. Kaanaan teollisuuspuiston kehitys On the 1/2014 ValtaSata tuottaa hallintopalveluita Kaanaan teollisuuspuiston kehitys Työturvallisuus ensin 16 17 20 Yhteistyö Kupariteollisuuspuistossa s.06 Kumppanuuden ABC s.14 Työturvallisuus ensin

Lisätiedot

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA

Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Versio 7.5 13.04.2015 Aalto-yliopiston Kemian tekniikan korkeakoulu TYÖTURVALLISUUS OPPILAITOKSESSA Toimittanut: Kimmo Karinen

Lisätiedot

JA TEOLLISUUSUUTISET

JA TEOLLISUUSUUTISET METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu 4/2007 4/2011 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Rengasalan ergonomiaselvitys

Rengasalan ergonomiaselvitys Rengasalan ergonomiaselvitys Loppuraportti Mika Nyberg & Vuokko Puro Työterveyslaitos Tampere 2 (37) Esipuhe ja kiitokset Tämä rengasalan ergonomiaselvitys on tehty Työturvallisuuskeskuksen ja kumiteollisuuden

Lisätiedot

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014. teema. Työturvallisuus

HELSIN GIN TEEMALEHTI. Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014. teema. Työturvallisuus TEEMALEHTI HELSIN GIN Rakennusmestarit ja -insinöörit 2014 Työturvallisuus SISÄLTÖ 6B 2014 Toimittajalta Helsingin Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry:n vuotuinen Teemalehti ilmestyy nyt kuudennen kerran.

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS

OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS Jorma Nykänen Sisällys OPETUSHARJOITTELIJAN TYÖTURVALLISUUSOPAS 1. Johdanto 3 2. Työturvallisuuslaki 3 3. Oppilaitoksen työturvallisuusohjelma 5 4. Uusi oppimis-

Lisätiedot

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy

Trukin valintaopas. Jukka Oksanen Ville Siitonen. Toimitus Jukka Kolari. Taitto Workshop Pälviä Oy. Valokuvat. Copyright 2013 Rocla Oy Trukin valintaopas niin www.rocla.fi Jukka Oksanen Ville Siitonen Trukin valintaopas Trukin valintaopas Toimitus Jukka Kolari Taitto Workshop Pälviä Oy Valokuvat Rocla Oy Copyright 2013 Rocla Oy ISBN 978-952-93-2147-6

Lisätiedot

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon?

Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta. www.prometalli.fi. Mistä tehoa tuotantoon? Mistä tehoa tuotantoon? Työturvallisuus ei ole uusi asia konepajoilla CNC piristää piensarjatuotantoa www.prometalli.fi Vuorineuvos Jorma Eloranta rohkaisee uudistamaan voimakkaasti perinteistä konepajateollisuutta

Lisätiedot