Melu ja melun torjunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Melu ja melun torjunta"

Transkriptio

1 Tässä numerossa: Tieliikelaitoksen kokemukset näkyvistä varoitusvaatteista...s. 5 Rekallinen turvallisuutta kulki länsirannikon halki...s. 7 Maailman suurimmat ja upeimmat laivat...s. 8 Sirpalesuojaa elintarviketeollisuuteen......s. 13

2 Melu ja melun torjunta Suomessa on puoli miljoonaa kuulovammaista ihmistä ja saman verran korvien soimisesta kärsivää. Arvioidaan, että noin suomalaista altistuu työssään melulle siinä määrin, että siitä voi tulla kuulovaurio ajan myötä. Vuosittain noin 800 henkilöstä ilmoitetaan ammattitaudiksi luokiteltava kuulovaurio. Melu häiritsee ja haittaa. Vaikka toimistomaisissa tai valvomoympäristöissä ei aiheudu kuulovauriota, melu koetaan kiusallisena ja työtehoa heikentävänä. Työhygieeniset vertailuarvot ovat 85 db jatkuvalle melulle ja 140 db melun huipputasoille. Arvot perustuvat lähinnä kuulovaurion vaaraan (VNp 1404/93). Uudessa Euroopan unionin direktiivissä (2003/10/EY) ehdoton raja-arvo on 87 db, ylempi toiminta-arvo 85 db ja alempi toiminta-arvo 80 db. Tähän liittyvä kansallinen valtioneuvoston asetus tulee Suomessa voimaan vuonna Kulmahiomakoneen aiheuttama melu käyttäjän korvan kohdalla on yli 100 db. Uusien raivaussahojen melu käyttäjän korvan kohdalla on db. Esimerkiksi huipputaso 140 db ylittyy kivääreillä, pistooleilla sekä haulikoilla ampujan korvan kohdalla, missä tyypilliset huipputasot ovat db. Huipputason 140 db ylittävien impulssien aiheuttamasta kuulovauriovaarasta tarvittaisiin lisätietoa. Melun impulsiivinen luonne lisää vaaran vakavuutta. Jos meluarvo 85 db ylittyy, työnantajan on lain mukaan selvitettävä syyt rajojen ylittymiseen, pantava toimeen meluntorjuntaohjelma, opastettava työntekijää melusta, hankittava työntekijän käyttöön kuulonsuojaimet, asetettava melualueen kulkutielle ilmoitus sekä tutkituttava työntekijän kuulo. Meluntorjuntaohjelmassa selvitetään raja-arvojen ylittymisen syyt, esitetään keinot melualtistuksen vähentämiseksi ja esitetään torjuntatoimenpiteiden toteuttamisen järjestys ja aikataulu. Koneiden, laitteiden ja prosessien melun vähentäminen ei ole helppoa. Teknisiä keinoja ovat melulähteen vaimentaminen, melulähteen koteloiminen, melun rajaaminen omaan huonetilaansa, melulle altistumisen vähentäminen valvomolla tai tarkkailuhuoneella, tilan absorptiota lisäämällä sekä viimekädessä kuulonsuojaimilla. Paitsi teknisiä toimenpiteitä melun torjuntaan liittyy olennaisesti työmenetelmistä syntyvä melu sekä meluun liittyvät asenteet. Kulttuuriarvoja tarkistamalla ja kaikkien henkilökohtaisia asenteita kehittämällä voidaan joskus saavuttaa hämmästyttäviä tuloksia myös melun alentumisen suhteen. Kuulonsuojaimet ovat kehittyneet voimakkaasti viime vuosina. Markkinoille on tullut elektronisia ja mekaanisia järjestelmiä, joilla pyritään muokkaamaan suojaimen läpi pääsevää äänikenttää. Useinkaan kysymys ei ole suurimman mahdollisen vaimennuksen aikaansaamisesta, vaan siitä, että suo- Hyvä lukija, Tämän lehden tarkoitus on omalta osaltaan helpottaa suojainten käyttämisen, hankkimisen tai suosittelemisen kanssa tekemisissä olevia henkilöitä saamaan tietoa suojaimista ja muista turvallisuustuotteista. Lukemalla 3M Turvallisuus lehteä et tule päteväksi suojainmyyjäksi tai -hankkijaksi, mutta annamme vastauksen kysymykseen, mistä tai keneltä voit kysyä lisää, tai miten voit kouluttautua päteväksi suojainmyyjäksi. Suomen 3M Oy tuo maahan n erilaista tuotetta, joista hyvin suuri osa liittyy tavalla tai toisella työturvallisuuteen. Lehden tarkoitus on myös informoida niistä työturvallisuuteen liittyvistä tuotteista ja palveluista, joita meillä on Sinulle tarjota. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. Toivomme, että artikkeleista on Sinulle hyötyä! jaimeen pääsevä ääni on miellyttävää sekä suojain pystyy välittämään puhetta ja ääntä mahdollisimman hyvin. Kuulonsuojaimet säilyttävät asemansa monien meluisien töiden melunvaimennuksen välineenä. Esimerkiksi ulkoistetut siivous-, huolto- ja kunnossapitotyöt ovat sellaisia, missä työnantajalla on vain vähän mahdollisuuksia vaikuttaa työntekijöiden melualtistukseen. Myös sellaisissa töissä, joissa ei ole kuulovaurion vaaraa, mutta missä melu häiritsee, voidaan käyttää kuulonsuojaimia. Tällaisiin tehtäviin tarvitaan vähemmän vaimentavia kuulonsuojaimia, missä elektroniset ja mekaaniset säätöjärjestelmät voivat ohjata tarvittavaan melunvaimennukseen. Kuulonsuojaimien hyvä laatu on turvallisuusominaisuus eli kannattaa ostaa vain hyväksyttyjä suojaimia. Jos kuulonsuojain ei asetu hyvin tai suojain on viallinen, suojaimet saattavat luoda väärää turvallisuuden tunnetta. Lisäksi korvakäytävämme ja korvaa ympäröivä pään muotomme ovat hyvinkin erilaisia, joten on mahdollista, että suojain ei sovi fysiologisesti käyttäjälleen. Tällöin täytyy siirtyä käyttämään toisentyyppistä kuulonsuojainta, esimerkiksi tulppasuojaimen käyttämisestä kupusuojaimen käyttöön. Myös vapaa-ajan harrastuksissa ja tehtävissä voidaan altistua voimakkaalle melulle. Rakentaminen, käsityökalujen käyttäminen, ampumaharrastus tai moottoriurheilu ovat esimerkkejä, missä kuulonsuojainten käyttö on hyvin tarpeellista. Vapaa-ajan melualtistumista ei vain oteta riittävän vakavasti, joten asenteissa olisi tässä suhteessa kehitettävää. Asenteiden parantuminen on pitkän kehityksen tulos, joten melun vaaroista tulisikin puhua lapsuudesta alkaen. Mitä siis voimme tehdä pienentääksemme kuulovaurion vaaraa tai vähentääksemme melun häiritsevyyttä? Työssä kannattaa selvitellä hyvässä yhteistyössä kaikkia niitä mahdollisuuksia, joilla melulle altistumista voidaan vähentää. Oman työn ja toiminnan kautta syntyvän melun vähentämiseen kannattaa kiinnittää huomiota. Vapaa-ajallakin kannattaa käyttää kuulonsuojaimia. Rauno Pääkkönen Työterveyslaitos 2 Turvallisuus 2/2005

3 Päätoimittajan puheenvuoro 3M turvallisuuslehden numerossa 1/2005 päätoimittajan puheenvuorossa pohdittiin suojainmyyjien vastuuta ja alan vaatimaa erityisosaamista. Suojainmyyjien pitää tuntea tuotteensa ja niiden käyttöä säätelevät säännökset. Myös työnantajalla on oma vastuunsa. Valtioneuvoston päätös 1407/1993 määrittelee henkilösuojainten valinnan ja käytön työturvallisuuslaissa (299/58) tarkoitetussa työssä. Lain mukaan, mikäli vaaraa ei voida välttää tai riittävästi rajoittaa teknisillä ratkaisuilla tai työn organisoinnilla, on työantajan hankittava riskien arvioinnin perusteella työntekijän käyttöön henkilönsuojaimet. Lisäksi työnantajan tulee huolehtia siitä, että työssä käytettäväksi hankitaan vain sellaisia suojaimia, jotka täyttävät niitä koskevat vaatimukset sen mukaan kun niistä erikseen säädetään tai määrätään. Sisältö 2/2005: Nyt heijastavuusmittaukset Työterveyslaitokselta Tieliikelaitoksella pitkä kokemus näkyvistä varoitusvaatteista Näkeminen ja näkyminen liikenteessä Työturvallisuus tärkeä osa Aker Finnyardsin toimintaa FFP3-luokan hiukkassuojainvalikoima kasvanut Sirpalesuojaa elintarviketeollisuuteen 3M Scotchield turvakalvojen avulla Työtilamatot lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta Riskien arviointi on jatkuva prosessi ja arviointi on uusittava, mikäli olosuhteet muuttuvat. On otettava huomioon ergonomian vaatimukset ja työntekijän terveydentila. Suojainten on oikein säädettynä oltava käyttäjälleen sopivat. Mikäli samanaikaisesti käytetään useampia erilaisia suojaimia on niiden sovittava yhteen ja edelleen suojattava ko. vaaroilta. Työnantajan on päätöksen mukaisesti huolehdittava suojainten käytön määrittelystä, järjestettävä työntekijälle riittävästi käytön opastusta ja varmistauduttava suojainten asianmukaisesta toimintakunnosta. Työntekijän vastuulla on käyttää suojaimia, hoitaa niitä huolellisesti, sekä ilmoittaa vioista ja puutteellisuuksista esimiehelleen. Näin sanoo laki. Käytännössä pallo vierii takaisin tavarantoimittajalle ja myyjälle. Kuka tuntee suojainten ominaisuudet ja niiden rajoitukset paremmin kuin suojainmyyjä? Suojainmyyjä pystyy auttamaan työnantajaa tekemään hyvän ja perusteellisen perehdytyskoulutuksen työntekijöille. Osaava suojainkauppias voi myös auttaa huoltorutiinien luomisessa. Hyvänkin suojainkauppiaan osaaminen on kuitenkin rajallista. Tulee tilanteita, jolloin lisätiedon hankkiminen on välttämätöntä. Turvallista ja rattoisaa loppuvuotta 2005! Peter Elg markkinointijohtaja 3M Turvallisuusasiantuntijat 15 Turvallisuus 2/2005 3

4 Nyt heijastavuusmittaukset saa Työterveyslaitokselta Työterveyslaitoksen optinen laboratorio on jännittävä, kauttaaltaan musta 30 metriä pitkä, kapea huone. Mikään muu, kuin sinne mitattavaksi tuotu heijastava tuote tai materiaali ei heijasta valoa. Täällä voidaan tarkkaan mitata ja todeta se mitä silmämäärin voimme heijastavan tuotteen toimivuudesta vain arvailla. Laitteet ovat uudet ja täysin automaattiset. Tarkkaa mittaustyötä Heijastin tai heijastava materiaali kiinnitetään käytävän päässä sijaitsevaan näytetelineeseen, joka on kiinni goniometrissä. Toisessa päässä käytävää on valolähde ja valonvoimakkuuden mittari. Mittauslaitteisto on täysin tietokoneohjattu, valonvoimakkuuden mittari ja goniometri liikkuvat annettujen ohjeiden mukaisesti. Näin saadaan mitattua heijastusarvot eri heijastus- ja havaintokulmilla. Tulokset kirjautuvat automaattisesti tietokoneelle. Tulos on tarkka ja luotettava. Laadunvalvontapalvelua Tähän asti käytössä olleista varoitusvaatteista on mitattu vain päivänäkyvän, fluoresoivan materiaalin näkyvyysarvoja. Uusilla laitteilla voidaan nyt vastaavasti mitata myös heijastavien nauhojen toimivuutta. Myös erilaisten pesujen vaikutusta voidaan näin tutkia. - Jotta olisi helpompi arvioida, milloin EN 471 vaate on vielä turvallinen, voisi mittauttaa yhden käytössä kuluneen vaatteen ja käyttää sitä vertailunäytteenä arvioitaessa yrityksen muiden EN 471 vaatteiden turvallisuutta, tutkimusinsinööri Erja Tammela Työterveyslaitoksen Fysiikan osastolta neuvoo. Perusheijastavuusmittauksen kustannus on vain 300. Standardinmukainen testaus mahdollinen Optisessa laboratoriossa voidaan suorittaa heijastimien lähes koko standardinmukainen testaus, johon sisältyy erilaisia esikäsittelyjä standardista riippuen. Esikäsittelyjä ovat esimerkiksi hankaus (eri menetelmiä), lämpökäsittely, veteenupotus, vapaa pudotus, pesut (sekä kotiettä teollinen pesu) ja taivutus kylmässä. Haluatko tietää lisää? Mikäli sinua kiinnostaa varoitusvaatteiden tai irtoheijastimien näkyvyys, kysy lisää: Erja Tammela, TTL, Fysiikan osasto puh tai ja/tai katso TTL:n www-sivuilta Fysiikan osasto/ajankohtaista. Muista Työnantajan velvollisuus on huolehtia työntekijälle vaatimusten täyttävien suojainten saatavuus sekä niiden asianmukainen kunto. Työntekijän velvollisuus on käyttää suojaimia. TIEDOKSI: Uudistettu standardi EN 471: 2003 on virallisesti hyväksytty 10/2005. Työterveyslaitoksen toimitalo Helsingissä 4 Turvallisuus 2/2005

5 Tieliikelaitoksella pitkä kokemus näkyvistä varoitusvaatteista Tieliikelaitoksen edeltäjä Tielaitos otti työntekijöidensä käyttöön näkyvät varoitusvaatteet jo noin kaksikymmentä vuotta sitten. Aloite tuli silloinkin työsuojeluhenkilöiltä. Ensimmäinen mallisto suunniteltiin Taideteollisessa korkeakoulussa. Nykyisin Tieliikelaitoksella on vankka kokemus tilanteista joissa EN 471 vaatetus on tarpeen. Riskejä ei oteta. Vuokravaatetuksen edut Tieliikelaitoksen hankintapäälliköllä Mikko Eskolalla on kokemusta henkilökunnan työvaatettamisesta sekä vuokravaatteilla että omilla vaatteilla. Kun henkilökuntaa oli vielä paljon, vuokravaatteet palvelivat tarkoitustaan hyvin. Vuokravaatteen omistaja vastasi, että standardien asettamat vaatimukset täyttyivät. Vuokravaateyritys vastasi huollosta siten, että vaatteiden näkyvyys säilyi ja auenneet ompeleet ja muut viat korjattiin. Käytössä olleiden vaatteiden näkyvyyttä mittautettiin määrävälein. Omien vaatteiden edut Tämän päivän Tieliikelaitoksessa henkilökuntaa on huomattavasti vähemmän kuin vuosia sitten, käytetään enemmän urakoitsijoita ja aliurakoitsijoita. Niinpä vaatteiden jakelukustannukset nousivat esille ja TLL laski omien vaatteiden olevan nykyiselle henkilömäärälle edullisempi vaihtoehto. Vaatteita ostetaan pienissä erissä se mitä tarvitaan. Omia puskurivarastoja ei pidetä. Tieliikelaitoksen kotimaiset vaatettajat Dimex Oy, PD-Service Oy, Sademan Oy, Keskimäki Oy ja Tavako Oy toimittavat edullisesti ja nopeastikin erityisesti pienet erät. Suurten määrien saatavuus tarkistetaan luonnollisesti toimittajilta tilauksen yhteydessä. Joskus projektityöryhmä pitää vaatettaa alle viikossa. Vaatteiden huolto riippuu kunkin paikkakunnan pesupalvelutarjonnasta ja eri yksiköiden tekemistä huoltopäätöksistä. Pesuja ja muuta huoltoa varten vaatevalmistajat toimittavat jokaiselle vaatteelle huolto-ohjeen. Luotettavat kotimaiset vaatevalmistajat vastaavat uusien vaatteiden standardinmukaisuudesta. Turvallisuusriskit kokemuksella hallinnassa Tieliikelaitoksella on niin pitkä kokemus näkyvien varoitusvaatteiden käytöstä, että yrityksellä on varma tuntuma, minkä suojausluokan vaatetus tarvitaan kussakin työssä. Riskejä ei oteta. Esimerkiksi liikenteen ohjaajilla ja riskinarviointiin perustuen muillakin on oltava korkeimman eli kolmosluokan asut ja työntekijät ovat hyvin sitoutuneita noudattamaan sääntöä! Myös toiminnallisuus ja laatu tunnetaan hyvin, esimerkiksi kirvesmiehien asuissa on oltava polvisuojat ja hitsareiden asut on oltava palosuojattuja. - Kenttä kyllä nopeasti reagoi, jos kangas ei miellytä tai kännykkätasku on väärässä paikassa, Mikko Eskola huomauttaa. Kotimaisten valmistajien kanssa yksityiskohdat saadaan hienosäädettyä vaativankin käyttäjän mieleiseksi. Selkeät pelisäännöt ja hyvä asenne Miten TLL on selvinnyt liikenteen kasvun myötä kasvaneesta onnettomuusriskistä? TTL: n Tieliikelaitoksen hankintapäällikkö Mikko Eskola turvallisuusvastaava Esko Kinnunen vastaa: - Työt tie- ja katualueella luokitellaan töihin, joihin liittyy erityisiä vaaroja työn tekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle, niinpä normaalien riskinarviointien ja perehdyttämistoimenpiteiden lisäksi kaikilta tiellä tehtävään työhön osallistuvilta vaaditaan Tieturva 1- koulutus. Vaatimus koskee myös aliurakointia, johon pätevyysvaatimus on jo urakkasopimuksessa. Tänä päivänä kaikki urakoitsijat kyllä täyttävät ehdon jo oman turvallisuutensakin vuoksi. Periaatteessa kaikissa jalkaisin tehtävissä töissä on oltava vähintään luokka 2:n mukainen varoitusvaatetus. Lisäksi kaikissa autoissa ja koneissa on oltava vastaava varoitusvaate kuljettajalle. Henkilönsuojainten käyttämättömyys voi jopa olla irtisanomisen peruste. Turvallisuus 2/2005 5

6 Näkeminen ja näkyminen liikenteessä Koska yli 90 % liikennetilanteista havainnoidaan silmillä, tiellä liikkujat ovat riippuvaisia siitä tiedosta, mitä he näkökykynsä kautta liikennetilanteista ja -merkeistä saavat. Sen vuoksi ei ole yhdentekevää minkälaisia ja minkälaisessa kunnossa olevia liikennemerkkejä teillä on. Liikennemerkin näkymisen merkitys Liikennemerkki on käytännössä ainoa visuaalinen väline, jolla voidaan selkeästi välittää yksinkertainen ja ymmärrettävä viesti autoilijalle, joka saamansa tiedon pohjalta suoriutuu merkin edellyttämistä toimenpiteistä riittävässä ajassa ja turvallisesti. Jotta autoilija pystyy asianmukaisesti reagoimaan merkkeihin on niiden myös oltava oikeissa paikoissa, oikein asennettuina. Selvää on, että merkkien toimintakyky heikkenee vuosien myötä, mutta tätä heikkenemistä pitäisi myös järjestelmällisesti valvoa, jotta huonot ja ikääntyneet merkit voitaisiin vaihtaa uusiin ja toimiviin merkkeihin. Viallinen merkki ei toimi kunnolla, vaan sen havaittavuus ja luettavuus heikkenee kaukaa katsottuna. Tämä taas vaikuttaa autoilijan käyttäytymiseen liikenteessä ja yleiseen liikenneturvallisuuteen. Näkökyvyn merkitys liikennetilanteiden ja -merkkien havainnoimisessa Koska näkökyky näyttelee niin tärkeää osaa liikennekäyttäytymisessä olisi niin liikennemerkkien toimivuuteen kuin omaan näkökykyynkin kiinnitettävä enemmän huomiota. Ilmissilmän toimivuus on rajallinen ja fyysisestä vanhenemisesta johtuen silmän toimintakyky heikkenee koko ajan. Myös vuodenajoilla ja sääolosuhteilla on suuri vaikutus liikenteen havainnoimiseen. Pimeys, huonot ajo-olosuhteet kuten sade, sumu, lumisade ja hämärä tuovat hyvin esille ihmissilmän rajoittuneisuuden. Näemme pimeässä vain 5 % siitä mitä näemme päivällä. Sen vuoksi onkin tärkeää, että meitä opastavat merkit ja opasteet ovat nähtävissä ja luettavissa myös pimeällä, jotta pystymme selviytymään matkastamme turvallisesti. Iäkkäät kuljettajat Iäkkäiden kuljettajien määrä liikenteessä on koko ajan kasvussa. Kasvavat liikennemäärät ja nopeudet luovat keskivertoautoilijallekin uusia haasteita, saati sitten iäkkäille kuljettajille, joiden fyysinen toimintakyky on heikentynyt. Hitaampi ajattelu- ja reagointikyky, alentunut kuulo ja näkökyky voivat kaikki saattaa iäkkään kuljettajan ja hänen ympäristönsä vaaralle alttiiksi. Iäkkäät kuljettajat näkevät merkit myöhemmin ja reagoivat näkemäänsä tietoon hitaammin kuin nuoret kuljettajat. Tämä silmän toimintakyvyn heikkeneminen ilmenee silmän valontarpeen kaksinkertaistumisena joka 13. vuosi, jotta näkisimme saman kuin 20 vuotiaana. Yli 60-vuotiailla hämäränäkö aiheuttaa ongelmia, joten tällainen kuljettaja tarvitsee kahdeksan kertaa enemmän valoa nähdäkseen saman merkin kuin 20-vuotias kuljettaja. Heidän, miksei myös muidenkin tielläliikkujien liikenneturvallisuutta voitaisiinkin parantaa lisäämällä liikennemerkkien ja tiemerkintöjen näkyvyyttä ja kontrastia. Oleellista tämä olisi etenkin risteysalueilla, joissa iäkkäille tapahtuu eniten henkilövahinkoihin johtavia onnettomuuksia. Liikennemerkkien näkyvyyden parantaminen 3M on ollut mukana parantamassa liikenneturvallisuutta jo yli 60 vuotta kehittämällä mm. heijastavia kalvoja, joiden avulla liikennemerkeistä on pyritty tekemään entistä näkyvämpiä. Viime vuosina 3M on voimakkaasti panostanut prismateknologian kalvoihin, kehittämällä niiden toimintakykyä vastaamaan tämän päivän liikennetarpeita. Perinteiset lasihelmipohjaiset, heijastavat kalvot jäävät monessa suhteessa prismakalvon varjoon, mutta ovat riittäviä pimeille maanteille ja alueille, joissa on vähäisiä valonlähteitä. Mutta näidenkin merkkien parhaan toimintakyvyn edellytyksenä on, että se on ehjä ja puhdas, jotta sen viesti on selvästi luettavissa. Prismakalvot Prismateknologia on kalvoteknologian uudemmasta päästä, vaikka siitä tehtyjä merkkejä on teillä ollut käytössä mm. yläpuolisten opasteiden muodossa jo yli kymmenen vuoden ajan. Kalvon tuomat edut ovat kiistattomat. Prismakalvosta tehdyt merkit ovat kirkkaita, joten ne on helppo havainnoida jo kaukaa ja epäedullisista kulmista. Kalvon värikontrasti yöllä ja päivällä on erinomainen eli kirjaimet ja symbolit erottuvat taustastaan erinomaisesti, mikä tekee merkin luettavuudesta hyvän. Ja mikä parasta, ulkopuolista valaistusta ei tarvita, mikä aikaansaa huomattavia säästöjä mm. asennuksessa ja ylläpidossa. Alueilla, joissa on paljon erilaisia valonlähteitä kuten katuvaloja ja mainosvaloja, voi liikennemerkki useasti hävitä näiden visuaalisten häiriötekijöiden joukkoon. Tällaisilla alueilla ovat juuri kirkkaasta ja ympäristöstään erottuvasta prismakalvosta valmistetut liikennemerkit omiaan kertomaan sitä viestiä, mitä autoilijalle halutaan välittää. Ja kehitys jatkuu. Tänä vuonna 3M toi markkinoille alempaan kategoriaan luokitellun prismakalvon ja ensi vuonna markkinoille tulee ns. D³ -kalvo, joka korvaa aikaisemman version kirkkaamman luokan kalvoissa. Näillä kehitysaskelilla 3M pyrkii pitkäjännitteisesti parantamaan turvallisuutta teillämme. Kaikki ei aina ole sitä miltä näyttää. 6 Turvallisuus 2/2005

7 Tornio Kemi Oulu Raahe Kokkola Vaasa Rekallinen turvallisuutta kulki länsirannikon halki Syyskuussa Suomen 3M Oy järjesti työturvallisuustapahtuman kuudella paikkakunnalla niiden suurimpien teollisuuden alan yritysten työntekijöille. Ideana saada sellaisetkin työntekijät tutustumaan työturvallisuustuotteisiin, joiden on hankala päästä osallistumaan messuille ym. tapahtumiin. Rekassa oli esillä mm. 3M:n henkilökohtaisia suojaimia, turvakalvoja ja työtilamattoja, heijastavia varoitusasuja sekä teollisuuden kunnossapitoon soveltuvia tuotteita. Runsaan tuhannen henkilön kävijämäärä yllätti tapahtuman järjestäjät. Yleisö antoi turvallisuustapahtumasta paljon kiitosta ja se koettiin mielenkiintoisena ja hyvänä mahdollisuutena päästä kokeilemaan itse tuotteita. - Harvoin sitä lähdetään tuotantolinjalta kesken työpäivän tutustumaan uusiin tuotteisiin kahvikupin lomassa, totesi muuan vierailija tyytyväisenä. Outokumpu Kemin kaivoksen työntekijät tutustumassa rekan turvallisuusantiin. Kaikkien arvontaan osallistujien kesken arvottiin nimikirjaimin varustettu PULSAR-kello. Onnetar suosi seuraavia henkilöitä: Kerttu Renko Matti Lång Jarmo Röyttä Markku Alasaarela Seppo Timonen Kari Anttonen Maila Pursiainen Janne Koskela Kalevi Myllykangas Jyrki Huovinen Kimmo Sikanen ABB, Oy Vaasa Boliden Kokkola Oy Botnia Mill Service Oy Ab Fortek Oy Veitsiluoto Kemira Oyj, Oulu Kemira Oyj, Kokkola Outokumpu Chrome Oy/ISS, Kemi Outokumpu Stainless Oy, Tornio Rautaruukki Oyj, Raahe Stora Enso Oyj, Oulu Wärtsilä Finland Oy, Vaasa Turvallisuus 2/2005 7

8 Maailman suurimmat ja upeimmat laivat tehdään Aker Finnyardsilla Aker Finnyards on yksi maailman johtavista risteilyalusten ja matkustajalauttojen sekä muiden teknisesti vaativien alusten rakentajista. Suuri osa maailman risteilyaluksista on rakennettu yhtiön telakoilla. Yrityksellä on pitkä historia. Turun telakka on perustettu vuonna 1737, Rauman telakka vuonna 1945 ja Helsingin telakka vuonna Huippuosaaminen vaatii huipputekijöitä. Henkilöstö on yrityksen tärkein voimavara ja siksi siitä huolehtiminen on avainasia. Työturvallisuus on tärkeä ja olennainen osa Aker Finnyardsin toimintaa. Yhtiön huikea osaaminen perustuu rakennetun laivan tuomaan kokemukseen. Laivojen tekeminen on vaatinut paljon suunnittelua, inspiraatiota, sitoutumista ja ennen kaikkea innovaatiota. Nykyään pääpaino on risteilyalusten ja matkustaja-autolauttojen suunnittelussa ja rakentamisessa, mutta Aker Finnyards on rakentanut mm. 60 % maailman jäänmurtajista. Ja Suomen merivoimille alustoimituksia on ollut yli 100. Kolme modernia telakkaa Helsingissä, Raumalla ja Turussa kuuluvat Euroopan laajimpiin. Aker Finnyardsin liikevaihto on noin miljardi euroa. Yhtiön tilauskanta on kaksinkertaistunut vuoden kuluessa 2.7. miljardiin euroon. Telakalla on vakinaista omaa työvoimaa noin henkeä. Lisäksi tarvitaan paljon erilaisia yhteistyökumppaneita, sekä alihankkijoita että kokonaistoimittajia. Aker Finnyards on osa kansainvälistä Aker Yards -laivanrakennuskonsernia, joka kuuluu maailman suurimpien laivanrakennusryhmien joukkoon. Aker Yardsilla on vahva asema sekä innovaation, tuotteiden, teknologian, kokemuksen että kapasiteetin suhteen. Tuotevalikoimaan kuuluvat risteilijät ja matkustajalautat, kauppaalukset, offshore-alukset sekä teknillisesti vaativat alukset. Aker Yardsilla on 13 telakkaa, jotka sijaitsevat Suomessa, Norjassa, Saksassa, Romaniassa ja Brasiliassa. Ryhmän liikevaihto on noin miljardia euroa, ja sillä on noin työntekijää. Henkilöstö tärkein voimavara Laivanrakennusteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomen teollisuudelle ja koko kansantaloudelle. Aker Finnyardsin tärkein voimavara on henkilöstö. Työturvallisuus on olennainen osa yrityksen toimintaa. Työsuojelu ja työturvallisuus ovat myös osa henkilöstön ammattitaitoa. Ne eivät ole erillisiä toimintoja, joista vastaa vain työsuojeluorganisaatio. Parhaimmillaan hyvin toimiva työsuojelu on merkittävä osa työn laatua ja työn tuottavuutta. Moderni tuotantolaitos Nykypäivän laivanrakennus ei ole pelkkää metallin jalostamista. Se ei ole vain lujuuslaskelmia ja runkorakenteiden suunnittelua ja lopuksi kokoonhitsaamista. Aker Finnyardsin telakoilla se sisältää paljon innovatiivista ajattelua ja korkean teknologian osaamista ja tutkimista.telakoilla työskentelee monien eri alojen ammattilaisia. Vaikka jokainen on oman alansa spesialisti, on yhteistyön merkitys suuri. Luottamus ja toisen työn kunnioitus korostuu, koska samoissa tiloissa työskentelee oman väen lisäksi joukko yhteistyökumppaneita ja asiakkaan edustajia. Lohkotehtaan tehtävänä on toimittaa kaikille Aker Finnyardsin telakoille laivojen rungon terästyöt eli sovittuun asteeseen varustellut suurlohkot. Lohkotehdas koostuu osavalmistuksesta ja osakoonnista, lohkokoonnista ja suurlohkokoonnista sekä laivan rungon koonnista. Lohkotehtaan työt tehdään pääsääntöisesti sisätiloissa halleissa, joiden yhteinen pinta-ala on noin 7 hehtaaria. Tehtaan neljässä lohkonkoontihallissa on avattavat katot, joiden kautta jopa 600 tonnin siis viiden säköveturin painoisia ja maksimissaan 8 Turvallisuus 2/2005 Maailman suurin risteilyalus 339 metrinen M/S Freedom of the Seas luovutetaan Royal Caribbean -varustamolle Aker Finnyardsin Turun telakalta huhtikuussa Laivaan mahtuu matkustajaa.

9 Aker Finnyardsin työsuojelupäällikkö Petri Moisio ja suojainvälinehuoltaja Markku Metsäranta kolmikerroksisen kerrostalon kokoisia lohkoja voidaan liikutella pukkinosturin avulla. Lohkotehtaalla työskentelee noin 850 henkilöä, joista pääosa on levyseppiä ja hitsaajia. Lisäksi levyhallissa on kymmeniä teknikon ja insinöörin koulutuksen saaneita työnjohtajia ja osastopäälliköitä. Valtakunnallisten tapaturmatilastojen mukaan Suomen vaarallisinta työtä tekevät hitsaajat ja levysepät. Koulutuksella, töiden järjestelyillä ja hyvillä henkilönsuojaimilla työtapaturmia voidaan kuitenkin ennaltaehkäistä merkittävästi. Muuttunut työturvallisuuskulttuuri - Viime aikoina turvallisuusajattelu on saanut Aker Finnyardsilla aivan uuden merkityksen, kertoo Turun telakan turvallisuuspäällikkö Petri Moisio. Yrityksellä on uusi käytäntö turvallisuusasioiden seurannassa. Turvallisuusasioita seurataan reaaliajassa kuten rahaa ja siitä raportoidaan eteenpäin. Turvallisuusasioihin reagoidaan välittömästi. Johtoryhmän viikottainen palaveri aloitetaan turvallisuusasioiden viikkoraportilla toimitusjohtaja Yrjö Julinin johdolla. Alunperin työympäristön puitteet on luotu telakalla laivanrakennukseen. Tänä päivänä henkilöstön hy- vinvointi on huomioitu työympäristön suunnittelussa. Ihminen on tärkeä osa työympäristöä. Työsuojelu on otettu osaksi laitteiden ja koneiden hankintaprosessia. Käyttäjät huomioidaan ennen kuin lopullisia hankintoja tehdään. Lohkotehtaan työturvallisuutta koskee linjavastuuperiaate. Käytännössä tämä merkitsee, että työsuojeluorganisaatio tukee ja avustaa linjaa suojainhankinnoissa ja koulutuksessa ja vastuu työsuojelusta on linjaorganisaatiolla. Työnjohtaja vastaa kussakin tiimissä suojainten käytöstä. Vaativa työympäristö Työsuojelun lohkotehtaalla tekee erityisen haastavaksi se, että tehtaalla työskentelee noin 200 yhteistyökumppania. Kullakin työtiimillä on ryhmänvetäjä, joka huolehtii omasta ryhmästään. Aker Finnyards vastaa osaltaan koko yrityksen tiloissa tapahtuvasta työsuojelusta. Kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasa-arvoisesti, myös turvallisuusasioissa. Erityisiä haasteita luo työntekijöiden erilainen kulttuuritausta, ajattelutapa ja kieli. Euroopan unionin myötä vaatimukset ovat edelleen kasvaneet. Kaikilta tehdasalueella työskenteleviltä tuotantotyöntekijöiltä vaaditaan työturvallisuuskortti alkaen. Työturvallisuuskortti osoittaa, että sen haltija on saanut yleisen perehdyttämiskoulutuksen työpaikan työturvallisuusasioihin. Työturvallisuuskortin avulla pyritään parantamaan erityisesti ulkopuolisten aliurakoitsijoiden työntekijöiden työturvallisuutta. Yleisimpiä vaaratilanteita lohkotehtaalla aiheuttavat nostot, käsityökalujen, erityisesti taljan käyttö, tulityöt ja niihin liittyvät kaasuriskit sekä telinetyöskentely. Hitsaustöitä ajatellen lohkotehdas eroaa merkittävästi ns. perinteisestä hitsaustyöympäristöstä. Työskentelyn mittakaava on erityisen suuri. Lohkotehtaalla on suuria ja korkeita kappaleita, kiipeilyä ja ahtaita paikkoja. Työkohteet vaihtelevat ja työskentely on prosessimaista. Tehtaalla tapahtuva työskentely sisältää paljon kappaleiden liikuttelua ja siirtämistä. Työhön liittyviä riskejä voidaan ennaltaehkäistä tehokkaasti koulutuksen avulla. - Tehdään nostosuunnitelmia, järjestetään kaasukoulutuksia ja työkalujen käyttökoulutuksia, kertoo Moisio. Koulutustilanteissa työntekijät saadaan ymmärtämään työturvallisuuden merkitys. Tuore saavutus Turun telakalla työturvallisuuden parantamiseksi on 350-sivuinen kirja työtapaohjeista. Työntekijät ovat itse osallistuneet ohjeiden tekemiseen. Varsinaisten työskentelyohjeiden lisäksi kirja sisältää myös painavaa Turvallisuus 2/2005 9

10 asiaa henkilönsuojainten käytöstä, ergonomisista työasennoista ja venyttelystä. Työtapaturmat ovat vähentyneet Turun telakalla viimeisten kymmenen vuoden aikana yli 70 prosenttia. Osaltaan tähän on vaikuttanut henkilönsuojainten lisääntynyt käyttö. Kaikkien tehtaalla työskentelevien on käytettävä suojaimia. Minimivaatimimuksena on käyttää kypärää, haalaria, turvajalkineita ja suojalaseja. Näiden lisäksi on käytettävä työkohtaisia suojaimia, kuten hanskoja, hitsausmaskeja, hengityssuojaimia, kuulosuojaimia jne. - Telakan työympäristö ja työturvallisuuskulttuuri ovat muuttuneet vuosien saatossa. Työturvallisuus on yksi investointikohde siinä missä koneet ja laitteetkin. Tänä päivänä tietyt työturvallisuusasiat ovat jo itsestäänselviä. Turvallisuudesta on tullut osa telakan päivittäisrutiineja, sanoo Moisio. Lohkotehdas eroaa merkittävästi ns. perinteisestä hitsaustyöympäristöstä. Kuva: Juhani Niiranen Hitsaavaan teollisuuteen tarkoitettu tuotelinja laajenee 3M:llä on monipuolinen tuotevalikoima henkilökohtaisia suojaimia hitsaustyöympäristöön. Nyt tuotevalikoima on kasvanut edelleen. Uuteen 3M WS-300 -sarjaan kuuluu neljä hitsausmaskia: kolme automaattimaskia ja yksi tavallinen hitsausmaski. Kahdessa maskissa on kiinteä tummuusaste ja yhdessä kolme valinnaista tummuusastetta. WS-300 -sarjan hitsaus- maskit ovat kestäviä ja luotettavia perustason maskeja. Automaattisesti tummuva hitsauslasi WS-300-sarjan automaattisesti tummuvat hitsauslasit varmistavat jatkuvan, kirkkaan ja terävän hitsauskohteen näkyvyyden. Hitsauslasit tuottavat luotettavan, automaattisen muutoksen vaaleasta tummaan ja takaisin juuri niin kuin hitsaaja haluaa. Hitsauslasi tummenee valokaaren syttyessä. Kun hitsaus on valmis hitsauslasi palautuu automaattisesti vaaleaan tilaan. Näin hitsaaja voi tarkistaa hitsaussauman samalla kertaa turvallisissa olosuhteissa ja valmistella myös seuraavan hitsauksen. 10 Turvallisuus 2/2005

11 Turvallista ja suojattua hitsausta Silmävammat ovat hitsaajien yleisin akuutti vamma. Automaattisesti tummuva hitsauslasi suojaa tehokkaasti hitsaajan silmiä vahingoittumiselta. Hitsauslasit suojaavat vaaralliselta ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä. Automaattisesti tummuva hitsauslasi poistaa myös niskan rasitukset, joita suojaimen jatkuva nyökytteleminen aiheuttaa. Hitsaajan molemmat kädet ovat vapaina, mikä helpottaa ja nopeuttaa työskentelyä. Jatkuvan näkyvyyden ansiosta vaikeistakin hitsauksista tulee helpompia. Uusi 3M Speedglas automaattisesti tummuva hitsauslasi Speedglas hitsauslasivalikoimaa on täydennetty uudella lasilla. Uudessa automaattisesti tummuvassa hitsauslasissa on kaksi valinnaista tummuus- ja herkkyystasoa. Hitsauslasi soveltuu mihin tahansa Speedglas sarjan hitsausmaskiin. Hitsauslasissa on tummuudet 9 ja 11. Speedglas 9002D hitsauslasissa on kaksi herkkyystasoa. Hitsaaja voi säätää herkkyystasoa juuri työolojen vaatimusten mukaisesti. Esimerkiksi heikkovirtaisessa TIG-hitsauksessa on hitsauslasin herkkyystason oltava suurempi (20 ampeeriin asti). Uusi Speedglas 9002D -hitsauslasi antaa hitsaajalle mahdollisuuden joustavaan työskentelyyn erilaisissa työskentelyolosuhteissa. Jatkuvaa silmiensuojausta Speedglasin automaattisesti tummuvissa hitsauslaseissa on jatkuva suoja ultravioletti- ja infrapunasäteilyltä riippumatta siitä, ovatko hitsaulasit päällä, ja tummana vai vaaleina. Hitsauslasin automaattinen tummuminen perustuu nestekideteknologiaan. Elektroniikkayksikkö tummentaa lasin 1/ sekunnissa valokaaren sytyttyä. Kaikki Speedglas lasit täyttävät eurooppalaisen hitsauslaseja koskevan EN 379 -standardin vaatimukset. Turvallisuus 2/

12 Yksillöllistä ja luotettavaa henkilönsuojausta Kun ilman epäpuhtauspitoisuudet eivät vähene riittävästi teknisin ratkaisuin on käytettävä hengityksensuojaimia. Hengityksensuojauksesta puhuttaessa on pyrittävä aina optimaalisen suojaustason saavuttamiseen. Mitä korkeampi suojausluokka suojaimella on, sitä parempi suojausteho. Riittävän suojaustehon saavuttamiseksi on valittava oikea, sopiva suojain ja sitä on käytettävä oikein ja koko altistumisajan. Tämän päivän henkilönsuojaukselta vaaditaan turvallisuuden lisäksi myös käyttömukavuutta. 3M:n hengityssuojainvalikoima on kattava. FFP3-suojainluokan tuoteperhe on kasvanut. Nyt valittavana on kolme erilaista hiukkassuojainta. 3M:n FFP3-luokan hiukkassuojaimet antavat käyttäjälleen miellyttävää ja turvallista suojausta. Suojainvalikoimassa yhdistyvät muotoilu ja edut, jotka soveltuvat yksilöllisiin tarpeisiin. Tuotekehityksessä on huomioitu eri kasvojen muodot ja piirteet niin että suojaimet sopivat hyvin mahdollisimman monelle käyttäjälle. FFP3-luokan huoltovapaiden hiukkassuojainten tuotevalikoimassa on nyt kolme erilaista tuotetta, jotka tarjoavat henkilönsuojausta erilaisiin käyttötarpeisiin henkilökohtaiset ominaisuudet huomioiden. Kaikki kolme FFP3-luokan hiukkassuojainta on kehitetty 3M: n oman suodatinmateriaalin kanssa sen suodatustehokkuuden ansi-osta haitallisia hiukkasia, savua ja jauhemaisia aineita (myös bakteereja ja viruksia) vastaan. 3M 8833 Classic Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Vankkarakenteinen kuppimuotoinen hiukkassuojain, Suojauskerroin: 50 3M 9332 Comfort Plus Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Ainutlaatuinen muotoilu kokoontaitettava hiukkassuojain Suojauskerroin: 50 3M 8835 Premium Huoltovapaa hiukkassuojain EN149:2001 FFP3 Uudelleenkäytettävä Suojauskerroin: 50 3M 8833 Classic FFP3 Huoltovapaa hiukkassuojain Vankkarakenteinen ja kuppimainen muotoilu Istuu hyvin erilaisiin kasvojenmuotoihin ja -kokoihin Säilyttää hyvin muotonsa käytön aikana myös kuumissa ja kosteissa olosuhteissa 3M Suodatinmateriaalin edut Suodattaa tehokkaasti haitalliset hiukkaset Alhainen hengitysvastus 3M Cool Flow - uloshengitysventtiili Vähentää lämmön muodostumista suojaimen sisälle, koska kostea ja lämmin ilma poistuvat tehokkaasti uloshengitysventtiilin kautta Hengityssuojainten käytössä on huomioitava, että suojain suojaa vain, mikäli se on asetettu tiiviisti kasvoille. Tutustu aina suojaimen käyttöohjeeseen ennen sen käyttöönottoa. Pehmeä sisempi kasvotiiviste Hyvä tiiviys kasvoja vasten Lisää käyttömukavuutta Puhdista kasvotiiviste kätevästi 3M 105 Suojainpyyhkeellä. 12 Turvallisuus 2/2005

13 Sirpalesuoja elintarviketeollisuuden lasipinnoille 3M Scotchield Turvakalvoilla BRC (British Retail Consortium) on kansainvälisesti tunnettu ja maailmanlaajuisesti käytetty kuluttajatuotteiden turvallisuusmääräyksiin ja tuotantohygieniaan liittyvä standardi. Standardin myöntäminen edellyttää tuotantolaitoksen henkilöstöön, prosesseihin sekä tuotteisiin liittyvää kontrollointia. Osana standardia määritellään, että elintarviketeollisuuden tuotantolaitosten ikkunapintojen tulee olla suojattu rikkoutumista vastaan. Pandan makeistehtaalla standardi huomioitiin ja ISS Panda Oy kalvotti kahdessa Vaajaosken tuotantolaitoksessa noin 1700m²:n lasipinnat 3M Scotchshield turvakalvolla. - Tilojen kaikki lasiset väli- seinät, toimistotilojen ikkunat sekä koneiden lähellä olevat lasiset tarkistusluukut kalvotettiin, kertoo Riitta Saarentausta Panda ISS:ltä. Kalvot lisäävät lasituksen turvallisuutta ja vähentävät sirpaleista johtuvaa loukkaantumisriskiä pitäen rikkoutuneen lasin sirpaleet kasassa. Mahdollinen vahinko voidaan rajoittaa vain rikkoutuneen lasin poistoon. 3M Scotchield Turvakalvot Valikoimastamme löytyy useita turvakalvoja eri käyttökohteisiin. Turvakalvoja on saatavana myös harmaana, jolloin se toimii samalla auringonsuojakalvona. Pandan Vaajakosken tehtaan suunnittelupäällikkö Matti Ylönen ja ISS Pandan Riitta Saarentausta turvallisten lasipintojen äärellä 3M Scotchield Turvakalvotyyppi Näkyvän valon heijastus % Näkyvän valon läpäisy % 3M TM Safety-Walk TM Työtilamatot lisäävät turvallisuutta ja mukavuutta Seisominen koko päivän ajan kovalla alustalla aiheuttaa kipua ja fyysistä väsymistä. 3M TM Safety-Walk TM Työtilamatot tuovat mukavuutta seisomatyöhön, vähentävät väsymistä ja lisäävät tehokkuutta. Mattojen turvallinen pinta estää liukastumista ja kaatumista, se suojaa myös putoavia työkaluja vaurioitumiselta ja vähentää näin ollen myös melua. Lue lisää aiheesta ensi numerossa. Lämmöntorjunta % Häikäisyn poisto % UV-säteilyn torjunta % Kalvokerroksia, kpl Kalvon paksuus, mm Standardi SCLARL ,1 EN B1 S20SIARL ,1 EN B1 S35NEARL ,1 EN B1 S50NEARL ,1 EN B1 ULTRA ,152 EN B1 SH14CLARL ,38 EN 356 P2A SH4CLARXL (ulkokäyttö) ,1 EN B1 Turvallisuus 2/

14 14 Turvallisuus 2/2005

15 Asiantuntijoita turvallisuuskysymyksiesi ratkaisuun Tiesitkö miten monta työturvallisuusalan ratkaisua ja asiantuntijaa löytyy Suomen 3M Oy:stä? Tässä lyhyt esittely pääpiirteissään tuoteryhmistä ja asiantuntijoista, jotka auttavat Sinua kiperien työturvallisuuskysymysten ratkaisuissa. Kysy meiltä, meidän tehtävä on auttaa Sinua! 3M Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet Lukuisia suojainvaihtoehtoja hengityksen- ja kuulon-, pään- ja silmiensuojaukseen. Ympäristönsuojelutuotteet ovat imeytystuotteita esim. öljylle. Asiantuntijat: Patrick Ekelund Johanna Paganus Saara Riipinen Fredrik Dettmann Milla Olo Pentti Siika-aho Hannu Mäki 3M Safety-Walk Liukuesteteipit- ja työtilamatot Itsekiinnittyviä liukuesteteippejä ehkäisemään liukastumisia ja kaatumisia sekä sisä- että ulkotiloissa. Työtilamatot pehmentämään askelluksesta ja seisomatyöstä aiheutuvaa rasitusta, sekä ehkäisemään liukastumista märillä lattioilla. 3M Scotchshield Turvakalvot, 3M Scotchtint Panther autokalvot Turvakalvot ja autokalvot suojaamaan ja turvaamaan ikkunoita ja lasipintoja, sekä ehkäisemään pirstaloitumista. Palokatkotuotteet tarjoamaan ratkaisuja ehkäisemään tulipalon edistymistä ja etenemistä rakennuksissa. Asiantuntijat: Asiakaspalvelu: Hannu Heikkilä Mika Saksi Palokatkotuotteet Turva- ja autokalvot Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet, Liukuesteteipit, matot, Turva- ja autokalvot, Palokatkotuotteet 3M Ergonomiatuotteet Näillä helpotat päätetyötä. Kysy lisää PC:n häikäisy- ja tietoturvasuojista, rannetuista, aineistotelineistä, ergonomiahiiristä. Asiantuntija: 3M Scotchlite Heijastavat Materiaalit Eri tarkoituksiin soveltuvia heijastavia materiaaleja mm. hyvin näkyviin työvaatteisiin (myös palosuojattuja), yritysasuihin, meripelastusvälineisiin, kenkiin, asusteisiin ja irtoheijastimiin. Thinsulate lämmöneritysmateriaali Ohuenohut patentoitu kuiturakenne pitää lämpimänä ja lisää työvaatteen liikkumamukavuutta. Asiantuntijat: Jutta Behm Matti Hasu Heijastavat materiaalit: Heijastavat materiaalit: vapaa-aika, irtoheijastimet, työvaatteet, Thinsulate -materiaali Merkintätuotteet 3M Merkintätuotteet Raskaan kaluston ajoneuvoteippaus- ja ääreismerkintätuotteet Asiantuntijat: Raimo Hannele Nygård Nyholm Merkintätuotteet, Liikenteenohjaustuotteet Henrik Ahlström Johan Elfving Heijastavat tuotteet, Thinsulate, Liikenteenohjaus- ja merkintätuotteet Janne Mertanen 3MLiikenteenohjaustuottet Heijastavia kalvoja liikennemerkkeihin ja -opasteisiin sekä jälkivalaiseva materiaali poistumisteiden merkitsemiseen Asiantuntija: Birgitta Rantamäki 3M Kuluttajatuotteet Kuluttajapakattuja suojaimia ja heijastimia vähittäiskaupalle Asiantuntijat: Matti Souri Esa Kivisoja Jari Pusenius Ari Ylkänen Riitta Selkamo Ergonomia- ja kuluttajatuotteet Turvallisuus 2/

16 Rastita haluamasi materiaalipyyntö ja faksaa Suomen 3M:lle numeroon (09) Lisätietoja tuoteryhmästä: Esite Esite 3M Työ- ja ympäristönsuojelutuotteet: Hiukkassuojaimet Puoli- ja kokonaamarit Moottoroidut- ja paineilmakäyttöiset hengityksensuojaimet Kuulonsuojaimet Suojalasit Hitsauksen erikoistuotteet Ympäristönsuojelutuotteet Soita minulle Sovi tapaaminen kanssani 3M Liikenneturvatuotteet: 3M Scotchlite Heijastavat materiaalit Thinsulate lämmöneristysmateriaalit 3M Kiinteistönsuojatuotteet: 3M Safety-Walk Liukuesteteipit 3M Safety-Walk Työtilamatot 3M Scotchield Turvakalvot Palokatkotuotteet Nimi: Yritys: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Lähettäkää 3M Turvallisuus -lehti myös seuraavalle yrityksemme työntekijälle: Nimi: Tehtävä yrityksessä: Yritys: Yrityksen päätoimiala: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Annan luvan lähettää informaatiota tuotteistanne/palveluistanne sähköpostilla. osoitteeni: Osoitetarran yhteystiedot ovat oikein. Halutessasi voit myös postittaa lomakkeen osoitteeseen: Suomen 3M Oy / 3M Turvallisuus-lehden toimitus PL ESPOO Yhteystietomme olivat väärin. Rastita mikä: Omat yhteystietoni ovat muuttuneet Yrityksen nimi/osoite on muuttunut Poistakaa rekisteristä osoitetarran henkilö, syy: Poistakaa rekisteristä osoitetarran yritys, syy: Oikeat yhteystiedot: Nimi: Tehtävä yrityksessä: Yritys: Postiosoite: Postitoimipaikka: Puh: Annan luvan lähettää informaatiota tuotteistanne/ palveluistanne sähköpostilla. osoitteeni:

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015

YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 YHTEINEN TYÖPAIKKA, aliurakointi ja ketjutus Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Vesa Ullakonoja ü työpaikalla on yksi työpaikan kokonaisuutta hallitseva eli pääasiallista määräysvaltaa käyttävä

Lisätiedot

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta

3M Suojahaalarit. Turvallisuutta...käyttömukavuutta 3M Suojahaalarit Turvallisuutta......käyttömukavuutta Eurooppalaiset standardit 3M Suojahaalarit 3M valmistaa tuhansia tuotteita työ- ja ympäristönsuojeluuun. Suojainvalikoimaan kuuluvat erilaiset hengityksensuojaimet,

Lisätiedot

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet

Näkyvyyttä vaativiin töihin. HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet Näkyvyyttä vaativiin töihin HighVisPro-mallisto ja henkilönsuojaimet 1 Erinomainen näkyvyys päivänvalossa, hämärässä ja pimeässä Työympäristön olosuhteet asettavat työvaatteelle ja henkilönsuojaimille

Lisätiedot

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto

Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2. Työmelu ja -tärinä. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 2 Työmelu ja -tärinä SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Tampere 2003 4 ISBN 952-00-1297-4 ISSN 1456 257X 2. uudistettu painos Pk-Paino Oy, Tampere 2003 Työpaikkamelu

Lisätiedot

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet

Malliratkaisu Kuulonsuojaimet Malliratkaisu Kuulonsuojaimet KUULONSUOJAINTEN VALINNASSA HUOMIOITAVAA Jos kuulonsuojaimet vaimentavat liian vähän, kuulo vaurioituu. Jos ne vaimentavat liikaa, varoitusäänien kuuleminen on vaikeaa (mikä

Lisätiedot

Uusi kärpässarjan mestari vain 360 grammaa!

Uusi kärpässarjan mestari vain 360 grammaa! Uusi kärpässarjan mestari vain 360 grammaa! 3M Speedglas-sarja sisältää monipuolisen valikoiman laadukkaita hitsaussuojaimia. Tuotevalikoimaan kuuluu automaattisesti tummuvat hitsausmaskit, sekä moottoroidut

Lisätiedot

Insteam Consulting Oy

Insteam Consulting Oy 2014 Mikko Ketala Salomaankatu 5 29200 Harjavalta +358 44 066 6802 Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 1679 557 Taru Imeläinen Verkatehtaankatu 4 20100 Turku +358 40 171 5466 Pankki: FI88 5037 0763

Lisätiedot

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen

Nolla tapaturmaa 2020. Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015. Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen Nolla tapaturmaa 2020 Kulmakivet 2016-17(luonnos) Tilannekatsaus 24.2.2015 Etera 24.2.2015 Ahti Niskanen TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n hallitus asetti

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425

Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Henkilönsuojainasetus (EU) 2016/425 Pirje Lankinen 1 Tämän osuuden asiat Soveltamisala Henkilönsuojaimen määritelmä Riskiluokat Olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Standardit 2 Henkilönsuojainasetuksen

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo

Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Vanhustyön vastuunkantajat kongressi 15-16.5.2014 Finlandia-talo Henkilökunnan työturvallisuus Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojeluvastuualue, Paula Moilanen 1 Lainsäädännön tavoite Työturvallisuuslain(

Lisätiedot

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013

Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO. www.sskky.fi. 17. maaliskuuta 2013 Työturvallisuus työssäoppimisessa SALO Opiskelijan työturvallisuus 1. Työturvallisuus työsalissa Kysely opiskelijoilta työsaliturvallisuudesta. (kevät 2012 / EK) Autoala 2. Työturvallisuus työssäoppimisessa

Lisätiedot

3M Ikkunakalvot. Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot. Kirkkaasti. Ensiluokkainen

3M Ikkunakalvot. Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot. Kirkkaasti. Ensiluokkainen 3M Ikkunakalvot Prestige Auringonsuoja- ja turvakalvot Kirkkaasti Ensiluokkainen Uuden sukupolven 3M Ikkunakalvo Uutta toimivuutta Useat lämpöä torjuvat ikkunakalvot ovat sävyltään tummia, sisältävät metallia

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto

TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA. Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto TYÖTURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA Viisaat kypärät yhteen seminaari Lounais Suomi 19.05.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rakennusteollisuus RT

Lisätiedot

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä

Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä Työturvallisuus ja riskien arviointi työssäoppimisessa ja ammattiosaamisen näytöissä 28.09.2010 Työssäoppimisen loppuseminaari DI, tutkija Sari Tappura Turvallisuuden johtaminen ja suunnittelu Teollisuustalous

Lisätiedot

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company

Ota kumppaniksi. A UTC Fire & Security Company Ota kumppaniksi paloturvallisuuden ammattilainen A UTC Fire & Security Company Paloturvallisuus yhteinen asiamme Onko kiinteistön paloturvallisuus varmasti kunnossa? Omistajan ja vuokralaisen asenteet

Lisätiedot

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti

Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto. RATUKE-seminaari , Kansallismuseo Tarmo Pipatti Rakennusteollisuuden työturvallisuuskannanotto RATUKE-seminaari 11.11.2010, Kansallismuseo Tarmo Pipatti Työturvallisuuskannanotto 2010-2015 :n hallitus asetti vuoden 2010 alussa tavoitteen, jonka mukaan

Lisätiedot

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere

III Valtakunnalliset käsityönopetuksen. koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere III Valtakunnalliset käsityönopetuksen työturvallisuus- koulutuspäivät 19.11.2010 Tampere Antti Posio STM Ajankohtainen työsuojelulainsäädäntö Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa

Lisätiedot

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa

Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa Maahanmuuttajille suunnattu tukimateriaali työturvallisuuskorttikoulutukseen/ Luonnos/ KK Tavastia / Tiina Alhainen Yhteinen työpaikka s. 6-21 TTK:n materiaalissa s. 7 Yhteinen työpaikka tarkoittaa, että

Lisätiedot

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN.

KONEET. Rolac VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Rolac KONEET VIIHTYISÄN YMPÄRISTÖN YLLÄPITOON MORE CARE. BUILT IN. Lundberg on erityisesti ympäristönhoitoon kehitetty taajamatraktori, joka on suunniteltu alan töiden monipuolisuus ja erityisvaatimukset

Lisätiedot

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738

Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 2 luku Työnantajan yleiset velvollisuudet 8 Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden

Lisätiedot

Jälleen 3M tuote, johon voit luottaa

Jälleen 3M tuote, johon voit luottaa Laajempi suoja 3M Ultra Prestige PR S70 -kalvolla Ainutlaatuisen Prestige 70 ja Ultra S400 yhdistelmän ansiosta, Ultra Prestige kalvolla saat kummankin kalvon hyödyt - lämmöntorjunta ja turvallisuus. Useiden

Lisätiedot

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita.

Turvallisuusasiat ovat tärkeitä meille ja automaattitrukit sisältävät paljon erilaisia turvalaitteita. Showajat: 11:30, 13:00 ja 14:30 ENSIMMÄINEN ESITELTÄVÄ Automaattitrukki Tervetuloa tänne Roclan osastolle hyvä yleisö! Minun nimeni on Markku Sivonen ja toimin tämän trukkiesittelyn assistenttina ja jututan

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen tehtävistä Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista valvonta toteutetaan pääsääntöisesti tarkastajien

Lisätiedot

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen

ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen ONKO TYÖ HSY:N JÄTTEENKULJETUSURAKOISSA TURVALLISTA? Juho Nuutinen MÄÄRITELMÄ Työn ja toiminnan luonne huomioon ottaen, on riittävän järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava työstä, työtilasta,

Lisätiedot

Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS

Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. TYÖTURVALLISUUS Henkilöstön terveys on meille aina etusijalla. Ikaroksen työsuojaimet takaavat käyttömukavuuden, toimivuuden ja turvallisuuden, kuten hyvien suojainten kuuluukin. Kaikki kuulosuojaimet, suojalasit, henkilösuojaimet,

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia.

Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Onnella vai osaamisella? Työturvallisuus on kaikkien yhteinen asia. Mitä voin yrittäjänä hyötyä? Turvallisuus ei ole stabiili asia, joka voidaan käyttöönottaa tai saavuttaa. Se on luotava ja ansaittava

Lisätiedot

TOPPER + VOIMA SISÄLLYSLUETTELO

TOPPER + VOIMA SISÄLLYSLUETTELO VOIMA TOPPER + VOIMA Jokainen asianmukaisesti vaatetettu, työasussaan viihtyvä työntekijä viestittää huolehtivasta ja arvostavasta työnantajasta. Standardien mukaiset suojavaatteet on suunniteltu edesauttamaan

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? Koulun ja päiväkodin sisäilmaongelma monialainen ratkaisu Työsuojeluinsinööri Sirkku Lehtimäki Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työnantajan

Lisätiedot

Turvallisuus. ! Osallistu mielipidekyselyymme! 1/2006. www.3m.com/fi/turvallisuus. Tässä numerossa:

Turvallisuus. ! Osallistu mielipidekyselyymme! 1/2006. www.3m.com/fi/turvallisuus. Tässä numerossa: Turvallisuus 1/2006! Osallistu mielipidekyselyymme! www.3m.com/fi/turvallisuus Tässä numerossa: Heijastavia materiaaleja moniin käyttökohteisiin...s. 4 3M Palokatkotuotteet...s. 6 Huolehdi kuulostasi...s.

Lisätiedot

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa

V a l o a y ö h ö n. Innovoimaa V a l o a y ö h ö n Innovoimaa Vain kissalla on yhdeksän elämää Pimeällä tapahtuneet liikenneonnettomuudet, joissa suuret rekka- ja kuljetusautot ovat olleet osallisina, ovat jättäneet oman jälkensä vakaviin

Lisätiedot

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen

1 Lokakuu 2013. Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen 1 Mikä on työmaan esimiehen vastuu työturvallisuudessa 30.10.2013 Jukka Lintunen Työnantajan edustajana huolehtii, että nämä toteutuu Työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan

Lisätiedot

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966

Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015. työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Ajankohtaista työturvallisuudesta 12.2.2015 työturvallisuusvastaava Risto Lappalainen p. 0295 34 3966 Kysymyksiä ja vastauksia Mitä keinoja vähentää läheltäpiti-, vaaratilanteita (esim. tienkäyttäjän ajoneuvo

Lisätiedot

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle

Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle 1 Työturvallisuussäännösten tuki hyvälle käsityönopetukselle Työsuojelusäännösten soveltaminen oppilaan työhön peruskoulussa Yleisiä iä huomioita it Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, STM 2 Oppilaalla

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA

TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA URAKKAOHJELMAN LIITE Espoo Kaupunkitekniikka- liikelaitos 1130/02.08.00/2013 Rakentaminen 04.06.2013 TERÄSELEMENTTIAITOJEN JA -PORTTIEN ASENNUSURAKKA TURVALLISUUSASIAKIRJA TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (7) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt

Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt Sucros Oy Säkylän tehtaan suojainkäytännöt Tarkoitus Tässä asiakirjassa kuvataan Sucros Oy:n Säkylän tehtaan henkilökohtaisten suojainten käyttöä ohjaavat käytännöt. Käytännöt perustuvat Nordzuckerin antamaan

Lisätiedot

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT

RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Tuoteluettelo / 2014 RENKAAT - SISÄRENKAAT - LEVYPYÖRÄT - PYÖRÄT - AKSELIT Maatalous Teollisuus & materiaalin käsittely Ympäristönhoito Kevytperävaunut Muut laitteet THE SKY IS NOT THE LIMIT STARCO FINLAND

Lisätiedot

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus

Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Pelastusalan työturvallisuuskoulutus Työturvallisuuskoulutuksen taustaa (1) Työturvallisuusasiat ovat nousseet pelastusalalla entistä tärkeämmiksi Esikuvana tälle koulutukselle on Työturvallisuuskeskuksen

Lisätiedot

Turvallisuusilmapiiri

Turvallisuusilmapiiri Turvallisuusilmapiiri Metalliteollisuuden työalatoimikunta Muistutuksena Turvallisuuskielteinen Turvallisuusmyönteinen 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Vastaajien taustoja Ylin johto 6 % Asiantuntija % Keskijohto

Lisätiedot

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja

Komin ylikulkukäytävä, U-6514 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 16.1.2015 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jesse Lindholm A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa.

Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Toimintatapamme turvallisen työskentelyn luomisessa. Ratuke-seminaari 28.10.2008 Timo U. Korhonen Toimitusjohtaja NCC Rakennus Oy NCC kaikkialla Pohjoismaissa Kotimarkkina-aluetta ovat Pohjoismaat. Toimintaa

Lisätiedot

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi

Kansainvälinen työturvallisuuspäivä. 28.4.2015 Kemi Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2015 Kemi Maintpartner Suomessa Liiketoimintamme on 100 % teollisuuden kunnossapitoa Varmistamme teollisuuden tuotannon ja julkisen sektorin teknisten prosessien

Lisätiedot

TRANSPORTER CRAFTER CADDY

TRANSPORTER CRAFTER CADDY TRANSPORTER CRAFTER CADDY Tuottava. Turvallinen. Vakiovarusteltu ammattikäyttöön. Pegabus Transporter Toimivuutta monelle matkalle Pegabus Transporterin jokainen yksityiskohta on suunniteltu tarjoamaan

Lisätiedot

Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä

Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä Työnantaja vapaa-ajan turvallisuuden edistäjänä Tapaturmapäivä 13.5.2011 tutkija Toni Hyytinen,Tampereen teknillinen yliopisto ESITYKSEN TAUSTA Teollisuusyritysten turvallisuuden kehittäminen vapaa-ajan

Lisätiedot

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen

Toimivuutta ja turvaa katolle. Katse kattoon. REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki Jari Suuronen Toimivuutta ja turvaa katolle Katse kattoon REM-Taloyhtiötapahtuma 2016 Helsinki 6.4.2016 Jari Suuronen Nordic Waterproofing Group Liikevaihto n. 200 M Henkilöstöä n. 650 Valmistusta Suomessa, Ruotsissa

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Ergonomia työterveyden edistäjänä

Ergonomia työterveyden edistäjänä Ergonomia työterveyden edistäjänä Työterveyslaitoksen koulutus 2016 Mika Nyberg, TtM, tft, erityisasiantuntija mika.nyberg@ttl.fi, Työterveyslaitos, Tampere Työterveyshuolto - Ergonomia Ergonomia on ihmisen

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä

Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä Työnantajan ja työntekijöiden yhteistoiminta sisäilmaongelmien käsittelyssä 1 Työnantajan velvollisuudet Työturvallisuuslaki (738/2002) Työnantaja velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta

Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta Valtioneuvoston asetus työntekijöiden suojelemisesta melusta aiheutuvilta vaaroilta 26.1.2006/85 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään

Lisätiedot

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet

Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Alueellinen vesihuoltopäivä 18.11.2015, Kokkola Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas Saijariina Toivikko vesihuoltoinsinööri 10.11.2015 1 Saijariina Toivikko Työturvallisuusopashankkeen tavoitteet Hankkeen

Lisätiedot

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä

Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Kemikaaliturvallisuus Työnantajan vastuut ja muutokset kemikaalilainsäädännössä Tiina Lius 14.3.2017 Sisältö Kuka vastaa kemikaaliturvallisuudesta? Henkilönsuojainten valinta Kemikaalilainsäädännön muutokset

Lisätiedot

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja

The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja Inspiraatio The Warm Societyn ainutlaatuinen lämmitysratkaisujen valikoima takaa miellyttävät asuin- ja työskentelyolot. Ratkaisujemme laaja kirjo muodokkaita ja värikkäitä lämmittimiä mahdollistaa oman

Lisätiedot

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä

2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä 2.4.B Turvallisuus tiemerkintätöissä Tapio Syrjänen NTM-centralen i Birkaland, Finland Nordisk Vegoppmerkingskonferanse 2014 21.3.2014 Esityksen sisältö Työntekijöiden turvallisuus Liikenneviraston ohjeistus

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 2 1.2 Päätoteuttaja 2 1.3 Töiden yhteensovitus 2 1.4 Yhdyshenkilöt 3 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 3 2.1 Ylläpitoalue

Lisätiedot

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa

Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa JVT- ja kuivauspäivät 5-6.3.2015 Suojautumisen haasteet tehtävän jälkeen ja kaluston huollossa Paloesimies Jarkke Lahti Puhdas paloasema-malli Mallin lähtökohtana on vähentää altistumista tehtävässä ja

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT

TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT PERHON KUNNAN PIHOJEN JA TEIDEN TALVIPUHTAANPITO 2015 2018 TILAAJAN TURVALLISUUSSÄÄNNÖT 1(4) URAKOITSIJOITA VELVOITTAVAT YLEISET TURVALLISUUSKÄYTÄNNÖT PERHON KUNNAN RAKENNUSURAKOISSA JA KUNNOSSAPITOTÖISSÄ

Lisätiedot

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007

LIITE 1 (5) TYÖSUOJELUPIIRI Sosiaali- ja terveysministeriö / Työsuojeluosasto 16.1.2007 LIITE 1 (5) TORNINOSTUREIDEN OHJAAMOT JA NIILTÄ EDELLYTETTÄVÄ TURVALLISUUSTASO Torninostureiden ohjaamoiden tulee täyttää työssä käytettävien koneiden ja muiden työvälineiden hankinnasta, turvallisesta

Lisätiedot

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ

BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN YHTEYDESSÄ BLY:N OPAS HENKILÖNSUOJAINTEN KÄYTÖSTÄ POLYMEERIPINNOITTEIDEN ASENNUKSEN JA ALUSTAN ESIKÄSITTELYN

Lisätiedot

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt

Arvioinnin kohde: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia. Melu. Lämpötila ja ilmanvaihto. Valaistus. Tärinä. Säteilyt FYSIKAALISET VAARATEKIJÄT (F) VAAROJEN TUNNISTAMINEN Yritys: Päiväys: Arvioinnin kohde: Tekijät: TARKISTETTAVAT ASIAT Vaara Ei Ei Tarkennuksia esiintyy vaaraa tietoa Melu F 1. Jatkuva melu F 2. Iskumelu

Lisätiedot

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto

MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA. L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto MITEN TYÖTURVALLISUUDEN TASO SAADAAN NOUSEMAAN RAKENNUSALALLA L S Kiinteistö ja rakennuspäivä 06.02.2015 Juha Suvanto Rakentaminen on vaarallinen toimiala näin väitetään Tilastotietoa Lähde: TVL Rullaava

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi

Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Riskien arvioinnin työkalu ohjelmapalveluiden tuottajille Ohje riskien arvioinnin työkalun käyttämiseksi Tämä riskien arvioinnin työkalu on tarkoitettu matkailualan ohjelmapalveluja tarjoaville yrityksille.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen?

Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Oletko sinä seuraava cimcorpilainen? Cimcorpin kanssa voit kasvaa, oppia ja valloittaa maailmaa kasvuyrityksen mukana. Mukavien työkavereiden ja yhteishengen ansioista työtä tehdään isolla sydämellä ja

Lisätiedot

Käyttöasetus potilassiirtojen

Käyttöasetus potilassiirtojen Käyttöasetus potilassiirtojen näkökulmasta Ylitarkastaja Riina Perko Valtioneuvoston asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta (403/2008) Käyttöasetus Asetus voimaan 1.1.2009 Käyttöasetuksen

Lisätiedot

Merikelpoinen vai ei? Terveydellinen soveltuvuus ja liikenneturvallisuus

Merikelpoinen vai ei? Terveydellinen soveltuvuus ja liikenneturvallisuus Merikelpoinen vai ei? Terveydellinen soveltuvuus ja liikenneturvallisuus 17.9.2013 Markku Vanhanen LT, erikoislääkäri Erityisasiantuntija Liikennelääketiedeyksikkö Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset

Soodakattila ja kemikaalionnettomuusriskit. Kemikaalikuljetukset, rautatie/maantieliikenne. Tietoturva- auditoinnit ja SOX vaatimukset 1 VAAROJA JA RISKEJÄ VÄHENTÄVIÄ TEKIJÖITÄ vaarat ja riskit Tekniikan tuoma muutos Koulutus, yrityskulttuurin muutos Henkilökohtaisen ajatustavan muutos ja sitoutuminen turvallisiin työ- ja toimintatapoihin

Lisätiedot

YLITEIPPAUKSET AUTOTEIPPAUKSET IKKUNATUMMENNUKSET

YLITEIPPAUKSET AUTOTEIPPAUKSET IKKUNATUMMENNUKSET AUTOTEIPPAUKSET IKKUNATUMMENNUKSET Erottautuminen, yksilöllisyys, estetiikka ja käytännöllisyys. Nämä ovat sanoja, jotka meidän mielestämme liittyvät parhaiten työmme tarkoituksiin. Esimerkiksi autoteippaukset

Lisätiedot

Mittausverkko Finland WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN. Wirepas Oy. Jarmo Lehto Toimitusjohtaja

Mittausverkko Finland WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN. Wirepas Oy. Jarmo Lehto Toimitusjohtaja WSN-TUTKIMUSTULOSTEN KAUPALLISTAMINEN Wirepas Oy Jarmo Lehto Toimitusjohtaja YITYS Wirepas Oy (Mittausverkko Finland) on 4.5.2010 perustettu suomalainen spin-off Tampereen Teknillisestä Yliopistosta. Omistajat

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi

Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa Erityisasiantuntija Jouni Pousi Sopimuspalokuntalaisten työturvallisuus kuka vastaa ja mistä? Vantaa 2.11.2017 Erityisasiantuntija Jouni Pousi Twitter @PousiJouni Työturvallisuus mitä käsitetään? Työturvallisuuden käsitekartta (Tampereen

Lisätiedot

Määränpäänä yhteensopivuus

Määränpäänä yhteensopivuus 1 Määränpäänä yhteensopivuus Toimintamme ytimenä on ainutlaatuinen valikoima valaisin-, liikennevaloja opastepylväitä sekä niihin täydellisesti soveltuvia korkealaatuisia betonijalustoja. Tarjontamme kattaa

Lisätiedot

3M Suojalasit. Silminnähden parempia. 3 Innovoimaa

3M Suojalasit. Silminnähden parempia. 3 Innovoimaa 3M Suojalasit Silminnähden parempia 3 Innovoimaa 3M Suojalasit ammattikäyttöön Silminnähden parempia Asiakkaamme pitävät 3M:ää arvokkaana yhteistyökumppanina henkilökohtaisten suojaimien valinnassa ja

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA

Liite 6. Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella TURVALLISUUSASIAKIRJA Liite 6 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä alueurakka-alueella 2016 2018 TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.8.2016 2/7 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

Yrityksille tietoa TTT-asioista

Yrityksille tietoa TTT-asioista Yrityksille tietoa TTT-asioista Työterveyshuolto, työsuojelutoiminta, perehdytys, riskienarviointi ja kemikaalit työpaikalla. 16.11.2010 Mika Valllius 1 Työterveyshuolto Työterveyshuolto Työterveyshuolto

Lisätiedot

Teolliset alat. Kokonaisuus ratkaisee

Teolliset alat. Kokonaisuus ratkaisee Teolliset alat Kokonaisuus ratkaisee Kattava ja luotettava kokonaispalvelu teollisuudelle Tekstiilipalveluyritys Lindström tarjoaa ratkaisuja tilojen sisustamiseen sekä työpukeutumiseen ja suojautumiseen

Lisätiedot

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta

Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta Varoitusjärjestelmä turvallisemman työympäristön puolesta www.toyota-forklifts.fi Turvallisuus osana päivittäistä liiketoimintaasi Työtapaturmilla on alentava vaikutus tuottavuuteen. Tutkimukset Euroopassa

Lisätiedot

Valitse oikea kuulonsuojain

Valitse oikea kuulonsuojain Valitse oikea kuulonsuojain 3M Science. Applied to life. Oikean kuulonsuojaimen valinta On tärkeää, että kuulon suojain ei vaimenna liikaa, vaan on optimaalinen juuri sinun tarpeeseesi. 1. Selvitä, mikä

Lisätiedot

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto

TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto TAVOITTEENA NOLLA TAPATURMAA RAKENNUSTEOLLISUUDESSA 2020 Rakennusteollisuus RT ry:n kannanotto 01.03.2016 01.03.2016 Rakennusteollisuus RT 2 RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY:N TURVALLISUUSKANNAOTTO VUOSILLE 2016-2017

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Työturvallisuusasiakirja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TALVIHOIDON HANKINTA TALVIKAUSILLE 2017/18, 2018/19 JA 2019/20 + OPTIOKAUDELLE 2020/21 Työturvallisuusasiakirja 1 (6) SISÄLLYSLUETTELO TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA...

Lisätiedot

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa.

Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Nauti lämmöstä ja säästä kustannuksissa. UUDET living by Danfoss -termostaatit. Harppaus kohti laadukkaampaa asumista. Asenna ja unohda Uudet living by Danfoss termostaatit

Lisätiedot

Läsnätyön juridiikka

Läsnätyön juridiikka Läsnätyön juridiikka Etätyö vai Läsnätyö Työnteon uudet mallit / Hetky Akva Asianajaja, Counsel/Employment, Henna Kinnunen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 1 Sisältö Läsnätyön juridinen luonne Läsnätyöhön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Suojainasiantuntija TM - koulutusohjelma Heli Koskinen, Työympäristön kehittäminen heli.koskinen@ttl.fi 2 Taustaa Aikaisempi turvallisuustuotteiden kaupan koulutuspaketti suojainmyyjille

Lisätiedot

Henkilönsuojainkäytäntöjen viimeisimmät muutokset. STYL Martti Humppila

Henkilönsuojainkäytäntöjen viimeisimmät muutokset. STYL Martti Humppila Henkilönsuojainkäytäntöjen viimeisimmät muutokset STYL Martti Humppila TTP-päivät 13.-14.3.2013 STYL Työturvallisuustuotteiden asiantuntijayritysten yhteenliittymä Perustettu 1973 Toiminnan tarkoitus kehittää

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT

TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT Liite 4 TURVALLISUUSASIAKIRJA METSÄNHOITOPALVELUT 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3 1.2 Päätoteuttaja... 3 1.3 Töiden yhteensovitus... 4 1.4 Yhdyshenkilöt...

Lisätiedot

Suojaimet. Yleistä hengityssuojaimista. Yleistä suoja-asuista

Suojaimet. Yleistä hengityssuojaimista. Yleistä suoja-asuista Suojaimet Yleistä hengityssuojaimista Altistusta ilmateitse voi vähentää käyttämällä erilaisia suojaimia. Suojaimessa on aina omat päästönsä, joten kaikki suojaimet eivät sovellut kaikille hajusteyliherkille.

Lisätiedot

Vaaralliset työt. Tekninen työ

Vaaralliset työt. Tekninen työ Vaaralliset työt Valtioneuvoston asetus Nuorille työntekijöille erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä uusiutui 15.6.2006. Asetus koskee tietyiltä osin teknisen työ sekä kemian ja fysiikan opetusta.

Lisätiedot

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla

Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Työpaikan keinot työkyvyn tukemisessa maatilalla Porvoo 8.4.2014 Kuninkaantien työterveys JAMIT-hanke, Kuntoutussäätiö Marja Heikkilä Projektisuunnittelija JAMIT -hanke Tavoitteena on edistää työhyvinvointia

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT. TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit. Raskaat haarukkatrukit KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT

KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT. TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit. Raskaat haarukkatrukit KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT TEOLLISUUSNOSTURIT Ydinvoimalanosturit SATAMANOSTURIT Raskaat haarukkatrukit KUNNOSSAPITO TYÖSTÖKONEHUOLTO KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT KÄÄNTÖPUOMINOSTURIT 2 Konecranes Kääntöpuominosturit TYÖPISTEEN SELKÄRANKA

Lisätiedot

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020

Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Tavoitteena nolla tapaturmaa 2020 Talonrakennusteollisuus Uudenmaan piiri ry:n seminaari 26.2.2014 Saku Sipola Pohjolan Design-Talo Oy Design-Talo lyhyesti 2009 2010 2011 2012 2013E Liikevaihto 33.6 56.2

Lisätiedot

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET

TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET TAPATURVA OY KULJETTAJAKOULUTUKSET Miksi? Kenelle? MIKSI TYÖNANTAJAN TULISI KOULUTTAA AJAMISTA? Työturvallisuuslaki edellyttää, että työnantaja opastaa ja perehdyttää työntekijät työhönsä mikäli ajaminen

Lisätiedot

Turvallisuusviikot 2013

Turvallisuusviikot 2013 Turvallisuusviikot 2013 Aluejohtaja Matti Kaakinen (keskellä) vaihtamassa työturvallisuuskuulumisia vastaava mestari Kari Mehtiön sekä työsuojeluvaltuutettu Toomas Huttorinin kanssa. Työturvallisuusasioissa

Lisätiedot

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy 09 464 700 www.tapaturva.fi

TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden lainsäädäntö soveltamisohjeineen. Tapaturva Oy 09 464 700 www.tapaturva.fi TAPATURVA LAKI LAKIPYKÄLISTÖ turvallisuuden lainsäädäntö soveltamisohjeineen Turvakäräjät Uusia oikeustapauksia (ym.) viikoittain TAPATURVA LAKI Aina ajantasainen nettipalvelu Laki Posti Tiedot seurantalistanne

Lisätiedot

TAPATURVA LAKI TYÖPYKÄLÄT nähtävillä pidettävä lainsäädäntö. Tapaturva Oy 09 464 700 www.tapaturva.fi

TAPATURVA LAKI TYÖPYKÄLÄT nähtävillä pidettävä lainsäädäntö. Tapaturva Oy 09 464 700 www.tapaturva.fi TAPATURVA LAKI TYÖPYKÄLÄT nähtävillä pidettävä lainsäädäntö Turvakäräjät Uusia oikeustapauksia (ym.) viikoittain TAPATURVA LAKI Aina ajantasainen nettipalvelu Laki Posti Tiedot seurantalistanne muuttuneista

Lisätiedot

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake

Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake NOSACQ-FI-08 Pohjoismainen työturvallisuusilmapiirikyselylomake Kyselylomakkeen tarkoitus on kartoittaa sinun käsityksesi työturvallisuudesta tällä työpaikalla. Vastauksiasi käsitellään tietokoneella ja

Lisätiedot