Melu ja melun torjunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Melu ja melun torjunta"

Transkriptio

1 Tässä numerossa: Tieliikelaitoksen kokemukset näkyvistä varoitusvaatteista...s. 5 Rekallinen turvallisuutta kulki länsirannikon halki...s. 7 Maailman suurimmat ja upeimmat laivat...s. 8 Sirpalesuojaa elintarviketeollisuuteen......s. 13

2 Melu ja melun torjunta Suomessa on puoli miljoonaa kuulovammaista ihmistä ja saman verran korvien soimisesta kärsivää. Arvioidaan, että noin suomalaista altistuu työssään melulle siinä määrin, että siitä voi tulla kuulovaurio ajan myötä. Vuosittain noin 800 henkilöstä ilmoitetaan ammattitaudiksi luokiteltava kuulovaurio. Melu häiritsee ja haittaa. Vaikka toimistomaisissa tai valvomoympäristöissä ei aiheudu kuulovauriota, melu koetaan kiusallisena ja työtehoa heikentävänä. Työhygieeniset vertailuarvot ovat 85 db jatkuvalle melulle ja 140 db melun huipputasoille. Arvot perustuvat lähinnä kuulovaurion vaaraan (VNp 1404/93). Uudessa Euroopan unionin direktiivissä (2003/10/EY) ehdoton raja-arvo on 87 db, ylempi toiminta-arvo 85 db ja alempi toiminta-arvo 80 db. Tähän liittyvä kansallinen valtioneuvoston asetus tulee Suomessa voimaan vuonna Kulmahiomakoneen aiheuttama melu käyttäjän korvan kohdalla on yli 100 db. Uusien raivaussahojen melu käyttäjän korvan kohdalla on db. Esimerkiksi huipputaso 140 db ylittyy kivääreillä, pistooleilla sekä haulikoilla ampujan korvan kohdalla, missä tyypilliset huipputasot ovat db. Huipputason 140 db ylittävien impulssien aiheuttamasta kuulovauriovaarasta tarvittaisiin lisätietoa. Melun impulsiivinen luonne lisää vaaran vakavuutta. Jos meluarvo 85 db ylittyy, työnantajan on lain mukaan selvitettävä syyt rajojen ylittymiseen, pantava toimeen meluntorjuntaohjelma, opastettava työntekijää melusta, hankittava työntekijän käyttöön kuulonsuojaimet, asetettava melualueen kulkutielle ilmoitus sekä tutkituttava työntekijän kuulo. Meluntorjuntaohjelmassa selvitetään raja-arvojen ylittymisen syyt, esitetään keinot melualtistuksen vähentämiseksi ja esitetään torjuntatoimenpiteiden toteuttamisen järjestys ja aikataulu. Koneiden, laitteiden ja prosessien melun vähentäminen ei ole helppoa. Teknisiä keinoja ovat melulähteen vaimentaminen, melulähteen koteloiminen, melun rajaaminen omaan huonetilaansa, melulle altistumisen vähentäminen valvomolla tai tarkkailuhuoneella, tilan absorptiota lisäämällä sekä viimekädessä kuulonsuojaimilla. Paitsi teknisiä toimenpiteitä melun torjuntaan liittyy olennaisesti työmenetelmistä syntyvä melu sekä meluun liittyvät asenteet. Kulttuuriarvoja tarkistamalla ja kaikkien henkilökohtaisia asenteita kehittämällä voidaan joskus saavuttaa hämmästyttäviä tuloksia myös melun alentumisen suhteen. Kuulonsuojaimet ovat kehittyneet voimakkaasti viime vuosina. Markkinoille on tullut elektronisia ja mekaanisia järjestelmiä, joilla pyritään muokkaamaan suojaimen läpi pääsevää äänikenttää. Useinkaan kysymys ei ole suurimman mahdollisen vaimennuksen aikaansaamisesta, vaan siitä, että suo- Hyvä lukija, Tämän lehden tarkoitus on omalta osaltaan helpottaa suojainten käyttämisen, hankkimisen tai suosittelemisen kanssa tekemisissä olevia henkilöitä saamaan tietoa suojaimista ja muista turvallisuustuotteista. Lukemalla 3M Turvallisuus lehteä et tule päteväksi suojainmyyjäksi tai -hankkijaksi, mutta annamme vastauksen kysymykseen, mistä tai keneltä voit kysyä lisää, tai miten voit kouluttautua päteväksi suojainmyyjäksi. Suomen 3M Oy tuo maahan n erilaista tuotetta, joista hyvin suuri osa liittyy tavalla tai toisella työturvallisuuteen. Lehden tarkoitus on myös informoida niistä työturvallisuuteen liittyvistä tuotteista ja palveluista, joita meillä on Sinulle tarjota. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Toivomme, että artikkeleista on Sinulle hyötyä! jaimeen pääsevä ääni on miellyttävää sekä suojain pystyy välittämään puhetta ja ääntä mahdollisimman hyvin. Kuulonsuojaimet säilyttävät asemansa monien meluisien töiden melunvaimennuksen välineenä. Esimerkiksi ulkoistetut siivous-, huolto- ja kunnossapitotyöt ovat sellaisia, missä työnantajalla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa työntekijöiden melualtistukseen. Myös sellaisissa töissä, joissa ei ole kuulovaurion vaaraa, mutta missä melu häiritsee, voidaan käyttää kuulonsuojaimia. Tällaisiin tehtäviin tarvitaan vähemmän vaimentavia kuulonsuojaimia, missä elektroniset ja mekaaniset säätöjärjestelmät voivat ohjata tarvittavaan melunvaimennukseen. Kuulonsuojaimien hyvä laatu on turvallisuusominaisuus eli kannattaa ostaa vain hyväksyttyjä suojaimia. Jos kuulonsuojain ei asetu hyvin tai suojain on viallinen, suojaimet saattavat luoda väärää turvallisuuden tunnetta. Lisäksi korvakäytävämme ja korvaa ympäröivä pään muotomme ovat hyvinkin erilaisia, joten on mahdollista, että suojain ei sovi fysiologisesti käyttäjälleen. Tällöin täytyy siirtyä käyttämään toisentyyppistä kuulonsuojainta, esimerkiksi tulppasuojaimen käyttämisestä kupusuojaimen käyttöön. Myös vapaa-ajan harrastuksissa ja tehtävissä voidaan altistua voimakkaalle melulle. Rakentaminen, käsityökalujen käyttäminen, ampumaharrastus tai moottoriurheilu ovat esimerkkejä, missä kuulonsuojainten käyttö on hyvin tarpeellista. Vapaa-ajan melualtistumista ei vain oteta riittävän vakavasti, joten asenteissa olisi tässä suhteessa kehitettävää. Asenteiden parantuminen on pitkän kehityksen tulos, joten melun vaaroista tulisikin puhua lapsuudesta alkaen. Mitä siis voimme tehdä pienentääksemme kuulovaurion vaaraa tai vähentääksemme melun häiritsevyyttä? Työssä kannattaa selvitellä hyvässä yhteistyössä kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla melulle altistumista voidaan vähentää. Oman työn ja toiminnan kautta syntyvän melun vähentämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vapaa-ajallakin kannattaa käyttää kuulonsuojaimia. Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos 2 Turvallisuus 2/2005

3 Päätoimittajan puheenvuoro 3M turvallisuuslehden numerossa 1/2005 päätoimittajan puheenvuorossa pohdittiin suojainmyyjien vastuuta ja alan vaatimaa erityisosaamista. Suojainmyyjien pitää tuntea tuotteensa ja niiden käyttöä säätelevät säännökset. Myös työnantajalla on oma vastuunsa. Valtioneuvoston päätös 1407/1993 määrittelee henkilösuojainten valinnan ja käytön työturvallisuuslaissa (299/58) tarkoitetussa työssä. Lain mukaan, mikäli vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä ratkaisuilla tai työn organisoinnilla, on työantajan hankittava riskien arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia siitä, että työssä käytettäväksi hankitaan vain sellaisia suojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat vaatimukset sen mukaan kun niistä erikseen säädetään tai määrätään. Sisältö 2/2005: Nyt heijastavuusmittaukset Työterveyslaitokselta Tieliikelaitoksella pitkä kokemus näkyvistä varoitusvaatteista Näkeminen ja näkyminen liikenteessä Työturvallisuus tärkeä osa Aker Finnyardsin toimintaa FFP3-luokan hiukkassuojainvalikoima kasvanut Sirpalesuojaa elintarviketeollisuuteen 3M Scotchield turvakalvojen avulla Työtilamatot lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta Riskien arviointi on jatkuva prosessi ja arviointi on uusittava, mikäli olosuhteet muuttuvat. On otettava huomioon ergonomian vaatimukset ja työntekijän terveydentila. Suojainten on oikein säädettynä oltava käyttäjälleen sopivat. Mikäli samanaikaisesti käytetään useampia erilaisia suojaimia on niiden sovittava yhteen ja edelleen suojattava ko. vaaroilta. Työnantajan on päätöksen mukaisesti huolehdittava suojainten käytön määrittelystä, järjestettävä työntekijälle riittävästi käytön opastusta ja varmistauduttava suojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Työntekijän vastuulla on käyttää suojaimia, hoitaa niitä huolellisesti, sekä ilmoittaa vioista ja puutteellisuuksista esimiehelleen. Näin sanoo laki. Käytännössä pallo vierii takaisin tavarantoimittajalle ja myyjälle. Kuka tuntee suojainten ominaisuudet ja niiden rajoitukset paremmin kuin suojainmyyjä? Suojainmyyjä pystyy auttamaan työnantajaa tekemään hyvän ja perusteellisen perehdytyskoulutuksen työntekijöille. Osaava suojainkauppias voi myös auttaa huoltorutiinien luomisessa. Hyvänkin suojainkauppiaan osaaminen on kuitenkin rajallista. Tulee tilanteita, jolloin lisätiedon hankkiminen on välttämätöntä. Turvallista ja rattoisaa loppuvuotta 2005! Peter Elg markkinointijohtaja 3M Turvallisuusasiantuntijat 15 Turvallisuus 2/2005 3

4 Nyt heijastavuusmittaukset saa Työterveyslaitokselta Työterveyslaitoksen optinen laboratorio on jännittävä, kauttaaltaan musta 30 metriä pitkä, kapea huone. Mikään muu, kuin sinne mitattavaksi tuotu heijastava tuote tai materiaali ei heijasta valoa. Täällä voidaan tarkkaan mitata ja todeta se mitä silmämäärin voimme heijastavan tuotteen toimivuudesta vain arvailla. Laitteet ovat uudet ja täysin automaattiset. Tarkkaa mittaustyötä Heijastin tai heijastava materiaali kiinnitetään käytävän päässä sijaitsevaan näytetelineeseen, joka on kiinni goniometrissä. Toisessa päässä käytävää on valolähde ja valonvoimakkuuden mittari. Mittauslaitteisto on täysin tietokoneohjattu, valonvoimakkuuden mittari ja goniometri liikkuvat annettujen ohjeiden mukaisesti. Näin saadaan mitattua heijastusarvot eri heijastus- ja havaintokulmilla. Tulokset kirjautuvat automaattisesti tietokoneelle. Tulos on tarkka ja luotettava. Laadunvalvontapalvelua Tähän asti käytössä olleista varoitusvaatteista on mitattu vain päivänäkyvän, fluoresoivan materiaalin näkyvyysarvoja. Uusilla laitteilla voidaan nyt vastaavasti mitata myös heijastavien nauhojen toimivuutta. Myös erilaisten pesujen vaikutusta voidaan näin tutkia. - Jotta olisi helpompi arvioida, milloin EN 471 vaate on vielä turvallinen, voisi mittauttaa yhden käytössä kuluneen vaatteen ja käyttää sitä vertailunäytteenä arvioitaessa yrityksen muiden EN 471 vaatteiden turvallisuutta, tutkimusinsinööri Erja Tammela Työterveyslaitoksen Fysiikan osastolta neuvoo. Perusheijastavuusmittauksen kustannus on vain 300. Standardinmukainen testaus mahdollinen Optisessa laboratoriossa voidaan suorittaa heijastimien lähes koko standardinmukainen testaus, johon sisältyy erilaisia esikäsittelyjä standardista riippuen. Esikäsittelyjä ovat esimerkiksi hankaus (eri menetelmiä), lämpökäsittely, veteenupotus, vapaa pudotus, pesut (sekä kotiettä teollinen pesu) ja taivutus kylmässä. Haluatko tietää lisää? Mikäli sinua kiinnostaa varoitusvaatteiden tai irtoheijastimien näkyvyys, kysy lisää: Erja Tammela, TTL, Fysiikan osasto puh tai ja/tai katso TTL:n www-sivuilta Fysiikan osasto/ajankohtaista. Muista Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijälle vaatimusten täyttävien suojainten saatavuus sekä niiden asianmukainen kunto. Työntekijän velvollisuus on käyttää suojaimia. TIEDOKSI: Uudistettu standardi EN 471: 2003 on virallisesti hyväksytty 10/2005. Työterveyslaitoksen toimitalo Helsingissä 4 Turvallisuus 2/2005

5 Tieliikelaitoksella pitkä kokemus näkyvistä varoitusvaatteista Tieliikelaitoksen edeltäjä Tielaitos otti työntekijöidensä käyttöön näkyvät varoitusvaatteet jo noin kaksikymmentä vuotta sitten. Aloite tuli silloinkin työsuojeluhenkilöiltä. Ensimmäinen mallisto suunniteltiin Taideteollisessa korkeakoulussa. Nykyisin Tieliikelaitoksella on vankka kokemus tilanteista joissa EN 471 vaatetus on tarpeen. Riskejä ei oteta. Vuokravaatetuksen edut Tieliikelaitoksen hankintapäälliköllä Mikko Eskolalla on kokemusta henkilökunnan työvaatettamisesta sekä vuokravaatteilla että omilla vaatteilla. Kun henkilökuntaa oli vielä paljon, vuokravaatteet palvelivat tarkoitustaan hyvin. Vuokravaatteen omistaja vastasi, että standardien asettamat vaatimukset täyttyivät. Vuokravaateyritys vastasi huollosta siten, että vaatteiden näkyvyys säilyi ja auenneet ompeleet ja muut viat korjattiin. Käytössä olleiden vaatteiden näkyvyyttä mittautettiin määrävälein. Omien vaatteiden edut Tämän päivän Tieliikelaitoksessa henkilökuntaa on huomattavasti vähemmän kuin vuosia sitten, käytetään enemmän urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Niinpä vaatteiden jakelukustannukset nousivat esille ja TLL laski omien vaatteiden olevan nykyiselle henkilömäärälle edullisempi vaihtoehto. Vaatteita ostetaan pienissä erissä se mitä tarvitaan. Omia puskurivarastoja ei pidetä. Tieliikelaitoksen kotimaiset vaatettajat Dimex Oy, PD-Service Oy, Sademan Oy, Keskimäki Oy ja Tavako Oy toimittavat edullisesti ja nopeastikin erityisesti pienet erät. Suurten määrien saatavuus tarkistetaan luonnollisesti toimittajilta tilauksen yhteydessä. Joskus projektityöryhmä pitää vaatettaa alle viikossa. Vaatteiden huolto riippuu kunkin paikkakunnan pesupalvelutarjonnasta ja eri yksiköiden tekemistä huoltopäätöksistä. Pesuja ja muuta huoltoa varten vaatevalmistajat toimittavat jokaiselle vaatteelle huolto-ohjeen. Luotettavat kotimaiset vaatevalmistajat vastaavat uusien vaatteiden standardinmukaisuudesta. Turvallisuusriskit kokemuksella hallinnassa Tieliikelaitoksella on niin pitkä kokemus näkyvien varoitusvaatteiden käytöstä, että yrityksellä on varma tuntuma, minkä suojausluokan vaatetus tarvitaan kussakin työssä. Riskejä ei oteta. Esimerkiksi liikenteen ohjaajilla ja riskinarviointiin perustuen muillakin on oltava korkeimman eli kolmosluokan asut ja työntekijät ovat hyvin sitoutuneita noudattamaan sääntöä! Myös toiminnallisuus ja laatu tunnetaan hyvin, esimerkiksi kirvesmiehien asuissa on oltava polvisuojat ja hitsareiden asut on oltava palosuojattuja. - Kenttä kyllä nopeasti reagoi, jos kangas ei miellytä tai kännykkätasku on väärässä paikassa, Mikko Eskola huomauttaa. Kotimaisten valmistajien kanssa yksityiskohdat saadaan hienosäädettyä vaativankin käyttäjän mieleiseksi. Selkeät pelisäännöt ja hyvä asenne Miten TLL on selvinnyt liikenteen kasvun myötä kasvaneesta onnettomuusriskistä? TTL: n Tieliikelaitoksen hankintapäällikkö Mikko Eskola turvallisuusvastaava Esko Kinnunen vastaa: - Työt tie- ja katualueella luokitellaan töihin, joihin liittyy erityisiä vaaroja työn tekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle, niinpä normaalien riskinarviointien ja perehdyttämistoimenpiteiden lisäksi kaikilta tiellä tehtävään työhön osallistuvilta vaaditaan Tieturva 1- koulutus. Vaatimus koskee myös aliurakointia, johon pätevyysvaatimus on jo urakkasopimuksessa. Tänä päivänä kaikki urakoitsijat kyllä täyttävät ehdon jo oman turvallisuutensakin vuoksi. Periaatteessa kaikissa jalkaisin tehtävissä töissä on oltava vähintään luokka 2:n mukainen varoitusvaatetus. Lisäksi kaikissa autoissa ja koneissa on oltava vastaava varoitusvaate kuljettajalle. Henkilönsuojainten käyttämättömyys voi jopa olla irtisanomisen peruste. Turvallisuus 2/2005 5

6 Näkeminen ja näkyminen liikenteessä Koska yli 90 % liikennetilanteista havainnoidaan silmillä, tiellä liikkujat ovat riippuvaisia siitä tiedosta, mitä he näkökykynsä kautta liikennetilanteista ja -merkeistä saavat. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää minkälaisia ja minkälaisessa kunnossa olevia liikennemerkkejä teillä on. Liikennemerkin näkymisen merkitys Liikennemerkki on käytännössä ainoa visuaalinen väline, jolla voidaan selkeästi välittää yksinkertainen ja ymmärrettävä viesti autoilijalle, joka saamansa tiedon pohjalta suoriutuu merkin edellyttämistä toimenpiteistä riittävässä ajassa ja turvallisesti. Jotta autoilija pystyy asianmukaisesti reagoimaan merkkeihin on niiden myös oltava oikeissa paikoissa, oikein asennettuina. Selvää on, että merkkien toimintakyky heikkenee vuosien myötä, mutta tätä heikkenemistä pitäisi myös järjestelmällisesti valvoa, jotta huonot ja ikääntyneet merkit voitaisiin vaihtaa uusiin ja toimiviin merkkeihin. Viallinen merkki ei toimi kunnolla, vaan sen havaittavuus ja luettavuus heikkenee kaukaa katsottuna. Tämä taas vaikuttaa autoilijan käyttäytymiseen liikenteessä ja yleiseen liikenneturvallisuuteen. Näkökyvyn merkitys liikennetilanteiden ja -merkkien havainnoimisessa Koska näkökyky näyttelee niin tärkeää osaa liikennekäyttäytymisessä olisi niin liikennemerkkien toimivuuteen kuin omaan näkökykyynkin kiinnitettävä enemmän huomiota. Ilmissilmän toimivuus on rajallinen ja fyysisestä vanhenemisesta johtuen silmän toimintakyky heikkenee koko ajan. Myös vuodenajoilla ja sääolosuhteilla on suuri vaikutus liikenteen havainnoimiseen. Pimeys, huonot ajo-olosuhteet kuten sade, sumu, lumisade ja hämärä tuovat hyvin esille ihmissilmän rajoittuneisuuden. Näemme pimeässä vain 5 % siitä mitä näemme päivällä. Sen vuoksi onkin tärkeää, että meitä opastavat merkit ja opasteet ovat nähtävissä ja luettavissa myös pimeällä, jotta pystymme selviytymään matkastamme turvallisesti. Iäkkäät kuljettajat Iäkkäiden kuljettajien määrä liikenteessä on koko ajan kasvussa. Kasvavat liikennemäärät ja nopeudet luovat keskivertoautoilijallekin uusia haasteita, saati sitten iäkkäille kuljettajille, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Hitaampi ajattelu- ja reagointikyky, alentunut kuulo ja näkökyky voivat kaikki saattaa iäkkään kuljettajan ja hänen ympäristönsä vaaralle alttiiksi. Iäkkäät kuljettajat näkevät merkit myöhemmin ja reagoivat näkemäänsä tietoon hitaammin kuin nuoret kuljettajat. Tämä silmän toimintakyvyn heikkeneminen ilmenee silmän valontarpeen kaksinkertaistumisena joka 13. vuosi, jotta näkisimme saman kuin 20 vuotiaana. Yli 60-vuotiailla hämäränäkö aiheuttaa ongelmia, joten tällainen kuljettaja tarvitsee kahdeksan kertaa enemmän valoa nähdäkseen saman merkin kuin 20-vuotias kuljettaja. Heidän, miksei myös muidenkin tielläliikkujien liikenneturvallisuutta voitaisiinkin parantaa lisäämällä liikennemerkkien ja tiemerkintöjen näkyvyyttä ja kontrastia. Oleellista tämä olisi etenkin risteysalueilla, joissa iäkkäille tapahtuu eniten henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia. Liikennemerkkien näkyvyyden parantaminen 3M on ollut mukana parantamassa liikenneturvallisuutta jo yli 60 vuotta kehittämällä mm. heijastavia kalvoja, joiden avulla liikennemerkeistä on pyritty tekemään entistä näkyvämpiä. Viime vuosina 3M on voimakkaasti panostanut prismateknologian kalvoihin, kehittämällä niiden toimintakykyä vastaamaan tämän päivän liikennetarpeita. Perinteiset lasihelmipohjaiset, heijastavat kalvot jäävät monessa suhteessa prismakalvon varjoon, mutta ovat riittäviä pimeille maanteille ja alueille, joissa on vähäisiä valonlähteitä. Mutta näidenkin merkkien parhaan toimintakyvyn edellytyksenä on, että se on ehjä ja puhdas, jotta sen viesti on selvästi luettavissa. Prismakalvot Prismateknologia on kalvoteknologian uudemmasta päästä, vaikka siitä tehtyjä merkkejä on teillä ollut käytössä mm. yläpuolisten opasteiden muodossa jo yli kymmenen vuoden ajan. Kalvon tuomat edut ovat kiistattomat. Prismakalvosta tehdyt merkit ovat kirkkaita, joten ne on helppo havainnoida jo kaukaa ja epäedullisista kulmista. Kalvon värikontrasti yöllä ja päivällä on erinomainen eli kirjaimet ja symbolit erottuvat taustastaan erinomaisesti, mikä tekee merkin luettavuudesta hyvän. Ja mikä parasta, ulkopuolista valaistusta ei tarvita, mikä aikaansaa huomattavia säästöjä mm. asennuksessa ja ylläpidossa. Alueilla, joissa on paljon erilaisia valonlähteitä kuten katuvaloja ja mainosvaloja, voi liikennemerkki useasti hävitä näiden visuaalisten häiriötekijöiden joukkoon. Tällaisilla alueilla ovat juuri kirkkaasta ja ympäristöstään erottuvasta prismakalvosta valmistetut liikennemerkit omiaan kertomaan sitä viestiä, mitä autoilijalle halutaan välittää. Ja kehitys jatkuu. Tänä vuonna 3M toi markkinoille alempaan kategoriaan luokitellun prismakalvon ja ensi vuonna markkinoille tulee ns. D³ -kalvo, joka korvaa aikaisemman version kirkkaamman luokan kalvoissa. Näillä kehitysaskelilla 3M pyrkii pitkäjännitteisesti parantamaan turvallisuutta teillämme. Kaikki ei aina ole sitä miltä näyttää. 6 Turvallisuus 2/2005

7 Tornio Kemi Oulu Raahe Kokkola Vaasa Rekallinen turvallisuutta kulki länsirannikon halki Syyskuussa Suomen 3M Oy järjesti työturvallisuustapahtuman kuudella paikkakunnalla niiden suurimpien teollisuuden alan yritysten työntekijöille. Ideana saada sellaisetkin työntekijät tutustumaan työturvallisuustuotteisiin, joiden on hankala päästä osallistumaan messuille ym. tapahtumiin. Rekassa oli esillä mm. 3M:n henkilökohtaisia suojaimia, turvakalvoja ja työtilamattoja, heijastavia varoitusasuja sekä teollisuuden kunnossapitoon soveltuvia tuotteita. Runsaan tuhannen henkilön kävijämäärä yllätti tapahtuman järjestäjät. Yleisö antoi turvallisuustapahtumasta paljon kiitosta ja se koettiin mielenkiintoisena ja hyvänä mahdollisuutena päästä kokeilemaan itse tuotteita. - Harvoin sitä lähdetään tuotantolinjalta kesken työpäivän tutustumaan uusiin tuotteisiin kahvikupin lomassa, totesi muuan vierailija tyytyväisenä. Outokumpu Kemin kaivoksen työntekijät tutustumassa rekan turvallisuusantiin. Kaikkien arvontaan osallistujien kesken arvottiin nimikirjaimin varustettu PULSAR-kello. Onnetar suosi seuraavia henkilöitä: Kerttu Renko Matti Lång Jarmo Röyttä Markku Alasaarela Seppo Timonen Kari Anttonen Maila Pursiainen Janne Koskela Kalevi Myllykangas Jyrki Huovinen Kimmo Sikanen ABB, Oy Vaasa Boliden Kokkola Oy Botnia Mill Service Oy Ab Fortek Oy Veitsiluoto Kemira Oyj, Oulu Kemira Oyj, Kokkola Outokumpu Chrome Oy/ISS, Kemi Outokumpu Stainless Oy, Tornio Rautaruukki Oyj, Raahe Stora Enso Oyj, Oulu Wärtsilä Finland Oy, Vaasa Turvallisuus 2/2005 7

8 Maailman suurimmat ja upeimmat laivat tehdään Aker Finnyardsilla Aker Finnyards on yksi maailman johtavista risteilyalusten ja matkustajalauttojen sekä muiden teknisesti vaativien alusten rakentajista. Suuri osa maailman risteilyaluksista on rakennettu yhtiön telakoilla. Yrityksellä on pitkä historia. Turun telakka on perustettu vuonna 1737, Rauman telakka vuonna 1945 ja Helsingin telakka vuonna Huippuosaaminen vaatii huipputekijöitä. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja siksi siitä huolehtiminen on avainasia. Työturvallisuus on tärkeä ja olennainen osa Aker Finnyardsin toimintaa. Yhtiön huikea osaaminen perustuu rakennetun laivan tuomaan kokemukseen. Laivojen tekeminen on vaatinut paljon suunnittelua, inspiraatiota, sitoutumista ja ennen kaikkea innovaatiota. Nykyään pääpaino on risteilyalusten ja matkustaja-autolauttojen suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta Aker Finnyards on rakentanut mm. 60 % maailman jäänmurtajista. Ja Suomen merivoimille alustoimituksia on ollut yli 100. Kolme modernia telakkaa Helsingissä, Raumalla ja Turussa kuuluvat Euroopan laajimpiin. Aker Finnyardsin liikevaihto on noin miljardi euroa. Yhtiön tilauskanta on kaksinkertaistunut vuoden kuluessa 2.7. miljardiin euroon. Telakalla on vakinaista omaa työvoimaa noin henkeä. Lisäksi tarvitaan paljon erilaisia yhteistyökumppaneita, sekä alihankkijoita että kokonaistoimittajia. Aker Finnyards on osa kansainvälistä Aker Yards -laivanrakennuskonsernia, joka kuuluu maailman suurimpien laivanrakennusryhmien joukkoon. Aker Yardsilla on vahva asema sekä innovaation, tuotteiden, teknologian, kokemuksen että kapasiteetin suhteen. Tuotevalikoimaan kuuluvat risteilijät ja matkustajalautat, kauppaalukset, offshore-alukset sekä teknillisesti vaativat alukset. Aker Yardsilla on 13 telakkaa, jotka sijaitsevat Suomessa, Norjassa, Saksassa, Romaniassa ja Brasiliassa. Ryhmän liikevaihto on noin miljardia euroa, ja sillä on noin työntekijää. Henkilöstö tärkein voimavara Laivanrakennusteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomen teollisuudelle ja koko kansantaloudelle. Aker Finnyardsin tärkein voimavara on henkilöstö. Työturvallisuus on olennainen osa yrityksen toimintaa. Työsuojelu ja työturvallisuus ovat myös osa henkilöstön ammattitaitoa. Ne eivät ole erillisiä toimintoja, joista vastaa vain työsuojeluorganisaatio. Parhaimmillaan hyvin toimiva työsuojelu on merkittävä osa työn laatua ja työn tuottavuutta. Moderni tuotantolaitos Nykypäivän laivanrakennus ei ole pelkkää metallin jalostamista. Se ei ole vain lujuuslaskelmia ja runkorakenteiden suunnittelua ja lopuksi kokoonhitsaamista. Aker Finnyardsin telakoilla se sisältää paljon innovatiivista ajattelua ja korkean teknologian osaamista ja tutkimista.telakoilla työskentelee monien eri alojen ammattilaisia. Vaikka jokainen on oman alansa spesialisti, on yhteistyön merkitys suuri. Luottamus ja toisen työn kunnioitus korostuu, koska samoissa tiloissa työskentelee oman väen lisäksi joukko yhteistyökumppaneita ja asiakkaan edustajia. Lohkotehtaan tehtävänä on toimittaa kaikille Aker Finnyardsin telakoille laivojen rungon terästyöt eli sovittuun asteeseen varustellut suurlohkot. Lohkotehdas koostuu osavalmistuksesta ja osakoonnista, lohkokoonnista ja suurlohkokoonnista sekä laivan rungon koonnista. Lohkotehtaan työt tehdään pääsääntöisesti sisätiloissa halleissa, joiden yhteinen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Tehtaan neljässä lohkonkoontihallissa on avattavat katot, joiden kautta jopa 600 tonnin siis viiden säköveturin painoisia ja maksimissaan 8 Turvallisuus 2/2005 Maailman suurin risteilyalus 339 metrinen M/S Freedom of the Seas luovutetaan Royal Caribbean -varustamolle Aker Finnyardsin Turun telakalta huhtikuussa Laivaan mahtuu matkustajaa.

9 Aker Finnyardsin työsuojelupäällikkö Petri Moisio ja suojainvälinehuoltaja Markku Metsäranta kolmikerroksisen kerrostalon kokoisia lohkoja voidaan liikutella pukkinosturin avulla. Lohkotehtaalla työskentelee noin 850 henkilöä, joista pääosa on levyseppiä ja hitsaajia. Lisäksi levyhallissa on kymmeniä teknikon ja insinöörin koulutuksen saaneita työnjohtajia ja osastopäälliköitä. Valtakunnallisten tapaturmatilastojen mukaan Suomen vaarallisinta työtä tekevät hitsaajat ja levysepät. Koulutuksella, töiden järjestelyillä ja hyvillä henkilönsuojaimilla työtapaturmia voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä merkittävästi. Muuttunut työturvallisuuskulttuuri - Viime aikoina turvallisuusajattelu on saanut Aker Finnyardsilla aivan uuden merkityksen, kertoo Turun telakan turvallisuuspäällikkö Petri Moisio. Yrityksellä on uusi käytäntö turvallisuusasioiden seurannassa. Turvallisuusasioita seurataan reaaliajassa kuten rahaa ja siitä raportoidaan eteenpäin. Turvallisuusasioihin reagoidaan välittömästi. Johtoryhmän viikottainen palaveri aloitetaan turvallisuusasioiden viikkoraportilla toimitusjohtaja Yrjö Julinin johdolla. Alunperin työympäristön puitteet on luotu telakalla laivanrakennukseen. Tänä päivänä henkilöstön hy- vinvointi on huomioitu työympäristön suunnittelussa. Ihminen on tärkeä osa työympäristöä. Työsuojelu on otettu osaksi laitteiden ja koneiden hankintaprosessia. Käyttäjät huomioidaan ennen kuin lopullisia hankintoja tehdään. Lohkotehtaan työturvallisuutta koskee linjavastuuperiaate. Käytännössä tämä merkitsee, että työsuojeluorganisaatio tukee ja avustaa linjaa suojainhankinnoissa ja koulutuksessa ja vastuu työsuojelusta on linjaorganisaatiolla. Työnjohtaja vastaa kussakin tiimissä suojainten käytöstä. Vaativa työympäristö Työsuojelun lohkotehtaalla tekee erityisen haastavaksi se, että tehtaalla työskentelee noin 200 yhteistyökumppania. Kullakin työtiimillä on ryhmänvetäjä, joka huolehtii omasta ryhmästään. Aker Finnyards vastaa osaltaan koko yrityksen tiloissa tapahtuvasta työsuojelusta. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti, myös turvallisuusasioissa. Erityisiä haasteita luo työntekijöiden erilainen kulttuuritausta, ajattelutapa ja kieli. Euroopan unionin myötä vaatimukset ovat edelleen kasvaneet. Kaikilta tehdasalueella työskenteleviltä tuotantotyöntekijöiltä vaaditaan työturvallisuuskortti alkaen. Työturvallisuuskortti osoittaa, että sen haltija on saanut yleisen perehdyttämiskoulutuksen työpaikan työturvallisuusasioihin. Työturvallisuuskortin avulla pyritään parantamaan erityisesti ulkopuolisten aliurakoitsijoiden työntekijöiden työturvallisuutta. Yleisimpiä vaaratilanteita lohkotehtaalla aiheuttavat nostot, käsityökalujen, erityisesti taljan käyttö, tulityöt ja niihin liittyvät kaasuriskit sekä telinetyöskentely. Hitsaustöitä ajatellen lohkotehdas eroaa merkittävästi ns. perinteisestä hitsaustyöympäristöstä. Työskentelyn mittakaava on erityisen suuri. Lohkotehtaalla on suuria ja korkeita kappaleita, kiipeilyä ja ahtaita paikkoja. Työkohteet vaihtelevat ja työskentely on prosessimaista. Tehtaalla tapahtuva työskentely sisältää paljon kappaleiden liikuttelua ja siirtämistä. Työhön liittyviä riskejä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti koulutuksen avulla. - Tehdään nostosuunnitelmia, järjestetään kaasukoulutuksia ja työkalujen käyttökoulutuksia, kertoo Moisio. Koulutustilanteissa työntekijät saadaan ymmärtämään työturvallisuuden merkitys. Tuore saavutus Turun telakalla työturvallisuuden parantamiseksi on 350-sivuinen kirja työtapaohjeista. Työntekijät ovat itse osallistuneet ohjeiden tekemiseen. Varsinaisten työskentelyohjeiden lisäksi kirja sisältää myös painavaa Turvallisuus 2/2005 9

10 asiaa henkilönsuojainten käytöstä, ergonomisista työasennoista ja venyttelystä. Työtapaturmat ovat vähentyneet Turun telakalla viimeisten kymmenen vuoden aikana yli 70 prosenttia. Osaltaan tähän on vaikuttanut henkilönsuojainten lisääntynyt käyttö. Kaikkien tehtaalla työskentelevien on käytettävä suojaimia. Minimivaatimimuksena on käyttää kypärää, haalaria, turvajalkineita ja suojalaseja. Näiden lisäksi on käytettävä työkohtaisia suojaimia, kuten hanskoja, hitsausmaskeja, hengityssuojaimia, kuulosuojaimia jne. - Telakan työympäristö ja työturvallisuuskulttuuri ovat muuttuneet vuosien saatossa. Työturvallisuus on yksi investointikohde siinä missä koneet ja laitteetkin. Tänä päivänä tietyt työturvallisuusasiat ovat jo itsestäänselviä. Turvallisuudesta on tullut osa telakan päivittäisrutiineja, sanoo Moisio. Lohkotehdas eroaa merkittävästi ns. perinteisestä hitsaustyöympäristöstä. Kuva: Juhani Niiranen Hitsaavaan teollisuuteen tarkoitettu tuotelinja laajenee 3M:llä on monipuolinen tuotevalikoima henkilökohtaisia suojaimia hitsaustyöympäristöön. Nyt tuotevalikoima on kasvanut edelleen. Uuteen 3M WS-300 -sarjaan kuuluu neljä hitsausmaskia: kolme automaattimaskia ja yksi tavallinen hitsausmaski. Kahdessa maskissa on kiinteä tummuusaste ja yhdessä kolme valinnaista tummuusastetta. WS-300 -sarjan hitsaus- maskit ovat kestäviä ja luotettavia perustason maskeja. Automaattisesti tummuva hitsauslasi WS-300-sarjan automaattisesti tummuvat hitsauslasit varmistavat jatkuvan, kirkkaan ja terävän hitsauskohteen näkyvyyden. Hitsauslasit tuottavat luotettavan, automaattisen muutoksen vaaleasta tummaan ja takaisin juuri niin kuin hitsaaja haluaa. Hitsauslasi tummenee valokaaren syttyessä. Kun hitsaus on valmis hitsauslasi palautuu automaattisesti vaaleaan tilaan. Näin hitsaaja voi tarkistaa hitsaussauman samalla kertaa turvallisissa olosuhteissa ja valmistella myös seuraavan hitsauksen. 10 Turvallisuus 2/2005

11 Turvallista ja suojattua hitsausta Silmävammat ovat hitsaajien yleisin akuutti vamma. Automaattisesti tummuva hitsauslasi suojaa tehokkaasti hitsaajan silmiä vahingoittumiselta. Hitsauslasit suojaavat vaaralliselta ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä. Automaattisesti tummuva hitsauslasi poistaa myös niskan rasitukset, joita suojaimen jatkuva nyökytteleminen aiheuttaa. Hitsaajan molemmat kädet ovat vapaina, mikä helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä. Jatkuvan näkyvyyden ansiosta vaikeistakin hitsauksista tulee helpompia. Uusi 3M Speedglas automaattisesti tummuva hitsauslasi Speedglas hitsauslasivalikoimaa on täydennetty uudella lasilla. Uudessa automaattisesti tummuvassa hitsauslasissa on kaksi valinnaista tummuus- ja herkkyystasoa. Hitsauslasi soveltuu mihin tahansa Speedglas sarjan hitsausmaskiin. Hitsauslasissa on tummuudet 9 ja 11. Speedglas 9002D hitsauslasissa on kaksi herkkyystasoa. Hitsaaja voi säätää herkkyystasoa juuri työolojen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi heikkovirtaisessa TIG-hitsauksessa on hitsauslasin herkkyystason oltava suurempi (20 ampeeriin asti). Uusi Speedglas 9002D -hitsauslasi antaa hitsaajalle mahdollisuuden joustavaan työskentelyyn erilaisissa työskentelyolosuhteissa. Jatkuvaa silmiensuojausta Speedglasin automaattisesti tummuvissa hitsauslaseissa on jatkuva suoja ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä riippumatta siitä, ovatko hitsaulasit päällä, ja tummana vai vaaleina. Hitsauslasin automaattinen tummuminen perustuu nestekideteknologiaan. Elektroniikkayksikkö tummentaa lasin 1/ sekunnissa valokaaren sytyttyä. Kaikki Speedglas lasit täyttävät eurooppalaisen hitsauslaseja koskevan EN 379 -standardin vaatimukset. Turvallisuus 2/

12 Yksillöllistä ja luotettavaa henkilönsuojausta Kun ilman epäpuhtauspitoisuudet eivät vähene riittävästi teknisin ratkaisuin on käytettävä hengityksensuojaimia. Hengityksensuojauksesta puhuttaessa on pyrittävä aina optimaalisen suojaustason saavuttamiseen. Mitä korkeampi suojausluokka suojaimella on, sitä parempi suojausteho. Riittävän suojaustehon saavuttamiseksi on valittava oikea, sopiva suojain ja sitä on käytettävä oikein ja koko altistumisajan. Tämän päivän henkilönsuojaukselta vaaditaan turvallisuuden lisäksi myös käyttömukavuutta. 3M:n hengityssuojainvalikoima on kattava. FFP3-suojainluokan tuoteperhe on kasvanut. Nyt valittavana on kolme erilaista hiukkassuojainta. 3M:n FFP3-luokan hiukkassuojaimet antavat käyttäjälleen miellyttävää ja turvallista suojausta. Suojainvalikoimassa yhdistyvät muotoilu ja edut, jotka soveltuvat yksilöllisiin tarpeisiin. Tuotekehityksessä on huomioitu eri kasvojen muodot ja piirteet niin että suojaimet sopivat hyvin mahdollisimman monelle käyttäjälle. FFP3-luokan huoltovapaiden hiukkassuojainten tuotevalikoimassa on nyt kolme erilaista tuotetta, jotka tarjoavat henkilönsuojausta erilaisiin käyttötarpeisiin henkilökohtaiset ominaisuudet huomioiden. Kaikki kolme FFP3-luokan hiukkassuojainta on kehitetty 3M: n oman suodatinmateriaalin kanssa sen suodatustehokkuuden ansi-osta haitallisia hiukkasia, savua ja jauhemaisia aineita (myös bakteereja ja viruksia) vastaan. 3M 8833 Classic Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Vankkarakenteinen kuppimuotoinen hiukkassuojain, Suojauskerroin: 50 3M 9332 Comfort Plus Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Ainutlaatuinen muotoilu kokoontaitettava hiukkassuojain Suojauskerroin: 50 3M 8835 Premium Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Uudelleenkäytettävä Suojauskerroin: 50 3M 8833 Classic FFP3 Huoltovapaa hiukkassuojain Vankkarakenteinen ja kuppimainen muotoilu Istuu hyvin erilaisiin kasvojenmuotoihin ja -kokoihin Säilyttää hyvin muotonsa käytön aikana myös kuumissa ja kosteissa olosuhteissa 3M Suodatinmateriaalin edut Suodattaa tehokkaasti haitalliset hiukkaset Alhainen hengitysvastus 3M Cool Flow - uloshengitysventtiili Vähentää lämmön muodostumista suojaimen sisälle, koska kostea ja lämmin ilma poistuvat tehokkaasti uloshengitysventtiilin kautta Hengityssuojainten käytössä on huomioitava, että suojain suojaa vain, mikäli se on asetettu tiiviisti kasvoille. Tutustu aina suojaimen käyttöohjeeseen ennen sen käyttöönottoa. Pehmeä sisempi kasvotiiviste Hyvä tiiviys kasvoja vasten Lisää käyttömukavuutta Puhdista kasvotiiviste kätevästi 3M 105 Suojainpyyhkeellä. 12 Turvallisuus 2/2005

13 Sirpalesuoja elintarviketeollisuuden lasipinnoille 3M Scotchield Turvakalvoilla BRC (British Retail Consortium) on kansainvälisesti tunnettu ja maailmanlaajuisesti käytetty kuluttajatuotteiden turvallisuusmääräyksiin ja tuotantohygieniaan liittyvä standardi. Standardin myöntäminen edellyttää tuotantolaitoksen henkilöstöön, prosesseihin sekä tuotteisiin liittyvää kontrollointia. Osana standardia määritellään, että elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten ikkunapintojen tulee olla suojattu rikkoutumista vastaan. Pandan makeistehtaalla standardi huomioitiin ja ISS Panda Oy kalvotti kahdessa Vaajaosken tuotantolaitoksessa noin 1700m²:n lasipinnat 3M Scotchshield turvakalvolla. - Tilojen kaikki lasiset väli- seinät, toimistotilojen ikkunat sekä koneiden lähellä olevat lasiset tarkistusluukut kalvotettiin, kertoo Riitta Saarentausta Panda ISS:ltä. Kalvot lisäävät lasituksen turvallisuutta ja vähentävät sirpaleista johtuvaa loukkaantumisriskiä pitäen rikkoutuneen lasin sirpaleet kasassa. Mahdollinen vahinko voidaan rajoittaa vain rikkoutuneen lasin poistoon. 3M Scotchield Turvakalvot Valikoimastamme löytyy useita turvakalvoja eri käyttökohteisiin. Turvakalvoja on saatavana myös harmaana, jolloin se toimii samalla auringonsuojakalvona. Pandan Vaajakosken tehtaan suunnittelupäällikkö Matti Ylönen ja ISS Pandan Riitta Saarentausta turvallisten lasipintojen äärellä 3M Scotchield Turvakalvotyyppi Näkyvän valon heijastus % Näkyvän valon läpäisy % 3M TM Safety-Walk TM Työtilamatot lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta Seisominen koko päivän ajan kovalla alustalla aiheuttaa kipua ja fyysistä väsymistä. 3M TM Safety-Walk TM Työtilamatot tuovat mukavuutta seisomatyöhön, vähentävät väsymistä ja lisäävät tehokkuutta. Mattojen turvallinen pinta estää liukastumista ja kaatumista, se suojaa myös putoavia työkaluja vaurioitumiselta ja vähentää näin ollen myös melua. Lue lisää aiheesta ensi numerossa. Lämmöntorjunta % Häikäisyn poisto % UV-säteilyn torjunta % Kalvokerroksia, kpl Kalvon paksuus, mm Standardi SCLARL ,1 EN B1 S20SIARL ,1 EN B1 S35NEARL ,1 EN B1 S50NEARL ,1 EN B1 ULTRA ,152 EN B1 SH14CLARL ,38 EN 356 P2A SH4CLARXL (ulkokäyttö) ,1 EN B1 Turvallisuus 2/

14 14 Turvallisuus 2/2005

15 Asiantuntijoita turvallisuuskysymyksiesi ratkaisuun Tiesitkö miten monta työturvallisuusalan ratkaisua ja asiantuntijaa löytyy Suomen 3M Oy:stä? Tässä lyhyt esittely pääpiirteissään tuoteryhmistä ja asiantuntijoista, jotka auttavat Sinua kiperien työturvallisuuskysymysten ratkaisuissa. Kysy meiltä, meidän tehtävä on auttaa Sinua! 3M Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet Lukuisia suojainvaihtoehtoja hengityksen- ja kuulon-, pään- ja silmiensuojaukseen. Ympäristönsuojelutuotteet ovat imeytystuotteita esim. öljylle. Asiantuntijat: Patrick Ekelund Johanna Paganus Saara Riipinen Fredrik Dettmann Milla Olo Pentti Siika-aho Hannu Mäki 3M Safety-Walk Liukuesteteipit- ja työtilamatot Itsekiinnittyviä liukuesteteippejä ehkäisemään liukastumisia ja kaatumisia sekä sisä- että ulkotiloissa. Työtilamatot pehmentämään askelluksesta ja seisomatyöstä aiheutuvaa rasitusta, sekä ehkäisemään liukastumista märillä lattioilla. 3M Scotchshield Turvakalvot, 3M Scotchtint Panther autokalvot Turvakalvot ja autokalvot suojaamaan ja turvaamaan ikkunoita ja lasipintoja, sekä ehkäisemään pirstaloitumista. Palokatkotuotteet tarjoamaan ratkaisuja ehkäisemään tulipalon edistymistä ja etenemistä rakennuksissa. Asiantuntijat: Asiakaspalvelu: Hannu Heikkilä Mika Saksi Palokatkotuotteet Turva- ja autokalvot Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet, Liukuesteteipit, matot, Turva- ja autokalvot, Palokatkotuotteet 3M Ergonomiatuotteet Näillä helpotat päätetyötä. Kysy lisää PC:n häikäisy- ja tietoturvasuojista, rannetuista, aineistotelineistä, ergonomiahiiristä. Asiantuntija: 3M Scotchlite Heijastavat Materiaalit Eri tarkoituksiin soveltuvia heijastavia materiaaleja mm. hyvin näkyviin työvaatteisiin (myös palosuojattuja), yritysasuihin, meripelastusvälineisiin, kenkiin, asusteisiin ja irtoheijastimiin. Thinsulate lämmöneritysmateriaali Ohuenohut patentoitu kuiturakenne pitää lämpimänä ja lisää työvaatteen liikkumamukavuutta. Asiantuntijat: Jutta Behm Matti Hasu Heijastavat materiaalit: Heijastavat materiaalit: vapaa-aika, irtoheijastimet, työvaatteet, Thinsulate -materiaali Merkintätuotteet 3M Merkintätuotteet Raskaan kaluston ajoneuvoteippaus- ja ääreismerkintätuotteet Asiantuntijat: Raimo Hannele Nygård Nyholm Merkintätuotteet, Liikenteenohjaustuotteet Henrik Ahlström Johan Elfving Heijastavat tuotteet, Thinsulate, Liikenteenohjaus- ja merkintätuotteet Janne Mertanen 3MLiikenteenohjaustuottet Heijastavia kalvoja liikennemerkkeihin ja -opasteisiin sekä jälkivalaiseva materiaali poistumisteiden merkitsemiseen Asiantuntija: Birgitta Rantamäki 3M Kuluttajatuotteet Kuluttajapakattuja suojaimia ja heijastimia vähittäiskaupalle Asiantuntijat: Matti Souri Esa Kivisoja Jari Pusenius Ari Ylkänen Riitta Selkamo Ergonomia- ja kuluttajatuotteet Turvallisuus 2/

16 Rastita haluamasi materiaalipyyntö ja faksaa Suomen 3M:lle numeroon (09) Lisätietoja tuoteryhmästä: Esite Esite 3M Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet: Hiukkassuojaimet Puoli- ja kokonaamarit Moottoroidut- ja paineilmakäyttöiset hengityksensuojaimet Kuulonsuojaimet Suojalasit Hitsauksen erikoistuotteet Ympäristönsuojelutuotteet Soita minulle Sovi tapaaminen kanssani 3M Liikenneturvatuotteet: 3M Scotchlite Heijastavat materiaalit Thinsulate lämmöneristysmateriaalit 3M Kiinteistönsuojatuotteet: 3M Safety-Walk Liukuesteteipit 3M Safety-Walk Työtilamatot 3M Scotchield Turvakalvot Palokatkotuotteet Nimi: Yritys: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Lähettäkää 3M Turvallisuus -lehti myös seuraavalle yrityksemme työntekijälle: Nimi: Tehtävä yrityksessä: Yritys: Yrityksen päätoimiala: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Annan luvan lähettää informaatiota tuotteistanne/palveluistanne sähköpostilla. osoitteeni: Osoitetarran yhteystiedot ovat oikein. Halutessasi voit myös postittaa lomakkeen osoitteeseen: Suomen 3M Oy / 3M Turvallisuus-lehden toimitus PL ESPOO Yhteystietomme olivat väärin. Rastita mikä: Omat yhteystietoni ovat muuttuneet Yrityksen nimi/osoite on muuttunut Poistakaa rekisteristä osoitetarran henkilö, syy: Poistakaa rekisteristä osoitetarran yritys, syy: Oikeat yhteystiedot: Nimi: Tehtävä yrityksessä: Yritys: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Annan luvan lähettää informaatiota tuotteistanne/ palveluistanne sähköpostilla. osoitteeni:

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet Näkyvyyttä vaativiin töihin HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet 1 Erinomainen näkyvyys päivänvalossa, hämärässä ja pimeässä Työympäristön olosuhteet asettavat työvaatteelle ja henkilönsuojaimille

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TOPPER + VOIMA SISÄLLYSLUETTELO

TOPPER + VOIMA SISÄLLYSLUETTELO VOIMA TOPPER + VOIMA Jokainen asianmukaisesti vaatetettu, työasussaan viihtyvä työntekijä viestittää huolehtivasta ja arvostavasta työnantajasta. Standardien mukaiset suojavaatteet on suunniteltu edesauttamaan

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Kuule - luonnollisesti

Kuule - luonnollisesti Kuule - luonnollisesti Täydellisen tasapainoinen ääni Kuvittele, millaista olisi pystyä seuraamaan keskusteluja. Kuulla kaikki ympäristön äänet. Siirtyä mukavasti hiljaisesta paikasta meluisaan. Kuulla

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen.

28.9.2015. Mikäli tämän dokumentin vaatimuksista poiketaan, täytyy ne kirjata erikseen hankintasopimukseen. Turvallisuusohje 1 (5) 1 Turvallisuuden vähimmäisvaatimukset palveluntoimittajille Metsä Groupin tavoitteena on varmistaa turvallinen ja toimintavarma työympäristö joka päivä. Tavoite koskee niin Metsä

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Esittelyssä 2 uutta mallia:

Esittelyssä 2 uutta mallia: Esittelyssä 2 uutta mallia: Nilfiskin lattianhoitomallisto suunniteltiin arkisiivouksen kustannuksia silmällä pitäen. Olipa kyse suuresta varastotilasta tai pienestä kioskista, olemme selvittäneet yleisimpien

Lisätiedot

Asennetta työhön valmennusohjelma

Asennetta työhön valmennusohjelma Asennetta työhön valmennusohjelma 14.3.2016 Työterveyslaitos Asennetta työhön! -menetelmä www.ttl.fi Yleistä kalvojen käyttäjälle Nämä kalvot on suunniteltu tukemaan Asennetta työhön valmennusmenetelmän

Lisätiedot

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi

Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009. www.pohto.fi Koulutusta 35 vuotta. Laboratorioalan teemapäivät 22. 23.9.2009 www.pohto.fi Laboratorioalan teemapäivät Teemapäivistä on muodostunut laboratorioalan ammattilaisten alkusyksyn kohtaamispaikka, missä kuullaan,

Lisätiedot

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT

GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT Tekninen keskus GRANIITTI- JA BETONIKIVITYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2(8) Sisältö 1. TAUSTAA 3 1.1 Lainsäädännön vaatimus 3 1.2 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 2 ERI OSAPUOLTEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA

KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 TURVALLISUUSASIAKIRJA JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 31.1.2013 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISKOHTEET 2013 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 1.2 Päätoteuttaja/päätoteuttajan tehtävät

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus.

Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristöjen turvallisuusopas. Oppaat ja käsikirjat 2014:1. Opetushallitus. Tredu Hyvinvointi 8.8.2014 Raili Hakala LaatuPeda-projekti Oppaan tarkoitus ja sisältö Turvallisen

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5

1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (9) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 TURVALLISUUSSELVITYKSEN LAADINTA... 4 3 TURVALLISUUSSELVITYKSEN SISÄLTÖ... 5 4 TURVALLISUUSSELVITYKSEN RAKENNE... 6 5

Lisätiedot

Nostetta kuormankäsittelyyn

Nostetta kuormankäsittelyyn Kuormausnosturit Vaihtolavalaitteet Ajoneuvotrukit Takalaitanostimet Puutavara- ja kierrätysnosturit Nostetta kuormankäsittelyyn www.hiab.com Hiab tuntee kuormankäsittelyn toimialat ja niiden erityispiirteet.

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä

Hyvinvointia työstä Hyvinvointia työstä www.ttl.fi/sujuva Julkaistu 11.05.2015 1 Inhimilliset virheet ja niiden vähentäminen työpaikoilla Sujuvaa työtä, vähemmän virheitä -tutkimushankkeen tuloksia Vuokko Puro, Henriikka

Lisätiedot

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi

Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit. Uusi moottorisukupolvi Silent Gliss 9020/21, 9040/41 ja 5091 moottorit Uusi moottorisukupolvi Elämää helpottavia innovaatioita Silent Glissillä on yli 40 vuoden kokemus sähkötoimisista verhokiskoista. Toimme ensimmäisenä markkinoille

Lisätiedot

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät

Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Teollisuustilojen käytettävyyteen vaikuttavat tekijät Toiminnallisuuteen vaikuttaa: -sujuva materiaalivirta, lyhyet siirtymiset -ristikkäisten toimintojen välttäminen -teknisillä ratkaisuilla tuotannon

Lisätiedot

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012

Tutkintosuorituksen arviointiaineisto. RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RENGASALAN AMMATTITUTKINTO 3.7 Moottoripyörän rengas- ja huoltotyöt OPH 37/011/2012 Suorittaja: Järjestäjä: Sisällys Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen... 3 1 Arvioijat...

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan

Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan Käytönjohtajan tehtävät ja tehtävien jako standardin SFS 6002 mukaan - Käyttötöiden vastuuhenkilöt ja ammattitaitovaatimukset - Käytönjohtajan tehtävät - Käyttöä valvovan henkilön tehtävät - Hätätoimenpiteet

Lisätiedot

Fysioterapia työterveyshuollossa

Fysioterapia työterveyshuollossa Fysioterapia työterveyshuollossa Opintokokonaisuus 1,5 op Marika Pilvilä Terveystieteen maisteri opiskelija, työfysioterapeutti Ajankohtaista fysioterapiassa: fysioterapia työterveyshuollossa Oppimistavoitteet:

Lisätiedot

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017

IISALMEN KAUPUNKI Tekninen keskus Pohjolankatu IISALMI. TURVALLISUUSASIAKIRJA Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 Pohjolankatu 14 74100 IISALMI Asfalttipäällystystöiden turvallisuusasiakirja 2017 2017 IISALMEN KAUPUNKI SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ...3 1.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus...3 1.2 Päätoteuttaja...3 1.3 Töiden

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille

Nolla tapaturmaa -foorumin materiaalipaketit jäsentyöpaikoille Nolla tapaturmaa -foorumi julkaisee turvallisuusaiheisia materiaalipaketteja foorumin jäsentyöpaikkojen käyttöön. Ne sisältävät yksityiskohtaisen ohjeistuksen, ohjeet ryhmätöiden ja koulutuksen toteuttamiseen

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden laaja lainsäädäntö soveltamisohjeineen Turvakäräjät Uusia oikeustapauksia (ym.) säännöllisesti, n. 1 /kk TAPATURVA LAKI Aina ajantasainen nettipalvelu Laki Posti

Lisätiedot

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com

Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö. www.outokumpu.com Käyttäjäkunnossapitokoulutus 2010 Outokumpu Tornio Works, Leikkauslinjat ja Kemi-Tornion AMK, Tekniikan yksikkö www.outokumpu.com Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujille valmiudet:

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Elektroninen ohjaus helposti

Elektroninen ohjaus helposti Elektroninen ohjaus helposti Koneiden vankka ja yksinkertainen ohjaus älykkään elektroniikan avulla IQAN-TOC2 oikotie tulevaisuuteen Helppo määritellä Helppo asentaa Helppo säätää Helppo diagnosoida Vankka

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla

Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla Kokonaisvaltainen turvallisuuden hallinta työpaikoilla 15.11.2016 1 Työsuojelu strategia 2020 (STM) Kolmikannassa laaditut työympäristön ja työhyvinvoinnin linjaukset Tavoitetila - Ammattitautien määrä

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE

STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE REKISTERISELOSTE STORA ENSO VISYGATE REKISTERISELOSTE Tämä on rekisteriseloste Stora Enson keskitetyn Visygatekulunvalvontajärjestelmän tietojen keräyksestä. Keskitettyyn järjestelmään on liitetty seuraavat

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

WALL BOULDERING KALLIOKIIPEILYÄ LÄHIPUISTOSSA

WALL BOULDERING KALLIOKIIPEILYÄ LÄHIPUISTOSSA WALL BOULDERING KALLIOKIIPEILYÄ LÄHIPUISTOSSA Kiipeily sopii kaikille, koska laji on todella monipuolinen. Kiipeily kehittää voimaa, tasapainoa, notkeutta, yleistä vartalonhallintaa syvimpiä lihaksia myöten

Lisätiedot

Control. Älykkäät avainlistat. Valitse lukittava/ei lukittava ratkaisu. Helppo asentaa seinälle tai turvakaappiin.

Control. Älykkäät avainlistat. Valitse lukittava/ei lukittava ratkaisu. Helppo asentaa seinälle tai turvakaappiin. by Control Älykkäät avainlistat. Valitse lukittava/ei lukittava ratkaisu. Helppo asentaa seinälle tai turvakaappiin. Uutuus! Älykäs avainlista, jonka voi asentaa seinälle tai turvakaappiin. Yhdistä avaimesi

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa!

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari. Tervetuloa! Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Oulu Ennakoiva turvallisuuskulttuuri Tapa onnistua seminaari Tervetuloa! http://webmediamate.fi/ttk2804_chat/ erkki.heinonen@ttk.fi Erkki Heinonen 2.5.2016

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan.

Akustiikasta. www.silentgliss.fi. Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Fokus akustiikkaan Akustiikasta Käsityksemme huoneista liittyy paljon huoneen akustiikkaan. Huoneet, joissa huono akustiikka ovat epämiellyttäviä ja tuntuvat kylmiltä. Kun näissä tiloissa on paljon väkeä,

Lisätiedot

Uusi Kia Molempien parhaat puolet. Vastuullisuus ei ole koskaan ollut näin tyylikästä ja jännittävää. Uusi Kia Niro on aivan uudenlainen hybridi-crossover, joka todistaa, että voit saada kaiken tinkimättä

Lisätiedot

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE

noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE noraplan valua INNOITUS SUORAAN LUONNOSTA TÄYDELLINEN LATTIANNE Kuvittele lattia, joka tuo luonnon kauneuden ja alkuperäisyyden tiloihisi. Lattia, joka säteilee lämpöä, valoa ja rauhaa. Ajattele täydellistä

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2015 10., uudistettu painos 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2508-0

Lisätiedot

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne

Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin. Messukeskus Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Riskien arvioinnista turvallisuushavainnointiin Messukeskus 14.11.2013 Työturvallisuuskeskus, Kerttuli Harjanne Kerttuli Harjanne 15.11.2013 1 Esityksen sisältö Miksi riskien arviointia Miten riskien arviointia

Lisätiedot

Uusi dynaaminen Prius HUOLELLISESTI KEHITETTYÄ ETUMATKAA

Uusi dynaaminen Prius HUOLELLISESTI KEHITETTYÄ ETUMATKAA UUSI PRIUS Uusi dynaaminen Prius HUOLELLISESTI KEHITETTYÄ ETUMATKAA Jo vuodesta 1997 Prius on näyttänyt tietä autoilun tulevaisuudelle. Sen edistyksellinen hybriditeknologia ja huomiota herättävän moderni

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

Olemme täyden palvelun toimittaja. Tarjoamme asiakkaillemme räätälöidyn suunnittelun, valmistuksen ja asennuspalvelun sekä tarkastukset ja huollon.

Olemme täyden palvelun toimittaja. Tarjoamme asiakkaillemme räätälöidyn suunnittelun, valmistuksen ja asennuspalvelun sekä tarkastukset ja huollon. 1 HENKILÖNSUOJAIMET Intohimona turvalliset ja optimoidut teollisuusprosessit JLX Industry on raumalainen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen teollisuuteen kokonaisvaltaisia, räätälöityjä erikoisratkaisuja,

Lisätiedot

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä.

KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET. Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. KEHITYSVAMMALAIN MUUTOKSET Itsemääräämisoikeus vahvistuu. Uusia määräyksiä rajoitustoimenpiteistä. LUKIJALLE Tässä esitteessä kerrotaan muutoksista, joita on tehty kehitysvammalakiin. Kehitysvammalaissa

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa

KONE Kuntotutkimus. Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta. Tehokasta kiinteistönhoitoa KONE Kuntotutkimus Ammattilaisen arviointi hissin nykytilasta Tehokasta kiinteistönhoitoa Luotettavasti toimiva hissi tänään ja huomenna Vaativa toimintaympäristö Hissiä käyttävät kaikki kiinteistössä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä

Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä Reijo Valta Uusi suunta turvallisuustyöryhmällä turvallisia sanoja porrastettuna Osuuskunta Jyväs-Ainola ISBN 978-952-5353-38-9 Kopijyvä Jyväskylä I Tulevat vaalit Oulussa ovat erittäin ratkaisevat tehdään

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon.

Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon. Z-hylly Kaikki näkyvästi esillä! Takaa tuotteiden joustavan esillepanon. KESSEBÖHMERIN Z-HYLLY Zby Kesseböhmer TUOTTEIDEN NÄKYVÄ JA JOUSTAVA ESILLEPANO Z-hylly: kätevä monitaituri. Z-hylly vie vähän tilaa

Lisätiedot

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit

Näyttöpäätetyö. Työsuojelupiirit Työsuojelupiirit Uudenmaan työsuojelupiiri Siltasaarenkatu 12 A PL 46, 00531 HELSINKI puh. (09) 774 711 telefax (09) 730 798 Turun ja Porin työsuojelupiiri Eerikinkatu 40-42 20100 TURKU puh. (02) 271 5777

Lisätiedot

Luotettava ratkaisutoimittaja

Luotettava ratkaisutoimittaja Luotettava ratkaisutoimittaja 40 vuoden kokemuksella 1 Asiakaslähtöistä ongelmanratkaisua jo 40 vuotta Vuonna 1976 perustettu Sermatech Group on kasvanut 40 vuodessa mekaniikan suunnittelu- ja valmistusyhtiöstä

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS

Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS Harri Hietala Mikko Hurmalainen Keijo Kaivanto TYÖSUOJELUVASTUUOPAS TALENTUM Helsinki 2013 9., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1980-5 Kansi: Lauri Karmila

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet

Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Hiab Multilift Matalat XR -koukkulaitteet Tuote-esite Korkea laatu, matala asennuskorkeus ja omapaino Käyttöturvallisuus ja helppokäyttöisyys ovat matalien Hiab Multilift XR-koukkulaitteiden tärkeimmät

Lisätiedot

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1

PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 PAVIRO Kuulutus- ja äänievakuointijärjestelmä ammattilaistason äänenlaadulla Joustavuutta alusta alkaen PAVIRO 1 2 PAVIRO PAVIRO 3 Pitää ihmiset turvassa, tietoisena, ja viihdyttää Boschilla on yli 100

Lisätiedot

GNA SEMINAARI

GNA SEMINAARI 1 GNA SEMINAARI Ville Saksi Tapaturmaton työmaa 2 olla työturvallisuusasioissa maailman johtava rakennusalan yritys, joka parantaa turvallisuuttaan jatkuvasti, tavoitteenaan tapaturmaton työpaikka. - Skanska

Lisätiedot

Stora Enso Effex an Eye for Wood

Stora Enso Effex an Eye for Wood EnsoEffex Stora g tu p l Stora Enso Effex an Eye for Wood Stora Enso Effex an Eye for Wood Lähtökohtana luonnonmukaisuus Effex toistaa luonnon muotokieltä. Effex on: Aitoa puuta Luonnon inspiroima Luonnollinen

Lisätiedot

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN?

TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? TUNNETKO UUDEN LUKITUSTEKNOLOGIAN? Maailman johtavalta lukituskonsernilta! Uusi -teknologia on ASSA ABLOY konserniin kuuluvien yritysten yhteisen tuotekehityksen tulos. -teknologia yhdistää vahvan koodin

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Epson esittelee toimisto- ja luokkakäyttöön tarkoitetut kannettavat projektorit

Epson esittelee toimisto- ja luokkakäyttöön tarkoitetut kannettavat projektorit Lehdistötiedote Epson esittelee toimisto- ja luokkakäyttöön tarkoitetut kannettavat projektorit Uusien mallien etuna on helppo siirreltävyys ja joustavat asennusmahdollisuudet 1. huhtikuuta 2015 Epson

Lisätiedot

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT

Rakentaminen/Metalliteollisuus TOT 14/01. Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT TOT-RAPORTTI Asentaja putosi 4 m kiinnittäessään porrastornin välitasanteelle poikkipalkkia TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT 14/01 Tapahtumakuvaus Aliurakoitsijan johdon ja valvonnan alaisena työskennellyt vuokrattu

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

1 12/2016 Antti Leino - Skanska

1 12/2016 Antti Leino - Skanska 1 2 3 4 Skanskasta Kansainvälinen yritys 5 11/11 ALe Skanska Oy Mikä toimintapa sinun organisaatiossa on tänään hyväksyttyä, mutta huomenna mahdollisesti ei? 6 7 11/12 ALe Skanska Oy 8 11/11 ALe Skanska

Lisätiedot

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa

Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Henkinen työsuojelu Pelastuslaitoksissa Saku Sutelainen 20.4. Vierumäki 2 Työhyvinvointi tehdään yhdessä Työhyvinvoinnin edistäminen kuuluu sekä työnantajalle että työntekijöille. Työnantajan on huolehdittava

Lisätiedot

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394

PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA. Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 PARVEKKEIDEN SUOJAAMINEN LIIKENNEMELULTA Mikko Kylliäinen, suunnittelujohtaja mikko.kylliainen@ains.fi p. 0207 911 394 A-Insinöörit lyhyesti Lähes 600 asiantuntijaa 5. Suurin rakennusalan suunnitteluja

Lisätiedot

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio

CASR tänään ja 5 vuoden päästä. Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 1 CASR tänään ja 5 vuoden päästä Prof. Jouko Härkki & Dos. Timo Fabritius Terästutkimuskeskus Prosessimetallurgian laboratorio 2 Sisältö Terästutkimuskeskuksen lyhyt historia Terästutkimuskeskus tänään

Lisätiedot

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan

ITSM. Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan ITSM Oliko ennen kaikki paremmin kuin nykyään? Kivikaudelta nykyaikaan Olli Saranen Senior Consultant Avoset Oy 31.8.2016 Esittely Mukana suomalaisten pankkijärjestelmien kehittämisessä ja ylläpitotyössä

Lisätiedot

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (8) SONKAJÄRVEN KUNTA Tekninen toimi kunnaninsinööri Jari Sihvonen Rutakontie 28 74300 SONKAJÄRVI KATUVALAISTUSTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.2.2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...4 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit

Tietoa ja työvälineitä. Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit Tietoa ja työvälineitä Tietoa ja www.tapiola.fi Työn riskien arviointi Vaaratekijäkortit TYÖN RISKIEN ARVIOINNIN SUUNNITTELU Yritys: Suunnitelman tekijät: Päiväys: Lähtötiedot: Aiemmin tehdyt selvitykset,

Lisätiedot

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565.

Tarjous on toimitettava suljetussa kuoressa osoitteella: Mahdollisia lisätietoja antaa kuntatekniikkapäällikkö Jarmo Ojajärvi, puhelin 050 5950 565. Tarjouspyyntö Tarjouspyynnön kohde Tarjouksen jättäminen Kurikan kaupungin tekninen osasto pyytää tuntihintatarjousta seuraavista maanrakennustyökoneista: - tela-alustainen kaivinkone kokoluokka < 10 tn

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT

AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 MOVALUBE OY, JUVANTASKU 7, ESPOO, FINLAND VAT AUTOMAATTINEN VOITELUJÄRJESTELMÄ TAKALAITANOSTIMILLE SUOMEN KIERT UE 2015 Ongelma Käytäntö on osoittanut, että huollon puute vaurioittaa vakavasti yhtä kolmesta takalaitanostimesta niiden kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

2. MAANRAKENNUS- KONEET

2. MAANRAKENNUS- KONEET 30 RAMIRENT TUOTELUETTELO 2017 2 2. MAANRAKENNUS- KONEET KAIVINKONEET KUORMAAJAT RAMIRENT TUOTELUETTELO 2017 31 KAIVINKONEET Monipuolinen kalusto varustettuna Suomen vaativiin olosuhteisiin. Saatavilla

Lisätiedot